Enalapril Hexal tabletter

Läkemedlet "Enalapril Hexal" ordineras till personer som lider av störningar i hjärtat och blodkärlen. Verktyget visas vid förhöjt tryck. Ibland ordineras det i kombination med ett diuretikum, ibland som monoterapi. Läkemedlet namngavs för den viktigaste ingrediensen som ger sin uttalade effekt - det är enalapril. Tänk på hur du använder läkemedlet korrekt och vilka analoger det har på vår läkemedelsmarknad.

Sammansättning

Innan du börjar använda produkten bör du läsa medföljande bruksanvisning. "Enalapril Hexal" innehåller ett antal komponenter som är oacceptabla av vissa människor. Om en viss patient känner till sådana egenskaper i hans kropp, måste han se till att det inte finns några farliga ingredienser i kompositionen. Listan över hjälpämnen kan ändras från frisättning till frisättning, så listan bör läsas för varje ny läkemedelsprodukt. I allmänhet innehåller tabletterna förutom den aktiva substansen cellulosa, laktos, stärkelse, magnesiumföreningar och maleinsyra. Tillsatt färgkomponent (vanligtvis järnoxid).

Farmakologi

Läkemedlet "Enalapril Hexal" tillhör kategorin ACE-hämmare, det vill säga läkemedel som hämmar det angiotensinkonverterande enzymet. Enalapril, som används som den huvudsakliga aktiva ingrediensen, omvandlas i människokroppen till enalaprilat, vilket påverkar prestandan hos ett antal system. Under dess inflytande saktar omvandlingen av det första angiotensinet till den andra typen, vilket kan stimulera frisättningen av aldosteron och ett hormon som har en antidiuretisk effekt. Detta leder till ackumulering av natrium och en ökning av tonen hos den sympatiska autonoma NS. Som ett resultat stiger trycket i artärerna. Vid högt blodtryck hjälper en minskning av produktionen av den andra typen av angiotensin att sätta trycket under kontroll, förhindrar myokardial hypertrofi och har en positiv effekt på kärlväggarnas tillstånd. Om patologisk svaghet i hjärtat registreras stabiliserar en minskning av OPSS organets arbete. Patientens tillstånd blir i allmänhet bättre.

Kinetiska parametrar

Instruktionen "Enalapril Hexal" specificerar förmågan hos den aktiva komponenten att absorberas när läkemedlet passerar mag-tarmkanalen. Processens effektivitet är cirka 60%. Den metaboliska processen sker i levern, huvudreaktionen är hydrolys. Dess produkt är enalaprilat, som har en uttalad farmakologisk effekt. Den trycksänkande effekten i läkemedlet beror just på denna metabolit. Graden av inträde i samband med plasmaproteiner är cirka 50-60%. Halveringstiden uppskattas till 11 timmar. Termen ökar om njurarna inte fungerar bra. När produkten används internt elimineras 60% av den resulterande substansen med urin, 33% utsöndras med tarmsekret.

När det är användbart?

Hitta inte instruktioner i instruktionerna på vilket tryck du ska ta "Enalapril Hexal". Detta läkemedel indikeras med indikatorer ovanför normen, men endast läkaren kommer att avgöra i vilket fall patologin kräver behandling, till vilken patient läkemedlet i fråga anges. För vissa, även mot bakgrund av högt blodtryck, är detta botemedel kontraindicerat. andra rekommenderas läkemedel från andra grupper. I allmänhet rekommenderas läkemedlet i fråga för arteriell hypertoni av olika nivåer. Det kan användas för olika former av sjukdomen. Läkemedlet är också ordinerat för den renaskulära typen.

Indikationen för användning är hjärtsvikt. Läkemedlet är effektivt som en del av ett omfattande program. Det är användbart vid vänsterkammardysfunktion, även om det inte är symptomatiskt. Man tror att detta bromsar sjukdomens framsteg och minskar sannolikheten för ett tillstånd som tvingar en akut sjukhusvistelse hos patienten..

"Enalapril Hexal" indikeras också som ett profylaktiskt medel om risken för hjärtiskemi är hög. Läkemedlet är effektivt om riskerna med sjukdomen beror på att vänster kammare fungerar dåligt. Användningen av tabletter minskar risken för hjärtinfarkt. De som får det är mindre benägna att hamna på sjukhuset på grund av instabil angina.

Begränsningar

De medföljande bruksanvisningarna för "Enalapril Hexal" innehåller ett antal omständigheter under vilka agenten är förbjuden. Speciellt med ökad känslighet och kroppens oförmåga att bearbeta enalapril är läkemedlet kontraindicerat. Det kan inte användas om sådana nyanser av interna systems funktion identifieras i förhållande till andra ACE-hämmare. Om patienten tidigare har drabbats av angioödem ordineras inte piller. Om patienten bara har en njure, är stenos i artärmatningen en kontraindikation för användning. Om patienten har båda njurarna fungerar är det omöjligt att ordinera ett botemedel mot bilateral arteriell stenos.

Ansökan under graviditeten

Det är förbjudet att ordinera läkemedel till gravida, ammande kvinnor.

Om kvinnan som tar piller blir gravid avbryts behandlingen omedelbart. Det har fastställts att ACE-hämmare kan orsaka sjukdom och fosterdöd och kan påverka barnets hälsa. Riskerna är särskilt höga om tabletterna används i 2-3: e trimestern. Man fann att sådan behandling hade en negativ effekt på barnet och provocerade lågt blodtryck, svag njurfunktion, överskott av kalium och kranial hypoplasi. Det finns en risk för oligohydramnios. Detta beror troligen på försämringen av fostrets njurfunktion. De ökade riskerna för lunghypoplasi, deformation av ansiktsbenet i kraniet, kontraktion av extremiteterna fastställdes. Om läkaren beslutar att ordinera medicinen i fråga till patienten måste han rapportera alla dessa faror. Vid användning av piller under första trimestern inträffade nästan aldrig komplikationer, eftersom ACE-hämmare under denna period endast har en begränsad effekt på embryot. Om det är omöjligt att vägra läkemedlet (detta händer sällan) måste du regelbundet kontrollera barnets tillstånd med ultraljud och utvärdera det intra-amniotiska utrymmet. Efter att ha upptäckt oligohydramnios slutför de genast behandlingskursen.

Som observationer visar, ibland fixeras oligohydramnios när fostret redan har lesioner som inte kan korrigeras. Spädbarn vars mödrar fick drogen behöver en detaljerad undersökning. Den aktiva ingrediensen som passerar moderkakans barriär kan delvis avlägsnas från barnets blod genom dialys. Man tror att ämnet kan avlägsnas genom växeltransfusion.

I mjölken hos en ammande mamma finns ämnet och dess metabolit i spårkoncentrationer. Om det finns ett behov av behandling när du matar ett barn måste du ge upp amningen och överföra barnet till en alternativ diet.

Användningsvillkor och diagnoser

I allmänhet rekommenderas "Enalapril Hexal" användningsinstruktioner för oral administrering när som helst. Inget beroende av mat.

