Orsaker, symtom och behandling av metabolisk kardiomyopati

Metabolisk kardiomyopati (tidigare myokardial dystrofi) är en icke-inflammatorisk sjukdom vars utveckling är baserad på metaboliska störningar och som ett resultat dystrofiska processer i myokardiet och nedsatta funktioner (ledning, excitabilitet och kontraktilitet).

Orsaker

Utvecklingen av metabolisk kardiomyopati kan inte baseras på en enda orsak; det finns ett antal faktorer som predisponerar snarare än direkt orsakar denna patologi. Dessa faktorer är som följer:

 • Alkoholförgiftning;
 • En obalans i metabolismen av fetter och proteiner;
 • Endokrina systempatologi;
 • Det negativa inflytandet från vissa fysiska faktorer: vibrationer, buller, temperatur, strålning;
 • Det negativa inflytandet från vissa kemiska faktorer: läkemedel, industriella toxiner;
 • Överdriven fysisk aktivitet;
 • Avitaminos;
 • Funktionsstörningar i lever och njurar;
 • Infektioner;
 • Anemi;
 • Medfödda anomalier.

Utvecklingsmekanism

De förändringar som sker med denna patologi är av cellulär karaktär och kan inte ses med blotta ögat. Förändringar i cellulära strukturer förekommer inuti kardiomyocyten, oftast avser det mitokondrier och endoplasmatisk retikulum. I samma hjärtcell kan både drabbade och helt normala strukturer vara närvarande samtidigt.

Det är anmärkningsvärt att om den faktor som orsakade sjukdomen elimineras, kommer hjärtmuskelcellerna att återhämta sig på egen hand..

Men med långvariga biverkningar blir denna process irreversibel, den fungerande vävnaden ersätts av bindväv och kardiofibros utvecklas. Eftersom en del av hjärtmuskulaturen slutar samlas under hjärtinfarkt, tar andra kardiomyocyter som inte skadas dubbelarbete, vilket resulterar i hjärtinfarkthypertrofi.

Stadier

Det finns tre stadier av sjukdomen, beroende på dess förlopp:

 1. Neurofunktionell

Kännetecknas av frånvaron av kliniska manifestationer eller förekomsten av mindre avvikelser från det autonoma systemet.

 1. Utbytesstrukturellt

I detta skede visas strukturella förändringar. Symtom börjar manifestera sig i form av bristande hjärts kontraktila funktion. Tilldelar två perioder: kompensation och dekompensation.

 1. Hjärtsvikt

Allvarliga abnormiteter i cirkulationssystemet observeras.

Symtom

Metabolisk kardiomyopati är en sjukdom som inte har några specifika manifestationer.

Under lång tid kanske sjukdomen inte deklarerar sig på något sätt och är asymptomatisk.

Eftersom grunden huvudsakligen är en kränkning av hjärtsviktets sammandragningsfunktion under utvecklingen av kardiofibros kommer symtomen som kännetecknar hjärtsvikt att komma fram: andfåddhet, trötthet och svaghet, pasti och ödem i nedre extremiteterna, blek och kall hud och andra..

En frekvent manifestation är olika typer av arytmier: av typen av sinustakykardi, extrasystol, olika blockader.

Sjukdomen kan också manifestera sig som smärtsyndrom, som oftast är lokaliserat i hjärtat, mindre ofta bakom bröstbenet.

Objektivt kan läkaren under undersökningen lyssna på ljud i hjärtat eller olika former av rytmstörningar, och slagverk bestämmer utvidgningen av gränserna för hjärtans relativa slöhet på grund av hypertrofi i det ventrikulära hjärtmuskeln.

Diagnostik

Instrumentella metoder för diagnos av kardiopati inkluderar:

Det enklaste och mest tillgängliga är elektrokardiogrammet med 12 avledningar. Möjliga tecken för metabolisk kardiomyopati inkluderar:

 • sned depression av ST-segmentet (segmentet);
 • förändring i form och läge i förhållande till T-vågens kontur: deformerad, utjämnad, reducerad eller negativ;
 • lågspännings-EKG på grund av nedsatt hjärtsvängning;
 • förlängning av P-vågen på grund av nedsatt ledning i förmaken;
 • förlängning av intervallet Q - T;
 • expansion och deformation av QRS-komplexet i händelse av kränkning av intraventrikulär ledning;
 • sinustakykardi;
 • extrasystol.

EKG för metabolisk kardiomyopati

 1. Hjärtat ultraljud

Ändringar av ekokardiografi kommer bara att vara synliga i de senare stadierna av sjukdomen. Du kan hitta:

 • ventrikulär hypertrofi (symmetrisk);
 • utvidgning av hjärtans håligheter;
 • hypokinese av enskilda zoner i myokardiet;
 • diastolisk hjärtinfarkt på grund av väggstyvhet;
 • systolisk hjärtinfarkt på grund av fibrosutveckling;
 • hjärtinfarkt ödem med hypotyreos.
 1. Lasttest
 1. Holter-övervakning
 1. MR
 1. Koronar angiografi

Behandling

En sjukdom som metabolisk kardiomyopati kräver en integrerad metod för behandling. Huvudanvisningarna är följande:

 • Eliminering av den orsakande faktorn eller behandling av primär patologi;
 • Förbättra hjärtnäring;
 • Normalisering av metaboliska processer i myokardiet;
 • Behandling av konsekvenserna av myokardiofibros.

Nyttolast - stavgång

Icke-läkemedelsbehandling inkluderar följande aktiviteter:

 1. Normalisering av arbets- och vilaregimen

Detta innebär 8 timmars sömn, den formade dagliga rutinen.

 1. Doserad fysisk aktivitet

Daglig gång i måttlig takt i cirka 30 minuter om dagen, simning, cykling är perfekt. Dessutom kan du delta i speciella sjukgymnastikövningar.

 1. Undvik allmän hypotermi eller överhettning av kroppen

Detta kan bidra till hjärtats normala funktion, eftersom det annars, på grund av vasospasm och en ökning av belastningen på myokardiet, kommer att uppleva en överbelastning..

 1. Undvik stress

Detta är viktigt för att utesluta den negativa effekten av SNS (sympatiskt nervsystem) på myokardiet..

 1. Att bli av med dåliga vanor

Nikotin har den mest skadliga effekten på myokardiet och blodkärlen. Det rekommenderas också att begränsa konsumtionen av alkoholhaltiga drycker.

Indikerat för att förbättra blod- och lymfcirkulationen, hjälper till att minska vävnadssvullnad.

Du kan använda barrbad med havssalt och en kontrastdusch.

 1. Näringskorrigering

Det innebär en ökning av konsumtionen av vitaminer, livsmedel rik på kalium och magnesium (torkade aprikoser, aprikoser, bananer), grönsaker och frukt. Begränsningar gäller användning av salt (mindre än 3 g per dag), vatten (upp till 1,5 liter), feta och stekta livsmedel, samt att minska det totala kaloriinnehållet i kosten.

