Hans buntgrenblock

Hans grenblock är en sjukdom som manifesterar sig som ett brott mot ledningen av excitation (nervimpulser) genom hjärtats vävnader. Det förekommer i mer än 0,5% av befolkningen, frekvensen ökar med åldern: hos personer över 60 år är 1-2%.

Var femte patient som diagnostiserats med hjärtinfarkt har redan ledningsfel eller utvecklas mot bakgrund av ett akut tillstånd.

Bunten av His (atrioventrikulär eller atrioventrikulär bunt) representeras av atypiska muskelfibrer; den leder nervimpulser som uppstår i vävnaderna i höger förmak från pacemakern längs förmaken till kammarna och bestämmer styrkan och frekvensen för hjärtkontraktioner. I det interatriella septumet delas hans bunt i höger och vänster ben (den vänstra har främre och bakre grenar), som sprider sig i hjärtkärlet i motsvarande ventriklar av de minsta strukturella elementen - Purkinje-fibrer.

Vid överträdelse av ledningen av excitation längs fibrerna i His-bunten (saktar ner eller blockeras, delvis eller fullständig), sker en förändring i sekvensen, hastigheten och styrkan för excitation och kontraktion av hjärtvävnader eller hjärtinfarkt lider i ett begränsat område.

Orsaker och riskfaktorer

Anledningarna som kan orsaka en kränkning av ledningen av excitation längs His-buntens strukturer är uppdelade i hjärt- och extracardiac.

Hjärtorsaker till blockader:

 • medfödda och förvärvade hjärtfel (stenos i aortaöppningar, lungartär, vänster atrioventrikulär öppning, koarktation eller segmentminskning, aortaöppning, aortainsufficiens, mitralventiler, lungartärventil, förmaks septaldefekter);
 • kardiomyopati (inklusive hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati);
 • kranskärlssjukdom;
 • dystrofiska förändringar i hjärtinfarkt;
 • idiopatisk förkalkning av hjärtledningssystemet;
 • Brugada syndrom;
 • fibrotiska förändringar i benen på hans bunt;
 • ischemisk hjärtsjukdom (inklusive hjärtinfarkt);
 • kardioskleros (inklusive postinfarkt);
 • Levys sjukdom;
 • hjärtsvikt;
 • myokardit;
 • endokardit;
 • vänster ventrikulär myokardial hypertrofi.

Var femte patient som diagnostiserats med hjärtinfarkt har redan ett grenblock eller utvecklas mot bakgrund av ett akut tillstånd.

 • berusning med läkemedel i gruppen av hjärtglykosider, kinidin, betablockerare;
 • tyrotoxicos;
 • elektrolyt obalans;
 • svår eller långvarig diabetes mellitus;
 • Järnbristanemi;
 • metaboliskt syndrom;
 • matsmältningsfetma;
 • kronisk alkoholsjukdom
 • autoimmuna sjukdomar (reumatoid artrit, systemisk lupus erythematosus, autoimmun thyroidit);
 • lungemboli;
 • kronisk obstruktiv lungsjukdom (obstruktiv bronkit, bronkialastma);
 • lång erfarenhet av rökning.

Former av sjukdomen

I enlighet med den anatomiska strukturen hos det atrioventrikulära buntet skiljer sig följande typer av blockeringar:

 • enkelbunt - en av strukturerna lider (högerben av bunten av hans, främre eller bakre gren av vänster ben);
 • tvåstrålar - en kombinerad skada på höger ben och en av grenarna till vänster, eller en kränkning av ledningen av nervimpulser längs båda grenarna av vänster ben;
 • trestråle - samtidig skada på höger och vänster ben i hans bunt.

Med blockad av den vänstra buntgrenen och fullständig trestråleblockad är prognosen dålig. Dödligheten ökar i detta fall fem gånger, den genomsnittliga överlevnadsgraden är 3,3 år.

Symtom

En blockad av den högra buntgrenen av His är asymptomatisk och är en oavsiktlig upptäckt, avslöjad av resultaten av en EKG-studie under en rutinmässig medicinsk undersökning, medicinsk undersökning eller behandling för andra sjukdomar.

Enstrålad (främre eller bakre) vänsterblockad har heller inga kliniskt signifikanta manifestationer.

Det vänstra buntgrenblocket har symtom på sjukdomen som orsakade det, oftare är det:

 • minskad träningstolerans;
 • andfåddhet med lätt fysisk ansträngning;
 • avbrott i hjärtats arbete;
 • hjärtklappning
 • smärta i hjärtat;
 • förändringar i hjärtljud under auskultation [försvagad eller förlängd I-ton (i 70% av fallen), mindre ofta (16% av fallen) - dess uppdelning, delning av II-ton (80%)].

Trestråleblockad har de allvarligaste kliniska manifestationerna:

 • extremt låg hjärtfrekvens - 20-40 slag / min;
 • svår andfåddhet i vila;
 • avbrott i hjärtats arbete;
 • hjärtrytmstörningar
 • yrsel;
 • kortvariga episoder av medvetslöshet;
 • hudens cyanos.

Diagnostik

De viktigaste diagnostiska åtgärderna:

 • elektrokardiografi;
 • daglig EKG-övervakning;
 • transesofageal elektrofysiologisk undersökning av hjärtat.

Hans buntgrenblock förekommer i mer än 0,5% av befolkningen, frekvensen ökar med ålder: hos personer över 60 år är 1-2%.

Laboratorieforskningsmetoder tillåter inte diagnos av ett grenblock och kan användas för att identifiera den underliggande sjukdomen som ledde till ledningsstörning.

Behandling

Det finns ingen specifik behandling för denna patologi; först och främst utförs korrigering av den underliggande sjukdomen med nitrater, hjärtglykosider, blodtryckssänkande läkemedel.

Med blockering av höger buntgren av His i frånvaro av den underliggande sjukdomen, är farmakoterapi inte indicerat.

Med vänster benblock eller trebjälkblockad föreskrivs följande terapi:

 • grupp B-vitaminer;
 • antioxidanter och antihypoxanter;
 • blodplättmedel;
 • hypolipidemiska medel.

Om farmakoterapi är ineffektiv, indikeras kirurgisk behandling.

Möjliga komplikationer och konsekvenser

Komplikationer av ett buntgrenblock kan vara:

 • hjärtrytmstörningar
 • hjärtsvikt;
 • tromboembolism;
 • akut hjärtsvikt.

Prognos

Prognosen beror på svårighetsgraden av den underliggande sjukdomen. Med enstråleblockad eller blockering av höger ben är prognosen god.

Med blockering av höger buntgren av His i frånvaro av den underliggande sjukdomen, är farmakoterapi inte indicerat.

Vänster buntgrenblock och komplett trebjälkblock är prognostiskt mindre gynnsamma. I detta fall ökar dödligheten fem gånger, den genomsnittliga överlevnadsgraden är 3,3 år; med en normal hjärtstorlek förlängs den till 4,3 år, med en ökning av hjärtans storlek förkortas den genomsnittliga överlevnadsgraden till 2,5 år.

Prognosen försämras av hjärtsvikt, kardiomegali, angina pectoris, en historia av hjärtinfarkt, förmaksflimmer, avvikelse från den elektriska axeln till vänster.

Registreras vid akut hjärtinfarkt, oavsett om det var före infarkt eller utvecklades i samband med det, ökar vänster buntgrenblockad dödligheten hos patienter till 60%.

Utbildning: högre, 2004 (GOU VPO "Kursk State Medical University"), specialitet "Allmän medicin", examen "Läkare". 2008-2012 - Doktorand vid Institutionen för klinisk farmakologi, KSMU, kandidat för medicinska vetenskaper (2013, specialitet "Farmakologi, klinisk farmakologi"). 2014-2015 - professionell omskolning, specialitet "Management in education", FSBEI HPE "KSU".

