Mikroslag - en liten början på ett stort problem, hur man ger akutvård

En mikroslag är en akut ischemisk störning i hjärncirkulationen, vilket manifesteras av en kortvarig försämring av fokal- och / eller hjärnfunktioner, följt av fullständig återhämtning. Ett annat namn för sjukdomen är övergående ischemisk attack. Med ett mikroslag, till skillnad från en stroke, minskar inte blodflödet helt - ungefär tre gånger och måste återställas, därför stör symtomen på ett mikroslag i flera timmar, minuter och försvinner spårlöst under dagen. Prognosen beror på om första hjälpen gavs för ett mikroslag och hur korrekt det var.

 • Vem har ett mikroslag oftare??
 • Symtom
 • Allvarlighetsgrad
 • Akutvård

Övergående cerebrovaskulär olycka - TIA

Vanligtvis lägger människor inte vikt vid sådana övergående hälsoproblem och i framtiden går de inte till läkare. 25% av patienterna kan emellertid uppleva en stroke inom två dagar, 50% av patienterna kan inte undvika stroke inom 5 år, dvs ett mikroslag är en prediktor eller en förespråkare för stroke..

Vem har ett mikroslag oftare??

Ett mikroslag är en manifestation av ett redan existerande problem i människokroppen. De mest troliga att utveckla sjukdomen är:

 • äldre människor;
 • hypertensiva patienter;
 • rökare;
 • diabetiker;
 • överviktiga människor som har en stillasittande livsstil;
 • personer med hjärtsjukdomar, ateroskleros i halspulsådern och ryggradsartärerna har en hög risk;
 • personer med Fabrys sjukdom.

Symtom

Symtomen på sjukdomen kan vara mycket olika beroende på det område av hjärnan som påverkas. Det är mycket viktigt att känna igen dem tidigt och ge adekvat hjälp som syftar till att förhindra grovt tal, motoriska och synskadade.

Den kliniska bilden av övergående ischemiska attacker kännetecknas av övergående fokala neurologiska symtom

Oftast manifesteras sjukdomen av följande symtom:

 • huvudvärk och yrsel
 • patienten kan förlora medvetandet ett ögonblick;
 • synen är tillfälligt förlorad eller försämrad;
 • personen är tillfälligt oförmögen att tala, eller hans tal är otydlig;
 • patienten kan inte upprätthålla balans;
 • ett karakteristiskt symptom är domningar, svaghet och stickningar i kroppen på ena sidan, armen och benet på samma sida kan inte helt utföra sina funktioner.

Det klassiska mikroslag inträffar plötsligt, den maximala manifestationsgraden når inom 2-3 minuter, symtomen kvarstår i 10-15 minuter, varefter de börjar avta.

Oftast förekommer mikroslag i bassängarna i halspulsådern och ryggradsartärerna. Vid akut ischemi i halspulsådern kommer tillfällig rörelseförlust i ena armen och benet, domningar i fingrarna, nedsatt tal och syn. Med skada på den del av hjärnan som levereras av ryggradsartären, yrsel, huvudvärk med illamående och kräkningar råder, vissa synområden försvinner i båda ögonen, obefintliga punkter, skuggor, stjärnor och blixtar uppträder, känsligheten i lemmarna försämras på ena sidan, en person kan tillfälligt förlora orienteringen utrymme, tappa minne.

Allvarlighetsgrad

 1. Mild - attacken försvinner inom tio minuter.
 2. Medium - attacken kvarstår i mer än 10 minuter, men passerar spårlöst under dagen.
 3. Allvarlig - attacken varar i timmar, sedan kvarstår milda neurologiska störningar.

Om symtomen på ett mikroslag fortsätter i mer än 24 timmar är det redan en stroke och stroke kräver akut behandling på ett sjukhus.

Akutvård

Första hjälpen innehåller en viss algoritm för åtgärder

Det är mycket viktigt att känna till reglerna för första hjälpen för en mikroslag hemma, för de flesta patienter i den akuta perioden av sjukdomen är hemma och de vänder sig till läkaren först efter att de förlorade funktionerna har återställts, faktiskt när behandling inte längre behövs. Komplexiteten i behandlingen är att symtom ibland inte tar mer än 8-15 minuter och att patienter kanske inte går till läkare alls, vilket ökar risken för stroke.

Första hjälpen för ett mikroslag skiljer sig inte från medicinska åtgärder för en klassisk stroke. Målet med behandlingen är att förhindra återfall av mikroslag, klassisk hemorragisk och ischemisk stroke. Först och främst måste du göra följande:

 • Att lägga den sjuka i sängen.
 • Se till att luftvägarna är öppna: ta av dig täta kläder, knäpp upp krage, öppna ett fönster för frisk luft.
 • Den viktiga punkten är Aspirin-tabletten.

Användningen av aspirin under den akuta perioden minskar risken för upprepade akuta cerebrovaskulära olyckor med 30%.

Du kan ta Agrenox - ett kombinationsläkemedel som innehåller Aspirin och Dipyradamol med fördröjd verkan. Vid intolerans mot aspirin eller om biverkningar uppträder kan du ta Clopidogrel.

Nootropiska läkemedel ökar hjärnans motståndskraft mot skadliga faktorer

 • Nootropics. Det finns ett antagande att Piracetam, Vinpocetine inte bara förbättrar blodtillförseln till det ischemiska hjärnområdet, utan också skyddar nervceller från förstörelse.

Ytterligare hjälp hemma beror på orsaken som orsakade utvecklingen av akuta cirkulationsstörningar i hjärnan:

 • Det är nödvändigt att mäta blodtrycket om den första siffran är över 200 mm. rt. Art., Då måste du ta Emoxipin, om trycket är 200 mm. rt. Konst. och högre, då är det nödvändigt att sakta sänka blodtrycket med blodtryckssänkande läkemedel - det är tillåtet att sänka det med högst 15–20%. För att sänka blodtrycket är den klassiska uppsättningen läkemedel - Captopril (tabletten måste läggas under tungan), Furosemid - tas oralt, Propranolol (lägg tabletten under tungan), om nödvändigt kan Propranolol upprepas efter 5 timmar.
 • För hjärtarytmier bör lämpliga antiarytmiska läkemedel tas.
 • Med diabetes mellitus måste du uppnå normala blodsockernivåer genom att ta insulinsubstitut, insulin.
 • För att förhindra kräkningar hemma kan du ta ett piller Metoclopromide eller Cerucal.

Det är förbjudet att boka tid på egen hand, om det inte finns någon läkare hemma måste du ringa ambulansstationen och förtydliga vad som kan tas för att inte skada patientens hälsa.

Det är strängt förbjudet att ta antikoagulantia hemma, dessa läkemedel ordineras endast av en läkare och endast under överinseende av blodkoagulation..

För att förebygga stroke rekommenderas patienter att ta Aspirin, Dipyridamole, Clopidogrel dagligen under de kommande två åren. Enligt läkarens recept är det ibland nödvändigt att ta antikoagulantia. Om hjärnkärlen smalnar bör kirurgisk plast göras. Av stor betydelse för ytterligare förebyggande av stroke är en diet med låg fetthalt, rökning och alkoholavbrott. Kvinnor efter ett mikroslag rekommenderas inte att använda preventivmedel med högt innehåll av östrogen. Vissa människor lider av depression i rädsla för en förestående stroke, i vilket fall de behöver antidepressiva medel.

Att ge första hjälpen hemma och vidta förebyggande åtgärder hjälper till att rädda en patient från stroke.

Mikroslag

Ett mikroslag kan utvecklas plötsligt och förvånas. Därför är det viktigt att veta varför, när och under vilka förhållanden det kan visas, vad man ska göra och hur man undviker det..

Den moderna livsrytmen leder ofta en person till att hans resurser är förbrukade och hälsan försvagas märkbart. Konsekvensen av sådana negativa fenomen kan vara ett mikroslag. Snabb hjälp och uppföljningsbehandling hemma ökar chanserna för en snabb och fullständig återhämtning från dess konsekvenser.

Vad är ett mikroslag

Med ett mikroslag störs hjärncirkulationen mot bakgrund av trombbildning eller ischemi, vilket resulterar i vävnadsnekros. Hjärncellernas näring och arbete störs.

Återhämtning är möjlig om blodtillförseln till det drabbade området normaliseras inom 6 timmar. Under en attack lider små hjärnkärl, vilket bevarar chanserna för effektiv behandling och fullständig rehabilitering i framtiden..

Uttrycken av mikroutility kan vara otydliga och övergående. Därför kan en person inte alltid tillräckligt bedöma graden av risk för hälsoförändringar..

Det finns ingen officiell diagnos av "mikroslag" i medicin. Denna term används för en allmän definition av förändringar i hjärncirkulationen..

Ett mikroslag är en förkunnare för en möjlig stroke i framtiden. Därför bör du inte försumma behandlingen, liksom ge dig själv mer gynnsamma levnadsförhållanden..

Riskfaktorer och möjliga orsaker

Många faktorer kan provocera utvecklingen av ett mikroslag. Baserat på tidiga studier var riskgruppen främst äldre personer - över 60 år gamla.

Nyligen har det funnits en tendens där sjukdomen signifikant har "föryngrats", och mer och mer mikroslag inträffar hos män och kvinnor från 30-35 år.

Riskfaktorer:

 • dåliga vanor: rökning, alkoholmissbruk, droger;
 • stillasittande stillasittande livsstil;
 • överdriven fysisk aktivitet
 • kronisk stress, ökad nervös irritabilitet, neuroser;
 • obalanserad kost och mot bakgrund av utvecklingen av fetma.

Dessutom är risken för att utveckla en mikroslag hög med vissa hälsoproblem:

 • tidigare fått en hjärtinfarkt;
 • hjärtklaffersättningskirurgi;
 • hjärtsjukdom;
 • högt blodtryck
 • ateroskleros;
 • diabetes..

Symtom och första tecken

Ett mikroslag har specifika manifestationer:

 • skarp huvudvärk, yrsel
 • illamående
 • domningar i extremiteterna och partiell känselförlust
 • formulering;
 • synstörning: minskad skärpa, svarta och vita prickar löper framför ögonen;
 • talstörning, obehaglig känsla av domningar i tungan;
 • förlust av samordning
 • svaghet och trötthet;
 • högt blodtryck;
 • fotofobi, känslighet för hårda ljud och lukt;
 • medvetslöshet är möjlig.

Om vissa symtom upptäcks måste patienten skyndsamt ge första hjälpen och omedelbart ringa ambulans.

Vad ska man göra vid en attack?

Vid de första tecknen på ett mikroslag hos en patient är det nödvändigt att omedelbart ringa en ambulans.

 1. Se till att patienten är helt vila, placera honom i ryggläge. En kudde placeras under huvudet och axlarna. Om attacken åtföljs av kräkningar, vänd patienten på sidan för att undvika att kräkas i luftvägarna.
 2. Ge frisk luft: öppna ett fönster i rummet.
 3. Gör andningen enklare: lossa remmarna, lossa knapparna på kragen.
 4. Mät tryck: vid förhöjt - ge ett blodtryckssänkande medel om patienten tidigare har tagit liknande läkemedel.
 5. Ge en lätt avslappnande huvudmassage från templen till baksidan av huvudet.

Mikroslag behandling

Behandling av ett mikroslag syftar till att återställa hjärncirkulationen samt förhindra ytterligare störningar i hjärnans aktivitet.

Medicinska åtgärder med användning av läkemedel bör inledas senast inom 3 timmar efter symtomens början.

I annat fall kan konsekvenserna av ett mikroslag vara irreversibla och terapins effektivitet minskas avsevärt..

Flera grupper av läkemedel används för att behandla ett mikroslag:

 • trombolytika;
 • antikoagulantia;
 • vasoaktiva medel;
 • dextrans med låg molekylvikt;
 • blodtryckssänkande läkemedel;
 • neuroskyddsmedel;
 • metaboliska medel;
 • angioskydd.

Målen och målen för behandlingen är följande:

 • normalisering och stabilisering av blodtrycket;
 • återställande av hjärncirkulationen;
 • normalisering av hjärtaktivitet;
 • korrigering av reologiska egenskaper hos blod;
 • förebyggande av cerebralt ödem eller minskning av det;

Symtomatisk behandling utförs också..

Effektiviteten av behandlingen beror på överensstämmelse med den behandlande läkarens recept och rekommendationer. Att ta mediciner är en förutsättning för full återhämtning..

Vi gör en uppmärksamhet på en video som förklarar symtomen på ett mikroslag och funktionerna i behandlingen:

Återställa kroppen hemma

Med en mikroslag tar det tid att återhämta sig helt.

Behandling under denna period är ett komplex av terapeutiska och profylaktiska åtgärder, som inkluderar:

 • drogterapi;
 • dietmat;
 • fysioterapi;
 • avhjälpande gymnastik.

Läkemedelsbehandling består i att ta läkemedel som syftar till att normalisera hjärnfunktioner och eliminera konsekvenserna av ett mikroslag. I det här fallet tillgriper läkare ofta förskrivning av nootropa läkemedel. Ett av de mest effektiva läkemedlen i denna grupp är Gliatilin (kolin alfoscerat).

Gliatilin är ett original centralt verkande nootropiskt läkemedel. Fosfatformeln i Gliatilin främjar god absorption av läkemedlet och möjliggör snabb tillförsel av den aktiva substansen till hjärnan. För att uppnå den mest effektiva behandlingen av ett mikroslag kan läkaren ordinera en kurs med Gliatilin. Under behandlingen har patienten en snabbare återhämtning av tankeprocesser, minne, motoriska funktioner och tal. Gliatilin är säkert att använda, orsakar inte biverkningar, skyddar nervceller från skador, förbättrar överföringen av nervimpulser och har en positiv effekt på cellmembranets struktur.

Kostnäring är också en viktig del av framgångsrik återhämtningsterapi. Brist på viktiga mikro- och makroelement, missbruk av skräpmat rik på kolesterol och transfetter försämrar vaskulär permeabilitet, vilket framkallar bildandet av trombos och kolesterolplack.

Sjukgymnastik och alternativa terapier inkluderar:

 • hirudoterapi (behandling med blodiglar);
 • akupunktur;
 • massage;
 • elektrofores;
 • electrosleep;
 • vattenbehandling, klimatterapi.

Fysisk aktivitet ska doseras, regelbundet och i enlighet med individuella möjligheter. Kursen för sjukgymnastikövningar kan ske genom en läkares remiss på träningskontoret.

Dessutom är det viktigt för patienten att skapa en gynnsam lugn atmosfär, för att skydda honom från onödig stress och neuroser. Överdriven fysisk aktivitet, trötthet är inte tillåtet. I allmänhet är det nödvändigt att se över livsstilen i allmänhet och eliminera de negativa faktorer som ledde till utvecklingen av en mikroslag..

Diet

Näring är också viktigt under återhämtningsperioden efter ett mikroslag..

För terapeutiska och profylaktiska ändamål föreskrivs överensstämmelse med kosten och principerna för rätt näring:

 • fraktionerat matintag i små portioner;
 • uteslutning av fet, rökt, stekt, salt, konserver;
 • begränsa saltintaget till 2-5 gram. på en dag;
 • minskning av kaloriintaget.

Det är nödvändigt att inkludera frukt och grönsaker, spannmål, rik på magnesium, kalium och fiber i medicinsk näring. Kosten bör också innehålla livsmedel som innehåller omättade fettsyror (vegetabiliska oljor, havsfisk, fjäderfäkött), snabba kolhydrater (bakverk och bakverk, potatis, ris) är begränsade.

Från drycker är det bra att dricka naturlig juice, kompott, gelé. Det är bättre att ersätta starkt te och kaffe med medicinska örtavkok (salvia, kamomill, mynta).

Kanske kommer du att vara intresserad av en artikel om behandling av cerebral ateroskleros.

Hur man självreglerar högt lägre tryck, läs här.

Fytoterapi

Örtmedicin kan vara en effektiv och användbar hjälp vid behandling av konsekvenserna av ett mikroslag. Läkande växter normaliserar blodtillförseln till hjärnan, vilket minskar manifestationen av åderförkalkning.

För talstörningar efter ett mikroslag är det bra att ta ett salviaavkok. För dess beredning 1-2 msk. salvia löv hälls med varmt vatten och infunderas i 1 timme. Filtrera den resulterande infusionen och ta ½ glas om dagen. Behandlingstid - 1 månad.

För att normalisera blodtrycket används en blandning av örter och rötter från medicinska växter: valerianrot - 20 g; hagtorn - 20 g; rölleka - 30 g; calamusrot och periwinkle örter, 10 g vardera. Blanda ingredienserna, ta 1 msk. och häll 0,5 liter varmt vatten. Ta bort över natten på ett mörkt ställe, sila sedan infusionen och drick 1 glas om dagen.

Shilajit har allmänna toniska egenskaper.

Dosen beräknas baserat på kroppsvikt:

 • upp till 70 kg - 0,2 g;
 • 80 kg - 0,3 g;
 • upp till 90 kg - 0,3-0,4 g;
 • över 90 kg - 0,4-0,5 g.

Produkten späds i vätska. Det bästa alternativet är mjölk (1:20) eller vatten, du kan lägga lite honung till drycken. Mumien kan också uppfödas i druv- eller gurkajuice, i infusioner av blåbär, kumminfrön, persilja. Behandlingsförloppet är 14 dagar, sedan en paus i 7 dagar. Antal kurser 3-4.

Läge

Nyckeln till framgång med att återställa hälsan efter ett mikroslag är skapandet av gynnsamma förhållanden, både hemma och på jobbet:

 • iakttagande av arbets- och vilaregimen;
 • full sömn.

Stress och kronisk trötthet kan vara faktorer som minskar effektiviteten i behandlingen och orsakar risken för återfall och komplikationer.

Fysisk aktivitet bör inte vara överdriven, men regelbunden. Daglig träning i form av träning är till nytta under återhämtningsperioden. Det rekommenderas också att vara utomhus dagligen..

Förebyggande

För att förhindra utvecklingen av ett mikroslag, liksom för att undvika återfall, är det nödvändigt att ändra livsstilen i allmänhet.

För att bevara hälsan måste du:

 • sluta röka och dricka alkohol;
 • regelbunden fysisk aktivitet (promenader i frisk luft, träning);
 • observera en sömn- och vilarutin;
 • äta ordentligt balanserad;
 • kontrollera blodtrycket;
 • övervakas regelbundet av en läkare;
 • begränsa dig från stress och ökad nervositet.

Även om konsekvenserna av en mikroslag var obetydliga, underskatt inte sjukdomens lömska. I framtiden, om läkarens rekommendationer inte följs och det vanliga sättet att leva upprätthålls, ökar risken för att utveckla en stroke betydligt. Återhämtning efter en fullfjädrad stroke blir svårare och ibland omöjligt..

Vi rekommenderar att du tittar på en video som beskriver fysiska övningar som är användbara efter ett mikroslag:

Metoder för behandling av ett mikroslag

Felet hos en person som är långt ifrån medicin är att han anser att behandling av en mikroslag är onödig, eftersom symtomen på kortvarig ischemi har försvunnit och de nedsatta funktionerna har återhämtat sig, men detta är ett misstag. Utan återställande terapi kan den överförda attacken orsaka allvarliga komplikationer. Låt oss ta reda på vad som händer med ett mikroslag och hur behandlingen utförs.

Mekanismen för utveckling av en ischemisk attack

Om vi ​​kort beskriver vad ett mikroslag är, kan vi säga att det är ett tillfälligt upphörande av blodtillförsel till ett litet område av hjärnan.

Mekanismen för utveckling av patologi ser ut så här:

 • det finns en kramp i hjärnartärerna;
 • blodflödet är helt eller delvis blockerat;
 • hjärnceller är känsliga för syresvält och börjar dö;
 • död av cellulära strukturer framkallar en kränkning av kroppsfunktioner.

Efter att kärlkrampen försvinner återställs blodtillförseln och de resulterande symtomen försvinner inom en dag, mindre ofta - i flera dagar. Detta händer för att en kompenserande mekanism utlöses, och funktionerna hos döda celler börjar utföras av hjärnstrukturer med liknande struktur. Permanenta störningar kvarstår endast om ett stort antal hjärnstrukturer har dött.

Symtom på patologi

Tecknen på ett mikroslag liknar en stroke. En person har:

 • svår huvudvärk
 • yrsel;
 • synstörning
 • förvirring av medvetandet;
 • brist på samordning
 • svaghet i armar och ben på ena sidan av kroppen
 • ensidig sensorisk störning (domningar, läskig känsla);
 • talstörning
 • förändring i hjärtfrekvens (takykardi eller bradykardi);
 • andnöd.

Inte alla symtom som anges i listan kommer nödvändigtvis att förekomma - störningarna beror på lokaliseringen av det ischemiska fokuset. Men enligt medicinsk forskning är män mer benägna att utveckla rörelse- och talstörningar, och hos kvinnor är känsligheten nedsatt..

Om en person plötsligt tappar konversationstråden, slutar känna igen andra, inte svarar på frågor eller talar i monosyllabiska fraser, måste du omedelbart ge hjälp och ta offret till en läkare - ett mikroslag, som en stroke, behandlas endast på ett sjukhus.

Vad ska man göra med ett mikroslag

Ischemisk attack kan inträffa var som helst: på gatan, i transport eller hemma. Hemma är första hjälpen lättare att tillhandahålla, men på en allmän plats kan du lindra patientens tillstånd. Du måste komma ihåg hur hjälp ges med en mikroslag:

 1. Ett ambulanssamtal. De anlända läkarna kommer att injicera läkemedel för att minska cerebral ischemi och ta dem till sjukhuset, där den nödvändiga behandlingen kommer att genomföras. Efter att sändaren har accepterat samtalet är det nödvändigt att vänta på brigaden för att lindra patientens tillstånd.
 2. Att ge vila. Det är inte önskvärt att flytta offret, det är bara nödvändigt att höja huvudet och axlarna med hjälp av rullar. Naturligtvis är det inte kallt i kallt väder att lämna en person liggande på den kalla marken, det är nödvändigt att ta honom in i rummet eller lägga honom på en bänk, men hemma rekommenderas att lämna personen på golvet och lyfta huvudet något. Att trycka när du rör dig förvärrar hjärnskador.
 3. Andningslindring. För att säkerställa ventilation i lungorna måste du lossa knapparna på trånga kläder, ta bort slipsen och lossa bältet. Rummet där offret befinner sig måste försörjas med frisk luft: ett öppet fönster eller dörr.
 4. Övervakningsindikatorer. Om möjligt måste du mäta tryck och puls. Om blodtrycket är högt och personen är medveten, är det tillåtet att ge en tablett Moxonidine eller Captopril under tungan, andra läkemedel är förbjudna..
 5. Positiv attityd. Under en attack är offret desorienterat och rädd, så du måste försöka distrahera honom med en konversation, lugna och förklara att hans hälsa snart kommer att förbättras.

Om patienten är hemma måste släktingarna förbereda nödvändiga dokument och utdrag från sjukhuset om tidigare sjukdomar i förväg. Detta hjälper läkarna på sjukhuset att avgöra vilken behandling patienten behöver för att rätta till de problem som har uppstått..

Det är viktigt att komma ihåg att en massa människor som inte vet vad de ska göra och skapar onödigt buller som förvärrar patientens tillstånd. Om det finns en misstanke om att en person har haft ett mikroslag, måste du ta bort onödiga människor från rummet, lämna 1-2 assistenter och tydligt ansvara för att ge hjälp. Kompetenta åtgärder hjälper till att upprätthålla offrets hälsa.

Hur man behandlar ett mikroslag

Terapi utförs i 3 riktningar:

 1. Att ge vila. Under de första dagarna av attacken krävs strikt sängstöd och frånvaron av yttre stimuli. För detta placeras patienten på en intensivvårdsavdelning eller intensivvårdsavdelning och för att minska spänningen orsakad av hjärncellens död ges de lugnande medel..
 2. Förbättra hjärnblodtillförseln. Patienten ordineras läkemedel för att utvidga blodkärlen och stärka kärlväggen. Förutom vaskulära läkemedel används läkemedel för att stimulera metaboliska processer i hjärnan. Detta hjälper till att snabbt eliminera överträdelserna..
 3. Eliminering av provocerande faktorer. Oftare blir ateroskleros och arteriell hypertoni orsaken till en mikroslag, därför ordineras kolesterolsänkande läkemedel och läkemedel för att stabilisera blodtrycket.

Trots relativt liten hjärnskada kan det ta flera månader att läka efter en mindre stroke. Behandlingen börjar på ett sjukhus, och efter att tillståndet har stabiliserats fortsätter personen att ta mediciner hemma.

Drogterapi

Behandling med läkemedel väljs med hänsyn till svårighetsgraden av de störningar som har uppstått. Patienter ordineras:

 • vasodilatatorer (Pentoxifyllin);
 • nootropics (Piracetam, Cinnarizine);
 • blodplättmedel för att förhindra blodproppar (Aspirin Cardio, Thrombo Ass);
 • angioskydd som förstärker kärlväggen (Nimodipin, Bilobil);
 • läkemedel för att förbättra cellmetabolismen (Actovegin, Mixidol).

Förutom läkemedel för mikroslag, som syftar till att eliminera de uppkomna kränkningarna, används symptomatisk behandling:

 • Blodtrycksstabilisering. För att bibehålla trycket på samma nivå ordineras ett långverkande läkemedel (Prestarium, Lorista, etc.), som måste drickas i flera månader och ibland för livet. För att stoppa kriser rekommenderas att du tar Captopril eller Physiotens.
 • Minska kolesterol. Om det finns hyperkolesterolemi är det nödvändigt att ta statiner (Simvastotin, Levastatin).

Injektioner med mikroslag ges endast under de första dagarna efter en attack, när det är nödvändigt att minska fokus på nekros och återställa blodcirkulationen. För behandling av ett mikroslag hemma ordineras läkemedel i tablettform.

Alternativ medicinhjälp

Vilka läkemedel man ska ta bestäms av läkaren med hänsyn till de patologiska egenskaperna som har uppstått. Du kan inte godtyckligt avbryta läkemedelsbehandlingen, men du kan utföra behandling med folkmedicin hemma. Nedan följer några enkla och prisvärda recept:

 • Laurelolja. Tillsätt medelstort krossat lagerblad i en vecka och applicera externt, gnugga in i områden med förändrad hudkänslighet. Hjälper till att återställa nervreceptorernas funktion.
 • Infusion av Marias rot. Slipa roten och häll en tredjedel tesked med ett glas kokande vatten, vänta 30 minuter. Det resulterande läkemedlet bör konsumeras i ett kvarts glas före måltiderna.
 • Mumiyo. Späd en nypa av produkten i en matsked och ta den en gång om dagen. Det hjälper till att påskynda återhämtningen från ett mikroslag. Dessutom rekommenderas den utspädda mamman att användas externt för att återställa nervreceptorernas känslighet i områden med nedsatt känslighet..
 • Tinktur av japansk sophora och mistel. Ta 50 g av varje växt och häll en halv liter vodka, låt stå i en månad. Drick en matsked två gånger om dagen i 3-4 veckor.
 • Sage bad. Koka 30 g av en torr växt med kokande vatten och låt stå i en timme och sila sedan. Tillsätt infusionen i ett varmt bad. Vattenförfarandets varaktighet bör vara minst 15 minuter.

Traditionell växtbaserad behandling hjälper till att snabbt återställa nedsatta funktioner (känslighet, muskelstyrka) hemma, men du behöver inte vägra att dricka droger efter en ischemisk attack. Folkmedicin kommer inte att kunna ge en fullständig återhämtning från ett mikroslag, du måste ta mediciner.

Förebyggande åtgärder

Den banala frasen: "Det är bättre att förebygga en sjukdom än att bota" är fortfarande relevant. För att förhindra utvecklingen av ett mikroslag rekommenderar läkare följande:

 • Tryckstabilisering. Arteriell hypertoni är en av de provocerande faktorerna. Hypertensiva patienter hemma rekommenderas att ha en tonometer och göra mätningar två gånger om dagen för att identifiera krisens början.
 • Viktminskning. Fetma påverkar kärlfunktionen negativt.
 • Att sluta med dåliga vanor: rökning orsakar kärlkramp.
 • Fysisk aktivitet och att vara utomhus. Du kan besöka gymmet, men det är bättre, om det inte finns några kontraindikationer, att föredra att gå, springa eller cykla.
 • Genomgår regelbundet medicinska undersökningar.

Föreslagna aktiviteter för att förhindra en attack.

Vilken behandling som ska ordineras för återhämtning efter ett mikroslag, bestämmer läkaren efter bedömning av patientens tillstånd. Medicinska rekommendationer bör inte bortses från, även om det verkar som om det inte finns något behov av terapi - trots återställandet av nedsatta funktioner, förblir ett nekrosfokus kvar i hjärnan, vilket kan framkalla olika komplikationer, inklusive utveckling av upprepad mikroslag eller stroke..

Första hjälpen till en person med misstänkt mikroslag

Sjukdomen ifråga kännetecknas av levande symtom som bara kan ta ett par minuter, eller det kan dröja i flera timmar. Det är mycket viktigt att reagera i rätt tid och på detta patologiska tillstånd. Först och främst bör du ringa ambulansteamet. Innan läkare anländer måste du följa ett antal enkla rekommendationer som hjälper till att lindra patientens tillstånd och spara dig från att utveckla komplikationer i framtiden.

Första hjälpen för symtom på ett mikroslag hos människor - en algoritm för åtgärder från de allra första tecknen på TIA

Försörjningen av första hjälpen i detta tillstånd kräver precision vid genomförandet. Att ignorera några nyanser kan leda till dödliga konsekvenser..

Det finns ett specifikt test för att bestämma ett mikroslag

Personen ombeds le, säga en mening eller lyfta båda händerna.

 • När du ler kan munnen vridas och tungan kan bli lite överväldigad..
 • Det blir svårt för patienten att reproducera meningen - ordordningen i meningen kommer att brytas.
 • När det gäller testet med händerna, på grund av brist på samordning, kan en lem vara i sidled.

De beskrivna tecknen är en anledning att vidta åtgärder!

Handlingssekvensen bör vara som följer:

 1. Ring en ambulans och beskriv patientens tillstånd så detaljerat som möjligt. Ett sådant förfarande tar några minuter, och medan sjukvårdspersonalen är på väg bör du börja ge första hjälpen.
 2. Koncentrera dig om offret. I inget fall ska du få panik och krångel - du bör tänka klart och agera tillräckligt.
 3. Försök att se till att patienten inte är nervös. Ett stressande tillstånd kommer att påverka hjärnans tillstånd negativt och bara förvärra situationen. Patienten måste vara säker på att kvalificerad hjälp är på väg, vilket innebär att allt kommer att bli bra.
 4. Lägg offret på ryggen och vrid huvudet åt sidan. En rulle ska placeras under huvudet och axlarna på ett sådant sätt att de angivna kroppsdelarna ligger på en kulle. Sådana aktiviteter hjälper till att förbättra utflödet av blod från huvudområdet. För samma ändamål kan du göra en lätt massage i huvudet och nacken eller applicera en kall kompress / ispack på pannan. Huvudet vrids så att patienten inte kväver vid kräkningen vid kräkning.
 5. Öppna fönstret för att ge frisk luft till rummet.
 6. Lossa knapparna eller knapparna på skjortan, lossa bältet. Kvinnor måste ta bort smycken från nacken.
 7. Mät blodtrycket. Med sina ökade indikatorer kan patienten få medicin som han regelbundet använder för högt blodtryck. Om det inte finns något läkemedel till hands måste du förbereda ett varmt fotbad. Vattentemperaturen ska vara 40-42C.
 8. Vid medvetslöshet läggs patienten på ena sidan och böjer benen. Huvudet läggs på en böjd arm.
 9. Tecken på klinisk död kräver omedelbar återupplivning, som måste fortsätta tills ambulansen anländer.

Video: Första hjälpen för stroke

Självhjälp om du misstänker ett mikroslag - hur du kan hjälpa dig själv om ingen finns i närheten?

I händelse av att alarmerande fenomen har gjort sig kända, som liknar en mikroslag i symptomatologin, och patienten är ensam hemma, bör han vidta följande åtgärder:

 1. Ring en av dina vänner eller släktingar och be dem att komma snarast.
 2. Ring en ambulans genom att beskriva klagomålet för sändaren.
 3. Öppna fönster i lägenheten för att säkerställa syreflödet in i rummet.
 4. Lossa bröstet från kompressionskläder, ta bort bältet (om det finns).
 5. Lägg dig ner med en kudde under axlarna och huvudet. Du kan sätta ett handfat nära sängen vid kräkningar..
 6. Ett bandage eller näsduk doppat i kallt vatten och appliceras på pannan kan lindra det allmänna tillståndet.
 7. Innan en ambulans anländer bör alla rörelser minimeras. Du måste också försöka slappna av och anpassa dig till positiva tankar..

Funktioner i första hjälpen för en mikroslag på gatan eller på en allmän plats - vad ska man göra innan ambulansen anländer??

Om en olycka inträffar inom kollektivtrafiken: på ett fartyg, på ett tåg eller ombord på ett flygplan måste personalen underrättas. Arbetare inom detta område utbildas i hur man agerar i sådana situationer, samt hur man utför återupplivningsåtgärder.

Med utvecklingen av ett mikroslag på gatan måste du hitta en plats där du kan sitta ner och sedan ringa en ambulans och beskriva patientens plats. Fram till ankomsten av medicinsk hjälp ska han förbli sittande..

Om du möter på gatan en person som har tecken på cerebrovaskulär olycka: han är desorienterad i rymden, talar otydligt, beter sig som en berusad, följande hjälp bör ges:

 1. Ring en ambulans.
 2. Be patienten om ett telefonnummer för att meddela anhöriga om händelsen.
 3. Frigör nacke och bröst från kompressiva kläder.
 4. Gnugga ständigt kroppen så att den inte fryser (om allt hände under den kalla årstiden).

Om en person tappar medvetandet bör han läggas på marken med en vikad jacka eller jacka under huvudet.

I avsaknad av andning och utvidgade pupiller ska hjärtmassage och artificiell andning tillhandahållas.

8 huvudregler för första hjälpen vid stroke

Enligt läkares statistik, ju tidigare en person får första hjälpen för en stroke och ju tidigare han tas till sjukhuset, desto större är chansen för honom att inte bara överleva utan också att återhämta sig på kort tid. Den maximala perioden under vilken patienten måste levereras till en medicinsk institution är 3 timmar. Innan läkare anländer är det en chans att rädda sitt liv och hälsa i framtiden att ge första hjälpen till en person som har drabbats.

 1. Första tecknen
 2. Ischemisk
 3. Hemorragisk
 4. Vad ska jag göra innan ambulansen anländer??
 5. Handlingsalgoritm
 6. Funktioner:
 7. Nyanser för hemorragisk typ
 8. Nyanser för ischemisk typ
 9. Om slaget hände på gatan
 10. Hur du kan hjälpa dig själv när du träffar
 11. Vad är förbjudet att göra?
 12. Hur viktigt är nödhjälp

Första tecknen

Vid en stroke blockeras offrets blodcirkulation i någon del av hjärnan under en vaskulär kramp eller bristning. I det här fallet upphör hjärnan att ta emot syre, vävnaderna dör, en person förlorar, för en tid eller för alltid, några färdigheter som den drabbade delen av hjärnan ansvarar för (tal, koordination, syn).

Viktig! Allvarlig kramp eller blockering av blodkärlen kännetecknas av ischemisk stroke, bristning är blödande. Första hjälpen för olika typer av slag kommer att skilja sig något, så du måste förstå vilket fall som ligger framför dig.

Ischemisk

Kramp eller blockering av blodkärl kan uppstå plötsligt.

Det är absolut nödvändigt att ge en person första hjälpen om han har åtminstone några av följande symtom eller en hel grupp tecken:

 1. plötslig domningar i armar eller ben
 2. orienteringsförlust - en person glömmer ett tag vem han är, vart han ska eller går;
 3. offret kan inte korrekt säga en enkel fras, förstår inte frågorna väl;
 4. förlorar syn - helt eller delvis;
 5. huvudtecknet är oförmågan att le, leendet kommer antingen inte ut alls, eller så visar det sig att det är krokigt, asymmetriskt;
 6. lammförlamning - i svåra fall;
 7. förlust av kontroll över tungan - den kan sticker ut något medan den avviker åt sidan.

Det kan också finnas neurologiska störningar - kortvarig medvetslöshet, skarp huvudvärk, offret börjar röra upp eller kräkas.

Hemorragisk

En extremt allvarlig typ av sjukdomen manifesterar sig i form av bristningar i blodkärlen i hjärnregionen, blödning och åtföljs av följande symtom:

 1. medvetslöshet;
 2. kräkningar
 3. skarp, oacceptabel huvudvärk;
 4. spolat ansikte;
 5. allvarliga talstörningar
 6. ett kraftigt tryckhopp
 7. snabb puls
 8. förlamning eller svår domningar i kroppsdelar - höger eller vänster;
 9. oförmågan att lyfta båda armarna symmetriskt uppåt eller sprida isär;
 10. fotofobi, ökade symtom med höga ljud;
 11. koma.

Viktig! Ju snabbare offret får första hjälpen, desto större är chansen för ett framgångsrikt resultat. Vid de första tecknen på en stroke hos dig själv eller andra måste du omedelbart ringa en ambulans och fortsätta med första hjälpen-komplexet.

Därefter kommer vi att prata om vad man ska göra vid de första tecknen på en stroke och hur man kan ge akutvård i prehospitalstadiet..

Vad ska jag göra innan ambulansen anländer??

Vid kollision är det nödvändigt att förse patienten med tillräcklig mängd frisk luft, förhindra kräkningar från att komma in i halsen och lungorna, säkerställa lugn och värme och var noga med att placera offret i vågrätt läge.

Om möjligt måste du också förhindra att patienten rör sig på egen hand, samla anamnes (för korrekt primär diagnos).

Om det är svalt inomhus eller utomhus, täck dina ben och underkropp med en filt eller jackor.

Om patienten har kramper, vänd honom åt sidan och försök att sätta in en vikt näsduk mellan tänderna.

Handlingsalgoritm

Vad händer om alla symtom på hjärnstörningar är närvarande och patienten är hemma? Först och främst bör du utföra följande algoritm för åtgärder för akutvård:

 1. lugna både dig själv och offret - ökad nervositet kan förvärra patientens tillstånd, leda till ett tryckhopp;
 2. kontrollera alla symtom - puls, blodtryck, problem med medvetande och tal;
 3. om det finns minst två symtom, kontakta omedelbart en ambulans och beskriv i detalj personens tillstånd;
 4. fråga offret (om han inte känner till dig) omständigheterna för slaget och förekomsten av sjukdomar (högt blodtryck, diabetes mellitus);
 5. att lägga patienten - om det finns kräkningar, sedan åt sidan, om inte - på ryggen och höja huvudet och benen;
 6. knäpp upp offrets skjorta eller jacka; om slaget inträffade inomhus, öppna fönstret;
 7. om patienten har tappat medvetandet eller inte andas, om möjligt, utföra konstgjord andning och hjärtmassage;
 8. om patienten har högt blodtryck och har piller, ge medicin. Innan läkare anländer är det de enda läkemedlen som kan ges till en person med stroke..

I vissa fall kan en mild massage av öron och huvud lindra offrets tillstånd. Liknande första hjälpen bör ges i händelse av hjärtinfarkt..

Viktig! Innan ambulansen anländer ska du inte ge patienten något läkemedel, dricka vatten eller försöka mata. Detta kan suddiga symtom och leda till ytterligare kräkningar..

Funktioner:

Hemma eller i vilket rum som helst är det nödvändigt att ge offret en tillströmning av frisk luft - öppna fönstret eller fönstret, även om det är frostigt ute.

Om en person har tappat medvetandet behöver du inte försöka lyfta honom upp i sängen, det är bättre att lämna honom på golvet, lägga en kudde eller jacka under huvudet och täcka benen med en filt.

Viktig! Om ett slag drabbade en person i en butik eller i ett köpcentrum, be dem omkring honom att ringa till säkerheten eller administratören. En anställd kommer att hjälpa till med nödhjälp - servicepersonal utbildas ofta i detta.

Fråga personen om han lider av högt blodtryck, om han tar mediciner. Om svaret är ja, be vakterna att ta med en manometer och mäta trycket. En blodtrycksmätare kan beställas på apoteket, och de är ofta tillgängliga från administratören i första hjälpen-kit för första hjälpen..

Om det behövs, ge offret medicin för tryck, om han har det i sin handväska.

Användbar video om ämnet:

Nyanser för hemorragisk typ

Vid blodkärlbrott är det nödvändigt, förutom standardåtgärder, att applicera en kall handduk, is från en frys, en påse frysta grönsaker på patientens huvud - detta lindrar svullnad och hjälper till att förhindra omfattande blödning.

Offret kan inte flyttas innan läkarna anländer - det är bara tillåtet att försiktigt vända honom på hans sida eller vrida huvudet.

Viktig! Vänd inte offret på magen! Den perfekta positionen är på din sida, med huvudet något upplyft, is på huvudet, en värmepanna på benen.

Gnugga patientens fötter och händer, du kan använda en droppe olja.

Nyanser för ischemisk typ

Enligt normerna för medicinsk vård, för ischemisk stroke, om patienten har högt blodtryck och är medveten, kan du ge de piller som ordinerats av läkaren innan.

Om patienten rodnar kraftigt, svettas - torka av ansiktet och kroppen med en fuktig handduk.
Täck offret med en filt för att förhindra hypotermi.

Om slaget hände på gatan

Om en person får en stroke på gatan, be andra ringa till en ambulans..

Det är bättre att vända sig till en specifik person - på så sätt kommer du att påskynda läkarnas ankomst.

Be någon som passerar för att hjälpa dig att lägga offret.

Det finns inget behov av att lyfta den medvetslösa personen till bänken, försök att föra honom in i bilen - detta kan förvärra hans tillstånd. Vad du definitivt borde göra:

 1. Placera patienten på sidan (vid kräkningar) eller på ryggen. Lägg en jacka vikta flera gånger under huvudet och axlarna, om detta inte är möjligt - håll offrets huvud i upphöjt tillstånd tills ambulansen anländer;
 2. Lås upp offrets jacka, skjorta, ge frisk luft;
 3. När du ringer till läkare, beskriv personens välbefinnande så detaljerat som möjligt (är han medveten, andas han, finns det en intermittent puls, huden är blek eller cyanotisk, finns det kräkningar);
 4. Gnugga offrets handflator, öronloppar;
 5. Stanna hos personen tills läkarna anländer, lämna ditt telefonnummer till läkaren i ambulansen om det behövs.

Förhindra hypotermi hos patienten, se till att täcka över benen, ta på dig handskar om det är svalt ute.

Hur du kan hjälpa dig själv när du träffar

Vilka åtgärder ska vidtas om slaget hände dig - på gatan eller hemma?

Det viktigaste är att lugna ner sig. Om möjligt, ring för hjälp.

Viktig! På gatan eller på ett offentligt ställe måste du kontakta en viss person - en tjej, en ung man, en man - och be att ringa till en ambulans och förklara att du enligt alla tecken har en stroke.

 1. Om attacken inträffade hemma och du är medveten - ring försiktigt, utan att göra några plötsliga rörelser, larmrummet, förklara symtomen, öppna dörren i förväg och lägg dig i soffan eller på golvet.
 2. Ta bort ytterkläderna.
 3. Om du känner att en tryckstegring har inträffat, ta det läkemedel som ordinerats av din läkare.
 4. Du kan också lägga en Valerian-tablett under tungan..
 5. Vänta på läkarnas ankomst, informera dina nära och kära på vilket sjukhus du kommer att tas.

Det viktigaste är att inte göra plötsliga rörelser och inte få panik för att inte orsaka en ännu större tryckökning..

Vad är förbjudet att göra?

Oprofessionell vård kan försämra patientens tillstånd.

Vad är strängt förbjudet att göra med stroke:

 1. Skaka offret, försök att lyfta honom, vrid honom plötsligt från rygg till sida;
 2. skrikande, hysterik istället för hjälp;
 3. försök att ge vatten att dricka eller mata offret;
 4. försök att föra honom till medvetandet med ammoniak, slå på kinderna;
 5. ge något läkemedel.

Viktig! Under återupplivning får patientens huvud inte sänkas under bröstnivån!

Det viktigaste som inte kan göras är att vara likgiltig och gå förbi om en person mår dåligt.

Hur viktigt är nödhjälp

Enligt ambulansläkarna är rätt initial vård för stroke:

 • i 50 - 60% av fallen sparar det liv vid allvarlig hemorragisk stroke.
 • i 90% av fallen kan patienter med mild ischemisk stroke återhämta sig helt.

Primärvård som ges i tid ger offret en chans inte bara för att överleva utan också för ett ytterligare fullt och hälsosamt liv..

Människor som får första hjälpen i tid tenderar att återhämta sig snabbare eftersom de har mindre hjärnskador.

Stroke är en hemsk sjukdom som kan hända vem som helst när som helst. Likgiltighet, hjälp vid fel tidpunkt kan leda till oåterkalleliga konsekvenser - dödsfall eller allvarligt funktionshinder hos offret.

Var uppmärksam på de omkring dig om det finns en misstanke om att en person i närheten har fått ett slag - be honom ta ett enkelt test - le och lyft upp båda händerna. Om en person inte kan göra detta, ring läkare och hjälp. Kom ihåg - varje minuts försening kan kosta offret sitt liv.

Orsaker, symtom och första hjälpen för en mikroslag

24 jan 2020, 20:12 Anna 43 081 Nr

Mikroslag - foci för förstörelse av små kärl som matar hjärnan. Som ett resultat kommer blodcirkulationen att försämras. Detta händer ofta med högt blodtryck, särskilt om trycket är mycket högt. Dessutom ökar frekventa tryckstegringar risken för förstörelse av hjärnans vaskulära system. Om du inte ger behandling i rätt tid kommer varje ny attack av ett mikroslag att bli allt svårare, vilket därefter kan leda till demens..

Vad ska man göra med ett mikroslag

Ett mikroslag är ett brott mot hjärnans blodcirkulation, vars symtom uppträder plötsligt och försvinner av sig själv inom en dag. Efter en vaskulär kris förblir små foci av nekros i hjärnämnet. De leder sedan till nedsatt minne och koncentration. När de första symtomen på ett mikroslag uppträder, kontakta Yusupov-sjukhuset. Neurologikliniken sysselsätter läkare och vetenskapskandidater som har kunskap och erfarenhet av att behandla patienter med hjärnsjukdomar..

För att diagnostisera ett mikroslag utför läkare en omfattande undersökning för att identifiera lokaliseringen och storleken på det patologiska fokuset. De använder den modernaste diagnostiska utrustningen från ledande tillverkare i Europa, Japan och USA. Komplex terapi med effektiva och säkra läkemedel, individuella behandlingsregimer kan förhindra efterföljande cerebrovaskulär olycka.

Patienterna får en hel cykel av medicinska tjänster: öppenvård, slutenvård och rehabiliteringsbehandling. De kan välja rum beroende på budget, men de är alla överlägsna. Neurologiklinikens personal är uppmärksam och respektfull för varje patient.

Om slaget hände på gatan

Om en person får en stroke på gatan, be andra ringa till en ambulans..
Det är bättre att vända sig till en specifik person - på så sätt kommer du att påskynda läkarnas ankomst.

Be någon som passerar för att hjälpa dig att lägga offret.

Det finns inget behov av att lyfta den medvetslösa personen till bänken, försök att föra honom in i bilen - detta kan förvärra hans tillstånd. Vad du definitivt borde göra:

 1. Placera patienten på sidan (vid kräkningar) eller på ryggen. Lägg en jacka vikta flera gånger under huvudet och axlarna, om detta inte är möjligt - håll offrets huvud i upphöjt tillstånd tills ambulansen anländer;
 2. Lås upp offrets jacka, skjorta, ge frisk luft;
 3. När du ringer till läkare, beskriv personens välbefinnande så detaljerat som möjligt (är han medveten, andas han, finns det en intermittent puls, huden är blek eller cyanotisk, finns det kräkningar);
 4. Gnugga offrets handflator, öronloppar;
 5. Stanna hos personen tills läkarna anländer, lämna ditt telefonnummer till läkaren i ambulansen om det behövs.

Förhindra hypotermi hos patienten, se till att täcka över benen, ta på dig handskar om det är svalt ute.

Orsaker till ett mikroslag

Ofta utvecklas ett mikroslag efter överdriven fysisk eller psykisk stress. Kramp eller trombos hos små hjärnkärl uppträder vanligtvis mot bakgrund av följande sjukdomar:

 • cerebral ateroskleros;
 • arteriell hypertoni;
 • arytmi;
 • hjärtiskemi;
 • diabetisk angiopati.

Risken för att utveckla ett mikroslag ökar hos personer som är beroende av meteorologiska faktorer, alkoholmissbrukare och narkotikamissbrukare. Sannolikheten för cerebrovaskulär olycka ökar hos personer som röker.

Expertutlåtande

Författare: Daria Olegovna Gromova

Enligt statistik står 3 personer per 100 tusen av befolkningen inför en sjukdom som ett mikroslag. Sjukdomen kännetecknas av en övergående störning av hjärncirkulationen. Det patologiska tillståndet försvinner av sig själv inom 24 timmar. Trots detta anses ett mikroslag vara en farlig sjukdom. Enligt statistiken påverkar patologin ofta män mellan 18 och 45 år. Mot bakgrund av övergående cerebrovaskulär olycka utvecklar 10% av patienterna därefter hjärtinfarkt. En stroke inträffar inom de närmaste 5 åren hos 30-40% av patienterna.

På Yusupov-sjukhuset används modern medicinsk utrustning för att diagnostisera ett mikroslag. Europeiska CT- och MR-installationer anses vara de mest informativa för att fastställa lokaliseringen av ett patologiskt fokus och omfattningen av dess spridning. Med ett mikroslag indikeras sjukhusvistelse och personlig behandling. Erfarna neurologer på Yusupov-sjukhuset ger varje patient en individuell inställning. För att minimera sannolikheten för en andra mikroslag, utvecklar läkare personliga förebyggande rekommendationer. De sammanställs med hänsyn till egenskaperna hos sjukdomsförloppet och relaterade tillstånd..

Folkläkemedel

Traditionell medicin är rik och kan användas för att utstråla blodkärl. Var uppmärksam på följande örter:

 • Klöver;
 • Nypon
 • Vänderot;
 • Nässla;
 • Groblad;
 • Moderört;
 • Calendula.

Örterna kan drickas individuellt eller blandas. Allt beror på människokroppen och individuell tolerans.

Dessa örter hjälper till att återställa elasticiteten i blodkärlen, rengöra kroppen för toxiner, minska blodtrycket och rensa blodkärlen från kolesterol. Dessutom förbättrar de människors välbefinnande..

Det är viktigt att övervaka din hälsa. Oftast inträffar ett mikroslag hos personer med hjärtsjukdomar och blodkärl, som är överviktiga. Detta gäller även de som inte följer en hälsosam livsstil, röker, dricker och äter skräpmat..

Symtom på ett mikroslag

En mikroslag manifesteras av icke-uttryckta neurologiska symtom som kan kvarstå från flera timmar till en dag och försvinna på egen hand. Ofta är de första tecknen på cerebrovaskulär olycka allvarlig huvudvärk, illamående och kräkningar. Patienter klagar över ett brott mot känsligheten hos hälften av bagageutrymmet och ansiktet, synskada. Deras tal blir suddigt.

Ökad känslighet visas upp till fullständigt avvisande av starkt ljus och höga ljud. Det finns paresis av lemmarna på ena sidan av kroppen och nedsatt motorisk koordination. Ibland märker du ansiktsasymmetri. Om dessa symtom kvarstår i 24 timmar eller förvärras talar vi om stroke..

Vilka är åtgärderna för ett mikroslag? Vanligtvis, efter att symtomen på sjukdomen har passerat, anser patienterna inte att det är nödvändigt att undersöka det. Men detta är fel strategi, eftersom det är mycket svårt att förutsäga hur ett mikroslag kommer att påverka framtida hälsa. I vissa fall återställs hjärncirkulationen helt några dagar efter attacken och alla nedsatta funktioner normaliseras. Hos många patienter försämras förmågan till abstrakt tänkande, koncentration och mentala beräkningar som ett resultat av ett mikroslag.

Glöm inte att ett mikroslag alltid är ett förbud för en allvarligare stroke eller ett andra mikroslag. Läkare vid Yusupov-sjukhuset utför en omfattande undersökning vars resultat gör det möjligt att identifiera förändringar som ledde till spasm eller trombos i hjärnkärlen och föreskriver behandling som syftar till att återställa balansen i kroppens inre miljö. För att förhindra återintrång i hjärncirkulationen används läkemedelsstöd och icke-läkemedelsprocedurer: sjukgymnastik, massage, sjukgymnastikövningar, akupunktur.

Fytoterapi

Recept med traditionell medicin kan endast användas som samtidig behandling av sjukdomen.

Men återhämtningstiden från ett mikroslag kan förkortas genom tillskott i form av infusioner och avkok. Men innan du använder är det bättre att rådgöra med din läkare..

Läkemedlet minskar ödem i hjärnvävnaden.

För att förbereda tinkturen, häll 100 ml alkohol i en behållare med 10 gram krossade råvaror. Du måste infundera drycken i 3 dagar på en mörk plats.

Det finns en apoteksversion som tillverkas i produktion. Snarare är detta ett enklare alternativ..

Drick tinkturen tre gånger om dagen före måltiderna. 30-40 droppar före måltid. Rekommenderad mottagning inom en månad.

Var uppmärksam på kontraindikationer. Det rekommenderas inte för patienter med låg blodviskositet, som lider av lågt blodtryck (hypotoni), gravida kvinnor under första trimestern och ammande kvinnor.

Särskild uppmärksamhet vid sjukdomar i mag-tarmkanalen - nästan ett förbud mot användning av tinkturer.

Hemlock tinktur

Det är nödvändigt att hälla 10 gram hemlock med 100 ml vodka, vätskan infunderas i 3 veckor. Därefter filtreras tinkturen och konsumeras 2 gånger om dagen, en halv tesked. Verktyget ökar vaskulär ton.

Apoteket säljer hemlock-extrakt. Du kan använda det.

Man måste dock förstå att hemlock är en seriös växt med historia och har sina egna detaljer. Innan användningen påbörjas ska levern beredas. Hur man gör detta för en viss patient berättas bäst av den behandlande läkaren. Ignorera inte din läkare. Om din läkare inte kan säga något, leta efter en mer kunnig.

Blanda med honung

Produkten höjer immunstatus genom att stärka blodkärlen.

Det är nödvändigt att mala en citron med köttkvarn, tillsätt naturlig honung, fikon och 50 gram alkohol till vällen.

Läkemedlet infunderas hela dagen och konsumeras i en tesked efter måltiderna..

Sage avkok

Drycken är effektiv för talstörningar, den minskar effekterna av åderförkalkning.

Häll en matsked torkade råvaror med ett glas kokande vatten, låt stå i 60 minuter.

Verktyget måste filtreras och tas ett halvt glas per dag. Du kan lägga till honung för att förbättra smaken..

Grönsakssamling

Infusion normaliserar blodtrycksindikatorer.

Du måste blanda 20 gram hagtorn, valerian, rölleka och häll ingredienserna med en halv liter kokande vatten. Placera blandningen på en mörk plats i 12 timmar. Ta 200 ml per dag.

Mikroslag (behandling och återhämtning efter en kris bör vara komplex) är en patologi vars behandling består i användning av medicinska växter. Örtmedicin är en säker och effektiv ytterligare metod under återhämtningsperioden för vaskulär patologi..

Växtbehandlingar inkluderar:

 • extern användning av växtbaserade vätskor för att lindra muskelspänningar;
 • användning av kuddar fyllda med medicinska växter för avkoppling;
 • användningen av komplexa växtbaserade avkok.

Huvudmålet med behandlingen är att förhindra ytterligare störningar i hjärnan. Det är absolut nödvändigt att ge hjälp i rätt tid.

Behandlingen är effektiv endast om den startades senast tre timmar efter de första symtomen som är karakteristiska för cerebrovaskulär olycka.

Ju tidigare behandling påbörjas, desto mer har offret en chans att få ett gynnsamt resultat. Efter att sex timmar har gått från att en attack av ett mikroslag inträffar är terapin ineffektiv.

Traditionella metoder

För att återställa blodcirkulationen i det drabbade området av hjärnan och stoppa utvecklingen av ett mikroslag, föreskrivs följande läkemedel:

 1. Trombolytika. Dessa är läkemedel som används i många nödsituationer, eftersom de bryter ner de bildade blodpropparna. Deras mottagning bör inledas så tidigt som möjligt. De administreras intravenöst.
 2. Antikoagulantia. Direktverkande läkemedel (Heparin, Nadroparin, Fraxiparin, etc.). ordineras för att förhindra bildning av blodpropp, särskilt med progression av angina pectoris. Indirekta läkemedel (såsom Neodikumarin, Warfarin, Sinkumar, etc.) ordineras för att minska blodkoagulationsaktiviteten. De förhindrar att alltför stora blodproppar bildas. Sådana läkemedel kallas också vitamin K-antagonister..
 3. Vasoaktiva läkemedel. Bland dem är Pentoxifyllin, Vinpocetin, Curantil och andra. De har en vasodilaterande effekt. De agerar främst på det centrala nervsystemet. Vasoaktiva läkemedel används ofta i neurologisk praxis.
 4. Dextrans med låg molekylvikt (Reopolyglucin et al). Föreskrivs för kränkningar av perifer cirkulation, dekompenserad hjärtsvikt.
 5. Antihypertensiva läkemedel. Ofta förskrivna ACE-hämmare (t.ex. captopril) och kalciumkanalblockerare (t.ex. nikardipin).
 6. Neuroskyddande medel (magnesiumläkemedel, glutamathämmare, nootropika (t.ex. Piracetam), vitamin E och Mildronate.
 7. Metaboliska medel (Actovegin och andra).
 8. Angioskydd.

Sjukgymnastik är också indikerad för patienten. Detta inkluderar massage, andningsövningar, träningsterapi, diet.

Folkläkemedel

Med traditionella läkemedel kan du stärka kroppen, öka dess motstånd och återställa styrkan. Här är några populära recept som är lämpliga för behandling och rehabilitering efter en mikroslag hemma:

 1. En infusion av marinrot stärker kroppen väl och återställer styrkan. För att förbereda infusionen hälls en nypa råvaror (mark) med ett glas kokande vatten. Du måste ta det två matskedar före måltiderna..
 2. Shilajit kan återställa kroppens styrka, samt förhindra ett återfall av sjukdomen. För att göra detta måste en liten bit av detta läkemedel spädas i en sked vatten..
 3. Krossat lagerblad hälls med solrosolja (bäst av allt - oraffinerat) och insisterade på en sval plats skyddad från solen i en vecka. Denna olja bör användas för att smörja de platser som har drabbats av efter en stroke..
 4. Sophora japansk och mistel hälls med vodka i förhållandet 1: 1: 10. Blandningen måste infunderas på ett mörkt ställe i 30 dagar Den resulterande tinkturen måste tas en dessertsked två gånger om dagen. Varaktigheten av behandlingen är 25 dagar. Därefter behöver du en femton dagars paus, varefter behandlingen måste återupptas.
 5. Mikroslag hos kvinnor kan behandlas med salvia tinktur. Hon återställer talförmåga perfekt. För att förbereda infusionen måste du hälla en matsked råvaror med kokande vatten och låt stå i en halvtimme. Du måste dricka det under dagen i små klunkar utan brådska. Varaktigheten av en sådan behandling är en månad..

Varje överträdelse orsakad av ett mikroslag varar inte mer än en dag. Annars säger läkare utvecklingen av en stroke.

Ofta finns det situationer då patienter inte lägger vikt vid sjukdomstecken och inte söker hjälp i rätt tid. De ger inte heller behandling om de neurologiska symptomen försvinner. Detta är det största misstaget hos patienter, vilket väsentligt komplicerar situationen..

Tillståndet för ett mikroslag är mycket oförutsägbart. Ingen kan förutsäga hur det kommer att påverka patientens liv i framtiden. Det är därför läkaren bör börja behandlingen först efter en noggrann diagnos och val av de mest lämpliga läkemedlen för varje enskild patient..

Den uppskjutna överträdelsen av blodcirkulationen i hjärnan är främst en anledning till att ändra livsstilen. Det är nödvändigt:

 • avskaffa dåliga vanor;
 • justera arbetsläget och vilan;
 • genomgå regelbundna medicinska undersökningar;
 • följ en diet;
 • behandla ischemisk hjärtsjukdom och arteriell hypertoni, liksom diabetes mellitus;
 • övervaka ständigt blodtrycket.

Mikroslag är en allvarlig sjukdom i nervsystemet. Den tidiga starten av behandlingen och adekvat förebyggande av återfall bidrar till att nervsystemet fungerar normalt och förhindrar utvecklingen av apoplexi.

 • efterlevnad av en balanserad diet (exkludera fet, kryddig mat);
 • en hälsosam livsstil utan dåliga vanor (rökning, alkoholism);
 • regelbunden träningsterapi och sport;
 • det är önskvärt att i tid behandla kroniska sjukdomar i det kardiovaskulära systemet (ateroskleros, arteriell hypertoni);
 • 1-2 gånger om året för att genomgå en medicinsk undersökning av en ögonläkare för att diagnostisera små retinala kapillärer;
 • mäta blodtrycket regelbundet.

Kom ihåg: överensstämmelse med ovanstående åtgärder för förebyggande av mikroslag minskar avsevärt risken för möjlig utveckling av sjukdomen, liksom dess återfall.

I den här artikeln fick vi reda på hur man korrekt behandlar ett mikroslag hemma.

Första hjälpen för en mikroslag hemma

Vad ska man göra med en mikroslag hemma? Om patienten har de första tecknen på cerebrovaskulär olycka måste han läggas i sängen, höjas och huvudet vänds åt sidan. Öppna fönstret och ge frisk luft.

Efter kräkningar måste du rengöra munhålan från resterna av kräkningar. Innan en ambulans anländer bör blodtrycket mätas. Om det är högt kan du ge ett läkemedel att dricka, vilket patienten brukar ta för att behandla högt blodtryck.

Personen bör stödjas moraliskt och övertygad om behovet av sjukhusvistelse. När patienter läggs in på Yusupov-sjukhuset inom 3-4 timmar från sjukdomens början ökar chanserna för full återhämtning många gånger. I kliniken för neurologi använder läkare innovativa metoder för neuroimaging (beräknad och magnetisk resonanstomografi), doppler-ultraljud och röntgen av livmoderhalsen. Reagenser av hög kvalitet används för laboratorieforskning. Patienter konsulteras av en kardiolog, ögonläkare och endokrinolog.

Läkare ordinerar sedan läkemedel för att återställa blodflödet genom hjärnkärlen och skydda hjärnceller från skador. I närvaro av arteriell hypertoni väljer kardiologer läkemedel individuellt för att kontrollera blodtrycket och undvika hypertensiva kriser. Endokrinologen ordinerar läkemedel som är nödvändiga för att normalisera blodsockernivån. Om detta anges, konsulteras patienter av en kärlkirurg för att lösa problemet med behovet av minimalt invasiv kirurgi.

Patienter rekommenderas att undvika stress och trötthet. De bör sluta röka och sluta dricka alkohol. Ibland kan du dricka ett glas torrt rött vin. Kärlets tillstånd förbättras efter doserad fysisk ansträngning. På Yusupov-sjukhuset finns det mekaniska och robotsimulatorer som gör att du kan övervaka hjärtprestandan direkt under lektionerna.

Om du har de första symtomen på ett mikroslag, ring via telefon. Läkare på Yusupov-sjukhuset behandlar och förhindrar cerebrovaskulära olyckor med de mest effektiva läkemedlen. Rehabiliteringsterapeuter använder innovativa tekniker för att återställa nedsatta funktioner. Du kan dra nytta av det omfattande strokerehabiliteringsprogrammet och slutföra alla nödvändiga procedurer och spara pengar.

Förebyggande åtgärder

TIA-återhämtningen fortsätter hemma. Patientens livsstil spelar en viktig roll för att förhindra återfall. Det är han som får särskild uppmärksamhet. Om en person röker, leder en stillasittande livsstil, dricker alkohol, äter fet, salt och stekt mat, är sannolikheten för en andra attack ganska hög.

Först och främst bör du ge upp dåliga vanor och ompröva näring..

De grundläggande principerna för kosten är följande:

 • begränsning av bordssalt till 2-5 g per dag, avstötning av produkter som innehåller "dolt" salt (korv, chips, kex, pates, konserver);
 • daglig konsumtion av frukt och grönsaker i en mängd av 400 g;
 • begränsning i kosten av livsmedel som innehåller mättade fetter och kolesterol (smör, ister, slaktbiprodukter, ost, korv);
 • vägran av godis och bakverk.

Menyn ska innehålla:

 • fet havsfisk som en källa till fördelaktiga omega-syror;
 • oraffinerad olivolja eller linolja;
 • magert kött av kyckling, kalkon, kanin;
 • tomater (är en källa till antioxidanter);
 • mejeriprodukter med måttligt fettinnehåll (keso, fermenterad bakad mjölk, yoghurt);
 • livsmedel rik på kalium och magnesium (torkad frukt, bakad potatis, spannmål, vetegroddar).

Kaloriinnehållet i kosten för personer med normal kroppsvikt bör ligga inom 2500 kcal. Om det finns fetma minskar kostvärdet med 10-20%.

Den banala frasen: "Det är bättre att förebygga en sjukdom än att bota" är fortfarande relevant. För att förhindra utvecklingen av ett mikroslag rekommenderar läkare följande:

 • Tryckstabilisering. Arteriell hypertoni är en av de provocerande faktorerna. Hypertensiva patienter hemma rekommenderas att ha en tonometer och göra mätningar två gånger om dagen för att identifiera krisens början.
 • Viktminskning. Fetma påverkar kärlfunktionen negativt.
 • Att sluta med dåliga vanor: rökning orsakar kärlkramp.
 • Fysisk aktivitet och att vara utomhus. Du kan besöka gymmet, men det är bättre, om det inte finns några kontraindikationer, att föredra att gå, springa eller cykla.
 • Genomgår regelbundet medicinska undersökningar.

Föreslagna aktiviteter för att förhindra en attack.

Vilken behandling som ska ordineras för återhämtning efter ett mikroslag, bestämmer läkaren efter bedömning av patientens tillstånd. Medicinska rekommendationer bör inte bortses från, även om det verkar som om det inte finns något behov av terapi - trots återställandet av nedsatta funktioner, förblir ett nekrosfokus kvar i hjärnan, vilket kan framkalla olika komplikationer, inklusive utveckling av upprepad mikroslag eller stroke..

Mikroslag: första tecken och symtom, konsekvenser, behandling

Ett mikroslag är en "klocka" som säger att om en person inte ändrar sin livsstil, kommer han snart att få en stroke, vars resultat kan vara helt oförutsägbart. Statistiken är läskig: var femte person får en hjärnslag inom den första månaden efter ett enda mikroslag. Något mindre än hälften av de "varnade" rapporterar utvecklingen av en stroke under det första året efter det.

Frälsning från utvecklingen av en "stor" stroke finns fortfarande. För att göra detta, när symtom på en mikroslag uppträder, vänta inte tills den passerar av sig själv, utan börja behandlingen, fortsätt den i flera månader, åtminstone. Dessutom är det också viktigt att korrigera livsstilen: dåliga vanor, kost, droger och fysisk aktivitet. Om vi ​​tar hänsyn till alla nyanser, finns det en chans att din äldre släkting får de 50%, i vilka mikroslag inte återkommer och inte utvecklas till en stroke.

Läkemedel för att bekämpa sjukdomen

Eftersom det finns två huvudtyper av mikroslag (ischemisk, hemorragisk) är det viktigt att bestämma vilken typ av läkemedel som ska behandlas. Vanligtvis gör läkaren detta, baserat på den kliniska bilden, testresultat. Så med ischemi används antikoagulantia, nootropika, vasodilatatorer.

Antikoagulantia

Koaguleringsmedlets huvudsakliga uppgift är att minska cirkulationssystemet, förbättra koagulering och förhindra bildning av blodproppar. Samtidigt finns det läkemedel med direkt och indirekt verkan, som ordineras till alla hypertensiva patienter, diabetiker, åderförkalkning. De vanligaste i denna fråga är warfarin och syncumar..

Trombolytika

Det bör noteras att trombolytika endast används i akut vård, när det är nödvändigt att snabbt lösa blodproppar i blodet. De injiceras i form av enzymer, vätskor direkt i venerna. Sedan finns det en förbättring, återställande av blodflödet, aktivering av ämnesomsättningen, en minskning av hjärnödem och blodcirkulation.

Kärlvidgande medel

Vasodilatordroger och deras intag i sex månader kan helt återställa hjärnans aktivitet, förbättra blodcirkulationen och upprätthålla nervsystemets aktivitet. Detta händer genom att återställa elasticiteten, rörligheten i blodkärlen, stärka deras väggar. Det kan vara papaverin, analgin, aspirin, glycin.

Nootropics

Nootropics används för att stimulera alla delar av hjärnan i processen för förebyggande och återhämtning. De kan förbättra minne, motorik, memorering och reproduktion genom att påverka hjärnans integrerande funktioner. Även läkemedel kan övervinna stress, apati och ökad aggression, hjälp med inlärning, förbättra ämnesomsättningen i celler..

När det gäller det hemorragiska mikroslag är det mycket farligare, eftersom det medför bristning av blodkärl, hjärnblödning, ödem och till och med koma. Därför används en speciell grupp läkemedel för behandling och återhämtning. Vanligtvis talar vi om hemostatika, kramplösande medel och vad som förhindrar hjärnödem.

För att stoppa lokal eller fokal blödning på platser där kapillärer brister, används blodkärl, hemostatika och speciellt trombin.De har inte bara en hemostatisk utan också antiseptisk effekt, påskyndar cellregenerering och förbättrar ämnesomsättningen. Allt detta gör det möjligt på kort tid att återställa det skadade området i hjärnan, för att öka kärlväggarnas elasticitet och styrka.

Hypotensiv

Denna kategori av läkemedel används för att sänka blodtrycket, återställa hjärtrytmen. Då kan du räkna med att stoppa hjärnblödning, bra blodproppar och förbättra ämnesomsättningen. De vanligaste är papaverin, aspirin och acetylsalicylsyra..

Mycket ofta, med blödningar, utvecklar patienter hjärnödem, vilket leder till koma, en djup lesion i hjärnbarken. Processen kan förhindras genom att ta mediciner i tid. Det kan vara actovegin, gliatilin, urbazon, furosemid, dexon. Alla är inriktade på att sänka blodtrycket, förbättra ämnesomsättningen och blodcirkulationen i hjärnan. Kursen börjar med att tillhandahålla medicinsk vård och kan pågå ungefär en vecka efter sjukhusvistelsen.

Antispasmodics

Antispasmodics används för att lindra smidig strukturkramper, minska smärta, kramper och spasmer i hela kroppen. Används vanligtvis under rehabilitering, förebyggande. Det kan vara no-shpa, buscopan, metropy.

Följande grupper av läkemedel rekommenderas för patienter med denna patologi:

 1. Medel för att befria kroppen av giftiga ämnen.
 2. Preparat som stabiliserar metaboliska processer.
 3. Läkemedel som syftar till regenerering av blodkärl och vävnader.
 4. Nootropics (för att förbättra förmågan till intellektuell aktivitet).

Fysiska och andningsövningar, massagebehandlingar, sjukgymnastik används som ytterligare behandlingsmetoder. Dessa aktiviteter kan minska sannolikheten för att attacken återkommer. Tills patientens tillstånd har stabiliserats rekommenderas han att stanna på sjukhuset.

Vad är ett mikroslag

Begreppet "mikroslag" tolkas fortfarande på olika sätt. Vissa tror att detta är att dö av ett mikroskopiskt område i hjärnan, andra - att detta är ett tillstånd när en otillräcklig mängd blod tillfälligt rinner till ett (inte nödvändigtvis litet) område av hjärnan. Läkare förklarar officiellt: ett mikroslag är ett känt namn för en tillfällig, varande mindre än 24 timmar, brist på syre i ett separat område av hjärnan. I det medicinska ordförrådet kallas detta en övergående cerebrovaskulär olycka (TTI)..

Drogbehandling

Grupp av drogerFunktioner i åtgärden
Läkemedel som minskar tonen i glatta muskler i blodkärlen
 • bidra till normaliseringen av tonen i skadade arteriella och venösa kärl;
 • bindväv med flytande vätska;
 • förbättra metaboliska processer i hjärnvävnad;
 • påverkar kroppens syremättnad;
 • eliminera arteriell förkalkning;
 • sakta ner bildandet av fria radikaler.
Regulatorer av metaboliska processer
 • förbättra syretransportfunktionen i blodet;
 • upprätthålla energibalansen i vävnader;
 • återställa metaboliska störningar i kroppen;
 • förbättra syreutnyttjandet i det ischemiska hjärnområdet;
 • främja glukosmetabolism.
Mikrocirkulationskorrigatorer
 • lindra skelettmuskulaturen
 • utvidga blodkärlen
 • förbättra rörelsen av flytande bindväv genom kapillärer och arterioler;
 • eliminera ödem;
 • hjälpa till att förbättra metaboliska processer.
Antitrombotiska medel
 • störa klumpprocessen av blodplättar;
 • låt inte plack bildas på kärlväggen;
 • förbättra egenskaperna hos flytande bindväv.
Neurometaboliska stimulanser
 • bidra till processen att memorera information;
 • stimulera mental och fysisk aktivitet;
 • förbättra metaboliska processer i nervvävnaden;
 • har en positiv effekt på vävnadsandningen;
 • påverka hastigheten av adenositrifosfat;
 • främja användningen av dextros av hjärnceller;
 • förbättra blodcirkulationen i centrala nervsystemet.

Vem är mer utsatt

Tecken på ett mikroslag uppträder främst hos personer vars kärl redan har drabbats av någon form av patologisk process. Detta händer när:

 • ateroskleros;
 • medfödda förändringar i blodkärlens struktur
 • diabetes mellitus, vilket leder till en förändring i kärlväggens struktur;
 • högt blodtryck på grund av olika orsaker;
 • hjärtsjukdomar: hjärtinfarkt, arytmier, endokardit, hjärtfel. Detta ökar risken för blodproppar;
 • efter hjärtkirurgi (associerad med bildandet av en blodpropp och dess inträde i hjärnartärsystemet);
 • tar orala preventivmedel som ökar risken för trombos;
 • rökning eller frekvent alkoholintag, vilket leder till vasospasm;
 • migrän, där regleringen av vaskulär ton försämras;
 • inflammation i hjärnkärlen (vaskulit), som kan vara infektiös eller autoimmun till sin natur;
 • kompression av artärerna som förser hjärnan i kranialhålan eller i nacken med: osteokondros eller spondylos i cervikal ryggrad, intrakraniell tumör eller nacktumörer;
 • aneurysmer i hjärnans artärer, när förstorade områden förekommer i dem, där blodproppar kan uppträda;
 • vegetativ-vaskulär dystoni, en av dess varianter, när det koordinerade kommandot av vaskulär ton från sidan av de två divisionerna i det autonoma nervsystemet störs;
 • åderbråck i den venösa bädden i benen: utvidgade kärl med låg blodflödeshastighet är en favoritplats där blodproppar bildas;
 • övervikt: fettvävnad, särskilt i buken, är i sig en endokrin körtel. Det producerar östrogener, vars överskott ökar risken för blodproppar;
 • konstant hög fysisk ansträngning, vilket påverkar blodkärlets ton;
 • kronisk stress som verkar på hypotalamus - det endokrina organet i kranialhålan, befälhavaren, inklusive det autonoma nervsystemet;
 • sjukdomar i blodkoagulationssystemet, när tendensen till trombos ökar;
 • Fabrys sjukdom är en ärftlig sjukdom där speciella molekyler - sfingolipider - deponeras i kärlceller. Det minskar artärernas diameter.

Ju fler riskfaktorer en person har desto större är chansen att utveckla en kärlolycka..

Risken för att utveckla ett mikroslag (och stroke) ökar efter 30 år; från 60 fördubblas det. Detta beror på en avmattning i metaboliska processer, inklusive i kärlväggen. Som ett resultat minskar vanligtvis artärernas diameter (inklusive hjärnan). Dessutom börjar kärlen reagera sämre på kommandon att expandera och smala, kommer från nervsystemet..

Diagnostik

Symtom på mikroslag i många fall visas inte tydligt. Ofta lär sig patienten om attacken efter lång tid. Snabb diagnos är förebyggande av stroke, därför föreskriver läkaren vid minsta misstankar undersökningar:

 • cervikal ryggrad
 • av hjärt-kärlsystemet;
 • biokemisk sammansättning av blod och dess allmänna analys;
 • för närvaron av samtidiga sjukdomar.

Cirkulationsstörningar i hjärnan kan orsakas av kompression av ryggradsartären. Därför föreskrivs röntgen, tomografi eller ultraljudsundersökning. För att diagnostisera hjärtaktivitet används ultraljud och ett kardiogram. Ett blodprov gör att du kan upptäcka överdrivet socker, urea, för att bestämma koagulation.

De första tecknen på ett mikroslag

Ibland varnar en person för att han snart kommer att få en blodcirkulationsstörning i hjärnan. Han gör det med sådana symtom - "signalerar" som:

 • huvudvärk som växer
 • yrsel;
 • domningar i en arm, ett ben eller en del av ansiktet;
 • suddig syn;
 • svår svaghet
 • illamående;
 • en kraftig förlust av samordning
 • förlust av en berättande tråd - en person blir tyst i mitten av meningen eller börjar reagera otillräckligt på ord;
 • pormaskar eller blinkar framför ögonen;
 • känsla av "gåshud" på huden.

Tidiga subtila indikatorer

Inledningsvis orsakar ett mikroslag en allvarlig huvudvärk som inte kan lindras med smärtstillande medel. Den har en uttalad karaktär och kan förekomma flera gånger om dagen. Kvinnan känner sig yr och kan bli illamående. En person befinner sig i ett utmattat tillstånd, vilket kännetecknas av:

 • Trötthet;
 • dåsighet;
 • utmattning.

Högt blodtryck är mycket vanligt. I detta fall finns det pressande smärta i huvudområdet..

Hjärtsmärta kan uppstå. Andningen snabbade.

I allmänhet liknar de första tecknen svår utmattning, vilket åtföljs av huvudvärk och ökat blodtryck..

Okonventionella första hjälpen metoder för stroke

Med en stroke skadas hjärnkärlen, vilket kan orsaka:

En tredjedel av människorna dör efter att ha drabbats av stroke. Det är omöjligt att helt återställa hjärnan efter denna sjukdom..

Om du söker medicinsk hjälp i rätt tid kan hjärnkärlens arbete återställas och komplikationer i framtiden kan undvikas. Hjälp bör dock ges senast 3-6 timmar efter att de första symptomen uppträder..

En attack kan provoceras av:

 • övervikt;
 • användning av kryddig och fet mat;
 • alkohol och rökning;
 • tung fysisk aktivitet
 • hjärtkirurgi;
 • en kraftig förändring av klimatförhållandena;
 • åderförkalkning.

Människor som lider av diabetes mellitus, apné och har maligna tumörer är mest mottagliga för mikroslag. Dessutom är en vanlig orsak till sjukdomen en konstant ökning av blodtrycket..

De första tecknen och symtomen på ett mikroslag varierar över ett brett intervall, vilket beror på diametern och lokaliseringen av det drabbade arteriella kärlet, liksom på mekanismen för utvecklingen av sjukdomen (tromb, embolus, kramp, kompression, störning av hjärncirkulationsautoregulering, etc.). I vissa fall kanske en person inte ens misstänker att han har haft ett mikroslag, till exempel kan vanlig yrsel, huvudvärk, domningar och stickningar i armen i flera sekunder, suddig syn, muskelsvaghet kan vara tecken på en övergående ischemisk attack.

I andra fall utvecklas kränkningar mycket snabbt och ignoreras inte, eftersom de är uttalade och liknar symtomen på en riktig stroke..

Alarmerande tecken på en mikroslag hos kvinnor och män:

 • skarp krypning av någon del av kroppen eller lemmen, känslan av "krypande";
 • svår muskelsvaghet i en arm eller ett ben
 • förlust av känslighet i ett specifikt hudområde;
 • skarp huvudvärk och ökat blodtryck, yrsel
 • plötslig synstörning
 • förlamning av ben eller arm;
 • hängande i hörnet av munnen, oförmåga att le;
 • talstörning
 • kramper, kräkningar, illamående, förvirring.

Ett karakteristiskt inslag i den kliniska bilden av ett mikroslag är den korta varaktigheten av närvaron av patologiska symtom med ytterligare snabb regression. Tecken på PNMK skiljer sig också beroende på typ av överträdelse. Låt oss överväga dem mer detaljerat.

Denna typ av övergående cerebrovaskulär olycka inträffar oftast (2/3 av alla patienter med denna diagnos). Orsaken är högt blodtryck, och kärnan i patogenesen av symtom är en störning av autoreguleringen av hjärncirkulationen. Det finns två möjligheter här. För det första, som ett resultat av en kraftig ökning av trycket, expanderar hjärnartärerna för mycket, vilket leder till hyperperfusion av hjärnvävnaden, venös trängsel och hjärnödem..

Tecknen är ospecifika. Patienter klagar över en kraftig sprickande eller dunkande huvudvärk, yrsel, illamående och kräkningar, buller och ringningar i öronen. Som regel observeras inte fokalsymtom, men kramper, lätt medvetslöshet och hjärnhinnesyndrom kan förekomma. Vid tryckmätning höjs den till höga siffror.

I den kliniska bilden av TIA dominerar fokala neurologiska symtom. Du kan observera domningar i vissa delar av kroppen, förlamning och muskelsvaghet i en av benen, nedsatt syn, hörsel, tal, ansiktsasymmetri, kramper, förlust av känslighet i vissa hudområden. I vissa fall observeras också cerebrala symtom..

I TIA försvinner dessa symtom snabbt, till skillnad från en stroke, där de till och med kan utvecklas..

Denna PNMK har samma utvecklingsmekanism som den första varianten av hypertensiv cerebral kris, men skiljer sig från den i varaktigheten och graden av patologiska förändringar i hjärnvävnaden. Om högt blodtryck inte elimineras i tid fortskrider cirkulationsstörningen i hjärnan, vilket leder till frisättning av den flytande delen av blodet från de överfyllda kärlen i nervvävnaden med utveckling av hjärnödem, vilket är ett livshotande tillstånd. Symtom som liknar cerebral hypertensiv kris, men mer uttalade.

Första hjälpen

Om du diagnostiserar ett mikroslag i tid och vidtar rätt åtgärder under de första minuterna och timmarna kommer du att kunna minska konsekvenserna och uppnå framgång med att återhämta sig efter det. Första hjälpen för ett mikroslag består av följande åtgärder:

 1. Ring en ambulans och lägg patienten på ryggen, det är tillrådligt att höja huvudet lite.
 2. Ge fri andning genom att lossa åtsittande kläder och öppna fönster vid behov.
 3. Ge lite vatten.
 4. Du kan applicera en kall kompress eller is på baksidan av huvudet..
 5. Om det uppstår kräkningar eller kraftigt saliv, vrid huvudet åt sidan och titta på urladdningen för att förhindra kvävning.
 6. Gör återupplivning efter behov.
 7. Om det finns en kraftig ökning av blodtrycket, måste du ge ett botemedel mot högt blodtryck eller sänka fötterna i ett handfat med varmt vatten.

Med misstankar är det nödvändigt att ringa en ambulans, behandling av mikroslag, även med en lätt svårighetsgrad hemma, är oacceptabel.

Riskfaktorer och symtom

Vilka är åtgärderna för ett mikroslag? Vanligtvis, efter att symtomen på sjukdomen har passerat, anser patienterna inte att det är nödvändigt att undersöka det. Men detta är fel strategi, eftersom det är mycket svårt att förutsäga hur ett mikroslag kommer att påverka framtida hälsa. I vissa fall återställs hjärncirkulationen helt några dagar efter attacken och alla nedsatta funktioner normaliseras. Hos många patienter försämras förmågan till abstrakt tänkande, koncentration och mentala beräkningar som ett resultat av ett mikroslag.

Glöm inte att ett mikroslag alltid är ett förbud för en allvarligare stroke eller ett andra mikroslag. Läkare på Yusupov-sjukhuset utför en omfattande undersökning vars resultat gör det möjligt att identifiera förändringar som har lett till spasm eller trombos i hjärnkärlen och föreskriver behandling som syftar till att återställa balansen i kroppens inre miljö.

Med sådana patologier ökar sannolikheten för ett mikroslag betydligt:

 • högt blodtryck
 • ateroskleros;
 • förmaksflimmer;
 • hjärtattack.

Du kan känna igen ett mikroslag genom följande symtom:

 • domningar i lemmar och ansikte;
 • yrsel
 • hoppa i blodtrycket
 • kränkning av motorisk samordning
 • ökad känslighet för starkt ljus, högt ljud;
 • svaghet;
 • kortvarig medvetslöshet (inte alltid);
 • talstörningar.

Oavsett om en person har utvecklat de tecken som listas ovan, utvecklas ett mikroslag i ett av följande scenarier. Symptomkomplexet beror på vilken artär tromben kom in i..

Om en blodpropp har kommit in i artärerna som matar hjärnstammen och bakbenets lober i cortex observeras en kombination av flera av följande symtom:

 • ett av tecknen från synens sida - i båda ögonen: förlust av synfält, dubbelsyn, "flugor", blixtar eller slöjor framför ögonen;
 • yrsel;
 • huvudvärk, lokaliserad främst i nacken.
 • ögonkulorna rör sig själva åt vänster och höger;
 • saknas när man försöker få ett finger i näsan med slutna ögon;
 • buller, ringar i öronen
 • blanchering av huden;
 • ökad svettning
 • illamående;
 • ibland - oförmåga att svälja.

Efter att symtomen försvunnit (detta inträffar vanligtvis inom några timmar) behålls inte minnet om vad som hände.

 • helt eller delvis försvinnande av synen på ett öga;
 • generell svaghet;
 • svaghet och försämring av känslighet i armen och benet å andra sidan än dåligt syn eller förlorat synet av ögat;
 • muskelsvaghet i nedre delen av ansiktet;
 • suddigt tal
 • oförmåga att utföra en åtgärd som kräver finmotorik (att trycka på en knapp, gänga en nål).
 • fullständig minnesförlust under en kort tid: personen är märkbart förvirrad, slutar navigera i rymden, ställer oroligt en fråga men hör inte svaret. Sedan glöms allt detta ut;
 • talbrott: en person förvirrar ord, uttalar otydliga ljud, kan inte formulera en tanke;
 • brott mot motorsfären: känslan av att benet eller benet och armen har misslyckats, lyder inte bra, som om "gjord av bomullsull." Ibland är halva kroppen förlamad kraftigt, som ett resultat faller personen, men tappar inte medvetandet;
 • En "klaff" som stängde ett öga i taget.

De första tecknen på hjärnblödning

Oftast utvecklas hemorragisk stroke hos patienter i åldern 40-60 år. Debut - på eftermiddagen, mot bakgrund av överansträngning eller en ökning av blodtrycket, rodnad i ansiktet. Sedan brister ett kärl (till exempel en aneurysm), med utvecklingen av följande symtom:

 • Skarp huvudvärk ("slag" i huvudet, CC med subaraknoidalblödning, men kan saknas);
 • Kräkningar och multipel;
 • Snabb depression av medvetandet (sömnighet, dumhet och dess förlust);
 • Ökad andning, det blir bullrigt, kinden "seglar", för ofta åtföljs hemorragisk stroke av ansiktsnervens pares, munhörnan är nere;
 • Anisocoria är möjlig (ojämlikhet hos eleverna, på sidan av blödningen utvidgas pupillen);
 • På motsatt sida av fokus, även i sömnigt tillstånd, observeras symtom på begynnande spastisk förlamning: den upphöjda handen faller som en piska och foten vänder utåt;
 • Ofrivillig urinering kan ofta förekomma;
 • Ofta åtföljs en omfattande hemorragisk stroke av stora epileptiska anfall eller en kraftig temperaturökning (utvecklingen av hypertermi). Detta är ogynnsamma faktorer som indikerar en djup medvetslöshet och en kränkning av vitala funktioner..

Hemorragisk stroke är alltid farligare än ischemisk stroke, och dess prognos är mer ogynnsam. Med omfattande skador på hjärnstammen förlorar en person mitt i fullständigt välbefinnande plötsligt medvetandet, hamnar i en djup koma och dör efter några timmar och med ischemisk skada händer detta mycket mindre ofta.

Hur man känner igen ett mikroslag

I den officiella klassificeringen av sjukdomar finns det inget sådant namn, det finns en "övergående ischemisk attack". Men som en hyllning till tradition och ett bättre känt namn finns det också ett "mikroslag". Detta är en skada på små hjärnkärl som orsakas av deras förträngning eller uppkomsten av blodproppar. Huvudskillnaden mellan denna sjukdom och en riktig stroke är dess korta varaktighet: det smärtsamma tillståndet varar från flera minuter till en dag. Symtom på mikroslag börjar plötsligt och byggs upp snabbt, annars liknar de tecken på en omfattande stroke:

 • Allvarlig huvudvärk, ofta yrsel.
 • Nedsatt samordning av rörelser, förlust av balans.
 • Ansikts domningar, okontrollerbara ansiktsuttryck. Domningar i ben och armar observeras, oftare på ena sidan.
 • Tal blir sluddigt, långa fraser är svåra att uttala.
 • Synstörning: defokusering, oförmåga att se ett föremål med båda ögonen, ibland kortvarig synförlust.
 • Illamående och kräkningar kan förekomma.
 • Överkänslighet, irritation från starkt ljus och höga ljud uppstår.
 • Blodtrycket stiger plötsligt och dramatiskt.

Tidig erkännande av sjukdomen beror på andras uppmärksamhet. Några ovanliga tecken tyder på att en person riskerar stroke:

 • Han kan inte få ett stort leende.
 • Han kommer inte att kunna säga en fras längre än två ord.
 • Kan inte lyfta båda armarna över huvudet.
 • Tungan vände åt sidan.

Övergående ischemisk attack och stroke är en enda patologisk process, därför betraktas en mikroslag ofta som ett tillstånd före stroke, i 10% av fallen leder det till omfattande stroke inom en vecka. Diagnosen av ett mikroslag bekräftas om tillståndet återgår till det normala inom en dag, annars är det en allvarligare form av stroke.

Ett mikroslag inträffar plötsligt, men orsakerna bildas långt före manifestationen. Den viktigaste av dem är aterosklerotisk kärlskada. I 95% av fallen leder följande orsaker till sjukdomen:

 • Ihållande långvarig ökning av blodtrycket.
 • Kardiovaskulära sjukdomar, särskilt de som är associerade med hjärtarytmier.
 • Diabetes.

Andra orsaker till ett mikroslag är: medfödda anomalier i artärerna, kompression av artärerna genom livmoderhalsen, blodsjukdomar, onkologi, infektioner.

Förutsättningar för ett mikroslag uppträder oftare hos personer som är i riskzonen:

 • Lider av högt blodtryck, eftersom högt blodtryck är den viktigaste provokatören för ett mikroslag.
 • Diabetiker vars blodsockernivåer fluktuerar kraftigt, vilket orsakar kramper.
 • Överviktiga människor.
 • De som tidigare haft en cerebrovaskulär olycka, liksom ökad blodkoagulering, trombbildning.
 • Beroende på dåliga vanor. Rökning och alkohol framkallar mikroslag även hos unga människor.

Det är lättare att känna igen de specifika tecknen på en mikroslag om du bekantar dig med dem i förväg. Dessa frågor behandlas i detalj i artikeln av E.V. Kostenko och L.V. Petrova.

Konsekvenser av sjukdomen

Övergående ischemisk attack är inte ett enkelt test för människokroppen. Ouppmärksamhet på detta tillstånd och bristen på korrekt terapi orsakar stora hälsoskador..

Det minskar snabbt minnet, symtom på demens, förändringar i beteende och karaktär observeras.

En av de fruktansvärda komplikationerna av sjukdomen är en stroke, som är omfattande. Det åtföljs av förlamning, svimning, svår huvudvärk.

Hur du kan hjälpa dig själv när du träffar

Vilka åtgärder ska vidtas om slaget hände dig - på gatan eller hemma?

Det viktigaste är att lugna ner sig. Om möjligt, ring för hjälp.

Viktig! På gatan eller på ett offentligt ställe måste du kontakta en viss person - en tjej, en ung man, en man - och be att ringa till en ambulans och förklara att du enligt alla tecken har en stroke.

 1. Om attacken inträffade hemma och du är medveten - ring försiktigt, utan att göra några plötsliga rörelser, larmrummet, förklara symtomen, öppna dörren i förväg och lägg dig i soffan eller på golvet.
 2. Ta bort ytterkläderna.
 3. Om du känner att en tryckstegring har inträffat, ta det läkemedel som ordinerats av din läkare.
 4. Du kan också lägga en Valerian-tablett under tungan..
 5. Vänta på läkarnas ankomst, informera dina nära och kära på vilket sjukhus du kommer att tas.

Det viktigaste är att inte göra plötsliga rörelser och inte få panik för att inte orsaka en ännu större tryckökning..

Användningen av läkemedel

När det medicinska teamet kallas, innebär första hjälpen inte användning av speciella läkemedel.

Men om processen att transportera offret till sjukhuset är mycket försenad, administreras följande läkemedel intravenöst för att hjälpa hjärnan: Actovegin, L-lysin, Furosemide, Cortexin, Nootropil, Thiocetam, Piracetam. Detta är en av nödåtgärderna för stroke.