Förmaksflimmer, normosystolisk form

Fenomenet förmaksflimmer är bättre känt för ett brett spektrum av människor utan medicinsk utbildning som förmaksflimmer. Denna form av patologi hänvisar till supraventrikulära rytmstörningar. I det här fallet kommer inte impulserna för hjärtsammandragning från den sinoatriella noden. De genereras av elementen i det ledande systemet som ligger ovanför kammarna. Därav det andra namnet - supraventrikulär arytmi. Exciteringsvågen kan komma från atrioventrikulärt centrum eller från atypiska elektriskt aktiva områden i förmaken. I den senare versionen handlar det bara om fibrillering (ryckningar i myofibriller - hjärtinfarktfibrer). Mer information om detta ämne finns i den föreslagna artikeln.

Former av förmaksflimmer

Förmaksflimmer kännetecknas av ett fel i hjärtmuskelns kontraktila aktivitet. I detta fall exciteras enskilda delar av förmaket slumpmässigt, vilket förhindrar kammarens fulla normala kontraktion. Antalet flimmer når 300-600 per minut. Den antrioventrikulära noden leder endast en del av detta stora antal elektriska impulser, som ett resultat börjar ventriklarna arbeta asynkront, med en annan frekvens och sekvens.

Under fibrillering kan förmakarna inte fyllas helt med blod respektive, och ventriklarna utför inte sin funktion normalt. Styrkan och volymen hos hjärtproduktionen minskar, kroppen får inte den nödvändiga mängden näringsämnen och syre.

Förmaksflimmer har flera typer. De kan klassificeras enligt följande kriterier:

 • kammarhastighet;
 • funktioner av vågor på kardiogrammet;
 • varaktigheten på den onormala rytmen.


Efter frekvens är fibrillering uppdelad i:

 1. Normosystolic.

Antalet ventrikulära sammandragningar motsvarar normala värden (60-90 per minut).

 1. Bradystolic.

Kammarnas arbete saktar ner; de drar sig samman mindre än 60 gånger per minut. I detta fall passerar pulsvågen normalt.

 1. Takysystolisk.

Ventriklarna sammandras oftare än normen (mer än 100 slag per minut). Men samtidigt kan det finnas en periodisk frånvaro av en puls. Detta händer eftersom hjärtkamrarna inte fungerar i full styrka. Svaga sammandragningar orsakar inte en pulsvåg. Ibland är hjärtproduktionen oregelbunden eftersom kammarna inte fyller tillräckligt med blod.

Den mest gynnsamma prognosen betraktas för normosystoliska och bradystoliska former av förmaksflimmer..

Vågunderslag av fibrillering:

 1. Högvåg.

På kardiogrammet finns stora och sällsynta (från 300 till 500 per minut) sammandragningständer.

EKG visar små och frekventa vågor av förmaks excitation (upp till 800 per minut).

Förmaksflimmerns varaktighet kan variera. Detta är anledningen till att lyfta fram ett annat klassificeringskriterium:

 • Primär förmaksflimmer.

Detta är ett enda brott mot rytmen, som spelades in för första gången. Det kan variera i kurslängd, symtom och komplikationens natur..

 • Paroxysmal förmaksrytmi.

Det orsakas av paroxysm - en plötslig attack som är tidsbegränsad. Överträdelser utvecklas plötsligt och försvinner på egen hand. Deras varaktighet varierar från flera timmar till en vecka..

 • Ihållande flimmer.

Det tar över sju dagar i tid. Kan bestå i upp till ett år eller mer. Arytmien slutar inte utan medicinsk intervention. Denna typ möjliggör restaurering och stöd hos patienter med normal rytm (som härrör från sinusnoden).

 • Permanent form av förmaksflimmer.

Det fortsätter länge, som den tidigare formen av patologi. Men det finns en betydande skillnad mellan dem: återställandet av sinusrytmen anses vara olämpligt. Målet med behandlingen i detta fall är att upprätthålla den befintliga rytmen med kontroll av frekvensen av sammandragningar.

Orsaker

Förmaksflimmer kan uppstå av olika orsaker. Bland dem särskiljs hjärtpatologier och icke-hjärtfaktorer..

 • hjärtklaffsdefekter (medfödd eller förvärvad);
 • hjärtsjukdom i hjärtat;
 • hypertonisk sjukdom;
 • konsekvenserna av hjärtkirurgi;
 • hjärtsvikt;
 • myokardit;
 • hjärttumörer;
 • kardiomyopati;
 • hjärtinfarkt;
 • kardioskleros.

Oftast framkallas förmaksflimmer av ett postoperativt tillstånd. Varför? Balansen mellan elektrolyter (kalium, kalcium, natrium, magnesium) i hjärtets muskelvävnader störs, en inflammatorisk process utvecklas i suturområdet och hemodynamik omstruktureras inuti kamrarna (på grund av eliminering av ventilbrister). Arytmi orsakad av sådana skäl, efter att ha genomgått en rehabiliterande behandling, bör helt avbrytas.

Ventilfel är på andra plats när det gäller frekvensen av fördelning mellan hjärtfaktorer i utvecklingen av förmaksflimmer. Vanligtvis är detta en patologi hos mitralventilen (den stänger av håligheten i det vänstra förmaket från den vänstra kammarkammaren). Fall av samtidig nederlag av två eller tre ventiler samtidigt (aorta, tricuspid, mitral) är inte ovanliga.

Patienten kan ha en kombination av olika hjärtpatologier, vilket ökar risken för att utveckla förmaksflimmer. Till exempel hjärtiskemi och kranskärlssjukdomar, angina pectoris och arteriell hypertoni.

Faktorer som inte är associerade med hjärtsjukdomar:

 • tyrotoxicos;
 • tyrotoxicos;
 • fetma;
 • diabetes;
 • biverkningar av adrenomimetika, hjärtglykosider;
 • alkoholförgiftning;
 • missbruk av tobaksprodukter;
 • hypokalemi;
 • störningar i nervsystemet (ofta förknippade med vaskulär dystoni);
 • njursjukdom;
 • närvaron av kroniska obstruktiva processer i lungorna;
 • ärftlig faktor;
 • genmutationer;
 • elchock;

Regelbunden konsumtion av alkoholhaltiga drycker i en daglig dos på över 35-40 g ökar risken för förmaksflimmer med nästan 35%.