Informationen är generaliserad och tillhandahålls endast i informationssyfte. Vid första tecken på sjukdom, kontakta din läkare. Självmedicinering är hälsofarligt!

Hans buntgrenblock

Blockering av His-bunten är en sjukdom i det kardiovaskulära systemet, där ledningen av hjärtimpulsen längs hans bunt störs (delar av ledningssystemet som ansvarar för överföringen av impulser till hjärtkammarens ventriklar).

Innehåll

 • Vad är farligt
 • Orsaker
 • Klassificering
 • Symtom och tecken
  • Barnet har
  • Hos en vuxen
 • Diagnostik
 • Behandling
  • Barnet har
  • Hos en vuxen
 • Effekter
 • Prognos
 • Förebyggande

Vad är farligt

Ett grenblock i kardiologi klassificeras inte som en separat sjukdom. Brott mot passage av den elektriska pulsen indikerar närvaron av en allvarligare patologi, vilket kan leda till allvarliga funktionsstörningar i hjärtat och till och med död.

Ett grenblock diagnostiseras oftare hos män över 60 år. Antalet ärenden ökar årligen med 1-2%.

Orsaker

En blockad av benen på hans eller deras enskilda grenars bunt kan framkallas av följande faktorer:

 1. Medfödda anomalier - förträngning av aorta eller lungartär, vaskulär urladdning från kammaren.
 2. Tidigare uppskjuten hjärt-kärlsjukdomar - ateroskleros, hjärtinfarkt, kranskärlssjukdom etc..
 3. Hjärtbrott till följd av sjukdomar som minskar immuniteten.
 4. Hjärtkirurgi.
 5. Dåliga vanor - alkoholism, drogberoende, tobaksrökning.
 6. Hormonella störningar - diabetes mellitus, sjukdomar i sköldkörteln och bukspottkörteln, binjurarna.
 7. Hypoxi - otillräcklig syretillförsel till kroppen orsakad av andningssjukdomar (till exempel bronkialastma).
BlockadtyperNär uppstår
Höger buntgrenVid sjukdomar som åtföljs av hypertrofi och överbelastning av höger kammare: högt blodtryck, kranskärlssjukdom, förträngning av mitralventilen, akut hjärtinfarkt.
Vänster buntgrenblockMed inflammation och störningar i hjärtmuskeln, defekter i aortaklaffen.
Blockering av båda benen på hans buntMed förträngning av aortans lumen, ofullständig stängning av aortaklaffen.

Hos barn utvecklas en blockad av bunten av hans bunt i livmodern av följande skäl:

 • moderns intag av insulin under graviditeten;
 • patologisk utveckling av hjärtsepta;
 • diffus bindvävskada hos den blivande mamman.

Klassificering

Brott mot ledning av hjärtimpulsen är uppdelad i:

 • full - det finns ingen impulsledning alls;
 • ofullständig - impulsledning är svår.

Ett grenblock finns ofta hos till synes friska människor, inklusive idrottare.

Blockaden av elementen i hjärtledningssystemet klassificeras också beroende på antalet platser där patensen försämras:

 • enkelstråle - endast ett ben påverkas;
 • tvåbunt - det finns ett samtidigt nederlag av två grenar av hans bunt;
 • trestrålar - impulsledning saknas i alla grenar av hans bunt.

Symtom och tecken

Barnet har

Hos barn kan en blockering av benen på hans bunt manifestera sig även under intrauterin utveckling, i det stadium av hjärt-kärlsystemet. Utvecklingen av patologi beror på både ärftlighet och felaktig livsstil hos en kvinna under graviditeten.

Tecken på nedsatt intrakardiell ledning hos barn:

 • minskad fysisk aktivitet
 • yrsel, svaghet
 • brösttryck.

Hos en vuxen

De viktigaste tecknen på ett grenpaket hos vuxna:

 • brott mot hjärtrytmen
 • yrsel, tillfällig medvetslöshet
 • andfåddhet, känsla av tyngd i bröstet.

Hos vuxna är sjukdomen i de flesta fall asymptomatisk. Patienter lär sig om ett brott mot hjärtat när de passerar EKG under medicinska undersökningar.

Förekomsten av minst ett av ovanstående symtom är en anledning att rådfråga en kardiolog. Gör inte självmedicinering, ta droger enligt rekommendationer från vänner.

Diagnostik

Vid det första besöket samlar läkaren patientens livshistoria, som innehåller följande information: klagomål, symtom, förekomsten av hjärtpatologier tidigare och behandlingsmetoder. Därefter mäter specialisten hjärtfrekvensen, bestämmer gränserna för hjärtat genom att knacka och lyssna på bröstet. För den slutliga diagnosen tilldelas patienten kardiografi och laboratorietester (blodprov: allmänt och för hormoner).

För att få en mer fullständig klinisk bild föreskrivs ytterligare undersökningar:

 1. Ultraljud - en studie som låter dig identifiera hjärtsjukdom som orsakade blockaden.
 2. Transesofageal elektrofysiologisk studie - samtidig stimulering av hjärtat med elektroniska pulser utförs med visning av resultaten på kardiogrammet.
 3. Holterövervakning - patienten bär en EKG-apparat under dagen, registrerar sina handlingar. Läkaren analyserar i vilka situationer det inträffade ett brott mot hjärtledningen.

När du samlar anamnes från ett barn måste du ge läkaren information om moderns hälsa under graviditeten för att ta reda på om det finns en ärftlig benägenhet för sjukdomar i hjärt-kärlsystemet.

Behandling

Behandling av grengrenblockad ordineras individuellt för varje patient, beroende på den slutliga diagnosen, förekomsten av kontraindikationer och allmän hälsa.

Barnet har

Om ett barn diagnostiseras med ett brott mot ledningen av en hjärtimpuls, bör orsaken identifieras och behandlas under överinseende av en kardiolog. Om föräldrarna märker barnets svaga svaghet, blekhet i huden och klagomål om tryck i bröstet, bör du lägga barnet på ryggen, ringa en ambulans och utföra andningsövningar. Ett djupt andetag tas, andan hålls i några sekunder, sedan en långsam utandning. Övningen upprepas flera gånger..

Behandling av hjärt-kärlsjukdomar syftar främst till att eliminera symtom som stör en fullfjädrad livsstil. Tillsammans med läkemedelsbehandling ordineras barnet en kurs med vitamin- och tonic-läkemedel.

Hos en vuxen

Som med barn ordineras vuxna, när en blockad av buntgrenen upptäcks, specifik läkemedelsbehandling. Du bör inte byta ut eller sluta ta mediciner på egen hand, även om du mår bättre.

Om läkemedelsbehandling är ineffektiv och patientens välbefinnande inte återgår till det normala föreskrivs kirurgi för att installera en pacemaker.

Vid behandling är det viktigt att inte bara ta de läkemedel som ordinerats av läkaren utan också att följa kosten. Ge upp fet och stekt mat, inkludera mer mat som innehåller fiber (jordgubbar, flingor, kli) i kosten.

Effekter

Vid sen behandling av buntgrenblocket utvecklas följande komplikationer:

 • stroke - en kränkning av blodcirkulationen i ett av hjärnans områden;
 • utvecklingen av hjärtsvikt;
 • bromsa hjärtfrekvensen
 • tromboembolism - blockering av blodkärl genom blodproppar;
 • dödligt utfall.

Prognos

Ett grenblock är inte en mening. Med snabb diagnos och identifiering av orsakerna till sjukdomen finns det en stor chans för ett gynnsamt resultat. Allt beror på komplexiteten hos den underliggande sjukdomen, patientens ålder och närvaron av samtidiga patologier.

Förebyggande

Liksom alla patologiska tillstånd är ett grenblock lättare att förhindra än att behandla.

