Vad är NBBBB på EKG? Ofullständigt grenblock i höger bunt - orsaker, symtom och behandling

Vad visar EKG? Låt oss ta reda på det här.

Olika patologier i det kardiovaskulära systemet förvirrar ibland patienten: det finns många obegripliga ord i namnet, och läkaren förklarade inte sjukdomens etiologi och angav inte dess konsekvenser. I slutsatserna efter ekokardiogrammet, efter frekvensen av sammandragning av hjärtmuskeln, egenskaperna hos rytmen och placeringen av EOS, finns det en linje med en registrering av NBRBB på EKG. Vad är det? Det låter hotfullt, så vi försöker berätta mer om det..

Vad det är?

Oftast kan denna post hittas hos små barn hos vilka symtomen på patologi är helt frånvarande. Först måste du förstå vilka skäl som leder till utvecklingen av denna patologi, och även i vilka fall detta tillstånd kräver intervention. Enligt en specialistförståelse är ofullständig blockad av det höga buntgrenblocket en patologi associerad med störningar i centrala nervsystemets autonoma funktioner. Under vissa förhållanden utgör det inte ett hot mot patientens hälsa. Men med utvecklingen av blockaden kan detta orsaka farliga förhållanden i framtiden. Vad är NBPBB på EKG?

Lite om hjärt-kärlsystemets struktur

Hans bunt ger ledningen av nervimpulser till hjärtkammarna. Innerveringssystemet säkerställer att hjärt-kärlsystemet fungerar smidigt. Om något fel inträffar slutar nervimpulsen att passera. Hans bunt är ett litet område av myokardiet där atypiska former av myocyter finns. I bunten särskiljs närvaron av en bagage och tre ben: baksidan och två fram (höger och vänster). De är ansvariga för innerveringen av de främre och bakre delarna av hjärtmuskeln..

Avkodning av EKG och NBPNBG intresserar många.

I den övre delen av hjärtat kan stammen på hans bunt identifieras i intervallet mellan ventriklarna. Stammens ben sjunker ner mot förmaken och kallas Purkinje-fibrer. De ger innervering till muskelvävnad och är också ansvariga för att stimulera myocytkontraktilitet. I princip kan detta organ kallas koordinator för synkroniteten hos förmakens och kammarens aktivitet. I det ögonblick som förmaket dras samman överförs impulsen till kammarna. Som vi sa ovan är förekomsten av en ofullständig blockad av PNBG typisk för små barn såväl som för äldre..

Asymptomatisk kurs

Patologi är vanligtvis asymptomatisk, patienten är inte orolig för någonting och han klagar inte på någonting. Terapi i denna situation kan endast krävas om det fanns allvarliga skador på de ledande fibrerna, såväl som ihållande former av arytmier i hjärtrytmen. Blockaden kallas ofullständig, eftersom detta tillstånd ökar den tid det tar att genomföra en impuls längs höger ben, men den passerar fortfarande, i motsats till en fullständig blockad.

Så varför det finns NBRBB på EKG, vad är det??

Orsaker och typer av blockad

Varianter av patologi kan delas upp efter var förändringarna är lokaliserade. Blockaden kan vara enkelstråle, dubbelstråle och trestråle. I det första alternativet förblir patientens tillstånd tillräckligt. I de andra två fallen kan olika kliniska symtom uppträda. Beroende på överträdelsernas karaktär finns det:

 • fullständig och ofullständig blockad av en nervimpuls;
 • ständigt progressiv eller remission, intermittenta störningar med ögonblicken av förbättring och försämring av nervledningssystemet;
 • en rullande form, för vilken de karakteristiska manifestationerna av patologiska processer inte registreras med varje ekogram;
 • alternerande buntgrenblockad, vars utmärkande drag är patologiska förändringar som i sin tur uppträder på vänster och höger ben.

Orsakerna till den ofullständiga blockeringen av PNBI kan vara många faktorer, inklusive patologier i centrala nervsystemet. De vanligaste orsakerna till detta tillstånd är:

 • förekomsten av kranskärlssjukdom hos patienter över fyrtio år gamla;
 • förekomsten av alkoholisk och toxisk kardiomyopati;
 • metaboliska störningar och en minskning av mängden av vissa spårämnen i blodet (kalium, magnesium);
 • närvaron av ärr på den plats där hans bunt finns (hjärtinfarkt, reumatism, systemisk lupus erythematosus, myokardit);
 • närvaron av förvärvad och medfödd hjärtsjukdom i form av stenos och prolaps, koarktation och olika defekter;
 • närvaron av hypertrofi i hjärtvävnaden vid hypertensiv sjukdom i avsaknad av terapi med dess läkemedel;
 • förekomsten av tromboembolism i hjärt- och lungkärlen;
 • förekomsten av bronkialastma;
 • förekomsten av kronisk bronkit och lungemfysem;
 • diagnos av cor pulmonale.

Utökad undersökning hos ett barn

I barndomen, när man avslutar ett EKG med NBRBB, bör en utökad undersökning utföras för att utesluta intrauterina utvecklingspatologier. I det här fallet är närvaron av ett onormalt ackord i vänster kammare, ventilutfall eller närvaron av en oval öppen förmaks septaldefekt möjlig. Om ovanstående förändringar saknas är upptäckten av ofullständig blockad av Hans högra pedikel en slags normativ utveckling och är en egenskap hos det autonoma nervsystemet. I detta fall är konstant övervakning nödvändig för att upptäcka utvecklingen av patologiska förändringar i tid, om de händer. I detta avseende bör man uppmärksamma det faktum att diagnosen av ett grenblock till vänster är en betydande fara för patienten och kräver adekvat terapi, denna patologi är aldrig normen. Detta är vad EKG visar.

tecken och symtom

Det kan inte finnas några tecken alls, och patienten kommer att känna sig helt frisk. En uttalad klinik kan bara manifestera sig med en blockering av vänster ben, vilket kräver omedelbar läkarvård. Symtom på ofullständig blockad kan uttryckas som:

 • andfåddhet under träning och vila;
 • känsla av snabba hjärtslag och hjärtrytmstörningar;
 • muskelsvaghet och ökad trötthet;
 • frekvent yrsel och yrsel;
 • smärta, känsla av tyngd i bröstområdet.

Tänk på de viktigaste EKG-tecknen för NBRBB.

Ofullständig blockad av hans vänstra buntgren är ganska svår. På elektrokardiogrammet kan du se tänder som indikerar en långsam excitatorisk impuls från förmaket till kammaren. I det här fallet saknas tänderna som registrerar ventriklarnas sammandragning. Med ofullständigt högra benblock har EKG små skåror på S-vågen. I ledningen kan du se partiella förändringar på höger sida av bröstområdet.

Den största risken är att detta kan påverka EKG negativt, och med hjärtinfarkt blir diagnosen svår. Ett sådant tillstånd kan kosta en person livet. Även om en bra specialist borde förstå.

I svåra fall

Grunden för diagnosen är ett ekokardiogram, i svåra fall är det möjligt att utföra Holter 24-timmars övervakning. Du kan bekräfta diagnosen med hjälp av ultraljud och datortomografidata. Det plötsliga uppträdandet av ovanstående symtom är en anledning att träffa en läkare, och om symtomen förstärks bör en ambulans kallas omgående, eftersom det kan innebära att en person har alla tecken på hjärtinfarkt. Men som regel, med ofullständig blockering av det höga buntgrenblocket, krävs ingen terapi på EKG, patienten kommer att rekommenderas att genomgå en studie var sjätte månad för att övervaka tillståndet i det kardiovaskulära systemet.

