Aspirin (acetylsalicylsyra - ASA)

Det finns kontraindikationer. Rådfråga din läkare innan du tar.

Andra icke-narkotiska analgetika här.

Alla läkemedel för förebyggande och behandling av trombos här.

Du kan ställa en fråga eller lämna en recension om läkemedlet (glöm inte att ange läkemedlets namn i meddelandetexten) här.

Preparat innehållande aspirin (ASA) i en dos av 50-325 mg används som blodplättmedel - förhindrar bildning av blodproppar, "tunnare blodet":

Frekventa utgivningsformulär (mer än 100 förslag på apotek i Moskva)
namnSläpp formulärFörpackning, stTillverkarlandPris i Moskva, rErbjudanden i Moskva
Aspirin Cardio (Aspirin Cardio) - originaltabletter 100 mg20.28 och 56Tyskland, Bayerför 20 och 28 stycken: 119- (genomsnitt 134) -166;
för 56st: 137- (genomsnitt 223) - 259
639↘
Aspirin Cardio (Aspirin Cardio) - originaltabletter 300 mg20Tyskland, Bayer68- (genomsnitt 82) -104430↘
Aspikortabletter 100 mgtrettioRyssland, Vertex38- (genomsnitt 50) -59100↘
Acecardol (Acecardol)tabletter 50 mgtrettioRyssland, Sintez (Kurgan)15- (genomsnitt 19) -25159↗
Acecardol (Acecardol)tabletter 100 mgtrettioRyssland, Sintez (Kurgan)18- (genomsnitt 23) -35154↘
Aspirin "York" (Aspirin York)325 mg tabletter100USA, York Pharmaceutical73- (genomsnitt 84) -105283↘
CardiASKtabletter 50 mg30 och 60Ryssland, Kanonfarmaför 30st: 22- (genomsnitt 38) -67;
för 60st: 29- (genomsnitt 65) -81
490↘
CardiASKtabletter 100 mg30 och 60Ryssland, Kanonfarmaför 30st: 31- (genomsnitt 42) -80;
för 60st: 57- (genomsnitt 73) -89
498↘
CardioMagnyltabletter 75 mg ASK + 4 mg magnesiumhydroxid30 och 100Danmark, Nycomedför 30 stycken: 98- (genomsnitt 132) -179; för 100st: 160- (genomsnitt 244↗) -543370↘
CardioMagnyltabletter 150 mg ASK + 8 mg magnesiumhydroxid30 och 100Danmark, Nycomedför 30 stycken: 93- (genomsnitt 129↗) -217; för 100st: 210- (genomsnitt 275) -466450↘
Thrombo ASStabletter 50 mg28Österrike, Lannacher34- (genomsnitt 46) -155476↗
Thrombo ASStabletter 100 mgtrettioÖsterrike, Lannacher39- (genomsnitt 155↗) -173474↗
Trombopol (Trombopol)tabletter 75 mgtrettioPolen, Polpharma30- (genomsnitt 39) -63156↗
Trombopol (Trombopol)tabletter 150 mgtrettioPolen, Polpharma36- (genomsnitt 50) -69129↗
Sällan hittat och återkallat från försäljningsformer för frisläppande (färre än 100 erbjudanden i Moskva apotek)
namnSläpp formulärFörpackning, stTillverkarlandPris i Moskva, rErbjudanden i Moskva
Aspinat Cardiotabletter 100 mgtrettioRyssland, olikainteinte
Acecardol (Acecardol)tabletter 300 mgtrettioRyssland, Sintez (Kurgan)37- (genomsnitt 43) -5429↘
Acetylsalicyl bentabletter 100 mgtioÖsterrike, Merkle GmbHinteinte
Trombogard 100 (Trombogard 100)tabletter 100 mgtrettioNederländerna, Abbott15- (genomsnitt 41) -609↘

Beredningar som innehåller aspirin (ASA) i en dos på mer än 325 mg används som smärtstillande och antipyretika:

Frekventa utgivningsformulär (mer än 100 förslag på apotek i Moskva)
namnSläpp formulärFörpackning, stTillverkarlandPris i Moskva, rErbjudanden i Moskva
Aspirinkomplex - originalpulver för beredning av lösningen 500 mg ASA + 12 mg klorfenamin + 2 mg fenylefrintioSpanien, Bayer232- (genomsnitt 340) -488168↘
Aspirin-C (Aspirin-C) - originaltabletter 400 mg ASK + 240 mg vitamin CtioTyskland, Bayer135- (genomsnitt 193↗) -316315↗
Upsarin UPSAbrusetabletter 500 mgsextonFrankrike, Bristol-Myers Squibb120- (genomsnitt 155) -221124↘
Aspirin Express500 mg tabletter12Tyskland, Bayer140-196223↗
Acetylsalicylsyra500 mg tabletter10 och 20Olika2- (genomsnitt 3) -20474↘
Acetylsalicylsyra MS500 mg tabletter10 och 20Ryssland, Medisorbför 10st: 2- (genomsnitt 4) -13;
för 20st: 12- (genomsnitt 15) -18
218↘
Sällan hittat och återkallat från försäljningsformer för frisläppande (färre än 100 erbjudanden i Moskva apotek)
Aspirin (Aspirin) - original500 mg tabletter10 och 20Tyskland, Bayer159- (genomsnitt 188↗) -28511↘
Aspirin 1000 (Aspirin 1000) - originalbrusetabletter 1g12Tyskland, Bayerinteinte
Acetylsalicylsyra - Rusfar500 mg tablettertioRyssland, Rusichi2- (genomsnitt 3) -654↘
Acetylsalicylsyra - UBF500 mg tablettertioRyssland, Uralbiopharm3- (genomsnitt 3) -657↘

Cardiomagnet - en recension av en kardiolog:

Enligt min mening är Cardiomagnyl ett av de bästa läkemedlen för aspirinprofylakse av följande skäl:

För det första, i all modern kardiologisk litteratur rekommenderas doser av aspirin 75 och 150 mg per dag, inte 50 eller 100 mg. Följaktligen är de flesta andra läkemedel inte lämpliga för att erhålla de erforderliga doserna..

För det andra innehåller kardiomagnyltabletten en liten mängd lätt alkalisk magnesiumhydroxid. Det kan inte betraktas som en allvarlig källa till magnesium, men precis på den plats där tabletten löses upp, binder magnesiumhydroxid överskott av syra.

Detta är mycket viktigt, eftersom aspirin ökar surheten i magsaften, vilket ofta leder till problem med mag-tarmkanalen..

Men aspirinläkemedel har tagits i flera år. Och kardiomagnyl är för närvarande den enda kombinationen av en liten dos aspirin med ett antacida (ett läkemedel som minskar surheten).

Med vänliga hälsningar, webbplatsförfattare.

Kardiomagnet - bruksanvisning:

Släpp form, komposition och förpackning

Vita filmdragerade tabletter i form av ett stiliserat hjärta. 1 tablett innehåller:

 • acetylsalicylsyra - 75 mg
 • magnesiumhydroxid - 15,2 mg

Filmdragerade tabletter, vita, ovala, med en linje på ena sidan. 1 tablett innehåller:

 • acetylsalicylsyra - 150 mg
 • magnesiumhydroxid - 30,39 mg

Klinisk och farmakologisk grupp:

NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel). Blodplättmedel

farmakologisk effekt

NSAID, blodplättmedel. Verkningsmekanismen för acetylsalicylsyra är baserad på irreversibel hämning av COX-1-enzymet, vilket resulterar i att syntesen av tromboxan A2 blockeras och trombocytaggregering undertrycks. Man tror att acetylsalicylsyra har andra mekanismer för att undertrycka trombocytaggregation, vilket utvidgar tillämpningsområdet för olika kärlsjukdomar. Acetylsalicylsyra har också antiinflammatoriska, smärtstillande och febernedsättande effekter.

Magnesiumhydroxid, som ingår i kardiomagnyl, skyddar mag-tarmslemhinnan från effekterna av acetylsalicylsyra.

Farmakokinetik

Efter att ha tagit läkemedlet in absorberas acetylsalicylsyra nästan helt från mag-tarmkanalen.

Biotillgängligheten av acetylsalicylsyra är cirka 70%, men detta värde kännetecknas av signifikant individuell variation på grund av presystemisk hydrolys i slemhinnorna i mag-tarmkanalen och i levern med bildandet av salicylsyra under verkan av enzymer. Biotillgängligheten för salicylsyra är 80-100%.

Metabolism och utsöndring

T1 / 2 av acetylsalicylsyra är cirka 15 minuter, eftersom med deltagande av enzymer hydrolyseras den snabbt till salicylsyra i tarm, lever och blodplasma. T1 / 2 salicylsyra - cirka 3 timmar, men när man tar acetylsalicylsyra i höga doser (> 3 g) kan denna indikator öka avsevärt som ett resultat av mättnad av enzymsystem.

