Vad betyder "tjockt blod" och är det farligt

Alla vet att blod är ett flytande ämne som fyller kärlen i våra kroppar. Men ibland kan du höra en sådan till synes konstig fras som "tjockt blod". Vad betyder det? För en tid sedan i länderna i det post-sovjetiska rymden var det mycket modernt att "behandla" blodförtjockning med hjälp av blodiglar. Dessutom förstod sådana patienter ofta inte vad tjockt blod egentligen var, om ett sådant tillstånd var farligt och hur man korrekt behandlade det. Många missuppfattningar om denna fråga är vanliga i vår tid..

Vad är "tjockt blod"

Det som vanligtvis kallas tjockt blod i enkla termer är känt för specialister som ett syndrom med hög blodviskositet eller hyperkoagulerbart syndrom. Ett liknande tillstånd i medicin betraktas som en avvikelse från normen, vilket kan underlättas av olika faktorer. Men för att helt förstå vad hyperkoagulerbart syndrom är, måste du ha en uppfattning om blodets sammansättning.

Så, blod består av följande komponenter:

 • cellulär del (erytrocyter, blodplättar, leukocyter);
 • icke-cellulär del (plasma, det är också en flytande förening);
 • joner av makro- och mikroelement, hormoner, enzymer och andra ämnen som blod transporterar genom kroppen.
 • Vad är "tjockt blod"
 • Orsaker till "tjockt blod"
 • Vad främjar förtjockning
 • Vem är i riskzonen
 • Varför är förtjockning farligt?
 • Hur bestäms blodets "densitet"
 • Yttre tecken på förtjockning
 • Hur man behandlar
 • Blodförtunnande produkter

Var och en av dessa komponenter är avgörande för människor. Men det är lika viktigt att alla blodkomponenter upprätthåller en viss balans. Och en sådan egenskap som blodviskositet är inget annat än förhållandet mellan plasma och cellmassa. Om denna balans störs blir blodet antingen för flytande eller blir tjockare. Till exempel när kroppen saknar erytrocyter (röda blodkroppar) talar de om anemi (tidigare användes termen "anemi"). blodet blir onaturligt flytande. Den motsatta effekten uppstår när det finns för många röda blodkroppar. Men inte bara detta är orsaken till blodförtjockning.

Orsaker till "tjockt blod"

På språket av specialister leder förtjockningen av blod till en försämring av dess reologiska egenskaper. Det vill säga blodet flyter långsammare och svårare. Det kan bli tjockare av olika skäl. Som regel åtföljs detta tillstånd av:

 • kränkning av hematokrit
 • ökat hemoglobin
 • en ökning av antalet röda blodkroppar;
 • en minskning av erytrocyternas elasticitet och deras deformation;
 • aggregering (limning) av erytrocyter;
 • acceleration av blodkoagulering (på grund av en ökning av mängden fibrinogen);
 • en ökning av mängden paraproteiner (specifika proteiner som förekommer i plasma i myelom).

Vanliga orsaker till blodproppar:

 1. Koagulopati. Det här är en grupp sjukdomar där blodproppar bryts. Dessa inkluderar autoimmuna, genetiska och koagulopatier av toxiskt ursprung..
 2. Leversjukdom. Levern är involverad i produktionen av proteiner som är ansvariga för blodkoagulering. Och vissa sjukdomar kan öka eller minska syntesen av dessa ämnen, vilket påverkar blodets viskositet.
 3. Onkologiska sjukdomar. Maligna blodsjukdomar orsakar en obalans mellan plasma och cellulära beståndsdelar i blodet.
 4. Uttorkning. Det kan finnas många anledningar till uttorkning. Det vanligaste är otillräckligt vattenintag. Diarré, svår och långvarig kräkningar, diuretika och dålig absorption av vatten i kroppen leder också till uttorkning. Men oavsett orsaken är resultatet alltid detsamma - ämnet i kärlen blir tjockare.

Vad främjar förtjockning

Syndrom med högt blodviskositet kan manifestera sig som en ärftlig genetisk störning. Sådana människor tenderar som regel till mer aktiv trombos. Oftare är hyperkoagulerbart syndrom sekundärt, det vill säga det utvecklas under påverkan av externa eller interna faktorer.

 1. Åldrande. Med åldern blir kärlen i de flesta människor styvare och förkalkade, vilket försämrar blodets rörelse genom dem. Vid 50 års ålder rekommenderas att man övervakar blodets reologi, och för detta ändamål ordineras läkemedel för att bibehålla dess flytbarhet..
 2. Övervikt. Fetma åtföljs av ett brott mot metaboliska processer i kroppen, på grund av vilket blodet kan bli mer visköst, och aterosklerotiska förändringar observeras i kärlen.
 3. Högt kolesterol. Lipoproteiner ökar alltid andelen av den tjocka komponenten.
 4. Rökning. Sammansättningen av cigarettrök innehåller ämnen som ökar risken för blodproppar och påverkar ämnets densitet i kärlen.
 5. Alkoholmissbruk. Alkoholhaltiga drycker bidrar till snabb och svår uttorkning av kroppen. Forskare har beräknat att förhållandet mellan konsumerad alkohol och vätska som den avlägsnat från kroppen är 1: 4. Om vattenbalansen inte återställs i tid minskar därför andelen vätskeform i kärlen.
 6. Sängstöd under lång tid. Postoperativt, liksom vissa hälsoproblem, kan tvinga en person att ligga i sängen. Med tiden leder inaktivitet till försämrat blodflöde och blodstas, vilket i slutändan får det att tjockna.
 7. Allvarlig hypotermi eller brännskador. Extrema temperatureffekter leder till svår stress, uttorkning av kroppen, nedsatt hematopoetisk funktion, vilket också ökar risken för hyperkoagulerbart syndrom..
 8. Organtransplantation, kirurgi på kärl eller deras skada, installation av implantat (ventiler, dialysshunter, venkateter etc.). Varje inverkan på hjärtat eller kärlväggarna leder till att oegentligheter bildas, och detta ökar risken för ökade blodproppar..
 9. Inflammation. Varje inflammatorisk process, särskilt om den är kronisk, framkallar en ökning av antalet leukocyter, fibrinogen, proteiner och kolesterol. När det finns många av dessa komponenter blir blodet visköst..
 10. Fysisk inaktivitet. Experter kallar denna term för en stillasittande livsstil. Orsakerna till förtjockning hos stillasittande människor är främst förknippade med nedsatt blodflöde i kärlen..
 11. Tar hormonella preventivmedel. Hormonbaserade läkemedel leder ofta till ökad trombbildning, vilket förändrar ämnets densitet i kärlen.
 12. Graviditet. När fostret mognar ökar livmodern i storlek och pressar kärlen i det lilla bäckenet. Detta leder till blodstasis och överdrivna blodproppar..
 13. Förgiftning med toxiner. Dålig ekologi, konsumtion av mat förorenad med tungmetaller, strålning kan också bidra till hypervisköst syndrom.
 14. Mikroorganismer. De flesta sjukdomar orsakade av virus, bakterier, svampar och vissa parasiter åtföljs av feber och ansamling av giftiga ämnen i kroppen. Och detta är en annan faktor som orsakar förtjockning av vätskan i venerna. I detta fall beror graden av förtjockning på arten och intensiteten av exponeringen för toxinet eller parasiten.
 15. Påfrestning. Under stress frigör kroppen hormoner som orsakar vasokonstriktion, vilket saktar ner blodcirkulationen. Om stressen är kronisk tenderar blodet att tjockna.