Med högt blodtryck i mild form ges patienten initialt 5 mg av läkemedlet per dag. Läkemedlet tas en gång om dagen och försöker hålla användningstiden stabil. Om effekten inte observeras ökas dosen. Tidsintervallet mellan ökningar är en vecka; ökningen är 5 mg. Underhållsdosen är 20 mg dagligen. Det är nödvändigt att välja dosen individuellt med hänsyn till kroppens reaktion. Förskriv inte mer än 40 mg per dag.

Med renoverat förhöjt tryck kan kroppen reagera mycket kraftigt på en ACE-hämmare. Detta kräver noggrant dosval. Behandlingen börjar med 2,5 mg av läkemedlet. Volymerna ökar gradvis och väljer de optimala individuellt. Maximalt per dag kan du inte få mer än 40 mg.

Kombinationsterapi och nyanser

Instruktioner för användning av "Enalapril Hexal" anger att medlet kan användas i kombination med diuretika. Det noteras att hypotoni är möjligt efter den första dosen. Detta är vanligare i kombination med diuretika. Under sådana startförhållanden måste du vara särskilt försiktig när du ordinerar en kurs till en patient. Patienterna är i stor risk att drabbas av brist på natrium, vätska i kroppen. Det är tillrådligt att överge diuretika 2-3 dagar innan behandlingen med läkemedlet i fråga påbörjas. Ibland är det inte möjligt. I det här fallet förskrivs patienten först "Enalapril Hexal" i en mängd av 5 mg eller mindre för att tydligt bedöma starteffekten på kroppen. Då väljs dosen individuellt med hänsyn till fallets detaljer..

Om patienter efter den första administreringen av läkemedlet utvecklar artär hypotension, betyder det inte att det kommer att bestå vid långvarig användning. Efter att ha fixat en sådan primär reaktion finns det inget behov av att ge upp medicinen.

Oönskade effekter

Den medföljande bruksanvisningen "Enalapril Hexal" specificerar vilka biverkningar som kan utvecklas hos patienter. Dessa är inte särskilt vanliga. Svåra reaktioner är extremt sällsynta. Bland de allmänna variationerna av möjliga biverkningar registrerades hypotoni, svimning, hjärtinfarkt och stroke. De två senare var förmodligen sekundära till allvarlig hypotoni. Sådana registrerades endast hos personer från högriskklassen. Det finns en risk för angina pectoris, hjärtklappning, Raynauds syndrom. Vissa hade bröstsmärtor. Vissa patienter noterade att de var sjuka och yr, de blev snabbt trötta, led av depression och förvirring. Sömn, hörsel, synstörningar är möjliga. Det finns en risk för diarré, pankreatit, hepatit. Vissa sa att de hade ont i magen, andra kände sig sjuka. Det finns en risk för gulsot, dyspepsi, anorexi. Tester kan visa en ökad aktivitet av leverenzymer, en ökning av halten av bilirubin i blodserumet.

Det noteras att användningen av "Enalapril Hexal" ibland åtföljdes av hosta, andfåddhet, bronkial kramp, halsont. Det finns en risk för nedsatt njuraktivitet. Allergiska reaktioner är möjliga, inklusive hudmanifestationer, svullnad i struphuvudet, ansiktet, benen och händerna. Erytem, ​​nekrolys, Stevens-Johnsons syndrom var extremt sällsynta. Det finns en risk för feber, inflammation, leukocytos. Det är extremt litet, men det finns en möjlighet till neutro-, trombocytopeni, eosinofili, agranulocytos. Möjlig ökad känslighet för ultraviolett ljus, håravfall. Mycket låg sannolikhet för impotens.

Är det värt att frukta?

Även om Enalapril Hexal tabletter kan orsaka biverkningar är sannolikheten för att de bildas liten. Mångfalden av reaktioner är stor, men chanserna att stöta på något från den här listan är försumbara. Medlet tolereras väl och de flesta av patienterna. Förekomsten av biverkningar undersöktes i jämförelse med placebogruppen. Resultaten visade att riskerna är ungefär desamma. Hos de flesta patienter som kände något obehagligt var effekten allvarlig mycket låg. Nästan alla dessa åtgärder är kortlivade. Behovet av att avsluta kursen uppstår vanligtvis inte.

Recensioner tillägnad läkemedlet "Enalapril Hexal" bekräftar också det faktum att läkemedlet tolereras väl. Personer som tog läkemedlet noterade dess tillgänglighet, stabila effekt och minimala obehag under administrering. Många medger att de ordineras botemedlet för ett långt program - i åratal, årtionden eller hela livet. När det finns ett behov av en sådan långvarig användning blir faran för bildandet av biverkningar särskilt viktig. Det är därför patienter bedömer läkemedlet så positivt. Dessutom är det ganska överkomligt, så det orsakar inte problem att förvärva det, även om familjen lever ganska blygsamt (ekonomiskt).

Överdos

Eftersom tillverkaren inte skriver i bruksanvisningen för "Enalapril Hexal" under vilket tryck medlet ska användas, tar vissa det efter eget gottfinnande. Detta steg är inte motiverat. Risken för överdos ökar. Man kan misstänka om trycket sjunker kraftigt, huvudet snurrar, avföringen är instabil, patienten är illamående. Kramper, kollaps och svimning är möjliga. Om du misstänker en överdos måste du ringa en läkare. En infusion av natriumlösning eller annat plasmabytande läkemedel i en ven indikeras. Om pillerna nyligen har tagits är det nödvändigt att tömma magen och provocera kräkningar. Bloddialys är ett av sätten att extrahera metaboliten av huvudingrediensen från patientens kropp.

Samspel

Ibland finns det ett behov av samtidig utnämning av "Enalapril Hexal" och tabletter av andra farmakologiska kategorier. Eftersom läkemedel kan förstärka eller försvaga varandras verkan är det nödvändigt att informera den ordinerande läkaren om vilka läkemedel patienten redan tar. Annullering eller dosjustering krävs ibland. Så om läkemedlet i fråga kombineras med andra läkemedel mot högt blodtryck kan den totala effekten öka. Att kombinera enalapril och adrenerga blockerare är endast möjligt när läkaren ständigt övervakar patientens tillstånd. Om en person får litiumpreparat, mot bakgrund av användningen av en ACE-hämmare, kan koncentrationen av denna förening öka och samtidigt - biverkningar.

I allmänhet leder användningen av läkemedel med enalapril inte till en förändring av koncentrationen av kalium i blodserumet, men exceptionella fall är möjliga. Eftersom det mot bakgrund av mottagande diuretika finns en risk för en minskning av kaliumkoncentrationen, kan enalapril jämna ut situationen. I händelse av nedsatt njurfunktion är risken att överskrida kaliumkoncentrationen i kroppen över genomsnittet. Detta gäller särskilt om patienten får kaliumtillskott, diuretika eller salter. Kombinationer av dessa medel rekommenderas inte, men i vissa fall kan detta inte undvikas. Om du måste välja en sådan kurs bör du ständigt kontrollera blodserum och kaliumkoncentration..

Om det finns ett behov av att kombinera "Enalapril Hexal" och piller för diabetes ökar risken för hypoglykemi, eftersom det finns mindre glukos i blodet. Detsamma gäller för användning med insulin. Långvariga kliniska prövningar har genomförts, som inte har bekräftat förekomsten av en fara, men läkare rekommenderas att vara försiktiga när de ordinerar läkemedel till patienten..

