Vad är hjärnbypassoperation

Bypass-kirurgi är ett kirurgiskt ingrepp i hjärnans område, som syftar till att korrigera livshotande tillstånd. Dessa inkluderar hydrocefalus, åtföljd av en signifikant ökning av intrakraniellt tryck, ocklusion av hjärnkärl, tumörprocesser lokaliserade i hjärnvävnaden, vilket framkallar kompression av medulla. Statistik visar att bypassoperation i 85% av fallen förbättrar patientens tillstånd avsevärt.

Definition och ordning på förfarandet

Brain bypass operation är ett förfarande som innebär att ett speciellt system installeras i ett hålrum där vätska ackumuleras. En annan del av systemet är installerat i ett hålrum där det är planerat att omdirigera överflödig vätska. Systemet består av element:

 1. Inre segment representerat av ett silikonrör. Detta är en kateter som går in i hjärnkammaren..
 2. Ventilmekanism. Reglerar mängden vätska som släpps ut i en riktning vid ett visst tryck.
 3. Lagringstank. Ett konstgjort hål i vilket överskottsvätska rinner för tillfällig lagring.
 4. Ett yttre segment som passar in i en del av kroppen (buk, bröst) där överflödig vätska rör sig.

En medicinsk shunt är ett konstgjort rörformigt kärl som är implanterat i cerebralelementets hålighet och utformat för att tömma vätskeinnehållet. Det behövs för att säkerställa ett normalt utflöde av cerebrospinalvätska eller återställa blodcirkulationen, vilket kan uppnås genom att skapa en konstgjord hjälpkanal. För att installera systemet görs ett hål i kranialbenet.

Shunten, som placeras i hjärnans ventrikelsystem, är utrustad med en annan typ av ventil. Det finns programmerbara ventiler, då kan åtkomstmekanismens driftläge justeras när som helst. Till exempel regleras intensiteten av CSF-dränering beroende på indikatorerna för intrakraniellt tryck. Den fasta ventilen fungerar i 3 lägen, som skiljer sig åt i olika vätsketransmissionsintensitet.

När du installerar en shunt i huvudet på ett barn med hydrocephalus används vanligtvis först en fast version, som senare ersätts med en programmerbar ventil. För vuxna patienter installeras en programmerbar modell vanligtvis omedelbart. En programmerbar ventilshunt är en anordning som används inom det medicinska området för att återställa kammarsystemets normala funktion, vilket är förknippat med en ökning av antalet kliniska fall med ett gynnsamt resultat..

Operationen utförs under generell anestesi. Under operationen gör läkaren vävnads snitt i huvudet, ibland i nacken och buken. Snitt krävs för korrekt placering av den fluidavledande katetern. Efter placering av katetern stängs snitten med kirurgiska stygn. Enheten är osynlig under huden, men den känns av palpering. Operationens varaktighet är cirka 1 timme.

Efter bypassoperationen nästa dag görs en MR-undersökning för att kontrollera egenskaper som effektiviteten hos det installerade bypasssystemet, frånvaron av hjärnödem och andra komplikationer. I avsaknad av komplikationer släpps patienten från sjukhuset 1 vecka efter ingreppet. Elementen i växlingssystemet är osynliga, så personen återgår till det normala livet och känner inte psykiskt obehag.

Driftstyper

Beroende på den del av kroppen, där överskott av cerebrospinalvätska avlägsnas från hjärnan under hydrocefalus, finns det typer av ventrikulär växling:

 1. Ventrikuloperitoneal. Sprit kommer in i bukhålan, där det absorberas (absorberas, absorberas) av de omgivande vävnaderna.
 2. Ventriculopleural. CSF omdirigeras till bröstområdet.
 3. Ventrikuloatriell. Cerebrospinalvätska avleds till hjärtområdet (en distal kateter placeras i området där överlägsen vena cava strömmar in i höger förmak).

I vissa fall, när det inte finns något annat utlopp, avleds vätska till urinblåsan eller omdirigeras till gallblåsan. Ventriculocisternostomy (endoskopisk intervention) utförs när det inte finns någon kommunikation mellan ventriklarna och subarachnoid (under arachnoid) -utrymmet, vilket åtföljs av nedsatt CSF-dynamik och ackumulering av cerebrospinalvätska i det ventrikulära systemet.

Ventriculoperitoneal shunting, i jämförelse med andra typer av kirurgiska ingrepp i hjärnområdet som används vid behandling av hydrocephalus, kännetecknas av dess effektivitet och en lägre risk för komplikationer hos barn och vuxna..

I fallet med samtidig peritoneal patologi (inflammatoriska processer i bukhålan, till exempel nekrotiserande enterokolit eller intraperitoneal infektion), betraktas ventrikuloatriell shunt som ett alternativ..

Cystoperitoneal shunting utförs om patienten har stora cystor i hjärnområdet som inte kan korrigeras med medicinering. Operationen utförs om arachnoidcysten kännetecknas av en aggressiv kurs - den ökar snabbt i volym, komprimerar den omgivande hjärnvävnaden, framkallar uppkomsten av neurologiska symtom.

Förberedande aktiviteter

Huvudoperation kräver förberedelse. Läkaren ordinerar en omfattande diagnostisk undersökning, som gör att du kan bekräfta diagnosen och identifiera möjliga kontraindikationer för operationen. Instrumentstudier inkluderar MR i huvudet, elektrokardiogram, ultraljud i bukhålan, röntgen på bröstet. Patienten får ett blodprov. Det är nödvändigt att klara ett urintest.

Vid planerad bypassoperation i hjärnartären utförs studier av hjärnans cirkulationssystem - angiografi, Dopplersonografi, duplexskanning. Foto av intrakraniella strukturer låter dig exakt bekräfta eller förneka den påstådda diagnosen samt bestämma området för det kommande kirurgiska ingreppet. Förberedelseprocessen för operationen innebär att man tar bort hår från hårbotten i området där snittet planeras..

Indikationer och kontraindikationer

Med shunted hydrocephalus får patienten inaktiverad status, oavsett ålder. De viktigaste indikationerna för interventionen:

 1. Hydrocephalus, kränkning av utflödet av cerebrospinalvätska.
 2. Tumörer och cystor lokaliserade i medulla.
 3. Aterosklerotiska lesioner i hjärnkärlen.
 4. Cerebral artärstenos.
 5. Brott mot venöst utflöde i hjärncirkulationssystemet.
 6. Avvikelser i utvecklingen av element i hjärnans cirkulationssystem, inklusive aneurysmer och vaskulära missbildningar.

Inflammatoriska processer av vilken etiologi som helst är kontraindikationer för bypass ympning i hjärnområdet för hydrocefalus hos vuxna och barn. Operationen utförs inte på patienter med hjärtsvikt.

Hydrocephalus

Hydrocephalus, även känd som hjärnans dropp, åtföljs ofta av en ökning av det intrakraniella trycket. Vätskan som ackumuleras i hjärncisternerna och andra vätskeinnehållande utrymmen orsakar kompression av medulla, vilket leder till uppkomsten av ihållande neurologiska symtom.