Vegetovaskulär dystoni är en av de vanligaste förutsättningarna för uppkomsten av paroxysmer av förmaksflimmer..

Orsaker till icke-hjärtsprung bidrar vanligtvis (isolerad fibrillering) i de flesta fall till utvecklingen av patologi i ung ålder. Hjärtsjukdom provocerar förmaksflimmer hos äldre människor.

Från tid till annan registreras fakta om förmaksflimmer av oklara skäl. Vi pratar om idiopatiska störningar i rytmen.

Manifestationer

Allvarliga symtom i patologi som förmaksflimmer kan vara helt frånvarande. Då är det möjligt att identifiera det bara när du utför ett EKG eller ultraljud i hjärtat. I andra fall utvecklas akuta symtom, vars utmärkande egenskaper beror på orsaken till arytmi, dess typ, ventilstrukturens funktionella förmåga och tillståndet för hjärtets muskelskikt. Patientens psyko-emotionella bakgrund spelar en viktig roll.

Oftast inträffar den första manifestationen av förmaksflimmer i form av en plötslig paroxysm. I framtiden kan attacker bli vanligare och leda till ihållande eller permanent fibrillering. Ibland möter människor bara sällsynta korta paroxysmer under hela livet, som inte blir kroniska.

Uppkomsten av en attack beskrivs av många patienter som en känsla av ett kraftigt tryck in i bröstet från insidan, som om hjärtat hade stannat eller vänt. Detta följs av en serie karakteristiska egenskaper:

 • brist på luft
 • darrningar i kroppen och lemmarna
 • svett frigörs;
 • en person kan skaka;
 • en minskning av blodtrycket är möjlig (ibland slutar det med arytmogen chock och medvetslöshet);
 • huden blir blek, blir blåaktig eller rödaktig;
 • det finns en kaotisk puls, en förändring i dess hastighet;
 • svaghet och yrsel
 • rädd för döden;
 • frekvent uppmaning att urinera
 • störningar i mag-tarmkanalen
 • dyspné
 • bröstsmärta.

Med en ihållande form av arytmi kan ödem uppstå i slutet av dagen.

I vissa fall finns det tecken på neuralgisk karaktär: pares, förlamning, förlust av känsla, koma. Detta händer när förmaksflimmer utlöser blodproppar. Blodproppar blockerar stora artärer som transporterar mat och syre till hjärnan och orsakar kardioembolisk stroke.

Takysystolisk form av förmaksflimmer

Takysystolisk förmaksflimmer är en rytmstörning, åtföljd av ett påskyndat okoordinerat arbete i hjärtkamrarna. Källan till onormal excitation är i förmaken. Dessa är de så kallade ektopiska foci för elektriska impulser. De representeras av grupper av alltför aktiva myofibriller, som ryckar (flimmer) med en hastighet på upp till 700 sammandragningar per minut. Samtidigt fungerar ventriklarna med en frekvens på 100 eller fler slag per minut..

Ett karakteristiskt tecken på förmaks takysystol är ett pulsunderskott med snabb hjärtslag.

Andra tecken liknar typiska manifestationer av förmaksflimmer:

 • dyspné
 • obehag i bröstområdet
 • svaghet och yrsel
 • ett panikattack;
 • riklig svett;
 • pulserande cervikala vener;
 • darrning.

Den takysystoliska formen av förmaksflimmer anses vara den farligaste, det är svårare att tolerera, baserat på patienternas subjektiva känslor. Denna patologi leder ofta till hjärtsvikt, eftersom det finns en minskning av systolisk och liten blodvolym, det finns ett svikt i blodcirkulationen i de perifera kärlen.

Inte bara förmaksflimmer utan också förmaksfladderning leder till snabba hjärtslag. De två bör särskiljas. Med förmaksfladdring bibehålls vanligtvis den korrekta harmoniska förmaksrytmen, den överförs till kammarna. Sammandragningar sker långsammare: vid 350-700 blinkningar per minut och vid fladdrar 200-400.

Behandlingsprinciper för förmaksfibrillering

Huvudmålen för terapeutiska åtgärder: att ta bort obehagliga symtom och förhindra utvecklingen av negativa konsekvenser. Därför genomförs hela behandlingsprocessen i två riktningar:

 1. Återställa rytmen till normal (med tillförsel av impulser från sinusnoden).
 2. Upprätthålla den optimala frekvensen av hjärtinfarkt samtidigt som kronisk arytmi bibehålls.

Effektiviteten i arbetet inom dessa områden uppnås med följande behandlingsmetoder:

 • användning av läkemedel som förhindrar blodproppar (antikoagulantia);
 • exponering för elektrisk stöt (elektrokardioversion);
 • antiarytmisk behandling;
 • använder mediciner för att minska rytmfrekvensen.

Ytterligare nödåtgärder för att hjälpa patienten är kateterradiofrekvensablation, införandet av en pacemaker.

Antikoagulantia: applikationsfunktioner

Denna typ av terapi utförs i syfte att förhindra tromboembolism, vars konsekvens ofta är en embolisk stroke. Använd följande medel för att göra detta:

 1. Antikoagulantia ("Warfarin", "Pradaxa").

Läkemedel kan användas under lång tid. I det här fallet är det nödvändigt att övervaka behandlingsprocessen med hjälp av ett koagulogram. "Warfarin" är lämpligt för behandling av äldre patienter. Efter 60 - med en diagnos av diabetes mellitus, hjärtischemi, vid 75 år och äldre - med tyrotoxicos, hjärtsvikt, högt blodtryck. Läkemedlet är också relevant för personer med reumatiska hjärtinfektioner som har genomgått operation i ventilapparaten. Det är absolut nödvändigt att använda detta verktyg när fall av trombos eller emboli har inträffat i medicinsk historia..

 1. Heparinläkemedel med låg molekylvikt.

De ordineras i särskilt allvarliga fall som kräver nödåtgärder innan kardioversion utförs..

 1. Blodplättmedel (acetylsalicylsyra, "Aspirin", "Dipyridamol").

Används för att behandla patienter i olika åldersgrupper. Dessutom anses det lämpligt att använda aspirin hos patienter som inte påverkas av riskfaktorer.

Antikoagulantbehandling kan bidra till blödningsutvecklingen, särskilt vid långvarig användning. Därför måste det ges med försiktighet i förhållande till patienter med nedsatt blodpropp..