För att normalisera ämnesomsättningen i kardiomyocyter används följande grupper av läkemedel:

De är ett byggmaterial för syntes av proteiner och enzymer. Den viktigaste användningen av essentiella aminosyror, nämligen: metionin, tryptofan, valin, lysan, leucin och andra.

 1. Anabola steroider

Indikerad för användning i kombination med aminosyror för att påskynda ämnesomsättningen. Läkemedel: nandronol, metandienon.

 1. Kaliumklorid, magnesium och kaliumasparaginat

Syftet med dessa läkemedel är att återställa bristen på kalium och magnesium i hjärtmuskelceller under sjukdomens progression och därigenom bidra till normaliseringen av sådana hjärtfunktioner som excitabilitet och ledning..

 1. Kalium / magnesium orotat

Väsentligt för bearbetning av nukleinsyror och proteiner.

 1. Antioxidanter

Dessa medel behövs för att öka energitillförseln för att förbättra hjärtinfarktens sammandragningsfunktion. Läkemedlen är vitaminer: vitamin C, nikotinsyra, tokoferolacetat.

 1. Metaboliska läkemedel

Dessa inkluderar trimetazidin, mildronat. De hjälper till att öka syretillförseln till kardiomyocyter, stimulera ämnesomsättningen och förhindra ansamling av metaboliska produkter.

 1. Betablockerare

Lämpligt i närvaro av hjärtsvikt och utveckling av ihållande sinustakykardi. Minska hjärtfrekvensen, minska smärtan i hjärtat, minska belastningen på den.

METABOLKARDIOMYOPATI

Metabolisk kardiomyopati (tidigare definierades den som myokardial dystrofi, myokardiell dystrofi) - icke-inflammatorisk myokardiell skada av olika etiologier, som baseras på metaboliska störningar, processen för energiproduktion och / eller ett brott mot dess omvandling till mekaniskt arbete, vilket leder till hjärtmuskeldystrofi och brist på kontraktil och andra funktioner hjärtan.

Metabolisk kardiomyopati utvecklas till följd av exponering för patogena faktorer vid olika sjukdomar och tillstånd (Schema 8.1).

Fysiska faktorer kan inkludera strålning, vibrationer, överhettning, hypotermi, hyperisolering..

Kemiska faktorer inkluderar läkemedel, toxiska effekter av hushålls- och industrigifter.

Sjukdomar och tillstånd som leder till utveckling av metabolisk kardiomyopati

Vid förekomst och utveckling av metaboliska lesioner av myokardiet vid olika sjukdomar, ett brott mot innervering, transport och användning av energi i kardiomyocyter, det vill säga deras energiförsörjning.

Spänningen i regleringssystemen, hjärtinfarktfunktionen och metaboliska processer i kardiomyocyter begränsar hjärtets reservkapacitet. Långvarig hyperfunktion i sig, och särskilt under ogynnsamma förhållanden mot bakgrunden av den underliggande sjukdomen, kan leda till förekomst av ett energiunderskott och försämring av anpassningsförändringar i hjärtinfarkt..

Mekanismerna för att minska energiproduktionen i det skadade hjärtat inkluderar en minskning av kapillärtätheten, en ökning av interkapillärt avstånd och en större diameter av hypertrofierade kardiomyocyter, vilket försämrar syrediffusion och orsakar hjärtinfarkt. En av mekanismerna är också associerad med nedsatt mitokondriell funktion, vilket orsakas av en minskad syntes av oxidativa enzymer på grund av nedsatt proliferativ respons, som delvis förmedlas av uttrycket av PPARa-receptorer, som spelar en nyckelroll i mitokondriell biogenes. Dessa receptorer reglerar transkriptionen av många enzymer och bärare (transportörer) som är involverade i transport och oxidation av fettsyror. Hjärtans förmåga att återställa reserver av högenergifosfater minskar också. En minskning av fettsyraoxidationen orsakar lipidackumulering och bidrar till nekros av skadade membran, medan frisättningen av reaktiva molekyler (cytokromer, syreradikaler) leder till apoptos. Accelererad glykolys orsakad av nedsatt oxidativ fosforylering leder till acidos, vilket hämmar många av de processer som är inblandade i sammandragning-avslappningsprocessen. Av det senare är det viktigaste ökningen av kalciumkoncentrationen i cytosolen, vilket initierar många onda cirklar som leder till myocytnekros.

I utvecklingen av metabolisk kardiomyopati spelas den ledande rollen av förstärkningen av reaktionerna av fria radikala lipidperoxidering av cellmembran. Skadande membran, hydroperoxider och fria radikaler minskar aktiviteten hos lipidberoende enzymatiska reaktioner (som inkluderar de viktigaste vitala enzymerna för jontransport och den mitokondriala andningskedjan), förändrar cellens membranreceptorsystem med utvecklingen av en mediatorobalans, aktiverar proteolytiska och lysosomala enzymer.

Metaboliska lesioner i myokardiet täcker alla stadier av metaboliska störningar i hjärtmuskeln - från funktionsstörningar till stora strukturförändringar. Morfologiska förändringar förekommer i hjärtmuskelceller och åtföljs inte av en ökning av antalet. Mitokondrier och endoplasmatisk retikulum är mest känsliga för patogena effekter. Degenerativa förändringar i myokardiet kännetecknas av en mosaikbrott mot kardiomyocyternas struktur: i samma cell, bland svullna mitokondrier med delvis eller fullständigt förstörd inre septa, kan det finnas mitokondrier med en normal struktur.

Eliminering av den patogena orsaken leder som regel till en gradvis normalisering av kardiomyocytens ultrastruktur, vilket beror på intracellulära regenerativa processer. Skadade myofibriller återställs som ett resultat av den kraftiga aktiviteten hos ribosomer: intracellulärt ödem elimineras gradvis, glykogenkorn uppträder och antalet fettinneslutningar minskar. Vid långvarig och intensiv exponering för skadliga faktorer på myokardiet kan dystrofiska förändringar leda till djupgående morfologiska förändringar, som slutar med utvecklingen av myokardiofibros.

Dödsfallet för en del av myokardiet kompenseras av en ökning av massan av specifika strukturer i intakta celler, hyperplasi av mitokondrier, sarkoplasmatisk retikulum och ribosomer. Som ett resultat utvecklas myokardial hypertrofi, vilket är en kompenserande regenerativ-hyperplastisk reaktion som är karakteristisk för myokardiet. Biokemiska processer bryts oftare i LV.

De kliniska manifestationerna är olika och inte specifika. De inledande stadierna kan vara asymptomatiska; över tiden kan en minskning av hjärtinfarktens ledighet leda till svår hjärtsvikt.

Mot bakgrund av manifestationer av den underliggande sjukdomen noteras kardialgi (oftare i hjärtat (92%), mindre ofta bakom bröstbenet (15%)), utvidgning av hjärtans gränser, dämpade toner, en liten systolisk mumling i hjärtat, rytmstörningar (främst extrasystolisk arytmi).