Vem är i riskzonen

Någon av ovanstående faktorer kan orsaka blodproppar. Men även personer som lider av sådana sjukdomar löper hög risk:

 • hepatit;
 • levercirros;
 • pankreatit
 • livsmedelstoxikinfektion;
 • åderbråck;
 • hypoxi;
 • hjärtinfarkt;
 • trombofili;
 • förmaksflimmer;
 • hjärtsvikt;
 • stroke;
 • diabetes;
 • antifosfolipidantikroppssyndrom;
 • amyloiddystrofi;
 • leukemi;
 • myelom;
 • benmärgscancer;
 • polycytemi;
 • binjurefunktion.

Utvecklingen av hyperkoagulerbart syndrom underlättas genom långvarig användning av diuretika, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, liksom läkemedel som innehåller östrogen eller fytoöstrogen.

Varför är förtjockning farligt?

Blodviskositeten stiger ofta hos gravida kvinnor. I detta fall spelar denna process en naturlig roll som skydd mot eventuell blödning och missfall. Vätskan i kvinnans kärl blir också tjockare omedelbart före förlossningen. Så här skyddar naturen den blivande mamman från allvarlig blodförlust. Men överdriven förtjockning under graviditeten kan vara farlig både för en kvinna (främjar trombos, trombofili, åderbråck, leukemi) och för fostret (kärlbädden är skadad).

När det gäller nyfödda är deras blod mycket tjockare än hos vuxna. Men det borde inte störa dig. Barnet behöver tid för att återuppbyggas till livet i en ny miljö. Under de första timmarna efter födseln kan hemoglobin i barnets kropp nå 200 g / l. Men redan under de första dagarna av livet kommer dessa siffror att minska. Nästan hälften av hemoglobinet kommer att förstöras under den första dagen och blodtätheten hos barnet kommer att minska.

Det är en annan sak för vuxna, vars blod har blivit tjockt av olika skäl. De borde inte förvänta sig att siffrorna ska studsa tillbaka på egen hand. Detta tillstånd kan vara hälsofarligt..

Förtjockning åtföljs ofta av ökad bildning av blodproppar, vilket kan täppa till blodkärlen, vilket förhindrar normalt blodflöde. Om en blodpropp täpper till ett kärl i hjärtat eller hjärnan kan en hjärtinfarkt eller stroke uppstå, eventuellt dödlig.

Om ämnet har blivit visköst men antalet blodplättar har minskat leder detta tillstånd till cirkulationsstörningar i kroppen och ökar risken för blödning. I vissa fall är hyperkoagulerbart syndrom mot bakgrund av ett minskat antal blodplättar ett symptom på cancer..

Om den ökade viskositeten inte behandlas kan detta tillstånd framkalla hyperosmolär koma och intracerebral blödning, vilket har en hög risk för dödsfall..

Hur bestäms blodets "densitet"

För att mäta förtjockningen använder experter en enhet - en viskosimeter. Den mäter ämnets rörelsehastighet i kärlen och jämför sedan denna indikator med rörelseshastigheten för destillerat vatten. För mätning tas blod och vatten i lika stora mängder vid samma temperatur.

Det anses normalt om blodet flyter 4-5 gånger långsammare än vatten och dess relativa densitet (beroende på antalet röda blodkroppar) ligger inom 1,050-1,064 g / cm3. Detta värde bestämmer mängden salter, proteiner och bildade element i plasma..

Hematokrit (volymen röda blodkroppar i 1 liter blod) varierar beroende på kön och ålder. För kvinnor anses 37-47% vara normen, för män - 40-54%, för nyfödda - cirka 20% mer än hos vuxna och 10% mer än hos äldre barn.

När det gäller direkt laboratorieviskositetsindikatorer är normen från 4 till 5,5. Denna parameter beror direkt på antalet erytrocyter i plasma: ju mer det finns desto starkare är viskositeten.

Förutom viskometern används också immunoelektrofores för att diagnostisera blodproppar (bestämmer vilka proteiner som finns i plasma) och immunokemisk forskning (beräknar mängden proteiner).

Yttre tecken på förtjockning

De mest exakta indikatorerna för detta tillstånd kan endast bestämmas genom laboratorieanalys. Ändå finns det många tecken som indirekt kan indikera att vätskan i kärlen flyter långsammare..

Personer med hög blodviskositet kan uppleva följande symtom:

 • värkande huvudvärk
 • yrsel;
 • yrsel med förlust av koordination
 • snabb trötthet;
 • dåsighet;
 • på skärplatser flyter blod onaturligt långsamt;
 • muskelsvaghet;
 • tyngd och smärta i benen;
 • känsla av "gåshud", domningar, sveda, stickningar i ben och armar (parestesi)
 • buller i öronen
 • överkänslighet mot låga temperaturer;
 • torr hud;
 • cyanos (cyanos) i vissa hudområden, slemhinnor i munnen och ögonlocken;
 • ökad ångest;
 • sömnstörningar
 • tendens till depressiva tillstånd
 • förstoppning.

Ofta uppträder hypervisköst syndrom parallellt med kronisk trötthet, candidiasis eller irritabelt tarmsyndrom.

Hur man behandlar

Om tecken uppträder som indikerar en möjlig förtjockning är det nödvändigt att konsultera en läkare. I sådana fall uppmanas patienten att först ta ett laboratorietest, varefter, vid behov, konsultera en hematolog, endokrinolog, hepatolog eller annan specialist med smal profil. Först efter att ha upptäckt orsakerna till sjukdomen ordineras patienten ett behandlingsprogram för att tunna blodet.

Blodförtunnande produkter

 • Varför du inte kan gå på diet själv
 • 21 tips om hur man inte köper en inaktuell produkt
 • Hur man håller grönsaker och frukter färska: enkla knep
 • Hur man slår dina sockerbehov: 7 oväntade livsmedel
 • Forskare säger att ungdomar kan förlängas

Traditionell medicin använder vanligtvis heparin eller aspirin. Men det har länge varit känt att acetylsalicylsyra ger inte bara fördelar för kroppen utan också skada. Mest av allt från aspirin "får" magen: efter en lång behandling kan gastrit börja eller till och med magsår. Därför rekommenderar fytoterapeuter och traditionell medicin att använda naturliga aspirinkällor för att vätska i kärlen. Till exempel ett avkok av svarta vinbärsblad och hallon.

Om ett laboratorietest indikerar blodproppar, bör du ompröva din kost. Först och främst bör sådana människor begränsa intaget av livsmedel som är rika på vitamin K: spenat, sallad och andra grönsaker. Men fet havsfisk är tvärtom användbart att äta så ofta som möjligt. Fiskoljan och omega-3-syrorna i den bidrar till resorptionen av blodproppar och sklerotiska plack, vilket gör ämnet i kärlen mer flytande.

Dessutom, med hyperkoagulerbart syndrom, är det användbart att äta mat med jod, särskilt tång. Detta mineral hjälper också till att minska viskositeten, men dessutom stärker det också blodkärlen. En mycket hälsosam taurin som finns i havsfisk, skaldjur, valnötter och mandel. Det spädar vätskan i kärlen och normaliserar trycket.

