En kraftig minskning av blodsockret

6 minuter Författare: Lyubov Dobretsova 1316

 • Blodsockernivåer för friska människor och diabetiker
 • Orsaker till hypoglykemi
 • Symtom
 • Farliga konsekvenser
 • Första hjälpen för hypoglykemi
 • Resultat
 • Relaterade videoklipp

En minskning av blodsockret är ett tecken på ett brott mot kolhydratmetabolismen i kroppen, där glukosbrist utvecklas. Hos personer med diabetes mellitus utgör detta tillstånd en risk att utveckla en hypoglykemisk diabetisk kris och koma..

Symtom på en kraftig minskning av blodsockret (hypoglykemi) framträder tydligt, men för friska människor har de inte en uttalad specificitet. De kan mycket väl förväxlas med en allmän sjukdom och missa tiden för medicinsk vård..

Typ 1-diabetes kännetecknas av att bukspottkörteln inte kan syntetisera insulin, ett hormon som transporterar glukos till kroppens vävnader och celler. Vid typ 2-diabetes stoppar inte insulinproduktionen, men kroppens celler förlorar känsligheten för hormonet.

I båda fallen ackumuleras oanvänt glukos i blodet och kroppen lämnas utan huvudkällan till energi och näring för hjärnan. Patienter med typ 1-sjukdom ordineras livslånga injektioner av kortverkande och långverkande medicinska insuliner. Vid behandling av typ 2-diabetiker används hypoglykemiska (glukossänkande) tabletter.

Blodsockernivåer för friska människor och diabetiker

Objektiv blodglukos (glykemi) mäts på fastande mage. En viktig indikator på kolhydratmetabolismen är sockervärden två timmar efter att ha ätit. Oavsett mat som kommer in i kroppen ökar glukosnivån alltid efter att ha ätit.

Graden av hyperglykemi (ökning av sockervärden) beror på vilken kategori kolhydrater som finns i de ätna livsmedlen, det individuella tillståndet för mänsklig metabolism. Olika referensvärden för blodsocker antas för friska människor och diabetiker, både på fastande mage och efter att ha ätit..

Kategori och tidHälsosam kolhydratmetabolismTyp 1-diabetesDiabetes typ 2
på fastande mage3,5-5,57,8 - 9,07,8 - 9,0
2 timmar efter att ha ätit7,7 - 7,8≤ 10≤ 8,7

Mindre förändringar i sockerindikatorer är tillåtna:

 • Hos kvinnor under den perinatala perioden. Glykemi ökar på grund av en förändring i hormonell status.
 • Hos personer över 60 år. Ökade blodsockernivåer på grund av åldersrelaterat insulinresistens.

Sockervärden från 5,7 till 6,7 mmol / L på fastande mage och från 7,8 till 10 mmol / L efter måltider indikerar prediabetes - ett tillstånd av nedsatt glukostolerans som kräver omedelbar korrigering.

Orsaker till hypoglykemi

En minskning av blodsockret hos diabetiker beror på påverkan av specifika faktorer:

 • Felaktigt beräknad insulindos för typ 1-diabetes. En droppe socker orsakar i de flesta fall ett överskott av doser av ultrakort insulin. Fel dos av hypoglykemiska läkemedel för typ 2-patologi. Tabletter från gruppen sulfonylureaderivat utsöndras långsamt från kroppen.
 • Missade måltider efter insulininjektion. Administreringen av läkemedlet måste åtföljas av intag av mat i magen så att levern producerar glukos och insulin fungerar. Annars tar hormonet upp resterna av glukos och sänker dess nivå till oacceptabla värden.
 • Fysisk aktivitet olämplig för fysisk förmåga. Fysisk stress bör förstärkas genom användning av kolhydratmat, om inte, sockerdroppar.
 • Alkoholmissbruk. Etylalkohol hämmar produktionen och absorptionen av glukos. Stark alkoholförgiftning hos en patient med diabetes kan orsaka koma.
 • Självmedicinering med traditionell medicin. Felaktig användning av folkrecept i kombination med läkemedel kan orsaka en överdos av hypoglykemiska medel.

För diabetiker är rätt kombination av läkemedel, diet och folkmedicin extremt viktigt. Socker kan sjunka intermittent eller hållas lågt hela tiden hos patienter med kroniska sjukdomar:

 • Insulinom. En hormonaktiv tumör i bukspottkörteln producerar insulin på egen hand. Hypoglykemi orsakas av överskott av insulin i kroppen..
 • Alkoholism.
 • Dekompensation av levern, njurarna, hjärtat.
 • Hypotalamus-hypofyspatologier associerade med nedsatt syntes av hormoner (adrenokortikotropin, prolaktin, somatotropin, etc.).
 • Binjureinsufficiens (brist vid produktion av binjurebarkhormoner).
 • En sällsynt genetisk patologi av insulinas (ett enzym som bryter ner insulin) - idiopatisk familjär hypoglykemi, annars McCurrys syndrom.

Låga blodsockernivåer är karakteristiska för patienter som har genomgått kirurgi i mag-tarmkanalen (mag-tarmkanalen) under den postoperativa perioden. I framtiden återställs glukosnivån.

Orsaker till ett hypoglykemiskt tillstånd hos friska människor:

 • överdriven passion för dieter och fasta;
 • alkoholförgiftning;
 • intensiv fysisk aktivitet (irrationell sportträning, hårt fysiskt arbete);
 • den första veckan i follikelfasen av menstruationscykeln hos kvinnor (blödningsperiod);
 • brott mot kosten (riklig mat efter en lång paus mellan måltiderna);
 • en engångsanvändning av en stor mängd godis (repressalier hypoglykemi);
 • brist på vitaminer och mineraler i kosten.

Hos nyfödda orsakar en minskning av socker hypoxi (syresvält), intrauterin infektion, för tidig födsel.

Symtom

Hos friska människor känns manifestationen av symtom på hypoglykemi vid glukosvärden på 3,3 mmol / l. Diabetiker svarar på en kraftig minskning av blodsockret med högre glykemiska värden. Symtom på det förändrade tillståndet har tre svårighetsgrader (mild, måttlig, svår).

Milda tecken:

 • yrsel;
 • blodtryckssänkning (blodtryck)
 • hyperhidros (överdriven svettning)
 • polyfagi (hungerkänsla)
 • ångest, ökad psyko-emotionell upphetsning;
 • asteniskt syndrom
 • frossa;
 • skakningar (skakningar) i händerna;
 • synskada.

Hos kvinnor under klimakteriet och under klimakteriet ersätts frossa med värme. I ett tillstånd av måttlig svårighetsgrad kompletteras de listade symtomen med:

 • irritabilitet, ersatt av likgiltighet med vad som händer;
 • distraktion;
 • takykardi (hjärtklappning);
 • dysfagi (nedsatt sväljfunktion);
 • diplopi (dubbelsyn);
 • långsamt tal
 • ataxi (brist på samordning);
 • hudens blekhet
 • krampanfall i nedre extremiteterna.

Om sockret sjunker avsevärt behöver personen omedelbar läkarvård. Detta tillstånd åtföljs av:

 • kramper;
 • hypestesi (nedsatt känsla)
 • mydriasis (utvidgade pupiller);
 • svimning
 • soporöst tillstånd (utrotning av hjärnaktivitet).

Med sockervärden ≤ 2,8 mmol / l förlorar en person medvetandet. Det farligaste är utvecklingen av hypoglykemi på natten under sömnen, vilket är kännetecknande för baksmälla, liksom typ 1-diabetiker med en överdos av injektion på kvällen. Med en minskning av glukosnivåerna i en dröm, känner en person inte helt manifestationen av symtom, och hjälp kan ges i tid.