EKG är den ledande metoden för att känna igen dystrofiska förändringar i myokardiet, som huvudsakligen relaterar till repolarisationsprocessen och manifesteras oftast av förändringar i den slutliga delen av kammarkomplexet: fördjupning av ST-segmentet noteras, vilket har en stigande karaktär till den positiva T-vågen. T-vågen kan också vara deformerad, lågamplitud, utjämnad eller negativ.

En minskning av OKB-komplexets spänning kan också bestämmas, särskilt uttalad i fetma och myxödem; vid tyrotoxicos ökar tändernas amplitud ofta. I vissa fall kan det finnas en avmattning i intra-atriell ledning, en ökning av Q-T-intervallet och intraventrikulära ledningsstörningar. Av rytmstörningar noteras oftast sinustakykardi och extrasystolisk arytmi..

När man formulerar en diagnos bör man först och främst ange den underliggande sjukdomen eller etiologiska faktorn, karaktären på förloppet av kardiomyopati och de viktigaste kliniska manifestationerna (närvaro av rytm- och ledningsstörningar, stadium av HF).

Vid differentiell diagnos av metabolisk kardiomyopati kan träning och läkemedelsförsök vara viktiga, om nödvändigt, koronar angiografi.

Oavsett den skadliga faktorn kan följande bestämmelser vara grundläggande för metabolisk kardiomyopati:

• kränkningar av hjärtinfarktmetabolismen är reversibla med snabb behandling;

• svår HF utvecklas relativt sällan, huvudsakligen i sjukdomens slutstadium, men den framväxande HF är resistent mot hjärtglykosider och framgången för behandlingen beror helt på graden av återställning av nedsatt metabolism i myokardiet.

Att hjälpa patienter bör börja med att eliminera orsaken till hjärtdystrofi. Att sluta röka och alkoholmisbruk, uteslutning av fysisk och psyko-emotionell överbelastning är inte så liten..

Tillsammans med behandlingen av den underliggande sjukdomen är det nödvändigt att återställa en tillräcklig energimetabolism. Förgrunden är användningen av ett läkemedelskomplex som syftar till att förbättra transporten av syre i vävnaden och dess användning.

Metabolismen i cellen kan påverkas av två grupper av läkemedel: regulatorer av extracellulär karaktär (hormoner, blockerare och stimulanser i det centrala och perifera nervsystemet) och regulatorer av metabolism av intracellulär karaktär (enzymer och antienzymer, vitaminer, kofaktorer, olika metaboliter), som har en effekt på olika metaboliska vägar.

I strid med processerna för oxidativ fosforylering används ett komplex av vitaminer, inklusive vitaminerna B1, B2, pantotensyra och liponsyra. B-vitaminer påverkar protein, lipid, kolhydrat-energi metabolism, syntes av aminosyror, nukleotider.

Bland läkemedel med antioxidantegenskaper används tokoferolacetat i stor utsträckning, dess kombination med vitamin PP (nikotinsyra) förbättrar energitillförseln hos hjärtets hjärtkontraktsfunktion. C-vitamin är en aktiv antioxidant som är involverad i redoxprocesser..

Tillräckligt intag av essentiella aminosyror i kroppen är av stor betydelse för normaliseringen av hjärtinfarktmetabolismen; inklusive metionin, leucin, alanin, valin, lysin, trionin, tryptofan, vilka är ett plastmaterial för syntes av protein, enzymer, koenzymer. För att förbättra deras absorption rekommenderas att ordinera dem i kombination med anabola steroider (metandienon, nandrolon).

Med utvecklingen av den dystrofiska processen visas användningen av kaliumklorid, kalium och magnesium asparaginat inuti för att eliminera den naturliga bristen på intracellulärt kalium, obalans i kalcium och magnesium, vilket leder till återställandet av regleringen av myokardiets excitabilitet och konduktivitet, dess automatism och kontraktilitet.

För att aktivera syntesen av proteiner och nukleinsyror används orotinsyrasalter (kalium / magnesium orotat).

Terapin bör syfta till att öka energiproduktionen och öka hjärtinfarktens motståndskraft mot hypoxi. Nyligen har mycket uppmärksamhet ägnats åt det serotonerga systemets roll i regleringen av stressresponsen. Ett specifikt särdrag hos nikotinamid är dess förmåga att stimulera processerna för aerob oxidation och glykogenmetabolism, vilket ökar motståndet hos kardiomyocyter mot hypoxi.

Trimetazidin har en direkt cyto- och membranskyddande effekt på kardiomyocyter under hypoxiska förhållanden..

Varaktigheten av intensiv metabolisk behandling i de tidiga stadierna hos patienter med övervägande funktionsnedsättning är 2-3 veckor. Med utvecklingen av myokardial dystrofi och detektion av organisk hjärtskada bör behandlingsförloppet upprepas flera gånger om året.

Orsaker och behandling av metabolisk kardiomyopati

Huvudorganet i människokroppen är hjärtat. Därför är det värt att kontakta en kardiolog vid de första tecknen på ett brott mot dess funktion. Det är särskilt värt att noggrant studera barns hjärtproblem, eftersom de kan leda till allvarliga komplikationer såväl som för tidig utveckling av andra organ. En av dessa sjukdomar är metabolisk kardiomyopati, som är en lesion i strukturen i hjärtmuskulaturen av icke-inflammatoriska processer associerade med metaboliska störningar, energimetabolism i kroppen, vilket leder hjärtmuskeln till dystrofi, och också framkallar defekt hjärtfunktion.

Kännetecken för sjukdomen

Med denna sjukdom går förändringar på morfologisk nivå tillräckligt djupt, så du måste fokusera på symtomen, vilket ger en exakt förståelse av närvaron av ett problem.

Mer specifikt, om förändringarna, förekommer de inuti hjärtmuskelns celler. Samtidigt, utåt, indikerar ingenting särskilt förekomsten av ett problem. Antalet celler förändras inte, de ökar inte i storlek. Dessutom har även den intracellulära miljön både skadade mitokondrier och friska. Men en sjukdom som upptäcks i tid kan förhindra negativa komplikationer..

En lång period av störningar i hjärtmuskelcellerna leder till dess degeneration, vilket är den ursprungliga orsaken till en mer komplex sjukdom, myokardiofibros. En del av hjärtmuskeln kan också dö, vilket återställs på bekostnad av andra typer av vävnader, vilket leder till hjärtinfarkt. Men ett tidigt inflytande som syftar till att förbättra cellernas regenerativa processer kan leda till en fullständig eliminering av problemet och skadad mitokondrier..