Andra användbara livsmedel:

 • vitlök;
 • paprika;
 • chili;
 • tomater;
 • melon;
 • grapefrukt;
 • orange;
 • sötkörsbär;
 • körsbär;
 • grodd vete;
 • Ginkgo biloba;
 • söt klöver;
 • mullbär rot;
 • torrt rött vin;
 • kanel;
 • ingefära.

Om patienten redan tar speciella mediciner för sjukdomen, ska de produkter som nämns ovan användas med extrem försiktighet..

Tjockt blod kan orsaka olika störningar i kroppen, varav många är dödliga. Därför bör du konsultera en läkare vid de första alarmerande symptomen och undersökas.

Mer ny och relevant hälsoinformation på vår Telegram-kanal. Prenumerera: https://t.me/foodandhealthru

Specialitet: terapeut, nefrolog.

Total erfarenhet: 18 år.

Arbetsplats: Novorossiysk, vårdcentral "Nefros".

Utbildning: 1994-2000 Stavropol State Medical Academy.

Träning:

 1. 2014 - "Terapi" -kurser på heltid på grundval av det statliga budgetinstitutet för högre yrkesutbildning "Kuban State Medical University".
 2. 2014 - "Nefrologi" heltidsförnyande kurser vid den statliga budgetinstitutionen för högre yrkesutbildning "Stavropol State Medical University".

Symtom på tjockt blod hos män

Hur man minskar densiteten

Den som nyligen lärde sig om detta problem är intresserad av frågan: "Hur sänker blodets viskositet i kärlen?", Eller: "Tjockt blod - vad ska jag göra?" Under de senaste åren har denna fråga faktiskt blivit mer och mer populär. För att ta reda på svaret på det kan du konsultera din behandlande läkare eller besöka en specialist som kommer att förklara i detalj kärnan i frågan och ge råd om hur du ska gå vidare..

På ett eller annat sätt kan du minska densiteten på olika sätt, både med läkemedelsanvändning och med hjälp av traditionell medicin..

Den första metoden är att ta specialiserade mediciner, varefter flytningen i den röda vätskan blir mycket bättre..

Här är det värt att lyfta fram läkemedel som:

 • Aspirin, liksom dess analoger (Aspirin cardio, etc.);
 • Coumadin;
 • Trombotisk ACC.

Ovanstående läkemedel ska tas endast efter att ha rådfrågat läkaren och fått detaljerade instruktioner från honom, inklusive bruksanvisning. Självbehandling kan sluta med misslyckande.

I vilket fall som helst bör korrekt bestämning av orsaken och behandlingen av överdriven viskositet förbättra blodets sammansättning och återföra personen till sitt vanliga hälsotillstånd..

Behandling av sådana problem med folkmedicin är mycket populär. Det första och enklaste som traditionell medicin erbjuder för att eliminera sjukdomen i fråga är att behandla den med vatten. Dessutom bör vattnet vara enkelt, te eller kaffe fungerar inte, eftersom de innehåller föroreningar som ökar viskositeten. Detta är inte att säga att dessa drycker kommer att förvärra situationen - bara resultatet från dem blir inte så konkret. En vuxen ska ha cirka två liter rent vatten per dag. På sommaren stiger det dagliga vattenbehovet till tre liter. Efter att vätskan kommer in i magen kommer den in i plasma, varför det kondenserade blodet upphör att vara så här.

Tjockt blod tål inte heller behandling med speciella folkdieter..

I det här fallet ställs följande krav på kosten:

 • utesluta eller åtminstone minimera användningen av stekt, rökt, saltat. Det är också starkt avskräckt att äta socker och marinader;
 • drick mer rent vatten;
 • närvaron i kosten av lätta livsmedel som torkar blodet är tillåten.

Uppenbarligen kräver det sista objektet i förtydligande..

Vad är blodförtunnande livsmedel? Detta är livsmedel som innehåller omega-3 omättade fettsyror och en aminosyra som kallas taurin..
Det finns en hel lista med produkter som uppfyller detta villkor:

 1. Skaldjur: musslor, kräftdjur, havsfisk etc..
 2. Frukter: äpplen, lime, granatäpple, citrus, grapefrukt.
 3. Bär: hallon, jordgubbar, körsbär, blåbär, plommon.
 4. Grönsaker: vitlök och ingefära, gurkor (färska, inte inlagda) och rödbetor, tomater och vetekorn, kronärtskocka och solrosfrön.
 5. Söt: mörk choklad, naturlig kakao.

Ovanstående produkter gör inte bara människan mett, utan hjälper också till att göra blodet tunnare..

Ytterligare två åtgärder, vars iakttagande kommer att få blodets tillstånd i full ordning, är en aktiv livsstil och avvisande av dåliga vanor..

Om fram till det ögonblick då det visade sig att ditt blod var för tjockt, var du engagerad i stillasittande arbete i flera dagar och när du kom hem, lade du dig i soffan och gjorde ingenting, nu bör du revidera ditt schema och försöka inkludera jogging i parken eller gå till fitness -Hall. Detta förutsatt att du måste sluta med dåliga vanor och ersätta dem med något mer användbart..

Slutligen kan alla flytande metoder kombineras:

 1. Kontakta en specialist och börja ta lämpliga mediciner.
 2. Granska din diet.
 3. Motionera mera.
 4. Sluta dåliga vanor.

Huruvida man ska följa det sista objektet på listan är en personlig fråga. Alla bestämmer själv om han behöver sin hälsa.

Således är det nu känt varför blodet tjocknar och hur man undviker det. Dessutom är det nu klart vad man ska göra om visköst blod diagnostiseras. Med dessa tips kan alla tänka på en så viktig indikator som blodviskositet och slutligen hitta orsaken till deras sjukdomar, om någon..

Orsaker till patologi

Som ni vet består blod av 90% av den flytande delen - plasma - och 10% av den torra återstoden, som inkluderar blodkroppar, biologiskt aktiva (enzymer, hormoner) och näringsämnen. En minskning av plasma eller en ökning av cellulär sammansättning leder till dess förtjockning. Blodplättar och erytrocyter - de flesta blodkroppar - har störst inflytande på blodets reologiska egenskaper.

Också av stor betydelse är tonen och integriteten i det vaskulära endotelet, den funktionella livskraften hos myokardiet, vilket säkerställer en obegränsad rörelse av blod genom kroppen.

Barnets blod är benäget att förtjockas även i händelse av en liten vätskeförlust vid feber, förgiftning, överhettning och otillräcklig dricksregim. Detta beror på den större fysiologiska hydrofiliciteten hos vävnader i barndomen jämfört med vuxna..

På grund av hormonella egenskaper och en stor volym muskelmassa är män mer benägna att drabbas av plasmaförtjockning än kvinnliga representanter..

Vilka livsmedel tunnar blodet

Förtjockning av blod hotar med allvarliga störningar i hjärt-kärl-, matsmältnings- och nervsystemet

Därför är det viktigt att rådfråga läkare.

Hur tunnar man blodet hemma? I många avseenden beror behandlingen på en balanserad kost, en korrekt livsstil och en normal dricksregim. Följ dessa rekommendationer för att återställa blodet till en normal konsistens:

 • balansera din kost så mycket som möjligt;
 • ge upp dåliga vanor, gå in för sport;
 • hålla fast vid den dagliga rutinen;
 • drick tillräckligt med vatten (minst 1,5 liter per dag).