Farliga konsekvenser

Med glukosbrist lider främst hjärnan och nervsystemet av näringsbrist. Dessutom tvingar en minskning av blodsockernivån kroppen att aktivt bryta ner proteiner för att få den nödvändiga delen av energi. Detta leder till berusning med sönderfallsprodukter. Brist på medicinsk vård hotar utvecklingen av hypoglykemisk koma.

Precom tillståndet kännetecknas av:

 • brist på svar på yttre stimuli (ljus, ljud);
 • areflexia (brist på reflexer);
 • anestesi (förlust av känsla);
 • medvetslöshet;
 • neuropsykiatrisk andningsstörning (hyperventilationssyndrom) med karakteristisk Kussmaul-andning;
 • hjärtfel.

Utan akut sjukhusvistelse, hjärtat och andningen slutar, dör hjärnan.

Första hjälpen för hypoglykemi

Vad ska jag göra om blodsockret sjunker kraftigt? Ring först en ambulans. Därefter måste du mäta glukosnivån för att säkerställa att symtomen och diagnosen är konsekventa, samt ge information till akutläkarna. Innan brigaden anländer:

 • sätt personen på ena sidan och täck med en filt för att minska värmeöverföringen;
 • ge frisk luft.
 • ge en sjuk person sötvatten.

Socker eller godis kan endast ges om villkoret är adekvat. Med utvecklingen av dysfagi kan en person kvävas. Vid medvetslöshet är det nödvändigt att övervaka puls och andningsfrekvens för att sedan överföra data till sjukvårdspersonal. Om du har medicinska färdigheter kan du försöka få personen till sinnet..

Resultat

När blodsockret börjar sjunka, närs inte hjärnan tillräckligt och kroppen berövas sin energikälla. Hypoglykemi är ett farligt tillstånd inte bara för diabetiker utan också för friska människor..

Orsakerna till minskningen av glukosnivåerna hos diabetiker är oftast förknippade med en fel dos av insulin. Hos personer som inte har diabetes är faktorerna för utvecklingen av hypoglykemi alkoholförgiftning, intensiv fysisk aktivitet, modefluga för dieter och svält..

Med manifestationen av symtom som yrsel, svettning, frossa, skakningar, nedsatt synskärpa, måste en person ges första hjälpen. Annars kommer tillståndet att förvärras och hota utvecklingen av hypoglykemisk koma..

Lågt blodsocker - orsaker, tecken, symtom hos kvinnor och män

Vi analyserar lågt blodsocker, alla orsaker till detta tillstånd och alternativ för snabb behandling.

Lågt blodsocker eller hypoglykemi är ett livshotande tillstånd för patienten. I detta fall har patienten en extremt låg nivå av glukos i det venösa blodet - mindre än 3,7 mmol / l och perifer - mindre än 3,2 mmol / l. Det finns tre steg av hypoglykemi:

 • lätt - en person kan genom egna ansträngningar stoppa ett patologiskt tillstånd med hjälp av produkter eller mediciner;
 • svår - patienten är medveten, men kan inte höja sockernivån på egen hand;
 • koma - en person tappar medvetandet, vilket kräver omedelbar sjukhusvistelse.

Förseningen med att tillhandahålla hjälp är fylld med komplikationer av hypoglykemi, därför är alla, även de mildaste stadierna, farliga för människors hälsa. Behandlingen väljs med hänsyn till patientens svårighetsgrad, liksom närvaron av kontraindikationer och begränsningar. Det är nödvändigt att förstå vad som påverkar ökningen av blodsockret och vad konsekvenserna av en långvarig brist på glukos i kroppen kan vara.

Lågt blodsocker - orsaker och konsekvenser

Den patogenetiska mekanismen för utveckling av hypoglykemi består i det accelererade användningen av glukos i vävnader, ett överskott av insulin och otillräckligt intag av glukos från maten. För att förstå orsakerna till att blodsockret faller bör du förstå begreppet glukosmetabolism.

Användningen av komplexa kolhydrater kräver normal bukspottkörtelns funktion, som utsöndrar insulin. Insulins grundläggande betydelse ligger i dess förmåga att aktivera de cytoplasmiska proteinerna i celler som ansvarar för transporten av glukosmolekyler.

Således påverkar tillståndet av hyperinsulism (en ökning av hormonets koncentration) direkt nivån av socker i mänskliga celler och vävnader..

Det finns två typer av hyperinsulism: exo- (extern) och endogen (intern).

Anledningen till det exogena är överdriven administrering av hormonet under insulininjektioner (felaktig beräkning av brödsenheter och brist på kolhydratintag från maten under insulininjektioner).

Bland de endogena orsakerna särskiljs insulinom - en bukspottkörteln, ofta av godartad natur, som börjar producera ett hormon okontrollerat. I detta fall följer inte insulinsekretion några fysiologiska regleringsmekanismer. Avlägsnande av neoplasman leder till en fullständig återhämtning hos patienten, och prognosen för en malign tumör beror till stor del på dess läge och närvaron av metastaser..

Lågt blodsocker åtföljer också stora tumörer av lokalisering som aktivt konsumerar det. Dessutom kan vissa maligna tumörer (hormonproducerande tumörer) syntetisera ämnen som insulin och sänka värdet av enkla sockerarter..

Frekvensen av dödsfall i hypoglykemisk koma är signifikant lägre än i diabetisk koma. Brist på socker i blodet kan dock också leda till allvarliga hälsokonsekvenser - hjärnstörningar, livshotande takyarytmier, arteriell hypertoni, epileptiska anfall, hypoglykemisk koma, etc..

Hypoglykemi hos nyfödda barn

Under de första dagarna av livet kan ett barn utveckla mild hypoglykemi. Det är särskilt vanligt hos prematura barn, liksom med symtom på andningsvägar och hypotermi. Om barnets mor diagnostiseras med diabetes mellitus kan hennes nyfödda barn ha kritiskt låga glukosnivåer under de första sex timmarna av livet..

Dessutom kan hypoglykemi uppstå vid otillräcklig amning..

Viktigt: hypoglykemi hos nyfödda kräver akut och kompetent behandling, oavsett svårighetsgrad.

Som regel består terapin av intravenösa injektioner av 40% glukos, och i avsaknad av positiv dynamik efter att kriteriet återgår till det normala injiceras hormoner (hydrokortison och glukagon) intramuskulärt.

Varför sjunker blodsockret hos en frisk person??

Tecken på lågt blodsocker ses hos friska människor med hög intensitet fysisk aktivitet. Kombinationen av sportaktiviteter med fasta eller begränsad näring leder också till en kraftig nedgång i indikatorn.

Lågt blodsocker hos kvinnor registreras under menstruationen.

Allvarlig hypoglykemi kan också observeras vid alkoholmissbruk. Konsumtionen av alkoholhaltiga drycker leder till en aktiv energiförbrukning, vilket är nödvändigt för arbetet med enzymer som sönderdelar etanol. I de flesta fall förekommer alkoholhaltig hypoglykemi hos personer med kronisk alkoholism. Utvecklingen av övergående hypoglykemi hos personer som dricker alkohol sporadiskt, särskilt på fastande mage, kan dock inte uteslutas..