Patienten kan störas av konstant smärta i huvudområdet, attacker av illamående och kräkningar, försämring av kognitiva funktioner (minne, mental aktivitet), kramper, skakningar i armar och ben, tal och motoriska störningar. I dessa fall behövs VPS-operation, vilket innebär att man skapar en konstgjord väg för att dränera cerebrospinalvätskan från kranialhålan.

Hjärnomgångsoperation hos nyfödda är ofta det enda sättet att förhindra döden. Kirurgiska ingrepp ger höga resultat och räddar många barns liv. Till exempel med hydrocephalus av kritisk grad hos små barn når dödligheten 75% under det första levnadsåret. Operationen ökar chanserna för återhämtning och vidare normal utveckling - mental, fysisk.

Vaskulär patologi

Bypass-ympning av hjärnkärl indikeras vid otillräcklig blodtillförsel till hjärnvävnaderna. Om den försämrade hjärncirkulationen är förknippad med arteriell ocklusion hjälper den implanterade shunten att ta bort hinder för normalt blodflöde. Revaskulariseringsoperationer (säkerställer blodtillförselprocessen) utförs för att återställa perfusion (passerar blod genom vävnaderna) i hjärnområdet som har genomgått ischemi.

Bypass-kirurgi utförs när kärlen i nacken och huvudet är blockerade eller smalna. Indikationen för kirurgiskt ingrepp är ocklusion eller stenos i hjärnartärerna bekräftad med neuroimaging-metoder. En vaskulär shunt är en artificiellt skapad del av cirkulationssystemet som kringgår huvudblodflödet. Vanligtvis tas vaskulära shunts (transplantat) från patienter från andra delar av cirkulationssystemet (bröstkärlartär, benbenets saphena ven, radiell artär i armen).

Hjärntumörer

Sekundär hydrocefalus utvecklas i 90% av fallen med hjärntumörer. Behandling av hydrocephalus utförs parallellt med behandlingen av tumören. I sådana fall utförs vanligtvis bypassoperationer som syftar till att tömma cerebrospinalvätska från det intrakraniella hålrummet..

Rehabilitering

Rehabiliteringsåtgärder syftar till att återställa den normala aktiviteten i hjärnan och hela organismen. Efter operation för att behandla hydrocephalus måste shuntbäraren följa en specifik regim, som inkluderar:

 • Sluta röka och dricka alkohol.
 • Undvik fysisk aktivitet.
 • Undvik stress och nervös utmattning.

En patient som fick en shunt är förbjuden att köra ett fordon, lyfta vikter, göra hårt fysiskt arbete hemma eller i landet. Det är inte tillåtet att besöka pooler, bad och bastur, simma i öppet vatten. Det rekommenderas inte att röra vid huvudet i ingreppsområdet.

Oavsiktlig beröring kan leda till skada och infektion i intrakraniell vävnad. Det är nödvändigt att ta de läkemedel som ordinerats av läkaren. Vanligtvis ordineras antikonvulsiva medel, smärtstillande medel och antiinflammatoriska läkemedel under den postoperativa perioden..

Komplikationer och konsekvenser

Konsekvenserna efter bypassoperation av kärlen som körs i hjärnan manifesteras av allmän sjukdom. Patienten kan uppleva symtom inom 1-2 veckor efter operationen:

 • Huvudvärk, yrsel.
 • Illamående med låg intensitet.
 • Mild domningar i lemmarna.

Om de listade symtomen inte orsakar patienten allvarligt obehag betraktas de som en normal variant. Kirurgi i hjärnans område är ett komplext förfarande, vilket är en stressande effekt på kroppen, som bestämmer motsvarande reaktioner. Hälsotroende komplikationer är oftare förknippade med hjärninfektion efter operation eller med blockering av shunten. Andra troliga orsaker till allvarliga komplikationer:

 1. Intrakraniell blödning.
 2. Ocklusion av hjärnkärl på grund av blockering av lumen genom en tromb.
 3. Epileptiska anfall.
 4. Hjärndysfunktioner - rörelsestörningar, kramper, sensorisk störning.
 5. Felaktig användning av shuntsystemet.

Efter operationen måste patienten konsultera en läkare om hans hälsa har försämrats kraftigt, kroppstemperaturen har ökat över 38 ° C, episoder av förvirring observeras, manifestationer av en allergisk reaktion har uppstått efter att ha tagit ordinerade läkemedel.

Bypass-kirurgi i hjärnområdet är en operation som innebär att man byter förbikopplingen konstant, vilket är förknippat med ett antal begränsningar för patienten. Han beordras att följa regimen resten av sitt liv. Shunten måste ändras regelbundet eftersom den förlorar sina funktionella egenskaper.

Shunt dysfunktion är förknippad med blockering, slitage eller skador på komponenter. En annan orsak till shuntdysfunktion är felaktig placering av katetern i kammarsystemet. Shuntens ungefärliga livslängd är 10 år. Denna period kan dock variera avsevärt beroende på omständigheterna..

Till exempel måste barn byta shunt oftare, vilket är förknippat med tillväxten av skallen och kroppen, när vissa delar av shuntsystemet kräver förlängning. Statistik visar att behovet av att ändra shunten förekommer hos 27% av patienterna efter 1 år efter implantation, hos 28% av patienterna efter 2 år, hos 42% av patienterna efter 3 år. Vanliga orsaker till komplikationer efter kirurgisk behandling av hydrocefalus:

 1. Shuntmigrering (32%).
 2. Fel val av shuntmodell (32%), vilket orsakar ett tillstånd av hypo-dränering (otillräcklig vätskeabstraktion) eller hyperavvattning (överdriven vätskeabstraktion).
 3. Smittsamma och inflammatoriska processer (16%).
 4. Bildande av en pseudocyst för peritoneal lokalisering (8%).
 5. Allergisk reaktion mot närvaron av en främmande kropp - shunt (0,9%).

De främsta orsakerna till översynen av shunten: mekanisk dysfunktion, infektiösa och inflammatoriska processer. Mekanisk dysfunktion uppträder med en frekvens på 27-34% av fallen och kräver en byte av shunt. Antalet infektiösa komplikationer efter operation för behandling av sekundär hydrocefalus associerad med hjärntumör är cirka 3-20% av fallen.

I den allmänna strukturen för infektiösa lesioner förekommer 65% av fallen de första 3 månaderna efter operationen. Enligt statistik misslyckas 80% av förbikopplingssystemen inom 10-12 år efter operationen. Kliniskt manifesteras systemdysfunktion genom otillräcklig dränering av cerebrospinalvätska.

Bypass-kirurgi i hjärnan är en operation som utförs för att eliminera manifestationer av hydrocefalus eller hjärninsufficiens. Bypass-kirurgi eliminerar symtom, men inte orsakerna till patologier.

Vaskulär shunt

1. Litet medicinskt uppslagsverk. - M.: Medicinsk uppslagsverk. 1991-96 2. Första hjälpen. - M.: Great Russian Encyclopedia. 1994 3. Encyclopedic Dictionary of Medical Terms. - M.: Sovjetiska uppslagsverk. - 1982-1984.

