Genomsnittlig trombocytvolym

Det genomsnittliga antalet blodplättar är en del av ett detaljerat blodprov, vilket indikerar mognaden hos små, röda blodplättar. Det är karakteristiskt att gamla partiklar minskar i volym, medan unga tvärtom ökar i storlek. Det bör noteras att livslängden för sådana formade delar av den huvudsakliga biologiska vätskan är högst 10 dagar..

Nivån av sådana ämnen kan minskas eller ökas - varje avvikelse från normen indikerar förloppet för någon sjukdom. Det finns dock flera fysiologiska tillstånd som leder till en förändring av normala värden..

Både för lågt och mycket högt antal blodplättar har sina egna kliniska manifestationer. De viktigaste tecknen anses vara svaghet och nedsatt prestanda, kraftig livmoder eller näsblod, liksom uppkomsten av blåmärken även med minsta tryck på huden.

Den genomsnittliga trombocytvolymen mpv bestäms endast av resultaten från ett generellt kliniskt blodprov. För att fastställa källorna till avvikelse kan det dock krävas ytterligare diagnostiska åtgärder..

Korrigering av innehållet i små blodplättar utförs endast under behandlingen av den underliggande sjukdomen. Värden som är mindre eller mer än normen är farliga för människolivet..

Indikatorer för normen

Den genomsnittliga trombocytvolymen är normen, mätt i femtoliter. Giltiga värden varierar från 7,5 till 10 fl, men parametrarna kan skilja sig något beroende på personens ålder.

Spädbarn upp till 1 månad

Män och kvinnor i alla åldrar

Indikatorer kan också förändras beroende på graden av laboratorieutrustning och kvaliteten på studien. En detaljerad avkodning av resultaten behandlas av hematologen, som överför informationen till den behandlande läkaren.

Den genomsnittliga volymen blodplättar i blodet bestäms för:

 • utvärdering av trombocytaktivitet;
 • uppnå en koncentrationsnivå av biologiska ämnen med hög aktivitet;
 • bestämning av tendensen hos sådana celler att fästa;
 • upptäcka förändring före aggregering.

Ofta visar ett blodprov att det genomsnittliga antalet blodplättar är högre, och om avvikelsen från normen är obetydlig, anses detta vara ett helt acceptabelt tillstånd..

Orsaker till avvikelser

Som nämnts ovan främjas oftast en förändring av de tillåtna värdena genom en patologisk process. Till exempel, om den genomsnittliga trombocytvolymen ökas, indikerar detta snabb blodpropp och höga risker för blodproppar..

En sådan överträdelse utvecklas i följande fall:

 • posthemorragisk anemi;
 • talassemi;
 • kollagenoser;
 • trombocytopen purpura;
 • diabetes;
 • dysfunktion i sköldkörteln;
 • brist på mjälte;
 • bakterieinfektioner;
 • May-Hegglin anomali;
 • Hypotyreos;
 • tuberkulos;
 • sarkoidos
 • amyloidos
 • trombocytodystrofi av Bernard-Soulier.

En långvarig missbruk av att dricka alkohol och röka cigaretter är också en negativ källa. Det anses vara helt normalt att trombocytvolymen hos ett barn är över normal. Detta beror på cirkulationssystemets inte helt justerade arbete..

När den genomsnittliga volymen trombocyter sänks, talar de om hämning av blodets förmåga att koagulera. Detta ökar risken för blödning och kännetecknas av långvarig sårläkning. Anledningarna till denna avvikelse:

 • splenomegali - en onormalt förstorad mjälte;
 • aplastisk eller megaloblastisk anemi;
 • Wiskott-Aldrich syndrom;
 • levercirros;
 • leukemi;
 • HIV-infektion;
 • benmärgsskada;
 • mässling;
 • artrit;
 • uremi;
 • strålsjuka;
 • autoimmuna sjukdomar;
 • DIC-syndrom;
 • onkopatologi;
 • hjärtinfarkt;
 • myelodysplastiskt syndrom.

Samtidigt kan normen hos kvinnor sänkas under menstruationen eller under födelseperioden..

Låg absolut cellvolym har också en läkemedelsetiologi.

Irrationell användning av följande läkemedel är förknippad med hämning av trombocytesyntes:

 • "Analgin";
 • "Reopirin";
 • "Aspirin";
 • Vinblastine;
 • "Biseptol";
 • "Levomycetin";
 • Vincristine;
 • olika sulfonamider.

Symtom

Den genomsnittliga trombocytvolymen, eller snarare, avvikelsen från normala parametrar, har sina egna kliniska manifestationer. Problemet är dock att alla störningar kan vara helt asymptomatiska eller att de kliniska manifestationerna är så milda att de går obemärkt förbi..

Om den genomsnittliga trombocytvolymen ökas kan följande symtom uppträda:

 • blödande tandkött;
 • lätt blåmärken som inte försvinner på länge;
 • näsblödningar;
 • alltför rik menstruation hos kvinnliga representanter;
 • kliande hud;
 • svaghet och trötthet;
 • konstant sömnighet
 • synproblem.

När trombocytantalet är under normalt kommer symtomen att inkludera:

 • blödning i näthinnan;
 • bildandet av hematom;
 • frekventa näsblod
 • uppkomsten av subkutan blödning.

Förutom ovanstående tecken är det nödvändigt att söka medicinsk hjälp så snart som möjligt i följande situationer:

 • en kraftig minskning av kroppsvikt
 • extrem trötthet (i en sådan utsträckning att en person inte kan gå ut ur sängen);
 • ihållande näsblod;
 • högt blodtryck
 • ökad hjärtrytm;
 • hudens cyanos och överdriven blekhet i slemhinnorna.

Sådana symtom är vanliga för en vuxen och ett barn..

Diagnostik

Blod för allmän klinisk analys för den genomsnittliga trombocytvolymen tas antingen från ett finger eller från en ven. En förutsättning är att genomföra ett liknande laboratorietest på fastande mage..

Resultaten erhålls med hjälp av hematologianalysatorer: de ritar en specifik kurva som visar fördelningen av små blodplättar i volym.

Om histogrammet förskjuts till höger, råder omogna celler i människans blod, och om det finns många gamla blodplättar observeras en förskjutning åt vänster. Så här dekrypterar en hematolog data när mpv ökas eller minskas..

I situationer där resultaten av ett blodprov - den genomsnittliga volymen av blodplättar ökas eller minskas, det vill säga avvikelser, är det nödvändigt att ta reda på orsaken till deras förekomst.

Detta kräver en omfattande undersökning av patienten samt genomförande av primära diagnostiska åtgärder:

 • studien av medicinsk historia - kommer att indikera en sjukdomsprovokatör;
 • insamling och analys av en livshistoria - det är mycket viktigt att informera läkaren om att ta mediciner;
 • en grundlig fysisk undersökning av patienten;
 • detaljerad förhör av patienten för att sammanställa en fullständig symptomatisk bild.

Ytterligare åtgärder är: biokemiska och detaljerade blodprover, specifika instrumentella förfaranden och konsultationer av läkare från olika medicinska områden.

Behandling

Högt eller lågt genomsnittligt antal blodplättar bör korrigeras eftersom det ändå utgör ett hot mot människolivet.

Först och främst är det nödvändigt att starta behandling av den underliggande sjukdomen med konservativa eller kirurgiska metoder..

För att normalisera den beskrivna parametern, använd:

 • läkemedel, till exempel antikoagulantia, blodplättmedel och vitamin-mineralkomplex;
 • dietterapi (om volymen höjs, är menyn berikad med produkter som tunnar blodet, och om det sänks - med ingredienser med högt järninnehåll);
 • trombocyttransfusion;
 • intravenös administrering av immunglobuliner.

Det är inte heller förbjudet att använda folkmedicin, men bara efter föregående samråd med den behandlande läkaren.

Möjliga komplikationer

En ökning av den genomsnittliga volymen av blodplättar är fylld med:

 • blodproppar;
 • blockering av vitala kärl;
 • hjärninfarkt;
 • spontan abort.

En signifikant minskning av den beskrivna parametern resulterar i:

 • till massiv blodförlust
 • till inre blödningar
 • till blödningar i hjärnan;
 • synförlust.

Förebyggande och prognos

Det är möjligt att förhindra fluktuationer i den genomsnittliga volymen av små blodplättar genom att följa flera enkla förebyggande rekommendationer, nämligen:

 • fullständig avstötning av alkohol och nikotin;
 • undvika att kemikalier och gifter tränger in i kroppen;
 • undvikande av strålning
 • hälsosam och näringsrik mat;
 • adekvat användning av läkemedel med strikt efterlevnad av läkarens regler;
 • upprätthålla en aktiv livsstil;
 • regelbunden genomgång av en omfattande undersökning i en medicinsk institution med besök hos alla specialister.

Prognosen beror helt på den faktor som framkallade en eller annan avvikelse från normen. Patienter måste komma ihåg att, förutom de ovanstående konsekvenserna, har varje basisk sjukdom ett antal egna komplikationer, som ofta slutar med döden..

MPV i ett blodprov: vad är det, normen hos vuxna

Beteckningen MPV (förkortad från engelska "betyder trombocytvolym" - genomsnittlig trombocytvolym) är en indikator på trombocytmognad. Åldern på en cell kan uppskattas av dess storlek. Ju större det är, desto yngre är det. Detta betyder att ju större trombocytvolym, desto högre koagulationsaktivitet. MPV är en morfologisk egenskap hos trombocyter.