Diagnostik

För att bekräfta diagnosen ordinerar specialisten en omfattande undersökning och några laboratorietester:

 • ett detaljerat biokemiskt blodprov som gör det möjligt att upptäcka en otillräcklig mängd av vissa spårämnen såväl som höga kolesterolnivåer;
 • en ultraljudsundersökning som upptäcker hjärtförstoring och ledningsstörningar;
 • daglig övervakning, som kan ge detaljerad information om typen av blockad;
 • transesofageal kardiografi, används i särskilt svåra fall.

I vissa situationer kan läkaren rekommendera datortomografi för att ge en korrekt bedömning av hjärtat..

Behandling

Så vi hittade NBBBB på barnets EKG. Vad ska man göra? Som sådan krävs vanligtvis inte terapi med ofullständig blockering av höger buntgren, patientens tillstånd orsakar inte oro. Du bör övervaka tillståndet och göra ett EKG enligt en läkare. I det här fallet är det möjligt att oberoende återställa den försämrade ledningen av nervimpulser. För profylax kan en vuxen kardiolog ordinera kalium- och magnesiumpreparat, komplexa vitaminer och läkemedel mot arytmi (om det naturligtvis finns indikationer). Det är dock nödvändigt att behandla sjukdomen som orsakade utvecklingen av NBBBB på EKG. Vi vet nu vad det är. Om du inte vidtar åtgärder kommer patologin med tiden att förvärras, vilket kan leda till en betydande försämring av hälsan..

Ofullständig blockad av PNPG på EKG

Ett patologiskt tillstånd där ledningen av en elektrisk impuls genom hjärtmuskelns ledningssystem störs kallas ett hjärtblock. Anledningen till dess utseende anses vara en förändring i sekvens, hastighet och styrka för sammandragning av ett visst område av hjärtmuskeln. Sådana patologier kan identifieras med hjälp av ett elektrokardiogram, vars resultat används av utövare för att bedöma hjärtfrekvensen, placeringen av hjärtets elektriska axel och dess rytmegenskaper..

Slutsatsen av EKG innehåller många termer som är obegripliga för patienten, som inte förklarar ursprunget till det patologiska tillståndet, utan tvärtom väcker många frågor om risken för oönskade konsekvenser. Att se i ekokardiogrammet resulterar i en post "ofullständig blockad av höger buntgren", patienten är förvirrad - den här frasen ser skrämmande ut, även om det kliniska förloppet av sjukdomen kännetecknas av frånvaron av specifika symtom.

Det är därför vi i den här artikeln vill berätta för våra läsare vad NBBBB på ett EKG betyder, för att ge detaljerad information om etiologin för dess förekomst, tecken och konsekvenser av detta patologiska tillstånd, de rekommenderade metoderna för dess behandling och förebyggande..

Karaktäristiskt för hans bunt

Den mänskliga hjärtmuskeln består av sektioner, vars sammandragningar ger blodcirkulationen i hela kroppen - förmakarna, som tar emot blod från venerna och ventriklarna, som tar emot blod från förmakarna och pumpar det i artärerna. Deras funktionella aktivitet är resultatet av exponering för elektriska impulser som genererar hjärtstrukturer.

Huvudrollen i genereringen av svängningar som drar sig samman med förmakarna tilldelas sinusnoden. Sedan fördröjs impulsen i den atrioventrikulära (atrioventrikulära) noden och passerar genom ansamlingen av muskelfibrer - His-bunten. Dess gemensamma stam delar sig i två grenar ("ben") - höger och vänster, det är genom dem som den elektriska laddningen flyter till Purkenier-fibrer och kammare.

Partiell förändring i rörelsen av elektriska impulser längs hjärtets ledningssystem kallas ofullständig blockad av höger buntgren. Detta patologiska tillstånd intar en "hedervärd" andra plats bland olika hjärtinfarktfunktioner. Praktiserande kardiologer betraktar det inte som en oberoende sjukdom utan som ett elektrokardiografiskt tecken på patologin i det kardiovaskulära systemet..

Orsaker till brott mot intraventrikulär ledning

En partiell defekt i höger buntgren orsakas av olika ogynnsamma faktorer. Medfödda eller förvärvade patologier som åtföljs av överdriven stress på höger kammare och orsakar hypertrofi - dessa inkluderar:

 • stenos (förträngning) av mitralventilen;
 • förmaks septaldefekt;
 • trikuspidinsufficiens;
 • ischemisk sjukdom;
 • arteriell hypertoni;
 • hypertrofi och dilatation av höger förmak och ventrikel som ett resultat av ökat blodtryck i den lilla cirkeln (pulmonell) blodcirkulation;
 • akut hjärtinfarkt.

Andra orsaker är:

 • alkoholisk och toxisk kardiomyopati;
 • brott mot metaboliska processer;
 • en minskning av koncentrationen av kalium och magnesium i blodet;
 • närvaron av cikatricial förändringar i platsen för grenarna av His-bunten som inträffade som ett resultat av hjärtinfarkt, reumatism, myokardit, systemisk lupus erythematosus;
 • lungemfysem;
 • bronkial astma;
 • tromboembolism i kranskärlen.

Ofullständig blockad av PNPG hjälper till att sakta ner överföringen av elektriska impulser längs de sammandragna muskelfibrerna i hjärtmuskeln. Ibland kan det detekteras vid avkodning av EKG-resultat från en frisk ung person - utan närvaron av specifika symtom anser kardiologer detta tillstånd som en variant av den fysiologiska normen.

Tecken på förändringar i hjärtledning

En minskning av passagehastigheten för sinus och ektopiska impulser längs de modifierade fibrerna i den högra bunten i Hans bunt leder till en skarp störning av sekvensen för excitation av kammarna, men har ingen speciell effekt på rytm och hjärtfrekvens.

Kliniska manifestationer av ofullständig blockad är:

 • dyspné, manifesterad av brist på syre i människokroppen;
 • ökad hjärtrytm;
 • snabb trötthet;
 • myasthenia gravis - minskad muskelstyrka;
 • yrsel;
 • smärtsamma känslor i bröstet
 • synkope - en attack av kortvarig medvetslöshet, som orsakas av en tillfällig kränkning av cerebralt blodflöde.

I händelse av en fullständig blockad av PNPG uppträder excitation av hjärtans muskelskikt och den högra halvan av det interventricular septum som ett resultat av en impuls genom ledningssystemet från vänster kammare. Mer uttalade symtom på hjärtsvikt uppträder med blockad av vänster gren av His-bunten - i detta fall behöver patienten akut läkarvård..

Ytterligare diagnostik

För att göra en kompetent diagnos föreskriver en kvalificerad kardiolog en omfattande undersökning för patienten, inklusive:

 • biokemiskt blodprov - för att bestämma mängden vitala spårämnen och kolesterolkoncentrationen;
 • sonografi - studiet av hjärtstrukturen med ultraljudsvågor;
 • TEE är en typ av sonografisk undersökning (genom matstrupen), som används i särskilt allvarliga patologier för att bedöma hjärtatillståndet som är osynligt under konventionell ultraljud.
 • datortomografi, som låter dig korrekt bedöma hjärtans funktionella aktivitet.

