Hjärtinfarkt på benen: symtom, komplikationer och förebyggande åtgärder

Under vissa förhållanden, hos vissa människor, kan allvarliga hjärtproblem vara atypiska utan att det utvecklas allvarliga kliniska symptom.

I synnerhet är en hjärtinfarkt "på benen" ett ganska vanligt fenomen som kan utgöra ett omedelbart hot mot en persons liv eller orsaka allvarliga komplikationer och negativa hälsokonsekvenser..

Vad är en hjärtinfarkt?

Termen hjärtinfarkt definierar en patologisk process, vars resultat är död av en del av hjärtmuskelvävnaden på grund av en kraftig kränkning av blodcirkulationen mot bakgrund av exponering för flera provocerande faktorer:

 • Kranskärlssjukdom som härrör från deponering av kolesterol i kranskärlen som matar hjärtinfarkt.
 • Essentiell hypertoni med en långvarig ökning av systemiskt blodtryck.
 • Tromboflebit är en inflammatorisk process i de venösa kärlen, åtföljd av bildandet av blodproppar, som därefter kan täppa till kranskärlen.
 • En persons ålder och kön - ofta kan patologi förekomma hos män över 50 år. Hos kvinnor utvecklas den patologiska processen vanligtvis med svår smärta..
 • Rökning och systematiskt intag av alkohol, besatthet med fet mat, vilket bidrar till en snabbare avlagring av kolesterol i artärerna.
 • Otillräcklig fysisk aktivitet hos en person.
 • Frekvent och svår emotionell eller fysisk stress.
 • Förändringar i blodets funktionella tillstånd, åtföljd av ökad koagulering och intravaskulär trombbildning.

För att undvika utveckling av hjärtinfarkt är det viktigt att utesluta påverkan från alla framkallande faktorer, vilket är möjligt genom att ändra livsstilen.

Är det möjligt att inte märka en hjärtinfarkt?

Otillräcklig näring av hjärtmuskeln och vävnadsdöd åtföljs vanligtvis av utvecklingen av allvarliga smärtsensationer, som först har karaktären av att klämma och sedan kraftigt ökar.

En hjärtinfarkt kan passera obemärkt, en smärtfri form av den patologiska processen utvecklas i flera situationer:

 • Människokroppens individuella egenskaper, som inkluderar en hög tröskel för smärtkänslighet, liksom vissa anatomiska förändringar i hjärtmuskelns innervering.
 • Lång kurs av ischemisk hjärtsjukdom, där det sker en gradvis "anpassning" av känsliga receptorer, liksom nervsystemets centrala strukturer till smärta.
 • Att ta vissa läkemedel som har förmågan att minska svårighetsgraden av smärta - icke-steroida eller hormonella antiinflammatoriska läkemedel, lugnande medel.
 • Människans utmattning, där nervsystemets aktivitet minskar, inklusive den afferenta delen, som är ansvarig för känslighet.
 • Ett litet fokus för den patologiska processen som kallas mikroinfarkt. På benen kan sjukdomen bäras ofta, det detekteras efter en lång tid genom att identifiera de bildade bindvävnadsärren i området för vävnadsdöd.

Kunskap om de framkallande faktorerna kommer att göra det möjligt att misstänka den möjliga utvecklingen av sjukdomen, speciellt vid manifestation av allmänna, ospecifika symtom.

Symtom

Asymptomatisk eller latent hjärtinfarkt kännetecknas av frånvaron av huvudmanifestationen - kompressiv eller svår smärta i bröstområdet bakom bröstbenet. Tecken på förändringar i det kardiovaskulära systemets funktionella tillstånd kan ofta förekomma, vilket inkluderar:

 • Svår svettning eller kallsvettning.
 • Illamående, ofta åtföljd av kräkningar.
 • Stor känsla av svaghet.
 • Dåsighet, som kan uppnå betydande svårighetsgrad, upp till halvsvimning.
 • Utseendet på känslor av domningar, som huvudsakligen strålar ut till vänster sida.
 • Minskning av nivån på systemiskt blodtryck (arteriell hypotoni).

En person kan associera uppkomsten av allmänna symtom med överansträngning, otillräcklig sömn. En hjärtinfarkt utan hjärtsmärta kan indikeras med flera egenskaper som bör övervägas:

 • Utseendet på omotiverad svaghet några veckor före hjärtattackanfallet.
 • Allmänna tecken på förändringar i det kardiovaskulära och autonoma nervsystemets funktionella tillstånd kännetecknas av konstantitet, uppträder ofta på kvällen, de leder till utveckling av sömnlöshet.
 • Det finns en ökning av de kliniska symtomen på en "tyst" hjärtinfarkt efter fysisk eller emotionell stress.
 • Mot bakgrund av utvecklingen av tecken på hjärtinfarkt verkar andfåddhet av varierande svårighetsgrad.
 • Med en lång kurs av den patologiska processen, särskilt mot bakgrund av skador på en betydande mängd vävnad, är utvecklingen av konsekvenser ofta.

Om en person har fått en hjärtattack utan allvarliga symtom och i avsaknad av komplikationer, kanske han inte vet om det på länge. Vanligtvis detekteras det patologiska tillståndet retroaktivt på EKG i form av bildade bindvävsår.

Viktig! Ett ganska vanligt tecken på en "tyst" hjärtinfarkt är ett skarpt utseende av en persons akuta reaktion på olika lukt.

Är "tyst" hjärtinfarkt farligt??

Om en person har lyckats genomgå en hjärtinfarkt med en liten volym vävnad, utvecklas ofta inte akuta komplikationer. I området med döda celler bildas gradvis ett bindväv ärr.

Vid skada på en betydande mängd vävnad hotar den överförda hjärtinfarkt utvecklingen av flera farliga komplikationer:

 • Minskad kontraktilitet hos hjärtinfarkt med utveckling av akut eller kronisk hjärtsvikt.
 • Utvecklingen av arytmi, som kännetecknas av en förändring i rytmen och hjärtfrekvensen.
 • Trombos - bildandet av blodproppar inuti hjärtans håligheter i de dödas område (nekrotisk vävnad).
 • Bildandet av en bindväv ärr av stora storlekar (kardioskleros), som är orsaken till deformation av ventilerna och fel i deras funktionella tillstånd.
 • Delvis bristning i hjärtväggen i området med vävnadsdöd, vilket är ett mycket farligt tillstånd, eftersom blod rinner in i hjärtsäcken. Detta är orsaken till kompression (tamponad) i hjärtat, följt av hjärtstillestånd..
 • Utveckling av lungödem på grund av akut kränkning av hjärtets kontraktila funktion.

Ett av kriterierna för hjärtinfarkt "på benen" är att det medför en förvärring av andra sjukdomar i hjärt-kärlsystemet, särskilt högt blodtryck, perikardit.

Viktig! Risken för bristning av hjärtväggen ligger i det faktum att den kan utvecklas långt efter en hjärtinfarkt i bildandet av en bindväv ärr.

Hur man identifierar?

