Blockering av vänster ben på objektet av His

Den vänstra buntgrenen (LBF) är uppdelad i två huvudgrenar - främre och bakre, som leder en impuls till de främre överlägsna respektive bakre nedre delarna av LV. Blocket kan utvecklas i både de främre och bakre grenarna, det är också känt som fascikulärt block eller hemiblock.

Blockering av den främre eller bakre grenen av den vänstra grenen av buntgrenen (LBB) observeras ofta vid sjukdomar i hjärtledningssystemet, och fästningen av en sådan hemiblock till blockaden av LBB (dvs utvecklingen av bifascikulärt block) kan vara en förkunnare för högkvalitativt AV-block.

Diagnos av grenblock till vänster (LBBB) baseras på användningen av ett sexaxligt koordinatsystem.

Blockering av den främre grenen av den vänstra buntgrenen (LBB) leder till en fördröjning av aktiveringen av den främre delen av LV. Initial LV-excitation sker genom den bakre ramusen i den postero-inferior LV-regionen, så den kommer att riktas nedåt och åt höger. Detta resulterar i en liten positiv avvikelse (utseendet på en r-våg) i de sämre ledningarna, dvs. i ledningar II, III, aVF.

EOS-avvikelse till vänster på grund av blockering av den främre grenen av LBB.

Den anteroposterior delen av LV kommer att aktiveras genom att leda en exciteringsvåg från dess bakre-underlägsna region. Således sprids aktiveringsvågen från botten uppåt, vilket resulterar i att en R-våg registreras i ledningarna I och aVL, och en S-våg registreras i ledningarna I, III och aVF. Eftersom impulsen leds längs det vanliga hjärtmuskulaturen och inte längs ett specialiserat ledningssystem kommer det att vara relativt långsam.

I detta avseende fördröjs exciteringen av myokardiet i den anteroposterior regionen av LV och således "motsätts" det inte av den elektriska aktiviteten hos andra delar av det ventrikulära hjärtmuskulaturen. Därför kommer den uppåtriktade resulterande vektorn att ha en högre amplitud än den ursprungliga nedåtgående vektorn, och EOS kommer också att riktas uppåt - därför kommer det att finnas en avvikelse från EOS till vänster.

Blockering av den främre grenen av den vänstra buntgrenen (LBB) är en vanlig orsak till avvikelse från EOS till vänster. En annan anledning är lägre MI.

För att diagnostisera blockad av den främre grenen av den vänstra buntgrenen (LBB) måste två kriterier vara uppfyllda.
1. Det bör finnas en avvikelse från axeln till vänster, dvs. i QRS-komplexet bör positiv avvikelse råda i ledning I och i båda ledningarna II och III - negativ.
2. Vektorn för den initiala aktiveringen av kammarna bör vara riktad nedåt och åt höger, dvs. i ledningarna II, III och aVF bör den initiala r-vågen fixeras. Underlägsen MI kan också orsaka en avvikelse från vänster axel, men till skillnad från blockaden av den främre grenen av LBBH kommer en Q-våg att registreras i de underlägsna ledningarna i den första delen av det ventrikulära komplexet, och inte en r-våg.

Sämre hjärtinfarkt (MI): Q-vågor i underlägsen leder leder till en avvikelse av EOS till vänster, men det finns inga kriterier för blockering av den främre grenen av LBBH. Sexaxligt koordinatsystem. LAD (avvikelse från vänster axel) - avvikelse från EOS till vänster; RAD (högeraxelavvikelse) - avvikelse från EOS till höger.

Vänster buntgrenblock är en allvarlig anledning att besöka läkare

Högre utbildning:

Hjärtkirurg

Kabardino-Balkarian State University uppkallat efter H.M. Berbekova, Medicinska fakulteten (KBSU)

Utbildningsnivå - Specialist

Ytterligare utbildning:

Certifieringscykel för programmet "Klinisk kardiologi"

Moskvas medicinska akademi. DEM. Sechenov

Hjärtat, som är ett av de viktigaste organen i människokroppen, spelar rollen som en riktig "motor" som startar funktionen att pumpa betydande volymer blod. Blod, tvättar alla inre organ, ger dem näring, mättar dem med syre och ger nödvändiga förutsättningar för normal funktion. Både det allmänna hälsotillståndet och subjektiva känslor hos en person och funktionen hos andra vitala system beror på hjärtmuskelns aktivitet i många parametrar. Och eventuella lesioner och patologiska tillstånd i hjärtats aktivitet, förekomsten av misslyckanden i dess välfungerande arbete, leder till allvarliga hälsoproblem, vilket kan få ett antal mycket allvarliga konsekvenser inte bara för hjärtmuskeln själv och människors hälsa utan även för livet. Denna patologi kan identifieras baserat på analysen av symtom och allmänna egenskaper hos sjukdomen..

Vänster buntgrenblock - vad det är och hur det manifesterar sig?

Säkert kände var och en av oss ett uttalat obehag från hjärtrytmsfel, som kan börja utvecklas av många objektiva skäl. Andningsbesvär, obehaglig tyngd i hjärtat, fysiskt obehag - dessa symtom kan indikera att det finns en arytmi, som lätt upptäcks under en fullständig undersökning.

Och blockaden av den främre grenen av den vänstra grenen av den vänstra buntgrenen, med hänvisning till begreppet "arytmier", kan definieras som en av de vanligaste patologierna idag i hjärtats aktivitet. Uttalade symptom, olika manifestationer som kan bestämmas även utan undersökning av en kardiolog. Men deras utseende, även i mindre antal, är redan en allvarlig anledning till ett besök på kliniken. Specialisten hjälper till att hantera hjärtfel, fastställa orsaken till hjärtpatologin och utveckla också den mest effektiva metoden för terapeutiska åtgärder som kommer att stabilisera tillståndet, undvika eventuella komplikationer och ibland rädda patientens liv.

Oftast förekommer denna hjärtpatologi bland den manliga hälften av befolkningen, men frekvensen för diagnos av BPVLNPH i sig är obetydlig mot den allmänna bakgrunden av hjärtproblem: endast 0,7% av deras totala antal. Äldre ålder är den huvudsakliga ålderskategorin för människor som känner manifestationer av detta tillstånd.

Fullständig blockad av den vänstra buntgrenen av His är relativt sällsynt, det kan inte uteslutas när det finns en känsla av muskeltäthet och tyngd i hjärtmuskelns område, med känslor av rytmen i hjärtans funktionalitet, ojämn uppfattning av verkligheten, yrsel och eventuell medvetslöshet. Om vi ​​ger en allmän definition av detta koncept, som en blockering av vänstra hjärtat och hans bunt, kan detta patologiska tillstånd klassificeras som en uttalad minskning av funktionen hos ledning av muskelvävnad. Den överförda impulsen riktad genom balkens vänstra sida känns dåligt eller diagnostiseras inte alls.

Allmänna förnimmelser antyder närvaron av vissa dysfunktioner i hjärtmuskelns aktivitet, men även en ofullständig blockad av den vänstra buntgrenen av His bör detekteras med hjälp av instrumentell undersökning. Till exempel kommer ett EKG omedelbart att upptäcka tecken på det patologiska tillstånd som övervägs: oregelbundenhet i hjärtrytmen, en relativt låg intensitet av hjärtmuskelns arbete.

