Blyertsteckningar av det mänskliga hjärtat (56 foton)

Hjärtat betyder mycket för en person. Det verkliga hjärtat är grunden för vår kropp, som är ansvarig för vårt liv. Vårt hjärta tillåter oss också att visa oss värdefulla känslor som värme, kärlek och ömma känslor för en person. För att rita ett mänskligt hjärta måste du först känna hjärtats anatomi, men om du inte är läkare är det inte en lätt uppgift, och därför behöver du följande saker - vilken bild som helst av det mänskliga hjärtat eller atlasen för mänsklig anatomi, vitt vanligt papper och en penna. Till att börja med, börja med konturerna av hjärtat och blodkärlet, dra sedan kammarna och förmaken, dra sedan ventilerna och sedan kan du måla resultatet och sedan måla resultatet. Därefter föreslår vi att du ser på blyertsteckningar för att skissa ett mänskligt hjärta.

Ritning med kritor mänskligt hjärta.

Människans hjärta anatomi

Hjärtat är ett av de mest romantiska och sensuella organen i människokroppen. I många kulturer anses det vara själens säte, den plats där kärlek och kärlek har sitt ursprung. Men ur en anatomisk synvinkel ser bilden mer prosaisk ut. Ett friskt hjärta är ett starkt muskelorgan som är ungefär lika stort som ägarens knytnäve. Hjärtmuskelns arbete slutar inte en sekund från det ögonblick som en person föds och fram till döden. Genom att pumpa blod, levererar hjärtat syre till alla organ och vävnader, hjälper till att avlägsna sönderfallsprodukter och utför en del av kroppens rengöringsfunktioner. Låt oss prata om funktionerna i den anatomiska strukturen i detta fantastiska organ.

Human Heart Anatomy: Historical and Medical Excursion

Kardiologi - vetenskapen som studerar hjärtat och blodkärlens struktur - utpekades som en separat gren av anatomi redan 1628, när Harvey identifierade och presenterade lagarna för mänsklig blodcirkulation för det medicinska samfundet. Han demonstrerade hur hjärtat, som en pump, skjuter blod längs kärlbädden i en strikt definierad riktning och förser organ med näringsämnen och syre..

Hjärtat ligger i bröstområdet hos en person, något till vänster om den centrala axeln. Organets form kan variera beroende på de individuella egenskaperna hos kroppens struktur, ålder, konstitution, kön och andra faktorer. Så, i starka, korta människor, är hjärtat mer rundat än hos tunna och långa människor. Man tror att dess form ungefär sammanfaller med omkretsen av en tätt knuten näve, och dess vikt varierar från 210 gram för kvinnor till 380 gram för män..

Volymen blod som pumpas av hjärtmuskeln per dag är cirka 7-10 tusen liter, och detta arbete utförs kontinuerligt! Mängden blod kan variera på grund av fysiska och psykiska tillstånd. Under stress, när kroppen behöver syre, ökar belastningen på hjärtat avsevärt: i sådana ögonblick kan den flytta blod med en hastighet på upp till 30 liter per minut, vilket återställer kroppens reserver. Orgeln kan emellertid inte ständigt arbeta för slitage: i vilostunder saktar blodflödet ner till 5 liter per minut och muskelcellerna som bildar hjärtat vilar och återhämtar sig.

Hjärtstruktur: vävnad och cellanatomi

Hjärtat kallas en muskel, men det är ett misstag att tro att det bara består av muskelfibrer. Hjärtväggen innehåller tre lager, som alla har sina egna egenskaper:

1. Endokardiet är det inre skalet som leder ytan på kamrarna. Det representeras av en balanserad symbios av elastiska bindväv och glattmuskelceller. Det är nästan omöjligt att skissera de tydliga gränserna för endokardiet: tunnare passerar det smidigt in i de intilliggande blodkärlen, och på särskilt tunna platser i förmaken växer det tillsammans direkt med epikardiet, förbi det mellersta, mest omfattande skiktet - myokard.

2. Hjärtmuskulaturen är hjärtets muskelram. Flera lager av strimmad muskelvävnad är kopplade på ett sådant sätt att de snabbt och målmedvetet reagerar på upphetsning som uppträder i ett område och passerar genom hela organet och trycker blod in i kärlbädden. Förutom muskelceller innehåller myokardiet P-celler som kan överföra nervimpulser. Graden av utvecklingen av myokardiet i vissa områden beror på volymen av funktioner som tilldelats det. Till exempel är myokardiet i förmaket mycket tunnare än kammaren.

I samma skikt finns ringformad fibros, som anatomiskt separerar förmaken och kammarna. Denna funktion gör det möjligt för kamrarna att växla ihop omväxlande och skjuta blod i en strikt definierad riktning..

3. Epikardium - det ytliga lagret av hjärtväggen. Det serösa membranet, bildat av epitel- och bindväv, är en mellanliggande länk mellan orgeln och hjärtsäcken - hjärtsäcken. Tunn transparent struktur skyddar hjärtat från ökad friktion och underlättar samspelet mellan muskelskiktet och intilliggande vävnader.

Utanför är hjärtat omgiven av hjärtsäcken - ett slemhinna, som annars kallas en hjärtpåse. Den består av två lakan - den yttre, vänd mot membranet och den inre, tätt anpassad till hjärtat. Mellan dem finns en vätskefylld hålighet som minskar friktionen under hjärtslag..

Kamrar och ventiler

Hjärtkaviteten är uppdelad i fyra sektioner:

 • höger förmak och ventrikel fylld med venöst blod;
 • vänster förmak och ventrikel med arteriellt blod.

Den högra och vänstra halvan är åtskilda av ett tätt septum som förhindrar att de två typerna av blod blandas och bibehåller ensidigt blodflöde. Det är sant att denna funktion har ett litet undantag: hos barn i livmodern finns det ett ovalt fönster i septum, genom vilket blod blandas i hjärtkaviteten. Normalt vid födseln är detta hål bevuxet och det kardiovaskulära systemet fungerar som hos en vuxen. Ofullständig stängning av det ovala fönstret anses vara en allvarlig patologi och kräver kirurgiskt ingrepp.

Mellan förmaken och ventriklarna är mitral- och tricuspidventilerna placerade i par, som hålls på plats av sentrådar. Synkron ventilkontraktion ger ensidigt blodflöde, vilket förhindrar blandning av arteriellt och venöst flöde.

Den största artären i blodomloppet, aorta, avgår från vänster kammare, och lungstammen har sitt ursprung i den högra kammaren. För att blodet ska kunna röra sig enbart i en riktning, finns det halvmåneventiler mellan hjärtkamrarna och artärerna.

Blodflödet tillhandahålls av det venösa nätverket. Den underlägsen vena cava och en superior vena cava strömmar in i höger förmak respektive pulmonal till vänster.