 • Lymphovenous shunt
 • Splenorenal vaskulär shunt

Se vad "Vascular shunt" är i andra ordböcker:

vaskulär shunt - en artificiellt skapad förbikopplingsväg för blodflödet när ett stort blodkärl stängs av från cirkulationen... The Big Medical Dictionary

vaskulär splenorenal shunt - (grekisk mjälte milt + lat. ren njure) artificiell anastomos mellan milt och njurartärer; skapad för behandling av portalhypertension... Comprehensive Medical Dictionary

Bypass Vascular Shunt, Anastomosis (Coronary Bypass Graft) - koronar revaskularisering, där det avsmalnade ateromområdet i kranskärlen kringgås genom att skapa ytterligare blodflöde genom transplantation av en hälsosam venen i benet eller inre bröstartär under bröstkörteln...... Medicinska termer

VASKULÄR Bypass SHUNT, ANASTOMOS - (koronar bypass-transplantat) koronarrevaskularisering, där det avsmalnade ateromområdet i kransartären kringgås genom att skapa ytterligare blodflöde på grund av transplantation av en hälsosam saphena ven i benet eller inre bröstet...... Explanatory Dictionary of Medicine

Vaskulär tillgång med extrarenala metoder för blodrening - öppnar upp möjligheten för en enkel och pålitlig koppling av patientens blodkärl med perfusionssystemet, liksom för administrering av medicinska lösningar eller parenteral näring. För att rena blodet, tillfällig och permanent vaskulär...... Medicinsk uppslagsverk

Portalhypertension - ICD 10 K... Wikipedia

Hemodialys - I Hemodialys (hemodialys; grekiskt haimablod + dialysnedbrytning, separation) är en metod för extrarenal rening av blod från ämnen med låg och medelstor molekylvikt genom diffusion och delvis konvektion (ultrafiltrering) genom en konstgjord...... Medicinsk encyklopedi

Slår CABG - Off pump coronary artery bypass (OPCAB) eller slår CABG (slår också CABG) kirurgi för att återställa blodflödet i artärerna i hjärtat genom...... Wikipedia

Angioplasty Coronary (Coronary Angioplasty) - en operation som inte kräver torakotomi; krångartärens smala ateromområde sträcks på grund av införandet av en luftfylld ballong i den. Operationen utförs genom hjärtkateterisering under radiologiska...... medicinska termer

Arteries Coronary, Arteries Coronary (Coronary Arteries) - artärerna som levererar blod till hjärtmuskeln. Höger och vänster kranskärl (höger och vänster kranskärl) avgår från glödlampan och avger grenar som förser hjärtat. Se koronarangioplastik. Bypass vaskulär shunt. Källa: …… Medicinska termer

Toad Pectoral, Angina pectoris (Angina Pectoris) - bröstsmärta som ökar med fysisk ansträngning och minskar i vila; kan också spridas till armarna och underkäken. Det utvecklas när hjärtats blodbehov överstiger kapaciteten att leverera det till kranskärlen;...... Medicinska termer

Hjärtomgångsoperation

Allmän information

Coronary artery bypass transplantation är ett kirurgiskt ingrepp, under vilket en bypassväg för blodtillförsel till en viss del av hjärtinfarkt skapas. Bypass-kirurgi gör att du helt kan återställa hjärtinfarkt näring av kranskärlen. Som en shunt används de egna venerna i benet eller den radiella artären. Kirurgiskt ingripande kan minska svårighetsgraden av kranskärlssjukdom och förbättra patientens livskvalitet.

Vad är hjärtbypassoperation efter hjärtinfarkt?

Det är möjligt att stoppa spridningen av hjärtinfarkt under dess utveckling genom att utföra en hjärtbypassoperation inom 6-15 timmar efter en kardiovaskulär händelse. Tekniskt sett utförs ingreppet som standard med hänsyn till vissa funktioner:

 • utförande så tidigt som möjligt
 • aortokoronär anslutning rekommenderas;
 • åtkomst genom bröstbenet på ett icke-fungerande hjärta och hjärt-lungomgång.

Klassificering

Kirurger använder olika föreningar beroende på platsen för de drabbade kärlen och deras antal:

 • kransartär bypasstransplantation - anslutning till aorta;
 • bröstkoronar bypass-ympning - koppling till bröstartären.

Skillnaden mellan shunter är att de får näring från olika kärl: från den inre bröstartären och aorta.

Kransartär bypass transplantat

Ett fartyg är isolerat från armen eller benet och anslutet till aortan. Den andra änden sys under den smala kransartären. Detta gör det möjligt att ge näring till det drabbade området av myokardiet direkt från aortan, vilket har en positiv effekt på metaboliska processer i myokardiet och säkerställer dess normala funktion. Patientens tolerans mot fysisk aktivitet förbättras, svårighetsgraden av smärtsyndrom minskar.

Mammary coronary shunt

En bröstkoronisk shunt förbinder bröstartärerna (bröstkorgsartärerna) och hjärtkärlskärlen som är skadade av åderförkalkning. Anatomin för kärlens placering gör att du kan ansluta den vänstra inre artären i bröstet med den vänstra kransartären och den högra med den högra kranskärlen eller med den interventrikulära artären..

Bimammary bypass

Det utförs med utbredd kranskärlssjukdom. Kirurgiskt ingrepp rekommenderas om CABG som tidigare utförts är ineffektiv, med ventrombos (oförmåga att använda dem), förträngning och blockering av shunten, förminskning av radiella artärer. Fördelarna med denna metod:

 • väggstyrka;
 • resistens mot bildandet av kolesterolplack och blodproppar;
 • bred lumen i bröstartären.

Minimalt invasiv bypasstransplantation

Kranskärlen nås genom ett litet snitt i interkostalutrymmet till vänster om bröstbenet. Bröstkorgen öppnas inte i detta fall. Läkning går mycket snabbare och operationen anses vara mindre traumatisk. Kirurgiska ingrepp utförs utan att ansluta till en hjärt-lungmaskin, på ett hjärtslag. Minimalt invasiv kirurgi utförs när 1 eller 2 kranskärl skadas på den främre väggen i vänster kammare. En betydande nackdel med denna metod är omöjligheten att säkerställa en fullständig återställning av kranskärlens blodflöde..

Koronär stentning av hjärtkärl

Det anses vara en mild, minimalt invasiv, intravaskulär operation på hjärtkärlen, som består i att utvidga en smal artär genom att expandera en insatt stent. Stentning utförs vanligtvis omedelbart efter koronarangiografi, vilket gör att du kan identifiera graden av kranskärlssår och välja önskad stent i termer av diameter och längd.

Orsaker

CABG förbättrar koronarblodflödet, vilket minskar svårighetsgraden av smärta och minskar antalet anginaattacker. Efter operationen tolererar patienter fysisk aktivitet bättre, ökar effektiviteten och förbättrar sitt psykologiska tillstånd. Kirurgi för att rekonstruera det vaskulära nätverket i hjärtat minskar risken för hjärtinfarkt.

Indikationer för shuntplacering:

 • kritisk förträngning av kransartärerna;
 • ansträngnings angina pectoris 3 och 4 grader (attacker stör under normal fysisk aktivitet och i vila);
 • aneurysm i hjärtat på bakgrund av koronar skleros;
 • oförmåga att utföra stentning;
 • förträngning av kransartärerna i kombination med postinfarkt aneurysm och strukturella defekter i hjärtat.

