Funktioner i cirkulationssystemet: vilken typ av blod som flyter genom lungartärerna?

Vilken typ av blod strömmar genom lungartärerna? Innehåller artärer alltid arteriellt blod? Om du kommer ihåg skolans anatomi kan du enkelt navigera i hjärt-kärlsystemet. Hjärtat har en höger och vänster sektion, som var och en innehåller ett förmak och en ventrikel, som är åtskilda av ventiler. Dessa ventiler låter bara blod röra sig i en riktning; det kan inte flöda i motsatt riktning. Dessa delar är inte relaterade till varandra..

 • 1. Cirkulationen av blodcirkulationen
 • 2. Lungartär
 • 3. Möjliga sjukdomar
 • 4. Lungven
 • 5. Kännetecken för lungstammen

Venöst blod strömmar alltid genom höger atrium och underlägsen vena cava; det innehåller inte mycket syre utan tvärtom är det mättat med koldioxid. Hon flyter in i högra kammaren, den dras samman och driver henne vidare.

Det är uppdelat i höger och vänster lungartärer, som leder blod till lungorna. Artären är uppdelad i lobar och segmentgrenar, och de avviker i arterioler och kapillärer. Det är i lungutrymmet som venöst blod frigörs från koldioxid och berikas med syre och förvandlas till arteriellt. Genom lungvenen når blod till vänster förmak och vänster kammare. Hon måste då övervinna högt tryck för att skjutas in i aortan. Därefter sprider den sig genom artärerna och går till de inre organen..

Artären förgrenas till små kapillärer och vid slutet av banan reduceras trycket till ett minimum. Syre och nödvändiga ämnen tränger in i vävnaden i människokroppen genom nätverket av kapillärer, och själva vätskan är mättad med vatten och koldioxid. När man delar sig i ett kapillärt nät blir blod från artär venös. Kapillärnätverket smälter samman till vener, som utvecklas till större vener och så småningom går in i rätt atrium. Detta är cirkulationen hos en frisk person.

Arterie avser den typ av kärl som transporterar blod från hjärtat. Artärens väggar är tjocka, fibrerna i mellanskiktet är elastiska och musklerna är släta. Dessa kärl tål det höga blodflödet som matas ut under tryck. De sträcker sig men slits inte, till skillnad från andra typer av tyg.

Med tromboembolism uppträder en tromb i lungartärerna, en eller flera. De ser ut som blodproppar som flyter i en vätska. Som regel börjar de i stora vener och separeras från kärlväggen för att fortsätta till en annan del av systemet. Denna rörelse mot lungartären är särskilt farlig. Migrerande blodproppar är de farligaste eftersom det inte är känt i vilken del och hur allvarligt de kommer att blockera viktiga lumen. De kallas emboli, därav namnet på sjukdomen - emboli.

Vilket blod kallas venöst och hur skiljer det sig från artär? Det venösa utseendet kännetecknas av en mörkröd färg, ibland kan det noteras att det avger en blå, så mörk är den. Denna effekt är associerad med närvaron av koldioxid och metaboliska produkter. Venöst blod har låg syrahalt; det är varmare i temperatur än arteriellt blod. Mekanismen för blodflöde genom venen är associerad med närheten till de övre skikten i huden. Detta beror på strukturen i det venösa nätverket på grund av ventiler som saktar ner flödeshastigheten för vätska. Venöst blod har inte mycket näringsämnen, det har låg sockerhalt. Av flera anledningar är det hon som tas för analys under forskningen..

Det speciella med lungartären i anatomiska termer är att den representeras som ett parat blodkärl, tillhör lungcirkulationen. Den är ansluten till lungstammen och, anmärkningsvärt, är det det enda kärlet som transporterar venöst blod till andningsorganet.

Lungartären har två grenar, de överstiger inte 3 cm i diameter hos en frisk person, lungstammen avgår från hjärtats högra sida. Huvuduppgiften för lungartärerna är att bära venöst blod till lungan. Således flyter venöst blod genom lungartären, trots kärlets namn.

Om det finns några störningar i människokroppen försämras blodtransporten genom lungartären. De farligaste sjukdomarna är: lungemboli, emboli. Det blir omöjligt att överföra vätska på grund av blodproppar och blockeringar. Om lungartären blockeras av fettavlagringar, luftbubblor, en främmande kropp eller en tumör, störs det naturliga blodflödet. Nedsatt blodflöde, problem med blodkärlens väggar saktar trombosresorptionen, därför återställs inte normal blodcirkulation.

Om lungstenos uppträder begränsas det högra ventrikulära utflödeskanalen i ventilen. Det mest obehagliga som händer på grund av detta är trycket i lungartärerna och den högra sidan av kammaren störs. Problemet är också associerat med utvecklingen av defekter i det interatriella området, trycket i höger förmak ökar och insufficiens uppstår.

Lungartären har en extremt ömtålig sammansättning, den har tunna väggar, i jämförelse med den stora aortan är de helt enkelt förlorade. Grenarna är korta, hela lungartärsystemet har en större diameter än den systemiska delen av artärerna. Detta kärl är inte bara tunt utan också elastiskt, det ger artärnätet förmågan att sträcka sig upp till 7 ml / mm Hg. Denna egenskap är inneboende i hela den systemiska arteriella bädden. Denna egenskap gör att lungartären kan anpassa sig till volymen på höger kammare. Lungvenen är lika kort som lungartären. Det tillför vätska till vänster sida av förmaket, varifrån det går ut i cirkulationen..

Venöst blod strömmar genom lungartärerna - detta är en normal process som är knuten till cirkulationerna av blodcirkulationen. Om systemet störs lider hela kardiovaskulära delen av kroppen. Viktiga artärer ska vara elastiska och fria från blodproppar så länge som möjligt.

Hjärtat fungerar på autonom basis, elektriska impulser genereras i det, som sprider sig genom musklerna och låter dem dra ihop sig. Dessa impulschocker uppträder med en viss regelbundenhet, det finns cirka 75 av dem på 60 sekunder. Hjärtets ledande system har sinusnoder, nervfibrer från dem. Hjärtmuskeln behöver syre. Han kommer in i henne genom artärerna, som kallas kranskärl.

De högra och vänstra lung venerna är bärare av arteriellt blod som strömmar från lungorna. Förflyttningen av dessa vener börjar från lungans grind, vanligtvis två från varje lob. Det är normalt att en person har upp till fem lung vener. Varje par är indelat i överlägsna och underlägsna lungvener. De går till vänster sida av förmaket och går in i den posterolaterala regionen. Den högra lungvenen ser längre ut än den vänstra och ligger nedanför.