Mer detaljerad information om typen av Hans buntblockad kan erhållas med 24-timmars Holter-övervakning - en vanlig metod för funktionell diagnostik som låter dig övervaka elektrokardiogrammet i 24 timmar.

Vad ska man göra?

Tidiga terapeutiska och profylaktiska åtgärder är viktiga för att normalisera ledningen av en elektrisk impuls genom hjärtmuskeln. Äldre patienter ska läggas in på sjukhus för slutenvård med hjärtstimulering - elektriska impulser med en given styrka och frekvens.

Metoder för läkemedelsbehandling inkluderar användning av:

 • antikolinerga medel som har en parasympatisk effekt på hjärtmuskeln - Atropin, Platyphyllin;
 • medicinska ämnen som påverkar det sympatiska nervsystemet - Efedrin, noradrenalin, Alupent, Izadrin;
 • kortikosteroidhormoner - prednisolon, hydrokortison, dexametason;
 • läkemedel som minskar koncentrationen av kalium i blodet - Lasix, kalciumglukonat;
 • hjärtglykosider - Digoxin;
 • angiotensinkonverterande enzymblockerare (vasodilatatorer) - Prestarium, Ampril, Zokardis;
 • antiarytmika - Difenin, Ritmodan, Giluritmal;
 • läkemedel som binder β-adrenerga receptorer - Transicor, Blockarden, Vasakor, Nebilan, etc..

Förloppet av det patologiska tillståndet

Prognosen för ofullständigt grenblock i höger bunt i avsaknad av allvarliga kliniska symtom är gynnsam. I närvaro av organiska förändringar och nedsatt funktion av hjärtmuskeln ökar risken för långvariga komplikationer och dödsfall..

Progressionen av det patologiska tillståndet - utvecklingen av atrioventrikulär (atrioventrikulär) blockad och en ökning av hjärtmuskeln leder till att den elektriska impulsen upphör, förändringar i blodcirkulationen genom kärlen och rytmen för hjärtkontraktion, ökat blodtryck, hjärtsvikt.

Många patienter som har problem med överföring av elektriska impulser i huvudorganet är intresserade av frågan: "Kan hjärtstopp ärvas?" Det är svårt att ge ett entydigt svar - praktiserande kardiologer tror att det finns en genetisk predisposition för dysfunktion i hjärtledningssystemet.

Förebyggande åtgärder för impulsledningsstörningar inkluderar:

 • avslag på dåliga vanor;
 • användningen av vitaminkomplex;
 • begränsa psyko-emotionell stress och fysisk aktivitet;
 • god vila och sömn;
 • balanserad diet;
 • måttlig träning
 • snabb behandling av patologiska processer som kan orsaka hjärtrytmstörningar.

Om patienten har ett onormalt utseende av hjärtkord, mitralventilprolaps, öppning i septum som skiljer förmakskamrarna, är konstant övervakning av kvalificerade specialister nödvändig för att utföra rationell terapi och förhindra patologiska förändringar. Sammanfattningsvis vill jag återigen betona vikten av periodiskt EKG. De växande smärtsamma känslorna i bröstbenet, yrsel, en känsla av tyngd och svaghet bör inte ignoreras - ett akut behov av att besöka en kardiolog och uppfylla alla sina utnämningar!

Vad som hotar ofullständig blockad av höger buntgrenblock

Ofullständigt grenblock i höger bunt är ett ganska vanligt problem. Det kan detekteras under elektrokardiografi. Problemet uppstår under inflytande av medfödda eller förvärvade patologier och kräver diagnos i rätt tid. Detta kommer att undvika försämring..

 1. Orgelbeskrivning
 2. Orsaker
 3. Symtom
 4. Fastställande av diagnos
 5. Felsökningsalternativ
 6. Möjliga komplikationer
 7. Förebyggande åtgärder
 8. Militärtjänst och fysisk aktivitet

Orgelbeskrivning

Sammandragning av hjärtans muskler tillhandahålls av det ledande systemet. Den innehåller sinus- och atrioventrikulära noder, en bunt av His- och Purkinje-fibrer.

Hans bunt består av höger och vänster ben. De ger framsteg av elektriska signaler till vävnaderna i kammarna. Om en blockad diagnostiseras indikerar detta att signalerna genom den inte passerar helt eller inte kommer alls.

I detta fall passerar spänningen normalt bara längs vänster ben, vilket bidrar till depolarisering av kammarna.

Om ett partiellt block utvecklas överförs inte den elektriska signalen längs ett ben. Detta tillstånd utgör ingen fara för patientens liv. Hjärtans konduktivitet saktar ner. Liknande processer kan upptäckas hos personer som inte har hälsoproblem. Därför betraktas problemet ofta som en variant av normen.

En stor fara är ett brott mot impulsledningen längs vänster ben, eftersom detta bidrar till hjärtsvikt.

Patologi diagnostiseras oftast hos män. Äldre kvinnor är mer benägna att drabbas av blockering av vänster ben.

Ofta sänker ledningen av impulser i barndomen. Om hjärtpatologier, andningsorgan och cirkulationssystem saknas, är detta tillstånd inte farligt.

Även om sjukdomen oftast fortsätter utan den minsta manifestationen, stör den gradvis kammarens arbete.

Orsaker

Ofullständig blockering av högerben kan uppstå under påverkan av många sjukdomar. De flesta forskare är benägna att tro att sådana störningar inte är förknippade med en ärftlig benägenhet. Även i närvaro av hjärtat och blodkärlens patologier hos nära släktingar ökar sannolikheten för deras utveckling betydligt.

Ledningsstörning längs höger ben förekommer i olika fall:

 • med ischemiska störningar i hjärtat;
 • som ett resultat av tumörprocesser;
 • med avvikelser i organets utveckling;
 • med inflammatoriska processer i endokardiet eller myokardiet;
 • om en lungartär är blockerad;
 • med kardioskleros;
 • om det långvariga förloppet av högt blodtryck har lett till en ökning av hjärtat;
 • med patologier i andningsorganen, vilket ledde till uppkomst av cor pulmonale;
 • efter hjärtinfarkt
 • under påverkan av dåliga vanor;
 • med konstant känslomässig stress.

Den elektriska impulsen överförs långsammare än den borde om personen tog stora doser av antiarytmiska läkemedel.

Ofullständigt höger buntgrenblock uppstår när vagusnerven är överexciterad. Detta händer om en person utsätts för överdriven fysisk ansträngning..

Blockeringar utvecklas också om hjärtsjukdomar har behandlats kirurgiskt.

Symtom

Ofta, när den elektriska signalen inte rör sig längs högra benet, märker personen inte några symtom. Bestäm problem under en planerad elektrokardiografi.

Patienter kan känna tecken på en underliggande patologi som har nedsatt hjärtsjukdom. Vart i:

 • svårt att andas
 • ömhet uppträder regelbundet i bröstet;
 • rytmen i hjärtsammandragningar är upprörd.

Därför bör behandlingen av sådana sjukdomar utföras i tid..

Men om signalen blockeras helt:

 • yr;
 • svaghet känns ständigt;
 • patienten tappar regelbundet medvetandet;
 • smärtor uppstår i hjärtat;
 • kroppen arbetar intermittent;
 • huvudvärk;
 • hjärtklappning känns tydligt.

När sådana överträdelser uppträder bör en brådskande undersökning göras, eftersom detta kan inträffa med farliga kroniska sjukdomar.