Symtom

Efter operation tas patienter in på intensivvårdsavdelningen, där kateterisering av urinvägarna och konstgjord lungventilation utförs. Smärtstillande medel och antibiotika ges som standard. Hjärtans arbete bedöms på en bildskärm i form av elektrokardiografi. Efter stabilisering av patientens tillstånd överförs patienten till oberoende näring och andning. Rörelseomfånget ökar gradvis, i steg.

Först är patienter oroliga för bröstsmärtor, vilket är förknippat med specifikationen för operationen, för det är öppen åtkomst. När bröstbenet växer tillsammans minskar smärtan. Obehag observeras också i området där venen togs. Alla symtom är tillfälliga och gradvis återgår patienten till sitt vanliga sätt att leva.

Analyser och diagnostik

Komplett information om tillståndet i hjärtats vaskulära system erhålls efter koronar angiografi och multislice-datortomografi. Båda forskningsmetoderna gör det möjligt för oss att bedöma graden av skada på kranskärlen och bestämma den ytterligare taktiken för behandlingen..

MR i hjärtat och kranskärl

Magnetisk resonanstomografi anses vara ett icke-invasivt diagnostiskt test, som bygger på metoden för kärnmagnetisk resonans. MSCT låter dig få en tydlig bild av hjärtat och bedöma kranskärlens tillstånd. Absoluta kontraindikationer:

 • förekomsten av klämmor, fästen och metallimplantat;
 • närvaron av en insulinpump, pacemaker, ferromagnetiskt implantat och andra elektroniska system.

Priset på studien varierar från 15 till 35 tusen rubel. Jämfört med magnetisk resonanstomografi är CT i hjärtat mer informativ när det gäller att bedöma tillståndet i hjärtats kärlsystem..

Ytterligare undersökningsmetoder:

 • koagulogram;
 • biokemiska och allmänna blodprov;
 • Ultraljud i bukorganen;
 • lipidspektrum;
 • bröstkorgsröntgen;
 • UZDS av nedre extremiteterna;
 • EKG;
 • Ekokardiografi;
 • Analys av urin.

Behandling

Läkemedelsbehandling är inriktad på:

 • upprätthålla normalt blodtryck och hjärtfrekvens;
 • förebyggande av trombbildning
 • sänkning av kolesterolnivåer, anpassning av lipidspektrumet;
 • förbättring av trofism och näring av hjärtmuskeln.

Mediciner

De viktigaste läkemedlen som föreskrivs efter stentning och bypass-ympning:

 • Brilint;
 • Plavix;
 • Bisoprolol;
 • Lisinopril;
 • ThromboASS;
 • Atorvastatin;
 • Reducera.

Förebyggande och rehabilitering efter hjärtoperation

Kirurgiskt ingrepp eliminerar inte den verkliga orsaken till sjukdomen - aterosklerotiska förändringar i kärlen, utan låter dig bara eliminera konsekvenserna. För att förebygga rekommenderas en förändring av kost och livsstil. Rehabiliteringsperioden är något annorlunda efter bypass-ympning och efter stentning av kranskärl..

Kranskärlsomgått ympning, de viktigaste rekommendationerna för att förebygga komplikationer efter operationen och för tidig återhämtning under den postoperativa perioden:

 • fullständigt sluta röka och konsumera alkoholhaltiga produkter;
 • dietmat med reducerat innehåll av animaliskt fett;
 • upprätthålla normala blodtryckssiffror;
 • gradvis ökning av fysisk aktivitet
 • bär speciella kompressionsstrumpor (strumpbyxor, strumpor);
 • kontroll över hjärtfrekvensen;
 • förebyggande läkemedelsbehandling;
 • dagliga promenader i den friska luften;
 • regelbunden övervakning av den behandlande läkaren.

De viktigaste rekommendationerna som ska följas omedelbart efter CABG-operation:

 • daglig gång i minst 20 minuter med en gradvis ökning av varaktigheten upp till 1 timme;
 • ta tid för andningsövningar, meditation och fullständig avslappning av kroppen;
 • gradvis förlust av övervikt på grund av näringskorrigering och måttlig fysisk aktivitet;
 • ersätt köttprodukter (lamm, fläsk, anka) med fisk;
 • uteslut helt slaktbiprodukter, krämigt kött och stekt mat;
 • minska saltintaget;
 • ersätt bakverk och godis med honung och torkad frukt;
 • bekämpa övervikt.

Efter hjärt-bypass-operation hemma, gör gymnastik på egen hand, undvik överdriven överbelastning och lyft vikter. Lätta övningar efter CABG gör att du kan hålla ryggmuskeln i god form.

Efter stentning av hjärtkärlen är begränsningarna något mindre på grund av att bröstet inte öppnas, vilket gör det möjligt för patienter från de första dagarna att gradvis öka fysisk aktivitet och träna hjärtmuskeln, inte låta den slappna av och bli lat. Förbikoppling innebär en längre rehabiliteringsperiod.

Kost efter bypassoperation

Den viktigaste faktorn som negativt påverkar kärlväggens tillstånd och blodtillförsel till myokardiet är överdrivet kolesterol i blodet. Det är därför det är så viktigt att ge upp animaliska fetter och diversifiera kosten med livsmedel som tar bort kolesterol från kroppen och förhindrar dess avsättning på väggarna i blodkärlen..

Kosten bör innehålla en tillräcklig mängd grönsaker, örter, fiskrätter, kyckling utan fett. Mejeriprodukter väljs bäst med ett minskat fettinnehåll. Användning av vegetabilisk olja rekommenderas som en fettkälla - 2 matskedar per dag.

Konsekvenser och komplikationer

Komplikationer kan utvecklas om patienten har samtidig patologi:

 • diabetes;
 • njurens patologi;
 • lungsjukdomar.

Oftast, efter operationen, uppstår blödning i anastomosområdet och rytmstörningar registreras. Möjliga komplikationer:

 • akuta cirkulationsstörningar i hjärnan och hjärtinfarkt;
 • trombos i venös säng;
 • misslyckande i njursystemet
 • lokala komplikationer i form av sårinfektion och bildandet av postoperativa keloidärr;
 • stänga eller förminska shunten.

Förutsägelse av hur länge de lever efter operationen

Om blodflödet genom kranskärlen återställs helt efter kranskärlsomgått transplantation och patienten tar all föreskriven behandling, anses prognosen vara gynnsam..

Återställande av adekvat blodtillförsel till hjärtinfarkt hjälper till att lindra patienten från smärta i samband med hjärtinfarkt, för att minska antalet anginainfektioner, för att förbättra träningstoleransen.

Långsiktiga resultat av kirurgiskt ingrepp:

 • återställande av arbetsförmåga;
 • minskar risken för att utveckla hjärtinfarkt;
 • minska risken för plötslig död av akut koronarsyndrom;
 • förbättra träningstoleransen
 • ökad livslängd
 • mediciner tas endast för profylaktiska ändamål.

Hur länge lever bypassoperationer efter?

I genomsnitt är shuntfunktionens varaktighet 10 år. För att bedöma shuntens livskraft utförs koronar angiografi baserat på resultaten av vilka beslut fattas om behovet av upprepad kirurgisk behandling. En komplett rehabiliteringskurs efter hjärtkirurgi maximerar den installerade shuntens livslängd.

