Åderförkalkning

Åderförkalkning är en sjukdom som påverkar blodkärlen och artärerna. Det åtföljs av avsättning av kolesterolplack som blockerar kärlets lumen. Risken för sjukdomen är inte bara i nedsatt blodcirkulation utan också komplikationer som utvecklas mot denna bakgrund, liksom i en lång asymptomatisk utveckling. Diagnos, symtom och behandling beror på vilken typ av åderförkalkning, graden av kärlsjukdom och patientens ålder.

Teorier om sjukdomens utseende

Det finns flera teorier för utveckling av åderförkalkning, men de uppfyller alla två grundläggande regler:

 • den primära kränkningen som leder till sjukdomen är en kränkning av lipidmetabolismen, och kränkningen av kärlväggens integritet är redan sekundär;
 • skada på cellulär, bindväv och andra strukturer i kärlväggen är den viktigaste länken i patogenesen av åderförkalkning.

Kolesterolteori, utvecklad av Dr. Anichnokov, antyder att sjukdomsutvecklingen orsakas av överflödigt fett och kolesterol. I framtiden lade doktorn fram en annan, kombinerad teori om sjukdomsutvecklingen. I det anses kolesterol redan som en faktor som framkallar aterosklerotiska vaskulära förändringar. Enligt den kombinerade teorin om åderförkalkning utvecklas sjukdomen på grund av:

 • störningar i regleringen av lipider och deras metabolism;
 • matsmältningsfaktorer;
 • hemodynamiska och andra mekaniska effekter på blodkärlen;
 • åldersrelaterade och andra primära vaskulära förändringar.

De viktigaste bestämmelserna i den kombinerade teorin låg till grund för teorin om kombinerad infiltration. Hon säger att sjukdomen utvecklas inkl. på grund av den ökade koncentrationen av lipider i blodet. Endotelteori undersöker förekomsten av ateroskleros på grund av skador på endotelceller. Brott mot lipidmetabolismen i det endast som ett tillstånd som bidrar till aterogenes. Monoklinteorin om sjukdomsutvecklingen betraktar en aterosklerotisk plack som en godartad tumör som uppträder som ett resultat av exponering för virus och mutagener. Membranteorin är nära monoklin. Enligt henne sker polymerisation av glatt muskulatur på grund av överskott av kolesterol..

Den autoimmuna teorin har börjat utvecklas snabbt under de senaste decennierna. Bestämmelserna i teorin antyder att den patologiska processen provoceras av autoimmuna komplex, som inkluderar lipoproteiner som ett antigen.

Riskfaktorer

Det finns många anledningar till utvecklingen av åderförkalkning. Den vanligaste av dessa är dyslipedymi eller förhöjda totala kolesterolnivåer i blodet. Arteriell hypertoni kan också orsaka utveckling av åderförkalkning genom mekanismer associerade med angiotensin II. Detta ämne stimulerar endotelceller, makrofager och vaskulära glatta muskelväggar för att bilda pro-aoeniska medlare. Diabetes mellitus klassificeras som en riskfaktor på grund av att det leder till bildandet av glykolysprodukter som ökar syntesen av proinflammatoriska cytokiner i endotelceller. Vid diabetes mellitus ökar också mängden lipoproteiner med låg densitet, vilket ökar känsligheten för ospecifik skada och endoteloxidation. Kronisk njursvikt provocerar utvecklingen av åderförkalkning i flera riktningar, inkl. på grund av ökad insulinresistens, minskade nivåer av apoliprotein A-I och ökade nivåer av C-reaktivt protein.

Förutom sjukdomar leder faktorer som ohälsosam kost, stillasittande livsstil, rökning och alkoholmissbruk, trauma, frekvent stress och negativt psykologiskt klimat till åderförkalkning. Beroende på vilken typ av sjukdom, hypotermi, ökad fysisk eller emotionell stress, dåliga miljöförhållanden, kan kronisk brist på D-vitamin också vara orsaken..

Utseendet på aterosklerotiska vaskulära förändringar påverkas också av kön, ärftlighet och ålder. Läkare kallar dessa faktorer oföränderliga. Resten tillhör kategorin delvis avtagbar eller borttagbar, eftersom om så önskas kan en person ändra dem.

Klassificering av ateroskleros

Åderförkalkning enligt ICD 10 (internationell klassificering av sjukdomar i den 10: e revisionen) har kod I70 och innehåller 5 klargörande diagnoser. Dessa inkluderar ateroskleros:

 • aorta;
 • njurartär;
 • lemmartärer;
 • andra artärer;
 • generaliserade och ospecificerade.

Diagnosen inkluderar även: arteriolosclerosis, arteriosclerosis, aterosklerotic vaskulär sjukdom.

Den separata koden har:

 • cerebral ateroskleros (I67.2);
 • koronar ateroskleros (I25.1);
 • pulmonell ateroskleros (I27.0);
 • mesenterisk ateroskleros (K55.1).

Förutom den viktigaste finns det flera klassificeringar av åderförkalkning. Den första klassificerar sjukdomen efter typen av plack. Aterosklerotiska plack kan vara instabila och stabila. Stabiliteten beror på plackens struktur, dess konfiguration och storlek. Instabila plack är rika på lipider och stabila plack är rika på kollagen.

