Orsaker till saktning av intra-atriell ledning

Att sänka ledningen inom förmak är ett allvarligt tillstånd som kan framkalla livshotande tillstånd. Vad är det - alla borde veta vem som har någon dysfunktion i hjärtat. Det diagnostiseras om patienten har en långsam hjärtfrekvens på grund av dålig automatism, kontraktilitet och upphetsning. Med denna sjukdom sker en förändring i rytmen och kraften för sammandragning av blodcirkulationens centrala organ. På en viss del av det kan sådana cykler vara helt frånvarande..

Definition

Innan du behandlar sjukdomen är det nödvändigt att förstå vad detta betyder och ta reda på anledningen till att den intra-atriala ledningen saktade ner. Att ändra ordningen för hjärtslag påverkar hjärtats arbete negativt och sätter en människas liv i fara. En sådan störning kan innebära att blodflödet från huvudorganet i blodcirkulationen till aorta är svårt..

Flera stadier av utvecklingen av denna patologi klassificeras. Beroende på hjärtledningsstörningen skiljer sig följande blockader:

 • Ofullständig. Det diagnostiseras i ett tidigt skede av sjukdomsutvecklingen. Det kännetecknas av en långsam överföring av impulser längs hjärtets ledande fibrer.
 • Komplett. Kommer i avsaknad av korrekt behandling. Som regel är det oförenligt med livet, eftersom detta helt stoppar impulspassagen genom det ledande systemet.

Anledningen till att sådana kränkningar har inträffat kan ligga i hjärtskador, närvaron av defekter, ischemisk sjukdom. Dåliga vanor i form av rökning och alkoholmissbruk spelar en viktig roll i detta. En ohälsosam livsstil, frekvent stress, att ta droger som har en stimulerande effekt på hjärt-kärlsystemet är inte särskilt bra i hjärtat.

Baserat på placeringen av blockaden skiljer sig följande typer av denna patologi:

 • interatrial;
 • sinoarterial;
 • atrioventrikulär;
 • intraventrikulär (höger eller vänster buntgren).


Avvikelser i organens funktion och elektrolytstörningar, som vanligtvis är förknippade med långvarig användning av diuretika, kan också framkalla en avmattning i överföringen av hjärtimpulser.

Hur patologi påverkar kroppens arbete?

Med en partiell störning av sinoarteriell ledning uppträder inte symtom, men hos en fullvuxen kan en vuxen uppleva bröstsmärtor och yrsel orsakad av dåligt blodflöde i hjärnan mot bakgrund av sällsynta hjärtkontraktioner.

När det gäller det interatriella blocket är det inte livshotande. Men om den är närvarande ökar risken för att utveckla förmaksflimmer, vilket är ett allvarligt hot mot människors hälsa. Denna störning åtföljs av andfåddhet i vila och vid promenader, svullnad i benen, cyanotisk färgning av huden, en obekväm känsla från bröstet.

Atrioventrikulärt block är inte alltid symptomatiskt, men dess kombination med bradykardi kan hota förekomsten av en attack av MAS (Morgagni-Adams-Stokes). Patienten kan i detta ögonblick plötsligt känna svaghet i kroppen. Yrsel upp till medvetslöshet är möjlig. Kramper i samband med nedsatt blodtillförsel till blodkärlen i hjärnan kan också uppstå. Detta tillstånd kräver akut läkarvård. Åtgärd kan orsaka hjärtstopp.

Den intraventrikulära typen av patologi uppstår på grund av en störning i ventrikulär ledning genom benen på His-bunten. Delvis blockad manifesterar sig inte alltid, men fullständig blockad åtföljs av en sällsynt puls, medvetslöshet, smärta i bröstet.

Symtom

Bland de typiska klagomålen noterar patienter oftast:

 • stark hjärtslag
 • hjärtsvikt
 • periodiskt stopp av sammandragningar;
 • yrsel;
 • svimning
 • kärlkramp i hjärtat
 • andnöd.

Med en avmattning i intraventrikulär ledning observeras symtom sällan. Den kliniska bilden blir uttalad endast i närvaro av tecken på sjukdomen, vilket blev orsaken till kränkningarna som inträffade. Ibland känner patienterna snabbt trötthet, svaghet i kroppen och en minskad arbetsförmåga. Minnesproblem är möjliga. Kan också störas av plötsliga humörsvängningar, rädsla och ångest..

Med en fullständig primär blockad uppstår en lokal störning, åtföljd av olika hjärtfel, som endast kan korrigeras genom kirurgi. Sådana problem är ganska vanliga bland nyfödda. De diagnostiseras hos barn som är födda från mödrar med hjärt- eller autoimmuna sjukdomar..

Diagnostik

Om du har något av de listade symptomen bör du omedelbart kontakta en kardiolog eller arytmolog. För att göra en korrekt diagnos och förskriva en effektiv behandling måste patienten genomgå en serie studier:

 • Holter-kardiogram och övervakning;
 • EKG-test i närvaro av en belastning;
 • hjärt-ultraljud eller ekokardiografi.

Om en intra-atriell defekt har bekräftats under diagnosen, måste du inhämta specialistråd så snart som möjligt för att förhindra allvarliga konsekvenser.

Om en ung man har en armé framför sig, kan han med en sådan diagnos räkna med befrielse, särskilt om en ledningsstörning observeras i mer än 7 dagar. Ihållande hjärtrytmstörningar kräver långvarig behandling.

Hur går graviditeten med en sådan diagnos??

Eventuella misslyckanden i kvinnokroppens arbete under födelseperioden är oförutsägbara, särskilt när det gäller hjärtpatologier. Rytmstörningar är ett allvarligt medicinskt problem, mot vilket fostrets vitala funktioner är i fara. Mekanismerna för utveckling av sådana avvikelser är vanligtvis associerade med hormonella förändringar och funktionella förändringar som uppstår hos en gravid kvinna..

Vid avvikelse från det kardiovaskulära systemets arbete hänvisas patienten för diagnos. Forskningsmetoder skiljer sig praktiskt taget inte från de allmänt accepterade metoderna. Vid behov ordineras läkemedelsbehandling, inklusive användning av antiarytmiska läkemedel.

Faror och möjliga komplikationer

Faran ligger i utvecklingen av hjärtsvikt, hjärtinfarkt, förmaksflimmer. Här är vad avmattningen av intra-atriell ledning hotar:

 • angina pectoris;
 • lungtrombos;
 • MES-attack;
 • hjärniskemi;
 • stroke;
 • plötslig hjärtdöd.

De farligaste för hälsan är anfall av MES, medvetslöshet, epileptiforma anfall. Hur allvarliga sådana fenomen är beror huvudsakligen på hur länge ventriklarna stannar och pulsfallets nivå (dess indikatorer kan minska med 10-20 slag per minut eller till och med lägre). Vid tidpunkten för en attack når blodtrycket nästan alltid kritiska nivåer. Detta tillstånd kan upprepas flera gånger om dagen i mer än 5 minuter. Det slutar ofta med hjärtstillestånd..

Konsekvenserna av sjukdomen är särskilt farliga. Förutom attackerna av MES, som orsakas av syrgasutsvängning i hjärnvävnaderna, kan patienten ha minnesnedsättning, försämring av ischemisk sjukdom och en minskad intellektuell förmåga. Om blockaden från en partiell form förvandlas till en fullständig hotar den kammarfibrillering och kardiogen chock, vilket slutar i hjärtstillestånd och plötslig död..

