Fördelarna och skadorna med Asparkam för människors hälsa

Skadorna och fördelarna med Asparkam beror till stor del på att reglerna för behandlingen följs. Därför måste du veta hur du applicerar medicinen..

 1. Information om läkemedlet
 2. Läkemedlets omfattning
 3. Tillämpning inom sport
 4. Doseringsregim för Asparkam
 5. Schema för förebyggande av kardiovaskulära patologier
 6. Doser inom sport
 7. Tillämpning i pediatrik
 8. Ansökan under graviditeten
 9. Kontraindikationer
 10. Biverkningar mot Asparkam
 11. Överdosering med Asparkam
 12. Läkemedelsinteraktion

Information om läkemedlet

Asparkam finns i tabletter och injektionsvätska, lösning.

De aktiva substanserna i läkemedlet är kalium-asparaginat och magnesium-asparaginat. Läkemedlet produceras av flera företag, så sammansättningen av de inaktiva komponenterna kan skilja sig åt. Detta bör övervägas av patienter som är utsatta för allergier..
Fördelarna med läkemedlet förklaras av verkan av kalium- och magnesiumjoner, som ingår i många enzymer; de är inblandade i sammandragning av muskler, inklusive hjärtmuskeln.

Den största fördelen med Asparkam är att läkemedlet förbättrar ämnesomsättningen i hjärtinfarkt..

Med utvecklingen av magnesium- och kaliumbrist ökar sannolikheten för en ökning av blodtrycket, ateroskleros i hjärtkärlen, störningar i hjärtrytmen och metabolism i hjärtmuskeln.

Efter oral administrering absorberas läkemedlet snabbt i tarmen, främst i tunntarmen. Läkemedlet utsöndras i urinen.

Läkemedlets omfattning

Det är nödvändigt att ta Asparkam i kombination med andra läkemedel med brist på kalium- och magnesiumjoner i kroppen för att förhindra olika kardiovaskulära patologier, såsom:

 • IHD, inklusive det akuta stadiet av hjärtinfarkt;
 • arytmi, inklusive de som orsakats av behandling med digoxin, celanid;
 • kronisk hjärtsvikt.

Tillämpning inom sport

Fördelarna med läkemedlet Asparkam för idrottare är som följer: för att få en vacker figur arrangerar de "torkningskurser" - fysisk aktivitet som gör att du kan bli av med överflödig fettvävnad. Under sådana aktiviteter måste en person dricka mycket, och tillsammans med vatten tvättas kalium och magnesium ur kroppen, och deras reserver måste fyllas på. Läkemedlet hjälper till att klara av tung fysisk aktivitet.

Dessutom är fördelarna med läkemedlet i kroppsbyggnad följande:

 1. Läkemedlet normaliserar ämnesomsättning och osmotiskt tryck i vävnader.
 2. Magnesium levererar energi till celler och främjar muskelökning.
 3. Verktyget ökar uthålligheten och minskar idrottarens trötthet. Det är därför det rekommenderas för alltför aktiv fysisk aktivitet och träning..
 4. Asparkam normaliserar hjärtfrekvensen, vilket minskar risken för kardiovaskulära patologier, såsom hjärtinfarkt, angina pectoris, stroke.

Doseringsregim för Asparkam

För att Asparkam ska vara till nytta, inte skadligt, bör du konsultera en läkare innan du använder den..

I vissa fall injiceras läkemedlet i en ven. Innan du går in i Asparkam späds 1-2 ampuller i 50 eller 100 ml 5% glukoslösning.

Schema för förebyggande av kardiovaskulära patologier

Ta Asparkam 1-2 tabletter tre gånger om dagen i 21-28 dagar. Vid behov kan den profylaktiska kursen upprepas.

Doser inom sport

Under "torkningen" måste du dricka medicinen inom en månad. Längre användning av det är endast tillåtet efter samråd med en idrottsläkare. En specialist bör också konsulteras om lämpligheten av parenteral administrering av Asparkam.

Tillämpning i pediatrik

Läkemedlet används inte i barns praxis, eftersom det inte är känt om det kommer att skada eller gynna barn.

Ansökan under graviditeten

Huruvida det är möjligt att utse Asparka till kvinnor i position, är det nödvändigt att förtydliga i de officiella instruktionerna. Till exempel kan KhMZ "Krasnaya Zvezda" -tabletter under graviditeten, särskilt under första trimestern, tas med försiktighet om fördelarna för modern är större än den möjliga skadan för fostret. Men injektionslösningen, som produceras av företaget Biosynthesis, är förbjuden för sådana kvinnor.

Kontraindikationer

Kontraindikationer för användning av Asparkam:

 • intolerans mot läkemedlets sammansättning;
 • ökade nivåer av kalium och magnesium i kroppen;
 • "Brons" sjukdom;
 • uttorkning av kroppen
 • problem med aminosyrametabolism;
 • akut och kronisk njursvikt;
 • svår muskelsvaghet
 • förstörelse av röda blodkroppar;
 • förskjutning av syra-basbalansen till den sura sidan;
 • chock, inklusive åtföljd av svår arteriell hypotoni;
 • AV-block 1, 2 och 3 grader.

Biverkningar mot Asparkam

Biverkningar av Asparkam-tabletter kan vara följande:

 • illamående, kräkningar, diarré, magbesvär eller brännande
 • nedsatt ledning av impulser mellan förmågorna och kammarna;
 • en paradoxal reaktion, som manifesteras av en ökning av antalet extrasystoler;
 • en ökning av nivån av kalium i blodet, vilket orsakar illamående, kräkningar, matsmältningsbesvär och sensoriska störningar;
 • en ökning av magnesiumnivån i kroppen, vilket orsakar ansiktsspolning, törst, hypotoni, försvagade reflexer, kramper, andningsdepression.

Biverkningar av Asparkam i injicerbar lösning kan vara följande:

 • AV-block;
 • utseendet på extrasystoler;
 • inflammation i venerna;
 • en ökning av kaliumhalten i blodomloppet, vilket leder till svaghet, nedsatt känslighet och medvetande, myasthenia gravis, minskad hjärtfrekvens, AV-block, hjärtstillestånd, arytmier;
 • en ökning av nivån av Mg-joner i blodet, vilket orsakar hypotoni, slö sömn, illamående, kräkningar, försvagning av neuromuskulär excitabilitet.

Om Asparkam administreras mycket snabbt är hyperemi i huden möjlig efter injektionen..

Om en person märker någon skada under användning av läkemedlet måste du konsultera en läkare.

Överdosering med Asparkam

Om den terapeutiska dosen överskrids ökar sannolikheten för överskott av kalium och magnesium i kroppen, vilket kommer att skada hälsan.

Tecken på Asparkam-förgiftning kan vara följande:

 • snabb trötthet;
 • kränkning av känslighet
 • störningar i medvetandet
 • muskelsvaghet;
 • minskning av hjärtfrekvensen;
 • AV-block;
 • brott mot hjärtrytmen
 • hjärtstopp och andningsstopp
 • koma;
 • areflexia;
 • illamående och kräkningar;
 • hypotoni.

För att neutralisera effekten av Asparkam används läkemedel som eliminerar skadan från berusning. En lösning av kalciumklorid injiceras i venen. Vid överdosering utförs hemodialys vid behov.

Läkemedelsinteraktion

Asparkam kan reagera med andra läkemedel, försvaga eller öka deras effekt:

 1. Det rekommenderas inte att använda kaliumsparande diuretika, β-blockerare, ACE-blockerare, NSAID, cyklosporin, antikoagulantia under behandling med Asparkam. Skadan från denna kombination är en ökning av kaliumnivån i blodet, som är fylld med hjärtslagssjukdomar och hjärtstopp..
 2. Asparkam minskar biverkningarna av hjärtglykosider.
 3. När kalcitriol används samtidigt med Asparkam ökar nivån av Mg-joner i kroppen, vilket kan orsaka en överdos av magnesium.
 4. Läkemedlet försvagar verkan av aminoglykosider, tetracykliner, polymyxiner.
 5. Fördelen med Asparkam när det tas samtidigt med glukokortikoider är att det eliminerar hypokalemi som uppstår under behandling med HSC.
 6. Asparkam förstärker den negativa batmo- och dromotropa effekten av antiarytmika.
 7. Att ta läkemedlet mot bakgrund av behandling med kalciuminnehållande medel är skadligt, eftersom de försvagar effekten av magnesium.
 8. Anestetika ökar Asparkams hämmande effekt på centrala nervsystemet.
 9. Kombinationen av Asparkam med läkemedel som Atracuria besylate, Decametonium, Succinylcholin, Suxamethonium chloride kan orsaka neuromuskulär blockad.
 10. Läkemedel som har en omslutande och sammandragande effekt minskar adsorptionen av Asparkam i mag-tarmkanalen. Därför bör skillnaden mellan att ta ovanstående läkemedel vara minst 3 timmar..