Anatomiska drag i det mänskliga hjärtat

Eftersom tillförseln av syre och näringsämnen till andra organ är direkt beroende av hjärtets normala funktion, måste det idealiskt anpassas till förändrade miljöförhållanden och arbeta i ett annat frekvensområde. Sådan variation är möjlig på grund av de anatomiska och fysiologiska egenskaperna hos hjärtmuskeln:

 1. Autonomi innebär fullständigt oberoende från centrala nervsystemet. Hjärtat dras samman från impulser som produceras av sig själv, så centrala nervsystemets arbete påverkar inte hjärtfrekvensen på något sätt.
 2. Ledning består i överföring av den bildade impulsen längs kedjan till andra delar av hjärtat.
 3. Excitabilitet innebär ett omedelbart svar på förändringar i kroppen och utanför den.
 4. Kontraktilitet, det vill säga kraften för sammandragning av fibrer, direkt proportionell mot deras längd.
 5. Refraktäritet - den period under vilken hjärtmuskelvävnad inte är upphetsbar.

Varje misslyckande i detta system kan leda till en kraftig och okontrollerad förändring av hjärtfrekvensen, asynkronisering av hjärtkontraktioner, upp till fibrillering och död..

Hjärtfaser

För att kontinuerligt kunna flytta blod genom kärlen måste hjärtat dra ihop sig. Baserat på kontraktionsstadiet finns det 3 faser av hjärtcykeln:

 • Atriell systole, under vilken blod strömmar från förmakarna till kammarna. För att inte störa strömmen öppnar mitral- och tricuspidventilerna just nu och halvmånen, tvärtom, stänger.
 • Ventrikulär systole involverar förflyttning av blod vidare till artärerna genom de öppna halvmåneventilerna. I det här fallet är bladventilerna stängda.
 • Diastole innebär att fylla förmakarna med venöst blod genom öppna broschyrventiler.

Varje hjärtslag varar cirka en sekund, men med aktivt fysiskt arbete eller under stress ökar impulshastigheten genom att minska diastolens varaktighet. Vid god vila, sömn eller meditation, hjärtsammandragningar, tvärtom, sakta ner, diastolen blir längre, så kroppen rensas mer aktivt från metaboliter.

Koronar anatomi

För att fullt utföra de tilldelade funktionerna måste hjärtat inte bara pumpa blod genom kroppen utan också ta emot näringsämnen från själva blodomloppet. Aortasystemet, som transporterar blod till hjärtets muskelfibrer, kallas kranskärlen och innehåller två artärer - vänster och höger. Båda rör sig bort från aortan och rör sig i motsatt riktning, mättar hjärtcellerna med användbara ämnen och syre i blodet.

Ledningssystem för hjärtmuskel

Kontinuerlig sammandragning av hjärtat uppnås på grund av dess autonoma arbete. En elektrisk impuls som utlöser processen för muskelfiberkontraktion genereras i sinusnoden i höger förmak med en frekvens på 50–80 pulser per minut. Längs nervfibrerna i den atrioventrikulära noden överförs den till det interventrikulära septumet, sedan längs stora buntar (benen) till kammarens väggar och passerar sedan till de mindre Purkinje-nervfibrerna. Tack vare detta kan hjärtmuskeln gradvis dra ihop sig och pressa blod från det inre hålrummet in i kärlbädden..

Livsstil och hjärthälsa

Hela organismens tillstånd beror direkt på hjärtats fulla funktion, därför är en sund person människans mål att bibehålla hjärt-kärlsystemet. För att inte möta hjärtpatologier bör du försöka utesluta eller åtminstone minimera framkallande faktorer:

 • vara överviktig;
 • rökning, konsumtion av alkoholhaltiga och narkotiska ämnen;
 • irrationell kost, missbruk av fet, stekt, salt mat;
 • höga kolesterolnivåer;
 • inaktiv livsstil;
 • superintensiv fysisk aktivitet;
 • ett tillstånd av bestående stress, nervös utmattning och överansträngning.

Att veta lite mer om det mänskliga hjärtats anatomi, försök att anstränga dig själv genom att ge upp destruktiva vanor. Förändra ditt liv till det bättre, så kommer ditt hjärta att fungera som en klocka.

Hur man ritar ett mänskligt hjärta med pennor i steg?

För att rita ett mänskligt hjärta måste du först känna hjärtats anatomi, men om du inte är läkare är det inte en lätt uppgift och därför behöver du följande saker -

vilken originalbild som helst av det mänskliga hjärtat eller atlasen för mänsklig anatomi

vitt vanligt papper

och nedan bifogade videor

För att hjälpa kan jag säga att börja med konturerna av hjärtat och blodkärlen, sedan rita ventriklarna och förmakarna, sedan rita ventilerna, och sedan kan du måla den resulterande.

Naturligtvis är uppgiften inte den enklaste, men ändå genomförbar.

Så, för att rita ett mänskligt hjärta med en penna, följ instruktionerna nedan..

Rita först en vanlig cirkel och lägg till en böjd linje så att vi får en äggformad form.

Därefter ritar vi rätt atrium. Du kan göra det så här:

Därefter ritar du en klump fettvävnad med korta böjda linjer som smälter in i varandra:

Därefter ritar vi aortan. Rita uppifrån som ett böjt rör med tre grenar på toppen:

Därefter ritar vi Superior Vena cava, artärvenen med dess grenar och en liten muskelpropp - som vänster atrium. Och du kan redan måla.

Om du vill rita ett hjärta, inte ett enkelt, utan en människa, behöver du först följande saker.

Penna - med den kan du rita ett hjärta.

Vitbok - vi kommer att dra nytta av det.

Skickliga händer - där utan dem. )

Och viktigast av allt, vi behöver ett schema för att rita det mänskliga hjärtat med en penna i steg

Så. I början ritar vi en oval form, och efter det börjar vi titta på diagrammet, vad vi behöver rita nästa..

Den vanliga dekorativa bilden av ett hjärta har inget att göra med en ritning av ett riktigt mänskligt hjärta..

För att vara ärlig förstår jag inte ens var denna design av hjärtan kom ifrån, som ritas överallt och på valentiner och används som en symbolik på temat Kärlek..

Men du måste rita ett mänskligt hjärta med fokus på en realistisk bild av detta viktiga organ i människokroppen..

Låt oss börja ritningen genom att visa en oval form med en något avsmalnande ände på nedre högra sidan..

Därefter visar vi i den övre delen av riktningen för huvudkärlen som sträcker sig från hjärtat.

Efter det kommer vi att klargöra alla detaljer i kärlen och visa med linjer de volymetriska utskjutande delarna av hjärtat.

Låt oss förfina konturen med en ritning, med hänvisning till ett riktigt foto av hjärtat.

När ritningen är helt klar måste du noggrant radera alla onödiga konstruktionslinjer med ett radergummi, återigen kontrollera bildens riktighet och cirkulera ritningen med en konturlinje.

Ritningen kan färgas med färgpennor eller skuggas med en enkel penna som visar volymerna.

ett steg till

Vänligen gör säkerhetskontrollen för att komma åt Pixabay.com

Varför måste jag slutföra en CAPTCHA?

Att fylla i CAPTCHA visar att du är en människa och ger dig tillfällig tillgång till webbegendom.

Vad kan jag göra för att förhindra detta i framtiden?