Symtom på lågt blodsocker hos kvinnor

Symtom som åtföljer lågt blodsocker hos en vuxen kan delas in i två grupper: vegetativt och neuroglykopen. Den första visas i form:

 • psykiska störningar (ångest, sömnlöshet, ökade känslor av rädsla och ångest, samt ökad aggression);
 • svettas;
 • darrande händer och muskelhypertoni;
 • blekhet;
 • högt blodtryck;
 • matsmältningsbesvär: illamående eller kräkningar;
 • ökade känslor av hunger eller törst.

De neuroglykopeniska manifestationerna kännetecknas av:

 • huvudvärk;
 • minnesförlust;
 • minskad uppmärksamhet
 • förlust av orientering i rymden;
 • dubbel syn;
 • lemskakningar och generaliserade anfall;
 • urininkontinens, ofrivillig urinering eller avföring;
 • medvetslöshet, vilket leder till svimning, extrem form - koma;
 • störningar i normal andning eller blodcirkulation.

Observation av ett eller en grupp av symtom hos en person kräver omedelbar mätning av glukosvärdet och dess korrigering vid behov. Det bör noteras att de beskrivna symtomen är identiska för personer av båda könen..

Normalt blodsocker hos kvinnor

Det högsta tillåtna glukosvärdet för en kvinna är:

 • för venöst blod - 6,2 mmol / l;
 • och för kapillärblod - 5,6 mmol / l.

För män ökar värdet på kriteriet för venöst och kapillärt blod till 6,5 respektive 5,5 mmol / L.

Minimivärden: 3, 5 - 4 mmol / L för båda könen.

Om biomaterialet för studien togs snarast och efter den sista måltiden gick inte mer än två timmar, ändras intervallet för normala värden något. I detta fall är den maximalt tillåtna hastigheten 10 - 11 mmol / l.

Efter 60 år minskar den funktionella aktiviteten hos bukspottkörtelceller, så de normala värdena ligger i intervallet 4,5 till 7 mmol / L (på fastande mage).

Hur man ökar blodsockret hemma?

När sockerarter upptäcks i nivån 3 - 3,5 mmol / l räcker det för en person att konsumera 10-15 gram kolhydrater. Konsumtion av enkla sockerarter (som dextros) anses vara det bästa alternativet, eftersom de inte tar tid att bryta ner och kommer in i den systemiska cirkulationen från munnen omedelbart..

Du kan ge patienten ett glas juice eller vatten med socker upplöst i det, äta choklad, sylt etc..

Allvarlig hypoglykemi kontrolleras genom intag av stora mängder kolhydrater. Så omedelbart måste du konsumera minst 15 - 20 gram enkla sockerarter och senare 20 gram - komplexa (bakverk eller kakor).

Algoritm för lindring av en liten brist på glukos i kroppen:

 • med hjälp av en glukometer, mät värdet på indikatorn, se till tillståndet för hypoglykemi;
 • konsumerar 15 gram enkla sockerarter;
 • mät blodsockret igen.

I avsaknad av positiv dynamik upprepas punkterna 2 och 3 tills indikatorn matas in i normala värden.

Om en person är medvetslös injiceras han 1 mg glukagon intramuskulärt. Glukagon är ett proteinhormon som kan aktivera nedbrytningen av glykogen i leverceller. Detta leder i slutändan till högre glukosnivåer..

Under sjukhusvistelsen injiceras patienten 40% glukos intravenöst, vilket snabbt återvänder till medvetandet.

Dessutom finns det speciella geler och tabletter baserade på enkel sockerdextros. Det är viktigt att beräkna doseringen korrekt, eftersom ett överskott av den kan komma in i en person i ett lika farligt tillstånd av hyperglykemi..

Vilka livsmedel ökar blodsockret?

Det dagliga sockerintaget för en person är 38 gram för män och 25 gram för kvinnor. Överdriven användning av dem leder till en belastning på bukspottkörteln och överdriven avsättning.

Det glykemiska indexet som beräknas för produkter är särskilt viktigt vid lindring av hypoglykemiskt syndrom. Det återspeglar den takt med vilken enkla kolhydrater smälts av kroppen och leder till en ökning av koncentrationen av glukos i blodet..

Tabell över livsmedel som ökar blodsockret med hänsyn till det glykemiska indexet.

ProduktnamnGlykemiskt indexvärde
Vetemjölbröd100
Bulka97
Pannkakor96
Honung85
Kokta potatisar84
Pumpa78
Vattenmelon77
Melon76
Rå morötter72
En ananas71
Dumplings70
Sylt67
Russin66
Pasta med ost65
Köpt majonnäs58
Bovete gröt62
Ketchup57
Spaghetti57
Persikor (konserverad)56
Kex55
Nypressad äppeljuice53
Grapefrukt47
Kokos46
Nypressad apelsinjuice45
Torkade fikon39
Al dante pasta36
Nypressad morotsjuice35

Torkade aprikoser
Katrinplommon
Vildris
Ett äpple
Plommon
Kvitten
Naturlig yoghurt, 0% fett
Bönor
nektarin
Granat
Persika

Produkter med lågt hypoglykemiskt index, såsom feta måltider, grönsaks- eller köttgrytor och nybakade bakverk, är lämpliga för att lindra en mild sockerbrist..

Det bör betonas att vegetabiliska livsmedel med högt fiberinnehåll inte har en snabb och effektiv effekt i det patologiska tillståndet av hypoglykemi, så det är inte lämpligt att använda dem.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder består av en kombination av följande rekommendationer:

 • dosering av fysisk aktivitet;
 • rationell näring, exklusive överdriven konsumtion av kolhydrater och alkohol;
 • efterlevnad av dosregimen, vid behov, insulininjektioner.

Det bör noteras att efterlevnad av en regel när man försummar resten inte kommer att ge den önskade effekten. Om en av familjemedlemmarna diagnostiseras med diabetes mellitus, bör de anhöriga känna till metoderna för att stoppa tillstånden av hypo- eller hyperglykemi för att ge snabb och felfri hjälp.

 • Om författaren
 • Senaste publikationer

Examen, 2014 tog hon examen med utmärkelse från Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Orenburg State University med en examen i mikrobiologi. Examen för forskarutbildningen vid Orenburg State Agrarian University.

2015. vid Institute of Cellular and Intracellular Symbiosis of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences godkände ett avancerat utbildningsprogram under det ytterligare professionella programmet "Bakteriologi".

Vinnare av den allryska tävlingen för bästa vetenskapliga arbete i nomineringen "Biological Sciences" 2017.

Orsaker och symtom på lågt blodsocker

Hypoglykemi manifesteras av en minskning av blodsockernivån under 2,8 mmol / L. Kroppens celler får inte den nödvändiga mängden energi, vilket leder till deras död. Detta tillstånd är hälsofarligt, hotar utvecklingen av en insulinkoma och kan leda till döden..

Symtom

Glukos är en energikälla för kroppen, inklusive hjärnan. Neuroner metaboliserar socker utan hjälp av insulin, och hypoglykemi leder till svält. Detta påverkar hälsan negativt och orsakar ett antal negativa manifestationer. En minskning av blodsockret kan provocera utvecklingen av komplikationer eller dödsfall, därför är det nödvändigt att känna till de viktigaste symptomen på hypoglykemi och ge en person hjälp i rätt tid. Om låga glukosnivåer observeras under lång tid kan hypoglykemisk koma utvecklas..

Hypoglykemi går igenom tre utvecklingsfaser. De skiljer sig åt i klinisk presentation, metoder för första hjälpen och behandling..

