6 orsaker till lågt blodsocker hos vuxna och barn

I den här artikeln lär du dig:

Ett blodsockertest är ett av de obligatoriska årliga testerna för personer över 30 år. Och om allt är mer eller mindre klart med resultatet av denna analys över normen, vad är orsakerna till lågt blodsocker hos en vuxen är inte alltid klart. En person kan också bli störd under lång tid, men ofta kan även en läkare inte koppla dessa symtom med lågt blodsocker..

Orsakerna till låga blodsockernivåer varierar. Oftast är detta fel taktik vid behandling av diabetes mellitus, både typ 1 och 2, oavsett användningen av insulin. Dessutom kan hypoglykemi indikera närvaron av allvarliga sjukdomar i inre organ, bukspottkörtelns tumör eller långvarig fasta..

Bland de främsta orsakerna till minskningen av blodsockret hos vuxna är följande:

 1. Hos patienter med diabetes mellitus:
  • överdriven insulinavgivning;
  • tar en extra dos tablettdroger;
  • brott mot kosten, svält;
  • överdriven fysisk aktivitet utan ytterligare matintag;
  • allvarliga samtidigt sjukdomar i inre organ;
  • alkoholförgiftning.
 2. Insulinom.
 3. Sjukdomar i mag-tarmkanalen, kirurgiska operationer.
 4. Långvarig överensstämmelse med en diet med en kraftig begränsning av kolhydrater i maten.
 5. Allvarliga leversjukdomar (cirros, cancer, hepatit).
 6. Endokrina sjukdomar (binjursvikt, hypofysfunktion, tyrotoxicos).
 7. Tung fysisk aktivitet.
 8. Tillstånd åtföljda av ökad konsumtion av glukos (graviditet, amning, diarré, kräkningar).
 9. Tumörer (magcancer, tarmar, lever, leukemi).
 10. Alkoholism.
 11. Tar vissa mediciner.

Fel vid behandling av diabetes

En minskning av blodsockernivån hos patienter med diabetes mellitus är ganska vanlig. Det bör noteras att för sådana patienter är blodsockernivån, där dålig känsla uppträder, en individuell siffra. Ofta, även med en indikator på 6-7 mmol / l, börjar yrsel och svettning stör.

Varje patient med diabetes bör veta vilka typer av insulin som finns, var de ska injiceras korrekt och efter vilken tid det är nödvändigt att äta. Han måste komma ihåg att med planerad fysisk aktivitet eller en minskning av mängden mat som ätits, bör dosen insulin minskas. Ta inte stora doser alkohol, eftersom det blockerar enzymerna som hjälper till att bilda glukos.

Patienter med diabetes mellitus som tar piller för hypoglykemiska läkemedel, särskilt de som ökar insulinsekretionen (gliclazid, glibenklamid, etc.), bör inte försöka öka dosen läkemedel på egen hand, även om blodsockernivån ökar. Många läkemedel har en dos, efter att ha överskridit, upphör de helt enkelt att öka effekten. De kan dock ackumuleras i kroppen och orsaka svår hypoglykemi med medvetslöshet..

Insulinom

Insulinom är en tumör i bukspottkörtelns celler som producerar stora mängder insulin, vilket orsakar en kraftig minskning av blodsockret.

För det mesta är insulinom godartade tumörer, endast cirka 10% av dem är av malignt ursprung. Men de orsakar allvarlig hypoglykemi, vilket resulterar i medvetslöshet, kramper och försämrade tankeprocesser i framtiden. Därför bör insulinom detekteras så tidigt som möjligt och tas bort omedelbart..

Sjukdomar i mag-tarmkanalen

I vissa sjukdomar i mag-tarmkanalen försämras glukosabsorptionen, vilket orsakar episoder av hypoglykemi. Detta händer med magsår och tolvfingertarm, ulcerös kolit, operationer för att ta bort en del av magen eller tarmarna. I dessa fall är behandlingen av hypoglykemi svår, en speciell diet med matintag måste följas, åtföljd av små portioner och väl värmebehandlade livsmedel..

Allvarlig leversjukdom

Levern är ett av de viktigaste organen där glukos metaboliseras. Det är här som det lagras i form av glykogen, och härifrån frigörs det under fysisk och mental stress. Ett antal enzymer fungerar i levercellerna som är involverade i omvandlingen av glukos.

Om levern skadas av en patologisk process (cirros, infektion, cancer, metastaser av cancer i andra organ), kan den inte lagra och släppa glukos i tillräckliga mängder, vilket leder till en minskning av blodsockret..

Leverenzymer kan också blockeras av alkohol och tar vissa mediciner (antidepressiva medel, aspirin, indometacin, biseptol, difenhydramin, tetracyklin, kloramfenikol, anaprilin).

Endokrina sjukdomar

Med vissa endokrina sjukdomar (binjursvikt, nedsatt hypofysfunktion etc.) minskar bildandet av hormoner som motsätter sig insulins arbete. Som ett resultat av en ökning av nivån av detta hormon i blodet uppstår en kraftig minskning av sockernivån..

I andra fall (med tyrotoxicos, ökad sköldkörtelfunktion) ökar cellernas konsumtion av glukos, vilket återspeglas i analysen i form av en reducerad nivå.

Andra orsaker till lågt blodsocker

Under ansträngande fysisk aktivitet konsumeras en stor mängd glukos för muskelarbete. Därför, som en förberedelse för tävlingen, rekommenderas att skapa en tillräcklig tillförsel av glykogen i levern. Glykogen är glukosmolekyler sammankopplade, dess depå.

Hos kvinnor orsakas ofta lågt blodsocker av graviditet och amning. Under graviditeten konsumeras en stor mängd glukos i fostrets tillväxt och utveckling. Det är ofta därför det är svårt för en gravid kvinna att klara tester på fastande mage; under en lång period av fasta kan hon helt enkelt förlora medvetandet.

Efter förlossningen överförs glukos till barnet genom bröstmjölk. En ung mamma ska inte glömma att äta rätt och regelbundet, en brist på glukos har en dålig effekt på humör, aktivitet och minne.

Tumörceller är mycket metaboliskt aktiva. De konsumerar stora mängder näringsämnen, inklusive glukos. De utsöndrar också ämnen som undertrycker bildandet av hormoner - insulinantagonister. Vissa tumörer kan själva utsöndra insulin..

Tecken och symtom på hypoglykemi

Tecken på lågt blodsocker är desamma hos män och kvinnor, och symtomen kan variera något beroende på ålder.

