Utsläppsfraktion - vad är normen?

Begreppet "utkastningsfraktion" är av intresse inte bara för specialister. Alla som genomgår undersökning eller behandling av hjärtsjukdomar och blodkärl kan stöta på ett sådant koncept som utkastningsfraktionen. Oftast hör patienten denna term för första gången, genomgår en ultraljudsundersökning av hjärtat - dynamisk ekografi eller röntgenkontrastundersökning. I Ryssland behöver tusentals människor dagliga bildtester. Oftare utförs en ultraljudsundersökning av hjärtmuskeln. Det är efter en sådan undersökning som patienten står inför frågan: ejektionsfraktion - vad är normen? Du kan få den mest exakta informationen från din läkare. I den här artikeln kommer vi också att försöka svara på den här frågan..

Hjärtsjukdom i vårt land

Sjukdomar i det kardiovaskulära systemet i civiliserade länder är den första dödsorsaken för majoriteten av befolkningen. I Ryssland är ischemisk hjärtsjukdom och andra sjukdomar i cirkulationssystemet extremt utbredda. Efter 40 år blir risken för att bli sjuk särskilt hög. Riskfaktorer för kardiovaskulära problem är manligt kön, rökning, stillasittande livsstil, kolhydratmetabolismstörningar, högt kolesterol, högt blodtryck och några andra. Om du har flera riskfaktorer eller klagomål från hjärt-kärlsystemet, är det värt att söka medicinsk hjälp från en allmänläkare eller kardiolog för undersökning. Med hjälp av specialutrustning kommer läkaren att bestämma storleken på den vänstra kammarens utkastningsfraktion och andra parametrar och därför förekomsten av hjärtsvikt.

Vilka undersökningar kan en kardiolog förskriva?

Läkaren kan bli uppmärksam på patientens klagomål om smärta i hjärtat, bröstsmärtor, störningar i hjärtat, hjärtklappning, andfåddhet under ansträngning, yrsel, svimning, svullnad i benen, trötthet, nedsatt prestanda, svaghet. De första studierna är vanligtvis ett elektrokardiogram och ett biokemiskt blodprov. Vidare kan Holter-övervakning av elektrokardiogram, cykelergometri och ultraljudundersökning av hjärtat utföras.

Vilka studier visar utkastningsfraktionen

Hjärt-ultraljud och radiopaque eller isotopisk ventrikulografi kan ge information om vänster och höger ventrikulär ejektionsfraktion. En ultraljudundersökning är det billigaste, säkraste och minst betungande för patienten. Till och med de enklaste ultraljudsmaskinerna kan ge en uppfattning om fraktionen av hjärtproduktionen.

Fraktion för hjärtutkastning

Utkastningsfraktion är ett mått på hur effektivt hjärtat gör för varje takt. Utkastningsfraktionen kallas vanligtvis den procentandel av blodvolymen som matas ut i kärlen från hjärtkammaren under varje sammandragning. Om det fanns 100 ml blod i kammaren och efter hjärtsammandragning föll 60 ml i aortan, då kan vi säga att utkastningsfraktionen var 60%. När du hör termen ejektionsfraktion, hänvisar det vanligtvis till funktionen av hjärtans vänstra kammare. Blod från vänster kammare kommer in i den systemiska cirkulationen. Det är vänsterkammarsvikt som leder till utvecklingen av den kliniska bilden av hjärtsvikt oftast. Fraktion för höger ventrikelutkast kan också bedömas genom ultraljudundersökning av hjärtat..

Utsläppsfraktion - vad är normen?

Ett friskt hjärta, även i vila, kastar mer än hälften av blodet från vänster kammare i kärlen med varje slag. Om denna siffra är mycket mindre, så talar vi om hjärtsvikt. Detta tillstånd kan leda till myokardiskemi, kardiomyopati, hjärtfel och andra sjukdomar. Så normen för fraktion för vänster ventrikelutkastning är 55-70%. Ett värde på 40-55% indikerar att utkastningsfraktionen är under normal. En indikator på mindre än 40% indikerar förekomsten av hjärtsvikt. Om fraktionen av vänster ventrikelutkastning är mindre än 35%, har patienten en hög risk för livshotande avbrott i hjärtats arbete.

Låg ejektionsfraktion

Nu när du känner till riktlinjerna för utkastningsfraktion kan du se hur ditt hjärta fungerar. Om din fraktion från vänster ventrikulär utkast är under normal vid ekokardiografi, bör du omedelbart kontakta din läkare. Det är viktigt för en kardiolog att inte bara ta reda på att hjärtsvikt existerar utan också ta reda på orsaken till detta tillstånd. Därför kan andra typer av diagnostik utföras efter ultraljudsundersökning. Låg ejektionsfraktion kan vara en predisponerande faktor för att känna sig dålig, svullnad och andfåddhet. För närvarande finns det i kardiologens arsenal läkemedel för behandling av sjukdomar som har orsakat en låg utkastningsfraktion. Det viktigaste är patientens ständiga öppenvårdsobservation. I många städer organiseras specialiserade kardiologiska apotek för gratis uppföljning av patienter med hjärtsvikt. Kardiologen kan ordinera konservativ behandling med piller eller kirurgiska ingrepp.

Behandlingar för lågfraktion för hjärtutkastning

Om hjärtsvikt är orsaken till den låga utkastningsfraktionen i hjärtat, krävs lämplig behandling. Patienten rekommenderas att begränsa vätska i kosten, som är mindre än 2 liter per dag. Patienten måste också ge upp användningen av bordssalt i maten. Kardiologen kan ordinera läkemedel som diuretika, digoxin, ACE-hämmare eller betablockerare. Diuretiska läkemedel minskar något volymen av cirkulerande blod och därmed mängden arbete för hjärtat. Andra läkemedel minskar syrgasbehovet i hjärtmuskeln, gör dess funktion mer effektiv men billigare.

En ökande roll spelas av kirurgisk behandling av en minskad hjärt-produktionsfraktion. Operationer har utvecklats för att återställa blodflödet i kranskärl vid kranskärlssjukdom. Kirurgi används också för att behandla allvarlig hjärtklappssjukdom. Enligt indikationerna kan konstgjorda hjärtfrekvensdrivrutiner installeras, vilket förhindrar arytmi hos patienten och eliminerar fibrillering. Hjärtinterventioner är långvariga, svåra operationer som kräver extremt höga kvalifikationer från en kirurg och anestesiolog. Därför utförs sådana operationer vanligtvis bara i specialiserade centra i stora städer..

Fraktion för hjärtutkastning

Inge Elder misstog sig inte när han föreslog användning av ultraljud för att avbilda mänskliga organ på 1950-talet. Idag spelar denna metod en viktig och ibland nyckelroll vid diagnos av hjärtsjukdom. Låt oss prata om avkodning av dess indikatorer.

