HCG-blodprov (koriongonadotropin)

HCG (humant koriongonadotropin) eller HCG (humant koriongonadotropin) är ett särskilt graviditetshormon. HCG-nivån kan överskattas inte bara under graviditeten och inte bara hos kvinnor. Analysen för nivån av fritt b-hCG används vid screening av intrauterin utveckling och närvaron av fostrets patologier under graviditetens första trimester. Observera att hCG-standarderna för graviditetsveckor, även om de börjar från den första veckan av embryonal utveckling, men vid denna tidpunkt skiljer sig resultaten praktiskt taget inte från hCG-indikatorerna hos icke-gravida kvinnor.

Normerna för hCG-nivån under graviditet vid olika perioder kan ses i tabellen nedan. Men när du utvärderar resultaten av hCG-normen efter veckor av graviditeten, behöver du bara lita på normerna för laboratoriet där du testades för hCG!

HCG är humant koriongonadotropin, ett hormon som produceras aktivt av cellerna i korionen (fostermembranet) omedelbart efter att det fästs på livmoderväggen. "Produktionen" av detta hormon är avgörande för att upprätthålla och bibehålla graviditeten! Det är hCG som styr produktionen av de viktigaste graviditetshormonerna - östrogener och progesteron. Med en allvarlig brist på hCG lossnar det befruktade ägget från livmodern och menstruationen börjar igen - med andra ord uppstår ett spontant missfall. Normalt växer koncentrationen av hCG i den förväntade mammans blod ständigt och når maximalt med 10-11 veckors graviditet, sedan minskar koncentrationen av hCG gradvis för att förbli oförändrad fram till födseln.

Vilka är normerna för hCG vid normal graviditet, och vilken nivå av hCG i en ektopisk graviditet? Gravida kvinnor får specialtabeller i laboratorier som visar vilken nivå av hCG som ska vara vid olika graviditetsstadier.

När du avkodar den erhållna analysen för hCG, vägled dig av följande regler:

 1. De flesta laboratorier anger graviditetsåldern "från befruktningen" snarare än från den senaste menstruationsperioden.
 2. När du utvärderar de erhållna testresultaten ska du alltid kontrollera standarderna för det laboratorium som utförde din analys. Eftersom olika laboratorier kan ha olika normer för hCG-nivån under graviditeten
 3. Om din hCG-nivå skiljer sig från laboratoriets norm - kom inte i panik! Det är bäst att dechiffrera analyserna i dynamik. Försök igen analysen på 3-4 dagar och dra sedan slutsatser.
 4. Om du misstänker en ektopisk graviditet, var noga med att genomgå en ultraljudsundersökning för en korrekt diagnos.

HCG-SÄTT I BLOD I KVINNOR UNDER Graviditet

HCG-indikatorer under graviditet, älskling / ml (normer från INVITRO-laboratoriet)

Män och icke-gravida kvinnor0 - 5
Normen för hCG - hos gravida kvinnor:
1 - 2 veckor25 - 156
2-3 veckor101 - 4870
3-4 veckor1110 - 31500
4 - 5 veckor2560 - 82300
5 - 6 veckor23100 - 151000
6-7 veckor27300 - 233000
7 - 11 veckor20 900 - 291 000
11 - 16 veckor6140 - 103000
16 - 21 veckor4720 - 80100
21 - 39 veckor2700 - 78100

HCG-värden från 5 till 25 mU / ml tillåter inte att bekräfta eller förneka graviditet och kräver omprövning efter två dagar.

För första gången kan en ökning av hCG-nivåer registreras med ett blodprov ungefär 11 dagar efter befruktningen och 12-14 dagar efter befruktningen med en urinanalys. Eftersom halten av hormonet i blodet är flera gånger högre än i urinen är blodprovet därför mycket mer tillförlitligt. I det normala graviditetsförloppet, i 85% av fallen, fördubblas nivån av beta-hCG var 48-72 timmar. När graviditetsperioden ökar kan tiden det tar att fördubbla den öka till 96 timmar. HCG-nivåerna når de första 8-11 veckorna av graviditeten och börjar sedan sjunka och stabiliseras under resten av graviditeten.

HCG-priser under graviditeten

Humant koriongonadotropinhormon mäts i milli - internationella enheter per milliliter (mIU / ml).

En hCG-nivå mindre än 5 mIU / ml indikerar ingen graviditet och ett värde över 25 mIU / ml anses vara en bekräftelse på graviditet.

Så snart nivån når 1000-2000 mIU / ml, bör transvaginal ultraljud visa åtminstone en fostersäck. Eftersom normala hCG-nivåer kan variera avsevärt mellan kvinnor under graviditeten och datumet för befruktningen kan räknas fel, bör diagnosen inte baseras på ultraljudsfynd förrän hormonnivån når minst 2000 mIU / ml. Resultatet av ett hCG-test räcker inte för de flesta diagnoser. För att bestämma en hälsosam graviditet krävs flera mätningar av humant koriongonadotropin med en skillnad på ett par dagar.

Det bör noteras att dessa indikatorer inte ska användas för att bestämma graviditetsåldern, eftersom dessa siffror kan variera kraftigt..

Idag finns det två typer av rutinmässiga hCG-blodprover. Ett kvalitativt test bestämmer förekomsten av hCG i blodet. Det kvantitativa hCG-testet (eller beta-hCG, b-hCG) mäter hur mycket av hormonet som finns i blodet.

HCG-nivåer per vecka

HCG-nivåer per vecka från början av den senaste menstruationscykeln *

3 veckor: 5-50 mIU / ml

4 veckor: 5 - 426 mIU / ml

5 veckor: 18 - 7340 mIU / ml

6 veckor: 1080 - 56.500 mIU / ml

7-8 veckor: 7650 - 229000 mIU / ml

9-12 veckor: 25700 - 288000 mIU / ml

13-16 veckor: 13300 - 254000 mIU / ml

17-24 veckor: 4060 - 165 400 mIU / ml

25-40 veckor: 3640 - 117000 mIU / ml

Icke-gravida kvinnor: Ökade hCG-nivåer

Män och icke-gravida kvinnor:

 1. korionkarcinom, återfall av korionkarcinom;
 2. cystisk drift, återfall av cystisk drift
 3. seminom;
 4. testikelteratom;
 5. tumörer i mag-tarmkanalen (inklusive kolorektal cancer);
 6. neoplasmer i lungorna, njurarna, livmodern, etc.;
 7. studien genomfördes inom 4-5 dagar efter aborten;
 8. tar hCG-läkemedel.

Gravid kvinna:

 1. multipel graviditet (indikatorns nivå ökar i proportion till antalet foster);
 2. långvarig graviditet
 3. skillnad mellan den verkliga och den etablerade graviditetsåldern;
 4. tidig toxicos av gravida kvinnor, gestos;
 5. diabetes mellitus hos modern;
 6. kromosomavvikelser hos fostret (oftast med Downs syndrom, multipla fosterskador etc.);
 7. tar syntetiska gestagens.