Man måste komma ihåg att LBBB inte betraktas som en separat och oberoende sjukdom. oftast är detta onormala tillstånd en sådan följd eller en parallell manifestation av en redan existerande lesion i hjärtsystemet. Och i detta svåra fall krävs mer kompetent hjälp från en specialist i hjärt-systemets verksamhet.

Varianter av sjukdomen

Beroende på typen av lesion i hjärtregionen och graden av detektion av samtidiga symtom skiljer sig flera grader av denna patologi:

 • nederlag inträffar endast på en enda del av benet;
 • lesionen avslöjas fullständigt till hela vänstra sidan av bunten;
 • och hela formen, när läkaren diagnostiserar frånvaron av ledning längs hela vänster sida;
 • partiell, med andra ord - ofullständig. Och i den här versionen är det en liten fördröjning i arbetet med båda hjärtkammarna.

Förutom de listade typerna kan blockaden av den bakre grenen av den vänstra buntgrenen ha tre steg av dess förekomst och efterföljande manifestation. Det första steget kännetecknas av viss fördröjning i impulsledningsprocessen, som överförs genom stammen till förmaket. I det andra utvecklingsstadiet kan en delvis frånvaro av ledande impulser i förmågorna redan diagnostiseras. Dessa två första etapper bör kallas ofullständig blockering. Det tredje steget är den allvarligaste manifestationen av blockeringen av den vänstra buntgrenen: här avslöjas en absolut frånvaro av vävnadsledning, och som ett resultat uppvisar ventrikeln oberoende sammandragningar, oavsett ankomsten av nervimpulser genom vänster sida.

Som ett resultat sjunker hjärtfrekvensen avsevärt och kan till och med nå en indikator på mindre än 21-45 slag per minut (trots att det normala antalet hjärtkontraktioner hos en frisk person är 40-65 slag per minut).

Manifestationer av blockering av vänster ben och symtom

Behandling av detta patologiska och livshotande tillstånd kan endast ordineras efter att nödvändiga diagnostiska åtgärder har utförts. Närvaron av subjektiva manifestationer, som främst innefattar tyngd i hjärtat, påtaglig avbrott och fluktuationer i hjärtrytmen, åtföljd av en försämring av välbefinnandet upp till förlust av orientering, olika styrka av yrsel, gör att du i tid kan identifiera början på den patologiska processen.

Tecken på blockering av vänster ben kan manifestera sig enligt följande:

 • en uttalad avmattning i ledningen av den överförda impulsen genom vävnaderna på vänster sida, medan kammaren börjar visa sammandragningar i ett annat läge;
 • processen för excitation av kammaren till vänster utförs med ledning av impulser;
 • exciteringsprocessen äger rum på den främre delen av vävnaderna i vänstra halvan.

Ovanstående manifestationer av det patologiska tillståndet kan emellertid endast detekteras med elektrokardiografiska metoder: blockaden av den vänstra buntgrenen av His på EKG kan manifesteras av en förändring i det tydliga läget för hjärtkontraktioner, en signifikant fördröjning i ventrikelns sammandragning. Denna metod låter dig också identifiera vilken typ av patologi, dess stadium och manifestationsfunktioner, vilket är viktigt när behandlingen ordineras. Dessutom rekommenderas ett kardiogram vid diagnos av någon typ av hjärtpatologi, som åtföljs av en uttalad hjärtrytmssvikt och arytmier.

Och för att påbörja behandlingen av denna patologi bör de troliga orsakerna till blockaden identifieras. Eftersom LPH inte betraktas som en oberoende sjukdom utan som en konsekvens eller en parallell patologisk process kan orsakerna som orsakade den ligga i hjärtfunktionen och en försämring av dess allmänna tillstånd..

De viktigaste orsakerna till patologi

Blockering av vävnader i ett av benen i hjärtmuskeln i hans bunt, såväl som dess grenar, kan förekomma av flera oberoende skäl, bland vilka följande bör framhållas:

 • stenos;
 • fel i tricuspidventilen;
 • defekt struktur i det interatriella septumet;
 • lunghjärta
 • Ischemisk hjärtsjukdom och dess sorter;
 • myokardit manifestationer;
 • hjärtinfarkt och dess konsekvenser.

Blockering av de högra och vänstra delarna kan manifesteras när lungtromboembolism aktiveras, medan ventrikulär sammandragning skiljer sig tydligt från impulsens ankomsthastighet.

Sjukdomen kan också utvecklas enligt vissa etiologiska faktorer som förklarar karaktären hos denna patologi och bestämmer hastigheten för dess utveckling..

Etiologiska faktorer som påverkar aktiveringsprocessen

Betydande förändringar i den hormonella bakgrunden, orsakade av vissa yttre influenser, är också ytterligare orsaker till den vänstra buntgrenblockaden. De vanligaste etiologiska faktorerna som till stor del kan påverka utseendet på de första tecknen på blockad inkluderar följande:

 • förgiftning av patientens kropp med en stor mängd läkemedelsrester som användes vid behandling av samtidig hjärtsjukdom. Dessa inkluderar olika typer av diuretika, symptomatologi och hjärtglykosider;
 • missbruk av dåliga vanor som påverkar hela människans hjärtsystem negativt. Detta kan vara alkoholism, droganvändning, rökning;
 • tyrotoxicos;
 • otillräcklig mängd av vissa ämnen i kroppen. Dessa är kalium, magnesium, som är ansvariga för den elektrolytiska balansen i kroppen. Deras betydande antal, liksom en del av deras brist, påverkar balansen i hjärtsystemets arbete..

Som ett resultat av de listade situationerna förlorar anteroposteriorstrålen sin arbetsrytm, ventrikelns sammandragningar passerar oavsett ankomsten och ledningen av impulser genom benets vävnader.

Diagnostiska tekniker

Det mest effektiva anses utföra ett elektrokardiogram och emissionstomografi - dessa forskningsmetoder gör det möjligt att göra en exakt preliminär diagnos för att identifiera huvudorsakerna till denna hjärtpatologi. Tack vare en sådan diagnostisk studie blir det möjligt att bestämma den mest effektiva behandlingsmetoden..

Läkande aktiviteter

Behandling av detta tillstånd baseras på att jämföra resultaten av kardiogrammet och EKG med normal hjärtfrekvens. Eftersom ett grenblock inte känns igen som en oberoende hjärtsjukdom, följer detta tillstånd vanligtvis en viss hjärtsjukdom eller flera sjukdomar. Därför är behandlingen nödvändigtvis inriktad främst på att eliminera de grundläggande orsakerna till detta tillstånd. Och metoderna för behandling av primär hjärtskada bestäms både av själva sjukdomen och av dess utvecklingsgrad, manifestationer och allmänna tillstånd i patientens kropp.

De mest effektiva är följande metoder för inflytande:

 • vid grundorsaken till blockaden av Hans bunt av hjärtsvikt, kommer hjärtglykosider med ett brett verkningsspektrum, liksom nitroglycerin, blodtryckssänkande läkemedel, som stabiliserar hjärtets arbete och dess rytm i första hand förskrivas;
 • immundroger som syftar till att stimulera kroppens försvar och öka graden av motstånd mot alla typer av sjukdomar, inklusive hjärtsjukdomar. Det mest populära idag är ett brett spektrum läkemedel som heter "Transfer Factor Cardio": inga biverkningar, en snabb effekt på hjärtmuskeln och stimulering av immunitet är de viktigaste manifestationerna av att ta läkemedlet;
 • nitrater och blodtryckssänkande läkemedel är också vanligtvis förskrivna läkemedel för detta tillstånd. De låter dig stabilisera det allmänna tillståndet, återställa den normala rytmen för hjärtsammandragningar.