I lungvenerna är uppkomsten associerad med ett kraftfullt kapillärnätverk, lungacini. Kapillärer smälter samman och bildar ett stort venöst nätverk.

Lungartären är belägen i det periarteriella lymfatiska utrymmet, kapseln och gapet som skiljer artärernas väggar från lungornas sträckvävnad. När det finns förändringar i spänningar i lungorna, verkar trycket på dessa luckor. När en person andas in luft expanderar utrymmet och med utandning dras det samman. När artärerna fylls med venöst blod pulserar de och en stor mängd vätska sträcker kärlets väggar och skapar högt tryck. Trots den uttalade effekten upplever intilliggande strukturer inte obehag.

Den pulmonella arteriolen har väggmålning i muskelvävnad och förkapillärerna har inte ett periarteriellt lymfatiskt utrymme, samma gap som venerna och venerna. De är vävda i lungvävnaden. Kärlets lumen är förknippad med stress på grund av tillväxten av alveolära vävnader. På grund av fixeringen i periferin, om volymen luft i lungorna ökar, blir kärlen längre vid inandning. Denna process påverkar blodflödet från lungan, påverkar hjärtets aktivitet som helhet på grund av det faktum att när lumen smalnar ökar den existerande förlängningen motståndet.

Lungartären, eller lungstammen, är huvudkärlet i lungcirkulationen. Det är det enda genom vilket venöst blod flyter, inte berikat med syre.

Med pulmonell hypertension ökar trycknivån, detta beror på ökad motståndskraft i lungens vaskulära bädd eller ökat blodflöde. Sådana patologier är vanligtvis sekundära, och om de inte kan hitta orsaken, betecknas de som primära. Vid pulmonell hypertension minskas kärlen avsevärt och hypertrofieras..

I närvaro av sjukdomen har patienten en ökning av blodtrycket som är associerat med en artär. Den växer gradvis och utvecklas. Allt slutar med att en person kan utveckla hjärtsvikt, och han kommer att avsluta sitt liv i läkarnas händer. Även om symtomen på sjukdomen inte uttrycks tydligt måste du vara försiktig med den möjliga patologin. Vid behandling av pulmonell hypertoni används ett stort antal läkemedel, från syreinnehållande inhalationer till diuretika. Att förutsäga situationen är relaterat till den ursprungliga orsaken till tryckstegringar.

Lungartären innehåller venöst blod, trots den allmänna tron ​​att endast arteriellt blod ska strömma genom artärerna..

Lungemboli manifesterar sig inte alltid aktivt och leder omedelbart till hjärtsvikt. Oftast uttrycks emboli i en lätt takykardi, bröstsmärta. Allt detta kan missas första gången. När en patient utvecklar andfåddhet när han går på korta avstånd stiger temperaturen, personen väsar när han andas, sedan springer de till läkaren. Lungemboli kan leda till lungkollaps och detta är livshotande.

Om du skickar blod till ett laboratorium till en specialist och inte berättar för honom vad det är, kommer han omedelbart att avgöra med den kemiska sammansättningen vilken vätska som är framför honom och varifrån den kommer. Kemin i arteriellt och venöst blod är mycket annorlunda. Det anses vara en hälsosam indikator när syre i artären är upp till 100 mm Hg. Om du tar en droppe arteriellt blod kommer det att finnas koldioxidmolekyler i det, men i mindre utsträckning är det rikt på syre och näringsämnen..

Tvärtom är situationen med venöst blod, som huvudsakligen är fyllt med gas, och det finns lite syre i det. Den bär sönderfallsprodukterna av cellulärt material. I laboratorietester är syra-basbalansen 7,4, och i venös är samma indikator 7,35.

Eftersom blodet inte försvinner någonstans från människokroppen, blir det från arteriellt till venöst. Denna process kallas gasutbyte, som i processen avger vätskan syre och tar emot koldioxid. Syre kommer in i blodet från luften. Trots detta innehåller lungartären venöst blod, inte rikt på syre men utan alla näringsämnen..

För att förstå vilka processer som pågår i din kropp, måste du känna till blodfördelningssystemet, blodcirkulationscirklar. Blod är direkt relaterat till tryck, om väggarna i kärlen exponeras stiger trycket.

Det kan inte hållas på en hög nivå, eftersom nätverket av artärer och vener i hela kroppen, om det fungerar felaktigt, kan allvarligt skada inte bara hjärtat utan även andra inre organ..

För att övervaka hur blodet flyter genom vitala artärer, till exempel lungan, måste du kontrollera tillståndet med en läkare, förhindra högt blodtryck, undvika stressiga situationer och ha kvalitetsvila.

Huvudfunktionerna i lungartären och vilka sjukdomar som är benägna att

Materialet publiceras endast i informationssyfte och är inte ett recept för behandling! Vi rekommenderar att du konsulterar en hematolog på ditt sjukhus!

Medförfattare: Natalia Markovets, hematolog

Lungartären består av två stora grenar av lungstammen, tillhör den lilla cirkulationen av blodcirkulationen och endast den levererar venöst blod till lungorna. Överföringen av venöst blod kan hindras av lungartärsjukdomar: tromboembolism, emboli, stenos, högt blodtryck, ventilinsufficiens, hypertrofi, aneurysm och andra.

Innehåll:

Båda grenarna i artären kommer från höger kammare och har en diameter på upp till 2,5 centimeter. Längden på höger gren är något längre än den vänstra och är 4 centimeter till delningsplatsen. Å ena sidan avgår den från lungstammen i en vinkel mellan den överlägsna vena cava och den stigande aortan, å andra sidan, framför huvudbronkusen till höger. Fortsätter lungstammen, den vänstra grenen ligger till den nedåtgående delen av aortan och den främsta vänstra bronken.

Funktionellt arbete

Cirkulation av lungorna

Vilken typ av blod strömmar genom lungartärerna? Lungartären transporterar syreberövat venöst blod till lungorna. Det är endast involverat i lungcirkulationen. Lungvener transporterar syresatt arteriellt blod till hjärtat.

Lungcirkulationen börjar från höger förmak och blod kommer in i högra ventrikeln genom trikuspidalklaffen. Det förhindrar att blod flyter från kammaren till förmaket.

Genom lungans ventil lämnar blod kammaren till höger och riktas mot kapillärerna genom lungartärerna.

Här, som ett resultat av gasutbyte - avge koldioxid och ta emot syre - ändrar blodet sin mörkrödblå färg till ljusröd. Det blir arteriellt och återvänder tillbaka genom lungvenerna till vänster förmak, till början av den allmänna cirkulationen.