För att effektivt normalisera blodkompositionen är det nödvändigt att konsumera mat som innehåller:

 • Proteiner och aminosyror. Med deras brist tjocknar blodet. Ät kalkon, kyckling, havsfisk och skaldjur, ägg och mejeriprodukter.
 • Fettsyra. Den optimala mängden fett i kroppen förhindrar att celler klibbar ihop. Inkludera olivolja och linfröoljor, havsabborre, torsklever, tonfisk i din kost.
 • Ämnen som torkar blodet. Dessa är vitlök och lök, ingefära, mörk choklad, nötter (mandlar, cashewnötter), grönsaker, frukt, citrus och meloner..

Ett balanserat intag av vitaminer, proteiner och fetter i kroppen hjälper till att bli av med högviskositetssyndromet.

Traditionell medicin rekommenderar att man tuntar blodet med hjälp av växters helande egenskaper. Följande örter används för behandling:

 • aloe;
 • Ginkgo biloba;
 • Röd klöver;
 • Kalanchoe;
 • söt klöver;
 • hästkastanj;
 • blommande Sally;
 • älggräs;
 • medicinsk galega.

Tinkturer och teer baserade på dessa örter stärker blodkärlens väggar, ökar immuniteten och har en gynnsam effekt på system och organ. Blodförtunnande med folkmedicin har positiva patientrecensioner. Läkemedlen är säkrare, biverkningar är sällsynta.

Här är recepten som används för hög blodviskositet:

Ingefära drink.

Lägg 25 g hackad ingefära och 1 tsk i en djup behållare. stort bladgrönt te. Häll blandningen med 0,5 liter kokande vatten, låt stå i 6-8 minuter, tillsätt en nypa kanel. Drick hela dagen, ta dagligen i 3 veckor.

Blanda i samma delar de söta klöver- och röda klöverblommorna, valerianstammen, pilens örtblad och citronbalsam. Lägg meadowsweet och hagtornfrukter till samlingen, blanda ingredienserna. Ta 2 tsk dagligen för bryggning. blandning av örter, häll två glas kokande vatten. Insistera på ett vattenbad i 10 minuter, drick drycken hela dagen.

Kombinera 1 msk. l. malurt, ängsöt, fjällfår, klöver. Placera örtblandningen i en termos och häll 1 glas kokande vatten. Låt infunderas över natten, sila på morgonen och dela upp i 3 portioner. Drick varje portion 30 minuter före måltider, fortsätt behandlingen i en månad.

Ta 1 msk på fastande mage på morgonen. l. inom en månad. Efter en veckas ledighet fortsätter du kursen.

Äppelcidervinägerdrink.

Förbered en drink med ett glas vatten och 1 msk. l. äppelcidervinäger. Drick på morgonen på fastande mage. Ta hela året med intervall om 14 dagar varannan månad.

Inkludera fruktjuicer i din dagliga meny: citron, tranbär, äpple, apelsin, granatäpple. Tomat- och morotmouser är också användbara..

Dessa recept har en helande effekt på kroppen, förbättrar människors allmänna tillstånd och ger blodet tunnare. De viktigaste processerna i människokroppen beror på blodkvaliteten. En korrekt dricksregim och en balanserad diet kommer att ha en positiv effekt på blodsammansättningen. Förebyggande växtbaserade behandlingar minskar densiteten och förbättrar organens och systemens funktion.

Stora mängder salt ökar blodviskositeten

Fysisk aktivitet

Glöm inte fysisk aktivitet. För att hålla ditt cirkulationssystem friskt måste du flytta. Det kan vara löpning, simning, fitness, dans, yoga - alla sporter du gillar..

Löpning är det enklaste och mest tillgängliga av dem. Många tror att du behöver springa på morgonen, men så är inte fallet. På morgonen ökar blodets viskositet och hjärtat, även utan belastning, är inte lätt att trycka det genom kärlen. Det är bättre att springa på kvällarna, och på morgonen kan du göra en lätt uppvärmning.

Ge upp rökning och alkohol

De ökar blodviskositeten avsevärt.!
Diuretika, hormonella läkemedel och preventivmedel samt Viagra - förtjockar blodet

Medicinska örter som förtjockar blodet

Dessa örter inkluderar: groblad, herdepung, knotweed, solbränd, valerian, hästsvans, johannesört, brunett, majssilke, nässla (färska löv). Örter behöver drickas på kurser och i inget fall ständigt.

Läkemedels örter som gör blodet tunnare

För blodförtunnning i folkmedicin används följande: malurt, cikoria, lungjort, ängsöt, anka pion, hagtorn, citronmeliss, rödklöver, ginkgo biloba, kaukasisk dioscorea, pilbark, mullbär, akacia, sötklöver, hästkastanj (men bara dess skal, själva kastanjefrukter är mycket giftiga), aloe och kalanchoe juice.

Möjliga komplikationer

Oftast diagnostiseras tjockt blod hos äldre. Detta beror på att människokroppen över tid är mindre kapabel att hantera sina funktioner, vilket resulterar i att sönderfallsprodukter utsöndras i en mindre volym. På grund av det tjocka blodet ökar belastningen på det kardiovaskulära systemet, vilket i slutändan leder till förekomsten av motsvarande patologier.

Risken för att utveckla komplikationer med det aktuella problemet beror direkt på orsakerna till det.

Effekter hos vuxna

Det sades ovan att med tjockt blod observeras en minskning av blodflödet. Detta problem är särskilt uttalat på små fartygsnivå. Som ett resultat uppstår vätskestagnation, vilket leder till:

 • en minskning av tillförseln av syre och näringsämnen till cellerna;
 • stagnation av underoxiderade produkter;
 • frisättning av radikaler.

De beskrivna processerna bidrar till störningen av homeostas och förekomsten av hypoxi..

På grund av att blodflödet saktar ner ökar dessutom kärlväggarnas permeabilitet. Denna omständighet är en av de främsta orsakerna:

 • bildandet av aterosklerotiska plack;
 • limma blodproppar ihop, vilket blir en förutsättning för trombos.

Dessa processer provocerar:

 • hjärtinfarkt;
 • hjärnblödning;
 • tromboembolism i lungartärsystemet;
 • dödligt utfall.

Minskat blodflöde bidrar också till uppkomsten av högt blodtryck (högt blodtryck), frekvent blödning.

Konsekvenser under graviditeten

Konsekvenserna för ett barn under graviditeten mot bakgrund av utvecklingen av den patologiska processen i fråga kommer att bli mycket svårare än för en kvinna. Tjockt blod orsakar följande negativa fenomen:

 • åderbråck som påverkar nedre extremiteterna;
 • hypoxi hos ett oformat barn;
 • trombos, stroke, hjärtinfarkt;
 • störningar i barnets utveckling
 • avbrytande av graviditetsförloppet
 • missfall.

Om du inte vidtar några åtgärder för att tunna ut det tjocka blodet, är sannolikheten för barnets död extremt hög..

