Utvidgning av förmaken

Förmakarna är separata håligheter i hjärtstrukturen, vilket ger en sugverkan för blodet som strömmar genom de venösa kärlen på grund av undertryck. Pumpfunktionen gör att kamrarna fylls, ökar volymen till gränsen och minskar sedan när blodet dras samman och passerar in i kammarna.

Denna funktion kräver att hjärtinfarkt har tillräcklig styrka och elasticitet. Utvidgning av vänster atrium och liknande massa till höger innebär överdriven expansion utan att väggarna förtjockas. Termen används för att karakterisera alla ihåliga organ. Men man bör komma ihåg att sträckans storlek måste överstiga fysiologiska standarder..

Norm och patologi i sammandragning

Den normala diastoliska volymen för höger atrium under 18-25 år är cirka 105 cm 3, vänster - 90-135 cm 3. Vid 60 års ålder ökar den med 5-10 cm 3. Hos kvinnor är det vanligtvis 3–6 cm 3 mer. När håligheten kontraherar halveras det nästan. Eventuella volymer över normen definieras som utvidgning av förmaken..

Det högra förmaket tar emot blod från vena cava, hjärtets hjärtkärl och många små vener, medan det vänstra förmaket tar emot blod från lungorna. Det finns inga ventiler vid sammanflödet av lung- och vena cava. Det omvända blodflödet stoppas på grund av sammandragningen av de ringformade muskelformationerna.

Myocytceller är ansvariga för förmågan att dra ihop sig i förmaken. Kontraktilitetsprocessen tillhandahålls av mekanismen för sammanfogning av aktin- och myosinfibrerna med deltagande av elektrolyter och energiproduktion. Eventuell hjärtsjukdom associerad med hjärtinfarktskada återspeglas nödvändigtvis i de supraventrikulära formationerna.

Anslutning med arytmier

En viktig komponent i patologin är ett brott mot korrekt bildning av rytmen. Faktum är att huvudnoden (pacemakern), som ställer in rätt rytm för hjärtslag, ligger i höger atrium. Och i det interatriella septumet är den supraventrikulära delen av den näst viktigaste - den atrioventrikulära noden.

Arytmi uttrycks i extrasystoliska sammandragningar, attacker av paroxysmal takykardi.

En ökning av förmaksvolymen är oftast inte en oberoende sjukdom utan återspeglar en allmän skada på hjärtat, dess medfödda eller förvärvade patologi.

Vad som orsakar utvidgning?

Av dilatationsskäl är det vanligt att skilja mellan två typer av patologi:

 • tonogen - uppträder med ökat tryck i hjärtkamrarna på grund av deras överflöd med blod;
 • myogen - beror på muskelskiktets patologi (myokardium).

Det mest vägledande exemplet på en tonogen typ är utvidgningen av alla delar av hjärtat vid högt blodtryck, när översträngningsvågen från vänster ventrikel passerar till förmaket.

Orsakerna till ökningen i volymen för vänster och höger förmak är olika. Vid utvidgning av vänster atrium och båda tillhör en viktig roll:

 • svår fysisk överbelastning i arbetet, sport, vilket leder till ett konstant behov av ökad blodcirkulation;
 • ihållande ökning av blodtrycket;
 • olika medfödda hjärtfel (ventrikelseptumdefekt, aortastenos) eller förvärvad, oftare reumatisk etiologi (mitralventilinsufficiens);
 • förmaksflimmer i paroxysmal form;
 • hjärtrytmstörningar såsom fibrillering, förmaksfladder;
 • utvecklingen av alkoholisk och autoimmun kardiomyopati.

Sträckning börjar i vänster kammare med:

 • organiska förändringar i myokardiet orsakade av nekros, ärr, aneurysm efter akut hjärtinfarkt;
 • infektiös myokardit mot bakgrund av virusinfektioner, mässling, scharlakansfeber, tonsillit, tyfus, sepsis;
 • svår ischemi;
 • högt blodtryck.

Det finns sjukdomar med okända orsaker.

Utvidgning i höger förmak uppträder med ökat tryck i lungcirkulationen. Här kan orsakerna vara:

 • kroniska sjukdomar i lungvävnad och bronkier, som uppträder med nedsatt öppenhet (obstruktion);
 • medfödda hjärtfel (icke-förslutning av botallkanalen, förträngning av lungartären, förmaks septaldefekt, tetrad av Fallot);
 • reumatiska hjärtfel (trikuspidalinsufficiens och stenos i höger atrioventrikulär öppning).

Uppkomsten av sjukdomen från höger kammare uppstår när:

 • reumatisk attack
 • bakteriell endokardit;
 • bildandet av pulmonell hypertoni;
 • hjärtsvikt av typen "lunghjärta";
 • arytmogen dysplasi i hjärtvävnad.

Inflammation i myokardiet påverkar alla delar och organ i organet. De vanligaste orsakerna är:

 • halsont;
 • barndomsinfektioner;
 • virussjukdomar;
 • svampinfektion;
 • parasitiska invasioner;
 • negativa effekter av läkemedel;
 • olika förgiftningar.

Mindre vanligt diagnostiseras dilaterade förmågor med:

 • sköldkörtelsjukdomar;
 • autoimmuna systemiska processer;
 • tumörer.

Kliniska tecken

Dilatationssymtom uppträder inte med måttlig utvidgning. Retrospektiv analys visar mild takykardi med gång, agitation eller fysisk aktivitet. Tecken på dilatation manifesteras kliniskt av de allmänna symtomen på hjärtsvikt. Det är omöjligt att upptäcka klagomål hos patienter som endast är specifika för förmak eller karakteristiska störningar under undersökning av patienten..

Läkaren bör misstänka utvidgning av förmakarna när han registrerar arytmi, en omfattande undersökning. Du måste vara uppmärksam på:

 • andfåddhet hos patienten när han rör sig, pratar;
 • arytmi av hjärtsammandragningar under auskultation;
 • svullnad i fötter och ben.

I klagomål pratar patienter om:

 • uppkomsten av oklar svaghet, dåsighet;
 • snabb trötthet
 • minskad prestanda.

Hur man diagnostiserar förmaksdistension?

Vid diagnosen förstorad eller utsträckt förmak är huvudmetoden en ultraljudundersökning av hjärtat..

Objektiva data om mätning av mått, väggtjocklek, funktionella indikatorer utfärdas med hänsyn till patientens ålder, kön och vikt. Detta hjälper till att bestämma fasen av hjärtsvikt. Exempelvis indikerar detekteringen av dilatation av det vänstra förmaket vid I-graden av omvänd flöde av blodströmmen från kammaren (uppstötning) en tillräcklig kompensationsmekanism i hjärtat.

 • tecken på förmakshypertrofi i form av en hög P-våg;
 • upptäcker arytmi;
 • etablerar lokalisering av extrasystoler;
 • bestämmer rytmens egenskaper (flimrande, fladdrande, paroxysm).

Med hjälp av Holter-övervakning blev det möjligt att observera och registrera förändringar under dagen, under sömnen, under arbetet.

Röntgen visar en ökning av förmaksvolymen och andra delar av hjärtat, tecken på högt blodtryck i en liten cirkel, nedsatt lungvävnadsstruktur, trängsel är viktiga.

Koronar angiografi utförs för att lösa problemet med kirurgisk behandling av ischemi, eliminering av flimmerparoxysm med kirurgi.

Behandlingsmetoder

Utspänning måste behandlas när patologi upptäcks i olika stadier. Vid första manifestationer kan förmakens storlek återställas till det normala och allvarliga konsekvenser kan förhindras.

