Blodplasma: vad är det, sammansättning och funktioner, sjukdomar som påverkar plasmans egenskaper

Plasma är den flytande delen av blodet där kropparna är upphängda. Procentandelen plasma i blodet är 52-61%. Makroskopiskt är det en homogen något grumlig (ibland nästan transparent) gulaktig vätska som samlas i den övre delen av blodkärlet efter avsättning av formade element.

Allmän information

Det bör noteras att plasma huvudsakligen består av vatten, som tillhör naturliga lösningsmedel och deltar i nästan alla processer. Kärnan är en lösning som innehåller en massa ämnen.

För att förstå vad plasma är är det värt att hänvisa till anatomisk och fysiologisk information..

Själva blodet är en heterogen struktur. Den har två delar. Den första är formade celler. Detta inkluderar alla cytologiska strukturer som cirkulerar i strömmen.

 • Erytrocyter, röda blodkroppar. De bär syre.
 • Leukocyter. Vita celler. Tillhandahålla arbetet med kroppens försvar. Funktionell immunitetsaktivitet är omöjlig utan dem..
 • Lymfocyter.

Den andra delen är en flytande blodfraktion eller plasma i sig, den ser ut som en gulaktig substans. Under laboratorieförhållanden förlorar strukturen formade celler efter bearbetning i en centrifug.

Vid avvikelser i plasmans funktionella aktivitet, dess struktur och kvantitativa sammansättning föreskrivs behandling. Även om det inte alltid är nödvändigt, eftersom naturliga förändringar inträffar. Frågan är komplex. Oavsett om terapi är nödvändig eller inte - beslutar läkaren.

Plasmakomposition

Flera grupper av ämnen kan urskiljas i strukturen:

 • Vatten utgör huvuddelen av plasma - det står för nästan 90% av den totala massan. Vatten är ett naturligt lösningsmedel. Därför är normala metaboliska processer omöjliga utan den..
 • Plasmaproteiner: albumin, globuliner och fibrinogen. De utför alla olika funktioner jämfört med vatten..
 • Aminosyror. Kroppsbyggnadsmaterial.
 • Lipider. De är fetter.
 • Glukos.
 • Hormoner och enzymer finns också. Som en del av donationen bearbetas vanligtvis plasma för att avlägsna överflödiga föreningar på olika sätt.

Kompositionen är ganska heterogen. Men varje ämne löser de uppgifter som står inför.

Funktioner i kroppen

Det är nödvändigt att överväga vad var och en av de nämnda föreningarna gör. Men först måste du säga några ord om plasmas allmänna funktioner, som en flytande fraktion av blod i allmänhet..

Plasmas huvudfunktion är transport av formade celler genom kroppen. Utan denna del av bindväven är substansernas rörlighet omöjlig. Det fångar mekaniskt röda och vita kroppar, andra celler och överför dem sedan genom hela kroppen..

Strömmen kan öka om det finns en stimulans från centrala nervsystemet. Allt beror på det specifika fallet. I denna mening utför plasma funktionen av homeostas. Det vill säga att hålla kroppen i en naturlig, dynamisk balans.

Rengör kroppen. Plasma fungerar som ett slags rengöringsmedel. Eftersom det cirkulerar ständigt. Ämnet kan fånga nedbrytningsprodukterna av vävnader och celler, avfallsprodukter och transportera dem till levern och njurarna för naturlig bearbetning och avlägsnande från kroppen.

Dessutom bland funktionerna:

 • Ge blod en flytande struktur. Tack vare plasma får märkligt nog bindväv de önskade reologiska egenskaperna. Om koncentrationen minskar är det stor sannolikhet för blodförtjockning och blodproppar. Detta är ett extremt farligt tillstånd..
 • Bindning av kroppsvätskor. De som produceras av kroppen, dess separata strukturer. Till exempel intercellulärt transudat eller andra. Frågan är ganska omfattande.
 • Dessa är de grundläggande funktionerna som plasma utför som en integrerad makrobildning. Enskilda ämnen ger sina egna uppgifter och löser dem ständigt.

Vad handlar det om?

Äggviteämne

Föreningen syntetiseras i levern. Om vi ​​talar om koncentration står andelen proteiner för upp till 50% av den totala mängden ämnen i plasma.

Albumin har flera viktiga funktioner:

 • Transport. Flytta anslutningar från plats till plats. Jämfört med själva vätskefraktionen kommer mekanismen här att vara något annorlunda. Albumin binder ämnen och deltar personligen i överföringen. Detta är inte en rent mekanisk åtgärd. Tack vare denna förmåga kan den transportera läkemedel, hormoner och alla viktiga föreningar, kemiskt aktiva strukturer.
 • Ämnesomsättning. Utan albumin kan det inte förekomma någon normal metabolism. Inklusive energi.
 • Lokal tryckreglering. Detta är en indikator där främmande ämnen fritt passerar in i cellerna. Om det inte finns tillräckligt med protein börjar störningar i hela organismen. Eftersom albumin reglerar både metabolism och lokalt tryck på molekylär nivå. Alla avvikelser märks omedelbart.
 • Proteinsyntes. Albumin fungerar i vissa fall som byggmaterial. Vid bearbetning bildas andra ämnen. Processen är konstant, fortsätter nästan utan avbrott.
 • Konservering av aminosyror. Reservation. I denna situation fungerar albumin som en slags bank. För närvarande tills aminosyror behövs.

Albumin är ett av de viktigaste proteinerna i flytande bindväv. Det fungerar både som ett fordon och som vårdnadshavare av viktiga ämnen. Och i vissa fall utför den uppgifter relaterade till syntesen av andra kemiska molekylära strukturer.

Globulins

Olika i naturen. Det finns tre underarter av den namngivna strukturen i blodet..

Alfaglobulin

Det förekommer i en koncentration av 2-8% av den totala massan av proteiner och ämnen i allmänhet. Ganska få i antal jämfört med andra typer.