Den subklaviska artären och dess grenar är ett parat organ, eftersom den innehåller två delar som matar organen i överkroppen. Att vara en del av den systemiska cirkulationen är det en viktig del av systemet som måste leverera blod utan avbrott..

Artärsjukdom

I närvaro av sjukdomar finns det hinder för överföring av venöst blod till lungorna. Tänk på de viktigaste sjukdomarna i lungartären.

Med ökade blodproppar på grund av nedsatt blodflöde och fördröjd gallring av blodproppar kan stammen och / eller grenarna i en artär i lungorna plötsligt bli igensatta.

Patologisk tromboembolism är livshotande. Det är karakteristiskt:

 • akut hjärn- och andnings- och hjärtsvikt;
 • ventrikelflimmer.

Så småningom inträffar kollaps och andningen slutar..

 • massiv - 50% av kärlbädden påverkas;
 • submassiv med skador på 30-50% av kanalen;
 • icke-massiv med kanelskador upp till 30%.

Det kommer att vara användbart för dig att lära dig också om artärerna som matar hjärnan på vår webbplats.

Patienter observerar sängstöd under återupplivningsåtgärder. De behandlas med heparinbehandling och massiv infusionsbehandling och med utvecklingen av infarkt lunginflammation - antibakteriell. Vid behov används trombolektomi - en tromb tas bort.

Emboli

I det här fallet kan artären täppas till med luft, fett, fostervätska, främmande kroppar, tumörer och andra.

Stenos

I detta fall smalnar kärlets utlopp från kammaren till höger - bredvid lungartärens ventil. Detta ökar skillnaden i lungartärtryck i höger kammare. Om trycket överskrids ökar mängden utdrivet blod. På grund av detta händer följande:

 • trycket i höger förmak stiger;
 • hypertrofi och fel i höger kammare börjar;
 • defekter utvecklas i septum mellan förmågorna.

I artikeln på vår webbplats kan du också bekanta dig med blodtryckshastigheten hos barn efter ålder. Tabellen hjälper dig att göra det tydligare..

Viktig. Eliminera stenos i lungartärens utloppspassage kan endast utföras kirurgiskt.

Otillräcklig ventil

När lungartärens ventil påverkas kommer symtomen att indikera det patologiska tillståndet.

Viktig. Det är omöjligt att ignorera attacker av andfåddhet, arytmier och hjärtklappning, en konstant sömnighet åtföljd av svaghet och hjärtvärk, ihållande takykardi. Cyanos och hydrotorax är möjliga. Ascites och hjärtcirros kan utvecklas i bukhinnan - i levern.

Patologier leder till komplikationer: aneurysm och lungemboli kan förekomma, vilket är livshotande. För att eliminera hjärtsvikt och förhindra bakteriell endokardit utförs ventilbyte omedelbart.

Efter operationen övervakas patienten, de kontrollerar vilken typ av blod som levereras genom artären för att inte missa sekundär endokardit på grund av infektion och degenerering av bioproteser, eftersom detta medför reprotetik.

Lårbensartärerna i nedre extremiteterna fortsätter iliacartären och tränger in i poplitealfossa i varje extremitet längs de främre lårbensfårorna och femoral-poplitealaxlarna. De djupa artärerna är de största grenarna av lårbensartärerna som tillför blod till lårens muskler och hud.

Pulmonell hypertoni

Arteriell hypertoni i lungorna

Arteriell hypertoni i lungorna utvecklas vid högt tryck i lungartären, om motståndet i lungkärlets säng också har blivit högre eller volymen av blodflödet har ökat betydligt. Primär pulmonell hypertoni är fylld med vasokonstriktion, hypertrofi och fibros.

I artären för systoliskt tryck - normen är 23-26 mm Hg. Konst. (normal gräns - 30 mm Hg), för diastolisk - 7-9 mm Hg. Konst. (den övre gränsen är 15 mm Hg), medeltrycket är 12-15 mm Hg. st.

Med utseende av konstant trötthet med andfåddhet vid minsta ansträngning, obehag i bröstbenet och svimning, bör trycket i lungartären mätas och en behandling bör tas. Expansionshjälpmedel ordineras vanligtvis och lungtransplantationer utförs i svåra fall.

Porto-pulmonell hypertoni

Patologi utvecklas sällan hos personer med kronisk leversjukdom. Visas av andfåddhet, bröstsmärta, hemoptys och ökad förlust av styrka.

Med manifestationen av ödem, pulsering av halsvenerna, fysiska symtom och förändringar i EKG kan vi prata om tecken på cor pulmonale. Med denna patologi utförs inte levertransplantation, eftersom det leder till komplikationer och dödsfall..

Atresia

Lungartäratresi indikerar brist på normalt blodflöde mellan hjärtkammarna och lungartären. Orsaken och frekvensen av atresi är inte känd. I studien använder de kirurgiska, demografiska och patologiska metoder och en hierarki av hjärtfel.

Utbuktning av lungartären

Ökad artärstorlek

Ofta diagnostiseras patienter med ultraljud för att öka storleken på artären. I det här fallet börjar lungartärens båge svälla.

Uppmärksamhet! Det är viktigt att genomgå en kardiovaskulär systemkontroll, att göra en ECHO-KG och en EKG. En förstorad artär i storlek och utbuktning av PA-bågen kan vara en manifestation av hjärtsjukdomar och andningssjukdomar.

Utbuktning av lungens artärbåge förekommer oftare hos personer med mild tyrotoxicos, om de lever under förhållanden i höga och medelstora berg.

Om tyrotoxikosen är måttlig eller svår, slätas hjärtmidjan på grund av utbuktningen av PA-bågen och hjärtat får en mitral konfiguration.

Lungartären är ett viktigt kärl i cirkulationssystemet. Människokroppens normala funktion kommer att vara med effektivt blodflöde och tillförsel av syre, näringsämnen, salter och hormoner till hjärtat och andra organ, vilket är viktigt för vital aktivitet och avlägsnande av metaboliska produkter från kroppen.

Vad är blodet i den mänskliga lungartären. Lungartären

Det är ett stort parat blodkärl som deltar i lungcirkulationen, går in i lungcirkulationen. Denna artär bär deoxygenerat blod från hjärtat till lungorna. Den största delen av lungartären är den huvudsakliga lungartären, dvs. dess del i hjärtat är lungstammen, och dess minsta delar är de som finns vid lungalveolerna. Lungartären är uppdelad i vänster och höger. Lungartären är ett stort parat blodkärl som deltar i lungcirkulationen, går in i lungcirkulationen. Denna artär bär deoxygenerat blod från hjärtat till lungorna. Den största delen av lungartären är den huvudsakliga lungartären, dvs. dess del i hjärtat är lungstammen, och dess minsta delar är de som finns vid lungalveolerna. Lungartären är uppdelad i vänster och höger.