Pålitlig upptäckt av en uppskjuten hjärtinfarkt med minimala kliniska manifestationer är möjlig med hjälp av objektiva diagnostiska tekniker, som inkluderar:

 • EKG - ett kardiogram är en funktionell forskningsmetod som gör det möjligt att bestämma naturen och lokaliseringen av ischemi (otillräcklig vävnadsnäring) eller hjärtinfarkt.
 • "Holter" -övervakning - registrering av ett kardiogram med en bärbar enhet under en lång tidsperiod (vanligtvis ungefär en dag), under vilken patienten lever ett normalt liv.
 • Ekokardioskopi är en ultraljudsundersökning av hjärtat, vilket gör det möjligt att visualisera den drabbade vävnaden. Det kommer att visa svårighetsgraden av den patologiska processen, liksom dess lokalisering.
 • Biokemiskt blodprov - bestämning av aktiviteten hos vissa enzymer i plasma, vilket ökar med döden av ett stort antal hjärtinfarktceller (myokardiocyter).
 • Kliniskt blodprov - bestämning av ett antal indikatorer som gör det möjligt att bedöma det funktionella tillståndet hos många organ och system, samt att identifiera den inflammatoriska processen, som ofta utvecklas mot bakgrund av hjärtinfarkt.

Om det behövs föreskriver läkaren andra forskningsmetoder som hjälper till att fastställa eller utesluta förekomsten av komplikationer, liksom annan samtidig patologi.

Snabb diagnos av hjärtinfarkt som drabbats "på benen" är en viktig åtgärd som förhindrar utvecklingen av komplikationer och negativa hälsokonsekvenser.

Hjärtinfarkt i benen: konsekvenser

Hjärtinfarkt som överförs på benen har samma orsaker och samma utvecklingsmekanism som en normal ischemisk infarkt, men skiljer sig åt i kliniska manifestationer - i detta fall är symtomen svaga eller visas inte alls. Ibland märker patienter inte hjärtinfarkt som har hänt, de tar några symtom för sjukdom, och de lär sig om det av läkaren många år senare, när ett ärr kvar efter nekros av en annan anledning på hjärtundersökning. Konsekvenserna av en sådan hjärtattack är dock lika betydelsefulla som med dess vanliga manifestation - underskatta inte denna patologi.

Varför lider vissa patienter av beninfarkt?

Uttrycket "infarkt" avser en cirkulationsstörning där vävnader som behöver riklig blodtillförsel inte får tillräckligt med blod och näringsämnen och syre som transporteras av blodet, vilket resulterar i att de dör. Detta kan inträffa i njurarna, lungorna, hjärnan (detta tillstånd kallas ischemisk stroke) och i hjärtmuskeln, det vill säga hjärtmuskeln. Hjärtat tolererar ischemi mycket dåligt, celldöd utvecklas inom 20 minuter efter cirkulationsstörningar.

På grund av lesions grunda djup har småfokalinfarkt en suddig klinisk bild. I manifestationer liknar det ofta ett anginaanfall.

Beroende på vilket kranskärl som är skadat, stort eller litet, kan de kliniska manifestationerna variera. När en stor gren av ett kranskärl som levererar blod till ett stort område av hjärtat blockeras, utvecklas en massiv hjärtinfarkt. Om en liten mängd vävnad skadas i området som matar på en liten artär förblir hjärtat funktionellt, dess funktion lider något - en mikroinfarkt utvecklas, eller, som det populärt kallas, en miniinfarkt. Patienten märker antingen inte sina symtom (speciellt ofta uppträder det asymptomatiska förloppet av en hjärtinfarkt vid diabetes mellitus och till och med med ett relativt stort område av lesionen) eller skyller det på vanligt sjukdom utan att söka hjälp från en läkare och utan att störa den vanliga aktiva livsstilen. I det här fallet pratar de om en hjärtinfarkt som drabbats av benen..

När det gäller fara är en hjärtinfarkt som uppträder latent inte sämre än en omfattande, även med ett litet lesionsområde, på grund av fördröjda komplikationer och allvarliga konsekvenser. I den medicinska klassificeringen skiljs varken en mikroinfarkt eller en raderad form ut som en separat patologi - koden för ICD 10 (International Classification of Diseases 10 revision) är densamma: identifierare I21 - Akut hjärtinfarkt.

Symtom på hjärtinfarkt i benen

På grund av lesions grunda djup har småfokalinfarkt en suddig klinisk bild. I sina manifestationer liknar det ofta en angina pectoris-attack, som ofta finns hos äldre och ungdomar med patologier i hjärt-kärlsystemet. Är det möjligt att inte märka en sådan attack? Detta händer ofta. Kliniska manifestationer i detta fall är minimala: kortvarig svaghet, ökning och minskning av tryck, en attack med ökad hjärtslag, yrsel. Ibland manifesterar sig en mikroinfarkt på samma sätt som en storfokal, men med mindre uttalade symtom.

Om en liten mängd vävnad skadas i området som matar på en liten artär förblir hjärtat funktionellt, dess funktion lider något - en mikroinfarkt utvecklas, eller, som det populärt kallas, en miniinfarkt.

De första tecknen på hjärtinfarkt inkluderar:

 1. Smärtsyndrom är en smärta bakom bröstbenet som kännetecknar en hjärtinfarkt, som snabbt uppträder och har en brännande karaktär. Det kan ges till hand, käke, nacke, mellan axelbladen, i fingertopparna. Allvarlig hjärtinfarkt smärta lindras endast av narkotiska smärtstillande medel. Med liten fokalinfarkt är smärtsyndrom mild eller frånvarande.
 2. Symptomen på ett skyltfönster är karakteristiskt för en hjärtinfarkt i benen, där en person stannar på gatan och lyssnar på sig själv och försöker klara av smärtan; utifrån kan det tyckas att han tittar på något i ett skyltfönster. Smärta varar inte länge, men indikerar ischemisk vävnadsskada.
 3. Rytmstörningar - från extremt farliga ventrikulära och förmaksflimmer till mindre anfall. Ofta känner patienten en ökning av hjärtfrekvensen och känner tydligt varje hjärtslag. En polär situation är möjlig när patienter klagar över en känsla av hjärtstillestånd, långsamt och svagt hjärtsjukdom. Detta händer när hjärtets ledande fibrer påverkas av nekrosområdet..
 4. Somatiska manifestationer - en känsla av svaghet, yrsel, blekhet. En persons tillstånd försämras plötsligt, kall och klibbig svett kommer ut, han har inte tillräckligt med luft. Med en mikroinfarkt kan patienter klaga på plötslig svaghet, andfåddhet, feber.
 5. Psykologiska manifestationer - en person grips av ångest, rädsla för döden, han lyssnar känsligt på alla förändringar i kroppen, en persons svar om hans hälsa är ofta överdrivna. Ofta kvarstår detta tillstånd efter en attack under lång tid..