Orsaker till metabolisk kardiomyopati

Anledningarna som kan provocera sjukdomsutvecklingen är följande:

 • alkoholförgiftning;
 • störningar i fett- och proteinmetabolism;
 • sköldkörtelsjukdomar;
 • avitaminos;
 • skadliga påverkningsfaktorer, nämligen temperatur, strålning, mediciner, etc.
 • stor fysisk aktivitet;
 • alla typer av infektionssjukdomar;
 • dysfunktioner i levern och njurarna;
 • anemi.

Ett personligt samråd med en kardiolog hjälper till att bestämma sjukdomen i rätt tid. Specialisten kommer att genomföra en serie undersökningar som exakt kan bekräfta eller förneka förekomsten av sjukdomen.

Det finns också en möjlighet att metaboliska störningar kan associeras med fosterskador. Den vanligaste orsaken till denna typ av kardiomyopati är störningar i fettsyrametabolismen. Denna situation leder till att denna sjukdom ofta manifesterar sig hos barn..

Störningar i metabolismen av fettsyror kan utlösas på grund av brist på karnitin, eller kränkningar i dess fördelning i kroppen på grund av brist på essentiella enzymer.

Kardiomyopati hos barn

Denna sjukdom är mycket vanlig hos nyfödda. Även läkare kan inte alltid exakt bestämma störningar i en nyfödds metaboliska metaboliska processer. Men med tiden manifesterar kardiomyopati sig i mer omfattande symtom. Detta manifesteras genom vägran av mat, matning i det minsta, utvecklingsfördröjning, både fysiska och psykomotoriska funktioner, irritabilitet, dålig sömn och andra liknande tecken.

Det finns andra symtom som indikerar brott mot metaboliska processer hos barn:

 1. Kräkningsreflexer;
 2. muskelhypodynami;
 3. för tidig utveckling av hela centrala nervsystemet;
 4. problem med mag-tarmkanalen;
 5. njurproblem
 6. dysformism i ansiktsmusklerna;

Kardiologer utför en fullständig undersökning av barnet med manifestationer av sjukdomen för att bekräfta diagnosen och kompensera för bristen på ämnen som orsakar problemet. Detta bör göras så tidigt som möjligt för att förhindra barnets kritiska utvecklingsfördröjning och fullständig hjärtdystrofi..

Sjukdomsstadier och kliniska manifestationer

Det är vanligt att skilja mellan tre huvudstadier för manifestation av metabolisk kardiomyopati. Var och en av dem bestäms av kliniska symtom som indikerar sjukdomens komplexitet:

 1. neurofunktionellt stadium;
 2. utbytesstrukturellt;
 3. stadium av hjärtsvikt i metabolisk form.

Från början har sjukdomen absolut ingen manifestation. Men med tiden dyker de första symptomen upp. I grund och botten har det inledande skedet störningar i det autonoma systemet och manifestationer av dess dysfunktion.

I det andra steget sker djupare organiska förändringar. Denna etapp är fortfarande vanligtvis uppdelad i två perioder:

 1. ersättning;
 2. dekompensation.

De kännetecknas av manifestationen av cirkulationsinsufficiens redan i kroniska steg, den andra A respektive B, perioder.

Det tredje steget av metabolisk kardiomyopati indikerar redan övergången till det tredje stadiet av nedsatt blodflöde i kroppen..

Förutom dessa perioder av sjukdomen är det fortfarande vanligt att särskilja typerna av dystrofiska myokardiella lesioner i sådana underarter, beroende på komplexiteten:

 • skarp;
 • kronisk;
 • kardioskleros av myodystrofisk typ.

En annan klassificering definierar dystrofi av hjärtmuskeln på platsen för förekomst:

 1. diffus;
 2. fokal-.

Redan i dessa stadier uppträder de kliniska symptomen på sjukdomen, som på många sätt liknar andra sjukdomar i det kardiovaskulära systemet, men det är fortfarande värt att lyfta fram det:

 • snabb trötthet, svaghet
 • smärta i vänster sida av bröstet
 • störningar av nervreglering.

Efter samråd med en specialist kan du se andra tecken på metabolisk kardiomyopati, nämligen:

 • det ökar i hjärtat;
 • hjärtfrekvenstoner hörs ganska dämpade;
 • systoliska murrar hörs i de övre delarna av hjärtat;
 • extrasystolisk arytmi observeras ofta;
 • hjärtsvikt uppstår.

Kardiologen, efter att ha bestämt bilden ovan av sjukdomen, föreskriver i alla fall en djupare studie som redan exakt bekräftar diagnosen. I grund och botten kan allt ses på EKG-tejpen, vars tänder har riktningar som är karakteristiska för metabolisk kardiomyopati..

Behandling av metabolisk kardiomyopati

Kardiomyopati är ett sekundärt tillstånd som orsakas av andra hälsoproblem. Därför är det initialt värt att bestämma grundorsaken som orsakar komplikationer. Det är med eliminering av patologin som orsakar dystrofiska processer i hjärtmuskeln som behandlingen bör börja.

Tillsammans med att bli av med huvudorsaken föreskriver kardiologer en kurs för att minska konsekvenserna av myokardiell degeneration och regenerering av svullna intracellulära partiklar. Inledningsvis ordineras metabolisk terapi, vilket innebär utnämning av läkemedel som förbättrar och påskyndar transporten av syre genom organen, liksom dess snabba användning. Det finns också intag av ett antal vitaminer. Välj de olika grupperna som avbryter processerna för oxidativ fosforylering. Kardiologen ordinerar också andra grupper av läkemedel som kan stoppa dystrofi i hjärtmuskeln:

 • aminosyror, bland vilka de viktigaste är metionin, tryptofan, serin och andra;
 • anabola steroider, som tillsammans med aminosyror förbättrar hjärtinfarktmetabolismen;
 • kaliumklorid, som huvudsakligen används om dystrofiska processer oavsett behandling fortsätter att utvecklas;
 • kaliumorotat, som har en mer generell tonisk effekt, och som också främjar bearbetningen av proteiner och därmed nukleinsyror;
 • växtkomponenter, inklusive frukterna av Schisandra chinensis, ginsengrot, eleutherococcus och andra som har antioxidantfunktioner, reglerar cellmetabolism, förbättrar cellmotståndet mot hypoxi;
 • piracetam, som kännetecknas av förmågan att öka effektiviteten i nervsystemets processer;
 • nikotinamil, som kan aktivera anaerob oxidation, liksom utbytet av glykogen, vilket ökar cellernas motståndskraft mot hypoxi;
 • trimetazidin, vilket ökar energimetabolismen, vilket bidrar till hjärtmuskelns motståndskraft mot hypoxi.

Tidig inledning av behandling för metabolisk kardiomyopati har en chans att helt bli av med dess symtom och konsekvenser för kroppen. Naturligtvis är det absolut nödvändigt att bli av med patologin som orsakade hjärtinfarktdystrofi, eller att minska dess effekt på andra organ.