Huvudsymptomen i den första fasen är hunger. Människor ignorerar ofta detta tecken, vilket bara förvärrar situationen. Om kroppen berövas glukos från maten under en lång period uppstår nya symtom: ökad svettning, svaghet i benen och i alla muskler, blekhet i huden och huvudvärk. Alla tecken uttalas och ger patienten allvarliga besvär - det är omöjligt att missa eller lämna dem utan uppsikt. För att återställa normala glukosnivåer måste du äta en liten klump socker eller en högkolhydratmat med högt glykemiskt index (frukt, godis, juice är bra).

Det första tecknet på lågt blodsocker är hunger, följt av ökad svettning, svaghet i kroppen, blekhet och huvudvärk.

I den andra fasen försämras patientens hälsa avsevärt. Följande symtom observeras:

 • talstörningar, blir sluddig och förvirrad;
 • domningar i tungan och dubbelsyn, medvetslöshet är möjlig;
 • kramper, ökad irritabilitet och muskelsvaghet;
 • i vissa fall är illamående och kräkningar möjliga.

Den tredje fasen kännetecknas av medvetslöshet och faller i koma. Detta tillstånd är extremt farligt och dess konsekvenser beror på första hjälpen..

Orsaker

Anledningen till minskningen av blodsockernivån hos en frisk person är långvarig fasta. Kroppen får inte den mängd näringsämnen och kolhydrater den behöver för att upprätthålla vitala funktioner, energibalans och normala blodsockernivåer. Bråkdelar eller kalorifattiga måltider kan också leda till negativa konsekvenser. En liten mängd mat absorberas snabbt och inom några timmar tappas alla glukosbutiker.

Missbruk av godis hjälper till att minska sockernivån. I det här fallet syntetiserar bukspottkörteln mycket insulin, som i ett accelererat läge distribuerar glukos i hela kroppen och minskar dess koncentration i blodet. Detta beror på skarpa förändringar i en persons tillstånd efter att ha konsumerat godis: först känns glädje och eufori, och efter ett tag - svaghet och svaghet.

Alkoholmissbruk och överdriven fysisk aktivitet kan också framkalla hypoglykemi. Ibland är orsaken sjukdomar i de inre organen (njurar, lever) eller störningar i binjurarna och hypofysen. I sällsynta fall är den provocerande faktorn utvecklingen av en tumörneoplasma i bukspottkörteln, vilket ökar produktionen av insulin.

Minska socker hos diabetiker

Hos diabetespatienter är minskningen av blodsocker mycket vanligare. Orsakerna kan vara olika, men oftast är det en överdos av insulin.

En överdos är möjlig i flera fall: felaktig administrering av fel dos, felaktiga glukometerresultat, funktionsstörning i en sprutpenna, gnuggning av injektionsstället eller intramuskulär administrering av läkemedlet. Ibland kan det vara fel val av läkare av läkaren eller okunnigheten hos patienten med typ 1-diabetes om reglerna för administrering av läkemedlet.

En vanlig orsak till att blodsockernivån sjunker hos typ 2-diabetiker är dålig kost. För patienter med denna diagnos är det extremt viktigt att följa en strikt diet och diet som ordinerats av en läkare. Den provocerande faktorn är att hoppa över måltider, svält eller otillräckligt intag av kolhydrater, vilket inte täcker den administrerade dosen insulin.

Andra faktorer som anges nedan kan också framkalla hypoglykemi vid diabetes..

 • En förändring av läkemedlet som orsakade en negativ reaktion från kroppen.
 • Överdriven utsöndring av sulfonylurea.
 • Störning i njurarna eller levern, vilket hämmar processen att ta bort insulin från blodet.
 • Träna stress; till exempel uppstår ett blodsockerfall efter ett träningspass med hög intensitet eller på fastande mage.
 • Nedsatt absorption av mat, vilket resulterar i en låg blodsockernivå även efter att ha ätit.
 • Alkoholmissbruk eller alkoholintag i samband med antidiabetika. Med denna kombination minskar blodsockernivån signifikant, men många diabetiker ignorerar detta fenomen, eftersom de misstänker dess symtom för tecken på alkoholförgiftning.

Komplikationer

Hypoglykemi är en fara för människors hälsa och liv. Först och främst lider hjärnceller av brist på glukos, en energisk hunger hos neuroner uppstår. Detta tillstånd påverkar arbetet i andra kroppssystem negativt. Hjärncellernas död är möjlig, utvecklingen av irreversibla konsekvenser.

Patologi kan orsaka psykiska störningar, epilepsi och olika psykoser. En minskning av blodsockret påverkar kardiovaskulära, andnings- och nervsystemen, eventuellt utvecklingen av stroke eller hjärtinfarkt negativt..

Behandling

För att behandla hypoglykemi är det nödvändigt att fastställa orsakerna. Om ett blodsockersänkning orsakas av sjukdomar i inre organ föreskrivs läkemedelsbehandling för att eliminera grundorsaken..

Detta tillstånd är farligt för människor, så det är extremt viktigt att ge hjälp i rätt tid. I den första och andra fasen av patologin är det nödvändigt att ge patienten en klump socker eller en söt dryck, älskling, sylt. Detta ger glukosupptag och får dig att må bättre..

För snabb lindring av symtom ordineras läkemedel från en serie betablockerare. De ska endast tas som föreskrivits av en läkare och efter bekräftelse av hypoglykemi.

Om sockernivån sjunker kraftigt och tillståndet försämras måste du ringa en ambulans. Vid medvetslöshet placeras en liten bit socker under patientens tunga och vid ankomsten utför läkaren en intravenös injektion av glukos.

Förebyggande

Att följa enkla förebyggande åtgärder hjälper till att förhindra utvecklingen av hypoglykemi..

 • Strikt efterlevnad av rekommenderad diet och diet.
 • Korrekt administrering av insulininjektioner i enlighet med den dos som ordinerats av läkaren.
 • Undvik alkohol, särskilt i kombination med diabetesmedicin.
 • Övervakar regelbundet blodsockernivån med en hemglukometer.
 • Begränsa överdriven träning, särskilt på fastande mage.

Lågt blodsocker är ett farligt tillstånd som kan orsaka irreversibla förändringar i kroppen. För att förhindra negativa konsekvenser måste du känna till de viktigaste symptomen på hypoglykemi och reglerna för första hjälpen..

Farligt tillstånd - nattlig hypoglykemi

Under sömnen fungerar kroppen annorlunda än under dagen, på natten kan hormonproduktionen störas. Av denna anledning kan perioder så långa utan mat som sömn leda till nattlig hypoglykemi. Det drabbar främst personer med diabetes och ofta barn och ungdomar..

I ungefär hälften av fallen utvecklas mild till måttlig hypoglykemi, så att patienten inte vaknar och tillståndet blir obemärkt. Det har dock en dålig effekt på kroppen..

Varför utvecklas nattlig hypoglykemi??

Huvudförsvaret mot hypoglykemi är att öka adrenalin. Under sömnen inträffar denna ökning inte, och när sockernivån sjunker, byggs inte kroppen upp igen. För mycket fysisk aktivitet på kvällen, äta långt före sänggåendet, otillräcklig dos insulin kan framkalla hypoglykemi på natten.

Orsaker till nattlig hypoglykemi:

 • Funktioner i det endokrina systemet i en dröm,
 • Motion,
 • Brott mot kosten,
 • För stor dos eller fel tidpunkt för leverans av insulin.

Manifestationer av nattlig hypoglykemi?

Hypoglykemi kan utvecklas på natten eller tidigt på morgonen. Avsnitt kan vara fyra timmar eller mer, så de påverkar oundvikligen det allmänna tillståndet. Allvarlig hypoglykemi kan orsaka arytmier eller andningsstopp och till och med dödsfall. Dessutom kan detta hända med unga människor med diabetes..