Om du har en personlig anslutning, som hemma, kan du köra en antivirussökning på din enhet för att se till att den inte är infekterad med skadlig kod..

Om du är på ett kontor eller delat nätverk kan du be nätverksadministratören att köra en skanning över nätverket och leta efter felkonfigurerade eller infekterade enheter.

Ett annat sätt att förhindra att få den här sidan i framtiden är att använda Privacy Pass. Du kan behöva ladda ner version 2.0 nu från Chrome Web Store.

Cloudflare Ray ID: 5a08b9aa59abc785 • Din IP: 95.214.9.114 • Prestanda och säkerhet av Cloudflare

Hur man ritar ett mänskligt hjärta med pennor i steg?

För att rita ett mänskligt hjärta måste du först känna hjärtats anatomi, men om du inte är läkare är det inte en lätt uppgift och därför behöver du följande saker -

vilken originalbild som helst av det mänskliga hjärtat eller atlasen för mänsklig anatomi

vitt vanligt papper

och nedan bifogade videor

För att hjälpa kan jag säga att börja med konturerna av hjärtat och blodkärlen, sedan rita ventriklarna och förmakarna, sedan rita ventilerna, och sedan kan du måla den resulterande.

Naturligtvis är uppgiften inte den enklaste, men ändå genomförbar.

Så, för att rita ett mänskligt hjärta med en penna, följ instruktionerna nedan..

Rita först en vanlig cirkel och lägg till en böjd linje så att vi får en äggformad form.

Därefter ritar vi rätt atrium. Du kan göra det så här:

Därefter ritar du en klump fettvävnad med korta böjda linjer som smälter in i varandra:

Därefter ritar vi aortan. Rita uppifrån som ett böjt rör med tre grenar på toppen:

Därefter ritar vi Superior Vena cava, artärvenen med dess grenar och en liten muskelpropp - som vänster atrium. Och du kan redan måla.

Om du vill rita ett hjärta, inte ett enkelt, utan en människa, behöver du först följande saker.

Penna - med den kan du rita ett hjärta.

Vitbok - vi kommer att dra nytta av det.

Skickliga händer - där utan dem. )

Och viktigast av allt, vi behöver ett schema för att rita det mänskliga hjärtat med en penna i steg

Så. I början ritar vi en oval form, och efter det börjar vi titta på diagrammet, vad vi behöver rita nästa..

Den vanliga dekorativa bilden av ett hjärta har inget att göra med en ritning av ett riktigt mänskligt hjärta..

För att vara ärlig förstår jag inte ens var denna design av hjärtan kom ifrån, som ritas överallt och på valentiner och används som en symbolik på temat Kärlek..

Men du måste rita ett mänskligt hjärta med fokus på en realistisk bild av detta viktiga organ i människokroppen..

Låt oss börja ritningen genom att visa en oval form med en något avsmalnande ände på nedre högra sidan..

Därefter visar vi i den övre delen av riktningen för huvudkärlen som sträcker sig från hjärtat.

Efter det kommer vi att klargöra alla detaljer i kärlen och visa med linjer de volymetriska utskjutande delarna av hjärtat.

Låt oss förfina konturen med en ritning, med hänvisning till ett riktigt foto av hjärtat.

När ritningen är helt klar måste du noggrant radera alla onödiga konstruktionslinjer med ett radergummi, återigen kontrollera bildens riktighet och cirkulera ritningen med en konturlinje.

Ritningen kan färgas med färgpennor eller skuggas med en enkel penna som visar volymerna.

Hjärtets struktur och princip

Hjärtat är ett muskelorgan hos människor och djur som pumpar blod genom blodkärlen.

 • Hjärtfunktioner - varför behöver vi ett hjärta?
 • Hur mycket blod pumpar en persons hjärta?
 • Cirkulationssystem
 • Vad är skillnaden mellan vener och artärer?
 • Hjärtans anatomiska struktur
 • Hjärtvägg struktur
 • Hjärtklaffar
 • Hjärtkärl och kranskärlscirkulation
 • Hur hjärtat utvecklas (bildas)?
 • Fysiologi - principen för det mänskliga hjärtat
 • Hjärtcykel
 • Hjärtmuskel
 • Hjärtledningssystem
 • Hjärtslag
 • Hjärttoner
 • Hjärtsjukdom
 • Livsstil och hjärthälsa

Hjärtfunktioner - varför behöver vi ett hjärta?

Vårt blod ger hela kroppen syre och näringsämnen. Dessutom har den också en rengöringsfunktion som hjälper till att avlägsna metaboliskt avfall..

Hjärtans funktion är att pumpa blod genom blodkärlen.

Hur mycket blod pumpar en persons hjärta?

Människans hjärta pumpar från 7 000 till 10 000 liter blod på en dag. Detta uppgår till cirka 3 miljoner liter per år. Det visar sig upp till 200 miljoner liter under en livstid!

Mängden blod som pumpas över en minut beror på den aktuella fysiska och emotionella belastningen - ju större belastning desto mer blod behöver kroppen. Så hjärtat kan passera genom sig själv från 5 till 30 liter på en minut..

Cirkulationssystemet består av cirka 65 tusen fartyg, deras totala längd är cirka 100 tusen kilometer! Ja, vi har inte förseglat.

Cirkulationssystem

Cirkulationssystem (animering)

Det mänskliga hjärt-kärlsystemet bildas av två cirklar av blodcirkulationen. För varje hjärtslag rör sig blodet i båda cirklarna samtidigt.

Liten cirkel av blodcirkulationen

 1. Deoxygenerat blod från överlägsen och underlägsen vena cava går in i höger förmak och längre in i höger kammare.
 2. Från höger kammare skjuts blod in i lungstammen. Lungartärerna leder blod direkt till lungorna (upp till lungkapillärerna), där det tar emot syre och avger koldioxid.
 3. Efter att ha fått tillräckligt med syre återgår blodet till vänster förmak i hjärtat genom lungvenerna.

En stor cirkel av blodcirkulationen

 1. Från det vänstra förmaket rör sig blodet in i vänster kammare, varifrån det pumpas vidare genom aortan in i den systemiska cirkulationen.
 2. Efter att ha gått en svår väg anländer blod igenom de ihåliga ådrorna i hjärtat till höger.

Normalt är mängden blod som släpps ut från hjärtkammarna densamma med varje sammandragning. Så, samma volym blod strömmar in i de stora och små cirklar av blodcirkulationen samtidigt..

Vad är skillnaden mellan vener och artärer?

 • Venerna är utformade för att transportera blod till hjärtat, medan artärerna är utformade för att avge blod i motsatt riktning.
 • Blodtrycket i venerna är lägre än i artärerna. Följaktligen kännetecknas artärernas väggar av större töjbarhet och densitet..
 • Artärer mättar "färsk" vävnad och vener tar "avfall" blod.
 • I händelse av kärlskada kan arteriell eller venös blödning särskiljas genom dess intensitet och blodfärg. Arteriell - stark, pulserande, slår med en "fontän", blodets färg är ljus. Venös - blödning med konstant intensitet (kontinuerligt flöde), blodets färg är mörk.