Beroende på lokaliseringen av den inflammatoriska processen skiljer sig flera kliniska och morfologiska former av sjukdomen:

 • ateroskleros i kransartärerna eller ischemisk hjärtsjukdom, hjärtform;
 • ateroskleros i aorta;
 • ateroskleros i hjärnans blodkärl eller cerebrovaskulär sjukdom, hjärnform;
 • ateroskleros i njurarna eller njurformen;
 • ateroskleros i tarmblodkärlen;
 • ateroskleros i blodkärlen i nedre extremiteterna.

Beroende på de morfologiska, patogenetiska och etiologiska tecknen finns det:

 • metabolisk åderförkalkning eller åderförkalkning;
 • hyalinos;
 • inflammatorisk åderförkalkning;
 • allergisk åderförkalkning
 • toxisk åderförkalkning;
 • primär förkalkning.

Enligt statistik är ateroskleros i hjärnan och hjärtkärlen den vanligaste formen och blir orsaken till hjärtinfarkt, stroke och död hos mer än 45% av patienterna..

Symtom

Sjukdomen manifesterar sig beroende på stadium, grad och lokalisering av kärlskador. I de inledande utvecklingsstadierna är förändringen i blodkärlen fortfarande obetydlig, därför tillskriver folk vanligtvis de första symptomen till trötthet och överansträngning. Förutom de allmänna tecknen på sjukdomen, såsom huvudvärk, ökad trötthet, yrsel, har varje typ av åderförkalkning också specifika symtom..

Manifestation av aorta ateroskleros

Tecken på aorta-ateroskleros beror på platsen för vasokonstriktion. Vanligtvis manifesterar sig patologin i form av pressande eller brännande smärta bakom bröstbenet och strålar ut mot båda armarna, ryggen, nacken och till och med överkroppen. Med emotionell eller fysisk stress ökar smärtan. Om aortabågen påverkas uppträder svimning.

Ateroskleros i buken aorta uppträder kyla och domningar i benen, intermittent claudication, störningar i mag-tarmkanalen. I de senare stadierna utvecklas sår i nedre extremiteterna och med avancerad sjukdom, gangren. Ateroskleros i buk- och bröstkörteln kan orsaka utvecklingen av en aneurysm.

Tecken på ateroskleros i mesenteriska kärl

Åderförkalkning av de mesenteriska kärlen påverkar väggarna i bukhålan och orsakar syndromet med kronisk mesenterisk ischemi. Det huvudsakliga symptomet på sjukdomen är smärta, som:

 • visas 20 minuter efter att ha ätit;
 • varar upp till 2 timmar;
 • avtar utan att ta mediciner;
 • ger ofta till rätt hypokondrium;
 • när man begränsar mängden matintag minskar det.

Mindre vanligt åtföljs sjukdomen av kräkningar. Ett annat viktigt symptom är tarmdysfunktion. Progressiv viktminskning talar också om förekomsten av sjukdomen..

Symtom på njurartärsjukdom

Symtom på ateroskleros beror på graden av ocklusion eller blockering av blodkärl, dess natur (ensidig eller bilateral) och varaktigheten av njuriskemi. En artärs nederlag tar ofta lång tid utan allvarliga symtom. Fullständig ocklusion åtföljs av:

 • konstant värkande smärta i nedre delen av ryggen;
 • magont;
 • febertillstånd.

Den kroniska formen av stenos kan orsaka arteriell hypertoni och är farlig eftersom den inte svarar på behandling med kombinerad blodtryckssänkande behandling.

Tecken på skador på hjärnans kärl

Åderförkalkning i artärerna och blodkärlen i hjärnan manifesteras:

 • sömnstörningar, ångest och problem att gå upp på morgonen;
 • svår och frekvent huvudvärk
 • förändring i gång och nedsatt rörelsekoordinering;
 • synstörning, fotopapper, tinnitus;
 • irritabilitet, tårighet, apati, depression;
 • minnesproblem;
 • ansiktsasymmetri.

De första symtomen uppträder när blodtillförseln till hjärncellerna minskar med 15% eller mer. Intensiteten hos symtom ökar med utvecklingen av patologi.

Symtom på ateroskleros i kranskärlen

Ateroskleros i kranskärlen eller kranskärl manifesteras av attacker av bröstsmärtor som uppstår efter emotionell och fysisk ansträngning, samt brännande, obehag i bröstet och matstrupen.

Mindre vanligt utvecklas ateroskleros utan symtom. Denna form är den farligaste eftersom leder till utveckling av hjärtinfarkt och död, även med god allmän hälsa.

Tecken på kärlskador i nedre extremiteterna

Utvecklingen av ateroskleros i benkärlen under lång tid fortsätter utan uttalade symtom. Den första alarmerande signalen är smärta i benen efter en lång promenad. De viktigaste tecknen på patologi inkluderar:

 • begränsning av rörelsen hos den drabbade lemmen;
 • muskelsmärta (i de senare stadierna, även i vila);
 • intermittent claudication;
 • domningar
 • förändring av nagelns form
 • missfärgning av det drabbade benets hud;
 • minskad muskelmassa i låret och underbenet.

I de senare stadierna observeras uppkomsten av trofiska sår och gangren. Sjukdomens inledande skede påverkar vanligtvis bara en lem, men med tiden blir processen symmetrisk.

Stadier av åderförkalkning

Sjukdomen utvecklas långsamt och från det ögonblick som lipidfläckarna börjar bildas till förkalkning kan det ta flera decennier. Mindre ofta utvecklas ateroskleros snabbt, och denna form är den farligaste.