En viktig diagnostisk metod

Hjärt ultraljudundersökning

Ekokardiografisk undersökning av det kardiovaskulära systemet är en mycket viktig och dessutom en ganska tillgänglig diagnostisk metod. I vissa fall är metoden "guldstandarden", så att du kan verifiera en viss diagnos. Dessutom låter metoden dig identifiera latent hjärtsvikt, vilket inte manifesterar sig under intensiv fysisk ansträngning. Ekokardiografiska data (normala värden) kan variera något beroende på källa. Vi presenterar de riktlinjer som föreslås av American Echocardiography Association och European Association for Cardiovascular Imaging från 2015.

Utkastningsfraktion

Frisk utkastningsfraktion och patologisk (mindre än 45%)

Vänster kammare. Normen för fraktion för vänster ventrikelutkast hos män är ≥ 52%, för kvinnor - ≥ 54%. Förutom LV-utkastningsfraktionen bestäms också en indikator på LV-förkortningsfraktionen, vilket återspeglar tillståndet för dess pumpning (sammandragningsfunktion). Normen för fraktionen av förkortningen (FU) i vänster kammare är ≥ 25%.

Låg vänster ventrikulär ejektionsfraktion kan ses vid reumatisk hjärtsjukdom, vidgad kardiomyopati, myokardit, hjärtinfarkt och andra tillstånd som leder till hjärtsvikt (svaghet i hjärtmuskeln). En minskning av vänster ventrikulär FU är ett tecken på LV hjärtsvikt. FU i vänster kammare minskar i hjärtsjukdomar som leder till hjärtsvikt - hjärtinfarkt, hjärtfel, myokardit etc..

Höger kammare. Normen för utkastningsfraktionen för höger kammare (RV) är ≥ 45%.

Hjärtkammarens mått

Storleken på hjärtkamrarna är en parameter som bestäms för att utesluta eller bekräfta överbelastning av förmaken eller kammarna.

Vänster atrium. Normen för diametern för vänster förmak (LA) i mm för män är ≤ 40, för kvinnor ≤ 38. En ökning av diametern för vänster förmak kan indikera en patients hjärtsvikt. Förutom LA-diametern mäts dess volym också. Normen för LA-volym för män i mm3 är ≤ 58, för kvinnor ≤ 52. LA-storlek ökar med kardiomyopatier, mitralventilfel, arytmier (hjärtrytmstörningar), medfödda hjärtfel.

Höger förmak. För höger förmak (RP) såväl som för vänster förmak bestäms dimensionerna (diameter och volym) med ekokardiografi. Normalt är PP-diametern ≤ 44 mm. Volymen på höger förmak divideras med kroppsytan (BSA). För män anses förhållandet mellan PP / PPT-volym vara ≤ 39 ml / m2, för kvinnor - ≤33 ml / m2. Storleken på höger förmak kan öka med hjärtsvikt. Lunghypertension, lungemboli, kronisk obstruktiv lungsjukdom och andra sjukdomar kan orsaka höger förmaksfel..

ECHO-kardiografi (ultraljud i hjärtat)

Vänster kammare. För ventriklarna har deras egna parametrar införts angående deras storlek. Eftersom den praktiserande läkaren är intresserad av det funktionella tillståndet för ventriklarna i systole och diastole finns motsvarande indikatorer. De viktigaste indikatorerna för dimensioner för LV:

 1. Diastolisk storlek i mm (män) - ≤ 58, kvinnor - ≤ 52;
 2. Diastolisk storlek / PPT (män) - ≤ 30 mm / m2, kvinnor - ≤ 31 mm / m2;
 3. Avsluta diastolisk volym (män) - ≤ 150 ml, kvinnor - ≤ 106 ml;
 4. Avsluta diastolisk volym / PPT (män) - ≤ 74 ml / m2, kvinnor - ≤61 ml / m2;
 5. Systolisk storlek i mm (män) - ≤ 40, kvinnor - ≤ 35;
 6. Slut systolisk volym (män) - ≤ 61 ml, kvinnor - ≤ 42 ml;
 7. Slut systolisk volym / PPT (män) - ≤ 31 ml / m2, kvinnor - ≤ 24 ml / m2;

Indikatorer för diastolisk och systolisk volym och storlek kan öka med hjärtinfarkt, hjärtsvikt samt medfödda och förvärvade hjärtfel.

Indikatorer för hjärtmassa

Massan av LV-myokardiet kan öka med förtjockning av dess väggar (hypertrofi). Orsaken till hypertrofi kan vara olika sjukdomar i det kardiovaskulära systemet: arteriell hypertoni, mitral- och aortaklaffedefekter, hypertrofisk kardiomyopati.

Höger kammare. Basaldiameter - ≤ 41 mm;
Avsluta diastolisk volym (EDV) RV / BST (män) ≤ 87 ml / m2, kvinnor ≤ 74 ml / m2;
Slut systolisk volym (CSV) av RV / PPT (män) - ≤ 44 ml / m2, kvinnor - 36 ml / m2;
RV väggtjocklek - ≤ 5 mm.

Interventricular septum. IVS-tjocklek hos män i mm - ≤ 10, hos kvinnor - ≤ 9;

Ventiler

För att bedöma ventilernas tillstånd i ekokardiografi används parametrar som ventilarea och genomsnittlig tryckgradient..

  Aortaklaffen. Yta - 2,5-4,5 cm2; genomsnittlig tryckgradient

Normer för utkastningsfraktionen av hjärtans vänstra kammare, orsaker till låga och höga frekvenser, behandlingsmetoder och prognos

Normal hjärtfunktion är en alternerande cyklisk växling av sammandragningar av muskelskiktet (myokardiet) och fullständig avslappning, under vilken organet vilar från belastningen och förbereder sig för nästa slag.

I varje systole (sammandragning) trycks blod in i aorta, en stor cirkel, och därifrån sprids det genom hela kroppen. Utkastningsfraktionen (EF) är en funktionell indikator, förhållandet mellan blodet som släpps ut från vänster kammare och blodet återgår till det.

För beräkningen används speciella formler. Bedömningen utförs som regel på detta sätt. Ta mängden blod som kastas i aortan, ta bort slutdiastolisk volym (EDV, som återvände). Summan multipliceras med 100%, vilket ger ett specifikt värde.

Alla beräkningar utförs automatiskt under ekokardiografi. Enligt Simpson är formeln mer exakt och används i moderna enheter, och enligt Teicholz används den i föråldrad utrustning. Skillnaden mellan resultaten kan vara upp till 10%.

Uppmärksamheten fokuseras på minskade utsläpp (mindre än 45%). Symtomen är många, eftersom otillräcklig blodcirkulation leder till ischemi i alla vävnader och organ.

Behandlingen börjar tidigt. Graden av avvikelse, progression minskar proportionellt sannolikheten för ett gynnsamt resultat.

Normala EF-värden och hur de beräknas

Ovan är den grundläggande beräkningsmetoden. Det har inget stort praktiskt värde för patienten..

I automatiskt läge beräknas nivån med instrumentella metoder som använder programmet förinstallerat på enheten för ECHO KG.

Normen för vänster ventrikelutkastningsfraktion (LVEF) hos vuxna ligger i intervallet 50-85%. Den första siffran anses vara den nedre gränsen i vila, den andra är den maximala efter träning.