Recensioner av bypasspatienter är mestadels positiva. Efter operationen repareras hjärtat, under denna period märker patienterna en försämring av deras välbefinnande, och det verkar för dem att operationen misslyckades. Efter ett tag, efter en fullständig omstrukturering av blodtillförseln till hjärtmuskulaturen, förbättras patienternas välbefinnande avsevärt, ökar toleransen för träning och bröstsmärtor försvinner. På lång sikt är recensioner mestadels positiva..

Hjärtstentning är en sparsam variant av kirurgiskt ingrepp för att återställa adekvat blodtillförsel till myokardiet. Kärnan i operationen är att sätta in en speciell stent i kranskärlen, som efter öppning helt öppnar lumen i den drabbade artären och återställer blodflödet. Rehabiliteringsperioden efter stentoperation är mycket kortare än efter bypass-ympning, för ingripandet utförs inte på ett öppet hjärta, utan en stent förs in genom ljumsken eller genom armen.

Utbildning: examen från Bashkir State Medical University med en examen i allmän medicin. 2011 fick hon ett diplom och ett certifikat i specialiteten "Terapi". År 2012 fick hon två certifikat och ett diplom i specialiteten "Funktionell diagnostik" och "Kardiologi". 2013 tog hon kurser om "Aktuella frågor om otorinolaryngology i terapi." 2014 tog hon repetitionskurser i specialiteten "Klinisk ekokardiografi" och kurser i specialiteten "Medicinsk rehabilitering". År 2017 genomförde hon avancerade kurser i specialiteten "Vaskulär ultraljud".

Arbetserfarenhet: Från 2011 till 2014 arbetade hon som terapeut och kardiolog vid MBUZ Polyclinic No. 33 i Ufa. Sedan 2014 arbetade hon som kardiolog och läkare för funktionell diagnostik vid MBUZ Polyclinic No. 33 i Ufa. Sedan 2016 har han arbetat som kardiolog vid poliklinik nr 50 i Ufa. Medlem av det ryska kardiologiska samhället.

Bypass ympning - vilken typ av operation?

Med ett antal sjukdomar som påverkar kärlbädden försämras blodcirkulationen i det skadade området. Detta tillstånd utvecklas till följd av svår stenos i blodkärlets lumen och leder så småningom till ischemi i organ och vävnader. Modern medicin erbjuder sätt att bekämpa denna farliga sjukdom. En av dem är en operation som kallas vaskulär bypass..

Bypassoperation - vad är det?

En av de mest effektiva metoderna för att återställa blodflödet har en tydlig definition. Bypass-kirurgi är en metod för kirurgisk behandling av sjukdomar som leder till stenos i vaskulär lumen och nedsatt blodcirkulation i organstrukturerna, som försörjs med blod av de drabbade kärlen. Dess väsen ligger i skapandet av en ytterligare blodflödesväg som "kringgår" det skadade området i kärlnätverket. Detta innebär att kirurgen använder ett speciellt transplantat som kallas en shunt. Tilldela permanent och tillfällig fartygsskiftning.

Operationen är ganska komplicerad. Interventionen utförs av två kirurger. Fartyg för bypass tas av kärlkirurger, de är också engagerade i deras beredning. Det neurokirurgiska teamet utför bypasstransplantation av hjärnartärerna, hjärtkirurger utför kranskärlsomgått ympning. Sådana ingrepp utförs med avancerad förkalkning av kärlväggen, utplånande endarterit, ateroskleros och dess komplikationer.

Gastrisk kirurgi utförs av bariatriska kirurger. Genom dessa läkares hand finns människor som inte kan säga adjö till övervikt på egen hand. Patienternas kroppsvikt återgår snabbt till det normala efter operationen.

Indikationer för bypassoperation

Det finns tydliga indikationer för växeloperationer. Dessa inkluderar:

 • ateroskleros (lipidavsättning på endotel leder till en förträngning av kärlbäddens lumen);
 • ischemisk hjärtsjukdom (nedsatt blodflöde i kransartärerna som förser hjärtat, orsakar hjärtinfarkt);
 • kränkning av blodflödet i hjärnkärlen (en förändring i öppenheten hos sektioner i hjärnkärlnätverket orsakas som regel av deras hinder med blodpropp, en fristående fettplack eller närvaron av lipidtillväxt på väggarna);
 • fetma (överviktiga människor tenderar att ha utsträckt mage och gastrisk bypassoperation hjälper till att lösa detta problem).

Indikationerna för kirurgi bestäms av kirurgen. För att göra detta förhör han försiktigt patienten, beskriver alla hans klagomål och instruerar honom att genomgå en fullständig undersökning. I tveksamma fall fattas beslutet av ett råd av kirurgiska specialister.

Bypass-typer

Växlingsoperationer är av flera slag. Valet av typ av intervention beror på det drabbade området. Det finns fall då den patologiska processen täcker flera anatomiska områden..

Koronarartär bypasstransplantation (CABG)

Detta är en metod för behandling av aterosklerotiska lesioner i kranskärlen. Operationen utförs i avancerade fall när andra behandlingsmetoder inte ger önskat resultat. Syftet med denna operation är att skapa en bypass vaskulär anastomos mellan aorta och den ischemiska delen av hjärtmuskeln. CABG har tydliga indikationer, nämligen: stenos av kranskärlen med 70% eller mer, obotlig angina pectoris, oförmåga att utföra stentoperationer, ischemi efter hjärtinfarkt i hjärtmuskelns område. För att exakt bestämma indikationerna för CABG måste patienten genomgå hela undersökningen.

2-3 dagar före operationen tas patienten in på kliniken. På sjukhusmiljö genomgår han en preoperativ förberedelse: han slutar ta trombocytagenter och undersöks av en anestesiolog. Enligt den behandlande läkarens bedömning är det möjligt att genomgå ytterligare studier, leverera saknade tester.

Modern medicin har två metoder för att utföra CABG. Från öppen åtkomst - en sternotomi (sternum snitt) utförs. Efter en sådan intervention kommer ett ärr att finnas kvar på patientens bröst. Från en sluten åtkomst (endoskopisk metod) - ingripandet utförs genom små punkteringar i bröstet. Patientens hjärta stoppas efter behov. Istället pumpas blod av en hjärt-lungmaskin (AIC). En öppen intervention varar från 4 till 7 timmar, en stängd högst 2 timmar. Om den postoperativa perioden fortsätter utan komplikationer, släpps patienten från sjukhuset om en vecka..

Aorto-femoral bypass ympning (AFS)

Detta är en kirurgisk metod för behandling av Leriche-syndrom, liksom andra sjukdomar i vilka höjda artärers benägenhet är nedsatt. Aorto-femoral bifurkation bypass kirurgi utförs för att återställa blodcirkulationen i kärlsystemet i nedre extremiteterna. Dess beteende är indicerat för intermittent halthet i kombination med vävnads trofiska störningar, smärta utan fysisk aktivitet, minskad styrka.

För att välja rätt taktik för operationen, instruerar specialisten patienten att genomgå en undersökning. Den inkluderar en dopplerstudie av aorta och benkärl, angiografisk undersökning, bestämning av pulsen i de underliggande artärerna. Påförandet av shunter främjar återställningen av blodflödet, försvinnandet av ischemiska manifestationer. Ibland klagar patienter till läkare: "Det har gått sex månader sedan operationen, och jag känner smärta." Sådana klagomål kan tyda på en blockering av shunten. För att bekräfta eller utesluta denna komplikation skickar läkaren patienten för undersökning..