Det första steget är bildandet av lipidfläckar. Kolesterolmolekyler passerar från blodomloppet under endotelet. På nästa lager av kärlväggen (intima) ackumuleras kolesterol, som kemiskt börjar binda med molekylerna i den mellanliggande substansen. Lipidfläckar kan förekomma hos människor i alla åldrar och även hos små barn. I det andra steget uppstår en mer aktiv ackumulering av lipider på blodkärlens väggar. Makrofager och lymfocyter börjar flytta till lipidfläckarna, vilket leder till en gradvis spridning av plack.

Det tredje steget av sjukdomsutvecklingen kännetecknas av komplexa processer: cellerna börjar utsöndra biologiskt aktiva substanser som lockar fler och fler lipider till placket. Exponering för kemiska föreningar orsakar också aktiv delning av glatta muskelceller och spridning av bindväv. Det sista steget av ateroskleros är förkalkning eller fibros. Skador uppstår på ytan av placket, vilket framkallar bildandet av små blodproppar. Blodplättar börjar utsöndra ämnen som aktiverar produktionen av bindvävsceller. Processen åtföljs av ackumulering av kalciumsalter, som inte bara snabbt stänger kärlets lumen utan också leder till en gradvis tillväxt av plack i kärlväggen. Det kan sluta med blödning.

Metoder för diagnos av sjukdomar

Diagnostiska metoder skiljer sig åt för olika kategorier av patienter. Hos patienter med allvarliga symtom på ischemi identifieras omfattningen och placeringen av vaskulär ocklusion med invasiva och icke-invasiva diagnostiska metoder. Riskfaktorer för sjukdomar hjälper till att identifiera:

 • medicinsk historia och fullständig fysisk undersökning;
 • studier av lipidprofiler;
 • studier av blodsockerkoncentration.

Om bara en kärlbädd skadas undersöks alla dess sektioner nödvändigtvis.

Olika metoder för avbildning av aterosklerotiska plack används för att:

 • bedöma lesions morfologi och egenskaper (CT-angiografi, MR-angiografi, ultraljud);
 • detektering av förhöjd temperatur i aterosklerotiska avlagringar med aktiv inflammation (termografi, angioskopi);
 • identifiering av lipidrika plack (elastografi).

Dessutom används optisk lager-för-lager-tomografi, och MR, och immunoscintigrafi, PET-avbildning..

Laboratorieblodprov och lipidanalys är obligatoriska. En expanderad lipidprofil innefattar totalt kolesterol, dvs. kolesterol av alla lipoproteiner i blodet. Den innehåller också uppgifter om:

 • lipoproteiner med låg densitet;
 • apoliproteiner B;
 • lipoproteiner med hög densitet;
 • apoliproteiner Al;
 • triglycerider;
 • C-reaktivt protein.

Laboratoriestudier inkluderar också bestämning av polymorfism hos endotelsyntasgenen och genen för koagulationsfaktorer V och II.

Beroende på typ av sjukdom ordineras specifika diagnostiska metoder. Om du misstänker en lesion i kärlen i nedre extremiteterna föreskrivs prover och tester för att identifiera graden av vasokonstriktion. Färgduplexskanning av blodkärl och intravaskulär ultraljud föreskrivs ofta för misstänkt ateroskleros i hjärnans och hjärtskärlen, samt för att bestämma aortaväggens tillstånd. Spiral beräknad tomografi används för att studera kranskärlens tillstånd, och reografi används för att övervaka blodflödet i olika organ..

Behandling av ateroskleros

Behandlingen väljs alltid individuellt baserat på patientens ålder, allmänna tillstånd, närvaron av tredje parts sjukdomar, graden av vaskulära lesioner. Behandlingen består vanligtvis av:

 • livsstilsförändringar;
 • drogterapi;
 • traditionell medicin.

I svåra fall som hotar patientens liv används kirurgiska akutmetoder. Åderförkalkning hos äldre behandlas nästan alltid endast med medicinering och rekommendationer för kostförändringar och möjlig fysisk aktivitet..

Livsstilsförändring

Patienten ska inte bara ändra kosten utan också ge upp dåliga vanor, öka fysisk aktivitet.

Kost för ateroskleros innefattar:

 • minska eller eliminera animaliskt fett från kosten;
 • eliminering av transfetter;
 • äta mycket frukt, skaldjur, grönsaker;
 • äta mer växtfiber;
 • vägran av en stor mängd kryddor, salt.

Med fetma och övervikt är det också nödvändigt att kontrollera mängden kalorier som konsumeras. Förekomsten av diabetes mellitus eller högt blodtryck kräver övervakning av vatten-saltbalansen. Kosten för hjärt- och njursvårigheter bör avtalas med en nutritionist för att bestämma den acceptabla mängden vatten, salt, socker.

Ökad fysisk aktivitet minskar sannolikheten för att utveckla komplikationer som hjärtinfarkt, stroke, diabetes. För att minska vikten och förbättra blodkärlens tillstånd visas långa promenader, aerob träning, vattenaerobics eller simning, cykling, yoga.