Asparkam ska endast användas efter samråd med läkare, annars kan läkemedlet orsaka mer skada än nytta. Innan behandlingen påbörjas är det lämpligt att genomgå en undersökning. Och om det finns kontraindikationer bör användningen av läkemedlet överges, eftersom det kan skada hälsan..

Asparkam

Priser i onlineapotek:

Asparkam är ett läkemedel - en källa till magnesium- och kaliumjoner, som reglerar metaboliska processer i kroppen. Produkten innehåller också aspartat - överföring av joner genom cellmembran. Läkemedlet är ordinerat för sjukdomar associerade med hjärtrytmstörningar, kärlkramp och för att förebygga stroke.

Asparkam produceras i tabletter och i form av en lösning för injektion.

farmakologisk effekt

Enligt anvisningarna är Asparkam en källa till viktiga ämnen som kalium och magnesium. Det hjälper till att normalisera elektrolytbalansen. Magnesium är en kofaktor i många enzymatiska reaktioner (cirka 300) och främjar penetrering av kalium i celler. Kalium har å andra sidan en antiarytmisk effekt och upprätthåller också normal hjärtfunktion..

Efter användning av Asparkam absorberas dess komponenter snabbt i mag-tarmkanalen. Återkallandet av läkemedlet utförs främst genom njurarna. 1-2 timmar efter att du tagit Asparkam tabletter eller injektioner når koncentrationen av aktiva substanser (magnesium och kalium) i blodet sin maximala nivå. Från blodplasma tränger läkemedlet in i kardiomyocyter i form av Mg2 + och K + -joner, liksom asparaginat, omedelbart in i cellulär metabolism.

Indikationer för användning av Asparkam

Enligt instruktionerna visas Asparkam:

 • För att förbättra effektiviteten och toleransen hos hjärtglykosider;
 • Som en del av den komplexa behandlingen av hjärtsvikt, hjärtarytmier, tillstånd efter hjärtinfarkt;
 • För tillstånd som åtföljs av hypomagnesemi och hypokalemi.

Kontraindikationer för användning

Användningen av Asparkam är kontraindicerad vid följande sjukdomar och fysiologiska egenskaper hos patienter:

 • Akut och kronisk njursvikt;
 • Överkänslighet eller intolerans mot läkemedelskomponenter;
 • Addisons sjukdom;
 • Kardiogen chock (blodtryck

Sätt att använda Asparkam

Asparkam tabletter tas oralt. Dosen är 1-2 st. tre gånger om dagen. Det rekommenderas att ta Asparkam tabletter omedelbart efter en måltid..

Vid användning av lösningen är dosen 10-20 ml, den administreras intravenöst 1-2 gånger om dagen. I det här fallet varar behandlingen 5 dagar. Den exakta dosen och behandlingstiden förskrivs dock av läkaren, beroende på typ och sjukdomsförlopp, liksom patientens allmänna tillstånd och hans medicinska historia..

Biverkningar av Asparkam

Instruktionerna för Asparkam indikerar att biverkningar är extremt sällsynta. Att ta läkemedlet kan dock leda till funktionsstörningar i matsmältningssystemet, nämligen illamående, kräkningar, buksmärtor, diarré, gastrointestinal blödning, obehag i epigastriska regionen, muntorrhet, sår i mag-tarmslemhinnan.

Enligt recensioner om Asparkam är kränkningar av det kardiovaskulära systemet också möjliga: sänkning av blodtrycket, nedsatt myokardial ledning, AV-blockad.

Allergiska reaktioner som svar på läkemedlet kan manifestera sig som rodnad i huden, klåda och utslag.

Enligt recensioner av Asparkam klagar vissa patienter på kramper, parestesi och hyperreflexi, vilket är ett brott mot centrala nervsystemet och perifera nervsystemet.

Andningsdepression kan ibland uppstå på grund av hypermagnesemi. Dessutom talar vissa recensioner om Asparkam om en sådan biverkning som en värmekänsla.

När det gäller läkemedelsöverdosering har hittills inga sådana fall registrerats. Enligt instruktionerna kan Asparkam dock i stora mängder teoretiskt leda till följande symtom: illamående, kräkningar, metallsmak i munnen, buksmärta, svaghet, bradykardi, muskelförlamning, desorientering, parestesi i lemmarna, törst, rodnad i ansiktet, arteriell hypotoni, kramper, nedsatt neuromuskulär överföring, arytmi. I detta fall är det nödvändigt att sluta ta Asparkam för att utföra symtomatisk behandling, inklusive intravenös administrering av en lösning av kalciumklorid i en dos av 100 mg / min. Vid behov genomgår patienten hemodialys.

Lagringsförhållanden

Det rekommenderas att lagra läkemedlet på en torr plats där temperaturen inte överstiger 25 grader. Under förutsättning av dessa villkor är läkemedlets hållbarhet tre år.

ytterligare information

Diakarb är ett läkemedel som ofta ordineras för fall av ökat intraokulärt eller intrakraniellt tryck. Ofta finns det i receptet en kombination av "Diacarb och Asparkam" - de ordineras av läkare tillsammans. Faktum är att det andra läkemedlet hjälper till att förhindra biverkningarna av det första.

Under behandling med Diacarb förlorar kroppen en stor mängd natriumjoner och följaktligen kalium, vilket kan leda till negativa konsekvenser.

Kalium är ett viktigt element involverat i cellulär metabolism. Speciellt hjärtinfarkt, hjärtmuskeln, behöver det. Kroppen är också i behov av magnesium, som deltar i kolhydratmetabolismen och transporterar energi till varje cell för att utföra biokemiska reaktioner.

En normal hjärtfrekvens är karakteristisk för hjärtinfarkt när det reagerar på en ökning av magnesiumkoncentrationen genom en minskning av excitabilitet och konduktans. Men med en stor mängd kalium hämmas hjärtmuskelns sammandragningsförmåga, vilket kan leda till hjärtstillestånd. Denna effekt är möjlig med en överdos av Asparkam administrerad intravenöst.

Om kaliumhalten i blodet är för låg störs syra-basbalansen i kroppen. Detta underlättas av en ökning av blodets alkalinitet och en ökning av surheten i cellerna, vilket leder till en ökning av sekundär absorption i njurarna från den primära urinen av bikarbonat. I allmänhet sker bildandet av en allmän metabolisk alkalos.

Kaliumbrist åtföljs av förekomst av slöhet, muskelsvaghet, hjärtrytmstörningar och minskad prestanda.

Asparkam återställer innehållet av kalium och magnesium, främjar den snabba penetrationen av dessa ämnen i cellerna. Tack vare mottagandet av Asparkam med Diakarb återställs det osmotiska trycket i cellerna, vilket ger dem tillräcklig energi. Kombinationen med Asparkam ökar också blodsyran och tar bort bikarbonater från kroppen.

Samtidig mottagning av Diacarb och Asparkam gör att du kan kompensera för biverkningarna av den första i form av förlust av kaliumjoner och en ökning av blodalkaliniteten.

Neurologer ordinerar ofta dessa läkemedel till patienter för att minska intrakraniellt tryck vid olika sjukdomar och konsekvenserna av traumatiska hjärnskador..

Asparkam är en källa till kalium och magnesium som stöder ditt hjärta

Asparkam är ett läkemedel som tillhör läkemedel som hjälper till att reglera metaboliska processer. Med hjälp kan patienten återställa elektrolytbalansen och reglera hjärtaktiviteten..

Innan du köper och börjar ta det, läs instruktionerna för det och kontakta din läkare, eftersom det är farligt att ta Asparkam bara för att förebygga. Innan du påbörjar behandlingen måste du se till att det saknas kalium i kroppen..

Det är ett mycket absorberbart läkemedel. Asparkam utsöndras från kroppen genom njurarna. Överdosering är möjlig både med för snabb administrering av läkemedlet och med en signifikant ökning av den rekommenderade dosen.

Detta läkemedel kan reglera elektrolytbalansen genom att förbättra penetrationen av kalium- och magnesiumjoner i utrymmet mellan cellerna.

Dess verkan minskar ledningsförmågan och excitabiliteten hos myokardiet, därför kan Asparkam tillskrivas antiarytmiska läkemedel.

Det minskar också känsligheten när du tar glykosider..