Även med en ofullständig blockad behöver friska människor inte specifik terapi, eftersom detta tillstånd anses vara ganska normalt.

Fastställande av diagnos

Om du inte utför diagnostiska procedurer kan inte lämpligt behandlingsalternativ väljas. Fullständig eller till och med delvis störning av framåtskridandet av den elektriska signalen leder till att antalet ventrikulära sammandragningar minskar. För att bekräfta sådana förändringar utförs elektrokardiografi och blodet undersöks för hormoner..

Ofullständig blockering av den högra bunten av hans bunt på EKG manifesteras av en fördröjd passage av en elektrisk signal. I det här fallet finns det en tand som visar sammandragning av förmaken, men tanden som är karakteristiska för en sammandragning av kammaren är frånvarande. Denna störning kännetecknas av uppkomsten av små skåror på S-vågen och förändringar visas till höger.

Om en person lider av partiell obstruktion, har QRS-komplexet en normal varaktighet, men når ibland 1,1 sekunder.

För att identifiera patologiska tillstånd som kan störa impulsrörelsen måste patienten dessutom genomgå procedurer i form av:

 1. Allmän och biokemisk undersökning av urin och blod.
 2. Hjärt-ultraljudundersökningar.
 3. Dator- och magnetresonansavbildning. Dessa procedurer är nödvändiga i svåra fall för att få en fullständig bild av hjärtat..
 4. Transesofageal elektrokardiografi.
 5. daglig övervakning av elektrokardiografi. Detta hjälper till att identifiera övergående överträdelser..

Enligt resultaten av studien bekräftas diagnosen och lämpligt behandlingsalternativ väljs.

Felsökningsalternativ

Ofullständig blockad av höger buntgrenblock är en patologi som inte kräver speciell terapi om det inte finns några andra problem i kroppen. Men med medfödda avvikelser i hjärtstrukturen tillgriper de kirurgisk behandling. Om det finns tecken på sjukdom visas att patienten får:

 • lugnande medel baserade på medicinska växter;
 • B-vitaminer;
 • blodförtunnare;
 • läkemedel för att normalisera blodtrycksindikatorer;
 • diuretika vid hjärtsvikt.

För att förhindra sjukdomar i bronkier och lungor, som kan orsaka lunghjärtsjukdom, tillgriper de glukokortikosteroider. Om hjärnans membran påverkas av den inflammatoriska processen, ska patienten ta antibakteriella läkemedel.

Om impulspassagen är helt blockerad är kirurgisk behandling oumbärlig. Under sådan behandling installeras patienten en konstgjord pacemaker. Om det finns en pacemaker i kroppen, är det inte tillrådligt att vara nära elektriska apparater.

Ofullständig blockad av rätt bunt av hans bunt hos ett barn kan betraktas som en normal variant, därför ordineras inte läkemedel. Men en läkare bör övervaka barnets tillstånd. Även om problemet inte kräver konservativ terapi är det nödvändigt att se till att den partiella blockaden inte blir en fullständig.

Om det finns tecken på försämrad hälsa måste du konsultera en läkare, eftersom detta kan indikera utvecklingen av allvarliga sjukdomar. När en attack inträffar på grund av impulsfel måste du göra följande:

 • med svår yrsel måste du ligga eller sitta ner;
 • utföra övningar för att normalisera andningen, bestående av djup inandning och utandning.

För att förbättra hälsan rekommenderas att använda traditionell medicin. Användbara egenskaper besitter en infusion av hagtornfrukter eller en tinktur av majsliljekonvalj. Men för att ordinera mer lämpliga behandlingsalternativ måste du träffa en läkare..

Möjliga komplikationer

Om det inte finns några kränkningar i hjärtat, kan du räkna med ett gynnsamt resultat. Oftast, med en blockering av höger ben, finns det inget hot mot hälsan. Farliga komplikationer är karakteristiska för att blockera vänster ben. Men ibland kan högerblockad orsaka problem..

Patienter utvecklar ofta ventrikulär takykardi. I detta tillstånd ökar hjärtfrekvensen, vilket gradvis orsakar olika komplikationer. Denna typ av arytmi ökar sannolikheten för ventrikelflimmer, under vilken, om det inte finns någon hjälp i rätt tid, kan patienten dö.

För att upptäcka allvarliga förändringar i tiden måste du besöka en kardiolog då och då. Det är kategoriskt kontraindicerat att ta mediciner på egen hand, eftersom de kan förvärra situationen. Detta gäller särskilt antiarytmiska läkemedel.

Förebyggande åtgärder

Om sjukdomen inte åtföljs av några symtom kan patienten leva ett normalt liv. Men för att sjukdomen inte ska utvecklas är det nödvändigt att utesluta överdriven fysisk och emotionell stress för att ge tillräckligt med vila. Du måste sova minst åtta timmar om dagen.

Du bör anpassa din kost. En person bör ge upp salt, socker, animaliska fetter.

Eventuella mediciner ska inte tas utan att rådfråga din läkare.

För sådana kränkningar bör elektrokardiografi utföras varje år. Om en pacemaker installerades måste du besöka specialister senast tre månader efter urladdningen. Därefter måste du besöka läkare var sjätte månad..

Militärtjänst och fysisk aktivitet

Brott mot passage av impulsen längs höger ben anses inte vara en ihållande ledningsstörning. Detta tillstånd anses inte vara en patologi som kan störa militärtjänsten..

Patienter behöver inte göra betydande livsstilsförändringar. Men ökade belastningar rekommenderas fortfarande att uteslutas, eftersom de kan förvärra situationen och orsaka fullständig hinder.

Ofullständigt grenblock i höger bunt - finns det någon anledning till oro?

En mycket smygande sjukdom är ofullständig blockad av PNBG (höger buntgren). För det första tas i många fall ett sådant särdrag av hjärtmuskelns utveckling som en variant av normen och kräver ingen behandling. Men det finns också fall då patologi är en fara för människolivet. En fullständig diagnos utförs redan här och behandling ordineras, i vissa fall kan det till och med vara en operation..

Vad det är

Innan vi bekanta oss med patologin är det nödvändigt att göra en liten avvikelse och ta reda på några punkter som kommer att relatera till strukturen och funktionella funktioner. Detta kommer att göra det lättare att förstå kärnan i den patologi som är intressant för oss..

En bunt av His är en samling nervfibrer som kommer in i hjärtat. Dessa fibrer krävs för att leda impulser till kammarna. Huvudstammen för denna bunt är uppdelad i två grenar. De kallas ben. Det finns vänstra och högra ben, längs vilka impulser genomförs till vänster respektive höger kammare. Blockaden kan hittas på ett av dessa ben, eller så kan det finnas på två samtidigt. Hittills är vi bara intresserade av högerbenet, eller snarare blockaden, som kan störa dess ledningsförmåga.

Ofullständig blockad av höger buntgrenblock eller NBPNBG kännetecknas av försämringar i processerna för impulsledning som riktas längs denna gren. För andra benet är sådana överträdelser inte typiska, det utför regelbundet sin funktion. Det finns två grader av utveckling av denna sjukdom:

 • den första graden manifesterar sig i form av en avmattning i processen att överföra en exciteringspuls, medan alla pulser överförs regelbundet, men med en fördröjning;
 • för andra graden överförs inte alla impulser, vissa lämnar förmaken, vissa av dem når inte rätt gren med ofullständig blockad av höger buntgren till kammarna.
 • det finns också en tredje grad. Det betyder en fullständig blockad. I detta tillstånd når inte en enda impuls som lämnar förmakarna kammarna. I en sådan situation utförs ventriklarnas sammandragning oberoende, och deras antal överstiger inte 30 per minut..

