Vattensalt obalans - symtom och tecken på uttorkning av kroppen

Kombinationen av processerna för intag, distribution, assimilering och utsöndring av vätska och salter från kroppen kallas vattensaltmetabolism. Balansen mellan dessa mekanismer ligger till grund för regleringen av alla grundläggande fysiologiska system, därför är obalansen förenad med en försämring av det allmänna tillståndet och utvecklingen av hälsofarliga konsekvenser..

Tecken på uttorkning

Dehydrering (uttorkning) uppstår när det finns allvarlig vätskeförlust orsakad av yttre faktorer (feber, träning) eller fysiologiska processer (svår feber, svår kräkning eller diarré, frekvent urinering). De viktigaste konsekvenserna av uttorkning är tillstånd för förskjutning av syra-basbalansen, antingen mot en ökning av surheten i kroppens media (acidos) eller en ökning av pH på grund av en ökning av nivån av alkaliska föreningar (alkalos). Symtomen på acidos är:

 • akuta attacker av illamående och kräkningar;
 • ökat tryck
 • snabb puls, hjärtarytmier;
 • andningsstörning (kvävning)
 • störningar i nervsystemet (yrsel, förlust eller förvirring av medvetandet, etc.).

När vatten-saltbalansen förändras mot en ökning av mängden alkaliska ämnen i blodet och andra kroppsvätskor, utvecklas alkalos, vars symtom är:

 • hypertoni i hjärnartärerna;
 • hypotoni i perifera vener;
 • hudens blekhet
 • överexcitation eller svaghet
 • hämning av andningsfunktionen;
 • svimning.
 • Hårfärg som matchar gröna ögon
 • Vitaminer för lederna - vilka är bäst att ta. Namn på vitaminer för leder, video
 • Bakad mjölk - fördelar och skador. Hur man gör bakad mjölk i en ugn eller multikokare hemma

Överhydrering

Elektrolytobalans kan uppstå inte bara med uttorkning utan också mot bakgrund av överhydrering - en ökning av vätskevolymer, åtföljd av en minskning av saltkoncentrationen. Detta tillstånd inträffar med hormonella störningar, levercirros och njurfunktionssvikt, hjärtsvikt och ett antal andra patologier. Symtom på överflödig vätska inkluderar:

 • arteriell hypertoni;
 • förändringar i hjärtfrekvensen;
 • svullnad;
 • förändringar i volymen av cirkulerande blod;
 • kroppsförgiftning
 • neurologiska störningar (medvetslöshet, kramper etc.).

Symtom på kaliummetabolismstörningar

Elektrolytstörningar associerade med en förändring i assimilering eller utsöndring av kalium från kroppen är förknippade med utvecklingen av hyperkalemi (en ökning av koncentrationen av kaliumsalter i blodplasman) eller hypokalemi (en minskning av kaliumnivån). En ökning av andelen av denna förening sker mot bakgrund av skador, till exempel brännskador, med njursvikt eller överdrivet intag av mat eller mediciner. Hyperkalemi symtom:

 • sänkning av blodtryck och hjärtfrekvens;
 • buksmärtor;
 • förändring i muskel-nervös excitabilitet (hypertonicitet), känslighet.

Hypokalemi kan inträffa med otillräckligt intag av kalium i kroppen, mot bakgrund av ökad utsöndring av detta salt i njurarna (till exempel med tumörer i binjurarna eller med brännskador), på grund av utspädning av blodplasma, till exempel med ökad administrering av saltlösning eller glukos. Symtom på en funktionsstörning i vatten-saltbalansen med brist på kalium:

 • hypodynamia och muskelsvaghet;
 • asteni;
 • störningar i hjärtrytmen;
 • blåsans hypertonicitet;
 • tarmstörningar.
 • Hur man firar en födelsedag på ett originellt sätt
 • Knäböj för viktminskning hemma. Hur man hukar för viktminskning av ben, sidor eller buk
 • Hur man lagar grenadierfisk korrekt. Recept för att laga grenadier i ugnen, i en kastrull och i en långsam spis

Natrium och klor

Brott mot vattenmetabolismen i kroppen kan åtföljas av hyponatremi eller hypernatremi - en förändring i koncentrationen av natriumsalter. En ökning av mängden sker med uttorkning, leder till förtjockning av blodet och åtföljs av motsvarande symtom (en ökning av belastningen på det kardiovaskulära systemet, vilket leder till en ökning av tryck, puls). Hyponatremi uppstår på grund av natriumbrist orsakad av en saltfri diet eller ökade förluster av detta salt, åtföljd av:

 • hypotoni
 • dyspeptiska störningar;
 • takykardi;
 • muskelsvaghet.

Ett överskott av klorsalter framkallar hyperhydrering med lämpliga symtom (allmän berusning, en ökning av cirkulerande blodvolymer, tryck och pulsindikatorer). Hypokloremi uppträder mot bakgrund av dieter, njursvikt och uttorkning, tillsammans med följande symtom:

 • slöhet, ökad trötthet;
 • dåsighet;
 • minskad aptit;
 • minnesstörningar;
 • alkalos.

Kalcium

Hyperkalcemi uppträder mot bakgrund av metabolisk alkalos (ofta parallellt med hypokalemi), åtföljd av hypotoni, polyuri, kräkningar och illamående och förändringar i hjärnans funktion. Symtom på brist på kalcium i kroppen vid vatten-saltbalansfel är:

 • struphuvud eller bronkospasm;
 • autonoma störningar (feber, huvudvärk, hjärtklappning);
 • kramper;
 • tetany;
 • parestesier.

Glukos

I vissa fall återspeglas brott mot vatten-saltbalansen i nivån av glukos i blodet. Symtom på dess brist är svår hunger, åtföljd av huvudvärk, neurologiska symtom, funktionsstörande termoregulering och plötsliga humörsvängningar. De karakteristiska tecknen på hyperglykemi är:

 • lukten av aceton från munnen;
 • intensiv törst;
 • höga hemoglobinnivåer.

Störningar i saltmetabolism: orsaker och konsekvenser

Störningar i saltmetabolism: orsaker och konsekvenser

De främsta orsakerna till kränkningar

Som vi redan vet är en felfritt fungerande organism, som lever under perfekta yttre förhållanden, ett perfekt, självrensande system och behöver inte någon konstgjord "rengöring". Det upprätthåller självständigt ett optimalt tillstånd i den inre miljön och reglerar alla fysiologiska processer utan hjälp av medicin. En sådan organism assimilerar mängden mineraler den verkligen behöver, och överskottet avlägsnas säkert.

Bara var har du träffat en så perfekt organism?!

Under barndomen och tonåren är störningar i mineralmetabolismen ännu inte tillräckligt stora för att orsaka märkbart obehag. Metaboliska processer är intensiva och utsöndringssystem avlägsnar aktivt överskott av salter.

Men även i denna ålder är det oundvikligt att avvika från den harmoni som helst borde existera mellan konsumtion och utsöndring av salter. De främsta orsakerna till denna situation är:

- äta mat och vatten av dålig kvalitet;

- undernäring i samband med ett överskott av salter.

Ett av de tydliga exemplen på överträdelserna av vattensaltmetaboliska processer är den så kallade saltkänsligheten. Samtidigt spelar överdrivet saltintag en viktig roll, men mycket mer är kroppens medfödda tendens att behålla detta ämne och reagera på överskottet med högt blodtryck.

Fenomenet "saltkänslighet" är oftast associerat med ärftlig (mindre ofta - med förvärvad) självregleringsstörning. Hos sådana patienter producerar njurarna och binjurarna en överdriven mängd ämnen som stör innehållet av kalium och natrium i blodkärlens väggar (kom ihåg kalium-natriumpumpen) och orsakar en obalans i vattensalt.

Sådana människor reagerar med ökat blodtryck och ödem även på en liten mängd salt, så de bör vara mycket försiktiga med mat och dryck som innehåller det, och inte ens missbruka mineralvatten.

Vilka är orsakerna (utöver de som redan nämnts) som bidrar till kränkning av vatten-mineralmetabolism och ackumulering av överskott av salter i kroppen? Det finns ett antal andra faktorer som kan påverka en person i ung, medelålders och ålderdom:

- överätning och fysisk inaktivitet;

- missbruk av droger, alkohol, tobak;

- åldersrelaterade störningar i flödet av metaboliska processer.

Denna text är ett inledande fragment.

Symtom på sjukdomen - störningar i saltmetabolism

Överträdelser och deras orsaker per kategori:

Överträdelser och deras orsaker alfabetiskt:

 • Vilka sjukdomar det är ett brott mot saltmetabolismen
 • Vilken läkare ska jag kontakta om det bryter mot saltmetabolismen

brott mot saltmetabolismen -

Vatten-saltmetabolism är en uppsättning processer av vatten och salter (elektrolyter) som kommer in i kroppen, deras absorption, fördelning i inre miljöer och utsöndring. Den dagliga mänskliga konsumtionen av vatten är cirka 2,5 liter, varav cirka 1 liter han får från maten. I människokroppen finns 2/3 av den totala mängden vatten i den intracellulära vätskan och 1/3 i den extracellulära vätskan. En del av det extracellulära vattnet finns i kärlbädden (cirka 5% av kroppsvikt), medan det mesta av det extracellulära vattnet ligger utanför kärlbädden, det är interstitiellt (interstitiellt) eller vävnadsvätska (cirka 15% av kroppsvikt). Dessutom görs en åtskillnad mellan fritt vatten, vatten som hålls kvar av kolloider i form av så kallat svällande vatten, dvs. bundet vatten och konstitutionellt (intramolekylärt) vatten, som är en del av molekylerna av proteiner, fetter och kolhydrater och frigörs under deras oxidation. Olika vävnader kännetecknas av olika förhållanden av fritt, bundet och konstitutionellt vatten. Under dagen utsöndras 1-1,4 liter vatten av njurarna, cirka 0,2 liter av tarmarna. med svett och avdunstning genom huden förlorar en person cirka 0,5 liter, med utandad luft - cirka 0,4 liter.

Systemen för reglering av vattensaltmetabolismen säkerställer upprätthållandet av den totala koncentrationen av elektrolyter (natrium, kalium, kalcium, magnesium) och den joniska sammansättningen av den intracellulära och extracellulära vätskan på samma nivå. I humant blodplasma upprätthålls koncentrationen av joner med en hög grad av konstantitet och är (i mmol / l): natrium - 130-156, kalium - 3,4-5,3, kalcium - 2,3-2,75 (inklusive.joniserat, ej bundet till proteiner - 1,13), magnesium - 0,7-1,2, klor - 97-108.

Jämfört med blodplasma och intercellulär vätska kännetecknas celler av ett högre innehåll av kalium, magnesium, fosfatjoner och en låg koncentration av natrium-, kalcium-, klor- och bikarbonatjoner. Skillnader i saltkompositionen i blodplasma och vävnadsvätska beror på kapillärväggens låga permeabilitet för proteiner. Noggrann reglering av vattensaltmetabolismen hos en frisk person tillåter att inte bara bibehålla en konstant sammansättning utan också en konstant volym kroppsvätskor, bibehålla praktiskt taget samma koncentration av osmotiskt aktiva substanser och syrabasbalans.

Reglering av vattensaltmetabolism utförs med deltagande av flera fysiologiska system. Signaler som kommer från speciella oprecisa receptorer som svarar på förändringar i koncentrationen av osmotiskt aktiva substanser, joner och vätskevolym överförs till centrala nervsystemet, varefter utsöndringen av vatten och salter från kroppen och deras konsumtion av kroppen ändras i enlighet därmed. Så med en ökning av koncentrationen av elektrolyter och en minskning av volymen av cirkulerande vätska (hypovolemi), uppstår en törstkänsla, och med en ökning av volymen av cirkulerande vätska (hypervolemi) minskar den. En ökning av volymen av cirkulerande vätska på grund av ett ökat vatteninnehåll i blodet (hydremi) kan vara kompenserande och uppstå efter massiv blodförlust.

Hydremi är en av mekanismerna för att återställa korrespondensen mellan volymen hos den cirkulerande vätskan och den vaskulära bäddens kapacitet. Patologisk hydremi är en konsekvens av nedsatt metabolism av vattensalt, till exempel vid njursvikt, etc. En frisk person kan utveckla kortvarig fysiologisk hydremi efter intag av stora mängder vätska. Utsöndringen av vatten och elektrolytjoner i njurarna styrs av nervsystemet och ett antal hormoner. Fysiologiskt aktiva substanser som produceras i njuren är också inblandade i regleringen av vattensaltmetabolism - derivat av vitamin D3, renin, kininer etc..

Innehållet av natrium och kroppen regleras huvudsakligen av njurarna under kontroll av centrala nervsystemet genom specifika natioreceptorer. svarar på förändringar i natriumhalten i kroppsvätskor, såväl som volymreceptorer och osmoreceptorer som svarar på förändringar i volymen av cirkulerande vätska respektive osmotiskt tryck av extracellulär vätska. Natriumbalansen i kroppen kontrolleras också av renin-angiotensinsystemet, aldosteron, natriuretiska faktorer. Med en minskning av vattenhalten i kroppen och en ökning av det osmotiska trycket i blodet ökar utsöndringen av vasopressin (antidiuretiskt hormon), vilket orsakar en ökning av den omvända absorptionen av vatten i njurarna. En ökning av natriumretentionen i njurarna orsakar aldosteron, och en ökning av natriumutsöndringen orsakas av natriuretiska hormoner eller natriuretiska faktorer. Dessa inkluderar atriopeptider syntetiserade i förmakarna och har diuretiska, natriuretiska effekter, såväl som vissa prostaglandiner.

Vilka sjukdomar det bryter mot saltmetabolismen:

Orsakerna till störningen av saltmetabolismen i kroppen är en stillasittande livsstil, hormonella förändringar, överdriven näring, tung konsumtion av kött, kryddiga rätter och baljväxter, alkoholmissbruk, rökning och systematisk hypotermi i kroppen eller enskilda leder i extremiteterna.

Den huvudsakliga manifestationen av nedsatt saltmetabolism är en sjukdom i lederna: begränsning av rörlighet, i dem, krispning och sprickbildning, smärta vid vila och under rörelse, deformation, benväxt i form av "taggar", "sporrar", "morrhår" etc..