Läkemedlet Asparkam: indikationer för användning och kontraindikationer

Vid störningar i hjärtats arbete och hypokalemi kan läkaren ordinera Asparkam.

Indikationer för användning av detta läkemedel, som anges i instruktionerna:

 • Otillräcklig blodtillförsel till organ vid hjärtsvikt.
 • Åderförkalkning och kranskärlssjukdom, som utvecklades med otillräcklig syretillförsel till hjärtat.
 • Hjärtrytmstörningar av olika etiologier.
 • Uppskjuten hjärtinfarkt.
 • Komplikationer av glykosidöverdos.

Asparkam finns som en lösning i glasampuller. Deras volym kan vara olika: 5 ml, 10 ml, 20 ml. De är förpackade i en tät kartong, lagd med wellpapper. En instruktion bifogas läkemedlet, som ger information om indikationerna och kontraindikationerna för att ta läkemedlet.

Du kan också hitta Asparkam-tabletter i apoteket. Indikationerna för användning av denna form av medicinering är likartade, men det är inte lämpligt för personer med mag-tarmproblem..

Asparkam ordineras om patienten diagnostiseras med brist på kalium och magnesium, liksom för hjärtsjukdom. Det används om patienten har haft hjärtinfarkt och ischemisk hjärtsjukdom, såväl som rytmstörningar. Det kommer att vara användbart vid kronisk cirkulationssvikt och efter tillstånd som leder till brist på kalium och magnesium i kroppen.

Användningen av detta läkemedel kan förbättra metaboliska processer. Det används vid komplex behandling av ödem och kramper tillsammans med diuretika.

Läkemedlets effekt på kroppen uppstår på grund av dess beståndsdel kalium och magnesium, som har förmågan att tränga in i de intercellulära utrymmena.

Ansökan för olika ändamål som inte anges i instruktionerna är tillåten om du känner till läkemedlets verkan och egenskaperna hos din kropp.

Asparkam kan användas både i sport och för viktminskning ensam eller i kombination med andra läkemedel:

 • Asparkam och Riboxin. Asparkam är ett läkemedel som hjälper till att snabbt återställa elektrolytbalansen. Förutom terapeutiska och profylaktiska ändamål används den i kroppsbyggnad. Det kan minska trötthet, vilket kan hjälpa dig att få muskler snabbare. Den innehåller magnesium, som är involverat i proteinmetabolismen och är en leverantör av energi för muskeluppbyggnad. Idrottare med hjälp av Asparkam har möjlighet att eliminera bristen på magnesium- och kaliumsalter, vars förlust uppstår under tvångstorkning och viktminskning. För att öka uthålligheten i kroppsbyggnad används Asparkam ofta i kombination med Riboxin. Detta läkemedelskomplex gör att du kan öka träningens effektivitet, skyddar och ökar hjärtmuskelns produktivitet. De används också som förebyggande av hjärtstillestånd från överbelastning och hjärtinfarkt..
 • Asparkam kan vara användbart för att gå ner i vikt. För att frigöra kroppen från gifter rekommenderas att man dricker mycket vätska, som tvättar ut inte bara skadliga ämnen utan också användbara. Med hjälp av Asparkam kan du fylla på detta utbud och reglera ämnesomsättningen. Naturligtvis är det bättre att konsultera en läkare innan du använder läkemedlet, eftersom det inte är ett kosttillskott..
 • Asparkam kan användas för baksmälla, särskilt om alkoholmissbruk är ihållande.

När du tar läkemedlet för att fylla på jonerna av salter som tvättats ut från kroppen under träning, förgiftning och viktminskning, är det bättre att ta medicinen i tabletter. Droppare och injektioner av läkemedlet Asparkam, indikationer för användning av läkemedlet är mer relaterade till behandling av sjukdomar och arytmier.

Priserna för Asparkam, till skillnad från Panangin, är mycket lägre. Det är analogt med detta läkemedel och det finns många positiva recensioner från människor som har använt det. Dr Komarovskys forum nämner också användningen av kalium och magnesium aspartat i barnläkemedel för spädbarn i närvaro av cystor och hjärnödem.

Asparkam medicin i medicin: hur man tar Asparkam för vuxna och barn

Ett av de billiga och effektiva läkemedlen i apoteksnätverket som kan hjälpa till att upprätthålla normal hjärtmuskel och reglera metaboliska processer i kroppen är läkemedlet Asparkam..

Hur man tar Asparkam så att behandlingen kommer att ge maximal nytta, kommer läkaren att ordinera och noggrant studera testresultaten.

När allt kommer omkring är detta inte ett kosttillskott och det är farligt att ta det utan tid, eftersom det kan leda till ett överskott av kalium i kroppen..

Asparkam-läkemedel, som ordinerats av en läkare, kan tas som en del av komplex terapi, inklusive för att neutralisera ett överskott av hjärtglukosider.

Asparkam-tabletter är tillräckligt lämpliga för patienter att ta hemma, eftersom inte alla har möjlighet att organisera intravenös läkemedelsadministrering.

Hur tar man Asparkam för vuxna? Läkemedlet ordineras 1 eller 2 tabletter 3 gånger om dagen. Behandlingsförloppet Vid behov kan det upprepas.

En enstaka oral dos för vuxna är inte mer än 500 mg. Under denna procedur måste du vara försiktig och se till att läkemedlet kommer långsamt in i kroppen. Det kan finnas en enda eller dubbel dos av läkemedlet per dag, beroende på läkarens recept. Intravenösa vätskor ges för behandling och i sällsynta fall för profylax. Det är absolut nödvändigt att säkerställa att den injicerade vätskan är ren och transparent. Om det under några förhållanden blir grumligt kan det inte användas under några omständigheter..

Asparks barn och baby

Att ta läkemedlet för spädbarn kan endast ordineras baserat på resultaten från en läkare. Först och främst med en kaliumbrist i barnets kropp. För barn ordineras Asparkam i form av tabletter, läkemedlet administreras intravenöst endast i undantagsfall, särskilt när livet hotas.

Det är viktigt att observera barnet, eftersom hypokalemi kan detekteras av symtom som svaghet, sömnighet, lågt blodtryck, rytmstörningar och hjärtklappning. Dessutom kan torr hud och återflöde förekomma..

För spädbarn ordineras läkemedlet Asparkam om det finns ett behov av att ta diuretika och glukokortikoider. Det förhindrar utvecklingen av hypokalemi, ett mycket farligt tillstånd för en baby..

Applicering under graviditet och amning

Tyvärr är blivande mödrar och ammande kvinnor inte immuna från hälsoproblem..

Under graviditet och amning är det viktigt att veta hur man tar Asparkam. Detta måste göras mycket noggrant och under överinseende av en läkare..

Det ordineras för uppenbara kränkningar eller som en del av komplex terapi.

Bara för att förebygga är det inte tillåtet att ta detta läkemedel. I vissa fall är det ordinerat för gravida kvinnor att förbättra hjärtats funktion och med kranskärlssjukdom, samt att förhindra kaliumbrist, om det fanns en allvarlig störning.

Kombinationen av läkemedlet med diuretika ordineras om du behöver använda starka diuretika, liksom i den komplexa behandlingen av högt blodtryck och ödem, inklusive hjärnan. Diakarb och furasemid är diuretika som hjälper till att avlägsna överflödig vätska från kroppen. Asparkams uppgift är att återställa kalium och magnesium i blodet, som tvättas ut under detta.

Kombinationen av läkemedel för en nyfödd är Diacarb och Asparkam. Dessa två läkemedel ordineras till nyfödda om det finns allvarlig hjärndysfunktion, hjärncyster förekommer och ökat intrakraniellt tryck observeras..

Dessa mediciner hjälper också till att avlägsna överflödig vätska från hjärnkammarna. Diakarb är ett medel som tar bort överflödig vätska från barnets kropp, medan Asparkam fyller på nivån av kalium i kroppen för att undvika allvarliga komplikationer, inklusive hjärtstillestånd.

Asparkam: biverkningar och kontraindikationer

Om det finns störningar i metaboliska processer eller brist på kalium och magnesium som levereras med mat, kan läkaren ordinera Asparkam. Biverkningar är extremt sällsynta, men patienten bör vara medveten om dem. Beroende på om det injiceras intravenöst eller tas oralt, finns det små skillnader i spårning av negativa reaktioner från kroppen.

Om du planerar att ta Asparkam bör kontraindikationer studeras mycket noggrant för att undvika att skada kroppen..

Det är bra att ta Asparkam med saluretika och kortikosteroider för att undvika en minskning av kaliumnivån i kroppen. Det minskar de toxiska effekterna av glukosider.