Man bör dock komma ihåg att det inte finns någon universell terapi för blockeringar av hans buntvävnader; huvudriktningen för den terapeutiska effekten i detta fall bör övervägas behandlingen av den underliggande sjukdomen i hjärtsystemet med parallellt underhåll av patientens tillstånd. Denna patologi har en obehaglig sannolik konsekvens om huvudbehandlingen är otillräcklig: en blockad av denna typ kan gå till en fullständig blockering av hjärtat och dess förmak, vilket har en dålig prognos för patienten och i denna situation kräver omedelbar speciell medicinsk intervention.

Vad är prognosen för denna patologi i hjärtsystemet?

Prognos

En preliminär prognos för sjukdomsförloppet kan endast göras efter noggrann diagnos och med hänsyn tagen till utvecklingsgraden för hjärtmuskelns huvudskada. När detta patologiska tillstånd i hjärtsystemet upptäcks i de tidiga stadierna kan prognosen vara mycket positiv för patienten: med en asymptomatisk kurs har patienten cirka 65-85% överlevnad under en period av 15-20 år. Med hänsyn till några allvarliga kränkningar i hjärt-kärlsystemet och deras långsiktiga förlopp är dock prognosen sämre: redan 55-60%. Om den underliggande sjukdomen försummas, har uttalade symtom, ökar sannolikheten för patientens plötsliga död flera gånger, och den preliminära prognosen för överlevnad reduceras till 15-20%.

Hjärtblock

Allmän information

Med enkla ord är hjärtblock ett brott mot ledning av nervimpulser längs vägarna.

Hjärtledningssystemet representeras av flera strukturer:

 • Sinus eller sinoaurikulär nod. Han är en pacemaker, det är i honom som impulser genereras som bestämmer hjärtfrekvensen. Beläget i höger atrium.
 • Atrioventrikulär nod. Sänder impulser från pacemakern till strukturerna nedan.
 • Bunt av hans. Pulser passerar längs benen på denna bunt till höger och vänster kammare genom de minsta strukturerna - Purkinje-fibrer.

Patogenes

Arbetet med hjärtledningssystemet beror på flera faktorer:

 • Myocardial blodtillförsel. Med ischemi sker en förändring i syra-basbalansen, vilket framkallar en avmattning i neuromuskulär ledning.
 • Tillståndet för det sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Den sympatiska medlaren noradrenalin påskyndar ledningen av impulser, medan den parasympatiska medlaren acetylkolin å andra sidan saktar ner.
 • Hypo- och hyperkalemi.
 • Hormonell bakgrund.

Under påverkan av faktorer som ändrar intensiteten i hjärtledningssystemet och med utvecklingen av patologiska tillstånd utvecklas olika störningar, kallade hjärtstopp.

Klassificering

I Sinoauricular (sinoatrial, CA) block. En avmattning eller fullständigt upphörande av ledningen av en elektrisk impuls som går från sinusnoden genom den sinoatriella anslutningen registreras. Kliniskt är det nästan asymptomatiskt, yrsel, känslor av avbrott i hjärtats arbete, svimning kan noteras.

II Atriell (intra-atriell) blockad. Det manifesterar sig i ett brott mot impulsledningen längs vägarna i förmaket. Det är asymptomatiskt. På EKG registreras splittring och en ökning av P-vågens varaktighet (mer än 0,11 s). Ingen specifik terapi utförs.

III Atrioventrikulärt, atrioventrikulärt block. Det kännetecknas av en avmattning eller upphörande av impulser från förmaken till kammarna.

Hjärtblockgrader:

 • 1 grad. Kliniskt manifesterar sig inte på något sätt, kännetecknas av en avmattning i ledningen av impulser från förmaken till kammarna, som registreras på EKG som en förlängning av PQ-intervallet i mer än 0,2 sekunder.
 • 2: a graden. Den är uppdelad i två typer. Patienter kan känna pauser i hjärtats arbete i form av mörkare i ögonen, yrsel. Med förlusten av flera ventrikulära komplex i rad ökar de kliniska symtomen. Mobitz I eller proximalt block. EKG visar en gradvis ökning av PQ-intervallet med perioder av Samoilov-Wenckebach (förlust av det ventrikulära komplexet). Själva QRS-komplexet ändras inte. Mobitz II eller distalt block. På EKG faller QRS-komplex ut slumpmässigt eller regelbundet, PQ-intervallet förlängs inte.
 • Grad 3 (komplett hjärtblock). Ventrikulära impulser utförs inte. I ventriklarna själva bildas emellertid ett heterotopiskt fokus för den idioventrikulära rytmen.

AV-block 1 grad kräver inte ospecifik behandling, men det rekommenderas att genomgå periodiska undersökningar. Med AV-blockad II-Mobitz I administreras Atropin subkutant eller intravenöst, 0,6 mg 2-3 gånger om dagen. Med komplett AV-block och AV-block II-Mobitz II indikeras implantering av en pacemaker.

IV Blockering av grenarna av His-bunten (intraventrikulär blockad). En, två eller tre grenar kan påverkas, vilket motsvarar mono-, bi- och trifascikulära former. Kliniskt manifesterar sig inte blockaden av His-bunten på något sätt.

 • Intraventrikulärt block för höger buntgren. Komplett höger buntgrenblock - QRS-komplex mer än 0,12 sekunder, ofullständigt höger buntgrenblock - mindre än 0,12 sekunder. Konsekvenserna är små. Ofullständig blockad manifesterar sig inte symptomatiskt.
 • Vänster buntgrenblock. Komplett vänster buntgrenblock kännetecknas av att QRS breddas i mer än 0,12 sekunder, och ofullständigt vänster buntgrenblock är mindre än 0,12 sekunder. Ofullständig eller partiell blockad manifesterar sig inte symptomatiskt.

Lokal blockad av terminalgrenar (lokal, arborisering, perifokal, ospecifik, fokal). Denna undertyp orsakas ofta av en akut skada som kallas hjärtinfarkt. Fokalblock kännetecknas av närvaron av ett akut "block av skada", representerat av nekrotiska kardiomyocyter. Nekros stör impulsens passage längs vägarna.

Orsaker

Alla orsaker till hjärtstopp är indelade i flera grupper beroende på den främsta mekanismen för deras utveckling..

Funktionell. Sådana blockeringar orsakas av dysreglering och kan utlösas av:

 • neuroendokrina störningar;
 • vegetativa störningar
 • psyko-emotionell överbelastning;
 • felanpassade haverier.

Blockaden kan orsakas reflexivt när:

Toxisk. Blockader bildas efter förgiftning med salter av tungmetaller, narkotiska ämnen, alkoholhaltiga drycker, samt vid överdos av läkemedel (hjärtglykosider, antibiotika, diuretika). Denna grupp inkluderar också endogen berusning, som utvecklas med infektiösa lesioner och onkologiska sjukdomar..