Hjärtans anatomiska struktur

Vikten av ett mänskligt hjärta är bara cirka 300 gram (i genomsnitt 250 g för kvinnor och 330 g för män). Trots sin relativt låga vikt är det utan tvekan huvudmuskelen i människokroppen och grunden för dess liv. Hjärtans storlek är verkligen ungefär lika med en persons näve. Idrottare kan ha ett hjärta en och en halv gånger större än en vanlig människas.

Hjärtat ligger i mitten av bröstet på nivån 5-8 ryggkotor.

Normalt ligger den nedre delen av hjärtat mestadels på vänster sida av bröstet. Det finns en variant av medfödd patologi där alla organ speglas. Det kallas transponering av inre organ. Lungen, bredvid vilken hjärtat ligger (normalt till vänster), har en mindre storlek i förhållande till den andra halvan.

Hjärtets bakre yta ligger nära ryggraden, och den främre ytan skyddas på ett tillförlitligt sätt av bröstbenet och revbenen.

Det mänskliga hjärtat består av fyra oberoende håligheter (kamrar) dividerade med partitioner:

 • de övre två - vänster och höger förmak;
 • och två nedre vänstra och högra kammare.

Den högra sidan av hjärtat inkluderar höger förmak och ventrikel. Den vänstra halvan av hjärtat representeras av vänster kammare och förmak..

Den underlägsna och överlägsna vena cava går in i höger atrium och lungvenerna går in till vänster. Lungartärerna (även kallad lungstammen) lämnar höger kammare. Den stigande aortan stiger från vänster kammare.

Hjärtvägg struktur

Hjärtvägg struktur

Hjärtat har skydd mot översträckning av andra organ, som kallas hjärtsäcken eller hjärtsäcken (ett slags skal som innehåller organet). Den har två lager: den yttre täta, starka bindväven, kallad perikardiets fibrösa membran och det inre (seröst perikardium).

Detta följs av ett tjockt muskelskikt - myokardiet och endokardiet (tunn bindvävets innerfoder i hjärtat).

Således består själva hjärtat av tre lager: epikardium, hjärtinfarkt, endokardium. Det är sammandragningen av myokardiet som pumpar blod genom kroppens kärl..

Väggarnas väggar är ungefär tre gånger större än högerns väggar! Detta faktum förklaras av det faktum att den vänstra kammarens funktion är att skjuta blod in i den systemiska cirkulationen, där motståndet och trycket är mycket högre än i det lilla.

Hjärtklaffar

Hjärtventil enhet

Speciella hjärtklaffar gör att blodflödet ständigt kan hållas i rätt riktning (enkelriktad). Ventilerna öppnas och stängs i tur och ordning, släpper in blod och blockerar sedan dess väg. Intressant är att alla fyra ventilerna är placerade längs samma plan..

Mellan höger förmak och höger kammare är en tricuspid (tricuspid) ventil. Den innehåller tre speciella broschyrplattor som, under sammandragningen av höger kammare, kan skydda mot återflödet (uppstötning) av blod in i förmaket.

Mitralventilen fungerar på liknande sätt, bara den är belägen på vänstra sidan av hjärtat och är bicuspid i struktur.

Aortaklaffen förhindrar att blod flyter tillbaka från aortan till vänster kammare. Intressant är att när vänster kammare dras samman öppnas aortaklaffen som ett resultat av blodtrycket på den, så att den rör sig in i aortan. Under diastolen (hjärtets avslappningsperiod) bidrar det omvända blodflödet från artären till att stänga broschyrerna.

Normalt har aortaklaffen tre käftar. Den vanligaste medfödda hjärtavvikelsen är bicuspid aortaklaff. Denna patologi förekommer hos 2% av den mänskliga befolkningen..

Lungventilen (lungfunktionen) vid tidpunkten för sammandragning av den högra kammaren låter blod strömma in i lungstammen och tillåter inte att den flyter i motsatt riktning under diastolen. Består också av tre vingar..

Hjärtkärl och kranskärlscirkulation

Det mänskliga hjärtat behöver näring och syre, precis som alla andra organ. Kärlen som förser (matar) hjärtat med blod kallas kranskärl eller koronal. Dessa fartyg förgrenar sig från aortabasen.

Kranskärlen försörjer hjärtat med blod, medan kranskärlen utför deoxygenerat blod. De artärer som finns på hjärtans yta kallas epikardiell. Subendokardiella artärer kallas kranskärl gömda djupt i hjärtinfarkt..

Det mesta av utflödet av blod från myokardiet sker genom tre hjärt vener: stora, medelstora och små. De bildar kranskärlen och flyter in i det högra förmaket. Hjärtets främre och mindre vener levererar blod direkt till höger förmak.

Kransartärer klassificeras i två typer - höger och vänster. Det senare består av de främre interventricular och circumflex artärer. Den stora hjärtvenen förgrenar sig i de bakre, mellersta och små venerna i hjärtat.

Även helt friska människor har sina egna unika egenskaper hos kranskärlscirkulationen. I verkligheten kan fartygen se ut och placeras annorlunda än vad som visas på bilden..

Hur hjärtat utvecklas (bildas)?

För bildandet av alla kroppssystem behöver fostret sin egen blodcirkulation. Därför är hjärtat det första funktionella organet som uppträder i det mänskliga embryot, detta händer ungefär vid den tredje veckan av fosterutvecklingen..

Embryot i början är bara en samling celler. Men med graviditeten blir de mer och mer, och nu kombineras de och viks in i programmerade former. Ursprungligen bildas två rör som sedan smälter samman till ett. Detta rör, som fälls och rusar ner, bildar en slinga - den primära hjärtslingan. Denna slinga är framför alla andra celler i tillväxt och förlänger sig snabbt och ligger sedan till höger (kanske till vänster, så hjärtat kommer att speglas) i form av en ring.

Så, vanligtvis den 22: e dagen efter befruktningen, sker den första sammandragningen av hjärtat, och vid den 26: e dagen har fostret sin egen blodcirkulation. Ytterligare utveckling involverar uppkomsten av septa, bildandet av ventiler och ombyggnad av hjärtkamrarna. Septorna bildas av den femte veckan och hjärtklaffarna kommer att bildas av den nionde veckan.

Intressant är att fostrets hjärta börjar slå vid frekvensen hos en vanlig vuxen - 75-80 slag per minut. Sedan, i början av den sjunde veckan, är pulsen cirka 165-185 slag per minut, vilket är det maximala värdet, och sedan följer en avmattning. Den nyfödda puls ligger i intervallet 120-170 slag per minut.

Fysiologi - principen för det mänskliga hjärtat

Tänk närmare på hjärtans principer och mönster..

Hjärtcykel

När en vuxen är lugn, drar sig hans hjärta samman runt 70-80 cykler per minut. Ett pulsslag motsvarar en hjärtcykel. Vid denna sammandragningshastighet avslutas en cykel på cirka 0,8 sekunder. Varav tiden för förmaks kontraktion är 0,1 sekunder, av kammarna är 0,3 sekunder och avslappningsperioden är 0,4 sekunder.