Asparkam bör användas med försiktighet med kaliumsparande diuretika och antidepolariserande muskelavslappnande medel..

Om anestesi planeras och patienten tar Asparkam. Biverkningar från samtidig användning kan uttryckas i undertryckande av centrala nervsystemet och ökad neuromuskulär blockad..

Ofta ordineras Asparkam tillsammans med intag av diuretika, inklusive furasemid. Detta motiveras av det faktum att deras exponering kan leda till urlakning av kalium och magnesium från kroppen. Deras lager måste fyllas på..

Det finns följande kontraindikationer, i närvaro av vilka läkemedlet är förbjudet:

 • Individuell känslighet och intolerans mot dess komponenter.
 • Njursvikt och andra störningar i deras arbete.
 • Addisons sjukdom eller kronisk binjureinsufficiens.
 • Förhöjda nivåer av kalium och magnesium i blodet, eftersom ett överskott av dessa spårämnen inte är bättre än en brist på dem.
 • Om patienten befinner sig i ett tillstånd av kardiogen chock eller atrioventrikulärt block.
 • Allvarlig myasthenia gravis.

Genom att ta en läkemedelsbehandling måste du ta hand om att organisera kontrollen över innehållet i spårämnen i blodet för att inte skada din kropp.

Asparkam är en kraftfull medicin. Det kan inte tas utan recept från läkare. Det påverkar inte patientens uppmärksamhet eller förmåga att köra eller utföra aktiviteter som kräver ökad koncentration..

Biverkningar av läkemedlet är sällsynta, men om du hittar följande reaktioner från kroppen måste du sluta ta medicinen och konsultera en läkare:

 • Illamående, muntorrhet och kräkningar.
 • Obehag i buken.
 • Gastrointestinal blödning.
 • Hypotoni.
 • Nedsatt hjärtförmåga.
 • Parestesisymtom som domningar och stickningar.
 • Krampanfall och minskade reflexer.
 • Allergi av obestämd etiologi.
 • Andningsdepression.

Dessa biverkningar kan uppstå om läkemedlet tas vid övermättnad av kroppen med magnesium och kalium. För att stoppa dem måste du avbryta det och konsultera en läkare för råd om utnämning av terapi för att neutralisera obehagliga manifestationer från kroppen.

En överdos av läkemedlet är möjlig både med en signifikant ökning av den rekommenderade dosen och med för snabb intravenös administrering. Samtidigt utvecklas hyperkalemi och hypermagnesemi, vilket kan uttryckas i mycket obehagliga och till och med livshotande symtom. När de dyker upp måste du sluta ta Asparkam. Kontraindikationer kan spela en avgörande roll, du bör inte ignorera dem. Hyperkalemi kan framgångsrikt behandlas med resonium A..

Ett överskott av kalium leder till en ökning av muskeltonus, arytmier upp till hjärtstillestånd. Det kan också finnas parestesi i extremiteterna.

Ett överskott av magnesium kan minska trycket, inklusive intrakraniellt tryck, med depression av andningscentret, vilket kan åtföljas av kramper och arytmi.

För behandling av ett sådant tillstånd administreras kalciumglukonat eller kalciumklorid, vars dos bestäms beroende på svårighetsgraden av patientens tillstånd. Parallellt med detta utförs underhåll av andningsfunktionen vid behov. I undantagsfall föreskrivs hemodialys för att korrigera patientens tillstånd och återställa kroppen snabbare.

Läkemedlet Asparkam och dess analoger

Det finns ett brett urval av läkemedel i läkemedelsnätverket. Många läkemedel har dussintals analoger. Om du bestämmer dig för att ersätta ett läkemedel med ett annat är det lämpligt att rådgöra med din läkare för att undvika missförstånd. Eftersom du kanske inte känner till några av deras funktioner, som inte skrivs om i instruktionerna.

Läkemedlet Asparkam är en inhemsk analog av Panangin. De innehåller salter av kalium och magnesium i en balanserad kombination. Panangin används för att behandla angina pectoris, hjärtsvikt, arytmier och för att ersätta kaliumbrist. Som ett profylaktiskt medel är det ordinerat för att stärka och närma hjärtmuskeln..

Panangin produceras i form av piller täckta med ett skyddande membran som skyddar slemhinnan från effekterna av den aktiva aktiva substansen. Det finns också en analog av Asparkam, som kan köpas på apoteket, om det behövs..

Läkemedlet Asparkam är en generik av importerad Panangin. Man tror att graden av rening av råvaror är lägre, därför är den billigare. Det finns i tabletter, vilket innebär vissa begränsningar för intaget av läkemedlet för personer med mag-tarmproblem..

Båda läkemedlen rekommenderas att tas efter måltider. De har nästan identiska kontraindikationer. För att assimilera magnesiumet, som ingår i deras sammansättning, föreskrivs dessutom vitamin B6. Asparkam produceras av olika läkemedelsföretag, vilket återspeglas i läkemedlets namn..

Vid hypokalemi kan läkaren också ordinera ett modernt läkemedel Kalinor.

Bland de relativa analogerna av läkemedlet Asparkam kan Pamaton och Panangin särskiljas. Även om de också innehåller magnesium och kalium, finns det i en annan dos än i Asparkam. Tänk därför noga på läkarens recept, eftersom ett överskott av kalium är lika skadligt som en brist på det. En analog av Asparkam kan köpas, men det kan bli dyrare.

Beroende på vilket läkemedelsföretag som producerar läkemedlet kan priserna på det variera. Läkemedlet Asparkam från inhemsk produktion är inte dyrt och är tillgängligt för nästan alla medborgare som behöver det. Vissa tillverkare kan frisätta läkemedlet endast i en viss form, eftersom produktionstekniken endast har utvecklats för det..

Asparks kan köpas fritt i apoteksnätverket, men trots detta borde alla veta att dess okontrollerade användning i syfte att förebygga är oacceptabel. Efter att ha studerat informationen på Internet, många recensioner av personer som använde läkemedlet i närvaro av allvarliga sjukdomar och för att förbättra ämnesomsättningen, kan man dra slutsatser om läkemedlets effektivitet.

Det fungerar bra för kramper och svullnader. Det lindrar också tillståndet hos personer med vissa hjärtsjukdomar, för vilka det är indicerat för användning. När det används för viktminskning, fyller det inte bara balansen mellan spårämnen i kroppen utan minskar också sötsug. Det nämns också att läkemedlet hjälpte fyrbenta husdjur, särskilt katter som har haft hjärtproblem..

Recensioner av användningen av Asparkam i bodybuilding är mest positiva. Idrottare föredrar ofta att ta piller eftersom de är bekvämare. Biverkningar är mycket sällsynta. Vanligtvis utsöndras överskott av kalium och magnesium helt enkelt från kroppen genom njurarna. Asparkam är ett prisvärt och billigt läkemedel som kan köpas fritt på apoteket, om det behövs. Var noga med att rådfråga din läkare när du bestämmer dig för att ta detta läkemedel.

Asparkam: indikationer för användning, sammansättning, biverkningar

Asparkam är en farmaceutisk produkt som innehåller magnesium och kalium. Det klassificeras som ett läkemedel som normaliserar metaboliska processer. När du överväger Asparkam bör du ta reda på varför det används inom medicin och sport. I båda fallen spelar rätt teknik en viktig roll i den tillhandahållna effekten..

Beskrivning av läkemedlet

Asparkam är en medicinsk produkt vars huvudsakliga åtgärd syftar till att reglera metaboliska processer. Medlet är en transportör av magnesium- och kaliumjoner in i utrymmet inuti cellerna.

Sammansättning

Asparkam i tabletten innehåller 0,175 gram magnesiumasparaginat och 0,175 gram kaliumasparaginat.

Läkemedlet i form av en lösning för injektion produceras i ampuller som innehåller 5-10 ml av läkemedlet. 1 ml lösning innehåller 40 mg magnesiumasparaginat och 45,2 milligram kaliumasparaginat.

Verkningsmekanism, egenskaper

Kalium och magnesium som finns i kompositionen har en direkt effekt på elektrolytbalansen och hjälper till att återställa den. Mottagning av detta läkemedel kommer att bibehålla normal hjärtaktivitet och eliminera manifestationen av arytmi.