Magnesiumhydroxid (i de använda doserna) påverkar inte biotillgängligheten av acetylsalicylsyra.

Indikationer för användning av läkemedlet KARDIOMAGNIL

 • primärt förebyggande av hjärt-kärlsjukdomar såsom trombos och akut hjärtsvikt i närvaro av riskfaktorer (till exempel diabetes mellitus, hyperlipidemi, artär hypertoni, fetma, rökning, ålderdom);
 • förebyggande av återkommande hjärtinfarkt och blodkärlstrombos;
 • förebyggande av tromboembolism efter kirurgiska ingrepp på kärlen (koronar bypass-ympning, perkutan transluminal koronar angioplastik);
 • instabil angina.

Doseringsregim

Tabletterna ska sväljas hela med vatten. Om så önskas kan tabletten brytas i hälften, tuggas eller förmalsas.

För primärt förebyggande av hjärt-kärlsjukdomar, såsom trombos och akut hjärtsvikt i närvaro av riskfaktorer (till exempel diabetes mellitus, hyperlipidemi, arteriell hypertoni, fetma, rökning, ålderdom), förskrivs 1 tablett kardiomagnyl innehållande acetylsalicylsyra i en dos av 150 mg den första dagen, sedan en tablett kardiomagnyl innehållande acetylsalicylsyra i en dos av 75 mg 1 gång per dag.

För att förhindra upprepad hjärtinfarkt och blodkärlstrombos ordineras 1 tablett kardiomagnyl innehållande acetylsalicylsyra i en dos av 75-150 mg en gång dagligen..

För att förhindra tromboembolism efter kirurgiska ingrepp på kärlen (kranskärlsomgått ympning, perkutan transluminal koronarangioplastik) ordineras 1 tablett kardiomagnyl, innehållande acetylsalicylsyra i en dos av 75-150 mg en gång om dagen.

Vid instabil angina pectoris ordineras 1 tablett Cardiomagnyl, som innehåller acetylsalicylsyra i en dos av 75-150 mg en gång om dagen..

Sidoeffekt

Frekvensen av biverkningarna som anges nedan bestämdes enligt följande: mycket ofta - ≥1 / 10; ofta -> 1/100, 1/1000, 1/10 000, 15 mg per vecka);

 • I och III trimestrar av graviditeten;
 • amningsperiod (amning)
 • barn och ungdomar upp till 18 år;
 • överkänslighet mot acetylsalicylsyra, läkemedelshjälpämnen och andra NSAID.
 • Med försiktighet bör läkemedlet ordineras för gikt, hyperurikemi, en historia av ulcerösa lesioner i mag-tarmkanalen eller blödning från mag-tarmkanalen, med njur- och / eller leversvikt, bronkialastma, hösnuva, nasal polypos, allergiska tillstånd, under graviditetens II trimester.

  Användning av läkemedlet KARDIOMAGNIL under graviditet och amning

  Användningen av salicylater i höga doser under graviditetens första trimester är förknippad med en ökad förekomst av fosterskador. Under andra trimestern av graviditeten kan salicylater endast ordineras med en noggrann bedömning av riskerna och fördelarna. Under tredje trimestern av graviditeten orsakar salicylater i hög dos (> 300 mg /) hämning av förlossningen, för tidig tillslutning av ductus arteriosus i fostret, ökad blödning hos modern och fostret och administrering strax före förlossningen kan orsaka intrakraniell blödning, särskilt hos prematura barn. Utnämningen av salicylater under graviditetens första och tredje trimester är kontraindicerad.

  Salicylater och deras metaboliter utsöndras i små mängder i bröstmjölk. Oavsiktligt intag av salicylater under amning åtföljs inte av utvecklingen av biverkningar hos barnet och kräver inte att amning avslutas. Men vid långvarig användning av läkemedlet eller förskrivning av det i en hög dos bör amning stoppas omedelbart..

  Ansökan om kränkningar av leverfunktionen

  Använd försiktigt vid nedsatt leverfunktion.

  Ansökan om nedsatt njurfunktion

  Läkemedlet är kontraindicerat vid svår njursvikt (CC mindre än 10 ml / min); vid njursvikt, använd med försiktighet.

  speciella instruktioner

  Kardiomagnyl ska tas efter läkares recept.

  Acetylsalicylsyra kan framkalla bronkospasm samt orsaka attacker av bronkialastma och andra överkänslighetsreaktioner. Riskfaktorer inkluderar en historia av bronkialastma, hösnuva, nasal polypos, kroniska sjukdomar i andningsorganen samt allergiska reaktioner (hudutslag, klåda, urtikaria) mot andra läkemedel.

  Acetylsalicylsyra kan orsaka blödning av varierande svårighetsgrad under och efter operationen.

  Kombinationen av acetylsalicylsyra med antikoagulantia, trombolytika och trombocytläkemedel åtföljs av en ökad blödningsrisk.

  Att ta acetylsalicylsyra i låga doser kan provocera utvecklingen av gikt hos känsliga individer (med minskad urinsyrautskillning).

  Kombinationen av acetylsalicylsyra och metotrexat åtföljs av en ökad förekomst av biverkningar från de hematopoetiska organen.

  Att ta acetylsalicylsyra i höga doser har en hypoglykemisk effekt, som måste komma ihåg vid förskrivning till patienter med diabetes mellitus som får hypoglykemiska medel..

  Med den kombinerade utnämningen av GCS och salicylater bör man komma ihåg att nivån av salicylater i blodet reduceras under behandlingen och efter avskaffandet av GCS är en överdos av salicylater möjlig.

  Kombinationen av acetylsalicylsyra med ibuprofen rekommenderas inte, eftersom den senare försämrar den positiva effekten av acetylsalicylsyra på livslängden.

  Överskridande av dosen acetylsalicylsyra är förknippad med risken för gastrointestinal blödning.

  Överdosering är särskilt farlig hos äldre patienter.

  När acetylsalicylsyra kombineras med alkohol ökar risken för skada på mag-tarmslemhinnan och förlängning av blödningstiden..

  Påverkan på förmågan att köra fordon och använda mekanismer

  Ingen effekt av Cardiomagnyl på patienternas förmåga att köra fordon och arbeta med mekanismer har identifierats.

  Överdos

  Överdoseringssymptom av måttlig svårighetsgrad: illamående, kräkningar, tinnitus, hörselnedsättning, yrsel, förvirring.

  Behandling: du bör tvätta magen, ordinera aktivt kol, genomföra symptomatisk behandling.

  Allvarliga symtom vid överdosering: feber, hyperventilation, ketoacidos, andningsalkalos, koma, hjärt- och andningssvikt, svår hypoglykemi.

  Behandling: omedelbar sjukhusvistelse på specialavdelningar för akutbehandling - magsköljning, bestämning av syrabasbalans, alkalisk och tvingad alkalisk diures, hemodialys, administrering av saltlösningar, aktivt kol, symptomatisk behandling. Vid utförande av alkalisk diurese är det nödvändigt att uppnå pH-värden mellan 7,5 och 8. Tvingad alkalisk diurese bör utföras när koncentrationen av salicylater i plasma är mer än 500 mg / L (3,6 mmol / L) hos vuxna och 300 mg / L (2,2 mmol / L) i vuxna. barn.

  Läkemedelsinteraktioner

  Med samtidig användning av acetylsalicylsyra förstärks effekten av följande läkemedel: metotrexat (genom att minska njurclearance och förskjuta det från sambandet med proteiner), heparin och indirekta antikoagulantia (på grund av dysfunktion av trombocyter och förskjutning av indirekta antikoagulantia från sambandet med proteiner), trombolytisk och antiblodplätt läkemedel (tiklopidin), digoxin (på grund av en minskad utsöndring av njurarna), hypoglykemiska medel: insulin och sulfonureidderivat (på grund av hypoglykemiska egenskaper hos acetylsalicylsyra i höga doser och förskjutning av sulfonureidderivat från sambandet med proteiner), valproinsyra (på grund av koppling till proteiner).

  En additiv effekt observeras när man tar acetylsalicylsyra med etanol (alkohol).

  Acetylsalicylsyra försvagar effekten av urikosuriska medel (bensbromaron) på grund av konkurrerande tubulär eliminering av urinsyra.

  Förbättrad eliminering av salicylater, systemiska kortikosteroider försvagar deras effekt.

  Antacida och kolestyramin minskar absorptionen av läkemedlet Cardiomagnyl med samtidig användning.

  Villkor för utdelning från apotek

  Läkemedlet är godkänt för användning som ett medel för OTC.

  Lagringsförhållanden och perioder

  Läkemedlet ska förvaras på en torr, mörk plats och utom räckhåll för barn vid en temperatur som inte överstiger 25 ° C. Hållbarhet - 5 år.