I de inledande stadierna uppstår en känsla av hunger och irritabilitet. Darrningar i händerna, ökad svettning, ökad hjärtfrekvens, huvudvärk börjar störas. Om ingen hjälp ges, tal, uppmärksamhet, koordinationsstörningar går med, blir medvetandet något förvirrat. I svåra fall är medvetslöshet, kramper, koma, hjärnödem, andningsstopp och hjärtstopp möjliga..

I ålderdomen, i första hand - nedsatt medvetande och beteendestörningar. Patienter kan vara både kraftigt hämmade och mycket upprörda..

Efter en episod av hypoglykemi är partiell minnesförlust möjlig. Om sådana episoder upprepas ofta är personen orolig för:

 • huvudvärk;
 • yrsel;
 • minskat minne och tankehastighet;
 • rastlös sömn;
 • möjlig utveckling av hjärtrytmstörningar, hjärtinfarkt och stroke.

Lågt blodsocker hos ett barn

Orsaker till lågt blodsocker hos ett barn liknar de hos vuxna..

Mycket ofta utvecklas hypoglykemi hos ett nyfött barn vars mor är sjuk med diabetes, inklusive graviditetsdiabetes. Som regel föds dessa barn stora, väger mer än 4 kg, men omogna i förhållande till graviditetsåldern.

En sänkning av sockernivån kan också förekomma hos för tidigt nyfödda under den första dagen i livet..

För barn är episoder av hypoglykemi särskilt farliga eftersom deras nervsystem inte är tillräckligt bildat. Möjlig hjärnskada, svårigheter att komma ihåg och lära sig, och i svåra fall, epilepsi.

Första hjälpen för en person med lågt blodsocker

Algoritm av åtgärder vid en kraftig minskning av blodsockret:

 1. Om personen är medveten, ge honom en söt drink eller juice, eller en produkt som innehåller en enkel kolhydrat (sockerkub, karamell, etc.).
 2. Om personen är medvetslös, lägg under inga omständigheter någonting i munnen. Han kan kvävas av mat eller vätska och kvävas..
 3. Lägg den medvetslösa personen på ena sidan på en hård yta, frigör nacken och leta efter mat eller proteser i munnen.
 4. Ring en ambulans.

Som regel vet en patient med diabetes mellitus om möjlig hypoglykemi och känner sitt tillvägagångssätt och har också den nödvändiga mängden sockerbitar eller glukostabletter med sig..

Efter att episoden av hypoglykemi har passerat är det absolut nödvändigt att söka medicinsk hjälp för att identifiera orsaken till minskningen av blodsockret och bota det.

Sänkt blodsocker

Under lågt blodsocker menar läkare vanligtvis hypoglykemi - ett patologiskt symptom, uttryckt i en minskning av glukoskoncentrationen i blodet under de allmänt accepterade normerna. Detta tillstånd orsakas av ett antal faktorer, vilket leder till utvecklingen av hypoglykemiskt syndrom och olika negativa tillstånd / problem.

Vad betyder det?

Visade testerna att blodsockernivån sjönk under 3,3 mmol / l? Detta är ett ganska farligt tillstånd, vilket leder till ett antal negativa samtidiga syndrom, och i vissa fall orsakar koma (ett livshotande tillstånd mellan liv och död, kännetecknat av medvetslöshet, en kraftig försvagning eller brist på svar på yttre stimuli). Som nämnts ovan kan hypoglykemi orsakas av ett antal skäl, från fysiologiska egenskaper hos kroppen till sjukdom och felaktig kost. Problemets patogenes skiljer sig också signifikant från den provocerande orsaken till en minskning av blodsockerkoncentrationen är inte helt klarlagd av forskare..

Symtom på hypoglykemi

De viktigaste symptomen på hypoglykemi inkluderar:

 1. Adrenerga störningar - mydriasis, svår svettning, blekhet i huden, skakningar, muskelhypertonicitet, agitation tillsammans med ångest, ångest och aggression, takykardi och ökat blodtryck.
 2. Parasympatiska symtom - allmän svaghet i kroppen, illamående med kräkningar, vag känsla av hunger.
 3. Neuroglykopen manifestationer - yrsel och smärtsamt huvudsyndrom med måttlig svårighetsgrad, störningar i central uppkomst och andning, desorientering och svimning, nedsatt medvetande med amnesi, fokala och systemiska neurologiska symtom, manifestationer av primitiva automatismer, ibland olämpligt beteende. Mindre vanligt finns parestesier, diplopi.

Möjliga orsaker

En minskning av blodsockernivån kan orsakas av följande:

 1. Överdriven dosering av insulin och antidiabetika mot diabetes.
 2. Uttorkning.
 3. För sparsam och irrationell näring med en övervägande av raffinerade kolhydrater och ett minimum av vitaminer, fibrer, mineralsalter.
 4. Stark fysisk aktivitet.
 5. Alkoholism.
 6. Olika brister - hjärta, lever, njurar.
 7. Allmän utarmning av kroppen.
 8. Hormonbrist med hämning av syntesen av glukagon, adrenalin, kortisol, somatropin.
 9. Extracellulära tumörer, insulinom och medfödda autoimmuna spektrumstörningar.
 10. Överdriven injektion av saltlösning i blodet med droppmetoden.
 11. Kroniska bredspektrumsjukdomar.
 12. Menstruation.

Lågt blodsocker hos män och kvinnor

Blodglukosnivåer under 3,5 mmol / l hos båda könen är ett tydligt tecken på att det finns ett problem i kroppen. Som praxis visar, förekommer hypoglykemi hos vuxna i de allra flesta fall med långvarig behandling av diabetes. Om den dagliga regimen och kosten inte följs strikt, och kränkning av dygnsrytmer kompletteras med fysisk aktivitet, kan intag av orala hypoglykemiska läkemedel eller insulininjektioner minska glukoskoncentrationen mer än nödvändigt.

Många människor med alkoholism upplever också en signifikant minskning av blodsockernivåerna på grund av bieffekten av etanol, vilket ger en påskyndad utarmning av glukogenförråd och följaktligen hämning av uppkomsten associerad med den. Det är absolut nödvändigt att övervaka den aktuella blodsockernivån hela dagen, eftersom hypoglykemi inte kan vara mindre farligt än hyperglykemi: det orsakar också koma, även om det är mindre farligt för kroppen.

Lågt blodsocker hos ett barn

Hos barn uppträder hypoglykemi främst på grund av kalorifattig näring och stora intervall mellan måltiderna mot bakgrund av hög fysisk aktivitet och kraftfull psykologisk stress. Bidrar också till det obearbetade föräldraprogrammet med otillräcklig sömn..

Mycket mindre vanligt hos barn är den idiopatiska formen av familjär hypoglykemi, som detekteras och manifesteras hos ett barn under två år. Minskningen av blodsockernivån beror på kroppens höga känslighet för fri form av leucin. Det fungerar som en katalysator för påskyndad syntes av naturligt insulin och blockerar glukoneogenes i levern.