Behandling

Metoden för behandling av patienter bestäms individuellt för var och en. I detta fall beaktas samtidigt sjukdomar, kroppens egenskaper, livsstil, hälsotillstånd och ålder..

I kampen mot patologi används olika behandlingsregimer. Det första steget är medicinering. Med hjälp kan du sakta ner sjukdomsprogressionen om den upptäcktes i början. För att korrigera tillståndet ordineras ett komplex av vitaminer och mineraler. Mycket ofta i sådana situationer utses "Productal". För att förhindra utvecklingen av sjukdomen till en allvarligare form används kalciumantagonister, trombolytika och antikoagulantia. Bland andra metoder som rekommenderas för att bekämpa nedsatt ledning av impulser bör man lyfta fram:

 • kalium- och magnesiumpreparat;
 • anti-ischemiska läkemedel;
 • betablockerare och adrenerga agonister.

Terapi är inte heller komplett utan läkemedel, vars verkan syftar till att förbättra arbetet med huvudorganet i blodcirkulationen. I det här fallet måste patienten ändra sin livsstil. Den viktiga punkten är att följa en speciell diet för att minska mängden dåligt kolesterol i blodet..

Intraventrikulärt block i kombination med hjärtsvikt behandlas med glykosider. De tilldelas alla, utan undantag, patienter som har diagnostiserats med denna patologi. Om intraventrikulärt block inträffar med atrioventrikulärt, bör dessa läkemedel tas med ökad försiktighet och underkastas periodisk elektrokardiografisk övervakning.

Det andra steget är kirurgiskt. Det används i sällsynta fall när det inte finns någon positiv dynamik efter läkemedelsbehandling. Kirurgiska ingrepp utförs vanligtvis när sjukdomen är avancerad. Den vanligaste operationen idag är introduktionen av en liten apparat som tjänar till att återställa hjärtrytmen och förbättra impulsledningen. Fullständig blockad i kombination med bradykardi kräver huvudåtgärder som involverar installation av en pacemaker.

En allvarlig form av sjukdomen behandlas med införandet av ett konstgjort implantat, som kommer att ge en signal till sinusnoden. Det finns tillfällen då radiofrekvensablation utförs. Under denna operation placeras en enhet i en speciell fiber som hjälper till att förstöra hjärtats patologiska noder. Med hjälp av radiofrekvensablation inträffar det problematiska området som var orsaken till pulsfördröjningen..

När det gäller prognosen beror det främst på patologins svårighetsgrad och dess reversibilitet. Men med en ofullständig blockad är det mer fördelaktigt än med ett komplett block, när risken för död är tillräckligt hög. Med en fullständig blockering av vilket som helst område i hjärtat gäller terapeutiska åtgärder endast eliminering av akuta symtom. Det är omöjligt att helt bli av med detta problem. Detta beror på den nära kopplingen mellan nervsystemet och hjärnans funktion. Därför är resultatet inte alltid framgångsrikt. Förvärringar med ledning slutar med döden i 70% av fallen. Anledningen till detta är bristen på nödvändiga näringsämnen och, som ett resultat, syresvält i hjärnans områden..

Överträdelse och avmattning av intra-atriell ledning: orsaker, symtom och grader, behandling och livsprognos

Sjukdomar i hjärtprofilen detekteras inte alltid med rutinmetoder. Speciellt funktionell i de tidiga stadierna av deras utveckling. Långsiktig uppföljning krävs, vilket patienter som är konventionellt friska inte får.

Retardation av intra-atriell ledning är en klinisk variant av en störning där intensiteten av en elektrisk impuls rörelse från den naturliga pacemakern till förmaken försvagas.

Med progression ingår hela organet i den patologiska processen, inklusive ventriklarna.

Den huvudsakliga och omedelbara orsaken är döden av strukturerna i sinusnoden (SA), som bara bildar den signal som är nödvändig för sammandragningen av hjärtinfarkt.

Behandlingen har olika perspektiv. Sekundära former (orsakade av icke-hjärtsjukdomar), med förbehåll för eliminering av den viktigaste bildningsfaktorn, stoppas helt.

Kardiogena sjukdomar kan inte utrotas, men det finns goda möjligheter att sakta ner och till och med stoppa utvecklingen, lindra symtomen och utjämna patientens chanser att leva med andra människor som inte har hjärtpatologier.

Utvecklingsmekanism

Att sakta ner ledning av impulsen genom förmakarna - en följd av döden av celler i sinus- eller sinusnoden.

Som ett resultat av otillräckligt intensiv produktion av en bioelektrisk impuls observeras svag aktivitet i hjärtmuskeln i sig. Först lider bara förmakarna, sedan ventriklarna och hela muskelorganet som helhet.

Läs mer om intraventrikulära ledningsstörningar här.

Fram till ett visst ögonblick är överträdelser inte synliga alls, information om avvikelsen tillhandahålls endast genom elektrokardiografi, om du tittar noga.

När det utvecklas utvecklas bradykardi (bromsande hjärtfrekvens). Den naturliga pacemakern producerar en otillräckligt stark signal och efter att ha nått en kritisk nivå på 10% av "levande" celler utvecklas hotfulla konsekvenser. Sannolikheten för hjärtstillestånd ökar till 70%, endast transplantation kan rädda patienten.

Hjärtmuskulaturens kontraktilitet minskar, volymen pumpat blod minskar, därför lider alla organ och system av ischemi. Leversvikt, njurar, hjärnhypoxi, neurologiskt underskott bildas.

Döden är en tidsfråga. Lyckligtvis handlar ett sådant dödligt scenario inte om ett år. Det finns chanser för en högkvalitativ diagnos och utnämning av adekvat terapi.

Klassificering och betyg

Typiseringar som används i klinisk praxis.

Efter antal och beskaffenhet av symtom:

 • Inga manifestationer. Det vanligaste alternativet. Det finns ingen bild alls, patienten känner sig normal. Förändringar i elektrokardiogrammet är frånvarande eller obetydliga. Diagnos av patologi i detta skede är en stor framgång..
 • Med milda symtom. Avvikelser inträffar när 10-30% av sinusnodcellerna dör av.
 • Med uttalade kliniska tecken. Det detekteras lätt med objektiva metoder. Behandlingen ordineras snarast, det finns en risk för patientens död.

Beroende på strömmen:

 • Paroxysmal typ. Symtom eller, i frånvaro, tecken på EKG upptäcks inkonsekvent. Utveckla i avsnitt. Var och en varar från några minuter till timmar. Sådana stunder kan uppstå upprepade gånger.
 • Ihållande form. Ungefär samma, bara varaktigheten är högre. Flera dagar i rad.
 • Kronisk typ. Symtom och den objektiva bilden försvinner inte alls, de registreras ständigt.
 • Skarp. Tecken uttrycks maximalt, med betydande hjärtdysfunktion, det finns en stor risk för hjärtstillestånd och plötslig död hos patienten.

Beroende på huvudfunktionen:

 • Sinoatrialt nodblock (SA-block).
 • Saktar ner sinusklustret.
 • Klassisk sinusbradykardi.

Alla tre formerna visas på ungefär samma sätt. EKG-fynd varierar. Det kritiska alternativet är att stoppa den naturliga pacemakern. Detta är en direkt väg till döden, asystol.

Baserat på etiologin:

 • Primär sort. Utvecklas som ett resultat av själva hjärtsjukdomen.
 • Sekundär. Eller externt. Resultatet är påverkan av andra patologiska tillstånd.