Om tillståndet försämras så mycket att en person vaknar när glukosenivån sjunker, kan han vidta åtgärder för att normalisera sockernivån och förhindra hypoglykemi..

Dock kan nattlig hypoglykemi inte ha allvarliga symtom. Med mild och måttlig hypoglykemi fortsätter kroppen att vara i sömntillstånd, det vill säga en person vaknar inte, trots sockerfall och en försämrad hälsa. Hur kan du då kontrollera och justera ditt blodsocker? Det är möjligt att identifiera hypoglykemi genom att uppmärksamma vissa indikatorer och känslor. Till exempel kan regelbundna mardrömmar vara en av manifestationerna av ett nattfall i blodsockret..

Tecken på nattlig hypoglykemi:

 • Underkläder blöt i svett på morgonen,
 • Brist på vilokänsla efter sömn,
 • Känner mig trött direkt efter att ha vaknat,
 • Huvudvärk när du vaknar,
 • Ketonkroppar i morgonurin med låga glukosnivåer,
 • Plötsligt höga sockernivåer på morgonen.

Om det finns varningssignaler måste du försöka identifiera detta tillstånd. För att göra detta måste du analysera andra hälften av föregående dag, jämföra mängden kvällsmat och dosen insulin, antihyperglykemiska läkemedel, mängden fysisk aktivitet.

Det perfekta sättet att upptäcka nattlig hypoglykemi är att kontinuerligt övervaka blodsockernivån. Denna metod är dock dyr och därför inte lämplig för alla. Om det inte hjälpte att justera din kost, livsstil och mediciner och tecken på nattlig hypoglykemi kvarstår måste du undersöka sockernivån flera gånger klockan 3. Du kan ställa in ett alarm för den här tiden och göra ett blodprov.

Patienten själv är inte alltid uppmärksam på "signalerna" om hypoglykemi. Det är bra om nära människor som bor med honom i samma hus eller ständigt kommunicerar, uppmärksammar hans klagomål om dålig sömn, huvudvärk och ett "trasigt" tillstånd på morgonen. Då måste du övertyga patienten att träffa en läkare. Läkaren bör hjälpa till att identifiera tillståndet av nattlig hypoglykemi och utveckla taktik för att bekämpa den.

Mänskligt blodsocker

Plasmasockernivåer hos en frisk person utsätts för fluktuationer under hela dagen. På morgonen är glukoskoncentrationen vanligtvis lägre. Utbudet av blodsockernormer och indikatorer som indikerar möjlig förekomst av pre-diabetes eller diabetes mellitus ges nedan i "blodsockernormtabellen".

Huvudvikten läggs på den potentiella ökningen av glukoskoncentrationen i blodet (hyperglykemi) - å andra sidan bör det noteras att sänkning av sockernivån till mindre än 2,8 mmol / L kan leda till en försämring av välbefinnandet och uppkomsten av farliga symtom hos många människor..

Om sockernivån sjunker till värden ännu lägre kan vi prata om utvecklingen av hypoglykemi. Detta tillstånd kräver akut läkarvård, även i frånvaro av negativa symtom, eftersom en kraftig försämring av patientens tillstånd kan inträffa när som helst..

Blodsockertabell

Socker (glukos) i blodet på fastande mage, mmol / l

Socker (glukos) 1-2 timmar efter måltider, mmol / l

Normalt blodsocker

Blodsockervärden beror på om mätningen görs på fastande mage eller efter en måltid. I det första fallet bör koncentrationen av glukos i blodplasman hos en frisk person inte överstiga 5,0 mmol / liter, och i det andra bör den inte överstiga 5,5 mmol / liter..

För personer med diabetes finns det flera andra indikatorer på den relativa normen, som skiljer sig åt i ett större intervall. Så om en patient med typ 1-diabetes lyckas upprätthålla blodsockernivån under lång tid i intervallet från 4 mmol / liter till 10 mmol / liter, kan detta betraktas som en framgång..

Hur man mäter blodsockret med en glukometer

Utvecklingen av medicin har gjort livet för patienter med typ 1-diabetes mycket lättare - skapandet av de första insulinpreparaten för cirka 100 år sedan var ett genombrott inom endokrinologin. Nu injicerar de allra flesta patienter med denna form av diabetes själva insulin med hjälp av subkutana injektioner flera gånger om dagen..

Insulin bör dock inte injiceras "med klockan" utan beroende på nivån av glukos i patientens blod... Därför stod ingenjörer som var involverade i skapandet av medicinsk utrustning inför en svår uppgift - att designa en bärbar enhet som skulle vara lätt att använda, vilket skulle ge diabetiker möjlighet att mäta nivån blodsocker ensam hemma.

Så här uppstod de första blodsockermätarna..

Det finns olika modeller av glukometrar, men arbetet med nästan alla modeller bygger på en princip: bestämma graden av förändring i primärfärgen på en speciell testremsa efter applicering av en patients blodprov på den.

En person får självständigt ett prov av sitt blod med en liten lansett (scarifier). En droppe blod appliceras på en engångs testremsa, som sedan placeras i mätaren och efter några sekunder visas resultatet på displayen.

Under påverkan av glukos i blodet ändrar remsan färg - vid en normal sockernivå kommer en sådan förändring att vara obetydlig och enheten kommer att ignorera den.

Blodglukosmätarna drivs av en uppsättning batterier, det finns också modeller som kan anslutas till ett 220 V-nätverk via en nätadapter som minskar spänningen och omvandlar växelström till likström.

Blodsocker tappar symtomen

De viktigaste symtomen som indikerar en minskning av blodsockernivån kan delas in i två villkorliga grupper: somatiska och mentala.

Den första bör främst inkludera:

 • ökad svettning
 • överväldigande hunger
 • kardiopalmus
 • generell svaghet
 • yrsel
 • tyngd i benen och skakningar i armar och ben.

Den villkorliga gruppen av "mentala" symtom på hypoglykemi inkluderar sådana störningar som:

 • ökad ångest
 • känsla av oförklarlig fruktan
 • irritabilitet
 • aggressivitet eller tvärtom slöhet
 • förvirring

Symtom på blodtrycksfall

En minskning av blodsockret är ett mycket smygande fenomen, eftersom hypoglykemi (som läkare kallar en kraftig minskning av blodsockerkoncentrationen) kan leda till koma, stroke, hjärnödem och död. Samtidigt, upp till en viss punkt, kan en person som utvecklar hypoglykemi känna sig ganska normal, men en ytterligare sänkning av sockernivån kan leda till blixtsnabba och extremt farliga förändringar i hans tillstånd..

Ett av de vanligaste symptomen på blodsockersänkning är kraftig svettning, vilket också kan uppstå vid låga temperaturer. Överdriven svettning under sömnen, när det finns en signifikant minskning av blodsockret, kan indikeras med ett vått täcke, vått örngott eller pyjamas.

Under dagen, medan du är vaken, är det lätt att bestämma förekomsten av överdriven svettning om du drar fingret längs huden på baksidan av huvudet i hårfästet.
Andra vanliga symtom på lågt blodsocker inkluderar:

 • svår hunger
 • svår svaghet
 • yrsel
 • darrande lemmar
 • mörkare i ögonen
 • ökad irritabilitet, ångest
 • aggressivitet

Lågt blodsocker vad man ska göra

En nästan blixtsnabb utveckling av hypoglykemi eller en kraftig minskning av blodsockernivån är karakteristisk för personer med typ 1-diabetes. I det här fallet kan en oavsiktlig överdos av insulin eller ett brott mot injektionsschemat leda till blodsockersänkning..