Vad får en människas blod att tjockna

Det finns ett ganska stort antal olika direkta orsaker och indirekta negativa faktorer som kan leda till bildandet av tjockt blod hos en kvinna. De vanligaste orsakerna till tjockt blod i människokroppen är:

 • Ökade nivåer av erytrocyter, trombocyter, hemoglobin och total blodkoagulering av olika patofysiologiska skäl;
 • Systemisk uttorkning av kroppen på grund av förgiftning, liksom ett antal andra negativa tillstånd;
 • Massiv blodförlust vid starten av oxidativa processer;
 • Brist på ett antal viktiga enzymer i kroppen som direkt påverkar metaboliska processer, inklusive balans mellan vatten och salt;
 • Dålig näring, inklusive för mycket socker och kolhydrater, samt en akut brist på ett antal vitaminer och mineraler som är involverade i syntesen av ämnen som är viktiga för kroppen;
 • Mjälthyperfunktion med utveckling av patologiska sekundära reaktioner;
 • Bestrålning av kroppen
 • Någon form av diabetes, både diabetes mellitus och insipidus;
 • Svår graviditet med utveckling av toxicos;
 • Sjukdomar och toxiska infektioner, åtföljda av kraftiga kräkningar och diarré;
 • Sann och falsk polycytemi;
 • Olika onkologiska patologier, inklusive leukemi;
 • Monoklonal gammopati, amyloidos och myelom;
 • Hepatit av vilken typ som helst;
 • Allvarlig trombofili;
 • Binjurens insufficiens;
 • Långvarig hypoxi och antifosfolipidsyndrom;
 • Pankreatit och levercirros;
 • Omfattande termiska brännskador;
 • Systemiska åderbråck;
 • Andra sjukdomar, syndrom, patologier, negativa tillstånd som direkt eller indirekt ökar densiteten.

Vad man ska göra med tjockt blod

Det mest korrekta svaret på frågan ”vad man ska göra” i en situation med visköst blod är att tunna. Det finns dock en nackdel med blodförtunnning, vilket leder till dålig koagulering, vilket i sin tur leder till multipel blödning..

Därför, i stället för allvarlig blodförtunnning, erbjuder medicinen ett alternativ för att normalisera dess viskositet. Detta är ett tillstånd där blodet bringas till ett normalt fysiologiskt tillstånd. Det beror på sådana ögonblick som viskositeten minskar, men koagulerbarheten förblir på en normal nivå..

För att normalisera blodviskositeten måste du först och främst balansera din kost och följa ett vätskeintag. Här måste du utveckla ditt eget system baserat på det faktum att vätska konsumeras per dag enligt formeln 30 ml vatten per 1 kg vikt.

Orsaker till tjockt blod

Blod är den viktigaste biologiska vätskan i människokroppen och arbetet i alla inre organ, människors hälsa och välbefinnande beror direkt på dess konsistens..

Ett visst antal analyser hjälper till att avslöja faktumet med blodförtjockning, till exempel D-dimer, vilket avslöjar en förändring i konsistensen av viskositet.

Det finns flera anledningar till att öka blodviskositeten, låt oss definiera de viktigaste:

 • Leverfunktion leder alltid till ökad viskositet och ökad produktion av blodplättar och erytrocyter. Allt detta leder till en allvarlig förtjockning av plasma.
 • Störning av cellmembranets funktion. Denna process avser blodkroppar och därmed börjar trombocyter och erytrocyter att hålla ihop.

Så snart blodets viskositet ökar börjar det med stora svårigheter att röra sig genom kärlen. Och detta ökar i sin tur omedelbart belastningen på hjärtat, som måste pumpa blod..

Dessutom kan hemoglobin vara direkt ansvarig för blodets densitet, så om det ökas i testerna ger detta läkaren möjlighet att betrakta detta protein som en orsak till blodförtjockning..

Tjockt blod av förnuft

Normal cellaktivitet beror på blodets flytbarhet. Det cirkulerar genom cirkulationssystemet och har viktiga funktioner. Blod förser celler med syre och näringsämnen, skyddar organ från infektioner och reglerar kroppstemperaturen. Stagnerande processer i blodkärlen, som leder till syrebrist i vävnader och farliga sjukdomar, orsakas av tjockt blod. Symtom som indikerar ökad viskositet är som följer:

 • dåsighet och trötthet;
 • konstant törst;
 • tryckstegringar
 • hudens blekhet
 • värkande huvudvärk
 • dyspné
 • tyngd i benen, domningar
 • utseendet på venösa noder.

Ofta uppträder inte symtomen, och en person lär sig om en kränkning av blodkvaliteten endast från test

Därför är det viktigt att genomgå undersökningar i tid.

Följande patologier och tillstånd i kroppen leder till en förändring i blodets konsistens:

Det är ett protein som tillverkas i levern som påverkar blodkoagulering. Ökningen av fibrinogen framkallar aggregeringen av röda blodkroppar. Erytrocyter är speciella celler som transporterar syre från lungorna till kroppens vävnader och transporterar koldioxid i motsatt riktning. Genom att hålla ihop bildar dessa celler föreningar som saktar ner blodflödet och bildar blodproppar..

Det observeras efter förgiftning som ett resultat av undernäring. Om lite vatten kommer in i kroppen kompenserar cellerna för bristen från kärlbädden. Blodproppar.

Att ta mediciner (antibiotika, hormonella läkemedel).

En större mängd vätska behövs för att bearbeta läkemedel. Kemoterapi som används för cancer leder också till en förändring i blodets konsistens.

Stressiga situationer utlöser frisättningen av adrenalin, vilket påverkar förhållandet mellan plasma och blodceller.

Störning i bukspottkörteln.

Minskad produktion av enzymer som är involverade i nedbrytningen av proteiner, kolhydrater och lipider, vilket leder till vidhäftning av röda blodkroppar.

Övervikt och kolesterolackumulering.

Dålig metabolism framkallar bildningen av aterosklerotiska föreningar i blodet.

Rökning och alkohol.

Ämnen som innehåller alkohol och tobaksprodukter påskyndar eliminering av vätska från kroppen.

Felaktig näring, brister i mikronäringsämnen.

Många vitaminer är involverade i produktionen av enzymer. Deras brist leder till en förändring av konsistensen och hastigheten i blodcirkulationen..

Inflammation åtföljs av en ökning av leukocyter, proteiner, fibrinogennivåer, vilket orsakar en förtjockning av blodvätskan.

Blodtätheten ökar på grund av sådana sjukdomar: diabetes mellitus, trombofili, leukemi, hjärntumör, myelom, hepatit, åderbråck i benen, polycytemi, mjältesjukdom, HIV.

Åldersrelaterade förändringar i kroppen och ärftlig benägenhet att bilda blodproppar.

Tjockt blod observeras ofta hos gravida kvinnor. Så här skyddar kroppen sig från riklig blodförlust under förlossningen. Under graviditeten övervakar obstetriker blodets tillstånd, eftersom dess förtjockning kan framkalla farliga patologier: trombos eller åderbråck.

Blodflödet beror också på matens sammansättning. Vissa vitaminer och skadliga ämnen förtjockar blodet. Anledningen till ökningen av dess viskositet kan vara användningen av sådana produkter:

 • mjöl och konfektyrprodukter som innehåller mycket socker, transfetter;
 • rökt kött;
 • feta kött (fläsk, lamm, anka);
 • bananer;
 • bovete;
 • salt mat;
 • sorrel, sallad, dill;
 • potatisar;
 • kolsyrade drycker.

För att en person ska må bra måste blodet återgå till normal viskositet. Diagnostik bör utföras i tid för att identifiera orsakerna till patologier och få rätt behandling.

Behandling

Hur behandlas tjockt blod? Det finns ingen specifik medicinsk behandlingsplan. För att undvika och förhindra blodförtjockning, åderförkalkning och hjärtiskemi kan patienten använda aspirin eller läkemedel som innehåller det (Magnekard, Cardiomagnum). De producerar en antiaggregerande effekt, det vill säga de tuntar blodet och är också ett bra förebyggande av hjärtinfarkt..