 • äta rätt och leva en hälsosam livsstil;
 • undvik överdriven spänning, stress, överansträngning;
 • vila mer, sova minst 6-8 timmar om dagen;
 • sök medicinsk hjälp i rätt tid när de första obehagliga symptomen uppträder;
 • ta inte mediciner utan läkares recept.

Människor som har en ärftlig benägenhet för hjärtsjukdomar bör vara särskilt uppmärksamma på deras hälsa. Besök regelbundet din kardiolog för förebyggande undersökningar och följ alla hans rekommendationer.

För att förhindra sjukdomar i hjärt-kärlsystemet hos barn, var noga med att förbättra hälsan. Sätt en daglig rutin, delta i sportavdelningar, anordna resor till havet varje år.

Blockering av vänster ben på objektet av His

Vänster buntgrenblock (LBBB)

Nivå av lesion i grenblock till vänster

 • buntfilial
 • vänster ben själv
 • samtidig nederlag av två huvudförgreningar
 • perifera förgreningar

Etiologi

Diffus hjärtskador:

 • kranskärl - ischemi, kaodioskleros, fibros
 • icke-koronar strukturell myokardiell patologi - dilaterad kardiomyopati (DCM), hypertrofisk kardiomyopati (HCM), arytmogen högre ventrikulär dysplasi (ARVD), sarkoidos, amyloidos.

Patologi i det vänstra ventrikulära utflödeskanalen - vänster ventrikulär hypertrofi (LVH), hypertrofisk kardiomyopati (HCM), höga interentrikulära septaldefekter, aortaklaffkirurgi, aortakoarktation.

Figur: 1. Vänster buntgrenblock i standardledningar.

Utvecklingsmekanism

Först täcker spänningen det interentrikulära septumet, sedan längs det oförändrade högra benet når spänningen höger kammare, och slutligen kommer spänningen att täcka den blockerade vänstra kammaren. Och till vänster kammare kommer spänningen inte att komma längs vänster ben, för ledningen längs den störs och genom nätverket av Purkinje-fibrer från höger kammare. Det finns inte bara en fördröjning av vänster kammare utan också en kränkning av hela sekvensen av depolarisering.

Behandling

 • eliminering av läkemedel som orsakar lednings retardation
 • vid symtomatisk bradykardi rekommenderas installation av permanent pacing (PACE)
 • omsynkroniseringsterapi i närvaro av hjärtsvikt och en minskning av vänster ventrikulär ejektionsfraktion
 • konservativ behandling i frånvaro av kliniska manifestationer

EKG-förändringar

 • ökning av den totala varaktigheten för QRS-komplexet ≥0,12 sek (120 ms)
 • tid för intern avvikelse i ledningar V5, V6 ≥0,08 sek
 • närvaron i ledningarna V5, V6, I, aVL av vidgade, deformerade kammarkomplex av R-typen med en delad eller bred spets
 • närvaron i ledningarna V1, V2, III, aVF av breddade deformerade ventrikulära komplex som ser ut som QS eller rS med en delad eller bred spets av S-vågen.
 • i ledningar V5, V6 diskordant i förhållande till QRS-komplexförskjutning av RS-T-segmentet och negativ eller bifasisk asymmetrisk T-våg
 • avvikelse från hjärtets elektriska axel (EOS) till vänster
 • ingen q-våg i ledningarna I, V6

Figur: 2. Vänster buntgrenblock och 1 graders AV-block.

Ofullständigt grenblock till vänster

Med ofullständig blockad fördröjs impulsutbredningen, början av ventrikulär depolarisering är associerad med excitation som har passerat längs höger ben, men en större eller mindre del av vänster kammare exciteras av en impuls som kom längs vänster ben. Asynkronism är inte så uttalad.

EKG-förändringar

 • ingen q-våg i leder V5, V6, I - en förutsättning
 • QRS-komplex upp till, 12 sek
 • tandning på R-vågen i ledningarna V5, V6
 • minskat ST-segment, T-våg (+ -)

Ofullständigt grenblock i vänster bunt liknar vänsterkammarhypertrofi, men saknar q-vågen med en hög R-våg.

Figur: 3. Ofullständigt grenblock till vänster

Komplett grenblock till vänster

EKG-kriterier för fullständig blockering av LPH

 • QRS-komplex> 0,12 sek
 • i ledningar V1, V2: komplex typ QS eller rS
 • i ledningar V5, V6: R-våg
 • ingen q-våg i ledningarna I, V6

Behandling

Villkor för resynkroniseringsterapi (CRT):

 • QRS-komplex ≥140 msek (män) och QRS-komplex ≥130 msek (kvinnor)
 • tandning ≥2 ledningar (V1, V2, V5, V6, I, aVL)

EKG-kriterier för diagnos av hjärtinfarkt mot bakgrund av fullständig blockering av vänster ben på objektet av His

 • ST-segmenthöjd> 1 mm + positiv T-våg i ledningarna I, aVL, V5 och V6
 • Depression> 1 mm i ledningarna V1, V2 eller V3
 • segmenthöjd> 5 mm i ledningar V2-V4
 • känslighet 78%, specificitet 90%

Figur: 4. Akut stadium av hjärtinfarkt i vänster ventrikelns anteroseptumregion med fullständig blockad av den vänstra buntgrenen

Blockering av den främre överlägsna grenen av den vänstra buntgrenen (BPVV LBB)

Etiologi

Patologiska processer förekommer i den vänstra delen av det interventriculära septumet, i regionen av aortaklaffarna eller distalt - i perifera förgreningar av den främre grenen (antero-lateral vägg i vänster kammare):

 • ischemisk hjärtsjukdom (CHD)
 • akut hjärtinfarkt
 • vänster kammarhypertrofi (LVH)
 • hypertrofisk kardiomyopati (HCM)
 • ventrikulär septaldefekt (VSD).

Utvecklingsmekanism

Blockad av den anterosuperiorgrenen av den vänstra buntgrenen i kammaren leder till en senare excitation av de främre överlägsna delarna av den vänstra kammaren.

Behandling

Det finns ingen specifik behandling för blockering av den anterosuperiorgrenen av den vänstra buntgrenen. Det är nödvändigt att behandla den underliggande sjukdomen.

EKG-förändringar

 • QRS-komplex upp till 0,12 sek
 • uttalad avvikelse från hjärtets elektriska axel till vänster - mellan -30 och -90 °
 • I standardledningar:
 • övervägande positiva QRS-komplex (liten q-våg och hög R-våg) i ledningar aVL, I.
 • övervägande negativa QRS-komplex (liten r-våg och djup S-våg) i ledningar aVF, II, III
 • vid slutet av depolarisering, terminal tandning eller förtjockning av ledningen i ledningar aVL, III.
 • fördjupning av q-vågen i ledningar aVL, I med en varaktighet på upp till 0,03-0,04 sek.
 • i ledningar V5, V6: en minskning av amplituden för R-vågen, följt av en uttalad fördjupad S-våg, och q-vågen går förlorad
 • V1, V2: kan förlora r-vågen. Även i ledningarna V1 till V2 bildas komplex i form av QS, qrS.
 • utseendet på en hög R-våg (V2, V3), som gradvis minskar i vänster bröstledningar.

Blockering av den främre överlägsna grenen av den vänstra buntgrenen

Blockad av den bakre-sämre grenen av den vänstra buntgrenen (BZNV LNBG)

Etiologi

 • hjärtischemi
 • hjärtfel
 • vänster kammarhypertrofi
 • hypertrofisk kardiomyopati
 • utvidgad kardiomyopati
 • lungsjukdomar

Utvecklingsmekanism

Blockad av den bakre nedre grenen av den vänstra buntgrenen av kammaren leder till senare excitation av de bakre nedre delarna av den vänstra kammaren.

Behandling

Behandling av den underliggande sjukdomen, ingen specifik behandling.