När de första symtomen på hypoglykemi uppträder ska patienten ges mat med högt sockerinnehåll och högt glykemiskt index - det vill säga en från vilken glukos absorberas i blodet så snabbt som möjligt. Dessa är socker i form av sand eller raffinerat socker, honung, sylt, godis, färsk frukt med hög sockerhalt (aprikoser, melon, vattenmelon).

Personer med typ 1-diabetes som är medvetna om farorna med ett kraftigt blodsänkningsfall har ofta glukostabletter med sig, vilket ger snabb lindring från symtom på hypoglykemi..

I de mest allvarliga fallen behandlas hypoglykemi med intravenös glukoslösning.

Risken för att utveckla hypoglykemi minskas avsevärt om kosten följs - så att tidsintervallen mellan måltiderna inte är längre än 3-4 timmar.

Hur man snabbt höjer blodsockret

För vissa personer med typ 1-diabetes kan hypoglykemi, som är ett katastrofalt blodsockerfall, uppstå inom några minuter. När de allra första symptomen uppträder (ökad svettning, svaghet, stark hungerkänsla), bör sådana patienter inte tveka att ta specialtabletter med glukos.

Om du inte har sådana tabletter med dig kan du med framgång ersätta dem med några bitar raffinerat socker, godis, 2-3 matskedar honung, sylt, i extrema fall, kakor eller söta bakverk.

I det här fallet kan söt läsk också vara till nytta - bara den mest "opopulära" sorten bland läkare: den som innehåller naturligt socker och inte dess ersättare..

När ska man mäta blodsockret med en glukometer

Uppfinningen av bärbara glukometrar som mäter blodsockret hemma revolutionerade endokrinologin.

Nyligen används blodglukosmätare i högre utsträckning av patienter med typ 2-diabetes, som vanligtvis svarar bra på behandlingen..

Läkare rekommenderar att man mäter blodsockret med en glukometer för patienter med typ 1-diabetes minst 2 gånger om dagen - efter måltiderna och innan man går till sängs.

Och för dem som har typ 2-diabetes rekommenderas det att mäta minst en gång i veckan.

I vilket fall som helst är det bättre att få specifika rekommendationer om när du ska mäta blodsockret med en glukometer från din läkare..

Vilka livsmedel höjer blodsockret

De vanligaste livsmedlen kan höja blodsockernivån - skillnaden mellan dem är bara i den hastighet med vilken en sådan ökning sker.

Honung, sylt, färska päron, mogna aprikoser, cantaloup och vattenmelon ökar dina glukosnivåer mycket snabbt. En tårtbit, ett bakverk eller bakverk kommer att göra det lite långsammare, och rätter gjorda av pasta och spannmål var utomstående på denna lista..

Å andra sidan kännetecknas en långsam ökning av blodsockernivån med hjälp av mat av en lika långsam minskning av den under matsmältningen..

Således kan personer med diabetes planera strategier och taktik för att förebygga hypoglykemi - till exempel inkludera regelbundet spannmål i kosten och samtidigt hålla en burk honung eller sylt i buffén "bara i fall".

Kaffe höjer blodsockret

Det finns motstridiga bevis i den medicinska litteraturen för hur naturligt kaffe påverkar blodsockernivån. De mest omfattande studierna under de senaste åren har dock visat att kaffe, när det konsumeras regelbundet i en mängd av cirka 4 koppar espresso om dagen, ökar känsligheten hos cellerna i kroppen för insulin..

Följaktligen ökar inte denna smaksatta dryck blodsockernivån, utan tvärtom kan den användas som ett effektivt sätt att förhindra typ 2-diabetes. (Om du inte lägger tio klumpar socker i varje kopp kaffe...).

Bokvete ökar blodsockret

Bovetediskar har ett välförtjänt rykte för att vara hälsosam mat. Bokvete är mycket rik på B-vitaminer och spårämnen. Samtidigt är tanken på bovete som spannmål, den enda användbara för diabetiker, en myt - bovetegröt bidrar till en ökning av blodsockernivån inte mindre än ris.

Skillnaden ligger bara i ökningen av glukoskoncentrationen efter konsumtion av sådana rätter. På grund av det högre fiberinnehållet, som sänker absorptionen av glukos i tarmarna, kommer blodsockernivån att stiga märkbart långsammare efter en skål med bovetegröt än efter risgröt..

Således kan man vara helt överens med uttalandet att "bovete ökar blodsockret" - även om det gör det mycket långsamt...

Författare: endokrinolog Antonova Elena Pavlovna

Orsaker till låga blodsockernivåer

Artikeln utarbetades av Mikhail Astakhov, anestesiolog-resuscitator,
den högsta kategorin. Speciellt för webbplatsen medprostor.by

Innehåll:

 • Kliniska tecken på låg glukos
 • Orsaker till lågt blodsocker
 • Hypoglykemi hos nyfödda
 • Hypoglykemi hos en frisk person

Hypoglykemi är en minskning av blodsockret. Symtom utvecklas gradvis över 20-60 minuter. Det förekommer främst hos personer med typ I-diabetes mellitus (insulinberoende) i strid med reglerna för substitutionsbehandling. Ibland förekommer det hos gravida kvinnor eller nyfödda barn. Det minsta acceptabla blodsockervärdet är 3,3 mmol / l. Vid dekompenserad diabetes uppträder symtom på blodsockersänkning hos en person redan vid 4,5 mmol / l. I de mest allvarliga fallen kan hypoglykemi uppträda vid 6-7 mmol / l.

Kliniska tecken på låg glukos

En droppe av blodsocker, oavsett orsak, har symtom:

minskning av intellektuella förmågor;

dimma, flyger framför ögonen;

en skarp, okontrollerbar känsla av hunger.

Vid undersökning av patienten upptäcks svettningar, ett blodtryckshopp, takykardi och blekhet i huden. När hypoglykemisk koma uppträder - nedsatt andning, medvetande, hjärtrytm.

Orsaker till lågt blodsocker

Vanligaste orsaken till lågt blodsocker - brist på matintag efter insulininjektion hos patienter med diabetes mellitus. Sådana fall står för cirka 90% av alla episoder av diagnostiserad hypoglykemi. Hormonet, som kommer in i blodomloppet, främjar nedbrytning och absorption av kolhydrater i vävnader. Samtidigt minskar deras plasmanivå kritiskt. Tecken på patologi uppträder när sockernivån sjunker kraftigt från höga siffror till låga eller normala värden för en frisk person (till exempel från 18-19 till 5-6 mmol / l hos diabetiker).

Andra möjliga orsaker till en kraftig minskning av blodsockret hos personer med diabetes inkluderar:

 1. Överdosering av insulin. Uppstår när läkaren väljer fel dosering eller gör misstag när han skriver in läkemedlet i sprutan. Hittades övervägande hos personer som nyligen har börjat en kurs med substitutionsterapi. Patologins svårighetsgrad beror direkt på hur mycket den erforderliga dosen av läkemedlet överskreds.
 2. Ökad fysisk aktivitet. Under fysiskt arbete förbrukar kroppen energi, som fylls på med nedbrytningen av kolhydrater. Om en en dos insulin administrerades, sedan personen började idrotta eller arbeta kan hypoglykemi utvecklas mild till måttlig.
 3. Dricker alkohol. Regelbunden konsumtion av alkoholhaltiga drycker leder till nedsatt metabolism av kolhydrater i levern. Orgeln kan inte syntetisera glukos från proteiner och bibehålla sin erforderliga nivå i den inre miljön. Detta är en av de vanligaste orsakerna till lågt blodsocker hos män..