Antipsykotika och läkemedel kan provocera posturalt lågt blodtryck i kombination med en ACE-hämmare. Att ta cytostatika, immunsuppressiva medel, systemiska steroidinflammatoriska läkemedel, allopurinol, prokainamid i kombination med läkemedlet i fråga åtföljs av en större risk för leukopeni. En minskning av effekten av en ACE-hämmare på trycket är möjlig när patienten får NSAID. Möjlig kombinerad effekt på kaliumkoncentration. Oftare fixas detta mot bakgrund av njursvikt. Fenomenet är helt vändbart.

Om kombinationer: vad mer är viktigt?

I receptionen kommer läkaren att förklara för patienten när han personligen visas, det är användbart vid vilket tryck "Enalapril Hexal". Läkaren kommer att berätta hur du använder läkemedlet korrekt, förklara reglerna för kombination med andra läkemedel, om det finns ett behov av det. Till exempel kommer han att säga att du inte kan ta antacida och detta läkemedel samtidigt, eftersom biotillgängligheten, vilket innebär att effekten av ACE-hämmare minskar.

Sympatomimetika kan minska effekten av en ACE-hämmare. Om du behöver använda båda grupperna av läkemedel kommer läkaren att ständigt kontrollera resultatet av deras handling..

Alkohol ökar läkemedlets blodtryckssänkande effekt.

Cyklosporin, i kombination med en ACE-hämmare, är mer benägna att framkalla överskott av kalium i patientens kropp.

Finns det något alternativ?

Det finns en hel del analoger av Enalapril Hexal. Vissa produceras av inhemska företag, andra av utländska läkemedelsföretag. Det finns mycket billiga produkter och de som är dyrare än genomsnittet. Det är nödvändigt att komma överens om att ersätta ett alternativ med den behandlande läkaren. Läkaren kan föreslå följande alternativ:

  • Berlipril.
  • "Invoril".
  • Renipril.

Läkemedlen "Ednit" och "Renitek" har ett gott rykte. Det finns ett läkemedel "Enalapril", producerat av nästan alla större inhemska intressen. Läkemedlen "Enalapril Forte", "Enalapril-Ajio", "Enalapril-Teva" är mycket lika i sammansättning och kvaliteter. På apotek finns läkemedel "Enalapril-UBF", "Enalapril-FPO". Ibland erbjuder läkaren Enam, Enap eller Enapharm tabletter som en ersättning för den förskrivna medicinen. Det är inte värt att ersätta den komposition som läkaren föreskriver på egen hand, eftersom det kan vara farligt.

Analoger: är det värt att ändra alls?

I allmänhet är recensioner av analogerna av "Enalapril Hexal" ganska positiva, men de bästa åsikterna hörs från dem som bytte botemedlet till ett alternativ under överinseende av en läkare. Människor som obehörigt tog mediciner, samt ändrade botemedlet för ett alternativ utan läkares rekommendation, var mer benägna att uppleva biverkningar. Tänk inte att läkaren specifikt ordinerar något botemedel för att dra nytta av sig själv. Det finns en myt om att inhemska läkemedel är renare och billigare än många utländska. Faktum är att alla läkemedel skiljer sig åt vad gäller effektivitet och kinetik. Även om de har samma huvudingrediens kan frisättningshastigheten och andra egenskaper variera. Endast en erfaren läkare kan avgöra vad som är lämpligt bland överflödet av apoteksprodukter och vad som inte är det. En farmaceut och ännu mer en lekman kommer inte att klara en sådan uppgift.

De flesta läkemedel på den ansvariga marknaden är generiska. Detta betyder inte att de är dåliga. Om du frågar en läkare vad du ska ersätta Enalapril Hexal med, och läkaren föreslår ett ryskt tillverkat läkemedel, kommer det troligen att vara bra - om det tillverkades av ett ansvarsfullt företag. Produktens kvalitet bestäms av råvarorna och den tekniska kedjan. Nu är inhemska läkemedel billigare, och det finns fler valmöjligheter än utländska, eftersom vissa begränsningar har införts vid import och försäljning. Detta innebär att alla kunder kan köpa importerade varor på apoteket, men det är lättare att köpa inhemska. Vilken han behöver kan endast rekommenderas av läkaren som behandlar patienten, som känner till klientens kroppsbehov.

Enalapril: Historical Context

Människor som lider av högt blodtryck har länge vet hur man tar "Enalapril Hexal". Detta beror på det faktum att enalapril har varit efterfrågad inom medicin under mycket lång tid. Forskare började prata om effekten av neurohumorala faktorer på högt blodtryck i början av förra seklet, och på 30-talet hittade de ett ämne som nu kallas den andra typen av angiotensin. Ett par decennier senare bevisades det att det styr produktionen av aldosteron. Ett decennium senare avslöjades nyanserna av effekten av angiotensinkonverterande enzym på blodtrycket. Sedan utvecklades tanken på renin-angiotensin-aldosteronsystemet. Det första läkemedlet som skapades på grundval av dessa vetenskapliga studier var "Saralazin", som presenterades för läkare 1969. Dess effekt på kroppen var oförutsägbar.

Situationen är annorlunda idag, vilket kan dras av recensionerna. "Enalapril Hexal", vars instruktioner för användning presenteras i artikeln, är ett pålitligt botemedel, vars effekt är helt förutsägbar. Detta är möjligt tack vare forskarnas uthållighet och uthållighet. 1971 gjorde de teprotid och 1975 - captopril. Enalapril producerades 1980. Han blev mänsklighetens andra kända ACEF. Tester har visat att den nya substansens kliniska effekt är 12-24 timmar. Under flera decennier har enalapril varit den primära behandlingen för blodtryck.

Detta kvarstår i vår tid. Sådan stabilitet i droganvändningen beror på dess utmärkta egenskaper och tillförlitlighet, förutsägbarhet för exponering och säkerhet..

Enalapril

Betyg 2.1 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Enalapril (Enalapril): 11 recensioner av läkare, 18 recensioner av patienter, bruksanvisning, analoger, infografik, 1 form av frisättning.

Recensioner av läkare om enalapril

Betyg 3.8 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

"Enalapril" är en angiotensinkonverterande enzymhämmare. Bra nog läkemedel för att kontrollera blodtrycket.

En vanlig biverkning är hosta. På grund av vad du har för att ändra läkemedlet.

Indikeras för patienter med samtidig CHF, diabetes mellitus. En positiv effekt på hypertrofi i vänster ventrikel - förhindrar ombyggnad av hjärtinfarkt vid långvarig användning.

Betyg 2,9 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Hosta som en bieffekt, måste definitivt korrigeras.

Ett värdig läkemedel av sin generation. Vanligtvis ordineras för äldre patienter, det är bekvämt att starta behandling för arteriell hypertoni. Priset är en viktig faktor för patienter (vanligtvis äldre åldersgrupp). Uttagssyndrom är sällsynt.

Betyg 0,8 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Två doser av läkemedlet. Mycket låg effektivitet.