Interaktion med andra läkemedel

Asparkam kompatibilitet med andra läkemedel:

 1. Tillsammans med kaliumsparande diuretika och ACE-hämmare ökar risken för hyperkalemi signifikant, utvecklar asystol och arytmi.
 2. För att eliminera hyperakalemi kan medlet användas tillsammans med glukokortikosteroider.
 3. Bedövningsmedel ökar signifikant den hämmande effekten av magnesiumpreparat på centrala nervsystemet..
 4. Asparkam med kalcitriol ökar mängden magnesium i blodet.
 5. Kombinationen med dextros och insulin gör det möjligt att normalisera hjärtfrekvensen vid hjärtinfarkt, liksom vid en överdos av hjärtglykosider.
 6. Beläggningsmedicin minskar avsevärt absorptionen av läkemedlet i mag-tarmkanalen.

Vilket är bättre - Asparkam eller Panangin

Panangin liknar Asparkam, men dyrare. Tabletterna för detta medel är mycket lättare att svälja på grund av att de är täckta med ett skyddande skal, de kan inte heller skada tandemaljen..

I grund och botten spelas den avgörande rollen i valet av verktyget av möjligheten att ta emot det. Om patienten krossar den innan du använder tabletten, är i detta fall den bästa lösningen att köpa Asparkam. Vid sväljning av en hel tablett bör Panangin föredras i kroppsbyggnad i form av piller..

Indikationer för användning

Ett läkemedel ordineras vid brist på kalium och magnesium i människokroppen..

Asparkam har också följande indikationer för användning:

 • ischemi;
 • brott mot hjärtrytmen orsakad av magnesium- och kaliumbrist;
 • olika tillstånd av chock;
 • paroxysm av förmaksflimmer;
 • intolerans eller toxiska effekter på kroppen av digitalismedel;
 • ventrikulära för tidiga slag;
 • vid höga indikatorer på intrakraniellt tryck rekommenderas att använda komplex terapi med diakarb och asparkam;
 • med epilepsi
 • Ménières sjukdom;
 • glaukom;
 • edematöst syndrom.

Speciella fall

Läkemedlet används inte bara av medicinska skäl, i vissa fall kan det användas av andra skäl..

Vad är ordinerat för idrottare

Asparkam för idrottare är ganska populärt på grund av det faktum att verktyget låter dig öka den totala reserven för styrka och uthållighet under hjärtövningar. Ofta används läkemedlet i kombination med Riboxin, och dosen är högst tre tabletter per dag (1 Asparkam-tablett och 2 Riboxin-tabletter).

Intensiv träning tar bort mycket vätska från kroppen, och som ett resultat tvättas några fördelaktiga mineraler ut. Verkan av läkemedlet i fråga syftar till att fylla dessa luckor. Det har också en gynnsam effekt på prestanda, förbättrar effekten från träning, hjälper till att eliminera trötthet, lindrar kramper och normaliserar hjärtfunktionen. Magnesium stimulerar byggnad av muskelmassa.

Är det möjligt under graviditeten

Detta verktyg är inte godkänt för användning under graviditetens första trimester. Från och med andra trimestern kan läkemedlet ordineras av den behandlande läkaren. Indikationer för dess utnämning kan vara gestos, hjärt-ischemi och gestos. Men du bör inte ta Asparkam på egen hand för att förebygga det, eftersom det kan vara skadligt.

Är det möjligt för barn

Läkemedlet ordineras som regel endast till barn om det enligt laboratorietestet var möjligt att bekräfta hypomagnesemi eller hypokalemi. I det här fallet kan läkemedlet ordineras i form av tabletter..

Läkemedlet kan användas som ett medel för att normalisera intrakraniellt tryck hos ammade barn. Oftast används den i komplex terapi om barnet använder diuretika som sänker mängden kalium i kroppen.

Instruktioner

Instruktioner för användning varierar beroende på vilken frigöringsform som används..

Biljard

Detta läkemedel ordineras för intern användning omedelbart efter avslutad måltid, 1-2 stycken 3 gånger om dagen. Den terapeutiska kursen kan variera från 3 till 4 veckor. Om effekten är otillräcklig kan den upprepas, men innan det rekommenderas att rådgöra med din läkare.

Idrottare visas ta en eller två tabletter tre gånger om dagen efter att ha ätit. Vid intensiv träning är kursen en månad. Det är dock bäst att konsultera en erfaren tränare eller idrottsläkare innan behandlingen påbörjas. Detta är nödvändigt för dem som använder Asparkam i bodybuilding för att veta exakt hur man tar.

Ampuller

Asparkam i form av ampuller injiceras intravenöst med en hastighet av 25 droppar på 60 sekunder varje dag, 1-2 gånger 10-20 ml av läkemedlet, som späds i 100-200 milliliter 5% glukoslösning.

Lösningen för infusion administreras intravenöst. Dosen av läkemedlet är inte mer än 1 applicering av lösningen per dag, 400 ml eller 1-2 gånger om dagen, 200 ml, med en hastighet av 15-30 droppar per minut.

Kontraindikationer

Läkemedlet är kontraindicerat i närvaro av följande sjukdomar:

 • njursvikt;
 • svår myasthenia gravis;
 • hyperkalemi;
 • hypermagnesemi.

Läkemedlet får inte ges intravenöst snabbt, eftersom sannolikheten för att utveckla hypermagnesemi och hyperkalemi ökar avsevärt, vilket kan hota patientens liv.

Bieffekter

I Asparkam kan biverkningar manifestera sig i form av:

 • en illamående;
 • torr mun;
 • förekomsten av smärta i buken
 • en attack av kräkningar;
 • sveda i magen.
 • diarre.

Som regel försvinner ovanstående symtom omedelbart efter att läkemedelsdosen har minskat..

Andra sidoreaktioner i kroppen mot botemedlet kan också observeras:

 • sänka blodtrycket
 • atrioventrikulärt block
 • rodnad i ansiktet;
 • brott mot hjärtinfarktledningen;
 • klåda och utslag
 • parestesi
 • kramper;
 • andningsdepression;
 • känns varm.

Överdos

Vid överdos observeras följande fenomen:

 • känslighetsstörningar i vissa delar av kroppen;
 • arytmi;
 • minskad muskeltonus
 • hjärtstopp.

Liknande symtom kan observeras med ett betydande överskott av dosen..

Analoger

Analogerna av detta läkemedel när det gäller den aktiva substansen inkluderar följande medel:

 • Panangin;
 • Asparkam-Farmak.
 • Pamaton;
 • Magnesium och kaliumasparaginat Berlin-Chemie;
 • Asparkam-L.

Lagring

Asparkam tabletter förvaras i 3 år. I form av en lösning för injektion är hållbarheten 2 år. Läkemedlet måste förvaras vid en temperatur på högst 25 grader Celsius på en plats som inte är tillgänglig för barn..

Video

Se nästa videoklipp för mycket mer användbar information om användningen av Asparkam.

Asparcam

Aktiv substans:

Innehåll

 • Sammansättning och form av frisättning
 • farmakologisk effekt
 • Farmakodynamik
 • Indikationer av läkemedlet Asparkam
 • Kontraindikationer
 • Bieffekter
 • Samspel
 • Administreringssätt och dosering
 • Försiktighetsåtgärder
 • Förvaringsförhållanden för läkemedlet Asparkam
 • Hållbarhet för läkemedlet Asparkam
 • Instruktioner för medicinsk användning
 • Priser på apotek
 • Recensioner

Farmakologiska grupper

 • Makro och mikroelement i kombinationer
 • Antiarytmiska läkemedel i kombinationer

Sammansättning och form av frisättning

Biljard1 flik.
magnesium asparaginat175 mg
kaliumasparaginat175 mg

i en kontur acheikova som packar 50 st. i en förpackning med kartong 1 förpackning.

Beskrivning av doseringsformen

Vita tabletter med en slät yta, platt-cylindrisk, skårad.

farmakologisk effekt

Farmakodynamik

Asparkam är en källa till kalium- och magnesiumjoner, reglerar metaboliska processer. Verkningsmekanismen är förmodligen associerad med asparaginatens roll som bärare av magnesium och kaliumjoner i det intracellulära utrymmet och med deltagande av asparaginat i metaboliska processer. Således eliminerar Asparkam elektrolytobalans, minskar hjärtinfarkt och ledningsförmåga (måttlig antiarytmisk effekt).

Indikationer av läkemedlet Asparkam

I den komplexa behandlingen av följande sjukdomar och tillstånd:

hjärtrytmstörningar (inklusive hjärtinfarkt, överdos av hjärtglykosider).

Kontraindikationer

akut och kronisk njursvikt;

Bieffekter

Det kan finnas illamående, obehag eller brännande känsla i den epigastriska regionen (med kolecystit och anacid gastrit). Dessa fenomen försvinner vanligtvis med en minskning av dosen av läkemedlet..