Lungartärens struktur

Efter blodflödets ordning har lungartärerna sitt ursprung i lungstammen, som är den viktigaste lungartären. Denna del av artären börjar vid basen på höger kammare. Längden på denna plats är cirka 5 cm och diametern är cirka 3 cm.

Den vänstra lungartären är kortare och mindre än den högra, den löper horisontellt framför den nedåtgående aortan och vänster bronk i roten till vänster lunga. Ovan är den vänstra lungartären associerad med aortan hos ligamentum argiosomes. Den vänstra lungartären är vanligtvis uppdelad i överlägsna och underlägsna grenar, liknande den högra lungartären. Den vänstra lungartären är uppdelad i grenar som försörjer den övre loben, den nedre loben i lungan, och har också en basal och lingual grenar. Inkluderar följande grenar: apikal, främre nedåtgående, bakre, främre uppåtgående, överlägsen och underlägsen lingual, överlägsen gren av underlägsen lob, medial basal, främre basal, lateral basal, posterior basal.

Den högra lungartären avgår i en vinkel från lungstammen, belägen på ena sidan mellan den överlägsna vena cava och den stigande aortan, och på den andra sidan framför den högra huvudbronkusen. Innan du går in i lungans grind är den högra lungartären uppdelad i nedre och övre grenar. Vidare är den övre grenen uppdelad i två eller tre grenar, som går till det första, andra och tredje segmentet av lungans övre lob. Grenarna i höger lungartär går till lungans övre lob, till lungens mittlob och lungans nedre lob. Följaktligen har den följande grenar: apikal, bakre fallande, främre fallande, bakre stigande, lateral, medial, överlägsen, medial basal, främre basal, lateral basal, bakre basal.

De vänstra och högra lungartärerna kommer in i båda lungorna.

Lungartärfunktion

Lungartärens roll är att transportera venöst blod, som saknar syre, till lungorna. Tar uteslutande del i lungcirkulationen. Syresatt arteriellt blod transporteras med vener till hjärtat. Lungcirkulationen börjar från höger förmak, blod genom trikuspidalklaffen går in i höger kammare. En lungventil hjälper blod att lämna kammaren till höger och färdas genom lungartärerna till kapillärerna.

Patologier och sjukdomar

Lungartärerna är vitala organ. Sjukdomar i dessa fartyg kan leda till döden.

Lungemboli

Tromboembolism i lungartären är dess blockering eller blockering av dess grenar med blodproppar, som oftast bildas i de stora venerna i nedre extremiteterna eller bäckenet. Blodproppar som blockerar sådana artärer kallas emboli. Orsakerna till sjukdomen är bildandet av blodproppar, och blodproppar orsakas i sin tur av flera faktorer, bland vilka följande kan noteras:

 • Stagnation av blod i venerna. Ju långsammare blodet flyter genom venerna, desto mer sannolikt kommer blodproppar att bildas..
 • Inflammation i de venösa väggarna. Inflammation orsakar blodproppar.
 • Ökad blodpropp.

Kvinnor är mer benägna att tromboembolism än män.

Lungartärstenos

Lungstenos är en förträngning av utloppet från höger kammare i området för lungventilen. Problemet i detta fall är tryckskillnaden i höger kammare och i lungartären. Lungartärstenos orsakar utvecklingen av en förmaks septaldefekt och en ökning av trycket i höger förmak, följt av höger kammarhypertrofi och högre kammarsvikt. Problemet elimineras genom kirurgi.

Lungventilinsufficiens

Brist på lungventilen orsakas av dess skada. Symtom inkluderar andfåddhet, svaghet, sömnighet, hjärtklappning, cyanos, hjärtsmärta, arytmier, ihållande takykardi, ascites, hjärtcirros, hydrotorax.

Denna sjukdom kan orsaka lungemboli och lunganeurysm..

Pulmonell hypertoni

Denna sjukdom innefattar en hel grupp patologier som kännetecknas av en ökning av lungkärlresistens, vilket orsakar fel i höger kammare. Denna sjukdom är ganska svår, minskar fysisk uthållighet, framkallar hjärtsvikt.

Relevansen av lungemboli kan inte överskattas, eftersom denna sjukdom rankas 3: e i strukturen för dödlighet efter kranskärlssjukdom och stroke..

Patogenes och etiologi av lungtromboembolism

För närvarande finns det en ökning av incidensen av lungemboli på grund av ett antal anledningar:

 • otillräcklig försörjning av distriktssjukhus med nödvändig utrustning för snabb diagnos;
 • hög förekomst av hjärt- och bronkopulmonal patologi bland befolkningen, vilket ofta maskerar tecken på PE.

Många kliniska studier har visat att PE inte diagnostiseras hos 60% av patienterna under deras livstid..

Lungarnas huvudfunktion är gasutbyte: allt venöst blod i människokroppen genom vena cava-systemet levereras till den högra halvan av hjärtat och sedan till lungorna för syresättning.

Den överlägsna vena cava tar bort blod från den övre halvan av kroppen (huvud, nacke och övre extremiteter), medan den underlägsna vena cava samlar blod från den nedre delen av kroppen. Vidare bär de ihåliga ådrorna venöst blod till de högra delarna av hjärtat: förmak och kammare.

Genom lungstammen, som omedelbart delar sig i lungartärerna (höger och vänster), rinner blod från höger kammare in i lungorna. Från lungorna tenderar arteriellt blod genom lungvenerna till vänster förmak, ventrikeln och sedan längs aorta sprids den genom hela kroppen.

Lungcirkulationen bildas av lungartärerna och venerna, och aorta, den överlägsna och underlägsen vena cava bildas av den stora cirkeln.

Ett antal sjukdomar åtföljs av blodproppar i olika vener. Växande blodproppar kan bryta av och genom vena cava-systemet kan komma in i lungartären, vilket leder till trombos (se diagram).

Resultatet av trombos och upphörande / blockering av blodflödet är en ökning av motståndet i lungkärlen, som sträcker sig till höger kammare och sedan förmaket, vilket leder till en ökning av trycket i de högra sektionerna (höger kammarsvikt).

Ledaren när det gäller tillförsel av blodproppar till lungorna är det sämre vena cava-systemet, och den vanligaste etiologin av PE anses vara djup ventrombos, särskilt i lårbenet och bäckenet..

