Medicinsk informationsportal "Vivmed"

För att undvika ytterligare problem när du behandlar medicinsk dokumentation måste du kontakta officiella institutioner.

Ett läkarintyg i formuläret 095u är ett formulär som bekräftar tillfälligt funktionshinder för studenter och studenter, vilket kan förknippas med sjukdom, öppenvård och öppenvård, rehabilitering efter skador, karantän.

 • Läs mer om hur du utfärdar ett 095u-certifikat snabbt och officiellt
 • Logga in eller registrera dig för att skicka kommentarer

Sidor

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • fem
 • 6
 • 7
 • 8
 • nio
 • ...
 • Nästa >
 • sista "

Vilka muskler är

Huden är det största organet i människokroppen, men huvuddelen av kroppsvikten består av olika typer av muskler: hos en vuxen man, upp till 40%, hos en kvinna i genomsnitt över 30%.

Genetisk predisposition för cancer

Tillväxten av en malign tarmtumör kan vara obemärkt tills den leder till tarmobstruktion eller andra symtom som blödning. Vid denna tid kan tumörprocessen redan påverka andra organ, såsom levern.

Andningsreglering

En inhalator som innehåller en aerosol (ibland en steroid) leder den in i de smala luftvägarna hos en person med bronkialastma för att få dem att utvidgas.

Postpartum depression

Graviditet är en fantastisk och samtidigt spännande och svår händelse i varje kvinnas liv. När ett barn föds har en kvinna många svårigheter och problem, och en av de viktigaste är postpartumdepression..

Hy

Händer av en indisk brud. Dessa rödorange henna-mönster pryder händerna på kvinnor i Indien och Mellanöstern. Henna, extraherad från Lawsonia inermis-växten, har använts här för att färglägga hud och hår i över 5000 år..

Hypertonisk sjukdom

Hypertension (essentiell arteriell hypertoni, primär arteriell hypertoni) är en kronisk sjukdom som kännetecknas av en långvarig ihållande ökning av blodtrycket. Diagnosen hypertoni ställs vanligtvis genom att utesluta alla former av sekundär hypertoni.

Enligt rekommendationerna från Världshälsoorganisationen (WHO) anses blodtrycket vara normalt om det inte överstiger 140/90 mm Hg. Konst. Överstiger denna indikator är över 140-160 / 90-95 mm Hg. Konst. i vila vid mätning två gånger under två medicinska undersökningar indikerar förekomsten av högt blodtryck hos patienten.

Hypertensiv sjukdom står för cirka 40% av den totala strukturen för hjärt-kärlsjukdomar. Hos kvinnor och män förekommer det med samma frekvens, risken för att utvecklas ökar med åldern.

Rätt, korrekt vald behandling av högt blodtryck kan bromsa sjukdomsprogressionen och förhindra utvecklingen av komplikationer.

Orsaker och riskfaktorer

Bland de viktigaste faktorerna som bidrar till utvecklingen av högt blodtryck är brott mot regleringsaktiviteten i de högre delarna av centrala nervsystemet, som styr inre organens arbete. Därför utvecklas sjukdomen ofta mot bakgrund av upprepad psyko-emotionell stress, exponering för vibrationer och buller och arbete på natten. En viktig roll spelas av en genetisk predisposition - sannolikheten för högt blodtryck ökar i närvaro av två eller flera nära släktingar som lider av denna sjukdom. Hypertoni utvecklas ofta mot bakgrund av patologier i sköldkörteln, binjurarna, diabetes mellitus, ateroskleros.

Riskfaktorer inkluderar:

 • klimakteriet hos kvinnor;
 • övervikt;
 • brist på fysisk aktivitet;
 • äldre ålder;
 • förekomsten av dåliga vanor;
 • Överdriven konsumtion av bordssalt, vilket kan orsaka kramp i blodkärlen och vätskeretention;
 • ogynnsam ekologisk situation.

Klassificering av högt blodtryck

Det finns flera klassificeringar av högt blodtryck.

Sjukdomen kan vara godartad (långsamt progressiv) eller malign (snabb progressiv).

Beroende på nivån av diastoliskt blodtryck, hypertoni i lungan (diastoliskt blodtryck mindre än 100 mm Hg), måttlig (100-115 mm Hg) och svår (mer än 115 mm Hg) kurs.

Beroende på nivån på det ökade blodtrycket skiljer sig tre grader av högt blodtryck:

 1. 140-159 / 90-99 mm Hg. Konst.;
 2. 160-179 / 100-109 mm Hg. Konst.;
 3. mer än 180/110 mm Hg. st.

Klassificering av högt blodtryck:

Blodtryck (BP)

Systoliskt blodtryck (mm Hg)

Diastoliskt blodtryck (mm Hg)

Diagnostik

Vid insamling av klagomål och anamnes hos patienter med misstänkt högt blodtryck ägnas särskild uppmärksamhet åt patientens exponering för negativa faktorer som bidrar till högt blodtryck, förekomsten av högt blodtryck, nivån på ökat blodtryck, symtomens varaktighet.

Den huvudsakliga diagnostiska metoden är den dynamiska mätningen av blodtrycket. För att få oskadad information bör blodtrycket mätas i en lugn miljö, stoppa fysisk aktivitet, äta, kaffe och te, röka och ta mediciner som kan påverka blodtrycksnivån på en timme. Blodtrycksmätningar kan göras när du står, sitter eller ligger, med armen som ska manschetteras på samma nivå som hjärtat. Vid det första läkarbesöket mäts blodtrycket på båda händerna. Den upprepade mätningen utförs på 1-2 minuter. Vid asymmetri av blodtryck mer än 5 mm Hg. Konst. efterföljande mätningar görs på armen där de högre värdena erhölls. Om de upprepade mätningarna är olika anses det aritmetiska medelvärdet vara sant. Dessutom ombeds patienten att mäta blodtrycket hemma under en tid..

Laboratorieundersökningen inkluderar ett allmänt blod- och urintest, ett biokemiskt blodprov (bestämning av glukos, totalt kolesterol, triglycerider, kreatinin, kalium). För att studera njurfunktionen kan det vara tillrådligt att genomföra urinprover enligt Zimnitsky och Nechiporenko.

Instrumentdiagnostik inkluderar magnetisk resonanstomografi av hjärnans och halsens kärl, EKG, ekokardiografi, ultraljud i hjärtat (en ökning av de vänstra sektionerna bestäms). Du kan också behöva aortografi, urografi, datortomografi eller magnetisk resonansavbildning av njurarna och binjurarna. En oftalmologisk undersökning utförs för att identifiera hypertensiv angioretinopati, förändringar i synnervhuvudet.

Med en lång kurs av högt blodtryck i avsaknad av behandling eller vid en malign form av sjukdomen skadas målkroppens blodkärl (hjärna, hjärta, ögon, njurar) hos patienter..

Behandling av högt blodtryck

Huvudmålen för behandling av högt blodtryck är att sänka blodtrycket och förhindra komplikationer. Ett fullständigt botemedel mot högt blodtryck är inte möjligt, men adekvat terapi av sjukdomen gör det möjligt att stoppa utvecklingen av den patologiska processen och minimera risken för hypertensiva kriser, fylld med utvecklingen av allvarliga komplikationer.

Läkemedelsbehandling för högt blodtryck består huvudsakligen av användning av blodtryckssänkande läkemedel som hämmar vasomotorisk aktivitet och produktion av noradrenalin. Patienter med essentiell hypertoni kan också ordineras blodplättmedel, diuretika, lipidsänkande och hypoglykemiska medel, lugnande medel. Om behandlingen är otillräcklig kan kombinationsbehandling med flera blodtryckssänkande läkemedel rekommenderas. Med utvecklingen av en hypertensiv kris bör blodtrycket sänkas inom en timme, annars ökar risken för allvarliga komplikationer, inklusive dödsfall. I detta fall administreras blodtryckssänkande läkemedel genom injektion eller i en dropper.

Oavsett sjukdomsstadiet för patienter är en av de viktigaste behandlingsmetoderna dietterapi. Kosten innehåller livsmedel som är rika på vitaminer, magnesium och kalium, användningen av bordssalt är kraftigt begränsad, alkoholhaltiga drycker, feta och stekt mat är uteslutna. I närvaro av fetma bör kaloriinnehållet i den dagliga kosten minskas, socker, konfektyr, bakverk undantas från menyn.

Patienterna visas måttlig fysisk aktivitet: fysioterapiövningar, simning, promenader. Massage har terapeutisk effektivitet.