Förekomsten av hjärtsvikt behandlas med hjärtglykosider.

Mycket uppmärksamhet ägnas åt att återställa rätt rytm. För detta används antiarytmika (β-blockerare). I avsaknad av en terapeutisk effekt används metoder för exponering för kyla (kryoapplicering), snitt och avskärning av vänster förmak från höger, andra typer av operationer med samtidig eliminering av defekten..

Om kirurgisk behandling är omöjlig uppnås resultatet genom en kombination av Digoxin, små doser av betablockerare medan du tar Warfarin för att förhindra blodproppar..

Dilationsbehandling innefattar nödvändigtvis:

 • medel som förbättrar vävnadsmetabolismen;
 • läkemedel för att lindra ischemiska förändringar i blodkärlen;
 • ACE-hämmare;
 • blodplättmedel.

Förmaksdilatation bör betraktas som en del av hjärtat allmänna patologi, liksom påverkan av andra faktorer som kräver hjärtinfarkt överbelastning.

Utvidgning av förmaken

Förmaksvidgning är en utvidgning av vänster och (eller) höger förmaks hålighet samtidigt som den normala tjockleken på de väggar som bildar dem bibehålls. Detta tillstånd är inte en oberoende sjukdom och anses vara ett av symtomen som är karakteristiska för ett antal medfödda eller förvärvade patologier i hjärt-kärlsystemet eller andningsorganen..

Orsaker

Den patologiska mekanismen för utveckling av förmakens dilatation baseras på obstruktion av blodflödet genom de atrioventrikulära öppningarna, genom vilka kommunikationen mellan kammarna och förmakarna sker.

Anledningen till expansionen av det vänstra förmakskaviteten är oftast det långvariga ökade trycket i den systemiska cirkulationen på grund av systematisk betydande fysisk ansträngning. En annan anledning till dilatation av höger förmak kan vara förmaksflimmer, även om det i många fall utvecklas som en komplikation av patologisk expansion av hjärtkammaren.

Dilatation av höger atrium orsakas av en ökning av blodtrycket i lungcirkulationen, vilket kan bero på följande faktorer:

 • kroniska bronkopulmonala sjukdomar, som kännetecknas av kramp i bronkialmusklerna;
 • medfödda och förvärvade patologier i lungkärlen;
 • infektiösa lesioner i hjärtmuskeln;
 • pulmonell hypertoni;
 • medfödda eller förvärvade hjärtfel.

Formulär

Beroende på egenskaperna hos patogenesen skiljer sig två former av förmaksdilatation:

 • tonogen - utvecklas som ett resultat av en ökning av trycket i förmakshålan på grund av en ökning av blodtillförseln;
 • myogen - utvecklas under påverkan av hjärtmuskelns patologier.

Dilatation diagnostiseras när volymen på en eller flera hjärtkammare ökar med mer än 5%.

Tecken

Mindre eller måttlig utvidgning av förmakarna inträffar utan några kliniska symtom och detekteras vanligtvis av en slump när man utför en undersökning av annan anledning, och i huvudsak är ett diagnostiskt resultat.

En betydande expansion av förmakarna åtföljs av en försämring av deras pumpfunktion, vilket leder till uppkomsten av arytmier, utvecklingen av kronisk hjärtsvikt. Symtom:

 • brott mot hjärtrytmen
 • dyspné
 • ökad trötthet;
 • svullnad i armar och ben.

Diagnostik

Huvudmetoden för diagnos av förmaksdilatation är ultraljudundersökning av hjärtat. Det gör att du kan bedöma hjärtkamrarnas volym, tjockleken på hjärtmuskelväggarna och egenskaperna hos deras sammandragning, för att identifiera eventuell hjärtsvikt, blodproppar i hjärtkaviteterna, tecken på skador på ventilapparaten. De data som erhållits under studien jämförs med normen med hänsyn till patientens längd och vikt. Dilatation diagnostiseras när volymen på en eller flera hjärtkammare ökar med mer än 5%.

Andra instrumentella metoder används vid diagnos av förmaksdilatation:

 • elektrokardiografi. Det låter dig identifiera kränkningar av sammandragningarnas rytm, samt att utföra differentiell diagnostik mellan expansion av förmak och andra hjärtsjukdomar;
 • radiografi. Tecken på dilatation är kardiomegali (en ökning av hjärtskuggans storlek), en sfärisk form av hjärtat, symtom på pulmonell hypertension, expansion av lungarnas rötter;
 • angiokoronar angiografi. Det låter dig klargöra de strukturella funktionerna i hjärtat, vanligtvis utförda för att välja taktiken för kirurgisk behandling.

Förmaksdilatation kräver differentiell diagnos med ärftliga kardiomyopatier, myokardit, ischemisk sjukdom, medfödda och förvärvade hjärtfel, dissekera aneurysm.

Behandling

I många fall är det inte möjligt att identifiera orsaken som orsakade utvecklingen av förmaksdilatation, och behandlingen syftar därför till att bekämpa kronisk hjärtsvikt. För detta ändamål ordineras patienter:

 • diuretika;
 • betablockerare;
 • antiarytmiska läkemedel;
 • ACE-hämmare;
 • hjärtglykosider;
 • blodplättmedel.

Om orsaken till förmakens dilatation kan elimineras kan deras volym gradvis minska och återgå till normala värden..

Med ineffektiviteten av konservativ terapi för förmaksdilatation och ökningen av symtom på kronisk hjärtsvikt löses frågan om kirurgisk behandling. Den består i att installera en pacemaker som förbättrar hemodynamiska processer.

Vid svår hjärtsvikt är hjärttransplantation den enda behandlingen. Denna operation utförs dock sällan på grund av de höga kostnaderna och komplexiteten..

Förebyggande

Förebyggande av utvecklingen av utvidgningen av förmakarna består i åtgärder som syftar till att förhindra utvecklingen av sjukdomar i hjärt- och andningsorganen. Dessa inkluderar:

 • balanserad diet;
 • upphörande av alkoholmissbruk och rökning;
 • iakttagande av arbets- och vilaregimen;
 • regelbunden måttlig träning.

Konsekvenser och komplikationer

Om orsaken till förmakens dilatation kan elimineras kan deras volym gradvis minska och återgå till normala värden. I alla andra fall ökar hjärtkamrarna gradvis i volym, vilket leder till ökad hjärtsvikt..

Utbildning: examen från Tashkent State Medical Institute, specialiserad på allmänmedicin 1991. Gick upprepade gånger förnyarkurser.

Arbetslivserfarenhet: anestesiolog-resuscitator of the city maternity complex, resuscitator of the hemodialysis department.

Informationen är generaliserad och tillhandahålls endast i informationssyfte. Vid första tecken på sjukdom, kontakta din läkare. Självmedicinering är hälsofarligt!

Enligt statistik ökar risken för ryggskada på måndagar med 25% och risken för hjärtinfarkt - med 33%. var försiktig.

Många droger marknadsfördes ursprungligen som droger. Heroin marknadsfördes till exempel ursprungligen som hostmedicin. Och kokain rekommenderades av läkare som anestesi och som ett sätt att öka uthålligheten..

Att falla av en åsna är mer benägna att bryta nacken än att falla av en häst. Försök inte att motbevisa detta uttalande..

Enligt många forskare är vitaminkomplex praktiskt taget värdelösa för människor..

Förutom människor lider bara en levande varelse på planeten jorden av prostatit - hundar. Dessa är verkligen våra mest lojala vänner.