I detta fall är hjärtproduktion en individuell indikator. Men det bör inte falla under den angivna nivån. Den kritiskt låga gränsen för solceller är 45%. Allt mindre är en direkt indikation på en patologisk process.

För att prata om normen måste du känna till en persons arbetsnummer. Tillståndet kan endast bedömas med långvarig observation av patienten..

Indikatorer för utkastningsfraktionen av hjärtat under 35% indikerar en signifikant, irreversibel kränkning av hjärtans funktionella aktivitet. Prognostiskt ogynnsamt tecken. Det är inte längre möjligt att radikalt hjälpa patienten.

Symtom

Manifestationerna är olika. Fraktion från vänster ventrikelutkastning indikerar den kraft med vilken blod utvisas i aortan.

Genom kroppens största artär rör sig flytande bindväv genom hela kroppen, ger strukturer med användbara ämnen och syre.

Fraktionens nederlag leder till en proportionell minskning av trofism (näring). Detta betyder funktionella störningar. Alla system påverkas. Själva hjärtat, njurar, lever, mag-tarmkanalen som helhet, hjärna. Den kliniska bilden utvecklas inte över natten.

Hjärt

Allt börjar med de faktiska hjärtsymptomen:

 • Bröstsmärta. Lokalisering kan vara förvirrande. Någonstans i mitten eller något till vänster. Det finns kända fall av detektering av obehag i bukhinnan, epigastriska regionen.

Ett kännetecken för kardiovaskulär smärta är brännande, tryck, sprickbildning och rekyl i armen, skulderbladet, käken och tänderna.

Först är den obehagliga känslan minimal, den verkar regelbundet. I några sekunder. Progressionen leder till en förvärring av tillståndet. Varaktigheten av episoderna ökar, smärtans intensitet blir också högre.

Koppning är möjlig med nitroglycerin, men med försiktighet. Den kritiskt låga utkastningsfraktionen (mindre än 40%) kräver noggrann dosjustering. Möjlig minskad kontraktilitet, hjärtstopp och patientdöd.

 • Dyspné. Brott mot den naturliga processen. Det inträffar som ett resultat av otillräckligt gasutbyte. I det här fallet är redan en liten cirkel av blodcirkulationen inblandad..

Återställningen av normal aktivitet är möjlig i de tidiga stadierna, sedan plågar symptomen hela tiden personen. Först inträffar det först efter överdriven fysisk ansträngning. Sedan i vila.

Manifestationen är svår för patienten. Inklusive psykologiskt, eftersom normal vila blir omöjlig. Måste lägga kudden högre, frekventa väckningar.

 • Arytmi. Av typen av sinustakykardi, som ett resultat av artificiell stimulering av den naturliga drivkraften. Sedan paroxysmer och extrasystoler.

Dessa är redan farliga sorter som kan leda till att patienten dör. Enligt statistiken är det hjärtfrekvensstörningar som orsakar död i 15-20% av fallen bland alla registrerade kliniska situationer..

 • Svaghet, sömnighet, minskad förmåga att arbeta, till och med utföra dagliga arbetsuppgifter. Det förenas med namnet asteni. Leder till konstant trötthet, sedan psykiska störningar.
 • Brott mot den mentala planen. Vanligtvis lider patienter med låg utkastningsfraktion på medellång sikt av depression, ångeststörningar.

Fästning av angina pectoris orsakar panikepisoder, med en känsla av intensiv rädsla. För det mesta är patienten inaktiv, slö, apatisk. Anledningen måste sökas. Klassiska psykiska störningar manifesterar sig på samma sätt..

 • Hudens cyanos. Blekhet över hela kroppen. Även slemhinnor. Manifestationen är särskilt tydlig när man undersöker tandköttet.

Cerebral

Sedan läggs stunder från hjärnans sida:

 • Huvudvärk. Det utvecklas plötsligt, en tydlig lokalisering bestäms inte, förutom i sällsynta fall. Då är baksidan av huvudet och parietalregionen involverad..

Av sin natur är obehaget pressande, balar, intensifieras och pulserar i takt med hjärtslagen. Borttagen av smärtstillande medel som Novigan.

Sensationen har ett vaskulärt ursprung, därför är det farligt att bilda en stroke med analfabeter. Vid utveckling rekommenderas att konsultera en kardiolog, eftersom detta är en relativt sen manifestation.

 • Yrsel. Vertigo. Tillsammans med oförmåga att navigera normalt i rymden. Patienten tar en tvingad position. Ligger vanligtvis. Avsnitt varar upp till flera timmar.
 • Illamående och kräkningar. Tidigare manifestationer kompletterar varandra. Även tömning av magen leder inte till lindring. Eftersom vi talar om ett reflexfenomen. Kroppen rengörs inte, ingen korrigering sker.
 • Förlust av medvetande. Synkope villkor. Svimning är sällsynt; när utkastningsfraktionen fortskrider blir den mer frekvent och djupare. Detta är ett ogynnsamt tecken. Han talar om den överhängande möjliga uppkomsten av en stroke. Brådskande hjälp behövs.
 • Sömnstörningar. Av typen av frekventa nattväckningar utan någon uppenbar anledning. Vegetativa manifestationer är möjliga: ökad svettning, takykardi, ångest. Detta fortsätter flera gånger under ett avsnitt..
 • Synskada. Utseendet på dimma, flugor, fotopapper (blinkar).

Från andra kroppar

Med ett långvarigt förlopp av den patologiska processen med en minskning av utkastningsfraktionen läggs andra manifestationer från matsmältningskanalen, utsöndringssystemet till:

 • Minskad kroppsvikt. Plötslig och inte relaterad till bantning. Det inträffar som svar på en långvarig kränkning av vävnadstrofism. Differentiell diagnos krävs med patologier i den hormonella tumörprofilen.
 • Förstoppning och diarré. Växlar med varandra. Avföringsstabilitet är associerad med instabil tarmmotilitet, matsmältningsstörningar.
 • Ökad leverstorlek. Sekundär eller till och med tertiär hepatit. Orgeln skjuter ut under kanten av korsbågen, är väl påtaglig och synlig vid ultraljud.
  Därav ackumulering av vätska i bukhålan (ascites), obstruktiv gulsot på grund av frisättning av bilirubin i blodet, vilket fläckar vävnaderna och skleran i ögonen.
 • Buksmärta av okänd etiologi.
 • Blandning av blod till avföring. Färsk. Differentiell diagnos med hemorrojder krävs. Om svarta vener hittas - med kolorektal cancer.
 • Perifert ödem. Som ett resultat av en minskning av hjärtinfarkt. Först täcker processen bara anklarna och stiger sedan högre.

Tecknen är ospecifika. Men när de utvärderas som komplexa indikerar de hjärtproblem..

Orsaker till minskad utkastningsfraktion

Brott mot den normala nivån av utkastningsfraktionen utvecklas till följd av de faktiska hjärtpatologierna, särskilt ofta.

Det finns många alternativ i det här fallet. Från högt blodtryck, som inte behandlades i tid före en hjärtinfarkt, led nyligen (EF-fall som ett resultat av kardioskleros), angina pectoris och arytmier med minskad kontraktilitet.