Patienter med essentiell hypertoni bör sluta röka. Det är också viktigt att minska din exponering för stress. För detta ändamål rekommenderas psykoterapeutiska metoder som ökar stressmotståndet, träning i avslappningstekniker. Balneoterapi ger en bra effekt.

Effektiviteten av behandlingen bedöms genom att uppnå kortvarig (sänkning av blodtrycket till en nivå av god tolerans), medellång sikt (förhindra utveckling eller progression av patologiska processer i målorgan) och långsiktiga (förhindra utveckling av komplikationer, förlänga patientens liv) mål.

Möjliga komplikationer och konsekvenser

Med en långvarig kurs av högt blodtryck i frånvaro av behandling eller vid en malign form av sjukdomen skadas blodkärlen i målorgan (hjärna, hjärta, ögon, njurar) hos patienter. Instabil blodtillförsel till dessa organ leder till utveckling av angina pectoris, cerebrovaskulär olycka, hemorragisk eller ischemisk stroke, encefalopati, lungödem, hjärtastma, näthinneavlossning, aortadissektion, vaskulär demens etc..

Prognos

Rätt, korrekt vald behandling av högt blodtryck kan sakta sjukdomsprogressionen och förhindra utvecklingen av komplikationer. I fallet med debut av högt blodtryck i ung ålder, den snabba utvecklingen av den patologiska processen och den allvarliga sjukdomsförloppet, försämras prognosen.

Hypertoni utgör cirka 40% av den totala strukturen för hjärt-kärlsjukdomar.

Förebyggande

För att förhindra utveckling av högt blodtryck rekommenderas:

 • korrigering av övervikt
 • balanserad diet;
 • avslag på dåliga vanor;
 • tillräcklig fysisk aktivitet
 • undvikande av fysisk och mental stress;
 • rationalisering av arbets- och vilaregimen.

Essentiell hypertoni WHO-klassificering

Uttrycket "arteriell hypertoni", "arteriell hypertoni" betyder ett syndrom med förhöjt blodtryck (BP) vid högt blodtryck och symtomatisk arteriell hypertoni.

Det bör betonas att det praktiskt taget inte finns någon semantisk skillnad i termer av "högt blodtryck" och "högt blodtryck". Som följer av etymologin är hyper från grekiska. över, över - ett prefix som indikerar ett överskott av normen; tensio - från lat. - Spänning; tonos - från grekiska. - spänning. Således betyder termerna "högt blodtryck" och "högt blodtryck" i princip samma sak - "överbelastning".

Historiskt (sedan GF Langs tid) har det utvecklats så att i Ryssland används termen "hypertoni" och följaktligen "arteriell hypertoni", i utländsk litteratur används termen "arteriell hypertoni".

Hypertoni (HD) förstås vanligtvis som en kronisk sjukdom, vars huvudsakliga manifestation är arteriellt hypertoni-syndrom, vilket inte är förknippat med närvaron av patologiska processer där en ökning av blodtrycket (BP) beror på kända, i många fall eliminerbara orsaker ("symptomatisk arteriell hypertoni") (Rekommendationer VNOK, 2004).

Klassificering av arteriell hypertoni

I. Stadier av högt blodtryck:

 • Hypertensiv hjärtsjukdom (HD) steg I antar inga förändringar i "målorganen".
 • Hypertensiv hjärtsjukdom (HD) steg II fastställs när det finns förändringar i ett eller flera "målorgan".
 • Steg III hypertoni (HD) upprättas i närvaro av associerade kliniska tillstånd.

II. Arteriell hypertoni grad:

Graderna för arteriell hypertoni (blodtrycksnivåer) presenteras i tabell 1. Om värdena för systoliskt blodtryck (BP) och diastoliskt blodtryck (BP) faller i olika kategorier fastställs en högre grad av arteriell hypertoni (AH). Mest exakt kan graden av arteriell hypertoni (AH) fastställas vid nydiagnostiserad arteriell hypertoni (AH) och hos patienter som inte tar blodtryckssänkande läkemedel.

Bord 1. Bestämning och klassificering av blodtrycksnivåer (mmHg)

Klassificeringen presenteras före 2017 och efter 2017 (inom parentes)
Blodtryckskategorier (BP)Systoliskt blodtryck (BP)Diastoliskt blodtryck (BP)
Optimalt blodtryck= 180 (> = 160 *)> = 110 (> = 100 *)
Isolerad systolisk hypertoni> = 140* - ny klassificering av graden av högt blodtryck från 2017 (ACC / AHA Hypertension Guidelines).

III. Kriterier för riskstratifiering hos hypertensiva patienter:

I. Riskfaktorer:

a) Grundläggande:
- män> 55 år 65 år
- rökning.

b) Dyslipidemi
TOC> 6,5 mmol / L (250 mg / dL)
LDL-C> 4,0 mmol / L (> 155 mg / dL)
HDLP 102 cm för män eller> 88 cm för kvinnor

e) C-reaktivt protein:
> 1 mg / dl)

f) Ytterligare riskfaktorer som negativt påverkar prognosen för en patient med arteriell hypertoni (AH):
- Nedsatt glukostolerans
- Stillasittande livsstil
- Ökad fibrinogen

g) Diabetes mellitus:
- Fasta blodglukos> 7 mmol / L (126 mg / dL)
- Blodglukos efter måltider eller 2 timmar efter intag av 75 g glukos> 11 mmol / L (198 mg / dL)

II. Skada på målorgan (hypertoni steg 2):

a) Ventrikulär hypertrofi:
EKG: Sokolov-Lyon skylt> 38 mm;
Cornell-produkt> 2440 mm x ms;
EchoCG: LVMI> 125 g / m2 för män och> 110 g / m2 för kvinnor
Rg-grafik av bröstet - kardio-thorax index> 50%

b) ultraljudstecken på förtjockning av artärväggen (tjockleken på halshinnan intima-media skikt> 0,9 mm) eller aterosklerotiska plack

c) En liten ökning av serumkreatinin 115-133 μmol / L (1,3-1,5 mg / dL) för män eller 107-124 μmol / L (1,2-1,4 mg / dL) för kvinnor

d) Mikroalbuminuri: 30-300 mg / dag; förhållande urinalbumin / kreatinin> 22 mg / g (2,5 mg / mmol) för män och> 31 mg / g (3,5 mg / mmol) för kvinnor

III. Associerade (samtidigt) kliniska tillstånd (hypertoni i steg 3)

a) Grundläggande:
- män> 55 år 65 år
- rökning

b) Dyslipidemi:
TOC> 6,5 mmol / L (> 250 mg / dL)
eller LDL-C> 4,0 mmol / L (> 155 mg / dL)
eller HDLP 102 cm för män eller> 88 cm för kvinnor

e) C-reaktivt protein:
> 1 mg / dl)

f) Ytterligare riskfaktorer som negativt påverkar prognosen för en patient med arteriell hypertoni (AH):
- Nedsatt glukostolerans
- Stillasittande livsstil
- Ökad fibrinogen

g) Ventrikulär hypertrofi
EKG: Sokolov-Lyon skylt> 38 mm;
Cornell-produkt> 2440 mm x ms;
EchoCG: LVMI> 125 g / m2 för män och> 110 g / m2 för kvinnor
Rg-grafik av bröstet - kardio-thorax index> 50%

h) ultraljudstecken på förtjockning av artärväggen (tjockleken på det intima media skiktet i halspulsådern> 0,9 mm) eller aterosklerotiska plack

i) En liten ökning av serumkreatinin 115-133 μmol / L (1,3-1,5 mg / dL) för män eller 107-124 μmol / L (1,2-1,4 mg / dL) för kvinnor

j) Mikroalbuminuri: 30-300 mg / dag; förhållande urinalbumin / kreatinin> 22 mg / g (2,5 mg / mmol) för män och> 31 mg / g (3,5 mg / mmol) för kvinnor

k) Cerebrovaskulär sjukdom:
Ischemisk stroke
Hemorragisk stroke
Övergående cerebrovaskulär olycka

l) Hjärtsjukdom:
Hjärtinfarkt
Angina pectoris
Koronar revaskularisering
Hjärtsvikt

m) Njursjukdom:
Diabetisk nefropati
Njursvikt (serumkreatinin> 133 μmol / L (> 5 mg / dL) för män eller> 124 μmol / L (> 1,4 mg / dL) för kvinnor
Proteinuri (> 300 mg / dag)

o) Perifer artärsjukdom:
Aortadissektionsaneurysm
Symtomatisk perifer arteriell sjukdom

n) Hypertensiv retinopati:
Blödning eller utsöndring
Svullnad i bröstvårtan i optisk nerv

Tabell 3. Riskstratifiering hos patienter med arteriell hypertoni (AH)

Förkortningar i tabellen nedan:
HP - låg risk,
SD - måttlig risk,
Sol - hög risk.