Samspel

Asparkam minskar känsligheten för hjärtglykosider.

Administreringssätt och dosering

Inuti, vanligtvis vuxna - 1-2 bord. 3 gånger om dagen efter måltiderna. Behandlingsförloppet är 3-4 veckor. Det kan upprepas om det behövs..

Försiktighetsåtgärder

Vid rytmstörningar i kombination med AV-block rekommenderas det inte att ordinera läkemedlet. Den kombinerade användningen av Asparkam och kaliumsparande diuretika ökar risken för hyperkalemi..

Förvaringsförhållanden för läkemedlet Asparkam

Förvaras oåtkomligt för barn.

Hållbarhet för läkemedlet Asparkam

Använd inte efter utgångsdatumet på förpackningen.

Asparkam

Sammansättning

Asparkam-tabletter innehåller 0,175 g av var och en av de aktiva substanserna, samt majsstärkelse, talk, kalciumstearat och polysorbat-80.

Asparkam, framställt i form av en lösning för d / i, innehåller vattenfritt magnesiumaspartat och vattenfritt kaliumaspartat i en koncentration av 40 respektive 45,2 mg / ml (motsvarande 3,37 mg magnesium och 10,33 mg kalium), samt tillskott E 420 (sorbitol) och vatten d / i.

Släpp formulär

PJSC "Galichpharm" producerar läkemedlet i form av tabletter och lösning för.

Vita tabletter med en specifik lukt, har en platt-cylindrisk form och en slät yta, med en risk i diameter. Förpackad i 50 stycken. i blåsor, en blister per förpackning.

Injektionsvätska, lösning har formen av en vit eller något gulaktig vätska. Säljs i ampuller om 5 eller 10 ml (förpackning nr 10).

farmakologisk effekt

Beredning av K och Mg, reglerar metaboliska processer.

Farmakodynamik och farmakokinetik

Asparkam - vad är det??

Läkemedlet Asparkam är ett läkemedel med antiarytmiska egenskaper. Används som en extra kalium- och magnesiumkälla, samt för att återställa balansen mellan elektrolyter (om den har störts).

Farmakodynamik

Läkemedlets terapeutiska effekter bestäms av egenskaperna hos dess beståndsdelar asparaginater. Kalium och magnesium i denna form tränger lätt in i det intracellulära utrymmet, fyller på bristen på kalium och magnesium och återställer den obalanserade elektrolytbalansen.

Asparkam sänker konduktiviteten och excitabiliteten i hjärtat, förbättrar ämnesomsättningen i det och dess känslighet för hjärtglykosider och deras toxicitet. Har en måttlig antiarytmisk effekt och hjälper till att förbättra koronar cirkulation.

Mg2 + -joner aktiverar natrium-kalium-ATP (adenosintrifosfatas). I detta sammanhang minskar koncentrationen av Na + -joner i det intracellulära utrymmet och flödet av K + -joner till celler ökar.

På grund av en minskning av koncentrationen av Na + -joner inuti cellen förhindras utbytet av Ca2 + och Na + -joner i de glatta musklerna i kärlväggarna, vilket leder till deras avslappning. K + -joner stimulerar syntesen av adenosintrifosfatas, glykogen, acetylkolin, proteiner.

Penetrering in i cellen, asparaginat deltar i metaboliska processer, främjar bildandet av aminosockerarter, aminosyror, kväveinnehållande lipider och nukleotider, och korrigerar också störd energimetabolism i den ischemiska hjärtmuskeln.

Farmakodynamik

Absorptionen av läkemedlet är snabb och fullständig. Metaboliska produkter utsöndras främst av njurarna. Serum Mg och K-nivåer når en topp inom en timme eller två efter att läkemedlet har tagits.

Från blodomloppet kommer läkemedlet in i hjärtets muskelceller i form av Mg2 +, K + och asparaginatjoner och där ingår det i metaboliska processer.

Indikationer för användning av Asparkam: vad är tabletterna från och när ska lösningen ordineras?

Asparkam-tabletter - vad kommer de från?

Wikipedia till frågan "Vad är Asparkam-tabletter för?" svarar att läkemedlet är avsett att kompensera för bristen på Mg2 + och K +, inklusive med kranskärlssjukdom, akut hjärtinfarkt, CHF, arytmier (inklusive de som härrör från en överdos av hjärtglykosider).

Tillverkarens kommentar visar följande indikationer för användning av Asparkam-tabletter:

 • hjärtsvikt;
 • förhållanden efter infarkt
 • arytmier orsakade av elektrolytobalans (huvudsakligen kammare);
 • tillstånd som åtföljs av hypomagnesemi eller hypokalemi (inklusive med en överdos av saluretika).

Användningen av Asparkam i tabletter gör det också möjligt för dig att öka effektiviteten och förbättra toleransen för hjärtglykosider. därför ordineras läkemedlet ofta som ett komplement till dem.

När du tar Asparkam minskas risken för att utveckla cerebrovaskulär patologi (subaraknoid blödning, hjärnblödning, hjärninfarkt) med ett dödligt resultat.

I alla ovanstående fall ordineras läkemedlet som en del av komplex terapi..

Monoterapeutisk användning är indicerad för hypomagnesemi och hypokalemi av alla ursprung (inklusive efter upprepad kräkning, intag av laxermedel, GCS och icke-kaliumsparande ("loop" och tiazid) diuretika). Det är tillrådligt att ta läkemedlet tills koncentrationen av K + och Mg2 + -joner i blodet har normaliserats.

Asparkam-lösning: vad är den injicerbara formen av läkemedlet som används för?

Lösningen för d / och har samma indikationer för användning som Asparkams tablettform. Det används som ett komplement till huvudbehandlingen för arytmier, hjärtsvikt, MI.

Användning mot bakgrund av terapi med hjärtglykosider minimerar risken för att utveckla biverkningar som är inneboende i dem och överdosering av de senare.

Asparkam: vad används detta läkemedel i sport?

Instruktionerna visar att Asparkam är avsett för behandling av personer med patologier som är en följd av K- och Mg-brist. I det här fallet uppstår frågan: "Varför är det full i sport?".

Enligt Sport-Wiki tas Asparkam inom kroppsbyggnad (och andra styrksporter) för att upprätthålla hjärtmuskeln under långvarig intensiv fysisk ansträngning, med arytmi, neurocirkulatorisk dystoni, samt feljustering (tillstånd som är en följd av överträning).

Behovet av att använda läkemedlet hos idrottare beror på det faktum att de senare ofta är mottagliga för utveckling av hypokalemi, vilket manifesterar sig i form av anfall, muskelsvaghet, hjärtarytmi..

En av orsakerna till förlusten av kalium hos idrottare är kostvanor, nämligen en proteinrik diet: under nedbrytningen av proteiner bildas giftiga ämnen som starkt "belastar" njurarna och levern, och för att avlägsna kroppen måste ta emot så mycket vätska som möjligt.

I detta fall utsöndras inte bara toxiner i urinen utan även oorganiska joner (inklusive K + -joner).

Den andra orsaken till utvecklingen av detta tillstånd är förlusten av K + och Mg2 + -joner med svett under intensiv träning..

Således, i kroppsbyggnad, när, på grund av dietens särdrag, idrottare inte alltid kan konsumera en tillräcklig mängd mat rik på kalium, är användningen av Asparkam ofta det enda sättet att kompensera för kroppens behov av detta mineral..

Mot bakgrunden av användningen av Asparkam minskar hjärtfrekvensen och pulsen under träningen överstiger inte nivån för det tillåtna värdet. Dessutom främjar K + och Mg2 + -joner muskelavslappning, lindrar överdriven spänning och kramper (läkemedlet ordineras ofta för kramper i benen), och därför kan en idrottare uppnå bättre resultat under träningen.

Som ett resultat förbättras hjärtmuskelns tillstånd och dess produktivitet och beredskap för höga belastningar ökar också. Alla dessa bidrar till att minska risken för plötslig död av hjärtstillestånd under intensiv träning..

Många idrottare tar läkemedlet i kombination med Riboxin för att öka uthålligheten och öka tiden för effektiv träning..

Kontraindikationer

Läkemedlet är kontraindicerat i:

 • överkänslighet mot dess beståndsdelar;
 • Arrester och kronisk njursvikt;
 • oliguri, anuria;
 • hypokorticism;
 • hypermagnesemi eller hyperkalemi;
 • akut metabolisk acidos;
 • kardiogen chock (när det systoliska trycket inte överstiger 90 mm Hg);
 • atrioventrikulärt block (AVB) av II-III-grad;
 • svår myasthenia gravis;
 • hemolys;
 • uttorkning.