Det finns bara tre grader av nedsatt intra-atriell ledning:

 • Först. Patienten klagar inte på välbefinnande. Avvikelser i elektrokardiogrammet detekteras objektivt, obetydliga. Att avslöja är ren chans.
 • Andra. Symtomen är uttalade, EKG-mönstret är tydligt synligt. Specifika tecken gör det möjligt att upptäcka en blockering eller fel i sinusnoden. Detta är det vanligaste ögonblicket för diagnos..
 • Tredje. Alla manifestationer uttrycks i maximal utsträckning. Kardiologen märker "hans" patienter med blotta ögat. Ett kardiogram verifierar en ledningsstörning. Behandlingen är brådskande, annars kommer hjärtstopp på grund av otillräcklig stimulering och personens död att inträffa.

Hjärtskäl

Alla faktorer måste beaktas i systemet. Under undersökningen utesluts de en efter en..

En kraftig ökning av blodtrycket

Om kroppen mot bakgrund av kronisk högt blodtryck och en gradvis ökning av blodtrycket lyckas anpassa sig till nya, om än svåra förhållanden, leder en snabb ökning av tonometerindikatorn till en överbelastning av höger förmak.

Resultatet är skador på cellerna i sinusnoden. Om sådana episoder upprepas, och detta är vad som händer mot bakgrund av okorrigerad högt blodtryck, dör fler och fler celler..

Progression beror på GB-förloppet. Kriserna tar sin vägtull.

Inflammation i hjärtmuskeln eller myokardit

Det har en skadlig effekt främst på förmaken. Utan behandling leder till vävnadsförstöring, från grov ärrbildning.

Sinusnoden är placerad i höger kammare och dess partiella förstörelse är möjlig. Retardation av ledning är en komplikation av sjukdomen.

Inflammation kan vara smittsam eller autoimmun. Båda formerna är akuta, med en uttalad klinisk bild av hjärtat, blodkärlen, andningsorganen och nervsystemet.

Behandlingen sker strikt på sjukhuset. Endokardit är en liknande patologisk process som påverkar hjärtats innerfoder. Mindre sannolikt att sakta ner, men det är möjligt.

Koronarinsufficiens

Förträngning eller blockering av de speciella artärerna som matar själva hjärtat. Vävnadsnekros är en variant av tillståndet. En annan är också möjlig. Den så kallade angina pectoris.

Det är inte så katastrofalt, det finns döden, men processen når inte den kritiska punkten när förstörelse leder till nederlag för stora områden.

Det kan pågå i flera år. Det flyter paroxysm. Vågor. Varje avsnitt förstör en del av hjärtmuskeln. Resultatet är misslyckande, dysfunktion. Sinusnoden lider inte minst.

Förutom kardiomyocyternas död uppstår ärrbildning i impulsvägarna. Den så kallade bunten av His och dess grenar (ben), vilket leder till en blockad.

Åderförkalkning av kranskärlen eller aorta

Kärnan i processen är bildandet av kolesterolplack som stänger kärlets lumen. Blodflödet minskar, trycket i förmaken och ventriklarna stiger.

Hur slutar indikatorns tillväxt - med en ökning av belastningen och förstörelsen av vävnader på mobilnivå.

Det finns en annan variant av patologi - förträngning av artärernas lumen. Detta är resultatet av rökning, uppskjuten vaskulit, när blodkärlens väggar är ärr och stängda, alkoholmissbruk och andra autoimmuna patologier.

Behandlingen är brådskande, konservativ i de tidiga stadierna. Om ineffektivt är kirurgi indikerad.

Hjärtattack

Akuta cirkulationsstörningar i hjärtmuskeln. Leder till snabb förstörelse av kardiomyocyter. Processen är lavin, ju längre ischemi observeras, desto viktigare är förstöringsområdet.

Omfattande hjärtattacker kommer nästan garanterat att sluta med döden. Även med kolossal tur kommer processen inte att gå spårlöst. Hjärtregenerering är omöjligt. Berörd vävnad ersätts av ärrvävnad, som inte kan dra sig samman eller skapa en impuls. Resultat - ischemisk sjukdom.

Skäl utan extra hjärta

Andra faktorer spelar också en roll, även om de inte är direkt relaterade till hjärtat. De är lättare att korrigera, det finns möjlighet till en fullständig utrotning av ledningsstörningar:

 • Kardioversion utförd. Det ordineras för patienter med paroxysmal takykardi och andra arytmier. Proceduren består i att placera elektroder och att ladda en laddning genom hjärtat.

En bieffekt är en nedgång i ledningen redan på grund av dysfunktion i sinusnoden. Korrigering med medicinering.

Detta är ett reversibelt tillstånd. Den akuta perioden kräver återupplivning, men detta fenomen förekommer relativt sällan..

 • Komprimering av nacken vid halshinnans nivå. Som ett resultat av att bära kläder med en tät krage, slips, smycken. Processen är också reversibel, men hotande akuta varianter av tillståndet är möjliga.
  Nattlig andningsstopp eller apné. Det utvecklas hos patienter med ÖNH-problem, överviktiga människor, med svår snarkning. Hjärtpatologier i denna kategori av personer är ett bevisat faktum. Det är nödvändigt att korrigera tillståndet så snart som möjligt.
 • En stroke som påverkar det subaraknoida utrymmet. Brott mot hjärtaktivitet är en rent reflexhandling associerad med dysfunktion i det parasympatiska området i det autonoma nervsystemet. Kräver akut läkarvård. En förutsättning för utveckling av avvikelser är blödning. Samma effekt observeras vid traumatisk hjärnskada med bildandet av ett hematom..
 • Långvarig eller felaktig användning av vissa läkemedel. Särskilt farliga är hjärtglykosider, kalciumantagonister, betablockerare, antipsykotika, ångestdämpande medel (lugnande medel), normotika, psykotropa läkemedel i allmänhet, opioider, narkotiska smärtstillande medel, kortikosteroider i en otillräckligt stor dos och andra. Korrigering av terapiregimen eller ersättning av läkemedel krävs.
 • För mycket kalium i kroppen. Överdriven konsumtion påverkar. Det är svårt att få en sådan koncentration med mat, troligen tar patienten läkemedel som Asparkam.
 • Överskott av kalcium i blodomloppet. Resultatet av att tvätta mineralsaltet från benen. Det observeras vid cancer, långvarig immobilisering. Osteoporos. Matfaktorn spelar ingen roll.
 • Berusning med salter av tungmetaller, tumörförfallsprodukter (med cancer, särskilt avancerad).
 • Ökat intrakraniellt tryck (hypertoni på grund av nedsatt CSF-utflöde).

Faktorerna beaktas i systemet. Diagnostik stoppar frågan. Det är extremt sällsynt att orsaken inte hittas. Sedan pratar de om den idiopatiska formen. Möjlig revision i framtiden.

Symtom

Den kliniska bilden är variabel. I vissa fall saknas det helt. Patienten upplever inga svårigheter i det dagliga livet när han utför sina arbetsuppgifter.

Otillräcklig ledningsförmåga är en olycka. Det finns också akuta former som flyter aggressivt, ofta slutar med döden..