Riskfaktorer för PE

Graviditet och den postoperativa perioden är en allvarlig orsak till oro när det gäller lungtrombos: under graviditeten ökar risken för trombos 5 gånger, efter operation - 4 gånger.

Klinik för lungemboli

Manifestationerna av PE bestäms till stor del av emboluskalibern, den underliggande sjukdomen som orsakade trombosen och massiviteten hos artärskador. En blodpropp i lungorna kan vara asymptomatisk eller plötsligt dödlig.


Kliniker definierar följande syndrom:

 1. Hjärtat: kollaps, bröstsmärtor, ökad hjärtfrekvens, chock, blekhet i huden med en kombination av blå nasolabial triangel, öron, lemmar, tryckfall;
 2. Pulmonal pleural: andfåddhet, hemoptys, torr hosta, bröstsmärtor på grund av utflödet av seröst exsudat i pleurahålan.
 3. Buk: en känsla av tyngd och smärta i området med rätt hypokondrium.
 4. Hjärna: svår svår svaghet, huvudvärk, svimning;
 5. Nefrotisk: en kraftig minskning eller fullständig frånvaro av urin.

De vanligaste tecknen på PE är följande:

Sällsynta symtom inkluderar:

 • hosta;
 • svimning och huvudvärk
 • hemoptys;
 • cyanos;
 • feber.

I många avseenden bestäms den kliniska bilden av kärlbäddens massivitet:

För behandling av åderbråck och rengöring av blodkärl från trombos rekommenderar Elena Malysheva en ny metod baserad på grädde av åderkräm. Den innehåller 8 användbara medicinska växter som är extremt effektiva vid behandling av åderbråck. Samtidigt används endast naturliga ingredienser, inga kemikalier och hormoner!

Om PE utvecklas hos en relativt frisk person, till exempel under operation (kejsarsnitt, appendektomi, etc.), brott och trauma i stora ben, uppstår fenomenet med inkonsekvens mellan den kliniska bilden och svårighetsgraden av sjukdomen. Detta förklaras av det faktum att kärlets, lungans och hjärtans reservkapacitet är stor och inte kan svara med en ljus klinik på en stor embolus i lungorna..

Klinisk klassificering av PE

Återkommande kronisk lungemboli, liksom akut icke-massiv lungskada, utgör de största diagnostiska svårigheterna på grund av ospecifika och milda symtom..

I närvaro av kardiovaskulär och bronkopulmonal patologi hos en patient är huvudskillnaden mellan PE och sjukdomsförvärringar en kraftig ökning eller omotiverad andfåddhet. Trombos i små lungartärer är också en mycket vanlig orsak till förvärringar av KOL..

Diagnos av sjukdomen

Utbudet av diagnostiska åtgärder som syftar till att bekräfta PE och söka efter emboluskällan är följande:

MSCT och CT med angiopulmonografi vid diagnos av PE - metoder nr 1.

 • akut hjärtinfarkt;
 • en attack av bronkialastma;
 • en attack av hjärtastma;
 • ansamling av blod eller serös effusion i hjärtpåsen (hemo- och hydroperikardium);
 • akut lunginflammation
 • kronisk lungemboli.

Behandling och förebyggande

PE-terapi syftar till att förhindra svår pulmonell hypertoni och förbättra blodcirkulationen i lungorna. Det huvudsakliga terapeutiska området är antitrombotiskt. Tänk på följande terapeutiska åtgärder:

Strikt sängstöd observeras under behandlingen.

Primärt förebyggande är som följer:

 • under långa flygningar är det viktigt att övervaka förebyggandet av fastspänning av nedre extremiteterna, att ta en profylaktisk dos av indirekta antikoagulantia före flygningen;
 • ta preventivmedel under kontroll av ett hemostasiogram;
 • efter operationen, öva att stå upp så snart som möjligt;
 • bekämpa fetma och fysisk inaktivitet.


Sekundärt förebyggande utförs genom att installera venösa filter och använda elastiska bandage (tight bandage). Filter är relevanta i närvaro av djup ventrombos och fullständig lungemboli före större kirurgiska ingrepp.

Konsekvenserna av lungemboli är inaktiverande och allvarliga sjukdomar: kronisk pulmonell hjärtsjukdom, kronisk pulmonell hypertoni, lunginfarkt, emboli i de stora cirkelkärlen. Därför är det extremt viktigt att ta hänsyn till riskfaktorer för lungtrombos hos mottagliga individer, regelbunden diagnostik av huvudparametrarna för venös insufficiens (koagulogram, venernas tillstånd genom ultraljud).

DU TÄNKER fortfarande att det är omöjligt att bli av med varikos!?

Har du någonsin försökt bli av med VARICOSIS? Att döma av det faktum att du läser den här artikeln var inte segern på din sida. Och naturligtvis vet du inte av hörsägen vad det är:

 • känsla av tyngd i benen, stickningar.
 • svullnad i benen, värre på kvällen, svullna vener.
 • stötar i armarna och benens vener.

Svara nu på frågan: passar det här dig? Kan alla dessa symtom tolereras? Och hur mycket ansträngning, pengar och tid har du redan "slösat bort" på ineffektiv behandling? Förr eller senare kommer SITUATIONEN ATT MINSKAS och den enda vägen ut är bara kirurgiskt ingrepp!

Det stämmer - det är dags att börja avsluta detta problem! Håller du med? Det är därför vi bestämde oss för att publicera en exklusiv intervju med chefen för institutet för flebologi vid Ryska federationens hälsoministerium - VM.Semenov, där han avslöjade hemligheten med en öre-metod för behandling av åderbråck och fullständig återställande av blodkärlen. Läs intervjun.

Kronisk cor pulmonale
 • Det utvecklas på periodiseringsbasis. Patologiska förändringar börjar tillsammans med en ökning av trycket i den lilla cirkeln och förvärras när tryckindikatorerna ökar. Patologiska förändringar i hjärtat tar år.
 • Hjärtmusklerna har inte samma densitet - den högra kammaren har till exempel färre muskelfibrer, den är något svagare av naturen. Detta beror på att syftet med den högra sektionen är att pumpa blod från lungcirkulationen, vilket innebär att detta avsnitt inte klarar så stora volymer.
 • Samtidigt tvingar arbetet i spänt läge ventrikeln att konsumera mer syre, men det kan inte tas bort helt, eftersom höger ventrikel har färre kranskärl. Detta väcker skillnaden mellan att ta syre och ta bort det..
 • Ökningen av symtom är också gradvis. Med ett så trögt förlopp av sjukdomen ägnar patienter ofta inte allvarlig uppmärksamhet åt de framväxande signalerna, därför är denna form farlig genom utvecklingen av olika latenta komplikationer..