  Aspirin: säkra analoger av läkemedlet

  Aspirin: säkra analoger av läkemedlet, inte sämre i effektivitet, indikationer och kontraindikationer

  Sammanfattning av artikeln:

  Idag är Aspirin ett av de mest populära och efterfrågade läkemedlen på marknaden för medicinska tjänster. Läkemedlet har studerats väl av världsforskare, vilket garanterar patientens säkerhet och kvalitet. Tabletterna har en snabb antiinflammatorisk, smärtstillande och febernedsättande effekt. Men innan behandlingen måste du läsa instruktionerna för läkemedlet Aspirin, vars analoger också anges i denna artikel..

  Indikationer och kontraindikationer

  Det är nödvändigt att använda läkemedlet i följande fall:

  • För olika typer av smärta (huvudvärk, återkommande smärta hos kvinnor, tandvärk, ont i halsen med förkylning, smärta i leder och muskler, ryggont);
  • Hypertermi, feber och frossa orsakad av förkylning och virala sjukdomar (hos vuxna och barn över 15 år);
  • Som profylax mot emboli och vaskulär ocklusion.

  Aspirin har vissa begränsningar. Den:

  1. Graviditet
  2. Amning (om en ung mamma behöver medicin, bör du sluta amma barnet);
  3. Blodproppar, blödningstendens;
  4. Intolerans mot komponenterna i ett icke-steroida antiinflammatoriskt läkemedel;
  5. Samtidig administrering av flera antikoagulantia (en blodförtunnare);
  6. Brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas;
  7. Kronisk patologi i mag-tarmkanalen;
  8. Njursvikt;
  9. Diabetes mellitus av vilken typ som helst;
  10. Inflammation i lederna på grund av avsättning av urinsyrasalter i dem;
  11. Bronkial astma.

  Närvaron av en eller flera patologier från listan över kontraindikationer är en signal om att det är strängt förbjudet att ta piller.

  Överdosering av läkemedel

  Som med alla läkemedel kan Aspirin vara skadligt för kroppen om det inte följs av en läkare. Överdrivet beroende av piller kan leda till irreparabla konsekvenser. Särskilt unga och gamla.

  Tecken på en mild överdos inkluderar följande:

  • Tillstånd före kräkningar
  • Akut smärta i magen
  • Ring eller tinnitus;
  • Hörselnedsättning;
  • En kraftig försämring av synen;
  • Frekvent medvetslöshet.

  En allvarligare överdos leder till följande symtom:

  1. Desorientering av tänkande;
  2. Akut kardiovaskulär svikt, åtföljd av medvetslöshet (livshotande tillstånd);
  3. Darrning;
  4. Uttorkning;
  5. Dyspné (brist på luft)
  6. Kvävningstillstånd;
  7. Koma;
  8. Störningar i kolhydratmetabolismen;
  9. Metabolisk acidos (svårt patologiskt tillstånd).

  Oavsett graden av överdosering med aspirin måste patienten snarast föras till en medicinsk anläggning. Som regel utför specialister magsköljning, ordinerar sorbenter till patienten och eliminerar de resulterande manifestationerna.

  Särskilda instruktioner när du tar läkemedlet

  • Användningen av tabletter hos barn (under 15 år) är farligt för hälsa och liv. Eftersom läkemedlet innehåller en komponent som acetylsalicylsyra, som ofta orsakar Reyes syndrom (ett tillstånd av akut leversvikt och encefalopati);
  • När du använder Aspirin som terapi bör du vara medveten om att med ökad känslighet i kroppen för vissa komponenter i läkemedlet kan bronkialastma utvecklas. Patienter med polyper i näsan, i febertillstånd som lider av allergier, bronkospasmer och andra lungpatologier är i riskzonen;
  • Som nämnts ovan innehåller aspirin komponenter som gör blodet tunnare. Denna egenskap hos läkemedlet kan påverka ökningen av blödning. Denna funktion måste beaktas om en operation krävs (även den mest obetydliga). Innan operation och efter operation bör du sluta ta medicin i en vecka.

  Läkemedelsanaloger

  Listan nedan är analoger av aspirin, som innehåller samma aktiva ingredienser. Varje patient kan säkert hitta en ersättning för acetylsalicylsyra utan medverkan av en läkare. Men i det här fallet är det nödvändigt att ta hänsyn till specialistens recept (läkemedlets form och dos). Var också särskilt uppmärksam på pris, ursprungsland och tillverkarens recensioner. Läkemedlen som produceras i USA, Västeuropa och Japan är särskilt populära. De bästa ersättarna för Aspirin inkluderar följande läkemedel:

  1. Cardi ASK;
  2. Mikristin;
  3. Anoprin;
  4. Acecardol;
  5. Taspir;
  6. Aspikor;
  7. Upsarin UPSA;
  8. Aspirinkardio;
  9. Bufferin;
  10. ASK cardio;
  11. Kolfarit;
  12. Aspinat;
  13. Trombopol;
  14. Azsbirin;
  15. Walsh-asalgin;
  16. Acenterin;
  17. Zorex morgon;
  18. Acylpirin;
  19. Trombotisk ACC;
  20. Aspirin 1000.

  Något av dessa läkemedel tunnar ut blodet och har antiinflammatoriska, smärtstillande och febernedsättande effekter..

  Säkra växtbaserade analoger av aspirin

  Få människor vet att växter som är tillgängliga för alla kan fungera som bra analoger av aspirin. Dessa inkluderar:

  • Melilotus officinalis eller gul. En sådan växt finns i åkrar, nära vattendrag eller i skogar. Det har en positiv effekt på blodet och används ofta i kampen mot tromboflebit. För tinktur, häll 10 g söt klöver med två glas varmt vatten. Insistera inte mer än en timme. Ta läkemedlet tre gånger om dagen, 4 matskedar. Behandlingen varar i 21 dagar, sedan görs en paus i tre veckor och kursen upprepas igen;
  • Hallon är inte bara en favorit sommar delikatess, de är mycket användbara för människors hälsa. Den innehåller en stor mängd fördelaktiga vitaminer och mineraler. Det är detta som gör bäret till den första hjälpen för förkylning och virussjukdomar. Hallon är effektiva mot feber, feber, frossa och influensa. Dessutom bidrar delikatessen till tidig eliminering av gifter och gifter från kroppen. Detta är ett ytterligare plus för återhämtning. Det är dock förbjudet att ta hallon och aspirin samtidigt eftersom hallon också bidrar till blodförtunnning.
  • Linden, asp, svart poppel och klöver har en svagare effekt..

  Ett av de vanligaste läkemedlen i hemmemedicinskåpet är Aspirin, läkemedelsanaloger är inte sämre än det populära läkemedlet, vilket ger patienterna möjlighet att självständigt välja behandlingsmetod.

  Video om aspirinanaloger

  I den här videon kommer du att ta reda på vilka läkemedel som ersätter aspirin:

  Det mångsidiga p-piller. Vad använder läkare aspirin för??

  Ett läkemedel som har varit känt i mer än 100 år kallas ofta den så kallade "guldfonden" för läkemedel. Och detta är ingen slump. Trots att läkemedlet baserat på acetylsalicylsyra ingår i kategorin icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel används det i stor utsträckning inom andra medicinska områden..

  Historia av utseende

  Acetylsalicylsyra uppstod på 1800-talet. 1847 byggdes den första salicylatfabriken. Och 1888 skapades den första läkemedelsavdelningen för att utveckla salicylsyra. Den största fördelen med ett sådant verktyg är dess låga kostnad. Den största nackdelen är många giftiga egenskaper, vilket krävde förbättringar. Så forskarna kom till slutsatsen att de har uppfunnit ett säkrare alternativ..

  Det huvudsakliga syftet

  Huvudsyftet med acetylsalicylsyra är att minska feber vid feber. Det var för dessa ändamål som många förvarade det i sina hemhjälpssatser. Läkemedlet kämpar bra med feber genom att blockera syntesen av prostaglandiner. Temperaturen sjunker, som experter säger, på grund av expansionen av blodkärl i huden.

  Dessutom lindrar acetylsalicylsyra smärta. Detta är möjligt på grund av närvaron av en perifer och central komponent i aspirin. På grund av ökningen av prostaglandiner börjar nervändarnas känslighet också öka. Och aspirin minskar antalet signalsubstanser, varigenom smärtan försvinner.

  För hjärtat och blodkärlen

  Idag ordineras ofta aspirin vid behandling av hjärt-kärlsjukdomar. Det antas ha trombocytagenskaper, det vill säga det kan minska risken för blodproppar. ”Aspirin anses vara guldstandarden bland trombocytläkemedel för behandling av patienter med hjärt-kärlsjukdomar associerade med åderförkalkning. Det skapades ursprungligen för andra ändamål, men kliniska observationer har visat dess effektivitet hos patienter med angina pectoris (angina pectoris).