Störningar i vattensaltmetabolismen manifesteras av ansamling av vätska i kroppen, uppkomst av ödem eller vätskebrist, en minskning eller ökning av blodets osmotiska tryck, en kränkning av elektrolytbalansen, dvs. en minskning eller ökning av koncentrationen av enskilda joner (hypokalemi och hyperkalemi, hypokalcemi och hyperkalcemi, etc.), en förändring i syrabas-tillståndet - acidos eller alkalos. Kunskap om de patologiska tillstånden där den joniska sammansättningen av blodplasma eller koncentrationen av enskilda joner i den förändras är viktig för differentiell diagnos av olika sjukdomar..

Brist på vatten och elektrolytjoner, huvudsakligen Na +, K + och Cl -joner, uppstår när kroppen tappar vätskor som innehåller elektrolyter. Negativ natriumbalans utvecklas när utsöndringen överstiger intaget under lång tid. Natriumförlust som leder till patologi kan vara extrarenal och renal. Extrarenal natriumförlust uppträder främst genom mag-tarmkanalen med okänslig kräkning, kraftig diarré, tarmobstruktion, pankreatit, peritonit och genom huden med ökad svettning (vid höga lufttemperaturer, feber, etc.), brännskador, cystisk fibros, massiv blodförlust.

De flesta magtarmsjuicer är nästan isotoniska mot blodplasma, så om utbyte av vätska som förlorats genom magtarmkanalen utförs korrekt, observeras vanligtvis inga förändringar i den extracellulära vätskans osmolalitet. Om emellertid vätskan som går förlorad under kräkningar eller diarré ersätts av en isoton glukoslösning, utvecklas ett hypotoniskt tillstånd och som ett samtidigt fenomen minskar koncentrationen av K + -joner i den intracellulära vätskan. Den vanligaste förlusten av natrium genom huden uppstår vid brännskador. Förlusten av vatten är i detta fall relativt högre än natriumförlusten, vilket leder till utveckling av heterosmolalitet hos extracellulära och intracellulära vätskor, följt av en minskning av deras volymer. Brännskador "/> Brännskador och andra hudskador åtföljs av en ökning av kapillärpermeabilitet, vilket leder till förlust av inte bara natrium, klor och vatten utan också plasmaproteiner.
Njurarna kan utsöndra mer natrium än vad som är nödvändigt för att upprätthålla beständigheten i vattensaltmetabolismen när mekanismerna för reglering av natriumåterabsorption i njurröret störs eller när natriumtransport till cellerna i njurröret inhiberas. Betydande renal natriumförlust i friska njurar kan uppstå med en ökning av diures av endogent eller exogent ursprung, inkl. med otillräcklig syntes av mineralokortikoider av binjurarna eller införandet av diuretika. Vid nedsatt njurfunktion (till exempel vid kronisk njursvikt) uppstår natriumförlust i kroppen främst på grund av en överträdelse av dess återabsorption i njurarna. De viktigaste tecknen på natriumbrist är cirkulationsstörningar, inklusive kollaps.

Vattenbrist med en relativt liten förlust av elektrolyter uppstår på grund av ökad svettning när kroppen är överhettad eller under hårt fysiskt arbete. Vatten går förlorat med långvarig hyperventilation i lungorna efter att ha tagit diuretika som inte har en saluretisk effekt.

Ett relativt överskott av elektrolyter i blodplasman bildas under perioden med svält i vattnet - med otillräcklig vattentillförsel till patienter som är medvetslösa och får tvingad näring, med nedsatt sväljning och hos spädbarn - med otillräcklig konsumtion av mjölk och vatten. Ett relativt eller absolut överskott av elektrolyter med en minskning av den totala volymen vatten i kroppen leder till en ökning av koncentrationen av osmotiskt aktiva substanser i den extracellulära vätskan och uttorkning av celler. Detta stimulerar utsöndringen av aldosteron, vilket hämmar utsöndringen av natrium i njurarna och begränsar utsöndringen av vatten från kroppen..

Återställningen av mängden vatten och vätskans isotonicitet under patologisk uttorkning av kroppen uppnås genom att dricka stora mängder vatten eller genom intravenös administrering av en isoton lösning av natriumklorid och glukos. Förlusten av vatten och natrium med ökad svettning kompenseras genom att dricka saltat (0,5% natriumkloridlösning) vatten.

Överskott av vatten och elektrolyter uppträder som ödem. De främsta orsakerna till deras förekomst inkluderar ett överskott av natrium i intravaskulära och interstitiella utrymmen, oftare med njursjukdomar, kronisk leversvikt, ökad permeabilitet i kärlväggarna. Vid hjärtsvikt kan överskott av natrium i kroppen uppväga överflödigt vatten. Den störda vatten-elektrolytbalansen återställs genom att begränsa natrium i kosten och ordinera natriuretiska diuretika.

Överskott av vatten i kroppen med en relativ brist på elektrolyter (så kallad vattenförgiftning eller vattenförgiftning, hypoosmolär hyperhydria) bildas när en stor mängd färskvatten eller glukoslösning införs i kroppen med otillräcklig vätskefrisättning; överflödigt vatten kan också komma in i kroppen i form av en hypoosmotisk vätska under hemodialys. Med vattenförgiftning, hyponatremi, hypokalemi utvecklas volymen extracellulär vätska. Kliniskt manifesteras detta av illamående och kräkningar, förvärras av att dricka färskt vatten, och kräkningar ger inte lättnad; synliga slemhinnor hos patienter med ökad fukt. Hydrering av hjärnans cellulära strukturer manifesteras av sömnighet, huvudvärk, muskelsvängningar, kramper. I svåra fall av vattenförgiftning utvecklas lungödem, ascites, hydrotorax. Vattenförgiftning kan elimineras genom intravenös administrering av en hyperton natriumkloridlösning och en kraftig begränsning av vattenintaget.

Kaliumbrist är huvudsakligen en följd av dess otillräckliga intag av mat och förlust under kräkningar, långvarig magsköljning, riklig diarré. Förlusten av kalium vid sjukdomar i mag-tarmkanalen (tumörer i matstrupen och magen, pylorisk stenos, tarmobstruktion, fistlar etc.) är i hög grad associerad med hypokloremi som utvecklas i dessa sjukdomar, där den totala mängden kalium som utsöndras i urinen ökar kraftigt. Patienter som lider av upprepad blödning av någon etiologi förlorar betydande mängder kalium. Kaliumbrist uppträder hos patienter som har behandlats länge med kortikosteroider, hjärtglykosider, diuretika och laxermedel. Stora förluster av kalium under operationer i magen och tunntarmen. Under den postoperativa perioden noteras hypokalemi oftare vid infusion av isoton natriumkloridlösning, eftersom Na + -joner är antagonister för K + -joner. Frisättningen av K + -joner från celler i den extracellulära vätskan ökar kraftigt, följt av deras utsöndring genom njurarna med ökad proteinnedbrytning; en signifikant kaliumbrist utvecklas vid sjukdomar och patologiska tillstånd, åtföljd av kränkning av vävnadstrofism och kakexi (omfattande brännskador, peritonit, empyema, maligna tumörer). Kaliumbrist i kroppen har inga specifika kliniska tecken. Hypokalemi åtföljs av sömnighet, apati, störningar i nervös och muskulär excitabilitet, minskad muskelstyrka och reflexer, hypotoni i strimmiga och släta muskler (tarmens tarm, urinblåsa, etc.). Det är viktigt att bedöma graden av minskning av kaliumhalten i vävnader och celler genom att bestämma dess mängd i materialet erhållet från en muskelbiopsi, bestämma kaliumkoncentrationen i erytrocyter, nivån på utsöndringen med daglig urin, eftersom hypokalemi återspeglar inte den fulla omfattningen av kaliumbrist i kroppen. Hypokalemi har relativt tydliga manifestationer på EKG (minskat Q-T-intervall, förlängning av Q-T-segment och T-våg, utplattning av T-våg).

Kaliumbrist kompenseras genom att införa kaliumrika livsmedel i kosten: torkade aprikoser, katrinplommon, russin, aprikos, persika och körsbärsjuice. I fall av kaliumförstärkt diet är kalium ordinerat oralt i form av kaliumklorid, panangin (asparkam), intravenös infusion av kaliumpreparat (i frånvaro av anuri eller oliguri). Med en snabb förlust av kalium bör dess utbyte utföras med en hastighet nära eliminationshastigheten för K + -joner från kroppen. De viktigaste symptomen på en kaliumöverdos: arteriell hypotoni mot en bakgrund av bradykardi, en ökning och skärpning av T-vågen på EKG, extrasystol. I dessa fall stoppas administreringen av kaliumpreparat och kalciumpreparat ordineras - en fysiologisk kaliumantagonist, diuretika, flytande.

Hyperkalemi utvecklas med nedsatt njurekaliumutsöndring (till exempel med anurier av vilken som helst uppkomst), svår hyperkortisolism, efter adrenalektomi, med traumatisk toxicos, omfattande brännskador i huden och andra vävnader, massiv hemolys (inklusive efter massiva blodtransfusioner) samt med ökad proteinfördelning, till exempel under hypoxi, ketoacidotisk koma, diabetes mellitus, etc. Kliniskt manifesterar hyperkalemi, särskilt med sin snabba utveckling, som är av stor betydelse, som ett karaktäristiskt syndrom, även om svårighetsgraden av vissa symtom beror på uppkomsten av hyperkalemi och svårighetsgraden av den underliggande sjukdomen. Dåsighet, förvirring, smärta i extremiteterna, buken noteras, smärta i tungan är karakteristisk. Slap muskelförlamning observeras, inkl. pares av tarmens släta muskler, sänkning av blodtrycket, bradykardi, ledning och hjärtrytmstörningar, dämpade hjärtljud. I diastolfasen kan hjärtstopp inträffa. Behandling för hyperkalemi består av en kaliumbegränsad diet och intravenöst natriumbikarbonat; visar intravenös administrering av 20% eller 40% glukoslösning med samtidig administrering av insulin och kalciumpreparat. Mest effektivt för hyperkalemi hemodialys.

Natrium är huvudkatjonen av plasma och extracellulär vätska och bestämmer till stor del deras osmotiska tryck. Det utsöndras främst i urinen. Återupptaget av natrium i de distala njurrören förstärks av aldosteron. Sann hyponatremi observeras vid njursjukdom och överdosering av diuretika, liksom med svår diarré, kräkningar, binjurinsufficiens. I dessa fall upptäcks också natriumbrist i vävnader och vävnadsvätska..

En annan situation observeras hos patienter med utveckling av ascites före behandling med natriuretika. I sådana fall återspeglar hyponatremi inte den sanna balansen mellan natrium, eftersom den ackumuleras i stora mängder i interstitiell vätska..

Intravenös natriumadministrering till sådana patienter är farlig på grund av risken för lungödem. Framgångsrik behandling av ascites leder ofta till att hyponatremi försvinner hos dessa patienter..

Hyponatremi observeras hos ett antal patienter med akut alkoholisk hepatit, mycket mindre ofta hos patienter med akut viral hepatit. I det terminala stadiet av leversjukdom är hyponatremi vanligt. En signifikant minskning av natriumkoncentrationen i interstitiell vätska kan orsaka allvarlig skada på hepatocyter.

Kalium spelar en viktig roll i metaboliska processer. Serumkalium regleras huvudsakligen av hormoner. Hypokalemi observeras ofta vid avancerad cirros, liksom med maligna levertumörer. Allvarlig hypokalemi bidrar till utvecklingen av encefalopati hos patienter med svår leverskada. Denna form av encefalopati kallades Calcas falska koma..

Kalcium spelar en viktig roll i metabolismen av ben och bindväv. Hyperkalcemi observeras i ett antal leversjukdomar associerade med gulsot. Allvarliga störningar i kalciummetabolismen, vilket leder till osteoporos, upptäcks i primär och sekundär gallcirros.
Hypokalcemi uppträder vid fulminant viral hepatit, särskilt i fall av samtidig pankreatit och hypoalbuminemi.

Magnesium. Hypomagnesemi förekommer vid svår kronisk (särskilt alkohol) leversjukdom och kan bidra till utvecklingen av encefalopati. Tillsammans med detta noterades att rengöring av lavemang med magnesiumsulfat hos vissa patienter med leverencefalopati orsakade utvecklingen av hypermagnesemi..

Vilken läkare ska jag kontakta om det bryter mot saltmetabolismen:

Har du märkt ett brott mot saltmetabolismen? Vill du veta mer detaljerad information eller behöver du en inspektion? Du kan boka tid hos en läkare - Euro lab-kliniken står alltid till din tjänst! De bästa läkarna kommer att undersöka dig, studera de yttre tecknen och hjälpa till att identifiera sjukdomen genom symtom, ge dig råd och ge nödvändig hjälp. Du kan också ringa en läkare hemma. Clinic Euro lab är öppet dygnet runt för dig.

Hur man kontaktar kliniken:
Telefonnummer till vår klinik i Kiev: (+38 044) 206-20-00 (flerkanalig). Kliniksekreteraren väljer en lämplig dag och timme för dig att besöka läkaren. Vår plats och vägbeskrivning listas här. Titta mer detaljerat på alla klinikens tjänster på dess personliga sida.

Om du tidigare har utfört någon forskning, var noga med att ta med resultaten för ett samråd med en läkare. Om forskningen inte har utförts kommer vi att göra allt som behövs i vår klinik eller med våra kollegor i andra kliniker.

Har du tappat saltmetabolismen? Du måste vara mycket försiktig med din hälsa i allmänhet. Människor ägnar inte tillräckligt mycket åt symtomen på sjukdomar och inser inte att dessa sjukdomar kan vara livshotande. Det finns många sjukdomar som först inte manifesterar sig i vår kropp, men i slutändan visar det sig att det tyvärr är för sent att behandla dem. Varje sjukdom har sina egna specifika tecken, karakteristiska yttre manifestationer - de så kallade symtomen på sjukdomen. Identifiering av symtom är det första steget i diagnos av sjukdomar i allmänhet. För att göra detta behöver du bara undersökas av en läkare flera gånger om året för att inte bara förhindra en fruktansvärd sjukdom utan också för att upprätthålla ett hälsosamt sinne i kroppen och kroppen som helhet..

Om du vill ställa en läkare en fråga - använd avsnittet i online-konsultationen, kanske hittar du svar på dina frågor där och läser tips om hur du tar hand om dig själv. Om du är intresserad av recensioner av kliniker och läkare, försök hitta den information du behöver på forumet. Registrera dig också på Euro labs medicinska portal för att ständigt uppdateras med de senaste nyheterna och informationsuppdateringarna på webbplatsen, som automatiskt skickas till din post.