Utför flera funktioner:

 • Binder till enskilda hormoner. Först och främst tyroxin. Ett speciellt ämne som produceras av sköldkörteln. Om volymerna är otillräckliga börjar plötsliga förändringar i hormonnivåerna. Hypertyreoidism utvecklas. Förgiftning av kroppen med T3, T4-föreningar, hypofys TSH är också delvis involverad. Det sporrar upp sköldkörteln..
 • Fungerar som byggmaterial. Liksom albumin är det ansvarigt för den normala syntesen av andra proteiner. Om det är nödvändigt. Processen körs regelbundet.
 • Delvis tillhandahåller transport av ämnen. Binder också dem och bildar instabila kemiska föreningar.

Alfa-sorten är i sig uppdelad i två typer. De utför dock ungefär samma uppgifter..

Beta Globulin

Koncentrationen är cirka 10-12%, vilket är ganska mycket.

Det finns flera huvudfunktioner:

 • Bindning och transport av spårämnen. Detta inkluderar ämnen som järn, zink, koppar. Utan dem är det normala livet omöjligt. Utan en tillräcklig mängd betaglobulin börjar vitaminbrister. Problem i arbetet med hela organismen som helhet.
 • Transport av steroider, lipider.
 • Fri radikalbindning. Inklusive zink och järnjoner.

Betaglobuliner spelar en lite annorlunda men inte mindre viktig roll.

Gammaglobulin

I medicinsk praxis och teori kallas sådana ämnen immunglobuliner. Det finns totalt fem klasser. LgA, LgE och andra. Delta i normala immunprocesser. Skyddskrafter fungerar, även tack vare dem.

Det finns också en indirekt "funktion". Det är inte godtagbart ur medicinsk synvinkel. Vi pratar om utvecklingen av en allergisk reaktion. Eftersom ämnen av denna typ är inblandade i att framkalla ett otillräckligt immunsvar.

Således fungerar gammaglobuliner som ett slags kroppsförsvarare.

En särskilt rik och aktiv art är LgA. Det står för upp till 85% av den totala massan av föreningar.

Globuliner är heterogena och har olika funktioner. Allt beror på den specifika klassen.

Andra proteinstrukturer

Dessa inkluderar vissa ämnen:

 • Transferrin. Som namnet antyder binder det järn och transporterar det med blodomloppet till vävnader.
 • C-reaktivt protein. Fungerar som en del av kroppens försvarssystem. Det fungerar som en slags markör för den autoimmuna inflammatoriska processen. Därför används det aktivt i medicinsk praxis..
 • Immunämnen. Förutom globuliner, som nämndes ovan.
 • Protrombin. Deltar i normal blodpropp. Det tas ofta bort från vätskefraktionen när man planerar en transfusion..

Det finns flera fler ämnen. Dessa är dock de som oftast undersöks..

Fibrinogen

Fungerar som ett speciellt protein. Det produceras i levern. Huvuduppgiften är att säkerställa normal blodpropp. Processen äger rum i flera steg..

Så snart kroppen behöver stänga såret, ett gap i vävnaderna, börjar syntesen av speciella substanser-faktorer. Detta inkluderar fibrinogen.

Så snart mängden av ett ämne når ett visst värde är det föremål för splittring. En speciell förening som kallas trombin är inblandad..

Fibrinogen bryts ner och bryts ner till klibbiga beståndsdelar. Så kallade trådar.

Efter att faktorn har utfällt, fäster den sig till lesionsstället, blodplättar, vilket säkerställer normal koagulation. En blodpropp bildas som täcker sårytan. Sedan bildas en hård sårskorpa från den.

Processen äger rum när ett lesionsområde bildas. Om det inte finns tillräckligt med fibrinogen börjar koagulopati. Normal koagulation är nedsatt. Blodet blir för tunt.

Aminosyror

De fungerar som ett slags byggmaterial för kroppsceller. De är också en del av sina väggar, vilket ger normal ledningsförmåga hos det cytoplasmiska membranet. Och samtidigt dess styrka och elasticitet.

Fetter. Lipider, som aminosyror, är de viktigaste byggstenarna. Det viktigaste är kolesterol, välkänt för alla..

Glukos. Fungerar som näringsämne. Fungerar som ett speciellt lager. Eftersom en stor mängd energi släpps ut under delning. Som regel avlägsnas inte glukos under produktionen av givarmaterial utan den förblir på plats.

Hormoner. De som utvecklas i patientens kropp. De spelar rollen som ett slags medlare, ämnen som överför signaler till vävnader och hela system. Detta är deras huvuduppgift.

Mineraler. Jod, järn, klor, dussintals andra ämnen. Både i form av en komplett förening som inte går in i enkla reaktioner och i form av laddade joner. Det är den senare som upprätthåller normal syrahalt i blodet, deltar i cellernas arbete, cytoplasmiska membran.

Alla ämnen har två huvudfunktioner. Generellt.

 • Säkerställa korrekt metabolism.
 • Att upprätthålla ett tillstånd av homeostas. När kroppen är i balans fungerar den korrekt och är stabil i förhållande till sig själv.

Brist eller överskott av någon förening resulterar omedelbart i överträdelser. I detta fall krävs behandling.

Sjukdomar som påverkar plasmans egenskaper

Inom medicinen särskiljs flera sjukdomar som kan påverka plasmasammansättningen. Alla utgör ett hot mot människors hälsa och liv..

De viktigaste är:

 • Hemofili. Detta är en ärftlig patologi, när det saknas protein, som är ansvarigt för koagulation..
 • Blodförgiftning eller sepsis. Ett fenomen som uppstår på grund av infektion direkt i blodomloppet.
 • DIC-syndrom. Ett patologiskt tillstånd orsakat av chock, sepsis, allvarlig skada. Karakteriseras av blodproppar som samtidigt leder till blödning och bildning av blodproppar i små kärl.
 • Djup venös trombos. Med sjukdomen uppstår blodproppar i de djupa venerna (främst i nedre extremiteterna).
 • Hyperkoagulation. Patienter diagnostiseras med alltför hög blodpropp. Viskositeten hos den senare ökar.

Plasmotest eller Wasserman-reaktion är en studie som detekterar närvaron av antikroppar i plasma mot blekt treponema. Genom denna reaktion beräknas syfilis, liksom effektiviteten av behandlingen..

Mänskliga sjukdomar som påverkar sammansättningen och egenskaperna hos plasma i blodet är extremt farliga.