Frekvensen för cykeln ställs in av föraren av hjärtfrekvensen (det område av hjärtmuskeln där impulser som reglerar hjärtfrekvensen uppträder).

Följande begrepp utmärks:

 • Systole (sammandragning) - nästan alltid betyder detta koncept sammandragning av hjärtkammarna, vilket leder till ett blodtryck längs artärbädden och maximerar trycket i artärerna.
 • Diastol (paus) är den period då hjärtmuskeln befinner sig i avslappningsfasen. I detta ögonblick fylls hjärtkamrarna med blod och trycket i artärerna minskar..

Så vid mätning av blodtryck registreras alltid två indikatorer. Som ett exempel, låt oss ta siffrorna 110/70, vad betyder de?

 • 110 är toppnumret (systoliskt tryck), det vill säga detta är blodtrycket i artärerna vid hjärtslagtid.
 • 70 är det lägre antalet (diastoliskt tryck), det vill säga detta är blodtrycket i artärerna när hjärtat slappnar av.

En enkel beskrivning av hjärtcykeln:

Hjärtcykel (animering)

I ögonblicket av avkoppling av hjärtat är förmakarna och kammarna (genom de öppna ventilerna) fyllda med blod.

 • Systole (sammandragning) av förmakarna inträffar, vilket gör att blodet kan röra sig helt från förmakarna till kammarna. Förträngningen av förmak börjar från platsen där venerna faller in i den, vilket garanterar den primära kompressionen av munnen och blodets oförmåga att rinna tillbaka i venerna.
 • Förmakarna slappnar av och ventilerna som skiljer förmakarna från kammarna (trikuspid och mitral) stänger. Ventrikulär systole förekommer.
 • Ventrikulär systole skjuter blod in i aortan genom vänster ventrikel och in i lungartären genom höger ventrikel.
 • Detta följs av en paus (diastol). Cykeln upprepas.
 • Vanligtvis finns det två hjärtslag (två systoler) för en puls i pulsen - först förmakarna och sedan ventriklarna. Förutom ventrikulär systole finns det atriell systole. Sammandragningen av förmakarna har inget värde med hjärtets uppmätta arbete, eftersom i detta fall är avslappningstiden (diastol) tillräcklig för att fylla kammarna med blod. Men så snart hjärtat börjar slå oftare blir förmaksstolen avgörande - utan den skulle ventriklarna helt enkelt inte ha tid att fylla med blod..

  Blodkraften genom artärerna utförs endast när kammarna sammandras, det är dessa dragkrafter som kallas pulsen.

  Hjärtmuskel

  Hjärtmuskelns unikhet ligger i dess förmåga till rytmiska automatiska sammandragningar, alternerande med avkoppling, som utförs kontinuerligt under hela livet. Hjärtmuskulaturen (hjärtets mittmuskellager) i förmakarna och ventriklarna är separerade, vilket gör att de kan dra ihop sig varandra.

  Kardiomyocyter är hjärtmuskelceller med en speciell struktur som möjliggör en särskilt samordnad överföring av en excitationsvåg. Så det finns två typer av kardiomyocyter:

  • vanliga arbetare (99% av det totala antalet hjärtmuskelceller) - utformade för att ta emot en signal från en pacemaker genom ledande kardiomyocyter.
  • speciell ledande (1% av det totala antalet hjärtmuskelceller) kardiomyocyter - bildar det ledande systemet. De liknar neuroner i funktion..

  Liksom skelettmuskler kan hjärtmuskeln expandera och arbeta mer effektivt. Hjärtvolymen hos uthållighetsidrottare kan vara upp till 40% större än den genomsnittliga personen! Vi pratar om gynnsam hypertrofi i hjärtat, när det sträcker sig och kan pumpa mer blod i ett slag. Det finns en annan hypertrofi som kallas "atletiskt hjärta" eller "bovint hjärta".

  Slutsatsen är att hos vissa idrottare ökar själva muskelns massa, och inte dess förmåga att sträcka och skjuta stora volymer blod. Anledningen till detta är oansvariga utbildningsprogram. Absolut all fysisk träning, särskilt styrka, bör byggas på grundval av konditionsträning. Annars orsakar överdriven fysisk ansträngning på ett oförberett hjärta hjärtinfarkt dystrofi, vilket leder till tidig död..

  Hjärtledningssystem

  Hjärtans ledningssystem är en grupp av speciella formationer som består av icke-standardiserade muskelfibrer (ledande kardiomyocyter) och fungerar som en mekanism för att säkerställa ett samordnat hjärta.

  Impulsväg

  Detta system säkerställer hjärtets automatism - excitation av impulser födda i kardiomyocyter utan extern stimulans. I ett friskt hjärta är huvudkällan till impulser sinoatriell (sinus) nod. Han är ledare och blockerar impulser från alla andra pacemakers. Men om någon sjukdom uppstår som leder till sjukt sinussyndrom, tar andra delar av hjärtat över dess funktion. Så den atrioventrikulära noden (automatiskt centrum för andra ordningen) och bunten av His (AC av tredje ordningen) kan aktiveras när sinusnoden är svag. Det finns tillfällen när sekundära noder förbättrar sin egen automatisering och under normal drift av sinusnoden.

  Sinusnoden är belägen i den övre bakre väggen i det högra förmaket i omedelbar närhet av mynningen av den överlägsna vena cava. Denna nod initierar pulser med en frekvens av cirka 80-100 gånger per minut..

  Den atrioventrikulära noden (AV) ligger i det nedre högra atriumet i atrioventrikulärt septum. Detta septum förhindrar förökning av impulsen direkt in i kammarna, förbi AV-noden. Om sinusnoden försvagas, kommer den atrioventrikulära noden att ta över dess funktion och börja överföra impulser till hjärtmuskeln med en frekvens på 40-60 slag per minut.

  Vidare passerar den atrioventrikulära noden i bunten av His (den atrioventrikulära bunten är indelad i två ben). Höger ben rusar till höger kammare. Det vänstra benet är uppdelat i ytterligare två halvor.

  Situationen med den vänstra buntgrenen är inte helt klarlagd. Man tror att det vänstra benet med fibrerna i den främre grenen rusar till vänster ventrikelns främre och laterala väggar, och den bakre grenen tillför fibrer till den vänstra ventrikelns bakre vägg och de nedre delarna av sidoväggen.

  I händelse av sinusnodens svaghet och blockering av den atrioventrikulära noden kan His-bunten skapa impulser med en hastighet på 30-40 per minut.

  Det ledande systemet fördjupas och ytterligare förgrenas till mindre grenar och förvandlas så småningom till Purkinje-fibrer, som tränger igenom hela hjärtmuskeln och fungerar som en överföringsmekanism för sammandragning av kammarmusklerna. Purkinje-fibrer kan initiera pulser med en frekvens på 15-20 per minut.