En utbildad person är mindre mottaglig för hjärnsjukdom. Intellektuell aktivitet bidrar till bildandet av ytterligare vävnad som kompenserar för de sjuka.

Den högsta kroppstemperaturen registrerades i Willie Jones (USA), som blev inlagd på sjukhuset med en temperatur på 46,5 ° C.

Enligt WHO: s forskning ökar en daglig halvtimmes konversation på en mobiltelefon sannolikheten för att utveckla en hjärntumör med 40%.

Mänskligt blod "rinner" genom kärlen under enormt tryck och om deras integritet kränks kan det skjuta på ett avstånd på upp till 10 meter.

Under livet utvecklar den genomsnittliga personen så många som två stora salivbassänger..

Under operationen spenderar vår hjärna en mängd energi som motsvarar en glödlampa på 10 watt. Så bilden av en glödlampa ovanför ditt huvud just nu en intressant tanke uppstår är inte så långt ifrån sanningen..

Den mänskliga magen klarar sig främmande föremål och utan medicinsk intervention. Det är känt att magsaft kan lösa upp jämnt mynt..

De flesta kvinnor kan få mer glädje av kontemplationen av sin vackra kropp i spegeln än av sex. Så, kvinnor, sträva efter harmoni.

Den sällsynta sjukdomen är Kurus sjukdom. Endast representanter för pälsstammen i Nya Guinea är sjuka med den. Patienten dör av skratt. Man tror att orsaken till sjukdomen är att äta den mänskliga hjärnan..

Enligt forskning har kvinnor som dricker flera glas öl eller vin per vecka en ökad risk att utveckla bröstcancer..

En modern invånare i en storstad behöver en pålitlig assistent och skyddare, lika energisk som han själv - en smart drink som innehåller vitaminer, adaptogener.

Utvidgning: typer, orsaker, tecken, symtom, behandling

Expansionen av håligheterna i olika organ i människokroppen kallas dilatation. Denna expansion kan vara både fysiologisk och patologisk. Det mänskliga hjärtat med fyra kammare, som består av två förmak och två ventriklar, är också ett hålrum. Som ett resultat av den sekventiella sammandragningen av hjärtmuskeln rör sig blodet genom de små och stora cirklar av blodcirkulationen. På grund av en mängd olika patologiska processer kan en av hjärtkamrarna expandera. I vissa sjukdomar inträffar emellertid dilatation av både förmak och båda ventriklar..

Expansion av vänster atrium (LA)

Det speciella med det vänstra förmakets arbete är att pumpa syresatt blod i vänster kammare. Därefter leds blodet till aortan och bärs genom hela kroppen. Mellan förmaket och ventrikeln finns en slags klaff - en ventil. Utvidgning av vänster atrium kan bero på en patologisk förändring (förträngning) av ventilen. Blod trycks med svårighet genom den smala öppningen. Dessutom flyter blod från vänster kammare förutom lungblod tillbaka in i vänster förmak. På grund av överbelastning sträcker sig väggarna.


ögonblicksbild: expansion av vänster atrium med mitralventilinsufficiens

Förmaksflimmer (förmaksflimmer eller förmaksflimmer) kan vara en annan orsak till förmaksdilatation..

Vänster förmaksdilatation har inga egna symtom, eftersom detta tillstånd inte är en oberoende sjukdom. Patienten kan känna tecken på arytmi, ventilstenos eller ventilsvikt. Dessa symtom inkluderar andfåddhet, svår blekhet i huden, cyanos.

Det händer att en person aldrig har haft problem med hjärtat eller lungorna, inte kände sig illa om detta och diagnosen hittades först efter en ultraljudundersökning. Sådana fall kräver ytterligare undersökning av patienten för att hitta orsaken (alkoholism, sköldkörtelsjukdom, diabetes mellitus). Patienten är registrerad hos en kardiolog som övervakar förändringar i hjärtkavitetens storlek.

Förmaksflimmer kan vara både en orsak till utvidgning av vänster förmak och en konsekvens. Närvaron av båda diagnoser hos patienten avgör taktiken för medicinsk intervention: det är ingen mening att korrigera hjärtfrekvensen om hjärtkammaren förstoras.

En av orsakerna till LA-utvidgning är kardiomyopati. Denna sjukdom manifesteras av dystrofi i muskelväggen och dess sträckning. Utlösaren för detta kan vara alkoholism, infektioner, neuromuskulära och autoimmuna patologier. Det är inte alltid möjligt att hitta orsakerna, men även en liten utvidgning kan leda till negativa konsekvenser: tromboembolism, hjärtsvikt, akuta arytmier.

Viktig! Oavsett orsakerna till expansionen av det vänstra förmaket är det nödvändigt att genomgå en fullständig diagnostisk undersökning av en kardiolog och börja den föreskrivna behandlingen.

Norm och patologi i sammandragning

Den normala diastoliska volymen för höger atrium vid 18–25 år är cirka 105 cm3, och den för det vänstra atriumet är 90-135 cm3. Vid 60 års ålder ökar den med 5-10 cm3. Hos kvinnor är det vanligtvis 3–6 cm3 mer. När håligheten kontraherar halveras det nästan. Eventuella volymer över normen definieras som utvidgning av förmaken..

Det högra förmaket tar emot blod från vena cava, hjärtets hjärtkärl och många små vener, medan det vänstra förmaket tar emot blod från lungorna. Det finns inga ventiler vid sammanflödet av lung- och vena cava. Det omvända blodflödet stoppas på grund av sammandragningen av de ringformade muskelformationerna.

Kammarens översträckning orsakas av att blodflödet passerar genom de atrioventrikulära öppningarna som ligger mellan kammarna och förmaken. Mekaniskt hinder kan orsaka utvidgning på grund av nedsatt drift av ventilapparaten, endokardiella sjukdomar.

Myocytceller är ansvariga för förmågan att dra ihop sig i förmaken. Kontraktilitetsprocessen tillhandahålls av mekanismen för sammanfogning av aktin- och myosinfibrerna med deltagande av elektrolyter och energiproduktion. Eventuell hjärtsjukdom associerad med hjärtinfarktskada återspeglas nödvändigtvis i de supraventrikulära formationerna.

Expansion av vänster kammare (LV)

De främsta orsakerna till utvecklingen av utvidgning av vänster kammare inkluderar:

 • Överbelastning av kammaren med överskott av blod. Från vänster förmak skjuts blod in i vänster kammare och vidare in i aorta, det största arteriella kärlet i kroppen. Således är denna kammare en slags pump som pumpar blod genom en stor cirkel av blodcirkulationen. Med stenos i aorta eller förträngning av aortaklaffen har kammaren svårt att skjuta blod och expanderar från överbelastning.
 • Patologi av den muskulära väggen i själva kammaren, vilket gör att den blir tunnare och sträckt.
 • Myokardit (inflammatorisk sjukdom i hjärtmuskeln), arteriell hypertoni, ischemisk hjärtsjukdom (ischemisk hjärtsjukdom). Alla dessa olyckor gör muskelmuren i vänster kammare tunnare, gör den slapp och leder till sträckning..

Ibland börjar dock sjukdomen utan anledning. Med denna utveckling kallas det dilaterad kardiomyopati. Denna diagnos ställs efter att alla möjliga orsaker till dilatation har uteslutits..

Hur man behandlar?

Liksom vid behandling av förmaksdilatation, utvidgas vänster ventrikulär dilatation genom att eliminera orsakerna som orsakade det: kranskärlssjukdom, defekt, högt blodtryck. Ibland kan irreversibla sklerotiska eller cikatriciala förändringar uppstå i hjärtmuskeln, behandling i detta fall syftar till att bromsa utvecklingen av sjukdomen.