Orsaker till patologi

Det finns flera orsaker som kan orsaka sjukdomens uppkomst. De kan vara medfödda eller förvärvade. Det är orsaken som har blivit utlösaren för utvecklingen av patologi som måste identifieras och elimineras. De främsta orsakerna är följande:

 • hjärtklaffsjukdom
 • hjärtinfarkt;
 • högt blodtryck.

Listan över medfödda orsaker, som i de flesta fall blir faktorer i utvecklingen av ofullständig blockad av His-bunten hos ett barn, är följande:

 • stenos i lungartärens öppning;
 • strukturella abnormiteter i förmaks septum;
 • förändringar i utvecklingen av PNPG-segmentet;
 • det underventrikulära septumets underlägsenhet;
 • hjärtfel som kan leda till trängsel i höger kammare.

Förvärvade faktorer inkluderar följande:

 • obstruktiva patologier i luftvägarna, som har utvecklats till en kronisk form;
 • neoplasmer i hjärtmuskeln;
 • trubbigt trauma i bröstet
 • muskeldystrofi, benägen att utvecklas;
 • överdos av vissa mediciner som kan ha en sådan effekt på hjärtat;
 • hjärtinfarkt benägna att negativa förändringar;
 • hyperkalemi.

Observerade symtom

Det stora problemet med denna patologi är den nästan fullständiga frånvaron av tecken på ofullständig blockad av rätt buntgrenblock. Personen mår bra och misstänker inte ens att det finns ett problem i hjärtat. För att identifiera problemet är det nödvändigt att genomgå ett EKG eller lyssna på hjärtmuskelns arbete. Så det visar sig att detekteringen av patologi utförs av en slump. Manifestation har bara fullständig blockad.

Hos barn manifesteras inte ofullständig blockad av det höga buntgrenblocket på något sätt. Detta tillstånd upptäcks av en slump, och i sällsynta fall ordineras behandling. Om barnet är friskt anses NBPNBG vara en variant av normen för hjärtstrukturen. Du kan leva hela ditt liv, men du vet aldrig om förekomsten av denna patologi.

Lösningen på problemet med snabb upptäckt av en sjukdom som inte har uttalade symtom är regelbunden undersökning och behandling av befintliga sjukdomar. I det här fallet kommer det att vara möjligt att identifiera NBBBB så tidigt som möjligt och förhindra utvecklingen av komplikationer, som vi kommer att prata om senare..

Diagnos av sjukdomen

För att diagnostisera ofullständigt grenblock i rätt bunt använder läkare olika tekniker. Diagnostiska metoder väljs med hänsyn till många faktorer som analyseras av läkaren på individuell basis. Men för det mesta används en enda plan:

 • inledande granskning och analys av klagomål utförs;
 • följt av ett EKG-kardiogram;
 • i vissa fall, för att upptäcka NBRBB, kan en undersökning krävas med hjälp av någon av typerna av elektrokardiogram (TEEKG, 24-timmarsövervakning, rytmkardiografi);
 • för att detektera organiska tumörer, ekokardiografi, MR eller PET i hjärtmuskeln utförs.

Oavsett vilken diagnosplan som väljs måste den följas strikt och alla procedurer måste slutföras utan dröjsmål. Fördröjning kan bli allvarliga komplikationer som orsakar stor skada på kroppen..

Behandlingstaktik

Efter att ha mottagit data om en persons tillstånd till följd av diagnos av ofullständig blockering av höger buntgrenblock krävs en effektiv behandling. Det primära målet med behandlingen är att eliminera sjukdomen som orsakade blockaden. Behandling, som kommer att riktas specifikt mot blockaden, tillhandahålls inte.

Därför är det så viktigt att göra en högkvalitetsundersökning, vars resultat gör det möjligt att fastställa en korrekt diagnos och identifiera den underliggande sjukdomen. Annars kommer all ytterligare behandling att vara ineffektiv och kan till och med skada hälsan..

Medfödda sjukdomar elimineras genom kirurgi. För att utnämna en sådan behandlingsmetod måste allvarliga indikationer vara närvarande. Många sjukdomar som orsakar NBBBH kan behandlas med medicinering. Kan ordineras blodtryckssänkande läkemedel, antiarytmika och hjärtglykosider.

I vissa fall är NBRBB en normal variant. Vanligtvis är sådana situationer typiska för ungdomar. Ingen behandling föreskrivs här. Istället för terapi rekommenderas det att genomföra dynamisk observation och regelbunden undersökning av en kardiolog.

Möjliga komplikationer

Även om en ofullständig blockad av PNBI i sig inte är en farlig patologi, kan det orsaka utveckling av allvarliga komplikationer. Detta är lömmen hos denna sjukdom. En lista över möjliga och vanligaste komplikationer presenteras nedan:

 • ventrikelflimmer;
 • utvecklingen av hjärtsvikt;
 • hjärtstillestånd, vilket leder till döden;
 • komplikationer av redan närvarande sjukdomar som orsakade utvecklingen av NBBBB;
 • störningar i hjärnans blodmättnadsprocesser;
 • blodproppar;
 • paroxysmal takykardi;
 • olika former av asystol;
 • utveckling av fullständig blockad eller till och med atrioventrikulär.

Var och en av dessa förhållanden är potentiellt farlig och kan utgöra ett allvarligt hot mot människolivet. Därför måste den föreskrivna behandlingen tas på allvar. Det är viktigt att följa alla rekommendationer, inklusive de som rör livsstilsförändringar.

Livsstil och förebyggande

Det är mycket möjligt att minska sannolikheten för att utveckla NBBBB. Du behöver bara följa de enkla reglerna för förebyggande och anpassa din livsstil. Alla kan göra det här. Reglerna är enkla:

 • normalisering av arbetssättet och vilan, vilket säkerställer långvarig sömn;
 • balanserad och rationell näring varje dag;
 • avslag på dåliga vanor som mättar kroppen med giftiga ämnen;
 • vägran av självmedicinering, att ta mediciner bör avtalas med en läkare;
 • snabb diagnos av hjärt-kärlsjukdomar i de första manifestationerna av symtom;
 • minskning av stressfaktorer.

Många sjukdomar i det kardiovaskulära systemet kan förhindras, eftersom de uppstår på grund av felaktig livsstil, frekvent stress, ignorerar symtom och självmedicinering. Och NBPNBH, som det blev känt, utvecklas mot bakgrund av ett antal kardiovaskulära patologier. Var uppmärksam på din hälsa, ta hand om ditt hjärta, blodkärl och undvik stress när det är möjligt. Det är lättare att förebygga någon sjukdom än att hantera den i framtiden och eliminera de komplikationer som har uppstått.

Ofullständigt grenblock till höger

Högre utbildning:

Hjärtkirurg

Kabardino-Balkarian State University uppkallat efter H.M. Berbekova, Medicinska fakulteten (KBSU)

Utbildningsnivå - Specialist

Ytterligare utbildning:

Certifieringscykel för programmet "Klinisk kardiologi"

Moskvas medicinska akademi. DEM. Sechenov

Vid en rutinundersökning kan en person av misstag upptäcka att en ofullständig blockad av rätt buntgren hittades på EKG. Nedan försöker vi berätta mer detaljerat om det lovar hälsorisker och om det är värt att behandlas.