Drogterapi

Läkemedelsbehandling innefattar trombocytläkemedel såsom aspirin och läkemedel i teinopyridin-gruppen. Statiner kommer att ordineras till patienter som har något av följande:

 • symtomatiska hjärt-kärlsjukdomar;
 • ålder från 40 till 75 år med nedsatt lipidmetabolism och diabetes mellitus;
 • ålder från 40 till 75 år med närvaron av flera riskfaktorer för utveckling av aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom.

Statinbehandling avser högintensitet men används inte som lipidsänkande behandling.

Tillsammans med statiner ordineras de:

 • ACE-hämmare;
 • angiotensinreceptorblockerare;
 • gallsyrasekvestranter;
 • fibrater;
 • omega-3 triglyceridprodukter;
 • proproteinkonvertashämmare etc..

ACE-hämmare hjälper till att förhindra effekten av angiotensin som leder till endoteldysfunktion och efterföljande inflammatoriska processer. PCSK9-hämmare tillhör en ny generation lipidsänkande läkemedel och är monoklonala antikroppar som minskar lipoproteiner med låg densitet i blod med upp till 70%. Thiazolidinedion-gruppläkemedel hjälper till att kontrollera arbetet med proinflammatoriska gener, men de måste tas under noggrann övervakning. Långvarig användning framkallar kranskärlskomplikationer.

För att förebygga och behandla hyperhomocysteinemi kan du ta folsyra liksom nikotinsyrapreparat. Vitaminerna B12 och B6 har också en positiv effekt på att sänka nivåerna av homocystein, förbättrar vävnadsnäringen och hjälper till att förbättra cirkulationssystemet..

Fibrat eller derivat av fibronsyra påskyndar fettanvändningen genom att aktivera lipoproteinlipas. Som ett resultat av att ta läkemedel ökar inte bara lipidoxidationshastigheten utan också glukosmetabolismen. Fibrater förbättrar vaskulär näring och förhindrar aterosklerotisk plackbrott.

Omega-3 triglyceridformuleringar har flera effekter:

 • antiinflammatorisk
 • hypolipidemi
 • immunmodulerande;
 • blodplättar
 • antikoagulant.

De används aktivt både i traditionell terapi och för profylax när totalt kolesterol är förhöjt. Regelbunden användning hjälper till att minska risken för att utveckla komplikationer av åderförkalkning som hjärtinfarkt och stroke.

Alla läkemedel mot åderförkalkning måste tas kontinuerligt och i den dos som läkaren föreskriver..

Sjukdomsprevention

Primärt förebyggande av ateroskleros börjar med att identifiera faktorerna för störningar i lipidmetabolism och risken för att utveckla sjukdomen hos patienten. Medlet för primär förebyggande åtgärder inkluderar:

 • ökad fysisk aktivitet
 • efterlevnad av rätt näring;
 • sluta röka, dricka alkohol;
 • dyslipidemi behandling;
 • trycknivåkontroll;
 • bli av med övervikt
 • behandling av diabetes och högt blodtryck (om någon).

Det är nödvändigt att utesluta livsmedel som innehåller en stor mängd animaliska fetter, kryddor, salt, konserveringsmedel från kosten. Mer frukt och färska grönsaker (minst 400 g per dag), skaldjur, nötter, fisk, honung, spannmål introduceras i den dagliga menyn. Dessa livsmedel stöder den naturliga regleringen av blodsocker och kolesterolnivåer, viktminskning och allmänt välbefinnande..

Sekundärt förebyggande av ateroskleros inkluderar användning av läkemedel och livsstilsförändringar som syftar till att minska risken för komplikationer, återfall och sjukdomsutvecklingen med befintliga hjärt-kärlsjukdomar. Med diabetes mellitus, aortaaneurysm, symptomatisk ateroskleros i halshinnan etc. När det gäller riskekvivalenter är överensstämmelse med sekundära förebyggande villkor obligatoriskt, eftersom risken för att utveckla komplikationer ökar till 75%.

Komplikationer av sjukdomen

Den största risken för ateroskleros är dess komplikationer. På grund av nedsatt blodtillförsel börjar kroppsvävnader få mindre syre och näringsämnen, vilket leder till utveckling av ischemi. Långvarig ischemi orsakar celldöd och organsvikt.

De vanligaste komplikationerna av sjukdomen är:

 • ischemisk hjärtsjukdom;
 • hjärtinfarkt (uppstår när kransartärerna skadas i 95% av fallen);
 • övergående ischemisk attack;
 • sekundär mesenterisk insufficiens;
 • mesenterisk trombos;
 • aortaaneurysm;
 • tarmgangren;
 • kronisk njursvikt.

Otillräcklig blodtillförsel till hjärnan framkallar utvecklingen av:

 • mentala avvikelser (minnesnedsättning, desorientering i tid och rum, minskad intelligens, känslomässiga störningar, etc.);
 • hjärninfarkt;
 • hemorragisk stroke.

Konsekvenserna av en stroke är inte bara irreversibla psykiska störningar utan också funktionshinder. Åderförkalkning i nedre extremiteterna kan leda till gangren och förlust av det drabbade benet.

Åderförkalkning avser kroniska sjukdomar i det kardiovaskulära systemet, som kännetecknas av avsättning av kolesterolplack på blodkärlens inre väggar. Utvecklingen av sjukdomen kan leda till fullständig blockering av kärlens lumen och utvecklingen av vävnadsischemi. Det finns många anledningar till att ateroskleros uppträder - detta är ärftlighet och felaktig kost och trauma och frekvent stress. Om ateroskleros misstänks förskrivs laboratorie- och instrumentstudier för att identifiera typen av lesion, storleken och arten av plack och tendensen att utveckla komplikationer. Patienten kan dessutom skickas till samråd med smala specialister (ögonläkare, neurolog, kardiolog etc.) efter undersökningen. Behandling av sjukdomen är alltid komplex och består av livsstilsförändringar, läkemedelsbehandling och konstant kost..