Kardiomyopati är en ganska allvarlig kränkning av metaboliska processer, liksom att provocera en omstrukturering av myokardiet, vilket har mycket ogynnsamma utsikter i avsaknad av ett svar på sjukdomen. Därför, om metaboliska störningar i hjärtmuskeln upptäcks, är det värt att genomgå en fullständig behandling, vilket inte bara eliminerar det befintliga problemet utan också hjälper till att aktivera regenerering av skadad mitokondri och säkerställa att hjärtmuskeln fungerar fullt ut..

Metabolisk kardiomyopati: orsaker och behandling

Metaboliska kardiomyopatier (MCMD, tidigare kallad myokardial dystrofi eller myokardial dystrofi) inkluderar aminosyra-, lipid- och mitokondriella störningar. Metaboliska störningar är associerade med både myopati och kardiomyopati. Sjukdomen är oftast baserad på icke-inflammatoriska förändringar i myokardiet och andra typer av muskler..

Kardiomyopati är en hjärtinfarkt där hjärtmuskeln förändras strukturellt och funktionellt i frånvaro av kranskärlssjukdomar, arteriell hypertoni och skada på ventilapparaten.

Enligt wikipedia.org

Sjukdomen tillhör en omfattande grupp av sekundära kardiomyopatier, eftersom det oftast förekommer mot bakgrund av andra patologiska tillstånd. MCMP drabbar fler män än kvinnor, medan de första symtomen inte påverkas omedelbart under påverkan av olika faktorer.

Video: Kardiomyopatier - allmänna egenskaper

Beskrivning av metabolisk kardiomyopati

Utvecklingen av MCMP sker oftast obemärkt. Vuxna blir oftare sjuka, men patologi kan bestämmas hos barn, särskilt i spädbarn, mellanstadieålder och under puberteten.

Morfologiska förändringar i hjärtmuskeln under bildandet av MCMP:

 • Dystrofi av parenkymet. Koaguleringen av proteinelement med deras ytterligare vidhäftning bestäms. I detta fall ackumuleras vätska mellan kardiomyocyter och hjärtat upphör att fungera normalt. Parenkymdystrofi kan vara granulära, kåta, hydropiska och hyalindroppar.
 • Mesenkymal dystrofi. Med denna typ av MCMP störs kardiomyocyter. Elektriska impulser upphör normalt att spridas, störningar i hjärtat verkar. Metaboliska störningar noteras också, både vätska och näringsämnen som är nödvändiga för hjärtceller.
 • Blandad dystrofi. Det kan finnas tecken på störningar hos de två tidigare typerna av MCMP. Hjärtmuskulaturen sträcker sig och slutar dra ihop sig normalt. Först och främst underlättas detta genom uttunning av den intercellulära septa.

Metabolisk kardiomyopati är associerad med en störning av olika ämnesomsättningar, därför proteindystrofi, fett, kolhydrater, mineral och blandad.

Metabolisk kardiomyopati kan förekomma:

 • Gripande.
 • Kroniskt.
 • Av typen av myodystrofisk kardioskleros.

Stadier av utveckling av metabolisk kardiomyopati:

 • Utseendet på symtom på neurocirkulatorisk dystoni. I synnerhet yrsel, kalla extremiteter, vit eller röd dermografi, etc..
 • Strukturella metaboliska störningar. Under utvecklingen delas den upp i två delsteg:
  • Kompensationsperiod - i lugnt tillstånd mår patienten bra, därför är det i detta skede fortfarande möjligt att förbättra livskvaliteten.
  • Dekompenserad period - förändringarna är så uttalade att patientens kliniska tecken bestäms både under träning och i lugnt tillstånd.
 • Cirkulationsstörningar får ofta en irreversibel utveckling, därför blir metaboliska störningar i myokardiet extremt uttalade och kräver omedelbar medicinsk intervention.

Patofysiologiska förändringar i myokardiet kan uttryckas i två former: fokal och diffus. I det första fallet har strukturella kränkningar tydliga gränser. Den andra varianten av MCMP kännetecknas av frånvaron av väldefinierade dystrofi-gränser.

Orsaker till metabolisk kardiomyopati

Det anges ovan att sjukdomen kan diagnostiseras i alla åldrar. Beroende på detta bestäms vissa skäl.

1. Hos nyfödda diagnostiseras MCMP oftast som ett resultat av intrauterina tillväxtstörningar. spädbarnens encefalopati, infektiösa patologier som diagnostiserades under graviditeten.
2. Hos barn i gymnasiet och ungdomar kan MCMP förekomma mot bakgrund av undernäring, utarmat i vitaminer. Orsaken kan också vara brist på fysisk aktivitet eller tvärtom överbelastning, järnbristanemi, frekvent ARVI och andra infektionssjukdomar.
3. Vuxna kan bli sjuka av MCMP av olika skäl, så inte alltid när symtom på sjukdomen uppträder kommer tanken på kardiomyopati upp. I synnerhet särskiljs följande skäl som delvis avser inte bara vuxna utan också barn:
3.1 Kroniska sjukdomar (tonsillit, pyelonefrit, pankreatit, stress, alkoholförgiftning).
3.2 Förgiftning som kan förekomma med felaktig medicinering eller bo i en ogynnsam region.
3.3 Maligna tumörer, speciellt de som åtföljs av en störning av bindvävssyntes.
3.4 Endokrina störningar som diabetes mellitus och tyrotoxicos.
3.5 Atrofisk myopati av medfödd ursprung.
3.6 Brist på vitaminer (hypovitaminos).
3.7 Järnbristanemi.
3.8 Övervikt.

Definitionen av ovanstående symtom utsätter en person för risk för kardiomyopati och hjärt-kärlsjukdom i allmänhet. Tittar vi på statistiken, oftast MCMP. Uppstår på grund av felaktig kost och arbetsordning.

Tecken på metabolisk kardiomyopati

Sjukdomen har inga karakteristiska symtom, så diagnosen MCMP är inte lätt och ibland kan felaktiga diagnoser ställas. Oftast bestäms de kliniska manifestationerna som finns i andra hjärt-kärlsjukdomar. I synnerhet kan det vara:

 • Minskad prestanda.
 • Ökad trötthet och svaghet.
 • Bröstsmärta eller smärta i hjärtat.
 • Oregelbunden hjärtslag (arytmi).

Under undersökningen av en kardiolog kan följande patologiska förändringar bestämmas:

 • Förstorat hjärta.
 • Lyssna på dämpade hjärtljud.
 • Systolisk mumling.
 • Bestämning av tecken på hjärtsvikt (ödem, andfåddhet).

I svåra fall blir tecken på blodstagnation extremt uttalade och kan ge en kvävande hosta, anginaattacker, ödem i nedre extremiteterna och ansiktet, förstorad lever, ascites.

Diagnos av metabolisk kardiomyopati

Ett möte med en läkare börjar med att samla in klagomål, anamnes av sjukdom och liv, varefter en objektiv undersökning krävs. Livsstil, kost och närvaron av dåliga vanor måste anges. Dessutom föreskrivs laboratorie- och instrumentforskningsmetoder, utan vilka det är omöjligt att fastställa en korrekt diagnos.