Varje sjukdom i muskelorganet kan leda till att indikatorn avviker.

Ett annat alternativ är vaskulär patologi. Vaskulit, aneurysmer, andra. Autoimmunt eller smittsamt ursprung.

Även hormonella sjukdomar med en minskning av koncentrationen av ämnen i hypofysen, binjurarna eller sköldkörteln. Diabetes.

Berusning med alkohol, droger, tungmetallsalter och andra giftiga ämnen.

Överdriven fysisk aktivitet blir huvudorsaken till ökad EF. Om produktionen minskar leder det till en försvagning av hemodynamik (blodflöde). En sådan process anses vara hotfull..

När det gäller det motsatta fenomenet (EF är högre än normalt) spelar det ingen stor klinisk roll och är sällan stabil..

Diagnostik

Utförd när minst ett symptom eller varningstecken finns.

Minskad ejektionsfraktion är inte en oberoende sjukdom. Det här namnet kan inte hittas i den internationella klassificeringen.

Detta är ett instrumentellt tecken, en funktionell indikator som används för att ange att en minskning av hjärtinfarktens kontraktilitet. Vad ligger bakom avvikelsen - frågan.

Det löses med diagnostiska metoder:

 • Muntlig förhör av patienten. För att motivera klagomål, identifiera en fullständig klinisk bild.
 • Samlingen av anamnes tjänar samma syften. Låter dig nämna den troliga orsaken till den patologiska processen.
 • Mätning av blodtryck. Oftast är det normalt fram till en viss punkt. Faller i proportion till sjukdomens progression.
 • Hjärtfrekvens undersöks också. För dessa ändamål utförs en rutinberäkning av antalet slag per minut, liksom elektrokardiografi.

EKG ger information om förekomsten av arytmier, deras natur och grad. Kan utföras under dagen med en speciell Holter-monitor.

Detta är en ännu mer grundlig studie. Bedömer vitala tecken i 24 timmar, i dynamik.

 • Ekokardiografi. Nyckeltekniken för att upptäcka funktionsnedsättning. Hastigheten för hjärtans utkastningsfraktion är inte en grund för att stoppa diagnosen, andra patologier är möjliga om det finns klagomål.

I automatiskt läge beräknas procentsatsen, därefter drar läkaren slutsatsen att indikatorn är normal hos en viss patient.

Problemet är att genast säga att det är inom gränserna för vad som är tillåtet, det är inte omöjligt. Du måste observera en person i minst några dagar, ibland veckor.

Därför är det att föredra att leda patienten på ett kardiologiskt sjukhus.

 • Blodprov för hormoner (sköldkörtel, hypofys, binjurar), allmänt, biokemiskt. Kan ge mycket information.
 • MR enligt indikationer. Överväg de anatomiska egenskaperna hos hjärtat mer noggrant. Att säga om defekter, irreversibla förändringar i hjärtmuskeln har bildats mot bakgrund av funktionsnedsättning.

Dessutom kan du behöva konsultera en neurolog. När hjärnproblem upptäcks, cerebrala symtom samman.

Rutinmässig reflextestning gör det möjligt att bedöma den inducerade sjukdomens natur och vidta åtgärder.

Behandling

Terapi är konservativ, operativa metoder kan bara hjälpas om orsaken till minskningen av utkastningsfraktionen ligger i hjärtsjukdomar.

Först måste du noggrant bedöma patientens tillstånd, bekräfta att den har ett sjukdomsframkallande ursprung. Detta indikeras av siffrornas instabilitet, dålig hälsa. Symtom finns alltid åtminstone minimalt..

Patologin i sig botas inte. Det är nödvändigt att eliminera grundorsaken. Det finns många och inte alltid hjärt ursprung..

Avgiftning (vid förgiftning), användning av hormonella läkemedel (endokrina störningar), lindring av septisk eller autoimmun inflammation (vaskulit, vaskulära lesioner och hjärtat).

Antihypertensiv behandling ordineras till personer med konstant höga blodtrycksnivåer tills tillståndet korrigeras. Av läkemedlen används ACE-hämmare, kalciumantagonister och andra mest aktivt.

För att upprätthålla arbetet i själva muskelorganet ordineras följande läkemedel:

 • Kardioskydd. Riboxin eller Mildronate.
 • Antiarytmisk. Med allvarliga kränkningar av hjärtfrekvensen. Amiodaron, kinidin, mindre ofta andra.
 • Betablockerare. Anaprilin, Carvedilol. För att lindra takykardi och delvis sänka blodtrycket.
 • Blodplättmedel. Heparin, Aspirin-Cardio. Förhindrar blodproppar.
 • Nitroglycerin, om tillåtet. För att förbättra kontraktiliteten, återställ normal organfunktion, eliminera smärta under den akuta perioden.

Folkmedicin är strängt förbjudet. Det rekommenderas att sluta röka, alkohol, alla mediciner som inte ordineras direkt av en specialist, sova i minst 7 timmar, gå i frisk luft, konsumera mindre fett.

Det är bättre att klargöra frågor om begränsningar med läkaren, eftersom det inte är känt i vilken utgångsposition patienten var.

Prognos

Mest fördelaktigt för tidig upptäckt. Sannolikheten för ett kvalitetsliv och helt enkelt fortsättningen av biologisk existens faller i proportion till processens utveckling.

Med korrekt terapi i de tidiga och mellersta stadierna (om den vänstra kammarens utkastningsfraktion är minst 40%) bestäms andelen dödsfall till 15%. Det händer lite mer. Vid senare skeden 40-60% och mer.

En fullständig korrigering kommer aldrig att uppnås. Processen har redan börjat, organiska störningar i hjärtinfarkt pågår, det finns ingenstans att sätta dem.

Det är dock möjligt att kompensera för situationen, även om behandlingen sannolikt kommer att fortsätta i många år, om inte en livstid. Det är inte ett stort pris.

Möjliga komplikationer

Det viktigaste bland andra är hjärtstopp som ett resultat av ytterligare undernäring och en minskning av hjärtinfarkt..

Ett annat kliniskt vanligt alternativ är hjärtinfarkt. Som ett resultat av den lilla volymen näringstillförsel genom kransartärerna till själva hjärtat. Leder till dödsfall eller funktionshinder. Förvärrar patologiska avvikelser ännu mer.

Stroke. Akut försvagning av hjärnans näring. Det anses vara den troliga änden av cerebral ischemi. Så snart det finns störningar från nervsystemets arbete, som yrsel, illamående, svimning, måste du springa så fort du kan till läkaren för att korrigera tillståndet och förhindra ett potentiellt dödligt fenomen.

Vaskulär demens. Det är möjligt med en långvarig överträdelse. Lungödem, hjärtastma. Också nödsituationer. De bär en stor livsfara. Är fylld med kvävning.

Oftast slutar denna process i död eller död. Men han är inte själv skyldig till de allvarliga konsekvenserna. Detta är bara ett resultat, ett syndrom. Du måste leta efter den bakomliggande orsaken, den primära sjukdomen.

Fallet i utkastningsfraktionen är resultatet av otillräcklig hjärtekardilitet. Leder till generaliserad dysfunktion i alla organ. I slutändan - till patientens död.