Elektrolytskift.

Förändringar i hormonnivåer under graviditet, med hypotyreos, tyrotoxicos, under puberteten och under klimakteriet.

Medfödda störningar i strukturen i hjärtats vägar och impulsledning (idiopatisk förkalkning, för excitation av kammarna, kort och kort QT-syndrom).

Mekanisk. Uppträder efter medicinska och diagnostiska manipulationer i hjärtat, efter trauma.

Idiopatiska orsaker till hjärtblock.

Hjärtsymptom

De viktigaste tecknen som indikerar ett brott mot hjärtledningen:

 • en känsla av avbrott i hjärtats arbete;
 • känsla av "blekning", hjärtstillestånd;
 • återkommande svimningsförhållanden;
 • långsam hjärtslag
 • blekhet och cyanos i huden;
 • attacker av bröstsmärtor.

Symtom på ett komplett hjärtblock

Kliniskt manifesterar sig i en ökning av svårighetsgraden av hjärtsvikt under fysisk aktivitet, vilket är förknippat med låg hjärtfrekvens. Ofullständigt hjärtblock under övergången till fullständig kännetecknas av:

 • medvetslöshet;
 • svår andfåddhet
 • oförmåga att bestämma pulsen;
 • kramper
 • brist på hjärtljud;
 • ofrivillig urinering, avföring.

Attacken kan avslutas om 1-2 minuter med en idioventrikulär rytm. Om blockaden varar i 3-4 minuter, dör patienten.

Diagnostik, EKG för hjärtblock

SA-blockad

EKG registrerar förlusten av enskilda hjärtkomplex (QRS- och P-vågor), medan pausen mellan två intilliggande R-R-vågor fördubblas jämfört med det vanliga intervallet. Vid kliniska manifestationer injiceras Atropin subkutant eller intravenöst med 0,6-2,0 mg 2-3 gånger om dagen. Det är möjligt att använda Isoprenaline 2,5-5,0 mg upp till 3-4 gånger om dagen.

Komplett AV-block

 • enhetlig växling av förmakskomplex;
 • P-vågor har inget att göra med QRS-komplex;
 • P-vågor kan överlappa ventrikulär QRS;
 • kammarens rytm är korrekt.

EKG höger bunt grenblock

 • QRS-komplexen är M-formade i form av RsR i ledningarna VI och V2;
 • det finns en fördjupning av ST-segmentet i de högra bröstledningarna;
 • T-vågen är tvåfas eller negativ;
 • S-vågen utvidgas och tandas i ledningarna I, aVL, V5 och V6;
 • elektrisk axel avviker till höger (variabel).

Vänster buntgrenblock

 • QRS-komplex presenteras i form av RsR, eller vid R-vågen expanderas och delas toppen. Komplett vänster intraventrikulärt block - QRS större än 0,12 s.
 • Det finns ST-segmentdepression i vänster bröstledningar.
 • T-våg negativ eller tvåfas.
 • De ventrikulära komplexen vidgas, deformeras och presenteras som rS, QS i ledningarna V1, V2, III och aVF.
 • Elektrisk axelavvikelse till vänster.

Hur man behandlar hjärtblock?

Medicin erbjuder två riktningar vid behandling av hjärtblock:

 • symptomatisk;
 • terapi av den underliggande sjukdomen som resulterade i rytmstörning.
 • undvika koffein;
 • korrigering av schemat för att ta mediciner som påverkar vägarna;
 • eliminering av stressiga, psyko-emotionella influenser.

Vänster buntgrenblock: typer, orsaker, symtom, behandling

Vid dechiffrering av elektrokardiogrammet ser patienter ofta slutsatsen "grenblock till vänster". Denna diagnos väcker många frågor och oro. Vad är den här hjärtstrukturen? Vad är risken för blockeringen och hur man känner igen dess förekomst? I artikeln kommer vi att försöka analysera i detalj och på det enklaste möjliga språket syndromet för blockad av detta hjärtelement.

Vad är en bunt av hans?

Sammandragningar av myokardiet utförs av hjärtets ledningssystem. Detta är en uppsättning speciella kardiomyocyter där excitation uppträder och fibrer längs vilka impulser förs till alla hjärtstrukturer.

Den första excitationsvågen, som ställer in hjärtets grundläggande rytm, genereras av sinusnoden som ligger i toppen av höger atrium. Impulsen färdas längs förmaksmyokardiet och tvingar den att dra ihop sig, liksom längs tre internodala sträckor till atrioventrikulär nod. Det är lokaliserat i förmaks septum och är ansvarigt för förökning av excitation genom kammarna. En elektrisk impuls från AV-noden når myokardiet längs fibrerna i His-bunten. Stammen delas i början av det interventricular septum i två ben - höger och vänster, som sträcker sig till motsvarande delar av ventrikulärt myokard. Det vänstra benet, i tjockleken på hjärtmusklerna, är uppdelat i främre och bakre grenar. Hans bunt slutar med många grenar - Purkinje-fibrer, som tränger in i kammarens muskulära vägg.

Således är His-bunten ett fragment av hjärtledningssystemet, som är ansvarigt för förökning av en elektrisk impuls och sammandragning av kammarna. Brott mot ledningen längs stammen eller enskilda grenar kallas en blockad. I den internationella klassificeringen av sjukdomar i den tionde versionen finns LBBB i avsnitt I44 (ICD-10 kod I44.4 - I44.7)

Typer av blockader

Lesionsnivån bestäms av den del av bunten där exciteringen från AV-noden upphör att utföras. Det finns följande typer av hans buntblockad:

 • enkelstråle - kränkning av utbredningen av en elektrisk puls längs höger ben eller en av grenarna (bak eller fram) på vänster ben,
 • tvåbunt - excitation från huvudstammen på hans bunt når inte båda grenarna på vänster ben eller till en av grenarna och höger ben,
 • tre strålar - ett engångs nederlag för båda benen.

Vilken som helst av de tre typerna av blockad kan vara komplett (ledningen avbryts helt) eller partiell (ledningen saktas ner). Detta återspeglas i de karakteristiska förändringarna i EKG. Dessutom registreras följande typer av hans buntblockad på kardiogrammet:

 • konstant - EKG-tecken på ledningsstörning i strålen visas konstant,
 • intermittent - blockad visas och försvinner under EKG-inspelning,
 • transient - ändringar registreras inte med varje EKG-inspelning,
 • alternerande - under EKG-inspelningen ersätter olika typer av blockader varandra.

Vanliga orsaker till LDL-blockad

Brott mot ledningen i fibrerna i His-bunten kan uppstå av både hjärt- och icke-hjärtskäl. Sjukdomar i det kardiovaskulära systemet, där detta syndrom kan förekomma, är:

 • Hjärtfel: aortastenos eller insufficiens, mitral uppstötning, förmaks- eller ventrikulär septaldefekter,
 • Kroniska former av hjärtiskemi, särskilt i kombination med arteriell hypertoni,
 • Akut hjärtinfarkt,
 • Inflammation i hjärtets muskelskikt (myokardit) av olika ursprung,
 • Reumatisk hjärtsjukdom,
 • Kardiomyopati av alla gener.