Blodplättar (blodplättar) är blodkroppar som inte har en kärna. De är en integrerad del av koagulationssystemet. Blodplättlänken är ansvarig för bildandet av en blodpropp.

Denna indikator undersöks tillsammans med andra egenskaper. Ett kliniskt hematologiskt test gör att du kan bedöma hälsotillståndet samt bekräfta eller utesluta en preliminär diagnos.

Den första kliniska hematologiska studien tilldelas nyfödda på sjukhuset. När barnet utvecklas rekommenderas det att hantera det regelbundet på ett planerat sätt. Vid sjukdom bedöms blodet nödvändigtvis i den akuta fasen och under återhämtningsperioden. Denna åtgärd är allmänt accepterad. Hematologiska studier möjliggör snabb identifiering av olika sjukdomar i den hematopoetiska länken.

Patienthanteringstaktiken beror på den etiologiska faktorn som orsakade förändringen av MPV-nivån..

Ett detaljerat blodprov innehåller följande indikatorer:

 1. Hemoglobin (HGB).
 2. Röda blodkroppar (RBC).
 3. Leukocyter (WBC).
 4. Blodplättar (PLT).
 5. Leukocytformel: eosinofiler (EO), monocyter (MONO), neutrofila granulocyter (NEUT), lymfocyter (LYMPH), basofiler (BASO).
 6. Erytrocytsedimentationshastigheten (ESR, ESR).
 7. Trombocytindex: genomsnittlig trombocytvolym (MPV), trombocytfördelningsbredd efter volym (PDW).
 8. Erytrocytindex: genomsnittlig erytrocytvolym (MCV), genomsnittlig erytrocythemoglobin (MCH), genomsnittlig erytrocythemoglobinkoncentration (MCHC), distributionsbredd för röda blodkroppar (RDW-CV).
 9. Trombokrit (PCT).
 10. Hematokrit (HCT).

Trombocytantal och MPV ska bedömas hos gravida kvinnor och hos patienter med hög blödningsrisk.

Blodplättar: typer och funktioner

Trombocyter (PLT, trombocyter) är blodceller med liten diameter som är en integrerad komponent i koagulationssystemet.

Blodplättar utför följande funktioner:

 1. Bildning av en koagel, den primära pluggen som slutar blöda.
 2. Tillhandahålla ett område för passage av fibrinolysreaktioner.
 3. Regenerering av skadade vävnader. De utsöndrar blodplättar liksom andra endoteltillväxtfaktorer som är ansvariga för vävnadsläkning.
 4. Transport av immunkomplex.

Det finns 5 former av blodplättar, som skiljer sig åt i mognad och funktion:

 • ung;
 • mogna;
 • gammal;
 • former av irritation;
 • degenerativa.

Blodplättar syntetiseras i megakaryocytisk härstamning i benmärgen. Deras föregångare är megakaryocyter. Efter ytterligare differentiering kommer trombocyterna in i blodomloppet. De flesta av dem cirkulerar här. I sitt utseende liknar de en skiva eller platta. Denna cellpopulation har ingen kärna. Deras förväntade livslängd överstiger inte tio dagar..

Blodplättar innehåller granuler med biologiskt aktiva substanser. De representeras av speciella peptider som är involverade i processerna för plasmakoagulation, immunsvar och regenerering. Granuler innehåller också hydrolytiska enzymer.

När ett kärl skadas aktiveras trombocyter genom att ändra form - de plattar ut och frigör pseudopodia (långa processer). På grund av lim-aggregeringsfunktionen vidhäftar dessa celler skadade områden i kärlet och bildar en blodpropp.

Det normala antalet blodplättar är 180-360 × 109 / l. En fysiologisk ökning av antalet observeras när de befinner sig i höga bergsområden, under den kalla årstiden, efter skador, kärlolyckor och även under tung fysisk ansträngning. Fysiologisk minskning av mängden PLT noteras hos kvinnor före och under menstruationsblödning. Fysiologisk trombocytopeni observeras också hos gravida kvinnor..

Om balansen mellan PLT-bildning och nedbrytning är obalanserad ökar risken för blodproppar eller blödningar.

Trombocytos kan leda till utvecklingen av följande tillstånd:

 • lungemboli;
 • akut kränkning av hjärncirkulationen
 • akut koronarsyndrom (hjärtinfarkt)
 • ischemi i olika organ på grund av blockering av de stora kärlen.

Trombocytopeni ökar risken för blödning, vilket också medför en potentiell risk för patientens liv.

Mängden PLT beräknas av en automatisk hematologianalysator (AGA). Ibland räknas antalet formade element manuellt. AGA beräknar också alla nödvändiga trombocytindex.

Antalet PLT och MPV är en indikator på koagulationssystemets prestanda. För en mer detaljerad studie av överträdelser utförs ett koagulogram.

Beredning och leverans av ett blodprov

Allmänna kliniska och biokemiska tester tas på morgonen på fastande mage. Ingen speciell utbildning krävs. Den sista måltiden bör äga rum 10-12 timmar innan provet tas. Under 1-2 dagar rekommenderas att man avstår från fet mat, alkohol samt användning av läkemedel som påverkar hematologiska parametrar. Om det är omöjligt att avbryta behandlingen är det nödvändigt att meddela laboratorieanställda om detta.

Ingen rökning på studiens dag. Det är viktigt att undvika stress innan du tar testet..

Materialet för det hematologiska testet kan vara kapillärt eller venöst blod. Bedöm MPV inom 2-3 timmar efter provtagningen. Senare forskning kan leda till falska resultat.

MPV i ett blodprov: transkription, normer hos kvinnor och män

Blodplättindex gör att du kan bedöma funktionen hos det hematopoetiska systemet och koagulationssystemet. Vid bedömning av MPV kan en ökad tendens till trombocytaggregation, trombos, tromboembolism detekteras. MPV-indikatorn är också en markör för myeloproliferativa sjukdomar i den megakaryocytiska benmärgslinjen..

MPV är en markör för ett antal allvarliga sjukdomar. Vid avvikelse från normen kan ytterligare studier ordineras: allmän urinanalys, biokemiskt blodprov, koagulogram.

Normen hos vuxna (både kvinnor och män) är 6,0-13,0 fl.

MPV-hastighet hos barn:

 • upp till 1 år: 7,0-7,9 fl;
 • 1-5 år: 8,0-8,8 fl.
 • 5-18 år: 6,0-13,0 fl.

Ett högt MPV-index indikerar en hög andel stora blodplättar, en låg - en övervägande av små celler.

Avvikelser från normen

Om MPV i blodprovet är förhöjt kan följande sjukdomar / tillstånd vara orsaken:

 • trombocytopeni av olika ursprung;
 • sköldkörtelns hypofunktion;
 • myeloproliferativa sjukdomar av den megakaryocytiska hematopoetiska härstamningen;
 • svikt i trombocytopoies på grund av brist på cyanokobalamin eller folsyra;
 • splenektomi;
 • rökning i kombination med vaskulär ateroskleros;
 • graviditet med preeklampsi;
 • infektionssjukdomar;
 • idiopatisk trombocytopen purpura;
 • Bernard-Soulier syndrom;
 • May-Hegglin anomali;
 • posthemorragisk anemi;
 • maligna tumörer;
 • systemiska inflammatoriska processer.

En ökning av MPV observeras också med alkoholmissbruk och med användning av vissa droger (till exempel kombinerade orala preventivmedel). En liten ökning av MPV observeras hos äldre människor.

Om MPV i blodprovet är lågt kan detta indikera följande tillstånd:

 • hypoplasi av den megakaryocytiska benmärgslinjen;
 • hypoplastisk anemi;
 • behandling med cytostatika;
 • autoimmun trombocytopeni;
 • ärftliga former av trombocytopeni;
 • Wiskott-Aldrich syndrom.

En kraftig minskning av PLT och MPV hos gravida kvinnor innebär en hög risk för missfall.

Vad ska jag göra om MPV är högre eller lägre än normalt?

MPV är en markör för ett antal allvarliga sjukdomar. Vid avvikelse från normen kan ytterligare studier ordineras: allmän urinanalys, biokemiskt blodprov, koagulogram. Om man misstänker en myeloproliferativ process görs en benmärgsbiopsi. Patienthanteringstaktiken beror på den etiologiska faktorn som orsakade förändringen av MPV-nivån..

Självmedicinering är i det här fallet extremt farligt, eftersom vissa sjukdomar utvecklas snabbt och utgör en livsfara. Okontrollerad användning av läkemedel kan försämra patientens tillstånd.

För att förhindra dysfunktion i koagulationssystemet bör du:

 • regelbundet genomgår förebyggande undersökningar;
 • rationellt använda läkemedel som påverkar det hematopoetiska systemet;
 • äta rätt, undvik missbruk av fet mat;
 • följ rätt dricksregim.

Om balansen mellan PLT-bildning och nedbrytning är obalanserad ökar risken för blodproppar eller blödningar.

Ett blodprov för MPV tas i kombination med andra hematologiska parametrar. Trombokrit och andra koagulationsfaktorer måste undersökas med avseende på följande symtom:

 • arteriell hypertoni;
 • dyspné
 • frekvent näsa och tandkött
 • utseendet på hematom efter mindre mekanisk stress.