Behandling av måttlig dilatation kan baseras på metabolisk terapi, som påverkar metaboliska processer i celler och vävnader, men allvarliga fall kräver fortfarande en mer allvarlig metod..

Risken för LV-utvidgning kan härröra från:

 1. Hjärtsvikt;
 2. Arytmier
 3. Mitral insufficiens.

Inte alla former av utvidgning av vänster kammare är möjliga för slutlig läkning, men snabb upptäckt av problemet och korrekt behandling stoppar utvecklingen av patologi och förlänger patientens liv.

Behandlingsmetoder

Endast en kardiolog kan berätta hur man kan bota vänsterkammarhypertrofi. Han måste ha de uppgifter som erhållits till följd av en fullständig diagnos. Valet av behandling påverkas av sjukdomens natur, orsakerna till förekomst, utvecklingsegenskaper och samtidigt patologier.

Konservativ terapi: mediciner

Under behandlingen kan olika läkemedel ordineras, som alla har olika effekt på kroppen och låter dig uppnå motsvarande effekt.

 1. Att ta "Verampil" med betablockerare gör att du kan ta bort obehagliga och smärtsamma symtom, förbättra det allmänna välbefinnandet.
 2. Läkemedel som gör att du kan normalisera blodtrycket och sänka hjärtfrekvensen.
 3. ACE-hämmare blockerar utvecklingen av hypertrofi. Om du tar dessa läkemedel över tid kan du uppnå en minskning av symtomen och förhindra utvecklingen av sjukdomen..
 4. Antihypertensiva läkemedel förbättrar hjärtinfarktnäringen och normaliserar hjärtfrekvensen.

Operationer

Endast kirurgi kan helt befria en person från LVH. Om sjukdomen har uppstått mot bakgrund av hjärtfel kan operationen inte undvikas, det måste dessutom göras utan dröjsmål. Tre typer av kirurgisk behandling utövas:

 1. Aortaklaffsbyte bör utföras mot bakgrund av dess förträngning. Operationen är livsviktig. Enligt statistik lever 95% av patienterna utan operation i högst 5 år med en sådan diagnos.
 2. Aortastentning utförs när aorta ateroskleros diagnostiseras. Operationen föreskrivs när kärlet förminskas av aterosklerotisk plack med mer än 50%. Med lägre nivåer av förträngning av artären är behandling medicinerande.
 3. Med en stark svårighetsgrad av hypertrofi tillgriper de excision av överflödig muskelvävnad.

Livsstil och diet

Oavsett sjukdomsform, dess grad och efterlevnad av behandlingstaktik är det nödvändigt att ändra din livsstil och följa en speciell diet. Om du gör det kommer behandlingen att förbättra effektiviteten och öka hjärtats förmåga att motstå sjukdom..

Vid diagnos av LVH bör livsstilsförändringar göras i enlighet med följande riktlinjer:

 • fullständigt avvisande av alla dåliga vanor;
 • normalisering av viktindikatorn;
 • regelbunden träning av sjukgymnastik, detta är särskilt nödvändigt för personer med stillasittande / stillasittande livsstil;
 • minskning av stressfaktorer;
 • minskad fysisk aktivitet.

Kosten måste också justeras:

 • bråkmål (6 gånger om dagen i små portioner);
 • minskning av mängden salt;
 • vägran av rökt kött, fet och stekt mat;
 • inkludering i den dagliga kosten av mejeriprodukter och sura mjölkprodukter;
 • skaldjur och magert kött;
 • frukt och grönsaker bör ingå i den dagliga kosten;
 • godis utesluter eller minskar till ett möjligt minimum.

Folkläkemedel

Behandling med folkmedicin för vänster kammarhypertrofi används sällan. De vanligaste är växter som har antioxidant och lugnande effekter på kroppen. Det rekommenderas också att ta avkok från växter som stärker blodkärlen och frigör kroppen från plack. Du kan ta vitaminkomplex och kosttillskott som innehåller kalium och kalcium, omegas, magnesium och selen.

Varje folkmedicin kan endast användas som en ytterligare behandlingsmetod. Valet av recept måste överenskommas med läkaren. Nedan beskrivs de recept som oftast används för LVH:

 1. Vi gör en samling med 3 matskedar moderurt, 2 matskedar torkad frukt och vild rosmarin, en sked njure te. Häll 1,5 koppar varmt vatten över en matsked av denna samling. Koka upp och håll den eld i 5 minuter. Vi insisterar buljongen i 4 timmar. Vi filtrerar och tar tre gånger om dagen före måltider i varmt tillstånd.
 2. Mala färska tranbär med socker. Du måste ta det i denna form tre gånger om dagen efter att ha ätit en tesked..
 3. För att förbereda ett avkok av unga skott från blåbärbuskar måste du ta en matsked hackade skott och koka dem i ett glas vatten i 10 minuter. Kyld och ansträngd buljong tas tre gånger om dagen, en matsked.

Expansion av rätt atrium (RP)

Om en person lider av bronkopulmonala sjukdomar kan hans bronkier krampas. Trycket i kärlen i lungcirkulationen stiger och höger förmak expanderar kompenserande. Bland andra orsaker: infektiösa hjärtinfarkt, pulmonell hypertension, störningar i lungblodkärlen, patologiska förändringar i hjärtmuskeln.

Hjärtfel (medfödd och förvärvad) kan orsaka en ökning av mängden blod i förmaket och därmed utvidgning.

För att rädda patienten från patologi är det nödvändigt att stoppa orsakerna som orsakade det. Kampen mot dilatation reduceras till kampen mot den underliggande sjukdomen som ledde till den. Om sjukdomen fortskrider kommer hjärtmuskeln att drabbas. Dilaterad hypertrofi kommer att utvecklas och som ett resultat - hjärtsvikt.

Ett av sätten att korrigera det förstorade högra förmaket är kirurgi. Men utan behandling av den underliggande sjukdomen kan en positiv effekt från operationen inte förväntas. Hjärttransplantation rekommenderas vid allvarlig hjärtsvikt i samband med utvidgning.

Anslutning med arytmier

En viktig komponent i patologin är ett brott mot korrekt bildning av rytmen. Faktum är att huvudnoden (pacemakern), som ställer in rätt rytm för hjärtslag, ligger i höger atrium. Och i det interatriella septumet är den supraventrikulära delen av den näst viktigaste - den atrioventrikulära noden.


Förändringar som utvidgning av höger förmak eller utvidgning av vänster förmak bidrar till förlusten av muskelmassa, ersättning med små fibrosfoci, vilket leder till uppkomsten av ektopisk foci av upphetsning

Arytmi uttrycks i extrasystoliska sammandragningar, attacker av paroxysmal takykardi.

En ökning av förmaksvolymen är oftast inte en oberoende sjukdom utan återspeglar en allmän skada på hjärtat, dess medfödda eller förvärvade patologi.