Det finns många anledningar till förtjockning av blodet, liksom metoderna för behandling av detta tillstånd. Alla terapeutiska åtgärder syftar till att eliminera exakt orsaken till symtomets början, därför utför läkare oftast:

 • korrigering av metaboliska processer;
 • behandling av mikrotumörer i hematopoetiska vävnader;
 • utföra procedurer för att lösa upp blodproppar, ordinera läkemedel som ger blodproppar och ge behandling för att förhindra blodproppar.

Alla procedurer utförs under överinseende av en läkare. Patienten är på sjukhus.

Drogbehandling

Läkemedel ordineras också. Sådan komplex terapi inkluderar trombocytaggregationsmedel:

 • Kardiomagnet;
 • Trombotisk ACC;
 • Magnecard.
 • Patienter kan också uppleva ökad blodpropp. Sådana människor ordineras för att ta antikoagulantia:

  • Warfarin
  • Heparin;
  • Fragmin.

  Läkemedlet väljs individuellt för varje patient. Med tjockt blod måste alla möjliga kontraindikationer för användningen av läkemedlet i varje patient beaktas. Effekten av ett felaktigt valt läkemedel kan bara förvärra den kliniska bilden..

  Om patienten har ökad blodviskositet och ökad benägenhet för blödning tilldelas han ett antal procedurer. Dessa inkluderar:

   trombocyttransfusion;

 • plasmaferes.
 • Terapeutiska åtgärder utförs oftast i komplexet. Varaktigheten av behandlingen bestäms av en specialist efter en noggrann undersökning..

  Näringsjustering

  Ofta börjar blodet tjockna och blir mörkt på grund av felaktig och obalanserad näring. Det blir alltid tjockare om patientens kost är dålig med aminosyror, proteiner och mättade fettsyror..

  Vissa livsmedel i näringssystemet måste vara ständigt för att blodet ska bibehållas i önskad konsistens, andra behöver justeringar och ytterligare blodförtunnning. Blodförtunnande produkter:

  • havsfisk;
  • tång;
  • magert kött (nötkött och fjäderfä);
  • ägg;
  • olivolja;
  • mejeri;
  • Linfröolja;
  • olika grönsaker och frukter.

  Med patologi med hög viskositet behöver en person ständigt övervaka sin vitaminbalans. Bristen på vitamin E påverkar blodets konsistens negativt. Därför bör du också inkludera livsmedel som innehåller tokoferoler och tokotrienoler i din kost - gröna bladgrönsaker, broccoli, smör, baljväxter.

  Du måste vara uppmärksam på livsmedel som innehåller vitamin K och C. De ökar blodets viskositet, de måste konsumeras klart inom den dagliga normen

  Dessa inkluderar:

  • feta kött (fläsk, lamm);
  • salt;
  • grädde;
  • bovete;
  • lever;
  • slaktbiprodukter (njurar, lever, hjärtan, hjärnor);
  • Röd paprika;
  • rädisa;
  • rova;
  • rödkål;

 • valnötter;
 • mango;
 • lätta druvor;
 • basilika;
 • granatäpple (ökar kraftigt hemoglobin);
 • persilja och dill;
 • vitt bröd.
 • Det finns inget behov av att helt ta bort dessa livsmedel från kosten. Men deras användning måste behandlas på ett ansvarsfullt sätt och äter inte för mycket förrän du tappar pulsen..

  Drickregim

  Bristen på fukt i kroppen påverkar omedelbart blodets viskositet. Det är uttorkning som ofta är orsaken till hypervisköst syndrom. För att undvika det måste du konsumera ditt dagliga vattenintag. Det är 30 ml. för 1 kg. vikt.

  Juicer, kolsyrade drycker, kompott tas inte med i denna norm och mättar inte kroppen med fukt i rätt utsträckning, med sin vanliga användning av vanligt vatten måste du dricka ännu mer.

  Behandling med folkmedicin

  Tjockt blod behandlas ofta med örter, från vilka infusioner och avkok måste göras. Innan du använder fytoterapimetoden är det också bättre att konsultera en läkare. För att tunna blodet används:

  • tinktur av ängsöt eller tabolga;
  • infusion av pilbark;

  tinktur av hästkastanjblommor;

 • muskot tinktur;
 • infusion av nässla;
 • fytogrupper med lika delar blommor av klöver, gul melilot, ängsöt gräs, citronbalsam och valerianrötter, hagtorn och smalbladig eldsvin.
 • Fytosboron infunderas med vanligt kokande vatten och dricks flera gånger om dagen i en matsked. Tinkturer späds i vatten och dricks enligt instruktionerna (för kvinnor och män, dosen kanske inte är densamma).

  Vad är tjockt blod och vad är viskositetsgraden

  Blod har två komponenter: dessa är formade element som reglerar blodtätheten och plasma är en flytande komponent. Viskositetsnivån kännetecknas av en ökning av antalet erytrocyter, protrombin, fibrogen och andra bildade element..

  Graden av viskositet och hematokrit (förhållandet mellan mängden plasma och antalet korpuskulära element) kan variera beroende på ålder och kön, frekvensen av hematokrit hos män är 40-54%, hos kvinnor - 37-47% (detta beror på kvinnokroppens fysiologi).

  Samma blodviskositet (hel), beroende på koncentrationen av de huvudsakliga formade elementen, sträcker sig från 4,0 till 5,5 (i förhållande till plasma, vars indikator tas som 1).

  Hos barn, särskilt nyfödda, skiljer sig dessa normer kraftigt och är individuella (bestäms av ålder, vikt och allmän hälsa). Blodets viskositet bestäms genom analys med en viskosimeter.

  Orsakerna till tjockt blod, behandling

  Kroppens cirkulationssystem utför en transportfunktion som levererar syre och näringsämnen till celler och vävnader. Eventuella patologiska processer som påverkar det leder till störningar i inre organens arbete. Tjockt blod indikerar brott mot dess sammansättning.

  Detta patologiska tillstånd kännetecknas av följande egenskaper:

  • en ökning av volymen av röda blodkroppar;
  • ökade hemoglobinnivåer;
  • en ökning av koncentrationen av bildade element och plasma (hematokrit).

  Innan du får reda på varför tjockt blod bildas hos en person, bör det noteras att indikatorerna som beskrivs ovan förändras när människor blir äldre..

  Om det patologiska tillståndet

  Beslutet om vad man ska göra med tjockt blod beror på orsakerna som orsakade detta tillstånd. Det är viktigt att förstå att det aktuella problemet inte är en separat sjukdom. Det är ett symptom som indikerar en allvarlig patologi i människokroppen..

  Blod har två komponenter:

  • blodceller, eller formade, element på vilka vätskans densitet beror;
  • flytande plasma.

  Normalt är densiteten hos den förra 1092–1095 och den senare är 1024–1050. Dvs koncentrationen av de bildade elementen överstiger alltid volymen av plasmahalten. Den senare består av cirka 91% vatten och 9% torrsubstans. Förutom dessa celler innehåller blodet olika proteiner och salter.

  Koncentrationsförhållandet mellan kroppar och plasma, känt som hematokritnummer, skiljer sig mellan män och kvinnor. Detta beror på de fysiologiska egenskaperna hos deras organismer..

  Densiteten eller viskositeten hos blod beror på koncentrationen av två komponenter: fibrinogen och protrombin. Denna indikator kan dock öka efter en ökning av mängden kolesterol, glukos och andra element..