Ett tidigt besök hos en läkare förhindrar utvecklingen av allvarliga former av sjukdomar. Ett hematologitest för vuxna bör utföras minst en gång om året. Barn uppmuntras att utvärdera blod två gånger om året..

Video

Vi erbjuder dig att titta på en video om artikeln

MPV i ett blodprov - vad är det??

MPV (förkortat från engelska betyder trombocytvolym, medelvärde trombocytvolym) är beteckningen av trombocytindex, vilket karakteriserar graden av mognad hos trombocyter i perifert blod. Mätningen baseras på att unga celler är större än mogna och åldrade celler. Det finns ett samband mellan trombocyternas storlek och deras funktionella aktivitet, därför karakteriserar index tillståndet för blodkoagulationssystemet, vilket trombocyter representerar.

Bestämning av MPV i ett allmänt blodprov utförs inom två timmar efter provtagning, eftersom resultatet med en senare studie kan förvrängas.

Allmän blodanalys

Ett fullständigt blodtal (CBC, kliniskt blodprov) är ett av de viktigaste och ofta föreskrivna laboratorietesterna. Denna analys gör det möjligt att bedöma kroppens tillstånd som helhet, bekräfta eller utesluta den påstådda diagnosen, att övervaka behandlingsförloppet.

Det första allmänna blodprovet utförs för barn på sjukhuset. När barnet växer upp rekommenderas att det utförs regelbundet under rutinmässiga medicinska undersökningar, vilket gör det möjligt att snabbt identifiera avvikelser (till exempel utvecklingen av järnbristanemi) och vidta nödvändiga åtgärder i tid. För förebyggande ändamål rekommenderas att man gör en fullständig blodräkning för vuxna en gång och för barn två gånger om året.

Ett fullständigt blodantal innefattar bestämning av koncentrationen av hemoglobin, antalet erytrocyter, leukocyter och trombocyter, hematokritnivån, samt erytrocyt- och trombocytindex och erytrocytsedimenteringshastigheten. Ett detaljerat blodprov inkluderar också beräkningen av leukocytformeln, som består i att bestämma procentandelen av olika typer av leukocyter i perifert blod.

Att räkna antalet blodplättar och bestämma MPV är obligatoriskt för kvinnor under graviditeten, liksom för patienter med autoimmuna sjukdomar, åderbråck, leverpatologier etc..

Blodplättar, deras typer och funktioner

Trombocyter (PLT, trombocyter) är blodceller med en diameter på 2-4 mikron, vilket ger blodkoagulering. Trombocyternas funktioner inkluderar angiotrofisk (förmågan att bibehålla strukturen och funktionerna hos mikrokärlens väggar), vidhäftningsaggregering (bildandet av en primär trombocytplugg i skadade blodkärl), trombocyter är också involverade i fibrinolys, upprätthållande av vasospasm och återdragning av blodproppen. Dessa blodkroppar har förmågan att transportera cirkulerande immunkomplex på membranet.

En ökning av MPV kan indikera närvaron av trombocytopeni, myeloproliferativa sjukdomar, post-hemorragisk anemi, hypertyreoidism, diabetes mellitus.

Det finns fem former av blodplättar: unga, mogna, gamla, former av irritation och degenerativa.

Blodplättar, som andra blodkroppar, bildas i benmärgen. Cirka två tredjedelar av det totala antalet blodplättar finns i blodomloppet och en tredjedel i mjälten. Föregångarna till trombocyter är megakaryocyter - jätteceller med en stor kärna, från vilka trombocyter är lossna. Blodplättar är fragment av cytoplasman hos megakaryocyter omgivna av ett membran. De har ingen kärna, deras livslängd är ungefär tio dagar. Trombocytgranulerna innehåller koagulationsfaktorer, serotonin, kalciumjoner, adenosindifosfat, peroxidas, trombocyttillväxtfaktor, von Willebrand-faktor, etc..

Blodplättarna är runda eller ovala. När ett blodkärl skadas aktiveras de, cellerna plattas ut, bildar pseudopodia (långa utväxter) och får förmågan att fästa vid andra blodplättar (aggregering) och det skadade kärlets väggar (vidhäftning). En blodpropp bildas, vilket blockerar det skadade området och därmed stoppar blödningen. Stimulerande medel för trombocytaggregering inkluderar serotonin, trombin, kollagen, adrenalin. I det normala (inaktiva) tillståndet stöder inte trombocytmembranet koagulationsreaktioner. Det finns ett samband mellan trombocyternas storlek och deras funktionella aktivitet, halten av biologiskt aktiva substanser i deras granuler, tendensen till vidhäftning.

Normalt är antalet blodplättar i blodet 180-320 × 109 / l, varierande beroende på säsong och tid på dagen (dagliga fluktuationer kan nå 10%). En fysiologisk ökning av antalet blodplättar i blodet inträffar när man klättrar till en höjd, på vintern, efter skada eller utmattande fysisk aktivitet. Fysiologisk minskning av antalet blodplättar observeras före och under menstruationen (upp till 25-50%), liksom under graviditeten.

En signifikant minskning av MPV i en gravid kvinnas blod indikerar ett hot om missfall.

Om balansen mellan bildning och förstörelse av trombocyter är obalanserad, finns det en tendens till trombbildning eller ökad blödning. Med en ökning av antalet blodplättar och utvecklingen av trombos finns det en risk för lungemboli, stroke, hjärtinfarkt, igensättning av blodkärl i andra organ genom koagulering. En minskning av trombocytantalet leder till blödning och blödning, vilket också kan leda till utveckling av livshotande tillstånd.

Räkningen av blodplättar i blodet utförs med hjälp av en automatisk hematologisk analysator, i vissa fall finns det ett behov av att bestämma antalet blodplättar och deras storlek i färgat blodutstryk under ett mikroskop vid beräkning av leukocytformeln.

Blodplättsindex för det fullständiga blodtalet inkluderar:

 • genomsnittlig trombocytvolym (MPV);
 • trombocytfördelningsbredd i volym (PDW) - en indikator på trombocytanisocytos (beroende på förekomsten av unga eller gamla former i blodet);
 • trombocyt (PCT) - indikerar andelen blodvolym som upptas av blodplättar (beror på det totala antalet blodplättar och MPV-index).

Beredning och leverans av ett allmänt blodprov

För att ta ett generellt blodprov används standardregler för beredning. Blodprovtagning utförs på morgonen på fastande mage. Inför studien bör överdriven fysisk och mental stress undvikas och fet mat bör undvikas. Rök inte innan du donerar blod; i en halvtimme före studien ska patienten ha fullständig vila. Blod för allmän analys kan tas från både ett finger och en ven.

Bestämning av MPV i ett allmänt blodprov utförs inom två timmar efter provtagning, eftersom resultatet med en senare studie kan förvrängas.

En minskning av MPV kan innebära en förstorad mjälte (splenomegali), närvaron av levercirros, hypoproteinemi, njursjukdom, sköldkörtelnormaliteter.

MPV i ett blodprov: transkription, normer hos kvinnor och män

Bestämning av MPV är viktigt för att bedöma kroppens hematopoetiska funktion. Med hjälp av trombocytindex MPV i ett blodprov är det möjligt att avslöja ökad trombocytaggregation, trombos, aktiv blodförlust (om stora trombocyter detekteras hos personer med järnbristanemi). Dessutom fungerar MPV-indikatorn i blodprovet som en ytterligare markör för kroniska myeloproliferativa sjukdomar (närvaron av stora blodplättar i perifert blod).

Normen för MPV hos vuxna är densamma för kvinnor och män och uppgår till 6-13 fl. Hos barn under ett år är normen för MPV 7–7,9 fl, 1–5 år - 8–8,8 fl. För barn över 5 år är samma värden normala som för vuxna.

En förhöjd trombocytantal MPV indikerar närvaron av stora blodplättar i patientens perifera blod. Om MPV i blodprovet är lågt betyder det övervägande av små blodplättar.

När MPV i blodprovet ökar och minskar

En ökning av MPV kan indikera närvaron av trombocytopeni, myeloproliferativa sjukdomar, posthemorragisk anemi, hypertyreoidism, diabetes mellitus, infektiösa och inflammatoriska sjukdomar, neoplasmer, preeklampsi, idiopatisk trombocytopenisk purpura, nedsatt blodplättbildning mot bakgrund av brist på vitamin B i kroppen12 eller folsyra, May-Hegglin anomalier, Bernard-Soulier syndrom. Indexet stiger också efter kirurgisk avlägsnande av mjälten (splenektomi), hos rökningspatienter med aterosklerotiska vaskulära förändringar, med alkoholism och tar vissa mediciner, hos äldre.

Om balansen mellan bildning och förstörelse av trombocyter är obalanserad finns det en tendens till trombos eller ökad blödning.

Vad betyder MPV-minskning?

En minskning av MPV kan betyda en förstorad mjälte (splenomegali), närvaron av levercirros, hypoproteinemi, njursjukdom, sköldkörtelpatologier. Trombocytindex minskar med aplastisk anemi, septisk trombocytopeni, medfödd megakaryocytisk hypoplasi, Wiskott-Aldrich-syndrom, X-bunden trombocytopeni med trombocytmikrocytos, trombocytopeni på grund av immunologisk cellförstöring, liksom under kemoterapi. En signifikant minskning av MPV i en gravid kvinnas blod indikerar ett hot om missfall.

Vad ska jag göra om MPV är högre eller lägre än normalt?