Läkemedlet fungerade en gång. Mycket ofta ordineras till patienter. Tyvärr har många läkare fortfarande denna vana. Och mycket ofta finns det patienter som tar Enalapril. Mest av allt i glesbefolkade områden. Detta läkemedel har samma effekt som krita. Jag råder aldrig att ta det. Det finns faktiskt många bra analoger.

Betyg 3.8 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Sänker blodtrycket, har en positiv effekt på det kardiovaskulära systemet som helhet.

Inte lämpligt för alla patienter.

Läkemedlet är bra för att sänka trycket endast om det används under lång tid (kumulativ effekt), så du bör inte förvänta dig en stor effekt av det omedelbart. Du behöver bara ta enligt anvisningar från en läkare.

Betyg 3.8 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Med god patienttolerans, val av en adekvat dos och patientens efterlevnad av behandlingen intar det en värdig plats bland ACE-hämmare och i kombination med ett diuretikum under många år - "guldstandarden" vid behandling av arteriell hypertoni.

Hosta ofta, kontraindicerad för hedersartärstenos.

Betyg 2.1 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Ett beprövat läkemedel som ofta används av patienter. Tryckreduktionen är ganska effektiv men beror på tillverkaren. Det ursprungliga läkemedlet är det mest effektiva. Generisk rysk produktion med lågt pris är ineffektiv.

Den vanligaste biverkningen är torrhosta.

Jag rekommenderar det sällan i min praktik på grund av hosta.

Betyg 2.1 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Den enda fördelen är det låga priset.

Små doser på få håller trycket, många dricker det i handfullar. Man bör inte glömma den vanligaste biverkningen - torr hosta. Astmatiker är i allmänhet kontraindicerade.

Jag rekommenderar aldrig detta läkemedel till patienter - det finns mer moderna och effektiva läkemedel.

Betyg 4.6 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

"Enalapril" är ett av de universella läkemedlen för behandling av hjärt-kärlsjukdomar. Faktum är att när du väljer ett läkemedel måste du lita på tillverkaren, priset bestämmer ibland kvaliteten. Läkemedlet är indicerat för arteriell hypertoni, CHF, ischemisk hjärtsjukdom.

Mottagning 2 gånger om dagen. När det ackumuleras i kroppen orsakar det ofta en "torr" hosta.

Betyg 3.3 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Lågt pris, hjälp.

Vissa biverkningar, men inte alla.

God eftermiddag, mina kära vänner! Så mycket som vi alla vill inte använda droger, men tyvärr finns det situationer där du inte kan klara dig utan dem. Eller är det redan en sådan ålder när kroppen inte fungerar i olika organ och den behöver hjälpas. Vi pratar om Enalapril-tabletter, som är mycket billigare analogt med Enap.

Betyg 2.1 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Här spelar bara priset en roll, patienter kommer till apoteket - de ber om ett läkemedel för tryck, eller terapeuten ordinerar - farmor är glada att köpa ett sådant billigt läkemedel.

Det fungerar i min praxis hos mindre än 10% av patienterna, ofta tar de stora doser för att uppnå en effekt, här uppträder alla biverkningar.

Betyg 3.3 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Allt som du gillade med enalapril bör tillskrivas det ursprungliga läkemedlet "Renitek", i något mindre utsträckning - till högkvalitativa märkesgenerika (enap, ednit, etc.), men inte till öre ansiktslösa generika. Och tro mig, det handlar inte om priset - även om det också handlar om det: nästan alltid, när enalapril inte hjälpte med artär hypertoni, handlade det om en sådan ansiktsfri "enalapril". En mycket betydande del av läkemedelskostnaden kommer från tillverkarens / tillverkarens kostnader för kliniska prövningar med tusentals patienter som har behandlats i flera år och spårar förändringar i deras tillstånd / hälsa. Ingen kommer att göra detta för ett läkemedel som kostar 20-30 rubel. Och det skulle vara naivt att tänka att om "enalapril" skrivs på "Renitek", så är det samma som alla andra enalapril.

Det är nödvändigt att ta det två gånger om dagen, vilket inte alltid är bekvämt. Vid monoterapi är det osannolikt att målblodtrycksnivåerna kommer att uppnås - troligtvis krävs 1 eller till och med 2 läkemedel till. Hosta är möjligt, men inte alla. Det är omöjligt att förutsäga förekomsten av hosta i förväg.

Att förstå de komplicerade apotekets "ersättningar" kräver professionalism. Det ursprungliga läkemedlet är alltid att föredra, men patienterna har inte alltid pengarna att köpa det. Därför är vägen ut en högkvalitativ generik, som har resultaten av sina egna kliniska prövningar..

Patientrecensioner om enalapril

I ett par år nu har jag drabbats av högt blodtryck. Ärftlig. I receptionen rekommenderade läkaren mig att köpa Enalapril så att när nästa attack inträffade, kunde jag stoppa det på egen hand. Efter att ha lärt mig hur mycket läkemedlet kostar var jag uppriktigt sagt skeptisk till detta läkemedel. Jag vände mig vid att allt som läker idag är dyrt. Men jag köpte den ändå. Som det visade sig hjälper "Enalapril" verkligen till att lugna högt blodtryck. Efter att ha tagit p-piller blir det lättare efter 20 minuter. Nu håller jag den alltid i mitt medicinskåp.

Jag har drabbats av högt blodtryck i ungefär 5 år. Inledningsvis ordinerade läkaren Diroton-tabletter i samband med akupunktur. Men "Diroton" är inte ett billigt läkemedel. Jag bytte till Enalapril. Billigt för priset, det hjälper mycket bra, med tiden minskade dosen. Inga biverkningar observerades. Förvirrad endast av de många olika tillverkarna. Jag försökte köpa billigare från olika inhemska tillverkare och dyrare utländska. Stannade hos tillverkaren STADA med en orange rand. Kostnaden är 45-55 rubel. Jag märkte att på våren och hösten finns det dagar då trycket fortfarande ökar kraftigt, även om jag tar ett piller varje morgon. Jag rekommenderar "Enalapril".

Nyligen åkte jag till kliniken med högt blodtryck 160/105. Efter en kort behandling rekommenderades jag att hela tiden och regelbundet dricka läkemedlet "Enalapril". Den första veckan var trycket normalt, men efter stressen ökade det igen till 160/100 medan du tog drogen! På rekommendation av läkare och enligt instruktionerna måste dosen av läkemedlet ökas. Jag bestämde mig för att byta läkemedel: Jag valde a1-blockerare (jag är lite bekant med medicin). Under veckan tog jag läkemedlet "Doxazosin" i små doser, och senare slutade jag gradvis ta droger helt. Nu är trycket inom acceptabla gränser: i allmänhet stiger det inte över 140/90. Man kan dra slutsatsen att läkemedlet ska användas när det verkligen är nödvändigt och individuellt lämpligt för patienten..

Jag har tagit Enalapril i många år och det hjälper mig bra. Endast jugoslaviska tillverkare, från resten finns det hosta och bröstsmärtor, jag har letat efter ett läkemedel för tryck under mycket lång tid.