Vad är ateroskleros? Tecken och orsaker till vaskulär ateroskleros

Aterosklerotiska skador i blodkärlen är en obehaglig diagnos som oftast äldre människor möter. I officiell medicin kallas arteriell ateroskleros huvudorsaken till utvecklingen av livshotande tillstånd: ischemisk stroke, hjärtinfarkt, inre organsvikt.

Hittills har inga sådana metoder för behandling av vaskulär ateroskleros hittats som permanent kan bli av med sjukdomen. Patienter måste ta ett antal specialmedicin under resten av livet. Men även detta garanterar inte frånvaron av risken för dödliga komplikationer. För att behandlingen av åderförkalkning ska vara effektiv måste du ändra din livsstil, följa en diet, systematiskt genomgå omfattande diagnostik.

Vad är ateroskleros och kan det botas

Officiell medicin klassificerar vaskulär ateroskleros som en komplex lesion av stora och medelstora artärer med avlagringar som består av kolesterol. Lipider bildar så kallade plack, som hindrar normalt blodflöde och under vissa förhållanden exfolierar och blockerar lumen hos mindre kärlgrenar. Med sjukdomens progression förtjockas kolesterolavlagringar, blir styvare på grund av närvaron av bindvävsceller och förkalkningar i dem. Det blir omöjligt att ta bort dem med konservativa metoder..

Under de senaste decennierna har patologin blivit tappad:

 • sjukdomen diagnostiseras hos var tredje man över 50 år och hos var femte kvinna i samma ålder;
 • Hos hälften av patienterna utvecklas allvarliga komplikationer som hotar livet trots tidig behandling av åderförkalkning.
 • dödligheten från ateroskleros översteg antalet cancer, skador och infektioner.

Sådan statistik beror på människors okunnighet om vad ateroskleros är, hur det manifesterar sig och hur du kan skydda dig mot denna farliga sjukdom. Dessutom förnekar minst 15% av patienterna som upplever symtom på sjukdomen behovet av att diagnostisera och behandla ateroskleros, följer inte läkarens rekommendationer och vägrar att ta mediciner.

I motsats till vad många patienter anser att åderförkalkning drabbar enskilda kärl i enskilda organ (endast hjärtat eller bara hjärnan) anser experter att denna sjukdom är systemisk. Anledningarna till att aterosklerotiska förändringar är mångfacetterade, därför kan de inte påverka enskilda kärl: patogenesen av ateroskleros är baserad på en komplex förändring i ämnesomsättning, metabolism och inre organ, på grund av vilka patologiska förändringar observeras i alla stora och medelstora artärer.

Betydande ansträngningar krävs för effektiv behandling av vaskulär ateroskleros. Läkare och patienten måste arbeta med näring, livsstil och samtidigt minska nivån av skadliga lipider i blodet med mediciner. Samtidigt talas det inte om det är möjligt att återhämta sig från ateroskleros en gång för alla. Idag anses denna sjukdom vara obotlig, vilket kräver livslång terapi och konstant övervakning av tillståndet i cirkulationssystemet och funktionen hos de organ som påverkas av patologin..

Vilken läkare behandlar ateroskleros?

Om du misstänker problem med blodkärlen ska du inte välja vilken specialist som är bäst att kontakta. Till att börja med rekommenderas det att du konsulterar en terapeut. Han kommer att ordinera en omfattande undersökning och, om aterosklerotiska förändringar upptäcks, kommer du att hänvisa dig till en smal specialist. Vilka organ som påverkas av sjukdomen beror på vilken läkare som behandlar åderförkalkning hos en enskild patient. Vanligtvis är flera specialister inblandade i detta: en kardiolog, en neurolog, en kirurg och andra läkare med smala specialiseringar..

Varför är ateroskleros farligt - utvecklingsmekanism

Utvecklingen av aterosklerotiska förändringar är mycket långsam. I genomsnitt går minst 20-30 år från början av patologiska förändringar i kärlen till uppkomsten av negativa konsekvenser av ateroskleros. Den långsamma kursen gör att symtomen ökar omärkbart. Och detta är den första anledningen till att aterosklerotiska förändringar i blodkärlen är farliga. En förvärring av sjukdomen eller dess manifest är alltid plötslig, på grund av vilken patienten kanske inte får hjälp i rätt tid - för att ge den måste läkare först diagnostisera högt kolesterol och ateroskleros.


Under lång tid märker inte patienten de förändringar som inträffar hos honom och de första tecknen på ateroskleros förrän den första vaskulära katastrofen inträffar:

 • ischemi i organ (hjärna, hjärta, njurar och andra);
 • hemorragisk eller ischemisk stroke;
 • bildning och bristning av aneurysm.

För att förhindra att detta händer är det viktigt att känna till de första tecknen på åderförkalkning och förstå vad som exakt leder till avlagring av kolesterol i artärerna. Detta gör att du kan bedöma risker och misstänka kärlproblem innan förändringarna blir irreversibla eller livshotande..