Enligt en annan klassificering är patologin uppdelad i följande former:

Mekanismen för utveckling av cor pulmonale

För att förstå hur patologi uppträder hos människor är det nödvändigt att ha en allmän uppfattning om hur processen för gasutbyte och blodcirkulation sker i människokroppen..

Dessa två processer är oundvikligen kopplade, eftersom syremättnad av blod endast är möjlig genom andningsprocessen, och själva andningsprocessen beror på lungmättnaden med blod.

Naturligtvis tillhandahålls dessa fysiologiska funktioner av den anatomiska strukturen i människokroppen. Därför, vid överträdelser i minst ett system, lider det andra oundvikligen.

Blodet är mättat med syre enligt följande: venöst blod transporteras till hjärtats högra sida, varifrån det skjuts av hjärtets muskler in i lungartären. Det är genom att komma in i lungorna som blodet tar in syret som absorberades från utsidan, och sedan kommer arteriellt blod in i hjärtans vänstra sida och sprider sig sedan genom kroppen.

Venöst blod innehåller mycket kolmonoxid. Dess innehåll är normen, för det är ett naturligt element som bildas som ett resultat av den vitala aktiviteten hos alla celler i vår kropp.

Den överlägsen och underlägsen vena cava konvergerar i sinus, ett litet hålrum som ligger i vestibulen i höger atrium. När blodet är i förmaket transporteras det till höger kammare och trycker blodet in i lungartären..

Genom det levereras blod till lungorna. Genom många grenade mindre kärl - arterioler och kapillärer - når blodet de djupaste delarna av lungan. Blodets huvuduppgift är att flytta till de minsta alveolerna, som tar kolmonoxid från blodet och ger dem syre.

För att processen för direkt gasutbyte ska ske med maximal nytta flätas alveolerna med många kapillärer. För korrekt utbyte av syre och kolmonoxid är normalt tryck nödvändigt, både från cirkulationssystemet och från alveolerna.

Trots det faktum att det vaskulära nätverket är ganska tätt och kapillärerna är mycket smala, kan människokroppen normalt ge blodflöde under normalt tryck även i det minsta kärlet.

Vissa patologier i lungorna kan orsaka kapillär obstruktion, varigenom trycket i detta område kommer att öka, eftersom blodvolymen inte minskar. Lungartären försöker pressa blod in i lungorna med stort tryck för att försörja hela organet. Så här utvecklas pulmonell hypertoni..

Blodet som strömmar till vänster sida av hjärtat transporterar syre genom kroppen. Utkastningen görs i aortan under betydande tryck.

Patologiska mekanismer som förekommer i andningsorganen orsakar förändringar i hjärtat. Situationen kan utvecklas på två sätt: i akut form stiger trycket snabbt, vilket innebär att höger kammare sträcks snabbt och till en betydande volym.

Organets väggar komprimerar helt enkelt inte med tillräcklig kraft för att transportera blod till lungartären. I det här fallet lämnar en del av blodet inte kammaren. Den nya blodvolymen från förmaket sträcker sig bara längre fram i sektionens väggar.

Det andra alternativet är att gradvis sträcka ut håligheten. Detta inträffar under patologins kroniska förlopp. Hjärtat har helt enkelt tid att anpassa sig till sådana förändringar, medan musklerna i höger kammare växer på grund av en ökning av antalet myokardiocyter. Således ökar hjärtans högra sida inte så mycket på grund av hålighetens expansion, utan på grund av förtjockningen av sektionens väggar.

Trots att patologin manifesterar sig på olika sätt är symtomen på sjukdomen i båda fallen likartade.

Lungartären

Lungartärerna är bland de största kärlen i vår kropp. De läggs under embryonperioden och utvecklas från sex arteriella bågar. Lungartären tillhör samma namn cirkel av blodcirkulationen. Lungartären har en gren på två sidor som sträcker sig från bagageutrymmet.

Utvidgningen av lungartären i hjärtat är cirka två och en halv centimeter. Den högra artären är fyra centimeter längre än den vänstra, och den vänstra artären är en förlängning av lungstammen.

Var och en av dessa artärer är nedsänkt i lungan, vilket ger ytterligare gasutbyte. Båda artärerna i själva lungan är uppdelade i grenar som tränger in i loberna. Normalt ger lungartärerna ett konstant tryck på fjorton millimeter kvicksilver..

Funktioner

Lungartären är det enda kärlet i människokroppen som transporterar venöst blod. Därför är kärlets huvudfunktion att leverera venöst blod till lungorna. Det är därför artärens tillstånd, dess fysiologiska parametrar är så viktiga för människors hälsa..

Tromboembolism
 • Den största faran för lungartären representeras av emboli - stängningen av kärlens lumen. Gör skillnad mellan luftemboli (stängning av kärlets lumen med luft) och tromboembolism (blockering av blodpropp).
 • Blockering kan förekomma i olika delar av fartyget - både på bagageutrymmet och på grenarnas nivå. Blodproppar bildas till följd av försämrat blodflöde eller brist på tunna blodproppar och blodproppar.
 • Med tromboembolism, försämras hälsan kraftigt. Patienter upplever en akut syrebrist, hjärtsvikt, störningar i hjärnkärlen. Som ett resultat av syrebrist inträffar en okoordinerad sammandragning av hjärtmuskeln och andningsstopp..
 • I sådana situationer måste patienten genomföra alla återupplivningsåtgärder, i framtiden ordineras patienten heparin för att förhindra blodproppar och infusionsbehandling. I vissa fall kan kirurgi krävas.
Stenos
 • Stenos är en förträngning av blodkärlets lumen. Lungartären har normalt en tillräcklig diameter för att säkerställa att andningsorganen och hjärtat fungerar under normalt tryck. Bland hjärtpatologier är emellertid inte förträngningen av lungartärens sista plats.
 • Cirka sju procent av alla sjukdomar faller just på stenos i lungartären. Om kärlets lumen är smalare, ingår hjärtat, nämligen den högra kammaren, i processen att trycka blod in i lungorna. Han börjar trycka blod med större kraft, vilket innebär att trycket i höger kammare ökar.
 • Den högra kammarens ständiga kamp med stenos leder till hypertrofi av denna del av hjärtat, och gradvis börjar blod tränga in i lungartärerna långsammare.
 • Graden av stenos varierar - från en liten förträngning av lumen till en uttalad begränsning. Vanligtvis märks patologi i de tidiga stadierna, därför utförs kirurgiska ingrepp i svåra kränkningar även i tidig barndom (från fem till tio år), ibland under den nyfödda perioden.
Otillräcklig ventil
 • Lungartären innehåller en ventil som tillåter venöst blod från höger kammare att passera in i lungartären. Med en normal struktur i artären och kammaren förblir trycket i dem på samma nivå, vilket tillhandahålls av ventilen.
 • Ventilen består av tre käftar, som öppnas med kammarens sammandragning och fritt accepterar det strömmande blodet. I ögonblicket för avkoppling av kammaren stänger ventilerna.
 • Om ventilen är otillräcklig stängs inte flikarna helt, vilket innebär att blod kastas tillbaka från artären in i kammarens kavitet. Utåt manifesterar ventilsvikt hos patienter i andfåddhet, hjärtklappning, smärta i hjärtat, snabb trötthet. Kanske uppkomsten av torr hosta, läpparnas cyanos, extremiteterna i kyla, "trumfingrar".