Hypoglykemi hos nyfödda förtjänar särskild uppmärksamhet. Som regel upptäcks symptomet hos prematura spädbarn med hypotermi, andningssvårigheter och kvävning under förlossningen. Det manifesterar sig under de första timmarna av livet. En ytterligare riskfaktor är en mamma med typ 2-diabetes mellitus och tar läkemedel mot hypoglykemi. I detta fall behövs akut intensivvård med införandet av glukos, glukagon och hydrokortison i kroppen..

Möjliga effekter av lågt blodsocker

Förutom de neuroglukopeniska och adrenerga negativa manifestationerna som beskrivs ovan och försvinner efter korrekt administrerad behandling kan patienter utveckla hypoglykemisk koma, såväl som hjärnsjukdomar, upp till ett brett spektrum av demens. Dessutom fungerar en låg blodsockernivå som en ytterligare riskfaktor och framkallar retinalblödning, stroke och hjärtinfarkt hos patienter med hjärt-kärlsjukdomar..

Behandling för lågt blodsocker (hypoglykemi)

Behandlingen baseras på konservativ terapi av den underliggande sjukdomen och eliminering av symtom på hypoglykemi.

Läkemedel och läkemedel

 1. Intravenös administrering av glukos med droppmetoden eller oral administrering av monosackariddextros, som kringgår matsmältningskanalen absorberas omedelbart i blodet genom munhålan.
 2. Kombinatoriskt intag av enkla "snabba" och "långsamma" komplexa kolhydrater i en begränsad mängd.
 3. Om ovanstående åtgärder är ineffektiva - intramuskulär injektion av glukagon.
 4. I kritiska situationer är fraktionerade injektioner av kortikosteroider - hydrokortison, såväl som adrenalin tillåtna.
 5. Strikt efterlevnad av en speciell diet.

Folkläkemedel

Något av ovanstående traditionella medicinrecept som presenteras nedan måste samordnas med din läkare.!

 1. Ta 15-20 droppar Leuzea-tinktur, som kan köpas på apoteket tre gånger om dagen. Späd ut dosen med en matsked vatten i rumstemperatur.
 2. Ta i lika stora proportioner 2 gram vetegräs, johannesört, brännbröd, kamomill, myrgräs och groblad, tillsätt ett gram lakrits och malurt i samlingen. Häll blandningen med 0,5 liter kokande vatten och låt den brygga i 25 minuter. Sila vätskan genom tre lager gasväv och ta ett botemedel 50 gram, tre gånger om dagen i en månad.
 3. Häll två koppar kokande vatten över en matsked hackade oskalade nypon. Låt det brygga i femton minuter, sila genom ostduken och drick ½ kopp två gånger om dagen i 2 veckor.
 4. Ät vitlök och lingon regelbundet, helst färska.

Förebyggande av hypoglykemi

Listan över grundläggande förebyggande åtgärder för att förhindra en signifikant minskning av blodsockernivån inkluderar att man följer en diet med delade måltider och en daglig behandling, korrigering av diabetes mellitusbehandling. Dessutom rekommenderas att ta komplexa multivitaminer med det obligatoriska innehållet av krom i dem, vägra alkohol och tobaksrökning, doserad fysisk aktivitet, samt bekanta alla familjemedlemmar med ett möjligt problem och instruera dem om hur man vidtar nödvändiga åtgärder i händelse av ett plötsligt uppträdande av ett symptom.

Rätt kost och kost

Med en låg blodsockernivå ordinerar en endokrinolog en individuell diet åt dig, med hänsyn till svårighetsgraden av problemet, förekomsten av en viss typ av diabetes samt kroppens nuvarande tillstånd.

 1. Öka ditt komplexa kolhydratintag genom att äta grönsaker, durumpasta, fullkornsbröd.
 2. Uteslut helt från kosten alkohol, semolina, pasta gjord av mjukt vete, bakverk, feta och mycket starka buljonger, alla typer av kulinariska och köttfetter, kryddor, rökt kött, paprika och senap.
 3. Ät godis, kakor, honung och juice mycket sparsamt.
 4. Ät små, små portioner, kom ihåg att äta proteinmat med ett minimum av fett.
 5. Fokusera på livsmedel med hög fiber som saktar upp absorptionen av socker från komplexa kolhydrater. De bästa alternativen är majs, ärtor, potatis.
 6. Var noga med att ta med frukt i menyn, både färska och torkade eller i din egen juice, som innehåller måttliga till låga mängder socker..
 7. Välj magra proteinkällor - fisk, bönor, kyckling eller kanin.
 8. Begränsa användningen av koffein så mycket som möjligt, vilket i stora mängder förvärrar utvecklingen av hypoglykemi avsevärt.
 9. Byt kolsyrade drycker mot mineraldrycker utan gas.
 10. Du kan också få det protein du behöver från alternativa livsmedel - nötter, mejeriprodukter med låg fetthalt..

Indikativ daglig meny

 1. Vi äter frukost med två kokta ägg och osötat te med en liten bit fullkornsbröd.
 2. Mellanmål med ett glas mjölk eller en medelstor osötad frukt.
 3. Vi äter med soppa på köttbuljong med låg fetthalt och grönsaksallad. Dessutom - en portion ångad fisk och te.
 4. Ta ett eftermiddagsmat med flera frukter och örtte. Alternativ - 50 gram valnötter.
 5. Vi äter middag med stuvad kyckling eller kaninkött med en grönsaksservering. Cikoria kan användas som ersättning för te och kaffe..
 6. Två timmar före sänggåendet - ett glas med 1 procent kefir.

Övervaka din kost, äta rätt, observera den dagliga regimen och i de flesta fall kan du bli av med hypoglykemi utan medicinering!

Användbar video

De första symptomen och behandlingarna för hypoglykemi

Lågt blodsocker - orsaker, tecken, symtom hos kvinnor och män

Vi analyserar lågt blodsocker, alla orsaker till detta tillstånd och alternativ för snabb behandling.

Lågt blodsocker eller hypoglykemi är ett livshotande tillstånd för patienten. I detta fall har patienten en extremt låg nivå av glukos i det venösa blodet - mindre än 3,7 mmol / l och perifer - mindre än 3,2 mmol / l. Det finns tre steg av hypoglykemi:

 • lätt - en person kan genom egna ansträngningar stoppa ett patologiskt tillstånd med hjälp av produkter eller mediciner;
 • svår - patienten är medveten, men kan inte höja sockernivån på egen hand;
 • koma - en person tappar medvetandet, vilket kräver omedelbar sjukhusvistelse.