När du får MPV-resultat i ett allmänt blodprov som går utöver det normala intervallet ordineras vanligtvis ytterligare studier: ett allmänt urintest, ett biokemiskt blodprov, ett koagulogram etc..

Behandlingen beror på orsaken till ökningen eller minskningen av MPV. Självmedicinering i detta fall är oacceptabelt, eftersom okontrollerat intag av läkemedel kan förvärra patologin, upp till ett hot mot livet.

För att förhindra utveckling av sjukdomar som påverkar blodkoagulationssystemet rekommenderas:

 • regelbundet genomgår förebyggande undersökningar;
 • rationellt använda antivirala läkemedel och andra läkemedel (vissa läkemedel påverkar bildningen av blodplättar negativt);
 • äta rationellt, undvik överdriven konsumtion av animaliskt fett, prioriter lätt kött (kanin, kalkon, fisk);
 • observera en adekvat dricksregim.

Med hjälp av trombocytindex MPV i ett blodprov är det möjligt att avslöja ökad trombocytaggregation, trombos, aktiv blodförlust.

Du bör omedelbart rådfråga en läkare om du upplever följande symtom:

 • missfärgning av huden och / eller slemhinnorna;
 • orimlig bildning av hematom;
 • frekvent näs- och tandköttsblödning
 • frekvent ökning av blodtrycket och uppkomsten av takykardi;
 • kraftig viktminskning
 • svaghet, konstant trötthet, försämring av det allmänna tillståndet utan någon uppenbar anledning och under lång tid, som inte passerar efter en god vila.

Vad säger MPV-parametern i blodprovet och vad man ska göra om den ökas eller minskas

MPV (genomsnittlig trombocytvolym) - MPV i ett kliniskt blodprov, är en indikator på den normala nivån av blodplättar i blodet, när den bibehålls i normalt tillstånd, indikerar god hälsa.

Medan en brist hotar inte med mindre komplikationer, men deras överskridna koncentration och helt dödlig.

Blodplättar tar en viktig roll i kroppens liv genom att utföra blodkoagulation, bildning av blodpropp och återställande av blodkärl.

Är plasmafragment utan kärna, diskoidformade.

Benmärgen är ansvarig för produktionen av blodplättar. De flesta av dem finns i blodet, cirkulerar genom hela kroppen och 1/3 i mjälten. Och den genomsnittliga livslängden är från 7 till 10 dagar.

Blodplättar är fördelaktiga för kroppen genom tre funktioner:

 • Tillåt inte utvecklingen av omfattande blodförlust vid kränkning av kärlets integritet. I en sådan situation håller trombocyter fast vid varandra och klamrar sig fast på kärlväggarnas yta, vilket inte tillåter kroppen att dö i förtid.,
 • Förbättrar produktionen av kollagen, som är involverat i återhämtning efter skada på fartygets integritet,
 • Virus och svampar kan inte komma in i celler på grund av membranet som förstärks av dem.

Man bör inte försumma MVP-testet och donera blod minst en gång om året för vuxna och minst två gånger om året för barn.

Vilka är indikatorerna för normen för blodplättar i blodet?

Avvikelse i en eller annan riktning kan indikera utvecklingen av patologier, i sådana fall är det bättre att omedelbart konsultera en läkare.

Det finns gamla och unga celler med olika former..

Äldre celler är mindre, medan unga celler förstoras.

Så läkaren är inte bara intresserad av den kvantitativa indikatorn för blodplättar utan också för den kvalitativa.

Om kroppen fungerar som den ska, är priserna för vuxna: 7,5 - 11 fl. (femtoliters).

Naturliga mänskliga faktorer påverkar också resultaten av MVP-analysen, i vilket fall behandling inte krävs i de flesta fall:

 • Ålder,
 • Perioder,
 • Gestationsålder,
 • Valda läkemedel.

Indikatorerna för normen efter ålderskategorier ges nedan (tabell 1):

bord 1

ÅldersgruppFrån födseln till 1 år1 till 5 år5 till 65 år gammalEfter 65 år
Normala MVP: er6,8 - 7,9 fl.8 - 8-8 fl.7,5 - 11 fl.10 - 12 fl.

Vid en minskning av antalet blodplättar hos gravida kvinnor finns det en risk för missfall. Antalet celler i blodet bör övervakas oftare och närmare under graviditeten..

För barn varierar siffrorna något från 6,8 till 11,5 fl. Detta förklaras av det faktum att barnets hormonella system ännu inte är stabilt..

Blodprov

För att fullt ut förstå resultaten, bör du först ha en förståelse för hur analysen av MPV i sig fortsätter. Att donera skydd för ett genomsnittligt antal blodplättar är det nödvändigt i förväg att utesluta tung mat, alkoholhaltiga drycker och läkemedel från kosten..

Blod för MPV tas på fastande mage, från en ven eller från ett finger. Därefter tillsätts specialfärgämnen till blodet och läggs till en speciell apparat, där det redan är klart av färg vilka celler som finns.

Med MPV kan du bestämma hur många unga celler som finns i blodet och hur många som är gamla.

Analysen måste utföras inom två timmar, annars ändras indikatorerna och diagnosen är felaktig.

Det resulterande histogrammet är en kurva och visar den kvalitativa och kvantitativa analysen av blod.

För förhållandet mellan celler finns det vissa normer:

 • Gamla celler - 5-6%,
 • Unga celler - 90% av totalen,
 • Nyutbildad - 0,2-0,8%,
 • Degenerativ - högst 0,2%,

Efter att ha analyserat alla dessa funktioner bildas en kurva. Om antalet gamla och degenerativa celler är stort, flyttas sedan åt vänster, och om det finns många åldrande celler, sedan till höger.

MVP i klinisk blodanalys antar en indikator på den genomsnittliga trombocytvolymen - även kallad trombocytindex. Denna indikator karakteriserar plattornas mognad..

Vad ska man göra om trombocyter går ner?

Med låg MVP utvecklas trombocytopeni aktivt.

Om indikatorerna håller fältet under normen visar histogrammet ett lågt antal arbetande celler, medan det finns många gamla och nya.

Åldrande celler kan inte utföra sina funktioner med full kapacitet och bär inte en biologisk belastning, men bara skapade är ännu inte redo för detta.

Sjukdomen är särskilt så att med ett tillräckligt antal blodplättar kan deras kvalitet bidra till utvecklingen av patologier.

Det finns tre typer av trombocytopeni:

 • Benmärgen minskar syntesen av nya celler. Detta kan bero på kronisk alkoholism och lever- eller mjälteproblem.
 • Ökad trombocytdöd, vilket indikerar sjukdomar i mjälten och levern, och också som ett resultat av autoimmuna sjukdomar.
 • En obalans i trombocytmassan under distributionen - många trombocyter lagras i mjälten om de inte behövs.

Det är svårt att upptäcka trombocytopeni i de tidiga stadierna, på grund av att yttre symtom inte uppträder. Men när den analyseras för MVP kan denna sjukdom upptäckas.

I senare skeden börjar manifestationerna av de yttre symtomen på sjukdomen direkt:

 • Näsa och tandkött blöder,
 • Callas och urin innehåller blod,
 • Kräkningar blod,
 • Lång och obehaglig menstruation hos kvinnor,
 • Blödningar under huden, med ett betydande område.

Ett lågt antal blodplättar kan också hända av följande skäl:

 • Blodsjukdomar (medfödd),
 • Onkologi,
 • Virus och mikrober i kroppen.

En reducerad MVP kan indikera följande sjukdomar:

 • Förstorad mjälte,
 • Hjärtattack,
 • Vissa läkemedel,
 • Inflammatorisk sjukdom,
 • Onkologi,
 • och andra.

Vid en minskning av antalet blodplättar hos gravida kvinnor finns det en risk för missfall.

Antalet celler i blodet bör övervakas oftare och närmare under graviditeten..

Vad ska jag göra om MVP-nivån höjs?

En blodpropp, som cirkulerar med blodet genom hela kroppen, kan komma in i ett kärl i hjärtat eller hjärnan.

En ökning av MVP-produktionen innebär att fler celler produceras..

På grund av detta ökar blodets konsistens och koncentrationen blir tätare. Denna sjukdom kallas trombocytos..

Trombocytos är farligt eftersom blodproppar i överskott börjar bildas, som når imponerande storlekar kan blockera kärlet och begränsa blodtillförseln.

Dödliga resultat är mycket möjliga. Därefter leder det till hjärtinfarkt och stroke, varefter en tredjedel av de sjuka dör.

Trombocytos är av två typer:

 • Relativ - normen överskrids inte signifikant (från 20 till 30%)
 • Kritisk - normen överskrids 3-5 gånger.

I en nödsituation krävs akut läkarvård!

Tillväxten av MVP-indikatorer är möjlig med två alternativ:

 • Vissa fysiologiska tillstånd i kroppen,
 • Utveckling av patologier.

Fysiologiskt tillstånd inkluderar:

 • Menstruationsblödning i stora mängder,
 • Valda läkemedel,
 • Funktioner i barnets kropp,
 • Blödning av olika typer.

Utvecklingen av sådana patologier påverkar ökningen av MVP:

 • Skador (mestadels i stort antal),
 • Kirurgiska ingrepp,
 • Blödning av olika typer.

De främsta orsakerna till att öka MVP är vissa sjukdomar:

 • Alkoholism,
 • Åderförkalkning,
 • Diabetes
 • Försämring av sköldkörteln,
 • Blod cancer,
 • och andra.