De viktigaste faktorerna i utvecklingen av åderförkalkning är konventionellt uppdelade i två grupper:

 1. Inte beroende av personen, hans miljö, livsstil. Enligt statistik anses ålder vara den huvudsakliga predisponerande faktorn för förekomsten av kolesterolavlagringar. Ju äldre personen är desto högre är risken för att bli sjuk. Inom medicin finns det inga kända fall när ateroskleros upptäcktes hos barn, även om det teoretiskt och i praktiken finns fall av detektering i stora artärer hos ungdomar och barn i patologins inledande stadium. Det är med dem som den andra irreparabla faktorn äger rum - ärftlig benägenhet. Hos sådana patienter består orsakerna till ateroskleros oftast i metaboliska störningar, där kolesterol produceras i kroppen i alltför stora mängder..
 2. Beroende på personen, hans miljö och livsstil. Först och främst är det en ohälsosam kost som innehåller mycket animaliskt fett. Rökning och alkohol, begränsad fysisk aktivitet komplicerar situationen med kolesterolavlagringar. I närvaro av dessa faktorer vid ateroskleros påverkas kärlens väggar först och kroppen försöker återställa dem genom bildandet av en fettfilm bestående av kolesterol.

Ofta uppträder tecken på ateroskleros mot bakgrund av andra sjukdomar som är helt eller delvis kontrollerbara, men inte botade: med diabetes mellitus, dyslipidemi (kränkning av lipidbalansen och metabolismen i kroppen), högt blodtryck och allmän berusning av kroppen. Sådana tillstånd leder till skador på artärväggarna, förhindrar nedbrytning och eliminering av skadliga fetter från kroppen..

Viktig! Åderförkalkning utvecklas inte i närvaro av en predisponerande faktor. För att sjukdomen utvecklas till farligt diagnostiserade stadier är en kombination av avtagbara och oåtervinnbara, kontrollerade och okontrollerade faktorer nödvändiga i olika variationer..

Om sjukdomen inte upptäcks i tid, eller om patienten av någon anledning inte får behandling, hotas han med sådana farliga tillstånd som kärlinsufficiens i inre organ, akut hjärtinfarkt eller stroke, bristning av aneurysm.

Stadier av åderförkalkning

När det gäller utvecklingsstadierna av åderförkalkning identifierar klassificeringen tre stadier av sjukdomsprogression. Var och en av dem kännetecknas av olika grad av artärskada. Mer detaljerat beskrivs utvecklingen av ateroskleros stegvis nedan i tabellen:

Steg av sjukdomenLokalisering av patologiska fociVad händer med kärlväggen
Steg I - fet platsStora artärer där de grenar ut.I det inledande skedet av åderförkalkning sker en skyddande reaktion i kroppen mot mikroskador på kärlväggarna. På platsen för sådan skada inträffar lokal ödem och lossning. Enzymer löser upp lipider under en tid och skyddar integriteten hos intima (kärlets inre yta), och när skyddsfunktionerna är utarmade inträffar en ökad avsättning av lipider och proteiner. I ett tidigt utvecklingsstadium manifesterar sig inte ateroskleros på något sätt. Det kan detekteras endast när man undersöker det skadade området i artären under ett mikroskop. Sådana förändringar kan till och med inträffa hos barn. Den vidare utvecklingen av ateroskleros kommer endast att fortsätta i närvaro av predisponerande och traumatiska faktorer.
Steg II - liposklerosFörgrening av stora och mindre artärer.Progressiv ateroskleros åtföljs av bildandet av bindfibrer i fettfläcken - en aterosklerotisk plack bildas. Det är tillräckligt mjukt och stör inte blodflödet, men under vissa förhållanden kan det bryta av och täppa till mindre kärl. Tvärtom blir artärens vägg under plack mindre elastisk och med blodtrycksfall kan den kollapsa, vilket leder till blodproppar. Vid detta stadium av ateroskleros observeras de första alarmerande symptomen..
Steg III - aterokalcinosAlla områden med stora och medelstora artärer.Med ateroskleros av grad 3 komprimeras kolesterolplacket på grund av ackumulering av kalciumsalter till det. Det blir mer fast och fortsätter att växa, vilket får artärernas lumen att märkbart smalna. Patienten har allvarliga symtom associerade med otillräcklig blodtillförsel till organ och ibland till delar av kroppen (när perifer ateroskleros uppträder). Ischemi i hjärnan, myokardiet, njurarna och tarmarna uppstår, risken för ocklusion (blockering) ökar avsevärt. Hos patienter som har genomgått detta tillstånd observeras postinfarction ateroskleros, gangren i extremiteterna, nekros i vävnader i inre organ.

Det är anmärkningsvärt att i de inledande stadierna ignoreras de tidiga tecknen på ateroskleros, även om sjukdomen i de tidiga stadierna framgångsrikt kan begränsas genom att ta en uppsättning mediciner. I stadierna 2 och 3 av sjukdomen är behandlingen av åderförkalkning mer komplicerad. Det kräver inte bara att stabilisera kolesterolnivåerna, utan också att återställa funktionerna hos inre organ och system..

Symtom

Det finns inga specifika symtom vid ateroskleros. Kliniska manifestationer av patologi är alltid komplexa och beror direkt på vilka organ som har drabbats av otillräcklig blodtillförsel.