Bypass ympning av hjärnkärl

Störning av cerebralt blodflöde är inte ovanligt för närvarande. Vissa kliniska fall kräver bypassoperationer i hjärnan. Eller snarare, kärlen som matar detta vitala organ. Cerebral cirkulation försämras mot bakgrund av aterosklerotisk skada på kärlbädden, trombotiska komplikationer. Orsaken kan också vara maligna och godartade neoplasmer lokaliserade i svåråtkomliga områden i hjärnan..

Om åtgärder inte vidtas i tid är hjärnvävnaden ischemisk och dör. Detta leder till förlust av vissa funktioner eller dödsfall. Skapandet av kollateralt blodflöde främjar återupptagandet av perfusion av hjärnvävnad. Det finns tydliga indikationer för denna operation:

 • närvaron av en vaskulär aneurysmal säck;
 • neoplasmer som klämmer på halspulsåre (karotid-subklavisk växling utförs);
 • kränkning av hjärnperfusion, som inte behandlas med medicinering;
 • hjärnfall (hydrocephalus).

Överdriven produktion av cerebrospinalvätska i hjärnkammarna och ett brott mot dess utflöde kan vara både hos vuxna (tumörer, skador) och hos barn. I närvaro av en sådan sjukdom utförs ventrikulär peritoneal växling. En titanshunt sätts in i hjärnkammaren, vars nedre ände öppnas i bukhålan. Där absorberas överflödigt cerebrospinalvätska av bukhinnan. Därav namnet på metoden. När hjärnblodflödet störs fungerar patientens egna kärl som shunter. Vanligtvis tas de från hjärnans slemhinna. För att göra detta görs ett snitt på huvudet, varifrån ett ärr kvarstår..

Växling av benkärlen

Påförandet av shunter på kärlen i nedre extremiteterna utförs med stenos eller överdriven utvidgning av deras lumen. Dessa förändringar är orsaken till otillräcklig blodcirkulation i benens mjuka vävnader. Kirurgisk behandling är indicerad i avsaknad av effekten av läkemedelsbehandling, liksom hos personer med hög risk att utveckla gangren..

För att återställa adekvat blodflöde i benkärlen använder läkare protetiska shuntar eller påför anastomoser mellan fullt fungerande delar av kärlbädden. Den vanligast utförda ilio-femorala växlingen utförs. I svåra fall utför kirurger mikrokirurgisk tibial shunting. Detta "smycken" -intervention återställer blodflödet i skadade områden i kärlbotten på fötterna och fingrarna i nedre extremiteterna.

Shunts är konstgjorda proteser gjorda av medicinskt material eller patientens egna kärl (saphenous ven). Varaktigheten för ett standardintervention överstiger inte 3 timmar. Mikrokirurgiska operationer kan ta upp till 5 timmar. Om allt gick utan komplikationer lämnar patienten kliniken om en vecka.

Magsäcksoperation

Denna typ av kirurgisk korrigering är indicerad för överviktiga personer som inte kan minska kroppsvikten med konservativa metoder. Denna operation är utformad för att ge patienten snabb mättnad och därmed bli av med extra kilo. Kirurgiskt är patientens mage uppdelad i två sektioner - stora och små. Lumen i den mindre delen av magen sys med tarmen i tolvfingertarmen. Således upphör det mesta av organet att fungera. Den "nya" magen rymmer inte en stor mängd mat, så en person äter upp en liten mängd mat (cirka 100 ml).

Kirurgi utförs under narkos. En minskning av magvolymen utförs både från en öppen åtkomst (övre mittlinjen laparotomi) och från en stängd (endoskopisk operation). Varaktigheten av kirurgiska manipulationer överstiger vanligtvis inte två timmar. Efter att ha uppnått ett tillfredsställande resultat kan patienten lämna kliniken om några dagar. Om en laparotomi utfördes ökar patientens vistelse i slutenvård till en vecka.

Bypass-operation

Vad är bypassoperation.

Bypass-kirurgi är en operation där speciella vaskulära proteser sys i hjärtkärlen för att förbättra blodtillförseln till hjärtat..

Den första bypassoperationen utfördes av Dr. Robert Hans Goetz 1960, en amerikaner av tysk härkomst. Våra landsmän gjorde också ett betydande bidrag till utvecklingen av denna typ av kirurgiska ingrepp. Således var professor Vasily Ivanovich Kolesov den första i världen som utför kranskärlsomgått ympning, vilket nu är den erkända standarden för kirurgisk behandling av kranskärlssjukdom över hela världen. Det hände 1964.

Operationen är nödvändig vid blockering av kranskärl (hjärt) av aterosklerotiska plack. Det möjliggör bildandet av ytterligare blodvägar till hjärtat.

Nu finns det flera metoder för att utföra kranskärlsomgått ympning: både med och utan hjärtstillestånd. Interventionens omfattning bestäms av hjärtkirurgen efter koronarangiografiproceduren.

Koronarangiografi är ett diagnostiskt förfarande som gör att du kan identifiera antalet aterosklerotiska plack och graden av förträngning av kranskärlen (hjärt)..

Vad du ska göra före bypassoperation

Det är viktigt att förstå att bypassoperation är en stor bukoperation där inte allt beror på kirurgens kapacitet. Det finns faktorer som kan påverka postoperativ återhämtning negativt.

-fortsatte att röka. Studier har visat att patienter som fortsätter att röka direkt under den preoperativa perioden är betydligt mer benägna att utveckla lungkomplikationer, sår läker sämre och att de tillbringar mer tid på intensivvården..

- fetma. Fetma är en riskfaktor för postoperativa komplikationer. Om det finns en tillfällig möjlighet att minska med 5-10 kg, bör du använda den, detta minskar riskerna.

- otillräcklig kompensation för diabetes mellitus. Med en lång kurs av diabetes mellitus är en av komplikationerna långsam eller ofullständig läkning av det postoperativa såret. Optimal diabetesbehandling är önskvärd i flera veckor.

Efter förbikoppling

Återgången till arbetsförmåga efter kranskärlstransplantat är strikt individuell och beror på rehabiliteringsdynamiken och arbetets natur. Beslutet att gå till jobbet fattas av en särskild kommission. Personer med stillasittande och / eller stillasittande arbete kan arbeta så tidigt som 1,5 månader efter operationen. Vid tungt fysiskt arbete kan det vara nödvändigt att ändra arbetsförhållandena till lättare. I vissa fall kan patienten inte återvända till arbetet, han får en handikappgrupp. I alla fall är det individuellt.

Motion

Efter CABG tilldelas patienten vanligtvis rehabilitering i ett kardiologiskt sanatorium, där processen för fysisk rehabilitering sker under ledning och övervakning av läkare. Oftast inkluderar det sittande och stående övningar för gemensam flexibilitet och muskeltonus och kardiovaskulär träning (gå enligt en speciell metod). Efter urladdning från sanatoriet får patienten rekommendationer om fysisk aktivitet..

Maka intimitet

Ett hälsosamt sexliv är en viktig faktor för full rehabilitering och återgång till det normala livet. Det finns några grundläggande regler att följa.