En funktion hos gravida kvinnor är en frekvent ökning av trombocyter, vilket i de flesta fall borde vara så. Eftersom den förväntade mammans kropp förändras och anpassar sig till mer behagliga förhållanden för bäring. Detta kan förklaras av det faktum att fostret behöver sitt eget cirkulationssystem. Det är för detta som kvinnans cirkulationssystem producerar fler blodplättar..

Hur man behandlar en förhöjd MVP?

Om en CBC indikerar en ökning av MVP måste du hitta grundorsaken. Om det är fysiologiskt och kännetecknar en given personlighet, utförs inte åtgärder som sådana.

När det gäller patologier tillhandahålls terapi i en komplex form:

 • Blodförtunnande läkemedel. Används för att normalisera blod till naturlig densitet,
 • Använda hormonella behandlingar för att hjälpa normal trombocytproduktion,
 • Dricker mycket vatten och diuretika,
 • Diet.

I livshotande situationer gör läkare hemodialys. En persons blod passerar genom en anordning som behåller blodplättar, vilket leder till att nivån återgår till normal.

Om störningen i trombocytproduktion orsakas av benmärgen utförs en benmärgstransplantation.

Hur du håller dina MVP-poäng friska?

För att hålla den genomsnittliga volymen och MVP inom det normala intervallet är det nödvändigt att göra förebyggande, som består av följande åtgärder:

 • Ta ett kliniskt blodprov med MVP-indikatorer, minst en gång var tredje månad,
 • Välj noga läkemedel för behandling. Vissa läkemedel påverkar trombocytfunktionen negativt,
 • Ta tillbaka dieten till det normala. Minska mängden fet mat, och istället för fett kött rekommenderas det att använda fisk, kalkon eller kaninkött,
 • Drick tillräckligt med vatten.

Om du följer alla dessa rekommendationer bör du rådfråga en läkare om:

 • Drastisk viktminskning,
 • Ständig trötthet, sömnighet,
 • Förändringar i hudtoner,
 • Näsblod,
 • En kraftig nedgång i hälsan,
 • Takykardi.

På vilken MVP-nivå som helst återspeglar det alltid en persons hälsanivå. En snabb leverans av blodprover gör det möjligt att tidigt upptäcka patologier, om sådana finns, och påbörja behandlingen. Faktum är att i de tidiga stadierna av externa faktorer av sjukdomen finns det nästan ingen.

Tidig behandling är mycket enklare och billigare!

Genomsnittlig trombocytvolym (MPV)

MPV bestäms baserat på ett histogram för trombocytfördelning. Tyvärr tas MPV lite hänsyn till i medicinsk praxis och dessutom vid diagnosen anemi. Liksom den föregående indikatorn kan det dock påverka den kliniska tolkningen av den identifierade patologin och hjälpa till att detektera trombocytopati (mikro- eller makrotrombocytos) i ärftliga anemier eller andra sjukdomar..

Uppskattning av MPV kan du identifiera:

 • ökad trombocytaggregation och till och med trombos;
 • aktiv blodförlust vid upptäckt av stora blodplättar hos patienter med järnbristanemi;
 • MPV kan användas som en ytterligare markör för kronisk myeloproliferativ sjukdom (stora former av blodplättar).

Referensintervall: 7,6-9,0 fL

Förhöjda MPV-värden indikerar förekomsten av stora blodplättar, inklusive unga.

Minskade MPV-värden återspeglar förekomsten av små blodplättar i blodet.

Genom att fortsätta använda vår webbplats samtycker du till behandling av cookies, användardata (platsinformation; OS-typ och version; Webbläsartyp och version; enhetstyp och skärmupplösning; källa från var användaren kom till webbplatsen; från vilken webbplats eller av vad reklam; OS och webbläsarspråk; vilka sidor användaren öppnar och vilka knappar användaren klickar på; ip-adress) för att driva webbplatsen, genomföra ominriktning och genomföra statistisk forskning och granskningar. Om du inte vill att dina uppgifter ska behandlas lämnar du webbplatsen.

Upphovsrätt FBSI Central Research Institute of Epidemiology of Rospotrebnadzor, 1998 - 2020

Huvudkontor: 111123, Ryssland, Moskva, st. Novogireevskaya, 3a, tunnelbana "Shosse Entuziastov", "Perovo"
+7 (495) 788-000-1, [email protected]

! Genom att fortsätta använda vår webbplats samtycker du till behandling av cookies, användardata (platsinformation; OS-typ och version; Webbläsartyp och version; enhetstyp och skärmupplösning; källa från var användaren kom till webbplatsen; från vilken webbplats eller av vad reklam; OS och webbläsarspråk; vilka sidor användaren öppnar och vilka knappar användaren klickar på; ip-adress) för att driva webbplatsen, genomföra ominriktning och genomföra statistisk forskning och granskningar. Om du inte vill att dina uppgifter ska behandlas lämnar du webbplatsen.

mpv i blodprovet är normen för kvinnor

MPV i ett blodprov - vad är det??

MPV (förkortat från engelska betyder trombocytvolym, medelvärde trombocytvolym) är beteckningen av trombocytindex, vilket karakteriserar graden av mognad hos trombocyter i perifert blod. Mätningen baseras på att unga celler är större än mogna och åldrade celler. Det finns ett samband mellan trombocyternas storlek och deras funktionella aktivitet, därför karakteriserar index tillståndet för blodkoagulationssystemet, vilket trombocyter representerar.

Allmän blodanalys

Ett fullständigt blodtal (CBC, kliniskt blodprov) är ett av de viktigaste och ofta föreskrivna laboratorietesterna. Denna analys gör det möjligt att bedöma kroppens tillstånd som helhet, bekräfta eller utesluta den påstådda diagnosen, att övervaka behandlingsförloppet.

Det första allmänna blodprovet utförs för barn på sjukhuset. När barnet växer upp rekommenderas att det utförs regelbundet under rutinmässiga medicinska undersökningar, vilket gör det möjligt att snabbt identifiera avvikelser (till exempel utvecklingen av järnbristanemi) och vidta nödvändiga åtgärder i tid. För förebyggande ändamål rekommenderas att man gör en fullständig blodräkning för vuxna en gång och för barn två gånger om året.

Ett fullständigt blodantal innefattar bestämning av koncentrationen av hemoglobin, antalet erytrocyter, leukocyter och trombocyter, hematokritnivån, samt erytrocyt- och trombocytindex och erytrocytsedimenteringshastigheten. Ett detaljerat blodprov inkluderar också beräkningen av leukocytformeln, som består i att bestämma procentandelen av olika typer av leukocyter i perifert blod.

Att räkna antalet blodplättar och bestämma MPV är obligatoriskt för kvinnor under graviditeten, liksom för patienter med autoimmuna sjukdomar, åderbråck, leverpatologier etc..

Blodplättar, deras typer och funktioner

Trombocyter (PLT, trombocyter) är blodceller med en diameter på 2-4 mikron, vilket ger blodkoagulering. Trombocyternas funktioner inkluderar angiotrofisk (förmågan att bibehålla strukturen och funktionerna hos mikrokärlens väggar), vidhäftningsaggregering (bildandet av en primär trombocytplugg i skadade blodkärl), trombocyter är också involverade i fibrinolys, upprätthållande av vasospasm och återdragning av blodproppen. Dessa blodkroppar har förmågan att transportera cirkulerande immunkomplex på membranet.

En ökning av MPV kan indikera närvaron av trombocytopeni, myeloproliferativa sjukdomar, post-hemorragisk anemi, hypertyreoidism, diabetes mellitus.

Det finns fem former av blodplättar: unga, mogna, gamla, former av irritation och degenerativa.

Blodplättar, som andra blodkroppar, bildas i benmärgen. Cirka två tredjedelar av det totala antalet blodplättar finns i blodomloppet och en tredjedel i mjälten. Föregångarna till trombocyter är megakaryocyter - jätteceller med en stor kärna, från vilka trombocyter är lossna. Blodplättar är fragment av cytoplasman hos megakaryocyter omgivna av ett membran. De har ingen kärna, deras livslängd är ungefär tio dagar. Trombocytgranulerna innehåller koagulationsfaktorer, serotonin, kalciumjoner, adenosindifosfat, peroxidas, trombocyttillväxtfaktor, von Willebrand-faktor, etc..

Blodplättarna är runda eller ovala. När ett blodkärl skadas aktiveras de, cellerna plattas ut, bildar pseudopodia (långa utväxter) och får förmågan att fästa vid andra blodplättar (aggregering) och det skadade kärlets väggar (vidhäftning). En blodpropp bildas, vilket blockerar det skadade området och därmed stoppar blödningen. Stimulerande medel för trombocytaggregering inkluderar serotonin, trombin, kollagen, adrenalin. I det normala (inaktiva) tillståndet stöder inte trombocytmembranet koagulationsreaktioner. Det finns ett samband mellan trombocyternas storlek och deras funktionella aktivitet, halten av biologiskt aktiva substanser i deras granuler, tendensen till vidhäftning.

Normalt är antalet blodplättar i blodet 180-320 × 109 / l, varierande beroende på säsong och tid på dagen (dagliga fluktuationer kan nå 10%). En fysiologisk ökning av antalet blodplättar i blodet inträffar när man klättrar till en höjd, på vintern, efter skada eller utmattande fysisk aktivitet. Fysiologisk minskning av antalet blodplättar observeras före och under menstruationen (upp till 25-50%), liksom under graviditeten.