Förseningen med att tillhandahålla hjälp är fylld med komplikationer av hypoglykemi, därför är alla, även de mildaste stadierna, farliga för människors hälsa. Behandlingen väljs med hänsyn till patientens svårighetsgrad, liksom närvaron av kontraindikationer och begränsningar. Det är nödvändigt att förstå vad som påverkar ökningen av blodsockret och vad konsekvenserna av en långvarig brist på glukos i kroppen kan vara.

Lågt blodsocker - orsaker och konsekvenser

Den patogenetiska mekanismen för utveckling av hypoglykemi består i det accelererade användningen av glukos i vävnader, ett överskott av insulin och otillräckligt intag av glukos från maten. För att förstå orsakerna till att blodsockret faller bör du förstå begreppet glukosmetabolism.

Användningen av komplexa kolhydrater kräver normal bukspottkörtelns funktion, som utsöndrar insulin. Insulins grundläggande betydelse ligger i dess förmåga att aktivera de cytoplasmiska proteinerna i celler som ansvarar för transporten av glukosmolekyler.

Således påverkar tillståndet av hyperinsulism (en ökning av hormonets koncentration) direkt nivån av socker i mänskliga celler och vävnader..

Det finns två typer av hyperinsulism: exo- (extern) och endogen (intern).

Anledningen till det exogena är överdriven administrering av hormonet under insulininjektioner (felaktig beräkning av brödsenheter och brist på kolhydratintag från maten under insulininjektioner).

Bland de endogena orsakerna särskiljs insulinom - en bukspottkörteln, ofta av godartad natur, som börjar producera ett hormon okontrollerat. I detta fall följer inte insulinsekretion några fysiologiska regleringsmekanismer. Avlägsnande av neoplasman leder till en fullständig återhämtning hos patienten, och prognosen för en malign tumör beror till stor del på dess läge och närvaron av metastaser..

Lågt blodsocker åtföljer också stora tumörer av lokalisering som aktivt konsumerar det. Dessutom kan vissa maligna tumörer (hormonproducerande tumörer) syntetisera ämnen som insulin och sänka värdet av enkla sockerarter..

Frekvensen av dödsfall i hypoglykemisk koma är signifikant lägre än i diabetisk koma. Brist på socker i blodet kan dock också leda till allvarliga hälsokonsekvenser - hjärnstörningar, livshotande takyarytmier, arteriell hypertoni, epileptiska anfall, hypoglykemisk koma, etc..

Hypoglykemi hos nyfödda barn

Under de första dagarna av livet kan ett barn utveckla mild hypoglykemi. Det är särskilt vanligt hos prematura barn, liksom med symtom på andningsvägar och hypotermi. Om barnets mor diagnostiseras med diabetes mellitus kan hennes nyfödda barn ha kritiskt låga glukosnivåer under de första sex timmarna av livet..

Dessutom kan hypoglykemi uppstå vid otillräcklig amning..

Viktigt: hypoglykemi hos nyfödda kräver akut och kompetent behandling, oavsett svårighetsgrad.

Som regel består terapin av intravenösa injektioner av 40% glukos, och i avsaknad av positiv dynamik efter att kriteriet återgår till det normala injiceras hormoner (hydrokortison och glukagon) intramuskulärt.

Varför sjunker blodsockret hos en frisk person??

Tecken på lågt blodsocker ses hos friska människor med hög intensitet fysisk aktivitet. Kombinationen av sportaktiviteter med fasta eller begränsad näring leder också till en kraftig nedgång i indikatorn.

Lågt blodsocker hos kvinnor registreras under menstruationen.

Allvarlig hypoglykemi kan också observeras vid alkoholmissbruk. Konsumtionen av alkoholhaltiga drycker leder till en aktiv energiförbrukning, vilket är nödvändigt för arbetet med enzymer som sönderdelar etanol. I de flesta fall förekommer alkoholhaltig hypoglykemi hos personer med kronisk alkoholism. Utvecklingen av övergående hypoglykemi hos personer som dricker alkohol sporadiskt, särskilt på fastande mage, kan dock inte uteslutas..

Symtom på lågt blodsocker hos kvinnor

Symtom som åtföljer lågt blodsocker hos en vuxen kan delas in i två grupper: vegetativt och neuroglykopen. Den första visas i form:

 • psykiska störningar (ångest, sömnlöshet, ökade känslor av rädsla och ångest, samt ökad aggression);
 • svettas;
 • darrande händer och muskelhypertoni;
 • blekhet;
 • högt blodtryck;
 • matsmältningsbesvär: illamående eller kräkningar;
 • ökade känslor av hunger eller törst.

De neuroglykopeniska manifestationerna kännetecknas av:

 • huvudvärk;
 • minnesförlust;
 • minskad uppmärksamhet
 • förlust av orientering i rymden;
 • dubbel syn;
 • lemskakningar och generaliserade anfall;
 • urininkontinens, ofrivillig urinering eller avföring;
 • medvetslöshet, vilket leder till svimning, extrem form - koma;
 • störningar i normal andning eller blodcirkulation.

Observation av ett eller en grupp av symtom hos en person kräver omedelbar mätning av glukosvärdet och dess korrigering vid behov. Det bör noteras att de beskrivna symtomen är identiska för personer av båda könen..

Normalt blodsocker hos kvinnor

Det högsta tillåtna glukosvärdet för en kvinna är:

 • för venöst blod - 6,2 mmol / l;
 • och för kapillärblod - 5,6 mmol / l.

För män ökar värdet på kriteriet för venöst och kapillärt blod till 6,5 respektive 5,5 mmol / L.

Minimivärden: 3, 5 - 4 mmol / L för båda könen.

Om biomaterialet för studien togs snarast och efter den sista måltiden gick inte mer än två timmar, ändras intervallet för normala värden något. I detta fall är den maximalt tillåtna hastigheten 10 - 11 mmol / l.

Efter 60 år minskar den funktionella aktiviteten hos bukspottkörtelceller, så de normala värdena ligger i intervallet 4,5 till 7 mmol / L (på fastande mage).

Hur man ökar blodsockret hemma?

När sockerarter upptäcks i nivån 3 - 3,5 mmol / l räcker det för en person att konsumera 10-15 gram kolhydrater. Konsumtion av enkla sockerarter (som dextros) anses vara det bästa alternativet, eftersom de inte tar tid att bryta ner och kommer in i den systemiska cirkulationen från munnen omedelbart..

Du kan ge patienten ett glas juice eller vatten med socker upplöst i det, äta choklad, sylt etc..

Allvarlig hypoglykemi kontrolleras genom intag av stora mängder kolhydrater. Så omedelbart måste du konsumera minst 15 - 20 gram enkla sockerarter och senare 20 gram - komplexa (bakverk eller kakor).