Extrakardiella orsaker till blockeringar är sjukdomar där sekundär skada på ventrikulärt myokardium uppstår (hypertrofi, dystrofisk transformation). Dessa inkluderar:

 • Sjukdomar i andningsorganen, åtföljd av svår obstruktion av lungorna: lungemfysem, kronisk obstruktiv lungsjukdom, bronkiektas, svår bronkialastma. Leda till utvecklingen av lunghjärta - myokardiell hypertrofi.
 • Lungemboli (PE).
 • Alkohol- och drogförgiftning, vilket leder till omfattande hjärtskador.
 • Sjukdomar i sköldkörteln tillsammans med tyrotoxicos.
 • Fetma i kombination med arteriell hypertoni och aterosklerotiska vaskulära lesioner.

Blockering av den främre grenen av den vänstra buntgrenen

Om impulsen passerar genom vänster främre gren av PG störs, når excitation inte den anterolaterala väggen i vänster kammare. Blockaden av den främre grenen av den vänstra buntgrenen finns när:

 • främre eller anterolateral akut hjärtinfarkt,
 • uttalad expansion av LV-väggarna på grund av högt blodtryck, hjärtklappssjukdom,
 • myokardit av reumatiskt och infektiöst ursprung,
 • kardiomyopati.

Blockering av den bakre grenen av den vänstra buntgrenen

Det är mindre vanligt än den främre grenens nederlag. Den elektriska impulsen sprids inte till den bakre LV. Blockering av den bakre grenen av LBB uppstår när:

 • bakre diafragmatisk akut MI,
 • TELA,
 • aterosklerotisk kardioskleros,
 • kardiomyopatier av olika ursprung.

Ofullständigt grenblock till vänster

Det manifesteras av en retardation av ledningsförmågan i båda grenarna av LNBP. I det här fallet upphetsas vänster kammare långsammare än höger. Anledningarna:

 • arteriell hypertoni,
 • hjärtinfarkt,
 • medfödda och förvärvade aortaklaffefel,
 • kardioskleros.

Komplett grenblock till vänster

Ledningen längs huvudstammen på den vänstra buntgrenen slutar helt. Excitation av den högra ventrikeln och den högra halvan av det interventricular septum ändras inte, den vänstra ventrikeln är upphetsad efter dem från impulser som passerar genom de kontraktila fibrerna. Anledningarna är desamma som för ofullständig blockering av LN i His-bunten. I detta fall är skadorna på hjärtets muskelmembran mer omfattande..

Symtom

Den kliniska bilden med ledningsstörningar längs den vänstra buntgrenen av Hans förändras beroende på skadans nivå. I avsaknad av att impulsen passerar längs en av grenarna (fram eller bak) kan det inte finnas några symtom alls eller klagomål kommer att handla om manifestationerna av den underliggande sjukdomen som orsakade blockaden. Ofta detekteras en- och tvåstråleblockader endast under ett EKG. Deras förekomst påverkar inte patientens livskvalitet och hälsa.

Fullständig blockad av den gemensamma stammen av LBB manifesteras av en känsla av hjärtklappning, smärta bakom bröstbenet, utstrålning till nacken, epigastrium och vänster arm. Men symtomen på sjukdomar som leder till omfattande skador på hjärtledningssystemet (hjärtinfarkt, myokardit, arteriell hypertoni, hjärtfel) kommer fram..

Med en fullständig eller partiell överträdelse av impulsledningen längs alla grenar av His-bunten (trestråleblockad) är kliniska manifestationer mer uttalade. De viktigaste symptomen på syndromet är:

 • känslor av ökad hjärtfrekvens,
 • yrselattacker,
 • frekvent svimning på grund av cerebral ischemi (Morgagni-Adams-Stokes syndrom),
 • illamående,
 • smärta i hjärtat.

Uppkomsten av LBBB-symtom kan inte ignoreras. Det kan leda till farliga hjärtrytmstörningar, inklusive ventrikelflimmer och asystol - plötslig hjärtdöd..

Test: Vad vet du om människans blod?

Gå med i vår Telegram-grupp och bli den första som får veta om nya tester! Gå till Telegram

Diagnostik

Elektrokardiografi är guldstandarden för diagnostik av hans buntblockad. Ofta registreras tecken på nedsatt ledning på kardiogrammet redan innan kliniska manifestationer började. För att bestämma typen och dynamisk observation av blockadens manifestationer utförs daglig EKG-övervakning (Holter-övervakning).

Ultraljud i hjärtat (ECHO-KG), dopplerundersökning av kranskärl, blodtrycksövervakning, transesofagealt EKG, bestämning av biokemiska markörer för hjärtskador - ytterligare metoder för diagnos av LBBB som bestämmer huvudorsaken till syndromet.

EKG tecken på blockad

För att detektera EKG-tecken på olika LBBB-block uppmärksammas förändringar i kammarkomplexet (Q, R, S-vågor) i vänster ledningar och positionen för hjärtans elektriska axel.

EKG-tecken på LBBB

Vid blockering av den vänstra bakre grenen deformeras kammarkomplexet. I den första standard- och AVL-ledningen tar den formen r S - en lågamplitud R-våg passerar in i en djup S-våg i frånvaro av en Q-våg. I den tredje standarden och AVF-ledningar är S-vågen frånvarande i komplexet och den grunda Q ersätts med en högamplitud R (q R-komplex). Den högsta R registreras i bly III, dvs. hjärtets elektriska axel flyttas åt höger.

Brott mot ledning längs vänster främre gren återspeglas på kardiogrammet genom följande förändringar:

 • komplex q R i ledningar I, AVL,
 • komplex r S i ledningar II-III, AVF,
 • EOS-avvikelse till vänster - högamplitud R i den första standardledningen.

Med ofullständig LBBB förlängs kammarkomplexets varaktighet till 0,1-0,11 s. R-vågsklyvning registreras i den första standard-, femte-sjätte bröst- och AVL-ledningen. En förlängd, djup S finns i första-andra bröstet, tredje standard och förstärkt från vänster benledningar. Elektrisk axel inte förskjuten.

Med fullständig blockad är tändernas deformiteter mer uttalade än med ofullständiga. I samma uppdrag har R-vågen formen av bokstaven M och S blir som ett "getben". Kammarkomplexet varar mer än 0,12 s. Ibland registreras EOS-avvikelsen till vänster på kardiogrammet.

Behandling

Enstrålande eller ofullständig tvåstrålande LBBB behöver inte behandlas. De leder inte till allvarliga komplikationer. Att hitta hennes EKG-tecken hos ett barn upp till tonåren kan betraktas som en normal variant om organisk hjärtinfarktskada utesluts.