1. Återvänd till äktenskaplig intimitet är möjlig tidigast tre månader senare.

2. Användningen av alkoholhaltiga drycker, tung mat är kontraindicerad. Badet är kontraindicerat.

3. Det är tillrådligt först att undvika poser med betoning på händerna.

4. Om obehagliga känslor (angina pectoris, yrsel, illamående) uppträder, bör du stoppa belastningen och ta de rekommenderade läkemedlen.

Näring

Den mest optimala så kallade Medelhavsdieten. Denna diet är inte ett särskilt system, utan en samling matvanor..

Det inkluderar:

- färska grönsaker: tomater, äggplantor etc..

- durumpasta

- fisk (hälleflundra, lax, tonfisk) och skaldjur

- nötter och baljväxter

- ojämn mjölk, yoghurt med låg fetthalt.

- ostar - feta, mozzarella.

- minimum rött kött

Medelhavsdiet främjar bättre vaskulär funktion, minskar tillväxten av kolesterolplack.

Post-bypass-undersökningar

Efter bypassoperation är det nödvändigt att regelbundet genomföra elektrokardiografi (EKG), veloergometri (VEM). Den behandlande läkaren själv kommer att fastställa undersökningsfrekvensen, men det bör förstås att första gången efter bypassoperation är den viktigaste för möten med en terapeut / kardiolog, även i fall där det inte finns några klagomål från hjärtat.

Hur man misstänker försämring efter bypassoperation?

Ischemisk hjärtsjukdom (CHD) har oftast en uppsättning symtom som föregick operationen: angina pectoris, andfåddhet, arytmi. Det perfekta behandlingsresultatet är lättnad från alla dessa symtom. Men efter en tid kan dessa manifestationer återvända. Om de inträffar bör du inte skjuta upp ett besök hos läkaren (och i vissa fall är det värt att ringa en ambulans), eftersom det är ett tidigt överklagande som kommer att identifiera problemet och eliminera det mest effektivt.

Hur länge lever de efter bypassoperation

Överlevnad av patienter efter bypassoperation är ett komplext problem med flera komponenter. Faktorer som förloppet av ateroskleros, regelbundenheten av att ta receptbelagda läkemedel, livsstilsförändringar och shunts öppenhet påverkar direkt eller indirekt livslängden. I min praxis har det funnits patienter som har genomgått bypassoperationer i 20 år och vid undersökningen var resultaten av den operationen utmärkta. Det finns dock ett antal patienter som fått tillbaka angina pectoris efter 6 månader. Naturligtvis finns det forskning, det finns specifika siffror. Men alla är främst intresserade av hur mycket han kommer att leva. Jag kommer att säga detta: genom att följa alla rekommendationer för behandling efter bypassoperation, frekvensen för undersökning av en läkare / kardiolog, modellera en livsstil för en friskare, kan du fördröja biverkningar så mycket som möjligt.

Senare kommer jag att prata i detalj om ett alternativ till koronar bypass-ympning - proceduren för att stenta kranskärl..

Om du har några frågor kan du ställa mig på min personliga VKontakte-sida.

All hälsa. Du åtföljdes av en kardiovaskulär kirurg Alexey Yuryevich Smirnov.

Bypass ympning av hjärtkärl

Hjärtbypasskirurgi utförs för patienter med kranskärlssjukdom (CHD) för att förbättra livskvaliteten och minska dödligheten vid hjärtsvikt.

I vilka fall utförs operationen

Absoluta indikationer för kranskärlskirurgi:

 • stenos av mer än 50% av vänster kranskärl;
 • stenos av mer än 70% av de proximala vänstra främre nedåtgående och proximala perifera artärerna;
 • tre-kärlsjukdom hos asymptomatiska patienter eller patienter med mild eller stabil angina pectoris;
 • tre-kärlsjukdom med proximal LCA-stenos hos patienter med dålig vänster kammarfunktion;
 • sjukdom med ett eller två kärl och ett stort område av livskraftigt hjärtinfarkt med hög risk hos patienter med stabil angina pectoris;
 • mer än 70% av proximal LCA-stenos med utkastningsfraktion

Vad är bypass-ympning av hjärtkärl (koronar-bypass-ympning), hur länge lever de efter operation?

Från artikeln lär du dig funktionerna i operationen för bypass ympning av hjärtkärlen, indikationer och kontraindikationer, möjliga komplikationer, rehabilitering, livsprognos.

Vad är hjärtbypassoperation?

Bypass ympning av hjärtkärl är en öppen hjärtoperation, när en bypassväg bildas för hjärtblodflöde, förbi de drabbade artärerna.

CABG utförs med fragment från andra kärl hos patienten, som oftast tas från nedre extremiteterna. Kirurgiska ingrepp utförs endast i specialiserade kliniker av högt kvalificerade hjärtkirurger, med vilka en transfusiolog arbetar tillsammans för att ge konstgjord blodcirkulation. Det bör noteras att principen för denna komplexa operation utvecklades av den sovjetiska läkaren Vladimir Demikhov på sextiotalet av förra seklet..

Olika sorter

Beroende på vilket kärl som används för bypass finns det två typer av hjärt-bypassoperationer:

 • aortokoronär - CABG;
 • bröstkoronär - MKSH.

CABG är i sin tur uppdelad i:

 • autovenous, när man använder en stor saphenous ven i benet;
 • autoarterial - vid användning av radiell artär (om patienten lider av åderbråck).

Den inre thoraxartären används för MCB.

Dessutom finns det en uppdelning av växling i:

 • standard - med hjälp av en konstgjord blodförsörjningsenhet (hjärtstopp);
 • utan användning av artificiell blodtillförsel till hjärtat (hjärtat slutar inte), vilket kräver kirurgens högsta kvalifikationer;
 • hybrid, när olika typer av ytterligare procedurer kombineras.

Indikationer för kirurgi

Bypass-ympning av de drabbade hjärtkärlen utförs med arteriell stenos som orsakar ischemi. Den vanligaste orsaken är ateroskleros när artärernas lumen blockeras av aterosklerotiska plack eller trombos. Det är dessa patologier som är de viktigaste indikationerna för kirurgisk ingrepp. Ytterligare undersökning utförs när:

 • retrosternal smärta som strålar ut till vänster arm, axel, underkäke, nacke;
 • högt blodtryck
 • takykardi; konstant illamående, halsbränna.

Kontraindikationer

CABG utförs inte i följande fall:

 • med njursvikt
 • okompenserad diabetes mellitus;
 • kroniska icke-specifika lungskador;
 • maligna tumörer;
 • post-stroke hypertoni.

Det finns också relativa kontraindikationer för bypassoperationer:

 • hjärtsvikt;
 • fetma;
 • ärr i hjärtat som minimerar hjärtproduktionen under 30%;
 • Menckenberg arterioskleros - skada på alla kranskärl
 • äldre ålder.

AMI anses vara en kontraindikation enligt läkarens bedömning.

Förbereder sig för interventionen

Grunden för förberedelserna för CABG-kirurgi är koronar angiografi, ett förfarande som grundligt undersöker lindringen av koronärt endotel. För dess genomförande och efterföljande detaljerade undersökning, är patienten på sjukhus på ett sjukhus. För koronar angiografi sätts speciella katetrar in i vänster och höger kranskärl, genom vilka röntgenkontrast appliceras. Röntgenstrålar skannar sedan endotelet. Förfarandet låter dig exakt fastställa lokalisering och grad av vasokonstriktion, medan patienten får en hög dos av strålning. Dessutom kan manipulationen inte utföras om det finns allergi mot jod (radiokontrast).