Hans buntar är en viktig del av hjärtledningssystemet. De är bildade av hjärtats speciella muskelfibrer, som har den unika egenskapen att leda impulser. Tack vare dessa nervimpulser kan hjärtat dra ihop sig..

Det finns bara två sådana strålar i hjärtat - vänster och höger. De avgår från den gemensamma bagageutrymmet, som ligger i det interventricular septum. Vidare går benen på His till var sin ventrikel. Passerar djupt in i kammarens väggar, benen förgrenas i många små Purkinje-fibrer. Var och en av dessa fibrer leder nervimpulser till hjärtcellerna, vilket resulterar i att de alla kan samlas nästan synkront..

Ibland störs ledningen av impulsen längs grenarna på His, den kan sakta ner eller till och med försvinna helt. Sedan finns det en helt eller delvis blockering av benen. Som regel manifesterar sig en sådan kränkning av ledningen inte på något sätt och är ett oavsiktligt fynd på ett planerat elektrokardiogram..

Klassificering

Paketets grenblock är komplett och ofullständigt. En intermittent blockad utmärks också - på ett EKG-tejp alternerar områden av blockad och normal ledning, en alternerande blockad - förekomsten av en kombinerad blockad av höger och vänster ben på EKG och en konstant.

Orsaker

Ledning av nervimpulser längs hjärtvägarna kan störas vid olika sjukdomar och patologiska förändringar. De vanligaste sjukdomarna som orsakar PNBB-blockad är:

 1. Medfödda och förvärvade hjärtavvikelser och defekter;
 2. Hjärtinfarkt dystrofi;
 3. Kardiomyopatier orsakade av diabetes mellitus, alkoholism, fetma, tyrotoxicos, anemi, alla systemiska autoimmuna sjukdomar;
 4. Hjärtinfarkt;
 5. Förgiftning med läkemedel, vanligtvis hjärtglykosider;
 6. Inflammatoriska sjukdomar i myokardiet;
 7. Myokardial hypertrofi orsakad av någon anledning;
 8. Hjärtsjukdomar, åtföljda av kardiosklerosprocessen. I detta fall ersätts myokardiocyter gradvis av ärrceller;
 9. Förekomst av trombos i lungartärgrensystemet;
 10. Alla lungsjukdomar som kan vara kroniska. De leder till en permanent stagnation av blod i den arteriella pulmonala blodomloppet, och en ökning av håligheterna i höger hjärta. Oftast är dessa kronisk bronkit, astma och lungemfysem;
 11. Hjärtiskemi.

Det är värt att komma ihåg att blockaden av den höga buntgrenen av His är karakteristisk för unga män, det kan förekomma i ett friskt hjärta och påverkar inte livsprognosen ytterligare.

Hos barn och ungdomar förekommer en sådan blockad oftare mot bakgrund av mindre medfödda hjärtavvikelser. Det anses vara normen om de genomförda studierna utesluter skador på hjärtmuskeln och defekter.

Symtom

Den överväldigande majoriteten av ungdomar som har haft blockering av höger ben har absolut inga symtom på sjukdomen. De är starka och friska människor. Förekomsten av en sådan oväntad upptäckt påverkar inte på något sätt hälsa och livslängd. Det är en annan fråga hos äldre patienter. Hos äldre är den första blockaden av den höga buntgrenen associerad med ett antal sjukdomar. Dessa är organiska lesioner i hjärtmuskeln och alla typer av kroniska sjukdomar i andningsorganen. I sällsynta fall inträffar blockeringen på grund av närvaron av systemiska autoimmuna sjukdomar. I sådana fall måste sjukdomen som orsakade patologin behandlas..

Symtomen på sådana sjukdomar är typiska. Dessa är andfåddhet, en känsla av hjärtsvikt, trötthet, smärta och obehag i hjärtat. Sådana manifestationer är mycket allvarliga, indikerar farliga kroniska sjukdomar som behöver behandlas..

Å andra sidan kräver ofullständig blockad av höger buntgrenblock mot bakgrund av fullständig hälsa absolut inte behandling. Kan till och med betraktas som en variant av normen.

Om, förutom blockaden av den högra bunten i hans bunt, avslöjas en blockad av den vänstra bunten genom elektrokardiografiska metoder, är det värt att genomgå ytterligare undersökning. Tvåstråleblockad förekommer inte hos friska människor, det kan inte betraktas som ett normalt tillstånd.

Vänster benblockad uppstår mot bakgrund av sjukdomar som påverkar hjärtinfarkt. Å andra sidan uppträder blockering av höger ben med hjärtinfarkt hos äldre människor. Så, ytterligare läkarundersökning bör skickas till alla personer som har fyllt 55 år med ett brott mot hjärtledningen.

Det är inte svårt att diagnostisera om en person har ett rätt grenblock. Det räcker att genomföra en elektrokardiografisk studie. Varje läkare, inte nödvändigtvis en kardiolog, kan se de karakteristiska tecknen på en blockad på tejpen. EKG visar typen av blockad - komplett eller ofullständig.

Undersökningsmetoder

Dessutom kan läkaren ordinera andra undersökningsmetoder för att identifiera sjukdomar som kan orsaka hjärtledningsstörningar:

 • allmänna kliniska blod- och urintester
 • blodkemi;
 • daglig Holter-övervakning av hjärt-elektrokardiogrammet ordineras för att identifiera övergående störningar;
 • transesofageal elektrokardiografi är en mycket noggrann forskningsmetod och kan därför ordineras som en ytterligare diagnostisk metod;
 • ekokardiografi - en av de mest populära metoderna för att undersöka hjärtmuskeln, visar organisk hjärtpatologi, graden av hjärtinfarkt, ger en exakt bedömning av fraktionen av hjärtproduktionen;
 • med en oklar diagnos är det möjligt att förskriva multispiral datortomografi (CT) eller, om lämplig utrustning finns tillgänglig, magnetisk resonanstomografi (MRI) i hjärtat.

Behandling

Till glädje för patienter som upptäcker att de har någon form av partiell eller fullständig blockering av PNBI krävs inte behandling för detta tillstånd. Sådana patienter bör dock, om möjligt, sluta röka helt för att inte orsaka en ökning av belastningen på rätt hjärta. Barn med sådana diagnoser bör ordineras en vitaminkurs, ge tillräcklig näring med ett komplett utbud av essentiella aminosyror och adekvat färgning av maten. Sådana EKG-manifestationer hos barn och ungdomar är ofta associerade med en skillnad mellan kroppens tillväxthastighet och hjärtmuskelns utveckling. Ofta hos barn, när EKG upprepas efter en tid, kanske en sådan överträdelse inte återkommer igen..

Flickor med denna diagnos bör inte oroa sig för komplikationer under graviditeten. Ofullständigt grenblock är inte en kontraindikation för graviditet och kan inte orsaka oönskade symtom. Unga människor med rätt grenblock har tillåtelse att tjäna i armén.

Idrottare behöver inte undra om de ska fortsätta att träna. Detta tillstånd är inte en kontraindikation för att utföra någon fysisk aktivitet. Prognosen för detta tillstånd är gynnsam om patienten inte har några tecken på andra sjukdomar. Utan behandling med en sådan diagnos lever patienter lika bra och länge som resten.

Ofullständig blockad av höger buntgrenblock - vad är det, hur farligt?