Elektrokardioversion

Denna term hänvisar till processen för att stabilisera rytmen i sammandragningar med hjälp av elektriska strömavladdningar. Det är en potent behandling och används ofta som en nödåtgärd i en livshotande situation..

Förfarandet utförs under generell anestesi och åtföljs av en EKG-avläsning. En speciell enhet (kardioverter-defibrillator) levererar en elektrisk signal till hjärtat synkront med utseendet på R-vågor för att inte provocera utvecklingen av kammarfibrillering.

Planerad elektrisk kardioversion är indicerad för patienter med långvariga arytmier, men utan uttalade cirkulationsstörningar. Innan sådan manipulation bör patienten genomgå en behandling med "Warfarin" i tre veckor och fortsätta den i ungefär en månad efter ingreppet..

Om arytmiattacken är kortvarig, men den åtföljs av betydande problem med blodcirkulationen, är brådskande kardioversion nödvändig. I detta fall införs heparin eller andra ämnen med låg molekylvikt.

Elektroimpulsbehandling används när p-piller inte är effektiva. Hjärtat kan påverkas både från utsidan av bröstet och genom att föra elektroden direkt till orgeln genom en kateter.

Läkemedelsinducerad kardioversion

Det innebär utnämning av droger för att återställa sinusrytmen.

Läkemedlet är billigt men har många negativa biverkningar (minskat blodtryck, yrsel, huvudvärk, kan orsaka hallucinationer). Används för veninjektion.

Det administreras intravenöst och har en stark effekt. Det kan emellertid allvarligt påverka rytmen för ventrikulära sammandragningar. Därför är patienten under konstant öppenvårdsövervakning efter att ha använt ett sådant läkemedel under en hel dag..

Injektionsmedel. Det erbjuds vid behandling av patienter som diagnostiserats med organiska hjärtinfarkt (ärrbildning efter hjärtinfarkt).

Den kommer i form av tabletter eller ampuller för intravenös administrering. Läkemedlet används inte för allvarliga patologiska processer i lungorna, ischemisk sjukdom, dålig kontraktilitet från vänster kammare. Hjälper lite när en ihållande form av förmaksflimmer upptäcks.

Läkemedlets typ av kardioversion används i en situation med primär fibrillering, liksom i en paroxysmal form av arytmi. I detta fall har patienten uttalade patologiska manifestationer, ökad hjärtfrekvens, störningar i blodflödet. Om behandlingen påbörjas under de första timmarna av utvecklingen av en attack, blir effekten positiv..

Används oftast "Amiodaron". Det lindrar effektivare attacker av förmaksflimmer och orsakar färre biverkningar. Hjärtsvikt med regelbunden användning av läkemedlet utvecklas inte, risken för dödsfall från plötslig hjärtstillestånd minskas med mer än 50%.

I allmänhet kan antiarytmika ordineras för en lång behandling för att förhindra återfall av rytmstörningar..

Minskad hjärtfrekvens

När ett beslut fattas för att bevara den arytmi som har uppstått används följande läkemedel för att normalisera frekvensen av sammandragningar:

 • kalciumkanalhämmare - "Verapamil", "Diltiazem";
 • blockerare av beta-adrenerga receptorer - "Metoprolol", "Carvedilol";
 • Om effekten av att ta tidigare medel inte räcker används Amiodaron.

Dessa grupper av läkemedel används för att uppnå optimala pulsvärden (80-110 slag per minut). Sådan terapi hjälper till att avsevärt lindra patientens välbefinnande, eliminera obehagliga symtom så mycket som möjligt, för att förhindra utvecklingen av livshotande tillstånd. Den valda strategin kan emellertid inte stoppa den fortsatta utvecklingen av hjärtarytmier..

Kateter radiofrekvens ablation (RFA) metod

Det används som det mest extrema alternativet när önskade resultat från andra behandlingsmetoder inte är tillgängliga. RFA är en minimalt invasiv operation. En minimalt invasiv endovaskulär procedur innebär att man sätter in en kateter genom en ven som avger en elektrod i hjärtvävnaden. Denna miniatyrenhet förstör den avvikande pulsgenereringssektionen med elektriska urladdningar..

Denna operation kräver samtidig implantering av en pacemaker i bröstet. Detta är nödvändigt för att när vissa elektriskt aktiva områden elimineras (atrioventrikulär nod, Hans bunt), når kontraktila signaler inte kammarna.

Om en person har sällsynta, men allvarliga attacker av förmaksflimmer, implanteras hjärtomformardefibrillatorer i förmakshålan. Dessa enheter kan inte stoppa utvecklingen av paroxysm, men hjälper, om det behövs, snabbt att eliminera dess symtom..

Förmaksflimmer är ett farligt tillstånd med en gradvis försämring av välbefinnandet. Denna typ av rytmstörning kan leda till plötslig hjärtdöd. Ett särskilt hot är den takysystoliska formen av förmaksflimmer. Därför är det viktigt att ta den föreslagna uppsättningen hälsoåtgärder på allvar, att följa alla läkares rekommendationer. Förebyggande åtgärder innefattar att ta förskrivna mediciner. Behandlingsregimen för varje patient väljs individuellt. Läkemedel och andra terapimetoder behövs för att förhindra nya attacker och sakta ner processen att bli en kronisk form av patologi, vilket ökar risken för att utveckla allvarliga konsekvenser.

Normosystole vad är det

Normosystol, taky- och brady-: konceptet för hur det återspeglas på EKG, normen och avvikelser

Allt material publiceras under författarskapet eller som redaktör för medicinsk personal (om författarna), men är inte ett recept för behandling. Kontakta specialisterna!

© Vid användning av material krävs hänvisning eller angivande av källnamnet.

Författare: Sazykina Oksana Yurievna, kardiolog

Patienten kan inte alltid tolka de medicinska termerna som läses i protokollet för elektrokardiogram oberoende av varandra. Naturligtvis är det bara en läkare som kan dechiffrera själva kardiogrammet och den resulterande slutsatsen, men vad ska man göra innan den utsedda läkarmötet? Först bestämmer du terminologin och försöker själv förstå om ditt kardiogram är normalt eller inte.

Vad säger normosystol?