  Exceptionellt utbildade idrottare kan ha en normal vilopuls ner till det lägsta på rekordet - bara 28 slag per minut! Men för en genomsnittlig person, även om de leder en mycket aktiv livsstil, kan en hjärtfrekvens under 50 slag per minut vara ett tecken på bradykardi. Om du har en så låg hjärtfrekvens bör du undersökas av en kardiolog.

  Hjärtslag

  En nyfödds hjärtfrekvens kan vara cirka 120 slag per minut. Med uppväxten stabiliseras en vanlig persons puls inom intervallet 60 till 100 slag per minut. Välutbildade idrottare (vi pratar om personer med välutbildade hjärt- och andningssystem) har en hjärtfrekvens på 40 till 100 slag per minut.

  Hjärtrytmen styrs av nervsystemet - det sympatiska ökar sammandragningarna och det parasympatiska försvagas.

  Hjärtaktivitet beror till viss del på innehållet av kalcium- och kaliumjoner i blodet. Andra biologiskt aktiva substanser bidrar också till att reglera hjärtrytmen. Vårt hjärta kan börja slå snabbare under påverkan av endorfiner och hormoner som släpps när vi lyssnar på din favoritmusik eller kyssar.

  Dessutom kan det endokrina systemet påverka signifikant hjärtfrekvensen - både frekvensen av sammandragningar och deras styrka. Till exempel orsakar frisättningen av binjurarna av den välkända adrenalinet en ökning av hjärtfrekvensen. Det motsatta hormonet är acetylkolin..

  Hjärttoner

  Ett av de enklaste sätten att diagnostisera hjärtsjukdom är att lyssna på bröstet med ett stetoskop (auskultation).

  I ett friskt hjärta, med standard auskultation, hörs bara två hjärtljud - de kallas S1 och S2:

  • S1 - ljudet som hörs när de atrioventrikulära (mitrala och trikuspidala) ventilerna stängs under systole (sammandragning) av kammarna.
  • S2 - ljudet som hörs när semilunarventilerna (aorta och lungorna) stängs under diastolen (avslappning) i kammarna.

  Varje ljud har två komponenter, men för det mänskliga örat smälter de samman till en på grund av det mycket lilla tidsintervallet mellan dem. Om ytterligare toner under normala förhållanden av auskultation hörs kan detta indikera en sjukdom i det kardiovaskulära systemet.

  Ibland kan ytterligare onormala ljud som kallas hjärtmunk höras i hjärtat. Som regel indikerar närvaron av murmur någon form av hjärtpatologi. Till exempel kan en murmur orsaka att blod återgår i motsatt riktning (uppstötning) på grund av fel eller skador på en ventil. Buller är dock inte alltid ett symptom på sjukdomen. För att klargöra orsakerna till att ytterligare ljud uppträder i hjärtat är det värt att göra ekokardiografi (ultraljud i hjärtat).

  Hjärtsjukdom

  Det är inte förvånande att antalet hjärt-kärlsjukdomar ökar i världen. Hjärtat är ett komplext organ som faktiskt vilar (om du kan kalla det vila) bara i intervaller mellan hjärtslag. Varje komplex och ständigt fungerande mekanism kräver i sig den mest noggranna inställningen och konstant förebyggande..

  Tänk dig vilken fruktansvärd börda som faller på hjärtat, med tanke på vår livsstil och riklig näring med hög kvalitet. Intressant är att dödsfall från hjärt-kärlsjukdom också är höga i höginkomstländer..

  De enorma mängder mat som konsumeras av befolkningen i rika länder och den oändliga jakten på pengar, liksom den stress som är förknippad med detta, förstör våra hjärtan. En annan anledning till spridningen av hjärt-kärlsjukdomar är fysisk inaktivitet - katastrofalt låg fysisk aktivitet som förstör hela kroppen. Eller tvärtom en analfabetisk passion för tung fysisk träning, som ofta förekommer mot bakgrund av hjärtsjukdomar, vars närvaro inte ens misstänker och lyckas dö rätt under "hälsoförbättrande" aktiviteter.

  Livsstil och hjärthälsa

  De viktigaste faktorerna som ökar risken för att utveckla hjärt-kärlsjukdom är:

  • Fetma.
  • Högt blodtryck.
  • Förhöjt kolesterol i blodet.
  • Fysisk inaktivitet eller överdriven träning.
  • Riklig mat av dålig kvalitet.
  • Undertryckt emotionellt tillstånd och stress.

  Gör läsningen av denna fantastiska artikel till en vändpunkt i ditt liv - sluta dåliga vanor och ändra din livsstil.

  Funktioner av det mänskliga hjärtats struktur

  För att ge tillräcklig näring för inre organ pumpar hjärtat i genomsnitt sju ton blod per dag. Dess storlek är lika med en knuten näve. Under hela sitt liv gör detta organ cirka 2,55 miljarder gånger. Den slutliga bildningen av hjärtat inträffar efter 10 veckors intrauterin utveckling. Efter födseln förändras typen av hemodynamik dramatiskt - från att mata moderns moderkaka till oberoende, lungandning.

  Strukturen i det mänskliga hjärtat

  Muskelfibrer (hjärtinfarkt) är den dominerande typen av hjärtceller. De utgör sin bulk och ligger i mellanskiktet. Utanför är orgeln täckt med ett epikardium. Vid fästningsnivån för aorta och lungartär är den lindad och går nedåt. Således bildas perikardiet - perikardiet. Den innehåller cirka 20 - 40 ml genomskinlig vätska, vilket förhindrar att lakan klibbar ihop och skadar sig under sammandragningar..

  Det inre skalet (endokardium) viks i hälften vid förgreningarna mellan förmakarna in i ventriklarna, munnen på aorta- och lungstammarna och bildar ventiler. Ventilerna är fästa vid en ring av bindväv och den fria delen rör sig med blodströmmen. För att förhindra att delar trängs in i förmaken är trådar (ackord) fästa vid dem, som sträcker sig från kammarens papillära muskler.

  Hjärtat har följande struktur:

  • tre skal - endokardium, hjärtinfarkt, epikardium;
  • perikardialpåse;
  • arteriella blodkammare - vänster atrium (LA) och ventrikel (LV);
  • sektioner med venöst blod - höger förmak (RP) och ventrikel (RV);
  • ventiler mellan LA och LV (mitral) och tricuspid till höger;
  • två ventiler avgränsar ventriklarna och stora kärl (aorta till vänster och lungartär till höger);
  • septum delar hjärtat i höger och vänster halva;
  • utflödande kärl, artärer - lung (venöst blod från bukspottkörteln), aorta (arteriell från vänster kammare);
  • föra vener - lunga (med arteriellt blod) kommer in i LA, de ihåliga venerna flyter in i LA.

  Och här är mer om hjärtans läge till höger.

  Intern anatomi och strukturella egenskaper hos ventiler, förmak, kammare

  Varje del av hjärtat har sin egen funktion och anatomiska egenskaper. I allmänhet är LV mer kraftfull (jämfört med den rätta), eftersom den tvingar blod in i artären och övervinner den höga resistensen hos kärlväggarna. PP är mer utvecklad än den vänstra, den tar blod från hela kroppen och den vänstra är bara från lungorna.