Min mamma har tagit detta läkemedel länge. Jag vill säga att detta läkemedel är mycket bra för att hjälpa henne att sänka högt blodtryck. Det är särskilt bra att detta läkemedel har en långvarig effekt, det vill säga mamma tar en tablett på morgonen och sedan bara på kvällen. Enalapril är billigt, tillgängligt även för pensionärer. Dessutom "Enalapril" hjälpte min mamma att klara av hjärtrytmstörningar. Efter att ha tagit drogen slutade hon klaga på hjärtklappning och smärta i hjärtat..

Jag har varit hypertensiv i mer än ett år. Jag började märka det nyligen efter att ha tagit Enalapril 5 mg tablett. muntorrhet dök upp och krossade templen. Nu har frågan blivit för mig, vad jag ska byta ut för att inte skada min hälsa. På morgonen tar jag Eutirox 159 mg. min sköldkörtel togs bort helt, sedan "Enalapril" 5 mg. och på natten "Amladipin 5 mg. Det höjer min puls lite.

År 2016 fick jag stroke. Anledningen är högt blodtryck. 165 x 100 och högre. En före detta militär man, trodde han att hans hälsa skulle åtminstone hålla i upp till 80 år. Men arrogans är inte bra! Efter en stroke tog han, som ordinerats av en läkare, starka läkemedel mot blodtryck. Efter ett år började trycket återgå till det normala. Det var då jag kom till "Enalapril". Det var nödvändigt att exakt motstå trycket i intervallet 140 till 80. Och för detta ändamål visade sig "Enalapril" vara det mest lämpliga. Läkemedlet är mycket effektivt, jämnar ut trycket smidigt, fungerar hela dagen, trycket håller sig inom 135 till 78, mycket mjukt, det finns ingen hosta. Men viktigast av allt är läkemedlet en profylax mot nefropati, Alzheimers sjukdom, åderförkalkning..

Jag började ta Enalapril för två år sedan. När en försvagande huvudvärk uppträdde insåg jag inte omedelbart att det var högt blodtryck. Jag tog inte Enalapril ensam, men jag lade också till ett aspirinpiller och det verkar som att jag hittade kombinationen som hjälper mig. Jag trodde att jag nu kommer att ha piller för livet, men hittills har det inte kommit till det. Jag tar det bara om jag känner obehagliga symtom med högt blodtryck. Enstaka dos - 5-10 mg. Läkemedlet är effektivt och jag hittade inga biverkningar. Läkemedlet hjälpte mig att förbättra min livskvalitet och hittade sin permanenta plats i mitt medicinskåp.

Jag tog "Enalapril" en halv tablett på 10 mg när mitt blodtryck steg. Han hjälper så-så. När jag ordinerades att ta det varje dag såg jag efter ett tag att jag hade bröstsmärtor efter att ha ätit. Trots påtrycket vägrade jag att acceptera det. Som ett resultat försvann smärtan efter cirka 4 dagar. Nu försöker jag undvika det och bara ta det när det behövs. Läkemedlet har mycket obehagliga biverkningar..

Jag tar enalapril, ett fantastiskt läkemedel. Bara han hjälpte mig. De skriver att astmatiker inte borde vara - inte sant. Det blev till och med lättare för mig att andas. Jag är funktionshindrad av den andra gruppen - astma. Trycket var 170 till 100. Andra dyra droger orsakade helt enkelt biverkningar, jag kunde inte göra någonting, bara att ta drogen tog upp mig. Alla har olika sjukdomsförlopp. Det är nödvändigt att välja.

Att ta enalopril tillsammans med allopurinol orsakar lungpatologi. Jag kvävde i flera år tills jag förstod orsaken med hjälp av Internet. Läkare var maktlösa att ställa en diagnos.

När hon släpptes från sjukhuset ordinerades min mamma enalapril. När jag fortfarande var på sjukhuset märkte jag att hon hostade, som inte fanns tidigare, före sjukhuset. Hostan är sådan att det blir läskigt att hon kvävs. Jag läste instruktionerna för enalapril, det visar sig att det inte passar alla. Var försiktig eller leta efter en ersättare.

Detta läkemedel har orsakat förmaksflimmer. Tänk på detta och använd försiktighet..

Jag vet inte hur och vem detta botemedel inte är lämpligt, men min mormor är den enda som räddar sig för att förhindra blodtryckssteg. Jag köper alltid en dos på 10. Trycket är en sådan sak som måste övervakas dagligen och förhindra att den ökar eller minskar. Och för detta måste enalapril användas varje dag, och inte bara när trycket redan har hoppat och du mår väldigt dålig. Dessutom är ingen immun mot en sådan olägenhet. Vi köper Enalapril från en inhemsk tillverkare, eftersom det är mycket billigare än importerade analoger, och deras verkan är likvärdig.

Jag skulle beskriva detta läkemedel som: "En gammal vän är bättre än två nya." Jag är en ärftlig hypertensiv med erfarenhet. Trycket ökar från ungdomar. För ungefär tio år sedan rekommenderades jag att ta enalapril på grundval av en fullständig undersökning. Läkemedlet är bra, mjukt. När det tas, sjunker trycket omedelbart. I min ungdom tog jag det 5 mg, bara när trycket ökade, medan det inte var så ofta. Nästan omedelbart förbättrades tillståndet, trycket sjönk. Tyvärr, med åldern, började trycket öka oftare och det blev svårare att få ner det. På råd från läkare försökte jag många andra mer moderna läkemedel. Men till slut återvände hon till den välkända enalaprilen. Nu tar jag det varje morgon. Trycket hålls inom acceptabla gränser. jag mår bra.

Jag kan inte säga något dåligt om detta läkemedel. Mamma rekommenderade det till mig. Hon tar det regelbundet. Jag är ofta nervös, orolig. Resultatet är högt blodtryck, huvudvärk, illamående och illamående. Och enalapril är alltid till hands. Hon drack ett halvt piller och trycket blev snabbt normalt, hennes tillstånd förbättrades. Jag observerar inte missbruk. Därför tror jag att det passar resten också.

Jag har neurocirkulatorisk dystoni med obetydliga avvikelser, yrket och arbetet kräver ofta en terapeut för antagning och ibland uppstod "dåliga" situationer som översteg trycket över 150/95. Mamma rådde mig, och jag tar ett 5 g piller på en halvtimme och inga problem! Jag känner inte något beroende.

Min far är ärftlig hypertensiv. Mycket ofta kände jag mig dålig på grund av högt blodtryck. Valet av ett läkemedel för att sänka blodtrycket är en enskild sak. Vilken typ av droger han inte har provat. Tills han kom till sjukhuset med överdrivet tryck och där rådde den behandlande läkaren detta läkemedel. Och efter att ha gått igenom försök och fel-metoden bestämde jag mig för enalapril. Just nu har problemet tagits bort från dagordningen. Har tagit det i tre år. Det viktigaste är att inte glömma att ta dina piller i tid. Läkemedlet är bra och är inte särskilt irriterande till en kostnad, med tanke på att det måste tas kontinuerligt.

Släpp formulär

DoseringFörpackningLagringFörsäljningHållbarhetstid
20, 40, 50, 60, 100

Instruktioner för användning av enalapril

Kort beskrivning

Enalapril tillhör ACE-hämmare (angiotensin-converting enzym). Människokroppen är en uppsättning av många biokemiska reaktioner som styr dess liv på mobilnivå. Renin-angiotensin-aldosteronsystemet är en av sådana cykler av successiva omvandlingar av biologiskt aktiva substanser, vilket spelar en viktig roll vid reglering av blodtryck och balans mellan vatten och salt. Genom att inaktivera en av de viktigaste länkarna i denna cykel - angiotensin - enalapril förhindras därigenom bildandet av binjurebarkhormonet aldosteron, vilket i sin tur orsakar blodtryckssänkning.

Enalapril är ett oumbärligt verktyg i medicinskåpet för alla patienter som lider av högt blodtryck. Förutom den hypotensiva effekten har den också många positiva egenskaper i förhållande till det kardiovaskulära systemet. Detta är en minskning av överskott av vaskulär ton och en minskning av belastningen på hjärtmuskeln och en mild diuretisk effekt. Den uttalade effekten av en enstaka dos av läkemedlet känns 4-6 timmar efter administrering och kvarstår hela dagen. Man bör dock inte förvänta sig mirakel från honom här och nu: personer med hjärtsvikt måste ta enalapril i minst 6 månader för att uppnå en tydlig klinisk effekt..

Fördelen med enalapril är att det inte behövs någon rabatt på din gastronomiska dagliga rutin: den kan tas när som helst, oavsett måltid. Det finns många regimer för att ta detta läkemedel, beroende på sjukdomen och patientens ålder. Som en allmän regel är den initiala dagliga dosen 5 mg vid behandling av arteriell hypertoni med enalapril i "solo" -läget. I avsaknad av tydliga resultat efter 7-14 dagar ökas dosen med ytterligare 5 mg och så vidare upp till 40 mg, över vilken man inte ska stiga.

Äldre patienter är mer mottagliga för verkan av enalapril, vilket manifesterar sig i en något mer uttalad och långvarig hypotensiv effekt. Detta beror på den minskade utsöndringen av enalapril hos äldre patienter. I sådana fall rekommenderas att den initiala dagliga dosen minskas till 1,25 mg.

Enalapril fungerar bra både i kombination med andra blodtryckssänkande läkemedel och ensam. Tidpunkten för att ta läkemedlet beror på den observerade effekten. Dosen av läkemedlet, vid vilken dess distinkta terapeutiska effekt uppnåddes, är inte en orubblig konstant och kan därefter reduceras till underhållsvärden.

Farmakologi

ACE-hämmare. Det är ett läkemedel från vilket den aktiva metaboliten enalaprilat bildas i kroppen. Man tror att mekanismen för antihypertensiv verkan är associerad med konkurrerande hämning av ACE-aktivitet, vilket leder till en minskning av omvandlingshastigheten för angiotensin I till angiotensin II (som har en uttalad vasokonstriktoreffekt och stimulerar utsöndringen av aldosteron i binjurebarken).

Som ett resultat av en minskning av koncentrationen av angiotensin II uppstår en sekundär ökning av reninaktiviteten i plasma på grund av eliminering av negativ återkoppling under frisättningen av renin och en direkt minskning av aldosteronsekretionen. Dessutom verkar enalaprilat ha en effekt på kinin-kallikreinsystemet, vilket förhindrar nedbrytning av bradykinin..

På grund av den vasodilaterande effekten minskar det OPSS (efterbelastning), trycket på kilning i lungkapillärerna (förbelastning) och motstånd i lungkärlen; ökar hjärt- och träningstoleransen.

Hos patienter med kronisk hjärtsvikt ökar långvarig användning av enalapril träningstolerans och minskar svårighetsgraden av hjärtsvikt (bedömd enligt NYHA-kriterier). Enalapril hos patienter med mild till måttlig hjärtsvikt bromsar dess progression och saktar också utvecklingen av vänster ventrikulär dilatation. Vid dysfunktion i vänster kammare minskar enalapril risken för större ischemiska utfall (inklusive incidensen av hjärtinfarkt och antalet sjukhusvistelser för instabil angina).

Farmakokinetik

När det tas oralt absorberas cirka 60% från mag-tarmkanalen. Samtidigt intag av mat påverkar inte absorptionen. Det metaboliseras i levern genom hydrolys med bildandet av enalaprilat, på grund av den farmakologiska aktiviteten av vilken den hypotensiva effekten uppnås. Plasmaproteinbindning av enalaprilat är 50-60%.

T1/2 enalaprilat är 11 timmar och ökar med njursvikt. Efter oral administrering utsöndras 60% av dosen genom njurarna (20% som enalapril, 40% som enalaprilat), 33% utsöndras genom tarmarna (6% som enalapril, 27% som enalaprilat). Efter intravenös administrering av enalaprilat utsöndras 100% av njurarna oförändrat.

Släpp formulär

Biljard1 flik.
enalapril5 mg

10 stycken. - konturerad cellförpackning (1) - kartongförpackningar.
10 stycken. - konturcellförpackning (2) - kartongförpackningar.
10 stycken. - konturcellsförpackningar (3) - kartongförpackningar.
10 stycken. - konturcellpaket (5) - kartongpaket.
10 stycken. - blisterförpackningar (2) - kartongförpackningar.
20 st. - blisterförpackningar (1) - kartongförpackningar.
20 st. - blisterförpackningar (2) - kartongförpackningar.

Dosering

För oral administrering är initialdosen 2,5-5 mg 1 gång / dag. Genomsnittlig dos - 10-20 mg / dag i två uppdelade doser.

Vid intravenös administrering - 1,25 mg var 6: e timme. För att upptäcka överdriven hypotoni hos patienter med natriumbrist och uttorkning orsakad av tidigare diuretikabehandling, till patienter som får diuretika, liksom vid njursvikt, administreras en initial dos på 625 mg. Om det finns ett otillräckligt kliniskt svar kan denna dos upprepas efter 1 timme och behandlingen kan fortsättas i en dos av 1,25 mg var 6: e timme..

Den maximala dagliga orala dosen är 80 mg..

Samspel

Vid samtidig användning med immunsuppressiva medel, cytostatika, ökar risken för att utveckla leukopeni.

Med samtidig användning av kaliumsparande diuretika (inklusive spironolakton, triamteren, amilorid), kan kaliumpreparat, saltersättningar och kosttillskott innehållande kalium utvecklas hyperkalemi (särskilt hos patienter med nedsatt njurfunktion), eftersom ACE-hämmare minskar innehållet av aldosteron, vilket leder till en kvarhållande av kalium i kroppen mot bakgrund av att begränsa utsöndringen av kalium eller dess ytterligare intag i kroppen.

Med samtidig användning av opioida analgetika och bedövningsmedel förbättras den antihypertensiva effekten av enalapril..

Med samtidig användning av "loop" -diuretika, tiaziddiuretika, förbättras den blodtryckssänkande effekten. Det finns en risk att utveckla hypokalemi. Ökad risk för njursvikt.

Vid samtidig användning med azatioprin kan anemi utvecklas, vilket beror på hämning av aktiviteten av erytropoietin under påverkan av ACE-hämmare och azatioprin..

Ett fall av anafylaktisk reaktion och hjärtinfarkt med användning av allopurinol hos en patient som får enalapril beskrivs.

Acetylsalicylsyra i höga doser kan minska den antihypertensiva effekten av enalapril.

Det har inte fastställts definitivt huruvida acetylsalicylsyra minskar den terapeutiska effekten av ACE-hämmare hos patienter med kranskärlssjukdom och hjärtsvikt. Arten av denna interaktion beror på sjukdomsförloppet..

Acetylsalicylsyra, genom att hämma COX och prostaglandinsyntes, kan orsaka vasokonstriktion, vilket leder till en minskning av hjärtvolymen och försämring av tillståndet hos patienter med hjärtsvikt som får ACE-hämmare.

Med samtidig användning av betablockerare, metyldopa, nitrater, kalciumkanalblockerare, hydralazin, prazosin är en ökning av den blodtryckssänkande effekten möjlig.

Vid samtidig användning med NSAID (inklusive med indometacin) minskar den antihypertensiva effekten av enalapril, uppenbarligen på grund av hämning av prostaglandinsyntes under påverkan av NSAID (som antas spela en roll i utvecklingen av den hypotensiva effekten av ACE-hämmare). Risken för att utveckla nedsatt njurfunktion ökar; hyperkalemi är sällsynt.

Med samtidig användning av insulin, hypoglykemiska medel, sulfonureidderivat, kan hypoglykemi utvecklas.

Med samtidig användning av ACE-hämmare och interleukin-3 finns det en risk att utveckla artär hypotension.

Vid samtidig användning med clozapin finns rapporter om utvecklingen av synkope.

Vid användning samtidigt med klomipramin har en ökad verkan av klomipramin och utveckling av toxiska effekter rapporterats..

Vid samtidig användning med co-trimoxazol har fall av hyperkalemi beskrivits.

Vid samtidig användning med litiumkarbonat ökar koncentrationen av litium i blodserumet, vilket åtföljs av symtom på litiumförgiftning.

När den appliceras samtidigt med orlistat minskar den antihypertensiva effekten av enalapril, vilket kan leda till en signifikant ökning av blodtrycket, utvecklingen av en hypertensiv kris.

Man tror att med samtidig användning med prokainamid är en ökning av risken för att utveckla leukopeni möjlig.

Vid samtidig användning med enalapril minskar effekten av läkemedel som innehåller teofyllin.

Det finns rapporter om utvecklingen av akut njursvikt hos patienter efter njurtransplantation vid samtidig användning med cyklosporin.

Vid samtidig användning med cimetidin ökar T1 / 21/2 enalapril och dess koncentration i blodplasma ökar.

Man tror att det är möjligt att minska effektiviteten av blodtryckssänkande läkemedel när de används samtidigt med erytropoietiner.

Vid samtidig användning med etanol ökar risken för att utveckla artär hypotension.

Bieffekter

Från sidan av centrala nervsystemet och perifera nervsystemet: yrsel, huvudvärk, trötthet, ökad trötthet; mycket sällan vid höga doser - sömnstörningar, nervositet, depression, obalans, parestesi, tinnitus.

Från sidan av det kardiovaskulära systemet: ortostatisk hypotoni, svimning, hjärtklappning, smärta i hjärtat; mycket sällan vid höga doser - värmevallningar.

Från matsmältningssystemet: illamående; sällan - muntorrhet, buksmärta, kräkningar, diarré, förstoppning, leversvikt, ökad aktivitet av levertransaminaser, ökad koncentration av bilirubin i blodet, hepatit, pankreatit; mycket sällan vid höga doser - glossit.

Från det hematopoietiska systemet: sällan - neutropeni; hos patienter med autoimmuna sjukdomar - agranulocytos.

Från urinvägarna: sällan - nedsatt njurfunktion, proteinuri.

Från andningsorganen: torr hosta.

Från reproduktionssystemet: mycket sällan, när det används i höga doser - impotens.

Dermatologiska reaktioner: mycket sällan, vid höga doser, håravfall.

Allergiska reaktioner: sällan - hudutslag, Quinckes ödem.

Andra: sällan - hyperkalemi, muskelkramper.

Indikationer

Arteriell hypertoni (inklusive renaskulär), kronisk hjärtsvikt (som en del av kombinationsbehandling).

Kronisk hjärtsvikt (som en del av kombinationsbehandling).

Förebyggande av utveckling av kliniskt signifikant hjärtsvikt hos patienter med asymtomatisk dysfunktion i vänster kammare (som en del av kombinationsbehandling).

Förebyggande av koronar ischemi hos patienter med dysfunktion i vänster kammare för att minska förekomsten av hjärtinfarkt och minska förekomsten av sjukhusvistelser för instabil angina.

Kontraindikationer

Angioödem, bilateral stenos i njurartärerna eller stenos i njurartären i en enda njure, hyperkalemi, porfyri, samtidig användning med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsatt njurfunktion (CC all

Patientrecensioner om enalapril

I ett par år nu har jag drabbats av högt blodtryck. Ärftlig. I receptionen rekommenderade läkaren mig att köpa Enalapril så att när nästa attack inträffade, kunde jag stoppa det på egen hand. Efter att ha lärt mig hur mycket läkemedlet kostar var jag uppriktigt sagt skeptisk till detta läkemedel. Jag vände mig vid att allt som läker idag är dyrt. Men jag köpte den ändå. Som det visade sig hjälper "Enalapril" verkligen till att lugna högt blodtryck. Efter att ha tagit p-piller blir det lättare efter 20 minuter. Nu håller jag den alltid i mitt medicinskåp.

Jag har drabbats av högt blodtryck i ungefär 5 år. Inledningsvis ordinerade läkaren Diroton-tabletter i samband med akupunktur. Men "Diroton" är inte ett billigt läkemedel. Jag bytte till Enalapril. Billigt för priset, det hjälper mycket bra, med tiden minskade dosen. Inga biverkningar observerades. Förvirrad endast av de många olika tillverkarna. Jag försökte köpa billigare från olika inhemska tillverkare och dyrare utländska. Stannade hos tillverkaren STADA med en orange rand. Kostnaden är 45-55 rubel. Jag märkte att på våren och hösten finns det dagar då trycket fortfarande ökar kraftigt, även om jag tar ett piller varje morgon. Jag rekommenderar "Enalapril".

Nyligen åkte jag till kliniken med högt blodtryck 160/105. Efter en kort behandling rekommenderades jag att hela tiden och regelbundet dricka läkemedlet "Enalapril". Den första veckan var trycket normalt, men efter stressen ökade det igen till 160/100 medan du tog drogen! På rekommendation av läkare och enligt instruktionerna måste dosen av läkemedlet ökas. Jag bestämde mig för att byta läkemedel: Jag valde a1-blockerare (jag är lite bekant med medicin). Under veckan tog jag läkemedlet "Doxazosin" i små doser, och senare slutade jag gradvis ta droger helt. Nu är trycket inom acceptabla gränser: i allmänhet stiger det inte över 140/90. Man kan dra slutsatsen att läkemedlet ska användas när det verkligen är nödvändigt och individuellt lämpligt för patienten..

Jag har tagit Enalapril i många år och det hjälper mig bra. Endast jugoslaviska tillverkare, från resten finns det hosta och bröstsmärtor, jag har letat efter ett läkemedel för tryck under mycket lång tid.

Min mamma har tagit detta läkemedel länge. Jag vill säga att detta läkemedel är mycket bra för att hjälpa henne att sänka högt blodtryck. Det är särskilt bra att detta läkemedel har en långvarig effekt, det vill säga mamma tar en tablett på morgonen och sedan bara på kvällen. Enalapril är billigt, tillgängligt även för pensionärer. Dessutom "Enalapril" hjälpte min mamma att klara av hjärtrytmstörningar. Efter att ha tagit drogen slutade hon klaga på hjärtklappning och smärta i hjärtat..

Jag har varit hypertensiv i mer än ett år. Jag började märka det nyligen efter att ha tagit Enalapril 5 mg tablett. muntorrhet dök upp och krossade templen. Nu har frågan blivit för mig, vad jag ska byta ut för att inte skada min hälsa. På morgonen tar jag Eutirox 159 mg. min sköldkörtel togs bort helt, sedan "Enalapril" 5 mg. och på natten "Amladipin 5 mg. Det höjer min puls lite.

År 2016 fick jag stroke. Anledningen är högt blodtryck. 165 x 100 och högre. En före detta militär man, trodde han att hans hälsa skulle åtminstone hålla i upp till 80 år. Men arrogans är inte bra! Efter en stroke tog han, som ordinerats av en läkare, starka läkemedel mot blodtryck. Efter ett år började trycket återgå till det normala. Det var då jag kom till "Enalapril". Det var nödvändigt att exakt motstå trycket i intervallet 140 till 80. Och för detta ändamål visade sig "Enalapril" vara det mest lämpliga. Läkemedlet är mycket effektivt, jämnar ut trycket smidigt, fungerar hela dagen, trycket håller sig inom 135 till 78, mycket mjukt, det finns ingen hosta. Men viktigast av allt är läkemedlet en profylax mot nefropati, Alzheimers sjukdom, åderförkalkning..

Jag började ta Enalapril för två år sedan. När en försvagande huvudvärk uppträdde insåg jag inte omedelbart att det var högt blodtryck. Jag tog inte Enalapril ensam, men jag lade också till ett aspirinpiller och det verkar som att jag hittade kombinationen som hjälper mig. Jag trodde att jag nu kommer att ha piller för livet, men hittills har det inte kommit till det. Jag tar det bara om jag känner obehagliga symtom med högt blodtryck. Enstaka dos - 5-10 mg. Läkemedlet är effektivt och jag hittade inga biverkningar. Läkemedlet hjälpte mig att förbättra min livskvalitet och hittade sin permanenta plats i mitt medicinskåp.

Jag tog "Enalapril" en halv tablett på 10 mg när mitt blodtryck steg. Han hjälper så-så. När jag ordinerades att ta det varje dag såg jag efter ett tag att jag hade bröstsmärtor efter att ha ätit. Trots påtrycket vägrade jag att acceptera det. Som ett resultat försvann smärtan efter cirka 4 dagar. Nu försöker jag undvika det och bara ta det när det behövs. Läkemedlet har mycket obehagliga biverkningar..

Jag tar enalapril, ett fantastiskt läkemedel. Bara han hjälpte mig. De skriver att astmatiker inte borde vara - inte sant. Det blev till och med lättare för mig att andas. Jag är funktionshindrad av den andra gruppen - astma. Trycket var 170 till 100. Andra dyra droger orsakade helt enkelt biverkningar, jag kunde inte göra någonting, bara att ta drogen tog upp mig. Alla har olika sjukdomsförlopp. Det är nödvändigt att välja.

Att ta enalopril tillsammans med allopurinol orsakar lungpatologi. Jag kvävde i flera år tills jag förstod orsaken med hjälp av Internet. Läkare var maktlösa att ställa en diagnos.

När hon släpptes från sjukhuset ordinerades min mamma enalapril. När jag fortfarande var på sjukhuset märkte jag att hon hostade, som inte fanns tidigare, före sjukhuset. Hostan är sådan att det blir läskigt att hon kvävs. Jag läste instruktionerna för enalapril, det visar sig att det inte passar alla. Var försiktig eller leta efter en ersättare.

Detta läkemedel har orsakat förmaksflimmer. Tänk på detta och använd försiktighet..

Jag vet inte hur och vem detta botemedel inte är lämpligt, men min mormor är den enda som räddar sig för att förhindra blodtryckssteg. Jag köper alltid en dos på 10. Trycket är en sådan sak som måste övervakas dagligen och förhindra att den ökar eller minskar. Och för detta måste enalapril användas varje dag, och inte bara när trycket redan har hoppat och du mår väldigt dålig. Dessutom är ingen immun mot en sådan olägenhet. Vi köper Enalapril från en inhemsk tillverkare, eftersom det är mycket billigare än importerade analoger, och deras verkan är likvärdig.

Jag skulle beskriva detta läkemedel som: "En gammal vän är bättre än två nya." Jag är en ärftlig hypertensiv med erfarenhet. Trycket ökar från ungdomar. För ungefär tio år sedan rekommenderades jag att ta enalapril på grundval av en fullständig undersökning. Läkemedlet är bra, mjukt. När det tas, sjunker trycket omedelbart. I min ungdom tog jag det 5 mg, bara när trycket ökade, medan det inte var så ofta. Nästan omedelbart förbättrades tillståndet, trycket sjönk. Tyvärr, med åldern, började trycket öka oftare och det blev svårare att få ner det. På råd från läkare försökte jag många andra mer moderna läkemedel. Men till slut återvände hon till den välkända enalaprilen. Nu tar jag det varje morgon. Trycket hålls inom acceptabla gränser. jag mår bra.

Jag kan inte säga något dåligt om detta läkemedel. Mamma rekommenderade det till mig. Hon tar det regelbundet. Jag är ofta nervös, orolig. Resultatet är högt blodtryck, huvudvärk, illamående och illamående. Och enalapril är alltid till hands. Hon drack ett halvt piller och trycket blev snabbt normalt, hennes tillstånd förbättrades. Jag observerar inte missbruk. Därför tror jag att det passar resten också.

Jag har neurocirkulatorisk dystoni med obetydliga avvikelser, yrket och arbetet kräver ofta en terapeut för antagning och ibland uppstod "dåliga" situationer som översteg trycket över 150/95. Mamma rådde mig, och jag tar ett 5 g piller på en halvtimme och inga problem! Jag känner inte något beroende.

Min far är ärftlig hypertensiv. Mycket ofta kände jag mig dålig på grund av högt blodtryck. Valet av ett läkemedel för att sänka blodtrycket är en enskild sak. Vilken typ av droger han inte har provat. Tills han kom till sjukhuset med överdrivet tryck och där rådde den behandlande läkaren detta läkemedel. Och efter att ha gått igenom försök och fel-metoden bestämde jag mig för enalapril. Just nu har problemet tagits bort från dagordningen. Har tagit det i tre år. Det viktigaste är att inte glömma att ta dina piller i tid. Läkemedlet är bra och är inte särskilt irriterande till en kostnad, med tanke på att det måste tas kontinuerligt.

Artiklar Om Åderförkalkning