Med skador på hjärnartärerna uppstår följande symtom:

 • försämring av korttidsminnet - patienten kommer ihåg vad som hände i det avlägsna förflutna, men glömmer händelserna som inträffade för några minuter sedan;
 • sömnstörningar - patienten stöter på problem när han somnar, lider av sömnlöshet, vaknar flera gånger på natten;
 • neurologiska störningar - humörsvängningar, förvärring av karaktärsdrag, irritabilitet i kombination med regelbunden huvudvärk som inte kan lindras av konventionella smärtstillande medel.

Vid cerebral ateroskleros ökar symtomen gradvis, varför de inte alltid uppfattas som något hotande. I slutskedet får de särskilt akuta drag: patienten lider av en konstant trötthetskänsla, kan inte leda det gamla sättet att leva och ta hand om sig själv på grund av ihållande minnesstörningar. Förlust av intresse för livet, apati uppträder. De flesta med sjukdomen blir deprimerade.

Med skador på kransartärerna kan symtomen likna manifestationerna av hjärt- och lungsjukdomar, eftersom det mot dess bakgrund finns:

 • andfåddhet, andfåddhet;
 • allmän svaghet och snabb trötthet under fysisk ansträngning;
 • tråkig smärta i bröstet;
 • hjärtrytmstörningar av typen angina pectoris.

Att ta receptfria hjärtläkemedel (Validol, Nitroglycerin, Corvalol) ger ofta inte lindring för dessa symtom..

Symptomatisk lesion i buken aorta liknar tumörprocesser i organen i bukhålan och litet bäcken. I det här fallet klagar patienter på följande obehagliga känslor:

 • paroxysmal buksmärtor av oklar lokalisering, som inte är förknippade med matintag och avföring;
 • uppblåsthet som inte är förknippad med att äta fiberrik mat;
 • frekvent spänning i den främre bukväggen.

Som vid skada på andra kärl har standardläkemedel (kramplösande medel, smärtstillande medel, enterosorbenter, skumdämpare och andra) inte den önskade effekten.

Åderförkalkning i njurartärerna åtföljs också av ospecifika symtom. När denna kärlgrupp skadas, lider patienter av svår arteriell hypertoni. Mot denna bakgrund observeras tråkiga ryggsmärtor som kvarstår under aktivitet och i vila.

Med skador på artärerna i nedre extremiteterna klagar patienter på smärta och tyngd i benen, som i början av sjukdomen avtar i vila. Tillsammans med detta förändras hudkvaliteten: den blir blek och torr i området under kärlets förminskning. Om ateroskleros inte behandlas bildas trofiska sår och områden med nekros på extremiteten närmare foten, som sedan kan utvecklas till gangren. Liknande symtom observeras med skador på händernas artärer..

Det är nästan omöjligt att differentiera sjukdomen på egen hand på grund av symtomens ospecificitet. Dessutom kan smala specialister inte alltid omedelbart misstänka denna patologi, eftersom i klinisk praxis bara en grupp av artärer påverkas sällan: en kombination av symtom kan vara extremt atypisk och oväntad, vilket kommer att komplicera diagnosen.

Behandling av vaskulär ateroskleros

Behandling av vaskulär ateroskleros syftar till att återställa och stimulera ämnesomsättningen (främst proteiner och lipider), minska syntesen av kolesterol i kroppen och begränsa dess intag med mat. Positiv dynamik observeras endast under behandlingen i de inledande stadierna av sjukdomen, medan lipidavlagringar i artärerna inte innehåller bindväv och förkalkningar. Med avancerade former av sjukdomen kan komplex terapi bara garantera frånvaron av ytterligare framsteg.

Medicin

Huvudriktningen för terapi är att ta mediciner i flera grupper. Statiner spelar huvudrollen vid ateroskleros. Denna grupp läkemedel är utformad för att sänka kolesterolnivåerna i kroppen genom att minska syntesen av lipider i levern och minska deras absorption i mag-tarmkanalen. Gallsyrasekvestranter och fibrater, liksom nikotinsyraderivat, har liknande egenskaper..

Förutom de listade läkemedlen ordineras patienter med aterosklerotiska förändringar ytterligare medel:

 • preparat som innehåller omega-3 - de förbättrar lipidmetabolismen, minskar inflammation i artärernas väggar, till viss del minskar blodviskositeten;
 • läkemedel som förbättrar blodcirkulationen i organ och vävnader, inklusive sådana baserade på medicinska örter;
 • läkemedel för att stabilisera blodtrycket;
 • lugnande medel och nootropics, inklusive de baserade på växtbaserade ingredienser.

Läkemedel väljs individuellt med hänsyn till de diagnostiska resultaten och förekomsten av samtidiga sjukdomar.

Diet


Läkemedelsbehandling bör åtföljas av att en strikt kolesterolfri diet följs, eftersom behandling av vaskulär ateroskleros inte är effektiv med läkemedel: utan att begränsa intaget av lipider med mat kan de inte ha en uttalad effekt på kroppen.

Uteslut från patientens meny:

 • animaliska produkter med högt fettinnehåll, inklusive kött, ister, mjölk, gräddfil och grädde, smör;
 • fasta vegetabiliska och animaliska fetter;
 • godis, bakverk, choklad- och gräddkakor, glass;
 • alkoholhaltiga drycker och alkoholhaltiga drycker;
 • starkt kaffe och te.