Algoritm för lindring av en liten brist på glukos i kroppen:

 • med hjälp av en glukometer, mät värdet på indikatorn, se till tillståndet för hypoglykemi;
 • konsumerar 15 gram enkla sockerarter;
 • mät blodsockret igen.

I avsaknad av positiv dynamik upprepas punkterna 2 och 3 tills indikatorn matas in i normala värden.

Om en person är medvetslös injiceras han 1 mg glukagon intramuskulärt. Glukagon är ett proteinhormon som kan aktivera nedbrytningen av glykogen i leverceller. Detta leder i slutändan till högre glukosnivåer..

Under sjukhusvistelsen injiceras patienten 40% glukos intravenöst, vilket snabbt återvänder till medvetandet.

Dessutom finns det speciella geler och tabletter baserade på enkel sockerdextros. Det är viktigt att beräkna doseringen korrekt, eftersom ett överskott av den kan komma in i en person i ett lika farligt tillstånd av hyperglykemi..

Vilka livsmedel ökar blodsockret?

Det dagliga sockerintaget för en person är 38 gram för män och 25 gram för kvinnor. Överdriven användning av dem leder till en belastning på bukspottkörteln och överdriven avsättning.

Det glykemiska indexet som beräknas för produkter är särskilt viktigt vid lindring av hypoglykemiskt syndrom. Det återspeglar den takt med vilken enkla kolhydrater smälts av kroppen och leder till en ökning av koncentrationen av glukos i blodet..

Tabell över livsmedel som ökar blodsockret med hänsyn till det glykemiska indexet.

ProduktnamnGlykemiskt indexvärde
Vetemjölbröd100
Bulka97
Pannkakor96
Honung85
Kokta potatisar84
Pumpa78
Vattenmelon77
Melon76
Rå morötter72
En ananas71
Dumplings70
Sylt67
Russin66
Pasta med ost65
Köpt majonnäs58
Bovete gröt62
Ketchup57
Spaghetti57
Persikor (konserverad)56
Kex55
Nypressad äppeljuice53
Grapefrukt47
Kokos46
Nypressad apelsinjuice45
Torkade fikon39
Al dante pasta36
Nypressad morotsjuice35

Torkade aprikoser
Katrinplommon
Vildris
Ett äpple
Plommon
Kvitten
Naturlig yoghurt, 0% fett
Bönor
nektarin
Granat
Persika

Produkter med lågt hypoglykemiskt index, såsom feta måltider, grönsaks- eller köttgrytor och nybakade bakverk, är lämpliga för att lindra en mild sockerbrist..

Det bör betonas att vegetabiliska livsmedel med högt fiberinnehåll inte har en snabb och effektiv effekt i det patologiska tillståndet av hypoglykemi, så det är inte lämpligt att använda dem.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder består av en kombination av följande rekommendationer:

 • dosering av fysisk aktivitet;
 • rationell näring, exklusive överdriven konsumtion av kolhydrater och alkohol;
 • efterlevnad av dosregimen, vid behov, insulininjektioner.

Det bör noteras att efterlevnad av en regel när man försummar resten inte kommer att ge den önskade effekten. Om en av familjemedlemmarna diagnostiseras med diabetes mellitus, bör de anhöriga känna till metoderna för att stoppa tillstånden av hypo- eller hyperglykemi för att ge snabb och felfri hjälp.

 • Om författaren
 • Senaste publikationer

Examen, 2014 tog hon examen med utmärkelse från Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Orenburg State University med en examen i mikrobiologi. Examen för forskarutbildningen vid Orenburg State Agrarian University.

2015. vid Institute of Cellular and Intracellular Symbiosis of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences godkände ett avancerat utbildningsprogram under det ytterligare professionella programmet "Bakteriologi".

Vinnare av den allryska tävlingen för bästa vetenskapliga arbete i nomineringen "Biological Sciences" 2017.

Lågt blodsocker

10 minuter Författare: Lyubov Dobretsova 1115

 • Mer om blodglukos
 • Orsaker till nedgången
 • Måttlig hypoglykemi
 • Symtom på kraftigt sockerfall
 • Lågt blodsocker hos gravida kvinnor
 • När ska jag träffa en läkare?
 • Normer och avvikelser
 • Hur man hjälper till med svår hypoglykemi?
 • Relaterade videoklipp

Hypoglykemi, eller, som detta tillstånd i kroppen kallas, lågt blodsocker, är ganska farligt, särskilt för patienter med diabetes. Det kan bestämmas av fysiologiska manifestationer, en försämring av det allmänna välbefinnandet, samt genom att undersöka blod för glukosnivåer, vars resultat visar värden under allmänt accepterade normer.

Tecken som åtföljer detta tillstånd tolereras vanligtvis dåligt av människokroppen och kan leda till en snabb och signifikant ökning av negativa symtom. I vissa fall indikerar hypoglykemi en otillräcklig kvalitetskorrigering av diabetes mellitus eller en parallell kurs av patologiska processer av annan art..

Mer om blodglukos

Inledningsvis bör det sägas att ett blodsockertest är ett vanligt uttryck, men inom modern medicin är det inte helt korrekt. Själva frasen "blodsocker" har gått tillbaka till medeltiden. Tidens läkare och läkare trodde att mängden socker var direkt relaterad till uppkomsten av överdriven törst, pustulära infektioner och frekvent urinering..

Idag är det ingen hemlighet för läkare att det inte finns något socker (sackaros) i blodet, eftersom det under studierna bekräftades att enkla sockerarter omvandlas till glukos genom kemiska reaktioner. Och hon utför i sin tur en av de ledande funktionerna inom ämnesomsättningen. Och nu, när vi pratar om normen för socker i blodet, menar vi innehållet av glukos, en universell substans som levererar energi till alla vävnader och organ hos en person..

Med sitt deltagande utförs värmeväxling, hjärnan och hela nervsystemet närs och giftiga ämnen avlägsnas också från kroppen. Att äta med mat, konsumeras glukos av vävnader och deponeras och ackumuleras i muskler och lever i form av glykogen, som vid behov kan omvandlas till enkla sockerarter och återföras till blodet..

Således stöder cirkulationen av glukos i kroppen dess normala funktion och därför en människas välbefinnande. Glukos (C6H12O6) tillhör den viktigaste substansen när det gäller ämnesomsättningen, och varje kränkning av dess koncentration kan orsaka utveckling av allvarliga komplikationer.

Förutom glukos, när sackaros bryts ned i mag-tarmkanalen (mag-tarmkanalen), bildas också fruktos, som också är en enkel sackarid, som den första. Vid diabetes mellitus finns det en brist på hormoner som främjar absorptionen av glukos, vilket resulterar i att den bibehålls i blodet istället för att omvandlas till glykogen.