Därför används, förutom koronar angiografi, CT koronar angiografi. Det är mer exakt, dyrare, men utesluter strålningsexponering. Det är sant att kontrast fortfarande är nödvändig, och en person som väger mer än 120 kg kan inte tas bort i apparaten..

Om undersökningen avslöjar mer än 75% förträngning av artärerna ordineras CABG för att minimera risken för AMI eller dess återfall. Förutom koronar angiografi krävs följande: OAC, OAM, allmän biokemi, koagulogram, lipidprofil, EKG, ekokardiografi, ultraljud i bukorganen.

Om patienten tar antikoagulantia överenskommes deras intag med läkaren: vanligtvis tar de en paus i två veckor före operationen. Andra grupper av farmakologiska medel kräver också samråd med en läkare..

Dagen före kranskärlstransplantation undersöks patienten av en narkosläkare som korrelerar anestesi med längd, vikt, ålder hos den opererade patienten och individuell läkemedelsintolerans. Inför ingripandet är patienten lugnande (tar lugnande medel). Nödvändig:

 • ät inte efter 18:00;
 • drick inte efter midnatt;
 • förskrivna läkemedel dricks omedelbart efter middagen;
 • på kvällen - dusch.

Drift framsteg

För att genomföra en hjärtbypass måste läkaren skära bröstbenet, som sedan växer tillsammans under lång tid, vilket bestämmer varaktigheten av rehabiliteringsperioden. Beroende på typ av CABG används en hjärt-lungmaskin eller inte. Hjärtat stoppas inte om inte ytterligare manipulationer krävs: avlägsnande av aneurysm, byte av ventiler. Slå hjärtbypasskirurgi har följande fördelar: inga komplikationer från immunsystemet, blod; mindre interventionstid rehabilitering snabbare.

Kärnan i operationen är att skapa en lösning. För detta: kirurgen öppnar åtkomst till hjärtat, tar ett kärl för en shunt, om hjärtat stannar, genomföra kardioplegi och sätt på den konstgjorda blodflödesapparaten. Om hjärtat fungerar appliceras speciella anordningar på ingreppsområdet. Själva bypass ympning är suturering av kärlen: ena änden av shunten är ansluten till aortan, den andra till kranskärlen, som ligger under stenosen. Därefter startas hjärtat igen, utrustningen stängs av. Bröstbenet är fäst med metallbygel, huden på bröstet - med vanliga suturer. Bypass-kirurgi tar ungefär fyra timmar.

Komplikationer

Ofta, efter operationen, har patienten en känsla av smärta, feber, obehag bakom bröstbenet. Det här är inte en anledning till panik, du måste informera läkaren som kommer att ordinera stoppande av droger. De vanligaste komplikationerna efter bypasstransplantation av hjärtkärl: lungstopp, anemi, perikardit och andra inflammatoriska processer, flebit i vener intill shunt, immunsjukdomar (vid hjärtstillestånd), arytmier.

För att förhindra trängsel i lungorna rekommenderas att blåsa upp ballonger upp till 20 gånger / dag. Anemi kontrolleras av en speciell diet, om nödvändigt, genom blodtransfusioner. Behandling av andra komplikationer är individuell för varje patient.

Rehabilitering

Återhämtningsperioden är lång. Två veckor efter bypassoperationen kan du inte tvätta, eftersom såren är omfattande, det finns en risk för sekundär infektion. Dagligen - förband, antiseptisk behandling. Under sex månader måste du bära ett bröstbandage så att sternumsömmarna inte går isär.

Genomsnittlig rehabilitering är ungefär tre månader. Under denna period kommer blod och blodflöde att normaliseras, sternum läker. Bedömningstest för möjligheten till ett tillfredsställande liv - stresstest (till exempel cykelergometri).

Resultat, prognos

CABG eliminerar inte orsaken till ischemi, det ger tid för ett normalt liv utan smärta, andfåddhet, arytmi. Men utan en radikal livsstilsförändring kommer kvalitetsförbättringsperioden inte att vara länge. Det är direkt korrelerat med att följa läkarens rekommendationer, ge upp dåliga vanor och rätt näring. Shunten från venerna i benet varar i genomsnitt cirka 10 år, från underarmen - fem. Vid överträdelse av hälsosamma livsstilsregler - bara ett år.

Vilket är bättre: stent eller shunt?

Om vi ​​jämför de två metoderna för att korrigera hjärtinfarkt och hypoxi genom kärlen som matar muskeln, blir fördelarna och nackdelarna med stentning och växling av hjärtkärlen uppenbara:

UtvärderingskriteriumStentingBypass-operation
Interventionens omfattningMinimal, intravaskulärTekniskt utmanande ingripande
Längd på operationenFrån en timme till treTre till nio eller fler
HjärtsviktBehöver inteMer än hälften av operationerna utförs med ett stoppat hjärta
SnittUteslutenSternum dissekeras
AnestesiLokalt, mindre ofta - med hänsyn till den individuella tröskeln för smärtkänslighetDjupbedövning
RehabiliteringFlera dagarUpp till sex månader
Akuta fallAMI-lättnad praktiserasInte tillåtet på grund av ingripandet
KapillärerKorrigering av kärl med en diameter på 3 mm eller mer är möjligKan inte justera små grenar
Återställning av blodflödetFör några årUpp till tio år och mer

Livsstilsrekommendationer efter operationen

Kranskärlsomgått ympning är ett tillförlitligt sätt att förhindra hjärtinfarkt, kärlkrampanfall, eftersom det eliminerar ischemi i årtionden. Shunten kan emellertid begränsas, hos var femte patient händer detta efter ett år och efter 10 år - på 100%. För att minimera denna möjlighet bör du följa sju regler:

 • fullständigt avslag på alkohol och cigaretter;
 • antiaterogen näringsprofil (inklusive DASH-kosten);
 • rörelse: träningsterapi, promenader, idrott (simning);
 • minimera stress
 • en balanserad dricksdiet (30 ml vatten per 1 kg kroppsvikt);
 • åtta timmars sömn;
 • årlig läkarundersökning.

Kostnaden

Sedan 2018 har kranskärlstransplantat inkluderats i systemet med statliga garantier, det vill säga det utförs enligt den obligatoriska sjukförsäkringspolicyn. En förutsättning är en primär remiss från en lokal läkare. Kirurgiska ingrepp utförs i alla statliga medicinska organisationer på lämplig nivå. Om det inte är möjligt att utföra CABG på regional nivå, använd en hänvisning till federala medicinska centra.

Om en patient vill genomgå kranskärlstransplantation på en viss privat klinik eller utomlands har han inte rätt till ersättning för behandlingen. Den genomsnittliga kostnaden för en operation i Moskva är 120 000 rubel, St Petersburg - 85 000 rubel, Kazan - 32 500 rubel.

Vi betonar återigen att bypassoperationer utförs på ett öppet hjärta, vilket kräver specialutrustning, höga kvalifikationer hos en läkare och ett specialiserat sjukhus..