Saltmetabolism störning

Allmän information

Vatten-saltmetabolism är en uppsättning processer av vatten och salter (elektrolyter) som kommer in i kroppen, deras absorption, fördelning i inre miljöer och utsöndring från kroppen. Den dagliga mänskliga konsumtionen av vatten är cirka 2,5 liter, varav cirka 1 liter han får från maten. I människokroppen finns 2/3 av den totala mängden vatten i den intracellulära vätskan och 1/3 i den extracellulära vätskan. En del av det extracellulära vattnet finns i kärlbädden (cirka 5% av kroppsvikt), medan det mesta av det extracellulära vattnet ligger utanför kärlbädden, det är interstitiellt (interstitiellt) eller vävnadsvätska (cirka 15% av kroppsvikt).

Dessutom görs en åtskillnad mellan fritt vatten, vatten som hålls kvar av kolloider i form av så kallat svällande vatten, dvs. bundet vatten och konstitutionellt (intramolekylärt) vatten, som är en del av molekylerna av proteiner, fetter och kolhydrater och frigörs under deras oxidation. Olika vävnader kännetecknas av olika förhållanden av fritt, bundet och konstitutionellt vatten. Under dagen utsöndras 1-1,4 liter vatten av njurarna, cirka 0,2 liter av tarmarna. med svett och avdunstning genom huden förlorar en person cirka 0,5 liter, med utandad luft - cirka 0,4 liter.


Systemen för reglering av vattensaltmetabolismen säkerställer upprätthållandet av den totala koncentrationen av elektrolyter (natrium, kalium, kalcium, magnesium) och den joniska sammansättningen av den intracellulära och extracellulära vätskan på samma nivå. I humant blodplasma upprätthålls koncentrationen av joner med en hög grad av konstantitet och är (i mmol / l): natrium - 130-156, kalium - 3,4-5,3, kalcium - 2,3-2,75 (inklusive.joniserat, ej bundet till proteiner - 1,13), magnesium - 0,7-1,2, klor - 97-108.

Jämfört med blodplasma och intercellulär vätska kännetecknas celler av ett högre innehåll av kalium, magnesium, fosfatjoner och en låg koncentration av natrium-, kalcium-, klor- och bikarbonatjoner. Skillnader i saltkompositionen i blodplasma och vävnadsvätska beror på kapillärväggens låga permeabilitet för proteiner.

Noggrann reglering av vattensaltmetabolismen hos en frisk person tillåter att inte bara bibehålla en konstant sammansättning utan också en konstant volym kroppsvätskor, bibehålla praktiskt taget samma koncentration av osmotiskt aktiva substanser och syrabasbalans.

Reglering av vattensaltmetabolism utförs med deltagande av flera fysiologiska system. Signaler från speciella oprecisa receptorer som svarar på förändringar i koncentrationen av osmotiskt aktiva substanser, joner och vätskevolym överförs till centrala nervsystemet, varefter utsöndringen av vatten och salter från kroppen och deras konsumtion av kroppen ändras i enlighet därmed.

Med en ökning av koncentrationen av elektrolyter och en minskning av volymen av cirkulerande vätska (hypovolemi) uppstår en törstkänsla och med en ökning av volymen av cirkulerande vätska (hypervolemi) minskar den. En ökning av volymen av cirkulerande vätska på grund av ett ökat vatteninnehåll i blodet (hydremi) kan vara kompenserande och uppstå efter massiv blodförlust.

Hydremi är en av mekanismerna för att återställa korrespondensen mellan volymen hos den cirkulerande vätskan och den vaskulära bäddens kapacitet. Patologisk hydremi är en konsekvens av en överträdelse av vattensaltmetabolismen, till exempel med njursvikt etc..

En frisk person kan utveckla kortvarig fysiologisk hydremi efter att ha druckit stora mängder vätska. Utsöndringen av vatten och elektrolytjoner i njurarna styrs av nervsystemet och ett antal hormoner. Fysiologiskt aktiva substanser som produceras i njuren är också inblandade i regleringen av vattensaltmetabolism - derivat av vitamin D3, renin, kininer etc..

Innehållet av natrium och kroppen regleras huvudsakligen av njurarna under kontroll av centrala nervsystemet genom specifika natioreceptorer. svarar på förändringar i natriumhalten i kroppsvätskor, såväl som volymreceptorer och osmoreceptorer som svarar på förändringar i volymen av cirkulerande vätska respektive osmotiskt tryck av extracellulär vätska. Natriumbalansen i kroppen kontrolleras också av renin-angiotensinsystemet, aldosteron, natriuretiska faktorer.

Med en minskning av vattenhalten i kroppen och en ökning av det osmotiska trycket i blodet ökar utsöndringen av vasopressin (antidiuretiskt hormon), vilket orsakar en ökning av den omvända absorptionen av vatten i njurarna. En ökning av natriumretention i njurarna orsakar aldosteron och en ökning av natriumutsöndring: natriuretiska hormoner eller natriuretiska faktorer. Dessa inkluderar atriopeptider syntetiserade i förmakarna och har diuretiska, natriuretiska effekter, såväl som vissa prostaglandiner.

Orsaker till störningar i saltmetabolism

Orsakerna till kränkningar kan vara olika, oftast påverkar följande faktorer negativt saltmetabolismen:

Stillasittande livsstil;

riklig konsumtion av kött, kryddiga rätter och baljväxter;

alkoholmissbruk;


Den huvudsakliga manifestationen av nedsatt saltmetabolism är sjukdomar i lederna: begränsning av rörlighet, i dem, krisp och knastrar, smärta vid vila och under rörelse, deformation, bentillväxt.

Störningar i vattensaltmetabolismen manifesteras:

Ansamling av vätska i kroppen;

utseendet på ödem / vätskebrist;

minskning / ökning av osmotiskt blodtryck;

elektrolyt obalans;

minskning / ökning av koncentrationen av enskilda joner;

förändring i syrabas-tillstånd.

Kunskap om de patologiska tillstånden där den joniska sammansättningen av blodplasma eller koncentrationen av enskilda joner i den förändras är viktig för differentiell diagnos av olika sjukdomar..

Brist på vatten och elektrolytjoner, huvudsakligen Na +, K + och Cl -joner, uppstår när kroppen tappar vätskor som innehåller elektrolyter. Negativ natriumbalans utvecklas när utsöndringen överstiger intaget under lång tid. Onormal natriumförlust kan vara extrarenal och renal.

Extrarenal natriumförlust uppträder främst genom mag-tarmkanalen med följande manifestationer:

De flesta magtarmsjuicer är nästan isotoniska mot blodplasma, så om utbyte av vätska som förlorats genom magtarmkanalen utförs korrekt, observeras vanligtvis inga förändringar i den extracellulära vätskans osmolalitet. Om emellertid vätskan som går förlorad under kräkningar eller diarré ersätts av en isoton glukoslösning, utvecklas ett hypotoniskt tillstånd och som ett samtidigt fenomen minskar koncentrationen av K + -joner i den intracellulära vätskan..

Den vanligaste förlusten av natrium genom huden uppstår vid brännskador. Förlusten av vatten är i detta fall relativt högre än natriumförlusten, vilket leder till utveckling av heterosmolalitet hos extracellulära och intracellulära vätskor, följt av en minskning av deras volymer. Njurarna kan utsöndra mer natrium än vad som är nödvändigt för att upprätthålla beständigheten i metabolismen av vattensalt, i händelse av brott mot mekanismerna för reglering av natriumåterabsorption i njurröret eller hämning av natriumtransport in i cellerna i njurrören..

Betydande renal natriumförlust i friska njurar kan uppstå med en ökning av diures av endogent eller exogent ursprung, inkl. med otillräcklig syntes av mineralokortikoider av binjurarna eller införandet av diuretika. Vid nedsatt njurfunktion (till exempel vid kronisk njursvikt) uppstår natriumförlust i kroppen främst på grund av en överträdelse av dess återabsorption i njurarna. De viktigaste tecknen på natriumbrist är cirkulationsstörningar.

Vattenbrist med en relativt liten förlust av elektrolyter uppstår på grund av ökad svettning när kroppen är överhettad eller under hårt fysiskt arbete. Vatten går förlorat med långvarig hyperventilation i lungorna efter att ha tagit diuretika som inte har en saluretisk effekt.

Återställning av mängden vatten och isotoniciteten hos vätskan vid patologisk uttorkning av kroppen uppnås genom att dricka en stor mängd dricksvatten eller genom intravenös administrering av en isoton lösning av natriumklorid och glukos. Förlusten av vatten och natrium med ökad svettning kompenseras genom att dricka saltat (0,5% natriumkloridlösning) vatten.

Överskott av vatten och elektrolyter uppträder som ödem. De främsta orsakerna till deras förekomst inkluderar ett överskott av natrium i intravaskulära och interstitiella utrymmen, oftare med njursjukdomar, kronisk leversvikt, ökad permeabilitet i kärlväggarna. Vid hjärtsvikt kan överskott av natrium i kroppen uppväga överflödigt vatten. Den störda vatten-elektrolytbalansen återställs genom att begränsa natrium i kosten och ordinera natriuretiska diuretika.

Överskott av vatten i kroppen med en relativ brist på elektrolyter (så kallad vattenförgiftning eller vattenförgiftning, hypoosmolär hyperhydria) bildas när en stor mängd färskvatten eller glukoslösning införs i kroppen med otillräcklig vätskefrisättning; överflödigt vatten kan också komma in i kroppen i form av en hypoosmotisk vätska under hemodialys.

Med vattenförgiftning, hyponatremi, hypokalemi utvecklas volymen extracellulär vätska. Kliniskt manifesteras detta av illamående och kräkningar, förvärras av att dricka färskt vatten, och kräkningar ger inte lättnad; synliga slemhinnor hos patienter med ökad fukt. Hydrering av hjärnans cellulära strukturer manifesteras av sömnighet, huvudvärk, muskelsvängningar, kramper. I svåra fall av vattenförgiftning utvecklas lungödem, ascites, hydrotorax. Vattenförgiftning kan elimineras genom intravenös administrering av en hyperton natriumkloridlösning och en kraftig begränsning av vattenintaget.

Kaliumbrist är huvudsakligen en följd av dess otillräckliga intag av mat och förlust under kräkningar, långvarig magsköljning, riklig diarré. Förlust av kalium vid sjukdomar i mag-tarmkanalen, såsom:

Det är till stor del associerat med hypokloremi vid dessa sjukdomar, där den totala mängden kalium som utsöndras i urinen ökar kraftigt. Patienter som lider av upprepad blödning av någon etiologi förlorar betydande mängder kalium.

Kaliumbrist uppträder hos patienter som har behandlats länge med kortikosteroider, hjärtglykosider, diuretika och laxermedel. Stora förluster av kalium under operationer i magen och tunntarmen.

Under den postoperativa perioden noteras hypokalemi oftare vid infusion av isoton natriumkloridlösning, eftersom Na + -joner är antagonister för K + -joner. Frisättningen av K + -joner från celler i den extracellulära vätskan ökar kraftigt, följt av deras utsöndring genom njurarna med ökad proteinnedbrytning; en signifikant kaliumbrist utvecklas vid sjukdomar och patologiska tillstånd, åtföljd av kränkning av vävnadstrofism och kakexi (omfattande brännskador, peritonit, empyema, maligna tumörer). Kaliumbrist i kroppen har inga specifika kliniska tecken.

Hypokalemi åtföljs av följande symtom:

störningar i nervös och muskel excitabilitet;

minskad muskelstyrka och reflexer;

hypotoni av räfflade och släta muskler (tarmtarm, urinblåsa).

Det är viktigt att bedöma graden av minskning av kaliumhalten i vävnader och celler genom att bestämma dess mängd i materialet erhållet från en muskelbiopsi, bestämma kaliumkoncentrationen i erytrocyter, nivån på utsöndringen med daglig urin, eftersom hypokalemi återspeglar inte hela graden av kaliumbrist i kroppen. Hypokalemi har relativt tydliga manifestationer på EKG (minskat Q-T-intervall, förlängning av Q-T-segment och T-våg, utplattning av T-vågen).

Hyperkalemi


Kaliumbrist kompenseras genom att införa kaliumrika livsmedel i kosten. Dessa kan vara följande produkter:

I fall av kaliumförstärkt diet är kalium ordinerat oralt i form av kaliumklorid, panangin (asparkam), intravenös infusion av kaliumpreparat (i frånvaro av anuri eller oliguri). Med en snabb förlust av kalium bör dess utbyte utföras med en hastighet nära eliminationshastigheten för K + -joner från kroppen. De viktigaste symptomen på en kaliumöverdos: arteriell hypotoni mot en bakgrund av bradykardi, en ökning och skärpning av T-vågen på EKG, extrasystol. I dessa fall stoppas administreringen av kaliumpreparat och kalciumpreparat ordineras - en fysiologisk kaliumantagonist, diuretika, flytande.

Hyperkalemi utvecklas med nedsatt njurekaliumutsöndring (till exempel med anurier av vilken som helst uppkomst), svår hyperkortisolism, efter adrenalektomi, med traumatisk toxicos, omfattande brännskador i huden och andra vävnader, massiv hemolys (inklusive efter massiva blodtransfusioner) samt med ökad proteinfördelning, till exempel med hypoxi, ketoacidotisk koma, diabetes mellitus etc. Kliniskt manifesterar hyperkalemi, särskilt med dess snabba utveckling, som är av stor betydelse, som ett karakteristiskt syndrom, även om svårighetsgraden av vissa tecken beror på uppkomsten av hyperkalemi och svårighetsgraden av den underliggande sjukdomen.

Följande symtom noteras:

smärta i extremiteterna

karakteristisk tungbesvär.

Slap muskelförlamning observeras, inkl. pares av tarmens släta muskler, sänkning av blodtrycket, bradykardi, ledning och hjärtrytmstörningar, dämpade hjärtljud. I diastolfasen kan hjärtstopp inträffa. Behandling för hyperkalemi består av en kaliumbegränsad diet och intravenöst natriumbikarbonat; visar intravenös administrering av 20% eller 40% glukoslösning med samtidig administrering av insulin och kalciumpreparat. Mest effektivt för hyperkalemi hemodialys.

Natrium är huvudkatjonen av plasma och extracellulär vätska och bestämmer till stor del deras osmotiska tryck. Det utsöndras främst i urinen. Återupptaget av natrium i de distala njurrören förstärks av aldosteron. Sann hyponatremi observeras med njursjukdom och överdos av diuretika, liksom med:

I dessa fall upptäcks också natriumbrist i vävnader och vävnadsvätska..

En annan situation observeras hos patienter med utveckling av ascites före behandling med natriuretika. I sådana fall återspeglar hyponatremi inte den sanna balansen mellan natrium, eftersom den ackumuleras i stora mängder i interstitiell vätska..