Hypoglykemi hos nyfödda

Anledningarna till minskningen av blodsockret hos barn under den första livstiden:

syndrom hos en nyfödd från en mor med klassisk eller graviditetsdiabetes;

iatrogen neonatal hypoglykemi;

andra övergående och ospecificerade störningar i kolhydratmetabolismen.

Sådana överträdelser beror på särdragen i produktion och konsumtion av socker av barnets kropp. Förbrukningen av glukos under den tidiga postnatala perioden är cirka 7 g / kg kroppsvikt per dag. Otillräckligt intag av det framkallar aktivering av glykogenolysprocesser och glukogenogenes, vilket i framtiden kan få oförutsägbara konsekvenser.

Hypoglykemi hos en frisk person

Ibland sjunker blodsockret hos gravida kvinnor. Detta beror på hormonella förändringar i kroppen, där det finns en överproduktion av insulin i bukspottkörteln. Dessutom kan undernäring vara orsaken till kvinnans låga blodsocker. Fostret förbrukar en ganska stor mängd glukos. Om konsumtionen inte kompenseras av mat minskar koncentrationen av socker i den inre miljön.

Hos personer utan diabetes blir insulinom, en hormonproducerande tumör i bukspottkörteln, orsaken till hypoglykemi. Samtidigt ökar koncentrationen av insulin i kroppen, sockerhalten minskar. Ibland uppstår en minskning av glukosnivåerna under extrem fasta, när kroppen inte kan kompensera för bristen på kolhydrater på grund av inre reserver.

Blodsockret sjönk kraftigt: symptom, vad man ska göra och vad är faran

Hos en frisk person kontrollerar kroppen själva indikatorerna för glukos - den viktigaste energikällan. Om blodsockret minskar kraftigt, börjar hjärncellerna uppleva svält, vilket leder till att de dör. Symtomen på hypoglykemi (brist på glukos i blodet) är alltid uttalade och ganska lätta att känna igen. Varför kan ett sådant tillstånd inträffa, och vad ska man göra för att undvika det? Hur man förhindrar patologi och undviker eventuella komplikationer?

Varför blodsockret sjunker hos friska människor och diabetiker

Det är viktigt att veta! En nyhet som rekommenderas av endokrinologer för kontinuerlig kontroll av diabetes! Du behöver bara det varje dag. Läs mer >>

För en diabetiker är huvuduppgiften att bibehålla normal glukos, vilket förhindrar en kraftig ökning. Men inte mindre farligt är minskningen av sockerindikatorer..

Diabetes och tryckstegringar hör till det förflutna

Diabetes är orsaken till nästan 80% av alla slag och amputationer. 7 av 10 personer dör på grund av blockeringar i hjärtat eller hjärnans artärer. I nästan alla fall är orsaken till ett så fruktansvärt slut samma - högt blodsocker..

Det är möjligt och nödvändigt att slå ner socker, annars ingenting. Men detta botar inte själva sjukdomen utan hjälper bara till att bekämpa konsekvensen och inte orsaken till sjukdomen..

Det enda läkemedlet som officiellt rekommenderas för behandling av diabetes och det används också av endokrinologer i sitt arbete är Diabetes Patch Dzhi Dao..

Läkemedlets effektivitet, beräknat enligt standardmetoden (antalet återvunna till det totala antalet patienter i en grupp på 100 personer som genomgår behandling) var:

 • Socker normalisering - 95%
 • Eliminering av venös trombos - 70%
 • Eliminering av stark hjärtslag - 90%
 • Lindring från högt blodtryck - 92%
 • Öka kraften under dagen, förbättra sömnen på natten - 97%

Dzhi Dao-producenterna är inte en kommersiell organisation och finansieras av staten. Därför har nu varje invånare möjlighet att få ett läkemedel med 50% rabatt.

Detta tillstånd kan provoceras av:

 • äta mat med lätta kolhydrater;
 • felaktig dosering av sockerreducerande läkemedel;
 • dricka alkohol utan mat (alkohol blockerar produktionen av glukos i levern);
 • felaktigt utvald diet och bristande efterlevnad av delstorlekar;
 • införandet av insulin i fel dosering;
 • fysisk överansträngning hos en diabetiker.

Hypoglykemi hos en frisk person kan uppstå när:

 • ta specifika mediciner, till exempel sockersänkande läkemedel, utan att rådfråga en specialist;
 • sjukdomar i inre organ;
 • dricker mycket alkohol;
 • efterlevnad av en strikt diet;
 • långt intervall mellan måltiderna / inga mellanmål;
 • en diet baserad på lätta kolhydrater;
 • svår fysisk trötthet;
 • stressiga situationer, djup spänning
 • vakna efter en natts sömn, eftersom det inte har förekommit något matintag på länge.

I sällsynta fall kan en plötslig minskning av socker orsakas av utvecklingen av tumörprocesser i bukspottkörteln. Som ett resultat ökar antalet insulinproducerande celler och mängden insulin okontrollerbart. En minskning av socker kan också utlösas av andra tumörer (ofta maligna), vilket bidrar till en ökning av insulin.

Det är extremt sällsynt att låga glukosnivåer observeras vid utveckling av autoimmuna sjukdomar. I det här fallet börjar kroppen producera antikroppar mot insulin, vilket orsakar antingen en kraftig droppe eller en kraftig ökning av mängden av detta hormon. Lågt blodsocker förekommer också hos patienter med njur- eller hjärtsvikt (levercirros, hepatit, virusinfektioner - en vanlig orsak till lågt blodsocker).

Symtom på kraftigt sockerfall

För att undvika farliga komplikationer av hypoglykemi är det viktigt att veta vilka symtom som åtföljs av en kraftig sockerfall.

Specialister delar in patologins gång i:

 1. Lung, där blodsockernivån sjunker under 3,5 mmol / L.
 2. Genomsnitt, med en minskning av indikatorerna till 3 och lägre enheter.
 3. Allvarlig, kännetecknad av ett blodsockersänkning under 1,9 mmol / L.

Med en mild kurs av hypoglykemi upplever offret:

 • överväldigande slöhet;
 • ökad svettning
 • lätt yrsel
 • hunger;
 • känsla före kräkningar
 • kräkningar
 • ångest;
 • depressivt tillstånd
 • hjärtklappning
 • domningar i lemmarna
 • försämrad syn
 • stickningar i läpparna.

I sådana situationer räcker det för en frisk person att äta eller dricka något sött. Vid diabetes behöver en patient med liknande symtom ett akut blodsockertest. Om det finns en genomsnittlig kurs med hypoglykemi, visas följande symtom:

 • nervositet;
 • irritabilitet;
 • dålig koncentration av uppmärksamhet
 • kroppskramper;
 • kränkning av medvetandet
 • sluddrigt tal;
 • förändring i gång
 • allmän sjukdomskänsla;
 • svår svaghet
 • okontrollerbara känslor.

I detta tillstånd stoppas intaget av sockersänkande läkemedel omedelbart och glukosvärdena övervakas noggrant..

Vid svår hypoglykemi observeras offret:

 • krampanfall
 • faller i en hypoglykemisk koma;
 • stroke;
 • minskad kroppstemperatur - låg temperatur med diabetes.

Om ett sådant fenomen kvarstår under lång tid kan konsekvenserna bli de mest beklagliga, till och med döden. Hjärnceller och det kardiovaskulära systemet påverkas, arbetet med inre organ störs. Men ibland tecknen på en kraftig sockerfall saknas. Detta händer när du tar betablockerare.