En ungefärlig lista med symtom ser ut så här:

 • Blodtrycket stiger. Låg hög. Förändringen i antal beror inte på någon extern faktor, såsom fysisk aktivitet eller matintag. Detta är en spontan process. När progressionen fortskrider utvecklas frekventa kriser med höga tonometeravläsningar. Läkemedelseffekten är minimal.
 • Perifert ödem. Nedre extremiteter, mindre ofta fingrar, påverkas. Ansikte.
 • Dyspné. Efter intensiv fysisk aktivitet. Under övergången till processen till den kritiska fasen (steg 3 och senare) observeras den i vila.
 • Obehag och smärta i bröstet med måttlig intensitet. Svåra attacker är okarakteristiska, även om detta är möjligt med en parallell kurs av angina pectoris. Nitroglycerin har ingen effekt.
 • Mörkare i ögonen, tinnitus, huvudvärk, dimma i synfältet, flimrande, yrsel, oförmåga att navigera i rymden, svimning. Resultatet av otillräcklig blodcirkulation i hjärnstrukturerna.
 • Svaghet, sömnighet, minskad prestanda. Redan från andra etappen. I vissa fall finns de första symptomen.
 • Bradykardi. Minskning av hjärtfrekvensen. Upp till 50-60 slag per minut och lägre.

I akuta perioder eller försämringsstunder, apati eller psykomotorisk agitation noteras också rädsla, kvävning, blekhet i huden, slemhinnor, cyanos i nasolabial triangel.

Ascites är möjlig som en del av utvecklingen av hjärtsvikt - en ökning i buken på grund av vätskeansamling.

Diagnostik

Det sker polikliniskt. Inom atriell ledningsavvikelse innebär att det finns en sinusnoderinvolvering. En grundlig undersökning krävs för att hitta orsakerna till detta fenomen..

 • Muntlig förhör av patienten av en kardiolog. När det fanns klagomål, finns det någon alls, hur mycket de stör den dagliga aktiviteten och andra punkter ska klargöras.
 • Tar anamnes. Familjehistoria, livsstil, patologi, förflutet eller aktuellt.
 • Mätning av blodtryck och hjärtfrekvens. Den klassiska bilden är att blodtrycket är instabilt, även om proceduren upprepas efter 10-15 minuter, råder en ökning av indikatorn. Hjärtfrekvensen är konsekvent under normal.
 • Daglig övervakning. Ger mycket information om dynamiken i samma nivåer inom 24 timmar. Resultatet är en indirekt bekräftelse av förekomsten av ledningsstörningar i förmaken..
 • Ekokardiografi. Visuell utvärderingsteknik. Avvikelser i anatomisk utveckling finns bara med grova defekter, efter hjärtinfarkt, inflammation och andra punkter. Med avancerade former ökar vänster kammare, blodutgången försämras.
 • Bröstkorgsröntgen. En ökning av lungmönstret och en ökning av hjärtstorleken detekteras.
 • EKG. Profilforskning. Ger grundläggande information. Typiska särdrag: en minskning av pulsfrekvensen, deformation eller fullständigt försvinnande av förmakständerna (P), hjärtfrekvensen ökar inte under träning, detektering av utbytbara glidkomplex. Retardation av AV-ledning på EGC registreras även i de tidiga stadierna.

EFI utförs också (vid allvarliga samtidiga sjukdomar används inte tekniken), efter behov föreskrivs ett samråd med en neurolog.

Behandling

Terapi beror på form och kurs. Tidiga stadier, som inte ger en uttalad klinik och inte stör patienten på något sätt, kräver ingen akut övervakning. Ytterligare undersökning är nödvändig, förtydligande av processens etiologi.

Med ett sekundärt ursprung elimineras den underliggande sjukdomen. Som en stödjande åtgärd ordineras kardioprotektorer, såsom Mildronate-, vitamin- och mineralkomplex.

Patienten övervakas var tredje månad. Försämring av tillståndet är grunden för operation. Sätt - implantering av en pacemaker, som artificiellt skapar den nödvändiga elektriska impulsen.

Som ett mått för att förbereda sig för kirurgisk behandling indikeras användningen av antiarytmisk (Amiodaron), blodtryckssänkande (Perindopril i olika handelsvariationer, Moxonidine, Diltiazem eller Verapamil, andra, enligt den behandlande specialistens bedömning), diuretika, kardioskydd. Hjärtglykosider efter behov.

Avslag på rökning, alkoholintag, överdriven fysisk aktivitet, konsumtion av fet mat visas också (behandlingstabell nr..

Prognos

Beror på diagnosen. Primära former botas inte, men i de tidiga stadierna kan de justeras med medicinering, överlevnadsgraden är 90% och högre.

Sekundära behöver stoppa orsaken. Dödlighet på grund av störningar i förmaks ledning i allmänhet ligger i intervallet 10-60%, akuta former är dödliga i 40% av situationerna. Sinusnodcellens död med mer än 90% leder nästan alltid till döden.

Unga patienter utan dåliga vanor, med en god familjehistoria, relativt friska, har större chans att överleva.

Komplikationer

Intra-atriell ledningsstörning orsakas av svaghet eller dysfunktion i sinusnoden.

Villkoret hotar med följande konsekvenser:

 • Hjärtstopp eller asystol. Resultatet av otillräcklig stimulering av hjärtstrukturer, särskilt muskelskiktet.
 • Hjärtattack. Resultatet av dålig näring. Lite blod rinner genom kransartärerna. Därför akut nekros eller åtminstone återkommande attacker.
 • Stroke. Död av nervceller och vävnader. Slutar med dödsfall eller permanent neurologiskt underskott.
 • Kardiogen chock.
 • Svimning och skador som är oförenliga med livet.
 • Vaskulär demens.

Alla förhållanden, på ett eller annat sätt, leder till ett minimum - till svår funktionshinder. Det är inte värt att försena med terapi, om någon.

Till sist

Överträdelse och avmattning av intra-atriell ledning på EKG innebär att intensiteten hos den elektriska impulsen som produceras av sinusnoden försvagas. Detta är en konsekvens av hjärt- eller tredjepartspatologier.

När du genomför förebyggande undersökningar minst varje år är det svårt att missa en avvikelse.

Behandlingsregimen beror på arten av den vidare utvecklingen av händelser. Operationen ger ett kvalitativt resultat, men dess genomförbarhet behöver fortfarande bekräftas. Frågan avgörs av en specialist, med hänsyn till patientens åsikt.

Retardation av intra-atriell ledning på EKG. Tecken, orsaker, behandling

Avmattningen av intra-atriell ledning, upptäckt på EKG, beror på organiska lesioner i hjärtat, där det uppstår ett fel i ledningen av en elektrisk impuls genom förmakens muskelfibrer.

Baserat på graden av denna störning gör läkaren en prognos om utvecklingen och resultatet av den underliggande hjärtsjukdomen. Eftersom patologin är asymptomatisk krävs en årlig diagnostisk undersökning för att det upptäcks i tid..

Elektrofysiologi av intra-atriell ledning retardation

Retardationen av intra-atriell ledning på EKG bestäms av tillståndet för P-vågen, vars varaktighet normalt inte bör överstiga 0,11 s. Denna störning kan bero på vänster förmakshypertrofi eller ett fel i ledning av impulser längs Bachmann-bunten.

Retardation av intra-atriell ledning på EKG.

Om en klyvning av P-vågen uppträder på kardiogrammet i mer än 0,02 s, förutspår specialisten möjligheten till ett fullständigt hjärtblock inom en snar framtid, vilket observeras med hjärtinfarkt och ischemisk sjukdom.

Klassificering och betyg

I medicinsk praxis är det vanligt att skilja 3 grader av retardation, som bestäms av processens svårighetsgrad:

 • I-grad - hämning av elektrisk impulsledning;
 • II-grad - saktar ner ledningen, alternerande med enstaka ögonblick för blockering av impulsens passage till vänster atrium;
 • III-grad - ihållande blockering av impulspassage och brist på kommunikation mellan båda atriernas arbete.