Intravenös natriumadministrering till sådana patienter är farlig på grund av risken för lungödem. Framgångsrik behandling av ascites leder ofta till att hyponatremi försvinner hos dessa patienter..

Hyponatremi observeras hos ett antal patienter med akut alkoholisk hepatit, mycket mindre ofta hos patienter med akut viral hepatit. I det terminala stadiet av leversjukdom är hyponatremi vanligt. En signifikant minskning av natriumkoncentrationen i interstitiell vätska kan orsaka allvarlig skada på hepatocyter.

Kalium spelar en viktig roll i metaboliska processer. Serumkalium regleras huvudsakligen av hormoner. Hypokalemi observeras ofta vid avancerad cirros, liksom med maligna levertumörer. Allvarlig hypokalemi bidrar till utvecklingen av encefalopati hos patienter med svår leverskada. Denna form av encefalopati kallades Calcas falska koma..

Hyperkalcemi

Kalcium spelar en viktig roll i metabolismen av ben och bindväv. Hyperkalcemi observeras i ett antal leversjukdomar associerade med gulsot. Allvarliga störningar i kalciummetabolismen, vilket leder till osteoporos, upptäcks i primär och sekundär gallcirros i levern. Hypokalcemi uppträder vid fulminant viral hepatit, särskilt i fall av samtidig pankreatit och hypoalbuminemi.

Hypomagnesemi förekommer vid svår kronisk (särskilt alkohol) leversjukdom och kan bidra till utvecklingen av encefalopati. Tillsammans med detta noterades att rengöring av lavemang med magnesiumsulfat hos vissa patienter med leverencefalopati orsakade utvecklingen av hypermagnesemi..

Bookitut.ru

Störningar i saltmetabolism: orsaker och konsekvenser

De främsta orsakerna till kränkningar

Som vi redan vet är en felfritt fungerande organism, som lever under perfekta yttre förhållanden, ett perfekt, självrensande system och behöver inte någon konstgjord "rengöring". Det upprätthåller självständigt ett optimalt tillstånd i den inre miljön och reglerar alla fysiologiska processer utan hjälp av medicin. En sådan organism assimilerar mängden mineraler den verkligen behöver, och överskottet avlägsnas säkert.

Bara var har du träffat en så perfekt organism?!

Under barndomen och tonåren är störningar i mineralmetabolismen ännu inte tillräckligt stora för att orsaka märkbart obehag. Metaboliska processer är intensiva och utsöndringssystem avlägsnar aktivt överskott av salter.

Men även i denna ålder är det oundvikligt att avvika från den harmoni som helst borde existera mellan konsumtion och utsöndring av salter. De främsta orsakerna till denna situation är:

- äta mat och vatten av dålig kvalitet;

- undernäring i samband med ett överskott av salter.

Ett av de tydliga exemplen på överträdelserna av vattensaltmetaboliska processer är den så kallade saltkänsligheten. Samtidigt spelar överdrivet saltintag en viktig roll, men mycket mer är kroppens medfödda tendens att behålla detta ämne och reagera på överskottet med högt blodtryck.

Fenomenet "saltkänslighet" är oftast associerat med ärftlig (mindre ofta - med förvärvad) självregleringsstörning. Hos sådana patienter producerar njurarna och binjurarna en överdriven mängd ämnen som stör innehållet av kalium och natrium i blodkärlens väggar (kom ihåg kalium-natriumpumpen) och orsakar en obalans i vattensalt.

Sådana människor reagerar med ökat blodtryck och ödem även på en liten mängd salt, så de bör vara mycket försiktiga med mat och dryck som innehåller det, och inte ens missbruka mineralvatten.

Vilka är orsakerna (utöver de som redan nämnts) som bidrar till kränkning av vatten-mineralmetabolism och ackumulering av överskott av salter i kroppen? Det finns ett antal andra faktorer som kan påverka en person i ung, medelålders och ålderdom:

- överätning och fysisk inaktivitet;

- missbruk av droger, alkohol, tobak;

- åldersrelaterade störningar i flödet av metaboliska processer.

Åldersrelaterade förändringar i vattensaltmetabolismen och deras konsekvenser

Denna faktor bör diskuteras mer detaljerat. Vad händer med mineralmetabolismen hos de flesta äldre och när börjar sådana förändringar?

Detta är också viktigt för att inte en enda sjukdom i samband med ackumulering av salter uppträder i kroppen omedelbart över natten. Sådana sjukdomar "mognar" ofta under månader och till och med år, under en lång tid nästan inte känner sig. Och bara som ett resultat av någon form av startimpuls (stress, fysisk eller psyko-emotionell överansträngning etc.) faller de på oss, som en smält istapp, som vi inte uppmärksammade på vintern.

Smärta i ryggraden, lederna och musklerna manifesterar sig oftast tidigast 20-25 år. Undantaget är professionella idrottare vars liv är fyllda med skador och outhärdlig överbelastning..

Och hos vanliga människor - relativt hälsosamma, mer eller mindre rationellt äta, inte missbruka salt mat och förmodligen till och med gå in för sport - de första tecknen på obehag i ryggen och (eller) leder börjar kännas tidigast 25 år. För många noteras detta mycket senare..

Vilka åldersrelaterade förändringar inträffar när det gäller vattensaltmetabolism??

Åldrande av kroppen manifesteras främst i avmattning av metaboliska processer och ackumulering av "fel" som kan uppstå till följd av följande faktorer:

- försämring av organens och systemens arbete,

- anpassning av kroppen till en minskning av den totala energipotentialen och hormonnivåerna;

- en betydande förändring av livsstilen;

- uppfattning om sig själv som en person i hög ålder.

Och den senare är inte en metafor utan ett verkligt faktum. Det har länge varit känt: en som är ung i hjärtat åldras inte längre i kroppen.

Förändringar i vattensaltmetabolismen hos äldre leder till en minskning av koncentrationen av magnesium, kalium och biologiskt viktiga spårämnen - zink, mangan, koppar. Samtidigt ökar natriumkoncentrationen i levercellerna, hjärtmuskeln, njurarna, binjurarna och i röda blodkroppar. Dessutom ökar kroppen halten av aluminium, bly, kadmium och andra neutrala eller skadliga spårämnen..

Försvagningen av utsöndringssystemens funktioner och andra regleringsmekanismer leder till en obalans mellan ackumulering och utsöndring av mineralämnen, det vill säga en kränkning av mineralmetabolismen. Salter har inte tid att utsöndras i tid, vilket resulterar i att deras deponering börjar i kroppen.

Resultatet av ackumulering och avsättning av salter är en hel "massa" sjukdomar, som manifesteras av obehaglig smärta, begränsning av rörelse och deformation av ben och leder..

Det visade sig att varje typ av salt har "favorit" lokaliseringssajter. Därför bestämmer den dominerande typen av salt vilken sjukdom en viss organism är mer mottaglig för..

Exempelvis "föredrar" uratsalter att avsättas i benen och orsakar gikt; fosfater, eller vita salter, lägger sig högre längs kroppen och påverkar ryggraden och orsakar osteokondros; oxalater distribueras i hela kroppen och deponeras i muskelvävnad.

Förutom de sjukdomar som redan nämnts påverkar kränkningar av vattensaltmetabolismen utvecklingen av urolithiasis och gallstenssjukdomar, grå starr, högt blodtryck och andra allvarliga sjukdomar..

Allt detta tvingar människor att ständigt använda många mediciner och leva en stillasittande livsstil, särskilt under förvärringar (vilket innebär att de får övervikt), berövar dem sitt favoritarbete, isolerar dem inom väggarna i sitt eget hem, har en deprimerande effekt på sinnestillståndet och leder ofta till depression. Att hjälpa sådana patienter är den viktigaste uppgiften som läkare, sjukgymnaster och psykologer måste lösa tillsammans med representanter för olika grenar av traditionell medicin..

"Saltavsättning" är inte associerad med salter

Många människor som är oändligt långt ifrån medicin favoritfördriv är att ställa diagnoser - till sig själva, släktingar, vänner och till och med avslappnade medresenärer. "Definitionen av sjukdom" följs av en mängd lika auktoritativa råd. Samtidigt är "läkaren i hjärtat" uppriktig upprörd när samtalsman avvisar artigt sina rekommendationer ("Jag hjälper dig från mitt hjärta").

Kanske är "saltavlagring" en av de mest populära diagnoserna bland folket. Varje knä i knäet, ledvärk eller ländryggsmärta, svullen led faller under det. Den påtagliga "patienten" föreställer sig redan fantastiska stalaktiter och stalagmiter som växer i sin olyckliga kropp...

"Experter" förklarar med "saltavlagring" bokstavligen alla sjukdomar som är förknippade med lederna och ryggraden: artrit, artros, osteokondros, hälsporrar osv. Denna hemodlade diagnos är dock ofta inte sant. Ledsmärta och svullnad, begränsad rörlighet och ryggproblem kan orsakas av olika orsaker, som endast en läkare kan fastställa (och ordinera rätt behandling) - och även då inte alltid "vid första anblicken", men bara efter lämpliga tester. Varken din granne, med erfarenhet av "alla sjukdomar", inte heller en kiropraktor eller en massageterapeut har den kunskap som krävs för att bestämma sjukdomens natur och föreskriva adekvat behandling.

Följande är de vanligaste sjukdomarna som traditionellt (och utan förtjänst) tillskrivs saltavsättning.

Artrit är en inflammation i leden, vars orsaker kan vara konsekvenserna av överbelastning och trauma, infektioner, autoimmuna reaktioner etc..

Artros utvecklas oftast hos äldre eller hos unga och medelålders på grund av skador, oftast subtila, men regelbundna. Som ett resultat störs ledbroskets näring, som är täckt med sprickor och tunnare och leden deformeras. Han kan inte längre utföra funktionen som en stötdämpare och skydda benvävnaden. Som ett resultat växer benet ojämnt och bildar utväxter och ryggar, som på röntgenbilder mycket liknar en bild som är karakteristisk för saltavlagring.

Hälsporer har ett liknande ursprung. De utvecklas som regel i närvaro av platta fötter och representerar en ojämn tillväxt av benvävnad i hälområdet - den plats som skadas mest. Det finns många behandlingar för hälsporer. Det enklaste sättet att bli av med smärta är en enkel ortopedisk teknik: en kudde med ett hål för en sporre sätts in i en ganska rymlig sko. Det skadade området skadas inte längre, smärtan försvinner och sporren växer inte.

En skrämmande krasch i ryggraden och lederna är inte heller bevis för överskott av saltansamling. Det förekommer också hos friska människor, till exempel under en uppvärmning efter en lång sittande i en rörlig position. Ofta är de bara uppmärksamma på det under speciella övningar som syftar till att sträcka ryggraden och öka flexibiliteten..

I allmänhet åtföljs de första rörelserna efter orörlighet ofta av en karakteristisk knarr. Men i slutet av uppvärmningen känns lätthet och frihet i hela kroppen. Förresten innehåller kinesisk wushu-gymnastik övningar där utseendet på en lätt krasch innebär att rörelserna utförs korrekt. Naturligtvis förekommer knas och knarr inte för alla som startar en aktiv uppvärmning eller bara sträcker sig till sitt bästa. Men oroa dig inte: inga nyheter är också goda nyheter. Rörelse utan att knäcka eller gnissla är ett gynnsamt symptom. Dessutom är det en fysiologisk norm som erkänts av läkare..

Sjukdomar orsakade av sann saltavsättning

Mineralmetabolism störningar orsakar en hel grupp av sjukdomar. Ett vanligt inslag i dessa sjukdomar är ett överskott av ämnen som kroppen inte kan utsöndra i tid. När de ackumuleras bildar de avlagringar i leder, ryggrad, muskler, inre organ och vävnader samt på blodkärlens väggar. Som nämnts ovan "föredrar" olika typer av salter att deponeras på olika ställen i vår kropp, vilket resulterar i:

- gallsten sjukdom, etc..

Dessutom bidrar en kränkning av balansen mellan vatten och salt till utvecklingen av högt blodtryck, grumling av ögonlinsen (grå starr) och några andra sjukdomar.

Mekanismen för att öka blodtrycket har redan diskuterats tidigare (kalium-natriumpump). För närvarande erkänns en sådan osmotisk mekanism som en av orsakerna till bildning av grå starr. Den ledande rollen i en komplex kedja av biokemiska reaktioner spelas av metaboliska störningar, vilket leder till övervägande av natriumjoner i ögat..

Ett vanligt exempel på mineralobalans är gikt. Denna sjukdom drabbar främst män över 40 år, med tät uppbyggnad, som missbrukar fett kött och alkohol (det var inte för ingenting som på 1800-talet kallade läkare det för "de rikas sjukdom").

Det utvecklas med ett överskott av urater - urinsyrasalter, vars kristaller ackumuleras i leder, ryggrad, muskler, blodkärl, njurar och andra inre organ, vilket leder till en gradvis förstörelse av brosk, vävnader och ben. Introduktion i mjuka vävnader bildar urater de så kallade tofsarna - giktiga noder.

Gör skillnad mellan primär (resulterande från en genetisk predisposition) och sekundär (utvecklas som en komplikation av någon annan sjukdom) gikt.

Början är alltid skarp. Som regel påverkar inflammationen först bara en led (oftast är det stortån). Attacken åtföljs av outhärdlig smärta, en kraftig temperaturökning, rodnad och svullnad i leden. Efter en tid (upp till flera dagar) försvinner inflammationen, till synes spårlöst. Därefter blir attacker vanligare och antalet drabbade leder ökar. Förändringar uppträder i njurarna, blodtrycket stiger. Utan systematisk och ihållande behandling kan utvecklingen av gikt leda till funktionshinder.

Ofta inträffar en allvarlig attack efter en fest med ett överflöd av fet mat och alkohol. Kost för gikt är en av de viktigaste förutsättningarna för att förhindra förvärringar och en viktig del av behandlingen. Patienten ordineras också smärtstillande medel och ämnen som främjar eliminering av urater eller minskar deras syntes i kroppen. I avsaknad av förvärring är gymnastik, massage, sjukgymnastik (bad, bad, etc.) användbara. Traditionell medicin används också ganska framgångsrikt - te, infusioner, uppvärmning. Rätt avgifter är ofta effektivare än mediciner för att uppnå de mest gynnsamma resultaten..