Med en fullständig blockad krävs behandling av den bakomliggande orsaken till syndromet. Följande typer av läkemedel ordineras ofta:

 • Injektioner av B-vitaminer (tiamin, riboflavin) och nikotinsyra.
 • Örtpreparat med lugnande verkan: tinkturer av valerian, moderurt, komplexa örtpreparat ("Sedavit", "Novo-Passit").
 • Läkemedel för behandling av arteriell hypertoni: ACE-hämmare (Captopril, Enalopril), kalciumkanalblockerare (Verapamil, Nifedipin), typ 2 angiotensinreceptorblockerare (Losartan, Valsartan), diuretika (Lasix "," Indapamid "," hydroklortiazid "), betablockerare (" Metaprolol "," Atenolol ").
 • Läkemedel som förbättrar blodflödet i kransartärerna (behandling av hjärtiskemi): nitroglycerin, isosorbidmono- och dinitrater, molsidomin.
 • Hjärtglykosider (behandling för hjärtsvikt): "Korglikon", "Strofantin", "Digoxin".
 • Statiner (behandling av aterosklerotiska lesioner i kranskärlen): "Atorvastatin", "Simvastatin".
 • Acetylsalicylsyra ("Aspirin Cardio", "Aspicard", "Acard") - blodplättmedel för att förhindra blodproppar.
 • Penicillin-antibiotika för behandling av infektiösa lesioner i hjärnans membran.
 • Preparat för eliminering av kronisk obstruktion av lungorna: inandning av steroidhormoner och betablockerare ("Berotek", "Berodual", "Budesonide").

Tre-strålningsblockad, som förvandlas till en kränkning av ledningen av AV-noden med utvecklingen av Morgagni-Adams-Stokes syndrom, kräver kirurgisk ingrepp. Patienten implanteras med en konstgjord pacemaker för konstant hjärtstimulering.

Folkmedicin är ineffektiva i utvecklingen av LBBB. Örtteer som innehåller örter med en uttalad lugnande effekt (valerian, pepparmynta, moderurt, hagtorn) hjälper till att eliminera symtomen på ökad hjärtfrekvens. Traditionella medicinrecept kan dock endast användas som ett komplement till traditionella terapier som ordinerats av en läkare..

Faror och komplikationer

Att identifiera en bunt av hans blockad - är det farligt?

Partiell ledningsstörning i enskilda grenar av LBPH medför inga farliga konsekvenser i avsaknad av andra patologier i det kardiovaskulära systemet. Det behöver inte behandlas. Samtidigt rekommenderas att varje år genomgå ett EKG för dynamisk övervakning av hjärtats arbete. Prognosen för liv och hälsa är gynnsam. Sådana kränkningar av hjärtledningen är inte ett kriterium för att skjuta upp militärtjänsten eller för att förneka att utföra arbete relaterat till aktiv fysisk aktivitet..

Komplett vänster buntgrenblock eller trebuntblockad är livshotande förhållanden. Om de inte behandlas ordentligt kan de vara dödliga. De vanligaste komplikationerna av PBLBH är asystol (upphörande av hjärtaktivitet), ventrikelflimmer, attacker av paroxysmal takykardi.

Förebyggande

Förebyggande av utveckling och progression av LBBB liknar rekommendationerna för förebyggande av alla hjärt-kärlsjukdomar. Huvudpunkterna är:

 • Aktiv livsstil.
 • Viktkontroll.
 • Sluta alkohol och röka.
 • Eliminering av stress, en rationell regim av arbete och vila.
 • Konsumtion av bordssalt i en daglig dos av högst 5 g / dag.
 • Regelbundna förebyggande undersökningar och EKG.

Är det så läskigt för buntgrenblocket?

Om impulsledningen störs längs speciella muskelceller i hjärtmuskeln, kallade buntar av His, diagnostiserar EKG fullständig eller delvis blockering av benen. Symtom saknas eller patienter klagar över yrsel, svaghet och svimning. För behandling måste du eliminera orsaken (hjärtinfarkt, skleros, hjärtfel, högt blodtryck), vissa patienter behöver installera en pacemaker.

En bunt av hans - vad är det i hjärtat

Hans bunt i hjärtat är en del av det ledande systemet. Figurativt kan den representeras som en bunt elektriska ledningar som passerar ström. Den går först längs väggen mellan kammarna, sedan delas den upp i två ben, och den vänstra divergerar sig sedan vidare i den främre, bakre delen. Hans fiberimpulser tas emot från den atrioventrikulära korsningen och överförs till små Purkinje-celler som förgrenar sig i kammarens väggar.

Vad är ett buntgrenblock

Ledande fibrer består av en bagageutrymme (placerad i skiljeväggen mellan kammarna), höger och vänster gren. Den högra sänker sig direkt till höger kammare och den vänstra delas preliminärt in i två delar (främre och bakre) och passerar sedan till vänster kammare. Därefter förgrenas benen på His-bunten i hjärtmuskeln och bildar Purkinje-vägarna.

Hans grenars roll är att uppfatta signalen om sammandragning från sinus och aotrioventrikulära noder och överföra den till alla delar av hjärtkärlen i kammarna. Det får dem att krympa i rätt rytm..

Ben av hans bunt

När ett hinder uppstår i form av inflammation, nekros, skleros i myokardiet, blockeras deras arbete. Om skadan är obetydlig kan det inte finnas några symtom; med en fullständig blockad uppstår sammandragningar mindre ofta än normalt. Detta beror på ledningen av impulser längs rondellen, vilket stör synkroniseringen av hjärtat..

Och här är mer om paroxysmal ventrikulär takykardi.

Anledningarna till utvecklingen av patologi

Höger buntgrenben (RNBF) skadas av överbelastning och skada på det högra ventrikulära hjärtmuskulaturen i sådana fall:

 • förminskning av mitralöppningen,
 • tricuspid ventilinsufficiens,
 • pulmonell hypertoni,
 • öppning i septum mellan atrierna,
 • hjärtattack,
 • högt blodtryck,
 • överdos av hjärtglykosider och betablockerare.
Hjärtinfarkt är en av orsakerna till grenblockblockad

Delar av den vänstra buntgrenen (LBB) blockeras med förändringar i vänster ventrikulärt myokard:

 • ischemi,
 • kardioskleros,
 • förkalkning,
 • dystrofiska och dyshormonala processer,
 • hypertrofi med högt blodtryck, aortadefekter, mitral uppstötning,
 • bakteriell endokardit och myokardit.

Symtom hos vuxna och barn

Brott mot signalledningen längs buntarna av His har inga oberoende kliniska tecken, eftersom det sker sekundärt mot bakgrund av en existerande hjärtsjukdom eller stora kärl. Om blockaden är partiell eller endast av en gren, särskilt den rätta, kanske patienten inte är medveten om det, och en sådan avvikelse från normen kan detekteras endast på ett EKG, oftare när Holter övervakas.

Med fullständig skada på alla tre grenar (PNPG och 2 delar till vänster) minskar blodvolymen som matas ut från kammarna. I sådana fall uppträder karakteristiska symtom:

 • yrsel;
 • synskada;
 • svimningsattacker av typen Morgagni-Adams-Stokes;
 • bradykardi;
 • avbrott i rytmen,
 • ansträngd andning;
 • saktar ner sammandragningarna tills hjärtat slutar helt.
Bradykardi

Typer av hans blockad

Benen på His kan blockeras individuellt eller på en gång, också är en isolerad lesion en gren av vänster ben, liksom deras olika kombinationer. Det finns periodiska eller permanenta varianter, på ett elektrokardiogram först kan en blockad av en och sedan en annan gren noteras.

Höger ben

Impulsen för den högra kammaren kommer från vänster och vänster sida av septum när den är helt blockerad, dess ledning saktar ner när den är ofullständig. Manifestationerna är minimala, kan hittas hos en helt frisk person och ger inte ytterligare komplikationer. Om det uppstår med hjärtpatologi, är andfåddhet och trötthet vanligtvis förknippad med den underliggande sjukdomen.