Tillsammans med andra sjukdomar finns ofta cor pulmonale. Detta är en patologi där blodtrycket i lungcirkulationen stiger till följd av överbelastning av rätt hjärta. I medicinska termer finns hypertrofi (ökning) av höger förmak och ventrikel och.

Cor pulmonale utvecklas mot bakgrund av pulmonell hypertoni, dvs. ökning av trycket i lungcirkulationen. På grund av högt blodtryck börjar patologiska processer i hjärtmuskeln förr eller senare: förtjockning och sträckning av höger kammare. För effektiv behandling är den primära uppgiften att identifiera och eliminera.

Kronisk cor pulmonale, annars också kallad kyphoscoliotic eller emfysematöst hjärta, är inget annat än hypertrofi i hjärtkammaren till höger, som har uppstått mot bakgrund av sjukdomar på grund av vilken dysfunktion uppstår eller lungstrukturen störs (i vissa fall samtidigt). Detta inkluderar inte tider då.

Idag utsätts fler och fler för olika hjärtsjukdomar. Olika orsaker kan leda till sådana patologier, upp till befintliga sjukdomar, som ger allvarliga komplikationer. En av de vanligaste patologierna är cor pulmonale. Detta är namnet på sjukdomen där abnormiteter upptäcks.

Lungartär vilket blod

Var och en av grenarna riktas mot porten till motsvarande lunga:

 • Den högra grenen löper tvärs och ligger bakom den stigande delen av aortan och överlägsen vena cava och främre till höger bronkus. Dess grenar:
  • till lungans övre lob:
   • apikal gren (ramus (hädanefter - r.) apicalis) - till lungens apikala segment
   • bakre fallande gren (r. posterior descendens) - till den nedre delen av det bakre segmentet
   • främre nedåtgående gren (r. anterior descendens) - till den nedre delen av det främre segmentet
   • bakre stigande gren (r. posterior ascendens) - till den övre delen av det bakre segmentet
  • till lungens mittlob:
   • lateral gren (r. lateralis) - till sidosegmentet
   • medial gren (r. medialis) - till det mediala segmentet
  • till lungans nedre lob:
   • övre (apikala) gren (r. superior (apicalis) lobi inferioris) - till det övre segmentet av underloben
  • basdel (pars basialis):
   • medial (eller hjärt) basal gren (r. basalis medialis (cardiacus)) - till det mediala basala segmentet
   • främre basal gren (r. basalis anterior) - till det främre basala segmentet
   • lateral basal gren (r. basalis lateralis) - till det laterala basala segmentet
   • bakre basala gren (r. basalis posterior) - till bakre basala segment
 • Den vänstra grenen går också tvärs och ligger framför den nedåtgående delen av aorta och lungbronkus.
  • till lungans övre lob:
   • apikal gren (r. apicalis) - till den övre delen av det apikala-bakre segmentet av lungan
   • främre nedåtgående gren (r. anterior descendens) - till den nedre delen av det främre segmentet
   • bakre gren (r. bakre) - till baksidan av det apikala-bakre segmentet
   • anterior ascending branch (r. anterior ascendens) - till den övre delen av det främre segmentet
  • lingual gren (r. lingularis):
   • övre lingual gren (r. lingularis superior) - till det övre linguala segmentet
   • nedre lingual gren (r. lingularis inferior) - till det nedre linguala segmentet
  • till lungans nedre lob:
   • övre gren av den nedre loben (r. superior lobi inferioris) - till det apikala (eller övre) segmentet av den nedre loben
  • basdel (pars basilaris):
   • medial basal gren (r. basalis medialis) - till det mediala basala segmentet
   • främre basal gren (r. basalis anterior) - till det främre basala segmentet
   • lateral basal gren (r. basalis lateralis) - till det laterala basala segmentet
   • bakre basala gren (r. basalis posterior) - till bakre basala segment

Lungartären

Lungartären (PA) är ett stort parat blodkärl som tillhör lungcirkulationen. Denna artär är en fortsättning på lungstammen. Detta kärl är den enda artären i människokroppen som transporterar venöst blod till lungorna..

Lungartärens struktur och funktion

Ovanstående kärl består av två grenar av lungstammen, som går ut från hjärtans högra kammare. Denna artär ligger till vänster och framför alla kärl som går ut och kommer in i hjärtat. Den vänstra LA fortsätter lungstammen. Det ligger framför den nedåtgående regionen av den viktigaste vänstra bronchus och aorta. När det gäller det högra flygplanet är det längre än det vänstra. Detta fartyg är beläget mellan den stigande aortan och den överlägsna vena cava på ena sidan och framför den främsta högra bronchus på den andra sidan..

Vänster LA går in i vänster lunga och höger LA går in till höger. De minsta grenarna i lungartären är ett nätverk av kapillärer som omger andningskapillärerna (alveoler).

Det normala lungartärtrycket för vuxna i vila är 14 mm Hg. st.

Huvudfunktionen för lungartären är att förse lungorna med venöst blod..

Lungemboli

PA-tromboembolism är ett livshotande patologiskt tillstånd där det plötsligt täpps till i stammen eller grenarna i lungartären med blodproppar. Den främsta orsaken till förekomsten av denna sjukdom är ökad bildning av tromben (orsakad av ett brott mot blodflödet), såväl som en avmattning i processerna med tunnare blodproppar och blodproppar.

De viktigaste symptomen på denna sjukdom är: utvecklingen av akut andnings-, hjärn- och hjärtsvikt, ventrikelflimmer, kollaps och andningsstopp.