En ökning av glukos i blodet såväl som i urinen är direkta laboratorietecken på sjukdomen och utgör en fara för människors liv och hälsa. Insulin, som ordineras till sådana patienter, hjälper till att omvandla fri glukos till glykogen..

I det här fallet händer det ofta att en felaktigt vald dos av insulin eller en felaktig måltid vid fel tid leder till brist på glukos och utveckling av hypoglykemi, vilket är samma farliga tillstånd som hyperglykemi. I vissa situationer kan allvarliga hälsokonsekvenser utvecklas även med kortvarig glykemi, särskilt om nivån har sjunkit mycket snabbt.

Orsaker till nedgången

En minskning av blodsockret kan vara både fysiologiskt, det vill säga observerat hos friska människor och patologiskt på grund av förekomsten av vissa sjukdomar. De viktigaste orsakerna till icke-sjukdomar till lågt socker är:

 • lågt kaloriinnehåll i den dagliga kosten som ett resultat av undernäring, som kan vara med en strikt diet, till exempel för att snabbt förlora extra pounds;
 • läkemedels- och alkoholförgiftning, kroppsförgiftning med arseniksalter, kloroform, uttorkning;
 • långa intervall mellan måltider som varar mer än 8 timmar, ätstörningar (bulimi, anorexi), törst;
 • intravenös droppinfusion av saltlösning utan att tillsätta glukos;
 • överdriven fysisk aktivitet, till exempel överarbete under arbete eller professionell sport;
 • ökat intag av kolhydrater, det vill säga ett överskott av godis, konfektyr, läsk med hög sockerhalt, liksom livsmedel med högt glykemiskt index.

I sådana situationer är det brist på energi som kroppen eliminerar genom interna "reserver" - genom omvänd omvandling av glykogen lagrad i skelettmuskler och lever. Och också en minskning av blodsockret kan uppstå på grund av utvecklingen av olika sjukdomar, såsom:

 • typ 1 och typ 2 diabetes mellitus - glukosnivåerna sjunker ofta till följd av en överdos av insulin eller andra läkemedel som hjälper till att sänka det.
 • njure-, binjur- eller leversjukdom;
 • njur- och hjärtsvikt, stroke;
 • fetma, pankreatit, sarkoidos, hormonella störningar,
 • insulinom - en tumör i bukspottkörteln, vars celler kan producera insulin, vilket skapar ett överskott av det i kroppen.

Oftast noteras en minskning av blodsockret med en felaktigt administrerad dos insulin, varifrån det följer att hypoglykemi är farligast för personer som lider av diabetes mellitus och tvingas ta detta hormon..

Den andra platsen ges till fysisk utmattning, som sker mot bakgrund av svält eller undernäring. Andra alternativ är ganska sällsynta, inte alltid åtföljda av ytterligare symtom, och utan läkare är det omöjligt att ta reda på varför sockret har tappat.

Måttlig hypoglykemi

För att alltid vara på din vakt och kunna reagera snabbt på en förändring av det allmänna välbefinnandet hos dig själv eller din nära och kära, bör du känna till de viktigaste tecknen som åtföljer lågt blodsocker. Hos en vuxen är följande manifestationer oftast närvarande:

 • allmän svaghet, orsakslös trötthet;
 • huvudvärk, yrsel
 • skakningar (skakningar) i armar och ben, deras domningar
 • takykardi (hjärtklappning);
 • snabb, ojämn puls, dåsighet;
 • överdriven nervositet, irritabilitet
 • känsla av svår hunger, svettning;
 • brist på samordning av rörelser, ansiktshuden är blek,
 • pupiller är vidgade, dubbelsyn, mörkare.

Alla ovanstående symtom på lågt blodsocker kan noteras både i en rörlig person, sittande eller liggande eller sover. De beror på det faktum att hjärnan konsumerar glukos i ungefär samma mängder som muskler, och när den saknas svälter den också.

Som regel har en person rastlös sömn, ofta åtföljd av mardrömmar, han kan uppträda bullrigt, försöka stå upp utan att vakna. Som ett resultat faller patienten ofta ur sängen, svettas kraftigt, vaknar från kramper i nedre extremiteterna och lider av huvudvärk på morgonen..

Om en person inte injiceras med glukos i detta stadium av hypoglykemi (bäst av allt i en snabbt smältbar form: socker, godis, honung, kaka, etc.), kommer hans tillstånd att förvärras. En ytterligare minskning av glukoskoncentrationen kan orsaka allvarligare symtom som är farliga för patientens hälsa och liv:

 • förvirring av medvetandet;
 • osammanhängande tal
 • krampanfall.

Sänkning och ytterligare glukosnivåer orsakar ibland stroke och / eller koma, vanligtvis varefter döden kan inträffa.

Symtom på kraftigt sockerfall

En kraftig minskning av glukos utvecklas i de flesta fall hos patienter med typ 1-diabetes som kräver regelbundna subkutana insulininjektioner. I vissa situationer orsakar en snabb minskning av sockerkoncentrationen en överdos av insulin på grund av felaktig användning.

Samtidigt kan det minska kraftigt hos patienter med typ 2-diabetes som tar mediciner som stimulerar syntesen av bukspottkörteln. Oftast är dessa sulfonylureaderivat och läkemedel i meglitinidgruppen. När blodglukosen sjunker kraftigt utvecklar en person karakteristiska symtom, nämligen:

 • takykardi, darrande lemmar;
 • hudens blekhet
 • förlust av förmågan att navigera i rymden;
 • bromsa reaktioner eller tvärtom rastlöst beteende, aggressivitet.

Lågt blodsocker hos gravida kvinnor

Symtom på låga blodsockernivåer hos kvinnor skiljer sig inte mycket från manifestationerna av detta tillstånd hos män. Med nedgången av det beskrivna ämnet kan företrädarna för den svaga halvan av mänskligheten ha:

 • ökad hjärtfrekvens i kombination med stark oförklarlig rädsla och ångest;
 • yrsel, nedsatt synfunktion, skakningar och svaghet i armar och ben
 • ökad svettning och uppkomsten av svår hunger.

Låga sockernivåer observeras ofta hos kvinnor som bär barn, särskilt under graviditetens första trimester. Detta beror på en signifikant förändring av hormonnivåerna, från vilken kroppens celler ökar känsligheten för insulin. Som ett resultat använder vävnaderna i en gravid kvinnas glukos snabbare..

Och fostrets kropp behöver också glukos. Till skillnad från diabetes, som utvecklas hos gravida kvinnor, utgör låg blodglukos hos kvinnor som förbereder sig för att bli mödrar inte en särskild fara utan kräver endast fraktionerad näring. Det vill säga, de behöver äta ofta, men i mindre portioner..