Enligt processens ihärdighet är SGP uppdelad i kronisk och övergående.

Orsakerna till avmattningen hos vuxna, barn

Avmattningen av intra-atriell ledning på EKG verkar på grund av kränkning av hjärtledningssystemets integritet, förändringar i dess struktur eller intag av vissa mediciner.

En kraftig ökning av blodtrycket

Med en kraftig ökning av blodtrycket uppstår en överdriven spänning av en separat del av myokardiet, vilket medför en kränkning av ledningen av elektriska impulser i vänster och höger förmak. Detta beror på samtidig information från hjärnan om sammandragning och avslappning av hjärtmuskeln..

Trots att detta tillstånd varar tiondelar av en sekund, finns det en kardinal kränkning av blodtillförseln till organen..

Inflammation i hjärtmuskeln eller myokardit

De organiska orsakerna till avmattningen av intra atriell ledning inkluderar myokardit orsakad av följande faktorer:

 • infektionssjukdomar av virus-, bakterie- och svampkaraktär;
 • autoimmuna sjukdomar;
 • konsumtion av alkohol och kokain;
 • tar vissa mediciner.

Myokardit kan orsaka långsam intra-atriell ledning på EKG.

Med inflammation upphör hjärtmuskeln att helt utföra sina funktioner, vilket leder till att ledningen av elektriska impulser störs. Beroende på graden av skada kan detta tillstånd vara reversibelt och irreversibelt..

Åderförkalkning av kranskärlen eller aorta

Bildningen av aterosklerotiska plack på de inre väggarna i kranskärlen och aorta leder till förlust av deras elasticitet, signifikant förträngning och fullständig förslutning av lumen. I detta fall störs blodtillförseln till hjärtat, vilket orsakar en avmattning eller kränkning av ledningen av elektriska impulser.

Hjärtattack

Den vanligaste komplikationen som uppstår efter hjärtinfarkt är försämrad intra-atriell ledning av elektriska impulser. Detta beror på det faktum att de nekrotiska områdena i hjärtmuskeln på 30-60 dagar helt ersätts av ärrvävnad och förlorar sin funktion oåterkalleligt..

Skäl utan extra hjärta

I vissa fall är sänkning av intra-atriell ledning normal och indikerar inte förekomsten av funktionsstörning i myokardiet eller hjärtklaffarna. Detta kan hända efter intensiv fysisk ansträngning eller med en kraftig ökning av kroppstemperaturen, när mängden pumpat blod per tidsenhet ökar 2-3 gånger.

Retardation av ledning, som orsakar förgiftning av kroppen, kan utlösas av missbruk av stark alkohol eller rökning av ett stort antal cigaretter per dag.

Symtom

Avmattningen av intra-atriell ledning på EKG, som manifesteras i obetydlig omfattning, reflekteras inte av den kliniska bilden av patientens tillstånd, detekteras inte av auskultation, ultraljud i hjärtat och andra inre organ.

Med signifikanta avvikelser från normen för konduktivitetsindikatorer hos en person minskar hjärtfrekvensen till 50 slag per minut.

Med en sådan puls finns det:

 • lätt smärta i bröstområdet
 • överdriven svettning;
 • ofta yrsel
 • minskad synskärpa
 • sömnighet under dagen och sömnlöshet på natten.

Hos barn manifesteras liknande symtom i en mer uttalad form. Detta beror på lägre blodvolym och snabbare hjärtfrekvens jämfört med vuxna..

Hur påverkar patologi kroppens funktion hos vuxna, barn?

Med en signifikant avmattning av intra-atriell patency störs det normala syreflödet till organ och vävnader. Och först och främst lider hjärnan.

Därför kan patienter uppleva:

 • anfall av andfåddhet utan träning;
 • förgiftningsfenomen;
 • kränkning av orienteringen i rymden;
 • ihållande huvudvärk;
 • medvetslöshet i några sekunder.

I avsaknad av terapi innebär denna patologi utvecklingen av en kränkning av intraventrikulär ledning, där flera synoptiska noder blockeras. I detta tillstånd slutar en del av musklerna i människokroppen att krympa, vilket leder till en kraftig ökning av det inre trycket..

Hos barn minskar fysisk och mental aktivitet kraftigt, huvudvärk och trötthet uppträder utan någon uppenbar anledning.

Hur är en graviditet med en kränkning av intra-atriell ledning?

Graviditet är inte orsaken till störningar i förmaks ledning. Det finns dock faktorer som kan provocera utvecklingen av denna patologi..

Dessa inkluderar:

 • fysiologiska förändringar i blodcirkulationen (ökning av total volym och stroke i blodet, acceleration av hjärtslag);
 • ökad känslighet hos adrenerga receptorer, ökad koncentration av katekolaminer;
 • hormonella förändringar, uttryckta i en ökning av produktionen av progesteron, östrogen, prostaglandin och renin.

Kombinationen av dessa processer bidrar till en förändring av myokardiets excitabilitet. Om en kvinna hade förutsättningar för utveckling av patologier i det kardiovaskulära systemet före graviditeten, är det stor sannolikhet för en avmattning av intra-atriell patency under graviditeten.

Läkare identifierar följande skäl som kan framkalla denna överträdelse:

 • obalanserad fysisk aktivitet
 • frekvent eller svår stress
 • användningen av ett stort antal produkter som orsakar en ökad produktion av pyrocatecholamines (starkt svart och grönt te, kaffe, mörk choklad, nikotin);
 • medfödda hjärtfel
 • kroniska sjukdomar, tumörer eller tidigare hjärnskador;
 • patologier i andningsorganen i olika etiologier;
 • systemiska sjukdomar;
 • mentala störningar;
 • centrala nervsystemets patologi;
 • magsår eller tarmsår
 • kronisk och akut hepatit;
 • störningar i de endokrina körtlarna;
 • obalans mellan elektrolyter i kroppen;
 • förgiftning.

Hos kvinnor med nedsatt intra-atriell ledning, gestos, fostrets undernäring registreras ofta födseln av för tidigt födda barn.

Vilken läkare du ska kontakta?

Efter att ha upptäckt en avmattning i förmaksledningen på kardiogrammet, bör du konsultera en kardiolog eller arytmolog. Efter att ha utfört en omfattande diagnos kan de dessutom ordinera en undersökning av en neurokirurg.

Om förändringar i hjärtledningssystemets arbete orsakas av infektionssjukdomar, bör en smittsam specialist rådfrågas. Behandling av kvinnor under graviditeten bör avtalas med den ledande gynekologen.

EKG och andra diagnostiska metoder

Retardation av intra-atriell ledning detekteras genom EKG-, EPI- eller Holter-övervakning. Standard elektrokardiografi är den obligatoriska och lättast tillgängliga undersökningsmetoden som används på alla sjukhus. Den är baserad på registreringen av bioelektriska signaler som uppstår under hjärtslag med hjälp av grafiska bilder.

Holter-övervakning är ett EKG som varar från 24 timmar till en vecka. Denna metod gör det möjligt att registrera och spåra hjärtets bioelektriska aktivitet i vardagliga situationer.

För att leda det är elektriska impulsgivare fästa på patientens kropp. Den information som de läst visas på skärmen och tolkas vidare av kardiologen.

Under undersökningen lever patienten ett normalt liv, inklusive arbete, ätande, fysisk aktivitet, transport, sömn och andra rutinaktiviteter.

En person måste skriva ner information om sitt fysiska och emotionella tillstånd i en dagbok. Det ger också data om mat- och drogintag, sömntid och kvalitet, förändringar i välbefinnande..