  Vilken sida av en persons hjärta

  Hos människor ligger hjärtat på vänster sida i mitten av bröstet. Huvuddelen ligger i detta område - 75% av den totala volymen. En tredjedel går över mittlinjen till höger. I detta fall lutas hjärtans axel (snedriktning). Denna situation anses klassisk, eftersom den förekommer hos de allra flesta vuxna. Men alternativ är också möjliga:

  • dextrocardia (höger sida);
  • nästan horisontell - med ett brett, kort bröst
  • nära vertikalt - i tunn.

  Var är människans hjärta

  Det mänskliga hjärtat ligger i bröstet mellan lungorna. Det gränsar till bröstbenet från insidan och under det är det begränsat av membranet. Det är omgivet av en perikardial säck - hjärtkärlen. Ömhet i hjärtat kommer till vänster nära bröstet. Toppen projiceras där. Men med angina pectoris känner patienter smärta bakom bröstbenet och det sprider sig längs vänster sida av bröstet.

  Hur hjärtat ligger i människokroppen

  Hjärtat i människokroppen ligger i mitten av bröstet, men dess huvuddel går in i vänstra halvan, och bara en tredjedel är lokaliserad på höger sida. För de flesta har den en lutningsvinkel, men för överviktiga är dess position närmare horisontell, och hos tunna människor är den närmare vertikal.

  Platsen för hjärtat i bröstet hos människor

  Hos människor är hjärtat placerat i bröstet på ett sådant sätt att det kommer i kontakt med lungorna med dess främre, laterala ytor och med membranet i nedre delen av ryggen. Hjärtans bas (överst) passerar in i stora kärl - aorta, lungartär. Toppen är den lägsta delen, den motsvarar ungefär 4-5 mellanrummet mellan revbenen. Det finns i detta område genom att släppa en imaginär vinkelrät från mitten av vänster nyckelbenet.

  Hjärtans yttre struktur

  Hjärtans yttre struktur förstås som dess kammare; den innehåller två förmak, två ventriklar. De skiljs åt av partitioner. De lunga ihåliga ådrorna strömmar in i hjärtat och lungartärerna, aorta, leder blodet. Det finns ventiler mellan de stora kärlen vid förmaken och kammare med samma namn:

  • aorta;
  • lungartären;
  • mitral (vänster);
  • tricuspid (mellan höger sidor).

  Hjärtat är omgivet av ett hålrum med en liten mängd vätska. Den bildas av hjärtsäcken.

  Hur ser ett mänskligt hjärta ut?

  Om du knyter näven kan du föreställa dig exakt hur ett hjärta ser ut. I det här fallet kommer den del som är belägen vid handleden att vara dess bas och den spetsiga vinkeln mellan första och tumme kommer att vara topp. Viktigt är att dess storlek också är mycket nära en knuten näve..

  Det ser ut som ett mänskligt hjärta

  Hjärtans gränser och deras projektion på bröstytan

  Hjärtans gränser hittas genom slagverk, genom att knacka, mer exakt kan de bestämmas av radiografi eller ekokardiografi. Utsprången för hjärtkonturen på bröstytan är:

  • höger - 10 mm till höger om bröstbenet;
  • vänster - 2 cm inåt från vinkelrätt från mitten av nyckelbenet;
  • apex - 5 interkostalutrymme;
  • bas (övre) - 3 revben.

  Vilka vävnader ingår i hjärtat

  Hjärtat innehåller följande typer av vävnader:

  • muskel - den viktigaste, som kallas myokardiet, och cellerna är kardiomyocyter;
  • anslutning - ventiler, ackord (trådar som håller ventilerna), yttre (epikardialt) lager;
  • epitel - inre membran (endokardium).

  Mänsklig hjärta yta

  Följande ytor skiljer sig från människans hjärta:

  • revben, bröstbenet - fram;
  • lung - lateral;
  • membran - nedre.

  Apex och basen av hjärtat

  Hjärtets topp är riktad nedåt och till vänster, dess lokalisering är det 5: e interkostalutrymmet. Det representerar spetsen på konen. Den breda delen (basen) är på toppen, närmare kragbenen och projiceras till nivån av 3 revben.

  Mänsklig hjärta form

  Hjärtat hos en frisk person är formad som en kon. Dess punkt riktas mot en spetsig vinkel nedåt och till vänster om mittbenet. Basen innehåller munen på stora kärl och ligger på nivån av 3 revben.

  Höger förmak

  Tar emot blod från de ihåliga ådrorna. Bredvid dem finns en oval öppning som förbinder RA och LA i fostrets hjärta. Hos en nyfödd stängs den efter att ha öppnat lungflödet och växer sedan helt igen. Under systole (sammandragning) strömmar venöst blod in i bukspottkörteln genom tricuspid (tricuspid) ventilen. PP har ett ganska kraftfullt myokard och en kubisk form.

  Vänster atrium

  Arteriellt blod från lungorna passerar in i LA genom 4 lung vener och strömmar sedan genom öppningen in i LV. Väggarna i LA är två gånger tunnare än högerns. LP: n är formad som en cylinder.

  Höger kammare

  Det ser ut som en inverterad pyramid. RV kapacitet är cirka 210 ml. Det kan delas in i två delar - den arteriella (lungkotten) och kammarens faktiska hålighet. I den övre delen finns två ventiler: tricuspid och pulmonal.

  Vänster kammare

  På samma sätt som en inverterad kon bildar dess nedre del hjärtat. Hjärtets tjocklek är störst - 12 mm. Det finns två hål högst upp - för anslutning till aorta och LA. Båda stängs av ventiler - aorta och mitral.

  Varför är förmakens väggar tunnare än kammarens väggar

  Förmaksväggarna är tunnare och tunnare eftersom de bara behöver trycka blod in i kammarna. De följs av höger kammare i styrka, den matar ut innehållet i de angränsande lungorna och den vänstra är den största när det gäller väggarnas storlek. Det pumpar blod in i aortan, där det finns högt tryck.

  Tricuspid ventil

  Den högra atrioventrikulära ventilen består av en förseglad ring som avgränsar öppningen och broschyrerna, det kan inte finnas 3, men från 2 till 6.

  Funktionen för denna ventil är att förhindra blodflödet till RV under RV-systol..

  Lungventil

  Det förhindrar att blod går tillbaka till bukspottkörteln efter att det har dragit sig samman. Kompositionen innehåller ventiler som har en halvmåneform. I mitten av varje finns en knut som förseglar förslutningen.

  Mitralventil

  Den har två klaffar, en fram och en bak. När ventilen är öppen flyter blod från LA till LV. När ventrikeln komprimeras stängs dess delar för att säkerställa att blod passerar in i aortan.

  Aortaklaffen

  Formad av tre halvmåneformade klaffar. Liksom lungan innehåller den inte trådar som håller ventilerna. I området där ventilen är placerad expanderar aortan och har fördjupningar som kallas bihålor.