Funktionerna i den kliniska bilden beror på patientens kön. Män lider av sjukdomar i det kardiovaskulära systemet oftare än kvinnor, eftersom kvinnokroppen producerar östrogen - ett könshormon som verkar reparativt på kärlväggen..

Kliniska manifestationer i detta fall är minimala: kortvarig svaghet, ökning och därefter minskad tryck, en attack med ökad hjärtslag, yrsel.

Kliniska manifestationer hos män är mer uttalade, de manifesterar sig tidigare och kvarstår längre, hos kvinnor är de svagare, ofta helt frånvarande, en hjärtinfarkt tolereras lättare, men detta försvårar diagnosen.

Konsekvenserna av en hjärtinfarkt på benen

Vad är risken för liten fokalinfarkt? Trots att de primära manifestationerna av det vanligtvis inte tolkas som ett stort hot, bör man komma ihåg att en del av hjärtat dör, om än en liten, med alla konsekvenser som är inneboende i detta tillstånd. Därför behandlar läkare det med all allvar när de upptäcker en mikroinfarkt..

Konsekvenserna av en hjärtinfarkt inkluderar:

 1. Kronisk hjärtsvikt - utvecklas hos nästan alla patienter som har haft hjärtinfarkt i någon form, eftersom en del av hjärtmuskeln tappar sin funktion. Detta tillstånd utvecklas över tiden. Patienten noterar andfåddhet, hjärtklappning, ibland hosta som inte är förknippad med en sjukdom i luftvägarna.
 2. Kardioskleros - dess totala form är mer typisk för omfattande infarkt, men lokal försvagning av hjärtväggen utvecklas också med en mikroinfarkt. Ibland, på grund av det skleroserade området, bukar hjärtats vägg ut under tryck. Hjärtförstoring är en vanlig följd av hjärtinfarkt, både på grund av kompenserande hypertrofi och på grund av väggsträckning.
 3. Rytm- och ledningsstörningar - efter en attack kan enstaka extrasystoler, arytmier kvarstå under lång tid.
 4. Vaskulär trombos - uppträder på grund av stagnation av blod på platser där blodflödet är tillräckligt lågt för detta.

Förmodligen utvecklingen av komplikationer i form av aseptisk inflammation runt nekroszonen, som kan spridas till hjärtets inre (endokardit) och yttre skal (perikardit).

Män lider av sjukdomar i det kardiovaskulära systemet oftare än kvinnor, eftersom kvinnokroppen producerar östrogen - ett könshormon som verkar reparativt på kärlväggen..

Dessutom, om en person har haft en hjärtinfarkt tidigare, ökar risken för en andra hjärtinfarkt avsevärt för honom.

Första hjälpen och behandling

Vad ska man göra vid hjärtinfarkt? Tillåt inte att en person bär honom på fötterna. Om patienten har tecken som kännetecknar en hjärtinfarkt är det nödvändigt att ringa en ambulans, sedan placera patienten, ge honom en vilande position, ge tillgång till frisk luft. Det är tillrådligt att ge patienten en tablett nitroglycerin för att vidga kranskärlen, användning av lugnande medel är tillåten.

Taktiken med att behandla patienten är att upprätthålla hjärtats funktioner, eliminera ischemi och förhindra trombos. Receptbelagda läkemedel som tunnar ut blodet och löser upp möjliga blodproppar, läkemedel som skyddar membran i hjärtceller, ökar uthålligheten i hjärtmuskeln under hypoxi..

Under den mest akuta och akuta perioden (de första dagarna) visas patienten strikt sängstöd. Att få en hjärtattack på benen ökar avsevärt risken för att utveckla allvarliga komplikationer.

Faktorer som påverkar utvecklingen av hjärtinfarkt

En hjärtinfarkt är en multifaktoriell patologi, det vill säga den orsakas av åtgärder av många anledningar samtidigt. Det finns också riskfaktorer som sannolikt kommer att öka incidensen. Dessa faktorer måste vara kända för att eliminera och därigenom minska risken för att utveckla hjärtinfarkt eller, om den redan har utvecklats, en andra attack..

Riskfaktorer är:

 • aterosklerotiska förändringar i blodkärlen - kolesterolplack vid ateroskleros kan öka, vilket blockerar kärlets lumen så mycket att vävnaden svälter först under belastningsförhållanden och så småningom i vila. Det kan också lossna och orsaka emboli;
 • tromboembolism - täta blodproppar kan bryta av, komma in i systemcirkulationen och sedan täppa till kranskärlen. Embolus kan vara fett, främmande kropp, luftbubbla;
 • högt blodtryck - bidrar till skador på kärlväggen;
 • dålig kost - missbruk av mat med mycket transfetter och kolesterol;
 • övervikt;
 • rökning och alkoholmissbruk;
 • stillasittande livsstil;
 • medfödd deformation av kärlväggen.

Kliniska manifestationer hos män är mer uttalade, de manifesterar sig tidigare och kvarstår längre, hos kvinnor är de svagare, ofta helt frånvarande, en hjärtinfarkt tolereras lättare, men detta försvårar diagnosen.

Baserat på denna lista byggs förebyggandet av sjukdomen. Till exempel, om ett förhöjt innehåll av lipider (fetter) finns i blodet, bör menyn justeras. Samma sak bör göras för överviktiga patienter. Det är viktigt att sluta röka och minimera alkoholintaget. Det bör inte finnas någon begränsning av fysisk aktivitet - vägran från tungt ansträngande arbete bör inte utesluta promenader i frisk luft och måttlig fysisk aktivitet. Patienter i riskzonen bör noggrant övervaka blodtrycket och det allmänna välbefinnandet..

Video

Vi erbjuder för att titta på en video om artikeln.

Kritiska konsekvenser av hjärtinfarkt i benen

Många är intresserade av om det är möjligt att överföra hjärtinfarkt på benen och inte märker det. Statistik säger att var femte patient inte märker manifestationen av en attack. Diagnosen ställs vanligtvis under en rutinkontroll och läkaren föreskriver lämplig behandling för att förhindra komplikationer. När allt kommer omkring stör en hjärtattack betydligt hjärtats arbete..

 1. Orsaker till förekomst
 2. Symtom
 3. Typer
 4. Diagnostik
 5. Rehabilitering
 6. Effekter
 7. Förebyggande

Orsaker till förekomst

En person kanske inte vet om utvecklingen av en attack av hjärtinfarkt om:

 • på grund av kroppens medfödda egenskaper har han en hög smärttröskel. Vissa människor tolererar smärta lättare, andra reagerar skarpt på minsta irritation;
 • dysfunktion av smärtreceptorer uppstod. Detta kan hända om kroppen inte får tillräckligt med protein;
 • lider av diabetes. Samtidigt gör blodtillförselstörningar hjärtvävnaden mindre känslig;
 • en atypisk form av hjärtinfarkt utvecklas. Till exempel med en bukenattack stör symtom på förgiftning.

Men patientens hälsotillstånd försämras fortfarande. Detta beror på trötthet eller stress, en ökning av atmosfärstrycket..