Grunden för kosten bör vara grönsaker och frukter som är rika på fiber, spannmål (havre, bovete, ris), vitt kött (kyckling- och kalkonbröst), skaldjur och havsfisk, naturlig mager yoghurt eller kefir, äggvita eller vaktelägg, skummjölk. Bröd och bakverk kan ätas om de är gjorda av fullkornsmjöl.

Förutom en uppsättning vissa livsmedel spelar sättet att laga mat en speciell roll. Det föredragna sättet att laga mat är kokning, ångning, bakning i pergament och stygning i egen juice. Måltiderna bör vara bråkdelar: volymen på en portion bör inte överstiga 200 ml, och antalet måltider varierar från 5 till 7 gånger om dagen.

Kirurgiskt ingrepp

Om det finns en hög risk för igensatta artärer och utvecklingen av hjärtinfarkt eller stroke fortsätter behandlingen av åderförkalkning med kirurgiska metoder. Det finns fyra effektiva metoder för att återställa blodflödet:

 • endarterektomi - en öppen operation på artärerna, under vilken kolesterolplattan avlägsnas tillsammans med en del av kärlets inre foder;
 • endovaskulär dilatation av artärerna - expansion av lumen med hjälp av ballongkatetrar;
 • endovaskulär stent - expansion av artärernas lumen med hjälp av en spiral- eller nätcylinder (stent);
 • kransartär bypass transplantation - skapa en ny blodomlopp kringgå det skadade området i artären.

Ett framgångsrikt kirurgiskt ingrepp betyder inte att patienten helt har blivit av med problemet. Efter operationen måste han ta medicin och diet.

Hur man identifierar ateroskleros - diagnostiska metoder


För modern medicin verkar diagnosen åderförkalkning inte vara en svår uppgift, särskilt om patienten har levande kliniska tecken på sjukdomen. De första resultaten är baserade på muntlig förhör av patienten och allmän undersökning. Till förmån för sjukdomen bevisas av:

 • svullnad av mjuka vävnader;
 • trofiska förändringar i huden på armar och ben
 • Låg vikt;
 • närvaron av wen på kroppen;
 • förändring i arteriell pulsation;
 • högt eller instabilt blodtryck.

Eftersom det är omöjligt att diagnostisera åderförkalkning endast på grundval av klagomål och insamling av anamnes, utförs en omfattande undersökning som inkluderar:

 • blodprov för lipoproteiner, triglycerider och kolesterol med låg densitet;
 • angiografi av blodkärl;
 • Ultraljud (USDG) i njurarnas kärl, halspulsåder och kranskärl, kärl i nedre extremiteterna och aorta.

Diagnosen ateroskleros kan också innefatta undersökning med MR och CT. Med hjälp av dessa undersökningsmetoder diagnostiseras organskador på grund av vävnadsischemi. Av inte mindre betydelse är reovasografi av nedre extremiteterna, vilket gör det möjligt att avslöja en minskning av blodflödeshastigheten i dem. Denna typ av diagnos är användbar vid sjukdomens början, eftersom det kan vara svårt att upptäcka åderförkalkning med tidigare låtna metoder i detta stadium av progression..

Komplikationer av ateroskleros


Med sjukdomen, åderförkalkning och dyslipidemi hotas patienter av många komplikationer, eftersom nästan alla organ och system lider av otillräcklig blodcirkulation. De kan delas upp i tre grupper:

Kärlinsufficiens på grund av otillräcklig näring och gasutbyte i vävnaderna i inre organ: sådana komplikationer av åderförkalkning kan representeras av dystrofiska och nekrotiska förändringar, vilket oundvikligen påverkar organens och systemens funktionalitet. Med hjärnskador kan konsekvensen av sådana processer vara progressiv demens, synförlust, hörsel, minne och djup funktionshinder. Med skador på hjärtkärlen utvecklar patienter ischemisk sjukdom, vilket också leder till djup funktionshinder. Förlusten av artärerna som matar de inre organen (njurar, tarmar, lever) uppträder multipel organsvikt eller organnekros. Åderförkalkning på benen kompliceras av gangren.

Lossning av kolesterolplack eller bildning av blodproppar följt av blockering av blodkärl: sådana komplikationer av åderförkalkning uppstår snabbt och är katastrofala (inte utan anledning i medicinen finns det termerna "hjärnkatastrof" och "hjärtkatastrof"). Som ett resultat av sådana processer utvecklas hjärtinfarkt och akut ischemisk stroke. Resultatet är förlamning och förlust av många välbekanta funktioner. Mer än 70% dör det första året efter att plackavskiljning inträffat.

Tunnning av kärlväggen med dess efterföljande utsprång utåt är utvecklingen av en aneurysm: denna komplikation kan utvecklas under lång tid och förbli obemärkt. Under stress, fysisk och emotionell stress, som ofta åtföljs av blodtryckshöjningar, kan artärväggen spricka. En brustet aneurysm leder till riklig inre blödning och är i 80% av fallen dödlig.

Det enda sättet att undvika sådana farliga konsekvenser av sjukdomen är att konsultera en läkare om symtom uppträder som kan indikera vaskulär ateroskleros. Efter diagnosen är det viktigt att strikt följa läkarens rekommendationer, ha en hälsosam livsstil och ta mediciner som ordinerats av en specialist. Under sådana förhållanden kan patienten leva till en mogen ålderdom och upprätthålla livskvaliteten på en hög nivå..