Ett sådant sorgligt scenario kan förhindras. Men du bör kontakta en kardiolog i tid för att ordinera en behandlingskurs.

Minskad och förhöjd hjärtutkastningsfraktion

En mängd som hjärtans utkastningsfraktion kännetecknas av mängden blod som släpps ut i aortan under sammandragningen. Om denna indikator minskar indikerar detta en försämring av organets prestanda och ett eventuellt utseende av hjärtsvikt..

När fraktionen är mycket låg, mindre än 30%, är personen i allvarlig fara. I vila behåller vänster kammare blod som har kommit från förmaket. Med kontraktil rörelse kastar han ut en viss mängd av det i kärlbädden.

Utkastningsfraktionen (EF) för vänster kammare beräknas som förhållandet mellan blodvolymen som har kommit in i aortan och dess mängd i vänster kammare under avslappning. Detta är procentandelen av volymen som matas ut..

Vad det är

EF anses vara en vanlig indikator som en ultraljudsmaskin kan tillhandahålla. Dessa data indikerar hjärtkvaliteten under sammandragningen. Under hela processen mäts blodvolymen som har lämnat vänster kammare i kärlbädden och visas i procent.

Mätningar görs i vänster kammare, härifrån går blodet in i den systemiska cirkulationen. När indikatorn sjunker indikerar detta att hjärtat inte kan dra sig samman i full styrka och att det saknas blodvolym i kroppen. Med mindre överträdelser kan denna situation korrigeras med medicinering..

Vanligtvis ordineras studier när en patient klagar på andfåddhet, takykardi, yrsel, svimning, trötthet, smärta i hjärtat eller bakom bröstbenet, svullnad i extremiteterna. Primärt visas ett biokemiskt blodprov och ett elektrokardiogram.

Ibland utförs Holter-övervakning, veloergometri eller ultraljud för en komplett bild.

Hur utsläppsgraden beräknas

Det finns en beräkningsformel. För detta multipliceras slagvolymen med hjärtfrekvensen. Detta ger önskat värde. Resultatet visar hur mycket volym som skjuts ut på en minut. I allmänhet bör den normala siffran vara cirka 5,5 liter..

Formler för utmatningsfraktion

Inom medicinen använder de också speciella program som automatiskt beräknar fraktionen. För detta tillämpas Teicholz-formeln, Simpson-metoden. Dessutom kan uppgifterna för dessa två beräkningar skilja sig med i genomsnitt 10%.

EF bör ligga i intervallet 50-60%, Simpson-normen föreslår att den nedre gränsen inte bör vara mindre än 45%, och enligt Teicholz 55%.

Teicholz-formeln använder systoliska och diastoliska volymer och vänster kammarstorlek. Studien involverade en liten del av den senare.

Den totala längden spelar ingen roll.

Studien utförs vanligtvis på gammal utrustning och i närvaro av områden med nedsatt lokal sammandragning (till exempel vid ischemi) kan Teicholz-formeln ge ett misslyckande och ett oklart resultat.

För att erhålla PV-indikatorn multipliceras förkortningsvolymen med faktorn 1,7. OU erhålls från formeln ((KDD - KSD) / KDD) * 100%. Där KDD - slut diastolisk diameter, KSD - slut systolisk diameter.

Simpsons formel är mer modern, här visas alla signifikanta zoner i myokardiet exakt, med hänsyn till ventrikelns geometri och närvaron av zoner med nedsatt lokal sammandragning genom den apikala 4-kammaren och 2-kammarsektionen.

Simpsons metod innebär att man delar upp vänster kammarhålighet i tunna skivor och definierar deras gränser. Konturerad systole och diastole är synliga längs konturen på kardinalens yta, från dessa data är det möjligt att uppskatta utkastningsvolymen.

Standarder för vuxna

Indikatorerna beror inte på patientens kön, därför är normerna för kvinnor och män identiska. De kan dock variera beroende på ålder. Ju äldre personen, desto lägre är hans ränta..

Minskat EF anses vara mindre än 45%. Med indikatorer i området 40% kan hjärtsvikt misstänks.

Om nivån är mindre än 35% hos vuxna, indikerar detta att överträdelser inträffar och att personen är i fara. Vid högt blodtryck kan indikatorn öka samtidigt, hos vissa människor kan det vara extremt lågt, vilket beror på en fysiologisk predisposition, men inte mindre än 45%.

PV kan beräknas med formeln: ((BWD - KCO) / BWC) * 100.

Normen hos barn

Vid en yngre ålder kan indikatorn vara högre. Så normen hos barn från födsel till 14 år är i intervallet 60-80%. Ändå är det omöjligt att överväga endast en EF; vid diagnos tas alla indikatorer på hjärtfunktion i beaktande..

Normtabellen föreslår jämförelser av indikatorer för höjd, vikt, bråk och hjärtfrekvens.

Vilken forskning används för att fastställa indikatorn

Om läkaren har en misstanke om hjärtat kränker han patienten att göra ett kardiogram och ett biokemiskt blodprov. Holterövervakning, elektrokardiogram, cykelergometri och ultraljudundersökning av orgeln kan också utföras.

Indikatorn kan beräknas med radiopaque eller isotrop ventrikulografi, liksom genom ultraljud i hjärtat. Oftast är det den senare metoden som väljs, eftersom den är säker, informativ och billigast..

Läkare studerar alla indikatorer på en gång och bedömer förekomsten av patologi utifrån deras totala värde. De viktigaste är följande:

 • Hjärtproduktionen ska vara 55 till 60%.
 • Storleken på höger atrium är 2,7-4,6 cm.
 • Aortadiameter - 2,1-4,2 cm.
 • Vänster förmaksstorlek 1,8-4 cm.
 • Slagvolym norm 60-100 cm.

Vad betyder låg ränta

När indikatorn ligger i intervallet 55-75% är detta normen. Det reducerade värdet är från 45 till 55%. När det är i intervallet 45 betyder det att patienten har hjärtsvikt. Om det är under 35% uppstår irreversibla störningar i organets funktion och personen behöver akut behandling.

Orsaker till nedgradering

Indikatorn kan minskas med följande patologier:

 • Hjärtinfarkt. När ärr syns på musklerna och de inte kan dra sig ordentligt. Dessutom, efter en hjärtinfarkt är det inte möjligt att öka fraktionen med medicinering..
 • Ischemisk sjukdom. Detta minskar blodflödet.
 • Fel på sammandragningens rytm. Leder till nedsatt ledning, hjärtslitage.
 • Kardiomyopati. Ökar muskelstorleken.

Att identifiera patologi i de tidiga stadierna och eliminera den genom läkemedelsbehandling kan rädda situationen. Om inget har gjorts minskar EF gradvis ännu mer..

Detta beror på att hjärtmuskeln börjar förändras, dess lager växer, strukturen hos små blodkärl försämras, fibrerna försvagas och blodabsorptionen minskar.