  Varför är det effektivt? Vid utvecklingen av kliniska komplikationer av ateroskleros intar trombos en viktig plats, det vill säga kolesterolplack lockar blodplättar och andra celler under bildandet av mikrosprickor, en inflammatorisk process inträffar och placket blir aterotrombotiskt, vilket orsakar vasokonstriktion. Aspirin minskar vidhäftningen av blodplättar till plack och risken för komplikationer. Dess effektivitet har bevisats hos patienter med hjärt-kärlsjukdomar. Men utan deras närvaro orsakar kontroverser i vetenskapliga kretsar att ta ett sådant läkemedel. För att uppnå önskad effekt bör den tas under lång tid, och ett sådant läkemedel i komplex terapi kan ordineras av en kardiolog, en terapeut, en hjärtkirurg, en neurolog och en endokrinolog, säger professor, läkare, expert på League of Nation's Health Mehman Mammadov.

  Mot onkologi

  Ett annat område med användning av aspirin är onkologi. Forskare har genomfört många års forskning, under vilken det bestämdes att en viss dos aspirin kan tjäna som förebyggande av uppkomsten av cancerväxter. Samtidigt är mekanismen för anti-canceregenskaper inte helt förstådd..

  Det fastställdes att risken för att utveckla cancer i tjocktarmen, ändtarmen och magen minskade med 20%. Samtidigt observeras anti-cancereffekten vid en mycket långvarig användning av läkemedlet (15 år). Och du kan bara använda den enligt anvisningar från en läkare. Dessutom visar forskning att intag av aspirin kan minska risken för bröst- och prostatacancer något. Det bör förstås att riskerna med att ta aspirin är ganska höga, och därför krävs specialistkonsultation..

  Hangover botemedel

  Aspirin används ofta som baksmälla. Det börjar agera snabbt och hjälper kroppen att återhämta sig snabbare. Först tunnar det ut blodet, på grund av vilket det cirkulerar snabbare och ger celler glukos och syre. Det hjälper också till att upplösa mikroproppar, lindrar smärtsyndrom, inklusive i musklerna. Samtidigt påverkar acetylsalicylsyra inte nedbrytningen av etyl på något sätt, det kämpar inte med förgiftning i sig. Aspirin hjälper bara till att förbättra en persons allmänna tillstånd.

  Potentiell skada

  Det är viktigt att inte glömma att läkemedlet baserat på acetylsalicylsyra inte alls är ofarligt. Och trots att det är receptfritt, är fritt tillgängligt på apotek och är extremt billigt, bör du inte missbruka det..

  Träna inte på att ta aspirin under graviditeten, särskilt under första och tredje trimestern. I det första fallet kan aspirin leda till fosterskador. Under tredje trimestern provocerar det utvecklingen av allvarliga njurfel hos ett barn.

  Är användningen av aspirin mot blodförtunnning berättigad

  Aspirin är ett allmänt erkänt och prisvärt läkemedel som säljs fritt i alla apotek och nästan alla har hemma. I grund och botten dricker de det för feber, huvudvärk, baksmälla. Kärnorna med erfarenhet är väl medvetna om detta läkemedels förmåga att "tunna blodet". Hur berättigad är dock användningen för ett sådant syfte?

  Beskrivning av läkemedlet

  Aspirin tillhör icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel och är ett icke-narkotiskt smärtstillande medel med febernedsättande effekter. Detta läkemedel finns i tablettform (50, 100, 350 eller 500 mg).

  Aspirin kan vara i form av brusetabletter eller i en speciell enterisk beläggning.

  Den huvudsakliga aktiva ingrediensen i Aspirin är acetylsalicylsyra. Dessutom innehåller beredningen följande hjälpämnen:

  • cellulosapulver;
  • stärkelse.

  Aspirin verkar på kroppen som ett smärtstillande, antiinflammatoriskt, febernedsättande, antiaggregerande medel (förhindrar blodproppar)..

  Oftast ordineras läkemedlet för sådana tillstånd:

  • smärtsyndrom av olika ursprung;
  • en temperaturökning vid smittsamma och inflammatoriska sjukdomar;
  • reumatiska sjukdomar;
  • förebyggande av blodproppar.

  Användning av aspirin för blodförtunnande medel

  Lågdos aspirin ordineras ofta "för att tona blodet." Det är dock värt att skilja mellan begreppen "tjockt blod", det vill säga ökad blodviskositet och "tendens till trombbildning".

  Om förhållandet mellan antalet bildade element och volymen plasma i blodet bryts, kan vi prata om blodförtjockning. Detta tillstånd är inte en oberoende sjukdom utan ett syndrom som uppstår på grund av olika omständigheter..

  Avmattningen i blodflödet på grund av den ökade viskositeten i blodet skapar risken för bildning av mikroproppar i blodomloppet, vilket är farligt av kärlemboli (blockering). De antiaggregerande egenskaperna hos Aspirin uttrycks inte bokstavligen i blodförtunnning. Läkemedlet påverkar inte dess fysiska viskositet, men förhindrar bildning av blodproppar.

  Acetylsalicylsyra påverkar trombocyternas egenskaper att hålla ihop (aggregering) och fästa vid skadade ytor (vidhäftning). Genom att blockera dessa processer förhindrar Aspirin bildandet av blodproppar (blodproppar) i kärlen.

  Indikationer för användning

  Som ett antiaggregerande (antitrombotiskt) läkemedel ordineras Aspirin för förebyggande och behandling av:

  • postoperativ trombos;
  • trombos i hjärnkärl;
  • upprepad hjärtinfarkt;
  • ateroskleros;
  • ischemisk hjärtsjukdom.

  Det används som en akut behandling för tromboembolism (blockering av blodpropp) i lungartären och akut hjärtinfarkt.

  Kardiologer rekommenderar att patienter som har drabbats av hjärtinfarkt och lider av åderförkalkning alltid har aspirin (tillsammans med andra hjärtläkemedel).

  För både förebyggande och behandling används samma mängd aspirin. Att öka dosen påverkar inte läkemedlets effektivitet utan ökar risken för komplikationer.

  Om tjockt blod, blodproppar och acetylsalicylsyra - video

  Vad läkare säger om aspirin

  Läkarnas åsikter om aspirin är delade.

  1. Många experter erkänner det som ett av de mest effektiva medlen för att förebygga hjärtinfarkt och stroke. Oftast ordineras läkemedlet inte i form av ren acetylsalicylsyra utan i andra former. Aspirin är indicerat för patienter över 50 år som lider av kranskärlssjukdom. Det rekommenderas att ta medicinen dagligen under långa kurser.
  2. En annan del av läkare är ganska kritisk i förhållande till acetylsalicylsyra. De är säkra på att utnämningen av Aspirin endast är motiverad för patienter som har fått hjärtinfarkt eller ischemisk stroke. De argumenterar för sin ståndpunkt enligt följande:
   • vid långvarig användning av läkemedlet finns det en hög risk för blödning, utveckling av magsår och till och med magcancer;

  För fem år sedan fann forskare i Oxford att acetylsalicylsyra faktiskt minskar risken för att utveckla hjärtinfarkt med 20%, men sannolikheten för inre blödningar ökar med 30%.

  Aspirin och dess biverkningar - video

  Kontraindikationer

  Absoluta kontraindikationer inkluderar:

  1. Överkänslighet mot andra salicylater.
  2. Tendens till olika blödningar.
  3. Ålder upp till 12 år.
  • bronkial astma;
  • kroniska magsjukdomar och tunntarm i det akuta stadiet (magsår, erosiv gastrit, duodenalsår);
  • hemofili;
  • aortaaneurysm;
  • förberedelse för operation;
  • leversvikt;
  • njursvikt;
  • graviditet, särskilt under första och tredje trimestern;
  • amningsperiod, när läkemedlet övergår i bröstmjölk. Om en ammande mamma fortfarande är tvungen att ta Aspirin av medicinska skäl, måste hon sluta amma sitt barn..

  Ibland ordinerar läkare Aspirin-kardio till kvinnor under graviditetens andra trimester för att förhindra hjärtsjukdomar och blodproppar. I den här situationen måste specialisten väga fördelarna med läkemedlet för den blivande mamman och skadorna på det för barnet, eftersom detta läkemedel har en teratogen effekt på fostret, det vill säga det kan orsaka missbildningar.

  Läkemedlet ordineras med försiktighet i sådana fall:

  • samtidig administrering av antikoagulantia (läkemedel mot ökad koagulation);
  • gikt (ansamling av urinsyra i kroppen), eftersom aspirin hjälper till att fördröja utsöndringen av denna syra och kan framkalla en attack av sjukdomen;
  • magsjukdomar i remission;
  • anemi;
  • hypovitaminos K;
  • tyrotoxicos (sköldkörtelsjukdom);
  • trombocytopeni (minskat antal blodplättar i blodet).