Figur: 6. Blockering av den bakre grenen av den vänstra buntgrenen

EKG-förändringar

 • QRS-komplex upp till 0,12 sek (normal), normal ventrikulär repolarisering sker (ST-segment och T-våg). Allvarlig avvikelse från hjärtans elektriska axel till höger (mellan 120 ° och 180 °).
 • EOS-avvikelse till höger (120 °, i frånvaro av vänsterkammarhypertrofi)
 • övervägande positiva QRS-komplex (liten q-våg och hög R-våg), i ledningar II, III, aVF.
 • övervägande negativa QRS-komplex (liten r-våg och djup S-våg) i ledningar aVL, I
 • frånvaron av andra skäl som orsakar blandningen av hjärtans elektriska axel till höger. Sådana skäl kan vara: vänsterkammarhypertrofi, lungemfysem, lateral infarkt)
 • EOS-avvikelse når en mindre grad (upp till 120 °), men med dynamisk kontroll avviker EOS mer än 40 ° nedåt och åt höger från utgångsläget.

Hjärtblock

Allmän information

Med enkla ord är hjärtblock ett brott mot ledning av nervimpulser längs vägarna.

Hjärtledningssystemet representeras av flera strukturer:

 • Sinus eller sinoaurikulär nod. Han är en pacemaker, det är i honom som impulser genereras som bestämmer hjärtfrekvensen. Beläget i höger atrium.
 • Atrioventrikulär nod. Sänder impulser från pacemakern till strukturerna nedan.
 • Bunt av hans. Pulser passerar längs benen på denna bunt till höger och vänster kammare genom de minsta strukturerna - Purkinje-fibrer.

Patogenes

Arbetet med hjärtledningssystemet beror på flera faktorer:

 • Myocardial blodtillförsel. Med ischemi sker en förändring i syra-basbalansen, vilket framkallar en avmattning i neuromuskulär ledning.
 • Tillståndet för det sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Den sympatiska medlaren noradrenalin påskyndar ledningen av impulser, medan den parasympatiska medlaren acetylkolin å andra sidan saktar ner.
 • Hypo- och hyperkalemi.
 • Hormonell bakgrund.

Under påverkan av faktorer som ändrar intensiteten i hjärtledningssystemet och med utvecklingen av patologiska tillstånd utvecklas olika störningar, kallade hjärtstopp.

Klassificering

I Sinoauricular (sinoatrial, CA) block. En avmattning eller fullständigt upphörande av ledningen av en elektrisk impuls som går från sinusnoden genom den sinoatriella anslutningen registreras. Kliniskt är det nästan asymptomatiskt, yrsel, känslor av avbrott i hjärtats arbete, svimning kan noteras.

II Atriell (intra-atriell) blockad. Det manifesterar sig i ett brott mot impulsledningen längs vägarna i förmaket. Det är asymptomatiskt. På EKG registreras splittring och en ökning av P-vågens varaktighet (mer än 0,11 s). Ingen specifik terapi utförs.

III Atrioventrikulärt, atrioventrikulärt block. Det kännetecknas av en avmattning eller upphörande av impulser från förmaken till kammarna.

Hjärtblockgrader:

 • 1 grad. Kliniskt manifesterar sig inte på något sätt, kännetecknas av en avmattning i ledningen av impulser från förmaken till kammarna, som registreras på EKG som en förlängning av PQ-intervallet i mer än 0,2 sekunder.
 • 2: a graden. Den är uppdelad i två typer. Patienter kan känna pauser i hjärtats arbete i form av mörkare i ögonen, yrsel. Med förlusten av flera ventrikulära komplex i rad ökar de kliniska symtomen. Mobitz I eller proximalt block. EKG visar en gradvis ökning av PQ-intervallet med perioder av Samoilov-Wenckebach (förlust av det ventrikulära komplexet). Själva QRS-komplexet ändras inte. Mobitz II eller distalt block. På EKG faller QRS-komplex ut slumpmässigt eller regelbundet, PQ-intervallet förlängs inte.
 • Grad 3 (komplett hjärtblock). Ventrikulära impulser utförs inte. I ventriklarna själva bildas emellertid ett heterotopiskt fokus för den idioventrikulära rytmen.

AV-block 1 grad kräver inte ospecifik behandling, men det rekommenderas att genomgå periodiska undersökningar. Med AV-blockad II-Mobitz I administreras Atropin subkutant eller intravenöst, 0,6 mg 2-3 gånger om dagen. Med komplett AV-block och AV-block II-Mobitz II indikeras implantering av en pacemaker.

IV Blockering av grenarna av His-bunten (intraventrikulär blockad). En, två eller tre grenar kan påverkas, vilket motsvarar mono-, bi- och trifascikulära former. Kliniskt manifesterar sig inte blockaden av His-bunten på något sätt.

 • Intraventrikulärt block för höger buntgren. Komplett höger buntgrenblock - QRS-komplex mer än 0,12 sekunder, ofullständigt höger buntgrenblock - mindre än 0,12 sekunder. Konsekvenserna är små. Ofullständig blockad manifesterar sig inte symptomatiskt.
 • Vänster buntgrenblock. Komplett vänster buntgrenblock kännetecknas av att QRS breddas i mer än 0,12 sekunder, och ofullständigt vänster buntgrenblock är mindre än 0,12 sekunder. Ofullständig eller partiell blockad manifesterar sig inte symptomatiskt.

Lokal blockad av terminalgrenar (lokal, arborisering, perifokal, ospecifik, fokal). Denna undertyp orsakas ofta av en akut skada som kallas hjärtinfarkt. Fokalblock kännetecknas av närvaron av ett akut "block av skada", representerat av nekrotiska kardiomyocyter. Nekros stör impulsens passage längs vägarna.

Orsaker

Alla orsaker till hjärtstopp är indelade i flera grupper beroende på den främsta mekanismen för deras utveckling..

Funktionell. Sådana blockeringar orsakas av dysreglering och kan utlösas av:

 • neuroendokrina störningar;
 • vegetativa störningar
 • psyko-emotionell överbelastning;
 • felanpassade haverier.

Blockaden kan orsakas reflexivt när:

Toxisk. Blockader bildas efter förgiftning med salter av tungmetaller, narkotiska ämnen, alkoholhaltiga drycker, samt vid överdos av läkemedel (hjärtglykosider, antibiotika, diuretika). Denna grupp inkluderar också endogen berusning, som utvecklas med infektiösa lesioner och onkologiska sjukdomar..

Elektrolytskift.

Förändringar i hormonnivåer under graviditet, med hypotyreos, tyrotoxicos, under puberteten och under klimakteriet.

Medfödda störningar i strukturen i hjärtats vägar och impulsledning (idiopatisk förkalkning, för excitation av kammarna, kort och kort QT-syndrom).

Mekanisk. Uppträder efter medicinska och diagnostiska manipulationer i hjärtat, efter trauma.

Idiopatiska orsaker till hjärtblock.

Hjärtsymptom

De viktigaste tecknen som indikerar ett brott mot hjärtledningen:

 • en känsla av avbrott i hjärtats arbete;
 • känsla av "blekning", hjärtstillestånd;
 • återkommande svimningsförhållanden;
 • långsam hjärtslag
 • blekhet och cyanos i huden;
 • attacker av bröstsmärtor.

Symtom på ett komplett hjärtblock

Kliniskt manifesterar sig i en ökning av svårighetsgraden av hjärtsvikt under fysisk aktivitet, vilket är förknippat med låg hjärtfrekvens. Ofullständigt hjärtblock under övergången till fullständig kännetecknas av:

 • medvetslöshet;
 • svår andfåddhet
 • oförmåga att bestämma pulsen;
 • kramper
 • brist på hjärtljud;
 • ofrivillig urinering, avföring.

Attacken kan avslutas om 1-2 minuter med en idioventrikulär rytm. Om blockaden varar i 3-4 minuter, dör patienten.