  Vilket leder till en ökning av hematokrit

  Olika patologiska processer kan vara orsaken till tjockt blod. Liknande faktorer framkallar en ökning av hematokrit hos män och kvinnor. Men i det första fallet är det aktuella problemet vanligare på grund av ovan beskrivna skäl..

  Det finns följande skäl som bidrar till en ökning av hematokrit:

  Uttorkning

  Dehydrering sker mot bakgrund av:

  • otillräckligt intag av vätska i människokroppen;
  • njurpatologier;
  • förloppet av diabetes mellitus;
  • feber;
  • bor i en region med hög omgivningstemperatur;
  • kontinuerlig kräkning orsakad av svår berusning eller andra patologiska processer;
  • ihållande diarré på grund av matförgiftning;
  • kronisk pyelonefrit.

  Dehydrering hotar också en person med sjukdomar som åtföljs av en ökning av kroppstemperaturen. Denna reaktion i kroppen är utformad för att normalisera patientens tillstånd, vilket resulterar i ökad svettning och frekvent urinering.

  Långvarig medicinering

  Ett antal läkemedel (främst syntetiska läkemedel), med långvarig användning, påverkar blodets tillstånd negativt: dess plasma förlorar gradvis sin flytande del, vilket i slutändan leder till en ökning av hematokrit. Sådana fenomen kan orsaka:

  • läkemedel som används för att behandla patologier i binjurebarken (till exempel hydrokortison);
  • preventivmedel som tas genom munnen;
  • diuretika;
  • läkemedel avsedda att återställa erektil funktion.

  Dessa tabletter kan endast användas efter överenskommelse om behandlingen med läkaren och i den dos som ordinerats av specialisten..

  Störning av metaboliska processer

  Vid mag-, tarm- och leverpatologier oxideras vissa av de metaboliska produkterna otillräckligt och kommer i denna form in i cirkulationssystemet. Detta leder till en ökning av innehållet i bildade element, inklusive glukos, samtidigt som samma plasmakoncentration bibehålls.

  Som ett resultat minskar volymen av proteiner i cirkulationssystemet, vilket ytterligare framkallar frisättning av vatten från blodet till fettvävnaden. Detta problem indikeras av ödem..

  Andningsproblem

  Brott mot andningsorganen orsakar en minskning av volymen syre som kommer in i kroppen. Bristen på detta ämne framkallar hypoxi och blodoxidation..

  Den senare omständigheten påverkar de formade elementens livskraft negativt: de börjar ackumuleras i kärlen. Som ett resultat accelereras processen med upplösning av blodkroppar och frisättning av produkter som förvärrar det patologiska tillståndet mot bakgrund av hypoxi..

  Ökat kolesterol

  En ökning av kolesterol i blodet kallas hyperkolesterolemi. Denna process ökar hematokrit. Samtidigt inträffar en förändring i blodviskositeten mot bakgrund av ett aktivt intag av inte bara kolesterol i plasma utan även andra element: triglycerider, lipoproteiner.

  Infektion i kroppen

  Infektion i kroppen med olika infektioner eller parasitiska livsformer leder till aktivering av immunitet. Dess celler tränger in i cirkulationssystemet, där de senare dör, vilket ökar plasmakoncentrationen.

  Denna process beror på det faktum att vissa av leukocyterna ständigt befinner sig i tarmens submukosala lager. En sådan organisation undviker överbelastningen av blodkärlen. Men med helminthisk eller infektiös patologi återvänder leukocyter till blodomloppet, vilket resulterar i att vätskans viskositet ökar.

  Nervös stam

  Starka upplevelser leder till en ökning av nivån på olika komponenter i blodomloppet: kolesterol, glukos och andra element. Samtidigt, för att öka hematokrit, är det nödvändigt att personen regelbundet upplever nervös överbelastning. Episodisk stress har liten effekt på cirkulationssystemet.

  Samtidigt ökar den regelbundna frisättningen av adrenalin i blodet, som inträffar mot bakgrund av nervösa upplevelser, inte bara hematokrit utan påverkar också benmärgsfunktionerna negativt..

  Andra faktorer

  Det finns en hel del faktorer som utlöser uppkomsten av tjockt blod. De inkluderar också:

  • negativ påverkan från miljön, rökning, exponering för kolmonoxid och avgaser;
  • antifosfolipidsyndrom;
  • erytremi, där nivån av röda blodkroppar ökar;
  • leukemi;
  • myelom;
  • levercirros;
  • hepatit;
  • pankreatit
  • flebeurysm;
  • brännskador.

  Felaktig kost är en annan ganska vanlig orsak till blodproppar. Utseendet på en sådan konsekvens förklaras av det faktum att efter att produkterna har kommit in i kroppen frigör immunsystemet många celler för att rengöra dem från främmande element. Det vill säga, efter varje måltid blir en persons blod lite tjockare..

  Hos nyfödda barn

  Hos en nyfödd skiljer sig blodtalet signifikant från det hos vuxna och barn från ett års ålder. De normaliseras över tiden. I synnerhet har nyfödda höga nivåer av hemoglobin och erytrocyter..

  Dessa fenomen beror på att barnets kropp befinner sig i en okänd miljö och reagerar därefter. Omkring ett år återställs alla indikatorer och närmar sig dem hos vuxna.

  Perioden för att fostra ett barn

  När du bär ett barn sker allvarliga förändringar i kvinnans kropp. Ett antal av dem är nödvändiga för att fostret ska bildas fullständigt. Vissa förändringar påverkar emellertid både moderns och det ofödda barns tillstånd. En av dem är tjockt blod under graviditeten..

  En ökning av hematokrit hos kvinnor sker av följande skäl:

  • individuella egenskaper hos fysiologi;
  • minskat vattenintag;
  • otillräckligt intag av vitaminer och mineraler, som i stora mängder går till fostrets bildning;
  • brist på enzymer;
  • ta mediciner som innehåller järn som ordinerats mot en bakgrund av lågt hemoglobin
  • aktiv användning av livsmedel rik på proteinföreningar och kolhydrater;
  • aktivt arbete med mjälten.

  Dessutom uppstår tjockt blod under graviditeten på grund av ett antal patologier:

  • stor blodförlust
  • ökad koagulering, vilket ofta leder till missfall;
  • patologi i njurarna, levern och tarmarna;
  • stark smärta.

  Ofta stiger hematokrit hos gravida kvinnor under en kort tidsperiod under påverkan av en separat faktor. Men med deras kombination försämras kvinnans tillstånd kraftigt.

  Det är viktigt att förstå att tjockt blod hos gravida kvinnor är en skyddande reaktion i kroppen mot blodförlust under förlossningen. Det vill säga, under graviditeten har alla kvinnor en tillfällig ökning av hematokrit. Det är möjligt att tala om allvaret med detta problem endast om koncentrationen av plasma och korpuskulära element väsentligt har överskridit den tillåtna normen..

  Möjliga komplikationer

  Oftast diagnostiseras tjockt blod hos äldre. Detta beror på att människokroppen över tid är mindre kapabel att hantera sina funktioner, vilket resulterar i att sönderfallsprodukter utsöndras i en mindre volym. På grund av det tjocka blodet ökar belastningen på det kardiovaskulära systemet, vilket i slutändan leder till förekomsten av motsvarande patologier.

  Risken för att utveckla komplikationer med det aktuella problemet beror direkt på orsakerna till det.