Orsaken till lågt socker efter måltider i typ 1 och typ 2-diabetiker kan vara användningen av mediciner som fungerar för att sänka sockret. När diabetes varar mer än 15 år blir tecken på hypoglykemi mindre uttalade. Här är det viktigt att mäta indikatorer dagligen och övervakas av en endokrinolog för att i rätt tid justera dosen av insulin.

Om barnets socker har tappat kommer det att reagera sämre på patologin, och de första symtomen på sjukdom kommer att visas om indikatorerna sjunker till 3,3 mmol / l. Hos vuxna känns problemet akut när glukos sjunker till 3,7 mmol / l.

Vad är risken för ett hypoglykemiskt tillstånd

Blodsockervärden måste ligga inom normala gränser, annars kan allvarliga hälsoproblem inte undvikas. Hypoglykemi är farligt för hjärnan. Detta är nervorganets huvudorgan, vilket är mycket komplext. Vid det minsta misslyckandet i sitt arbete uppstår många problem med resten av organen och systemen..

Tack vare blodet tillförs näringsämnen och syre till nervcellerna. Glukos kan levereras till hjärnceller utan insulin. Därför spelar det ingen roll hur mycket av detta hormon som finns i kroppen - blodet kommer fortfarande att leverera alla nödvändiga element till nervcellerna. Med hypoglykemi går inte tillräckligt med socker till hjärnan, cellerna börjar svälta. Efter några minuter av ett patologiskt tillstånd känner en person sina tecken på sig själv: suddiga ögon, stickande läppar, svettningar, hjärtklappning.

Den farligaste konsekvensen av glukosbrist i blodklick är hypoglykemisk koma. Det kan utvecklas när indikatorerna sjunker under 2,2 mmol / l. Även hos en patient kan ett patologiskt tillstånd åtföljas av cerebralt ödem, död av dess delar, nedsatt blodcirkulation i vävnader och strukturer..

Experter identifierar två möjliga grupper av komplikationer av hypoglykemi:

 1. Omedelbart, utvecklas under de första timmarna av ett hypoglykemiskt tillstånd: hjärtinfarkt, stroke, förlamning av armar och ben, strabismus, nedsatt tal, hemipares, ökad muskeltonus i armar och ben.
 2. Distant, utvecklas en tid efter svår hypoglykemi. Dessa inkluderar anfall av epilepsi, encefalopati, parkinsonism.

Vad ska du göra om ditt blodsocker sjunker

Om det finns lågt blodsocker med mild till måttlig svårighetsgrad, hjälper 1-2 klumpar socker eller 2-3 matskedar honung att hantera problemet. Från drycker kan du dricka sött te eller juice med massa. Dessutom rekommenderar experter att använda:

 • 1-2 karameller;
 • ett par rutor choklad;
 • banan;
 • torkade aprikoser;
 • fikon;
 • katrinplommon.

Men det finns inget behov av att urskillningslöst äta mat med hög glukoskoncentration. Om maten till exempel innehåller mycket fett kommer det att störa absorptionen av glukos, vilket gör att det inte går att lösa problemet snabbt. Vid de första tecknen på en hypoglykemisk attack, som inte åtföljs av medvetslöshet, måste du veta hur du kan hjälpa offret ordentligt.

Du måste agera så här:

 • att sitta eller lägga ner patienten så att han är bekväm;
 • drick en sockerdryck eller ge en klump raffinerat socker;
 • lämna offret i fred tills tillståndet förbättras.

När diabetiker har en minskning av socker och deras tillstånd bedöms som allvarligt, måste en ambulans anropas. Professionella måste ge en injektion av glukos för att förbättra blodtalet. Om patientens välbefinnande inte förbättras efter en halvtimme efter mätning av glukosnivån kommer han att tas till sjukhuset. Där kommer glukos att injiceras genom dropp tills du känner dig helt normal..

Om socker plötsligt sjunker, rekommenderar majoriteten av vårdpersonalen att ta glukostabletter. Deras komponenter absorberas snabbt i blodomloppet och börjar agera omedelbart. Som ett resultat behöver kroppen inte spendera tid på att smälta mat för att få en energikälla. Om sockret sjunker kraftigt kan 1 g av läkemedlet öka prestandan med 0,28 mmol / l. Med en hypoglykemisk kris är detta den bästa lösningen på problemet..

Alternativ behandling

Under terapiprocessen rekommenderar experter att använda traditionella behandlingsmetoder med medicinska växter. De hjälper till att återställa metaboliska processer och normalisera sockernivån hos diabetiker och friska människor. En effektiv växt är lingon, johannesört, nypon, groblad, vitlök (det rekommenderas att äta färskt).

Användbara avkok och tinkturer är gjorda av växter, så att kroppen kan återhämta sig på kortast möjliga tid. Du kan använda detta recept: 1 stor sked nypon insisterar i 2 koppar kokande vatten, filtrerar och dricker ett halvt glas två gånger om dagen.

Dessutom har kosten en god effekt på patientens tillstånd. En diabetespatient behöver veta vilka livsmedel som ska ingå i kosten och vilka som bör undvikas:

 • Nyttig mat. Diettens diet bör innehålla: gurkor, tomater, kål, zucchini, skaldjur, fullkornsbröd, magert kött, surmjölksdrycker, nötter, baljväxter.
 • Förbjuden mat. Godis, bananer, druvor, koffeinhaltiga drycker, alkohol är uteslutna från diabetikerens meny - en lista över livsmedel som är förbjudna för diabetiker.

Förebyggande av fallande blodsocker

För att förhindra en kraftig minskning av blodsockret rekommenderas diabetiker att:

 • justera kosten och lägg till mat som kommer att absorberas längre;
 • äta i små portioner, minst 5 gånger om dagen;
 • om tecken på hypoglykemi uppträder på natten rekommenderas det att äta mat som absorberas längre på natten.
 • med insulinbehandling är det nödvändigt att justera dosen för att förhindra en kraftig minskning av glukos.

Om hypoglykemi uppträder hos en frisk person är det nödvändigt att hitta orsaken till dess förekomst. Du kan behöva se över din kost och din livsstil, utesluta användningen av alkoholhaltiga drycker och berika menyn med vegetabiliska livsmedel. Om du inte kan hitta en provocerande faktor på egen hand är det bättre att konsultera en läkare.

Om en gravid kvinna har låg glukoshalt bör hon definitivt följa en viss diet för att undvika obehagliga komplikationer. Måltiderna bör vara fraktionerade och så användbara som möjligt.

Experter rekommenderar sådana patienter:

 • konsumerar regelbundet skyddade kolhydrater: spannmål, grönsaker;
 • inkluderar frukt, inklusive citrusfrukter i den dagliga kosten;
 • ta protein i magert rött kött;
 • äta mejeriprodukter (ost, yoghurt, keso, kefir, fermenterad bakad mjölk).

Var noga med att utforska! Tänker piller och insulin är det enda sättet att hålla socker i schack? Inte sant! Du kan verifiera detta själv genom att börja använda. läs mer >>

Vid hypoglykemi bör patienten inte ignorera symtomen på det patologiska tillståndet. Det är bättre att tillfälligt skydda dig från att göra tungt fysiskt arbete och byta till träning med måttlig belastning (simning, lätt jogging, tävlingsvandring). Det finns många anledningar till sockerfallet, men att upprätthålla en hälsosam livsstil, att följa rätt kost kommer att lösa många problem och förhindra allvarliga komplikationer. Det viktigaste är att konsultera en läkare i rätt tid om tillståndet förvärras. Med diabetes måste detta problem lösas tillsammans med en specialist..