Dessutom kan orsakerna till patologi döljas i:

 • Angina pectoris.
 • Högt blodtryck.
 • Perikardit, endokardit, myokardit.
 • Ventrikulär vägganeurysm.
 • Medfödda missbildningar av ett organ eller kärl.
 • Vaskulit.

Det finns predisponerande faktorer som också kan störa organets funktion. Detta inkluderar fetma, tumörer, svår berusning, hormonell obalans och diabetes mellitus..

Symtom på låg frekvens

Huvudsymptomet, när fraktionen minskar, är utseendet på andfåddhet, oavsett belastning. Det kan visas även på grund av mindre belastningar när du gör läxor. Ibland kan andfåddhet vara på natten eller när du ligger ner.

Av andra tecken noterar patienterna:

 • Ökad svaghet, trötthet och yrsel, upp till medvetslöshet. Detta beror på brist på blodtillförsel och, som ett resultat, syre svält.
 • Utseendet på ödem. Detta beror på stillastående vätska.
 • Allvarlig smärta i höger sida av buken. Detta noteras på grund av stagnation i leverkärlen, vilket ytterligare kan framkalla cirros.
 • Synskada.
 • Smärta i hjärtområdet med ökad rytm i sammandragningar.
 • Minskad känslighet i extremiteterna.
 • Nedsatt samordning.
 • Illamående, kräkningar.

Hur man ökar värdet på indikatorn

Först diagnostiseras patienten för att identifiera patologin som orsakade minskningen. Vidare föreskrivs administrering av läkemedel som motsvarar diagnosen. Med ischemi indikeras användningen av nitroglycerin, med högt blodtryck, blodtryckssänkande läkemedel och kirurgisk korrigering av defekter föreskrivs.

Förutom att behandla den underliggande sjukdomen stabiliseras glykosidernas kontraktila funktion. Dessa inkluderar Digoxin, Korglikon, Strofantin.

För att förhindra att det kardiovaskulära systemet överbelastas med vätska, rekommenderas det att följa en diet, minska salt och daglig vätskevolym..

Tillsammans med detta visas diuretika som bidrar till eliminering av överskott av vätska: Veroshpiron, Diakarb, Diuver, Indapamid, Torasemide.

ATP-hämmare hjälper till att stärka blodkärlen och därmed skydda hjärtat. När de tas förbättras vävnadsnäring, hjärtmuskelns effektivitet och hjärtmotstånd mot stress ökar. Denna grupp inkluderar: Enalapril, Perindopril, Captopril.

Betablockerare hjälper till att minska organens behov av syre och näringsämnen, öka volymen av hjärtinfarkt och minska celldöd och hjärtfrekvens. Dessa inkluderar: Nebivolol, Metoprolol, Bisoprolol.

Aldosteronreceptorantagonister stabiliserar blodets elektrolytnivå, avlägsnar överskott av vätska och minskar belastningen på myokardiet.

Representanterna för gruppen är Spironolactone, Eplerenone. Angiotensin 2-receptorantagonister har en liknande effekt, men de är något starkare. Förskriv Valsartan, Candesartan, Olmesartan.

När ejektionsfraktionen är låg kan statiner användas som tilläggsbehandling för att sänka kolesterol och skydda blodkärlen. Pravastatin, Fluvastatin, Simvastatin används.

Antikoagulantia är också effektiva, vilket gör blodet tunnare och förhindrar aterosklerotiska förändringar. Det här är Warfarin, Xarelto.

Andra behandlingsmetoder

Förutom att ta lämpliga läkemedel måste alla patienter ompröva sin livsstil för att öka fraktionen..

För detta rekommenderas:

 • Organisera rätt näring.
 • Få tillräckligt med vila.
 • Genomgå sjukgymnastik och zonterapi.
 • Kontrollera fysisk aktivitet.
 • Frekventa utomhusaktiviteter.
 • Att vägra från dåliga vanor.

Operativ intervention

Om läkemedelsbehandling är ineffektiv kan kirurgisk behandling ordineras.

Dess vanliga metoder är:

 • Installation av kardioverter-defibrillator, pacemaker vid hjärtrytmstörning.
 • Skapande av en konstgjord blockad för att sakta ner ventriklarnas sammandragning för att stimulera olika rytmer för sammandragning av förmaken och ventriklarna.

Huskurer

Det är nästan omöjligt att höja fraktionen med folkrättsmedel.

I grund och botten är denna terapi inriktad på att eliminera symtom och bibehålla organens hälsa. Så, för att förhindra ödem, ta avkok av ringblomma, mjölktistel, hästsvans, rölleka, knotweed, nässla, cikoria, björkknoppar, enbär, nypon, lingonbär. De måste vara berusade däremellan när mediciner med liknande åtgärder avbryts..

 1. Ett avkok av mistel, hagtorn och torkad krasse ört som tas i lika stora mängder anses vara effektiv. Häll två matskedar av blandningen med en liter kokande vatten och lägg på låg värme. Efter ett par minuter läggs bryggen åt sidan och insisteras i ungefär en halvtimme. Sil, ta 125 ml tre gånger om dagen.
 2. Torkade frukter av hagtorn i mängden 6 matskedar mals och läggs till moderurt ört i samma mängd. Fyll blandningen med 1,5 liter kokande vatten, insistera i en dag och linda den väl. Sedan filtreras den och placeras i kylskåp. Du måste dricka tre gånger om dagen, en halvtimme före måltiderna, ett glas.
 3. Hagtorn används ofta vid behandling av hjärtpatologier. Det hjälper till att normalisera hjärtfrekvensen, minska högt blodtryck, bröstsmärtor, bekämpa ateroskleros och hjärtsvikt. Hagtornblommor och bär hjälper hjärtat genom att öka dess förmåga att pumpa blod. Denna ört hjälper till att lindra andfåddhet och trötthet. Hagtorn kan användas som en tinktur eller som avkok.

För att tunna blodet används pilbark, ängklöver, sötklöver, ängsöt, hagtorn, rakita.

Beroligande avgifter inkluderar:

 • Sammansättning av hagtorn, torkad betor, kamomill, kummin och moderurt.
 • Ett avkok av johannesört, mistel, salvia, rölleka, torkad skalbagge, ringblomma, hästsvans och tallknoppar.

För dessa ändamål kan du köpa färdiga tinkturer av pion, valerian, moderurt eller hagtorn på apoteket. I avsaknad av örter kan 50 g honung spädas i 500 ml vatten och drickas i 4 doser hela dagen.

När ett högt fraktionsvärde diagnostiseras

En ökning av indikatorn är sällsynt, eftersom det är fysiologiskt omöjligt. Hjärtat kan inte utvisa mer blod än det borde. Därför kan nivån på 80% hittas hos ett barn i tidig ålder, idrottare och patienter som leder en aktiv livsstil.

Ibland talar en ökning om hjärtinfarkt, när vänster kammare försöker kompensera för den begynnande CHF och trycker blod med stor kraft.

Om indikatorerna inte överensstämmer med normen är det absolut nödvändigt att konsultera en kardiolog och genomgå ekokardioskopi för att förhindra utveckling av patologier.