  Massan av en vuxens hjärta

  Beroende på kroppsbyggnad och total kroppsvikt varierar vikten av en vuxens hjärta från 200 till 330 g. För män är det i genomsnitt 30-50 g tyngre än för kvinnor..

  Diagram över cirkulationerna av blodcirkulationen

  Gasutbyte sker i lungorna. De får venöst blod från lungartären som lämnar bukspottkörteln. Trots namnet bär lungartärerna venöst blod. Efter frisättningen av koldioxid och syremättnad genom lung venerna strömmar blodet in i LA. Så här bildas en liten cirkel av blodflöde, kallad lung.

  Den stora cirkeln täcker hela kroppen som helhet. Från LV transporteras arteriellt blod genom alla kärl och matar vävnaderna. Berövat syre flyter venöst blod från vena cava in i RV och sedan in i RV. Cirklarna stänger varandra och ger ett kontinuerligt flöde.

  För att blodet ska komma in i myokardiet måste det först passera in i aorta och sedan in i de två kranskärlarna. De heter så på grund av grenarnas form, som liknar en krona (krona). Venöst blod från hjärtmuskeln kommer huvudsakligen in i kranskärlen. Det öppnar sig i höger atrium. Denna cirkel av blodcirkulation anses vara den tredje, kranskärl.

  Titta på videon om det mänskliga hjärtats struktur:

  Vad är hjärtets speciella struktur hos ett barn

  Fram till sex års ålder har hjärtat formen av en boll på grund av de stora förmaken. Väggarna sträcker sig lätt, de är mycket tunnare än vuxna. Ett nätverk av senfilament bildas gradvis som fixerar ventilspetsarna och papillära muskler. Den fullständiga utvecklingen av alla hjärtstrukturer slutar vid 20 års ålder.

  Upp till två år bildar hjärtslag höger kammare och sedan en del av vänster. När det gäller tillväxttakt upp till 2 år är förmakarna i spetsen och efter 10 - ventriklarna. Upp till tio år ligger LV före höger.

  Hjärtfunktionens huvudfunktioner

  Hjärtmuskeln skiljer sig i struktur från alla andra, eftersom den har flera unika egenskaper:

  • Automatism - spänning under påverkan av egna bioelektriska impulser. Ursprungligen bildas de i sinusnoden. Han är den främsta pacemakern, genererar signaler om 60 - 80 per minut. De underliggande cellerna i det ledande systemet är noder av andra och tredje ordningen.
  • Ledning - impulser från bildningsstället kan spridas från sinusnoden till PP, LA, atrioventrikulär nod, längs ventrikulärt myokard.
  • Excitabilitet - som svar på externa och interna stimuli aktiveras hjärtinfarkt.
  • Kontraktilitet är förmågan att dra ihop sig när man är upphetsad. Denna funktion skapar hjärtets pumpfunktioner. Kraften med vilken myokardiet reagerar på en elektrisk stimulans beror på trycket i aorta, graden av fiber som sträcker sig i diastolen och blodvolymen i kamrarna.

  Hur hjärtat fungerar

  Hjärtat fungerar genom tre steg:

  1. Minskning av RV, LA och avslappning av RV och LV med öppningen av ventilerna mellan dem. Övergång av blod till kammarna.
  2. Ventrikulär systole - kärlventiler öppnas, blod strömmar in i aorta och lungartär.
  3. Allmän avkoppling (diastol) - blod fyller förmakarna och trycker på ventilerna (mitral och tricuspid) tills de öppnas.

  Under ventriklarnas sammandragning stängs ventilerna mellan dem och förmakarna av blodtryck. I diastolen sjunker trycket i ventriklarna, det blir lägre än i stora kärl, sedan stänger delarna av lung- och aortaklaffarna så att blodflödet inte återgår.

  Hjärtcykel

  I hjärtets cykel finns det två steg - sammandragning och avkoppling. Den första kallas systole och innehåller också två faser:

  • förträngning av förmaken för att fylla kammarna (varar 0,1 sek.);
  • arbetet med den ventrikulära delen och frisättningen av blod i stora kärl (cirka 0,5 sek.).

  Sedan kommer avkoppling - diastol (0,36 sek). Celler vänder polaritet för att reagera på nästa impuls (ompolarisering) och hjärtinfarkt ger blod näring. Under denna period börjar förmaken fylla..

  Och här handlar det mer om hjärt-auskultation.

  Hjärtat säkerställer förflyttning av blod i den stora och lilla cirkeln på grund av det samordnade arbetet i förmaken, ventriklarna, stora kärl och ventiler. Myokardiet har förmågan att generera en elektrisk impuls, att leda den från noderna av automatism till cellerna i kammarna. Som svar på signalen blir muskelfibrerna aktiva och dras samman. Hjärtcykeln består av en systolisk och diastolisk period.

  Användbar video

  Titta på videon om det mänskliga hjärtats arbete:

  Koronar cirkulation spelar en viktig roll. Dess egenskaper, rörelseskemat i en liten cirkel, blodkärl, fysiologi och reglering studeras av kardiologer om problem misstänks..

  Hjärtets komplicerade ledningssystem har många funktioner. Dess struktur, där det finns noder, fibrer, avdelningar, såväl som andra element, hjälper till i det allmänna hjärtats arbete och hela det hematopoetiska systemet i kroppen..

  På grund av träning skiljer sig en idrottares hjärta från en vanlig människas. Till exempel när det gäller slagvolym, rytm. En tidigare idrottsman eller när man tar stimulantia kan dock utveckla sjukdomar - arytmi, bradykardi, hypertrofi. För att förhindra detta bör du dricka speciella vitaminer och beredningar..

  Om man misstänker någon avvikelse föreskrivs en röntgen av hjärtat. Det kan avslöja en normal skugga, en ökning av ett organs storlek, defekter. Ibland utförs radiografi med esofageal kontrast, liksom i en till tre och ibland till och med fyra projektioner.

  Normalt förändras storleken på en persons hjärta under hela livet. Till exempel hos vuxna och barn kan det skilja sig tiotals gånger. Fostret har mycket mindre än barnet. Storleken på kamrarna och ventilerna kan variera. Tänk om de lägger lite hjärta?

  En kardiolog i ganska vuxen ålder kan identifiera hjärtat till höger. Denna anomali är ofta inte livshotande. Människor som har ett hjärta till höger behöver bara varna läkaren, till exempel före ett EKG, eftersom uppgifterna kommer att skilja sig något från standarden.

  Om du har ett extra septum kan du få ett tre-förmaks hjärta. Vad betyder det här? Hur farlig är den ofullständiga formen hos ett barn?

  Det är möjligt att identifiera MARS i hjärtat hos barn under tre år, ungdomar, vuxna. Vanligtvis går sådana avvikelser nästan obemärkt förbi. För forskning används ultraljud och andra metoder för diagnos av hjärtinfarktens struktur.

  MRI i hjärtat utförs enligt indikatorerna. Och även barn genomgår undersökning, vars indikationer är hjärtfel, ventiler, kranskärl. Kontrastförstärkt MR visar myokardiets förmåga att ackumulera vätska, upptäcka tumörer.