Ytterligare kontraindikationer för parenteral användning av läkemedlet är barndom, svår leversvikt, risken för ödem, metabolisk acidos.

Med försiktighet bör Asparkam användas till gravida och ammande kvinnor, med urolithiasis-diates (associerad med nedsatt metabolism av ammoniumfosfat, Ca2 + och Mg 2+), hypofosfatemi, AVB I-grad.

Bieffekter

Biverkningar vid användning av Asparkam är sällsynta..

När du tar piller kan du:

 • matsmältningssjukdomar, som manifesteras i form av illamående, kräkningar, diarré, brännande känsla i den epigastriska regionen, smärta och obehag i buken, blödningar i magens lumen, tunn eller tjocktarm, sår i mag-tarmslemhinnan, muntorrhet
 • hjärt-kärlsjukdomar, manifesterade i form av blodtryckssänkning, AVB, hjärtinfarktledningsstörningar;
 • störningar i nervsystemet (vanligtvis etoparestesi, kramper, hyporeflexi);
 • överkänslighetsreaktioner (klåda, utslag, rodnad i ansiktet)
 • symtom på hypermagnesemi (andningsdepression, värmekänsla).

Med snabb introduktion av lösningen i en ven kan tecken på hyperkalemi (parestesi, diarré, illamående, kräkningar) och / eller hypermagnesemi (hyporeflexi, rodnad i ansiktet, feber, kramper, andningsdepression) uppträda.

Instruktioner för användning av Asparkam

Asparkam tabletter: bruksanvisning

Asparkam tabletter tas oralt efter måltiderna. Den dagliga dosen för en vuxen är 3-6 tabletter. Det bör delas in i tre steg..

Kursens varaktighet beror på sjukdomens natur och förlopp.

Asparkam-lösning: bruksanvisning

Lösningen är endast avsedd för intravenös administrering. Vid droppinfusion späds 10-20 ml Asparkam (innehåll av 2-4 ampuller) i 50-200 ml isoton glukoslösning. Infusionshastighet - 25 droppar / min. Den högsta enstaka dosen Asparkam är 20 ml. Vid behov upprepas administreringen av läkemedlet efter 4-6 timmar.

För jetinfusion bör infusionshastigheten inte överstiga 5 ml / min. Infusionslösningen bereds genom upplösning av 10 ml av läkemedlet i 20 ml isoton glukoslösning eller sterilt vatten d / i.

Kurslängd - 5 dagar.

Hur du tar Asparkam-tabletter för idrottare?

Det rekommenderas för idrottare att ta medicinen tre gånger om dagen, 1-2 tabletter. Ibland tas piller strax före träning (ungefär en timme innan det börjar). Enstaka dos - 2-3 tabletter. Detta antas kompensera för kaliumförlust genom svett.).

Hur du tar Asparkam med Riboxin för att förhindra hypokalemi?

Om Asparkam används i kombination med Riboxin dricks båda läkemedlen tre gånger om dagen. Dosering av Asparkam - en tablett, Riboxin - två tabletter för varje dos.

Användningen av varje läkemedel individuellt eller i kombination kan upprepas var 90: e dag.

Instruktioner för användning av Asparkam för barn: indikationer för användning i barnläkemedel

I barnläkemedel används Asparkam för att fylla på kaliumbrist hos barn över 12 månader..

Om hypokalemi diagnostiseras enligt resultaten av ett blodprov för joner, förskrivs barnet Asparkam-tabletter, oavsett orsakerna som ledde till utvecklingen av detta tillstånd..

Parenteral administrering av läkemedlet är endast tillåtet vid livshot.

Tecken på hypokalemi hos barn är:

 • dåsighet;
 • letargi;
 • nedgång i blodtrycksindikatorer;
 • takykardi;
 • arytmi;
 • muskelsvaghet.

Hos spädbarn kan hypokalemi indikeras av ökad gasbildning i tarmlumen, dålig amning, torr hud, frekvent uppkastning och / eller kräkningar..

Orsakerna till hypokalemi hos ett barn kan vara:

 • diarré i minst 24 timmar;
 • upprepad kräkning
 • allvarliga lever- / njursjukdomar;
 • matsmältningssystemets patologi;
 • intravenös administrering av lösningar av proteiner, glukos, salter utan kalium;
 • användningen av GCS;
 • användningen av icke-kaliumsparande diuretika.

Om barnet nyligen har utsatts för ovanstående faktorer av hypokalemi, rekommenderas det att man genomför en studie av blodets elektrolytkomposition och bestämmer serumkaliumkoncentrationen.

Om det visar sig vara lågt eller motsvarar normens nedre gräns förskrivs barnet en behandling med Asparkam i en individuell dos.

I pediatrisk praxis används läkemedlet också för att stoppa arytmier orsakade av inflammatorisk myokardskada, som utvecklades som en komplikation av en bakteriell eller virusinfektion.

Dosen av Asparkam för barn väljs beroende på ålder. Kursen varar vanligtvis 7 till 14 dagar.

Barn under 12 månader ska ges should flik / dag. (hela dosen tas i taget), barn från ett år till 3 år - ½ flik. / dag, från 3 till 6 år - ½ flik. två gånger om dagen, från 7 till 10 år - ½ flik. tre gånger per dag.

Dos för barn 11-12 år - 1 flik. en eller två gånger om dagen, för barn 13-16 år - 1 flik. två gånger om dagen. Från 16 års ålder ordineras läkemedlet för att ta en tablett tre gånger om dagen..

De angivna doserna är endast vägledande. I båda fallen väljs behandlingsregimen av läkaren med hänsyn till barnets egenskaper.

För barn som tar icke-kaliumsparande diuretika eller kortikosteroider ordinerar läkaren också Asparkam för att undvika utveckling av hypokalemi. Rekommendationer om hur du tar Furosemide med Asparkam eller Prednisolon med Asparkam i ett eller annat fall kan endast ges av den behandlande läkaren..

Hur du tar Asparkam i kombination med Diacarb?

Kombinationen av Asparkam och Diakarb är en av de vanligaste förskrivna för barn.

Diakarb är ett läkemedel med en diuretikum och avsvällande effekt, som används för att behandla glaukom, bergsjuka, epilepsi, ödem syndrom.

Som ett diuretikum används det sällan, mycket oftare ordineras det för kardiopulmonell insufficiens, som utvecklas mot bakgrund av ett antal lungsjukdomar (till exempel emfysem), för intrakraniell hypertoni (inklusive barn under ett år), med en akut attack av glaukom, som åtföljs av svår huvudvärk, samt att eliminera konsekvenserna av hjärnskador.

Dr. Komarovsky konstaterar att vissa former av hydrocephalus också är indikationer för att förskriva en kombination av "Asparkam och Diacarb" till spädbarn..

Användningen av Asparkam gör det möjligt för dig att kompensera för biverkningarna av Diacarb, som enligt instruktionerna kan manifestera sig i form av muskelsvaghet, en minskning av serumkoncentrationen i serum, uppkomsten av tinnitus, parestesier, hudhyperemi, anfall, metabolisk acidos, hematuri, nefrolithiasis, hemolytisk anemi, desorientering, agranulocytos, sömnighet, beröringsstörningar, leukopeni, allergiska reaktioner.

Genom att förse cellerna med kalium och den energi som krävs för att de ska fungera normalt minskar Asparkam den ökade alkaliniteten i blodet och minimerar risken för att utveckla allvarliga biverkningar.

Eftersom den diuretiska effekten av Diakarb minskar snabbt vid långvarig användning, ordineras detta läkemedel för att tas i korta kurser (vanligtvis 2-4 dagar) med flera dagars intervall. För barn under ett år anges läkemedlet ¼ fliken / dag. (barnet får ett piller på morgonen före måltid). Asparkam i den dos som rekommenderas av läkaren (vanligtvis ¼ flik) ges samma dag som Diakarb tas.

Feedback från mödrar och läkare indikerar att behandling enligt detta schema är det mest effektiva sättet att ta bort överflödig vätska från kroppen utan komplikationer. Om det behövs kan det vara långt.

Hur man dricker ett läkemedel för baksmälla?

Eftersom alkohol hjälper till att avlägsna vätska från kroppen, tar den därför också bort de ämnen den behöver. I synnerhet kalium och magnesium. Brist på Mg leder till mättnad av kalcium i blodet, vilket i sin tur orsakar frossa, ökad nervös upphetsning, utveckling av muskelsvaghet, hjärtproblem.

För att eliminera symtomen på baksmälla, ta 1-2 tabletter Asparkam efter måltiderna.