Symtom

Att identifiera en hjärtinfarkt är inte alltid lätt. Dess atypiska former skiljer sig åt i något olika symtom, som är förknippade med allmän svaghet i kroppen och frånvaron av smärta.

Ett brådskande besök hos en läkare är nödvändigt om:

 • kallsvett började sticker ut, särskilt om handflatorna och pannan svettade;
 • obehag i bröstet
 • det fanns en skarp svaghet innan man förlorade medvetandet;
 • minskade blodtrycksindikatorer;
 • andningen stördes och andfåddhet uppträdde;
 • vänster sida av kroppen är dom.

Tillståndet kan åtföljas av illamående med kräkningar. Om en hjärtinfarkt inträffar i latent form skadar personen inte någonting. Men orolig för en stark hosta med oförmåga att hosta, andningsstörningar och andra problem.

Några veckor före en attack är folk vanligtvis oroliga för orimlig rädsla, svaghet och försämrad prestanda. Dessa tecken uppträder på kvällen och stör sömnen..

Ökningen av symtom inträffar under fysisk ansträngning. Om hälsotillståndet inte förbättras under flera dagar är det nödvändigt att besöka en läkare, eftersom det finns en hög risk för hjärtspricka.

Denna diagnos ges oftare till män..

För någon av dessa störningar måste du rådfråga en kardiolog. Han kommer att genomföra en undersökning och ordinera behandling som hjälper till att undvika komplikationer..

Beroende på hur uttalade tecknen på den patologiska processen är är hjärtinfarkt:

 • Med kombinerad nekros. I detta fall observeras suddiga symtom. Patienten lider av mild illamående, svaghet, svettningar och stickningar i bröstet.
 • Med gastrologisk nekros. Samtidigt liknar symptomatologin magsjukdomar. Patienten är orolig för illamående, kräkningar och annat obehag.
 • Arytmisk. Samtidigt ökar hjärtrytmen regelbundet och hjärtat slutar..
 • Astmatiker. Det finns ingen smärta i hjärtat, men kvävning, hosta, andfådd oro. Jag kan inte andas djupt.;
 • Med cerebral nekros. Samtidigt störs blodcirkulationen i hjärnan, vilket manifesteras av förlust av orientering i rymden, illamående, taldysfunktion, svaghet i armar och ben.
 • Chock. En attack utvecklas till följd av en minskning av trycket i artärerna. Detta åtföljs av svaghet, tinnitus, mörkare i ögonen, yrsel.

Det svåraste att diagnostisera är den kombinerade formen av nekros. Symtom kan vara helt frånvarande. Men efter några dagar utvecklas konsekvenserna av en hjärtinfarkt på benen hos män och kvinnor..

Diagnostik

Om man misstänker en latent hjärtinfarkt utförs en fullständig undersökning av organen i det kardiovaskulära systemet. För att snabbt och korrekt upptäcka överträdelser är det nödvändigt:

 • Ta patientens historia. En viktig roll i utvecklingen av patologi spelas av närvaron bland nära släktingar till människor som har drabbats av hjärtinfarkt.
 • Genomför ett allmänt blodprov. Om nivån av leukocyter har ökat indikerar detta utvecklingen av en inflammatorisk process.
 • Upptäck förändringar i blodtryck, hjärtfrekvens, temperatur.
 • Bestäm markörerna för hjärtmuskelnekros i blodet. Närvaron av troponin, myoglobin indikerar en attack.
 • Utvärdera elektrokardiogramdata. Med hjärtinfarkt finns en patologisk Q-våg, en negativ T-våg.

Dessa är grundläggande studier som alltid utförs när man misstänker hjärtinfarkt. Det är också viktigt att överväga benvenernas tillstånd. Om de är konvexa betyder det att blodcirkulationen i kroppen försämras. Vid diabetes mellitus, högt blodtryck, åderförkalkning bör särskild uppmärksamhet ägnas patientens tillstånd.

Rehabilitering

När du väljer en återställningsmetod beaktas omfattningen och svårighetsgraden av nekrotiska lesioner. Om det finns en mikroinfarkt på benen kommer behandlingen inte att vara mycket annorlunda. Rehabiliteringsperioden varar länge. Det tar lång tid för en person att återvända till sin vanliga livsstil. Åtgärder för rehabilitering inkluderar:

 • sjukgymnastikövningar;
 • diet;
 • användning av läkemedel;
 • traditionella medicinmetoder.

Med hjälp av speciella övningar kan patienten normalisera puls och tryck. Men för detta måste du göra det korrekt och regelbundet. För att återställa kroppen rekommenderas motionscyklar, simning, promenader. Det är viktigt att helt sluta dricka och röka..

Kosten bör innehålla skaldjur, frukt och grönsaker, spannmål, magert kött. Fet, salt, rökt bör undvikas.

Du måste ständigt övervaka tryckindikatorerna i artärerna och ta mediciner som ordinerats av läkaren.

Terapi med folkmedicinska läkemedel bör inte utföras utan läkarens vetskap.

Effekter

En hjärtinfarkt på benen kan orsaka allvarliga komplikationer. Risken med denna form är att behandlingen inte utförs omedelbart efter attackens början, och med tiden ökar skadan..

Under flera timmar från starten av den patologiska processen störs det kardiovaskulära systemet, vilket manifesteras av en minskning av blodtrycket med 20 mm. rt. Konst. Samtidigt utvecklas vaskulär kramp, patienten känner sig sjuk, huvudet snurrar.

Alla konsekvenser av den latenta formen av hjärtinfarkt delas in i tidigt och sent. Den första gruppen inkluderar:

 • mindre hjärtrytmstörningar
 • svullnad i lungvävnaden;
 • bristning i hjärtmuskelns väggar av varierande svårighetsgrad;
 • bildning av blodproppar i blodkärlen.

Den andra gruppen inkluderar utveckling:

 • försämring av hjärtets sammandragningsförmåga;
 • trombos i kransartärerna;
 • cirkulationsstörningar
 • arytmier, som kan elimineras med hjälp av korrekt valda läkemedel;
 • myokardioskleros, åtföljd av deformation av hjärtklaffarna;
 • aneurysm, där hjärtmuskelns vägg blir tunnare och buktar ut.

Konsekvenserna av en hjärtinfarkt på benen kan vara mindre uttalade hos kvinnor än hos män.

Förebyggande

Risken för att utveckla en latent form av hjärtinfarkt är mycket högre hos människor:

 • överviktiga och dåliga vanor;
 • efter 50 års ålder;
 • som har drabbats av allvarligt psykiskt trauma.

För att minimera sannolikheten för överträdelser är det nödvändigt att följa förebyggande rekommendationer.

För att göra detta bör en person göra justeringar i sin kost och livsstil, ge upp dåliga vanor. Blodtrycksmätningar bör göras varje dag och ordinerade läkemedel ska tas regelbundet.

Intensiteten av fysisk aktivitet bör vara måttlig. Det är viktigt att alternera perioder av arbete med vila. Det är användbart att ställa in en daglig behandling så att måltider tas varje dag samtidigt. Drick minst två liter vatten hela dagen..