Utsöndring av salter och återställande av mineralmetabolism

Hur kan du stödja din egen metabolism av vattensalt, hjälpa kroppen att bli av med ackumulerade salter och få metaboliska processer att fungera mer intensivt? Det finns bara ett sätt - att arbeta dagligen med återställandet av naturliga metaboliska processer. Detta är inte lätt - särskilt för äldre, som är belastade med flera hälsoproblem. Men oavsett hur långsamt du går mot ditt avsedda mål, kommer gamla sjukdomar att avta varje dag och din hälsa kommer att förbättras..

Under de moderna ekologiska förhållandena kräver även en ung, full av styrkaorganism ytterligare uppmärksamhet. De åtgärder som vidtas i det här fallet kommer i huvudsak att vara förebyggande. Men idag är det klart för alla: För att bibehålla och förbättra hälsan, minska påverkan av negativa miljöfaktorer och risken att utveckla möjliga sjukdomar måste du ta hand om dig själv varje dag..

I det här fallet måste du komma ihåg följande punkter:

- Vatten-saltmetabolism är ett komplext system med många inbördes relaterade komponenter och olämplig yttre interferens kan skada den (till exempel orsaka vitaminbrist eller brist på vitala mikroelement). I detta avseende bör alla förfaranden utföras under överinseende av en specialist;

- Utsöndringen av salter bör inte förvandlas från ett botemedel till ett mål i sig. Din uppgift bör vara att återställa naturliga funktioner där kroppen börjar bibehålla mineralmetabolismen på bekostnad av sina egna resurser..

Visar salter i ordning

För att smärtfritt ta bort överskottet av ett visst salt från kroppen måste det först lösas. Denna process baseras på en princip som låter så här: "Som att lösa ut." Därför är det nödvändigt att veta exakt vilka specifika saltavlagringar är. I kroppen tenderar främst 3 typer av salter att dröja kvar och ackumuleras:

- fosfater och karbonater;

Fosfater och karbonater tillhör gruppen så kallade vita alkaliska salter. Dessa är de vanligaste salterna i vår kropp. Den "favorit" platsen för deras avsättning är överkroppen, särskilt ryggraden. Ett överskott av vita alkaliska salter leder till utveckling av osteokondros, som tyvärr många är bekanta med. Tyngd i huvudet, ömhet i nacken, nacken, axlarna och ryggen är inte ett trevligt tillstånd.

Ack, det kommer inte att fungera för att bota allt under en session, eftersom ackumuleringen av salter har pågått i många veckor och månader. Och hjälp från en massageterapeut är praktiskt taget värdelös hittills: salterna kommer helt enkelt att röra sig, men orsaken och själva sjukdomen kommer att förbli. Därför bör det första steget till återhämtning (efter undersökning och samråd med en läkare) vara upplösning och avlägsnande av salt från kroppen. Och för detta ändamål är traditionella medicinmetoder optimala..

Fosfater bildas genom neutralisering av trypsins och galla, som är starka baser, med relativt svaga magsyror. Detta innebär att nästan alla salter i denna grupp kan lösas (och följaktligen dras ut) med liknande lösningsmedel - alkaliska. Naturligtvis måste de vara säkra för kroppen..

Traditionell medicin använder för detta ändamål huvudsakligen medicinska te beredda på basis av alkaliska växter. Så, te från solrosrötter, skott av vilda morotsblomstrar och unga skott av päron är mycket effektiva och ofarliga. Du hittar detaljerade instruktioner om hur du bereder och tar dessa och andra läkemedel i avsnittet "Saltavlägsnande infusioner, avkok, juice och te".

Överskott och avsättning av urat leder till gikt. Det förekommer oftare hos de som gillar kött och växtmat rik på syror. Exempelvis prediknar citronsyra, oxalsyra och äppelsyra för bildandet av urater. Uratsalt är "placerade" i kroppens nedre del - benens leder (särskilt i fötterna). Med avancerad avsättning och hög koncentration påverkar de också lederna i händerna, på vilka typiska "stötar" och tätningar uppträder. De mest smärtsamma manifestationerna av gikt är lidande smärta och rörelsebegränsning, och den mest dolda och farliga är njurskador..

Avlägsnandet av uratsalter underlättas av jordgubbar, vinbär och uppsamling, vilket inkluderar fågelknotweed (knotweed).

Oxalater är salter av oxalsyra och är de hårdaste. Stenarna av dem är nästan omöjliga att bryta mekaniskt. Oxalater är inte kräsena vid valet av deponeringsställen och ackumuleras i hela kroppen, vilket påverkar leder och ben, kärlväggar, muskelvävnad... Eftersom deras bildning varar längre än andra typer av avlagringar tar det mer tid att lösa upp och ta bort dem. Men även med denna typ av salt klarar infusioner av saltavlägsnande växter framgångsrikt. För att lösa upp oxalater i fytoterapi används en infusion av druvträd eller te baserat på krossade unga druvgrenar.

En blandad typ av saltavlagringar finns också i kroppen - det här är de så kallade korallstenarna som innehåller flera olika salter. De heter så på grund av sitt utseende, eftersom de liknar riktig korall. I sin struktur liknar urater tegelstenar och karbonater och fosfater spelar rollen som cement och förbinder alla typer av salter till ett konglomerat. Liknande stenar bildas i strid med båda typerna av saltmetabolism - urinsyra och alkalisk, och de är lokaliserade i njurarna.

Hur bli av med en sådan nästan odelbar monolit? Och vad ska man göra när människokroppen har alla tre typer av saltavlagringar?

I folkmedicin finns det en regel: du kan inte försöka ta bort alla salter samtidigt, samtidigt. Du kan inte uppnå det önskade resultatet och avsevärd skada kommer att göras på kroppen..

Kom ihåg den andra principen för behandling, som säger: "Salter avlägsnas från kroppen i en strikt definierad sekvens.".

Om det finns tre typer av avlagringar i kroppen betyder det att alla tre typerna av salt och salt överträds, och de bör återställas strikt en efter en.

Första steget. Diagnostik. Först och främst måste du bestämma vilka typer av metabolism av vattensalt som störs och vilka saltavlagringar som belastas av din kropp. Detta bör uteslutande göras av en läkare. Baserat på undersökningen av patienten, ett samtal med honom och resultaten av de utförda testerna gör han en diagnos och föreskriver nödvändig behandling.

Som ett hjälpmedel kan du göra din egen hemanalys, som kommer att diskuteras i nästa avsnitt. Naturligtvis, styrd av en sådan "diagnos" ensam, är det oacceptabelt att påbörja behandlingen.

2: a steget. Därefter är det nödvändigt att behandla njurarna och hela urinvägarna för att återställa dess funktioner. Annars kommer salter helt enkelt inte att tas bort och nya kommer att deponeras ovanpå det redan ackumulerade.

3: e steget. Utsöndringen av salter börjar med de mjukaste och lättast lösliga, det vill säga med vita alkaliska salter - fosfater och karbonater. Ett tecken på deras fullständiga eliminering är frånvaron av ett vitt sediment i urinen. Först då kan vi gå vidare till nästa steg..

4: e steget. Den består i att ta bort uraterna.

5: e steget. Det är slutgiltigt. I detta skede avlägsnas oxalsyrasalter - oxalater.

Korallstenar löses upp enligt samma algoritm: först "tvättas" alkaliska fosfater med karbonater ut av dem, och sedan vänds syrasalter - urater.

Indikatorerna för behandlingens framgång är det tydliga urinet, frånvaron av ödem, rodnad och smärta. Denna process kan vara mycket lång, så du bör fylla på uthållighet och tålamod. Den fullständiga frisättningen av kroppen från överskott av salter och återställningen av mineralmetabolism är utan tvekan värt den tid och det arbete som spenderas..

Hemdiagnostik: vilka salter som råder i din kropp

Utsöndringen av salter kräver en noggrann slutsats om vilka metaboliska processer som behöver återställas och vilka salter som måste avlägsnas. En allmän urinanalys och tolkning av resultaten av en specialist är obligatorisk. Men som redan nämnts, som ett komplement, kan du genomföra din egen hemstudie av urinanalys.

Detta inte alls komplicerade förfarande gör det möjligt att visuellt verifiera behovet av att ta bort salter. Förresten, resultaten kan vara ganska intressanta. Det är till och med möjligt att dina personliga observationer kommer att vara användbara för läkaren när han bygger en strategi och taktik för behandlingen..

Hur man analyserar

Lämna morgonurinen (uppsamlad innan du äter, vatten och medicin) i en glasburk i exakt 24 timmar. Detta är nödvändigt så att det sedimenterar och salterna i det bildar ett motsvarande sediment..

Nästa morgon kan du redan se saltkristallerna som har lagt sig på botten av burken:

- vit, som mjölk, urin, som bildade ett sediment av samma färg på en dag, indikerar övervägande av karbonater;

- om färsk urin såg ganska grumlig ut, liknade ett dimmigt moln som kom in i en burk, och på morgonen hittade du ett sediment med små glittrande kristaller, genomskinligt som glas, det betyder att din kropp innehåller ett överskott av fosfater. Förresten är deras överskott typiskt för människor i vilkas diet det finns för mycket fisk.

- glänsande kristaller av en gulaktig eller rödaktig nyans, placerade på maskinerna och liknar riven tegel, är uratsalter - urater;

- kristaller av mörkröd eller nästan svart färg är ett tecken på oxalat i urinen.

För att göra dina observationer enklare och mer intressanta, ta hand om bra belysning i förväg. Ett förstoringsglas kommer också att göra tricket, eftersom det kommer att förvandla subtila punkter till kristaller med slående form och skönhet. Stör bara inte sedimenten som ligger längst ner - till och med en liten chock kan förskjuta kristallerna och blanda dem och förvandla burkens innehåll till en grumlig vätska, som du vill bli av med så snart som möjligt... Och tillfredsställelsen av vetenskapligt intresse måste skjutas upp till... nästa morgondel.

Rätt näring och vattenkvalitet

Mat: ett smart val plus en känsla av proportioner

"Ingen borde överskrida åtgärderna vare sig i mat eller dryck," - detta råd från den berömda tänkaren från antiken Pythagoras är användbart att vägledas av alla - både friska och de som lider av någon sjukdom, och inte nödvändigtvis relaterade till matsmältningen. Rätt näring och dricksvatten är så viktigt för vår kropp att deras roll inte kan överskattas..

Tendensen att ackumulera salter i kroppen ställer speciella krav på näring, vars syfte är att återställa och upprätthålla normal vattensaltmetabolism.

Visst känner du till den välkända frasen: "Ren, inte där de tvättar, men där de inte strö." I vårt fall betyder det att huvudfokus inte bör läggas på den så kallade rensningen (vars skada redan har nämnts) utan om att inkludera i kosten av livsmedel som förhindrar bildning och ackumulering av saltavlagringar..

Med en tendens till saltavsättning rekommenderar läkare följande:

- äter inte för mycket! Kaloriinnehållet i intagen mat bör inte överstiga mängden förbrukad energi.

- äta lite, men om möjligt ofta - 4-5 gånger om dagen;

- överge den tvivelaktiga bekvämligheten med snabbmat, välj naturprodukter som inte innehåller konserveringsmedel och andra industriella tillsatser;

- missbruk inte kött (feta sorter måste uteslutas helt), eftersom det skapar en ytterligare börda för urinvägarna.

- berika kosten med spannmål, färsk frukt, bär och grönsaker (om det inte finns några kontraindikationer);

- se till att ta med baljväxter i menyn;

- begränsa godis (så långt viljestyrkan tillåter). Det är mycket användbart att ersätta dem med frukt;

- För bättre assimilering av mat, ta, enligt anvisningar från en nutritionist, kosttillskott som innehåller bifidobakterier, colibakterier, laktobaciller, etc., naturliga för tarmfloran, samt ämnen som bidrar till återställandet av mikroflora.

Salt - "vit död" eller vital produkt?

Vid matlagning betraktas salt som en av de oumbärliga tillsatserna som tillsammans med kryddor kommer till rätter med en kryddig och skarp smak av en riktig delikatess. Folktraditioner har också en djup respekt för henne, vilket framgår av uttryck som "jordens salt", "äta ett pund salt", "gästfri värdinna" etc..

Men överdriven användning av salt (natriumklorid) kan allvarligt skada din hälsa:

- ökad aptit och ökad törst under påverkan av salt mat, en uppsättning extra pund, ödem, metaboliska störningar;

- brott mot vattensaltmetabolismen, avsättning av oupptäckta salter i kroppen;

- konstant oversaltning leder till högt blodtryck.

Under påverkan av natrium ackumuleras överflödig vätska i blodkropparna. De ökar i volym och börjar komprimera blodkärlen. Som ett resultat, för att säkerställa att vävnadsnäringen inte störs, börjar hjärtat arbeta hårdare och ökar blodtrycket i en smalare säng..

Regelbunden oversalt utlöser en patogen hypertensiv kedja: överskott av salt -> vätskeansamling -> förhöjt blodtryck och ökat arbete i njurarna för att avlägsna vätska -> överdriven stress på kärl, hjärta och njurar, vilket efter en tid leder till störningar i deras normala funktion.

Betyder detta att salt verkligen representerar den "vita döden", som författaren till det berömda fastningssystemet P. Bragg kallade det? Den berömda naturläkaren och främjaren av en hälsosam livsstil var dock dåligt insatt i fysiologin för balans mellan vatten och salt..

Vår kropp är 70% vatten, och det är salt som reglerar denna balans och bibehåller konstanten i kroppens inre miljö. Därför kan dess bristande eller fullständiga uteslutning från användning orsaka de allvarligaste konsekvenserna. Således är salt en viktig substans för kroppen..

Även en liten brist kan framkalla så kallad elektrolytobalans, vilket leder till att kroppen börjar förlora viktiga spårämnen (till exempel kalcium, vilket är nödvändigt för styrkan i benvävnad, friska naglar och hår). Glöm inte den allmänna sammankopplingen av processer i vår kropp och gå till ytterligheter, glöm bort känslan av proportioner.

Det dagliga intaget av salt för en frisk person är cirka 5-6 g (något mindre än 0,5 tsk), och den totala mängden salt i livsmedel är 10 g. Det rekommenderas inte att överskrida denna gräns.

Undantaget är människor som är aktivt involverade i sport, arbetar i solen eller i en het verkstad, det vill säga de som förlorar en stor mängd salt med svett..

Och att flytta saltskakaren bort från dig så långt som möjligt borde vara för hypertensiva patienter och personer som lider av saltavlagring eller njursjukdom, liksom de som har allvarligt problem med övervikt.

Havssalt är ett bra alternativ. Det erhålls genom avdunstning av havsvatten. Och om matlagningstekniken följs korrekt behåller produkten alla mineraler som den innehåller..