För att ge läkemedelsbehandling hemma är läkemedlet berättigat att endast användas i den komplexa behandlingen av alkoholförgiftning. Det spelar ingen roll som ett nödhjälpmedel.

Överdos

Vid en överdos av Asparkam kan symtom på hyperkalemi teoretiskt utvecklas (diarré, illamående, metallisk smak i munnen, parestesi i extremiteterna, buksmärta, svaghet, bradykardi, muskelförlamning, desorientering) och symtom på hypermagnesemi (arteriell hypotoni, törst, rodnad i ansiktshud, störningar -muskelöverföring, hyporeflexi, arytmi, kramper, andningsdepression).

EKG kan spela in:

 • expansion av det ventrikulära komplexet;
 • P-vågens låga spänning;
 • högspännings T-våg.

När tecken på överdos uppträder avbryts behandlingen med Asparkam och patienten ordineras en injektion av en kalciumkloridlösning i venen (dos - 100 mg / min) och vid behov hemodialys (alternativt peritonealdialys kan utföras).

Samspel

Användningen i kombination med en ACE-hämmare, kaliumsparande diuretika, cyklosporin och betablockerare kan orsaka utveckling av hyperkalemi och en ökning av den hämmande effekten på tarmens kontraktilitet..

Asparkam saktar ner absorptionen av orala preparat av tetracykliner, natriumfluorid och järnsalter (det är nödvändigt att upprätthålla ett intervall på tre timmar mellan att ta dessa läkemedel).

Potentierar effekterna av läkemedel som stimulerar trofiska processer i hjärtmuskeln; förhindrar utvecklingen av hypokalemi mot bakgrund av användningen av GCS, saluretika, hjärtglykosider; minskar svårighetsgraden av kardiotoxiska effekter av hjärtglykosider.

I kombination med perifera muskelavslappnande medel (Dexamethonium, Atracurium, Suxamethonium) noteras en ökning av neuromuskulär blockad, med generella anestetika (Ketamin, Ftorotan, Hexanal, etc.) - centrala nervsystemet hämmas.

Mg-preparat minskar effektiviteten av polymyxin B, neomycin, streptomycin och tetracyklin. Asparkam i kombination med Calcitriol ökar serumkoncentrationen av Mg, i kombination med kalciumberedningar noteras en minskning av effekten av Mg-joner..

Det finns inga uppgifter om inkompatibilitet för läkemedlets injicerbara form..

Försäljningsvillkor

Asparkam tabletter är ett receptfritt läkemedel. För att köpa en injicerbar form av läkemedlet måste du presentera ett recept skrivet av en läkare.

Exempelrecept på latin:

Varvtal: Tab. "Asparkam" N. 50

D. S. 1-2 tabletter 3 gånger om dagen.

Lagringsförhållanden

Den optimala temperaturen för lagring av tabletter och lösning är upp till 25 ° C (den nedre gränsen för lagringstemperaturen för lösningen är 15 ° C). Tabletterna ska skyddas mot fukt, lösningen - från exponering för ljuskällor.

Hållbarhetstid

Tabletter är lämpliga för användning inom tre år, lösning d / i - inom två år efter utgivningsdatumet.

speciella instruktioner

Hos patienter som får läkemedlet under lång tid är det nödvändigt att övervaka EKG-data, liksom indikatorer på serumkoncentration av K och Mg.

Snabb intravenös administrering av den parenterala formen av läkemedlet är kontraindicerad, eftersom detta kan provocera utvecklingen av hyperkali- och hypermagnesemi och, som ett resultat, till livshotande arytmier.

Med snabb introduktion i en ven kan hudhyperemi utvecklas.

När du tar läkemedlet rekommenderas att använda vitamin B6, eftersom Mg i kroppen endast absorberas i dess närvaro.

Analoger

Asparkams analoger är läkemedel Aspangin, Asparkam-L, Kalium och magnesium asparaginat Berlin-Chemi, Kalium och magnesium asparaginat, Asparkam-Ferrein, Asparkam-UBF, Panangin, Panangin Forte.

Vad är bättre Asparkam eller Panangin?

Panangin, som Asparkam, är en beredning av kalium och magnesium. En Panangin-tablett innehåller 140 mg vattenfritt Mg aspartat och 158 mg vattenfritt asparaginat K. Koncentrationen av K + i 1 ml av en lösning är 10,33 mg, Mg2 + - 3,37 mg.

Det vill säga skillnaderna mellan Panangin och Asparkam, som kan påverka valet av ett visst läkemedel, är:

 • dosering av aktiv och sammansättning av hjälpkomponenter;
 • form av frisättning (Panangin-tabletter är belagda med ett skal, vilket underlättar dem och förhindrar också skador på tandemaljen.);
 • pris (Panangin är en dyrare analog av Asparkam; producerad av hans företag Gedeon Richter).

Patientrecensioner tyder på att läkemedlen inte skiljer sig åt i effektiviteten av åtgärden, men Panangin - enligt subjektiva känslor - väcker sällan sömnighet..

Asparkam under graviditeten

Det finns inga data om de negativa effekterna av kalium och magnesium asparaginat på fostret / barnet. Användningen av tabletter under graviditet och amning är möjlig om läkaren anser att fördelarna för moderns kropp överväger riskerna för fostret / barnet.

För förebyggande ändamål används läkemedlet inte till gravida kvinnor, eftersom detta kan orsaka en obalans av joner i blodet och allvarliga komplikationer under graviditeten (upp till dess förlust).

Med högt blodtryck och vätskeretention i kroppen är det lämpligt att använda Furosemide och Asparkam. Den första är ett kraftfullt diuretikum och är mycket effektivt vid ödem, men det tar också bort kalium från kroppen, vilket är nödvändigt för att säkerställa dess normala funktion. Asparkam förhindrar kaliumförlust.

Om en kvinna lider av frekventa kräkningar eller diarré, kan läkaren rekommendera att ta Asparkam i korta (7 till 14 dagar) kurser. Vanligtvis tas en tablett tre gånger om dagen i 7 dagar efter två kräkningsepisoder.

Om det är nödvändigt att använda Asparkam under amning är det nödvändigt att lösa problemet med att stoppa amning.

Recensioner om Asparkam

Recensioner om Asparkam på forumet, liksom läkarnas recensioner, är nästan 100% positiva. Läkemedlet är utmärkt för tillstånd som orsakas av brist på magnesium och kalium i kroppen. I synnerhet främjar det snabbare återhämtning efter hjärnskakning, eliminerar kramper i benen, normaliserar hjärtfunktionen.

Huvuddelen av recensionerna gäller användningen av läkemedlet vid hjärtsjukdomar. Patienter som tog Asparkam för organiska och funktionella hjärtskador noterar att mot bakgrund av behandlingen ökade deras tolerans mot emotionell och fysisk stress betydligt, försvann manifestationerna av takykardi och ett antal andra obehagliga symtom och laboratorieparametrarna återgick till det normala..

För personer med funktionsstörningar i det kardiovaskulära systemet gör läkemedlet det möjligt att få tillgång till tidigare förbjuden sportträning, medan idrottare kan öka hjärtmuskelns beredskap för höga belastningar..

Läkemedlet hjälper till med kramper i benen (inklusive gravida kvinnor) och överbelastning av muskler, och hjälper också till att minska svårighetsgraden av obehagliga PMS-symtom..

Vissa kvinnor lämnar recensioner om användningen av Asparkam för viktminskning. Pillerna minskar naturligtvis inte kroppsfett, men minimerar de negativa effekterna av diuretika som används för viktminskning. Dessutom har Mg-preparat förmågan att minska sockerbehov, vilket inte bara kan gynna siffran..

En separat grupp recensioner är recensioner om Asparkam och Diakarba för barn. Kombinationen används för att behandla neurologiska störningar hos spädbarn under deras första levnadsår. Indikationer för dess användning är ICP, konsekvenserna av hjärnskador, cystor i hjärnkammarna, hydrocefalus, glaukom, etc..

De flesta mödrar noterar att barnet efter att ha använt Diakarb lugnar sig mycket snabbt (inom 20-40 minuter) och somnar lugnt. Asparkam minskar risken för att utveckla biverkningar som är karakteristiska för diuretika och fungerar som en ytterligare källa till K och Mg i kroppen..

Asparkam-pris

Priset på Asparkam i tabletter i Ryssland är från 50 rubel. Du kan köpa en lösning för d / och i genomsnitt för 75 rubel.

På ukrainska apotek är priset på Asparkam i tabletter från 7,25 UAH, lösning - från 13 UAH.