Det är tillrådligt att försöka undvika kränkningar, eftersom vid sådana attacker observeras en signifikant minskning av blodtrycket, lungorna sväller, hjärtväggarna brister, blodproppar täpps till blodkärlets lumen, hjärtfrekvensen och rytmen försämras.

Situationen kan vara ännu värre än med en normal attack, eftersom diagnosen redan ställs i närvaro av komplikationer. Därför är det med jämna mellanrum nödvändigt att genomgå en fullständig undersökning av kroppen för att märka avvikelser i tid.

Beskrivning av hjärtinfarkt drabbats "på benen"

Någon kategori av personer med hög tröskel för smärtkänslighet, hjärtinfarkt, högt blodtryck och hypoxi i hjärtmuskeln kanske inte känner de uppenbara tecknen på hjärtinfarkt och bär därför den på benen.

I allmän statistik är sådana fall 20%. Vilka symtom ska varna en person och hur man kan rädda sitt eget liv.

Symtom

Om de klassiska tecknen på hjärtinfarkt kan kännas igen av varje person, då är alla symtom suddiga i den atypiska formen av sjukdomen, smärta kan saknas, det finns en allmän sjukdom som är förknippad med överansträngning och andra orsaker.

 • All information på webbplatsen är endast avsedd för informationsändamål och är INTE en guide till handling!
 • Endast en LÄKARE kan leverera en EXAKT DIAGNOS!
 • Vi ber dig INTE att självmedicinera utan boka en tid med en specialist!
 • Hälsa för dig och dina nära och kära!

Indikationerna för inläggning på sjukhuset är följande patologier:

 • ökad separation av kallsvett, handflator svettas mer, frontallappen;
 • långvarig bröstsmärta
 • svaghet, medvetslöshet
 • sänkning av trycket;
 • andfåddhet, andfåddhet
 • tråkig, sömnad, pressande smärta i hjärtat;
 • domningar i vänster sida av kroppen: armar, ben, nacke, käke.

Patienten kan känna smärta i buken, ofta uppstår illamående och kräkningar.

Ett karakteristiskt tecken på en latent hjärtinfarkt är frånvaron av smärta i hjärtområdet, men uppenbara attacker av kvävning, astmatisk hosta mot bakgrund av lågt blodtryck. Det finns andra subtila symtom som uppträder 2-3 veckor före hjärtinfarkt..

Det är svaghet och trötthet, blandat med rädsla och ångest..

När en hjärtinfarkt inträffar kan en person observera en snabb hjärtslag, alternerande med stunder av fullständig blekning

Detta tillstånd blir permanent på kvällen, stör lugnt sova och orsakar rädsla. Andfåddhet vid trappsteg och stark lukt kan orsaka illamående.

Något av de listade symtomen förvärras under fysiskt arbete, vilket för närmare nekros och intensifierar komplikationer. När sjukdomskänslan varar i flera veckor kanske patienten inte märker det ögonblick då hjärtvävnaden har brustit.

Denna situation är typisk för den manliga kroppen. Om du inte träffar en läkare med dessa symtom är allvarliga konsekvenser möjliga med risken att förlora ditt liv..

Varför är en hjärtinfarkt i benen möjlig?

Är det möjligt att få en hjärtattack "på benen" och inte märka det? Ja, det här är en mycket verklig situation, eftersom vi i de flesta fall talar om mikroinfektioner, när ett litet område av hjärtvävnaden påverkas. I det här fallet finns det ingen skarp och långvarig smärta i hjärtat, av de uppenbara tecknen, det är illamående, tryckstegringar, illamående.

Ett sådant tillstånd betraktas av en person som trötthet från överansträngning, ökad fysisk aktivitet. Skyldan läggs på förändringen av atmosfärstrycket, onödiga upplevelser, påfrestningar som drabbats dagen innan.

Hos en man diagnostiseras fall av mikroinfektioner oftare än hos en kvinna på grund av kroppens egenskaper och större motståndskraft mot smärta. Efter nekros kan patientens tillstånd stabilisera sig ett tag eller provocera komplikationer.

Diagnostik

Ju tidigare patienten söker en läkare med misstänkta symtom, desto större är sannolikheten för att rädda liv och hälsa och minimera sannolikheten för hotande konsekvenser..

För att diagnostisera en mikroinfarkt kommer läkaren att ordinera:

 • elektrokardiografi;
 • Ultraljud i hjärtat;
 • daglig EKG-övervakning;
 • blodbiokemi.

Den snabbaste och mest tillförlitliga diagnostiska metoden är ett EKG, enligt de resultat som en mikroinfarkt eller dess hot bestäms. Biokemiskt blodprov för enzymer visar nekros i hjärtmuskelns vävnader.

Faktumet med tidig diagnos är extremt viktigt för varje patient, eftersom en latent hjärtinfarkt kanske inte ger omedelbara komplikationer, men efter 3-4 veckor manifesterar den sig med allvarliga konsekvenser som stör hjärtat och hela kärlsystemet.

Olika sorter

Beroende på svårighetsgraden av symtomen vid latent hjärtinfarkt skiljer sig följande typer ut:

Kombinerad nekrosSymtomen är milda. Detta är mild illamående, stickningar i bröstet, svaghet och svettning..
Gastrologisk nekrosMed tråkig smärta i buken, illamående, kräkningar, intolerans mot vissa lukter, bukpressning, smärta vid palpation.
Arytmisk hjärtinfarktKaraktäriseras av perioder med snabb hjärtslag och hjärtsvikt.
Astmatisk infarktDet går utan smärta i hjärtat, men med attacker av kvävning, hosta, andfåddhet. En person kan inte andas djupt.
Cerebral nekrosDet kännetecknas av nedsatt blodflöde till hjärnan, vilket åtföljs av en tillfällig förlust av orientering, illamående, nedsatt tal, försvagning av ben och armar..
ChockinfarktDet fortsätter med en kraftig minskning av blodtrycket. Av de uppenbara symtomen observeras svaghet, tinnitus, mörkare i ögonen, yrsel.

Kombinerad nekros är den svåraste typen av hjärtinfarkt att diagnostisera. Symtom i detta fall kan vara frånvarande, men konsekvenserna gör sig kända efter några dagar eller veckor..

Läs mer om atypiska former av hjärtinfarkt.

Den farligaste formen av latent infarkt är cerebral. Talbrott och förståelse för vad som händer tillåter inte patienten att förklara sitt tillstånd, ringa ambulans och få behandling i rätt tid.

Det är svårt att förutsäga en atypisk hjärtinfarkt på egen hand, men alla alarmerande förändringar i välbefinnande borde vara en anledning att träffa en läkare.

En tidig EKG- och ultraljudssökning förhindrar farliga konsekvenser, och i händelse av falskt larm utesluter de en extra anledning till oro.