Minskade hCG-nivåer

Gravid kvinna. Alarmerande nivåförändringar: inkonsekvens med graviditetsåldern, en extremt långsam ökning eller frånvaro av en ökad koncentration, en progressiv minskning av nivån, dessutom med mer än 50% av normen:

 1. ektopisk graviditet;
 2. outvecklad graviditet;
 3. hotet om avbrott (hormonnivån minskar gradvis med mer än 50% av normen);
 4. kronisk placentainsufficiens;
 5. sann långvarig graviditet;
 6. fosterdöd vid födseln (under II - III trimestrar).

Falskt negativa resultat (icke-detektering av hCG under graviditet):

 1. testet utfördes för tidigt;
 2. ektopisk graviditet.

Uppmärksamhet! Testet valideras inte specifikt för användning som tumörmarkör. HCG-molekylerna som utsöndras av tumörer kan ha både normal och förändrad struktur, vilket inte alltid detekteras av testsystemet. Testresultaten ska tolkas med försiktighet, i jämförelse med kliniska data och resultat från andra typer av undersökningar kan de inte betraktas som absoluta bevis på närvaro eller frånvaro av sjukdom..

HCG-nivån under en ektopisk graviditet kommer att vara betydligt lägre än de angivna standarderna och detta gör att du kan svara i tid på situationen.

Analysen för nivån av fritt b-hCG används vid screening av intrauterin utveckling och närvaron av fostrets patologier under graviditetens första trimester. Detta test utförs mellan 11 och 14 veckors embryonal utveckling. Dess syfte är att identifiera möjliga patologiska förändringar i utveckling i form av trisomi 18 eller 13 par kromosomer. Således kan du ta reda på barnets tendens till sjukdomar som Downs sjukdom, Patau och Edwards syndrom..

Detta test utförs inte som en bestämning av fostrets predisposition för ovanstående sjukdomar, men för att utesluta dem krävs därför inga speciella indikationer för leverans av analysen. Det är som planerat som en ultraljudsundersökning efter 12 veckor.

En ökning av hCG-nivåerna under graviditeten kan uppstå när:

 • multipel graviditeter;
 • toxicos, gestos;
 • moderns diabetes mellitus;
 • fostrets patologier, Downs syndrom, multipla missbildningar;
 • felaktigt etablerad graviditetsperiod
 • ta syntetiska gestagens, etc...

Ökade värden kan också ses under veckan när analysen tas efter proceduren för att avsluta graviditeten. En hög hormonnivå efter en miniabort indikerar en progressiv graviditet..

En låg hCG-nivå under graviditeten kan indikera en felaktig inställning av graviditetsåldern eller vara ett tecken på allvarliga störningar, såsom:

 • ektopisk graviditet;
 • outvecklad graviditet;
 • försening i fostrets utveckling
 • hotet om spontan abort;
 • kronisk placentainsufficiens;
 • fosterdöd (under graviditetens II-III-trimester).

Regler för förberedelser för ett blodprov för hCG under graviditeten

 1. Donation av blod ska ske på morgonen (från 8 till 10 på eftermiddagen). Innan du tar testet är det bättre att inte äta fet mat, inte äta frukost på morgonen.
 2. Dagen före blodprovtagning är det strängt förbjudet att konsumera alkohol, mediciner och motion.
 3. Rök inte, drick inte något annat än vanligt vatten några timmar före testet; eliminera stress och känslomässig instabilitet. Bättre att vila och lugna ner före testet.
 4. Det rekommenderas inte att donera blod efter fysiska ingrepp, undersökningar, massage, ultraljud och röntgen.
 5. Om det är nödvändigt att upprepa testet för att kontrollera indikatorerna rekommenderas det att inte ändra villkoren för att donera blod (tid på dagen, måltider).

HCG-test under graviditet - betydelse

För det första kan en analys av nivån av hCG i blodet bekräfta att du kommer att bli mamma redan 5-6 dagar efter befruktningen. Detta är mycket tidigare och, viktigast av allt, mycket mer tillförlitligt än att använda konventionella expressprov.

För det andra behövs ett test för att bestämma graviditetens exakta varaktighet. Mycket ofta kan den blivande mamman inte ange exakt datum för befruktningen, eller så kallar hon det, men det är fel. Samtidigt motsvarar vissa indikatorer för tillväxt och utveckling varje period, avvikelser från normen kan indikera förekomsten av komplikationer..

För det tredje kan hCG-nivån i blodet ganska exakt "berätta" om ditt barn utvecklas korrekt.

En oplanerad ökning av nivån av hCG inträffar vanligtvis med multipelgraviditeter, gestos, intag av syntetiska gestagener, diabetes mellitus hos den blivande mamman och kan också prata om vissa ärftliga sjukdomar hos barnet (till exempel Downs syndrom) och flera missbildningar. En onormalt låg nivå av hCG kan vara ett tecken på en ektopisk och icke-utvecklande graviditet, en fördröjning av fosterutvecklingen, hotet om spontan abort och kronisk placentainsufficiens.

Men skynda dig inte för att låta larm: högre eller lägre värden kan också indikera att graviditetsåldern ursprungligen var felaktigt inställd. Din läkare hjälper dig att tolka testresultaten korrekt..

Den kemiska strukturen för hCG och dess roll i kroppen

Glykoprotein är en dimer med en molekylvikt på cirka 46 kDa, syntetiserad i placentasyncyotrofoblasten. HCG består av två underenheter: alfa och beta. Alfa-subenheten är identisk med alfa-subenheterna i hypofyshormonerna TSH, FSH och LH. Beta-underenheten (β-hCG) som används för immunometrisk bestämning av hormonet är unik.

Nivån av beta-hCG-blod redan 6-8 dagar efter befruktningen möjliggör diagnos av graviditet (koncentrationen av beta-hCG i urinen når den diagnostiska nivån 1 till 2 dagar senare än i blodserumet).

Under graviditetens första trimester tillhandahåller hCG syntesen av progesteron och östrogen som är nödvändig för att upprätthålla graviditet genom äggstockens corpus luteum. HCG verkar på corpus luteum som ett luteiniserande hormon, det vill säga det stöder dess existens. Detta händer tills fostrets placentakomplex förvärvar förmågan att självständigt bilda den nödvändiga hormonella bakgrunden. Hos ett manligt foster stimulerar hCG Leydig-celler som syntetiserar testosteron, vilket är nödvändigt för bildandet av manliga könsorgan.

HCG-syntes utförs av trofoblastceller efter embryoimplantation och fortsätter under graviditeten. Under graviditetens normala förlopp, mellan 2 och 5 veckors graviditet, fördubblas β-hCG-halten var 1,5: e dag. Toppkoncentrationen av hCG uppträder vid 10-11 veckors graviditet, då börjar koncentrationen sakta minska. Vid multipelgraviditet ökar hCG-innehållet i proportion till antalet foster.

Låga koncentrationer av hCG kan indikera ektopisk graviditet eller hotad abort. Bestämning av hCG-innehållet i kombination med andra tester (alfa-fetoprotein och fri estriol vid 15-20 veckors graviditet, det så kallade "trippeltestet") används i fosterdiagnostik för att identifiera risken för fostrets utvecklingsavvikelser.

Förutom graviditet används hCG i laboratoriediagnostik som en tumörmarkör för tumörer i trofoblastisk vävnad och könsceller i äggstockarna och testiklarna och utsöndrar koriongonadotropin..

Vad är HCG under graviditeten och kan analysen vara fel i ett tidigt skede?

Trots det faktum att koriongonadotropin (hCG) kallas "graviditetshormon" är det nödvändigt att ta det hos patienter av båda könen. Studien låter dig spåra om fostrets intrauterina utveckling sker korrekt, samt att identifiera vissa maligna formationer i de tidiga stadierna.

Kostnaden för analysen är 550 - 600 rubel. Kanske är det gratis implementering i statens gynekologi. Analysen är obligatorisk vid registrering av en kvinna för graviditet, dynamisk övervakning av graviditetsförloppet, misstanke om att graviditeten avslutas, samt när man utför ett prenatal trippel test.

Det är nödvändigt att förstå vilken typ av hormon det är, vilka funktioner det utför i människokroppen och också vad som är studiens specificitet.

Vad är HCG under graviditeten?

Normalt börjar hCG i blodet att stiga efter att det befruktade ägget fäster vid livmoderväggen. Hormonet är ett gonadotropin. Dess huvudsakliga roll är att reglera gonadernas normala funktion. Om det hos kvinnor ökar under graviditeten och är ett tecken på dess normala förlopp, är dess upptäckt hos män ett tecken på cancer.

Hormonets biologiska roll är att bibehålla stabiliteten i corpus luteum i 10-12 veckor. Det bör noteras att corpus luteums livstid efter bildandet utanför graviditeten inte överstiger 2 veckor. Efter 10-12 veckor börjar moderkakan att syntetisera östrogen och progesteron på egen hand. Halten progesteron som produceras av corpus luteum är betydligt högre än hos icke-gravida flickor.

Den kända funktionen för hCG är att förbättra den sekretoriska funktionen hos glukokortikoider i binjurebarken. Deras ökning gör att kvinnans kropp kan anpassa sig till att bära ett barn. Dessutom uppvisar glukokortikoider immunsuppressiva egenskaper som något undertrycker kvinnlig immunitet. Detta är nödvändigt så att den förväntade mammans skyddssystem inte avvisar hälften av det främmande genetiska materialet, som är det utvecklande barnet..

Utan en normal hCG-nivå är normal funktion och utveckling av moderkakan omöjlig, och därmed graviditet i allmänhet..

När hCG börjar produceras under graviditeten?

Hormonet bildas 6-8 dagar efter fusionen av ägg och spermier. Den maximala koncentrationen finns under 7 till 11 veckor. Därefter börjar dess värde minska. Därför är en hög nivå av den betraktade laboratorieindikatorn i biomaterial i ett tidigt skede ett normalt fysiologiskt fenomen..

Ökade nivåer av koriongonadotropin efter slutet av andra trimestern kan dock indikera kromosomala mutationer i fostret som utvecklas. Hos män och kvinnor som inte bär barn bör analysen visa ett negativt resultat eller ett minimivärde (högst 5 mU / ml för kvinnor och mindre än 2,5 för män).

Beta hCG - vad är det??

För att svara på denna fråga måste du först förstå den kemiska strukturen hos själva hormonet. Det är känt att hCG består av två underenheter:

 • alfa - inte en unik struktur, i struktur liknar den underenheterna av luteiniserande, follikelstimulerande och sköldkörtelstimulerande hormon;
 • beta är en unik del av hormonet, som består av 145 aminosyror. Kännetecknas av specifika funktionella och biologiska egenskaper.

Det är det unika med hCG beta-underenheten som gör det möjligt att hitta det i det biologiska materialet som studeras..

Viktigt: koncentrationen av beta-hCG stiger först i blodet, i urinen når indikatorn tillräckliga värden för diagnos 1-2 dagar senare. Detta faktum bör beaktas när testet genomförs..

HCG och beta hCG - vad är skillnaden?

Beta-hCG är en strukturell del av den korioniska gonadotropinmolekylen. Tänk på de viktigaste indikationerna för att förskriva en analys för hCG och beta-hCG.

Behovet av forskning bestäms av en läkare, gynekolog, endokrinolog, onkolog eller urolog. Indikationer för möte:

 • behovet av att bekräfta tidig graviditet;
 • övervaka graviditetsförloppet
 • prenatal screening för att upptäcka fosterskador;

Analysen för hCG utförs också med amenorré, misstänkt ektopisk graviditet, diagnos av trofoblastiska patologier etc..

För män utförs studien när tecken på maligna tumörer i testiklarna uppträder.

Beta-hCG-nivån bestäms när man misstänker flerfödda graviditeter, liksom för att övervaka dess normala förlopp. Dessutom kommer läkaren att ordinera en analys om det finns risk för missfall eller spontan abort. Forskning är obligatorisk för att bekräfta en framgångsrik inducerad abort och fastställa orsakerna till frånvaron av menstruation.

Enligt få data är det känt att värdet av beta-hCG ökar med onkologiska sjukdomar i bröstkörtlarna. Därför bestäms det om det finns en misstanke om onkopatologi..

Vad är skillnaden mellan HCG-fri och total?

Humant blod innehåller två isoformer av hormonet: fritt (obundet) och dimert (bundet, intakt). Endast dimerformen har biologisk aktivitet.

Framsteg inom modern teknik gör det möjligt att bestämma värdet:

 • dimera former;
 • gratis beta-hCG;
 • total beta-hCG (intakt form + fri form beta-hCG-underenhet).

Avvikelse från beta-underenheten från normen är en tillräcklig anledning för en utökad diagnos av en kvinna. I det här fallet är det stor sannolikhet att utveckla fostrets abnormiteter, till exempel Downs syndrom eller Edwards syndrom..

Kan hCG vara fel tidigt under graviditeten?

Ja, forskningsresultat kan visa ett falskt negativt resultat. Ett sådant fel är möjligt om en kvinna donerade biomaterial (blod, urin) för analys för tidigt, när mindre än 5 dagar har gått sedan befruktningen. I detta fall erhålls ett falskt negativt resultat av analysen på hCG..

För att korrekt kunna välja de normala värdena för varje patient är det nödvändigt att känna till graviditetsåldern, med en veckans noggrannhet. En isolerad studie om mängden koriongonadotropin räcker dock inte för att slutgiltigt fastställa graviditetsfaktorn. Ytterligare ultraljud bör utföras.

Med en otvetydig uteslutning av möjligheten till graviditet utförs en omfattande diagnos omgående. Eftersom det finns en hög sannolikhet för att utveckla en malign tumör i kroppen, vilket är källan till hormonliknande ämnen.

Undantagsfall bör särskiljas separat. Enligt statistik har cirka 2% av kvinnorna höga analyser för koriongonadotropin. Anledningen till sådana falskt positiva data är sannolikt ett brott mot patientens hormonella status eller onkopatologi.

Situationer är inte uteslutna när gravida kvinnor har ett negativt hCG-resultat. Fenomenet förklaras av sen embryoimplantation eller ektopisk graviditet.

Korrekt förberedelse för analys

För att minska risken för felaktiga resultat bör du vara uppmärksam på reglerna för förberedelser. Biomaterialet överlämnas från 8 till 10 på morgonen, efter 8-12 timmar från och med den sista måltidens ögonblick. Biomaterial som samlats in från patienten 4 timmar efter att ha tagit ett lätt mellanmål kan tas upp i analysen.

Vätskan innan biomaterialet tas kan konsumeras i obegränsade mängder. Det är viktigt att den inte är söt och utan gas. Detta kommer att underlätta venipunkturförfarandet och samla tillräckligt med blod för analys..

Du måste ge upp sportträning 1 dag innan du besöker laboratorieavdelningen för hormonell diagnostik. Eftersom fysisk aktivitet, tillsammans med emotionell, stimulerar aktiviteten i körtlarna i det endokrina systemet. Detta kan orsaka felaktiga resultat. Av samma skäl är alkohol och rökning inte tillåtna 3 timmar innan du tar biomaterialet.

Alkoholintag bör uteslutas två dagar före studien.

Hur mäts hCG??

Standardmåttenheterna för hCG är mU / ml. Olika laboratorieavdelningar kan dock använda sina egna enheter som skiljer sig från de som presenteras. Därför bör man först ta hänsyn till måttenheterna när man tolkar de erhållna resultaten och jämför dem med normen..

Hormonnivån beror på veckan av patientens graviditet..

För att bestämma koncentrationen av laboratoriekriteriet som övervägs, liksom dess isoformer, används ett enzymimmunanalys. Den är baserad på en specifik reaktion mellan ett antigen och en antikropp. Fördelar med metoden: förmågan att bestämma extremt låga koncentrationer av ämnen, överkomlig kostnad och snabba ledtider.

I statliga polikliniker beror tidsfristen på laboratoriets arbetsbelastning. Väntetiden för analysresultat i ett privat laboratorium är 1 dag. De flesta privata laboratorieavdelningar tillhandahåller dock en snabb testtjänst som låter dig ta reda på exakta resultat 1-2 timmar efter att biomaterial har samlats in.

Sammanfattning av HCG under graviditet

Sammanfattningsvis bör information om humant koriongonadotropin sammanfattas:

 • utan tillräcklig produktion av hCG av könskörtlarna är normal graviditet omöjlig;
 • toppvärden, indikatorns värde uppnås under första trimestern, sedan börjar innehållet att minska;
 • om en vuxen som inte är gravid eller man har höga hCG-värden, är det angeläget att genomgå en diagnos för att identifiera cancermarkörer. Eftersom maligna tumörer aktivt producerar ämnen som liknar dem i kemisk struktur;
 • den avgörande faktorn för att få exakta forskningsresultat är hur kvinnan förberedde sig för det. Det är viktigt att ta biomaterialet på fastande mage efter långvarig fasta. Att dricka mycket vätska underlättar i hög grad processen att ta blod;
 • en analys av hCG föreskrivs om det är nödvändigt att bekräfta graviditeten, förekomsten av patologier i könsorganen i det endokrina systemet, liksom om det finns en misstanke om cancer. Frågan om typen av studie (totalt koriongonadotropin, beta-hCG) bestäms uteslutande av en specialist.
 • Om författaren
 • Senaste publikationer

Examen, 2014 tog hon examen med utmärkelse från Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Orenburg State University med en examen i mikrobiologi. Examen för forskarutbildningen vid Orenburg State Agrarian University.

2015. vid Institute of Cellular and Intracellular Symbiosis of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences godkände ett avancerat utbildningsprogram under det ytterligare professionella programmet "Bakteriologi".

Vinnare av den allryska tävlingen för bästa vetenskapliga arbete i nomineringen "Biological Sciences" 2017.

HCG-blodprov

Allmän information

Humant koriongonadotropin (förkortat som hCG, hCG, HCG på engelska, HGF på ukrainska) är ett hormon som under normala förhållanden i kroppen produceras uteslutande under graviditeten. HCG-hormonet produceras efter befruktningen - det syntetiseras av det befruktade ägget och efter att trofoblasten bildats (detta är föregångaren till moderkakan) produceras detta hormon av dess vävnader. Det är därför som hCG-nivån bestäms först efter befruktningen..

Koriongonadotropin består av två olika underenheter - alfa och beta. I detta fall är alfa identisk med hypofyshormonernas alfa-underenheter. När det gäller hCG - vad det är betraktas dess B-underenhet. Det är viktigt att förstå, med tanke på vad beta hCG är, att det är en unik underenhet, så det kan inte förväxlas med andra hormoner. På tal om forskning om humant koriongonadotropin menar vi att det inte finns någon skillnad mellan hCG och beta-hCG.

Vad är HCG under graviditeten? Dess definition och avkodning är ett mycket viktigt steg i diagnosen av ett antal patologier hos både fostret och kvinnan. Under vissa förhållanden, som kommer att beskrivas i denna artikel, minskas eller höjs hCG-värdena. Med tanke på vilken typ av analys det är bör det beaktas att denna studie inte har något diagnostiskt värde med små avvikelser från normen. Därför bestäms vissa sjukdomar och tillstånd hos den förväntade mamman (långvarig graviditet, intrauterin infektion, kronisk placentabortbrist) med andra metoder.

Efter att resultaten av hCG har uppnåtts dechiffreras de över tiden, eftersom varje kvinnas hCG-nivå under graviditeten förändras på sitt eget sätt. Därför kan ett resultat inte användas för att bedöma situationen som helhet..

Det är viktigt att det erhållna resultatet av analysen av hCG för graviditet måste övervägas av en kvalificerad specialist. När allt kommer omkring är avkodning av hCG-testet mycket viktigt, eftersom det låter dig korrigera vissa problem med fostrets utveckling.

Eftersom den fria beta-underenheten av gonadotropin är unik, kallas testet som bestämmer hastigheten för hCG under graviditeten också beta-hCG. Normal - om HCGb uppträder i blodet under graviditeten några dagar efter befruktningen. Men ändå, om till exempel hCG är 8, vad det betyder, efter den första analysen, är det definitivt omöjligt att säga. Omprövning krävs för att bekräfta graviditet. I allmänhet är fb-HCG-hastigheten en mycket viktig indikator på fostrets utveckling..

Att ta HCG i "Invitro", "Gemotest" "Helix" och i andra kliniker, måste en kvinna förstå vad denna indikator är när ett sådant test visar graviditet etc. Detta kommer att diskuteras i artikeln nedan.

Vad är hCG för??

När du bestämmer HCGb-indikatorer måste du förstå vad humant gonadotropin behövs för. Wikipedia vittnar om följande:

 • detta hormon i början av graviditeten stimulerar syntesen av östrogen och progesteron;
 • förhindrar försvinnandet av corpus luteum;
 • förhindrar aggression av moderns organisms immunitet mot fosterceller;
 • initierar fysiologiska och anatomiska förändringar i en gravid kvinnas kropp;
 • stimulerar binjurarna och könsorganen hos fostret;
 • deltar i processen för sexuell differentiering hos manliga foster.

Varför föreskrivs denna analys??

Analysen är ordinerad för kvinnor för att:

 • tidig diagnos av graviditet;
 • övervakning under graviditeten
 • definition av missbildningar (fostrets anatomi);
 • uteslutning av utvecklingen av ektopisk graviditet;
 • behovet av att bedöma om en fullständig inducerad abort har utförts;
 • fastställa att det finns ett hot om missfall;
 • diagnos av tumör amenorré.

Manliga patienter behöver detta test för att diagnostisera testikeltumörer..

HCG-nivåer under graviditeten

Funktionen av koriongonadotropin i kroppen är mycket viktig. Dess indikatorer i de tidiga stadierna börjar öka, eftersom det produceras av ett befruktat ägg. Det är HCG som gör det möjligt för graviditeten att utvecklas, eftersom det startar alla processer som är nödvändiga för att bära ett barn..

Redan 9 dagar efter ägglossningen kan hCG bestämmas i blodplasma. Det vill säga, även när det befruktade ägget har kommit in i endometriumet noteras en långsam ökning av indikatorerna för detta hormon. Och om dess låga nivå bestäms i de tidiga stadierna fördubblas koncentrationen varannan dag. Vad exakt ska vara dess nivå under en viss vecka, hur hCG ska växa, långsam eller snabb tillväxt noteras, kan du ta reda på från motsvarande tabeller.

Tillväxten av hCG under graviditeten sker upp till 8-10 veckor från den senaste menstruationen, när dess topp noteras - 50.000-10000 IE / L. Vidare börjar nivån på hormonet att minska, med 18-20 veckor har det redan minskat med hälften. Då förblir hCG-innehållet stabilt under graviditeten.

Under graviditeten utsöndras gonadotropin från kroppen genom njurarna och utsöndras därför i urinen. Det kan bestämmas genom att utföra en urinanalys, i intervallet 30-60 dagar efter den senaste menstruationen. De högsta frekvenserna observeras efter 60-70 dagar. Det är därför, när hCG börjar produceras, kan du göra en graviditetstestremsa eller andra urintester..

HCG-nivåer i slutet av graviditeten kan nå upprepade toppar. Tidigare ansåg läkare att detta var en variant av normen. Det har emellertid nu bevisats att förhöjd hCG vid ett senare tillfälle kan indikera en utvecklingspatologi. I synnerhet innebär en hög hormonnivå under de senaste graviditetsveckorna ibland att det förekommer en reaktion från moderkakan på placentainsufficiens vid Rh-konflikt.

Efter födseln eller när en abort utfördes, efter 7 dagar i urinen och plasma, kan hCG inte längre bestämmas. Även innan de överväger sannolikheten för trofoblastisk sjukdom väntar de en viss tid - 42 dagar.

Den korrekta tabellen över nivån av hCG per dag från befruktningen gör det möjligt att se vilken koncentration av hormonet som ska vara under en viss period, för att spåra hastigheterna för hCG per dag från befruktningen efter att tillväxten började efter implantationen av ägget. Sedan under graviditeten är normen för koriongonadotropin mycket viktig för att spåra barnets rätta utveckling, en kvinna som kontrollerar med bordet och ser hur hCG växer varje dag kan självständigt se till att allt går bra. Men när man spårar tillväxten dagligen i tabellen bör man komma ihåg att siffrorna i den inte är en standard. I själva verket kan varje laboratorium sätta sina egna standarder, som det är önskvärt att lita på, analysera erhållna data..

Laboratorier utför också tester för tillväxten av hCG i urinen efter ägglossningen och övervakar situationen efter IVF. När man analyserar hur hormonnivån ökar kan man bedöma framgången med IVF.

För närvarande används hCG-tabellen, där du under graviditeten kan navigera per vecka, spåra om en viss avvikelse har inträffat och konsultera en läkare i tid. Grafen över förändringen av denna indikator per vecka är bekväm för att bedöma analysresultaten.

HCG-tabellen efter obstetriska veckor för tvillingar visar den normala nivån av humant gonadotropin (referensvärden) vid multipel graviditeter.

HCG-bord

TerminGenomsnittsvärde (mIU / ml)Acceptabla gränser (mIU / ml)
2 n.15050-300
3-4 n.20001500-5000
4-5 n.2000010000-30000
5-6 n.50 00020000-100 000
6-7 n.100.00050 000-200 000
7-8 n.80 00040 000-200 000
8-9 n.70 00035000-145000
9-10 n.6500032500-130000
10-11 n.6000030000-120000
11-12 n.5500027500-110000
13-14 n.50 00025000-100000
15-16 n.4000020000-80000
17-20 n.3000015000-60000

Med hjälp av tabellen och jämför de erhållna resultaten bör man komma ihåg att nivån av hCG har stor variation. Så, vid 2 veckor kan det vara antingen 100 eller 250 eller 300 mIU / ml, eftersom hormonet vid denna tidpunkt produceras mycket snabbt.

Nivån vid vecka 3 kan vara 500, 600 eller 900 mIU / ml och vid vecka 4 når hCG gradvis 1600, 2500, 2800, 3000, 4000, 5000 mIU / ml. Under perioden 4 till 5 veckor är hormonindikatorerna lika med 6000, 7000, 8000, 9000 och högre - en intensiv ökning av hCG-nivån fortsätter. Vidare fortsätter tillväxten och når 12000, 13000, 17000 mIU / ml och däröver. Det bör noteras att redan från 8 veckor. det sker en gradvis minskning av hormonnivåerna.

Det finns också en speciell HCG-tabell för IVF, som gör att omedelbart efter IVF, när man överför ett embryo, kan övervaka om hormonkoncentrationen är normal. Tack vare denna tabell övervakas IVF-dynamiken.

EmbryoålderDPP tre dagarDPP fem dagarHCG-minimumHCG-mediumHCG är störst
7 dagar.4224tio
8 dagar.fem33718
9 dagar.643elva18
10 dagar.7fem81826
11 dagar.86elva2845
12 dagar.nio7174565
13 dagar.tio82273105
14 dagar.elvanio29105170
15 dagar.12tio39160270
16 dagar.trettonelva68260400
17 dagar.fjorton12120410580
18 dagar.femtontretton220650840
19 dagar.sextonfjorton3709801200
20 dagar.17femton52013802000
21 dagar.18sexton75019603100
22 dagar.nitton17105026804900
23 dagar.2018140035506200
24 dagar.21nitton183046507800
25 dagar.2220240061509800
26 dagar.23214200816015600
27 dagar.242254001020019500
28 dagar.252371001130027300
29 dagar.262488001360033000
30 dagar.2725105001650040000

MoM är förhållandet mellan hCG och medelvärdet. Vid normal graviditet är denna siffra 0,5-2.

Bestämning av koriongonadotropin är mycket viktigt för övervakning av moderns och barnets hälsa av hög kvalitet. Vid behov utförs också ett progesterontest och andra studier. Men det är nivån på hCG efter veckors graviditet som gör det möjligt att spåra indikatorer och i rätt tid notera avvikelser från normen. Tabellen över hCG-normer efter graviditetsveckor är ett bekvämt verktyg för en kvinna som kan ta reda på vilken nivå av hormonet bör vara när det är 5 veckor, 6 veckor, 7 veckor av graviditet etc. Resultaten av testerna bör dock bedömas av en läkare, eftersom endast en specialist kan förstå hur de uppfyller normen. Gynekologen kan notera lämplig nivå av hCG för en ektopisk graviditet i veckor och, bedöma resultaten, agera i rätt tid.

För att bekräfta graviditet är det viktigt att få exakta resultat, för vilka analysen utförs en viss dag efter ägglossningen (DPO). Så om vi till slut får hCG 14, är det för tidigt att prata om graviditet och utseendet på hCG 25 och högre (till exempel värden 65) kan vi prata om befruktning.

Normalt, hos icke-gravida kvinnor, liksom hos män, varierar nivån från hCG 0 till hCG 5. Det vill säga en variant av normen, om en kvinna har en hormonnivå mindre än 1, 1, 1.2, liksom hCG 2 eller hCG 3.

Om ett resultat uppnås i intervallet 5 till 25 föreskriver läkaren en omanalys efter några dagar, eftersom indikatorerna för hCG 7 eller hCG 10 kräver antingen bekräftelse eller motbevisning av graviditeten. Därför ordinerar läkaren, till exempel hCG-indikatorn 6 eller hCG 12, en annan studie på 2-3 dagar.

Den så kallade biokemiska graviditeten, som alltid slutar i missfall när nästa menstruation inträffar i början av cykeln, leder till en liten ökning av hormonnivåerna hos de som har blivit gravid.

Hur man analyserar?

Hur ser hCG-forskning ut? För att bestämma beta-hCG måste du donera blod. Vid bestämning av total b-hCG är det lämpligt att ta tester på morgonen före måltider. För att bestämma gratis beta-hCG, vars graviditetshastighet beror på perioden, bör du ta tester tidigast 5 dagar efter menstruationsfördröjningen.

Om frekvensen av beta hCG under en viss graviditetsperiod inte motsvarar det erhållna resultatet, måste analysen upprepas några dagar senare. Dekryptering av mottagen data utförs av en specialist. Du kan också lära dig av honom hur man konverterar måttenheter..

Du bör veta, donera blod för hCG, att detta hormon också bestäms i fostervattnet och i urinen. För dem som är intresserade av var blod tas för hCG under graviditeten, måste du veta att det för analysen är nödvändigt att donera blod från en ven. När man ska ge blod beror på läkarens råd. En analys av gratis hCG för att identifiera patologier utförs efter 14-18 veckor. Hur länge man ska vänta på resultatet beror på kliniken. Som regel behöver du inte vänta länge: kvinnan får resultaten på en dag. När ett blodprov för hCG visar graviditet är det absolut nödvändigt att följa alla rekommendationer från gynekologen som observerar kvinnan.

Hur mycket hCG-testet kostar beror på kliniken där det utförs. Om en kvinna är intresserad av priset kan du ta reda på hur mycket ett blodprov kostar genom att besöka klinikens webbplats eller ringa dit.

Ofta innehåller varje temaforum inlägg om ämnet "HCG är negativt, som ett resultat, graviditet." En liknande situation indikerar som regel att ägglossningskalendern var felaktigt beräknad och därför lämnades inte analysen i tid. Du kan ta testet ett par dagar efter förseningen. Om du klarar det för 13 DPO kan du få ett tydligt resultat som indikerar graviditet.

Chorionic Hormone Calculator

Ett bekvämt sätt att dechiffrera de erhållna analysresultaten är en online hCG-kalkylator. En sådan hCG-tillväxträknare gör det möjligt att beräkna graviditetsåldern för att avgöra om dynamiken i en ökning av hormonet under graviditeten är normal. Online-hCG-kalkylatorn i dynamik efter IVF hjälper också till att dechiffrera analysresultaten.

Orsaker till att öka hCG

Hur hCG ska växa under graviditeten finns i tabellen. Men det finns ett antal faktorer som framkallar en ökning av humant gonadotropin. Detta händer när följande inträffar:

 • Multipel graviditet (om tvillingar eller fler barn förväntas).
 • Missbildningar hos det ofödda barnet och förekomsten av kromosomavvikelser.
 • Diabetes.
 • Användningen av koriongonadotropin för behandling.
 • Trofoblastiska tumörer.

Orsaker till att sänka hCG

 • Ektopisk graviditet.
 • Fosterdöd före födseln.
 • Förekomsten av aborthotet, missad graviditet.
 • Manifestation av vissa kromosomavvikelser.

Lågt hCG vid utveckling av graviditet är en anledning till brådskande samråd med en läkare. De med låg HCG efter IVF bör inte leta efter exempel och berättelser om liknande situationer. Om denna indikator är mycket låg efter IVF krävs ytterligare forskning och läkarvård..

HCG som en markör för fostrets abnormiteter

HCG-testet är ett av stadierna av prenatal screening. Detta är den grundläggande metoden för fosterdiagnos..

Efter att menstruationen inte kom på den förväntade dagen, klarade kvinnan ett graviditetstest, och det visade sig vara positivt eller klarade ett blodprov för graviditet i de tidiga stadierna, frågan om när det är möjligt att ta alla tester blir brådskande för henne. För att övervaka barnets utveckling måste den gravida kvinnan genomgå en screening under första trimestern. Denna process innefattar bedömning av information som erhållits genom ultraljud, liksom nivån av hormoner, inklusive humant koriongonadotropin. Vid den allra första ultraljudet undersöks äggula säcken och ser till att embryot placeras ordentligt.

När ska man göra en sådan analys och hur man tar den korrekt, förklarar läkaren under ett schemalagt möte..

 • Under första trimestern, cirka 10-14 veckor, testas två biokemiska markörer: hCG och PAPP-A (detta är ett plasmaprotein A associerat med graviditet).
 • Under andra trimestern, cirka 16-18 veckor, görs ett dubbeltest: AFP (alfa-fetoprotein), estriol-A och hCG.

De erhållna uppgifterna, liksom resultaten av ultraljud, gör det möjligt att bestämma riskerna för att utveckla missbildningar såväl som kromosomavvikelser hos barnet. Läkaren måste ta hänsyn till moderns vikt och ålder, hennes hälsotillstånd, fostrets storlek samt hälsan hos redan födda barn.

En kvinna i början av graviditeten har ett stort antal frågor om forskningen - vilken dag man ska ta testet, hur man tar det i dynamik, hur mycket analys som görs etc. Alla måste ställas till gynekologen.

Förresten fann forskare på 90-talet under förra seklet att mödrar som bär barn med Downs syndrom har två eller fler hCG-nivåer i blodet. Det finns fortfarande ingen exakt förklaring till mekanismen för att öka hormonet, men denna indikator är den mest känsliga markören för trisomi 21-kromosom.

Dessutom föreskriver läkaren en ultraljudsundersökning, under vilken ett antal parametrar utvärderas - BPD, fetal CTE, etc. Vid ultraljud vid 11 veckor kan frånvaron av visualisering av fostrets näsben indikera Downs sjukdom. Ultraljudsindikatorer efter 20 veckor gör det möjligt att bedöma viktiga parametrar - fostrets tillväxt, kroppsvikt, fostrets äggdiameter etc. och se till att barnet utvecklas normalt.

En speciell tabell hjälper till att uppskatta äggstockens storlek efter graviditetsveckor.

Under vilka fostrets abnormiteter förändras hCG-nivån?

Nivån på detta hormon kan förändras under följande sjukdomar och tillstånd:

 • Downs syndrom: I en sådan situation finns det en ökad hCG och samtidigt låga nivåer av andra markörer.
 • Syndrom Patau, Edwards (låg hCG och andra markörer).
 • Turners syndrom (hCG oförändrad, andra markörer nedan).
 • Allvarliga fostrets hjärt- och neuralrörsdefekter.

Om det finns en hög risk för att utveckla abnormiteter kan din läkare rekommendera dig att ta ytterligare tester och genomgå undersökningar. Mycket exakta resultat tillhandahålls av invasiv diagnostik. Dessutom, med hänsyn till graviditetens varaktighet, används andra forskningsmetoder:

 • fostervattensprov;
 • korionbiopsi;
 • cordocentesis.

Om screening visar otillfredsställande resultat är det viktigt att vara säker på att konsultera en genetiker och ta reda på vad du ska göra nästa..

Ibland, till exempel med flera graviditeter, är screening mycket svår eller omöjlig. I det här fallet växer hCG i proportion till antalet frukter som utvecklas. Det är dock mycket svårt att beräkna risken för varje barn individuellt..

HCG-nivå vid ektopisk graviditet

Hos en kvinna med ektopisk graviditet fästs ett befruktat ägg inte i livmoderns inre skikt utan på någon annan plats. Som regel sker detta i äggledarna, mindre ofta i äggstockarna, livmodern, tarmarna. Detta är ett farligt tillstånd eftersom graviditeten vanligtvis avslutas. Denna situation är mycket farlig, eftersom en kvinna kan dö av allvarliga inre blödningar, vilket är svårt att stoppa..

Moderna läkare kan dock fastställa denna diagnos i tid och vidta alla nödvändiga åtgärder. Detta är en ultraljudsundersökning och ett blodprov för hCG. Eftersom det under en ektopisk (ektopisk) graviditet finns mycket svåra förhållanden för fastsättning av ägget, det vill säga vissa egenskaper hos hur koriongonadotropinet växer och vilken nivå som bestäms.

Växer hCG med ektopisk graviditet? HCG-indikatorer vid ektopisk graviditet växer långsamt, motsvarar inte de som anges i tabellerna. Det är nödvändigt att övervaka denna indikator, eftersom det med sin mycket långsamma tillväxt är viktigt att genomföra en ultraljudsundersökning med en vaginal sensor för att upptäcka ägget i livmodern eller utanför livmodern. Detta är möjligt om hCG-nivån är från 1000 IE / L. I händelse av att embryot inte hittas vid den angivna nivån av hormonet är det nödvändigt att utföra laparoskopisk kirurgi och söka efter ägget.

Vilka är tecknen på en ektopisk graviditet?

 • Buksmärta efter fördröjda perioder.
 • Känsla öm under samlag och vaginala undersökningar.
 • Blodig urladdning (ibland).
 • Svimning under förseningen.

Om några eller flera av dessa tecken uppträder är det viktigt att se en läkare för att avgöra orsaken. För att utesluta en ektopisk graviditet utförs en analys av hCG, ultraljud.

Fryst graviditet

Det händer att tecken på graviditet plötsligt upphör eller inte alls uppträder hos en gravid kvinna, efter bekräftelse av befruktningen. I detta fall inträffar embryonets död, men av vissa skäl inträffar inte missfallet. Svaret på frågan om hCG växer med en frusen graviditet är negativ. När allt kommer omkring produceras inte hCG under en frusen graviditet, därför slutar den växa. Då minskar det. Ultraljud upptäcker ett embryo utan hjärtslag eller ett tomt fosterägg.

Graviditet kan frysa på grund av sådana skäl

 • Kromosomavvikelser (i grund och botten fryser graviditeten i upp till tio veckor.).
 • Infektiösa sjukdomar hos modern (mycket ofta beror det på kronisk endometrit).
 • Anatomiska abnormiteter i livmodern.
 • Störning av blodproppsprocessen (trombofili).

Om missfall inte inträffar efter att graviditeten har frusit ska abort eller curettage utföras. I händelse av att blekning inträffar två gånger eller mer måste paret genomgå en undersökning för att avgöra varför detta händer, och om mannen eller kvinnan har vissa avvikelser.

Fosterdöd vid ett senare tillfälle kallas förlossning. Samtidigt minskar nivån av hCG också, även om detta inte är diagnostiskt viktigt, eftersom det inte mäts i senare perioder..

HCG med anembryonia (en patologi där graviditet fryser upp till 5 veckor, när ägget bildas) kan antingen öka eller förbli densamma.

Trofoblastiska tumörer

HCG-dynamiken gör det också möjligt att diagnostisera trofoblastiska tumörer..

Partiell och fullständig glidning av urinblåsan

Om graviditeten utvecklas normalt, efter att spermierna och ägget har tömts, bildas en zygot som innehåller faderns och mammans genetiska information. Men i vissa fall finns det en slags utvisning av äggets kromosomer från ägget. I det här fallet utvecklar kvinnan ett tillstånd som liknar graviditet, men endast faderns genetiska material är inblandat i det. Detta fenomen definieras som fullständig cystisk glidning..

Om det finns en partiell vesikulär drift, förblir informationen om ägget, men informationen om spermierna fördubblas.

Och under graviditetens normala förlopp, och med en cystisk drift, bestämmer faderns kromosom bildningen av moderkakan och trofoblasten. Om dessa kromosomer fördubblas utvecklas trofoblasten mycket snabbt, medan en mycket stor mängd hormoner börjar släppas ut i blodet, inklusive humant gonadotropin. Diagnosen av denna sjukdom är baserad på detta..

Om en kvinna har cystisk drift kan graviditet inte utvecklas normalt. Resultatet är en spontan abort. Den största risken för ett sådant tillstånd är dock att den hyperaktiva trofoblasten gradvis införs i livmodern, sedan bortom dess gränser och som ett resultat bildas sedan en tumör med metastaser..