EPI (elektrofysiologisk undersökning av hjärtat) avser dyra metoder som utförs på ett sjukhus.

Det finns två typer av denna undersökning, som används vid studier av olika patologier.

I det första fallet installeras speciella katetrar i venerna i patientens övre och nedre extremiteter. Genom dem introduceras elektroder genom vilka elektrostimulering av hjärtledningssystemet utförs. På detta sätt är det möjligt att orsaka, eliminera och undersöka parametrarna för de uppkomna ledningsstörningarna..

En enklare typ av EPI är transesofageal introduktion av en sondelektrod, genom vilken det vänstra förmaket stimuleras. Denna metod gör det möjligt för dig att studera de vanligaste typerna av att sakta ner ledningen av hjärtimpulser, samt exakt fastställa det sjuka sinussyndromet, vilket är vanligt hos äldre..

Korrigeringsmetoder och behandling: vad och när man ska göra?

Med saktning av intra-atriell patency har en enda behandlingsalgoritm inte utvecklats. Ursprungligen avslöjas den verkliga orsaken som framkallar denna överträdelse. Om det inte finns några samtidiga sjukdomar, ordineras patienten stödjande terapi i form av vitaminer, mineraler samt läkemedel som förbättrar vävnadstrofismen och transporten av näringsämnen till dem..

Med högt blodtryck används läkemedel för att stabilisera trycket. De väljs individuellt för varje patient, beroende på ålder, graden av avvikelse från indikatorer från normen, tolerans för specifika medicinska substanser.

I många fall är det möjligt att minska frekvensen av attacker för att sakta ner intra-atriell patens med hjälp av:

 • effektivisera sömnmönster;
 • korrigering av kosten
 • korrekt val av fysisk aktivitet;
 • eliminera stressfaktorer.

Dessa åtgärder är också effektiva för att förebygga hjärtsjukdomar..

Terapeutiska åtgärder

Retardation av intra-atriell ledning på EKG, fortsätter i en akut form, kräver specifik terapi.

LäkemedelsgrupperLäkemedelsnamnÅtgärder som vidtagits
Antikolinergikaatropin, skopolamin, platifillinMinskad ton av släta muskler, förbättrad ledning av elektriska impulser i hjärtat.
VasopressorernoradrenalinÖkat blodtryck
GlukokortikoiderhydrokartizonLindring och avlägsnande av inflammation
Diuretikalasix, furosemidTa bort överflödigt kalium och vätska från kroppen.
Hjärtglykosidercordigite, lantoside, adonis bromEliminering av arytmi, stimulering av hjärtmuskeln.

I vissa fall beslutar läkaren om det är lämpligt att använda lugnande medel.

Gravida kvinnor ordineras magnesiumpreparat, som inte har en negativ effekt på fostrets utveckling. Resten av läkemedlen som syftar till att förbättra ledningen inom förmakarna används endast för kliniska indikationer när det finns ett hot mot moderns liv.

Kirurgisk behandling

Om konservativ terapi är ineffektiv används följande kirurgiska metoder:

 • implantering av en pacemaker;
 • byte av hjärtklaffar med konstgjorda analoger

Elektrostimulatorimplantation har inga åldersbegränsningar. I framtiden kan de opererade patienterna leva ett tillfredsställande liv. De bör endast undvika exponering för starka elektromagnetiska vågor, inklusive genomgå magnetisk resonansavbildning.

Personer med inbyggda pacemaker bör regelbundet besöka en neurokirurg och en kardiolog för att kontrollera enhetens hälsa och justera parametrarna för dess inställningar..

Denna implantation är möjlig även under graviditeten. Men om det inte finns något verkligt hot mot livet, rekommenderar läkare att avstå från operation till 8 veckor. Installation av en pacemaker måste utföras under kontroll av en ekokardiograf och med hjälp av medel som ger maximalt skydd för fostret.

Om ledningsstörningen beror på patologiska förändringar i en av hjärtklaffarna, föreslår specialisten att den ersätts med en mekanisk eller biologisk artificiell analog. Valet bestäms av ett antal faktorer som läkaren bedömer efter att ha utfört flera undersökningar och erhållit resultaten av laboratorietester av patientens blod..

Den mekaniska hjärtventilen är tillförlitlig och behöver inte bytas ut. Men efter installationen måste en person ständigt använda droger som minskar blodproppsnivån..

Efter en viss driftsperiod börjar biologiska ventiler försämras gradvis. Därför rekommenderas de att installeras för personer i hög ålder..

Sport för arytmi

Aktiv idrott är kontraindicerad för personer som lider av en försämring av förmakens patency. I fallet när det kompliceras av ischemisk arytmi blir all fysisk och emotionell stress strikt kontraindicerad, eftersom det kan provocera ett preinfarktstillstånd.

Till och med mycket unga idrottare drabbas av plötsligt dödssyndrom på grund av arytmi. I de flesta fall utvecklas detta syndrom mot bakgrund av en tidigare oupptäckt lesion i hjärtledningssystemet..

För närvarande ägnar forskare särskild uppmärksamhet åt studien av arytmier hos barn. Detta beror på specificiteten hos utvecklingen av arytmi i ung ålder, som i närvaro av ökad fysisk aktivitet kan framkalla patofysiologiska förändringar i det kardiovaskulära systemet och i svåra fall leda till döden..

Den optimala lösningen för att bromsa intra-atriell ledning upptäckt på EKG är att regelbundet utföra ett komplex av träningsterapi, utvecklat av en specialistläkare. Korrekt utvalda sjukgymnastikövningar ökar effektiviteten i behandlingen, minskar rehabiliteringsperioden och förhindrar efterföljande utveckling av patologi.

Självstudie, som utförs utan föregående samråd med en läkare eller instruktör, kan dock ha motsatt effekt och leda till en förvärring av patientens tillstånd..

Artimia-video

Brott mot hjärtrytmen och ledningen:

Vad betyder överträdelse och avmattning av intra-atriell ledning och hur farligt är det??

Retardation av intra-atriell ledning är en långsammare än normal passage av en elektrisk impuls genom myokardiet från sinusnoden till de övre kamrarna i hjärtat.

Allmänna bestämmelser

Sjukdomar i hjärtprofilen detekteras inte alltid med rutinmetoder. Speciellt funktionell i de tidiga stadierna av deras utveckling. Långsiktig dynamisk observation krävs, som patienter som är konventionellt friska inte får. Med progression ingår hela organet i den patologiska processen, inklusive ventriklarna.

Den huvudsakliga och omedelbara orsaken är döden av strukturerna i sinusnoden (SA), som bara utgör den signal som är nödvändig för sammandragningen av hjärtmuskeln.

Behandlingen har olika perspektiv. Sekundära former (orsakade av icke-hjärtsjukdomar), med förbehåll för eliminering av den viktigaste bildningsfaktorn, stoppas helt. Kardiogena sjukdomar kan inte utrotas, men det finns goda möjligheter att sakta ner och till och med stoppa utvecklingen, lindra symtomen och utjämna patientens chanser att leva med andra människor som inte har hjärtpatologier.

Patogenes

Att sakta ner ledning av impulsen genom förmakarna - en följd av döden av celler i sinus- eller sinusnoden.

Som ett resultat av otillräckligt intensiv produktion av en bioelektrisk impuls observeras svag aktivitet i hjärtmuskeln i sig. Först lider bara förmakarna, sedan ventriklarna och hela muskelorganet som helhet.