Effekter

Graden av komplexitet och fara för konsekvenserna av en uppskjuten atypisk hjärtinfarkt ökar med tiden. Så under de första timmarna i kroppen finns förändringar i det kardiovaskulära systemets arbete, vilket orsakar en minskning av blodtrycket med minst 20 enheter. Detta bidrar till en kraftig försämring av tillståndet med huvudvärk, illamående, vaskulära spasmer..

Tidiga konsekvenser av en mikroinfarkt:
 • lungödem;
 • lätt brott mot hjärtrytmen;
 • uppkomsten av blodproppar i blodkärlen
 • partiell brist på hjärtmuskelväggen.
Sena konsekvenser av en mikroinfarkt:
 • minskad kontraktilitet i hjärtmusklerna;
 • trombos;
 • cirkulationsstörningar
 • uttalad störning i hjärtrytmen, med förbehåll för långvarig läkemedelsåterhämtning;
 • hjärtinfarkt, orsakar deformation av hjärtklaffarna;
 • gallring och utskjutande av hjärtmuskelväggen.

De mest karakteristiska konsekvenserna av en mikroinfarkt är en ökning av symtomen på redan existerande sjukdomar i hjärt-kärlsystemet. Detta är hjärtsvikt, perikardit, arytmi.

Hos kvinnor och män kan konsekvenserna av en hjärtinfarkt som drabbats "på benen" skilja sig åt i typ och svårighetsgrad.

Om en person inte går till läkaren i rätt tid ökar risken för en andra hjärtinfarkt flera gånger, endast enstaka fall av kombinerad nekros ger ingen konsekvens och upptäcks av en slump under en rutinmässig medicinsk undersökning.

Förebyggande

Riskgruppen för sannolikheten för hjärtinfarkt inkluderar följande kategorier av män och kvinnor:

 • patienter med diabetes mellitus;
 • lider av högt blodtryck;
 • är överviktiga
 • ålder efter 50 år
 • drabbats av allvarligt psykiskt trauma.

För att minimera sannolikheten för en mikroinfarkt är det nödvändigt att justera livsstilen, ge upp dåliga vanor och revidera näringsprinciperna. För den ovan beskrivna gruppen människor bör mätning av blodtryck och systematiskt intag av lämpliga läkemedel bli en daglig vana..

Det är nödvändigt att minska intensiteten i fysisk aktivitet, ersätta dem med lätt, kort arbete, som växlar med vila. Det är bättre att tänka över den dagliga rutinen på ett sådant sätt att matintag och fysisk aktivitet utförs samtidigt.

Det rekommenderas att dricka upp till 2 liter rent dricksvatten per dag, äta mer skaldjur, getost, olivolja och använda principerna i Medelhavsdieten. Eliminera alkoholhaltiga drycker och cigaretter. Det viktigaste är att bibehålla ett lugnt känslomässigt tillstånd, undvika stress, ta hand om att ta emot positiva känslor.

Rehabilitering

Läkaren väljer återhämtningstaktiken efter en latent hjärtinfarkt, beroende på dess omfattning och svårighetsgrad. Denna process är långsiktig och syftar till att maximera en människas återkomst till deras tidigare sätt att leva..

En integrerad metod för rehabilitering inkluderar:

Systemet med specialövningar gör att du kan uppnå normalisering av hjärtfrekvens och tryck, men denna process är lång och gradvis. Främjar väl återhämtning av kroppen simning, promenader, motionscykel.

Att sluta röka och alkohol är viktigt. I näring läggs tonvikten på skaldjur, frukt, grönsaker, fullkornsbröd, spannmål och magert kött. Alla salta och feta livsmedel är undantagna från menyn, även mejeriprodukter.

Konstant övervakning av tryck och puls och att ta mediciner vid den angivna dosen krävs. Alla traditionella läkemedel innan du tar det bör diskuteras med din läkare.

Konsekvenserna av hjärtinfarkt hos kvinnor listas här.

Du kan hitta egenskaperna hos hjärttryck vid hjärtinfarkt här.

Med en mild mikroinfarkt kan en person återgå till ett fullt liv på sex månader, men tung fysisk aktivitet kommer att vara kontraindicerad för honom.

Är det möjligt att överleva en hjärtinfarkt och inte ens märka det??

Dela det här inlägget på

Externa länkar öppnas i ett separat fönster

Externa länkar öppnas i ett separat fönster

Det verkar för oss att tecknen på en hjärtattack som har hänt bör vara så allvarliga att de inte kan förbises. Men så är inte alltid fallet, varnar BBC Future-kolumnisten..

Den klassiska beskrivningen av tillståndet vid hjärtinfarkt inkluderar tryck bakom sternum, som utvecklas till svår smärta och en känsla av rädsla.

I långfilmer visas det vanligtvis så här: en person tar tag i bröstet, han har panik i ögonen och han faller på golvet. Och detta händer verkligen. Men inte alltid.

Hjärtinfarkt uppstår när blodflödet till hjärtmuskeln minskar drastiskt på grund av en blockering av en kranskärl av en blodpropp.

Men i vissa fall känner människor inte bröstsmärtor trots allt som händer i kroppen. Och på grund av detta söker de inte hjälp utan slösar bort tid.

Om de känner lite smärta, skyller de på något annat - som en magbesvär. Och först senare visar elektrokardiogrammet hur stor skada på hjärtat som orsakades av en hjärtinfarkt som hände dem..

Denna form av hjärtinfarkt kallas smärtfri. En studie som publicerades 2016 hävdar att upp till 45% av hjärtinfarkt kan uppstå på detta sätt..

Det är sant att data för denna studie samlades in i slutet av 90-talet. Sedan dess har diagnosen hjärtinfarkt gått framåt, så idag skulle siffrorna kanske inte vara så höga..

Men även nu vänder sig varje år människor som inte ens misstänker att de redan har drabbats av hjärtinfarkt till läkare varje år..

Det finns andra patienter: de erkänner att de var sjuka, men de vet inte vad. De upplevde smärta i nacken, axlarna, buken, käken eller ryggen, andningssvårigheter, svaghet eller yrsel och ökad svettning. De var illamående tills de kräktes.

Denna kombination av symtom, även om det inte fanns någon svår bröstsmärta, är det mycket möjligt att ställa en diagnos.

Det hörs ofta att sådana hjärtattacker - utan bröstsmärtor - är vanligare hos kvinnor, vilket gör att de sent söker medicinsk hjälp, vilket minskar risken för full återhämtning eller till och med frälsning..

För att fastställa om detta är sant beslutade kanadensiska forskare 2009 att systematiskt studera symtomen på hjärtinfarkt hos 305 patienter som genomgick angioplastik (i detta förfarande utvidgar läkare smala eller blockerade kärl med en liten ballong).

Under proceduren upplever patienten kort samma symtom som vid en hjärtinfarkt, och när de små ballongerna i kärlen blåste upp och expanderade, bad forskarna patienterna att beskriva sina känslor.

Forskare fann ingen skillnad i hur män och kvinnor kände om bröstsmärtor, armvärk, andfåddhet, svettning eller illamående..

Men det visade sig att kvinnor var mer benägna att uppleva smärta i nacken och käken - förutom bröstsmärtor..