Jodiserat salt är också användbart. Det bör tillsättas i slutet av tillagningen, eftersom jodföreningar är instabila och mycket lätt förstörs.

Du kan också diversifiera smaken av rätter med hjälp av naturliga kryddor - som torkad tång, lök, vitlök, rädisor, pepparrot, rädisa, muskotnöt, koriander, ingefära, kryddnejlika, persilja och dill.

Dessutom blir dina måltider mer aptitretande efter tillsats av citron, apelsin, äpple, granatäpple eller tranbärsjuice, lingon, körsbärsplommon, plommon och torkad frukt..

Drömmar om ett universalmedel: separata måltider och vegetarism

Under lång tid tycktes dessa begrepp vara en förkroppsligande för många människors omhuldade dröm: genom att äta, inte att täppa till kroppen, utan tvärtom att rengöra och läka den. Därför har båda teorierna fortfarande många anhängare. Men var och en av dem har också många motståndare, främst läkare, som citerar nya motbevisningar av de härdande egenskaperna hos dessa system..

Så kan separata dieter och vegetarism gynna människor med saltavlagring??

Separata måltider: ett mirakel och...

Det verkar som om alla "guruer" som marknadsför sina hälsosystem har många yrken som är mer användbara i affärer än medicin. Exempelvis var utbildningen av huvudteoretikern för separat näring, G. Shelton, extremt varierad: en högskola av läkare som inte kände igen droger, en skola för naturläkare, en forskarskola av en högskola av kiropraktorer... Allt utom det klassiska medicinska diplomet. Det är troligt att huvudmotivet bakom denna outtröttliga propagandists och produktiva författares aktiviteter var en uppriktig önskan att hjälpa människor att få hälsa... Tyvärr ledde okunnighet om grunderna i anatomi och fysiologi till ett antal mycket allvarliga misstag..

Grunden för systemet med separat näring är följande uttalande: eftersom matsmältningsorganen utsöndrar specifika enzymer för olika produkter, kan produkter som kräver olika enzymer (proteiner, fetter och kolhydrater) inte konsumeras samtidigt. Annars smälts de inte och förgiftar kroppen. Användningen av endast kompatibla produkter hjälper till att rengöra och läka alla organ och deras system..

... hans exponering

1. I naturen finns det bara två 100% "rena" produkter - socker och äggvita. Konsumtionen av resten bryter mot hela Sheltons näringssystem - vilken produkt som helst har en komplex kemisk sammansättning, inklusive alla typer av "oförenliga" komponenter.

2. Den berömda ryska fysiologen, akademikern IP Pavlov bevisade att vårt matsmältningssystem kan utsöndra olika enzymer samtidigt, under påverkan av vilka processerna för assimilering av mat går säkert.

3. När mat konsumeras separat hämmas matsmältningsenzymerna och med en blandad diet aktiveras de, vilket resulterar i att assimileringen av näringsämnen blir fullständig. Därför kan vi säga att en typ av mat hjälper matsmältningen av en annan..

4. Blandad näring bildades under hela evolutionen och motsvarar strukturen och funktionerna i människans mag-tarmkanal. Artificiell separering av mat, så att säga, "slappnar av" matsmältningen och gör den mer sårbar.

5. Slutligen kan separata måltider framkalla depression! Detta kan hända inte bara för att hans anhängare tycker att det är outhärdligt att titta på de "oskalade" glada ansikten, ta en kotlett med en banan och hans - med kakor. Psykologiska problem går mycket djupare. Vi vet alla om förekomsten av så kallade humörhormoner som produceras av kroppen. Det visade sig att deras syntes bara inträffar när proteiner och kolhydrater kommer in i blodomloppet samtidigt, samtidigt! Vem skulle ha tänkt på vikten av en eftermiddagsefterrätt?!

Vegetarianism

När det gäller vegetarism är dess svaga punkter ungefär desamma som för en separat diet. Endast frivillig berövande av många näringsämnen läggs till, nämligen proteiner av animaliskt ursprung, som är det viktigaste "byggmaterialet" för enzymer, vitaminer, hormoner... Vårt försvar, det vill säga immunitet, beror särskilt på det. En betydande proteinbrist tvingar vår kropp att "konfiskera" protein från sina egna vävnader...

Tröttliga "rengöringsmedel" för vår kropp

Lyckligtvis finns det i naturen riktiga "rengöringsmedel" i vår kropp som kan fånga och ta bort skadliga ämnen - toxiner, salter och annat "skräp". Detta är kostfiber. De kallas också pektin eller fiber. De tillhör gruppen komplexa kolhydrater. Det finns 25 typer av kostfiber i naturen, och helst bör alla inkluderas i vår kost. Tyvärr är vanligtvis inte mer än hälften av dem närvarande i det..

Men det är fiber som stöder vår matsmältning på rätt nivå och utför ett antal viktiga funktioner..

- hjälpa kroppen att helt absorbera mat;

- tjäna som en näringskälla för användbar mikroflora;

- "fånga" och ta bort gifter från kroppen, salter (inklusive tungmetaller), gallsyror och kolesterol, vilket förhindrar bildandet av gallsten;

- absorbera vatten (5 gånger mer än deras massa), vilket resulterar i att matsmältningen och dess rörelse längs mag-tarmkanalen underlättas;

- aktivera tarmens rörlighet

- på grund av förmågan att absorbera vatten och avlägsna skadliga ämnen normaliserar de ämnesomsättningen, vilket minskar risken för att utveckla hjärt- och onkologiska sjukdomar.

- genom att ackumulera vatten och öka mängden mat som kommer in i magen, orsakar de en mättnadskänsla och förhindrar därmed överätning.

Den dagliga normen för kostfibrer bör vara minst 25 g, och det är bättre att ta upp till 35 g. Hur man "samlar in" den erforderliga mängden? Detta är inte alls lätt om du bara fokuserar på grönsaker och frukter, som, som det visade sig, inte innehåller så mycket fiber (tabell 1).

Tabell 1. Innehåll av kostfiber per 100 g produkt.

Tabell 1 (fortsättning).

"Inte så mycket" bara i jämförelse med den tydliga ledaren - kli. Med deras hjälp blir de omhuldade 35 g kostfiber ett uppnåeligt mål. För detta är det faktiskt tillräckligt att konsumera från 1 till 4 msk per dag. l. denna extremt användbara produkt.

Lagring. Stek kli i ugnen och lägg i en tygpåse. Förvara dem på en sval och torr plats.

Matlagning. Häll kokande vatten över en daglig portion kli så att de täcks av vatten. Efter 30-40 minuter, töm vattnet och pressa det blötade klinet lite.

Ansökan. Dela upp den resulterande massan i 3-4 portioner och använd den tillsammans med måltiderna. Det är bra att kombinera kli med kefir, flingor, soppor och grönsaksrätter.

Kontraindikationer. Kli bör inte konsumeras under en förvärring av kroniska sjukdomar i mag-tarmkanalen, liksom i närvaro av vidhäftningar i bukområdet.

Men även en sådan användbar produkt bör inte missbrukas. Detta är fylld med en känsla av tyngd i buken, uppblåsthet och magbesvär. Faktum är att förmågan att observera mått är mycket värdefull.!

Inte allt som rinner från kranen är vatten...

En person lider mycket hårt av vatten - mycket värre än hunger. Utan extern inmatning tvingas kroppen att "dra" ut den från sina egna celler, vilket gör att blodet blir tjockare och obalansen mellan vatten och salt blir alarmerande..

Vi vet alla att törst indikerar att vår kropp saknar vatten. Detta är emellertid en försenad signal: den kommer in i hjärnan först när bristen på vätska redan är mycket allvarlig. Därför rekommenderar läkare att dricka vatten redan före törstkänslan - lite efter lite, men ofta. Detta gäller särskilt varma sommardagar, när du bara behöver fylla på mängden vätska i kroppen regelbundet..

Så, vatten är viktigt för det normala livet. Dessutom tar rent vatten effektivt bort ackumulerade salter, toxiner och andra skadliga ämnen..

För att ta bort salter måste du dricka minst 1,5–2 liter (om det inte finns några kontraindikationer) icke-kolsyrat vatten per dag, och den första portionen (1 glas) ska drickas på morgonen, 30 minuter före frukost.

Men de fördelaktiga egenskaperna hos vatten manifesteras bara när vi dricker riktigt rent vatten och inte en grumlig vätska med en rostig nyans som kommer från vattenförsörjningen. Sådant, om jag får säga det, kommer vatten, inte bara att rensa din kropp utan tvärtom, kommer att lämna i sig svåra spår av din egen vistelse..

Idag klarar industriella avloppsreningsverk inte de uppgifter som tilldelats dem, och själva vattenledningarna bidrar till försämring av vattenkvaliteten..

Obehandlat kranvatten innehåller många hälsofarliga ämnen. Dessa inkluderar oljeprodukter, klor, fenoler, patogena bakterier och de farligaste "tillsatserna" - vattenlösliga metalljoner (arsenik, bly, kvicksilver, tenn etc.).

Så hur kan du göra ditt kranvatten säkert, drickbart och acceptabelt för matlagning? Denna process består av tre steg, var och en är lika nödvändig och viktig..

Steg I - avgörande. Det är nödvändigt att låta vattnet sedimentera i minst en dag och sedan hälla försiktigt i en ren behållare så att det bildade sedimentet inte kommer in i det..

Många fryser också vatten. Detta är också ett användbart förfarande eftersom rent vatten först blir is och oönskade "tillsatser" fortfarande kommer att vara i flytande tillstånd..

Steg II - filtrering. Idag används vattenfilter för hushåll i nästan alla hem. Utbytbara kassetter säljs till dem, som utför olika funktioner: desinfektion, avlägsnande av aktivt klor och andra föroreningar, obehaglig lukt och smak, mättnad med användbara ämnen... I varje stad är kranvatten "känt" för sina brister, och detta bör beaktas när man väljer filtertyp.

Steg III - kokande. Det löser två problem på en gång. Det första är uppenbart: kokning säkerställer fullständig frånvaro av bakterier. Men det finns ett annat problem. Vanligtvis är kranvatten mycket "hårt", vilket innebär att det innehåller oorganiska ämnen som kan deponeras i kroppen. Under kokning blir den mjukare, och dess användning kommer nu att göra mer nytta än skada..

Förresten, veterinärer rekommenderar att utsätta alla steg av rening och mjukning för vattnet som dina husdjur dricker. Detta kommer att hjälpa dem att undvika många sjukdomar, inklusive saltavlagringar. Man bör komma ihåg att husdjur, inte mindre än människor, behöver vatten av hög kvalitet.!

Terapeutiska dieter. Sex "magiska" livsmedel för saltborttagning

Allmänna rekommendationer. Kost för gikt

Bland de faktorer som bidrar till en framgångsrik behandling av sjukdomar som är förknippade med en överträdelse av vatten-saltbalansen är diet en av de viktigaste platserna. En dietist väljer i varje fall en individuell terapeutisk diet, men det finns två regler-begränsningar som är relevanta för alla patienter med en tendens till saltavsättning:

1. Begränsande bordssalt. Istället rekommenderas att du använder tång, sojasås och andra kryddor som ger aptitretande kryddor till rätterna utan att vara skadligt för din hälsa..

2. Begränsning av socker. Detta beror på att en stor mängd av det leder till överskott av urinsyra. Socker kan med framgång ersättas med honung (i ren form eller som en blandning med mamma).

Den vanligaste formen av saltavsättning är gikt. För människor som lider av denna sjukdom är kost både ett sätt att undvika förvärringar och ett effektivt sätt att behandla..

"Balans i allt" är huvudregeln som sådana människors näring följer. Som med de flesta patienter med metaboliska störningar ordineras patienter med gikt frekventa (upp till 5 gånger om dagen) måltider i små portioner. Dessutom tilldelas fastedagar varje vecka, under vilka kosten endast består av mejeriprodukter, frukt eller grönsaker..

- Det är förbjudet att konservera kött och fisk, rökt kött, stekt kött och köttbuljong, lever, njurar, heta kryddor (utom lagerblad och vinäger), alkoholhaltiga drycker, starkt te, kakao, kaffe och choklad.

- begränsat salt och olika pickles, ister, korv, kokt fisk och kött (fjäderfä, lax, lax, makrill och öring är tillåtna), svamp, baljväxter, selleri, sorrel, rädisa, spenat och blomkål;

- tillåtna potatisar, morötter, lök, tomater, rödbetor, gurkor, mjölk och mejeriprodukter, räkor, bläckfisk, ost, ägg, keso, bär, citrusfrukter, honung, nötter, vegetabiliska oljor (bäst av allt, linfrö och olivolja), smör, spannmål, mjölprodukter (i begränsade mängder);

- Vi rekommenderar lätt alkaliskt mineralvatten, naturligt bär och fruktjuicer (föredras druva, lingon, tranbär och citrus), kompott (särskilt från nypon) utan tillsatt socker (1,5-2,5 liter per dag).

Sex "magiska" livsmedel

Dessa produkter kallas med rätta mirakulösa och magiska (både inom folkmedicin och officiell medicin), så fantastiska är resultaten av deras användning..

Den huvudsakliga fördelen och hemligheten med dessa produkters läkande effekt är deras förmåga att binda, inaktivera och avlägsna salterna av tungmetaller som är farligast för hälsan från kroppen..

Tack vare produkterna som listas nedan blir vår kropp av med giftiga ämnen, och med systematisk behandling återställer den helt normala metaboliska processer:

1. Potatis, på grund av sitt höga stärkelseinnehåll, är en unik absorberare (absorberare) av toxiner, som används även vid förgiftning. Genom att "absorbera" skadliga ämnen tar stärkelse bort dem tillsammans med matsmältningsavfallet. För att förbättra potatisens absorptionsförmåga, koka dem i skinnen så att knölarna behåller så mycket stärkelse som möjligt..

2. Rödbetor aktiverar matsmältningsprocessen. Men dess mest värdefulla kvalitet är förmågan att binda, omvandla till en inert form, föreningar av tungmetaller och avlägsna dem naturligt..

3. Tång. I dess sammansättning hittades speciella föreningar - alginater, som neutraliserar giftiga ämnen, berövar dem deras skadliga kraft och främjar utsöndring från kroppen.

4. Lövblad tar effektivt bort överflödiga salter från kroppen.

Matlagning. 5 g lagerblad häll 300 g kokande vatten, koka och håll på låg värme i ytterligare 5 minuter. Häll sedan i en tekanna eller termos och låt stå i 3-4 timmar, sila sedan.