Instrumental diagnostik:

 • Elektrokardiografi - låter dig bedöma hur hjärtledningssystemet fungerar.
 • Ultraljudundersökning av hjärtat - baserat på undersökningen av olika strukturella element i organet, bestämmer dess storlek, hjärtets pumpförmåga.
 • Magnetisk resonanstomografi - skapar en rumslig modell av hjärtat på grund av lager-för-lager-bilder, som tydligt visar strukturella förändringar i myokardiet.
 • Hjärtbiopsi - utförs som en sista utväg när sjukdomen är svår att diagnostisera. Med hjälp av speciella instrument tas en bit av myokardiet, som undersöks i ett mikroskop, och som ett resultat garanteras en exakt slutsats..

Laboratoriediagnostik:

 • Ett blodprov är en obligatorisk studie som utförs först och främst, särskilt om det finns tecken på anemi.
 • Urinanalys - om det finns klagomål som tyder på njursjukdom eller diabetes mellitus, utförs urintester.

Efter en fullständig undersökning och diagnos ordineras behandling som kan förbättra patientens tillstånd.

Behandling av metabolisk kardiomyopati

Terapi för kardiomyopati i samband med metaboliska störningar beror främst på den specifika orsaken. Om patienten diagnostiseras med diabetes, tyrotoxicos, brist på vitaminer eller mineraler, ordineras läkemedel för att korrigera den underliggande sjukdomen. Dessa kan vara hormonella läkemedel eller järninnehållande läkemedel. Samtidigt är det viktigt att följa medicinska rekommendationer för att inte skada hälsan ännu mer..

Dessutom utförs behandlingen i syfte att:

 • Maximera hjärtutgången.
 • Upprätthålla utkastningsfraktion.
 • Förhindra ytterligare skador på hjärtmuskeln.
 • Förebyggande av förlust av hjärtinfarkt.

Om metabolisk kardiomyopati har abnormiteter i den elektriska ledningen i hjärtat, kan hjärtstimulatorer implanteras för att säkerställa stabil, samordnad hjärtmuskelfunktion.

Om det finns en risk för plötslig hjärtdöd med MCMD kan implantation av en defibrillator övervägas. Den medicinska anordningen kan detektera ventrikelflimmer (ett livshotande tillstånd) och producera elektriska stimuli för att återställa en samordnad, stabil hjärtrytm. Vissa implantationsenheter fungerar samtidigt som pacemakers och defibrillatorer, så deras användningsområde är ganska brett.

I svåra fall kan kardiomyopati inte kontrolleras med medicinering och vanliga kirurgiska ingrepp. I denna situation anses hjärttransplantation vara det sista alternativet för att förbättra patientens tillstånd..

Läkemedel som används för kardiomyopati

Läkemedlet som ges till patienten beror på den bakomliggande orsaken som orsakade kardiomyopati..

Om det behövs kan ACE-hämmare (angiotensin-converting enzym) och betablockerare användas för att hjälpa hjärtat att slå mer effektivt. Som ett resultat, potentiellt ökad hjärtutgång.

Om symtom på hjärtsvikt förekommer kan diuretika användas i samband med kostförändringar och saltbegränsning. Denna behandling är nödvändig för att förhindra vattenretention och minska stress i hjärtat..

Metabolisk kardiomyopati är en långvarig sjukdom där periodisk och konsekvent övervakning är nödvändig.

Efter behandling kräver patienter med kardiomyopati ofta livslång övervakning av sin hjärtaktivitet. Symtomkontroll kan vara nyckeln till optimalt resultat.

Upprepade blodprov krävs ofta för att övervaka effekterna av läkemedel och andra markörer i kroppen.

Ekokardiogram och ultraljudsavbildning kan användas för att bedöma hjärtfunktionen, inklusive ventilanatomi, ejektionsfraktion och kontraktionsfunktion hos förmaks- och ventrikulära väggar.

Förebyggande av metabolisk kardiomyopati

Kardiomyopati är en term som beskriver slutresultatet av många sjukdomar och sjukdomar. Vilken typ av skada på hjärtmuskeln och den efterföljande minskningen av hjärtfunktionen i hjärtat beror på förloppet av den underliggande sjukdomen, storleken på skadorna på hjärtat och möjligheten till återhämtning.

Metabolisk kardiomyopati är oftast reversibel hos barn som får behandling i rätt tid. Hos vuxna kan medicinering sänka sjukdomsförloppet, men det kan inte vändas helt..

En hälsosam livsstil kan hjälpa till att minimera risken för progression av den underliggande sjukdomen komplicerad av metabolisk kardiomyopati. I synnerhet måste du upprätthålla en hälsosam, balanserad kost och träna regelbundet. Vissa medicinska tillstånd kan kräva livslång övervakning av blodtryck, kolesterol och blodsocker.

Prognos för metabolisk kardiomyopati

Kardiomyopati tenderar att utvecklas snabbt, så dödligheten beror främst på mängden förlorad funktion i hjärtmuskeln. Om behandlingen har en positiv effekt på sjukdomen, kommer myokardiets pumpförmåga att bibehållas, och samtidigt kommer den prognostiska slutsatsen om MCMP att förbättras.

Slutligen är det värt att påpeka att forskning om nya medicinska och kirurgiska behandlingar fortsätter. Nya läkemedel utvecklas, stamcellsforskning och innovativa typer av implanterbara hjärthjälpmedel pågår. Därför kommer kardiomyopatier, inklusive metaboliska, sannolikt att botas mer effektivt inom en snar framtid..

Nyckelord

 • Metabolisk kardiomyopati är inte associerad med den inflammatoriska processen i myokardiet, men med strukturella förändringar som uppstår mot bakgrund av metaboliska störningar.
 • Sjukdomen utvecklas i alla åldrar, men oftast hos vuxna, nämligen hos män.
 • För metabolisk kardiomyopati är specifika symtom inte karakteristiska, därför är instrumentella forskningsmetoder av stor betydelse vid diagnos..
 • MCMP-behandling syftar främst till att stoppa utvecklingen av den underliggande sjukdomen; i extrema fall används kirurgi och hjärttransplantation..
 • För att förhindra utvecklingen av MCMP måste du följa de grundläggande rekommendationerna för förebyggande av hjärt-kärlsjukdomar.

Video: Kardiomyopati - symptom, orsaker och riskgrupp

Vad är metabolisk kardiomyopati?

När en persons hjärta inte gör ont är cirkulationsfunktionerna normala, då är metabolisk kardiomyopati något exotiskt för honom. En ung man som känner sig frisk och full av energi tänker inte ens på några hjärtproblem. Anställda i organisationer, som passerar den årliga medicinska undersökningen, är förvånade över diagnosen kardiomyopati och tror att de är ganska friska.