Diagnostik, EKG för hjärtblock

SA-blockad

EKG registrerar förlusten av enskilda hjärtkomplex (QRS- och P-vågor), medan pausen mellan två intilliggande R-R-vågor fördubblas jämfört med det vanliga intervallet. Vid kliniska manifestationer injiceras Atropin subkutant eller intravenöst med 0,6-2,0 mg 2-3 gånger om dagen. Det är möjligt att använda Isoprenaline 2,5-5,0 mg upp till 3-4 gånger om dagen.

Komplett AV-block

 • enhetlig växling av förmakskomplex;
 • P-vågor har inget att göra med QRS-komplex;
 • P-vågor kan överlappa ventrikulär QRS;
 • kammarens rytm är korrekt.

EKG höger bunt grenblock

 • QRS-komplexen är M-formade i form av RsR i ledningarna VI och V2;
 • det finns en fördjupning av ST-segmentet i de högra bröstledningarna;
 • T-vågen är tvåfas eller negativ;
 • S-vågen utvidgas och tandas i ledningarna I, aVL, V5 och V6;
 • elektrisk axel avviker till höger (variabel).

Vänster buntgrenblock

 • QRS-komplex presenteras i form av RsR, eller vid R-vågen expanderas och delas toppen. Komplett vänster intraventrikulärt block - QRS större än 0,12 s.
 • Det finns ST-segmentdepression i vänster bröstledningar.
 • T-våg negativ eller tvåfas.
 • De ventrikulära komplexen vidgas, deformeras och presenteras som rS, QS i ledningarna V1, V2, III och aVF.
 • Elektrisk axelavvikelse till vänster.

Hur man behandlar hjärtblock?

Medicin erbjuder två riktningar vid behandling av hjärtblock:

 • symptomatisk;
 • terapi av den underliggande sjukdomen som resulterade i rytmstörning.
 • undvika koffein;
 • korrigering av schemat för att ta mediciner som påverkar vägarna;
 • eliminering av stressiga, psyko-emotionella influenser.

Vänster buntgrenblock: typer, orsaker, symtom, behandling

Vid dechiffrering av elektrokardiogrammet ser patienter ofta slutsatsen "grenblock till vänster". Denna diagnos väcker många frågor och oro. Vad är den här hjärtstrukturen? Vad är risken för blockeringen och hur man känner igen dess förekomst? I artikeln kommer vi att försöka analysera i detalj och på det enklaste möjliga språket syndromet för blockad av detta hjärtelement.

Vad är en bunt av hans?

Sammandragningar av myokardiet utförs av hjärtets ledningssystem. Detta är en uppsättning speciella kardiomyocyter där excitation uppträder och fibrer längs vilka impulser förs till alla hjärtstrukturer.

Den första excitationsvågen, som ställer in hjärtets grundläggande rytm, genereras av sinusnoden som ligger i toppen av höger atrium. Impulsen färdas längs förmaksmyokardiet och tvingar den att dra ihop sig, liksom längs tre internodala sträckor till atrioventrikulär nod. Det är lokaliserat i förmaks septum och är ansvarigt för förökning av excitation genom kammarna. En elektrisk impuls från AV-noden når myokardiet längs fibrerna i His-bunten. Stammen delas i början av det interventricular septum i två ben - höger och vänster, som sträcker sig till motsvarande delar av ventrikulärt myokard. Det vänstra benet, i tjockleken på hjärtmusklerna, är uppdelat i främre och bakre grenar. Hans bunt slutar med många grenar - Purkinje-fibrer, som tränger in i kammarens muskulära vägg.

Således är His-bunten ett fragment av hjärtledningssystemet, som är ansvarigt för förökning av en elektrisk impuls och sammandragning av kammarna. Brott mot ledningen längs stammen eller enskilda grenar kallas en blockad. I den internationella klassificeringen av sjukdomar i den tionde versionen finns LBBB i avsnitt I44 (ICD-10 kod I44.4 - I44.7)

Typer av blockader

Lesionsnivån bestäms av den del av bunten där exciteringen från AV-noden upphör att utföras. Det finns följande typer av hans buntblockad:

 • enkelstråle - kränkning av utbredningen av en elektrisk puls längs höger ben eller en av grenarna (bak eller fram) på vänster ben,
 • tvåbunt - excitation från huvudstammen på hans bunt når inte båda grenarna på vänster ben eller till en av grenarna och höger ben,
 • tre strålar - ett engångs nederlag för båda benen.

Vilken som helst av de tre typerna av blockad kan vara komplett (ledningen avbryts helt) eller partiell (ledningen saktas ner). Detta återspeglas i de karakteristiska förändringarna i EKG. Dessutom registreras följande typer av hans buntblockad på kardiogrammet:

 • konstant - EKG-tecken på ledningsstörning i strålen visas konstant,
 • intermittent - blockad visas och försvinner under EKG-inspelning,
 • transient - ändringar registreras inte med varje EKG-inspelning,
 • alternerande - under EKG-inspelningen ersätter olika typer av blockader varandra.

Vanliga orsaker till LDL-blockad

Brott mot ledningen i fibrerna i His-bunten kan uppstå av både hjärt- och icke-hjärtskäl. Sjukdomar i det kardiovaskulära systemet, där detta syndrom kan förekomma, är:

 • Hjärtfel: aortastenos eller insufficiens, mitral uppstötning, förmaks- eller ventrikulär septaldefekter,
 • Kroniska former av hjärtiskemi, särskilt i kombination med arteriell hypertoni,
 • Akut hjärtinfarkt,
 • Inflammation i hjärtets muskelskikt (myokardit) av olika ursprung,
 • Reumatisk hjärtsjukdom,
 • Kardiomyopati av alla gener.

Extrakardiella orsaker till blockeringar är sjukdomar där sekundär skada på ventrikulärt myokardium uppstår (hypertrofi, dystrofisk transformation). Dessa inkluderar:

 • Sjukdomar i andningsorganen, åtföljd av svår obstruktion av lungorna: lungemfysem, kronisk obstruktiv lungsjukdom, bronkiektas, svår bronkialastma. Leda till utvecklingen av lunghjärta - myokardiell hypertrofi.
 • Lungemboli (PE).
 • Alkohol- och drogförgiftning, vilket leder till omfattande hjärtskador.
 • Sjukdomar i sköldkörteln tillsammans med tyrotoxicos.
 • Fetma i kombination med arteriell hypertoni och aterosklerotiska vaskulära lesioner.

Blockering av den främre grenen av den vänstra buntgrenen

Om impulsen passerar genom vänster främre gren av PG störs, når excitation inte den anterolaterala väggen i vänster kammare. Blockaden av den främre grenen av den vänstra buntgrenen finns när:

 • främre eller anterolateral akut hjärtinfarkt,
 • uttalad expansion av LV-väggarna på grund av högt blodtryck, hjärtklappssjukdom,
 • myokardit av reumatiskt och infektiöst ursprung,
 • kardiomyopati.

Blockering av den bakre grenen av den vänstra buntgrenen

Det är mindre vanligt än den främre grenens nederlag. Den elektriska impulsen sprids inte till den bakre LV. Blockering av den bakre grenen av LBB uppstår när:

 • bakre diafragmatisk akut MI,
 • TELA,
 • aterosklerotisk kardioskleros,
 • kardiomyopatier av olika ursprung.

Ofullständigt grenblock till vänster

Det manifesteras av en retardation av ledningsförmågan i båda grenarna av LNBP. I det här fallet upphetsas vänster kammare långsammare än höger. Anledningarna:

 • arteriell hypertoni,
 • hjärtinfarkt,
 • medfödda och förvärvade aortaklaffefel,
 • kardioskleros.