En signifikant minskning av MPV i en gravid kvinnas blod indikerar ett hot om missfall.

Om balansen mellan bildning och förstörelse av trombocyter är obalanserad, finns det en tendens till trombbildning eller ökad blödning. Med en ökning av antalet blodplättar och utvecklingen av trombos finns det en risk för lungemboli, stroke, hjärtinfarkt, igensättning av blodkärl i andra organ genom koagulering. En minskning av trombocytantalet leder till blödning och blödning, vilket också kan leda till utveckling av livshotande tillstånd.

Räkningen av blodplättar i blodet utförs med hjälp av en automatisk hematologisk analysator, i vissa fall finns det ett behov av att bestämma antalet blodplättar och deras storlek i färgat blodutstryk under ett mikroskop vid beräkning av leukocytformeln.

Blodplättsindex för det fullständiga blodtalet inkluderar:

 • genomsnittlig trombocytvolym (MPV);
 • trombocytfördelningsbredd i volym (PDW) - en indikator på trombocytanisocytos (beroende på förekomsten av unga eller gamla former i blodet);
 • trombocyt (PCT) - indikerar andelen blodvolym som upptas av blodplättar (beror på det totala antalet blodplättar och MPV-index).

Beredning och leverans av ett allmänt blodprov

För att ta ett generellt blodprov används standardregler för beredning. Blodprovtagning utförs på morgonen på fastande mage. Inför studien bör överdriven fysisk och mental stress undvikas och fet mat bör undvikas. Rök inte innan du donerar blod; i en halvtimme före studien ska patienten ha fullständig vila. Blod för allmän analys kan tas från både ett finger och en ven.

Bestämning av MPV i ett allmänt blodprov utförs inom två timmar efter provtagning, eftersom resultatet med en senare studie kan förvrängas.

En minskning av MPV kan innebära en förstorad mjälte (splenomegali), närvaron av levercirros, hypoproteinemi, njursjukdom, sköldkörtelnormaliteter.

MPV i ett blodprov: transkription, normer hos kvinnor och män

Bestämning av MPV är viktigt för att bedöma kroppens hematopoetiska funktion. Med hjälp av trombocytindex MPV i ett blodprov är det möjligt att avslöja ökad trombocytaggregation, trombos, aktiv blodförlust (om stora trombocyter detekteras hos personer med järnbristanemi). Dessutom fungerar MPV-indikatorn i blodprovet som en ytterligare markör för kroniska myeloproliferativa sjukdomar (närvaron av stora blodplättar i perifert blod).

Normen för MPV hos vuxna är densamma för kvinnor och män och uppgår till 6-13 fl. Hos barn under ett år är normen för MPV 7–7,9 fl, 1–5 år - 8–8,8 fl. För barn över 5 år är samma värden normala som för vuxna.

En förhöjd trombocytantal MPV indikerar närvaron av stora blodplättar i patientens perifera blod. Om MPV i blodprovet är lågt betyder det övervägande av små blodplättar.

När MPV i blodprovet ökar och minskar

En ökning av MPV kan indikera närvaron av trombocytopeni, myeloproliferativa sjukdomar, posthemorragisk anemi, hypertyreoidism, diabetes mellitus, infektiösa och inflammatoriska sjukdomar, neoplasmer, preeklampsi, idiopatisk trombocytopenisk purpura, nedsatt blodplättbildning mot bakgrund av brist på vitamin B i kroppen12 eller folsyra, May-Hegglin anomalier, Bernard-Soulier syndrom. Indexet stiger också efter kirurgisk avlägsnande av mjälten (splenektomi), hos rökningspatienter med aterosklerotiska vaskulära förändringar, med alkoholism och tar vissa mediciner, hos äldre.

Vad betyder MPV-minskning?

En minskning av MPV kan betyda en förstorad mjälte (splenomegali), närvaron av levercirros, hypoproteinemi, njursjukdom, sköldkörtelpatologier. Trombocytindex minskar med aplastisk anemi, septisk trombocytopeni, medfödd megakaryocytisk hypoplasi, Wiskott-Aldrich-syndrom, X-bunden trombocytopeni med trombocytmikrocytos, trombocytopeni på grund av immunologisk cellförstöring, liksom under kemoterapi. En signifikant minskning av MPV i en gravid kvinnas blod indikerar ett hot om missfall.

Vad ska jag göra om MPV är högre eller lägre än normalt?

När du får MPV-resultat i ett allmänt blodprov som går utöver det normala intervallet ordineras vanligtvis ytterligare studier: ett allmänt urintest, ett biokemiskt blodprov, ett koagulogram etc..

Behandlingen beror på orsaken till ökningen eller minskningen av MPV. Självmedicinering i detta fall är oacceptabelt, eftersom okontrollerat intag av läkemedel kan förvärra patologin, upp till ett hot mot livet.

För att förhindra utveckling av sjukdomar som påverkar blodkoagulationssystemet rekommenderas:

 • regelbundet genomgår förebyggande undersökningar;
 • rationellt använda antivirala läkemedel och andra läkemedel (vissa läkemedel påverkar bildningen av blodplättar negativt);
 • äta rationellt, undvik överdriven konsumtion av animaliskt fett, prioriter lätt kött (kanin, kalkon, fisk);
 • observera en adekvat dricksregim.

Med hjälp av trombocytindex MPV i ett blodprov är det möjligt att avslöja ökad trombocytaggregation, trombos, aktiv blodförlust.

Du bör omedelbart rådfråga en läkare om du upplever följande symtom:

 • missfärgning av huden och / eller slemhinnorna;
 • orimlig bildning av hematom;
 • frekvent näs- och tandköttsblödning
 • frekvent ökning av blodtrycket och uppkomsten av takykardi;
 • kraftig viktminskning
 • svaghet, konstant trötthet, försämring av det allmänna tillståndet utan någon uppenbar anledning och under lång tid, som inte passerar efter en god vila.

YouTube-video relaterad till artikeln:

Hur dechiffreras MPV-avläsningar i ett blodprov

Ett MPV-blodprov kan hjälpa till att identifiera blodproppar och bestämma det genomsnittliga antalet blodplättar. Vilka indikatorer ingår i referensvärdena och vad som bevisas av deras ökning och minskning?

Vad är MPV

MPV (genomsnittlig trombocytvolym) är den genomsnittliga trombocytvolymen, vilket är viktigt för diagnosen. Blodplättar är av sin natur små blodkroppar utan en inre kärna, som deltar i blodproppsprocessen och säkerställer blodkärlens integritet. MPV låter dig bestämma plattornas mognad och innehållet av biologiskt aktiva ämnen.

För studien används blod från en ven eller ett finger som tas på morgonen på fastande mage. Som ett resultat av hematologiska tester ritas ett histogram. Om grafen flyttas åt vänster indikerar detta övervägande av gamla celler, om till höger är det dominerande antalet upptaget av omogna plattor. När blodplättarna åldras minskar antalet och volymen betydligt.

Norm- och diagnosvärde

MPV mäts i femtoliter och referensvärdet är 7,5-10 fl. Hos barn är de normala gränserna något lägre och lika med 8,9 fl, och med åldern ökar den övre gränsen till 11 fl.

Genomsnittligt antal blodplättar är extremt viktigt eftersom analysen återspeglar kvalitativa egenskaper. Unga celler är ganska stora, mycket aktiva och innehåller den maximala mängden biologiskt aktiva substanser. De reglerar processen för blodkoagulation och bildar blodproppar för att stänga lumen i kärlet. Med ett blodprov för MPV kan du identifiera risken för blödning och bestämma ett antal patologiska förändringar i kroppen.

Hög MPV

Ett ökat innehåll av det genomsnittliga antalet blodplättar indikerar ett stort antal omogna former i blodet. Som regel går indikatorerna utöver det normala intervallet i närvaro av fysiologiska tillstånd som är förknippade med blodförlust: menstruationsflöde, kirurgi, flera skador och inre blödningar. Orsakerna till ökningen av MPV kan vara olika sjukdomar: tyrotoxicos, diabetes mellitus, trombocytopeni, ateroskleros, förstorad mjälte, alkoholism etc..

Hur blodproppar bestäms?

Varför har barn snot?

Blodprov för koagulogram

Låg MPV

En minskning av MPV-nivån under det acceptabla referensvärdet kan indikera ett antal fysiologiska processer och sjukdomar. Oftast upptäcks sådana resultat i levercirros, järnbristanemi, de flesta cancerformer (leukemi, sarkom eller lymfom), hypo- eller hypertyreoidism, hjärtinfarkt och njursjukdom (amyloidos eller glomerulonefrit). Mindre ofta detekteras denna indikator i närvaro av inflammatoriska processer i kroppen eller vid utveckling av autoimmuna sjukdomar..

Minskade MPV-nivåer kan diagnostiseras under graviditeten. Om detta resultat åtföljs av en minskning av den totala nivån av blodplättar, kan det vara ett hot om för tidig födsel eller missfall..

Ett blodprov för MPV avslöjar ett antal sjukdomar och patologiska förändringar i människokroppen. Det ger också grunden för andra diagnostiska procedurer..