Funktioner av metabolisk kardiomyopati

Denna sjukdom uppträder oftare än 30 år hos män hos kvinnor än hos kvinnor. Myokardiell dystrofi utvecklas asymptomatiskt, orsakad av ett komplex av skäl, av vilka metaboliska störningar är i första hand. Diagnos av sjukdomen består i att undersöka patienten, få resultat av EKG och ultraljud i hjärtat, laboratorietester.

Så metabolisk kardiomyopati påverkar en person i vuxen ålder, kännetecknas inte av organisk degeneration av hjärtat utan av förändringar i hjärtmuskelns metabolism. Patologiska förändringar i ämnesomsättningen ackumuleras gradvis, så de söker inte omedelbart hjälp från en läkare. Om patienten konsulterar läkaren i tid, kommer konservativ behandling att hjälpa honom att återfå känslan av ett friskt hjärta..

Brott mot metaboliska processer i hjärtat hos barn

Enligt statistik lider barn mindre ofta av kardiomyopati än vuxna. Denna sjukdom förekommer hos nyfödda och barn i medelåldern under puberteten. Sjuklighet hos nyfödda är associerad med intrauterin utveckling av fostret, perinatal encefalopati, infektionssjukdomar som överförs i livmodern.

Metabolisk kardiomyopati hos äldre barn, särskilt hos ungdomar, är förknippad med brist på vitaminer i maten, frekvent ARVI och ARI, hormonella förändringar i kroppen. Hos skolbarn reagerar hjärtat på känslomässig och fysisk överbelastning med myocardial dystrofi. Hennes skäl:

 • hjärt (myokardiopati);
 • extracardiac (förkylning, infektionssjukdomar, järnbristanemi, fysisk inaktivitet, fysisk belastning, fetma).

Barn som lider av kardiomyopati känner avbrott i hjärtats arbete, deras fysiska aktivitet minskar, slöhet och apati uppträder. Hjärtmuskulaturens celler lider av syrebrist, degenerativa processer förekommer i dem. Behandlingen syftar till att upprätthålla hjärtmuskeln, förse den med näring och syre.

Orsaker till sjukdomen

Snedställningen av metabolisk kardiomyopati ligger i det faktum att olika orsaker påverkar dess utveckling hos människor:

 • intrauterina infektioner hos små barn;
 • inflammation i hjärnhinnorna
 • medfödd atrofisk myotoni (myopati);
 • hypovitaminos;
 • diabetes mellitus;
 • störningar i hypotalamus-hypofyssystemet (Itsenko-Cushings syndrom);
 • fysisk stress
 • kroppens hypotermi;
 • Järnbristanemi;
 • störningar i bindvävssyntes;
 • tumörer och tumörer;
 • akut och kronisk pankreatit;
 • förgiftning genom giftiga utsläpp från industriföretag och fordon;
 • förgiftning från att ta mediciner;
 • dödlig fetma;
 • kronisk alkoholförgiftning
 • kronisk dysfunktion i sköldkörteln (tyrotoxicos);
 • kroniska stressiga situationer;
 • kronisk pyelonefrit;
 • kronisk tonsillit
 • levercirros.

Separat förblir dessa orsaker till metabolisk kardiomyopati farliga riskfaktorer. Om sjukdomen hittas bekräftades diagnosen och åtgärder vidtas för att behandla.

Lista över huvudorsakerna till kardiomyopati

Vad händer med hjärtat?

I vissa fall kombinerar hjärt- och hjärtsjukdomar sina symtom. De börjar dyka upp när sjukdomen utvecklas; i början av sjukdomen är de inte uppenbara. Av de morfologiska förändringarna i myokardiet skiljer sig följande:

 1. Parenkymal dystrofi. Det kan vara kåt, kornigt, hyalindroppar, hydropiskt. Med denna form koagulerar proteiner, de klibbar ihop, av denna anledning ackumuleras vätska i cytoplasman i hjärtmuskelcellerna.
 2. Blandad dystrofi. Hjärtmuskulaturen deformeras med tiden, på grund av sträckning av cellvävnader blir septa tunn, muskeln försvagas.
 3. Mesenkematös. Med denna typ förändras cellernas struktur. Cellreglering av celler störs, vätskeutbytet störs, problem med endokrina organ uppträder, mikrocirkulationen störs.

Nedbrytning av ämnesomsättningen i kardiomyopati leder till olika typer av dystrofi: protein, kolhydrat, mineral, fett.

Hjärtdystrofi klassificeras av skälen:

 • dyshormonal;
 • dysmetabolisk;
 • blandad;
 • oklar etiologi.

Utvecklingen av metabolisk kardiomyopati går igenom följande steg:

 1. Neurofunktionellt stadium.
 2. Strukturellt utbytesstadium.
 3. Metabolisk typ av kardiovaskulärt svikt.

Det första steget är manifestationen av neurocirkulatorisk dystoni. Överträdelser manifesteras som vaskulär, vegetativ. Den andra etappen är uppdelad i två perioder. Kompensationsperioden kännetecknas av cirkulationsstörningar under ansträngning, i vila är blodcirkulationen normal.

I det tredje steget, när det finns dekompensation, börjar stadiet av cirkulationsstörningar, vilket bestäms av förändringar i ämnesomsättningen i hjärtmuskeln.

Typer av komplexitet av hjärtinfarktdystrofi:

 • akut;
 • kronisk dystrofi;
 • myodystrofisk kardioskleros.

Genom lokalisering av dystrofiska manifestationer i hjärtmuskeln, diffus dystrofi och fokal.

Symtom på kardiomyopati liknar andra hjärtsjukdomar, vilket manifesteras av följande symtom:

 • minskad prestanda, trötthet, slöhet och apati;
 • utseendet på bröstsmärtor
 • hjärtat fungerar oregelbundet, intermittent.

När en kardiolog undersöks avslöjas följande symtom på kardiomyopati:

 • hjärtat förstoras;
 • dämpade hjärtljud dyker upp när du lyssnar
 • hjärtmusklar finns under systole;
 • en extrasystol hörs, som en manifestation av arytmi;
 • hjärtsvikt diagnostiseras.

Under undersökningen på EKG registreras karakteristiska tänder som bekräftar diagnosen kardiomyopati..

Diagnos av metabolisk kardiomyopati

En fullständig undersökning av patienten består i en detaljerad anamnes, analys av klagomål, detaljer om sjukdomsförloppet, möjliga orsaker till dess förekomst. Eftersom sjukdomsutbrottet är asymptomatiskt får läkaren reda på patientens livsstil, hans vanor, arbetets natur. Objektiva indikatorer kommer att ge blodprov och genomföra:

 • komplett EKG, kommer det att fastställa avvikelser från normen för hjärtrytmen, hjärtinfarktens tillstånd, dess förmåga att dra ihop sig;
 • ultraljudundersökning av hjärtat (ultraljud), visar graden av hjärtets expansion, dess förmåga att dra ihop sig;
 • genomföra MR, som ger en tredimensionell bild av hjärtat, vilket gör att du kan bygga sin rumsliga modell och bedöma hjärtmuskelns tillstånd;
 • i tvivel förskrivs patienten en hjärtbiopsi, som avslöjar myokardiopati med garanti.