Snabb sidnavigering

Ofullständigt höger buntgrenblock är en "teknisk" diagnos eller sjukdom?

Ett sådant ovanligt namn för diagnosen lockar troligen ordet "blockad". I sig är detta naturligtvis alarmerande, men säger inte något konkret för en lekman. För att förstå innebörden av denna komplexa term måste du komma ihåg en sådan ovanlig anatomisk struktur som hjärtledningssystemet.

Denna formation är utformad för att korrekt distribuera impulserna som går ner från sinusnoden. Det mänskliga hjärtans ledningssystem är ansvarigt för den korrekta och synkrona sammandragningen av förmaken och kammarna. Det är tydligt att hjärtat är en pump som "driver blod i en riktning".

Den allmänna riktningen för blodet är som följer:

 • från vänster kammare släpps blod ut i aortan, den största artären i kroppen;
 • sedan, genom systemet med förgrenade artärer av en mindre kaliber, kommer blodet in i kapillärerna, medan flödeshastigheten saktar ner;
 • gasutbyte sker i kapillärerna och vävnadsandningsprocessen realiseras: syre ges till vävnaderna och koldioxid tas;
 • sedan, längs de venösa kärlen av ökande kaliber, kommer blodet in i vena cava-systemet och hamnar i det högra förmaket, som är den huvudsakliga "samlaren" av venöst blod;
 • från höger förmak skickas blod till höger kammare och därifrån till lungorna för att berika venöst blod med syre och förvandla det till skarlagens, arteriell.

En bunt av hans - vad är det och varför behövs det??

Som du kan se blandas inte arteriellt och venöst blod i vårt hjärta, och hjärtkamrarna dras samman strikt synkront: i början finns det en systole i kammarna, och förmaken vid denna tid "vilar" och fylls med blod. Sedan fylls kammarna under diastolen med blod som matas ut från förmakarna.

För den normala sammandragningen av hjärtat är det nödvändigt att förmaken dras samman, som ventriklarna, parvis. Och det måste finnas strikt synkronitet mellan dem.

I händelse av att en sådan synkron sammandragning inte inträffar är olika alternativ för utseendet på patologi av den elektriska impulsen möjliga, som kallas blockader. Dessa tillstånd kan vara livshotande.

Det är känt att ett speciellt ledningssystem är beläget i hjärtvävnaden i form av speciella buntar av nervceller. De bildar noder och buntar som hjälper till att leda impulser från de överliggande delarna av hjärtat till de underliggande. Det finns mönster för impulsledning, och det finns en strikt ordning.

En av dessa buntar är hans bunt, som annars kallas atrioventrikulär bunt. Det passerar i tjockleken på det interentrikulära septumet och delas där i två ben - till vänster och höger. Som namnet antyder närmar sig det högra benet höger kammare och det vänstra benet närmar sig vänster kammarmyokard..

Dessa ben slutar med speciella Purkinje-fibrer, som grenar ut i muskelvävnaden i motsvarande ventriklar. Pulsen leds genom strukturerna i His-bunten med olika hastigheter, vilket i genomsnitt är 1-3 meter per sekund, vilket är ganska märkbart med en buntlängd på 15-18 mm.

Förutom arytmier kan blockeringar av impulsledning till de underliggande delarna av hjärtat ofta detekteras om det av någon anledning finns en fullständig eller ofullständig blockering av impulsledning längs ett av benen i detta knippe. Vad är denna patologi och hur manifesterar den sig?

Ofullständigt höger buntgrenblock - vad är det??

Det är viktigt att veta att förutom His-bunten, som är den huvudsakliga vägen för impulsen, finns det i hjärtmuskeln också Kents bunt, Mahaim-fibrer och två "alternativa kanaler" - James och Bershenmanche. Alla dessa vägar kan fungera som ytterligare ledningsvägar, därför, med blockeringar av hans bunt, drar hjärtat fortfarande samman, inget hemskt händer.

Kliniskt manifesteras detta av närvaron av ett syndrom med intraventrikulär blockad eller en avmattning eller avslutning av ledningen av en elektrisk impuls till hjärtkärlet i höger kammare. Detta inträffar när det sker en överträdelse av ledningen av höger ben.

Om vi ​​talar om ofullständig blockering av höger ben, indikerar detta att impulsen passerar, men dess ledning saktar ner. I händelse av att impulsen inte övergår alls till hjärtinfarktplatsen, då talar de om en fullständig blockad. I det här fallet är högra kammaren fortfarande upphetsad och sammandragen, personen lever och kanske inte upplever några obehagliga känslor.

Bara excitering av höger kammare börjar på en rondell. Med andra ord kommer depolarisationsvågen genom den vänstra kammaren och den vänstra halvan (ligger på andra sidan) av det interventricular septum.

Orsakerna till blockaden

Det är känt att olika tecken på ofullständig blockering av rätt grenblock, bestämd av EKG, finns hos helt friska människor, oftare hos män som inte gör några klagomål. Förekomsten av denna patologi i befolkningen är ganska hög - 1-2% av den totala befolkningen.

Om vi ​​pratar om en fullständig blockad av höger ben, så sker det i genomsnitt i rekryter, i 0,2% av alla fall, och över 40 år stiger denna siffra till 5%. Detta innebär att var 20: e vuxen man har några eller andra tecken på en ledningsstörning..

När det gäller sjukdomar orsakas den fullständiga blockaden av sjukdomar där en överbelastning av rätt hjärta kan uppstå. Dessa inkluderar:

 • Kronisk cor pulmonale (detta är ett tillstånd där blodcirkulationen i lungorna är svår och förbelastningen på höger sida av hjärtat ökar). Detta tillstånd utvecklas vid lungsjukdomar: pneumoskleros, alveolit, sarkoidos, emfysem och många andra sjukdomar;
 • Ischemisk hjärtsjukdom (IHD) i hjärtat, eller angina pectoris, särskilt i kombination med arteriell hypertoni eller hypertoni (hypertoni);
 • Vid akut hjärtinfarkt (AMI), ofta med bakre membran eller apikal lokalisering av den nekrotiska zonen;
 • Ibland uppträder en fullständig blockering hos helt friska människor, men detta är sällsynt. Mycket oftare hos friska människor avslöjas ofullständiga ledningsstörningar..

Om vi ​​talar om en ofullständig blockad, leder exakt samma skäl till det och sjukdomar som bara uppträder i en "mildare" form. I ålderdomen är detta alla typer av myokardit, kardioskleros, kronisk myokardisk ischemi.

En av de viktigaste orsakerna till ofullständiga ledningsstörningar är utvecklingen av hjärtinfarkt. I detta fall inträffar en avmattning i ledning av impulsen eftersom det helt enkelt finns "mycket" hjärtinfarkt, och därför verkar det som att impulsen går långsamt.

Denna situation kan utvecklas hos människor med ett sporthjärta, liksom hos personer med pulmonell högt blodtryck, eftersom det är i dem som hjärtmuskeln i höger kammare ska vara starkare..

I vissa fall utvecklas ofullständig blockering av impulser i höger ben med en överdos av hjärtglykosider och betablockerare, med behandling med vissa antiarytmiska läkemedel, till exempel kinidin, liksom med svår uttorkning (med tarminfektioner).

Ofullständigt grenblock i höger bunt är farligt?