MPV i ett blodprov: vad är det, normen hos vuxna

Beteckningen MPV (förkortad från engelska "betyder trombocytvolym" - genomsnittlig trombocytvolym) är en indikator på trombocytmognad. Åldern på en cell kan uppskattas av dess storlek. Ju större det är, desto yngre är det. Detta betyder att ju större trombocytvolym, desto högre koagulationsaktivitet. MPV är en morfologisk egenskap hos trombocyter.

Blodplättar (blodplättar) är blodkroppar som inte har en kärna. De är en integrerad del av koagulationssystemet. Blodplättlänken är ansvarig för bildandet av en blodpropp.

Denna indikator undersöks tillsammans med andra egenskaper. Ett kliniskt hematologiskt test gör att du kan bedöma hälsotillståndet samt bekräfta eller utesluta en preliminär diagnos.

Den första kliniska hematologiska studien tilldelas nyfödda på sjukhuset. När barnet utvecklas rekommenderas det att hantera det regelbundet på ett planerat sätt. Vid sjukdom bedöms blodet nödvändigtvis i den akuta fasen och under återhämtningsperioden. Denna åtgärd är allmänt accepterad. Hematologiska studier möjliggör snabb identifiering av olika sjukdomar i den hematopoetiska länken.

Patienthanteringstaktiken beror på den etiologiska faktorn som orsakade förändringen av MPV-nivån..

Ett detaljerat blodprov innehåller följande indikatorer:

 1. Hemoglobin (HGB).
 2. Röda blodkroppar (RBC).
 3. Leukocyter (WBC).
 4. Blodplättar (PLT).
 5. Leukocytformel: eosinofiler (EO), monocyter (MONO), neutrofila granulocyter (NEUT), lymfocyter (LYMPH), basofiler (BASO).
 6. Erytrocytsedimentationshastigheten (ESR, ESR).
 7. Trombocytindex: genomsnittlig trombocytvolym (MPV), trombocytfördelningsbredd efter volym (PDW).
 8. Erytrocytindex: genomsnittlig erytrocytvolym (MCV), genomsnittlig erytrocythemoglobin (MCH), genomsnittlig erytrocythemoglobinkoncentration (MCHC), distributionsbredd för röda blodkroppar (RDW-CV).
 9. Trombokrit (PCT).
 10. Hematokrit (HCT).

Trombocytantal och MPV ska bedömas hos gravida kvinnor och hos patienter med hög blödningsrisk.

Blodplättar: typer och funktioner

Trombocyter (PLT, trombocyter) är blodceller med liten diameter som är en integrerad komponent i koagulationssystemet.

Blodplättar utför följande funktioner:

 1. Bildning av en koagel, den primära pluggen som slutar blöda.
 2. Tillhandahålla ett område för passage av fibrinolysreaktioner.
 3. Regenerering av skadade vävnader. De utsöndrar blodplättar liksom andra endoteltillväxtfaktorer som är ansvariga för vävnadsläkning.
 4. Transport av immunkomplex.

Det finns 5 former av blodplättar, som skiljer sig åt i mognad och funktion:

Blodplättar syntetiseras i megakaryocytisk härstamning i benmärgen. Deras föregångare är megakaryocyter. Efter ytterligare differentiering kommer trombocyterna in i blodomloppet. De flesta av dem cirkulerar här. I sitt utseende liknar de en skiva eller platta. Denna cellpopulation har ingen kärna. Deras förväntade livslängd överstiger inte tio dagar..

Blodplättar innehåller granuler med biologiskt aktiva substanser. De representeras av speciella peptider som är involverade i processerna för plasmakoagulation, immunsvar och regenerering. Granuler innehåller också hydrolytiska enzymer.

När ett kärl skadas aktiveras trombocyter genom att ändra form - de plattar ut och frigör pseudopodia (långa processer). På grund av lim-aggregeringsfunktionen vidhäftar dessa celler skadade områden i kärlet och bildar en blodpropp.

Det normala antalet blodplättar är 180-360 × 109 / l. En fysiologisk ökning av antalet observeras när de befinner sig i höga bergsområden, under den kalla årstiden, efter skador, kärlolyckor och även under tung fysisk ansträngning. Fysiologisk minskning av mängden PLT noteras hos kvinnor före och under menstruationsblödning. Fysiologisk trombocytopeni observeras också hos gravida kvinnor..

Om balansen mellan PLT-bildning och nedbrytning är obalanserad ökar risken för blodproppar eller blödningar.

Trombocytos kan leda till utvecklingen av följande tillstånd:

 • lungemboli;
 • akut kränkning av hjärncirkulationen
 • akut koronarsyndrom (hjärtinfarkt)
 • ischemi i olika organ på grund av blockering av de stora kärlen.

Trombocytopeni ökar risken för blödning, vilket också medför en potentiell risk för patientens liv.

Mängden PLT beräknas av en automatisk hematologianalysator (AGA). Ibland räknas antalet formade element manuellt. AGA beräknar också alla nödvändiga trombocytindex.

Antalet PLT och MPV är en indikator på koagulationssystemets prestanda. För en mer detaljerad studie av överträdelser utförs ett koagulogram.

Beredning och leverans av ett blodprov

Allmänna kliniska och biokemiska tester tas på morgonen på fastande mage. Ingen speciell utbildning krävs. Den sista måltiden bör äga rum 10-12 timmar innan provet tas. Under 1-2 dagar rekommenderas att man avstår från fet mat, alkohol samt användning av läkemedel som påverkar hematologiska parametrar. Om det är omöjligt att avbryta behandlingen är det nödvändigt att meddela laboratorieanställda om detta.

Ingen rökning på studiens dag. Det är viktigt att undvika stress innan du tar testet..

Materialet för det hematologiska testet kan vara kapillärt eller venöst blod. Bedöm MPV inom 2-3 timmar efter provtagningen. Senare forskning kan leda till falska resultat.

MPV i ett blodprov: transkription, normer hos kvinnor och män

Blodplättindex gör att du kan bedöma funktionen hos det hematopoetiska systemet och koagulationssystemet. Vid bedömning av MPV kan en ökad tendens till trombocytaggregation, trombos, tromboembolism detekteras. MPV-indikatorn är också en markör för myeloproliferativa sjukdomar i den megakaryocytiska benmärgslinjen..

MPV är en markör för ett antal allvarliga sjukdomar. Vid avvikelse från normen kan ytterligare studier ordineras: allmän urinanalys, biokemiskt blodprov, koagulogram.

Normen hos vuxna (både kvinnor och män) är 6,0-13,0 fl.

MPV-hastighet hos barn:

 • upp till 1 år: 7,0-7,9 fl;
 • 1-5 år: 8,0-8,8 fl.
 • 5-18 år: 6,0-13,0 fl.

Ett högt MPV-index indikerar en hög andel stora blodplättar, en låg - en övervägande av små celler.

Avvikelser från normen

Om MPV i blodprovet är förhöjt kan följande sjukdomar / tillstånd vara orsaken:

 • trombocytopeni av olika ursprung;
 • sköldkörtelns hypofunktion;
 • myeloproliferativa sjukdomar av den megakaryocytiska hematopoetiska härstamningen;
 • svikt i trombocytopoies på grund av brist på cyanokobalamin eller folsyra;
 • splenektomi;
 • rökning i kombination med vaskulär ateroskleros;
 • graviditet med preeklampsi;
 • infektionssjukdomar;
 • idiopatisk trombocytopen purpura;
 • Bernard-Soulier syndrom;
 • May-Hegglin anomali;
 • posthemorragisk anemi;
 • maligna tumörer;
 • systemiska inflammatoriska processer.

En ökning av MPV observeras också med alkoholmissbruk och med användning av vissa droger (till exempel kombinerade orala preventivmedel). En liten ökning av MPV observeras hos äldre människor.

Om MPV i blodprovet är lågt kan detta indikera följande tillstånd:

 • hypoplasi av den megakaryocytiska benmärgslinjen;
 • hypoplastisk anemi;
 • behandling med cytostatika;
 • autoimmun trombocytopeni;
 • ärftliga former av trombocytopeni;
 • Wiskott-Aldrich syndrom.

En kraftig minskning av PLT och MPV hos gravida kvinnor innebär en hög risk för missfall.

Vad ska jag göra om MPV är högre eller lägre än normalt?

MPV är en markör för ett antal allvarliga sjukdomar. Vid avvikelse från normen kan ytterligare studier ordineras: allmän urinanalys, biokemiskt blodprov, koagulogram. Om man misstänker en myeloproliferativ process görs en benmärgsbiopsi. Patienthanteringstaktiken beror på den etiologiska faktorn som orsakade förändringen av MPV-nivån..

Självmedicinering är i det här fallet extremt farligt, eftersom vissa sjukdomar utvecklas snabbt och utgör en livsfara. Okontrollerad användning av läkemedel kan försämra patientens tillstånd.

För att förhindra dysfunktion i koagulationssystemet bör du:

 • regelbundet genomgår förebyggande undersökningar;
 • rationellt använda läkemedel som påverkar det hematopoetiska systemet;
 • äta rätt, undvik missbruk av fet mat;
 • följ rätt dricksregim.

Om balansen mellan PLT-bildning och nedbrytning är obalanserad ökar risken för blodproppar eller blödningar.

Ett blodprov för MPV tas i kombination med andra hematologiska parametrar. Trombokrit och andra koagulationsfaktorer måste undersökas med avseende på följande symtom:

 • arteriell hypertoni;
 • dyspné
 • frekvent näsa och tandkött
 • utseendet på hematom efter mindre mekanisk stress.