  Möjliga biverkningar

  1. Allergiska reaktioner: hudutslag, bronkospasm, Quinckes ödem, anafylaktisk chock.

  Aspirin kan orsaka en allergisk reaktion som bronkialastma. Symptomkomplexet kallades "aspirintriaden" och manifesterar sig som bronkospasm, polyper i näsan och intolerans mot salicylater.

  Om sådana symtom uppträder är det nödvändigt att omedelbart sluta ta medicinen och konsultera en läkare..

  Interaktion med andra ämnen

  1. Aspirin är absolut oförenligt med någon form av alkohol. Samtidigt intag av dessa två ämnen kan orsaka akut gastrisk blödning..
  2. Läkemedlet ordineras inte tillsammans med antikoagulantia (till exempel heparin), eftersom de minskar blodkoagulering.
  3. Aspirin ökar effekten av vissa läkemedel: antineoplastiska, sockersänkande, kortikosteroider, andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, narkotiska analgetika.
  4. Acetylsalicylsyra minskar effekten av diuretika och blodtrycksmedicin.

  Användningsinstruktioner

  Du måste ta läkemedlet i enlighet med läkarens recept. Gör inte självmedicinering, justera doseringen eller behandlingstiden.

   Du måste ta medicinen efter måltiderna, dricka mycket vatten.

  Det är bra att dricka Aspirin med mjölk eller gelé, så att du kan minska den irriterande effekten av syra på magslemhinnan avsevärt..

  Som ett antitrombotiskt medel ordineras Aspirin i låga doser, eftersom långvarig användning av läkemedlet i stora mängder kan orsaka en minskning av den normala blodproppsfunktionen och orsaka blödning. Högre doser indikeras när det är nödvändigt att lindra inflammation eller sänka temperaturen. I detta fall dricks läkemedlet i korta kurser.

  Dessutom måste du regelbundet genomgå laboratorieundersökningar: donera blod och avföring för ockult blod. Detta är nödvändigt för att snabbt kunna identifiera eventuella komplikationer..

  Hur man tar hjärtaspirin korrekt - video

  Vad kan ersätta aspirin

  Aspirin är inte det enda läkemedlet som används som ett antitrombotiskt medel. Läkemedelsmarknaden erbjuder ett brett utbud av analoger.

  Läkemedelsanaloger - tabell

  Handelsnamn

  Släpp formulär

  Verkande
  ämne

  Indikationer
  att använda

  Kontraindikationer

  Pris

  Brett utbud av applikationer som febernedsättande, smärtstillande, antiinflammatoriskt och antiaggregerande medel.

  • individuell intolerans mot den aktiva substansen;
  • sjukdomar i mag-tarmkanalen (sår och erosion);
  • bronkial astma;
  • graviditetens första och tredje trimester;
  • svår njursjukdom
  • en historia av olika blödningar;
  • ålder upp till 15 år.

  enterobelagda tabletter

  Alla sjukdomar med risk för blodproppar:

  • någon form av ischemisk hjärtsjukdom (ischemisk hjärtsjukdom);
  • angina pectoris;
  • akut hjärtinfarkt och lunginfarkt;
  • dysfunktioner i blodcirkulationen, inklusive hjärnan;
  • tromboflebit i venerna i nedre extremiteterna.
  • intolerans mot den aktiva substansen;
  • astmaspirin, bronkial;
  • sjukdomar associerade med blodproppar;
  • levercirros eller svikt i dess funktion;
  • njurpatologi;
  • magsår, sår i tolvfingertarmen
  • graviditet (strängt förbjudet under första och tredje trimestern);
  • amningsperiod;
  • ålder upp till 15 år.

  enterobelagda tabletter

  Behandling och förebyggande av hjärt-kärlsjukdomar (angina pectoris, stroke, hjärtinfarkt), förebyggande av vaskulär trombos.

  • intolerans mot den aktiva substansen;
  • blodproppar;
  • levercirros eller svikt i dess funktion;
  • njursjukdom;
  • magsår, sår i tolvfingertarmen
  • graviditet (strängt förbjudet under första och tredje trimestern);
  • amningsperiod;
  • hemorragisk diates;
  • ålder upp till 18 år.

  belagda tabletter

  Förebyggande av akuta hjärt-kärlsjukdomar, trombos, tromboembolism, stroke.

  • intolerans mot den aktiva substansen;
  • blodproppar;
  • allvarliga leverpatologier;
  • njursjukdom;
  • magsår, sår i tolvfingertarmen
  • graviditet och amning
  • hemorragisk diates;
  • ålder upp till 18 år.
  • acetylsalicylsyra;
  • C-vitamin.
  • smärtsyndrom av olika ursprung;
  • trombos och tromboflebit;
  • hjärtsjukdomar;
  • cirkulationsstörningar etc..
  • intolerans mot läkemedlets komponenter;
  • blödning av något ursprung
  • patologi i mag-tarmkanalen och njurarna;
  • graviditet (särskilt tredje trimestern);
  • barndom.

  Förebyggande av utveckling av primär eller sekundär hjärtinfarkt, förebyggande av trombos, stroke.

  • akut period av erosiva och ulcerösa sjukdomar i mag-tarmkanalen;
  • individuell intolerans mot läkemedlet;
  • bronkial astma;
  • sjukdomar associerade med blodproppar;
  • allvarliga patologier i njurarna och levern;
  • ålder upp till 15 år.

  belagda tabletter

  Förebyggande av akuta hjärt-kärlsjukdomar, trombos, tromboembolism, stroke.

  • intolerans mot den aktiva substansen;
  • astmaspirin, bronkial;
  • sjukdomar associerade med blodproppar;
  • levercirros eller svikt i dess funktion;
  • njurpatologi;
  • magsår, sår i tolvfingertarmen
  • graviditet;
  • ålder upp till 15 år.

  belagda tabletter

  • acetylsalicylsyra;
  • magnesiumhydroxid.

  Ischemisk hjärtsjukdom (akut och kronisk), förebyggande av trombbildning.

  • intolerans mot läkemedlets komponenter;
  • magsår;
  • svår lever- och njursjukdom
  • tendens till olika blödningar
  • bronkial astma;
  • graviditetens tredje trimester;
  • gikt;
  • barndom.

  Aspirinanaloger - galleri

  Recensioner

  Aspirin har varit bekant för mig sedan barndomen. Det är svårt att föreställa sig en familj som inte har ett par acetylsalicylsyraplattor i sin första hjälpen-kit. Det verkar som om detta är ett universellt botemedel mot nästan allt och är mycket billigt och säljs i alla apotek. Men du måste vara försiktig. Det verkar som om ett så enkelt botemedel har allvarliga kontraindikationer. Så drogen är inte för alla. Personligen har jag alltid dessa piller hemma. Min man ber mig alltid om en aspirin för huvudvärk efter en rolig kväll med vänner. Och nyligen hade jag tandvärk och min syster berättade skämtsamt att jag skulle applicera aspirin. Jag gjorde det och smärtan sjönk. Sedan blev de överraskade länge. Och aspirin med analgin är ett bra gammalt botemedel vid första tecken på förkylning..

  Yana

  http://www.imho24.ru/recommendation/5302/

  Efter en stroke ordinerades pappa med jämna mellanrum acetylsalicylsyra (aspirin) från en vitrysk tillverkare till ett billigt pris för blodförtunnning och huvudvärk, och sedan ordinerade terapeuten Aspirin Cardio. Vi såg reklam på TV, vi läste recensioner på Internet (det var både positivt och negativt). Ändå köpte vi dessa tabletter. I princip var pappa nöjd med resultatet av ansökan. Huvudvärken är i allmänhet borta, förhoppningsvis, och blodet har förbättrats. Huruvida du ska köpa detta relativt dyra läkemedel är upp till dig. Men jag rekommenderar att du konsulterar en läkare innan du köper!

  Klueva

  http://otzovik.com/review_455906.htm/

  Trots den beprövade effekten av Aspirin som ett antitrombotiskt medel, ska du inte självmedicinera, även om du riskerar hjärt-kärlsjukdom. Detta läkemedel har en stor lista med kontraindikationer och biverkningar, så var noga med att konsultera en specialist innan du använder det. vara hälsosam!

  Aspirin och Aspirin Cardio (Acetylsalicylsyra) - bruksanvisning, analoger, recensioner, pris på tabletter

  Webbplatsen innehåller endast bakgrundsinformation i informationssyfte. Diagnos och behandling av sjukdomar bör utföras under överinseende av en specialist. Alla läkemedel har kontraindikationer. Ett specialkonsultation krävs!