Fara med sjukdomen ligger i den gradvisa utvecklingen, symtomen uppträder när metaboliska förändringar i hjärtmuskelns struktur har inträffat.

Symtom

Sjukdomens manifestationer beror på orsaken som orsakade den. I början av sjukdomen manifesterar sig inte kardiomyopati, sjukdomens symtom uppträder när den utvecklas. Inflammatoriska sjukdomar av kronisk karaktär bidrar till uppkomsten av hjärtets myopati. De primära symtomen som uppträder hos en patient med hjärtform manifesteras av följande tecken:

 • det finns värkande bröstsmärtor, en känsla av kläm i hjärtat;
 • periodiska plötsliga blodspolningar i ansiktet;
 • kroppens perifera delar, fingrar, öron blir kalla;
 • ökad svettning uppträder;
 • yrsel uppträder;
 • effektiviteten minskar;
 • hjärtrytmen störs;
 • kardiopalmus;
 • ojämn puls
 • förmaksflimmer eller fibrillering;
 • fladdra attacker.

Den stillastående formen av myopati manifesteras av följande symtom:

 • hosta uppträder
 • attacker av angina pectoris blir vanligare;
 • ödem uppträder på benen och ansiktet;
 • vätska dyker upp i hjärtsäcken;
 • hydrotorax i pleurahålan;
 • levern förstoras;
 • ascites.

Symtomen på sjukdomen analyseras av en kardiolog, graden av utveckling av kardiomyopati och dess metaboliska natur avslöjas. Baserat på objektiva indikatorer, analyser och undersökning av patienten på utrustningen fattas beslut om behandlingsmetoder och metoder.

Mänskliga hjärt-kärlsystemet

Behandling av metabolisk myokardiell dystrofi

Metabolisk kardiomyopati är en sekundär sjukdom, och orsaken ligger i den patologiska processen som utvecklas i organ och vävnader. Efter att ha identifierat orsaken till sjukdomen, med diagnosen metabolisk kardiomyopati, riktas behandlingen till dess eliminering, enligt metoden. När det gäller myokardial dystrofi är dess behandling att återställa hjärtmuskelns funktioner.

Drogbehandling

Läkemedel för behandling av hjärtmuskeln ordineras baserat på målen för behandlingen. Dessa uppgifter är:

 • eliminering av dystrofiska manifestationer;
 • återställande av hjärtmuskelns vävnad;
 • förbättra syretillförseln till hjärtmuskeln, näring.

Metaboliter som en läkare ordinerar för att återställa hjärtmuskeln:

 • stimulanser av oxidativ fosforylering (Mefenaminsyra, jodantipyrin, acetylsalicylsyra);
 • vitaminkomplex för intramuskulär och oral administrering (vitaminer i grupp A och B);
 • viktiga aminosyror (isoleucin, leucin, valin, fenylalanin);
 • steroider, anabola (Danabol, Methandienone, Turinabol efter val av läkare);
 • kaliumklorid;
 • kaliumorotat;
 • Kinesisk citrongräs tinktur, tabletter;
 • ginseng tinktur, extrakt;
 • tinktur av eleutherococcus, extrakt i tabletter;
 • nootropil (piracetam stimulerar nervprocesser);
 • nikotinamid (stimulerar oxidativa processer och glykogensyntes);
 • trimetazidin (ökar motståndet mot syrebrist i muskelceller);
 • hjärtglykosider (Digoxin, Strofantin, Digitoxin);
 • betablockerare (Bopindolol, Metipranolol, Nadolol, Oxprenolol);
 • ACE-hämmare (Benazepril, Captopril, Cilazapril, Enalapril);
 • beredningar för kalciumjonkanaler (Lacidipin, Lercanidipin);
 • diuretika (furosemid, hypotiazid, pyretanid, veroshpiron, triamteren, torasemid);
 • läkemedel mot arytmi (Verapamil, Lidokain, Novokainamid).

Behandlingsregimen och läkemedelsförteckningen, användningssekvensen bestäms för patienten baserat på hans tillstånd.

Prognos

Den metaboliska formen av kardiomyopati skiljer sig från andra former genom att degenerering av hjärtmuskeln kan stoppas med snabb upptäckt och behandling. Läkemedel kan förlänga patientens liv, hjälpa till att uppnå fullständig återhämtning, eftersom hjärtmuskeln har anpassningsförmåga. Sammantaget är prognosen god.

Hur länge lever du med metabolisk kardiomyopati, om komplikationer uppstår uppträder kronisk hjärtsvikt? En förvärring av sjukdomen kan leda till att en person dör inom ett år om en hjärttransplantation inte görs.

Användbar video

För en kort beskrivning av huvudtyperna av kardiomyopatier, se den här videon:

Slutsats

I människokroppen är allt sammankopplat. Försummelse av en hälsosam livsstil, dåliga vanor kan leda till utvecklingen av en farlig sjukdom med kardiomyopati. Om degenerationen av hjärtets muskelvävnad inte lyckades få en oåterkallelig karaktär, kan förebyggande och fritidsåtgärder förhindra ytterligare försämring av tillståndet i hjärtets muskelvävnad.

Regler för förebyggande av metabolisk kardiomyopati:

 1. Daglig konstant fysisk träning som varar upp till en halvtimme i lätt till medelhög takt. Jogging och simning är bra för hjärtat. Konstant måttlig belastning på hjärtat tränar det, gör det friskt.
 2. Äta nyttigt. Det föreskriver begränsningar i bordssalt, kryddor, feta livsmedel av animaliskt ursprung. Fermenterade mjölkprodukter, frukt och grönsaker, fiskprodukter är användbara.
 3. Om en sjuk person röker är det farligt. Rökning främjar utvecklingen av åderförkalkning, tömmer nervsystemet och förgiftar kroppen.
 4. Undvik alkohol. Alkohol bidrar till utvecklingen av myokardiopati, leder till en försvagning av levern.
 5. Ständiga och regelbundna undersökningar av en kardiolog, obligatoriska diagnostiska förfaranden (EKG, ultraljud i hjärtat, MR).

Metabolisk kardiomyopati är ett allvarligt tillstånd som orsakas av orsaker som kan elimineras. Att upprätthålla en hälsosam behandling och regelbundna undersökningar av en läkare kan förlänga patientens liv, förhindra sjukdom.

En gradvis, omärkbar ökning av symtom på försämrad hjärtfunktion vid kardiomyopati uppstår på grund av försummelse av ens hälsa. Människor som är rationella om sin hälsa, äter hälsosam mat, riskerar inte kardiomyopati.