Främre gren av LBP

Ledningsstörningar påverkar vänster ventrikelns främre och laterala sidor. Signaler kommer till dem längs bakväggen från botten till toppen. Oftast förekommer i hjärtinfarkt på grund av högt blodtryck, överbelastning med hjärtfel och hjärtinfarkt, en av anledningarna är infarkt i främre väggen.

Bakre gren

Den elektriska signalen divergerar längs enskilda Purkinje-fibrer från de främre sektionerna i vänster kammare från topp till botten och når den bakre väggen med en fördröjning. Ett liknande tillstånd orsakas av hjärtinfarkt eller skleros, kalciumavlagringar i området för ledande fibrer.

Hela vänstra benet

Delvis blockering av en gren ger minimala manifestationer, men fullständig blockad av LDBH orsakas av omfattande infarkt eller en uttalad inflammatorisk eller dystrofisk process som täcker vänster ventrikulärt myokard. Därför noteras kardialgi, yrsel, arytmi med denna patologi..

Komplett och ofullständig blockad

Med en delvis blockad passerar kontraktionsvåg med en liten fördröjning, eftersom den når målet tillräckligt snabbt längs många alternativa vägar. Rytmen störs inte eller bradykardi utvecklas, svårighetsgraden av kliniska manifestationer beror på orsaken som ledde till blockaden.

Komplett blockering kännetecknas av:

 • oförmågan att skicka signaler till kammarna;
 • förekomsten av foci av spänning på atypiska platser;
 • delar av hjärtat reduceras i en kaotisk rytm, pulsfrekvensen är från 20 till 40 per minut;
 • otillräcklig frisättning av blod i artärnätverket.

Transient höger buntgrenblock

Blockeringen av höger och vänster buntgren är möjlig i en permanent och övergående variant. I det andra fallet kallas det också intermittent. Detta innebär att det händer under provocerande förhållanden. Till exempel kallas det:

 • träningsstress;
 • ökat blodtryck
 • acceleration eller retardation av pulsen, komplexa rytmstörningar;
 • infektion;
 • dekompensation av hjärtsjukdomar, diabetes mellitus (försämring)
 • progression av hjärtsvikt;
 • förändringar i blodets elektrolytkomposition, särskilt kaliumnivån;
 • svår attack av angina pectoris;
 • tar mediciner - hormoner, hjärtglykosider, läkemedel som påverkar blodtrycket.

Efter att patienten kommer in i ett vilotillstånd eller behandlingen av den underliggande sjukdomen är framgångsrik försvinner benstoppningen. En daglig inspelning av ett kardiogram (Holter-övervakning) hjälper till att identifiera en övergående retardation av ledning, och en tillfällig blockad syns ofta inte på ett konventionellt EKG.

Transient vänster buntgrenblock, höger

Transient left, right bundle branch block är en synonym för transient, intermittent. Läkare använder någon av dessa termer när de ställer en diagnos för att visa att blockeringen endast sker under påverkan av en provocerande faktor. När förloppet för den underliggande sjukdomen förbättras försvinner detta symptom. Intermittenta blockeringar kännetecknar de initiala förändringarna i hjärtat och ihållande uppträder efter hjärtinfarkt, svår inflammation.

Beroende på hur dåligt signalpassabiliteten försämras finns det flera typer av blockad:

Blockad typ

Hur manifesterar det sig

Övergående komplett blockering av höger buntgrenblock, vänster

Ventriklarna tar inte emot signaler från den atrioventrikulära noden, de arbetar i sin egen rytm (högst 30-40 slag på 60 sekunder).

Delvis blockering

Inte alla elektriska signaler passerar, så sammandragningshastigheten är under normal (50-60 / minut).

Försenad konduktivitet

Inte alla pulser kan passera genom strålen eller förökning är inte synkron. Samtidigt ligger pulsfrekvensen inom normala gränser, men EKG visar förlusten av det ventrikulära komplexet.

Tvåbuntigt buntgrenblock

Typerna av dubbelstråleblockad från Hans buntgren inkluderar hämning av signalöverföring längs höger och en gren till vänster. I något av dessa fall får höger kammare en impuls från den friska delen av vänster ben. Detta händer med en fördröjning, som reflekteras på EKG i form av ett förstorat ventrikulärt komplex, avvikelser från hjärtaxeln. Symtom motsvarar den underliggande sjukdomen:

 • angina,
 • högt blodtryck,
 • hjärtattack,
 • hjärtsjukdom,
 • kardioskleros,
 • förkalkning.

Detta symptom innebär att det finns störningar i hjärtmuskelns struktur och funktion i båda ventriklarna. Detta betraktas som ett ogynnsamt tecken, det händer med djupa och omfattande hjärtskador.

Tre-strålande grenblock

Om det finns ett grensträngsbunt med tre strålar betyder det att båda ventriklarna tar emot signaler från de mest intakta av de tre grenarna. De kan komma långsammare än normalt eller i sin egen takt..

I en ofullständig version manifesteras detta av yrsel, svaghet och andfåddhet under ansträngning, smärta i hjärtat är möjlig. Med ytterligare progression finns det avbrott och känslor av skakningar i hjärtat, som svimmar.

När signalöverföringen stannar helt uppstår attacker av medvetslöshet, blå hud med krampande ryckningar i musklerna. Tre strålar akut blockad av hans bunt är orsaken till hjärtstopp, med alltför tidig hjälp slutar det med patientens död.

EKG-tecken och andra diagnostiska metoder

Oftast används ett konventionellt EKG, men om det finns tvivel om diagnosen föreskrivs en ytterligare transesofageal teknik eller daglig övervakning. Ekokardiografi, CT- och MR-undersökningar utförs för att bestämma orsaken..

Symtom på EKG beror på typen och kombinationen av blockerade grenar:

 • PNPG-block - högra bröstledningar avslöjar Rsr, rSR-komplex, de ser ut som bokstaven M, till vänster - S är bredare än normalt, QRS är mer än 0,12 sekunder.
 • LNBB-block - breda komplex med en räfflad topp i vänster ledningar, till höger - onormala komplex, split S.

Blockering av hans ben i hjärtat: symtom hos kvinnor

Ofullständig eller tillfällig blockering av ett ben eller en gren av hans i hjärtat manifesterar inte symtom hos kvinnor och män. Om det sker en fullständig upphörande av impulsernas rörelse saktar rytmen ner och blodets frisättning minskar. Detta leder till otillräcklig näring av organ, men hjärnan och hjärtinfarkt drabbas mest. Manifestationer är:

 • mörkare i ögonen
 • svimning
 • sällsynt, oregelbunden puls, avbrott;
 • svårt att andas;
 • attacker av hjärtsmärta.

Höger buntgrenblock under graviditeten

Om en blockad av rätt buntgren upptäcks under graviditeten hos en kvinna som aldrig tidigare har drabbats av hjärtsjukdom, är detta normen. I ung ålder orsakar detta fenomen inte cirkulationsstörningar och försvinner på egen hand..

Anledningarna till hjärtpatologi inkluderar:

 • hypertonisk sjukdom,
 • angina,
 • hjärtsjukdom.

Alla har karaktäristiska symtom och ekokardiografi, EKG och tryckmätningar räcker för att utesluta dem. I tveksamma fall föreskrivs Holter-kardiogramövervakning, blodprov för reumatiska tester.