Orsaker till expansion av höger kammare (RV)

 • En av anledningarna är ventilbrott. Detta kan bero på reumatism, bakteriell endokardit, pulmonell hypertoni. Som ett resultat är den högra kammaren överbelastad.
 • Vissa patienter har inget perikardium från födseln. Detta symptom kan också åtföljas av en stretching av muskelväggen. På grund av en defekt i interatriellt septum expanderar lungartären. Ökat tryck i detta kärl indikerar en ökning av trycket i kammaren. Som ett resultat - stretching av bukspottkörtelns muskelväggar.
 • En patologi som cor pulmonale leder också till RV-fel och dilatation. Den främsta orsaken till sjukdomen är obstruktiva bronkopulmonala sjukdomar och den resulterande hypoxin.
 • Expansionen av bukspottkörteln är i direkt proportion till pulmonell hypertoni.
 • Trycket i lungartären kan öka på grund av medfödda hjärtfel, medan patologin i höger kammare i en annan etiologi utvecklas. Ventrikulär hypertrofi kan i detta fall vara svår, men det leder inte till RV-fel..
 • En av orsakerna till isolerad höger ventrikulär dilatation är arytmogen dysplasi. Etiologin för denna sjukdom har inte identifierats exakt, den är medfödd och åtföljs inte av pulmonell hypertoni, hypertrofi eller bukspottkörtelinsufficiens. I denna sjukdom är bukspottkörtelns muskelskikt mycket tunt. Vanligare hos manliga patienter.

Symtom

Utspädning av vänster eller höger kammare får inte orsaka signifikanta symtom som påverkar livskvaliteten.

Men vissa människor upplever symtom som:

 • Andnöd.
 • Svimning (medvetslöshet).
 • Angina pectoris, men bara om du har kranskärlssjukdom.

Individer som lider av utvidgad kardiomyopati kan ha:

 • förstorat hjärta
 • lungödem;
 • högt eller lågt blodtryck
 • kardiopalmus;
 • förstorade halsvener.

Diagnos av hjärtdilatation

 1. Diagnos av någon sjukdom börjar med analys av patientklagomål. När det gäller myokardiell utvidgning kan patientens klagomål om svaghet, ödem, andfåddhet indikera en avancerad form av sjukdomen när hjärtsvikt utvecklas. Måttlig dilatation känns inte av människor.
 2. En av de diagnostiska metoderna är ultraljud i hjärtat. Med denna metod avslöjas inte bara de utvidgade delarna av hjärtat utan också några orsaker till dessa förändringar: till exempel en hjärtinfarkt som patienten inte märker. Som ett resultat av studien mäts LV-diametern, som normalt inte bör vara mer än 56 mm. Även om det finns ganska fysiologiska avvikelser: till exempel, i en hög idrottsman nen ökar kammarens storlek något, och tvärtom minskar den hos en liten kvinna. Förresten, för en sådan kvinna kan en diameter på 56 mm betraktas som utvidgning. Ekokardiografi anses vara den mest informativa metoden. Ekon av dilatation gör det möjligt att avslöja hjärtans storlek, bestämma kontraktilitet, kärlinsufficiens, blodproppar i hjärtkamrarna, hypokinesi i hjärtmuskeln även med lätt dilatation.
 3. Vissa hjärtförändringar gör att du kan bestämma EKG. Men för diagnos av dilatation av någon hjärtkammare är denna metod inte tillräckligt informativ..
 4. Scintigrafi utförs för att skilja dilaterad kardiomyopati från ischemisk hjärtsjukdom.

Tecken

Måttlig dilatation har inga tecken, med det finns det bara en mycket liten takykardi under promenader, under träning och spänning. Hjärtdilatation har symtom som liknar hjärtsvikt. I det här fallet är det omöjligt att upptäcka speciella störningar som endast förmaksdilatation har..

Läkare kan misstänka arytmi vid en fullständig undersökning. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt:

 • för andfåddhet under konversation och rörelse;
 • med auskultation finns en arytmi i hjärtkontraktionerna;
 • för svullnad av ben och fötter.

Samtidigt klagar patienter med vänster förmaksdilatation på:

 • dåsighet, plötslig svaghet
 • svår trötthet
 • minskad prestanda.

Dilatationssymtom uppträder inte med måttlig utvidgning. Retrospektiv analys visar mild takykardi med gång, agitation eller fysisk aktivitet. Tecken på dilatation manifesteras kliniskt av de allmänna symtomen på hjärtsvikt. Det är omöjligt att upptäcka klagomål hos patienter som endast är specifika för förmak eller karakteristiska störningar under undersökning av patienten..

Läkaren bör misstänka utvidgning av förmakarna när han registrerar arytmi, en omfattande undersökning. Du måste vara uppmärksam på:

 • andfåddhet hos patienten när han rör sig, pratar;
 • arytmi av hjärtsammandragningar under auskultation;
 • svullnad i fötter och ben.

I klagomål pratar patienter om:

 • uppkomsten av oklar svaghet, dåsighet;
 • snabb trötthet
 • minskad prestanda.

Utspädning av aortan

Aortan är det största kärlet i kroppen som tar emot syresatt blod från LV. Ett farligt tillstånd är expansion (dilatation) eller aneurysm i aorta. Vanligtvis vidgas aortan vid "svag punkt".

En av anledningarna till detta tillstånd är arteriell hypertoni. Patologi kan också leda till ateroskleros och inflammation i aortaväggen..

Risken för aneurysm består av:

 • I ett plötsligt brist på aortan. I det här fallet bildas allvarlig inre blödning, vilket är livshotande..
 • Vid bildandet av blodproppar. Detta tillstånd är också extremt livshotande..

Oftare upptäcks en aortaaneurysm av misstag under undersökningen. Men ändå är vissa tecken ibland närvarande:

 1. Orimligt ont i halsen och hosta.
 2. Heshet i rösten.
 3. Sväljsvårigheter på grund av matstrupen.
 4. När aortan brister, finns det allvarliga bröstsmärtor som sprider sig till nacken och armarna. Prognosen i detta fall är ogynnsam - personen faller snabbt i chock på grund av stor blodförlust och dör.

Utspädning av aorta utvecklas inte omedelbart. Detta är en lång process, vilket resulterar i att kärlväggen genomgår en gradvis förändring. Tidig upptäckt av patologi kan förhindra de fruktansvärda konsekvenserna av sjukdomen.

Förutom aortan utvidgas också mindre fartyg. Detta beror på onormalt ökad blodvolym, exponering för hormoner eller kemikalier. Utvidgning av blodkärl leder till nedsatt blodcirkulation, vilket påverkar arbetet i alla kroppssystem.

Diagnostiska åtgärder

Diagnosen är svår eftersom tydliga kriterier för att definiera sjukdomen ännu inte har utvecklats. Kardiologer arbetar vanligtvis genom eliminering. Om patienten inte har några andra hjärtavvikelser med liknande symtom misstänks utvidgad kardiomyopati.

DCM indikeras också av ett antal karakteristiska egenskaper: takykardi, kardiomegali, brist på ventiler, väsande andning i lungorna, utskjutande lever, svullna vener i nacken.

Efter att ha samlat in primär information och en detaljerad undersökning föreskriver kardiologen laboratorietester:

 • Allmän klinisk analys av blod och urin. De erhållna uppgifterna visar förändringar som är inneboende i sjukdomen: protein i urinen, lågt hemoglobin, förändringar i blodstrukturen.
 • Biokemiskt blodprov för att bedöma njurarnas och leverns funktion. Bestämde nivån av urinsyra, kolesterol, bilirubin, leverenzymer.
 • Detaljerat koagulogram. Utfördes för att upptäcka blodproppar och bedöma blodproppar.
 • Immunologiskt blodprov som upptäcker autoimmuna störningar och antikroppsnivåer.

Instrumental diagnostik

Studier av detta slag visar graden av töjning av kaviteterna, hjärtmuskulaturens storlek och tillstånd, utesluter eller bekräftar närvaron av tumörer och medfödda anomalier.