Hur farligt är ett ofullständigt rätt grenblock? Prognosen för detta tillstånd bestäms inte alls av denna formulering av diagnosen. Som nämnts ovan är utvecklingsgraden för den underliggande sjukdomen av avgörande betydelse, liksom förekomsten av en risk för att utveckla fullständig atrioventrikulär blockad (där förmak och kammare kan dra i var och en i sin egen rytm, oorganiserade).

 • Det är det senare faktum som kan leda till utveckling av ventrikulära arytmier..

Det bör noteras att blockaden, särskilt ofullständig, inte betyder automatisk närvaro av arytmi. I närvaro av predisponerande och ogynnsamma faktorer kan detta hända, och då kan en blockad av benet, om än ofullständigt, öka risken för plötslig hjärtdöd.

Så sannolikheten för att ett fullständigt atrioventrikulärt block uppträder hos individer med partiella kränkningar av ledningen av Hans buntgren är 1% per år..

Naturligtvis tar denna siffra hänsyn till förhållanden där det finns en uttalad hjärtpatologi. Det är i närvaro av AV-blockad som behandling redan krävs, vilket kan bestå i installation av en pacemaker.

Hur manifesterar blockad?

Ofullständig blockad av höger buntgrenblock kanske inte påverkar hjärtat på något sätt. I alla kliniska riktlinjer sägs det att om blockaden inte har nått tricuskularitetstillståndet, manifesterar den sig inte på något sätt. För att alla manifestationer av själva blockaden ska uppstå (förutsatt att det inte finns någon organisk sjukdom) är det nödvändigt att omedelbart, gemensamt uppstå:

 • höger bunt grenblock;
 • vänster bunt grenblock;
 • komplett eller ofullständigt atrioventrikulärt block.

I den överväldigande majoriteten av fallen är varianter av ofullständig ledningsstörning av endast ett ben (det spelar ingen roll, höger eller vänster) ett fenomen som endast kan bestämmas på ett EKG, till exempel under undersökning under en medicinsk undersökning.

I samma fall, om patientens CC har någon hjärtsjukdom, beror hela kliniken på de viktigaste klagomålen, till exempel med emfysem eller postinfarktkardioskleros, och grenblocket är en "liten och sekundär" diagnos som praktiskt taget inte spelar roll.

Diagnostik av det ofullständiga högra buntgrenblocket

Det enda alternativet där du kan misstänka närvaron av en blockad före elektrokardiografin är den vanliga hjärtat eller att lyssna med ett fonendoskop. Läkaren kan misstänka detta med örat om det finns en split i toner som inte känns av patienten..

Nästa steg är ett vanligt, rutinmässigt EKG, under vilket en speciell form av ventrikulära komplex i de första bröstledningarna bestäms, liksom en liten ökning av mags QRS-komplexets varaktighet till 0,11 sekunder. Det är uppenbart att denna tidsökning ökar på grund av "rondellen" och den indirekta följningen av pulsen längs det blockerade benet i His-bunten..

Holterövervakning visas också, där funktionella eller övergående varianter av blockadens utveckling kan identifieras. Detta kan till exempel hända på grund av en överdos av vissa mediciner vid behandling av sjukdomar.

I händelse av att blockeringen av benet inträffar mot bakgrund av en hjärtsjukdom utförs en intrakardiell elektrofysiologisk studie. Dess huvudsakliga uppgift är att avgöra om det finns indikationer för inställning (implantation) av en permanent pacemaker.

Du kan spela sport och tjäna i armén?

Med ofullständig blockad av höger buntgrenblock är sport inte kontraindicerad. Faktum är att kardiologer är oroade över de tillstånd som ökar risken för plötslig hjärtdöd, liksom olika odiagnostiserade klafffel, särskilt aortastenos, som med en ökning av belastningen på hjärtat kan leda till oförutsägbara komplikationer..

Isolerade och asymptomatiska ledningsstörningar, särskilt i ung ålder, leder inte till någon signifikant ökning av komplikationer. Som en sista utväg kan Holter-övervakning utföras, vilket kommer att utföras mot bakgrund av sportträning..

Om analysen av resultaten inte avslöjar blockadvolymens utveckling, uppkomsten av arytmi eller tecken på en atrioventrikulär anslutningsstörning, finns det inga kontraindikationer för sportaktiviteter. Det återstår bara att genomgå ett EKG årligen för att få reda på läget med intraventrikulär ledning.

När det gäller tjänsten i de väpnade styrkorna ligger, som vi kommer ihåg, i avsaknad av en entydig tolkning hela betoningen på "funktionsstörning". I detta fall, med tanke på frånvaron av uttalad organisk skada och den asymptomatiska kursen, kommer en sådan ung man att dras in i armén i kategori B-4, det vill säga "passa med mindre begränsningar".

Detta betyder faktiskt att han är olämplig för RF-arméernas elitenheter, det vill säga där det är mer eller mindre prestigefullt att tjäna. Som ett resultat kommer det att skickas någonstans till infanteriet, eller till signaltrupperna, där naturligtvis inga begränsningar kommer att iakttas, eftersom den "automatiska" bestämningen av typen av trupper redan kommer att tjäna som en garanti för att sådana begränsningar redan har gjorts.

Om behandlingen av höger buntgrenblock

Som du förmodligen redan gissat, behöver du bara behandla de blockadalternativ där det finns en ökad risk för hjärtdöd, eller det finns en uttalad desynkronisering i arbetet i övre (atrium) och nedre (ventriklar) delar av hjärtat. I det här fallet talar vi som regel om patienter som har kliniskt signifikanta och tillförlitliga tecken på hjärtsvikt..

Sådana patienter är vanligtvis på sjukhus på avdelningen för interventionell hjärtkirurgi och arytmologi, eller på diagnosavdelningen på ett kardiologiskt sjukhus. Sjukhusvistelse behövs för att:

 • välja en bra läkemedelsbehandling om en diagnostiserad arytmi observeras mot bakgrund av en blockad;
 • utesluta akut hjärtinfarkt i händelse av en akut blockad av buntgrenen (detta är alltid misstänkt, men då påverkas dock vänster ben, inte höger);
 • genomföra en elektrofysiologisk intrakardiell studie;
 • implantera en pacemaker eller utföra hjärtsynkronisering.

För att lugna ungdomar och deras föräldrar är det säkert att säga att en pacemaker inte är installerad ”precis så”. För detta måste det finnas mycket strikta indikationer, till exempel:

 • Växlande blockad av benen (när det finns en "gång" kränkning av antingen vänster eller höger ben;
 • Grad 3 atrioventrikulärt block med synkope.
 • Benblockad, som har inträffat vid akut hjärtinfarkt;
 • Allvarlig hjärtsvikt i funktionsklass 3 eller 4 trots korrekt behandling.

Således blir det klart att det inte är blockaden av rätt bunt i hans bunt som "behandlas" utan de tillstånd och sjukdomar som det kan förvärra eller provocera.

Sammanfattningsvis måste det sägas att för att undvika förvirring och tvetydig tolkning, om det finns tecken på blockad under EKG, är det tillrådligt för patienten att genomgå en ultraljud i hjärtat. Först då är det möjligt att bedöma tjockleken på det interentrikulära septumet och dra slutsatsen om närvaron eller frånvaron av hypertrofi hos väggarna i vänster och höger kammare.

Endast i det här fallet kommer diagnosen av blockering av något av benen att ha ett verkligt diagnostiskt värde, eftersom det kommer att ställas in med hänsyn till närvaron eller frånvaron av hjärtinfarkt..