Normosystol förstås som en sinuspuls, åtföljd av en normal hjärtfrekvens - från 55-60 till 80-90 per minut. Det är denna hjärtfrekvens som gör att hjärtmuskeln kan arbeta utan en ökad belastning på myokardiet, samtidigt som den ger den nödvändiga hjärtutgången som ger blod till de inre organen.

Med andra ord, den vanliga termen "sinusrytm, normosystol" i EKG-protokollet indikerar att hjärtat fungerar korrekt, och undersökningsresultatet är bra.

normosystol på EKG

Bradystol och takysystol indikerar i sin tur en avmattning respektive acceleration av hjärtfrekvensen. Läs om dessa avvikelser på EKG i separata material - bradystol, takysystol.

Normal hjärtfrekvens

hjärtfunktionen är normal - med sinusrytm

Begreppet normosystol betecknar vanligtvis också det faktum att elektriska signaler som bidrar till en konsekvent elektrisk excitation av alla delar av hjärtat genereras i sinusnoden, som normalt är en första ordningens pacemaker. I alla andra fall talar man om pacemakermigration eller icke-sinusrytm. Dessa processer förenas av begreppet hjärtrytmstörningar eller arytmier..

Därför, i slutändan av EKG, förutom hjärtfrekvensens egenskaper (HR), nämns för det första om patienten har en sinusrytm eller inte. Om patienten ser termen "normosystol" i protokollet betyder det troligtvis att han inte bara har rätt, normal hjärtfrekvens utan också sinus - det vill säga den kommer från sinusnoden, som den borde vara normal. (Ändå finns det formuleringarna "normosystole" med lika hjärtfrekvens, men icke-sinusrytm - mer om detta i slutet av artikeln).

Vanliga abnormiteter (brady och takysystol)

Ibland i slutet av EKG kan förekomma en kombination av normosystol och en oregelbunden sinusrytm - ”normosystol, oregelbunden rytm”. Det senare kan förekomma till exempel med andnings- eller sinusarytmier. I det här fallet kommer rytmen från sinusnoden (som det borde vara normalt), men det finns små funktionella fluktuationer i hjärtfrekvensen på grund av inhalations- och utandningsfaserna (normalt, hjärtslag accelererar något under inandning och saktar ner något under utandning). Därför, om patienten ser en slutsats om normosystol med en oregelbunden men sinusrytm, är det ingen mening för honom att få panik.

Om patienten har en ökning eller minskning av hjärtfrekvensen, beskriver läkaren det som takykardi eller bradykardi. Men ibland kan han skriva om takysystol eller bradystol, vilket bokstavligen betyder frekventa respektive sällsynta hjärtslag. I detta sammanhang (med förbehåll för sinusrytmen) är termerna "cardia" och "systole" synonyma.

Återigen kan takysystol och bradystol förekomma både hos en helt frisk person och i olika hjärtsjukdomar eller andra organ. Allt beror på andra nyanser som erhållits från EKG. Men om en person har en sinusrytm med en något långsammare hjärtfrekvens (minst 50 per minut) eller en accelererad (90-100) - speciellt av spänning, då kan vi prata om normala indikatorer.

Normosystol med förmaksflimmer

Av alla rytmstörningar är endast en sådan typ av arytmi som förmaksflimmer eller förmaksfladder uppdelad i normo-, taky- och bradystolvarianter. I detta fall indikerar diagnosen "förmaksflimmer, normosystol" en patologi i form av arytmi, men med normal slutlig hjärtfrekvens.

normosystolisk form av förmaksflimmer - trots "vågorna" av förmaksflimmer / flimmer, sker sammandragningen av hjärtkammarna med en normal frekvens

I det här fallet talar vi om både en konstant form av förmaksflimmer, när en person lever länge (månader och år) med en oregelbunden eller icke-sinusrytm, och en paroxysmal form (paroxysm - en attack), när en icke-sinusrytm uppstår plötsligt och kan mycket väl återhämta sig spontant eller med hjälp av mediciner. Diagnostiska kriterier liknar dem för normo-, brady- och takysystol med sinusrytm - från 60 till 80, mindre än 60 respektive mer än 80 slag per minut.

Med en konstant form av förmaksflimmer tolereras vanligtvis normosystol lättare av patienter när det gäller känsla av störningar i hjärtats arbete, eftersom bradystol är fylld med en minskning av hjärtutgången och därmed svimning, och hjärtfrekvensen med takysystol når ibland 200 slag per minut, vilket kan leda till allvarliga cirkulationsstörningar.

Är det nödvändigt att behandla den normosystoliska varianten av förmaksflimmer?

Behandling av paroxysmal förmaksflimmer med normosystol är absolut nödvändigt, eftersom paroxysm, även med normal hjärtfrekvens, kräver akutmedicin för att återställa rytmen. Vanligtvis injiceras läkemedel såsom cordaron, novokainamid, polariserande blandning intravenöst.

En patient med normosystol med ihållande förmaksflimmer bör ta läkemedel som digoxin, aspirin för att förhindra blodproppar och ibland warfarin för samma ändamål. Rytmreducerande behandling med normosystol bör behandlas med yttersta försiktighet, eftersom metoprolol, bisoprolol, verapamil och liknande läkemedel kan framkalla en signifikant avmattning i hjärtfrekvensen och orsaka bradykardi med medvetslöshet..

Sammanfattningsvis bör det än en gång sägas att normosystol med korrekt sinusrytm är ett tecken på att ett friskt hjärta fungerar normalt, därför anger denna term endast att enligt ett specifikt EKG är allt i ordning.

EKG-resultat: Normosystol

EKG-RESULTAT: NORMOSYSTOL. VAD ÄR DET?

Med vänliga hälsningar, Alexander Yurievich.
Mobiltelefon: +38 (066) 194-83-81
+38 (096) 909-87-96
+38 (093) 364-12-75
Viber, WhatsApp och Telegram: +380661948381
SKYPE: internist55
E-POST: [email protected]
Det var inte en annons utan en signatur för mitt samråd. Jag annonserar inte och jag behöver inte det. Jag bjuder inte in någon till receptionen. Jag har tillräckligt med arbete! Men om du har några frågor - ring via telefon eller skype!
Var inte blyg. Jag hjälper till med allt jag kan!
Heltidskonsultation är möjlig för invånare i Kharkiv och de som kan komma till Kharkiv.

Vad är sinusrytm på ett EKG?