Elektrokardiografi och Holter-övervakning hjälper till att bestämma kammarhypertrofi, rytmstörningar, förmaksflimmer.

Ekokardiografi visar storleken på de ventrikulära kamrarna, tecken på blodstasis, myokardtjocklek.

Röntgenstrålar ordineras vanligtvis för patienter med stor kroppsvikt om andra metoder är av liten information för dem. Ett förstorat sfäriskt hjärta syns tydligt på roentgenogrammet..

Analys av en murmur i hjärtat (fonokardiogram) visar ventilernas existerande brist, som inte längre kan stoppa blodflödet genom de utsträckta ventrikulära öppningarna.

För en mer exakt diagnos används invasiva (penetrerande) undersökningsmetoder:

 • Koronar angiografi. Kontrast injiceras i kärlbädden och i hjärtkaviteten för att få en tydlig bild av organet och identifiera stagnation i blodomloppet.
 • Myokardiell biopsi. Används för att bedöma tillståndet hos muskelvävnad. För analys tas ett mikroskopiskt fragment av hjärtmuskeln tillsammans med endokardiet. Ju mer skadade fibrerna desto sämre är prognosen.
 • Ventrikulografi med radionuklid. Ett radioaktivt läkemedel injiceras i patientens blod. Bilderna avslöjar en uttalad utvidgning av kamrarna och en minskad orgelkontraktion, och visar också tjockleken på hjärtväggarna.
 • Vaskulär angiografi. Ett kontrastmedel injiceras i blodomloppet för att bedöma tillståndet i blodkärlen och närvaron av blodproppar.

Baserat på undersökningsresultaten kan läkaren hänvisa patienten för undersökning till andra specialister.

Sjukdomsterapi

Behandling av utvidgad kardiomyopati är symptomatisk. Huvudsakliga terapeutiska områden:

 • Behandling av större patologier.
 • Eliminering av farliga faktorer.
 • Arytmi lindring.
 • Förebyggande av tromboembolism.

Först och främst kommer läkaren att föreslå att patienten med DCM ändrar sin livsstil och inför vissa begränsningar:

 1. Vägran från alkoholhaltiga drycker, rökning.
 2. Viktminskning, blodtryckskontroll. Detta förhindrar utvecklingen av nya skador på hjärtmuskeln..
 3. Begränsning av vätska till 5-7 glas per dag, salt till 3 g, särskilt med ödem. Väger dagligen för att upptäcka vattenobalans i tid.
 4. Upprätthålla måttlig fysisk aktivitet;.
 5. Eliminering av antiarytmiska och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel.
 6. Antikoagulantbehandling (om det finns ett hot mot tromboembolism eller förmaksflimmer upptäcks).

Konservativ behandling

Patienten ska omedelbart anpassa sig till livslång medicinering..

Läkemedlets verkan syftar till att förhindra komplikationer. Utvecklingen av CHF avbryts av följande läkemedel:

 • ACE-hämmare (Enalapril, Perindopril, Ramipril). De ordineras när som helst i sjukdomen. Läkemedlen förhindrar vävnadsnekros, hämmar aktiviteten hos neurohormonala system och minskar hypertrofi i muskelvävnad.
 • B-blockerare (Atenolol, Metoprolol). Under de första dagarna av pillerna kan patientens tillstånd försämras, men i framtiden ökar den positiva effekten. Trycket stabiliseras, ödem avtar, hjärtfrekvensen minskar.
 • Diuretika (diuretika). Ordineras till alla patienter med DCM. Läkemedlen tar bort överflödigt vatten och salter från cellerna.
 • Hjärtglykosider (Strofantin, Digoxin) är växtbaserade läkemedel. Ordinerad för arytmi och otillräcklig ventrikulär kontraktilitet.

Vid behandling av tromboembolism används blodplättmedel, antikoagulantia, trombolytika.

Operativ behandling

Indikationer för operation bestäms strikt individuellt, eftersom operation på ett utarmat hjärta kan leda till döden.

Hjärttransplantation erkänns som det mest effektiva sättet att stoppa DCM. Patienternas överlevnadsgrad är ganska hög: efter 10 år förblir 72% av de som framgångsrikt opererats vid liv. Denna metod har dock ingen massfördelning. Anledningar - de höga kostnaderna för operationen och bristen på givarmaterial.

Idag erbjuder hjärtkirurgi följande tekniker:

 • Implantation av en pacemaker.
 • Implantation av en extrakardiell nätram som bidrar till den gradvisa minskningen av utvidgade håligheter.
 • Partiell ventrikulektomi (ombyggnad av en utsträckt vänster kammare).
 • Protesventilersättning för hjärtklaffar som har tappat sin funktion.
 • Implantation av mekaniska pumpar i toppen av vänster kammare för att hjälpa till att pumpa blod in i aorta.

Grunderna för förebyggande

Medfödda och förvärvade patologier leder till dilatation. Men förebyggande kan både undvika sjukdomen och stoppa dess utveckling. För att göra detta måste du följa de enklaste reglerna:

 • sluta röka och dricka alkohol i stora mängder;
 • inte äta för mycket;
 • överansträng inte och undvik nervös överbelastning.

Både medfödda och förvärvade patologier leder till utvidgning av artärerna och hjärtkamrarna. Det finns dock flera enkla regler, enligt vilka du kan förebygga eller stabilisera sjukdomen:

 • Sluta röka och överdriven alkoholkonsumtion;
 • Måttlig näring;
 • Undvik fysisk överansträngning och nervös överbelastning.

Lista alla publikationer med en tagg:

Rekommendationer till läsarna av SosudInfo ges av professionella läkare med högre utbildning och erfarenhet av specialiserat arbete.

Din fråga kommer att besvaras av en av webbplatsens ledande författare.

Du kan tacka en specialist för hjälp eller stödja SudInfo-projektet genom att göra en godtycklig betalning genom att följa länken.

Utvecklingsmekanism

Normalt fungerar alla fyra hjärtkamrarna (2 kammare och 2 förmak) kontinuerligt, rytmiskt. Utsläpp av blod i den systemiska cirkulationen tillhandahålls genom växlande sammandragning av alla organens strukturer. Funktionen av vänster atrium är nära relaterad till lungcirkulationen..
Under påverkan av några ogynnsamma faktorer överstiger volymen biologisk vätska som kommer in i kaviteten den tillåtna hastigheten. Brott mot utflödet av blod leder till att väggarna sträcker sig (dilatation), en förändring av organets storlek. Oftast utvidgas ett vänster atrium.

Detta tillstånd är farligt eftersom det inte manifesterar sig på något sätt i början av utvecklingen. Vanligtvis lär sig en person om förekomsten av en sjukdom av en slump under oplanerade diagnostiska tester. Mer detaljerat, vad är det - vänster förmaksdilatation, bör kardiologen berätta för.

En patologisk minskning av storleken på mitralventilen, genom vilken blod strömmar från vänster förmak till vänster kammare, är den främsta orsaken till att LA-kaviteten sträcker sig. Stenos leder nästan alltid till stagnation av blod på avdelningen. När en ny del anländer inträffar överflöd och kaviteten expanderar gradvis. Som ett resultat ökar trycket i förmaket, hjärtinfarktens störning..