Symtom på hjärtinfarkt

 • svår, kompressiv bröstsmärta
 • växande känsla av ångest, rädsla
 • smärta i armar, käke, nacke, axlar, rygg
 • hjärtrytmstörning
 • ansträngd andning
 • överdriven svettning
 • svaghet, illamående och kräkningar
 • huvudvärk
 • yrsel och medvetslöshet

Det som hittades i andra studier var ofta motstridigt och därefter obekräftat. Dessutom inkluderade studier ofta andra diagnoser.

I slutändan beslutades därför att göra en vetenskaplig genomgång av forskningen med det enda syftet att fastställa om det finns en skillnad i symtomen på hjärtinfarkt hos män och kvinnor..

Denna recension gjordes 2011. Det inkluderade studier från USA, Japan, Sverige, Tyskland, Kanada och Storbritannien, med de största som använde data på mer än 900 tusen personer..

Så data togs från de 26 bästa studierna, slogs samman och analyserades på nytt..

Slutsatsen var att kvinnor är mindre benägna än män att uppleva bröstsmärtor [med hjärtinfarkt] och är mer benägna att ha symtom som svaghet, illamående, yrsel och medvetslöshet samt smärta i nacke, armar och käkar..

De flesta av både män och kvinnor kände bröstsmärtor, men en tredjedel av patienterna och nästan en fjärdedel av patienterna upplevde en hjärtattack utan sådana symtom alls, vilket gjorde det svårt att förstå vad som hände dem.

Det är uppenbart att om du inte vet hur allvarligt som händer med dig, är det mindre troligt att du kommer att träffa en läkare..

Faktum är att människor i sådana fall inte har bråttom att tillgripa professionell medicinsk vård och hänvisar till en läkare två eller till och med fem timmar efter en hjärtinfarkt..

I en annan studie ville forskare förstå hur beslutsprocessen - att se en läkare eller inte - inträffar i en situation där någon försening kan kosta liv..

Detaljerade intervjuer med ett litet antal kvinnor som har fått hjärtinfarkt avslöjade att hälften av dem förstod att något farligt hände och sökte omedelbart hjälp.

Tre av dem hade lindriga symtom först men ökade gradvis, vilket slutligen fick dem att gå till läkaren.

Resten förstod dock inte alls att det de upplevde hade att göra med hjärtat. De berättade inte för någon om det och bestämde sig för att vänta och se vad som händer härnäst..

Vad är slutsatsen från allt som har sagts?

Allvarlig bröstsmärta är mycket allvarlig och kan indikera hjärtinfarkt. Men - uppmärksamhet! - på samma sätt kan en uppsättning andra symtom, som ofta inte alls liknar det vi ser i filmer, indikera en hjärtinfarkt.

Juridisk information. Denna artikel är endast för allmän information och bör inte tolkas som en ersättning för råd från en läkare eller annan vårdpersonal. BBC ansvarar inte för någon diagnos som görs av läsaren baserat på webbplatsens material. BBC ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser, där länkar finns på denna sida, och rekommenderar inte heller kommersiella produkter eller tjänster som nämns på dessa webbplatser. Om du är orolig för din hälsa, kontakta din läkare.

För att läsa originalet av den här artikeln på engelska, besök BBC Future.

En hjärtinfarkt kan gå obemärkt förbi

Sjukdomar i det kardiovaskulära systemet diskuterades på en rak linje

Förebyggande av hjärt-kärlsjukdomar, som utförs mest och aktivt i år, ger resultat. Varför ökade antalet patienter som undersöktes med avseende på högt blodtryck och kranskärlssjukdom i polykliniker, är validol och corvalol användbara läkemedel och hur skiljer man muskelsmärta från hjärtinfarkt? Invånarna i republiken diskuterade dessa frågor med kardiologen på Syktyvkar poliklinik nr 3 Irina Kosheleva på måndag på en rak linje vid allmän mottagning av Komis chef..

Påminner om att det utgående året tillkännagavs av Rysslands president som året för kampen mot hjärt-kärlsjukdomar, kardiologen talade om de specifika resultat som ges av förebyggande föreläsningar, som ges till befolkningen av poliklinikens specialister med avundsvärd frekvens. Efter den förvärvade kunskapen, konstaterade kardiologen, ökade lyssnarnas efterlevnad av undersökning, behandling av högt blodtryck och hjärtsjukdom, bördan för läkare ökar. Ändå med tidig behandling kan många sjukdomar förebyggas eller helt förebyggas eller risken för komplikationer reduceras till ett minimum. Resultaten är uppenbara. Så om poliklinikens specialister 2013 upptäckte 142 fall av hjärtinfarkt, så fanns det 111 sådana patienter under 2014..

Om det första målet för specialister är att identifiera sjukdomen i tid, är sekundärt förebyggande en lika viktig punkt. Korrekt och ordinerad terapi i rätt tid förhindrar hjärtinfarkt, stroke, bristna aneurysmer etc..

- Kan en hjärtinfarkt gå obemärkt förbi? - frågade en invånare i Ukhta som ringde direktlinjen och fick ett bekräftande svar.

Enligt kardiologen händer detta oftast hos dem som lider av diabetes. Högt socker påverkar nervändarna, minskar smärtan. Följaktligen har patienter med diabetes mellitus den högsta risken för kardiovaskulära komplikationer. Därför utförs korrigering till terapi hos sådana patienter mer noggrant. Som regel, hos patienter med diabetes mellitus, andra kriterier för indikatorer för tryckvärden, som också måste justeras för att sänka. Dessutom har dessa patienter ofta extremt högt blodtryck, säg 200 till 180 och mår bra samtidigt. I detta fall reduceras trycket mycket långsammare och under en längre tid. Varje tryckfall, konstaterade specialisten, även med 10-20 mm Hg. Konst. har redan förmåga att positivt påverka risken för komplikationer, inklusive hjärtinfarkt.

Som Irina Kosheleva noterade vet många patienter inte alls vad en hjärtattack är, och de är rädda för att vara redo att ta emot smärta, som de tror, ​​i hjärtat, för en hjärtattack..

Under tiden är en manifestation av allvarlig hjärtpatologi - ischemisk hjärtsjukdom ansträngningsangina, som populärt kallas "angina pectoris".

Typiskt för hjärtinfarkt är intensiv (ibland outhärdligt stark) pressning, klämning eller brännande smärta i bröstet. Smärta kan också kännas till vänster om bröstbenet, sällan till höger. Smärtan kan ges i käken, halsen, tillbaka under vänster axelblad eller mellan axelbladen, i övre delen av buken. Smärtan är vanligtvis inte exakt, men utbredd. De kan flöda i vågor, ibland växa, sedan försvagas, stoppa och förnya igen. Smärtlängden kan vara från 20 minuter till flera timmar.