Det finns en lista med sjukdomar:

 • Sepsis i blodet - uppstår när en infektion kommer direkt in i blodomloppet.
 • Hemofili hos barn och vuxna - en genetisk proteinbrist som är ansvarig för koagulation.
 • Hyperkoagulant tillstånd - för snabb koagulation. I detta fall ökar blodets viskositet och patienterna ordineras läkemedel för att tunna det..
 • Djup venetrombos - bildning av blodproppar i djupa vener.
 • DIC-syndrom - samtidig förekomst av blodproppar och blödningar.

Plasma är en flytande blodkomponent med en komplex komposition. Hon utför själv ett antal funktioner, utan vilka människokroppens vitala aktivitet skulle vara omöjlig..

För medicinska ändamål är blodplasma ofta effektivare än ett vaccin, eftersom dess ingående immunglobuliner reaktivt förstör mikroorganismer..

Användning av flytande fraktion i medicin

För transfusion i vår tid behövs oftast helblod utan dess komponenter och plasma. Därför doneras blod vid transfusionspunkter ofta för plasma. Det erhålls från helblod genom centrifugering, det vill säga den flytande delen separeras från de enhetliga elementen med hjälp av en apparat, varefter blodcellerna återförs till givaren. Proceduren tar cirka 40 minuter. Skillnaden från att donera helblod är att blodförlusten är mycket mindre, och du kan donera plasma igen efter två veckor, men inte mer än 12 gånger under året.

Serum erhålls från plasma, som används för medicinska ändamål. Det skiljer sig från plasma genom att det inte innehåller fibrinogen, medan det innehåller alla antikroppar som kan motstå patogener. För att få det placeras sterilt blod i en termostat i en timme. Sedan skalas den bildade koageln från provrörets vägg och förvaras i kylen i 24 timmar. Därefter hälls det sedimenterade serumet i en steril behållare med användning av en Pasteur-pipett.

Vad är blodplasma gjord av och vad är det för i medicin

Mänskligt blod representeras av två komponenter: flytande bas eller plasma och cellulära element. Vad är plasma och vad är dess sammansättning? Vad är plasmans funktionella syfte? Låt oss ordna allt i ordning.

Allt om plasma

Plasma är en vätska som bildas av vatten och fasta ämnen. Det utgör den största delen av blodet - cirka 60%. Tack vare plasma har blodet flytande tillstånd. Även i termer av fysiska parametrar (densitet) är plasma tyngre än vatten.

Makroskopiskt är plasma en transparent (ibland grumlig) homogen vätska med ljusgul färg. Den samlas i den övre delen av kärlen när de formade elementen sätter sig. Histologisk analys visar att plasma är den intercellulära substansen i den flytande delen av blod.

Plasma blir grumligt efter att en person äter fet mat.

Vad är plasma gjord av?

Plasmakomposition presenteras:

 • Vid vatten,
 • Salter och organiska ämnen.

Plasmavattenhalten är cirka 90%. Salter och organiska föreningar inkluderar:

 • Protein,
 • Aminosyror,
 • Glukos,
 • Hormoner,
 • Enzymämnen,
 • Fett,
 • Mineraler (joner Na, Cl).

Hur stor andel av plasmavolymen är protein??

Det är den vanligaste plasmakomponenten, den upptar 8% av den totala plasman. Plasma innehåller proteiner av olika fraktioner.

De viktigaste är:

 • Albumin (5%),
 • Globuliner (3%),
 • Fibrinogen (tillhör globuliner, 0,4%).

Sammansättning och uppgifter för icke-proteinföreningar i plasma

Plasma innehåller:

 • Organiska föreningar baserade på kväve. Representanter: urinsyra, bilirubin, kreatin. En ökning av mängden kväve signalerar utvecklingen av en azotomi. Detta tillstånd uppstår på grund av urinutsöndring av metaboliska produkter eller på grund av den aktiva förstörelsen av protein och intaget av en stor mängd kväveämnen i kroppen. Det senare fallet är typiskt för diabetes mellitus, svält, brännskador.
 • Kvävefria organiska föreningar. Detta inkluderar kolesterol, glukos, mjölksyra. De åtföljs också av lipider. Alla dessa komponenter måste övervakas, eftersom de är nödvändiga för att hålla livslängden..
 • Oorganiska ämnen (Ca, Mg). Na- och Cl-jonerna är ansvariga för att bibehålla en konstant Ph. De övervakar också osmotiskt tryck. Ca-joner deltar i muskelsammandragning och stimulerar nervcellernas känslighet.

Plasmakomposition

Äggviteämne

Plasmaalbumin är huvudkomponenten (över 50%). Den har låg molekylvikt. Platsen för bildandet av detta protein är levern..

Syfte med albumin:

 • Överför fettsyror, bilirubin, läkemedel, hormoner.
 • Tar del i metabolism och proteinbildning.
 • Reserverar aminosyror.
 • Bildar onkotiskt tryck.

Enligt mängden albumin bedömer läkare leverns tillstånd. Om innehållet av albumin i plasma reduceras, indikerar detta utvecklingen av patologi. Lågt plasmaprotein hos barn ökar risken för att utveckla gulsot..

Globulins

Globuliner representeras av stora molekylära föreningar. De produceras av levern, mjälten, tymus.

Det finns flera typer av globuliner:

 • α - globuliner. De interagerar med tyroxin och bilirubin och binder dem. De katalyserar bildandet av proteiner. Ansvarig för transport av hormoner, vitaminer, lipider.
 • β - globuliner. Dessa proteiner binder vitaminer, Fe, kolesterol. Överför katjoner Fe, Zn, steroidhormoner, steroler, fosfolipider.
 • γ - globuliner. Antikroppar eller immunglobuliner binder histamin och deltar i skyddande immunsvar. De produceras av levern, lymfvävnaden, benmärgen och mjälten.

Det finns 5 klasser av γ - globuliner:

 • IgG (cirka 80% av alla antikroppar). Det kännetecknas av hög aviditet (förhållandet mellan antikropp och antigen). Kan tränga igenom placentabarriären.
 • IgM är det första immunglobulinet som bildas i ett framtida barn. Proteinet är mycket avid. Det är den första som finns i blodet efter vaccination.
 • IgA.
 • IgD.
 • IgE.