  Sorter, namn och former av frisättning av aspirin

  För närvarande betyder Aspirin som regel alla medicinska preparat som innehåller acetylsalicylsyra som en aktiv komponent. Men endast några få sorter av läkemedlet som produceras av det tyska företaget Bayer har handelsnamnet "Aspirin". Alla andra läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra har andra officiella namn, men i dagligt tal kallas de alla "Aspirin". Det innebär att det vanliga, länge kända namnet på det ursprungliga och patenterade läkemedlet överförs till alla dess analoger när det gäller den aktiva substansen (synonymer och generika). Eftersom effekterna, reglerna för applicering och dosering av alla synonymer av Aspirin är exakt samma, kommer vi i den ytterligare texten i artikeln att beskriva egenskaperna hos hela uppsättningen acetylsalicylsyraberedningar, för vilka namnet "Aspirin" används.

  Så aspirin finns i två doseringsformer:
  1. Tabletter för oral administrering;
  2. Brustabletter för upplösning i vatten.

  Brusande tabletter produceras under tre kommersiella namn - "Aspirin 1000", "Aspirin Express" och "Aspirin C", och används för att lindra smärta. Aspirin-brusetabletter finns för närvarande i två versioner - innehåller endast acetylsalicylsyra eller acetylsalicylsyra + vitamin C. Följaktligen kallas läkemedlet med vitamin C "Aspirin C", och utan det helt enkelt "Aspirin 1000" och "Aspirin Express".

  Orala tabletter finns i två varianter - för att lindra smärta, feber och för långvarig användning för att förhindra trombos. Tabletter för att lindra smärta och feber kallas vanligt aspirin, och tabletter för att förebygga trombos kallas "Aspirinkardio".

  Sammansättning

  Aspirin - recept

  Receptet på latin på aspirin skrivs enligt följande:
  Rp: Tab. "Aspirin" 500 mg
  D.t.d. nr 20
  S. ta oralt en tablett tre gånger om dagen.

  I receptet, efter bokstäverna "Rp." frisättningen av läkemedlet (i detta fall tabletter - Tab.) och dess namn i citattecken anges. Efter namnet anges dosen i mg eller g. Efter bokstäverna "D.t.d." anger antalet tabletter som apotekaren måste skicka till en person vid framläggning av detta recept. Efter bokstaven "S" anges hur man tar läkemedlet.

  Terapeutisk verkan

  Aspirins verkan beror på den aktiva substansen som ingår i läkemedlet - acetylsalicylsyra. Detta ämne kan ha följande huvudeffekter:

  • Smärtlindrande effekt
  • Antipyretisk verkan;
  • Antiinflammatorisk verkan;
  • Blodplättaråtgärd.

  De listade effekterna av acetylsalicylsyra beror på dess förmåga att blockera arbetet med cyklooxygenasenzymet, vilket säkerställer produktionen av biologiskt aktiva substanser som är ansvariga för utvecklingen av smärtimpuls, en inflammatorisk reaktion och en ökning av kroppstemperaturen. Genom att blockera enzymet stoppar Aspirin syntesen av ämnen som orsakar inflammation, feber och smärta, vilket eliminerar dessa symtom. Dessutom eliminerar läkemedlet symtomen, oavsett vilket organ eller kroppsdel ​​de är lokaliserade i. Eftersom Aspirin inte verkar på de centrala systemen för smärtuppfattning klassificeras det som ett icke-narkotiskt smärtstillande medel..

  I låga doser kan Aspirin minska blodkoagulationen och tillhörande trombbildning, vilket ger en trombocyteffekt. Denna effekt uppnås genom att undertrycka produktionen av tromboxan A2, ett ämne som får blodplättar att fästa vid varandra..

  I princip, även i högre doser, har Aspirin också en trombocythämmande effekt, men i dessa fall har läkemedlet förutom det också en smärtstillande, antiinflammatorisk och febernedsättande effekt, vilket visar sig vara sida och onödigt om bara undertryckande av trombbildning är nödvändig.

  För att uppnå en isolerad trombocyteffekt måste därför aspirin tas i små doser, 100 - 300 mg per dag. Och för att minska feber, lindra smärta och minska inflammatorisk process tas Aspirin i högre doser, 300-1000 mg per dag.

  Indikationer för användning

  Aspirin brusande och orala tabletter - indikationer för användning

  Aspirintabletter för oral administrering (i vardagligt tal kallas de oftast "vanliga") är indicerade för användning i följande fall:
  1. Symptomatisk användning för lindring av smärtsyndrom av olika lokalisering och orsaker:

  • Huvudvärk;
  • Tandvärk;
  • Öm hals;
  • Mensvärk
  • Träningsvärk;
  • Ledvärk;
  • Neuralgi;
  • Ryggont;
  • Lumbago, etc..
  2.För att minska kroppstemperaturen vid förkylning och smittsamma och inflammatoriska sjukdomar hos vuxna och ungdomar över 15 år.
  3. Reumatiska sjukdomar (reumatism, reumatisk chorea, reumatoid artrit, myokardit, myosit).
  4. Kollagenos (progressiv systemisk skleros, sklerodermi, systemisk lupus erythematosus, etc.).
  5. I praktiken av allergologer och immunologer för att minska nivån av sensibilisering och bildandet av ihållande tolerans hos personer som lider av "aspirinastma" eller "aspirintriad".

  Aspirin-brusetabletter är endast indicerade för att lindra huvudvärk eller migränattacker.

  Man bör komma ihåg att Aspirin-brusande och vanliga tabletter bara kan stoppa symtomen, men inte bota sjukdomen. Därför kan de användas för att normalisera tillståndet parallellt med läkemedel, vars verkan syftar till att bota sjukdomen..

  Aspirin Cardio - indikationer för användning

  Användningsinstruktioner

  Aspirintabletter för oral administrering - bruksanvisning

  Tabletter ska inte ges till barn och ungdomar under 15 år eftersom de kan orsaka allvarliga, livshotande komplikationer..

  Aspirintabletter måste tas oralt efter måltid med mycket vatten (minst 200 ml). Tabletten kan sväljas hel, delas i bitar eller tuggas. Att dricka Aspirin före måltider rekommenderas inte eftersom det kan framkalla obehag och biverkningar från mag-tarmkanalen.

  För smärta med måttlig och låg intensitet eller ökad kroppstemperatur rekommenderas Aspirin att ta 500-100 mg (1-2 tabletter) 2-3 gånger om dagen. Den maximalt tillåtna engångsdosen är 1000 mg (2 tabletter) och den dagliga dosen är 3000 mg (6 tabletter). För äldre personer över 65 år är den maximalt tillåtna dagliga dosen av Aspirin 2000 mg (4 tabletter). Det måste vara en paus på minst fyra timmar mellan två på varandra följande piller..

  Varaktigheten för användning av Aspirin för smärtlindring är högst en vecka och för temperaturreduktion - tre dagar. Det är omöjligt att använda Aspirin längre än de angivna perioderna, eftersom läkemedlet i detta fall maskerar symtomen på sjukdomen och därmed inte tillåter att det diagnostiseras i rätt tid och påbörjar den nödvändiga behandlingen.

  Aspirin-brusetabletter - bruksanvisning

  Lös upp tabletten i ett glas vatten innan du tar den och drick den färdiga lösningen helt inom 10 minuter. För en enstaka dos löses vanligtvis 2 tabletter Aspirin, vilket motsvarar 1000 mg acetylsalicylsyra. Brustabletter kan endast tas igen efter 4 till 8 timmar. Under dagen utan risk för överdosering kan vuxna och ungdomar ta högst 3000 mg Aspirin (6 tabletter) och för äldre personer över 65 år - högst 2000 mg (4 tabletter).

  Brustabletter får tas oavsett mat, eftersom de innehåller ämnen som skyddar magslemhinnan från de negativa effekterna av acetylsalicylsyra.

  Utan att rådfråga läkare rekommenderas att du tar Aspirin-brusetabletter inte längre än tre dagar i rad. Om huvudvärken inte försvinner under denna tid eller migränattackerna är för frekventa, rekommenderas att du slutar ta Aspirin och konsultera en läkare.

  Aspirin Cardio för blodförtunnning - bruksanvisning

  Tabletterna måste tas en gång om dagen före måltiderna med en tillräcklig mängd vatten (minst 200 ml). Läkemedlet tas under lång tid, över flera månader eller år, och dosen bestäms av den sjukdom som personen lider av..

  Det är lämpligt att ta Aspirin Cardio vid samma tid varje dag. Om nästa piller missades av misstag, måste det tas så snart möjligheten ger sig, men endast under förutsättning att minst 4 timmar återstår till nästa dos. Om det är mindre än 4 timmar kvar till nästa dos tas det missade piller inte. I det här fallet, vid den vanliga tiden, ta bara ett nästa piller..

  Du kan börja och sluta ta Aspirin Cardio när som helst och plötsligt, eftersom detta läkemedel inte har noterats ha något abstinens- eller missbrukssyndrom.

  För att förhindra den första hjärtinfarkt hos personer med hög risk att utveckla det, rekommenderas Aspirin Cardio att ta 100 - 300 mg varannan dag. För att förhindra återinfarkt, liksom för instabil eller stabil angina pectoris, tas Aspirin Cardio vid 100 - 300 mg varje dag.

  Om du misstänker utvecklingen av akut hjärtinfarkt är det nödvändigt att ta 100 - 300 mg Aspirin Cardio så snart som möjligt efter attackens början. Sedan, inom 30 dagar, ska läkemedlet tas med 200 - 300 mg dagligen. Efter 30 dagar måste du besöka en läkare som ordinerar den nödvändiga dosen av Aspirin Cardio för ytterligare administrering för att förhindra återkommande hjärtinfarkt.

  För att förebygga stroke, cerebrovaskulära olyckor och postoperativ tromboembolism rekommenderas att man tar 100 - 300 mg Aspirin Cardio dagligen.

  För att förhindra djup ventrombos, kranskärl och lungartärer samt migränattacker tas Aspirin vid 100-200 mg dagligen eller 300 mg varannan dag.

  Med cirkulationsstörningar och en hög risk för hjärntromboembolism hos män rekommenderas Aspirin Cardio att börja ta 300 mg dagligen, gradvis öka dosen till 1000 mg inom en månad.

  För att minska blodkoagulationen rekommenderas att du tar 300 mg Aspirin varje dag..

  speciella instruktioner

  Under hela perioden med användning av aspirin är det nödvändigt att avstå från att dricka alkoholhaltiga drycker..

  Eventuella sorter och former av aspirin kan inte användas som ett febernedsättande medel för akuta luftvägsinfektioner hos barn under 15 år, eftersom läkemedlet kan framkalla en mycket allvarlig komplikation hos dem - Reye's syndrom, vars dödlighet är minst 50%.

  Aspirin kan framkalla bronkial kramp eller attacker av bronkialastma, liksom andra allergiska reaktioner, så människor som har en tendens till sådana reaktioner måste vara försiktiga under hela läkemedelsanvändningen. Riskfaktorer för utveckling av överkänslighetsreaktioner anses vara förekomsten eller för närvarande hos en person av bronkialastma, hösnuva, nasal polypos, kronisk patologi i andningsorganen och allergier mot andra läkemedel.

  Trombocyteffekten av Aspirin Cardio kvarstår i flera dagar (4-8) efter att läkemedlet har avslutats. Därför är det nödvändigt att sluta ta Aspirin några dagar (minst 5-7 dagar) före planerade kirurgiska ingrepp, även sådana små som till exempel tandutdragning.

  Öka inte dosen av aspirin mer än den maximalt tillåtna, eftersom detta avsevärt ökar risken för gastrointestinal blödning.

  Om en person har brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas kan intag av aspirin framkalla hemolytisk anemi. Därför, i närvaro av denna patologi, måste man vara försiktig när man tar Aspirin, undvika användning i stora doser, vid temperaturer eller akuta infektionssjukdomar.

  Användningen av flera smärtstillande medel i kombination med aspirin under lång tid kan provocera utvecklingen av njurpatologi. Dessutom kan Aspirin framkalla giktattacker, eftersom det minskar urinsyrahastigheten från kroppen..

  Vid långvarig användning av huvudvärk är det möjligt att utveckla ett "beroendeframkallande huvudvärkssyndrom" när symtom uppträder omedelbart efter utsättning av Aspirin.

  Vid långvarig användning av aspirin är det nödvändigt att regelbundet ta ett allmänt blodprov, avföring för ockult blod och övervaka leverfunktionen.

  Påverkan på förmågan att kontrollera mekanismer

  Överdos

  Överdosering av aspirin kan vara akut eller kronisk. Akut utvecklas med en enstaka dos aspirin i en dos på mer än 4000-5000 mg, och kronisk - när den tas i en mängd av mer än 100 mg per 1 kg kroppsvikt per dag under två på varandra följande dagar, eller med långvarig användning av relativt stora mängder. Akut och kronisk överdos av Aspirin manifesteras av samma komplex av symtom, som, beroende på deras svårighetsgrad, bestämmer en måttlig eller svår berusning.

  För mild till måttlig överdosering av aspirin är följande manifestationer karakteristiska:

  • Yrsel;
  • Buller i öronen;
  • Hörselnedsättning;
  • Ökad svettning
  • Illamående;
  • Kräkningar;
  • Huvudvärk;
  • Förvirring av medvetandet;
  • Snabb andning.

  Behandling av mild till måttlig överdosering med Aspirin består i upprepad användning av sorbenter (aktivt kol, Polysorb, Polyphepan, etc.), utföra magsköljning och ta diuretika med parallell påfyllning av volymen förlorad vätska och salter.

  En allvarlig överdos av aspirin manifesteras av följande symtom:

  • Mycket hög kroppstemperatur;
  • Andningsdepression;
  • Lungödem;
  • Kvävning;
  • Arytmi;
  • Blodtrycksfall
  • Hjärtdepression
  • Brott mot vatten- och elektrolytbalansen;
  • Uttorkning;
  • Överträdelse av njurarna upp till misslyckande;
  • En ökning eller minskning av blodsockernivån;
  • Ketoacidos;
  • Buller i öronen;
  • Dövhet;
  • Gastrointestinal blödning;
  • Blodproppar från att förlänga blödningstiden till fullständig frånvaro av bildning av blodproppar;
  • Encefalopati;
  • CNS-depression (sömnighet, förvirring, koma och kramper).

  Allvarlig överdosering med aspirin måste endast behandlas på intensivvårdsavdelningen på sjukhuset. I det här fallet utförs samma manipulationer som med måttlig och mild berusning, men med samtidigt underhåll av arbetet med vitala organ och system.

  Interaktion med andra läkemedel

  Aspirin ökar effekten av följande läkemedel när de tas samtidigt:

  • Metotrexat;
  • Heparin och indirekta antikoagulantia (till exempel Warfarin, Trombostop, etc.);
  • Trombolytika (läkemedel som löser upp blodproppar), antikoagulantia (läkemedel för att minska blodpropp) och trombocytagens (läkemedel som förhindrar blodproppar genom att förhindra att blodplättar hänger ihop)
  • Selektiva serotoninåterupptagshämmare (t.ex. fluoxetin, sertralin, paroxetin, citalopram, escitalopram, etc.);
  • Digoxin;
  • Läkemedel för att sänka blodsockernivåerna (hypoglykemiska medel) för oral administrering;
  • Insulin;
  • Valproinsyra;
  • Läkemedel från NSAID-gruppen (Ibuprofen, Nimesulide, Diclofenac, Ketonal, Indometacin, etc.);
  • Etanol.

  Med tanke på de förbättrade effekterna av dessa läkemedel är det nödvändigt att minska deras terapeutiska dos medan du tar med aspirin.

  Man bör komma ihåg att när man tar Aspirin med antikoagulantia, trombolytika, blodplättmedel, selektiva serotoninåterupptagshämmare och alkoholhaltiga drycker ökar risken för blödning och sår i magslemhinnan. Att ta aspirin med andra läkemedel i NSAID-gruppen ökar risken för biverkningar och blödning från mag-tarmkanalen.

  Dessutom kan Aspirin minska den terapeutiska effekten av följande läkemedel:

  • Diuretika;
  • ACE-hämmare (Berlipril, Captopril, Lisinopril, Perindopril, etc.);
  • Läkemedel med förmågan att avlägsna urinsyra från kroppen (Probenecid, Benzbromaron, etc.).

  Effekterna av aspirin försvagas när de tas samtidigt med läkemedel som innehåller ibuprofen, liksom glukokortikosteroidhormoner..

  Aspirin för förebyggande av kardiovaskulära och onkologiska sjukdomar - video

  Aspirin för barn

  Barn med influensa, akuta luftvägsinfektioner och vattkoppor rekommenderas inte att ge Aspirin, eftersom läkemedlet kan provocera utvecklingen av Reyes syndrom, vilket är en mycket allvarlig skada på centrala nervsystemet med leversvikt. Döden inträffar hos hälften av barnen med Reyes syndrom. Risken för att utveckla detta syndrom när du använder Aspirin finns bara hos barn under 15 år, därför rekommenderas det inte att ge alla läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra till dem före denna ålder.

  I de utvecklade länderna i Europa och USA har Aspirin förbjudits för barn under 15 år sedan 1980-talet, medan det inte finns något sådant förbud i Ryssland. Därför reduceras den oönskade användningen av aspirin hos barn under 15 år enbart till rekommendationer.

  För att minska kroppstemperaturen, lindra smärta och minska svårighetsgraden av inflammatorisk process för barn under 15 år rekommenderas att använda läkemedel som innehåller ibuprofen eller paracetamol, eftersom de är säkrare.

  Ansökan under graviditeten

  Aspirin kan ha en negativ inverkan på graviditeten och fostrets utveckling, därför är dess användning strängt förbjuden under första och tredje trimestern (från 1 till 13 och från 28 till 40 veckors graviditet). Under första trimestern kan läkemedlet framkalla hjärtfel och klyvning av den övre gommen hos fostret och i tredje trimestern - hämning av arbete, långvarig graviditet och intrakraniell blödning hos ett barn.

  Under andra trimestern av graviditeten kan Aspirin endast användas när det är akut behov, när det inte är möjligt att ersätta det med ett annat läkemedel, och fördelarna för modern uppväger tydligt riskerna för fostret. Den maximalt tillåtna dosen av aspirin under graviditetens andra trimester är 150 mg per dag.

  Aspirin överförs i mjölk i en liten mängd, vilket inte orsakar några biverkningar hos barnet. Därför, när du tar Aspirin i små doser under en kort tid, behöver du inte sluta amma och överföra barnet till formel. Men om Aspirin tas i höga doser eller under en lång tidsperiod, bör amning avbrytas..

  Aspirin för akne ansikte (mask med aspirin)

  Aspirin, i form av ett externt medel applicerat på ansiktshuden, har använts mycket framgångsrikt av hudläkare för att behandla inflammation, inklusive akne, akne etc. För närvarande, speciellt för den kosmetiska industrin och för hudläkare, produceras aspirin i form av pulver, pasta och lösningar, som används i den komplexa behandlingen av inflammatoriska processer i huden. Ansiktsmasker med Aspirin har följande effekter:

  • Rengör huden och tar bort hudormar.
  • Minskar produktionen av talg genom hudkörtlarna;
  • Krymper porerna;
  • Minskar hudinflammation;
  • Förhindrar bildandet av akne och akne;
  • Eliminerar ödem;
  • Eliminerar akne märken;
  • Exfolierar döda celler i epidermis;
  • Håller huden fast.

  Hemma är den enklaste och mest effektiva metoden att använda Aspirin för att förbättra hudens struktur och eliminera akne masker med detta läkemedel. För beredningen kan du använda vanliga obelagda tabletter som köpts på apoteket. Ansiktsmasken med Aspirin är en mild version av kemisk peeling, därför rekommenderas att du gör det inte mer än 2-3 gånger i veckan, och under dagen efter att du har applicerat den kosmetiska proceduren, var inte i direkt solljus.

  Överväg olika alternativ för masker med aspirin för olika hudtyper:
  1. För fet och mycket fet hud. Masken rensar upp porerna, lugnar huden och minskar inflammation. Mala 4 aspirintabletter i pulver och blanda det med en matsked vatten, tillsätt en tesked honung och vegetabilisk olja (oliv, solros, etc.). Applicera den resulterande blandningen på ansiktet och gnugga in med massagebehandlingar i 10 minuter och skölj sedan med varmt vatten.
  2. För normal till torr hud. Masken minskar inflammation och lugnar huden. Mala 3 aspirintabletter och blanda med en matsked yoghurt. Applicera den beredda blandningen på ansiktet, låt stå i 20 minuter och skölj med varmt vatten.
  3. För problemhud med mycket inflammation. Masken minskar effektivt inflammation och förhindrar uppkomsten av ny akne. För att förbereda masken krossas flera Aspirin-tabletter och hälls med vatten tills en tjock vassning bildas, som appliceras punktvis på akne eller finnar och lämnas i 20 minuter och tvättas sedan av.
  Mer om akne

  Bieffekter

  Fördelarna och skadorna med aspirin - video

  Kontraindikationer för användning

  Aspirins analoger

  Alla sorter av aspirin på läkemedelsmarknaden har analoga preparat som också innehåller acetylsalicylsyra som en aktiv substans. I princip kallas beredningar som innehåller samma aktiva substans korrekt synonymer, men termen "analoger" kan också användas, vilket indikerar vad som exakt menas med det..

  Så, analoger (för att förstå synonymer) Aspirin i form av brustabletter och tabletter för oral administrering är följande läkemedel:

  • Aspivatrin brusetabletter;
  • Aspinat-tabletter och brustabletter;
  • Aspitrin-tabletter;
  • Asprovit brusetabletter;
  • Acetylsalicylsyra tabletter;
  • Atsbirin brusetabletter;
  • Nextrim Snabbtabletter;
  • Taspir brusetabletter;
  • Upsarin Oopsa brusetabletter;
  • Fluspirin brusetabletter.

  Följande läkemedel är synonymer för Aspirin C:
  • Aspivit brusetabletter;
  • Aspinat C-brusetabletter;
  • Brusande tabletter Asprovit C;
  • Upsarin Oopsa med C-vitamin brusetabletter.

  Följande läkemedel är synonymer för Aspirin Cardio:
  • ASK cardio;
  • Aspikor;
  • Aspinat Cardio;
  • Acecardol;
  • Acetylsalicylsyra kardio;
  • Kardiask;
  • Kardiopyrin;
  • Thrombo Ass;
  • Trombogard;
  • Trombopol.

  Aspirin - recensioner

  De flesta recensioner som lämnas av människor hänför sig antingen till användning av aspirin för att förbättra tillståndet i ansiktshuden eller användningen av aspirinkardio för att tunna blodet och förhindra hjärtinfarkt och stroke..

  Nästan alla recensioner om användning av aspirin i sammansättningen av ansiktsmasker är positiva (över 95%) på grund av läkemedlets utmärkta kosmetiska effekter. Kvinnor som har använt Aspirin på detta sätt noterar att maskerna torkar ut huden, eliminerar inflammation, tar bort liten akne helt, minskar stora hudormar, tar bort hudormar och stramar porerna. Efter en kurs med flera masker blir huden mycket bättre, renare och vackrare, vilket naturligtvis gillas av kvinnor som lämnar positiv feedback om användningen av aspirin.

  Mer än 95% av recensionerna om Aspirin Cardio är också positiva, vilket beror på en betydande förbättring av välbefinnandet när du tar läkemedlet, liksom hjärtets normalisering, vilket inte bara känns subjektivt utan också bekräftas av data från analyser och undersökningar. I recensionerna noterar många att Aspirin Cardio är säkert för magen och tolereras väl, vilket också är läkemedlets fördel..

  Paracetamol eller aspirin?

  När du väljer mellan Paracetamol och Aspirin är det nödvändigt att tydligt förstå för vilket syfte läkemedlet ska användas och hur gammal personen är. Om vi ​​talar om ett barn under 15 år bör paracetamol alltid väljas, eftersom Aspirin kan orsaka Reye syndrom, vilket manifesterar sig i leversvikt och encefalopati, och slutar i hälften av fallen död.

  Om vi ​​pratar om en vuxen rekommenderas att du först använder Paracetamol för att sänka temperaturen, och om det visar sig vara ineffektivt, ta sedan aspirin. Det rekommenderas inte att ta Aspirin mot feber som förstahandsbehandling, eftersom Paracetamol är säkrare och i många fall är lika effektivt..

  För blodförtunnning och som en del av den komplexa behandlingen av hjärt-kärlsjukdomar och trombos är det nödvändigt att endast använda aspirin. Det är tillrådligt att välja ett specialiserat läkemedel Aspirin Cardio, men om det är omöjligt att skaffa det kan du ta vanligt Aspirin i en halv eller en fjärdedel av en tablett.
  Mer om paracetamol

  Vilket antipyretiskt medel är bäst för ett barn: aspirin eller paracetamol - video

  Gemensam mottagning av aspirin och analgin mot förkylning och influensa

  Det populära sättet att sänka temperaturen för virusinfektioner och förkylningar, som består i att ta Aspirin och Analgin samtidigt, kan inte användas, eftersom denna kombination av läkemedel är mycket farlig.

  Så Analgin kan orsaka anafylaktisk chock eller nästan fullständigt försvinnande av blodleukocyter, det vill säga tillstånd som ofta slutar med döden. Inte mindre allvarliga men inte så dödliga komplikationer av att ta Analgin är ihållande hypotermi (låg kroppstemperatur) och kollapsar. På grund av den ganska höga förekomsten av sådana biverkningar har Analgin förbjudits att användas som febernedsättande medel sedan 60-talet i Europa och från 70-talet i USA. Rutinmässig användning av Analgin vid temperaturer rekommenderas inte av WHO sedan 1991.

  Aspirin kan förbättra de negativa effekterna av Analgin, vilket gör denna kombination av läkemedel mycket farlig. Därför bör du inte ta Aspirin och Analgin samtidigt vid förhöjd kroppstemperatur..

  Cardiomagnet och Aspirin Cardio - vad är skillnaden?

  Aspirin och Aspirin Cardio - pris

  Författare: Nasedkina A.K. Biomedicinsk specialist.