Olika förhållanden kan orsaka sådana onormala överbelastningar:

 • hjärtfel
 • pulmonell hypertoni;
 • bronkopulmonala sjukdomar, åtföljda av kramp;
 • infektiösa och inflammatoriska lesioner i hjärtmuskeln;
 • lungkärlpatologi;
 • allvarliga arytmier
 • eventuella kränkningar av mitralventilen;
 • kardiomyopati;
 • en tumör som påverkar hjärtinfarkt;
 • högt blodtryck
 • reumatism;
 • autoimmuna sjukdomar;
 • belastad ärftlighet;
 • tar vissa mediciner.

Dilatation av LP: n förekommer ofta hos människor som utsätter sig för överdriven fysisk aktivitet. Otillräcklig belastning leder till bildandet av en "idrottares hjärta".

Klassificering

Förmaksvidgning är av två typer:

 1. Tonogenic. Det uppstår som ett resultat av högt tryck och närvaron av en stor volym vätska i kammaren. Oftast åtföljs denna form av hjärtinfarkt..
 2. Myogenic. Denna typ av förändring inträffar på grund av en mängd olika hjärtsjukdomar och leder till en försvagning av myokardiets kontraktila funktion. Sådana avvikelser i håligheterna är irreversibla..

Oftast förstoras bara en hjärtkammare. Faran med detta tillstånd är risken för arytmier eller kronisk hjärtsvikt..

Huvudfunktionen för det vänstra förmaket är att avge syresatt blod till vänster kammare. Den pumpas sedan in i aortan och transporteras genom kroppen. Det finns en ventil mellan dessa sektioner. Om dess arbete störs utvecklas dilatation av vänster förmakshålighet. Som ett resultat av detta passerar blod med svårighet genom den smalna öppningen, vilket orsakar en överbelastning av hjärtväggen och dess sträckning..

Det finns ingen bestämd symptomatologi för sådana förändringar. Ett viktigt faktum är att denna sjukdom vanligtvis åtföljs av andra avvikelser i hjärtat. Oftast klagar patienter på symtomen på arytmi och stenos. De manifesterar sig som andfåddhet, cyanos eller blekhet i huden..

Förändringar i höger förmak kan inträffa med ökat tryck i blodkärlen i den lilla (pulmonala) cirkulationen av blodcirkulationen. Liknande problem kan också uppstå mot bakgrund av hjärtinfektion och pulmonell hypertoni. Vissa hjärtfel kan också leda till en ökning av volymen i höger förmak..

För effektiv behandling av ett sådant fenomen är det först och främst nödvändigt att fastställa orsaken och stoppa den. Om detta inte görs i tid, uppstår ytterligare hypertrofi och hjärtsvikt..

Den vanligaste behandlingen är kirurgi. För att uppnå ett positivt resultat krävs medicinsk korrigering av den underliggande sjukdomen..

Beroende på orsakerna till utvidgningen av kaviteten finns det två typer av LA-dilatation:

 1. Tonogenic. Det utvecklas på grund av en ihållande ökning av trycket i hjärtkamrarna, vilket leder till deras överdrivna blodfyllning. Denna typ kombineras ofta med hypertrofi i hjärtmuskeln (hjärtinfarkt).
 2. Myogenic. Denna typ av utvidgning utvecklas mot bakgrund av hjärtsjukdomar och leder till en försvagning av myokardiets kontraktila aktivitet. Detta tillstånd anses vara irreversibelt..

Det finns 4 grader av sjukdomens utveckling:

 1. Mild utvidgning har inga kliniska manifestationer. Att avslöja är en slumpfråga.
 2. Det är lite lättare att känna igen en måttlig grad av patologi, för personen har symtom på LA-dilatation. Med snabb behandling kan problemet kontrolleras framgångsrikt..
 3. Allvarlig LA-dilatation kännetecknas av levande kliniska manifestationer. Effektiviteten av behandlingen är extremt låg. Den mänskliga livslängden överstiger inte 5-6 år från diagnosen.
 4. Om obehandlad, en farlig terminal fas in. I det här fallet pratar de om palliativ vård, när terapi syftar till att upprätthålla en adekvat levnadsstandard..

DETALJER: Orsaker och behandling av livmodern

Experter skiljer också mellan medfödda och förvärvade former..

Uppmärksamhet! Den moderna klassificeringen av patologi måste beaktas när behandlingsregimen bestäms.

Orsaker till dilatation av höger eller vänster förmak och möjliga symtom

Förmaksvidgning kännetecknas av expansion av kaviteten. Processen kan vara både naturlig och patologisk. Hjärtat är uppdelat i fyra kamrar. Den har ett par ventriklar och samma antal förmak. Orgeln är ihålig. Med sammandragning rör sig den biologiska vätskan längs de små och stora cirklarna i blodomloppet. I vissa patologier förstoras en av kamrarna. I vissa fall kan utvidgningen påverka alla fyra kamerorna eller bara två av dem. I detta fall förblir väggarnas bredd densamma. Utspänning är en beroende process. Han är alltid ett tecken på någon patologi. Ofta åtföljd av andra manifestationer.

Förmaksdilatation kan vara ett allvarligt symptom

Grundorsaker till avvikelse

Utvidgning av höger hjärta och vänster sida av det beror på nedsatt blodtransport genom atrioventrikulära öppningar. De är involverade i interaktionen mellan vänster och höger atrium. Avvikelse behöver omedelbart undersökas.

Utvidgning av vänster förmak (vänster förmak) sker på grund av den långvariga uthålligheten av ökat tryck i den stora cirkeln av blodflödet. Expansion av håligheten kan inträffa med förmaksflimmer.

Avvikelse är ofta förknippad med regelbunden och överdriven fysisk aktivitet.

Patologi kan utvecklas mot bakgrund av dilatation av vänster atrium

Expansion av höger atrium (RP) orsakas av en långvarig ökning av trycket i lungcirkulationen. Patologi kan känna sig när:

 • sjukdomar i bronkier och lungor av kronisk typ, där det finns en kramp av vissa muskler;
 • blodkärlssjukdomar;
 • smittsamma störningar i hjärtmusklerna;
 • pulmonell hypertoni;
 • hjärtfel som finns från födseln eller förvärvas i alla åldrar.

I vissa fall är orsaken till sjukdomen pulmonell hypertoni.

Normal hjärtvikt visas i tabellen.

Mänskligt könNormal hjärtvikt
Hos män335 gram
Bland kvinnor225 gram

Tabellen visar ungefärliga siffror. Under utvidgningen ökar organkamrarnas volym, men tjockleken på deras väggar förblir oförändrad. Avvikelsen förekommer ofta hos hypertensiva patienter. Med ökat blodtryck börjar hjärtmusklerna att krympa kraftigt. Patologisk expansion sker.

Överdriven alkoholkonsumtion kan orsaka liknande hjärtproblem

Oftast har patienter en expansion av vänster atrium. Störningen är möjlig hos personer med alkoholberoende. Utspädning sker ofta med en inflammatorisk process i hjärtmuskeln. Den långvariga närvaron av patologi kan bero på:

 • svamp- och virusinfektioner;
 • närvaron av parasitiska mikroorganismer;
 • kroppsförgiftning
 • biverkningar efter att ha tagit medicin.

Olika infektioner kan orsaka patologi.

Varianter av avvikelse

Utvidgning av vänster förmakshålighet och RA har flera typer. Tillvägagångssättet för behandlingen beror direkt på formen. Typerna av patologier beskrivs i tabellen.

UtspädningsformBeskrivning
TonogenicAvvikelse sker med en konstant ökning av trycket i kamrarna. Detta beror på överdriven blodfyllning. Muskelväggen förändras inte först.
MyogenicUppträder med förändringar i hjärtmusklerna. Hjärtmuskulaturen minskar.