Komplett grenblock till vänster

Ledningen längs huvudstammen på den vänstra buntgrenen slutar helt. Excitation av den högra ventrikeln och den högra halvan av det interventricular septum ändras inte, den vänstra ventrikeln är upphetsad efter dem från impulser som passerar genom de kontraktila fibrerna. Anledningarna är desamma som för ofullständig blockering av LN i His-bunten. I detta fall är skadorna på hjärtets muskelmembran mer omfattande..

Symtom

Den kliniska bilden med ledningsstörningar längs den vänstra buntgrenen av Hans förändras beroende på skadans nivå. I avsaknad av att impulsen passerar längs en av grenarna (fram eller bak) kan det inte finnas några symtom alls eller klagomål kommer att handla om manifestationerna av den underliggande sjukdomen som orsakade blockaden. Ofta detekteras en- och tvåstråleblockader endast under ett EKG. Deras förekomst påverkar inte patientens livskvalitet och hälsa.

Fullständig blockad av den gemensamma stammen av LBB manifesteras av en känsla av hjärtklappning, smärta bakom bröstbenet, utstrålning till nacken, epigastrium och vänster arm. Men symtomen på sjukdomar som leder till omfattande skador på hjärtledningssystemet (hjärtinfarkt, myokardit, arteriell hypertoni, hjärtfel) kommer fram..

Med en fullständig eller partiell överträdelse av impulsledningen längs alla grenar av His-bunten (trestråleblockad) är kliniska manifestationer mer uttalade. De viktigaste symptomen på syndromet är:

 • känslor av ökad hjärtfrekvens,
 • yrselattacker,
 • frekvent svimning på grund av cerebral ischemi (Morgagni-Adams-Stokes syndrom),
 • illamående,
 • smärta i hjärtat.

Uppkomsten av LBBB-symtom kan inte ignoreras. Det kan leda till farliga hjärtrytmstörningar, inklusive ventrikelflimmer och asystol - plötslig hjärtdöd..

Test: Vad vet du om människans blod?

Gå med i vår Telegram-grupp och bli den första som får veta om nya tester! Gå till Telegram

Diagnostik

Elektrokardiografi är guldstandarden för diagnostik av hans buntblockad. Ofta registreras tecken på nedsatt ledning på kardiogrammet redan innan kliniska manifestationer började. För att bestämma typen och dynamisk observation av blockadens manifestationer utförs daglig EKG-övervakning (Holter-övervakning).

Ultraljud i hjärtat (ECHO-KG), dopplerundersökning av kranskärl, blodtrycksövervakning, transesofagealt EKG, bestämning av biokemiska markörer för hjärtskador - ytterligare metoder för diagnos av LBBB som bestämmer huvudorsaken till syndromet.

EKG tecken på blockad

För att detektera EKG-tecken på olika LBBB-block uppmärksammas förändringar i kammarkomplexet (Q, R, S-vågor) i vänster ledningar och positionen för hjärtans elektriska axel.

EKG-tecken på LBBB

Vid blockering av den vänstra bakre grenen deformeras kammarkomplexet. I den första standard- och AVL-ledningen tar den formen r S - en lågamplitud R-våg passerar in i en djup S-våg i frånvaro av en Q-våg. I den tredje standarden och AVF-ledningar är S-vågen frånvarande i komplexet och den grunda Q ersätts med en högamplitud R (q R-komplex). Den högsta R registreras i bly III, dvs. hjärtets elektriska axel flyttas åt höger.

Brott mot ledning längs vänster främre gren återspeglas på kardiogrammet genom följande förändringar:

 • komplex q R i ledningar I, AVL,
 • komplex r S i ledningar II-III, AVF,
 • EOS-avvikelse till vänster - högamplitud R i den första standardledningen.

Med ofullständig LBBB förlängs kammarkomplexets varaktighet till 0,1-0,11 s. R-vågsklyvning registreras i den första standard-, femte-sjätte bröst- och AVL-ledningen. En förlängd, djup S finns i första-andra bröstet, tredje standard och förstärkt från vänster benledningar. Elektrisk axel inte förskjuten.

Med fullständig blockad är tändernas deformiteter mer uttalade än med ofullständiga. I samma uppdrag har R-vågen formen av bokstaven M och S blir som ett "getben". Kammarkomplexet varar mer än 0,12 s. Ibland registreras EOS-avvikelsen till vänster på kardiogrammet.

Behandling

Enstrålande eller ofullständig tvåstrålande LBBB behöver inte behandlas. De leder inte till allvarliga komplikationer. Att hitta hennes EKG-tecken hos ett barn upp till tonåren kan betraktas som en normal variant om organisk hjärtinfarktskada utesluts.

Med en fullständig blockad krävs behandling av den bakomliggande orsaken till syndromet. Följande typer av läkemedel ordineras ofta:

 • Injektioner av B-vitaminer (tiamin, riboflavin) och nikotinsyra.
 • Örtpreparat med lugnande verkan: tinkturer av valerian, moderurt, komplexa örtpreparat ("Sedavit", "Novo-Passit").
 • Läkemedel för behandling av arteriell hypertoni: ACE-hämmare (Captopril, Enalopril), kalciumkanalblockerare (Verapamil, Nifedipin), typ 2 angiotensinreceptorblockerare (Losartan, Valsartan), diuretika (Lasix "," Indapamid "," hydroklortiazid "), betablockerare (" Metaprolol "," Atenolol ").
 • Läkemedel som förbättrar blodflödet i kransartärerna (behandling av hjärtiskemi): nitroglycerin, isosorbidmono- och dinitrater, molsidomin.
 • Hjärtglykosider (behandling för hjärtsvikt): "Korglikon", "Strofantin", "Digoxin".
 • Statiner (behandling av aterosklerotiska lesioner i kranskärlen): "Atorvastatin", "Simvastatin".
 • Acetylsalicylsyra ("Aspirin Cardio", "Aspicard", "Acard") - blodplättmedel för att förhindra blodproppar.
 • Penicillin-antibiotika för behandling av infektiösa lesioner i hjärnans membran.
 • Preparat för eliminering av kronisk obstruktion av lungorna: inandning av steroidhormoner och betablockerare ("Berotek", "Berodual", "Budesonide").

Tre-strålningsblockad, som förvandlas till en kränkning av ledningen av AV-noden med utvecklingen av Morgagni-Adams-Stokes syndrom, kräver kirurgisk ingrepp. Patienten implanteras med en konstgjord pacemaker för konstant hjärtstimulering.

Folkmedicin är ineffektiva i utvecklingen av LBBB. Örtteer som innehåller örter med en uttalad lugnande effekt (valerian, pepparmynta, moderurt, hagtorn) hjälper till att eliminera symtomen på ökad hjärtfrekvens. Traditionella medicinrecept kan dock endast användas som ett komplement till traditionella terapier som ordinerats av en läkare..

Faror och komplikationer

Att identifiera en bunt av hans blockad - är det farligt?

Partiell ledningsstörning i enskilda grenar av LBPH medför inga farliga konsekvenser i avsaknad av andra patologier i det kardiovaskulära systemet. Det behöver inte behandlas. Samtidigt rekommenderas att varje år genomgå ett EKG för dynamisk övervakning av hjärtats arbete. Prognosen för liv och hälsa är gynnsam. Sådana kränkningar av hjärtledningen är inte ett kriterium för att skjuta upp militärtjänsten eller för att förneka att utföra arbete relaterat till aktiv fysisk aktivitet..

Komplett vänster buntgrenblock eller trebuntblockad är livshotande förhållanden. Om de inte behandlas ordentligt kan de vara dödliga. De vanligaste komplikationerna av PBLBH är asystol (upphörande av hjärtaktivitet), ventrikelflimmer, attacker av paroxysmal takykardi.

Förebyggande

Förebyggande av utveckling och progression av LBBB liknar rekommendationerna för förebyggande av alla hjärt-kärlsjukdomar. Huvudpunkterna är:

 • Aktiv livsstil.
 • Viktkontroll.
 • Sluta alkohol och röka.
 • Eliminering av stress, en rationell regim av arbete och vila.
 • Konsumtion av bordssalt i en daglig dos av högst 5 g / dag.
 • Regelbundna förebyggande undersökningar och EKG.