Effekter

Om du inte är uppmärksam på problemet, utvecklas allvarlig kronisk hjärtsvikt. Dessutom upplever kroppen brist på syre, eftersom blodet skjuts ut i otillräckliga mängder och inte leder alla nödvändiga näringsämnen..

Syresvält kan leda till allvarliga patologier i både hjärtat och hjärnan..

Hälsoprognos

Prognosen beror på hur låg patienten diagnostiseras med. Med en minskning av värdet till 40-45% är risken för hjärtstopp låg, cirka 10-15%. När EF minskar till 34-39% ligger risken för död i intervallet 20-25%.

Om denna indikator blir ännu lägre ökar hotet mot livet för patienten när EF minskar..

Det är inte möjligt att helt bli av med patologin, därför måste patienter med denna diagnos ständigt genomgå korrigerande behandling, vilket gör att de kan behålla sin vitala aktivitet i många år.

Utkastningsfraktionen ger information om prestanda för vänster kammare. Hos män och kvinnor är normen densamma (55-70%), men hos barn kan indikatorn nå 70-80%, vilket inte anses vara en patologi.

Den vanligaste är den låga fraktionen. För att höja indikatorn är det nödvändigt att hitta orsaken till patologin och organisera adekvat behandling. Om detta inte görs riskerar patienten att utveckla hjärtsvikt, dödsfall.

Min man (54) i december 2017 fick en massiv hjärtinfarkt och en aneurysm i vänstra kammarens topp. I januari 2018 undersöktes han i Krasnodar: utkastningsfraktionen var 16% och i juli 2018 var utkastningsfraktionen 17%. Under sex månader har indikatorerna inte förbättrats. Min fråga är: vad ska vi göra? Kanske är läkemedelsbehandlingen inte den rätta (bisoprolol 2,5; preduktal 80; veroshpiron 50; omeprazol; klopidogrel; rosuvastatin; aspirinkardio) I början av året indikerades hjärttransplantation, och nu rekommenderar vi oss att sätta en pacemaker i september, men inte om transplantation de säger också en fråga till: kan han arbeta som förare? Vaktmästaren, sa han, jag går inte!

Min mamma dog med fv_32, de kunde inte spara det, så låt din man få bättre behandling än att tänka på något arbete.

Jag har en EF på 29%, medan jag lever på piller - 4 tusen per månad för mitt liv, jag tycker att det inte är dyrt, även om prognoserna inte är uppmuntrande.

Min dotter dog, fv var 20, levde inte ens tre månader, optimizer-enheten stod, hjälpte inte, omedelbar död på 3 minuter. Hon var 26 år gammal, barnet var 11 månader gammal. Vi kan inte hitta orsaken. Ärftlighet? Pappa dog med praktiskt taget liknande symtom vid 33 års ålder, hans hjärta växte väldigt mycket, som hennes. Kanske en komplikation efter förlossningen exakt ett halvt år senare?

Vi gick igenom alla de bästa klinikerna i Moskva, jag kan skicka slutsatserna. Och inget sånt.

Olga, hej. Min son är 2 månader gammal, diagnostiserad med kardiomyopati. EF 35% Simpson och EF 42% teich. Snälla berätta för mig den bästa kliniken i Moskva där denna sjukdom behandlas. Skriv till [email protected] eller 89266340402 WhatsApp

Hallå! Snälla berätta för mig att mitt barn är 5 månader gammalt. För två månader sedan blev barnet förkyld och fick diagnosen akut bronkit. Det fanns hosta, snot, men det fanns ingen temperatur och det fanns ingen. Vi behandlades på ett sjukhus i en vecka, men det blev ingen förbättring. Då andfåddhet började dyka upp, barnet blev rastlös. Och vid födseln hade barnet ett 4 mm öppet ovalt fönster i hjärtat. Vi bor i ett litet område och vi har inte nödvändiga droger på sjukhuset. Och av någon anledning skickades vi inte till staden för att undersökas. Min dotter blev sjuk i maj, och i juni bestämde min man och jag att vi skulle ta henne till staden själva, till staden cirka 2,5 timmar. Alla läkare gick igenom och det visade sig att det fanns ett hjärtproblem, öppningen var 8 mm. Och nu är mitt barn i ett mycket allvarligt tillstånd på grund av en låg bråkdel av hjärtans vänstra kammare. Mitt barn är på intensivvård, de låter mig inte träffa henne och de säger egentligen ingenting. Jag vet inte vad jag ska göra. Prompt!

Vänligen skriv till WhatsApp 89612415491.

Utkastningsfraktionen är 40% och gruppen minskar ger inte vad man ska göra som stötte på avanmälan per post Jag kommer att vara glad [email protected]

Maxim, du måste rådfråga en kardiolog (eller i extrema fall en terapeut) om hur du tar digoxin, vilket förstärker EF på grund av kraften i hjärtinfarkt. Uppmärksamhet! Kan orsaka hypokalemi och hypomagenmi. Därför dricker de också kalium och magnesium, till exempel Panangin Forte! Digoxin dricks endast för det avsedda syftet och är bättre efter sjukhuset, eftersom det finns en risk för allvarlig berusning med detta läkemedel. Övervaka blodnivåerna. Motgift - kalium, magnesium (det är omöjligt för kränkningar av hjärtledning - hjärtblock), antikroppar mot digoxin - antidigoxin (nötkreatur, lamm). Risken ökar när den används med kalcium, diuretika (utsöndring av kalium och magnesium), liksom med kalemagnesegativa diuretika som verospion (spirolakton), vilket ökar koncentrationen i blodet och ett antal andra läkemedel. Rekommenderad övervakning av kalcium, kalium och magnesium och andra elektrolyter i blodet, frekvent Holter-EKG för att bestämma rytmen och den elektriska ledningen i hjärtat, ultraljud i hjärtat för att bestämma ischemi och EF-dynamik (vid tveksamhet, MRT i hjärtat, om det finns en misstanke om förkalkning av MSCT i hjärtat), undersökning av kolesterolfraktioner och blodkoagulering (APTT, protrombin och trombintid med beräkning av INR, fibrinogen, leverenzymer, enligt indikationer - fibrinstabiliserande faktor (en av markörerna för intracerebral blödning), etc. Ge dig och din familj hälsans Gud och det bästa!, styrka och tålamod..

Min man har FB 20 i intensivvård, hepatit med droger, vad man ska göra?

Kära Zhanna! Du är, att döma av din kommentar, läkare. Jag behöver verkligen ett samråd med en kardiolog. Snälla hjälp, med denna självisolering finns det inget sätt att besöka en läkare. Vi bor i ett litet distriktscentrum.

Utsläppsfraktion, orsaker till avstötning och behandlingsmetoder

Inom kardiologi finns begreppet en utkastningsfraktion. För en vanlig människa betyder denna term inte någonting, även om det ofta låter från kardiologens mun. Du måste förstå och studera i detalj alla frågor som rör detta ämne. Vi måste ta reda på vad hjärtans utkastningsfraktion betyder, på vilken nivå normen är och vilka avvikelser det kan finnas. Vi kommer också att bekanta oss med symtom och behandling som vanligtvis ordineras.