Fram till ett visst ögonblick är överträdelser inte synliga alls, bara elektrokardiografi ger information om avvikelsen, om du tittar noga. När det utvecklas utvecklas bradykardi (bromsande hjärtfrekvens). Den naturliga pacemakern producerar en otillräckligt stark signal och efter att ha nått en kritisk nivå på 10% av "levande" celler utvecklas hotfulla konsekvenser. Sannolikheten för hjärtstillestånd ökar till 70%, endast transplantation kan rädda patienten.

Hjärtmuskulaturens kontraktilitet minskar, volymen pumpat blod minskar, därför lider alla organ och system av ischemi. Leversvikt, njurar, hjärnhypoxi, neurologiskt underskott bildas.

Döden är en tidsfråga. Lyckligtvis handlar ett sådant dödligt scenario inte om ett år. Det finns chanser för en högkvalitativ diagnos och utnämning av adekvat terapi.

Klassificering och betyg

Typiseringar som används i klinisk praxis.

Efter antal och beskaffenhet av symtom:

 • Inga manifestationer. Det vanligaste alternativet. Det finns ingen bild alls, patienten känner sig normal. Förändringar i elektrokardiogrammet är frånvarande eller obetydliga. Diagnos av patologi i detta skede är en stor framgång..
 • Med milda symtom. Avvikelser inträffar när 10-30% av sinusnodcellerna dör av.
 • Med uttalade kliniska tecken. Det detekteras lätt med objektiva metoder. Behandlingen ordineras snarast, det finns en risk för patientens död.

Beroende på strömmen:

 • Paroxysmal typ. Symtom eller, i frånvaro, tecken på EKG upptäcks inkonsekvent. Utveckla i avsnitt. Var och en varar från några minuter till timmar. Sådana stunder kan uppstå upprepade gånger.
 • Ihållande form. Ungefär samma, bara varaktigheten är högre. Flera dagar i rad.
 • Kronisk typ. Symtom och den objektiva bilden försvinner inte alls, de registreras ständigt.
 • Skarp. Tecken uttrycks maximalt, med betydande hjärtdysfunktion, det finns en stor risk för hjärtstillestånd och plötslig död hos patienten.

Beroende på huvudfunktionen:

 • Sinoatrialt nodblock (SA-block).
 • Saktar ner sinusklustret.
 • Klassisk sinusbradykardi.

Alla tre formerna visas på ungefär samma sätt. EKG-fynd varierar. Det kritiska alternativet är att stoppa den naturliga pacemakern. Detta är en direkt väg till döden, asystol.

Baserat på etiologin:

 • Primär sort. Utvecklas som ett resultat av själva hjärtsjukdomen.
 • Sekundär. Eller externt. Resultatet är påverkan av andra patologiska tillstånd.

Det finns bara tre grader av nedsatt intra-atriell ledning:

 • Först. Patienten klagar inte på välbefinnande. Avvikelser i elektrokardiogrammet detekteras objektivt, obetydliga. Att avslöja är ren chans.
 • Andra. Symtomen är uttalade, EKG-mönstret är tydligt synligt. Specifika tecken gör det möjligt att upptäcka en blockering eller fel i sinusnoden. Detta är det vanligaste ögonblicket för diagnos..
 • Tredje. Alla manifestationer uttrycks i maximal utsträckning. Kardiologen märker "hans" patienter med blotta ögat. Ett kardiogram verifierar en ledningsstörning. Behandlingen är brådskande, annars kommer hjärtstopp på grund av otillräcklig stimulering och personens död att inträffa.

Orsaker

Brott mot den elektriska impulsen uppstår endast när mindre än 10% av de fungerande cellerna finns kvar i SU.

Artikeln diskuterar minskningen av dess funktion av sekundär karaktär, under påverkan av reversibel och extern påverkan. Den primära reduktionen kallas sick sinus syndrom och beskrivs separat.

Grupp av skälVillkor eller sjukdomar
Vago- eller parasympathicotonia

(övervägande av verkan av den parasympatiska delen av det autonoma nervsystemet)

Kardioversion - applicera en elektrisk stöt i hjärtområdet för att återställa normal hjärtslag

Ökat intrakraniellt CSF-tryck mot bakgrund av smittsamma och inflammatoriska sjukdomar i hjärnan, trombos i bihålor, tumörer etc..

Blödning i det subaraknoidala utrymmet (subaraknoid) på grund av stroke, traumatisk skada

Sjukdomar (inflammatorisk, tumör) i den övre tredjedelen av matstrupen, struphuvudet

Carotid sinus syndrom - ökad ganglionaktivitet, manifesterad av plötslig svimning

Membran (underlägsen) hjärtinfarkt

Sömnapné - fullständigt andningsstopp under nattsömn på grund av överaktivt parasympatiskt system

Vasovagal synkope - medvetslöshet mot bakgrund av uttalad vasodilatation och hjärtslags sänkning

Bezold-Jarisch-reflexen är en skarp expansion av lumen hos små arterioler mot bakgrund av irritation av receptorerna i vänster kammare med en stor volym blod (kirurgi, graviditet, tumörer med kompression av underlägsen vena cava, etc.). En karakteristisk triad av symtom uppträder: en uttalad minskning av trycket, andningsstopp, bromsning av hjärtat

Brott mot blodtillförsel till SU (ischemi)Hjärtinfarkt

Kramp i hjärtartärerna

Aterosklerotisk lesion med minskat blodflöde

Inflammatoriska processerMyokardit (en sjukdom i den muskulära delen av hjärtat)

Endokardit (sjukdom i hjärtats innerfoder)

Handlingen av drogerKalciumkanalantagonister

Centrala blodtryckssänkande läkemedel

Reserpin

Elektrolytstörningar i blodplasmaHögt innehåll av kalium och (eller) kalciumjoner
Andra orsakerHypertensiv kris och en kraftig ökning av blodtrycket

Minskade sköldkörtelhormoner (hypotyreos)

Brist på syre eller dess bärare (hemoglobin) i blodet - hypoxi

Brott mot utflödet längs gallvägarna (kolestas)

Symtom och kliniska manifestationer

Symtom på den elektriska impulsens patologi är förknippade med tre huvudorsaker:

 • Brist på blodtillförsel till hjärtmuskeln och hjärnvävnaderna.
 • Arteriell instabilitet.
 • Nedsatt blodflöde i båda kretsarna av blodtillförsel (stort - i hela kroppen och litet - lungt).

Vid den första graden av intra-atriellt block saknas kliniska manifestationer. Dess identifiering är ett oavsiktligt resultat vid undersökning av en patient. Om försämringen av sammandragningar av vänster förmak i den andra graden av sjukdomen är sällsynt, kan det finnas en obekväm känsla i hjärtat, korta episoder av yrsel, allmän svaghet. Frånvaron av två eller flera på varandra följande sammandragningar eller förmaksdissociation åtföljs av:

 • en känsla av sjunkande hjärta;
 • yrsel;
 • hudens blekhet
 • svimningsförhållanden
 • mörkare i ögonen
 • tinnitus.

Bland de typiska klagomålen noterar patienter oftast:

 • stark hjärtslag
 • hjärtsvikt
 • periodiskt stopp av sammandragningar;
 • yrsel;
 • svimning
 • kärlkramp i hjärtat
 • andnöd.

Ibland känner patienterna snabbt trötthet, svaghet i kroppen och en minskad arbetsförmåga. Minnesproblem är möjliga. Kan också störas av plötsliga humörsvängningar, rädsla och ångest..