Hans buntgrenblock

Vad är en bunt av hans

Bunten av His (PG) kallas ackumulering av celler i hjärtledningssystemet, beläget under den atrioventrikulära noden och det interventrikulära septum. PG består av höger och vänster ben. Benen på PG är de element som är ansvariga för överföringen av elektrisk excitation till hjärtkammarna. De är i sin tur uppdelade i grenar och ligger på båda sidor om det interventricular septum. I hjärtkärlens hjärthår separeras benen i ledande buntar av hjärtmyocyter (Purkinje-fibrer).

Risk för att blockera en bunt av hans

Dålig ledningsförmåga hos His-bunten är en farlig patologi som påverkar hjärtfunktionens funktionella arbete. Ofullständig blockering av högerbenet på PG leder till partiell försämring av impulsöverföring till höger. Livsfara är en fullständig blockad av höger ben, där överföringen av excitation till hjärtat helt slutar.

I klinisk praxis är blockering av PGs högra ben ovanligt för ungdomar (högst 0,1%). Denna sjukdom utvecklas med åldern och påverkar oftare mäns kardiovaskulära apparater..

Orsaker till utvecklingen av ett grenblock

De främsta orsakerna till sjukdomen är hjärtavvikelser:

 • kardiomyopati;
 • hjärtinfarkt;
 • hypertonisk sjukdom;
 • hjärtsvikt;
 • autoimmuna sjukdomar;
 • hjärtiskemi;
 • deformation av hjärtklaffarna;
 • inflammation i hjärtmuskeln (myokardit);
 • medfödda missbildningar i hjärt-kärlsystemet.

Bland medfödda defekter bör särskild uppmärksamhet ägnas sådana farliga avvikelser som deformation av förmaks- och interentrikulär septa, stenos i lungartärens öppning, underutveckling av PG-bensegmentet och andra defekter som orsakar överbelastning av höger kammare..

Hjärtsvikt kan också framkalla förvärvade sjukdomar:

 • hjärttumörer;
 • hjärtinfarkt;
 • brösttrauma
 • överdosering med tunga mediciner;
 • hyperkalemi med förhöjda kaliumnivåer;
 • progressiva typer av muskeldystrofi;
 • kroniska sjukdomar i luftvägarna, som kompliceras av obstruktion.

Utvecklingen av avvikelser i hjärtets ledningssystem påverkas också av:

 • giftig förgiftning;
 • hormonella störningar - bukspottkörteln spelar en viktig roll i metaboliska processer;
 • störningar i det autonoma systemet - en obalans i nervfunktioner påverkar hela organismen;
 • elektrolytstörningar - otillräckliga nivåer av kalium, natrium och magnesium i blodet kan orsaka allvarliga störningar i alla organ och system.

Bästa läkare för behandling av ett grenblock

Typiska symtom på ett grenblock

Svårigheten att diagnostisera ofullständiga isolerade högerbuntgrenblock är frånvaron av uppenbara symtom. Som regel upptäcks patologi under auskultation av myokardiet eller på ett planerat EKG.

Uppenbara kliniska avvikelser i organisk sjukdom är karakteristiska för fullständig blockering av PGs högra ben. Hos en tredjedel av patienterna med hjärtavvikelse hörs förändringar i hjärtljud tydligt vid auskultation. Ett tydligt fel i hjärtrytmen under blockeringen av höger buntgren kan ses på EKG.

Typer av grenblock

Varje knippgrenblock kännetecknas av en långsam eller fullständig stoppning av överföringen av elektriska impulser längs två respektive tre grenar.

Baserat på den anatomiska strukturen i hjärtledningssystemet särskiljs följande blockader:

1. Enstråle - en av strålens grenar påverkas.

Med alla typer av enstråleblockad observeras en liten expansion av QRS-komplexet (0,08-0,11 s). För en fullständig blockad av högerbenet på His kan denna parameter öka till 0,12 s eller högre. Enstråleblockader är i sin tur uppdelade i:

 • blockering av höger ben;
 • blockad av vänster främre ben;
 • vänster bakben.

2. Tvåbunt - när två eller tre grenar av hans bunt påverkas.

SG: s två huvudgrenar kan blockeras i serie eller parallellt. Tvåstråleblockader orsakar en hög grad av patologi hos ledningssystemet inuti hjärtkammarna och framkallar ett mycket större område av hjärtinfarktskador än blockering av ett ben. Det finns följande typer av tvåbjälkblockader:

 • blockad av två vänstra grenar;
 • blockering av de främre vänstra och högra grenarna;
 • blockad av de bakre vänstra och högra grenarna.

3. Tre-stråle - dessa är blockader där alla tre grenar av strålen påverkas samtidigt.

Vid ofullständig blockering med tre strålar överförs en elektrisk impuls från förmakarna till kammarna längs den minst påverkade grenen av PG. Atrioventrikulär ledning saktas ner eller blockeras helt. På EKG för ofullständig trebjälkblockad är deformation och QRS-komplexets expansionsområde synlig, liknar blockaden av två grenar av PG med fullständig frånvaro av impulsledning.

Ofullständig blockad - vad är det??

Kardiologer talar om ofullständig blockad vid impulsöverföring i en av grenarna på His, medan de andra grenarna ska fungera normalt. Med en sådan klinisk bild, längs fysiologiskt friska grenar, överförs excitation till hjärtkärlet i båda ventriklarna, men skiljer sig åt i viss avmattning eller avstängning av vissa komplex av ventrikulära sammandragningar.

Det finns två typer av ofullständigt hjärtblock:

 • Första graden - med en avmattning i överföringen av excitation längs grenarna mellan kammarna och förmaken.
 • Andra graden - uppstår när inte alla impulser kommer från förmaken till kammarna.

Om ingen impuls passerar från förmakarna till kammarna, talar vi om ett fullständigt hjärtblock (farlig tredje grad). I fallet med en sådan patologi börjar ventriklarna att samlas oberoende med en hastighet av 25-40 slag per minut, och detta utgör en fara för patientens kardiovaskulära system..

Blockering av den främre grenen av den vänstra buntgrenen

Sjukdomen kan utvecklas mot bakgrunden:

 • angina attacker;
 • högt blodtryck
 • akut hjärtinfarkt;
 • idiopatiska kardiomyopatier;
 • myokardit av olika etiologi;
 • medfödda eller förvärvade hjärtfel med belastning på vänster kammare.

På EKG för blockaden av den främre grenen av den vänstra buntgrenen registreras en djup tand (S), en hög tand (R) och en avvikelse uppe till vänster om den totala QRS-vektorn. Med denna patologi överförs excitation till förmak och kammare längs höger och bakre grenar av vänster ben.

Konsekvenserna av sjukdomen är:

 • hypertrofi i vänster kammare och förmak;
 • ärr på vänster kammars anterolaterala ytor;
 • blockad av vaskulära anastomoser (anastomoser) bland de vänstra grenarna.

Blockering av den bakre grenen av den vänstra buntgrenen

Denna patologi kännetecknas av förökning av impulser till vänster kammare längs den främre grenen av PG. Detta är en typ av blockering som oftast uppträder vid hjärtinfarkt eller akut blockering av lungartären (tromboembolism).

Mot bakgrund av blockaden kan följande sjukdomar utvecklas:

 • koronarinsufficiens;
 • överbelastning av vänster atrium;
 • hypertrofisk vänster ventrikulär kardiomyopati.

Med blockad av den bakre grenen av den vänstra buntgrenen uttrycks den riktade QRS-vektorn tydligt på EKG, som tenderar uppåt, sedan framåt och åt höger. Efter några sekunder avviker de sista och mellersta QRS-vektorerna till höger och nedåt. Resulterande EKG visar en högvåg (R) och djupvåg (S).