Ansökan. Drick infusionen i små klunkar och fördela hela mängden över 12 timmar. Ibland är frekvent urinering möjlig, men oroa dig inte för detta. Behandlingsförloppet är 3 dagar.

Uppmärksamhet! Behandling med lagerbladinfusion är kontraindicerad vid sjukdomar i levern, magen och urinvägarna.

5. Ris är verkligen universellt i mångfalden av dess helande egenskaper. Det binder salter och toxiner, tar bort dem från kroppen, återställer normal ämnesomsättning och levererar också fiber och näringsämnen.

Ris används för saltavlagringar, matsmältningsbesvär och förgiftning. Rengöring med det är ett användbart, enkelt och allmänt tillgängligt förfarande.

Matlagning. 1 msk. l. blötlägg ris i kallt vatten på kvällen. Koka på morgonen utan att tillsätta salt och svalna lite.

Ansökan. Den resulterande massan (tillsammans med buljongen) bör konsumeras på fastande mage 4 timmar före den första måltiden. Om du vill kan du göra denna dag till en fastedag genom att bara ta med ett glas kokt ris, äppeljuice och 2-3 äpplen i din ytterligare diet. Rengöring dagligen på morgonen bör göras inom en vecka.

Verkningsmekanismen baseras på riskornens struktur och egenskaper. När de är torra är deras struktur kristallin. Efter blötläggning täcks emellertid varje korn av ett slags celler, med hjälp av vilka riskornen och "absorberar" salter.

Uppmärksamhet! När du följer risdieten är det förbjudet att använda kryddiga, salta och feta livsmedel, eftersom de minskar dess effektivitet. Dessutom rekommenderar läkare att ta mediciner som innehåller kalium och vitaminer under sådana dagar.

6. Gran eller kottar. Kottar av barrträd innehåller en speciell substans, som kallas harts i folkmedicin. Den har den unika egenskapen att separera saltavlagringar från vävnader, bryta bindningarna mellan dem och därigenom aktivera avlägsnande av salter. Ämnen som sammanbinder vävnader och saltansamlingar löses helt enkelt upp.

För behandling används ett avkok av kottar..

Matlagning. Blötlägg konen i 200 ml vatten över natten. På morgonen, koka infusionen i 5 minuter, ta sedan bort den från värmen, ta bort konen med en sked och sätt volymen vätska till 200 ml med kokt vatten.

Ansökan. Ta 0,5 koppar (100 ml) på natten. Behandlingsförloppet är 1 månad.

Ofta kombinerar de behandling med två avkok - ris och kottar. På morgonen tar de risbuljong och på natten barrträd.

Uppmärksamhet! Eftersom utsöndringen av överskott av salter sker ganska intensivt, förlorar kroppen också kaliumsalter, som är nödvändiga för hjärtats normala funktion tillsammans med dem. Det är nödvändigt att förhindra bristen på detta spårämne i förväg. För detta ändamål rekommenderas det att börja ett dagligt intag av honung den 10: e dagen av kursen: 1 tsk. 3-4 gånger om dagen. Dessutom måste du äta mer potatis, äpplen, torkade aprikoser, citroner och stekt hirs. Kaliumtillskott kan tas enligt anvisningar från en läkare.

Dessa metoder baseras på användningen av uteslutande naturläkemedel, därför fungerar de naturligt och försiktigt. Innan du börjar behandlingen måste du dock besöka en läkare och diskutera med honom alla nyanser av hälsoplaner och framtida aktiviteter..

Saltavlägsnande infusioner, avkok, juice och te

Fytoterapi (från grekiska phyton - "växt" och therapeia - "behandling") är det mildaste och samtidigt ganska effektiva sättet att ta bort salter från kroppen. För detta ändamål används medicinska teer, infusioner, avkok och juice av vissa växter framgångsrikt. Effekten av dessa läkemedel är inte omedelbar, eftersom fördelaktiga ämnen ackumuleras i kroppen gradvis och sedan försiktigt, men avgörande och kompromisslöst börjar bekämpa överskott av salter.

Detta behandlingsalternativ har nästan inga kontraindikationer och biverkningar, för i det här fallet används naturkrafterna och kroppen själv, endast naturliga ämnen används. Sedan urminnes tider har läkare valt ut de bästa recepten och överlämnat dem till sina elever. Därför har traditionell medicin idag en rik arsenal av tidstestade medel..

De otvivelaktiga fördelarna med örtmedicin är den allmänna tillgängligheten och enkel beredning av läkemedel hemma. Men alla som ska börja behandlingen bör komma ihåg och följa följande regler:

1. Varje behandling med fytopreparat börjar med ett läkarkontor! Endast han kan bedöma effektiviteten och säkerheten för en viss samling, med hänsyn till din diagnos, individuella egenskaper och kroppsförhållande. Det som är bra för att hjälpa din granne är inte nödvändigtvis ett universalmedel för dig. Detta gäller särskilt för patienter med många samtidiga sjukdomar och personer som är utsatta för allergier. Med stor omsorg ordineras denna behandlingsmetod för barn och äldre..

2. Avgifter, teer och andra liknande produkter ska endast köpas på apoteket. Med tanke på läget för modern ekologi och den låga medvetenheten hos stadsborna om utseendet på detta eller det andra läkemedlet är inköp av medicinska råvaror på basaren (eller från vänner till sommarboende) åtminstone med matsmältningsbesvär. Och var glad att du gick så lätt, en sådan "shopping" från en smutsig disk kan ta dig till en sjukhussäng. Tänk därför alltid på läkarnas huvudbud: "Gör ingen skada!"

3. Recept utfärdas för att följas. Du måste noggrant följa alla instruktioner angående koncentrationen och andelen ingredienser som används, beredningsteknik, dosering och appliceringsmetod (före, under eller efter måltider), samt hur länge behandlingskurserna och pauserna mellan dem är..

4. Under behandlingen av någon terapi, inklusive folkmedicin, rekommenderas patienten att noggrant övervaka sitt hälsotillstånd och notera alla förändringar och nya, ovanliga känslor. För en kortfattad dagbok: det gör att du tydligare kan föreställa dig bilden av behandlingen, och under ett planerat samråd kommer du konsekvent att framföra dina tankar till läkaren. Denna information hjälper terapeuten att lyckas korrigera din väg till återhämtning..

5. Förnuftets kraft kan öka effektiviteten för läkemedel flera gånger. Fenomenet med den så kallade hjärnkraften har länge erkänts av officiell medicin och "fungerar" även i fall där patienten tar placebo istället för ett riktigt aktivt läkemedel, utan att veta det, men tro på läkande förmåga hos det ämne som tilldelats honom.

Rollen för patientens aktiva position är i allmänhet svår att överskatta, den är också viktig vid behandling med traditionell medicin. Ta droger utan brådska, "med smak", försök att föreställa dig och känna så tydligt som möjligt deras positiva effekter på kroppen. Utveckla förmågan att visualisera, eller snarare till riktad fantasi, när alla sinnen, känslor och vilja kombineras med läkemedelsbehandling i en verkligt oövervinnlig union!

Infusion av vilda morotblomstrar

Paraplyblomning av vilda morötter - 1 st.

Matlagning. Mala blomställningen, häll 200 ml kokande vatten och låt den brygga.

Ansökan. Ta 0,25 glas om dagen och fördela det i flera doser. Denna infusion tar bort alkaliska salter, förbättrar njurfunktionen, behandlar osteokondros och leder, hjälper till med grå starr och normaliserar vattensaltmetabolism.

Infusion av knotweed ört, jordgubbsblad och vinbär

Knotweed ört - 1 msk. l., jordgubbslöv - 2 msk. l. vinbärsblad - 2 msk. l.

Matlagning. Slipa alla ingredienser, blanda, häll 200 ml kokande vatten och låt stå i 30 minuter.

Ansökan. Drick 0,25 glas hela dagen, uppdelat i flera mottagningar. Behandlingsförloppet är från 3 veckor till 1 månad. Ta sedan en veckas paus och upprepa allt. Fortsätt behandlingen tills sedimentet i urinen försvinner. Denna infusion är avsedd att avlägsna urater.

Notera. Om irritation eller repor uppstår i urinvägarna är det absolut nödvändigt att konsultera en läkare..

Infusion av druvmorrhår och te från unga druvor

Strimlade druvträd - 1 tsk.

Matlagning. Råvaror häll 200 ml kokande vatten och låt stå i 30 minuter.

Ansökan. Ta 4 gånger om dagen för 0,25 glas. Kursens varaktighet är 3-4 veckor. Ta sedan en paus i 10 dagar och upprepa allt. Denna infusion främjar upplösning och eliminering av oxalater.

Notera. Druvträd kan ersättas med unga grenar genom att samla dem under beskärningsperioden.

Infusion för behandling av njurstensjukdom (i kombination med läkemedelsbehandling)

Murgröna blad - 20 g, aloe vera blad - 15 g, malört blad - 15 g, vetegrötter - 12 g, vatten - 400 ml.

Matlagning. Placera växtmaterialen i en termos eller tekanna, rör om, häll kokande vatten över och låt stå i 3 timmar och sila sedan.

Ansökan. Den resulterande produkten ska tas i 1 msk. l. 3 gånger om dagen.

Infusion av citron med vitlök

Citron med skal - 3 st., Vitlök - 150 g, kallkokt vatten - 0,5 l.

Matlagning. Tvätta citroner och skalad vitlök, passera genom en köttkvarn och lägg i en burk av glas. Tillsätt vatten, rör om och låt stå i 24 timmar, sila sedan och pressa. Stäng behållaren med infusionen tätt och förvara på en mörk plats..

Ansökan. Den resulterande produkten tas i 50 ml dagligen på morgonen på fastande mage. Denna infusion är ganska effektiv för saltavlagringar och gikt..

Infusion för behandling av urolithiasis och njursten (i kombination med läkemedelsbehandling)

Morotfrön - 3 g, dillfrön - 2 g, bärbärsblad - 3 g, Tjernobylblad - 2 g, horsetail ört - 2 g, aloejuice - 4 msk. l., vatten - 500 ml.

Matlagning. Slipa växtmaterial, häll i en tekanna eller termos, häll i vatten, blanda väl och lägg i en varm ugn över natten. På morgonen koka infusionen, ta bort den från värmen efter 5-7 minuter och tillsätt aloejuice.

Ansökan. Den resulterande produkten tas 0,5 koppar 4 gånger om dagen.

Tinktur av lila blommor

Maj lila blommor, 40% vinalkohol.

Matlagning. Häll blommorna fritt, utan att vidröra, i en flaska med en kapacitet på 0,5 liter, häll alkohol till toppen och ta bort den på en mörk plats i 3 veckor, sila sedan.

Ansökan. Ta den resulterande tinkturen för gikt, 30 droppar före måltiderna 3 gånger om dagen. Kurslängd - 3 månader.

Notera. Denna tinktur är också mycket effektiv för att gnugga och komprimera..

Päronungar skjuter te

Päronskott (11-14 cm långa) - 2-3 st.

Matlagning. Hacka skotten, häll i en kastrull eller vattenkokare, häll 2-3 liter vatten, koka och håll eld i 15 minuter och låt sedan stå i ytterligare 15 minuter, sila sedan och häll i en termos.

Ansökan. Drick som te med alkaliska saltavlagringar.

Notera. Under de första dagarna av behandlingen är mindre huvudvärk, en känsla av obehag i hjärtat och en ökning av blodtrycket möjlig. Dessa symtom orsakas av saltutsläpp. Om ovanstående eller andra obehagliga känslor stör dig, kontakta din läkare.

Solrosrotte

Strimlade solrosrötter - 50 g.

Matlagning. Häll solrosrötterna i en tekanna eller termos, häll kokande vatten över och insistera.

Ansökan. Drick istället för te i 1–2 månader. Saltutsöndringen börjar om cirka 2 veckor. I slutet av behandlingen blir urinen transparent och innehåller inte sediment.

Notera. Medan du dricker detta te är pickles, vinäger, heta kryddor och sura livsmedel förbjudna. Det är tillåtet att lägga salt till rätter med måtta, huvuddelen av kosten bör vara vegetabiliska produkter.

Upplösningen och utsöndringen av salter underlättas också av te från horsetail, bearberry, knotweed, marsh cinquefoil, vattenmelonskal och till och med pumpasvansar..

Sirap för att förbättra njurfunktionen

Nypon infusion - 100 g, aloe blad (färska) - 200 g, socker - 70 g.

Matlagning. Hacka aloebladen fint, täck med socker och låt stå på en varm plats i ca 1 timme (den ska lösa sig helt). Tillsätt sedan nyponinfusionen och blanda allt.

Ansökan. Den resulterande produkten ska tas i 1 msk. l. efter måltider 2-3 gånger om dagen.

Nypon avkok

Nyponrötter (samlade på senhösten) - 1 dess. l., vatten - 200 ml.

Matlagning. Hacka rosenkålens rötter, häll kokande vatten över och håll på låg värme i 5-10 minuter, låt sedan svalna och tappa försiktigt.

Ansökan. Den resulterande produkten ska tas vid ledvärk, 0,5 koppar 30 minuter före måltiderna 3-4 gånger om dagen. Långvarig behandling - från 1 till 3 månader.

Juicer för att rengöra kroppen

Många juicer har förmågan att ta bort skadliga ämnen från kroppen, inklusive överskott av salter, på grund av aktivering av naturliga metaboliska processer. Deras blandningar är mest användbara, för i detta fall kompletterar och förbättrar varje juice andras verkan..

Morot & Spenat Juice Blend

Morotsjuice - 10 delar, spenatsaft - 6 delar, aloejuice - 3 delar.

Matlagning. Kombinera färskpressad juice, blanda noga och förvara i ett vattenbad tills en homogen vätska bildas.

Ansökan. Ta blandningen i små klunkar utan att rusa. Dela den terapeutiska dosen (1 l) i 5 doser.

Notera. Under behandling med detta läkemedel är det förbjudet att äta kött och köttprodukter..

Blandning baserad på morots- och sockerbetor

Morotsjuice - 400 ml, sockerbetor - 200 ml, aloejuice - 4 msk. l.

Matlagning. Lägg betorjuicen i kylen i 2 timmar och blanda sedan ordentligt med resten av juicen.

Ansökan. Dela upp den resulterande produkten i 5 lika delar och drick i små klunkar under dagen.

jordgubbsjuice

Jordgubbar - 1 kg, socker - 300 g

Matlagning. Skölj jordgubbar, torka på en servett, täck med socker, flytta försiktigt och vänta på aktiv frisättning av juice, sila sedan genom gasväv vikta i flera lager.