Det kan finnas sådana medföljande symtom som svår svaghet, kall klamsvett, darrningar, andfåddhet, andfåddhet, hosta, yrsel, svimning. En person kan uppleva emotionell spänning, beteendestörningar kan observeras, fram till utvecklingen av psykos. Dessutom kan hjärtinfarkt eller tillstånd före infarkt åtföljas av illamående, kräkningar och uppblåsthet. Alla listade symtom kan förekomma i olika kombinationer med varandra; alla de beskrivna symtomen kommer inte nödvändigtvis att vara närvarande. Bröstsmärta kanske inte är närvarande (frånvaro av smärtsyndrom förekommer i 20-30 procent av fallen av hjärtinfarkt).

Kort sagt, det kan finnas få symtom, de kanske inte är för uttalade. Ofta är hjärtinfarkt symptomfritt hos personer med diabetes mellitus och hos äldre patienter.

Ganska ofta är symtom på hjärtinfarkt atypiska, till exempel stickande smärta i bröstet. Tillståndet kan simulera en förvärring av osteokondros, magsår etc. Om du har känslor som du inte kände till tidigare och det verkar för dig som att det är ischias, som inte fanns där tidigare, ring en ambulans. Hos vissa patienter uppstår akut koronarsyndrom mot bakgrund av redan existerande stabil kärlkramp, när patienten är väl medveten om de känslor i bröstet som uppstår under träning. Symtom vid akut koronarsyndrom kan likna smärta som är vanligt för människor, men är mycket mer intensiva, långvariga och slutar inte efter att ha tagit nitroglycerin.

Således, i närvaro av några känslor i bröstet och den minsta misstanken att en person har symtom på hjärtinfarkt, är det nödvändigt att omedelbart ringa en ambulans. Innan teamet anländer ska patienten få vila.

Om du har smärta i bröstet måste du ta nitroglycerin under tungan i form av en tablett eller spray (om det inte finns någon tendens till lågt tryck), samt en aspirintablett om det inte finns några kontraindikationer mot det. Om det inte finns någon effekt kan intag av nitroglycerin upprepas, men ring omedelbart en ambulans.

En ambulans bör kallas om detta är den första attacken av angina pectoris i livet, liksom om smärtan bakom bröstbenet eller dess motsvarigheter ökar eller varar i mer än fem minuter, särskilt om allt detta åtföljs av försämrad andning, svaghet, kräkningar.

Men när det gäller den populära bland många validol och korvalol, så är det, som kardiologen noterat, faktiskt bara en placebo, som med en mild lugnande effekt kan lugna patienten, men inte eliminera smärtan.

Irina Kosheleva sa också att många patienter går till kliniken eller ens anropar en ambulans för smärta som de bara tar för hjärtsmärta, men i själva verket är dessa symtom associerade med sjukdomar i muskuloskeletala karaktär: osteokondros eller interkostal neuralgi. I alla fall, om smärtan är förlängd, dra, värkande, måste patienten snarare konsultera en terapeut.

Den vanligaste frågan: vad är det bästa sättet att använda för att minska trycket? Enligt kardiologen är problemet med arteriell hypertoni (AH) extremt angeläget idag..

Behandling av denna sjukdom ingår i de nationella hälsoprogrammen i de mest utvecklade länderna. Vad är problemet? När allt kommer omkring är det tillförlitligt känt att blodtrycksökningen (BP) lätt elimineras av de enklaste drogerna och till och med folkmedicin. Dessutom brukar många patienter helt enkelt vänja sig vid de känslor som högt blodtryck orsakar, och vissa patienter märker inte några blodtryckshopp alls. Det handlar om konsekvenserna av arteriell hypertoni..

Varje episod av högt blodtryck träffar blodkärlen i hjärnan, hjärtat, njurarna eller ögonen, som därför kallas målorgan för högt blodtryck. Obehandlad högt blodtryck eller symtomatisk högt blodtryck medför risk för hjärtinfarkt och andra former av kranskärlssjukdom, hjärnolyckor, njursvikt och irreversibla förändringar i näthinnan. Därför är de moderna uppgifterna för behandling av arteriell hypertoni inte så mycket att stoppa blodtrycksökningarna, utan deras förebyggande, tidig diagnos av sjukdomen, upprätthållande av måltryckssiffrorna under lång tid, förhindrande av högt blodtryck, förhindrande av skador på målorgan och utveckling av komplikationer av högt blodtryck. Alltid innan du väljer läkemedel för högt blodtryck är det viktigt för läkaren att bedöma de möjliga riskerna för sjukdomskomplikationer och försöka minimera dem hos en given patient. Självmedicinering med högt blodtryck är oacceptabelt.

Orsakerna till högt blodtryck är fortfarande okända i 90 procent av fallen. Men vissa faktorer är kända som ökar risken för att utveckla artär hypertoni. Dessa inkluderar ärftlig benägenhet, kön (oftare män lider av arteriell hypertoni), ålder (med åldern, väggarna i stora artärer blir styvare, och på grund av detta ökar blodkärlens motstånd mot blodflödet, därför ökar trycket), rökning, överdriven konsumtion av alkohol, salt, fetma, otillräcklig fysisk aktivitet (fysisk inaktivitet), överdriven exponering för stress, olika njursjukdomar, ökade nivåer av adrenalin i blodet.

Dessutom är riskfaktorer medfödda hjärtfel, regelbundet intag av vissa mediciner, sen toxicos hos gravida kvinnor (komplikationer under graviditeten).

- Är inte konditionsträning farligt för hälsan - en metod som allmänt annonseras idag som ett sätt att gå ner i vikt, - frågade den kallande flickan i slutet av direktlinjen..

- Om en person är säker på att han är frisk och på löpband eller på motionscyklar inte verkar vara karaktäristisk för honom symtom i form av andfåddhet, yrsel och om det inte finns några begränsningar för kardiovaskulär orientering, - gå ner i vikt för hälsan, - svarade kardiologen.

Måttlig daglig fysisk aktivitet hänvisar förresten också till icke-läkemedelsbehandling av högt blodtryck. Det har bevisats att regelbunden träning kan sänka det systoliska och diastoliska blodtrycket med 5-10 mm Hg. st.

Du måste försöka göra minst tre gånger i veckan i 30-45 minuter, och helst dagligen. Det handlar inte om ansträngande träningspass. Du kan vandra, simma i en damm eller pool, cykla eller till och med bara arbeta i trädgården eller runt huset för ditt eget nöje. Dessa enkla övningar stöder det kardiovaskulära systemet, stimulerar metaboliska processer och hjälper till att sänka kolesterolet..

Forskare har visat ett nära samband mellan ökat blodtryck och övervikt. Det visar sig att när du förlorar fem kilo extra sjunker ditt systoliska blodtryck med 5,4 mm Hg. Art. Och diastolisk - med 2,4 mm Hg. Konst. Begränsa intaget av salt, fett och lätt smältbara kolhydrater. Kosten bör vara mer växt- och mejeriprodukter med minskat fettinnehåll. Det finns två sätt att normalisera vikten: minska kaloriinnehållet i maten och öka energikostnaderna.

Marina Shcherbinina
Foto av Larisa Sakharova