Behandling av lungemboli inkluderar fullständiga återupplivningsåtgärder. För att förhindra återfall av ovanstående tillstånd är det nödvändigt att följa sängstöd, liksom genomförandet av heparinbehandling och massiv infusionsbehandling. Om patienten utvecklar en hjärtinfarkt-lunginflammation ordineras han också antibiotikabehandling. I svårare situationer tillgriper läkare en kirurgisk behandlingsmetod - tromboembolektomi (avlägsnande av blodpropp).

Lungartärstenos

Lungstenos är en förträngning av det högra ventrikulära utflödeskanalen i området för lungventilen. Huvudkonsekvensen av förträngningen av detta kärl är tryckskillnaden mellan lungartären och höger kammare. Dessutom leder detta tillstånd till utvecklingen av en förmaks septaldefekt, ökat tryck i höger förmak, högre ventrikelhypertrofi och dess misslyckande..

Det enda effektiva sättet att behandla denna defekt är kirurgiskt avlägsnande av stenos i LA-utgångspassagen..

Lungventilinsufficiens

LA-ventilens brist är en skada på kärlets ventil, som åtföljs av symtom som: attacker av andfåddhet, hjärtklappning, svaghet, cyanos, dåsighet, hjärtsmärta, arytmi, hydrotorax, ihållande takykardi, hjärtcirros i levern och ascites.

De farligaste komplikationerna av NCLA är lungemboli och PA-aneurysm.

Med NKLA tillgriper medicinska specialister både läkemedelsbehandling (för att eliminera hjärtsvikt och förhindra bakteriell endokardit) och kirurgisk behandling (ventilutbyte). Under den postoperativa perioden kan lungemboli, degenerering av biologiska proteser (som kräver proteser) och sekundär infektiv endokardit utvecklas..

Lungartären

Kort beskrivning av lungartären

Lungartären är ett stort parat blodkärl i lungcirkulationen, är en fortsättning på lungstammen. Den enda mänskliga artären som transporterar venöst blod till lungorna.

Lungartärens struktur

Lungartären består av två grenar (ca 2,5 cm i diameter) av lungstammen, som sträcker sig från hjärtans högra ventrikel. Lungartären är framför och till vänster om alla kärl som kommer in och ut ur hjärtat. Den högra lungartären är längre än den vänstra, längden på sektionen innan den delas in i vänster och höger är cirka 4 cm. Den högra lungartären avviker från lungstammen i en vinkel, ligger mellan det överlägsna hålrummet ven, stigande aorta på ena sidan och framför höger huvudbronkus på den andra. Den vänstra fortsätter lungstammen, ligger framför den nedåtgående delen av aortan och den huvudsakliga vänstra bronkusen. Var och en av lungartärerna kommer in i motsvarande lunga.

Lungartärfunktion

Huvudfunktionen för lungartären är att transportera venöst blod till lungorna, men många sjukdomar kan förhindra detta, såsom:

1. Tromboembolism i lungartären - oförmågan att överföra blod på grund av blockering av lungartären, såväl som lungartärens grenar av blodproppar. Lungemboli uppträder också - blockering av en artär genom luft, fett, fostervätska, främmande kroppar, tumörer och andra sällsynta orsaker.

Orsaken till förekomsten är trombbildning på grund av nedsatt blodflöde, kränkningar av blodkärlens väggar, saktar ner erosion av blodproppar och blodproppar hos människor..

Lungemboli klassificeras efter volymen av den drabbade lungkärlbädden i följande klasser:

 • Massiv - om skadan är mer än 50%;
 • Submassive - påverkas från 30 till 50%;
 • Icke-massiv - upp till 30%.

2. Stenos i lungartären - en förminskning av utgångspassagen från höger kammare i lungventilens område. Konsekvensen av förträngningen av lungstammen är en ökning av tryckskillnaden i lungartären i höger kammare, vilket medför en ökning av ansträngningen att pressa blodet. Trycket i höger förmak ökar också. Som en följd av detta uppträder högre ventrikelhypertrofi och snart höger ventrikelfel. Många patienter utvecklar också en förmaks septaldefekt..

Spädbarn med svår stenos kan ha cyanos och äldre patienter kanske inte har symtom.

Hittade ett misstag i texten? Välj det och tryck på Ctrl + Enter.

Människans ben är fyra gånger starkare än betong.

Vi använder 72 muskler för att säga även de kortaste och enklaste orden..

Den första vibratorn uppfanns på 1800-talet. Han arbetade på en ångmaskin och var avsedd att behandla kvinnlig hysteri.

Tandläkare har dykt upp relativt nyligen. Tillbaka på 1800-talet var att dra ut dåliga tänder en del av en vanlig frisörs uppgifter..

Under livet utvecklar den genomsnittliga personen så många som två stora salivbassänger..

Forskare från University of Oxford genomförde en serie studier, under vilka de drog slutsatsen att vegetarism kan vara skadligt för människans hjärna, eftersom det leder till en minskning av dess massa. Därför rekommenderar forskare att inte helt utesluta fisk och kött från din kost..

Den högsta kroppstemperaturen registrerades i Willie Jones (USA), som blev inlagd på sjukhuset med en temperatur på 46,5 ° C.

Den sällsynta sjukdomen är Kurus sjukdom. Endast representanter för pälsstammen i Nya Guinea är sjuka med den. Patienten dör av skratt. Man tror att orsaken till sjukdomen är att äta den mänskliga hjärnan..

I Storbritannien finns det en lag enligt vilken en kirurg kan vägra att utföra operationer på en patient om han röker eller är överviktig. En person måste ge upp dåliga vanor, och kanske behöver han inte opereras..

När älskare kysser förlorar var och en av dem 6,4 kalorier per minut, men de byter nästan 300 olika typer av bakterier..

Amerikanska forskare genomförde experiment på möss och kom fram till att vattenmelonjuice förhindrar utveckling av vaskulär ateroskleros. En grupp möss drack vanligt vatten och den andra drack vattenmelonjuice. Som ett resultat var kärlen i den andra gruppen fria från kolesterolplack..

Mer än 500 miljoner dollar per år spenderas på allergidroger bara i USA. Du tror fortfarande att ett sätt att äntligen slå allergier kommer att hittas.?

Människor som är vana att äta frukost regelbundet är mycket mindre benägna att vara överviktiga..

När vi nyser slutar vår kropp att fungera helt. Även hjärtat stannar.

En utbildad person är mindre mottaglig för hjärnsjukdom. Intellektuell aktivitet bidrar till bildandet av ytterligare vävnad som kompenserar för de sjuka.

SibXP-komplexet är en komposition bestående av CGNC barrträdspasta och grancellsaft. Tillverkningsteknik för denna goda och hälsosamma mat.