Höger buntgren

I patologin på PG: s högra ben passerar excitation i hjärtets ledningssystem till vänster om det interventriculära septumet och till kammaren längs de vänstra grenarna. Överföringen av impulser till höger kammare sker med en fördröjning på 0,04-0,06 s. Vänster kammarhypertrofi uppträder ofta som ett resultat av sjukdomen..

Denna hjärtavvikelse uppstår när:

EKG för det högra buntgrenblocket visar en ökad amplitud för den förlängda höga vågen (R) och en förstorad våg (S). I detta fall expanderar QRS-komplexet till 0,12 s och mer och har formen av rSR eller qRS.

Vänster buntgrenblock

Som ett resultat av sjukdomen kommer excitation till myokardiet endast längs den högra grenen av His-bunten. De vänstra grenarna får en impuls under blockeringsområdet och med en fördröjning på 0,04-0,06 s.

Anledningarna till utvecklingen av patologi:

 • kardioskleros;
 • arteriell hypertoni;
 • akut hjärtinfarkt;
 • aorta hjärtfel
 • andra patologier i det kardiovaskulära systemet.

På EKG i det vänstra buntgrenblocket upprepar QRS-komplexet i grenarna formen på R-vågen (med en platt topp eller tandad), medan hjärtets elektriska axel är horisontell och avviker starkt åt vänster. QRS-komplexperioden är 0,12 s och däröver.

Atrioventrikulärt block av den distala nivån

Om alla tre vägar för impulsöverföring i hjärtsystemet bryts talar de om distal atrioventrikulär blockad eller blockering av höger ben och båda grenarna av vänster ben av PG.

De karakteristiska tecknen på sjukdomen är:

 • förmaksflimmer;
 • arytmi av sammandragningar;
 • asystol av varierande varaktighet;
 • låg frekvens av ventrikulära sammandragningar;
 • cikatricial förändringar i den bakre väggen i vänster kammare;
 • andra allvarliga kränkningar av hjärtets fysiologiska parametrar.

Om du befinner dig med liknande symtom, kontakta din läkare omedelbart. Det är lättare att förebygga sjukdom än att hantera konsekvenserna.

Blockaddiagnostik

Kardiologen sammanställer en medicinsk historia baserad på en undersökning och en strålande undersökning av patientens bröstkorg. För att klargöra diagnosen "bundle branch blockade", för att klargöra orsaken till patologin och syftet med komplex terapi, föreskrivs de dessutom:

 • MR;
 • MSCT;
 • Ekokardiografi;
 • Hjärtat PET;
 • elektrokardiografi (EKG): rytmokardiografi, 24-timmars EKG-övervakning, transesofageal elektrokardiografi.

Förutsägelser och risk för grenblock

I avsaknad av progressiv blockad av PGs högra ben är typiska symtom inte farliga och kräver ingen terapeutisk korrigering. Noggrann övervakning av en kardiolog och behandling krävs vid utvidgning av sjukdomsgränserna och försämring av hjärtledningssystemets tillstånd..

Som klinisk praxis visar är prognosen för behandlingen alltid gynnsam om patienten inte har andra försvårande patologier i organ och system. Det finns inga prejudikat för utvecklingen av en isolerad blockad av PGs högra ben till en fullständig blockad.

Med blockad av PGs högra ben finns det en risk för en progressiv sjukdomsförlopp och utvecklas till ett komplicerat atrioventrikulärt block av andra eller tredje graden. När patologin utvecklas mot bakgrund av högt blodtryck, hjärtsvikt och kardiomegali är prognosen ganska ogynnsam (risken för död ökar avsevärt).

Vänster buntgrenblock är ett atypiskt tillstånd i hjärtledningssystemet, vilket leder till allvarliga atrioventrikulära komplikationer eller hjärtsvikt. Sjukdomen är asymptomatisk, därför är tidig diagnos och behandling av patologi i klinisk praxis ganska sällsynt. En farlig prognos - om sjukdomen har utvecklats mot bakgrund av akut hjärtinfarkt. I detta fall uppträder ventrikulär arytmi, paroxysmal takykardi och ventrikelflimmer parallellt, vilket oundvikligen leder till döden..

Behandling av buntgrenblock

Om du misstänker en patologi av elementen i hjärtledningssystemet är det nödvändigt att konsultera en läkare: en arytmolog, en kardiolog och i vissa fall en hjärtkirurg. Vid ofullständig blockering av grenarna i His-bunten, bör huvudbehandlingen riktas till organet eller organsystemet som provocerade det onormala arbetet i kärlbädden och orsakade blockadens utveckling..

Det finns inget allmänt behandlingsschema för grenblock. Om impulsöverföringsstörningar orsakas av angina pectoris, högt blodtryck eller hjärtsvikt, är den grundläggande behandlingen baserad på att ta blodtryckssänkande och antiarytmiska läkemedel samt hjärtglykosider. För blockeringar av den proximala typen anses behandling med sympatomimetiska medel vara den mest effektiva: isadrin eller subkutan injektion av atropin.

Vid ofullständig blockad, om patienten inte upplever obehag och kan leva ett normalt liv, krävs endast kontrolldiagnostik och allmän förstärkningsterapi.

Vid genetiska avvikelser eller medfödda defekter behandlas blockaden kirurgiskt. Skälen till operationen är frekvent svimning och livshotande abnormiteter i hjärtat. För att korrigera arbetet i kärlledningssystemets moderna hjärtkirurgi installeras en elektrokardiostimulator - en enhet som genererar sammandragningar och ger en given hjärtfrekvens.

Med ofullständig blockad av Gisashirin-komplexets laterala peduncle är komplexet mer än normalt, därför kännetecknas sjukdomen av en långsam impuls. Som regel diagnostiseras en sådan blockad på ett elektrokardiogram. En erfaren kardiolog kan höra en delad ton vid toppen av auskultation. Delvis försämring av impulsöverföring i grenarna av His-bunten bidrar till utvecklingen av kronisk hjärtsvikt. För att förhindra att blockaden utvecklas till en komplett, med en sådan diagnos, är intaget av hjärtglykosider kontraindicerat.

Distal blockad är svår att behandla med medicinering. Elektrostimulering av hjärtat anses vara det mest effektiva botemedlet. För akuta blockeringar som provocerades av hjärtinfarkt indikeras tillfällig elektrisk stimulering. Med en ihållande form av blockad föreskrivs konstant elektrisk stimulering.

Om en fullständig blockad plötsligt inträffar kommer en injektion av "Euspiran" eller "Izuprel" med en glukoslösning (5%) att hjälpa till att lindra patientens akuta tillstånd, du kan använda samma läkemedel i form av tabletter. Vid långvarig exponering för mediciner mot neurovaskulär sjukdom kan fullständigt hjärtblock bli partiell.

Risken för patientens liv är en fullständig blockering av hjärtat mot bakgrund av digitalisförgiftning. I detta fall avbryts intaget av glykosider för att normalisera tillståndet. Om en fullständig blockad med en rytm på 30-40 slag per minut kvarstår, föreskrivs intravenös atropin och intramuskulär injektion av Unitol (2-4 gånger om dagen), kan terapi med tillfällig elektrisk stimulering läggas till.

Förebyggande av grenblockblockad

För att förhindra utveckling av blockeringar och andra kardiovaskulära patologier rekommenderas att följa de allmänna reglerna:

 • långvarig sömn
 • aktiv livsstil;
 • brist på självmedicinering
 • sluta röka och alkohol;
 • balanserad kost enligt regimen;
 • eliminering av stress och nervchocker;
 • regelbunden diagnos och behandling av hjärtsjukdomar.
Denna artikel publiceras endast för utbildningsändamål och är inte vetenskapligt material eller professionell medicinsk rådgivning..