Ansökan. Ta 0,5 koppar före måltiderna 3 gånger om dagen. Behandlingsförloppet är 1 månad. Detta botemedel hjälper bra med gikt och förbättrar ämnesomsättningen. Det är också bra att äta bären själva..

Svart rädisa juice

Svarta rädisorötter - 10 kg.

Matlagning. Tvätta knölarna med en borste utan att ta bort huden. Förbered juice (du får cirka 3 liter) med en juicepressare och förvara den i en sluten behållare i kylen.

Ansökan. Börja behandlingen med 1 tsk. efter att ha ätit, i avsaknad av obehag i levern, öka dosen gradvis till 1-2 msk. l. och sedan upp till 100 ml. Behandlingen bör utföras under överinseende av en läkare, eftersom svart rädisa är en stark koleretikum. Efter att ha tagit saften är det bra att applicera en varm värmepanna i leverområdet i 15 minuter. Fortsätt proceduren tills den resulterande saften tar slut.

Notera. Diet måste följas strikt under behandlingen!

Medel för kompresser, salvor och gnuggning

Smör och alkoholsalva

Osaltat ko-smör och 40% vinalkohol - i lika stor andel.

Matlagning. Smält färskt smör på låg värme, efter kokning, ta bort skummet, ta bort det från spisen, tillsätt vinalkohol och blanda. Ta sedan försiktigt fram en tändsticka eller veke för att antända alkoholen. Efter fullständig utbrändhet är den terapeutiska massan redo.

Ansökan. Gnid den resulterande produkten i smärtsamma områden med gikt. Förfarandet bör utföras i ett varmt rum, bredvid en värmekälla - värmare, öppen spis, spis etc..

Salva för ledvärk

Honung - 1 msk. l., senap (torr) - 1 msk. l. solrosolja - 1 msk. l.

Matlagning. Kombinera de angivna ingredienserna, blanda väl och förvara i ett vattenbad tills en homogen massa bildas..

Ansökan. Gnugga den resulterande salvan i lederna.

Buljong av salvia lämnar för uppvärmning med gikt

Salvia löv - 100 g, vatten - 6 l.

Matlagning. Häll de torkade bladen med vatten, koka upp och ta bort från värmen efter 10 minuter.

Ansökan. När buljongen har svalnat något (för att inte brännas), häll den i ett handfat, badkar eller hink och doppa det drabbade benet eller armen. Procedurens varaktighet är 30-60 minuter. Det är lämpligt att lämna ett litet lager buljong (cirka 1 liter) på låg värme och regelbundet tillsätta lite i bassängen för att bibehålla den optimala temperaturen. Efter avslutad procedur, torka av den drabbade lemmen med en handduk, sätt på handskar (strumpor) och täck med en filt. Kyl aldrig ner. Upprepa uppvärmningen dagligen (helst strax före sänggåendet) i 1 månad. Denna procedur lindrar smärta och hjälper till att minska giktiga stötar på armar och ben..

Rova mot giktvärk

Kålrot - 1 bit.

Matlagning. Mal roten på ett rivjärn eller köttfärs.

Ansökan. Applicera den resulterande vällen på smärtsamma områden.

Rapsjuice är också ett bra verktyg för att gnugga ömma leder. Rädisjuice kan också användas, men försiktighet måste iakttas eftersom den är varmare, mer potent och kan orsaka brännskador.

Applikationsverktyg

Aloe juice - 3 delar, honung - 2 delar, 40% vinalkohol - 1 del.

Matlagning. Kombinera de angivna ingredienserna och blanda noggrant tills en flytande homogen uppslamning bildas..

Ansökan. Blöt ett tyg eller gasväv vikta flera gånger med den resulterande produkten, applicera den tätt på det smärtsamma området. Täck sedan med ett lager plastfolie, bomullsull och linda med en varm halsduk. Låt kompressen stå i 30-60 minuter (med god tolerans - upp till 3 timmar). Kontrollera regelbundet hudens tillstånd, undvik allvarlig sveda och rodnad i huden.

Vanga recept på saltavlagring

Lök - 1 huvud, tjära - 2 droppar.

Matlagning. Skala och skär lökhuvudet i två lika stora delar.

Ansökan. Fukta mitten av varje halva med 1 droppe tjära och applicera dem på den ömma platsen.

Mamma med älskling

Flytande honung - 100 g, mamma - 5 g.

Matlagning. Blanda de angivna ingredienserna ordentligt och värm den resulterande massan lite.

Ansökan. Applicera en varm blandning på ömma fläckar.

Rågmjöl och potatiskompress

Rågmjöl - 400 g, potatis - 400 g, vegetabilisk olja - 150 ml, terpentin - 10 g.

Matlagning. Skala potatisen, koka, mosa väl och kombinera med mjöl. Häll kokande vatten över den resulterande massan och rör om tills en homogen uppslamning bildas.

Ansökan. Massera försiktigt huden i det drabbade området, smörj generöst med vegetabilisk olja. Forma sedan en tårta som är cirka 0,5 cm tjock från potatisrågsvällen, lägg den på det sjuka området som tidigare har smörts med terpentin (det ska täcka hela ytan) och linda det som en vanlig kompress. Procedurens varaktighet beror på känslorna: svår sveda och ömhet i huden bör inte tillåtas. Kompresser ska göras på natten. Efter proceduren måste du vara varm. Potatis-råg-kompress lindrar smärta bra med giktig saltavsättning.

Bad, ryskt bad och bastu

Med avsättning av salter har osteokondros, ledvärk, bad och bad (bastu) en verkligt helande effekt.

Saltbad

Bad med avkok av saltavlägsnande örter har en bra effekt. De rekommenderas att vara blandade med lugnande bad. Bad med havsvatten, salt, havslera och alger är också användbara.

Thalassoterapi, som bokstavligen översätts från grekiska betyder "behandling vid havet", förbättrar blodcirkulationen, aktiverar metaboliska processer, lindrar smärta och spasmer, avlägsnar överskott av salter, toxiner och fyller kroppen med saknade mikroelement. Dessutom förbättras humöret efter sådana procedurer avsevärt.!

Bad (bastu) spelar en lika viktig roll i processen för utsöndring av salt. Det är ett naturligt rengöringsförfarande under vilket kroppen blir av med många skadliga ämnen tillsammans med svett. Dessutom försvagas smärta och spasmer vid uppvärmning, nervspänningen lindras, trötthet försvinner och därefter känns en person som en nyfödd!

Badet är särskilt indicerat för patienter med gikt, eftersom utsöndringen av urinsyrasalter förbättrar patientens tillstånd varje gång.

Varje person bör bestämma vistelsens längd och temperatur utifrån deras välbefinnande. Överskatta inte styrkan, eftersom badet ska ge glädje, avkoppling och lugn, återuppliva efter hårt arbete eller ge energi för att bekämpa en sjukdom..

Kontraindikationer för att besöka badet:

- akut period av sjukdomen, åtföljd av feber, feber, smärta;

- förvärring av kronisk sjukdom

- trombos eller blödning.

Att dricka mycket vätska hjälper till att öka svettningen, vilket gör badvärmen lättare att tolerera. Alkoholhaltiga drycker (och till och med öl) utesluts här, mineralvatten, avkok och diaforetiska teer är mycket mer lämpliga:

- infusion av lingonblad (1 msk. L. Brygg i 200 ml kokande vatten, ta under badproceduren tre gånger 1 msk. L.);

- avkok av nyponrötter (drick i ett bad som te);

- infusion av torkade björklöv (1 msk. L. Häll 200 ml kokande vatten, koka i 6 timmar och sila sedan och drick i badet i 2 doser);

- diaforetiskt te från vilda rosmarinrötter (1 msk. L. Hackade rötter häll 250 ml kokande vatten och låt stå i 15 minuter och använd sedan för att gnugga).

Behandling med bi-stick och bi-produkter

Uttrycket "apitherapy" kommer från det latinska ordet apis - "bee", och själva konceptet innehåller en uppsättning metoder, indelade i två grupper:

- behandling med binstick

- användning av biverkningar (honung, bivax, pollen, propolis osv.) och beredningar beredda på grundval av dessa.

Bi-gift är ett av de mest effektiva naturläkemedlen som läkemedlet känner till. Det har ett antal obestridliga fördelar och har smärtstillande, antiinflammatoriska, avsvällande medel, antibakteriella och antireumatiska effekter..

Dessutom förbättrar det näring av organ och vävnader, förbättrar immunitet, påskyndar sårläkning och förbättrar blodets biokemiska egenskaper..

Ett fantastiskt resultat av bi-stick uppnås vid behandling av artros, artrit, gikt, osteokondros och reumatism. Enligt läkare blir apeterapins helande effekt ofta ett alternativ till läkemedelsanvändning och ibland till kirurgi..

Den enda kontraindikationen är individuell intolerans mot bin gift.

Nedan följer recept för att bereda produkter som är mycket effektiva för att hjälpa till att klara av sjukdomar som orsakas av ett högt saltinnehåll i kroppen..

Honungsinfusion för ledvärk

Honung - 300 g, citroner - 250 g, persiljerötter - 250 g, persiljaört - 150 g.

Matlagning. Skölj rötterna och persiljan väl under rinnande vatten. Skär citronen, ta bort fröna, separera inte skalet. För sedan allt genom en köttkvarn, tillsätt honung och blanda ordentligt tills en homogen massa bildas.

Ansökan. Ta 1 tsk. 1 timme före måltiderna. Behandlingsförloppet är 1 månad. Ta sedan en paus i 1-2 veckor och upprepa allt.

Minst 3 behandlingskurser rekommenderas.

Honungsinfusion med kardborreblad

Kardborreblad, skurna i maj - efter behov, älskling - 2 koppar, 40% vinalkohol - 2 koppar.

Matlagning. Skölj kardborrebladen ordentligt och torka försiktigt på en handduk, passera sedan genom en köttkvarn, linda in den i ostduken och pressa ut saften (du bör få 0,5 l). Häll den (250 ml vardera) i separata glasburkar med en kapacitet på 0,7 liter. Tillsätt 1 glas honung och alkohol och blanda sedan ordentligt. Placera en burk i kylskåpet och den andra på en sval plats i rummet i en vecka. Innehållet i "rumsburken" måste blandas regelbundet.

Ansökan. Den resulterande produkten ska tas i 1 msk. l. 3 gånger om dagen 30 minuter före måltiderna. När "rum" -banken är tom bör du ta en paus.

Det rekommenderas att börja behandlingen på våren, i detta fall kommer en andra kurs (andra bank) att äga rum på senhösten.

Detta botemedel hjälper till med ledvärk orsakad av saltavlagring. Den positiva effekten märks även i avancerade fall och hos äldre..

Honung och russin för ledvärk

Honung - 1 kg, russin - 1 kg.

Ansökan. Ät 1 msk den första dagen. l. honung på morgonen 2 timmar före måltiderna, och nästa dag - 1 handfull russin också 2 timmar före måltiderna. Nästa alternativ honung och russin tills de tar slut.

Förebyggande av saltavlagring

Påståendet att förebyggande är det bästa sättet att läka används bäst på problem som orsakas av saltavlagring. Det är mycket lättare att förhindra ansamling av överskott av salter än att eliminera dem..

Vilka är de viktigaste åtgärderna för att förebygga störningar i vattensaltmetabolismen? Hur vet du: kommer saltavlagringar att dyka upp i kroppen eller kan den klara överflödiga salter på egen hand? Vilka faktorer kan tippa skalan i en eller annan riktning?

Det finns två nyckelfaktorer som har en avgörande effekt på tillståndet för metaboliska processer:

Den genetiska predispositionen består i ärftliga metaboliska störningar, vilket leder till ofullständig oxidation och assimilering av vissa proteinkomponenter. Detta resulterar i saltavsättning. Tyvärr, tills folk inte har lärt sig att korrigera genetiska defekter, men som de säger, "den som är förvarnad är beväpnad." Att känna till kroppens svagheter gör att du kan minska sannolikheten för metaboliska störningar avsevärt med hjälp av välorganiserad näring.

Den viktigaste metoden för att förhindra saltansamling är rätt näring. Eftersom källan till överskott av salter i regel är proteinmat som inte har absorberats av kroppen, måste vi hjälpa kroppen att fullständigt smälta och assimilera de proteiner som följer med den och bibehålla dess balans mellan vatten och salt. För att göra detta måste följande rekommendationer följas:

1. Begränsa användningen av kryddiga, inlagda snacks och pickles.

2. Övervaka mängden protein du konsumerar dagligen. Minska ditt fettintag. Låt dig inte transporteras med mat som fett kött, fisk och organkött (lever, hjärna, njurar).

3. Gör det till en regel att kombinera kött- och grönsaksallader. Det främjar bättre matsmältning av proteinmat.

4. Försök ha färre kryddor, såser, tomatpuré och ketchup på bordet, liksom rätter gjorda av smördeg.

5. Om möjligt, drick inte mat med stora mängder vätska.

Dessutom hjälper en aktiv livsstil, rimlig träning och sport, regelbundna kurser med massage och sjukgymnastik samt traditionell medicin för att förhindra saltavlagring. Få de nödvändiga undersökningarna oftare och rådfråga din läkare.

Men utan att följa en diet, med en orolig och olämplig diet, kommer alla dessa åtgärder inte att ge ett positivt resultat. För att uppnå en god livskvalitet, ta därför din näring på allvar och ansvarsfullt. Och som svar på den vård som visas kommer kroppen att tacka dig med utmärkt hälsa och kraftfull hälsa..

Slutsats

Nu är du väl bekant med orsakerna och mekanismen för saltavlagring, liksom med de viktigaste metoderna för behandling och förebyggande av de resulterande sjukdomarna. Det betyder att din kropp har alla chanser att hålla sig frisk och ung i många år..

Det återstår bara att återigen komma ihåg att rening bara är ett medel, ett tillfälligt stöd, men inte ett mål i sig. Det viktigaste vid behandling av sjukdomar som orsakas av avsättning av salter är inte att rengöra i sig (särskilt "extrem") utan återställa normala metaboliska processer, vilket återigen gör det möjligt för kroppen att självständigt upprätthålla lämplig metabolisk balans.

Genom att aktivera dina egna krafter utlöser du en unik mekanism för självläkning - kärlek till livet, rotad i millenniets djup. Och all rikedom, all livets kraft, som ackumuleras under denna tid av naturen, kan tjäna dig om du behandlar din kropp med respekt, vilket den utan tvekan förtjänar..