Varför är blockaden av det vänstra buntgrenblocket farligt?

Ett grenblock till vänster är farligt när det kombineras med ett komplett högerpaket. Dissociation av rytmen för sammandragningar i hjärtkamrarna sker. Mot denna bakgrund minskar blodvolymen som kommer in i blodomloppet från hjärtat, episoder av medvetslöshet är möjliga. I ett allvarligt fall uppträder en komplex form av arytmi och det finns till och med hjärtstillestånd av varierande varaktighet.

Om ett ben påverkas kommer ventrikeln (höger, vänster respektive) att få en bioelektrisk impuls med fördröjning, men kontraktion kommer fortfarande att inträffa. Därför är blockering av endast den högra (vänstra) buntgrenen inte farlig utan kräver terapi för tillståndet som orsakade det. Med en asymptomatisk kurs räcker det med observation, en regelbunden årlig undersökning (EKG, blodprov).

Behandlas det vänstra buntgrenblocket?

En blockad av hans vänstra buntgren behandlas, men för detta är det nödvändigt att identifiera och eliminera sjukdomen som orsakade den, och det finns ingen speciell terapi endast för blockaden. Eftersom detta tillstånd inte är en sjukdom utan bara dess symptom är patientens huvudsakliga diagnos:

 • ventilfel;
 • septal defekt;
 • postinfarktkardioskleros, postmyokardit;
 • förkalkning;
 • kardiomyopati (viral, diabetes, hormonella störningar, gikt, allergisk, giftig, alkoholhaltig).

Därför använder de läkemedel som behövs i varje specifikt fall - sänka trycket, utvidga blodkärlen, förbättra hjärtinfarktnäringen, antiinflammatorisk.

Vänster bunt grenblock utvecklas i kardiomyopati

Behandling av ett buntgrenblock

Behandlingen av den underliggande sjukdomen utförs, vitaminer, koenzym Q, karnitin, tiotriazolin, mildronat ordineras för att förbättra blodtillförseln till hjärtinfarkt. Tryckreduktion utförs med angiotensinkonverterande enzymblockerare (Lisinopril, Kapoten), betablockerare och kalciumantagonister undviks, eftersom de saktar ner ledningen i myokardiet.

Indikationer för installation av en pacemaker (konstgjord rytmkälla eller kardioverterare):

 • blockad av 3 buntar,
 • komplett block för förmaksignaler,
 • rytmen på sammandragningar under 40 per minut,
 • attacker av medvetslöshet.

Om blockaden av benen inträffar i det akuta stadiet av hjärtinfarkt, finns det en fullständig blockad av LPH, PNB med en vänster gren, då rekommenderas tillfällig hjärtstimulering. För detta förs en elektrod in i den högra kammaren genom den centrala venen.

Titta på videon om rätt grenblock:

Varför är tillståndet farligt?

Fullständig blockering av elektriska impulser ökar risken för hjärtstopp och kan orsaka plötsliga, dödliga sammandragningar. Morgagni-Adams-Stokes-attacker, som inträffar när blodtillförseln till hjärnan störs, kan också vara livshotande, särskilt om patienten kör transport eller andra komplexa mekanismer vid denna tidpunkt.

Komplikationer av en benblockad inkluderar:

 • attacker av takykardi av ventrikulärt ursprung,
 • fibrillering och fladdring av kammarna,
 • cirkulationssvikt,
 • tromboembolism.
Ventrikelflimmer som en komplikation av pedunkulär blockad

Prognosen för patienten

Om blockaden upptäcks av en slump under en EKG-undersökning finns det inga tecken på brist på blodtillförseln till de inre organen, då är prognosen för sådana patienter gynnsam. Detta kan vara en variant av hjärtstrukturen, ingen behandling krävs.

Ett ogynnsamt resultat av blockaden observeras hos patienter med omfattande infarkt, okompenserade defekter, massiv myokardial dystrofi. Det bör noteras att blockaden i sådana situationer är ett tecken på sjukdomens negativa dynamik, det ökar risken för komplikationer och dödsfall.

Livsstil när man identifierar ett problem

Om undersökningen inte avslöjar några avvikelser från normen, men det bara finns EKG-tecken på blockad, rekommenderas patienten att behålla fysisk aktivitet i samma volymer som friska människor.

Efter installation av en pacemaker, undvik enheter med elektromagnetiska fält, säkerhetsdetektorer i stormarknader och flygplatser och högspänningsledningar. Håll den på höger sida när du använder en mobiltelefon.

Och här är mer om hjärtinfarkt.

Ett grenblock är inte en separat sjukdom, utan ett tecken på ett brott mot ledning av sammandragningssignalen genom hjärtmuskeln. Delvis blockad av PNPG och en gren till vänster är asymptomatiska. Om tre grenar är helt blockerade eller en liknande sjukdom uppträder mot bakgrund av hjärtinfarkt kan plötslig hjärtstopp uppstå. Behandlingen av den underliggande sjukdomen ordineras, med svimningsattacker, installationen av en pacemaker anges.

Hjärtets komplicerade ledningssystem har många funktioner. Dess struktur, där det finns noder, fibrer, avdelningar, såväl som andra element, hjälper till i det allmänna hjärtats arbete och hela det hematopoetiska systemet i kroppen..

Det finns en kränkning av intra-atriell ledning, både asymptomatisk och svår. Anledningen ligger vanligtvis i kranskärlssjukdom, hjärtfel. EKG-avläsningar hjälper till att identifiera sjukdom. Långvarig behandling. Varför är tillståndet farligt??

Den ganska ovanliga metoden för vektorkardiografi används inte så ofta. Konceptet betyder överföring av hjärtets arbete till planet. Läkaren utvärderar de speciella öglorna.

Att känna igen hjärtinfarkt på ett EKG kan vara svårt på grund av att olika stadier har olika tecken och varianter av våghopp. Till exempel kanske ett akut och akut stadium under de första timmarna inte märks. Lokalisering har också sina egna egenskaper, hjärtinfarkt på EKG är transmural, q, främre, bakre, överförd, makrofokal, lateral skiljer sig.

Den intraventrikulära ledningen av hjärtat bestäms enligt indikationerna på EKG. Orsakerna till lokala, lokala störningar hos barn, ungdomar och vuxna är olika. Vilken roll spelar UPU?

En sådan allvarlig patologi som atrioventrikulärt block har olika grader av manifestation - 1, 2, 3. Den kan också vara fullständig, ofullständig, mobitz, förvärvad eller medfödd. Tecken är specifika och behandling krävs inte i alla fall.

När man läser av EKG hos barn och vuxna kan intraventrikulär blockad detekteras. Det kan vara ospecifikt, lokalt och lokalt. Impulsledningsstörningar är inte en oberoende sjukdom, du måste leta efter grundorsaken.

Patienter med hjärtproblem är intresserade av om EKG visar korrekta data vid myokardit. Symtom och förändringar kommer att vara synliga för en erfaren diagnostiker, men ytterligare undersökningar kan ordineras, till exempel ECHO KG

Ganska betydande problem kan orsaka ytterligare vägar för en person. Denna abnormitet i hjärtat kan leda till andfåddhet, svimning och andra problem. Behandlingen utförs med flera metoder, inklusive endovaskulär förstörelse utförs.