  Effekter hos vuxna

  Det sades ovan att med tjockt blod observeras en minskning av blodflödet. Detta problem är särskilt uttalat på små fartygsnivå. Som ett resultat uppstår vätskestagnation, vilket leder till:

  • en minskning av tillförseln av syre och näringsämnen till cellerna;
  • stagnation av underoxiderade produkter;
  • frisättning av radikaler.

  De beskrivna processerna bidrar till störningen av homeostas och förekomsten av hypoxi..

  På grund av att blodflödet saktar ner ökar dessutom kärlväggarnas permeabilitet. Denna omständighet är en av de främsta orsakerna:

  • bildandet av aterosklerotiska plack;
  • limma blodproppar ihop, vilket blir en förutsättning för trombos.

  Dessa processer provocerar:

  • hjärtinfarkt;
  • hjärnblödning;
  • tromboembolism i lungartärsystemet;
  • dödligt utfall.

  När den patologiska processen som övervägs utvecklas sker en förtjockning av hjärtmuskelväggarna med deras efterföljande gallring. Som ett resultat utvecklas hjärtsvikt..

  Minskat blodflöde bidrar också till uppkomsten av högt blodtryck (högt blodtryck), frekvent blödning.

  Konsekvenser under graviditeten

  Konsekvenserna för ett barn under graviditeten mot bakgrund av utvecklingen av den patologiska processen i fråga kommer att bli mycket svårare än för en kvinna. Tjockt blod orsakar följande negativa fenomen:

  • åderbråck som påverkar nedre extremiteterna;
  • hypoxi hos ett oformat barn;
  • trombos, stroke, hjärtinfarkt;
  • störningar i barnets utveckling
  • avbrytande av graviditetsförloppet
  • missfall.

  Om du inte vidtar några åtgärder för att tunna ut det tjocka blodet, är sannolikheten för barnets död extremt hög..

  Klinisk bild

  Det aktuella problemet har inga specifika funktioner. Det vill säga symtomen på tjockt blod sticker inte ut som en separat grupp. Följande tecken kan indikera förekomsten av ökad hematokrit:

  • intensiv törst;
  • uttorkning av slemhinnor och hud;
  • andnöd;
  • låg träningstolerans, muskelsvaghet;
  • aktiv hjärtslag utan någon uppenbar anledning;
  • uppkomsten av obehagliga känslor lokaliserade bakom bröstet;
  • tyngd i huvudet;
  • känsla av frossa i armar och ben.

  Ett barn med tjockt blod blir tårigare och sömnigare.

  Sätt att identifiera problemet

  Innan man överväger hur tjockt blod tunnas ut, bör man fundera på sätt att identifiera detta problem. För detta ändamål utförs sådana aktiviteter som:

  • allmän blodanalys;
  • koagulogram, obligatoriskt för gravida kvinnor vid patologiskt tillstånd;
  • biokemisk analys;
  • glukostoleransprov;
  • Analys av urin.

  Alla studier utförs för att bestämma innehållet på enhetliga element och deras avvikelse från normala indikatorer..

  Drogterapi

  Behandling av tjockt blod innebär att man vidtar åtgärder som syftar till att både förtunna det och undertrycka orsaken. För att uppnå dessa mål utses följande:

  • förfaranden för att återställa ämnesomsättningen;
  • läkemedel som förhindrar blodproppar;
  • åtgärder för att eliminera tumörformationer.

  Följande läkemedel spelar en aktiv roll för att eliminera det aktuella problemet:

  1. Aspirin, kardiomagnyl, dipyridamol och Tirofiban. De hjälper till att tunna blodet och normalisera blodflödet. Dessa läkemedel ordineras inte för följande patologier:
   • magsår och sår i tolvfingertarmen
   • bronkial astma;
   • leverfunktion;
   • högt blodtryck
   • förekomsten av allergier mot läkemedelskomponenter;
   • graviditet.
  2. Om dessa patologier upptäcks ersätts dessa läkemedel med andra: Neodikumarin, Warfarin, Heparin.

  Det är viktigt att notera att samtidig administrering av läkemedel i den första och andra gruppen är förbjuden. Behandling av tjockt blod utförs under kontroll av ett koagulogram.

  Terapi av den patologiska processen inkluderar också åtgärder och läkemedel som är utformade för att eliminera den underliggande sjukdomen. Därför bestäms behandlingsregimen beroende på patientens individuella parametrar..

  Normalisering av näring

  För att tunna blodet rekommenderas att gravida kvinnor och andra patienter granskar sin dagliga kost. Kosten för detta problem innebär att vissa livsmedel avvisas. Vad du inte kan äta bestäms av den behandlande läkaren baserat på patientens individuella indikatorer.

  Dietmat innehåller följande villkor:

  1. Aktiv konsumtion av vätskor. Patienten måste dricka upp till 1,5-2 liter vätska varje dag. Det rekommenderas att välja rent, icke-kolsyrat vatten. Vätskan i sig måste konsumeras under dagen..
  2. Minska ditt saltintag. Det förhindrar eliminering av vätska från kroppen, vilket orsakar ödembildning.
  3. Det finns fler livsmedel med askorbinsyra. Det främjar snabb blodförtunning. Askorbinsyra finns i bär, frukter (grapefrukt, lime, citron), röda och orange grönsaker.
  4. Lägg till en mängd olika kryddor i din kost. Det rekommenderas att använda som kryddor för rätter:
   • gurkmeja;
   • oregano;
   • dill;
   • ingefära;
   • timjan.
  5. Använd raps-, oliv- och linfröoljor.

  Under behandlingen är det nödvändigt att vägra:

  • mjölk och mejeriprodukter;
  • köttprodukter och konservering;
  • äggula;
  • choklad, kaffe och livsmedel med mycket socker;
  • bageriprodukter.

  Syftet med att komplettera kosten är att justera den dagliga fysiska aktiviteten i riktning mot att minska dem. Samtidigt kan man inte helt överge dem..

  etnovetenskap

  Behandling med folkmedicin ger också positiva resultat. Det rekommenderas att använda sådana medel endast efter samråd med en läkare..

  Pilbark

  1. För att förbereda läkemedlet behöver du en tesked av växten och två glas kokande vatten. Efter att ha blandat ingredienserna måste de sättas på låg värme och kokas i 20 minuter..
  2. Därefter ska kompositionen infunderas i sex timmar..
  3. Det färdiga läkemedlet tas i ett glas tre gånger om dagen..

  Ingefära rot

  Växten måste förmalda, blandas sedan med en liten mängd kanel och läggas till teet. Kompositionen tas högst tre gånger om dagen efter måltiderna..

  Grönsakssamling

  1. För att tunna blodet är det nödvändigt att blanda i lika stora proportioner lövblad, hagtorn och nyponbär, ringblomma..
  2. Efter slipning, ta fyra matskedar av den färdiga blandningen och späd med två glas kokande vatten. Kompositionen kokas i 20 minuter och infunderas ett tag.
  3. Den färdiga produkten tas varje gång efter en måltid..

  Ovanstående behandlingsregimer kan kompletteras med hirudoterapi. Det är tillåtet att tillgripa detta förfarande endast efter att ha rådfrågat en läkare, eftersom det har många kontraindikationer.

  Som ett förebyggande av det aktuella problemet kan du använda tipsen som rör kostnäring. För att förhindra bildning av tjockt blod rekommenderas det också att träna regelbundet, leva en aktiv livsstil och ge upp dåliga vanor..