När ska jag träffa en läkare?

Tröskeln för att sänka glukoshalten, vid vilken symtomen på hypoglykemi uppträder, är individuell för varje patient. Vissa människor kan känna sig normala med en avläsning under 2,2 mmol / L, medan för andra blir värdet 3 kritiskt och de är mer benägna att utveckla koma..

Patienter med typ 1-diabetes bör ta blodsockermätningar flera gånger om dagen med en bärbar personlig blodsockermätare. De som inte använder den här enheten och ofta inte är medvetna om förekomsten av diabetes (mestadels vuxna som utvecklar typ 2-diabetes i vuxenlivet) bör larmas och följande bör vara anledningen till att besöka en endokrinolog:

 • en oväntad ökning av hjärtfrekvensen i vila;
 • känsla av trötthet och svaghet i nedre extremiteterna;
 • ökad svettning i frånvaro av fysisk aktivitet;
 • anfall av orimlig rädsla, darrande händer;
 • oförmåga att koncentrera sig;
 • attacker av svaghet eller yrsel;
 • synskada.

Om en eller flera manifestationer inträffar bör en persons första åtgärder vara att söka medicinsk hjälp och genomgå alla nödvändiga tester. Läkaren kommer att råda patienten i detalj, berätta vad du ska göra i sådana situationer och eventuellt rekommendera att du korrigerar din livsstil.

Normer och avvikelser

För att inte missa en kraftig och signifikant minskning av glukos, utan tvärtom, för att spåra hypoglykemi i tid måste du gå till laboratoriet på tom mage och ta ett fingerblodprov. Hemma kan detta göras med en blodglukosmätare, som varje diabetespatient ska ha..

Blodsocker ligger i intervallet 3-6 mmol / l, nämligen:

 • nyfödda spädbarn 2,7–4,5 mmol / l;
 • äldre barn - 3-5 mmol / l;
 • vuxna - 3,5-6 mmol / l.

Det bör inte glömmas att för vuxna betraktas ett värde på 5,5–6 mmol / l som ett väckarklocka, vilket i medicin kallas prediabetes. En förskjutning av koefficienten till normens nedre gräns kan indikera utarmning av kroppen eller ihållande hypoglykemi..

Ett tillstånd där blodsockernivån sänks kraftigt och samtidigt åtföljs av neurologiska symtom: konvulsivt syndrom, medvetslöshet, är mycket farligt, vilket innebär att det kräver omedelbar sjukhusbehandling. Under behandlingen och korrigering av blodsockernivåer kommer definitivt ytterligare forskning att utföras, vilket kommer att hjälpa till att förstå orsaken till dessa avvikelser..

Och läkaren kommer också att prata med patienten om åtgärder för att förbättra kroppen, som inkluderar kost, sluta dåliga vanor, bekämpa fetma och få tillräckligt med vila. Förändringar i livsstil, regim och kost under de tidiga stadierna av sjukdomen bidrar vanligtvis till att minska sannolikheten för att utveckla allvarliga hälsoproblem..

Hur man hjälper till med svår hypoglykemi?

Tillståndet för akut plötsligt utvecklad hypoglykemi måste stoppas inom 5-10 minuter, annars finns det en risk för svimning och andra livshotande komplikationer. För att kompensera för bristen på glukos i blodet bör du äta eller dricka något sött eller innehållande kolhydrater.

De mest effektiva produkterna som hjälper till att lindra en attack på 5-10 minuter är:

 • fruktjuice (ett halvt glas räcker)
 • socker (1-2 teskedar);
 • honung (2 teskedar);
 • sylt (1-2 msk skedar);
 • karamell (1-2 st.);
 • limonad eller annan söt dryck (1 glas).

Efter att ha ätit kommer attacken att stoppas, men du bör inte ignorera symtomen som föregår den, även om den hittills inte orsakar mycket obehag i obetydlig grad. Man bör komma ihåg att attacken kan återkomma när som helst (med fel dosering av blodsockersänkande läkemedel eller hoppa över en måltid), och det är inte känt hur intensivt det kommer att bli.

Patienter. Varje tecken på hypoglykemi bör vara en anledning till ett besök hos läkaren och en grundlig undersökning. Om inga patologier hittas är det nödvändigt att använda läkarens rekommendationer för att minska sannolikheten för återuppkomst av alarmerande symtom. Vid upptäckt av en sjukdom - få råd och terapeutiska möten som kommer att stabilisera det endokrina systemets tillstånd.

Lågt blodsocker - orsaker och symtom hos kvinnor, män eller barn, behandling och förebyggande

Ett tillstånd med lågt blodsocker är inte mindre farligt än en ökning av glukos över normen, därför är det viktigt för män och kvinnor att veta varför det finns en sådan brist, vilka symtom sjukdomen manifesterar sig. Det är inte bara nödvändigt att övervaka absorptionen av socker utan också att förstå vilka åtgärder som ska vidtas vid hypoglykemi, eftersom en kritisk situation är full av allvarliga komplikationer, upp till ett hot mot livet..

Vad är lågt blodsocker

Brist på socker i blodet eller hypoglykemi är en patologi när nivån av glukos i blodet faller under normen, som hos en frisk person på fastande mage är 3,3 - 5,5 mmol / l. Glukos är hjärnans bränsle, och en obalans i dess indikatorer leder till en hypoglykemisk reaktion, till och med en koma. Lågt blodsocker orsakas av många anledningar: sjukdomar, kroppens fysiologiska egenskaper, ohälsosam kost.

Orsaker till lågt blodsocker

Orsaken till patologin ligger i skillnaden mellan nivån av hormonet insulin i blodet och intaget av kolhydrater under fysisk aktivitet och tillsammans med mat. Den främsta provokatören är undernäring när kroppen inte får de nödvändiga kolhydraterna, och med dem - energi. Som regel inträffar en kraftig minskning av blodsockret med diabetes, men detta tillstånd är också möjligt hos friska människor. Bland orsakerna till patologi:

 • överdos av insulin, hypoglykemiska läkemedel för diabetes;
 • ohälsosam kost (brist på fiber, mineralsalter och vitaminer med övervägande mat med raffinerade kolhydrater);
 • uttorkning;
 • överdriven fysisk aktivitet
 • alkoholmissbruk;
 • organsvikt (bukspottkörtel, lever, hjärta, njurar, binjurar);
 • utmattning;
 • hormonell brist med hämning av produktionen av glukagon, somatropin, adrenalin, kortisol;
 • extracellulära tumörer, godartade tumörer, autoimmuna abnormiteter;
 • överflödigt intravenöst dropp av saltlösning;
 • kroniska sjukdomar;
 • långa pauser mellan måltiderna (tom mage)
 • menstruation.