Andra riskfaktorer (RF)Hög ränta-
lin
130-139 / 85 - 89
AG 1 grad
140-159 / 90 - 99
AG klass 2
160-179 / 100-109
AG klass 3
> 180/110
Nej
HPSDBP
1-2 FRHPSDSDMycket VR
> 3 RF- eller målorganskador eller diabetesBPBPBPMycket VR
Föreningar-
etablerade kliniska tillstånd
Mycket VRMycket VRMycket VRMycket VR

Förkortningar i tabellen ovan:
HP - låg risk för högt blodtryck,
UR - måttlig risk för högt blodtryck,
VS - hög risk för arteriell hypertoni.

Klassificering av högt blodtryck i steg och grader

Den här artikeln beskriver kärnan i högt blodtryck, dess klassificering enligt olika principer, de karakteristiska egenskaperna hos sjukdomen, komplikationer som orsakas av denna sjukdom.

 1. Vad är högt blodtryck?
 2. Karaktäristiska egenskaper hos GB
 3. Klassificering av högt blodtryck enligt verkningsmekanismen
 4. Klassificering av högt blodtryck i steg
 5. Klassificering av högt blodtryck efter stadier av dess utveckling
 6. Klassificering av högt blodtryck efter blodtrycksnivån
 7. Riskfaktorer
 8. Det sympatiska nervsystemets roll i utvecklingen av högt blodtryck
 9. Vad kan vara komplikationerna av högt blodtryck?
 10. Undersökningsplan
 11. Differentiell diagnos

Vad är högt blodtryck?

Hypertension (HD) är en kronisk typ av hjärt-kärlsjukdom som åtföljs av en ökning av blodtrycket. leder till dysfunktion i hjärtat, lungorna, njurarna, hjärnan, nervsystemet. Kallas också arteriell hypertoni.

Ett antal faktorer bidrar till utvecklingen av högt blodtryck:

 • personens ålder.
 • hans vikt (närvaro av övervikt).
 • ohälsosam kost: äta fet, stekt, salt mat.
 • brist på vitaminer och mineraler.
 • missbruk.
 • psyko-emotionell överbelastning.
 • fel sätt att leva.

En person kan påverka dessa faktorer, vilket innebär att han kan förhindra utvecklingen av högt blodtryck, men det finns faktorer som bestäms av naturen, de kan inte påverkas. Dessa inkluderar: hög ålder, genetisk arv. Med en åldrande av en person, det finns en åldrande av hans kropp, slitage av organ och blodkärl. kolesterolplattor ackumuleras på kärlens väggar, som smalnar kärlets lumen och leder till ökat tryck (blodflödet försämras).

Karaktäristiska egenskaper hos GB

Enligt rekommendationerna från Världshälsoorganisationen (WHO) är blodtrycket normalt med systoliskt (övre) tryckvärde på 120-140 mm Hg. och diastoliskt (lägre) tryck 80-90 mm Hg.

Män och kvinnor är lika mottagliga för att utveckla denna sjukdom. Ofta åtföljs högt blodtryck av en sådan komplikation som åderförkalkning, vilket ömsesidigt komplicerar förloppet av högt blodtryck. En sådan tandem är dödsorsaken för människor..

Vad läkare säger om högt blodtryck

Jag har behandlat högt blodtryck i många år. Enligt statistik slutar högt blodtryck i 89% av fallen med hjärtinfarkt eller stroke och död. Nu dör ungefär två tredjedelar av patienterna under de första fem åren efter att de utvecklat sjukdomen.

Nästa faktum är att det är möjligt och nödvändigt att sänka trycket, men detta botar inte själva sjukdomen. Det enda läkemedlet som officiellt rekommenderas av hälsovårdsministeriet för behandling av högt blodtryck och som också används av kardiologer i deras arbete är Normaten. Läkemedlet verkar på orsaken till sjukdomen, vilket gör det möjligt att helt bli av med högt blodtryck. Dessutom kan alla invånare i Ryska federationen inom ramen för det federala programmet få det GRATIS.

Klassificering av högt blodtryck enligt verkningsmekanismen

Enligt denna princip delar WHO hypertoni i primär och sekundär.

 1. Primär - essentiell hypertoni. En separat sjukdom uppstår på grund av dysfunktion av blodflödet i kroppen.

Primär hypertoni har fem alternativ:

 • Njurpatologi: förstörelse av blodkärl eller njurfoder.
 • Avvikelser i endokrina systemet: binjursjukdomar är drivkraften för utveckling.
 • Förstörelse av nervsystemet, åtföljd av ökat intrakraniellt tryck. ICP är resultatet av trauma, hjärntumör.
 • hemodynamisk: abnormitet i hjärtat och blodkärlen.
 • Läkemedel: förgiftning på grund av överdosering.
 1. Sekundär - symtomatisk högt blodtryck. Sjukdomen manifesterar sig som en följd av någon annan sjukdom:
 • Njurproblem, förträngning av njurartärerna, njureinflammation.
 • Sköldkörteldysfunktion - hypertyreoidism.
 • binjur dysfunktion - hyperkortisolism syndrom, feokromoblastom.
 • Åderförkalkning, koarktation av aorta.

Viktig! En agronom från Barnaul med 8 års erfarenhet av högt blodtryck hittade ett gammalt recept, etablerad produktion och släppte en produkt som en gång för alla kommer att befria dig från blodtrycksproblem. Fler detaljer.

Klassificering av högt blodtryck i steg

 1. Steg I - ökat tryck, inre organ förändras inte, deras funktion försämras inte.
 2. Steg II - ökat tryck, åtföljd av omvandlingen av inre organ: vänsterkammarhypertrofi, kranskärlssjukdom, fundusförändring.

Åtminstone ett av symtomen på organdysfunktion är närvarande:

 • Vänster ventrikulär hypertrofi.
 • Allmän eller segmentell retinal angiopati.
 • Betydande urinprotein, hög kreatinin.
 • Vaskulär undersökning avslöjade symtom på vaskulär ateroskleros.
 1. Steg III - en ökning av trycket åtföljd av förändringar i inre organ och deras funktionalitet. Detta steg kan leda till utvecklingen av en hypertensiv kris..
 • Från hjärtats sida observeras angina pectoris, insufficiens, hjärtinfarkt kan utvecklas.
 • Från sidan av hjärnan finns en dysfunktion i blodcirkulationen i hjärnan, en stroke kan utvecklas, även encefalopati.
 • Från fundussidan observeras blödning och effusion, åtföljd av svullnad i optisk bröstvårta eller utan.
 • Från sidan av njurarna observeras kronisk svikt.
 • Från sidan av kärlen finns det aortaaneurysm, blockering av artärerna i övre och nedre extremiteterna.

Klassificering av högt blodtryck efter stadier av dess utveckling

 1. Inledande skede. Tillhör det övergående. Huvudsymptomet är en instabil ökning av trycket under dagen (ibland en enkel ökning, ibland hopp). i detta skede märker personen inte sjukdomen, klagar på väderförhållandena etc. Personen känner sig normal.
 2. Stabil scen. Hon kännetecknas av långvarigt högt blodtryck. Det åtföljs av dålig hälsa, suddig syn, smärta i huvudet. Essentiell hypertoni utvecklas gradvis och påverkar viktiga organ och främst hjärtat.
 3. Sklerotisk scen. Vaskulära förändringar till aterosklerotiska inträffar, och andra organ påverkas också. Kombinationen av dessa processer förvärrar den övergripande bilden av sjukdomen..

Video

I enlighet med sjukdomens natur finns det högt blodtryck:

 • Godartad eller långsamt flytande. Sjukdomen har en långvarig utveckling, symtomen tenderar att öka gradvis. Patienten känner sig normal. Det finns perioder med förvärring, som är kort, och remission. Denna typ av GB kan behandlas.
 • Malign. Sjukdomen har en egenskap av förgänglighet, fortsätter med allvarliga förvärringar och är livshotande. Denna art är svår att kontrollera och svår att behandla..

Klassificering av högt blodtryck efter blodtrycksnivån

Den presenterade klassificeringen är den mest relevanta och praktiska. Eftersom det viktigaste för att förstå hypertoni är indikatorer på tryck och deras förändringar.