Med en fullständig primär blockad uppstår en lokal störning, åtföljd av olika hjärtfel, som endast kan korrigeras genom kirurgi. Sådana problem är ganska vanliga bland nyfödda. De diagnostiseras hos barn som är födda från mödrar med hjärt- eller autoimmuna sjukdomar..

Efter anslutning, ett brott mot hjärtmuskelns funktion:

 • en ökning av bukvolymen på grund av vätska;
 • tryckfall;
 • utseende av andfåddhet, trötthet, obehag i bröstet, svimning utan belastning, i vila.
SymptomKaraktär
Bradyarytmi (bradykardi)Minskning av hjärtfrekvensen mindre än 40 per minut under dagen av permanent eller tillfällig (paroxysmal) form

Känsla av oregelbunden hjärtslag

Korta pauser eller pauser i hjärtslag

Trötthet och svaghetI de flesta fall sker det bara mot bakgrund av fysisk ansträngning

Med utvecklingen av impulsöverföring kan även enkla hushållssysslor orsaka försämring

MedvetsstörningarFrån mörkare i ögonen och yrsel till kort svimning

Förknippad med fysisk och emotionell stress

Högt tryckPermanenta eller krissteg med låg effekt från läkemedelskorrigering
Obehag, smärta i hjärtatMåttlig till stark karaktär

Uppträder med fysisk överbelastning eller markant minskning av hjärtfrekvensen

Det finns inget svar på användningen av nitroglycerin

DyspnéDet visas när belastningen ökar

Ingen kvävningskänsla

ÖdemUrsprungligen bara i fötterna och sprids senare högre

Diagnostik

Under förhöret av patienten avslöjas karakteristiska klagomål. Undersökning av system innehåller ingen specifik information för att fastställa en diagnos, förutom för att detektera faktumet om en sällsynt puls och tecken på hjärtinfarkt i de senare stadierna. För att fastställa den korrekta orsaken till försämrad hälsa visas en ytterligare undersökning.

Diagnostiskt förfarandeTecken på sjukdom
Elektrokardiografi (EKG)Förändringarna är ospecifika för SU-dysfunktion, det finns bara tecken på bradyarytmi:

prolaps eller förstoring av förmakständerna;

det finns ingen adekvat ökning av hjärtfrekvensen under träning;

förmaksflimmer i 30%.

EKG med vegetativa tester (administrering av Atropine eller dess kombination med Propranolol)Hjärtfrekvens mindre än 90 slag per minut

Eller en ökning av antalet sammandragningar på mindre än 25% av originalet

Elektrofysiologisk studie (EPI) genom matstrupen - undertryckande av SU-aktivitet genom högfrekventa elektriska impulser (metodeffektivitet 30–69%)Låg återställningshastighet av sinusrytmen (beräknad med en speciell formel som tar hänsyn till stimuleringsnivån och tiden fram till den första oberoende impulsen från styrsystemet efter avslutad aktuell exponering)
Intrakardiell EPI - studien utförs sällan eftersom effektiviteten nästan är lika med den icke-invasiva procedurenSamma förändringar som med matstrupen teknik
BröstkorgsröntgenÖkad hjärtstorlek

Förstärkning av lungkärlmönstret

Hjärtans ultraljud (ultraljud, ekokardiografi)Inledande skeden - inga symtom

Senare inträffar: en ökning av den vänstra kammarhålan, en minskning av utkastningsfraktionen på mindre än 45%

Behandlingsegenskaper

Som nämnts ovan utförs inte ledningsbehandling av grad 1 intra-atriell ledning. I klass 2 föreskrivs observation av en kardiolog. Vid grad 3 krävs kirurgi och stimulering av normal signalöverföring till sinusnoden. Som regel innebär detta installation av ett konstgjort implantat - en pacemaker, som skickar den nödvändiga signalen vid rätt tidpunkt till samma nod.

I vissa fall är så kallad radiofrekvensablation tillåten. Detta är introduktionen genom en speciell fiber av en enhet, med hjälp av vilka patologiska noder i hjärtmuskeln förstörs, vilket leder till en fördröjning av signalen som tillförs sinusnoden. Enkelt uttryckt är de områden där problemområdet med en pulsfördröjning tidigare upptäcktes förseglas..

Tyvärr, om en fullständig blockering av en av hjärtats delar (säck, mage) utvecklas, är all behandling symptomatisk. Själva problemet kan inte elimineras, eftersom det är förknippat med nervsystemet och hjärnans arbete. Prognoserna är också ogynnsamma. I 70% av fallen inträffar döden med förvärring av ledningen. Kroppen tar helt enkelt inte emot de nödvändiga näringsämnena i tid, och detta kompletteras också med syresvält i vissa delar av hjärnan. Symtom på fullständig blockad är en mumling i hjärtat utöver den normala sammandragningsrytmen, långvarig svår yrsel, kardiogramstörning.

Behandling av avmattning av intra-atriell ledning av 1 och 2 grader innebär intag av vitaminkomplex som hjälper till att förbättra näringen av själva hjärtmuskeln. Dessa inkluderar till exempel Preductal, ATP och deras derivat. Det skulle vara användbart att ta kombinerade läkemedel, som inkluderar magnesium, kalium.

Naturligtvis bestäms läkarens behandlingsalgoritm uteslutande efter att ha upptäckt den främsta orsaken till sjukdomen. Om det finns en misstanke om en ökning av ledningen under behandlingen kan elektronisk stimulering användas. Läkaren leder då vanligtvis installationen av en elektrisk pacemaker. Det finns inga andra sätt att behandla.

Huvudproblemet med att sakta ner ledningen inom förmaket är att det upptäcks redan i de senare stadierna av sjukdomsutvecklingen, när det inte går att göra med vanliga vitaminer och stimulanser. För att diagnostisera sjukdomen i rätt tid bör du undersökas av en kardiolog minst två gånger om året. Åtminstone för dem som är i riskzonen (som redan har diagnostiserats med sjukdomar i hjärt-kärlsystemet).

Om avmattningen av rytmen har en akut karaktär med fenomenet chock (lågt tryck, tecken på lågt blodflöde i myokardiet och hjärnan) utförs tillfällig extern stimulering av hjärtaktivitet och patienten är beredd för implantering av en permanent konstgjord pacemaker.

Komplikationer

Orsaken till nedsatt intra-atriell ledning är svaghet eller dysfunktion i sinusnoden. Villkoret hotar med följande konsekvenser:

 • Hjärtstopp eller asystol. Resultatet av otillräcklig stimulering av hjärtstrukturer, särskilt muskelskiktet.
 • Hjärtattack. Resultatet av dålig näring. Lite blod rinner genom kransartärerna. Därför akut nekros eller åtminstone återkommande attacker.
 • Stroke. Död av nervceller och vävnader. Slutar med dödsfall eller permanent neurologiskt underskott.
 • Kardiogen chock.
 • Svimning och skador som är oförenliga med livet.
 • Vaskulär demens.

Alla förhållanden, på ett eller annat sätt, leder till ett minimum - till svår funktionshinder. Det är inte värt att försena med terapi, om någon.

Prognos

Beror på diagnosen. Primära former botas inte, men i de tidiga stadierna kan de justeras med medicinering, överlevnadsgraden är 90% och högre.

Sekundära behöver stoppa orsaken. Dödlighet på grund av störningar i förmaks ledning i allmänhet ligger i intervallet 10-60%, akuta former är dödliga i 40% av situationerna. Sinusnodcellens död med mer än 90% leder nästan alltid till döden.

Unga patienter utan dåliga vanor, med en god familjehistoria, relativt friska, har större chans att överleva.