Därför är det nödvändigt att bestämma denna sjukdom i rätt tid och utföra behandling..

De viktigaste tecknen på cystisk drift är:

 • Ständig, omöjlig kräkning, mycket smärtsammare än med vanlig toxicos.
 • Uterinblödning (kraftig blödning) tidigt.
 • Livmoderns storlek är större än normalt för denna period.
 • Preeklampsi symptom (ibland).
 • Skakande fingrar, hjärtklappning, viktminskning (sällsynt).

När de ovan beskrivna tecknen noteras är det viktigt att konsultera en gynekolog, genomgå en ultraljudsundersökning och testas för hCG.

Om graviditet utvecklas normalt, ökar sällan hastigheten på detta hormon mer än 500 000 IE / L. Det finns en ungefärlig beräkning av hormonnormer för varje period. Men om cystisk drift utvecklas skiljer sig nivån av hCG, flera gånger högre än dessa normer..

För att läka en hydatidiform mullvad måste all trofoblast tas bort från livmodern. För detta utförs curettage eller andra kirurgiska ingrepp..

Det kan hända att en godartad cystisk mol utvecklas till ett malignt korionkarcinom. Metastaser uppträder som regel mycket snabbt med denna tumör. Men hon svarar bra på kemoterapi.

Det finns följande indikationer för kemoterapi:

 • HCG-nivå över 20 000 IE / L en månad efter att blåsans mullvad har tagits bort.
 • En ökning av nivån på detta hormon efter att blåsan har tagits bort.
 • Metastaser till andra organ.

Korionkarcinom

Korionkarcinom kan manifestera sig både efter cystisk drift och efter förlossning eller abort. Om en kvinna utvecklar denna sjukdom har hCG-nivån inte sjunkit 40 dagar efter graviditeten, men ökningen noteras. Uterinblödning kan också förekomma, tecken som indikerar metastaser. I en sådan situation finns det indikationer för kemoterapi och kirurgi. I framtiden bör patienten övervakas. Hur länge ska det hålla, bestämmer läkaren.

Användningen av läkemedel med koriongonadotropin

Liksom alla humana hormoner kan nivån av humant koriongonadotropin bero på olika faktorer. Så testresultatet påverkas av om en kvinna tar droger som innehåller humant gonadotropin genom munnen.

I regel ordineras sådana läkemedel till kvinnor med infertilitet, såväl som under perioden då förberedelser för IVF pågår för att öka hormonnivån.

I sällsynta fall tas sådana läkemedel om det finns risk för missfall. I vilket fall som helst, om en kvinna använder sådana mediciner, måste du varna läkaren om detta innan du gör några mätningar och analyser..

Att ta en mängd olika läkemedel är många kvinnor intresserade av om de kan påverka nivåerna av detta hormon. Till exempel frågas det ofta om Dufaston påverkar hCG-nivåerna. Enligt experter kan Duphaston påverka nivån av detta hormon något, eftersom detta läkemedel kontrollerar nivån av progesteron. Men om normerna för hCG inte överensstämmer, kan detta inte tillskrivas effekten av läkemedlet, eftersom vi kan prata om ett patologiskt tillstånd.

Hormonala läkemedel, vars aktiva komponent är humant koriongonadotropin, är Profazi, Pregnil, Humegon, Horagon, Choriogonin, Menogon. De återställer ägglossningsprocessen, aktiverar den hormonella aktiviteten hos corpus luteum. Vid vilken storlek på follikeln injektionen ges, bestämmer läkaren.

Ursprungligen utförs forskning om hormoner, deras frekvens hos kvinnor och avvikelser. Om det finns vissa avvikelser, i synnerhet är progesteron under det normala, vad detta betyder, kommer läkaren att förklara under konsultationen och förskriva en specifik behandling.

För att stimulera ägglossningen ordineras vid behov injektioner av hCG från 5000 till 10000 IE för att upprätthålla graviditeten - från 1000 till 3000 IE. Individuellt dosval är viktigt. Om en injektion utfördes 10.000, när ägglossningen, om en injektion gjordes 5000, efter hur mycket ägglossning, kommer specialisten att förklara.

För närvarande används humant koriongonadotropin också av idrottare, eftersom testosteron under sitt inflytande ökar i den manliga kroppen.

Falskt positivt testresultat

De som är intresserade av hur länge graviditetstestet för detta hormon visar, bör noteras att i vissa situationer kan testerna vara falskt positiva..

Detta händer i följande fall:

 • Vissa experter säger att när du tar p-piller kan hormonnivåerna öka. Det finns dock inga bevis för att preventivmedel påverkar hCG..
 • Som regel minskar hormonnivån efter förlossning eller abort i sju dagar. I vissa fall väntar läkaren 42 dagar, varefter testerna tas, och han kan ställa en diagnos. Om analysen visar att hCG inte har minskat eller ökat, kan vi prata om en trofoblastisk tumör.
 • Nivån kan förbli förhöjd med manifestationen av metastaser av korionikarcinom, cystisk drift.
 • Andra tumörer kan också utvecklas från embryonala vävnader, men de ökar sällan hormonnivån. Därför, i närvaro av utbildning i hjärnan, magen, lungorna och en hög nivå av koriongonadotropin, finns det en misstanke om trofoblastiska tumörer med metastaser..

Således bör hCG-index hos icke-gravida kvinnor inte vara högre än de som är normala. Normen för hCG hos icke-gravida kvinnor är från 0 till 5. Nivån av detta hormon hos en icke-gravid kvinna kan vara högre under de första dagarna efter en abort, samtidigt som man tar vissa mediciner, liksom med utvecklingen av vissa patologiska tillstånd..

HCG-immunitet

I sällsynta fall (enheter) i den kvinnliga kroppen produceras antikroppar mot korionhormon. De är ett hinder för den normala fästningen av ett befruktat ägg i livmodern och dess efterföljande utveckling..

Därför, om graviditeten i två eller flera fall slutade i ett spontant missfall, är det viktigt att genomföra en analys för att bestämma antikroppar mot hCG och ta reda på om det finns vissa avvikelser. Om resultatet är positivt ges behandling under första trimestern.

Kvinnan ordineras glukokortikoider och hepariner med låg molekylvikt. Det är dock viktigt att tänka på att organismer som producerar antikroppar mot hCG är sällsynta. I avsaknad av graviditet måste du därför gå igenom alla studier och utesluta påverkan av andra faktorer på kvinnors och mäns hälsa..

Slutsatser

Således är analysen för hCG en mycket viktig studie under födelseperioden. Det är helt förståeligt att patienter har många frågor efter att ha fått forskningsresultat. Till exempel, varför hCG växer, men inte fördubblas, hur man korrekt dechiffrerar hCG enligt DPO, etc., påverkar myom hormonnivån etc. Du måste fråga en gynekolog om allt, som hjälper till att dechiffrera analyserna och ge omfattande svar på alla frågor.