Fibrinogen är ett lösligt plasmaprotein. Det syntetiseras av levern. Under påverkan av trombin omvandlas proteinet till fibrin - en olöslig form av fibrinogen. Tack vare fibrin på platser där kärlens integritet har kränkts bildas en blodpropp.

Andra proteiner och funktioner

Mindre fraktioner av plasmaproteiner efter globuliner och albumin:

 • Protrombin,
 • Transferrin,
 • Immunproteiner,
 • C-reaktivt protein,
 • Tyroxinbindande globulin,
 • Haptoglobin.

Uppgifterna för dessa och andra plasmaproteiner reduceras till:

 • Upprätthålla homeostas och blodaggregering,
 • Kontroll av immunsvar,
 • Transport av näringsämnen,
 • Aktivering av blodproppsprocessen.

Plasmafunktioner och uppgifter

Varför behöver människokroppen plasma??

Dess funktioner är varierade, men i grund och botten kokar de ner till tre huvudsakliga:

 • Transport av blodkroppar, näringsämnen.
 • Kommunikation mellan alla kroppsvätskor som ligger utanför cirkulationssystemet. Denna funktion är möjlig på grund av plasmans förmåga att tränga igenom kärlväggarna.
 • Ger hemostas. Detta innebär kontroll över vätskan, som stannar under blödningen och tar bort den bildade blodproppen.

Plasmaanvändning vid donation

Idag transfunderas inte helblod: för terapeutiska ändamål isoleras plasma och enhetliga komponenter separat.

Blodgivningspunkter donerar oftast blod för plasma.

Blodplasmasystem

Hur man får plasma?

Plasma erhålls från blod genom centrifugering. Metoden låter dig separera plasma från cellulära element med en speciell apparat utan att skada dem. Blodcellerna återförs till givaren.

Plasmadonationsförfarandet har ett antal fördelar jämfört med enkel bloddonation:

 • Volymen av blodförlust är mindre, vilket innebär att även hälsan skadas mindre.
 • Blod för plasma kan doneras igen efter två veckor.

Det finns begränsningar för leverans av plasma. Så en donator kan donera plasma inte mer än 12 gånger om året..

Plasmaleveran tar inte mer än 40 minuter.

Plasma är källan till ett så viktigt material som blodserum. Serum är samma plasma, men utan fibrinogen, men med samma uppsättning antikroppar. Det är de som bekämpar de orsakande medlen för olika sjukdomar. Immunglobuliner bidrar till den tidiga utvecklingen av passiv immunitet.

För att få blodserum placeras sterilt blod i en termostat i 1 timme. Därefter skalas den resulterande blodproppen från provrörets väggar och bestäms i kylen i 24 timmar. Den resulterande vätskan tillsätts till ett sterilt kärl med en Pasteur-pipett.

Blodpatologier som påverkar plasman

Inom medicinen särskiljs flera sjukdomar som kan påverka plasmasammansättningen. Alla utgör ett hot mot människors hälsa och liv..

De viktigaste är:

 • Hemofili. Detta är en ärftlig patologi, när det saknas protein, som är ansvarigt för koagulation..
 • Blodförgiftning eller sepsis. Ett fenomen som uppstår på grund av infektion direkt i blodomloppet.
 • DIC-syndrom. Ett patologiskt tillstånd orsakat av chock, sepsis, allvarlig skada. Karakteriseras av blodproppar som samtidigt leder till blödning och bildning av blodproppar i små kärl.
 • Djup venös trombos. Med sjukdomen uppstår blodproppar i de djupa venerna (främst i nedre extremiteterna).
 • Hyperkoagulation. Patienter diagnostiseras med alltför hög blodpropp. Viskositeten hos den senare ökar.

Plasmotest eller Wasserman-reaktion är en studie som detekterar närvaron av antikroppar i plasma mot blekt treponema. Genom denna reaktion beräknas syfilis, liksom effektiviteten av behandlingen..

Plasma är en komplex vätska som spelar en viktig roll i människans liv. Hon är ansvarig för immunitet, blodproppar, homeostas.

Vad består mänskligt blod av: analys av plasmakomponenter och formade element

Mänskligt blod är en biologisk vätska som består av två huvudkomponenter: plasma och blodkroppar. Eftersom blod är ett flytande medium, upptas en betydande del av det av vatten, det beaktas i plasmasammansättningen.

De viktigaste komponenterna i mänskligt blod

Blodplasma är en vätska som upptar 55-60% av volymen. Plasma kallas intercellulär vätska, och cirka 90% av plasma är vatten, och de återstående 6,5-8% av volymen är proteiner, 1,1%, organiskt material och 0,9%, elektrolyter.

Begreppet blodceller betyder celler: erytrocyter, blodplättar och leukocyter. De upptar 40-45% och utgör den torra återstoden.

Läs mer om blodets funktioner i kroppen här.

I detalj: vad består människoblod av

Blodplasma har en något gulaktig nyans, den är transparent. Den kan separeras från de formade elementen genom centrifugering och sedimentering. Blodplasman innehåller proteiner:

 1. albumin (40-50 g / l),
 2. globuliner (25-30 g / l),
 3. fibrinogen (2-4 g / l).

Genom innehållet av elektrolyter i blodplasma bestäms det osmotiska trycket, det vill säga koncentrationen av lösta ämnen.

De viktigaste elektrolyterna som finns i blodplasma: kalium, natrium, klor, de är i form av laddade partiklar eller joner.

Plasma innehåller också gaser, metaboliska avfallsprodukter, hormoner och medlare. Blodplasma är involverad i överföringen av dessa ämnen. Så till exempel överförs lipider eller fetter med hjälp.

Mjölksyra eller laktat, kväveinnehållande ämnen (CO2, urea, urinsyra, kreatinin, bilirubin, ammoniak) finns i blodplasman från metaboliska produkter.

Koncentrationen av metallinnehållande proteiner, vitaminer och antivitaminer bibehålls i plasma.

Många funktioner i blodet utförs av formade element.

Erytrocyter innehåller proteinet hemoglobin. I sig är erytrocyter kärnfria celler, därför kan de tillsammans med proteinet hemoglobin och syre tränga in i de tunnaste kapillärerna och förse vävnader med syre och ta koldioxid.

Leukocyter är ansvariga för immunfunktionen, hittar främmande antigener (proteiner) i blodet, initierar inflammatoriska processer.

Trombocyter är inte kompletta celler; de är partiklar av megakaryocyter eller trombocyter. De är ansvariga för funktionen av hemokoagulation.

Blodets sammansättning bestäms genom att räkna de bildade elementen i Goryaev-kammaren. För detta separeras de formade elementen från plasma..

Varför du behöver veta vad blod består av

Genom blodets sammansättning kan du förstå i vilket tillstånd kroppen är, om det finns en förlust av biologiska vätskor, om det finns en massdöd av celler.

På kliniken används hematokrit för att bedöma blodets sammansättning. Det uttrycker den del av blodvolymen som beräknas för andelen röda blodkroppar. Normalt finns det mindre formade element än plasma, så hematokrit är 0,40-0,48 (40-48%) hos män och 0,36-0,42 (36-42%) hos kvinnor.

Om hematokrit har minskat betyder det att kroppen upplever uttorkning, det vill säga förlust av vätska eller massiv produktion av röda blodkroppar. Detta indikerar anpassning till det höga bergsklimatet, brännskador, svår kräkningar eller diarré, leukemi.

Om hematokrit är förhöjt kan detta indikera anemi, det vill säga otillräckliga röda blodkroppar, graviditet.

Sammansättning och funktion av blodplasma, vilket framgår av avvikelser i indikatorer?

Plasma är den flytande delen av blodet, som består av olika komponenter. Den kan vara färglös eller gulaktig. Vätskan har sina egna funktioner, egenskaper, funktioner. Vad är plasma och vad är dess sammansättning?

 1. Sammansättningen av den biologiska vätskan
 2. Fysikalisk-kemiska egenskaper
 3. Biologiska vätskefunktioner
 4. Vad är skillnaden mellan blod och plasma?
 5. Vad studien kan peka på?

Sammansättningen av den biologiska vätskan

Blodplasma hos vuxna och nyfödda består av vatten, men densiteten är högre. Resten består av väsentliga komponenter. Plasmakompositionen är densamma för män och kvinnor. Innehåller flera typer av proteiner. Dessa inkluderar:

 1. Fibrinogen. Ansvarig för blodproppar. Hjälper till att bilda och lösa upp blodproppar. Om elementet inte räcker, förvandlas plasman till serum. Överskridande av normen anses dock vara ogynnsam, eftersom det kan orsaka utveckling av patologier i hjärtat och blodkärlen..
 2. Äggviteämne. Producerad av levern. Spelar en enorm roll i transporten av ämnen i kroppen. Om nivån är låg, indikerar detta förekomsten av problem med levern..
 3. Globulin. Det produceras av levern och har en skyddande funktion. Kontrollerar blodkoagulering, transporterar ämnen genom kroppen.

På grund av aktiviteten hos de listade proteinerna i kroppen upprätthålls fysiologisk hemostas, immunsystemet fungerar stabilt, oavbruten transport av näringsämnen utförs, koagulation fungerar smidigt

Förutom proteiner innehåller den aminosyror, karbamid, kreatin, klor, mjölksyra, glukos, lipoproteiner och organiska ämnen. Deras koncentration är 500 mg% (mikrogramprocent).

Elektrolytsammansättningen av blodplasma är förhållandet mellan katjoner och anjoner. Komponenterna som ingår i kompositionen inkluderar:

 • Natrium. Joner av elementet finns i röda blodkroppar och plasma. Om kroppen berikas med detta element ackumuleras överflödig vätska i den, vilket orsakar svullnad. Om koncentrationen sänks uppstår uttorkning..
 • Kalium. I plasma är närvaron av elementet obetydlig, eftersom det ligger i plasmamembranet i celler. En ökning anses vara hälsofarlig, eftersom den kan sluta andas och orsaka chock.
 • Kalcium. Människans blodplasma innehåller joniserat och icke-joniserat kalcium. Spelar en stor roll i regleringen av nervsystemets excitabilitet, koagulationsprocessen.
 • Magnesium. Den är liten i plasma eftersom den finns i muskelceller. Avvikelse från normen påverkar inte kroppens tillstånd, eftersom underskottet återställs från muskelvävnad.
 • Fosfor. Finns i olika former. Om det finns mycket av det kan rakitis utvecklas. Tar del i den metaboliska processen, reglering av nervös excitabilitet.
 • Järn. Plasma är inte rikt på elementet, eftersom det mesta är i erytrocyter. Roll i kroppen är viktig, är den elektrolytiska beståndsdelen i hemoglobin.

Fysikalisk-kemiska egenskaper

De fysikalisk-kemiska egenskaperna hos blodplasma inkluderar en lista över stabila konstanter som stöds av organiska och mineralkomponenter som utgör.

Praktiska biofysiker talar om den specifika gravitationskoefficienten, som är 1,02-1,03 kg / m3. Vidare är en viktig egenskap det osmotiska trycket som utövas av substanser lösta i plasmavätskan. Det är lika med 7,6 atm. Osmolaritet beror på hur mycket mineralsalter som finns i plasma.

Det finns också plasma-onkotiskt tryck, ett beståndsdel av osmotiskt tryck. Det bildas av proteiner i den kemiska sammansättningen av blodplasma. Detta tryck är 25-30 mm Hg. Konst. Albumin har störst inflytande på det. Mätning av dessa typer av tryck är viktigt för kroppens funktion..

Nästa egenskap är blodreaktionen (pH). Denna egenskap är viktig för homeostas, eftersom en normal metabolisk process är möjlig med en pH-formel 7,36-7,42.

Biologiska vätskefunktioner

Funktionen av blodplasma i medicin bestäms av verkan av proteinerna den innehåller. När allt kommer omkring utför dessa ämnen viktiga funktioner i människokroppen. En av dem är tillförseln av näringsämnen.

Följande plasmafunktioner särskiljs:

 • Transport. Tack vare denna biologiska vätska transporteras näringsämnen i hela kroppen, vilket stöder vävnadens och organens funktion. Varje form av protein är ansvarig för överföringen av ett specifikt nyttigt element.
 • Normalisering av osmotiskt blodtryck. Plasma reglerar konstanten av koncentrationen av väsentliga komponenter som påverkar trycket.
 • Antigen. Vätskan deltar i immunsystemets aktivitet. De ämnen som utgör vätskan kan upptäcka och eliminera främmande ämnen i blodet. Därför, med utvecklingen av den inflammatoriska processen, aktiveras cirkulationssystemet, vilket skyddar cellmembranet från förstörelse.
 • Reglering av blodproppsprocessen. De flesta proteinerna är involverade i koagulation, förhindrar blödning, överdriven blodviskositet.
 • Övervakning av kroppens syrabasmiljö och förhindrar hemolys.

På grund av dess funktioner används plasma inom olika områden. I kosmetologi för plasmolifting. Hjälper huden att se friskare och yngre ut. Kvinnor genomgår lyftning, under vilken deras plasma injiceras under huden.

Plasmaferes, som utförs för kroppens patologier, till exempel: med hepatit. Kärnan i tekniken är i insamlingen av plasma, separation av dålig vätska och införandet av renad plasma tillbaka i det mänskliga cirkulationssystemet.

Det används i köttindustrin som proteinsubstitut och vid teknisk produktion av textilier, läder och andra produkter.

Vad är skillnaden mellan blod och plasma?

Vad är skillnaden mellan blod och blodplasma? Deras skillnad är följande. Plasma är en blodkomponent, förutom att det fortfarande finns formade celler: erytrocyter, blodplättar, leukocyter och andra.

Plasma i sig består av vatten och komponenter upplösta i det: proteiner, oorganiska ämnen, mineraler. Relativ skillnad i kemisk sammansättning.

De skiljer sig åt i färg. Blodet är rött i färg eftersom det innehåller hemoglobin, som består av röda blodkroppar. Plasma är gult och transparent.

Viktig. Plasmafärg speglar kroppens tillstånd. Till exempel: en grön nyans kommer att dyka upp på grund av ett brott mot immunsystemet, grå - på grund av en störning i bukspottkörteln.

Vad studien kan peka på?

Den diagnostiska forskningsmetoden utförs enligt läkarens recept eller på hans egen begäran. Du kan få blod från ett barn eller en vuxen för studier från en ven. Analysen utförs på morgonen..

För att ta plasma används antikoagulantia. Ta ett provrör med ett antikoagulerande medel, tillsätt blod, blanda och låt stå i låga temperaturer i en halvtimme.

Därefter utför specialisten centrifugering i 10 minuter, hela blodkroppar sätter sig i rörets botten och läkaren separerar citratplasma från dem och placerar dem i en annan torr behållare..

Det är möjligt att upptäcka patologier under laboratorieundersökningar:

 1. Diabetes. Ett ökat glukosinnehåll kommer att berätta om honom. Avvikelse uppstår eftersom bukspottkörteln störs.
 2. Cirros. Sjukdomen påverkar levern. Kan detekteras med biokemiska metoder och leverfunktionstester. Vi kan prata om utvecklingen av en avvikelse med en låg nivå av albumin, som produceras av levern. Ofta lider alkoholister av det, eftersom kroppen inte kan bearbeta en stor volym alkohol.
 3. Anemi. Det kan misstänks av blodplasmas järnbindningsfunktion. Om den är låg är järnkoncentrationen högre och tvärtom. En blodtransfusion krävs i en nödsituation.
 4. Pankreatit Det finns en kritisk minskning av plasmaproteinhalterna. En sjukdom uppstår på grund av gallstenpatologi, användning av vissa mediciner, överdriven alkoholkonsumtion.

Viktig. Glöm inte att normerna ändras beroende på kön, ålder, patientens fysiska tillstånd. Intaget av vissa läkemedel påverkar frekvensen, så du måste informera läkaren om medicinen hemma.

Efter att ha lärt oss vad blodplasma är, dess fysiologi, blir det uppenbart att denna del av blodet är viktigt för människors hälsa. Vätskans komponenter utför de funktioner som är nödvändiga för kroppen. Därför tas blodbiokemi regelbundet för att förhindra kränkningar och vid behov normaliseras plasma med hjälp av läkemedel eller hemmet..

Blodplasma

Blodplasma

Blodplasma är en viskös homogen vätska med ljusgul färg. Det utgör cirka 55-60% av den totala blodvolymen. I form av en suspension innehåller den blodceller. Plasma är vanligtvis tydligt, men efter intag av fet mat kan maten vara lätt grumlig. Består av vatten och upplösta | mineraliska och organiska element upplösta i det.

Plasmasammansättning och funktioner hos dess element

Merparten av plasman är vatten, dess mängd är cirka 92% av den totala volymen. Förutom vatten | vatten innehåller det följande ämnen:

 • proteiner | proteiner;
 • glukos;
 • aminosyror | aminosyror;
 • fett och fettliknande ämnen;
 • hormoner;
 • enzymer;
 • mineraler (joner av klor, natrium).

Cirka 8% av volymen är proteiner | proteiner, som är huvuddelen av plasma. Den innehåller flera typer av proteiner, de viktigaste är:

Albumin är huvudproteinet | plasmaprotein. Avviker i låg molekylvikt. Plasmahalten är mer än 50% av alla proteiner. Albumin bildas i levern.

En förändring av nivån av detta protein | protein i plasma är en ytterligare diagnostisk funktion. Genom koncentrationen av albumin bestäms leverns tillstånd, eftersom många kroniska sjukdomar i detta organ kännetecknas av en minskning av det.

Resten av proteinerna | plasmaproteiner tillhör globuliner, som har stor molekylvikt. De produceras i levern och organen i immunsystemet. Huvudsorter:

Alfa-globuliner binder bilirubin och tyroxin, aktiverar proteinproduktion, transporterar hormoner, lipider, vitaminer, mikroelement.

Betaglobuliner binder kolesterol, järn, vitaminer, transportsteroidhormoner, fosfolipider, steroler, zink, järn | järnkatjoner.

Gamma-globuliner binder histamin och deltar i immunologiska reaktioner, därför kallas de antikroppar eller immunglobuliner. Det finns fem klasser av immunglobuliner: IgG, IgM, IgA, IgD, IgE. Produceras i mjälten, levern, lymfkörtlarna, benmärgen. De skiljer sig från varandra i biologiska egenskaper och struktur. De har olika förmåga att binda antigener, aktivera immunproteiner, har olika aviditet (bindningshastighet till antigen och styrka) och förmågan att passera genom moderkakan. Cirka 80% av alla immunglobuliner lämnar IgG, som har hög aviditet och är de enda som kan passera moderkakan. IgM syntetiseras först i fostret. De förekommer också först i blodserumet efter de flesta vaccinationer. Hög aviditet.

Fibrinogen är ett lösligt protein tillverkat i levern. Under påverkan av trombin blir det till olösligt fibrin, på grund av vilket en blodpropp bildas vid skadan på kärlet.

Förutom ovanstående innehåller plasma andra proteiner | proteiner:

Du kan också läsa: Totalt protein | protein i blodet Icke-proteinkomponenter

Dessutom innehåller blodplasma icke-proteinämnen:

Plasmajoner reglerar pH-balansen och upprätthåller normal cellhälsa.

Proteiner har flera användningsområden:

Blodplasma utför många funktioner, inklusive:

Donerad plasma sparar många liv

För transfusion i vår tid behövs oftast helblod utan dess komponenter och plasma. Därför doneras blod vid transfusionspunkter ofta för plasma. Det erhålls från helblod genom centrifugering, det vill säga den flytande delen separeras från de enhetliga elementen med hjälp av en apparat, varefter blodcellerna återförs till givaren. Proceduren tar cirka 40 minuter. Skillnaden från att donera helblod är att blodförlusten är mycket mindre, och du kan donera plasma igen efter två veckor, men inte mer än 12 gånger under året.

Serum erhålls från plasma, som används för medicinska ändamål. Det skiljer sig från plasma genom att det inte innehåller fibrinogen, medan det innehåller alla | alla antikroppar | antikroppar som kan motstå patogener. För att få det placeras sterilt blod i en termostat i en timme. Sedan skalas den bildade koageln från provrörets vägg och förvaras i kylen i 24 timmar. Därefter hälls det sedimenterade serumet i en steril behållare med användning av en Pasteur-pipett.

Blodplasma är dess flytande komponent med en mycket komplex komposition. Plasma har viktiga funktioner i kroppen. Dessutom används donatorplasma för transfusion och beredning av terapeutiskt serum, som används för att förebygga, behandla infektioner såväl som för diagnostiska ändamål för att identifiera mikroorganismer som erhållits under analysen. Det anses vara mer effektivt än vacciner. Immunglobuliner i serum neutraliserar omedelbart skadliga mikroorganismer och deras metaboliska produkter, passiv immunitet bildas snabbare.

Blodplasma

Blod bildas genom att kombinera en grupp ämnen - plasma och blodkroppar. Varje del har olika funktioner och utför sina egna unika uppgifter. Vissa blodenzymer gör det rött, men i procent är det mesta av kompositionen (50-60%) en ljusgul vätska. Detta plasmaförhållande kallas hematokrin. Plasma ger blod ett flytande tillstånd, även om det är tyngre än vatten / vatten i densitet. Tät plasma framställs av de ämnen som den innehåller: fetter, kolhydrater, antikroppar | antikroppar i blodet, salter | salter och andra komponenter. Människans blodplasma kan bli grumligt efter att ha ätit fet mat. Och så, vad är blodplasma och vilka funktioner har det i kroppen, vi kommer att ta reda på allt detta | ta reda på mer.

Komponenter och komposition

Mer än 90% av blodplasman upptas av vatten, resten av dess komponenter är torra ämnen: proteiner | proteiner, glukos, aminosyror | aminosyror, fett, hormoner, upplösta | upplösta mineraler.

Proteiner | proteiner står för cirka 8% av plasmakompositionen. Proteiner | Proteiner i blodet består i sin tur av en fraktion av albumin (5%), en fraktion av globuliner (4%), fibrinogener (0,4%). Således innehåller 1 liter plasma 900 g vatten | vatten, 70 g protein | protein och 20 g molekylära föreningar.

Blodplasma i ett provrör

Det vanligaste proteinet | proteinet är albumin i blodet. Det bildas i bakningen och upptar 50% av proteingruppen. Albumins huvudfunktioner är transport (överföring av spårämnen och läkemedel), deltagande i ämnesomsättning, proteinsyntes och aminosyrareservation. Närvaron av albumin i blodet återspeglar leverns tillstånd - en låg albuminindikator indikerar närvaron av en sjukdom. Lågt albumin hos barn ökar till exempel chansen att utveckla gulsot..

Globuliner är stora molekylära komponenter av protein | protein. De produceras av levern | lever och organ | immunsystemets organ. Globuliner kan vara av tre typer: beta, gamma, alfa-globuliner. De erbjuder alla transport- och kommunikationsfunktioner. Gamma-globuliner kallas också antikroppar, de är ansvariga för immunsystemets svar. Med en minskning av immunglobuliner i kroppen observeras en signifikant försämring av immunitetsarbetet: ihållande bakterie- och virusinfektioner förekommer.

Protein | Protein fibrinogen bildas i levern och blir fibrin och bildar en blodpropp vid kärlskador. Således är den flytande komponenten i blodet involverad i processen för koagulering..

Bland de icke-proteinföreningarna finns:

Plasmajoner (natrium och klor) upprätthåller en alkalisk blodnivå (ph), vilket säkerställer cellens normala tillstånd. De tjänar också till att stödja osmotiskt tryck. Kalciumjoner är involverade i muskelkontraktionsreaktioner och påverkar nervcellernas känslighet.

Under kroppens liv kommer metaboliska produkter, biologiskt aktiva element, hormoner, näringsämnen och vitaminer in i blodomloppet. I det här fallet förändras inte blodets sammansättning specifikt. Regulatoriska mekanismer ger en av de viktigaste egenskaperna hos blodplasma - dess sammansättning.

Plasmas huvuduppgift och funktion är att flytta blodceller och näringsämnen. Det utför också en massa vätskor i kroppen som går bortom cirkulationssystemet, eftersom det tenderar att tränga igenom de mänskliga kärlen.

Den viktigaste funktionen hos blodplasma är att utföra hemostas (se till att systemet fungerar i vilket vätskan kan stoppa med olika typer av blödningar och ta bort den efterföljande tromben som är involverad i koagulering). Uppgiften med plasma i blodet handlar också om att bibehålla ett stabilt tryck i kroppen..

Ansökan om donation

I vilka situationer och varför behövs donatorblodplasma? Plasma transfunderas oftast inte helt | helblod, utan bara dess komponenter och plasmavätska. När du tar blod, med hjälp av speciella medel, separeras vätskan och de formade elementen, den senare återförs som regel till patienten. Med denna typ av donation ökar donationsfrekvensen upp till två gånger i månaden, men inte mer än 12 gånger per år.

Transfusion av givarplasma

Blodserum tillverkas också av blodplasma: fibrinogen avlägsnas från kompositionen. Samtidigt förblir plasmaserum mättat med alla antikroppar som kommer att motstå mikrober.

Blodsjukdomar som påverkar plasma

Mänskliga sjukdomar som påverkar sammansättningen och egenskaperna hos plasma i blodet är extremt farliga.

Det finns en lista med sjukdomar:

Alla | Alla sjukdomar är förknippade med särdragen i cirkulationssystemet. Exponering för enskilda komponenter i blodplasmas struktur kan återställa kroppens livskraft till det normala.

Plasma är en flytande blodkomponent med en komplex komposition. Hon utför själv ett antal funktioner, utan vilka människokroppens vitala aktivitet skulle vara omöjlig..

För medicinska ändamål är blodplasma ofta effektivare än ett vaccin, eftersom dess ingående immunglobuliner reaktivt förstör mikroorganismer..

Relaterad video: Blodplasma

Blodplasma

Mänskligt blod representeras av två komponenter: flytande bas eller plasma och cellulära element. Vad är plasma och vad är dess sammansättning? Vad är plasmans funktionella syfte? Låt oss analysera allt | allt i ordning.

Allt | Allt om plasma

Plasma är en vätska som bildas av vatten och fasta ämnen. Det utgör den största delen av blodet - cirka 60%. Tack vare plasma har blodet flytande tillstånd. Även i termer av fysiska parametrar (densitet) är plasma tyngre än vatten | vatten.

Makroskopiskt är plasma en transparent (ibland grumlig) homogen vätska med ljusgul färg. Den samlas i den övre delen av kärlen när de formade elementen sätter sig. Histologisk analys visar att plasma är den intercellulära substansen i den flytande delen av blod.

Plasma blir grumligt efter att en person äter fet mat.

Vad är plasma gjord av?

Plasmakomposition presenteras:

Innehållet av vatten | vatten i plasma är cirka 90%. Salter och organiska föreningar inkluderar:

Hur stor andel av plasmavolymen är protein | protein?

Det är den vanligaste plasmakomponenten, den upptar 8% av den totala plasman. Plasma innehåller protein | protein i olika fraktioner.

De viktigaste är:

Sammansättning och uppgifter för icke-proteinföreningar i plasma

Plasma innehåller:

Plasmasammansättning Albumin

Plasmaalbumin är huvudkomponenten (över 50%). Den har låg molekylvikt. Platsen för bildandet av detta protein | proteinet är levern.

Syfte med albumin:

Enligt mängden albumin bedömer läkare leverns tillstånd. Om innehållet av albumin i plasma reduceras, indikerar detta utvecklingen av patologi. Lågt plasmaprotein | plasmaprotein hos barn ökar risken för gulsot.

Globuliner representeras av stora molekylära föreningar. De produceras av levern | lever, mjälte, tymus.

Det finns flera typer av globuliner:

Det finns 5 klasser av γ - globuliner:

Fibrinogen är ett lösligt protein | plasmaprotein. Det syntetiseras av levern | levern. Under påverkan av trombinprotein omvandlas protein till fibrin - en olöslig form av fibrinogen. Tack vare fibrin på platser där kärlens integritet har kränkts bildas en blodpropp.

Andra proteiner | proteiner och funktioner

Mindre fraktioner av plasmaproteiner efter globuliner och albumin:

Uppgifterna för dessa och andra plasmaproteiner reduceras till:

Plasmafunktioner och uppgifter

Varför behöver människokroppen plasma??

Dess funktioner är varierade, men i grund och botten kokar de ner till tre huvudfunktioner:

Plasmaanvändning vid donation

Idag transfunderas inte helblod: för terapeutiska ändamål isoleras plasma och enhetliga komponenter separat. Blodgivningspunkter donerar oftast blod för plasma.

Plasmasystem Hur man får plasma?

Plasma erhålls från blod genom centrifugering. Metod | Metod låter dig separera plasma från cellulära element med hjälp av en speciell apparat utan att skada dem. Blodkroppar | kroppar återvände till givaren.

Plasmadonationsförfarandet har ett antal fördelar jämfört med enkel bloddonation:

Det finns begränsningar för leverans av plasma. Så en donator kan donera plasma inte mer än 12 gånger om året..

Plasmaleveran tar inte mer än 40 minuter.

Plasma är källan till ett så viktigt material som blodserum. Serum är samma plasma, men utan fibrinogen, men med samma uppsättning antikroppar. Det är de som bekämpar de orsakande medlen för olika sjukdomar. Immunglobuliner bidrar till den tidiga utvecklingen av passiv immunitet.

För att få blodserum placeras sterilt blod i en termostat i 1 timme. Därefter skalas den resulterande blodproppen från provrörets väggar och bestäms i kylen i 24 timmar. Den resulterande vätskan tillsätts till ett sterilt kärl med en Pasteur-pipett.

Blodpatologier som påverkar plasman

Inom medicinen särskiljs flera sjukdomar som kan påverka plasmasammansättningen. Alla utgör ett hot mot människors hälsa och liv..

De viktigaste är:

Plasmotest eller Wasserman-reaktion är en studie som detekterar närvaron av antikroppar i plasma mot blekt treponema. Genom denna reaktion beräknas syfilis, liksom effektiviteten av behandlingen..

Plasma är en komplex vätska som spelar en viktig roll i människans liv. Hon är ansvarig för immunitet, blodkoagulering, homeostas.