Mycket ofta skriver läkare sinusrytm på EKG-transkriptet - vad är det? Det finns en del av hjärtat som producerar elektriska impulser som säkerställer att detta organ fungerar normalt. Det kallas en sinusnod. Sinusrytmen på EKG är den rytm som ges av denna nod. Han säger bara att hjärtat fungerar normalt. Ibland är dock avvikelser möjliga..
I många diagnostiska rum får patienter inte bara ett utdrag med läkarens slutsatser utan också själva kardiogrammet. Att dechiffrera det på egen hand är oönskat, eftersom en person utan specialutbildning inte förstår dess visuella del, och vissa termer kan orsaka svårigheter. Men vissa slutsatser kan dras. Så om det på kardiogrammet bara finns inskriptionen "sinusrytm" och det inte finns några fler kommentarer, men hjärtfrekvensen (den betecknas med förkortningen hjärtfrekvens) indikeras inom 60-90 slag per minut, detta indikerar att hjärtat fungerar bra. Ett konstant intervall bör upprätthållas mellan strejker - ungefär 0,12-0,22 sekunder, mycket små. Kardiogrammet på vilket en sådan indikator anges indikerar både den normala driften av själva noden och hjärtats hälsa i allmänhet, speciellt om inga andra patologier har identifierats. Denna situation är dock vanligtvis bara typisk för barn och mycket unga människor..
Med tiden kan kardiogrammet visa inskriptionen "ventrikulär rytm" (eller förmaks- eller atrioventrikulär variation). Detta antyder att rytmen inte är inställd i sinusnoden utan i andra delar av hjärtat. Och detta anses redan vara en patologi. Naturligtvis bestäms orsakerna till denna situation och metoderna för att hantera den av den behandlande läkaren. Kardiogrammet återspeglar helt enkelt situationen.

Ibland i avkodningen, förutom sinusrytmen, skriver de ordet "normosystol" - det betyder normalt arbete med rätt hjärtfrekvens.
Hur studeras dessa hjärtslag och själva nodens arbete? Det visas uteslutande av kardiogrammet. Om denna studie antyder att det finns några hjärt-kärlsjukdomar kan läkaren dessutom ordinera en ultraljudsundersökning. Detta är en mycket informativ typ av forskning. Det säger dock ingenting om sinusrytm. Det återspeglas endast av kardiogrammet. Och för att det ska ge rätt resultat måste en person gå igenom det i vila så att det inte blir stress och spänning.
Hur skiljer man sinusrytmen på ett EKG? För att göra detta måste du veta var höjden på P är placerad, hur P-ärmhålen är i normalt tillstånd (de måste föregå QRS-komplexen). Det är svårt för en lekman att förstå detta. Av alla tecken på sinusrytmen kan han kanske bara uppskatta P-utsprångens storlek. Det ska vara detsamma i samma riktningar, då är det möjligt att säga att den angivna rytmen är normal, det vill säga regelbunden. I detta fall bör alla exciteringspulser fördelas i riktningen från topp till botten. Om dessa impulser inte syns på EKG anses rytmen inte som sinus. Ytterligare tecken hjälper dig att förstå var impulskällan är. Till exempel i ventrikel, atrium, atrioventrikulär nod.
Vad betyder läkarens inlägg ”sinusrytm, upprätt läge”? Detta bekräftar att allt är korrekt. Hjärtat, även hos en frisk person, kan placeras inte bara vertikalt utan också i flera plan - horisontellt, semi-vertikalt, semi-horisontellt. Hjärtmuskeln kan roteras åt höger eller vänster i förhållande till tväraxeln. Allt detta kan inte kallas patologi. Dessa är bara strukturella egenskaper hos en viss organism..

Det händer så att med sinusrytm utvecklas arytmi. Det kallas också sinus. I detta fall kommer impulserna, som i normalt tillstånd, från sinusnoden. Men rytmen är nu oregelbunden, det vill säga intervallen mellan hjärtslag varierar i varaktighet. Ibland kan det orsakas av en störning i andningsorganen. I denna situation minskar utandningspulsen. För barn och ungdomar anses sinusarytmi vara en normal variant. Men samtidigt kräver denna situation fortfarande observation av en kardiolog. Faktum är att i avsaknad av behandling eller livsstilsjusteringar kan allvarligare kränkningar av sinusrytmen uppstå. Detta händer till exempel efter reumatisk feber mot bakgrund av olika infektionssjukdomar. Denna bild är typisk för hjärtsjukdomar. Det ses ofta hos personer med ärftliga sjukdomar av detta slag..

En annan kränkning är bradykardi. Rytmen är fortfarande sinus, men hjärtfrekvensen sjunker (under 50 slag per minut). Detta händer också hos friska människor (till exempel i en dröm). Brottet är typiskt för professionella idrottare. Men i vissa fall indikerar sinusbradykardi svagheten hos denna nod. Det finns tillfällen då denna patologi är mer uttalad och hjärtfrekvensen sjunker till 40 slag per minut..
En sådan situation med sinusrytm kan orsakas av sådana skäl som strikta monodieter och fasta, vissa sjukdomar i det endokrina systemet, rökning, missbruk av läkemedel för att normalisera hjärtfunktionen, förändringar i intrakraniellt tryck. Medvetslöshet och till och med fullständig hjärtstopp kan inträffa med en frekvens på mindre än 40 slag..
Baricardia kan förekomma när som helst på dygnet. Det är farligt eftersom pauserna på natten till och med ökar (från 3 till 5 sekunder), detta leder till en allvarlig störning i syretillförseln till vävnader. I de svåraste fallen installeras patienter med hjärtstimulatorer, som kan ersätta sinusnoden och bokstavligen införa en normal rytm av sammandragningar på hjärtat.