Vad är utkastningsfraktion och varför ska det bedömas

Låt oss börja med vad utkastningsfraktionen betyder. Denna term betyder ett värde som återspeglar effektiviteten i hjärtmuskelns funktion. Indikatorn bestämmer mängden blod i procent som skjuts ut av vänster kammare som ett resultat av sammandragning. Vid beräkning av indikatorn bestäms förhållandet mellan utkastat blod i förhållande till mängden, som är i vänster kammare vid tidpunkten för avkoppling.

Denna indikator är extremt viktig. Avvikelser från den normala nivån indikerar allvarliga problem i hjärtat, vilket kan orsaka utveckling av patologier i hjärt-kärlsystemet och ha en negativ effekt på kroppen. Därför är det nödvändigt att diagnostisera och bedöma utkastningsfraktionen.

Hur utkastningsfraktionen beräknas

Processen för att beräkna indikatorn är enkel, men resultaten kan användas för att bedöma hjärtinfarktets verkliga förmåga att utföra sin direkta funktion - för att ge sammandragning av hjärtmuskeln. För beräkningar används ultraljud i hjärtat, som utförs med Doppler-ultraljud.

Det finns två metoder som ligger till grund för beräkningarna:

 1. Teicholz-formeln används för M-modal ekokardiografiundersökning. Syftet med studien är en liten del av kammaren, som ligger vid basen. Hjärtans längd ingår inte. Resultaten av denna metod är inte särskilt exakta när det gäller patienter med ischemi. Med en sådan diagnos finns det områden i kammaren där lokal kontraktilitet försämras. Programvaran gör automatiskt beräkningar baserade på två volymmått: systoliskt och diastoliskt. Hjärtans storlek beaktas också. För denna beräkningsmetod används föråldrad utrustning..
 2. Simpsons algoritm är ett nytt sätt som praktiseras i moderna kliniker. Denna metod kallas också skivmetoden. Studien tar hänsyn till alla områden av hjärtinfarkt som är av stor betydelse..

Normala EF-värden

För att prata om avvikelser måste du studera den hastighet som kännetecknar fraktion för vänster ventrikelutkast. Vi kan inte ange en enda indikator som är lika lämplig för varje fall. Och det är inte bara varje organisms individualitet, även om denna omständighet också har en betydande inverkan på bildandet av en normal indikator. Det är också nödvändigt att ta hänsyn till personens ålder, hans fysiologiska parametrar och många andra faktorer. Även utrustningen som beräkningarna görs och den formel som används bestämmer deras standardnivåer.

Den genomsnittliga frekvensen av hjärtutgången, som anses allmänt accepterad, är som följer:

 1. När du använder Simpsons formel är normen ett intervall på 50 - 60%. den nedre gränsen är 45%.
 2. Enligt Teicholz-formeln är den nedre gränsen 55%. Enligt denna indikator är det just denna mängd blod som måste komma in i aortan så att alla inre organ och system inte upplever syrebrist..
 3. I närvaro av hjärtsvikt hos vuxna sjunker hjärtans utkastningsfraktion till 45-30%. Sådana forskningsresultat kräver utnämning av läkemedelsbehandling eller så erbjuds patienten operation.
 4. Utkastningsfraktionsvärden i hjärtat under 35% indikerar en hög risk för hjärtinfarkt, utveckling av andra allvarliga patologier och till och med plötslig död..
 5. Hos barn skiljer sig normen för hjärtans utkastningsfraktion från den som motsvarar en vuxen. De är på en högre nivå. För nyfödda varierar andelen mellan 60 - 80%. När kroppen växer och utvecklas tenderar utkastningsfraktionen hos barn att vara allmänt accepterade standarder som är karakteristiska för en vuxen.

En låg hjärtfraktionsfraktion indikerar att hjärtmuskeln inte kan producera normala sammandragningar. Denna situation orsakar störningar i blodcirkulationen och syrebrist. Först och främst lider hjärnan.

En överskattad indikator indikerar en patologisk utvidgning av hjärtat, där hjärtmuskeln inte kan normalisera det progressiva svikt i hjärtmuskeln oberoende av varandra. I detta fall tenderar myokardiet att släppa ut en stor mängd blod i aorta..

Orsaker till avvikelser

Det finns många orsaker som orsakar en minskning av utkastningsfraktionen. I de inledande stadierna av utvecklingen av hjärtpatologier ändras ejektionsfraktionsindikatorn inte. Detta förklaras av omstruktureringen av hjärtmuskeln under nya omständigheter. Skiktet av myokardiet kan öka, hjärtfrekvensen kan öka, eller det kan förekomma förändringar i systemet med små kärl.

När hjärtpatologin utvecklas slits organet ut och genomgår funktionella avvikelser, vilket i sin tur orsakar bildandet av strukturella störningar. Bland sådana kränkningar är indikatorn för utkastningsfraktion. Minskningen kan förknippas med följande situationer:

 1. Minskat normalt koronarblodflöde kan orsakas av angina pectoris, hjärtmuskeldöd, ärrvävnadsbildning, ischemisk attack, dilaterade kammarväggar, högt blodtryck.
 2. Smittsamma och inflammatoriska processer uppstår på grund av lesioner i hjärtmuskelns skikt, patologiska förändringar som påverkar det inre membranet och sjukdomar i hjärtpåsen.
 1. Strukturella förändringar i vävnader inträffar med primära hjärtinfarkter, abnormiteter i ämnesomsättningen, vilket leder till en minskning av hjärtinfarkttjockleken.
 2. Den ökade belastningen som upplevs av hjärtkamrarna är resultatet av utvecklingen av medfödda strukturella avvikelser i hjärtmuskelns struktur, komplikationer till följd av reumatism och på grund av högt tryck i lungcirkulationen.
 3. Kärlpatologier kan också orsaka förändringar i utkastningsfraktionen i hjärtat. Orsaken till detta tillstånd kan vara inflammatoriska processer, medfödda patologier, en förstorad eller fristående aorta, aterosklerotiska plack, blodproppar i lungkärlen..
 4. Störningar i det endokrina systemet är resultatet av störningar i hormonbildningen, glukosabsorptionen och utvecklingen av diabetes mellitus, tumörer i bukspottkörteln eller binjurarna, övervikt.
 5. En minskning av fraktionen av hjärtproduktion kan utlösas av påverkan av toxiner (alkohol, koffein, nikotin, läkemedel, hjärtglykosider).

Som du kan se finns det många orsaker som kan orsaka kränkningar av hjärtutmatningsfraktionen. För att identifiera grundorsaken är det nödvändigt att genomgå en omfattande diagnos som ordinerats av en specialist. Sådan information gör det möjligt för läkaren att ordinera effektiv behandling och eliminera inte bara kränkningar av fraktionerad utstötning utan också orsaken som orsakade detta tillstånd..

Symtom på en minskning av indikatorn

Fraktion med låg utstötning svarar med olika förändringar i kroppen. Symtomen är omfattande och varierade, bestämda av grundorsaken, förekomsten av samtidiga sjukdomar, patientens ålder och många andra faktorer. De vanligaste symptomen är följande, vilket indikerar problemets natur: