Blockering av den mellersta septalgrenen på den vänstra buntgrenen

Blockeringen av midseptalgrenen eller den främre bifurkationen leder till en fördröjning av depolarisering av den främre väggen och den främre delen av IVS. Isolerad blockad av denna gren är sällsynt, vanligtvis med en ovanlig infarkt i den främre väggen, mycket oftare kombineras den med blockering av den främre grenen på vänster ben.

EKG-förändringar under blockering av den median-septala grenen uppträder vanligtvis i det horisontella planet, eftersom dessa balkar ofta är riktade framåt. Depolarisering av den främre väggen är försenad, exciteringsvågen kommer från de bakre och laterala väggarna, dvs vektorn är riktad framåt, därför leder V1, 2 och ibland V3 i högra bröstet, en hög R registreras, ibland något breddad. V1-3-satsen representeras av Rs-vågor eller oftare qR, T-vågen i dessa ledningar är vanligtvis negativ på grund av skador på den främre interentrikulära artären.

I V5 försvinner 6 q, ett komplex av typen Rs.

Vid diagnos av denna typ av blockad är det nödvändigt att utesluta tillstånd som åtföljs av hög R i höger bröstledningar (höger kammarhypertrofi, bakre basinfarkt, WPW-syndrom typ A, normalt EKG).

Blockering av vänster ben på objektet av His

Vänster buntgrenblock (LBBB)

Nivå av lesion i grenblock till vänster

 • buntfilial
 • vänster ben själv
 • samtidig nederlag av två huvudförgreningar
 • perifera förgreningar

Etiologi

Diffus hjärtskador:

 • kranskärl - ischemi, kaodioskleros, fibros
 • icke-koronar strukturell myokardiell patologi - dilaterad kardiomyopati (DCM), hypertrofisk kardiomyopati (HCM), arytmogen högre ventrikulär dysplasi (ARVD), sarkoidos, amyloidos.

Patologi i det vänstra ventrikulära utflödeskanalen - vänster ventrikulär hypertrofi (LVH), hypertrofisk kardiomyopati (HCM), höga interentrikulära septaldefekter, aortaklaffkirurgi, aortakoarktation.

Figur: 1. Vänster buntgrenblock i standardledningar.

Utvecklingsmekanism

Först täcker spänningen det interentrikulära septumet, sedan längs det oförändrade högra benet når spänningen höger kammare, och slutligen kommer spänningen att täcka den blockerade vänstra kammaren. Och till vänster kammare kommer spänningen inte att komma längs vänster ben, för ledningen längs den störs och genom nätverket av Purkinje-fibrer från höger kammare. Det finns inte bara en fördröjning av vänster kammare utan också en kränkning av hela sekvensen av depolarisering.

Behandling

 • eliminering av läkemedel som orsakar lednings retardation
 • vid symtomatisk bradykardi rekommenderas installation av permanent pacing (PACE)
 • omsynkroniseringsterapi i närvaro av hjärtsvikt och en minskning av vänster ventrikulär ejektionsfraktion
 • konservativ behandling i frånvaro av kliniska manifestationer

EKG-förändringar

 • ökning av den totala varaktigheten för QRS-komplexet ≥0,12 sek (120 ms)
 • tid för intern avvikelse i ledningar V5, V6 ≥0,08 sek
 • närvaron i ledningarna V5, V6, I, aVL av vidgade, deformerade kammarkomplex av R-typen med en delad eller bred spets
 • närvaron i ledningarna V1, V2, III, aVF av breddade deformerade ventrikulära komplex som ser ut som QS eller rS med en delad eller bred spets av S-vågen.
 • i ledningar V5, V6 diskordant i förhållande till QRS-komplexförskjutning av RS-T-segmentet och negativ eller bifasisk asymmetrisk T-våg
 • avvikelse från hjärtets elektriska axel (EOS) till vänster
 • ingen q-våg i ledningarna I, V6

Figur: 2. Vänster buntgrenblock och 1 graders AV-block.

Ofullständigt grenblock till vänster

Med ofullständig blockad fördröjs impulsutbredningen, början av ventrikulär depolarisering är associerad med excitation som har passerat längs höger ben, men en större eller mindre del av vänster kammare exciteras av en impuls som kom längs vänster ben. Asynkronism är inte så uttalad.

EKG-förändringar

 • ingen q-våg i leder V5, V6, I - en förutsättning
 • QRS-komplex upp till, 12 sek
 • tandning på R-vågen i ledningarna V5, V6
 • minskat ST-segment, T-våg (+ -)

Ofullständigt grenblock i vänster bunt liknar vänsterkammarhypertrofi, men saknar q-vågen med en hög R-våg.

Figur: 3. Ofullständigt grenblock till vänster

Komplett grenblock till vänster

EKG-kriterier för fullständig blockering av LPH

 • QRS-komplex> 0,12 sek
 • i ledningar V1, V2: komplex typ QS eller rS
 • i ledningar V5, V6: R-våg
 • ingen q-våg i ledningarna I, V6

Behandling

Villkor för resynkroniseringsterapi (CRT):

 • QRS-komplex ≥140 msek (män) och QRS-komplex ≥130 msek (kvinnor)
 • tandning ≥2 ledningar (V1, V2, V5, V6, I, aVL)

EKG-kriterier för diagnos av hjärtinfarkt mot bakgrund av fullständig blockering av vänster ben på objektet av His

 • ST-segmenthöjd> 1 mm + positiv T-våg i ledningarna I, aVL, V5 och V6
 • Depression> 1 mm i ledningarna V1, V2 eller V3
 • segmenthöjd> 5 mm i ledningar V2-V4
 • känslighet 78%, specificitet 90%

Figur: 4. Akut stadium av hjärtinfarkt i vänster ventrikelns anteroseptumregion med fullständig blockad av den vänstra buntgrenen

Blockering av den främre överlägsna grenen av den vänstra buntgrenen (BPVV LBB)

Etiologi

Patologiska processer förekommer i den vänstra delen av det interventriculära septumet, i regionen av aortaklaffarna eller distalt - i perifera förgreningar av den främre grenen (antero-lateral vägg i vänster kammare):

 • ischemisk hjärtsjukdom (CHD)
 • akut hjärtinfarkt
 • vänster kammarhypertrofi (LVH)
 • hypertrofisk kardiomyopati (HCM)
 • ventrikulär septaldefekt (VSD).

Utvecklingsmekanism

Blockad av den anterosuperiorgrenen av den vänstra buntgrenen i kammaren leder till en senare excitation av de främre överlägsna delarna av den vänstra kammaren.

Behandling

Det finns ingen specifik behandling för blockering av den anterosuperiorgrenen av den vänstra buntgrenen. Det är nödvändigt att behandla den underliggande sjukdomen.

EKG-förändringar

 • QRS-komplex upp till 0,12 sek
 • uttalad avvikelse från hjärtets elektriska axel till vänster - mellan -30 och -90 °
 • I standardledningar:
 • övervägande positiva QRS-komplex (liten q-våg och hög R-våg) i ledningar aVL, I.
 • övervägande negativa QRS-komplex (liten r-våg och djup S-våg) i ledningar aVF, II, III
 • vid slutet av depolarisering, terminal tandning eller förtjockning av ledningen i ledningar aVL, III.
 • fördjupning av q-vågen i ledningar aVL, I med en varaktighet på upp till 0,03-0,04 sek.
 • i ledningar V5, V6: en minskning av amplituden för R-vågen, följt av en uttalad fördjupad S-våg, och q-vågen går förlorad
 • V1, V2: kan förlora r-vågen. Även i ledningarna V1 till V2 bildas komplex i form av QS, qrS.
 • utseendet på en hög R-våg (V2, V3), som gradvis minskar i vänster bröstledningar.

Blockering av den främre överlägsna grenen av den vänstra buntgrenen

Blockad av den bakre-sämre grenen av den vänstra buntgrenen (BZNV LNBG)

Etiologi

 • hjärtischemi
 • hjärtfel
 • vänster kammarhypertrofi
 • hypertrofisk kardiomyopati
 • utvidgad kardiomyopati
 • lungsjukdomar

Utvecklingsmekanism

Blockad av den bakre nedre grenen av den vänstra buntgrenen av kammaren leder till senare excitation av de bakre nedre delarna av den vänstra kammaren.

Behandling

Behandling av den underliggande sjukdomen, ingen specifik behandling.

Figur: 6. Blockering av den bakre grenen av den vänstra buntgrenen

EKG-förändringar

 • QRS-komplex upp till 0,12 sek (normal), normal ventrikulär repolarisering sker (ST-segment och T-våg). Allvarlig avvikelse från hjärtans elektriska axel till höger (mellan 120 ° och 180 °).
 • EOS-avvikelse till höger (120 °, i frånvaro av vänsterkammarhypertrofi)
 • övervägande positiva QRS-komplex (liten q-våg och hög R-våg), i ledningar II, III, aVF.
 • övervägande negativa QRS-komplex (liten r-våg och djup S-våg) i ledningar aVL, I
 • frånvaron av andra skäl som orsakar blandningen av hjärtans elektriska axel till höger. Sådana skäl kan vara: vänsterkammarhypertrofi, lungemfysem, lateral infarkt)
 • EOS-avvikelse når en mindre grad (upp till 120 °), men med dynamisk kontroll avviker EOS mer än 40 ° nedåt och åt höger från utgångsläget.

Blockering av den mediangrenen av den vänstra buntgrenen

Retardation av ledning i den vänstra bakre grenen (LAD) är mycket mindre vanlig än retardation av ledning i den främre grenen, eftersom LAD har en tjockare struktur och mer skyddad lokalisering nära ingången LV. Försenad stimulering resulterar i sekventiell excitation av den anterosuperior regionen av den LV-fria väggen följt av aktivering av den underlägsna LV-sidan - d.v.s. till den omvända sekvensen observerad med BLPV.

EKG-kriterierna för vänster bakre grenblock (LPSB) beror på denna förändrade excitationssekvens. Avvikelsen från axeln till höger med rS-komplexet i ledningarna I och aVL, liksom qR-komplexen i de sämre ledningarna, är resultatet av inverkan av tidiga, icke-svarande (enstaka) stimuleringskrafter som förökar sig från den anteroposterior regionen av LV (bildar de initiala q- och r-vågorna), och senare, inte upplever motstånd (de enda) krafter som rör sig från den nedre bakre fria väggen (genererar sena S- och R-vågor). Som med LDPV förlängs inte total ventrikulär aktiveringstid och QRS-varaktighet förblir normal.

BLDV kan hittas hos nästan alla patienter med någon hjärtsjukdom, men BLDV är ovanligt för friska människor, i vilka en avvikelse från höger axel ibland är möjlig som en variant av normen. Andra förhållanden under vilka de högra elektromotoriska krafterna i frontplanet ökar, såsom RV-överbelastningssyndrom och omfattande lateral hjärtinfarkt, kan ge en liknande bild på EKG och bör uteslutas innan man drar slutsatsen att BLDV är närvarande..
Beskrivna EKG-skyltar som indikerar förekomst av blockering av den vänstra mediangrenen. Den mest kända manifestationen som kännetecknar denna form av blockad är frånvaron av septal q vågor.

Vänster buntgrenblock

Vänster benblockad inträffar som ett resultat av långsam ledning eller blockering i någon del av det intraventrikulära ledningssystemet, inklusive LBV, dess två buntar, den distala delen av LV-ledningssystemet eller, mycket mindre ofta, fibrer som kommer ut från stammen på PG, som blir LBB själv. Som ett resultat uppträder signifikanta förändringar i sekvensen för LV-excitation och återhämtning, vilket orsakar signifikanta förändringar i QRS-komplexet och ST-T-kurvan..

Vänster benblock förlänger QRS-varaktigheten, ändrar QRS- och ST-T-konfigurationen. Huvudförutsättningen är en ökad QRS-varaktighet (> 120 ms), liksom en bred och vanligtvis skårad R-våg i ledningar I, aVL och vänster bröstledningar; smala r-vågor följt av en djup S-våg i höger bröstledningar; frånvaro av septal q tänder. R-vågor är vanligtvis höga och S-vågor är djupa. Hjärtans elektriska axel i LBB är mycket variabel; det kan vara normalt, avvika till vänster eller, mycket sällan, avvika till höger. Förutom dessa indikatorer inkluderar vissa specialister för diagnos av LBB förekomsten av en ökad intern avvikelsetid (> 60 ms).

Förändringar i ST-T-kurvan med grenblock i vänster bunt är betydande. I de flesta fall är ST-segmentet och T-vågen överensstämmande med QRS-komplexet. Med andra ord minskar ST-segmentet och T-vågen inverteras i ledningar i vilka QRS-komplexet består av positiva vågor (till exempel i ledningar 1, aVL, V4 och V6); ST-segmentet är upphöjt och T-vågen riktas uppåt i ledningar där QRS-komplexet består av skadliga tänder (till exempel i ledningar V1 och V2) (i den ryska elektrokardiografiska skolan tros det att i LBB är ST-segmentet och T-vågen överensstämmande med den slutliga QRS-komplexvågen.

Detta underlättar tillämpningen av detta kriterium i fall där QRS-komplexet inte bara består av positiva eller negativa utan också av flerriktade tänder).

Vänster buntgrenblock: typer, orsaker, symtom, behandling

Vid dechiffrering av elektrokardiogrammet ser patienter ofta slutsatsen "grenblock till vänster". Denna diagnos väcker många frågor och oro. Vad är den här hjärtstrukturen? Vad är risken för blockeringen och hur man känner igen dess förekomst? I artikeln kommer vi att försöka analysera i detalj och på det enklaste möjliga språket syndromet för blockad av detta hjärtelement.

Vad är en bunt av hans?

Sammandragningar av myokardiet utförs av hjärtets ledningssystem. Detta är en uppsättning speciella kardiomyocyter där excitation uppträder och fibrer längs vilka impulser förs till alla hjärtstrukturer.

Den första excitationsvågen, som ställer in hjärtets grundläggande rytm, genereras av sinusnoden som ligger i toppen av höger atrium. Impulsen färdas längs förmaksmyokardiet och tvingar den att dra ihop sig, liksom längs tre internodala sträckor till atrioventrikulär nod. Det är lokaliserat i förmaks septum och är ansvarigt för förökning av excitation genom kammarna. En elektrisk impuls från AV-noden når myokardiet längs fibrerna i His-bunten. Stammen delas i början av det interventricular septum i två ben - höger och vänster, som sträcker sig till motsvarande delar av ventrikulärt myokard. Det vänstra benet, i tjockleken på hjärtmusklerna, är uppdelat i främre och bakre grenar. Hans bunt slutar med många grenar - Purkinje-fibrer, som tränger in i kammarens muskulära vägg.

Således är His-bunten ett fragment av hjärtledningssystemet, som är ansvarigt för förökning av en elektrisk impuls och sammandragning av kammarna. Brott mot ledningen längs stammen eller enskilda grenar kallas en blockad. I den internationella klassificeringen av sjukdomar i den tionde versionen finns LBBB i avsnitt I44 (ICD-10 kod I44.4 - I44.7)

Typer av blockader

Lesionsnivån bestäms av den del av bunten där exciteringen från AV-noden upphör att utföras. Det finns följande typer av hans buntblockad:

 • enkelstråle - kränkning av utbredningen av en elektrisk puls längs höger ben eller en av grenarna (bak eller fram) på vänster ben,
 • tvåbunt - excitation från huvudstammen på hans bunt når inte båda grenarna på vänster ben eller till en av grenarna och höger ben,
 • tre strålar - ett engångs nederlag för båda benen.

Vilken som helst av de tre typerna av blockad kan vara komplett (ledningen avbryts helt) eller partiell (ledningen saktas ner). Detta återspeglas i de karakteristiska förändringarna i EKG. Dessutom registreras följande typer av hans buntblockad på kardiogrammet:

 • konstant - EKG-tecken på ledningsstörning i strålen visas konstant,
 • intermittent - blockad visas och försvinner under EKG-inspelning,
 • transient - ändringar registreras inte med varje EKG-inspelning,
 • alternerande - under EKG-inspelningen ersätter olika typer av blockader varandra.

Vanliga orsaker till LDL-blockad

Brott mot ledningen i fibrerna i His-bunten kan uppstå av både hjärt- och icke-hjärtskäl. Sjukdomar i det kardiovaskulära systemet, där detta syndrom kan förekomma, är:

 • Hjärtfel: aortastenos eller insufficiens, mitral uppstötning, förmaks- eller ventrikulär septaldefekter,
 • Kroniska former av hjärtiskemi, särskilt i kombination med arteriell hypertoni,
 • Akut hjärtinfarkt,
 • Inflammation i hjärtets muskelskikt (myokardit) av olika ursprung,
 • Reumatisk hjärtsjukdom,
 • Kardiomyopati av alla gener.

Extrakardiella orsaker till blockeringar är sjukdomar där sekundär skada på ventrikulärt myokardium uppstår (hypertrofi, dystrofisk transformation). Dessa inkluderar:

 • Sjukdomar i andningsorganen, åtföljd av svår obstruktion av lungorna: lungemfysem, kronisk obstruktiv lungsjukdom, bronkiektas, svår bronkialastma. Leda till utvecklingen av lunghjärta - myokardiell hypertrofi.
 • Lungemboli (PE).
 • Alkohol- och drogförgiftning, vilket leder till omfattande hjärtskador.
 • Sjukdomar i sköldkörteln tillsammans med tyrotoxicos.
 • Fetma i kombination med arteriell hypertoni och aterosklerotiska vaskulära lesioner.

Blockering av den främre grenen av den vänstra buntgrenen

Om impulsen passerar genom vänster främre gren av PG störs, når excitation inte den anterolaterala väggen i vänster kammare. Blockaden av den främre grenen av den vänstra buntgrenen finns när:

 • främre eller anterolateral akut hjärtinfarkt,
 • uttalad expansion av LV-väggarna på grund av högt blodtryck, hjärtklappssjukdom,
 • myokardit av reumatiskt och infektiöst ursprung,
 • kardiomyopati.

Blockering av den bakre grenen av den vänstra buntgrenen

Det är mindre vanligt än den främre grenens nederlag. Den elektriska impulsen sprids inte till den bakre LV. Blockering av den bakre grenen av LBB uppstår när:

 • bakre diafragmatisk akut MI,
 • TELA,
 • aterosklerotisk kardioskleros,
 • kardiomyopatier av olika ursprung.

Ofullständigt grenblock till vänster

Det manifesteras av en retardation av ledningsförmågan i båda grenarna av LNBP. I det här fallet upphetsas vänster kammare långsammare än höger. Anledningarna:

 • arteriell hypertoni,
 • hjärtinfarkt,
 • medfödda och förvärvade aortaklaffefel,
 • kardioskleros.

Komplett grenblock till vänster

Ledningen längs huvudstammen på den vänstra buntgrenen slutar helt. Excitation av den högra ventrikeln och den högra halvan av det interventricular septum ändras inte, den vänstra ventrikeln är upphetsad efter dem från impulser som passerar genom de kontraktila fibrerna. Anledningarna är desamma som för ofullständig blockering av LN i His-bunten. I detta fall är skadorna på hjärtets muskelmembran mer omfattande..

Symtom

Den kliniska bilden med ledningsstörningar längs den vänstra buntgrenen av Hans förändras beroende på skadans nivå. I avsaknad av att impulsen passerar längs en av grenarna (fram eller bak) kan det inte finnas några symtom alls eller klagomål kommer att handla om manifestationerna av den underliggande sjukdomen som orsakade blockaden. Ofta detekteras en- och tvåstråleblockader endast under ett EKG. Deras förekomst påverkar inte patientens livskvalitet och hälsa.

Fullständig blockad av den gemensamma stammen av LBB manifesteras av en känsla av hjärtklappning, smärta bakom bröstbenet, utstrålning till nacken, epigastrium och vänster arm. Men symtomen på sjukdomar som leder till omfattande skador på hjärtledningssystemet (hjärtinfarkt, myokardit, arteriell hypertoni, hjärtfel) kommer fram..

Med en fullständig eller partiell överträdelse av impulsledningen längs alla grenar av His-bunten (trestråleblockad) är kliniska manifestationer mer uttalade. De viktigaste symptomen på syndromet är:

 • känslor av ökad hjärtfrekvens,
 • yrselattacker,
 • frekvent svimning på grund av cerebral ischemi (Morgagni-Adams-Stokes syndrom),
 • illamående,
 • smärta i hjärtat.

Uppkomsten av LBBB-symtom kan inte ignoreras. Det kan leda till farliga hjärtrytmstörningar, inklusive ventrikelflimmer och asystol - plötslig hjärtdöd..

Test: Vad vet du om människans blod?

Gå med i vår Telegram-grupp och bli den första som får veta om nya tester! Gå till Telegram

Diagnostik

Elektrokardiografi är guldstandarden för diagnostik av hans buntblockad. Ofta registreras tecken på nedsatt ledning på kardiogrammet redan innan kliniska manifestationer började. För att bestämma typen och dynamisk observation av blockadens manifestationer utförs daglig EKG-övervakning (Holter-övervakning).

Ultraljud i hjärtat (ECHO-KG), dopplerundersökning av kranskärl, blodtrycksövervakning, transesofagealt EKG, bestämning av biokemiska markörer för hjärtskador - ytterligare metoder för diagnos av LBBB som bestämmer huvudorsaken till syndromet.

EKG tecken på blockad

För att detektera EKG-tecken på olika LBBB-block uppmärksammas förändringar i kammarkomplexet (Q, R, S-vågor) i vänster ledningar och positionen för hjärtans elektriska axel.

EKG-tecken på LBBB

Vid blockering av den vänstra bakre grenen deformeras kammarkomplexet. I den första standard- och AVL-ledningen tar den formen r S - en lågamplitud R-våg passerar in i en djup S-våg i frånvaro av en Q-våg. I den tredje standarden och AVF-ledningar är S-vågen frånvarande i komplexet och den grunda Q ersätts med en högamplitud R (q R-komplex). Den högsta R registreras i bly III, dvs. hjärtets elektriska axel flyttas åt höger.

Brott mot ledning längs vänster främre gren återspeglas på kardiogrammet genom följande förändringar:

 • komplex q R i ledningar I, AVL,
 • komplex r S i ledningar II-III, AVF,
 • EOS-avvikelse till vänster - högamplitud R i den första standardledningen.

Med ofullständig LBBB förlängs kammarkomplexets varaktighet till 0,1-0,11 s. R-vågsklyvning registreras i den första standard-, femte-sjätte bröst- och AVL-ledningen. En förlängd, djup S finns i första-andra bröstet, tredje standard och förstärkt från vänster benledningar. Elektrisk axel inte förskjuten.

Med fullständig blockad är tändernas deformiteter mer uttalade än med ofullständiga. I samma uppdrag har R-vågen formen av bokstaven M och S blir som ett "getben". Kammarkomplexet varar mer än 0,12 s. Ibland registreras EOS-avvikelsen till vänster på kardiogrammet.

Behandling

Enstrålande eller ofullständig tvåstrålande LBBB behöver inte behandlas. De leder inte till allvarliga komplikationer. Att hitta hennes EKG-tecken hos ett barn upp till tonåren kan betraktas som en normal variant om organisk hjärtinfarktskada utesluts.

Med en fullständig blockad krävs behandling av den bakomliggande orsaken till syndromet. Följande typer av läkemedel ordineras ofta:

 • Injektioner av B-vitaminer (tiamin, riboflavin) och nikotinsyra.
 • Örtpreparat med lugnande verkan: tinkturer av valerian, moderurt, komplexa örtpreparat ("Sedavit", "Novo-Passit").
 • Läkemedel för behandling av arteriell hypertoni: ACE-hämmare (Captopril, Enalopril), kalciumkanalblockerare (Verapamil, Nifedipin), typ 2 angiotensinreceptorblockerare (Losartan, Valsartan), diuretika (Lasix "," Indapamid "," hydroklortiazid "), betablockerare (" Metaprolol "," Atenolol ").
 • Läkemedel som förbättrar blodflödet i kransartärerna (behandling av hjärtiskemi): nitroglycerin, isosorbidmono- och dinitrater, molsidomin.
 • Hjärtglykosider (behandling för hjärtsvikt): "Korglikon", "Strofantin", "Digoxin".
 • Statiner (behandling av aterosklerotiska lesioner i kranskärlen): "Atorvastatin", "Simvastatin".
 • Acetylsalicylsyra ("Aspirin Cardio", "Aspicard", "Acard") - blodplättmedel för att förhindra blodproppar.
 • Penicillin-antibiotika för behandling av infektiösa lesioner i hjärnans membran.
 • Preparat för eliminering av kronisk obstruktion av lungorna: inandning av steroidhormoner och betablockerare ("Berotek", "Berodual", "Budesonide").

Tre-strålningsblockad, som förvandlas till en kränkning av ledningen av AV-noden med utvecklingen av Morgagni-Adams-Stokes syndrom, kräver kirurgisk ingrepp. Patienten implanteras med en konstgjord pacemaker för konstant hjärtstimulering.

Folkmedicin är ineffektiva i utvecklingen av LBBB. Örtteer som innehåller örter med en uttalad lugnande effekt (valerian, pepparmynta, moderurt, hagtorn) hjälper till att eliminera symtomen på ökad hjärtfrekvens. Traditionella medicinrecept kan dock endast användas som ett komplement till traditionella terapier som ordinerats av en läkare..

Faror och komplikationer

Att identifiera en bunt av hans blockad - är det farligt?

Partiell ledningsstörning i enskilda grenar av LBPH medför inga farliga konsekvenser i avsaknad av andra patologier i det kardiovaskulära systemet. Det behöver inte behandlas. Samtidigt rekommenderas att varje år genomgå ett EKG för dynamisk övervakning av hjärtats arbete. Prognosen för liv och hälsa är gynnsam. Sådana kränkningar av hjärtledningen är inte ett kriterium för att skjuta upp militärtjänsten eller för att förneka att utföra arbete relaterat till aktiv fysisk aktivitet..

Komplett vänster buntgrenblock eller trebuntblockad är livshotande förhållanden. Om de inte behandlas ordentligt kan de vara dödliga. De vanligaste komplikationerna av PBLBH är asystol (upphörande av hjärtaktivitet), ventrikelflimmer, attacker av paroxysmal takykardi.

Förebyggande

Förebyggande av utveckling och progression av LBBB liknar rekommendationerna för förebyggande av alla hjärt-kärlsjukdomar. Huvudpunkterna är:

 • Aktiv livsstil.
 • Viktkontroll.
 • Sluta alkohol och röka.
 • Eliminering av stress, en rationell regim av arbete och vila.
 • Konsumtion av bordssalt i en daglig dos av högst 5 g / dag.
 • Regelbundna förebyggande undersökningar och EKG.

ekg-blockad av den främre grenen av den vänstra buntgrenen, vad är det?

EKG-blockad av den främre grenen på den vänstra buntgrenen, vad är det?

Den vänstra buntgrenen (LBF) är uppdelad i två huvudgrenar - främre och bakre, som leder en impuls till de främre överlägsna respektive bakre nedre delarna av LV. Blocket kan utvecklas i både de främre och bakre grenarna, det är också känt som fascikulärt block eller hemiblock.

Blockering av den främre eller bakre grenen av den vänstra grenen av buntgrenen (LBB) observeras ofta vid sjukdomar i hjärtledningssystemet, och fästningen av en sådan hemiblock till blockaden av LBB (dvs utvecklingen av bifascikulärt block) kan vara en förkunnare för högkvalitativt AV-block.

Diagnos av grenblock till vänster (LBBB) baseras på användningen av ett sexaxligt koordinatsystem.

Blockering av den främre grenen av den vänstra buntgrenen (LBB) leder till en fördröjning av aktiveringen av den främre delen av LV. Initial LV-excitation sker genom den bakre ramusen i den postero-inferior LV-regionen, så den kommer att riktas nedåt och åt höger. Detta resulterar i en liten positiv avvikelse (utseendet på en r-våg) i de sämre ledningarna, dvs. i ledningar II, III, aVF.

EOS-avvikelse till vänster på grund av blockering av den främre grenen av LBB.

Den anteroposterior delen av LV kommer att aktiveras genom att leda en exciteringsvåg från dess bakre-underlägsna region. Således förökas aktiveringsvågen från botten uppåt, vilket resulterar i att en R-våg registreras i ledningarna I och aVL och en S-våg registreras i ledningarna I, III och aVF. Eftersom impulsen leds längs det vanliga hjärtmuskulaturen, och inte längs ett specialiserat ledningssystem, kommer det att vara relativt långsam.

I detta avseende fördröjs exciteringen av myokardiet i den anteroposterior regionen av LV och således "motsätts" det inte av den elektriska aktiviteten hos andra delar av det ventrikulära hjärtmuskulaturen. Därför kommer den uppåt resulterande vektorn att ha en högre amplitud än den ursprungliga nedåtgående vektorn, och EOS kommer också att vara uppåt - därför kommer det att finnas en avvikelse från EOS till vänster.

Blockering av den främre grenen av den vänstra buntgrenen (LBB) är en vanlig orsak till avvikelse från EOS till vänster. En annan anledning är lägre MI.

För att diagnostisera blockad av den främre grenen av den vänstra buntgrenen (LBB) måste två kriterier vara uppfyllda.
1. Det bör finnas en avvikelse från axeln till vänster, dvs. i QRS-komplexet bör positiv avvikelse råda i bly I och negativ avvikelse i både ledningar II och III.
2. Vektorn för den initiala aktiveringen av kammarna bör vara riktad nedåt och åt höger, dvs. i ledningarna II, III och aVF bör den initiala r-vågen fixeras. Underlägsen MI kan också orsaka en avvikelse från vänster axel, men till skillnad från blockaden av den främre grenen av LBBH kommer en Q-våg att registreras i de underlägsna ledningarna i den första delen av det ventrikulära komplexet, och inte en r-våg.

Sämre hjärtinfarkt (MI): Q-vågor i underlägsen leder leder till en avvikelse av EOS till vänster, men det finns inga kriterier för blockering av den främre grenen av LBBH. Sexaxligt koordinatsystem. LAD (avvikelse från vänster axel) - avvikelse från EOS till vänster; RAD (högeraxelavvikelse) - avvikelse från EOS till höger.

Vänster buntgrenblock är komplett och ofullständigt: orsaker, symtom och om det kan botas

En blockad av den vänstra buntgrenen är en kränkning av den normala ledningen av signalen från sinusnoden till kammaren. Därför minskar kontraktiliteten, hemodynamiska problem, hypoxiskemi och avvikelser i alla inre organ.

Eftersom detta inte är en oberoende sjukdom måste du leta efter grundorsaken. Med tillräcklig effektivitet är det endast möjligt att återställa vital aktivitet och funktionell aktivitet med långvarig terapi. I extrema fall indikeras kirurgi.

Mekanismen för utveckling av patologi

Kärnan i avvikelsen ligger i brott mot konduktiviteten hos en elektrisk puls genom speciella fibrer.

Under normala förhållanden kan hjärtat självständigt, självständigt arbeta under obestämd tid. Detta tillhandahålls genom alstring av en elektrisk impuls i sinusnoden (naturlig pacemaker).

Vidare rör sig signalen längs speciella fibrer, som kollektivt kallas His-bunten. Denna struktur har en grenad, trädliknande karaktär. Det vänstra benet innehåller flera fibrer.

Beroende på graden av blockad särskiljs dess partiella eller fullständiga variation..
Utan den normala rörelsen av den elektriska impulsen kan det inte finnas någon sammandragning.

Allmänna former kännetecknas av utvecklingen av sekundära, adaptiva mekanismer.

Eftersom vänstra kammaren inte får tillräcklig stimulans från sinusnoden, börjar den producera signaler på egen hand.

Detta leder inte till återställning av funktioner. Dessutom är dessa inte fullständiga förkortningar. Oftare slutar allt med extrasystoler eller fibrillering. Döden i ett sådant scenario är det mest troliga och uppenbara.

Klassificering

Beroende på förekomsten av den patologiska processen:

 • En ledande bunt påverkas. I de flesta fall är detta tillståndet som uppstår. Den allmänna förekomsten av blockering av vänster ben bestäms av 1% av den totala befolkningen under 40, efter redan 3%. Antalet situationer med minimal fiberinvolvering är 60%. Symtom på tillståndet är helt frånvarande eller så obetydliga att de inte väcker patientens uppmärksamhet. Återhämtning är troligt, dödliga komplikationer är sällsynta och utvecklas i bästa fall årtionden. Många patienter kan leva till slutet av århundradet och har ingen aning om att de lider av något..
 • Två buntar av hans vänstra ben påverkas. Mer farligt alternativ. Det åtföljs först av en mild och sedan av en glödande klinisk bild. Vanligtvis talar vi om organiska kränkningar. Återhämtning är möjlig, men det är bättre att börja behandlingen i de tidiga stadierna, eftersom det fortfarande inte finns några grova defekter.
 • Tre-strålade blockad. Det är relativt sällsynt. Det är i de flesta fall dödligt. Utsikterna för en sådan utveckling är 1-3 år, i vissa situationer talar vi om månader. Brådskande behandling på sjukhus.

På grund av graden av kränkning och kursens karaktär:

 • Intermittent. Registrering av patologiska avvikelser på EKG är möjlig. Men bilden är inkonsekvent. Vid ett ögonblick registreras en blockad, i ett annat är allt normalt. Sådana "svårfångade" förhållanden bestäms bäst på ett sjukhus, när det finns möjlighet till upprepad undersökning, eller med hjälp av en daglig Holter-monitor..
 • Växlande. I det här fallet finns det avvikelser, men de är också instabila. Det finns en skillnad. De registreras alltid, men vid varje ögonblick är förändringarna olika: blockering av den ena eller den andra bunten. Instabila former är svårare att behandla, de behöver ett särskilt tillvägagångssätt. Det är därför diagnostik är så viktigt.
 • Konstant variation. Det kännetecknas av stabiliteten hos symtom och klinisk, inklusive objektiv bild. Relativ enkel diagnos gör inte behandlingen lätt.

Baserat på avvikelsens natur:

 • Ofullständigt grenblock till vänster. Det åtföljs av en uttalad klinisk bild. Trots svårighetsgraden av tillståndet är fortfarande fulla ventrikulära sammandragningar närvarande, eftersom signalen passerar, om än i mindre utsträckning. Det finns flera kliniska varianter av tillståndet. Hur många fibrer som inte är involverade i arbetet spelar en roll här.
 • Komplett grenblock till vänster. Ingen puls transporteras alls.

Dessa klassificeringar spelar en viktig roll i praktiken..

Allvarlighetsgrad

Iscenesättningen av den patologiska processen har inte utvecklats med tillräcklig noggrannhet. Baserat på de nationella rekommendationerna från enskilda samhällen kan vi prata om fyra grader av blockadens svårighetsgrad:

EKG. Främre grenblock i vänster buntgrenblock (BPVLNPG)

Ta ett onlinetest (examen) om ämnet "Hjärtledningsstörningar".

Med blockad av den främre grenen på vänster ben på His-bunten kan excitation inte passera längs den främre grenen till de övre delarna av den främre väggen i vänster kammare, vilket leder till samma typ av förändringar oavsett var brottet är lokaliserat. Därför är det omöjligt att bestämma platsen för blockaden med hjälp av ett konventionellt EKG..

Med blockad av den främre grenen av LBBH är excitationsförloppet i höger kammare normalt. I vänstra kammaren sprids spänningen i två steg: passerar längs vänster benets bakre gren; sprider sig sedan till de övre delarna av den vänstra kammaren, normalt försedd med den främre grenen av LBBH. Blockering av den främre grenen av LBBH kännetecknas av en skarp avvikelse av hjärtans elektriska axel till vänster, vilket ofta är det enda tecknet på denna typ av blockad. Det viktigaste för diagnosen är förhållandena: SII> RII, RaVR≥Q (S)aVR.

När det gäller graden av avvikelse från eos till vänster, finns det inget samförstånd bland experter. De flesta anser att eos skarpa avvikelse till vänster, när alfavinkeln ligger inom -60 °, är specifik för denna blockad. I detta fall är eos vinkelrätt mot bly-aVR (RaVR= Q (S)aVR). Därför är ett tillförlitligt tecken på blockering av den främre grenen av den vänstra buntgrenen av His med en skarp avvikelse från eos till vänster förhållandet RaVR≥Q (S)aVR.

EKG i olika ledningar med blockering av den främre grenen av LBBH visas i figuren till höger. QRS-komplexet i ledningar I, aVL har formen qR. I ledningar II, III, aVF - rS. Om qJag, AVL är frånvarande, då ser EKG i dessa ledningar ut som R-vågorJag, AVL.

Andra karakteristiska tecken på blockering av den främre grenen av LBB är:

 • QRS-komplexet är inte breddat eller något breddat (med 0,01-0,02 s);
 • QRS-komplexets tänder ändras inte;
 • sen R-våg observeradaVR, ju större amplitud, desto större blockad;
 • EKG-förändringar i bröstledningarna kanske inte observeras;
 • ofta i ledningar V5.6 EKG ser ut som RS eller Rs;
 • ibland i ledningar V1,2 ett hack visas i det stigande S-vinknäet eller en liten r 'våg registreras;
 • ibland i ledningar V1-3 en q-våg observeras, medan QRS-komplexet har formen av qrS i frånvaro av hjärtinfarkt;
 • i leder V5.6 q våg saknas ofta;
 • i de flesta fall överskrider aktiveringstiden för vänster kammare i bly aVL samma period i ledning V.6.

Ofullständig blockad av vänster bens främre gren

Ofullständig blockad av den främre grenen av LBB indikeras av alfavinkeln, om den ligger i området från -45 ° till -60 °. I detta fall är förhållandet SII> RII, RaVR

EKG vänster grenblock

För att göra en korrekt diagnos, använder kardiologer olika diagnostiska tester. Det viktigaste och välkända för många är elektrokardiografi (EKG). Det är en grafisk display på papper eller en monitor av hjärtets elektriska aktivitet i form av potentialer för att bedöma hjärtat.

Som ett resultat av en sådan diagnos kan patienten lära sig av sin läkare att han har ett grenblock i vänster bunt på EKG (LBBB). Naturligtvis, för personer utan specialutbildning, kommer denna formulering att säga lite och kommer att väcka ett antal frågor..

Hans buntanatomi

Först måste du förstå lite om hjärtans anatomiska struktur och förstå vad hans bunt, som också kallas atrioventrikulärt bunt. Detta är en viktig komponent i formationskomplexet som säkerställer ett väl samordnat arbete i alla delar av hjärtat. Den består av en gemensam bagageutrymme och tre grenar: höger, vänster fram och vänster bak.

Hans bunt löper längs den högra sidan av den centrala fibrösa kroppen mellan förmakarna och ventriklarna och ligger mycket nära den bakre icke-koronära broschyren i aortaklaffen. Dess längd är 20 cm och i sin nedre del delar den sig i två processer, som strömmar in i de nedre kamrarna, där de bryts ner i de minsta Purkinje-fibrerna.

Huvuduppgiften för dessa strukturella formationer är att överföra elektriska impulser som uppstår i den övre delen av den högra kammaren till det muskulära mellanlagret i båda ventriklarna, vilket tvingar dem att dra ihop sig i en rytm som sätter sinus-förmaksnoden.

Typer av blockader

Som regel är alla blockeringar indelade i tre huvudtyper:

 • Enkelbunt - det kan påverka det högra benet, liksom en av grenarna i den vänstra processen.
 • Tvåknoppar - den här sorten påverkar omedelbart både vänstersidiga grenar eller höger och en av de vänstra sidor.
 • Tre strålar är den allvarligaste patologin där tre grenar lider samtidigt.

I sin tur kan LBBB förekomma i flera scenarier:

 • blockad uppträder i en viss del av bagageutrymmet upp till förgreningsgränsen;
 • stamdelen är helt påverkad innan den förgrenas;
 • blockaden påverkar processen på båda sidor efter förgrening;
 • båda perifera delarna av den vänstra processen blockeras;
 • utspridda förändringar i hjärtat i mellersta muskelskiktet.

LBBB är en typ av ledningsstörning som i många fall inte har en uttalad klinisk bild. Oftare möter män denna patologi efter 55 år..

Fullständig blockad

Om, som ett resultat av studien, en fullständig blockad av den vänstra buntgrenen noterades på EKG, kan detta tyda på allvarliga hälsoproblem:

 • akut stadium av ischemisk nekros;
 • ärrbildning i hjärtmuskeln, vilket minskar dess kontraktilitet;
 • ihållande högt blodtryck;
 • sjukdomar orsakade av störningar i hjärtets aortaklaffas struktur och arbete;
 • medfödd hjärtsjukdom på bakgrund av segmental förträngning av aortalumen.

De viktigaste tecknen på fullständig LBBB är hjärtklappning, arytmier, kläm- och sömnadssmärtor i hjärtat, yrsel och svimning. Detta händer mot bakgrund av sådana mekanismer:

 • Impulser genomförs inte till de nedre kamrarna, och atypiska excitationsfoci uppträder också.
 • Förmaken och kammarna samordnar inte sina handlingar.
 • Höger ventrikulär aktivering för långsam.

Denna patologi är inte alltid förknippad med kritiska tillstånd, men kan leda till utveckling av livshotande komplikationer eller till plötslig hjärtstillestånd, följt av döden..

Ofullständig blockad

En ofullständig blockad innebär en kränkning av ledningen av en elektrisk signal längs en av grenarna på vänster ben. För att bestämma vilken del som lider bedöms den elektrografiska avvikelsen för den totala vektorn för hjärtans elektrodynamiska kraft vid inspelningselektrodernas position på höger övre och vänstra nedre extremiteter.

Om det finns en uttalad avvikelse från den totala vektorn för hjärtets elektrodynamiska kraft till vänster, diagnostiseras en blockad av den främre grenen, och om det finns ett uttalat högerogram, indikerar detta en skada på den bakre grenen.

Som regel orsakar ofullständig LBBB inte allvarliga kliniska avvikelser och inga avvikelser observeras när man lyssnar på patienten. Och om en ofullständig blockad av höger ben hittas, kan tillståndet anses motsvara den fysiologiska normen och en ytterligare undersökning godkänns i det här fallet, det är helt onödigt.

Främre grenblock

Med blockad av den främre grenen av den vänstra grenen av bunten av His bestäms monotona kränkningar oavsett var skadan befinner sig. Detta beror på det faktum att reaktionen av den exciterande strukturen inte når de övre sektionerna av den främre väggen i den vänstra nedre kammaren i hjärtat. Därför kan standard elektrokardiografi inte exakt bestämma blockeringsplatsen..

Med BPVLNPG sker excitation i höger nedre hjärtkammare på ett vanligt sätt. I den nedre vänstra kammaren sprids reaktionen av den exciterande strukturen i steg. Först passerar den längs den bakre grenen på vänster ben och sprider sig sedan till de övre delarna av den vänstra sidans nedre kammare.

Denna avvikelse kan detekteras mot bakgrund av ett antal hjärtpatologier:

 • kronisk myokardskada, som är baserad på patologiska processer i kranskärlssystemet, och särskilt den främre väggen i den vänstra nedre kammaren;
 • ischemisk nekros i det myokardiella området i den främre väggen i den vänstra sidans nedre kammare;
 • inflammation i hjärtmuskeln
 • betydande förtjockning av vänster kammars vägg;
 • patologisk expansion av den vänstra nedre kammaren i hjärtat, orsakad av brist på aortaklaffen;
 • primär isolerad skleros och kalciumdeposition i väggarna i det ledande systemet;
 • medfödda hjärtfel.

Enligt statistik förekommer LBBB vid 50 års ålder hos 1,25% av manliga patienter. Och i de flesta fall är denna indikator det enda tecknet på att utveckla patologi i hjärtans muskulösa mellanlager..

Bakre grenblock

Med blockad av den bakre grenen av den vänstra grenen av hans bunt, finns det allvarliga kränkningar av ledningen i den bakre grenen, som kan fortsätta med olika indikatorer. EKG visar samma avvikelser som är svåra att skilja med standard elektrokardiografi.

Detta tillstånd utvecklas med patologier som liknar de med BPVLNPG:

 • otillräcklig blodtillförsel till myokardiet;
 • ateroskleros i kransartärerna;
 • nekros i det myokardiella området som påverkar vänster kammare;
 • inflammation och andra förändringar i hjärtmuskeln orsakad av olika orsaker;
 • kalciumdeposition och vävnadsdegeneration i ett fast bindemedel.

Om vi ​​pratar om blockering av den främre grenen, är det i elektrokardiografi ett ganska välstuderat avsnitt. Och den bakre grenens nederlag ger icke-specifika tecken, och detta avsnitt är fortfarande under utveckling. Det är omöjligt att diagnostisera en bakre grenskada baserat endast på resultaten av ett standard EKG. För att klargöra måste du som regel tillgripa ytterligare diagnostiska metoder.

I vilket fall som helst upptäcks någon av ovanstående blockader under en fullständig undersökning och en specialist, om det behövs, kommer att ordinera ytterligare studier innan de gör en korrekt diagnos.

Tecken på blockad av den mediangrenen av den vänstra buntgrenen

I kardiologisk praxis är störningar i hjärtmuskelledningen vanliga bland olika åldersgrupper. En av de mest oönskade manifestationerna anses vara en blockad av vänster gren av vänster buntgren (LBF).

Det är ett diagnostiskt tecken som finns på EKG. Är en följd av många sjukdomar.

För att förstå vad detta är en blockad av de främre och bakre grenarna av den vänstra buntgrenen, måste du veta om ledningssystemet och dess huvudsakliga egenskaper.

Huvudfunktionerna hos hjärtmuskelceller anses vara förmågan att vara upphetsad, genomföra nervimpulser och dra ihop sig. På grund av detta utförs normalt blodflöde, vävnads- och organnäring med syre. Dessa processer är nära sammankopplade..

Den korrekta sammandragningen av hjärtat säkerställs av det kontinuerliga flödet av nervimpulser genom olika strukturer. Det går från topp till botten.

Detta tillhandahålls av det ledande systemet, varav de flesta representeras av Hisens bagageutrymme. Det ligger i tjockleken på det interventricular septum.

Består av två ben - vänster och höger. Den första har förgrening i fram och bak. De går till motsvarande väggar i kammarna.

Grenarna på den vänstra buntgrenen slutar i myokardiet med Purkinje-fibrer. Nervimpulsens väg utförs längs dessa strukturer..

Block av den vänstra buntgrenen och dess grenar kallas sakta ner eller brist på ledning av excitation längs en eller två grenar. Konsekvensen är en störd sekvens av nervimpulsens väg.

Spänningen kommer först att täcka det interventricular septum. Sedan når den ventrikeln längs den oförändrade högra buntgrenen (RNPG). Detta är normen.

Ventrikeln blockerad till vänster är upphetsad i sista svängen på grund av impulser från Purkinje-fibrer och en ostörd gren av His-bunten. Detta återspeglas på elektrokardiogrammet i enlighet därmed..

Vänster grengren är uppdelad i två stora grupper:

 1. Full.
 2. Partiell:
 3. blockad av den främre överlägsna grenen (PVLNPG);
 4. bakre grenblock (ZVLNPG).

De skiljer sig åt av kriterierna för EKG. Fullständig blockad av LPH är ett prognostiskt ogynnsamt tecken.

Också viktigt är klassificeringen efter blockadens varaktighet:

 • konstant;
 • periodisk (övergående).

I det andra fallet anses det vara tillfällig ischemi (undernäring i hjärtmuskeln). Sådana patienter undersöks noggrant för att välja den mest effektiva behandlingen..

Det finns många anledningar som kan orsaka ledningsstörningar på kardiogrammet. De vanligaste är följande:

 1. Olika former av ischemisk sjukdom - ansträngningsangina, kardioskleros efter infarkt.
 2. Akut koronarsyndrom med eller utan ST-segmenthöjd (stora och små fokala hjärtinfarkt).
 3. Medfödda hjärtfel.
 4. Kardiomyopati: utvidgad på grund av fysisk överbelastning, hypertrofisk.
 5. Akuta toxiska effekter.
 6. Förvärvade hjärtfel på grund av reumatisk feber (CRHD) eller infektiös endokardit.
 7. Olika typer av hjärtarytmier.
 8. Malign arteriell hypertoni.
 9. Några autoimmuna sjukdomar: ankyloserande spondylit, vaskulit, koronariit.
 10. Perikardit.
 11. Virusinfektioner åtföljd av hjärtinfarktskador - cytomegalovirus, poliomyelit, coxsackie, röda hund.
 12. Diffusa bindvävssjukdomar.
 13. Svampigt hjärtinfarkt syndrom.
 14. Kronisk cor pulmonale.
 15. Allvarliga elektrolyt- och metaboliska störningar, såsom i kronisk njursvikt i slutstadiet.
 16. Onkologiska processer.
 17. Långvarig och okontrollerad användning av allvarliga läkemedel - diuretika, antiarytmika.
 18. Skador och hjärnskador.

Resultatet av dessa sjukdomar är nederlaget för den övre förgreningen av vänster gren av bunten av Hans eller hela stammen, som bestämmer den diagnostiska bilden.

Blockering av den främre grenen av den vänstra buntgrenen är inte en sjukdom. De är hennes konsekvens. Därför finns det inga klagomål som kännetecknar ett brott mot ledningen i hjärtat. Alla symtom hos patienten beror på den underliggande sjukdomen. En sådan kohort av patienter noterar dock alltid:

 • återkommande smärta eller obehag i vänster sida av bröstet;
 • yrsel;
 • generell svaghet;
 • andfåddhet av varierande svårighetsgrad
 • avbrott i hjärtats arbete eller hjärtklappning.

Svimning är vanligt hos patienter med nystartad fullständig blockad av LDH.

Avslöjande av lesioner i His trunk sker endast när du utför ett EKG i 12 standardledningar. Förändringarna beror på en störd upphetsningsväg. Varje typ av blockad har sina egna särdrag.

Tecken på fullständig blockad av LNBH på kardiogrammet är:

 1. M-formade QRS-komplex i I, aVL, V5, V6-ledningar.
 2. Avvikelse från hjärtans elektriska axel till höger.
 3. Ökning av QRS-komplexet mer än 0,12 sekunder.
 4. Förändringar i V1, V2, III, aVF-ledningar.

Blockaden av den främre grenen av den vänstra buntgrenen av His på EKG åtföljs av vissa tecken:

 1. Ändra riktningen för hjärtans elektriska axel (placera skarpt till vänster).
 2. Det finns ingen expansion av kammarkomplexet.

Om BZVLNPG äger rum registreras följande ändringar:

 1. Hjärtans elektriska axel avböjs åt höger.
 2. QRS-komplex av normal storlek, deformation observeras inte.

Dessa tecken på blockad indikeras av läkaren vid avkodning av kardiogrammet, vilket möjliggör en snabbare diagnos. Sammanfattningsvis anges bredden på komplexen, medelvärdet för hjärtfrekvensen och alla identifierade ändringar.

Ultraljud i hjärtat med blockering av vänster främre och bakre grenar är av sekundär betydelse. Det låter dig bestämma den underliggande sjukdomen som orsakade ledningsstörningar.

Diagnos av hjärtinfarkt anses vara en svår uppgift med registrerad fullständig blockering av vänster ben, eftersom det "döljer" kardiografiska kriterier.
Holterstudie - daglig EKG-övervakning visar en permanent, periodisk typ av fullständig eller ofullständig blockad. I det andra fallet kan du ta reda på orsaken till dess förekomst..

Under undersökningen håller patienten en dagbok där han skriver ner sina dagliga manipulationer.

BPVLNPG registreras ofta under fysisk och emotionell stress. Holterstudie är viktig för att upptäcka olika arytmier mot bakgrund av förändringar i konduktivitet.

Varje LPH-blockad som upptäcks för första gången kräver sjukhusvistelse på en specialavdelning. Förändringar kräver ingen särskild behandling, men noggrann diagnos krävs.

Det är värt att notera att den första kompletta LBBB, åtföljd av smärta i hjärtat, betraktas som en nödpatologi.

Sådana patienter ligger på sjukhus på intensivvårdsavdelningen eller intensivvårdsavdelningen. Behandlingen i dessa fall liknar den för akut hjärtinfarkt.!

I andra fall är hanteringen av patienter reducerad till behandling av den underliggande sjukdomen, förebyggande av dess komplikationer.

Att veta vad en LBH-blockad är kan man förstå att den inte utgör en allvarlig hälsorisk. Det kräver dock alltid en grundlig undersökning av patienten för identifiering av hjärtpatologi och val av rationell behandling..

Den vänstra buntgrenen (LBF) är uppdelad i två huvudgrenar - främre och bakre, som leder en impuls till de främre överlägsna respektive bakre nedre delarna av LV. Blocket kan utvecklas i både de främre och bakre grenarna, det är också känt som fascikulärt block eller hemiblock.

Blockering av den främre eller bakre grenen av den vänstra grenen av buntgrenen (LBB) observeras ofta vid sjukdomar i hjärtledningssystemet, och fästningen av en sådan hemiblock till blockaden av LBB (dvs utvecklingen av bifascikulärt block) kan vara en förkunnare för högkvalitativt AV-block.

Diagnos av grenblock till vänster (LBBB) baseras på användningen av ett sexaxligt koordinatsystem.

Blockering av den främre grenen av den vänstra buntgrenen (LBB) leder till en fördröjning av aktiveringen av den främre delen av LV. Initial LV-excitation sker genom den bakre ramusen i den postero-inferior LV-regionen, så den kommer att riktas nedåt och åt höger. Detta resulterar i en liten positiv avvikelse (utseendet på en r-våg) i de sämre ledningarna, dvs. i ledningar II, III, aVF.

EOS-avvikelse till vänster på grund av blockering av den främre grenen av LBB.

Den anteroposterior delen av LV kommer att aktiveras genom att leda en exciteringsvåg från dess bakre-underlägsna region. Således förökas aktiveringsvågen från botten uppåt, vilket resulterar i att en R-våg registreras i ledningarna I och aVL och en S-våg registreras i ledningarna I, III och aVF. Eftersom impulsen leds längs det vanliga hjärtmuskulaturen, och inte längs ett specialiserat ledningssystem, kommer det att vara relativt långsam.

I detta avseende fördröjs exciteringen av myokardiet i den anteroposterior regionen av LV och således "motsätts" det inte av den elektriska aktiviteten hos andra delar av det ventrikulära hjärtmuskulaturen. Därför kommer den uppåt resulterande vektorn att ha en högre amplitud än den ursprungliga nedåtgående vektorn, och EOS kommer också att vara uppåt - därför kommer det att finnas en avvikelse från EOS till vänster.

Blockering av den främre grenen av den vänstra buntgrenen (LBB) är en vanlig orsak till avvikelse från EOS till vänster. En annan anledning är lägre MI.

För att diagnostisera blockad av den främre grenen av den vänstra buntgrenen (LBB) måste två kriterier vara uppfyllda.
1. Det bör finnas en avvikelse från axeln till vänster, dvs. i QRS-komplexet bör positiv avvikelse råda i bly I och negativ avvikelse i både ledningar II och III.
2. Vektorn för den initiala aktiveringen av kammarna bör vara riktad nedåt och åt höger, dvs. i ledningarna II, III och aVF bör den initiala r-vågen fixeras. Underlägsen MI kan också orsaka en avvikelse från vänster axel, men till skillnad från blockaden av den främre grenen av LBBH kommer en Q-våg att registreras i de underlägsna ledningarna i den första delen av det ventrikulära komplexet, och inte en r-våg.

Inferior myocardial infarction (MI): Q-vågor i underlägsen leder får EOS att avvika till vänster, men det finns inga kriterier för att blockera den främre grenen av LBBH. LAD (avvikelse från vänster axel) - avvikelse från EOS till vänster; RAD (högeraxelavvikelse) - avvikelse från EOS till höger.

Med blockad av den främre grenen på vänster ben på His-bunten kan excitation inte passera längs den främre grenen till de övre delarna av den främre väggen i vänster kammare, vilket leder till samma typ av förändringar oavsett var brottet är lokaliserat. Därför är det omöjligt att bestämma platsen för blockaden med hjälp av ett konventionellt EKG..

Med blockad av den främre grenen av LBBH är excitationsförloppet i höger kammare normalt. I vänstra kammaren sprids spänningen i två steg: passerar längs vänster benets bakre gren; sprider sig sedan till de övre delarna av den vänstra kammaren, normalt försedd med den främre grenen av LBBH. Blockeringen av den främre grenen av LBB kännetecknas av en skarp avvikelse av hjärtets elektriska axel till vänster. vilket ofta är det enda tecknet på denna typ av blockad. Det viktigaste för diagnosen är förhållandena: SII RII. RaVR # 8805; Q (S)aVR.

När det gäller graden av avvikelse från eos till vänster, finns det inget samförstånd bland experter. De flesta anser en skarp avvikelse av eos till vänster när alfavinkeln ligger inom -60 som specifik för denna blockad. I detta fall är eos vinkelrätt mot bly-aVR (RaVR = Q (S)aVR ). Därför är ett tillförlitligt tecken på blockering av den främre grenen av den vänstra buntgrenen av His med en skarp avvikelse från eos till vänster förhållandet RaVR # 8805; Q (S)aVR.

EKG i olika ledningar med blockering av den främre grenen av LBBH visas i figuren till höger. QRS-komplexet i ledningar I, aVL har formen qR. I ledningar II, III, aVF - rS. Om qJag, AVL är frånvarande, då ser EKG i dessa ledningar ut som R-vågorJag, AVL.

Andra karakteristiska tecken på blockering av den främre grenen av LBB är:

 • QRS-komplexet är inte breddat eller något breddat (med 0,01-0,02 s);
 • QRS-komplexets tänder ändras inte;
 • sen R-våg observeradaVR. ju större amplitud, desto större blockad;
 • EKG-förändringar i bröstledningarna kanske inte observeras;
 • ofta i ledningar V5.6 EKG ser ut som RS eller Rs;
 • ibland i ledningar V1,2 ett hack visas i det stigande S-vinknäet eller en liten r 'våg registreras;
 • ibland i ledningar V1-3 en q-våg observeras, medan QRS-komplexet har formen av qrS i frånvaro av hjärtinfarkt;
 • i leder V5.6 q våg saknas ofta;
 • i de flesta fall överskrider aktiveringstiden för vänster kammare i bly aVL samma period i ledning V.6.

Ofullständig blockering av den främre grenen av LBB indikeras av alfavinkeln om den ligger i området från -45 till -60. I detta fall är förhållandet SII RII. RaVR Q (S)aVR. Vid ofullständig blockad har VK-komplexets EKG en mellanliggande form, mellan EKG med normal impulsledning och EKG med fullständig blockad.

Ofullständig blockad av den främre grenen av LBBH kan manifestera sig som en skarp förskjutning (med 40 eller mer) av eos till vänster i dynamik, vilket kan bero på utvecklingen av ledningsstörningar i den främre grenen. Men tecken på ofullständig blockering av PVLNPG accepteras inte allmänt och behöver klargöras..

Blockering av den främre grenen av vänster buntgren av His orsakas av följande sjukdomar:

 • kronisk ischemisk hjärtsjukdom med utbredd kardioskleros i den främre väggen i vänster kammare (interventricular septum);
 • hjärtinfarkt i vänster ventrikels främre och anterolaterala väggar;
 • myokardit och kardiopatier av olika etiologier;
 • vänster kammarhypertrofi. med dystrofiska och sklerotiska förändringar;
 • utvidgning av vänster kammare vilket resulterar i distans på grund av aortaklaffinsufficiens;
 • idiopatisk isolerad skleros och förkalkning av kärlsystemet;
 • medfödda hjärtfel, ofta med förmaks- eller ventrikulära septaldefekter.

Enligt statistiken detekteras blockering av den främre grenen av den vänstra buntgrenen hos varje 75: e patient i åldern 45 till 70 år, och i de flesta fall är detta det enda tecknet på hjärtinfarkt. Om PVLNPH-blockad registreras hos patienter med hjärtsjukdom, gör detta att vi kan tala om uttalade förändringar i myokardiet.

UPPMÄRKSAMHET! Informationen från webbplatsen DIABET-GIPERTONIA.RU är endast för referens. Webbplatsadministrationen ansvarar inte för eventuella negativa konsekvenser om du tar mediciner eller ingrepp utan läkares recept!

Blockering av den främre grenen av den vänstra buntgrenen anses vara en av de vanligaste störningarna som stör den normala ledningen av hjärtat. I detta fall upphör elektriska impulser att genomföras, men inte på baksidan av muskeln utan i den främre och anterolaterala. Spänningen börjar i både vänster och höger buntgren. I det första fallet går det från bakväggen och i det andra # 8212; från sidan och framsidan.

Denna sjukdom drabbar människor i åldern 55 år, men bland dem som har haft hjärtinfarkt finns 15% av dem som är i riskzonen.

Sjukdomen uppträder inte ensam och följer bara de patologier som redan finns i kroppen. Det kan vara:

 • aortaklaffinsufficiens och den resulterande utvidgningen som påverkar vänster kammare;
 • ett fokus för hjärtinfarkt lokaliserat i det;
 • en kombination av kardioskleros och ischemi i det kroniska stadiet;
 • kardiomyopati;
 • hjärtsjukdom, särskilt medfödd;
 • myokardit;
 • skleros, koncentrerad i hjärtets ledningssystem;
 • hypertrofi av väggarna i den vänstra kammaren, åtföljd av negativa förändringar i myokardiet;
 • isolerad förkalkning;
 • överföring av kirurgiska ingrepp till hjärtat.

Naturligtvis finns det också en riskgrupp, som kännetecknas av en ökad möjlighet att utveckla en så allvarlig patologi. Detta inkluderar traditionellt personer med fetma och diabetes, liksom ett antal specifika sjukdomar: atopisk myotoni, hemokromatos, amyloidos, hyperkalemi, kollagenos, sarkoidos i hjärtvävnad, degeneration i en progressiv kurs.
Enligt uppgifterna lider upp till 75% av alla som har gått in i ålderdomens skede..

Symtom som skulle signalera sjukdomsutvecklingen finns inte. Därför upptäcks avvikelser sällan i början. Ibland är manifestationen av arytmi möjlig, men läkare associerar det inte med denna patologi, eftersom det finns för många anledningar till att det kan uppstå. Oftast sammanfaller symptomatologin helt med den sjukdom som en person lider utan att ha några uttalade oberoende symtom..

Viktig! Du kan förhindra ett så allvarligt problem om du regelbundet undersöks och särskilt gör ett elektrokardiogram. I det här fallet kommer förekomsten av eventuella avvikelser, inklusive på hjärtmuskelns bakvägg, att upptäckas i tid.

Diagnosen utförs med hjälp av ett EKG, vilket vanligtvis avslöjar den framväxande avvikelsen på QRS-axeln till vänster. I detta fall är S- och R-vågorna mycket uttalade. Diagnostik är inte bara begränsad till ett EKG, eftersom detta inte gör det möjligt att bestämma varken typen av sjukdom och fokus för förekomst, eller, naturligtvis, föreskriva behandling. Därför kan MR förskrivas som ytterligare tekniker, liksom andra djupare studier..

Ibland kan blocket vara ofullständigt och sedan visas det på EKG. Så i området 40-60 grader ligger alfavinkeln. En mellanposition syns i diagnostik. En skarp förskjutning av axeln betraktas redan som ett brott mot elektrisk ledningsförmåga, och med hjälp av ytterligare åtgärder klargörs i slutändan vilken faktor som är avvikelsen.

För närvarande finns det ingen specifik behandling för främre grenblock. Men det noteras att sjukhusvistelse för patienten vanligtvis inte krävs. Om en EKG-avvikelse blir märkbar till vänster, utförs terapi för sjukdomen som orsakade patologin.

Viktig! Valet av behandlingsmetoder väljs alltid strikt individuellt av läkaren! Starta inte sjukdomen, följ rekommendationerna från läkare.

Både med blockad av PNH: s främre och bakre vägg är prognosen gynnsam, särskilt om dess utseende inte framkallas av patologier vid utvecklingen av den organiska hjärtmuskeln. I alla fall beror återhämtningen bara på kvaliteten på behandlingen av den underliggande sjukdomen. Men ändå har det bevisats att blockeringen av PLNBG inte orsakar död och inte heller påverkar hjärtrytmstörningar..

Vid dechiffrering av elektrokardiogrammet ser patienter ofta slutsatsen "grenblock till vänster". Denna diagnos väcker många frågor och oro. Vad är den här hjärtstrukturen? Vad är risken för blockeringen och hur man känner igen dess förekomst? I artikeln kommer vi att försöka analysera i detalj och på det enklaste möjliga språket syndromet för blockad av detta hjärtelement.

Sammandragningar av myokardiet utförs av hjärtets ledningssystem. Detta är en uppsättning speciella kardiomyocyter där excitation uppträder och fibrer längs vilka impulser förs till alla hjärtstrukturer.

Den första excitationsvågen, som ställer in hjärtets grundläggande rytm, genereras av sinusnoden som ligger i toppen av höger atrium. Impulsen färdas längs förmaksmyokardiet och tvingar den att dra ihop sig, liksom längs tre internodala sträckor till atrioventrikulär nod. Det är lokaliserat i förmaks septum och är ansvarigt för förökning av excitation genom kammarna. En elektrisk impuls från AV-noden når myokardiet längs fibrerna i His-bunten. Stammen delas i början av det interventricular septum i två ben - höger och vänster, som sträcker sig till motsvarande delar av ventrikulärt myokard. Det vänstra benet, i tjockleken på hjärtmusklerna, är uppdelat i främre och bakre grenar. Hans bunt slutar med många grenar - Purkinje-fibrer, som tränger in i kammarens muskulära vägg.

Således är His-bunten ett fragment av hjärtledningssystemet, som är ansvarigt för förökning av en elektrisk impuls och sammandragning av kammarna. Brott mot ledningen längs stammen eller enskilda grenar kallas en blockad. I den internationella klassificeringen av sjukdomar i den tionde versionen finns LBBB i avsnitt I44 (ICD-10 kod I44.4 - I44.7)

Lesionsnivån bestäms av den del av bunten där exciteringen från AV-noden upphör att utföras. Det finns följande typer av hans buntblockad:

 • enkelstråle - kränkning av utbredningen av en elektrisk puls längs höger ben eller en av grenarna (bak eller fram) på vänster ben;
 • tvåstråle - upphetsning från huvudstammen i His-bunten når inte båda grenarna på vänster ben eller till en av grenarna och det högra benet;
 • tre strålar - ett engångs nederlag för båda benen.

Vilken som helst av de tre typerna av blockad kan vara komplett (ledningen avbryts helt) eller partiell (ledningen saktas ner). Detta återspeglas i de karakteristiska förändringarna i EKG. Dessutom registreras följande typer av hans buntblockad på kardiogrammet:

 • konstant - EKG-tecken på ledningsstörning i strålen visas ständigt;
 • intermittent - blockad visas och försvinner under EKG-inspelning;
 • övergående - ändringar registreras inte med varje EKG-inspelning;
 • alternerande - under EKG-inspelningen ersätter olika typer av blockader varandra.

Brott mot ledningen i fibrerna i His-bunten kan uppstå av både hjärt- och icke-hjärtskäl. Sjukdomar i det kardiovaskulära systemet, där detta syndrom kan förekomma, är:

 • Hjärtfel: aortastenos eller insufficiens, mitral uppstötning, förmaks- eller kammarseptumfel;
 • Kroniska former av hjärtischemi, särskilt i kombination med arteriell hypertoni;
 • Akut hjärtinfarkt;
 • Inflammation i hjärtets muskelmembran (myokardit) av olika ursprung;
 • Reumatisk hjärtsjukdom;
 • Kardiomyopati av alla gener.

Extrakardiella orsaker till blockeringar är sjukdomar där sekundär skada på ventrikulärt myokardium uppstår (hypertrofi, dystrofisk transformation). Dessa inkluderar:

 • Sjukdomar i andningsorganen, åtföljd av svår obstruktion av lungorna: lungemfysem, kronisk obstruktiv lungsjukdom, bronkiektas, svår bronkialastma. Leda till utvecklingen av lunghjärta - myokardiell hypertrofi.
 • Lungemboli (PE).
 • Alkohol- och drogförgiftning, vilket leder till omfattande hjärtskador.
 • Sjukdomar i sköldkörteln tillsammans med tyrotoxicos.
 • Fetma i kombination med arteriell hypertoni och aterosklerotiska vaskulära lesioner.

Om impulsen passerar genom vänster främre gren av PG störs, når excitation inte den anterolaterala väggen i vänster kammare. Blockaden av den främre grenen av den vänstra buntgrenen finns när:

 • främre eller anterolateral akut hjärtinfarkt;
 • uttalad expansion av LV-väggarna på grund av högt blodtryck, hjärtklappssjukdom;
 • myokardit med reumatiskt och infektiöst ursprung;
 • kardiomyopati.

Det är mindre vanligt än den främre grenens nederlag. Den elektriska impulsen sprids inte till den bakre LV. Blockering av den bakre grenen av LBB uppstår när:

 • bakre diafragmatisk akut MI;
 • TELA;
 • aterosklerotisk kardioskleros;
 • kardiomyopatier av olika ursprung.

Det manifesteras av en retardation av ledningsförmågan i båda grenarna av LNBP. I det här fallet upphetsas vänster kammare långsammare än höger. Anledningarna:

 • arteriell hypertoni;
 • hjärtinfarkt;
 • medfödda och förvärvade aortaklaffeldefekter;
 • kardioskleros.

Ledningen längs huvudstammen på den vänstra buntgrenen slutar helt. Excitation av den högra ventrikeln och den högra halvan av det interventricular septum ändras inte, den vänstra ventrikeln är upphetsad efter dem från impulser som passerar genom de kontraktila fibrerna. Anledningarna är desamma som för ofullständig blockering av LN i His-bunten. I detta fall är skadorna på hjärtets muskelmembran mer omfattande..

Den kliniska bilden med ledningsstörningar längs den vänstra buntgrenen av Hans förändras beroende på skadans nivå. I avsaknad av att impulsen passerar längs en av grenarna (fram eller bak) kan det inte finnas några symtom alls eller klagomål kommer att handla om manifestationerna av den underliggande sjukdomen som orsakade blockaden. Ofta detekteras en- och tvåstråleblockader endast under ett EKG. Deras förekomst påverkar inte patientens livskvalitet och hälsa.

DET ÄR VIKTIGT ATT VETA! Förhöjda kolesterolnivåer framkallar utvecklingen av högt blodtryck och åderförkalkning och är i allmänhet mycket farligt för hjärtat. Men idag har detta problem redan lösts i Israel. I detta land har forskare hittat ett sätt att lösa upp kolesterolplattor med naturliga ingredienser. Verktyget används hemma med vatten. Fler detaljer.

Fullständig blockad av den gemensamma stammen av LBB manifesteras av en känsla av hjärtklappning, smärta bakom bröstbenet, utstrålning till nacken, epigastrium och vänster arm. Men symtomen på sjukdomar som leder till omfattande skador på hjärtledningssystemet (hjärtinfarkt, myokardit, arteriell hypertoni, hjärtfel) kommer fram..

Med en fullständig eller partiell överträdelse av impulsledningen längs alla grenar av His-bunten (trestråleblockad) är kliniska manifestationer mer uttalade. De viktigaste symptomen på syndromet är:

 • känslor av ökad hjärtslag;
 • yrselattacker;
 • frekvent svimning på grund av cerebral ischemi (Morgagni-Adams-Stokes syndrom);
 • illamående;
 • smärta i hjärtat.

Uppkomsten av LBBB-symtom kan inte ignoreras. Det kan leda till farliga hjärtrytmstörningar, inklusive ventrikelflimmer och asystol - plötslig hjärtdöd..