Medicinsk tidskrift SosudInfo: hälsa och behandling av hjärt-kärlsystemet genom professionella ögon

Om du är orolig för hjärtat och blodkärlens hälsa har du kommit till rätt ställe. Internettidningen SosudInfo ägnas åt ett av XXI-talets huvudproblem - sjukdomar i cirkulationssystemet. På vår resurs kommer du att få expertinformation i en tillgänglig form om diagnos, förebyggande och behandling av vanliga och sällsynta sjukdomar, allvarliga och vanliga..
Enligt statistik från Ryska federationens hälsoministerium dör ryssar 56,6% av dödsfall på grund av sjukdomar av skador på blodkärlen, cirkulationssystemet och hjärtat. Och även från "brutal" onkologi dör fyra gånger färre människor varje år. De första platserna i antiklassificeringen är upptagna av stroke (28% av dödsfallet) och hjärtinfarkt (20%) - de fenomen som är ett direkt resultat av problem med blodkärlen.
Därför har vi försökt samla in den mest fullständiga och pålitliga informationen om problemen för våra läsare, vars förebyggande ofta inte ges vederbörlig uppmärksamhet och ansvar. Allt material på webbplatsen publiceras under redaktion av professionella läkare av profilspecialiseringar, så vi kommer inte att ge "skadliga råd" och vi kommer inte att ge felaktiga bedömningar.
På sidorna i tidningen kan du förutom allmän information ställa dina frågor och få råd från våra experter. Men kom ihåg att internetläkare och självmedicinering inte ger sådana resultat som att besöka en specialiserad läkare. Kontakta en specialist för korrekt behandling!

Normosystolrytm oregelbunden sinus

Orsaker och behandling av sinusarytmi

  1 Typer av sinusarytmi

  1.1 Fysiologisk arytmi

Brady normosystol med ekg

Sinuspuls på ett EKG - vad det betyder och vad det kan säga

Vad betyder det och vad är normerna

EKG sinusrytm - vad betyder det och hur man bestämmer det? Det finns celler i hjärtat som skapar fart genom ett visst antal slag per minut. De finns i sinus- och atrioventrikulära noder, liksom i Purkinje-fibrerna, som utgör vävnaden i hjärtkammarna..

Sinusrytm på elektrokardiogrammet innebär att denna impuls genereras av sinusnoden (normen är 50). Om siffrorna är olika genereras pulsen av en annan nod, vilket ger ett annat värde för antalet slag.

För behandlingen av HYPERTENSION använder våra läsare framgångsrikt Normaten. Med tanke på att verktyget är så populärt bestämde vi oss för att erbjuda det till din uppmärksamhet..
Läs mer här...

Normalt är en hälsosam sinus hjärtrytm regelbunden med olika hjärtfrekvenser beroende på ålder.

Normala värden i kardiogrammet

Vad de letar efter när de utför elektrokardiografi:

 1. P-vågen på elektrokardiogrammet är nödvändigtvis före QRS-komplexet.
 2. PQ-avståndet motsvarar 0,12 sekunder - 0,2 sekunder.
 3. P-vågformen är konstant i varje ledning.
 4. Hos en vuxen motsvarar rytmfrekvensen 60 - 80.
 5. P-P-avståndet är detsamma som R-R-avståndet.
 6. P-vågen i normalt tillstånd bör vara positiv i den andra standardledningen, negativ i ledningen aVR. I alla andra ledningar (dessa är I, III, aVL, aVF) kan dess form skilja sig beroende på riktningen på dess elektriska axel. Vanligtvis är P-vågor positiva i både bly I och aVF.
 7. I ledningar V1 och i V2 kommer P-vågen att vara 2-fas, ibland kan den vara övervägande positiv eller övervägande negativ. I ledningarna V3 till V6 är vågen övervägande positiv, även om det kan finnas undantag beroende på dess elektriska axel.
 8. Varje P-våg bör normalt följas av ett QRS-komplex, en T.-våg. PQ-intervallet hos vuxna är 0,12 sekunder - 0,2 sekunder.

Sinusrytmen tillsammans med den vertikala positionen för hjärtets elektriska axel (EOS) visar att dessa parametrar ligger inom normala gränser. Den vertikala axeln visar projektionen av organets position i bröstet. Orgelns position kan också vara i de semi-vertikala, horisontella, semi-horisontella planen..

När EKG registrerar en sinusrytm betyder det att patienten inte har några hjärtproblem. Det är mycket viktigt att inte oroa dig och inte vara nervös när du klarar undersökningen för att inte få felaktiga uppgifter.

Du bör inte göra undersökningen omedelbart efter fysisk ansträngning eller efter att patienten har klättrat till tredje eller femte våningen till fots. Du bör också varna patienten för att inte röka en halvtimme före undersökningen för att inte få otillförlitliga resultat..

Överträdelser och kriterier för deras bestämning

Om beskrivningen innehåller frasen: sinusrytmstörningar registreras en blockad eller arytmi. Arytmi är varje störning i rytmens sekvens och dess frekvens..

Blockeringar kan orsakas om överföringen av excitation från nervcentra till hjärtmuskeln störs. Exempelvis visar accelerationen av rytmen att hjärtrytmen accelereras med en standardsekvens av sammandragningar.

Om slutsatsen innehåller frasen om en instabil rytm betyder det att detta är en manifestation av låg hjärtfrekvens eller närvaron av sinusbradykardi. Bradykardi påverkar det mänskliga tillståndet negativt, eftersom organen inte får den mängd syre som krävs för normal aktivitet.

Om en accelererad sinusrytm registreras är det troligtvis en manifestation av takykardi. En sådan diagnos ställs när antalet pulsslag överstiger 110 slag.

Tolkning av resultat och diagnos

För att diagnostisera arytmi är det nödvändigt att jämföra de erhållna värdena med normerna. Hjärtfrekvensen i 1 minut bör inte vara mer än 90. För att bestämma denna indikator måste du dela 60 (sekunder) med varaktigheten för R-R-intervallet (även i sekunder) eller multiplicera antalet QRS-komplex på 3 sekunder (en sektion på bandets längd 15 cm) med 20.

Följaktligen kan följande avvikelser diagnostiseras:

 1. Bradykardi - hjärtfrekvens / min mindre än 60, ibland registreras en ökning av P-P-intervallet upp till 0,21 sekunder.
 2. Takykardi - hjärtfrekvensen ökar till 90, även om andra tecken på rytm förblir normala. Ofta kan det observeras sned depression av PQ-segmentet och ST-segmentet - stigande. På ett blick kan det se ut som ett ankare. Om hjärtfrekvensen stiger över 150 slag per minut inträffar blockad av det andra steget.
 3. Arytmi är en oregelbunden och instabil hjärtrytm, när R-R-intervallen skiljer sig mer än 0,15 sekunder, vilket är förknippat med förändringar i antalet slag per inandning och utandning. Vanligt hos barn.
 4. Styv rytm - överdriven regelbundenhet av sammandragningar. R-R skiljer sig med mindre än 0,05 sek. Detta kan bero på en sinusnodfel eller ett brott mot dess neurovegetativa reglering..

Orsaker till avvikelser

De vanligaste orsakerna till rytmstörningar är:

 • överdriven alkoholmissbruk;
 • eventuella hjärtfel
 • rökning;
 • långvarig användning av glykosider och antiarytmika;
 • utbuktning av mitralventilen;
 • patologi av sköldkörtelns funktionalitet, inklusive tyrotoxicos;
 • hjärtsvikt;
 • hjärtinfarkt;
 • smittsamma skador på ventilerna och andra delar av hjärtat - en sjukdom med infektiös endokardit (hans symtom är ganska specifika);
 • överbelastning: emotionell, psykologisk och fysisk.

Ytterligare forskning

Om läkaren, när han undersöker resultaten, ser att längden på området mellan P-vågorna, liksom deras höjd, är ojämna, är sinusrytmen svag.

För att bestämma orsaken kan patienten uppmanas att genomgå ytterligare diagnostik: patologin i själva noden eller problem i det autonoma nodsystemet kan identifieras.

Sedan ordineras Holter-övervakning eller ett läkemedeltest utförs, vilket gör det möjligt att ta reda på om det finns en patologi för själva noden eller regleringen av nodens vegetativa system störs..

För mer information om syndromets svaghet i denna nod, se videokonferensen:

Om det visar sig att arytmien var resultatet av kränkningar i själva noden, tilldelas korrigeringsmätningar av den vegetativa statusen. Om det av andra skäl används andra metoder, till exempel implantation av en stimulator.

Holter-övervakning är ett vanligt elektrokardiogram som utförs hela dagen. På grund av undersökningens varaktighet kan specialister studera hjärtat i olika grader av stress. Med ett konventionellt EKG ligger patienten i en soffa och med Holter-övervakning kan du studera kroppens tillstånd under fysisk ansträngning.

Behandlingstaktik

Sinusarytmi kräver ingen speciell behandling. En felaktig rytm betyder inte att det finns någon av de listade sjukdomarna. Hjärtrytmstörning är ett vanligt syndrom som påverkar alla åldrar.

En korrekt diet, daglig rutin och frånvaro av stress kan hjälpa till att undvika hjärtproblem. Det kommer att vara användbart att ta vitaminer för att bibehålla hjärtfunktionen och förbättra vaskulär elasticitet. På apotek kan du hitta ett stort antal komplexa vitaminer som innehåller alla nödvändiga komponenter och specialiserade vitaminer för att stödja hjärtmuskelns arbete.

Förutom dem kan du berika din diet med sådana livsmedel som apelsiner, russin, blåbär, rödbetor, lök, kål, spenat. De innehåller många antioxidanter som reglerar antalet fria radikaler, vars överdrivna mängd kan orsaka hjärtinfarkt..

För att hjärtat ska fungera smidigt behöver kroppen D-vitamin, som finns i persilja, kycklingägg, lax, mjölk.

Om du formulerar kosten korrekt, följer den dagliga regimen, kan du uppnå långt och oavbrutet arbete i hjärtmuskeln och inte oroa dig för det förrän i ålderdomen..

Slutligen föreslår vi att du tittar på en video med frågor och svar om hjärtrytmstörningar:

Vad är takysystol, är det farligt för människors hälsa

Takysystol är en kollektiv term som används för att referera till hjärtrytmstörningar i riktning mot dess ökade frekvens. Takysystol innehåller flera patologier, åtföljd av en accelererad sammandragning av förmak eller kammare. Vissa av dem är relativt enkla, andra är livshotande.

Beskrivning av konceptet

Vad är takysystol? Detta koncept kommer från två ord - "takhi" (snabbt) och "systole" (sammandragning). Således är takysystol en acceleration av hjärtkontraktioner. Den normala hjärtfrekvensen är mellan 60 och 80 slag per minut. Allt över 80 kallas takyarytmi..

Dessa störningar är ganska vanliga inom kardiologi..

Följande former av takysystol särskiljs:

 • sinustakykardi;
 • förmaks takykardi, förmaksflimmer och förmaksflimmer;
 • ventrikulär takykardi och fibrillering.

Varje stat har sina egna manifestationer.

Sinustakykardi

Detta tillstånd anses inte vara en sjukdom, det utgör inte ett hot mot livet. Med sinustakykardi överstiger hjärtfrekvensen 100 per minut.

Det finns två typer av CT:

 1. Fysiologisk. Det verkar med uttalad känslomässig spänning, fysisk stress, användning av stora doser nikotin och koffein. Fysiologisk takykardi observeras hos små barn, idrottare.
 2. Patologisk. På grund av vissa sjukdomar - anemi, feber, tyrotoxicos, hjärtsvikt.

Sinus takykardi symptom är sällan allvarliga. En person kan störas av en känsla av snabb hjärtslag, avbrott i hjärtats arbete, yrsel, andfåddhet.

Sinustakykardi diagnostiseras med auskultation eller på ett elektrokardiogram. Med en fysiologisk form krävs en vägran från provocerande faktorer, användning av lugnande medel. Med en patologisk form behandlas den underliggande sjukdomen.

Supraventrikulär takykardi

Dessa tillstånd är förknippade med ökad förmaks-sammandragning. Det finns flera former av patologi.

Tabell. Kännetecken för förmaks takykardi:

FormenSymtomBehandlingsinstruktioner
Paroxysmal takykardi - det finns regelbundna sammandragningar med en frekvens på 150-230 per minutDet börjar och slutar plötsligt. En person klagar över en attack med snabb hjärtslag, svår svaghet. Det kan finnas en minskning av trycket, med signifikant hypotoni utvecklas akut hjärtsviktDu kan stoppa attacken genom att orsaka kräkningar eller hosta, inandas med ansträngning, massera den interklavikulära fossa. Av läkemedlen används adenosin eller verapamil intravenöst
Multifokal atriell takykardi - utseendet på tre eller flera på varandra följande extrasystolerVanligtvis känns det inte av patienter, många extrasystoler kan orsaka svaghet och yrselVerapamil används intravenöst
AV nodal takykardi - en ökning av förmakssammandragningar upp till 130 per minutVisas av yrsel. Vanligtvis inträffar med glykosidförgiftning, hjärtinfarkt, hjärtkirurgiIngen specifik behandling krävs

Dessa sjukdomar är inte heller livshotande. För diagnostik används ett elektrokardiogram eller Holter-övervakning där attacker med ökad frekvens av sammandragningar registreras.

Förmaksflimmer

Detta är en okoordinerad sammandragning av förmakens muskelfibrer, där hjärtfrekvensen når 700 slag per minut..

Det finns två former av fibrillering:

 • paroxysmal - varar inte mer än två dagar;
 • kronisk - varar mer än två dagar.

Förmaksflimmer registreras hos 0,5% av befolkningen, men bland personer över 65 år förekommer det redan hos 5%.

Orsaker

En idiopatisk form av sjukdomen observeras hos 30% av befolkningen, det vill säga den har ingen uppenbar orsak.

I resten utvecklas patologin mot bakgrund av hjärt- och extracardiac sjukdomar:

 • hjärtattack;
 • perikardit eller myokardit;
 • hjärtkirurgi;
 • hjärtfel
 • högt blodtryck
 • kardiomyopati;
 • alkoholism;
 • tyrotoxicos;
 • TELA;
 • elektrisk skada;
 • lunginflammation.

Oftare utvecklas patologi mot bakgrund av hjärtsjukdomar. Många foci uppträder i hjärtvävnaden som genererar elektriska impulser (foto). Som ett resultat sker excitation och sammandragning av enskilda delar av hjärtinfarkt.

Manifestationer

Patienter med förmaksflimmer klagar över ökad trötthet, yrsel, en känsla av snabb hjärtslag, andfåddhet, attacker av medvetslöshet. Vissa patienter med underliggande hjärtsjukdom har ökade tecken på hjärtsvikt. Mindre ofta finns det inga klagomål - asymptomatisk form.

Undersökning ger karakteristiska tecken på den underliggande sjukdomen. Auskultation registrerar en snabb hjärtfrekvens.

Diagnostik

Diagnosen bekräftas efter instrumentella studier:

 1. EKG. Frånvaron av P-vågor (normala förmaks-sammandragningar) noteras istället för specifika f-vågor. En oregelbunden hjärtfrekvens är närvarande.
 2. Holter-övervakning. Det utförs för att bestämma antalet fibrillationsattacker per dag.
 3. Ultraljud i hjärtat. Upptäcker hjärtsjukdomar, utvärderar kammarfunktion, upptäcker intrakardiella tromber.

För att utesluta tyrotoxicos som orsak till fibrillering undersöks innehållet av sköldkörtelhormoner i blodet.

Läkande aktiviteter

Behandlingsmål för förmaksflimmer:

 • återställande av en normal rytm;
 • förebyggande av paroxysmer av fibrillering;
 • förebyggande av komplikationer, främst tromboemboliska.

Med en uttalad avbrott i rytmen utförs nöddefibrillering.

Att återställa den normala rytmen hjälper till att förbättra patientens allmänna välbefinnande och minskar risken för tromboemboliska komplikationer. För detta används förstklassiga antiarytmika - Propafenon eller Amiodaron. Läkemedlen administreras oralt eller intravenöst. Vid kronisk fibrillering ordineras antikoagulantia för konstant användning.

Kirurgisk behandling indikeras när konservativa metoder är ineffektiva. Den består i förstörelsen av AV-anslutningen med en radiokniv, inställningen av en konstgjord pacemaker.

Förmaksfladder

Detta är en regelbunden sammandragning av förmaksmuskeln med en frekvens på 250-300 per minut. Det observeras sällan, eftersom det är ett instabilt tillstånd som snabbt förvandlas till en normal rytm eller fibrillering. Kan vara paroxysmal eller kronisk.

Orsakerna och symtomen på fladdring skiljer sig inte från de vid fibrillering. EKG registrerar sågtand F-vågor istället för P-vågor.

Behandlingen liknar fibrillering..

Paroxysmal ventrikulär takykardi

Detta är ett tillstånd som uppstår på grund av att tre eller flera ventrikulära extrasystoler följer varandra..

Orsaker

Tilldela en idiopatisk form som uppstår utan någon uppenbar anledning. I andra fall utvecklas ventrikulär takykardi mot bakgrund av någon hjärtsjukdom. Den ektopiska fokus som bildas i kammaren orsakar dess extraordinära sammandragningar.

Symtom

Den kliniska bilden av paroxysmal takykardi är dålig. Patienten klagar över yrsel, medvetenhet. Minskning av trycket bestäms objektivt.

Diagnostik

Ventrikulär takykardi bestäms med hjälp av ett elektrokardiogram. Det finns en deformation av QRS-komplexet (sammandragning av ventrikeln), överlappning av förmaks- och ventrikulära komplex.

Behandling

I de flesta fall kräver tillståndet ingen specifik behandling. En ihållande VT-attack stoppas av intravenös lidokain. Tecken på hemodynamisk försämring kräver defibrillering.

Ventrikelfibrillering och fladdring

Dessa rytmstörningar kännetecknas av okoordinerad ventrikulär sammandragning med en hastighet av 250-300 per minut. EKG registreras som en sinusformad kurva. Leder till hjärtstillestånd, klinisk död.

En akut defibrillering krävs och det finns återupplivningsåtgärder. För att förhindra detta tillstånd installeras en kardioverter-defibrillator i hjärtat hos patienter.

Takysystoliska hjärtrytmstörningar är en stor grupp av tillstånd som kännetecknas av olika alternativ för en ökning av hjärtfrekvensen. Vissa av dem är säkra för livet, orsakar inga kliniska manifestationer. Vissa arytmier är livshotande och kräver akut behandling.

Frågor till läkaren

God dag. Jag fick diagnosen sinustakykardi. Läkaren sa att behandling inte krävs för tillfället, det räcker för att leva en hälsosam livsstil. Vilka begränsningar behöver jag införa i min livsstil?

Mikhail, 25 år gammal, Saratov

God eftermiddag, Mikhail. Sinustakykardi är den mest ofarliga av alla takysystoler. Faktum är att det nästan aldrig kräver särskild behandling. Du måste ge upp dåliga vanor, missbruk inte starkt te och kaffe. Om möjligt bör du begränsa emotionell överbelastning, fysisk stress.