Barnet har

En låg blodglukosnivå hos barn uppstår som regel på grund av kalorifattig näring, långa tidsintervall mellan måltiderna mot bakgrund av fysisk aktivitet, psykisk stress och sömnbrist. Mindre vanligt finns det familjär idiopatisk (spontan) hypoglykemi på patogenetisk basis, vilket manifesterar sig hos barn under två år. Katalysatorn är högkänslig för leucin, vilket påskyndar syntesen av insulin och blockerar glukoneogenes i levern, vilket orsakar en minskning av glukos.

Hypoglykemi hos prematura spädbarn, som manifesteras av hypotermi, andningsstörningar, cyanos, anses också vara ett frekvent fenomen. Det kan dock också vara asymptomatiskt, i det här fallet kan det detekteras endast under de första timmarna av livet med en lämplig analys. Mamman själv är en riskfaktor för barnet om hon har typ 2-diabetes och tar läkemedel mot hypoglykemi. Barnet, oavsett graden av kliniska manifestationer, behöver akut behandling - införandet av glukos eller glukagon och hydrokortison.

 • 6 sätt att krulla ditt medellånga hår
 • Hur får man ett lån från Sberbank
 • Skinkasallad: läckra recept

Symtom

Med en attack av hypoglykemi beror människors välbefinnande på hastigheten och nivån på sockerfallet. Symtom på lågt blodsocker kan uppstå om glukosnivån sjunker kraftigt men ligger inom det normala intervallet. De viktigaste funktionerna inkluderar:

 • adrenerga störningar - ökad svettning, ett blodtryckshopp, blekhet i huden, agitation, ångest, takykardi;
 • parasympatiska tecken - svaghet, illamående, kräkningar, hunger;
 • neuroglykopeniska fenomen - svimning, yrsel, desorientering, olämpligt beteende.

Bland kvinnor

Lågt blodsocker kan vara dåligt uttryckt, signalen manifesteras endast av ökad sömnighet och trötthet. Kvinnor är mer benägna att denna patologi, särskilt med hormonella förändringar under graviditet, klimakteriet och med endokrina sjukdomar, ovariell dysfunktion. Men följande karakteristiska symtom kan förekomma:

 • svettas;
 • ångest, aggressivitet;
 • blek hud;
 • muskelhypertoni;
 • takykardi;
 • darrande muskler
 • ökat tryck
 • mydriasis;
 • generell svaghet;
 • illamående, kräkningar
 • hunger;
 • yrsel, amnesi
 • svimning, nedsatt medvetande.

Hos män

Blodsockernivån kan förändras hos män och kvinnor med åldern på grund av livsstilsförändringar och missbruk av dåliga vanor. Uppfattningen att normen för socker för män är högre än för kvinnor är ogrundad. Indikatorn beror på näring, missbruk, stressiga situationer, överdriven ansträngning. En minskning av blodsockret manifesteras hos män av följande symtom:

 • huvudvärk;
 • snabb trötthet;
 • kardiopalmus;
 • långsamt svar;
 • nervös spänning
 • brist på energi;
 • kramper.

Varför lågt blodsocker är farligt

Neuroglykopeniska och adrenerga manifestationer försvinner med korrekt behandling, men förutom dem är lågt blodsocker farligt genom utvecklingen av hypoglykemisk koma, hjärndysfunktioner, upp till demens. Dessutom är detta tillstånd riskabelt för personer med hjärt-kärlsjukdomar, det kan framkalla stroke och hjärtinfarkt, retinal blödning. Hos gravida kvinnor påverkar hypoglykemi utvecklingen av fostret negativt, vilket minskar mängden levererad glukos.

 • Zucchinipannkakor i ugnen - steg för steg matlagning. Zucchini pannkakor recept med foton
 • Kräm för mastik
 • Couscous - vad är det, laga recept med ett foto. Fördelarna med couscous

Vad ska du göra om ditt blodsocker är lågt?

Du kan klara en obetydlig brist på socker på egen hand: drick en glukoslösning, söt juice, ät en bit socker, karamell, en sked honung. Men inte alla söta livsmedel rekommenderas: till exempel kan du inte äta pasta, kakor, flingor, choklad, glass, frukt, vitt bröd. I ett allvarligt tillstånd kan en person förlora medvetandet och endast ett tidigt medicinskt ingripande hjälper..

Patienten kräver införande av glukagon eller glukos, efter en halvtimme krävs ett blodprov. Det är viktigt under behandlingen att observera administreringshastigheten så att sockerindikatorn hålls inom 5-10 mmol / l. Efterföljande behandling beror på orsakerna (insulinöverdos, njursvikt, leversjukdom), baserat på varaktigheten av glukosinfusionen bestäms.

Läkemedel för blodsockerkontroll

För patienter som tar insulin och nära och kära som lever med diabetiker bör den konstanta närvaron av läkemedel som innehåller dextros (glukos), glukagon, bli obligatorisk, liksom kunskap om hur de används korrekt. För självlindring av hypoglykemi finns följande medicineringsalternativ:

 • Glukostabletter. Matglukos kännetecknas av snabb absorption och aktiv verkan. Fördelar: förutsägbar åtgärd, billigt pris. Nackdelar: nej. Som en ersättning för läkemedlet - askorbinsyra med glukos, som säljs av alla apotek.
 • Dex4-tabletter. Tuggbara dextros tabletter kräver ingen tarmsmältning och absorberas omedelbart. Fördelar: olika trevliga smaker. Nackdelar: dåligt representerade på marknaden.
 • Dextro4. Finns i form av en gel, tabletter, D-glukos. Bekämpar snabbt hypoglykemi. Fördelar: Bekvämlighet att välja olika former. Nackdelar: inte identifierad.

Diet

I en situation med brist på glukos ordinerar läkaren en personlig diet med hänsyn till situationens allvar och de viktigaste sjukdomarna. Allmänna rekommendationer är att öka komplexa kolhydrater på menyn - fullkornsbröd, grönsaker, pasta från durumvete. Du bör välja mager, proteinrik mat: fisk, kyckling, kanin, baljväxter. Inte särskilt söta frukter måste ingå i kosten.

Förbudet åläggs alkohol, kolsyrade drycker, semolina, feta soppor, bakverk, bakverk, koffein är begränsad, snabba kolhydrater med högt glykemiskt index (honung, godis, kakor). Du måste äta fraktionerat, i små portioner, och undvika en lång paus mellan vanliga måltider. Glöm inte andra proteinkällor - nötter, mejeriprodukter, skaldjur.