Elektrokardiografi är guldstandarden för diagnostik av hans buntblockad. Ofta registreras tecken på nedsatt ledning på kardiogrammet redan innan kliniska manifestationer började. För att bestämma typen och dynamisk observation av blockadens manifestationer utförs daglig EKG-övervakning (Holter-övervakning).

Ultraljud i hjärtat (ECHO-KG), dopplerundersökning av kranskärl, blodtrycksövervakning, transesofagealt EKG, bestämning av biokemiska markörer för hjärtskador - ytterligare metoder för diagnos av LBBB som bestämmer huvudorsaken till syndromet.

För att detektera EKG-tecken på olika LBBB-block uppmärksammas förändringar i kammarkomplexet (Q, R, S-vågor) i vänster ledningar och positionen för hjärtans elektriska axel.

Vid blockering av den vänstra bakre grenen deformeras kammarkomplexet. I den första standard- och AVL-ledningen tar den formen r S - en lågamplitud R-våg passerar in i en djup S-våg i frånvaro av en Q-våg. I den tredje standarden och AVF-ledningar är S-vågen frånvarande i komplexet och den grunda Q ersätts med en högamplitud R (q R-komplex). Den högsta R registreras i bly III, dvs. hjärtets elektriska axel flyttas åt höger.

Brott mot ledning längs vänster främre gren återspeglas på kardiogrammet genom följande förändringar:

 • komplex q R i ledningar I, AVL;
 • komplex rS i ledningar II-III, AVF;
 • EOS-avvikelse till vänster - högamplitud R i den första standardledningen.

Med ofullständig LBBB förlängs kammarkomplexets varaktighet till 0,1-0,11 s. R-vågsklyvning registreras i den första standard-, femte-sjätte bröst- och AVL-ledningen. En förlängd, djup S finns i första-andra bröstet, tredje standard och förstärkt från vänster benledningar. Elektrisk axel inte förskjuten.

Med fullständig blockad är tändernas deformiteter mer uttalade än med ofullständiga. I samma uppdrag har R-vågen formen av bokstaven M och S blir som ett "getben". Kammarkomplexet varar mer än 0,12 s. Ibland registreras EOS-avvikelsen till vänster på kardiogrammet.

Enstrålande eller ofullständig tvåstrålande LBBB behöver inte behandlas. De leder inte till allvarliga komplikationer. Att hitta hennes EKG-tecken hos ett barn upp till tonåren kan betraktas som en normal variant om organisk hjärtinfarktskada utesluts.

Med en fullständig blockad krävs behandling av den bakomliggande orsaken till syndromet. Följande typer av läkemedel ordineras ofta:

 • Injektioner av B-vitaminer (tiamin, riboflavin) och nikotinsyra.
 • Örtpreparat med lugnande verkan: tinkturer av valerian, moderurt, komplexa örtpreparat ("Sedavit", "Novo-Passit").
 • Läkemedel för behandling av arteriell hypertoni: ACE-hämmare (Captopril, Enalopril), kalciumkanalblockerare (Verapamil, Nifedipin), typ 2 angiotensinreceptorblockerare (Losartan, Valsartan), diuretika (Lasix "," Indapamid "," hydroklortiazid "), betablockerare (" Metaprolol "," Atenolol ").
 • Läkemedel som förbättrar blodflödet i kransartärerna (behandling av hjärtiskemi): nitroglycerin, isosorbidmono- och dinitrater, molsidomin.
 • Hjärtglykosider (behandling för hjärtsvikt): "Korglikon", "Strofantin", "Digoxin".
 • Statiner (behandling av aterosklerotiska lesioner i kranskärlen): "Atorvastatin", "Simvastatin".
 • Acetylsalicylsyra ("Aspirin Cardio", "Aspicard", "Acard") - blodplättmedel för att förhindra blodproppar.
 • Penicillin-antibiotika för behandling av infektiösa lesioner i hjärnans membran.
 • Preparat för eliminering av kronisk obstruktion av lungorna: inandning av steroidhormoner och betablockerare ("Berotek", "Berodual", "Budesonide").

Tre-strålningsblockad, som förvandlas till en kränkning av ledningen av AV-noden med utvecklingen av Morgagni-Adams-Stokes syndrom, kräver kirurgisk ingrepp. Patienten implanteras med en konstgjord pacemaker för konstant hjärtstimulering.

Folkmedicin är ineffektiva i utvecklingen av LBBB. Örtteer som innehåller örter med en uttalad lugnande effekt (valerian, pepparmynta, moderurt, hagtorn) hjälper till att eliminera symtomen på ökad hjärtfrekvens. Traditionella medicinrecept kan dock endast användas som ett komplement till traditionella terapier som ordinerats av en läkare..

Att identifiera en bunt av hans blockad - är det farligt?

Partiell ledningsstörning i enskilda grenar av LBPH medför inga farliga konsekvenser i avsaknad av andra patologier i det kardiovaskulära systemet. Det behöver inte behandlas. Samtidigt rekommenderas att varje år genomgå ett EKG för dynamisk övervakning av hjärtats arbete. Prognosen för liv och hälsa är gynnsam. Sådana kränkningar av hjärtledningen är inte ett kriterium för att skjuta upp militärtjänsten eller för att förneka att utföra arbete relaterat till aktiv fysisk aktivitet..

Komplett vänster buntgrenblock eller trebuntblockad är livshotande förhållanden. Om de inte behandlas ordentligt kan de vara dödliga. De vanligaste komplikationerna av PBLBH är asystol (upphörande av hjärtaktivitet), ventrikelflimmer, attacker av paroxysmal takykardi.

Förebyggande av utveckling och progression av LBBB liknar rekommendationerna för förebyggande av alla hjärt-kärlsjukdomar. Huvudpunkterna är:

 • Aktiv livsstil.
 • Viktkontroll.
 • Sluta alkohol och röka.
 • Eliminering av stress, en rationell regim av arbete och vila.
 • Konsumtion av bordssalt i en daglig dos av högst 5 g / dag.
 • Regelbundna förebyggande undersökningar och EKG.

Jag gillade artikeln?
Rädda henne!

Har du fortfarande frågor? Fråga dem i kommentarerna!

QRS ses i större utsträckning i lederna som registrerar hjärtinfarkt. Pulsen längs periferin kringgår hjärtinfarktzonen, eftersom nekroszonen inte har elektrisk ledningsförmåga.

Ofta är brott mot intraventrikulär ledning en blockad av His-bunten. Ventriklarnas ledningssystem innefattar den högra buntgrenen, stammen på den vänstra buntgrenen, dess främre och bakre grenar. Buntgrenblocket kan vara komplett och ofullständigt, permanent och övergående. Beroende på antalet berörda grenar isoleras monofascikulära, bifascikulära och trifascikulära blockader (Fig. 16).

8.4.1. Monofascikulära block

Dessa inkluderar blockaden av den vänstra främre grenen, den bakre grenen av den vänstra buntgrenen, isolerad blockad av den högra buntgrenen.

Vänster främre grenblock

Indikerar organisk hjärtinfarkt på grund av kardioskleros eller hjärtinfarkt. Det upptäcks ofta av en slump, orsakar inte allvarliga hemodynamiska störningar.

Med blockad av den vänstra främre grenen passerar impulsen fritt genom bunten av Hans, dess högra ben, den bakre grenen på vänster ben. Hjärtans högra kammare och den bakre väggen i den vänstra kammaren är snabbt upphetsade. I samband med nedsatt ledning längs den främre grenen exciteras den främre väggen i den vänstra kammaren av en impuls som kom genom anastomoserna från den bakre grenen av den vänstra buntgrenen. Den totala exciteringstiden för det ventrikulära hjärtmuskeln störs inte eller störs något.

EKG-tecken på blockering av den främre grenen av den vänstra buntgrenen

2) i I, avL, V5, V6 bevaras normala q-vågor;

3) vinkeln α är mindre (mer med ett - tecken) - 30 °. (Ri III; R II II);

4) hjärtans horisontella läge;

5) i V I –rSr (valfri funktion);

6) i V 5, V 6 - S min kurva (tillval).

Således görs diagnosen blockad av den vänstra främre grenen

huvudsakligen längs standardledningar (fig. 17).

Vissa författare, tillsammans med blockad av vänster främre gren, diagnostiserar blockering av mediangrenen (en ytterligare gren av det ledande systemet till det interventricular septum). I detta syndrom är hjärtets elektriska position densamma som i blockaden av vänster främre gren, men i höger bröstledningar (V 1 –V 2) ökar amplituden för R.

Blockering av den bakre grenen av den vänstra buntgrenen

Det är sällsynt, diagnosen av syndromet är mest övertygande med dynamisk EKG-övervakning. Impulsen passerar längs bunten av His, buntens högra pedikel, den vänstra främre grenen och blockeras i den bakre grenen på vänster ben. Den högra kammaren och den främre väggen i den vänstra kammaren exciteras i tid, depolarisering av den bakre väggen är något fördröjd, impulsen till den bakre väggen kommer genom anastomoser från den främre grenen till den bakre.

3) hjärtans vertikala position;

Blockaden av den bakre grenen av den vänstra buntgrenen liknar höger kammarhypertrofi. Man bör tänka på blockaden av den bakre grenen av den vänstra buntgrenen om det i dynamiken blir hjärts horisontella läge vertikalt eller hos en patient med kranskärlssjukdom finns en kraftig avvikelse från den elektriska axeln till höger från α + 120 °.

Höger buntgrenblock behandlas i avsnittet om bifascikulära block.

8.4.2. Bifascikulära block

Bifascikulära block inkluderar: höger benblock + vänster främre grenblock, höger benblock + vänster bakre grenblock av vänster buntgren, block av vänster främre och bakre grenar av vänster buntgren.

Höger buntgren

Höger buntgrenblock kan vara av två typer: isolerat höger buntgrenblock och bifascikulärt block. Med blockad av höger bunt i hans bunt störs ledning längs höger pedikel under normal ledning av impulsen längs vänster. Som ett resultat av detta, vänster kammare och vänster

hälften av det interentrikulära septumet, kommer impulsen till höger kammare i en rondell. Riktningen för repolarisationsvågen i höger kammare ändras också..

Elektrokardiografiskt urskiljs fullständig blockad av höger buntgren och dess varianter (typ Wilson, Bailey, klassisk version), ofullständig blockad av höger buntgren och fysiologisk längsgående dissociation. Blockaden kan vara tillfällig och permanent. Kroniska lungsjukdomar, kranskärlssjukdom, hjärtinfarkt, myokardit, hjärtfel, kardiomyopati är ofta orsaken till blockering av höger buntgren..

EKG-tecken på fullständig blockad av höger buntgren

1) QRS III-komplexet breddas mer än 0,12 ";

1) QRS-komplexet VIV2 breddas med ytterligare R med en betydligt större amplitud än den första r - rSR-tanden;

2) tiden för intern avvikelse VI, V2> 0,05 ";

3) överensstämmelse mellan huvud QRS-vågen och terminaldelen;

Med ett isolerat höger buntgrenblock visar EKG alla de viktigaste blockeringskriterierna, men den elektriska axeln avböjs antingen inte eller har en tendens att avvika till vänster (atypisk Wilsons variant). Med en skarp avvikelse från den elektriska axeln till vänster med α = - 30 ° eller mindre mot bakgrund av fullständig blockad av höger buntgren, talar de om Bailey-varianten. Men i praktisk elektrokardiografi skiljs vanligtvis bara två varianter av fullständig högerbenblockad - atypisk (Wilsons) och klassisk. Baserat på den tredimensionella strukturen i hjärtledningssystemet bör den klassiska versionen betraktas som en bifascikulär blockad av höger ben och den bakre grenen av den vänstra buntgrenen. Bailey's variant - höger buntgrenblock och vänster främre gren, och atypisk Wilsons - isolerade höger buntgrenblock.

När det högra buntgrenblocket kombineras med höger kammarhypertrofi, överstiger ytterligare R'V1 12 mm. När

kombinationen av fullständig blockering av den högra buntgrenen med vänster kammarhypertrofi RV 5 överstiger 16 mm.

Ofullständigt grenblock till höger

Ofullständig blockad av höger buntgren sägs i dessa

fall där QRS-komplexen I, avR, avL, V 1, V 2, V 5, V 6 liknar komplexen med höger buntgrenblock, men har en bredd på 0,09–0,11 ”. Ju bredare QRS-komplexet och ju större amplitud för ytterligare Rv 1, desto högre är graden av höger buntgrenblock..

Fysiologisk längsgående dissociation (lokal blockad av höger buntgren) bör diskuteras i fallet då

ytterligare g med en liten amplitud på 1–2 mm detekteras endast i V 1, tand S 1, avL, V 5. V 5, V 6 ja

nej, ofullständig blockering av rätten

Klinisk bedömning av höger buntgrenblock

Fullständig och ofullständig blockad av höger buntgrenblock är en följd av organisk skada på hjärtinfarkt. Fysiologisk längsgående dissociation är en variant av normen. Blockering av höger buntgren av Hans detekteras endast genom elektrokardiografi, om den är närvarande, är det möjligt att dela I-tonen under auskultation, det kan också bidra till utvecklingen av hjärtsvikt.

Från droger saktas intraventrikulär ledning av hjärtglykosider, betablockerare, pro-

tivoarrytmiska läkemedel i kinidinserien, men i mindre utsträckning än atrioventrikulär konduktivitet. Patienter med hjärtsvikt i närvaro av fullständig blockering av rätt bunt i hans bunt bör ordineras hjärtglykosider, eftersom blockaden redan är komplett och hjärtsvikt utan glykosider kommer snabbt att utvecklas.

Vänster buntgrenblock

Vänster buntgrenblock orsakas oftast av koronar ateroskleros, hjärtinfarkt, myokardit, defekter-

tami interventricular septum och indikerar en organisk patologi från hjärtat. Blockeringen av vänster ben i bunten av His kan orsakas av en skada på vänster ben på olika nivåer: 1) i vänster benstam; 2) med samtidig skada på de främre och bakre grenarna på vänster ben.

I samband med blockaden av den vänstra buntgrenen av His utförs excitation i den vänstra kammaren på ett onormalt sätt genom anastomoser mellan höger och vänster bunt i hans bunt. Den högra kammaren exciteras normalt, depolarisering av den vänstra kammaren är försenad, därför utvidgas och deformeras QRS-komplexet. Oavsett nivån på lesionen i den vänstra buntgrenen av His observeras ungefär samma EKG-bild.

EKG-kriterium för komplett grenblock till vänster

QRS-komplexet vidgas, delas, liknar bokstaven M, QRS-bredden överstiger 0,12 ", i II- och III-standardledningar har QRS formen rS, R 1 III, vanligtvis α = –30 ° och mindre. Den interna avvikelsetiden överstiger 0,06. " I standardledning I finns det ingen q-våg, dess närvaro även av ett litet värde indikerar fokal, ofta infarktförändringar. Fullständig vänstersidig blockad, plötslig uppkomst, motsvarar ofta en septal hjärtinfarkt. I detta fall observeras oenighet mellan huvud-QRS-vågen och dess terminaldel.

I unipolära förstärkta ledningar upprepar avL ledning I, avF upprepar ledning III. Det finns ett horisontellt läge i hjärtat.

I de högra bröstledningarna registreras ofta QS, ST ovanför isolinet med en övergång till en positiv T. En sådan EKG-förändring misstas för hjärtinfarkt i septumregionen. Därför tillhör en fullständig blockad av hans vänstra buntgren det infarktliknande EKG.

I V3 visas en r-våg vars amplitud ökar i V4, V5, V6 liknar QRS I avL-ledningen. Elektrisk systole i hjärtat (QT) med komplett grenblock i vänster bunt är mer än normalt

Även om det kompletta grenblocket till vänster ofta kombineras med hypertrofi i vänster kammare, finns det inga tydliga kriterier för dess hypertrofi på EKG. Ett indirekt tecken kan vara Pv 5> Pv 4-syndromet. Diagnos av höger kammarhypertrofi mot bakgrund av fullständig blockering av den vänstra buntgrenen är omöjlig, diagnos av hjärtinfarkt är extremt svår. Ofta maskerar fullständig blockad av det vänstra buntgrenblocket helt storfokal hjärtinfarkt. I vissa fall hjälper diagnosen hjärtinfarkt: närvaron av en q-våg i I, avL, V 5, V 6-ledningar, prolaps syndrom (RV 3 2), falskt positivt EKG-dynamik (efter en attack av bröstsmärtor försvinner depression

ST, T från (-), kan bli (+) eller T blir symmetrisk, spetsig.

Ofullständigt grenblock till vänster

Med ofullständig blockering av den vänstra buntgrenen av His är impulsen långsam, därför är QRS-komplexets bredd större än normalt, men mindre än med fullständig blockering av vänster bunt av His, och är 0,09-0,11 ", R-vågen är räfflad eller delad i stigande knä, qI, avL, V5, V6 är frånvarande, STI, avL, V5, V6 kan vara på isolinet och under isolinet.

Varje strukturellt element i det ledande systemet kan misslyckas under påverkan av olika faktorer. Sådana störningar är fyllda med ledningsstörningar och störningar i hjärtaktiviteten. Låt oss överväga orsakerna till den vänstra buntgrenblockaden, de kliniska och diagnostiska symptomen på detta tillstånd. Är blockaden av His-bunten föremål för behandling och vad är prognosen när den inträffar??

Rytmiska sammandragningar av hjärtat med rätt frekvens i intervallet 60-90 slag per minut är en indikator på det goda arbetet i det ledande systemet. Detta system styr produktionen av en impuls, dess ledning, täckning av all hjärtvävnad med excitation och dess kontraktion. Hennes arbete är samordnat och följer det centrala centret för automatism nr 1 - sinusnoden. Systemets strukturella element är också: AV-nod, bunt av His och dess ben, Purkinje-fibrer.

Innan vi studerar kliniken och orsakerna till dysfunktion i vägarna kommer vi att analysera hur hans bunt är ordnat. Detta element är en direkt fortsättning av AV-noden, som är belägen mellan de överlägsna och underlägsna hjärtkamrarna, och är centrum för andra ordningens automatism. AV-noden tar emot impulser från det överlägsna centrumet - sinoatrialen, bearbetar och leder impulsen vidare längs His-bunten.

Bunten förgrenas i två ben: höger och vänster. I sin tur är den vänstra grenen uppdelad i främre och bakre grenar, som fortsätter att förgrena sig och slutar i Purkinje-fibrer. Vänsterbenets patologi i form av en avmattning eller frånvaro av impuls betyder blockering av vänster kammare i större utsträckning, eftersom dessa grenar av det ledande systemet sammanbinder denna speciella hjärtsektion.

Om impulsstörningar inträffar på nivån för buntgrenen inträffar intraventrikulär blockad. Om högerbenet och båda grenarna till vänster påverkas på en gång inträffar en trebjälkblockad. Flera variationer kan ha tvåbjälkblock. Om bara en gren av vänster ben påverkas kallas blocket ofullständigt.

Följande tillstånd kan bli orsakerna till patologin hos impulser längs fibrerna och cellerna i vänster ben:

 • hjärtinfarkt,
 • kardiomyopati,
 • inflammatorisk hjärtsjukdom: myo-endokardit,
 • hjärtpatologier som leder till en ökning av vänster kammars storlek: arteriell hypertoni, defekter, defekter i ventilapparaten, förkalkning,
 • koarktation av aortan och dess defekter,
 • överskott av kalium i blodet,
 • TELA,
 • berusning med hjärtglykosider,
 • inflammation i innerfodret i hjärtat av bakteriellt ursprung,
 • hjärtfel.

Stressfaktorer, överdriven emotionell och fysisk överbelastning, exogen alkohol- och nikotinforgiftning, infektionssjukdomar, brist på sömn och vila, oregelbundna arbetstider, arbetsslitage kan orsaka försämring av ledningsförmågan. Dessa faktorer är predisponerande för uppkomsten av ovanstående störningar - orsakerna till utvecklingen av blockeringar.

Fullständig blockering är ett farligt och ibland livshotande tillstånd

Om ledningsstörningarna är små, dvs. impulser passerar, men med en minimal fördröjning, utan att påverka hjärtats arbete och hemodynamik - det finns ingen särskild anledning till oro. Naturen är väldigt försiktig, eftersom hon i sådana fall kom med lösningar för impulsering - anastomoser, om enskilda fibrer i det vänstra benets gren plötsligt misslyckas.

Fullständig blockad är ett farligt och ibland livshotande tillstånd. Blockering av impulser från stora stammar på grenarna på vänster ben är också farligt. Samtidigt dras stora delar av hjärtmuskeln inte samman och omvägar fungerar inte. Dessa områden är helt enkelt avstängda från hjärtrytmen, och ännu värre, hjärtinfibrerna börjar samlas kaotiskt, var och en i sin egen rytm med utveckling av mycket farliga ventrikulära arytmier som kan leda till döden.

Det bör förstås att detta tillstånd inte är en oberoende sjukdom utan ett tecken på hjärtpatologi. Det indikerar att patienten har ett hälsoproblem: organisk hjärtsjukdom eller icke-hjärtsjukdom. Kliniken och symptomatologin för både fullständiga och ofullständiga blockeringar beror alltid på den underliggande sjukdomen - anledningen som provocerade dem. Om det är en hjärtinfarkt kommer kliniken att vara ljus: akuta bröstsmärtor som inte kan stoppas av nitroglycerin, med aterosklerotisk kardioskleros, processen fortsätter gradvis med utveckling av andfåddhet, tyngd i bröstet, avbrott i hjärtats arbete.

Regel nr 1: det finns inga specifika symptom för vänster buntgrenblock. Den kliniska bilden kan vara helt frånvarande eller bero på den underliggande sjukdomen. Blockaden kanske inte manifesterar sig alls och kan hittas i form av ett oavsiktligt fynd vid tidpunkten för att ta ett kardiogram, till exempel när du genomgår en förebyggande medicinsk undersökning. Dessa asymptomatiska tillstånd är mycket farliga eftersom de ökar risken för plötslig hjärtdöd hos patienter..

Om en blockad hittas utan kliniska manifestationer är det nödvändigt att regelbundet genomföra upprepade studier för att övervaka dynamiken i vägarna. Vid ledningsstörningar betyder frånvaron av symtom inte frånvaron av hjärtproblem..

Blockering av den främre grenen av den vänstra buntgrenen på EKG

Kardiogrammet erkänns förtjänat som den viktigaste diagnostiska forskningsmetoden. Hon registrerar olika överträdelser i ledningssystemet på film, vid en övergående blockad (när det är "det vill säga", "då nej"), kommer läkaren att rekommendera Holter-övervakning med fixering av hjärtaktivitet i minst 24 timmar.

Tecken på främre grenblockad:

 • EOS-avvikelse till vänster,
 • QRS i ledningar I aVL motsvarar qR, och i III, II motsvarar aVF rS,
 • QRS-bredd ligger inom området 0,08-0,11 s,
 • om vi jämför djupet på RS-vågorna, kan det noteras att S-vågen är djupare än R i den andra ledningen,
 • i v5-6 minskar R i höjd, medan S tvärtom ökar i djup.

Tecken på en bakre grenblockad:

 • EOS-avvikelse till höger,
 • QRS i ledningar III, II, aVF motsvarar qR, och i I motsvarar aVL rS,
 • QRS-bredd ligger inom området 0,09-0,11 s,
 • T kan bli "-" i bröstet.

EKG med blockad av den bakre grenen av den vänstra buntgrenen

Tecken på komplett vänster buntgrenblock:

 • QRS-komplex är mycket breda, mer än 0,12 s. över hela filmen, deformerad, förvrängd,
 • bred R i I aVL.

På kardiogrammet finns det en skarp deformation av komplexen, som liknar förändringar i hjärtinfarkt. Ofta är dessa förhållanden ganska svåra och problematiska att diagnostisera..

Om brott mot ledningen av vänster ben upptäcks, är det lämpligt att utföra följande undersökningsmetoder:

 1. Ekokardiografi, ultraljud i hjärtat med dopplerometri;
 2. Röntgen OGK;
 3. Holter EKG-övervakning;
 4. blodtrycksprofil, ABPM med högt blodtryck.

För att ta reda på orsaken till detta tillstånd ordineras allmänna kliniska, biokemiska analyser och andra diagnostiska metoder som är nödvändiga i varje fall..

Ta bort orsaken till vänster benblockad

Det finns ingen specifik behandling. Korrigering bör utföras enligt den underliggande sjukdomen. Om orsaken ligger i ischemisk hjärtsjukdom, ischemiska förändringar är det nödvändigt att ordinera nitrater, hjärtglykosider, diuretika, kardioskyddande läkemedel enligt indikationerna. Om patienten har övergående blockad mot bakgrund av hypertensiva kriser är det nödvändigt att välja piller som hjälper till att hålla blodtryckssiffrorna på en normal nivå. För klafffel kan kirurgisk korrigering övervägas..

Behandling av myokardit utförs med hormonella läkemedel, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, om en bakteriell patogen detekteras är det absolut nödvändigt att genomföra en fullständig kurs med antibiotikabehandling med en preliminär studie av mikroorganismens känslighet för AB. Om elektrolytstörningar är orsaken till blockaden korrigeras de och nivån av elektrolyter i blodet bringas till det normala, följt av biokemisk kontroll..

Eliminering av orsaken som orsakade blockeringen av vänster ben bidrar till dess försvinnande eller minskning. Undantaget är postinfarktförändringar som har uppstått till följd av att vissa av vägarnas element dör. I detta fall är det osannolikt att det är möjligt att minska EKG-tecknen. Sådana patienter tilldelas dynamisk EKG-övervakning..

Om impulsledningen störs längs speciella muskelceller i hjärtmuskeln, kallade buntar av His, diagnostiserar EKG fullständig eller delvis blockering av benen. Symtom saknas eller patienter klagar över yrsel, svaghet och svimning. För behandling måste du eliminera orsaken (hjärtinfarkt, skleros, hjärtfel, högt blodtryck), vissa patienter behöver installera en pacemaker.

Hans bunt i hjärtat är en del av det ledande systemet. Figurativt kan den representeras som en bunt elektriska ledningar som passerar ström. Den går först längs väggen mellan kammarna, sedan delas den upp i två ben, och den vänstra divergerar sig sedan vidare i den främre, bakre delen. Hans fiberimpulser tas emot från den atrioventrikulära korsningen och överförs till små Purkinje-celler som förgrenar sig i kammarens väggar.

Ledande fibrer består av en bagageutrymme (placerad i skiljeväggen mellan kammarna), höger och vänster gren. Den högra sänker sig direkt till höger kammare och den vänstra delas preliminärt in i två delar (främre och bakre) och passerar sedan till vänster kammare. Därefter förgrenas benen på His-bunten i hjärtmuskeln och bildar Purkinje-vägarna.

Hans grenars roll är att uppfatta signalen om sammandragning från sinus och aotrioventrikulära noder och överföra den till alla delar av hjärtkärlen i kammarna. Det får dem att krympa i rätt rytm..

När ett hinder uppstår i form av inflammation, nekros, skleros i myokardiet, blockeras deras arbete. Om skadan är obetydlig kan det inte finnas några symtom; med en fullständig blockad uppstår sammandragningar mindre ofta än normalt. Detta beror på ledningen av impulser längs rondellen, vilket stör synkroniseringen av hjärtat..

Och här är mer om paroxysmal ventrikulär takykardi.

Höger buntgrenben (RNBF) skadas av överbelastning och skada på det högra ventrikulära hjärtmuskulaturen i sådana fall:

 • förminskning av mitralöppningen,
 • tricuspid ventilinsufficiens,
 • pulmonell hypertoni,
 • öppning i septum mellan atrierna,
 • hjärtattack,
 • högt blodtryck,
 • överdos av hjärtglykosider och betablockerare.

Hjärtinfarkt är en av orsakerna till grenblockblockad

Delar av den vänstra buntgrenen (LBB) blockeras med förändringar i vänster ventrikulärt myokard:

 • ischemi,
 • kardioskleros,
 • förkalkning,
 • dystrofiska och dyshormonala processer,
 • hypertrofi med högt blodtryck, aortadefekter, mitral uppstötning,
 • bakteriell endokardit och myokardit.

Brott mot signalledningen längs buntarna av His har inga oberoende kliniska tecken, eftersom det sker sekundärt mot bakgrund av en existerande hjärtsjukdom eller stora kärl. Om blockaden är partiell eller endast av en gren, särskilt den rätta, kanske patienten inte är medveten om det, och en sådan avvikelse från normen kan detekteras endast på ett EKG, oftare när Holter övervakas.

Med fullständig skada på alla tre grenar (PNPG och 2 delar till vänster) minskar blodvolymen som matas ut från kammarna. I sådana fall uppträder karakteristiska symtom:

 • yrsel;
 • synskada;
 • svimningsattacker av typen Morgagni-Adams-Stokes;
 • bradykardi;
 • avbrott i rytmen,
 • ansträngd andning;
 • saktar ner sammandragningarna tills hjärtat slutar helt.

Benen på His kan blockeras individuellt eller på en gång, också är en isolerad lesion en gren av vänster ben, liksom deras olika kombinationer. Det finns periodiska eller permanenta varianter, på ett elektrokardiogram först kan en blockad av en och sedan en annan gren noteras.

Impulsen för den högra kammaren kommer från vänster och vänster sida av septum när den är helt blockerad, dess ledning saktar ner när den är ofullständig. Manifestationerna är minimala, kan hittas hos en helt frisk person och ger inte ytterligare komplikationer. Om det uppstår med hjärtpatologi, är andfåddhet och trötthet vanligtvis förknippad med den underliggande sjukdomen.

Ledningsstörningar påverkar vänster ventrikelns främre och laterala sidor. Signaler kommer till dem längs bakväggen från botten till toppen. Oftast förekommer i hjärtinfarkt på grund av högt blodtryck, överbelastning med hjärtfel och hjärtinfarkt, en av anledningarna är infarkt i främre väggen.

Den elektriska signalen divergerar längs enskilda Purkinje-fibrer från de främre sektionerna i vänster kammare från topp till botten och når den bakre väggen med en fördröjning. Ett liknande tillstånd orsakas av hjärtinfarkt eller skleros, kalciumavlagringar i området för ledande fibrer.

Delvis blockering av en gren ger minimala manifestationer, men fullständig blockad av LDBH orsakas av omfattande infarkt eller en uttalad inflammatorisk eller dystrofisk process som täcker vänster ventrikulärt myokard. Därför noteras kardialgi, yrsel, arytmi med denna patologi..

Med en delvis blockad passerar kontraktionsvåg med en liten fördröjning, eftersom den når målet tillräckligt snabbt längs många alternativa vägar. Rytmen störs inte eller bradykardi utvecklas, svårighetsgraden av kliniska manifestationer beror på orsaken som ledde till blockaden.

Komplett blockering kännetecknas av:

 • oförmågan att skicka signaler till kammarna;
 • förekomsten av foci av spänning på atypiska platser;
 • delar av hjärtat reduceras i en kaotisk rytm, pulsfrekvensen är från 20 till 40 per minut;
 • otillräcklig frisättning av blod i artärnätverket.

Blockeringen av höger och vänster buntgren är möjlig i en permanent och övergående variant. I det andra fallet kallas det också intermittent. Detta innebär att det händer under provocerande förhållanden. Till exempel kallas det:

 • träningsstress;
 • ökat blodtryck
 • acceleration eller retardation av pulsen, komplexa rytmstörningar;
 • infektion;
 • dekompensation av hjärtsjukdomar, diabetes mellitus (försämring)
 • progression av hjärtsvikt;
 • förändringar i blodets elektrolytkomposition, särskilt kaliumnivån;
 • svår attack av angina pectoris;
 • tar mediciner - hormoner, hjärtglykosider, läkemedel som påverkar blodtrycket.

Efter att patienten kommer in i ett vilotillstånd eller behandlingen av den underliggande sjukdomen är framgångsrik försvinner benstoppningen. En daglig inspelning av ett kardiogram (Holter-övervakning) hjälper till att identifiera en övergående retardation av ledning, och en tillfällig blockad syns ofta inte på ett konventionellt EKG.

Transient left, right bundle branch block är en synonym för transient, intermittent. Läkare använder någon av dessa termer när de ställer en diagnos för att visa att blockeringen endast sker under påverkan av en provocerande faktor. När förloppet för den underliggande sjukdomen förbättras försvinner detta symptom. Intermittenta blockeringar kännetecknar de initiala förändringarna i hjärtat och ihållande uppträder efter hjärtinfarkt, svår inflammation.

Beroende på hur dåligt signalpassabiliteten försämras finns det flera typer av blockad:

Blockad typ

Hur manifesterar det sig

Övergående komplett blockering av höger buntgrenblock, vänster

Ventriklarna tar inte emot signaler från den atrioventrikulära noden, de arbetar i sin egen rytm (högst 30-40 slag på 60 sekunder).

Delvis blockering

Inte alla elektriska signaler passerar, så sammandragningshastigheten är under normal (50-60 / minut).

Försenad konduktivitet

Inte alla pulser kan passera genom strålen eller förökning är inte synkron. Samtidigt ligger pulsfrekvensen inom normala gränser, men EKG visar förlusten av det ventrikulära komplexet.

Typerna av dubbelstråleblockad från Hans buntgren inkluderar hämning av signalöverföring längs höger och en gren till vänster. I något av dessa fall får höger kammare en impuls från den friska delen av vänster ben. Detta händer med en fördröjning, som reflekteras på EKG i form av ett förstorat ventrikulärt komplex, avvikelser från hjärtaxeln. Symtom motsvarar den underliggande sjukdomen:

 • angina,
 • högt blodtryck,
 • hjärtattack,
 • hjärtsjukdom,
 • kardioskleros,
 • förkalkning.

Detta symptom innebär att det finns störningar i hjärtmuskelns struktur och funktion i båda ventriklarna. Detta betraktas som ett ogynnsamt tecken, det händer med djupa och omfattande hjärtskador.

Om det finns ett grensträngsbunt med tre strålar betyder det att båda ventriklarna tar emot signaler från de mest intakta av de tre grenarna. De kan komma långsammare än normalt eller i sin egen takt..

I en ofullständig version manifesteras detta av yrsel, svaghet och andfåddhet under ansträngning, smärta i hjärtat är möjlig. Med ytterligare progression finns det avbrott och känslor av skakningar i hjärtat, som svimmar.

När signalöverföringen stannar helt uppstår attacker av medvetslöshet, blå hud med krampande ryckningar i musklerna. Tre strålar akut blockad av hans bunt är orsaken till hjärtstopp, med alltför tidig hjälp slutar det med patientens död.

Oftast används ett konventionellt EKG, men om det finns tvivel om diagnosen föreskrivs en ytterligare transesofageal teknik eller daglig övervakning. Ekokardiografi, CT- och MR-undersökningar utförs för att bestämma orsaken..

Symtom på EKG beror på typen och kombinationen av blockerade grenar:

 • PNPG-block - högra bröstledningar avslöjar Rsr, rSR-komplex, de ser ut som bokstaven M, till vänster - S är bredare än normalt, QRS är mer än 0,12 sekunder.
 • LNBB-block - breda komplex med en räfflad topp i vänster ledningar, till höger - onormala komplex, split S.

Ofullständig eller tillfällig blockering av ett ben eller en gren av hans i hjärtat manifesterar inte symtom hos kvinnor och män. Om det sker en fullständig upphörande av impulsernas rörelse saktar rytmen ner och blodets frisättning minskar. Detta leder till otillräcklig näring av organ, men hjärnan och hjärtinfarkt drabbas mest. Manifestationer är:

 • mörkare i ögonen
 • svimning
 • sällsynt, oregelbunden puls, avbrott;
 • svårt att andas;
 • attacker av hjärtsmärta.

Om en blockad av rätt buntgren upptäcks under graviditeten hos en kvinna som aldrig tidigare har drabbats av hjärtsjukdom, är detta normen. I ung ålder orsakar detta fenomen inte cirkulationsstörningar och försvinner på egen hand..

Anledningarna till hjärtpatologi inkluderar:

 • hypertonisk sjukdom,
 • angina,
 • hjärtsjukdom.

Alla har karaktäristiska symtom och ekokardiografi, EKG och tryckmätningar räcker för att utesluta dem. I tveksamma fall föreskrivs Holter-kardiogramövervakning, blodprov för reumatiska tester.

Ett grenblock till vänster är farligt när det kombineras med ett komplett högerpaket. Dissociation av rytmen för sammandragningar i hjärtkamrarna sker. Mot denna bakgrund minskar blodvolymen som kommer in i blodomloppet från hjärtat, episoder av medvetslöshet är möjliga. I ett allvarligt fall uppträder en komplex form av arytmi och det finns till och med hjärtstillestånd av varierande varaktighet.

Om ett ben påverkas kommer ventrikeln (höger, vänster respektive) att få en bioelektrisk impuls med fördröjning, men kontraktion kommer fortfarande att inträffa. Därför är blockering av endast den högra (vänstra) buntgrenen inte farlig utan kräver terapi för tillståndet som orsakade det. Med en asymptomatisk kurs räcker det med observation, en regelbunden årlig undersökning (EKG, blodprov).

En blockad av hans vänstra buntgren behandlas, men för detta är det nödvändigt att identifiera och eliminera sjukdomen som orsakade den, och det finns ingen speciell terapi endast för blockaden. Eftersom detta tillstånd inte är en sjukdom utan bara dess symptom är patientens huvudsakliga diagnos:

 • ventilfel;
 • septal defekt;
 • postinfarktkardioskleros, postmyokardit;
 • förkalkning;
 • kardiomyopati (viral, diabetes, hormonella störningar, gikt, allergisk, giftig, alkoholhaltig).

Därför använder de läkemedel som behövs i varje specifikt fall - sänka trycket, utvidga blodkärlen, förbättra hjärtinfarktnäringen, antiinflammatorisk.

Vänster bunt grenblock utvecklas i kardiomyopati

Behandlingen av den underliggande sjukdomen utförs, vitaminer, koenzym Q, karnitin, tiotriazolin, mildronat ordineras för att förbättra blodtillförseln till hjärtinfarkt. Tryckreduktion utförs med angiotensinkonverterande enzymblockerare (Lisinopril, Kapoten), betablockerare och kalciumantagonister undviks, eftersom de saktar ner ledningen i myokardiet.

Indikationer för installation av en pacemaker (konstgjord rytmkälla eller kardioverterare):

 • blockad av 3 buntar,
 • komplett block för förmaksignaler,
 • rytmen på sammandragningar under 40 per minut,
 • attacker av medvetslöshet.

Om blockaden av benen inträffar i det akuta stadiet av hjärtinfarkt, finns det en fullständig blockad av LPH, PNB med en vänster gren, då rekommenderas tillfällig hjärtstimulering. För detta förs en elektrod in i den högra kammaren genom den centrala venen.

Titta på videon om rätt grenblock:

Fullständig blockering av elektriska impulser ökar risken för hjärtstopp och kan orsaka plötsliga, dödliga sammandragningar. Morgagni-Adams-Stokes-attacker, som inträffar när blodtillförseln till hjärnan störs, kan också vara livshotande, särskilt om patienten kör transport eller andra komplexa mekanismer vid denna tidpunkt.

Komplikationer av en benblockad inkluderar:

 • attacker av takykardi av ventrikulärt ursprung,
 • fibrillering och fladdring av kammarna,
 • cirkulationssvikt,
 • tromboembolism.

Ventrikelflimmer som en komplikation av pedunkulär blockad

Om blockaden upptäcks av en slump under en EKG-undersökning finns det inga tecken på brist på blodtillförseln till de inre organen, då är prognosen för sådana patienter gynnsam. Detta kan vara en variant av hjärtstrukturen, ingen behandling krävs.

Ett ogynnsamt resultat av blockaden observeras hos patienter med omfattande infarkt, okompenserade defekter, massiv myokardial dystrofi. Det bör noteras att blockaden i sådana situationer är ett tecken på sjukdomens negativa dynamik, det ökar risken för komplikationer och dödsfall.

Om undersökningen inte avslöjar några avvikelser från normen, men det bara finns EKG-tecken på blockad, rekommenderas patienten att behålla fysisk aktivitet i samma volymer som friska människor.

Efter installation av en pacemaker, undvik enheter med elektromagnetiska fält, säkerhetsdetektorer i stormarknader och flygplatser och högspänningsledningar. Håll den på höger sida när du använder en mobiltelefon.

Och här är mer om hjärtinfarkt.

Ett grenblock är inte en separat sjukdom, utan ett tecken på ett brott mot ledning av sammandragningssignalen genom hjärtmuskeln. Delvis blockad av PNPG och en gren till vänster är asymptomatiska. Om tre grenar är helt blockerade eller en liknande sjukdom uppträder mot bakgrund av hjärtinfarkt kan plötslig hjärtstopp uppstå. Behandlingen av den underliggande sjukdomen ordineras, med svimningsattacker, installationen av en pacemaker anges.

Hjärtets komplicerade ledningssystem har många funktioner. Dess struktur, där det finns noder, fibrer, avdelningar, såväl som andra element, hjälper till i det allmänna hjärtats arbete och hela det hematopoetiska systemet i kroppen..

Det finns en kränkning av intra-atriell ledning, både asymptomatisk och svår. Anledningen ligger vanligtvis i kranskärlssjukdom, hjärtfel. EKG-avläsningar hjälper till att identifiera sjukdom. Långvarig behandling. Varför är tillståndet farligt??

Den ganska ovanliga metoden för vektorkardiografi används inte så ofta. Konceptet betyder överföring av hjärtets arbete till planet. Läkaren utvärderar de speciella öglorna.

Att känna igen hjärtinfarkt på ett EKG kan vara svårt på grund av att olika stadier har olika tecken och varianter av våghopp. Till exempel kanske ett akut och akut stadium under de första timmarna inte märks. Lokalisering har också sina egna egenskaper, hjärtinfarkt på EKG är transmural, q, främre, bakre, överförd, makrofokal, lateral skiljer sig.

Den intraventrikulära ledningen av hjärtat bestäms enligt indikationerna på EKG. Orsakerna till lokala, lokala störningar hos barn, ungdomar och vuxna är olika. Vilken roll spelar UPU?

En sådan allvarlig patologi som atrioventrikulärt block har olika grader av manifestation - 1, 2, 3. Den kan också vara fullständig, ofullständig, mobitz, förvärvad eller medfödd. Tecken är specifika och behandling krävs inte i alla fall.

När man läser av EKG hos barn och vuxna kan intraventrikulär blockad detekteras. Det kan vara ospecifikt, lokalt och lokalt. Impulsledningsstörningar är inte en oberoende sjukdom, du måste leta efter grundorsaken.

Patienter med hjärtproblem är intresserade av om EKG visar korrekta data vid myokardit. Symtom och förändringar kommer att vara synliga för en erfaren diagnostiker, men ytterligare undersökningar kan ordineras, till exempel ECHO KG

Ganska betydande problem kan orsaka ytterligare vägar för en person. Denna abnormitet i hjärtat kan leda till andfåddhet, svimning och andra problem. Behandlingen utförs med flera metoder, inklusive endovaskulär förstörelse utförs.