Tonogen typ av avvikelse förekommer vanligtvis före hypertrofi eller fortsätter samtidigt med den. Hjärtets form och storlek förändras inte signifikant under andningen. Det finns inga stillastående processer. Avvikelse kan bli myogen.

Denna sjukdom kräver en allvarlig metod för diagnos.

Den myogena formen av symptomet är en långvarig och irreversibel konsekvens. Det manifesterar sig på grund av förlängning och töjning av muskelfibrer, vilket resulterar i att tonen minskar.

Utvidgning av både höger kammare och vänster behöver diagnos och behandling. Avvikelse kan indikera betydande störningar i kroppen.

Vilka är symtomen som följer överträdelsen

Utvidgning av vänster atrium och RA kan förekomma i en mängd olika sjukdomar. När du besöker en läkare är det viktigt att berätta för honom om alla tecken. Utifrån dem kommer diagnostiska metoder att väljas.

Lätt expansion av förmak eller kammare är asymptomatisk. Störningen upptäcks vanligtvis av en slump under undersökningar i samband med andra patologier. Tecken uppträder med betydande utvidgning.

Patienter klagar ofta på hjärtrytmproblem

Patienten kan klaga på:

 • brott mot hjärtrytmen
 • svårt att andas;
 • förlust av arbetsförmåga
 • svullnad i övre och nedre extremiteter.

Andningssvårigheter i de inledande stadierna av patologin uppträder endast vid betydande fysisk ansträngning. I avancerade stadier oroar andfåddhet även i vila.

Utvidgning av höger atrium och LA framkallar uppkomsten av en svår hosta. Slemet innehåller ränder av blod. Det finns hopp i blodtrycket. Överdriven svettning är närvarande. Orolig för smärta i bröstet. Hans karaktär kan vara värkande eller förtryckande. Patienten kan känna en tydlig onormal hjärtrytm. Pulsen blir snabbare. Det finns regelbundet en känsla av att stoppa orgeln. Med utvidgningen av vänster förmak blir patientens hud blek eller blå. Kvävning, svår eller måttlig.

Plötsliga andningsproblem kan uppstå

Utspänning och dess möjliga komplikationer

Expansion av vänster atrium och RA är ett allvarligt symptom som inte kan manifestera sig själv. Han följer ofta med betydande patologier. Avvikelsen behöver omedelbar behandling. I avsaknad av terapi kan komplikationer uppstå.

Utvidgning över tid leder till sträckning och förtjockning av hjärtväggarna. Avvikelse framkallar förekomsten av:

 • långvarig hjärtsvikt
 • kroniska infektioner
 • mitralinsufficiens;
 • expansion av ventilringen;
 • trombos;
 • förmaksflimmer.

Utspänning kan orsaka trombos

Några av de listade avvikelserna försämrar patientens livskvalitet avsevärt..

Om obehandlad kan utvidgning leda till plötslig död, därför rekommenderas att du använder terapi så tidigt som möjligt.

Lång sträckning av vänster kammare leder till:

 • hjärtsvikt;
 • förmaksflimmer.

Onormal hjärtrytm är farligt för hälsa och liv. I ett avancerat stadium av patologi blir det svårt att bli av med den.

I vissa fall kan patologi orsaka förmaksflimmer.

Diagnostiska metoder

Hjärtutvidgning är ett allvarligt tillstånd som behöver medicinsk behandling. Patologin upptäcks ofta av en slump, eftersom den kan vara symptomfri. Ultraljud är den mest populära och effektiva diagnostiska metoden. Tack vare honom kan du installera:

 • hjärtkamrarnas storlek;
 • graden av kammarstörning
 • förekomsten av kränkningar i ventilerna.

Läkaren jämför data som erhållits med normerna för ålder och kön. Läkaren tar också hänsyn till patientens vikt och längd..

Dilatation diagnostiseras om en patient har en förstorad en eller flera förmak. Överträdelse fastställs om deras storlek överskrids med 5%. Diagnostik inkluderar:

 • EKG;
 • radiografi;
 • koronar angiografi.

Koronarangiografi är nödvändig för diagnos

I vissa fall finns det ett behov av kirurgiska ingrepp. Läkemedelsbehandling indikeras först efter att en korrekt diagnos har fastställts. Auskultation rekommenderas. I denna procedur lyssnar läkaren till hjärtat genom ett speciellt rör. Onormala ljud och ljud kan detekteras med hjärtslag.

Läkaren måste samla in alla patientens klagomål. På grundval av dem föreskriver läkaren forskning. Det är nödvändigt att tillgripa diagnostik när de första tecknen på ett brott uppträder, eftersom det är nödvändigt att fastställa grundorsaken till avvikelsen innan någon behandling påbörjas..

Kurerande åtgärder

Utvidgning av både vänster hjärta och höger kan leda till allvarliga komplikationer. Patologi behöver omedelbar behandling. Terapi baseras på eliminering av den underliggande sjukdomen. Beroende på diagnosen kan du behöva ta:

 • diuretikum;
 • antibakteriella medel;
 • blodtryckssänkande läkemedel.

Antibiotika behövs ofta för behandling

Behovet av kirurgiskt ingripande är möjligt. Läkaren måste rikta sina ansträngningar för att återställa patientens normala hjärtrytm. För att göra detta måste du ta betablockerare. Terapi måste också omfatta:

 • läkemedel för att påskynda vävnadsmetabolism;
 • läkemedel för att eliminera ischemiska förändringar i blodkärlen;
 • ACE-hämmare.

Utvidgning av vänster hjärta behandlas genom terapeutisk korrigering av den underliggande avvikelsen. Olika metaboliska läkemedel rekommenderas. Huvudmålet är att förbättra metaboliska processer i celler.

Om det inte behandlas i tid kan det till och med kräva en hjärttransplantation

Med patologier i rätt avsnitt är det också nödvändigt att bli av med den underliggande sjukdomen. Annars kommer patologin att utvecklas snabbt. I en särskilt försummad situation är frågan om organtransplantation av givare löst.

Patienten måste tillgripa icke-läkemedelsbehandling. För att göra detta måste den sjuka följa en diet och föredra måttlig fysisk aktivitet. Det är strängt förbjudet att konsumera alkoholhaltiga drycker. Det är tillrådligt att sluta röka. Fet, stekt, alltför salt och kryddig utesluts från kosten.

Intensiteten av fysisk aktivitet bör väljas av läkaren. Dosen av läkemedel för behandling bestäms baserat på graden av skada på kroppen, patientens ålder och vikt. Det rekommenderas att minska mängden salt som konsumeras till 3 gram.

Att sluta röka är mycket viktigt

Vid allvarliga avvikelser under operationen installeras en pacemaker.

Förebyggande åtgärder

Utvidgning av hjärtkaviteter är en betydande avvikelse. Patologi är lättare att förhindra än att bota senare. Förebyggande åtgärder bör följas av både friska människor och de som står inför en avvikelse. Läkare rekommenderar:

 • välj rätt diet, den bör innehålla magert kött och fisk, skaldjur och nötter;
 • ge företräde åt måttlig fysisk aktivitet;
 • bli av med alla dåliga vanor för alltid.

Läkare rekommenderar att äta havsfisk och skaldjur

Varje dag måste du börja med träning. Under dagen måste du dricka så mycket rent vatten som möjligt. Att gå i frisk luft krävs dagligen. Det rekommenderas att skydda dig från stressiga situationer när det är möjligt..

Om du vill lära dig mer om funktionerna i manifestationen av vänster förmaksdilatation, titta på den här videon: