Vad betyder MPV i ett blodprov?

Många människor är intresserade av vad MPV betyder i ett blodprov. Dess värde visar trombocytinnehållet, vars nivå spelar en viktig roll vid olika tillstånd eller skador som åtföljs av blodförlust. Om indikatorerna minskar eller ökar, indikerar detta någon process som inte är karakteristisk för en frisk människas kropp..

En person kan inte överleva utan blodproppar, och denna funktion tillhandahålls av blodplättar. Man behöver bara skada sig, och kroppens egen "ambulans" rusar för att eliminera blödning: blodplättar, klibbar ihop, stänger kärlväggen. En koagel, kallad tromb, bildas som stoppar blödningen..

Grundläggande koncept

Förkortningen MPV i blodprovet avser det genomsnittliga antalet blodplättar. Det faktum att denna indikator sänks kan gissas utan en laboratorieundersökning, om en person ofta och utan anledning får blåmärken, näsblod och blödande tandkött. Dessa fakta kommer också att berätta för specialisten som granskar blodprovet om organsjukdomar..

Med brist på viktiga element i blodet (trombocytopeni) provoseras virus- och bakteriesjukdomar, liksom vissa problem med benmärgen. Om det finns en komplikation av motsatt natur, det vill säga trombocytos, kommer detta också att orsaka ett antal signifikanta störningar.

Lite om blodplättar

Blodplättar är bland elementen i blodet och är i huvudsak ingående delar av cytoplasman, där det inte finns någon kärna. Dessa komponenter bildas i benmärgen. En del av dem ligger i mjälten, medan den andra går in i blodomloppet. I genomsnitt är deras livsaktivitet tio dagar..

Blodplättar utför följande funktioner:

 • vid kärlskador förhindrar de stor blodförlust; denna funktion realiseras på grund av elementens förmåga att ömsesidigt hålla ihop och fästa vid kärlväggen;
 • har möjlighet att aktivera produktionen av kollagenceller, som är involverade i regenereringsprocesserna med defekter i kärlets integritet;
 • förstärkning av cellmembran så att patogena mikroorganismer inte kan tränga in.

En viktig indikator på graden av blodplättar är deras genomsnittliga volym. Om du frågar din läkare vad MPV är i ett blodprov kommer han att indikera trombocytindex. Det är en indikator på mognaden hos dessa blodkroppar..

När det biologiska materialet tas, undersöks det med hjälp av hematologiska analysatorer. De representerar en kurva som karakteriserar plattornas volymfördelning. När histogrammet flyttas till höger kan man bedöma det dominerande antalet omogna former. När du flyttar åt vänster noteras en stor volym gamla celler.

Studie av trombocytindex

Studien av MPV i ett blodprov är av stor betydelse för studien av människokroppens hematopoetiska funktion. Inte bara dess funktion beror på dess kvalitativa implementering utan på patientens liv som helhet. Om trombocytindexvärdena ändras blir det möjligt att identifiera olika patologier. Det är nödvändigt att fastställa orsaken och omedelbart börja behandlingen.

Analys av MPV i blod krävs en gång per år hos vuxna, två gånger per år hos barn.

Insamling av blod för forskning utförs från ett finger. Vätskan måste sedan undersökas i mikroskop. Det som är speciellt med denna analys ligger i det faktum att materialet måste studeras under de första två timmarna efter blodprovtagningen. Om tidskraven inte är uppfyllda ändras indikatorerna och som en följd görs en felaktig diagnos..

Avvikelser från normen

Om MPV är förhöjt i blodprovet innebär detta en ökning av blodviskositeten och en ökad risk för blodproppar. Om patienten har samtidigt sjukdomar utgör denna process en risk inte bara med utvecklingen av komplikationer utan också med ett dödligt utfall..

En minskning av MPV i blodprovet ökar risken för allvarlig blodförlust även vid mindre skador eller skador. MPV är i alla fall bevis på närvaron eller frånvaron av patologier, vars behandling är nödvändig för en person.

Normala indikatorer

För att avgöra om det genomsnittliga antalet trombocyter MPV motsvarar normen måste de erhållna uppgifterna korreleras med specifika värden. De finns i alla laboratorier. Vid avkodning av ett blodprov för MPV är normen för en frisk vuxen en trombocytvolym på 7 till 12 femtoliter..

Samtidigt finns det också naturliga faktorer som kan påverka forskningsindikatorerna. Dessa inkluderar:

 • patientens ålderskategori;
 • en kvinna har menstruationsblödning;
 • användningen av vissa läkemedel;
 • gestationsålder.

Frågan uppstår om vad som ska anses vara normen hos kvinnor? Transkriptioner av blodprover MPV, till exempel hos en gravid kvinna, kan visa ett genomsnittligt antal blodplättar mindre än normala värden, men oftast är det omöjligt att prata om några patologier. Samtidigt krävs dock noggrann övervakning av graviditetsförloppet. I vissa fall kan en allvarlig minskning av indikatorerna indikera ett hot om missfall..

För olika kategorier av patienter anses följande värden vara normala:

 • barns ålder från födseln till tolv månader - från 7 till 7,9 femtoliter;
 • från tolv månader till fem år - från 8 till 8,8 femtoliters;
 • patienter från fem till sextiofem år - från 7,5 till 11 femtoliter;
 • efter sextiofem år - från 10 till 12 femtoliter.

Ökad prestanda

Med en ökning av den genomsnittliga volymen blodplättar i ett blodprov ställer patienten en naturlig fråga om vad MPV betyder i ett blodprov och hur man hanterar det. En ökning av MPV kan observeras i två fall: under vissa fysiologiska förhållanden och när en patologisk process inträffar.

De första är:

 • för mycket menstruationsblödning
 • egenskaper hos barns hematopoetiska funktion;
 • användning av ett antal läkemedel.

Den patologiska processen kan inträffa i följande fall:

 • kirurgiskt ingrepp;
 • skada;
 • patienten har blödning av olika ursprung.

Orsaker till ökningen

De främsta orsakerna till ökningen av MPV-indikatorer i blodprovet är utvecklingen av sådana patologier:

 • trombocytopeni;
 • erytremi;
 • idiopatisk trombocytopen purpura;
 • diabetes mellitus;
 • defekter i sköldkörtelns funktion;
 • spleektomi;
 • May-Hegglin anomalier;
 • blod cancer;
 • cellpatologier.

Även med en ökning av trombocytindex ökar mjälten i storlek på grund av påverkan av olika faktorer. En annan omständighet som påverkar är alkoholism.

Åtgärder när indikatorerna ökar

Om en ökning av den genomsnittliga volymen av blodplättar observeras vid avkodningen av ett blodprov för MPV, krävs en sökning efter grundorsaken. Med sitt fysiologiska ursprung och samband med de fenomen som är karakteristiska för människor krävs inga speciella åtgärder.

Om det finns en patologisk process krävs terapi inom två huvudområden:

 1. Användningen av läkemedel som gör blodet tunnare. De är nödvändiga för att normalisera dess naturliga densitet och minska stress på hjärtmuskeln..
 2. Hormonbehandling. Krävs för att återställa den normala processen för trombocytbildning. Behandlingsprocessen utförs under strikt övervakning av specialister. Du bör inte välja dina egna läkemedel, för om de inte doseras ordentligt kan komplikationer och biverkningar utvecklas.

Minskad prestanda

Trombocytindex kan inte bara öka utan också minska. De främsta orsakerna som påverkar nedgraderingen:

 • levercirros;
 • ett antal ärftliga sjukdomar;
 • splenomegali;
 • anemi av olika ursprung;
 • onkologiska sjukdomar: leukemi, sarkom;
 • inflammatoriska processer;
 • njurpatologi;
 • hypoproteinemia;
 • autoimmuna sjukdomar;
 • defekter i sköldkörtelns funktion;
 • hjärtmuskelinfarkt.

Dessutom minskar den genomsnittliga trombocytvolymen med användning av ett antal mediciner och under graviditeten. Endast specialister kan fastställa orsakerna till minskningen av den genomsnittliga volymen, baserat på en allmän studie, som inte bara inkluderar ett blodprov för MPV utan också upprättandet av klagomål, undersökning, i vissa fall - genomförandet av ytterligare diagnostiska procedurer.

Förebyggande åtgärder

För att återställa MPV och genomsnittlig trombocytvolym till normala värden måste vissa förebyggande åtgärder vidtas..

 • i närvaro av kroniska sjukdomar är det nödvändigt att studera trombocytindex åtminstone en gång under en trimester;
 • noggrant välja läkemedel för behandling av patologier av viralt ursprung; vissa läkemedel kan påverka MPV-värden och trombocytbildning negativt;
 • kontrollera kosten, ersätta animaliskt fett med vegetabiliskt fett, laga fisk, kalkon eller kaninkött istället för fett kött;
 • följ rätt dricksregime, det vill säga dricka vatten i tillräckliga mängder.

Signaler för att träffa en läkare

Förutom de viktigaste förebyggande manipulationerna måste du konsultera en läkare om patienten har:

 • vikten sjunker kraftigt;
 • personen känner permanent trötthet;
 • frekventa näsblod noteras;
 • hälsan försämras plötsligt;
 • hypertoni och takykardi diagnostiseras;
 • färg på slemhinnor och hudförändringar;
 • hematom uppträder utan någon särskild anledning.

Varje antal blodplättar indikerar en persons hälsotillstånd. Tack vare studien av trombocytindex är det möjligt att identifiera patologiska faktorer i tid och börja behandla dem. I vissa fall manifesterar sig de tidiga stadierna av sjukdomen inte på något sätt, varför analysen av volymen av blodplättar gör det möjligt att inte starta patologin.

Alla bör vara mycket uppmärksamma på sin hälsa. Genomgå regelbundet undersökningar, om några avvikelser upptäcks, är det nödvändigt att besöka en läkare som ordinerar behandlingen utan att misslyckas. Det tar inte för lång tid, men det kommer att undvika allvarliga konsekvenser. Varje sjukdom är lättare att förebygga än att bota senare.

Vi tittade på MPV i blodprovet och frekvensen. Vad är det nu känt.

MPV i ett blodprov: vad är det, normen hos vuxna

Beteckningen MPV (förkortad från engelska "betyder trombocytvolym" - genomsnittlig trombocytvolym) är en indikator på trombocytmognad. Åldern på en cell kan uppskattas av dess storlek. Ju större det är, desto yngre är det. Detta betyder att ju större trombocytvolym, desto högre koagulationsaktivitet. MPV är en morfologisk egenskap hos trombocyter.

Blodplättar (blodplättar) är blodkroppar som inte har en kärna. De är en integrerad del av koagulationssystemet. Blodplättlänken är ansvarig för bildandet av en blodpropp.

Denna indikator undersöks tillsammans med andra egenskaper. Ett kliniskt hematologiskt test gör att du kan bedöma hälsotillståndet samt bekräfta eller utesluta en preliminär diagnos.

Den första kliniska hematologiska studien tilldelas nyfödda på sjukhuset. När barnet utvecklas rekommenderas det att hantera det regelbundet på ett planerat sätt. Vid sjukdom bedöms blodet nödvändigtvis i den akuta fasen och under återhämtningsperioden. Denna åtgärd är allmänt accepterad. Hematologiska studier möjliggör snabb identifiering av olika sjukdomar i den hematopoetiska länken.

Patienthanteringstaktiken beror på den etiologiska faktorn som orsakade förändringen av MPV-nivån..

Ett detaljerat blodprov innehåller följande indikatorer:

 1. Hemoglobin (HGB).
 2. Röda blodkroppar (RBC).
 3. Leukocyter (WBC).
 4. Blodplättar (PLT).
 5. Leukocytformel: eosinofiler (EO), monocyter (MONO), neutrofila granulocyter (NEUT), lymfocyter (LYMPH), basofiler (BASO).
 6. Erytrocytsedimentationshastigheten (ESR, ESR).
 7. Trombocytindex: genomsnittlig trombocytvolym (MPV), trombocytfördelningsbredd efter volym (PDW).
 8. Erytrocytindex: genomsnittlig erytrocytvolym (MCV), genomsnittlig erytrocythemoglobin (MCH), genomsnittlig erytrocythemoglobinkoncentration (MCHC), distributionsbredd för röda blodkroppar (RDW-CV).
 9. Trombokrit (PCT).
 10. Hematokrit (HCT).

Trombocytantal och MPV ska bedömas hos gravida kvinnor och hos patienter med hög blödningsrisk.

Blodplättar: typer och funktioner

Trombocyter (PLT, trombocyter) är blodceller med liten diameter som är en integrerad komponent i koagulationssystemet.

Blodplättar utför följande funktioner:

 1. Bildning av en koagel, den primära pluggen som slutar blöda.
 2. Tillhandahålla ett område för passage av fibrinolysreaktioner.
 3. Regenerering av skadade vävnader. De utsöndrar blodplättar liksom andra endoteltillväxtfaktorer som är ansvariga för vävnadsläkning.
 4. Transport av immunkomplex.

Det finns 5 former av blodplättar, som skiljer sig åt i mognad och funktion:

 • ung;
 • mogna;
 • gammal;
 • former av irritation;
 • degenerativa.

Blodplättar syntetiseras i megakaryocytisk härstamning i benmärgen. Deras föregångare är megakaryocyter. Efter ytterligare differentiering kommer trombocyterna in i blodomloppet. De flesta av dem cirkulerar här. I sitt utseende liknar de en skiva eller platta. Denna cellpopulation har ingen kärna. Deras förväntade livslängd överstiger inte tio dagar..

Blodplättar innehåller granuler med biologiskt aktiva substanser. De representeras av speciella peptider som är involverade i processerna för plasmakoagulation, immunsvar och regenerering. Granuler innehåller också hydrolytiska enzymer.

När ett kärl skadas aktiveras trombocyter genom att ändra form - de plattar ut och frigör pseudopodia (långa processer). På grund av lim-aggregeringsfunktionen vidhäftar dessa celler skadade områden i kärlet och bildar en blodpropp.

Det normala antalet blodplättar är 180-360 × 109 / l. En fysiologisk ökning av antalet observeras när de befinner sig i höga bergsområden, under den kalla årstiden, efter skador, kärlolyckor och även under tung fysisk ansträngning. Fysiologisk minskning av mängden PLT noteras hos kvinnor före och under menstruationsblödning. Fysiologisk trombocytopeni observeras också hos gravida kvinnor..

Om balansen mellan PLT-bildning och nedbrytning är obalanserad ökar risken för blodproppar eller blödningar.

Trombocytos kan leda till utvecklingen av följande tillstånd:

 • lungemboli;
 • akut kränkning av hjärncirkulationen
 • akut koronarsyndrom (hjärtinfarkt)
 • ischemi i olika organ på grund av blockering av de stora kärlen.

Trombocytopeni ökar risken för blödning, vilket också medför en potentiell risk för patientens liv.

Mängden PLT beräknas av en automatisk hematologianalysator (AGA). Ibland räknas antalet formade element manuellt. AGA beräknar också alla nödvändiga trombocytindex.

Antalet PLT och MPV är en indikator på koagulationssystemets prestanda. För en mer detaljerad studie av överträdelser utförs ett koagulogram.

Beredning och leverans av ett blodprov

Allmänna kliniska och biokemiska tester tas på morgonen på fastande mage. Ingen speciell utbildning krävs. Den sista måltiden bör äga rum 10-12 timmar innan provet tas. Under 1-2 dagar rekommenderas att man avstår från fet mat, alkohol samt användning av läkemedel som påverkar hematologiska parametrar. Om det är omöjligt att avbryta behandlingen är det nödvändigt att meddela laboratorieanställda om detta.

Ingen rökning på studiens dag. Det är viktigt att undvika stress innan du tar testet..

Materialet för det hematologiska testet kan vara kapillärt eller venöst blod. Bedöm MPV inom 2-3 timmar efter provtagningen. Senare forskning kan leda till falska resultat.

MPV i ett blodprov: transkription, normer hos kvinnor och män

Blodplättindex gör att du kan bedöma funktionen hos det hematopoetiska systemet och koagulationssystemet. Vid bedömning av MPV kan en ökad tendens till trombocytaggregation, trombos, tromboembolism detekteras. MPV-indikatorn är också en markör för myeloproliferativa sjukdomar i den megakaryocytiska benmärgslinjen..

MPV är en markör för ett antal allvarliga sjukdomar. Vid avvikelse från normen kan ytterligare studier ordineras: allmän urinanalys, biokemiskt blodprov, koagulogram.

Normen hos vuxna (både kvinnor och män) är 6,0-13,0 fl.

MPV-hastighet hos barn:

 • upp till 1 år: 7,0-7,9 fl;
 • 1-5 år: 8,0-8,8 fl.
 • 5-18 år: 6,0-13,0 fl.

Ett högt MPV-index indikerar en hög andel stora blodplättar, en låg - en övervägande av små celler.

Avvikelser från normen

Om MPV i blodprovet är förhöjt kan följande sjukdomar / tillstånd vara orsaken:

 • trombocytopeni av olika ursprung;
 • sköldkörtelns hypofunktion;
 • myeloproliferativa sjukdomar av den megakaryocytiska hematopoetiska härstamningen;
 • svikt i trombocytopoies på grund av brist på cyanokobalamin eller folsyra;
 • splenektomi;
 • rökning i kombination med vaskulär ateroskleros;
 • graviditet med preeklampsi;
 • infektionssjukdomar;
 • idiopatisk trombocytopen purpura;
 • Bernard-Soulier syndrom;
 • May-Hegglin anomali;
 • posthemorragisk anemi;
 • maligna tumörer;
 • systemiska inflammatoriska processer.

En ökning av MPV observeras också med alkoholmissbruk och med användning av vissa droger (till exempel kombinerade orala preventivmedel). En liten ökning av MPV observeras hos äldre människor.

Om MPV i blodprovet är lågt kan detta indikera följande tillstånd:

 • hypoplasi av den megakaryocytiska benmärgslinjen;
 • hypoplastisk anemi;
 • behandling med cytostatika;
 • autoimmun trombocytopeni;
 • ärftliga former av trombocytopeni;
 • Wiskott-Aldrich syndrom.

En kraftig minskning av PLT och MPV hos gravida kvinnor innebär en hög risk för missfall.

Vad ska jag göra om MPV är högre eller lägre än normalt?

MPV är en markör för ett antal allvarliga sjukdomar. Vid avvikelse från normen kan ytterligare studier ordineras: allmän urinanalys, biokemiskt blodprov, koagulogram. Om man misstänker en myeloproliferativ process görs en benmärgsbiopsi. Patienthanteringstaktiken beror på den etiologiska faktorn som orsakade förändringen av MPV-nivån..

Självmedicinering är i det här fallet extremt farligt, eftersom vissa sjukdomar utvecklas snabbt och utgör en livsfara. Okontrollerad användning av läkemedel kan försämra patientens tillstånd.

För att förhindra dysfunktion i koagulationssystemet bör du:

 • regelbundet genomgår förebyggande undersökningar;
 • rationellt använda läkemedel som påverkar det hematopoetiska systemet;
 • äta rätt, undvik missbruk av fet mat;
 • följ rätt dricksregim.

Om balansen mellan PLT-bildning och nedbrytning är obalanserad ökar risken för blodproppar eller blödningar.

Ett blodprov för MPV tas i kombination med andra hematologiska parametrar. Trombokrit och andra koagulationsfaktorer måste undersökas med avseende på följande symtom:

 • arteriell hypertoni;
 • dyspné
 • frekvent näsa och tandkött
 • utseendet på hematom efter mindre mekanisk stress.

Ett tidigt besök hos en läkare förhindrar utvecklingen av allvarliga former av sjukdomar. Ett hematologitest för vuxna bör utföras minst en gång om året. Barn uppmuntras att utvärdera blod två gånger om året..

Video

Vi erbjuder dig att titta på en video om artikeln

Genomsnittlig trombocytvolym

Det genomsnittliga antalet blodplättar är en del av ett detaljerat blodprov, vilket indikerar mognaden hos små, röda blodplättar. Det är karakteristiskt att gamla partiklar minskar i volym, medan unga tvärtom ökar i storlek. Det bör noteras att livslängden för sådana formade delar av den huvudsakliga biologiska vätskan är högst 10 dagar..

Nivån av sådana ämnen kan minskas eller ökas - varje avvikelse från normen indikerar förloppet för någon sjukdom. Det finns dock flera fysiologiska tillstånd som leder till en förändring av normala värden..

Både för lågt och mycket högt antal blodplättar har sina egna kliniska manifestationer. De viktigaste tecknen anses vara svaghet och nedsatt prestanda, kraftig livmoder eller näsblod, liksom uppkomsten av blåmärken även med minsta tryck på huden.

Den genomsnittliga trombocytvolymen mpv bestäms endast av resultaten från ett generellt kliniskt blodprov. För att fastställa källorna till avvikelse kan det dock krävas ytterligare diagnostiska åtgärder..

Korrigering av innehållet i små blodplättar utförs endast under behandlingen av den underliggande sjukdomen. Värden som är mindre eller mer än normen är farliga för människolivet..

Indikatorer för normen

Den genomsnittliga trombocytvolymen är normen, mätt i femtoliter. Giltiga värden varierar från 7,5 till 10 fl, men parametrarna kan skilja sig något beroende på personens ålder.

Spädbarn upp till 1 månad

Män och kvinnor i alla åldrar

Indikatorer kan också förändras beroende på graden av laboratorieutrustning och kvaliteten på studien. En detaljerad avkodning av resultaten behandlas av hematologen, som överför informationen till den behandlande läkaren.

Den genomsnittliga volymen blodplättar i blodet bestäms för:

 • utvärdering av trombocytaktivitet;
 • uppnå en koncentrationsnivå av biologiska ämnen med hög aktivitet;
 • bestämning av tendensen hos sådana celler att fästa;
 • upptäcka förändring före aggregering.

Ofta visar ett blodprov att det genomsnittliga antalet blodplättar är högre, och om avvikelsen från normen är obetydlig, anses detta vara ett helt acceptabelt tillstånd..

Orsaker till avvikelser

Som nämnts ovan främjas oftast en förändring av de tillåtna värdena genom en patologisk process. Till exempel, om den genomsnittliga trombocytvolymen ökas, indikerar detta snabb blodpropp och höga risker för blodproppar..

En sådan överträdelse utvecklas i följande fall:

 • posthemorragisk anemi;
 • talassemi;
 • kollagenoser;
 • trombocytopen purpura;
 • diabetes;
 • dysfunktion i sköldkörteln;
 • brist på mjälte;
 • bakterieinfektioner;
 • May-Hegglin anomali;
 • Hypotyreos;
 • tuberkulos;
 • sarkoidos
 • amyloidos
 • trombocytodystrofi av Bernard-Soulier.

En långvarig missbruk av att dricka alkohol och röka cigaretter är också en negativ källa. Det anses vara helt normalt att trombocytvolymen hos ett barn är över normal. Detta beror på cirkulationssystemets inte helt justerade arbete..

När den genomsnittliga volymen trombocyter sänks, talar de om hämning av blodets förmåga att koagulera. Detta ökar risken för blödning och kännetecknas av långvarig sårläkning. Anledningarna till denna avvikelse:

 • splenomegali - en onormalt förstorad mjälte;
 • aplastisk eller megaloblastisk anemi;
 • Wiskott-Aldrich syndrom;
 • levercirros;
 • leukemi;
 • HIV-infektion;
 • benmärgsskada;
 • mässling;
 • artrit;
 • uremi;
 • strålsjuka;
 • autoimmuna sjukdomar;
 • DIC-syndrom;
 • onkopatologi;
 • hjärtinfarkt;
 • myelodysplastiskt syndrom.

Samtidigt kan normen hos kvinnor sänkas under menstruationen eller under födelseperioden..

Låg absolut cellvolym har också en läkemedelsetiologi.

Irrationell användning av följande läkemedel är förknippad med hämning av trombocytesyntes:

 • "Analgin";
 • "Reopirin";
 • "Aspirin";
 • Vinblastine;
 • "Biseptol";
 • "Levomycetin";
 • Vincristine;
 • olika sulfonamider.

Symtom

Den genomsnittliga trombocytvolymen, eller snarare, avvikelsen från normala parametrar, har sina egna kliniska manifestationer. Problemet är dock att alla störningar kan vara helt asymptomatiska eller att de kliniska manifestationerna är så milda att de går obemärkt förbi..

Om den genomsnittliga trombocytvolymen ökas kan följande symtom uppträda:

 • blödande tandkött;
 • lätt blåmärken som inte försvinner på länge;
 • näsblödningar;
 • alltför rik menstruation hos kvinnliga representanter;
 • kliande hud;
 • svaghet och trötthet;
 • konstant sömnighet
 • synproblem.

När trombocytantalet är under normalt kommer symtomen att inkludera:

 • blödning i näthinnan;
 • bildandet av hematom;
 • frekventa näsblod
 • uppkomsten av subkutan blödning.

Förutom ovanstående tecken är det nödvändigt att söka medicinsk hjälp så snart som möjligt i följande situationer:

 • en kraftig minskning av kroppsvikt
 • extrem trötthet (i en sådan utsträckning att en person inte kan gå ut ur sängen);
 • ihållande näsblod;
 • högt blodtryck
 • ökad hjärtrytm;
 • hudens cyanos och överdriven blekhet i slemhinnorna.

Sådana symtom är vanliga för en vuxen och ett barn..

Diagnostik

Blod för allmän klinisk analys för den genomsnittliga trombocytvolymen tas antingen från ett finger eller från en ven. En förutsättning är att genomföra ett liknande laboratorietest på fastande mage..

Resultaten erhålls med hjälp av hematologianalysatorer: de ritar en specifik kurva som visar fördelningen av små blodplättar i volym.

Om histogrammet förskjuts till höger, råder omogna celler i människans blod, och om det finns många gamla blodplättar observeras en förskjutning åt vänster. Så här dekrypterar en hematolog data när mpv ökas eller minskas..

I situationer där resultaten av ett blodprov - den genomsnittliga volymen av blodplättar ökas eller minskas, det vill säga avvikelser, är det nödvändigt att ta reda på orsaken till deras förekomst.

Detta kräver en omfattande undersökning av patienten samt genomförande av primära diagnostiska åtgärder:

 • studien av medicinsk historia - kommer att indikera en sjukdomsprovokatör;
 • insamling och analys av en livshistoria - det är mycket viktigt att informera läkaren om att ta mediciner;
 • en grundlig fysisk undersökning av patienten;
 • detaljerad förhör av patienten för att sammanställa en fullständig symptomatisk bild.

Ytterligare åtgärder är: biokemiska och detaljerade blodprover, specifika instrumentella förfaranden och konsultationer av läkare från olika medicinska områden.

Behandling

Högt eller lågt genomsnittligt antal blodplättar bör korrigeras eftersom det ändå utgör ett hot mot människolivet.

Först och främst är det nödvändigt att starta behandling av den underliggande sjukdomen med konservativa eller kirurgiska metoder..

För att normalisera den beskrivna parametern, använd:

 • läkemedel, till exempel antikoagulantia, blodplättmedel och vitamin-mineralkomplex;
 • dietterapi (om volymen höjs, är menyn berikad med produkter som tunnar blodet, och om det sänks - med ingredienser med högt järninnehåll);
 • trombocyttransfusion;
 • intravenös administrering av immunglobuliner.

Det är inte heller förbjudet att använda folkmedicin, men bara efter föregående samråd med den behandlande läkaren.

Möjliga komplikationer

En ökning av den genomsnittliga volymen av blodplättar är fylld med:

 • blodproppar;
 • blockering av vitala kärl;
 • hjärninfarkt;
 • spontan abort.

En signifikant minskning av den beskrivna parametern resulterar i:

 • till massiv blodförlust
 • till inre blödningar
 • till blödningar i hjärnan;
 • synförlust.

Förebyggande och prognos

Det är möjligt att förhindra fluktuationer i den genomsnittliga volymen av små blodplättar genom att följa flera enkla förebyggande rekommendationer, nämligen:

 • fullständig avstötning av alkohol och nikotin;
 • undvika att kemikalier och gifter tränger in i kroppen;
 • undvikande av strålning
 • hälsosam och näringsrik mat;
 • adekvat användning av läkemedel med strikt efterlevnad av läkarens regler;
 • upprätthålla en aktiv livsstil;
 • regelbunden genomgång av en omfattande undersökning i en medicinsk institution med besök hos alla specialister.

Prognosen beror helt på den faktor som framkallade en eller annan avvikelse från normen. Patienter måste komma ihåg att, förutom de ovanstående konsekvenserna, har varje basisk sjukdom ett antal egna komplikationer, som ofta slutar med döden..

Vad betyder förhöjd och minskad MPV i ett blodprov?

Ett fullständigt blodtal är ett av de vanligaste laboratorietesterna. Det låter dig diagnostisera många smittsamma tillstånd och allvarliga sjukdomar.

En person som misstänker att de har en blödningsstörning bör också studera MPV-poängen..

Vad är blodmorfologi och MPV

Morfologi är det viktigaste diagnostiska blodprovet, som består i den kvantitativa och kvalitativa bedömningen av blodkomponenter.

Under denna studie bestäms parametrar:

 • erytrocyter (inklusive retikulocyter, dvs. omogna former)
 • hemoglobin
 • leukocyter, inklusive: granulocyter, lymfocyter, monocyter och NK-celler
 • trombocyter och MPV

MPV är den genomsnittliga plasmavolymen. Dessa är långsträckta, icke-nukleära celler som är ansvariga för blodproppsprocesser. Denna siffra indikerar storleken på de flesta blodplättar som finns i plasma. Om det avviker från normen kan det vara ett tecken på olika sjukdomar..

Vem ska kontrollera MPV-nivå

Ett fullständigt blodtal är en av de vanligaste testerna som ordineras för att utesluta olika sjukdomar eller ta reda på orsakerna till dem..

MPV-indikatorn (liksom andra blodplättrelaterade studier) bör utvärderas hos personer som:

 • upplever frekventa näsblod
 • har långvarig blödning varje månad
 • har problem med att läka mindre hudskärningar
 • utsatta för blåmärken och blåmärken
 • har petechiae på huden eller slemhinnorna
 • märkte blod i avföringen
 • genomgick operation
 • har kronisk lever- eller njursjukdom
 • lider av sjukdomar i hjärt-kärlsystemet
 • har använt hormonellt preventivmedel i många år
 • ta antikoagulantia

Hur man förbereder sig för MPV-morfologi och undersökning

Studien av MPV-parametern utförs tillsammans med morfologin. Man bör komma ihåg att de flesta laboratorietester utförs på fastande mage. Laboratorieassistenten hämtar blod från en ven och resultaten finns oftast samma dag.

Morfologi - MPV-normer hos vuxna och barn

Rätt MPV-värde för vuxna och barn under det första levnadsåret är 9-12,6 μm 3. Normer för nyfödda är 7-12 mikron 3.

För låg MPV

Ett MPV-värde som är för lågt innebär att blodplättarna i blodet är mindre än normala blodplättar. Detta kan bero på ineffektiv produktion av dem i benmärgen..

Denna situation inträffar som ett resultat av:

 • aplastisk anemi
 • myelosuppression (undertryckande av benmärgsfunktion - till exempel efter kemoterapi)
 • sjukdomar associerade med utarmning av benmärg

En minskning av MPV kan också indikera:

 • brist på B-vitaminer (särskilt folsyra)
 • tar vissa mediciner (såsom antibiotika)
 • leukemi

För hög MPV

En förhöjd MPV indikerar att för stora blodplättar frigörs från benmärgen. Detta inträffar särskilt som ett resultat av:

 • brist på vitamin B12 och folsyra
 • tyrotoxicos
 • massiva blödningar
 • leukemi
 • akuta inflammatoriska processer
 • kronisk pankreatit
 • trombocytopeni

Vilka indikatorer för att kontrollera om MPV är utom normen

MPV-parametern är användbar vid diagnos av olika sjukdomar som påverkar systemet som är ansvarigt för blodkoagulation. Det är dock viktigt att komma ihåg att MPV inte är det enda måttet på dessa processer..

Det måste analyseras tillsammans med andra indikatorer relaterade till blodkroppar:

 • PDW - nivån av trombocytanisocytos; informerar om andelen blodplättar som avviker från resten i volym;
 • PLT - antalet blodplättar i blodserumet;
 • P-LCR - procent av stora blodplättar.

I de flesta fall, om abnormiteter i blodbilden endast gäller MPV-index och inte andra parametrar, finns det ingen anledning till oro. Dock bör alla avvikelser i morfologi konsulteras med en läkare..

MPV i ett blodprov - vad det är, vad indikatorn säger och hur man korrigerar det?

En av parametrarna som beaktas vid utförande av ett detaljerat blodprov är den genomsnittliga trombocytvolymen. Dessa blodkroppar är direkt involverade i blodkoagulering, vilket säkerställer bildandet av en blodpropp, vilket återställer blodkärlets integritet. Indikatorn betecknas som MPV i blodprovet, men vad det är och vad det är kopplat till är inte klart för patienten.

Vad betyder MPV i blodprov?

Efter att ha sett den okända förkortningen "MPV" i blodprovet, vad det är, vad det undersöks för, vet patienter ofta inte. MPV (genomsnittlig trombocytvolym) - genomsnittlig trombocytvolym. Detta är trombocytindex. Denna indikator är ett kännetecken för graden av mognad hos trombocyter i perifert blod..

Vid beräkning är huvudkriteriet för bedömning trombocytstorleken. Ju yngre cellen desto större är den. Vid mognad observeras en minskning av trombocytvolymen, vilket är förknippat med dess funktionella aktivitet. Utvärdering av trombocytindex hjälper till att bedöma tillståndet för blodkoagulationssystemet, vilket representeras av trombocyter.

MPV i blodprovet - normalt

För att bestämma den genomsnittliga trombocytvolymen, MPV, dras blod från kubitalvenen. CBC upptäcker inte MPV. Det resulterande provet undersöks med användning av den cytometriska fluorescensmetoden. Analysen kräver 5 ml blod. För att studien ska vara informativ utförs den inom två timmar från det att biomaterialprovet erhålls. Resultatet av studien visas i form av ett histogram - en kurva som återspeglar den genomsnittliga volymen blodplättar i analysen.

Hastigheten för denna indikator kan variera i intervallet 7-11 fl. Det bör noteras att den huvudsakliga skillnaden från ett allmänt blodprov, där den totala trombocytvolymen bedöms, i en detaljerad studie med MPV kontrolleras de kvalitativa egenskaperna hos cellerna. Baserat på dess resultat kan man bedöma deras användbarhet. Trombocyternas storlek påverkar direkt deras aktivitet och förmåga att aggregera (fastna), bildandet av en blodpropp.

Genomsnittligt antal blodplättar är normalt hos kvinnor

Efter att ha lärt sig om MPV i ett blodprov, vad det är, är tjejer ofta intresserade av relativa normala värden. Enligt de fastställda normerna bör MPV i blodprovet ligga i intervallet 7-11 fl. Men hos kvinnor är betydande fluktuationer i denna indikator möjliga. Om vi ​​överväger den kvalitativa sammansättningen av trombocyter, då:

 • mogna små celler bör stå för mer än 90% av den totala trombocytmassan;
 • unga - upp till 0,8%;
 • degenerativ - 0,2%;
 • gammal - 5,6%.

Den främsta orsaken är cykliska förändringar i kroppen. De är förknippade med menstruationscykeln. Under menstruationen minskar trombocytkoncentrationen för bättre, obehindrat avlägsnande av endometrieceller från livmoderhålan. Den motsatta situationen observeras i processen att bära en bebis. Ökningen av antalet blodplättar beror på att uteroplacental blodflöde uppträder och kroppens försvar mot blödning.

Genomsnittligt antal blodplättar är normalt hos män

MPV-indikatorn i blodprovet hos män ligger nästan alltid vid normens övre gräns. Detta beror på att blodet förnyas långsammare hos män, varför volymen blodplättar i det är större. Dessutom är män mer mottagliga för skador, oftare engagerade i extrema sporter, vilket leder till höga blödningsrisker. På detta sätt skyddar kroppen sig från blodförlust. Hos män faller den genomsnittliga trombocytvolymen (normal) inte under 10-11 fl.

Genomsnittligt antal blodplättar är normalt hos barn

Enligt observationer från fysiologer, MPV i blodprovet, är normen hos barn mindre viktig än hos vuxna. Dess gränser för spädbarn ligger inom 6,8-11,5 fl. Orsakerna till denna skillnad i värden beror på ofullständig mognad i cirkulationssystemet. Detta måste tas med i beräkningen när testresultaten utvärderas. Avvikelser i det genomsnittliga antalet blodplättar hos barn är sällsynta. Vid 1 års ålder tar MPV-värden upp de värden som fastställts för vuxna. Sex spelar ingen roll..

MPV i blodprovet ökar

När det vid utvärderingen av resultaten av en detaljerad analys avslöjas att den genomsnittliga trombocytvolymen ökas, talar läkare om trombocytos. Detta tillstånd kännetecknas av en signifikant ökning av antalet blodplättar i det cirkulerande blodet. Det finns två typer av trombocytos: relativ - den genomsnittliga volymen av trombocytmassa ökas med 1-2 enheter, kritisk - indikatorn är nästan dubbelt så normal. För att exakt fastställa orsaken till ändringarna utförs omfattande diagnostik.

Den genomsnittliga trombocytvolymen MPV ökas - orsaker

Läkare studerar noggrant resultaten av studien. Efter ett blodprov ökas MPV, vad detta betyder, vad är orsaken - ingen specialist kan omedelbart svara. Det finns många anledningar till att ändra värdena på denna indikator. I de flesta fall relaterar de direkt till blodkoagulationssystemet, blodcirkulationen, men allmänna patologier kan prova en ökning av MPV. Bland de vanligaste faktorerna som orsakar överträdelsen:

 • posthemorragisk anemi;
 • hypertyreoidism;
 • diabetes;
 • preeklampsi;
 • trombocyt purpura;
 • May-Hegglin anomalier;
 • Bernard-Soulier syndrom.

En ökning av MPV-indexvärdena är möjlig efter borttagning av mjälten. Risken för att utveckla patologi ökar hos personer med aterosklerotiska kärlförändringar under rökning. Åldersrelaterade förändringar kan också orsaka en ökning av värdena för denna indikator, eftersom balansen mellan nya celler och döda gamla störs.

MPV ökade - vad man ska göra?

Om en patient har ett ökat genomsnittligt antal blodplättar, försöker läkare initialt fastställa orsaken till abnormiteten. När fenomenet är tillfälligt och fysiologiskt till sin natur krävs inget medicinskt ingripande.

Med en patologisk ökning av MPV-värden utförs terapi i följande två riktningar:

 1. Användning av antikoagulantia för att återställa normal blodkoncentration.
 2. Eliminering av grundorsaken till överträdelsen.

Terapin utförs på ett sjukhus under överinseende av läkare. Med hög MPV i blodprovet, vad är detta fenomen och vad det är förknippat med, hjälper till att bestämma:

 • blodbiokemi;
 • Analys av urin;
 • Ultraljud av bäckenorganen och bukhålan;
 • blodprov för hormoner.

MPV i blodprovet sänks

När resultatet av ett utökat blodprov visar att det genomsnittliga antalet blodplättar är lågt, utvärderar läkarna arbetet i hela det hematopoetiska systemet. Med denna överträdelse finns det ett misslyckande med trombocytmognadsprocessen. Ett stort antal omogna, stora blodplättar finns i blodomloppet.

Detta påverkar blodproppsprocessen negativt. Ett lågt antal blodplättar i genomsnitt ökar risken för blödning, även med minsta skada. Patologi kan vara direkt relaterad till benmärgsarbetet eller vara ett av symtomen på lever- och mjältsjukdomar.

MPV i blodprovet sänks - orsaker

När en patient genomgår ett blodprov sänks MPV, vilket betyder, vilket indikeras av de vanliga frågorna till läkaren. Det är möjligt att fastställa den exakta orsaken till avvikelsen först efter en fullständig undersökning. Bland de möjliga faktorer som orsakar en minskning av MPV bör det noteras:

 • anemi;
 • levercirros;
 • Wiskot-Aldrich syndrom;
 • onkologiska processer i kroppen: lymfom, leukemier, karcinom;
 • autoimmuna patologier - hemorragisk vaskulit, reumatoid artrit;
 • hjärtinfarkt;
 • njure- och urinvägssjukdomar - renal amyloidos, glomerulonefrit;
 • sköldkörtelsjukdomar - hypo- och hypertyreoidism;
 • hypoproteinemia;
 • graviditetsperiod (med risk för missfall eller för tidig födsel).

MPV sänkt - vad man ska göra?

I fallet när den genomsnittliga trombocytvolymen är under normal rekommenderar läkare:

 1. Revidera din livsstil. Eliminering av stressiga situationer, ökad fysisk aktivitet hjälper till att öka antalet blodplättar i blodet, vilket har en positiv effekt på värdet av MPV.
 2. Om överträdelsen är förknippad med ett felaktigt förhållande mellan vissa typer av blodplättar kan systematisk användning av kumulativa antikoagulantia rekommenderas. Dosering, frekvens och varaktighet för antagning ställs in individuellt.

Bland de använda läkemedlen:

 • Warfarin;
 • Sincumar;
 • Fenylin.

MPV i ett blodprov - vad är det??

MPV (förkortat från engelska betyder trombocytvolym, medelvärde trombocytvolym) är beteckningen av trombocytindex, vilket karakteriserar graden av mognad hos trombocyter i perifert blod. Mätningen baseras på att unga celler är större än mogna och åldrade celler. Det finns ett samband mellan trombocyternas storlek och deras funktionella aktivitet, därför karakteriserar index tillståndet för blodkoagulationssystemet, vilket trombocyter representerar.

Bestämning av MPV i ett allmänt blodprov utförs inom två timmar efter provtagning, eftersom resultatet med en senare studie kan förvrängas.

Allmän blodanalys

Ett fullständigt blodtal (CBC, kliniskt blodprov) är ett av de viktigaste och ofta föreskrivna laboratorietesterna. Denna analys gör det möjligt att bedöma kroppens tillstånd som helhet, bekräfta eller utesluta den påstådda diagnosen, att övervaka behandlingsförloppet.

Det första allmänna blodprovet utförs för barn på sjukhuset. När barnet växer upp rekommenderas att det utförs regelbundet under rutinmässiga medicinska undersökningar, vilket gör det möjligt att snabbt identifiera avvikelser (till exempel utvecklingen av järnbristanemi) och vidta nödvändiga åtgärder i tid. För förebyggande ändamål rekommenderas att man gör en fullständig blodräkning för vuxna en gång och för barn två gånger om året.

Ett fullständigt blodantal innefattar bestämning av koncentrationen av hemoglobin, antalet erytrocyter, leukocyter och trombocyter, hematokritnivån, samt erytrocyt- och trombocytindex och erytrocytsedimenteringshastigheten. Ett detaljerat blodprov inkluderar också beräkningen av leukocytformeln, som består i att bestämma procentandelen av olika typer av leukocyter i perifert blod.

Att räkna antalet blodplättar och bestämma MPV är obligatoriskt för kvinnor under graviditeten, liksom för patienter med autoimmuna sjukdomar, åderbråck, leverpatologier etc..

Blodplättar, deras typer och funktioner

Trombocyter (PLT, trombocyter) är blodceller med en diameter på 2-4 mikron, vilket ger blodkoagulering. Trombocyternas funktioner inkluderar angiotrofisk (förmågan att bibehålla strukturen och funktionerna hos mikrokärlens väggar), vidhäftningsaggregering (bildandet av en primär trombocytplugg i skadade blodkärl), trombocyter är också involverade i fibrinolys, upprätthållande av vasospasm och återdragning av blodproppen. Dessa blodkroppar har förmågan att transportera cirkulerande immunkomplex på membranet.

En ökning av MPV kan indikera närvaron av trombocytopeni, myeloproliferativa sjukdomar, post-hemorragisk anemi, hypertyreoidism, diabetes mellitus.

Det finns fem former av blodplättar: unga, mogna, gamla, former av irritation och degenerativa.

Blodplättar, som andra blodkroppar, bildas i benmärgen. Cirka två tredjedelar av det totala antalet blodplättar finns i blodomloppet och en tredjedel i mjälten. Föregångarna till trombocyter är megakaryocyter - jätteceller med en stor kärna, från vilka trombocyter är lossna. Blodplättar är fragment av cytoplasman hos megakaryocyter omgivna av ett membran. De har ingen kärna, deras livslängd är ungefär tio dagar. Trombocytgranulerna innehåller koagulationsfaktorer, serotonin, kalciumjoner, adenosindifosfat, peroxidas, trombocyttillväxtfaktor, von Willebrand-faktor, etc..

Blodplättarna är runda eller ovala. När ett blodkärl skadas aktiveras de, cellerna plattas ut, bildar pseudopodia (långa utväxter) och får förmågan att fästa vid andra blodplättar (aggregering) och det skadade kärlets väggar (vidhäftning). En blodpropp bildas, vilket blockerar det skadade området och därmed stoppar blödningen. Stimulerande medel för trombocytaggregering inkluderar serotonin, trombin, kollagen, adrenalin. I det normala (inaktiva) tillståndet stöder inte trombocytmembranet koagulationsreaktioner. Det finns ett samband mellan trombocyternas storlek och deras funktionella aktivitet, halten av biologiskt aktiva substanser i deras granuler, tendensen till vidhäftning.

Normalt är antalet blodplättar i blodet 180-320 × 109 / l, varierande beroende på säsong och tid på dagen (dagliga fluktuationer kan nå 10%). En fysiologisk ökning av antalet blodplättar i blodet inträffar när man klättrar till en höjd, på vintern, efter skada eller utmattande fysisk aktivitet. Fysiologisk minskning av antalet blodplättar observeras före och under menstruationen (upp till 25-50%), liksom under graviditeten.

En signifikant minskning av MPV i en gravid kvinnas blod indikerar ett hot om missfall.

Om balansen mellan bildning och förstörelse av trombocyter är obalanserad, finns det en tendens till trombbildning eller ökad blödning. Med en ökning av antalet blodplättar och utvecklingen av trombos finns det en risk för lungemboli, stroke, hjärtinfarkt, igensättning av blodkärl i andra organ genom koagulering. En minskning av trombocytantalet leder till blödning och blödning, vilket också kan leda till utveckling av livshotande tillstånd.

Räkningen av blodplättar i blodet utförs med hjälp av en automatisk hematologisk analysator, i vissa fall finns det ett behov av att bestämma antalet blodplättar och deras storlek i färgat blodutstryk under ett mikroskop vid beräkning av leukocytformeln.

Blodplättsindex för det fullständiga blodtalet inkluderar:

 • genomsnittlig trombocytvolym (MPV);
 • trombocytfördelningsbredd i volym (PDW) - en indikator på trombocytanisocytos (beroende på förekomsten av unga eller gamla former i blodet);
 • trombocyt (PCT) - indikerar andelen blodvolym som upptas av blodplättar (beror på det totala antalet blodplättar och MPV-index).

Beredning och leverans av ett allmänt blodprov

För att ta ett generellt blodprov används standardregler för beredning. Blodprovtagning utförs på morgonen på fastande mage. Inför studien bör överdriven fysisk och mental stress undvikas och fet mat bör undvikas. Rök inte innan du donerar blod; i en halvtimme före studien ska patienten ha fullständig vila. Blod för allmän analys kan tas från både ett finger och en ven.

Bestämning av MPV i ett allmänt blodprov utförs inom två timmar efter provtagning, eftersom resultatet med en senare studie kan förvrängas.

En minskning av MPV kan innebära en förstorad mjälte (splenomegali), närvaron av levercirros, hypoproteinemi, njursjukdom, sköldkörtelnormaliteter.

MPV i ett blodprov: transkription, normer hos kvinnor och män

Bestämning av MPV är viktigt för att bedöma kroppens hematopoetiska funktion. Med hjälp av trombocytindex MPV i ett blodprov är det möjligt att avslöja ökad trombocytaggregation, trombos, aktiv blodförlust (om stora trombocyter detekteras hos personer med järnbristanemi). Dessutom fungerar MPV-indikatorn i blodprovet som en ytterligare markör för kroniska myeloproliferativa sjukdomar (närvaron av stora blodplättar i perifert blod).

Normen för MPV hos vuxna är densamma för kvinnor och män och uppgår till 6-13 fl. Hos barn under ett år är normen för MPV 7–7,9 fl, 1–5 år - 8–8,8 fl. För barn över 5 år är samma värden normala som för vuxna.

En förhöjd trombocytantal MPV indikerar närvaron av stora blodplättar i patientens perifera blod. Om MPV i blodprovet är lågt betyder det övervägande av små blodplättar.

När MPV i blodprovet ökar och minskar

En ökning av MPV kan indikera närvaron av trombocytopeni, myeloproliferativa sjukdomar, posthemorragisk anemi, hypertyreoidism, diabetes mellitus, infektiösa och inflammatoriska sjukdomar, neoplasmer, preeklampsi, idiopatisk trombocytopenisk purpura, nedsatt blodplättbildning mot bakgrund av brist på vitamin B i kroppen12 eller folsyra, May-Hegglin anomalier, Bernard-Soulier syndrom. Indexet stiger också efter kirurgisk avlägsnande av mjälten (splenektomi), hos rökningspatienter med aterosklerotiska vaskulära förändringar, med alkoholism och tar vissa mediciner, hos äldre.

Om balansen mellan bildning och förstörelse av trombocyter är obalanserad finns det en tendens till trombos eller ökad blödning.

Vad betyder MPV-minskning?

En minskning av MPV kan betyda en förstorad mjälte (splenomegali), närvaron av levercirros, hypoproteinemi, njursjukdom, sköldkörtelpatologier. Trombocytindex minskar med aplastisk anemi, septisk trombocytopeni, medfödd megakaryocytisk hypoplasi, Wiskott-Aldrich-syndrom, X-bunden trombocytopeni med trombocytmikrocytos, trombocytopeni på grund av immunologisk cellförstöring, liksom under kemoterapi. En signifikant minskning av MPV i en gravid kvinnas blod indikerar ett hot om missfall.

Vad ska jag göra om MPV är högre eller lägre än normalt?

När du får MPV-resultat i ett allmänt blodprov som går utöver det normala intervallet ordineras vanligtvis ytterligare studier: ett allmänt urintest, ett biokemiskt blodprov, ett koagulogram etc..

Behandlingen beror på orsaken till ökningen eller minskningen av MPV. Självmedicinering i detta fall är oacceptabelt, eftersom okontrollerat intag av läkemedel kan förvärra patologin, upp till ett hot mot livet.

För att förhindra utveckling av sjukdomar som påverkar blodkoagulationssystemet rekommenderas:

 • regelbundet genomgår förebyggande undersökningar;
 • rationellt använda antivirala läkemedel och andra läkemedel (vissa läkemedel påverkar bildningen av blodplättar negativt);
 • äta rationellt, undvik överdriven konsumtion av animaliskt fett, prioriter lätt kött (kanin, kalkon, fisk);
 • observera en adekvat dricksregim.

Med hjälp av trombocytindex MPV i ett blodprov är det möjligt att avslöja ökad trombocytaggregation, trombos, aktiv blodförlust.

Du bör omedelbart rådfråga en läkare om du upplever följande symtom:

 • missfärgning av huden och / eller slemhinnorna;
 • orimlig bildning av hematom;
 • frekvent näs- och tandköttsblödning
 • frekvent ökning av blodtrycket och uppkomsten av takykardi;
 • kraftig viktminskning
 • svaghet, konstant trötthet, försämring av det allmänna tillståndet utan någon uppenbar anledning och under lång tid, som inte passerar efter en god vila.