Tabell

I enlighet med symtomen på högt blodtryck, deras effekt på organ, finns det fyra typer av risker, nämligen:

 1. Risk 1. Hittade 1-2 manifestationsfaktorer, högt blodtryck i första graden. Andra organ påverkas inte, den möjliga döden de närmaste tio åren är minimal - 10%.
 2. Risk 2. Hypertoni av andra graden, manifestationsfaktorerna är oförändrade. Ett av målorganen påverkas, möjlig död under det kommande decenniet 15-20%.
 3. Risk 3. Hypertensiv sjukdom av tredje graden, 2-3 manifestationsfaktorer hittades. Komplikationer uppträder som förvärrar sjukdomsförloppet. Dödssannolikhet 25-30%.
 4. Risk 4. Högt blodtryck grad 3, men det finns mer än tre faktorer. Alla viktiga målorgan påverkas, sannolikheten för död är hög - 35% eller mer.

Det sympatiska nervsystemets roll i utvecklingen av högt blodtryck

Notera! Högt blodtryck - varför är blodtryckspiller skadliga? Dr. Bubnovsky om två säkra och enkla steg till livet utan högt blodtryck Läs mer »

Det sympatiska nervsystemet har en signifikant effekt på högt blodtryck, nämligen tillståndet för dess spänning. Detta komplex av symtom kallas sympatikotoni, när tonen i det sympatiska NN överstiger tonen hos det parasympatiska NN. Det manifesterar sig på grund av överdriven konsumtion av natrium, alkohol, rökning etc..

Sympathicotonia ökar hjärtfrekvensen, vaskulär ton och allmän perifer vaskulär resistens. Ökar stress på blodkärlen och ökar blodtrycket.

Vad kan vara komplikationerna av högt blodtryck?

Det primära hotet om högt blodtryck är komplikationer i hjärtats och blodkärlens arbete. Enligt WHO är avhuggad hypertoni essentiell hypertoni i kombination med skador på hjärtat och vänster kammare. Denna typ av högt blodtryck har irreversibla konsekvenser och svår behandling.

Om tryckfall inte behandlas kan patologi förekomma i arbetet med vilket organ som helst. Kan utvecklas:

 • Angina pectoris.
 • Hjärtinfarkt.
 • Hjärninfarkt.
 • Akuta cirkulationsstörningar i hjärnan med bristningar i blodkärlen.
 • Puffiness i lungorna.
 • Lossning av näthinnan.
Vilka mänskliga organ påverkas av högt blodtryck?

Undersökningsplan

 1. Först och främst måste du mäta ditt blodtryck i vila. Mätningen måste utföras minst två gånger med en paus på några minuter på varje hand. En timme innan ingreppet bör du inte utsätta dig för fysisk aktivitet, dricka alkohol, kaffe, rök, ta blodtryckssänkande läkemedel. Om detta är den primära mätningen är det bättre att upprepa den ytterligare under dagen för att uppnå ett exakt resultat. Patienter under 20 år och över 50 bör dessutom mäta trycket på varje ben.
 2. Det är nödvändigt att klara ett allmänt blodprov som utförs på morgonen på fastande mage. Om högt blodtryck är av långvarig natur kan nivån av erytrocyter, hemoglobin ökas.
 3. Det är nödvändigt att klara ett allmänt urintest på morgonen.
 4. Analys av daglig urin, som samlas var tredje timme i en separat burk.
 5. Det är nödvändigt att genomföra ett biokemiskt blodprov.
 6. Ett EKG utförs för att bestämma lesionen i vänster kammare.
 7. Ekokardiografi görs för att avgöra om hjärtat är hypertensivt.
 8. Fundus undersöks för förändringar i den.
 9. Telefonokardiografi görs för att mäta hjärtat. Om hypertrofi utvecklas minskar storleken på svängningarna i den första tonen. Hjärtsvikt kännetecknas av en tredje och fjärde ton.
 10. Reoencefalografi utförs för att bestämma vaskulär ton.

Differentiell diagnos

En differentiell diagnos krävs för att utesluta en sjukdom som inte är lämplig för vissa symtom och manifestationer, för att diagnostisera en lämplig sjukdom som ett resultat.

Det finns många sjukdomar som har vanliga manifestationer med GB, men skiljer sig också:

 1. Kronisk pyelonefrit är en inflammatorisk process med skador på njurarna. I hälften av fallen åtföljs denna sjukdom av högt blodtryck, vilket kan vara malignt. Diagnosens formulering tar hänsyn till: om det tidigare fanns njursten, cystit, pyelit, utvecklingspatologier; tecken som inte är karakteristiska för GB, smärta i ländryggen etc..
 2. Kronisk glomerulär nefrit. Utseendet på urinsyndrom före GB, uppskjuten nefrit, nefropati.
 3. Renovaskulär hypertoni - sekundär hypertoni, uttryckt i nedsatt blodtillförsel till njurarna på grund av förträngning av njurartärerna.
 4. Aortakoarktation är en patologi som manifesterar sig i förträngningen av aorta, vilket resulterar i en obalans i blodcirkulationen i kroppen. Det kännetecknas av svaghet i underbenen, muskelkramper etc..
 5. Isolerad systolisk hypertoni är en ökning av det övre (systoliska) trycket med en normal nedre. GB kännetecknas av en ökning av lägre tryck.
 6. Feokromocytom är en hormonaktiv tumör som aktivt producerar katekolaminer.
 7. Conn's syndrom är en ökad produktion av aldosteron i binjurarna. Det är inneboende i högt blodtryck i kombination med ökad urinproduktion; störningar i urinvägarna känsla av törst, muskelsvaghet etc..

Arteriell hypertoni WHO-klassificering

Klassificering av stadier av högt blodtryck

Hemligheten med lång livslängd i blodkärlen

Om de är rena och friska kan du enkelt leva 120 år eller mer.

Syndromet med ökat blodtryck till maximalt tillåtna värden definieras som arteriell hypertoni. När patientens blodtryck stiger över 140/90 mm Hg utvecklas en hypertensiv kris, hjärtinfarkt och stroke. Klassificeringen av stadierna av högt blodtryck sker efter steg, former, grader, risker. Hur man förstår patienter med högt blodtryck i dessa termer?

Klassificering av arteriell hypertoni

Vid högt blodtryck har patienten ett patologiskt ökat tryck i intervallet 140/90 mm Hg. upp till 220/110.

Sjukdomen åtföljs av hypertensiva kriser, risken för hjärtinfarkt och stroke. En vanlig klassificering av arteriell hypertoni beror på förekomsten.

Beroende på vad som blev drivkraften och orsaken till blodtrycksökningen (BP) finns det:

 • Primär hypertoni är en sjukdom vars orsak inte kan identifieras som ett resultat av instrumentella (ultraljud i hjärtat, kardiogram) studier och laboratorier (blod, urin, plasma). Historia av högt blodtryck med oförklarlig orsak definieras som idiopatisk, väsentlig.

Hypertensiva patienter med primär hypertoni måste bibehålla normala blodtrycksvärden (120/80) under hela livet. Eftersom det alltid finns en risk att sjukdomen kommer att återkomma. Därför klassificeras idiopatisk arteriell hypertoni som en kronisk form. Kronisk högt blodtryck divideras i sin tur med hälsorisker, grader, steg.

 • Sekundär hypertoni är en sjukdom vars orsak kan fastställas under medicinsk forskning. Klassificeringen av sjukdomen kommer från patologin eller faktorn som utlöste processen att öka blodtrycket.

Primär och sekundär arteriell hypertoni klassificeras beroende på blodtrycksökningen:

 • Systoliskt, där endast systoliskt övre blodtryck ökar. Det vill säga den övre indikatorn kommer att vara mer än 140 mm Hg, den nedre - normalt 90 mm Hg. I de flesta fall är orsaken till detta fenomen en störning i sköldkörteln, hormonstörning.
 • Diastolisk - endast det lägre blodtrycket ökar (från 90 mm Hg och högre), medan det övre inte överstiger 130 millimeter.
 • Systoliskt-diastoliskt - 2 referensvärden överskrids patologiskt.

Klassificering efter sjukdomsförloppet

Fartygen blir smutsiga mycket snabbt, särskilt hos äldre människor. Du behöver inte äta hamburgare eller pommes frites hela dagen. Det räcker att äta en korv eller äggröra för att en viss mängd kolesterol ska deponeras i kärlen.

Med tiden ackumuleras föroreningar... Läs mer »

Arteriell hypertoni förekommer i kroppen i två former - godartad, malign.

Oftast förvandlas en godartad form i avsaknad av adekvat terapi i rätt tid till en patologisk malign form.

Med godartad hypertoni börjar en persons blodtryck gradvis öka - systoliskt, diastoliskt. Denna process är långsam.

Orsaken måste sökas i kroppens patologier, som ett resultat av vilket hjärtets arbete störs. Patientens blodcirkulation störs inte, volymen cirkulerande blod bevaras, men kärlets ton, deras elasticitet minskar.

Processen kan pågå i flera år och pågå under hela livet..

Den maligna formen av högt blodtryck utvecklas snabbt. Exempel: idag är en patients blodtryck 150/100 mm Hg, efter 7 dagar är det redan 180/120 mm Hg. Just nu påverkas patientens kropp av en malign patologi, som "får" hjärtat att slå tiotals gånger snabbare.

Kärlens väggar behåller sin ton och elasticitet. Men hjärtmuskelvävnad klarar inte den ökade blodcirkulationen. Det kardiovaskulära systemet klarar inte, kärlen kramper.

Hälsotillståndet hos hypertensiva patienter försämras kraftigt, blodtrycket stiger till ett maximum, risken för hjärtinfarkt, hjärnslag, förlamning, koma ökar.

I den maligna formen av högt blodtryck stiger blodtrycket till 220/130 mm Hg..

De inre organen och vitala systemen genomgår allvarliga förändringar: ögonbotten är fylld med blod, näthinnan sväller, optisk nerv blir inflammerad, kärlen smala.

Hjärta, njurar, hjärnvävnad genomgår nekros. Patienten klagar på outhärdlig hjärtsjukdom, huvudvärk, synförlust, yrsel, svimning.

Stadier av arteriell hypertoni

Hypertoni är uppdelat i steg, som skiljer sig åt i blodtrycksvärden, symtom, risknivå, komplikationer och funktionshinder. Klassificeringen av stadierna av högt blodtryck ser ut så här:

 • Steg 1 för högt blodtryck fortsätter med indikatorer på 140/90 mm Hg. och högre. Det är möjligt att normalisera dessa värden utan medicinering, med hjälp av vila, frånvaro av stress, nervositet, intensiv fysisk ansträngning..

Sjukdomen är asymptomatisk. En hypertonisk person märker inte förändringar i hälsan. Målorgan vid första steget av blodtrycksökningen lider inte. Störningar av välbefinnande under sken av sömnlöshet, hjärta, huvudvärk noteras sällan.

Hypertensiva kriser kan uppstå mot bakgrund av väderförändringar efter nervositet, stress, chock, fysisk ansträngning. Behandlingen består i att upprätthålla en hälsosam livsstil, läkemedelsbehandling. Prognosen för återhämtning är gynnsam.

 • Steg 2 arteriell hypertoni kännetecknas av blodtrycksvärden från 140-180 / 90-110 mm Hg. Normaliseringen av trycket uppnås uteslutande med läkemedel. En hypertensiv patient klagar över hjärtsmärta, andningssvikt, sömnstörningar, angina pectoris, yrsel. Inre organ påverkas: hjärta, hjärna, njurar. I synnerhet, enligt resultaten av undersökningen, kommer patienten att avslöja hypertrofi i vänster kammare i myokardiet, vasospasm, enligt testerna - protein i urinen, överskott av kreatinin i blodet.

En hypertensiv kris leder till stroke, hjärtinfarkt. Patienten behöver konstant medicinering. En hypertonisk person kan utfärda en funktionshindringsgrupp enligt hälsoindikationer.

 • Steg 3 hypertoni är svårt, patientens blodtryck är 180/110 mm Hg. och högre. Hos hypertensiva patienter påverkas målorgan: njurar, ögon, hjärtan, blodkärl, hjärna, andningsvägar. Antihypertensiva läkemedel sänker inte alltid högt blodtryck. En person kan inte tjäna sig själv, han blir handikappad. En ökning av blodtrycket till 230/120 ökar risken för dödsfall.

Klassificeringen av hypertoni av WHO (ovan) är nödvändig för en storskalig storskalig bedömning av sjukdomen för att välja rätt behandlingstaktik. Optimalt utvald läkemedelsbehandling kan stabilisera välbefinnandet hos en hypertensiv person, undvika hypertensiva kriser, förekomsten av risker för högt blodtryck och dödsfall..

Graden av högt blodtryck

Hos 90-95% av människor utvecklas högt blodtryck oavsett livsstil, vilket är en riskfaktor för sjukdomar i hjärnan, njurarna, hjärtat, synen, OCH INFARKTIONER OCH SLAG! År 2017 upptäckte forskare ett samband mellan mekanismerna för ökat tryck och blodkoagulationsfaktor. Läs mer "

Högt blodtryck är uppdelat enligt blodtrycksavläsningar i grader: från 1: a till 3: e. För att bestämma tendensen till högt blodtryck är det nödvändigt att mäta blodtrycket på båda armarna. Skillnaden är 10-15 mm Hg. mellan blodtrycksmätningar indikerar cerebrovaskulära sjukdomar.

Kärlkirurgen Korotkov introducerade metoden för ljud, blodtrycksmätning. Det optimala trycket anses vara 120/80 mm Hg, och det normala trycket är 129/89 (tillståndet av för högt blodtryck). Det finns ett begrepp med högt normalt blodtryck: 139/89. Direkt är klassificeringen av högt blodtryck i grader (i mm Hg) följande:

 • 1: a examen: 140-159 / 85-99;
 • 2: a graden: 160-179 / 100-109;
 • 3: e graden: över 180/110.

Bestämning av graden av högt blodtryck sker mot bakgrund av fullständig frånvaro av läkemedelsbehandling med blodtryckssänkande läkemedel. Om patienten tvingas ta mediciner av hälsoskäl, utförs mätningen med maximal minskning av deras dosering.

I vissa medicinska källor kan du hitta ett omnämnande av artär hypertoni av grad 4 (isolerad systolisk hypertoni). Villkoret kännetecknas av en ökning av övre trycket med ett normalt lägre tryck - 140/90. Kliniken diagnostiseras hos äldre och patienter med hormonella störningar (hypertyroidism).

Riskklassificering

En hypertensiv person i sin diagnos ser inte bara en sjukdom utan också en viss risk. Vad betyder risken för arteriell hypertoni? Under risken är det nödvändigt att förstå procentandelen av sannolikheten för att utveckla en stroke, hjärtinfarkt, andra patologier mot bakgrund av högt blodtryck. Klassificering av högt blodtryck efter risknivåer:

 • Låg risk 1 är 15% av det faktum att hypertensiva patienter under de kommande tio åren kommer att utveckla hjärtinfarkt, hjärnslag;
 • En genomsnittlig risk på 2 innebär en 20% risk för komplikationer;
 • Hög risk 3 är 30%;
 • Mycket hög risk 4 ökar sannolikheten för hälsokomplikationer med 30-40% eller mer.

Det finns tre huvudkriterier för stratifiering av fara för patienter med högt blodtryck: riskfaktorer, graden av målorganskada (inträffar vid steg 2 hypertoni), ytterligare patologiska kliniska tillstånd (diagnostiserade vid stadium 3 av sjukdomen).

Tänk på de viktigaste kriterierna, riskfaktorerna:

 • Huvudsaklig: hos kvinnor, män över 55 år, hos rökare;
 • Dyslipidemi: indikatorer på totalt kolesterol mer än 250 mg / dl, lågdensitets lipoproteinkolesterol (LDL-C) mer än 155 mg / dl; HDL-C (hög densitet) mer än 40 mg / dL;
 • Ärftlig historia (högt blodtryck hos släktingar i rak linje);
 • C-reaktivt proteinindex är mer än 1 mg / dl;
 • Abdominal fetma - ett tillstånd när kvinnans midjemått överstiger 88 cm, män - 102 cm;
 • Hypodynamia;
 • Nedsatt glukostolerans;
 • Överdriven febernogen i blodet;
 • Diabetes.

I det andra steget av sjukdomen börjar skador på inre organ (under påverkan av ökat blodflöde, kramp i blodkärl, syrebrist och näringsämnen), inre organ fungerar. Den kliniska bilden av steg 2 hypertoni är som följer:

 • Trofiska förändringar i hjärtets vänstra kammare (EKG-studie);
 • Förtjockning av det övre lagret av halspulsådern;
 • Bildandet av aterosklerotiska plack;
 • Ökade serumkreatininnivåer över 1,5 mg / dL;
 • Onormalt förhållande mellan albumin och kreatinin i urinen.

De två sista indikatorerna indikerar njurskador.

Samtidiga kliniska tillstånd (vid bestämning av hotet om arteriell hypertoni) förstås som:

 • Hjärtsjukdom;
 • Njurpatologi;
 • Fysiologiskt slag mot kranskärl, vener, blodkärl;
 • Optisk nervinflammation, blåmärken.

Risk 1 fastställs hos äldre patienter över 55 år utan åtföljande försvårande patologier. Risk 2 ordineras vid diagnos av hypertensiva patienter med närvaron av flera faktorer som beskrivs ovan. Risk 3 förvärrar sjukdomen hos patienter med diabetes mellitus, ateroskleros, hypertrofi i vänster mage, njursvikt och synskada.

Sammanfattningsvis kommer vi ihåg att arteriell hypertoni anses vara en smygande, farlig sjukdom på grund av frånvaron av primära symtom. Patologikliniken är oftast godartad. Men detta betyder inte att sjukdomen inte kommer att passera från första steget (med BP 140/90) till det andra (BP 160/100 och högre).

Om det första steget stoppas av läkemedel, då tar det andra patienten närmare handikapp och den tredje - till livslångt handikapp. Högt blodtryck i avsaknad av adekvat behandling i tid slutar med skador på målorgan, dödsfall.

Riskera inte din hälsa, håll alltid en tonometer nära till hands!

Klassificering av högt blodtryck efter grader och steg

Hypertensiv sjukdom är en av de vanligaste patologierna i det kardiovaskulära systemet och är vanlig i hela världen, särskilt i civiliserade länder. Det är mest mottagligt för aktiva människor vars liv är fullt av handlingar och känslor. Enligt klassificeringen särskiljs olika former, grader och stadier av högt blodtryck..

Enligt statistik är från 10 till 20% av vuxna i världen sjuka. Man tror att hälften inte vet om sin sjukdom: högt blodtryck kan fortsätta utan några symtom. Hälften av patienterna som diagnostiseras med detta behandlas inte, och av de som behandlas gör bara 50% det korrekt.

Sjukdomen utvecklas lika ofta hos män och kvinnor, den förekommer även hos ungdomar. Folk blir oftast sjuka efter 40 år. Hälften av alla äldre har denna diagnos..

Hypertoni leder ofta till stroke och hjärtinfarkt och är en vanlig dödsorsak, även för personer i arbetsför ålder.

En sjukdom med högt blodtryck, som vetenskapligt kallas arteriell hypertoni, manifesterar sig. Den sista termen avser varje ökning av blodtrycket, oavsett orsaker..

När det gäller hypertoni, som också kallas primär eller essentiell hypertoni, är detta en oberoende sjukdom med okänd etiologi.

Det bör särskiljas från sekundär eller symtomatisk, arteriell hypertoni, som utvecklas som ett tecken på olika sjukdomar: hjärt-, njur-, endokrin och andra..

Hypertoni kännetecknas av en kronisk kurs, ihållande och långvarig ökning av trycket, inte förknippat med patologier i några organ eller system. Detta är ett brott mot hjärtat och regleringen av vaskulär ton..

Klassificering av högt blodtryck

Under hela studien av sjukdomen utvecklades mer än en klassificering av högt blodtryck: beroende på patientens utseende, orsakerna till ökat tryck, etiologi, trycknivå och dess stabilitet, graden av organskada, kursens natur. Vissa av dem har tappat sin relevans, andra läkare fortsätter att använda dem idag, oftast är det en klassificering efter grad och efter steg.

De senaste åren har de övre gränserna för trycknormen förändrats. Om mer nyligen värdet 160/90 mm Hg. pelaren ansågs vara normal för en äldre person, men idag har denna siffra förändrats. Enligt WHO för alla åldrar anses normens övre gräns vara 139/89 mm Hg. pelare. BP lika med 140/90 mm Hg. pelaren är det första steget av högt blodtryck.

Klassificering av tryck efter nivå är av praktisk betydelse:

 1. Det optimala är 120/80 mm Hg. pelare.
 2. Normal ligger i intervallet 120 / 80-129 / 84.
 3. Borderline - 130 / 85-139 / 89.
 4. Högt blodtryck 1 grad - 140 / 90-159 / 99.
 5. AG klass 2 - 160 / 100-179 / 109.
 6. AG 3 grader - från 180/110 och uppåt.

Klassificeringen av högt blodtryck är mycket viktig för korrekt diagnos och val av behandlingsmetod beroende på form och stadium..

Enligt den allra första klassificeringen, som antogs i början av 1900-talet, delades hypertoni upp i blek och röd. Formen för patologi bestämdes av typen av patient.

Med en blek variation hade patienten en lämplig hy och kalla ben på grund av spasmer i små kärl.

Röd hypertoni kännetecknades av vasodilatation vid tiden för en ökning av högt blodtryck, som ett resultat av att patientens ansikte blev rött, han blev täckt av fläckar.

På 30-talet identifierades ytterligare två varianter av sjukdomen, som skilde sig åt i kursens karaktär:

 1. Den godartade formen är en långsamt progressiv sjukdom, i vilken tre steg utmärktes beroende på graden av tryckförändringsstabilitet och enligt svårighetsgraden av patologiska processer i organ.
 2. Malign arteriell hypertoni utvecklas snabbt och börjar ofta utvecklas i ung ålder. Som regel är det sekundärt och har ett endokrint ursprung. Kursen är vanligtvis svår: trycket hålls ständigt på höga nivåer, symtom på encefalopati är närvarande.

Klassificering efter ursprung är mycket viktig. Det är nödvändigt att skilja mellan primär (idiopatisk) hypertoni, som kallas essentiell hypertoni, från sekundär (symptomatisk) form.

Om det första inträffar utan någon uppenbar anledning är det andra ett tecken på andra sjukdomar och står för cirka 10% av all högt blodtryck.

Oftast ökar blodtrycket i njur-, hjärt-, endokrina, neurologiska patologier samt som ett resultat av konstant intag av ett antal läkemedel.

Modern klassificering av högt blodtryck

Vi rekommenderar också att du läser:

Farmakoterapi av arteriell hypertoni

Det finns ingen enda systematisering, men oftast använder läkare den klassificering som rekommenderades av WHO och International Society for Hypertension (ISHP) 1999. Enligt WHO klassificeras högt blodtryck främst efter graden av blodtrycksökning, varav det finns tre:

 1. Den första graden - mild (borderline hypertension) - kännetecknas av tryck från 140/90 till 159/99 mm Hg. pelare.
 2. Med den andra graden av högt blodtryck - måttlig - ligger AH i området 160/100 till 179/109 mm Hg. pelare.
 3. I tredje graden - svår - är trycket 180/110 mm Hg. pelaren och uppåt.

Du kan hitta klassificeringsapparater där 4 grader av högt blodtryck särskiljs. I detta fall kännetecknas den tredje formen av ett tryck på 180/110 till 209/119 mm Hg. pelaren, och den fjärde är mycket tung - från 210/110 mm Hg. pelaren och uppåt. Graden (mild, måttlig, svår) anger endast trycknivån, men inte svårighetsgraden för patientens gång och tillstånd.

Dessutom skiljer läkare tre steg av högt blodtryck, som kännetecknar graden av organskada. Stegklassificering:

 1. Steg I. Ökningen av trycket är obetydlig och inkonsekvent, det kardiovaskulära systemets arbete störs inte. Klagomål hos patienter saknas vanligtvis.
 2. Steg II. Högt blodtryck. Det finns en ökning av vänster kammare. Vanligtvis finns det inga andra förändringar, men det kan finnas lokal eller generaliserad vasokonstriktion av näthinnan.
 3. Steg III. Det finns tecken på organskador:
  • hjärtsvikt, hjärtinfarkt, angina pectoris;
  • kronisk njursvikt;
  • stroke, hypertensiv encefalopati, övergående cirkulationsstörningar i hjärnan;
  • från fundus: blödningar, exsudat, ödem i synnerven;
  • perifera artärskador, aortaaneurysm.

Vid klassificering av högt blodtryck beaktas också alternativ för att öka trycket. Följande former skiljer sig:

 • systolisk - endast det övre trycket ökar, det nedre är mindre än 90 mm Hg. pelare;
 • diastoliskt - ökat lägre tryck, övre - från 140 mm Hg. pelare och under;
 • systolisk diastolisk;
 • labilt - trycket stiger under en kort tid och normaliserar sig själv utan droger.

Vissa typer av högt blodtryck

Vissa varianter och stadier av sjukdomen återspeglas inte i klassificeringen och skiljer sig åt.

Hypertensiva kriser

Detta är den allvarligaste manifestationen av arteriell hypertoni, där trycket stiger till kritiska nivåer. Som ett resultat störs cerebral cirkulation, intrakraniellt tryck stiger och cerebral hyperemi uppträder..

Patienten upplever svår huvudvärk och yrsel, åtföljd av illamående eller kräkningar.
Hypertensiva kriser är i sin tur uppdelade enligt mekanismen för tryckökning.

Med en hyperkinetisk form stiger det systoliska trycket, med en hypokinetisk form, diastoliskt tryck, med en eukinetisk kris, både övre och nedre.

Eldfast hypertoni

I det här fallet talar vi om arteriell hypertoni, som inte kan behandlas med mediciner, det vill säga trycket minskar inte ens när man använder tre eller flera läkemedel.

Denna form av högt blodtryck kan lätt förväxlas med de fall då behandlingen är ineffektiv på grund av felaktig diagnos och fel val av läkemedel, samt på grund av bristande efterlevnad av läkarens recept..

Vit päls hypertoni

Denna term inom medicin betyder ett tillstånd där en ökning av trycket endast sker i en medicinsk institution under tryckmätning. Du bör inte lämna ett sådant till synes ofarligt fenomen utan uppsikt. Enligt läkare kan ett farligare stadium av sjukdomen inträffa..

Klassificering av arteriell hypertoni

Arteriell hypertoni är en sjukdom i hjärtat och blodkärlen i en kronisk kurs. Det kännetecknas av en ökning av trycket i artärerna över 140/90 mm Hg. Patogenesen baseras på en störning i neurohumoral och njurmekanismer, vilket leder till funktionella förändringar i kärlväggen. Följande riskfaktorer spelar en roll i utvecklingen av högt blodtryck:

 • ålder;
 • fetma;
 • brist på fysisk aktivitet
 • näringsstörningar: användningen av stora mängder snabba kolhydrater, en minskning av kosten av grönsaker och frukt, ett ökat saltinnehåll i rätter;
 • brist på vitaminer och mineraler;
 • dricka och röka;
 • mental överbelastning
 • låg levnadsstandard.

Dessa faktorer är kontrollerbara, påverkan på dem kan förhindra eller bromsa sjukdomsprogressionen. Men det finns också oöverkomliga risker som inte kan korrigeras..

Dessa inkluderar hög ålder och ärftlig benägenhet..

Ålderdom är en okontrollerbar riskfaktor, eftersom det över tid förekommer ett antal processer som predisponerar för uppkomsten av aterosklerosplack på kärlväggen, dess förträngning och uppkomsten av högt tryck.

Klassificering av sjukdomen

En enhetlig modern klassificering av högt blodtryck enligt blodtrycksnivån används över hela världen. Dess omfattande implementering och användning baseras på data från forskning utförd av Världshälsoorganisationen.

Klassificeringen av arteriell hypertoni är nödvändig för att bestämma vidare behandling och möjliga konsekvenser för patienten. Om vi ​​pratar om statistik är den första graden av högt blodtryck vanligast.

Men med tiden ökar trycknivån, som inträffar vid 60 års ålder. Därför bör denna kategori få ökad uppmärksamhet..

Indelningen i grader innehåller i princip olika metoder för behandling..

Till exempel vid behandling av mild hypertoni kan du begränsa dig till kost, motion och eliminering av dåliga vanor. Medan behandling av tredje graden kräver användning av blodtryckssänkande läkemedel dagligen i betydande doser.

Klassificering av blodtrycksnivå

 1. Optimal nivå: tryck i systol mindre än 120 mm Hg, i diastol mindre än 80 mm. hg.
 2. Normal: DM inom 120 - 129, diastoliskt - från 80 till 84.
 3. Förhöjd nivå: systoliskt tryck inom 130-139, diastoliskt - från 85 till 89.
 4. Trycknivå relaterad till arteriell hypertoni: DM över 140, BP över 90.
 5. Isolerad systolisk variant - DM över 140 mm Hg, DD under 90.

Klassificering efter sjukdomsgrad:

 • Arteriell hypertoni av första graden - systoliskt tryck inom 140-159 mm Hg, diastoliskt tryck - 90-99.
 • Andra gradens arteriell hypertoni: diabetes mellitus från 160 till 169, tryck i diastol 100-109.
 • Arteriell hypertoni av tredje graden - systolisk över 180 mm Hg, diastolisk - över 110 mm Hg.

Klassificering efter ursprung

Enligt WHO: s klassificering av högt blodtryck är sjukdomen uppdelad i primär och sekundär. Primär hypertoni kännetecknas av en ihållande ökning av blodtrycket, vars etiologi förblir okänd. Sekundär eller symtomatisk hypertoni förekommer i sjukdomar som påverkar artärsystemet och därigenom orsakar högt blodtryck.

Det finns 5 typer av primär arteriell hypertoni:

 1. Njurpatologi: kärlskada eller renal parenkym.
 2. Endokrina systempatologi: utvecklas i sjukdomar i binjurarna.
 3. Skador på nervsystemet, med en ökning av intrakraniellt tryck. Intrakraniellt tryck kan vara resultatet av trauma eller hjärntumör. Som ett resultat skadas de delar av hjärnan som är involverade i att upprätthålla trycket i blodkärlen..
 4. Hemodynamisk: med patologi i hjärt-kärlsystemet.
 5. Läkemedel: kännetecknas av förgiftning av kroppen av ett stort antal läkemedel som utlöser mekanismen för toxiska effekter på alla system, främst kärlbädden.

Klassificering efter utvecklingsstadier av essentiell hypertoni

Inledande skede. Avser transitering. En viktig egenskap hos den är en instabil tryckökning under hela dagen. I det här fallet finns det perioder med ökning av normala tryckvärden och perioder med ett kraftigt hopp.

I detta skede kan sjukdomen hoppas över, eftersom patienten inte alltid kliniskt misstänker en ökning av trycket, med hänvisning till vädret, dålig sömn och överansträngning. Det kommer inte att bli någon organskada.

Patienten känner sig normal.

Stabil scen. Samtidigt har indikatorn ökat stadigt och under ganska lång tid. Med detta kommer patienten att klaga på dålig hälsa, suddiga ögon, huvudvärk. Under detta stadium börjar sjukdomen att påverka målorganen och utvecklas över tiden. I det här fallet lider hjärtat först..

Sklerotisk scen. Det kännetecknas av sklerotiska processer i artärväggen, såväl som skador på andra organ. Dessa processer belastar varandra, vilket ytterligare komplicerar situationen..

Klassificering efter riskfaktorer

Klassificeringen efter riskfaktorer baseras på symtomen på kärl- och hjärtskador, liksom inblandning av målorgan i processen, de är uppdelade i fyra risker.

Risk 1: Kännetecknas av brist på involvering av andra organ i processen, är sannolikheten för död de närmaste 10 åren cirka 10%.

Risk 2: Sannolikheten för död under det kommande decenniet är 15-20%, det finns en lesion av ett organ relaterat till målorganet.

Risk 3: Risk för dödsfall i 25-30%, förekomsten av komplikationer som förvärrar sjukdomen.

Risk 4: Livshotande på grund av inblandning av alla organ, dödsrisk större än 35%.

Klassificering efter sjukdomens natur

Längs kursen är hypertoni uppdelad i långsamt (godartad) och malign hypertoni. Dessa två alternativ skiljer sig inte bara under kursen utan också i det positiva svaret på behandlingen..

Godartad hypertoni uppträder under lång tid med en gradvis ökning av symtomen. Samtidigt känns personen normal. Perioder med förvärringar och remission kan förekomma, men förvärringsperioden varar inte länge. Denna typ av högt blodtryck kan behandlas framgångsrikt.

Malign hypertoni är en variant av den värsta prognosen för livet. Det flyter snabbt, kraftigt, med snabb utveckling. Den maligna formen är svår att kontrollera och svår att behandla.

Enligt WHO tar arteriell hypertoni årligen livet för mer än 70% av patienterna. Den vanligaste dödsorsaken är aortadissektionsaneurysm, hjärtinfarkt, njur- och hjärtsvikt, hemorragisk stroke.

Redan för 20 år sedan var arteriell hypertoni en allvarlig och svårbehandlad sjukdom som krävde ett stort antal människors liv. Tack vare de senaste diagnostiska metoderna och moderna läkemedel är det möjligt att diagnostisera den tidiga utvecklingen av sjukdomen och kontrollera dess förlopp, samt förhindra ett antal komplikationer.

Med snabb komplex behandling kan du minska risken för komplikationer och förlänga ditt liv..

Komplikationer av högt blodtryck

Komplikationer inkluderar involvering i den patologiska processen av hjärtmuskel, kärlbädd, njurar, ögonglob och hjärnkärl. Om hjärtat skadas kan hjärtinfarkt, lungödem, aneurysm i hjärtat, angina pectoris, hjärtastma uppstå. Om ögonen skadas inträffar näthinneavlossning, vilket kan leda till blindhet.

Hypertensiva kriser kan också inträffa, som hänvisar till akuta tillstånd, utan medicinsk hjälp som till och med kan dö av en person. Det framkallar stress, överbelastning, långvarig träning, förändringar i väder och atmosfärstryck.

I detta tillstånd observeras huvudvärk, kräkningar, synstörningar, yrsel, takykardi. Krisen utvecklas kraftigt, medvetslöshet är möjlig.

Under en kris kan andra akuta tillstånd utvecklas, såsom hjärtinfarkt, hemorragisk stroke, lungödem.

Arteriell hypertoni är en av de vanligaste och allvarligaste sjukdomarna. Varje år växer antalet patienter stadigt. Oftast är det äldre, mest män. Klassificeringen av högt blodtryck har många principer som hjälper till att diagnostisera och behandla sjukdomen i rätt tid..

Man bör dock komma ihåg att sjukdomen är lättare att förebygga än att bota. Av detta följer att förebyggandet av sjukdomen är ett av de enklaste sätten att förhindra högt blodtryck..

Regelbunden träning, sluta dåliga vanor, äta en balanserad kost och sova bra kan hålla dig från högt blodtryck..

Klassificering av arteriell hypertoni (AH). Stadier av högt blodtryck. Kriterier för riskstratifiering hos hypertensiva patienter

ämnen "Klassificering av arteriell hypertoni och essentiell hypertoni":

Uttrycket "arteriell hypertoni", "arteriell hypertoni" betyder ett syndrom med förhöjt blodtryck (BP) vid högt blodtryck och symtomatisk arteriell hypertoni.

Det bör betonas att det praktiskt taget inte finns någon semantisk skillnad i termer av "högt blodtryck" och "högt blodtryck". Som följer av etymologin är hyper från grekiska. över, över - ett prefix som indikerar ett överskott av normen; tensio - från lat. - Spänning; tonos - från grekiska. - spänning. Således betyder termerna "högt blodtryck" och "högt blodtryck" i princip samma sak - "överbelastning".

Historiskt (sedan GF Langs tid) har det utvecklats så att i Ryssland används termen "hypertoni" och följaktligen "arteriell hypertoni", i utländsk litteratur används termen "arteriell hypertoni".

Hypertoni (HD) förstås vanligtvis som en kronisk sjukdom, vars huvudsakliga manifestation är arteriellt hypertoni-syndrom, vilket inte är förknippat med närvaron av patologiska processer där en ökning av blodtrycket (BP) beror på kända, i många fall eliminerbara orsaker ("symptomatisk arteriell hypertoni") (Rekommendationer VNOK, 2004).

 • Hypertensiv sjukdom (HD) steg I antar inga förändringar i "målorganen".
 • Hypertension (HD) steg II upprättas i närvaro av förändringar i ett eller flera "målorgan".
 • Steg III hypertoni (HD) upprättas i närvaro av associerade kliniska tillstånd.

Graden av arteriell hypertoni (nivåer av blodtryck (BP)) presenteras i tabell 1.

Om värdena för systoliskt blodtryck (BP) och diastoliskt blodtryck (BP) faller i olika kategorier, upprättas en högre grad av arteriell hypertoni (AH).

Mest exakt kan graden av arteriell hypertoni (AH) fastställas vid nydiagnostiserad arteriell hypertoni (AH) och hos patienter som inte tar blodtryckssänkande läkemedel.

Klassificeringen presenteras före 2017 och efter 2017 (inom parentes)

Blodtryckskategorier (BP)Systoliskt blodtryck (BP)Diastoliskt blodtryck (BP)
Optimalt blodtryck= 180 (> = 160 *)> = 110 (> = 100 *)
Isolerad systolisk hypertoni> = 14055 år 65 år

b) Dyslipidemi TOC> 6,5 mmol / L (250 mg / dL) LDL-C> 4,0 mmol / L (> 155 mg / dL)

c) Familjehistoria av tidig kardiovaskulär sjukdom (kvinnor 102 cm för män eller> 88 cm för kvinnor

e) C-reaktivt protein:
> 1 mg / dl)

f) Ytterligare riskfaktorer som negativt påverkar prognosen för en patient med arteriell hypertoni (AH): - Nedsatt glukostolerans - Stillasittande livsstil

g) Diabetes mellitus: - Fastande blodglukos> 7 mmol / L (126 mg / dL)

- Blodglukos efter måltider eller 2 timmar efter intag av 75 g glukos> 11 mmol / L (198 mg / dL)

a) Vänster kammarhypertrofi: EKG: Sokolov-Lyon tecken> 38 mm; Cornell-produkt> 2440 mm x ms;

EchoCG: LVMI> 125 g / m2 för män och> 110 g / m2 för kvinnor

Rg-grafik av bröstet - kardio-thorax index> 50%

b) ultraljudstecken på förtjockning av artärväggen (tjockleken på halshinnan intima-media skikt> 0,9 mm) eller aterosklerotiska plack

c) En liten ökning av serumkreatinin 115-133 μmol / L (1,3-1,5 mg / dL) för män eller 107-124 μmol / L (1,2-1,4 mg / dL) för kvinnor

d) Mikroalbuminuri: 30-300 mg / dag; förhållande urinalbumin / kreatinin> 22 mg / g (2,5 mg / mmol) för män och> 31 mg / g (3,5 mg / mmol) för kvinnor

a) Grundläggande: - män> 55 år 65 år

b) Dyslipidemi: TOC> 6,5 mmol / L (> 250 mg / dL) eller LDL-C> 4,0 mmol / L (> 155 mg / dL)

c) Familjehistoria av tidig kardiovaskulär sjukdom (kvinnor 102 cm för män eller> 88 cm för kvinnor

e) C-reaktivt protein:
> 1 mg / dl)

f) Ytterligare riskfaktorer som negativt påverkar prognosen för en patient med arteriell hypertoni (AH): - Nedsatt glukostolerans - Stillasittande livsstil

g) Vänster ventrikulär hypertrofi EKG: Sokolov-Lyon tecken> 38 mm; Cornell-produkt> 2440 mm x ms;

EchoCG: LVMI> 125 g / m2 för män och> 110 g / m2 för kvinnor

Rg-grafik av bröstet - kardio-thorax index> 50%

h) ultraljudstecken på förtjockning av artärväggen (tjockleken på det intima media skiktet i halspulsådern> 0,9 mm) eller aterosklerotiska plack

i) En liten ökning av serumkreatinin 115-133 μmol / L (1,3-1,5 mg / dL) för män eller 107-124 μmol / L (1,2-1,4 mg / dL) för kvinnor

j) Mikroalbuminuri: 30-300 mg / dag; förhållande urinalbumin / kreatinin> 22 mg / g (2,5 mg / mmol) för män och> 31 mg / g (3,5 mg / mmol) för kvinnor

k) Cerebrovaskulär sjukdom: Ischemisk stroke Hemorragisk stroke

Övergående cerebrovaskulär olycka

l) Hjärtsjukdom: Hjärtinfarkt Angina pectoris Koronar revaskularisering

Hjärtsvikt

m) Njursjukdom: Diabetisk nefropati Njurfel (serumkreatinin> 133 μmol / L (> 5 mg / dL) för män eller> 124 μmol / L (> 1,4 mg / dL) för kvinnor

Proteinuri (> 300 mg / dag)

o) Perifer arteriell sjukdom: Aortadissektionsaneurysm

Symtomatisk perifer arteriell sjukdom

o) Hypertensiv retinopati: Blödning eller utsöndring

Svullnad i bröstvårtan i optisk nerv

Förkortningar i tabellen nedan: NR - låg risk, MD - måttlig risk,

Sol - hög risk.

Andra riskfaktorer (RF)Hög normal

AG 1 grad
140-159 / 90 - 99
AG klass 2
160-179 / 100-109
AG klass 3
> 180/110
NejHPSDBP
1-2 FRHPSDSDMycket VR
> 3 RF- eller målorganskador eller diabetesBPBPBPMycket VR
Föreningar-
etablerade kliniska tillstånd
Mycket VRMycket VRMycket VRMycket VR

Förkortningar i tabellen ovan: NR = låg risk för arteriell hypertoni, UR = måttlig risk för arteriell hypertoni,

VS - hög risk för arteriell hypertoni.

Tabell: Nivåer (grader) av arteriell hypertoni

Tabell: Riskstratifiering (klassificering) för högt blodtryck

Om du har problem med visningen, ladda ner videon från sidan Här. Om du hittar tid, besök vår sektion - böcker om kardiologi

Vi rekommenderar att du läser vidare "Formulering av diagnosen artär hypertension (AH)"

Artiklar Om Åderförkalkning