Ett tidigt besök hos en läkare förhindrar utvecklingen av allvarliga former av sjukdomar. Ett hematologitest för vuxna bör utföras minst en gång om året. Barn uppmuntras att utvärdera blod två gånger om året..

Video

Vi erbjuder dig att titta på en video om artikeln

Genomsnittlig trombocytvolym

Det genomsnittliga antalet blodplättar är en del av ett detaljerat blodprov, vilket indikerar mognaden hos små, röda blodplättar. Det är karakteristiskt att gamla partiklar minskar i volym, medan unga tvärtom ökar i storlek. Det bör noteras att livslängden för sådana formade delar av den huvudsakliga biologiska vätskan är högst 10 dagar..

Nivån av sådana ämnen kan minskas eller ökas - varje avvikelse från normen indikerar förloppet för någon sjukdom. Det finns dock flera fysiologiska tillstånd som leder till en förändring av normala värden..

Både för lågt och mycket högt antal blodplättar har sina egna kliniska manifestationer. De viktigaste tecknen anses vara svaghet och nedsatt prestanda, kraftig livmoder eller näsblod, liksom uppkomsten av blåmärken även med minsta tryck på huden.

Den genomsnittliga trombocytvolymen mpv bestäms endast av resultaten från ett generellt kliniskt blodprov. För att fastställa källorna till avvikelse kan det dock krävas ytterligare diagnostiska åtgärder..

Korrigering av innehållet i små blodplättar utförs endast under behandlingen av den underliggande sjukdomen. Värden som är mindre eller mer än normen är farliga för människolivet..

Indikatorer för normen

Den genomsnittliga trombocytvolymen är normen, mätt i femtoliter. Giltiga värden varierar från 7,5 till 10 fl, men parametrarna kan skilja sig något beroende på personens ålder.

Spädbarn upp till 1 månad

Män och kvinnor i alla åldrar

Indikatorer kan också förändras beroende på graden av laboratorieutrustning och kvaliteten på studien. En detaljerad avkodning av resultaten behandlas av hematologen, som överför informationen till den behandlande läkaren.

Den genomsnittliga volymen blodplättar i blodet bestäms för:

 • utvärdering av trombocytaktivitet;
 • uppnå en koncentrationsnivå av biologiska ämnen med hög aktivitet;
 • bestämning av tendensen hos sådana celler att fästa;
 • upptäcka förändring före aggregering.

Ofta visar ett blodprov att det genomsnittliga antalet blodplättar är högre, och om avvikelsen från normen är obetydlig, anses detta vara ett helt acceptabelt tillstånd..

Orsaker till avvikelser

Som nämnts ovan främjas oftast en förändring av de tillåtna värdena genom en patologisk process. Till exempel, om den genomsnittliga trombocytvolymen ökas, indikerar detta snabb blodpropp och höga risker för blodproppar..

En sådan överträdelse utvecklas i följande fall:

 • posthemorragisk anemi;
 • talassemi;
 • kollagenoser;
 • trombocytopen purpura;
 • diabetes;
 • dysfunktion i sköldkörteln;
 • brist på mjälte;
 • bakterieinfektioner;
 • May-Hegglin anomali;
 • Hypotyreos;
 • tuberkulos;
 • sarkoidos
 • amyloidos
 • trombocytodystrofi av Bernard-Soulier.

En långvarig missbruk av att dricka alkohol och röka cigaretter är också en negativ källa. Det anses vara helt normalt att trombocytvolymen hos ett barn är över normal. Detta beror på cirkulationssystemets inte helt justerade arbete..

När den genomsnittliga volymen trombocyter sänks, talar de om hämning av blodets förmåga att koagulera. Detta ökar risken för blödning och kännetecknas av långvarig sårläkning. Anledningarna till denna avvikelse:

 • splenomegali - en onormalt förstorad mjälte;
 • aplastisk eller megaloblastisk anemi;
 • Wiskott-Aldrich syndrom;
 • levercirros;
 • leukemi;
 • HIV-infektion;
 • benmärgsskada;
 • mässling;
 • artrit;
 • uremi;
 • strålsjuka;
 • autoimmuna sjukdomar;
 • DIC-syndrom;
 • onkopatologi;
 • hjärtinfarkt;
 • myelodysplastiskt syndrom.

Samtidigt kan normen hos kvinnor sänkas under menstruationen eller under födelseperioden..

Låg absolut cellvolym har också en läkemedelsetiologi.

Irrationell användning av följande läkemedel är förknippad med hämning av trombocytesyntes:

 • "Analgin";
 • "Reopirin";
 • "Aspirin";
 • Vinblastine;
 • "Biseptol";
 • "Levomycetin";
 • Vincristine;
 • olika sulfonamider.

Symtom

Den genomsnittliga trombocytvolymen, eller snarare, avvikelsen från normala parametrar, har sina egna kliniska manifestationer. Problemet är dock att alla störningar kan vara helt asymptomatiska eller att de kliniska manifestationerna är så milda att de går obemärkt förbi..

Om den genomsnittliga trombocytvolymen ökas kan följande symtom uppträda:

 • blödande tandkött;
 • lätt blåmärken som inte försvinner på länge;
 • näsblödningar;
 • alltför rik menstruation hos kvinnliga representanter;
 • kliande hud;
 • svaghet och trötthet;
 • konstant sömnighet
 • synproblem.

När trombocytantalet är under normalt kommer symtomen att inkludera:

 • blödning i näthinnan;
 • bildandet av hematom;
 • frekventa näsblod
 • uppkomsten av subkutan blödning.

Förutom ovanstående tecken är det nödvändigt att söka medicinsk hjälp så snart som möjligt i följande situationer:

 • en kraftig minskning av kroppsvikt
 • extrem trötthet (i en sådan utsträckning att en person inte kan gå ut ur sängen);
 • ihållande näsblod;
 • högt blodtryck
 • ökad hjärtrytm;
 • hudens cyanos och överdriven blekhet i slemhinnorna.

Sådana symtom är vanliga för en vuxen och ett barn..

Diagnostik

Blod för allmän klinisk analys för den genomsnittliga trombocytvolymen tas antingen från ett finger eller från en ven. En förutsättning är att genomföra ett liknande laboratorietest på fastande mage..

Resultaten erhålls med hjälp av hematologianalysatorer: de ritar en specifik kurva som visar fördelningen av små blodplättar i volym.

Om histogrammet förskjuts till höger, råder omogna celler i människans blod, och om det finns många gamla blodplättar observeras en förskjutning åt vänster. Så här dekrypterar en hematolog data när mpv ökas eller minskas..

I situationer där resultaten av ett blodprov - den genomsnittliga volymen av blodplättar ökas eller minskas, det vill säga avvikelser, är det nödvändigt att ta reda på orsaken till deras förekomst.

Detta kräver en omfattande undersökning av patienten samt genomförande av primära diagnostiska åtgärder:

 • studien av medicinsk historia - kommer att indikera en sjukdomsprovokatör;
 • insamling och analys av en livshistoria - det är mycket viktigt att informera läkaren om att ta mediciner;
 • en grundlig fysisk undersökning av patienten;
 • detaljerad förhör av patienten för att sammanställa en fullständig symptomatisk bild.

Ytterligare åtgärder är: biokemiska och detaljerade blodprover, specifika instrumentella förfaranden och konsultationer av läkare från olika medicinska områden.

Behandling

Högt eller lågt genomsnittligt antal blodplättar bör korrigeras eftersom det ändå utgör ett hot mot människolivet.

Först och främst är det nödvändigt att starta behandling av den underliggande sjukdomen med konservativa eller kirurgiska metoder..

För att normalisera den beskrivna parametern, använd:

 • läkemedel, till exempel antikoagulantia, blodplättmedel och vitamin-mineralkomplex;
 • dietterapi (om volymen höjs, är menyn berikad med produkter som tunnar blodet, och om det sänks - med ingredienser med högt järninnehåll);
 • trombocyttransfusion;
 • intravenös administrering av immunglobuliner.

Det är inte heller förbjudet att använda folkmedicin, men bara efter föregående samråd med den behandlande läkaren.

Möjliga komplikationer

En ökning av den genomsnittliga volymen av blodplättar är fylld med:

 • blodproppar;
 • blockering av vitala kärl;
 • hjärninfarkt;
 • spontan abort.

En signifikant minskning av den beskrivna parametern resulterar i:

 • till massiv blodförlust
 • till inre blödningar
 • till blödningar i hjärnan;
 • synförlust.

Förebyggande och prognos

Det är möjligt att förhindra fluktuationer i den genomsnittliga volymen av små blodplättar genom att följa flera enkla förebyggande rekommendationer, nämligen:

 • fullständig avstötning av alkohol och nikotin;
 • undvika att kemikalier och gifter tränger in i kroppen;
 • undvikande av strålning
 • hälsosam och näringsrik mat;
 • adekvat användning av läkemedel med strikt efterlevnad av läkarens regler;
 • upprätthålla en aktiv livsstil;
 • regelbunden genomgång av en omfattande undersökning i en medicinsk institution med besök hos alla specialister.

Prognosen beror helt på den faktor som framkallade en eller annan avvikelse från normen. Patienter måste komma ihåg att, förutom de ovanstående konsekvenserna, har varje basisk sjukdom ett antal egna komplikationer, som ofta slutar med döden..