Asymmetri i hjärnkammarna hos vuxna: orsaker och behandling

1. Anatomi i hjärnans ventrikulära system 2. Orsaker till utvidgning av ventriklarna 3. Kliniska tecken 4. Diagnos 5. Behandling

Det finns ett antal anatomiska funktioner i hjärnan hos varje person. Ibland anses sådan specificitet vara fysiologisk, i andra situationer kan avvikelser från normen ge manifestationer av en patologisk process. Ett av dessa tillstånd är asymmetrin i hjärnans laterala ventriklar. Å ena sidan anses sådan cerebral specificitet inte vara en separat nosologisk enhet, och dess kliniska symtom kan saknas. Asymmetri i kammarna kan dock ofta indikera närvaron av ett antal sjukdomar..

Lateral ventrikulär asymmetri är ett tillstånd där de laterala ventrikulära håligheterna expanderar. Dessutom motsvarar deras storlekar inte varandra. Oftast diagnostiseras asymmetri hos nyfödda och barn under det första året av livet, som en manifestation av perinatal patologi i nervsystemet. Fall av en ökning av volymen av sidoventriklarna hos vuxna är dock inte ovanliga..

Asymmetri i sidoventriklarna är inte en oberoende sjukdom utan fungerar bara som ett symptom på ett patologiskt tillstånd.

Anatomi i hjärnans ventrikulära system

Hjärnans ventriklar är det cerebrala systemet med håligheter som kommunicerar med varandra, det subaraknoida utrymmet och ryggraden. Deras inre yta är fodrad med ependyma. Under detta skikt finns koroidplexus som producerar cerebrospinalvätska.

De laterala (eller laterala) ventriklarna är de mest voluminösa. De är lokaliserade på båda sidor om mittlinjen och har par av främre, bakre och nedre horn symmetriska i förhållande till varandra. De laterala ventrikulära håligheterna kommunicerar med varandra med den tredje ventrikeln, som ligger mellan thalamus, genom Monroe-hålet. Den fjärde kammaren är belägen mellan lillhjärnan och hjärnstammen. Från det kommer cerebrospinalvätskan in i det subaraknoida utrymmet genom hålen Lyushka (parade) och Magendie (oparade).

Anledningarna till expansionen av kammarna

En ökning av storleken på sidoventriklarna bildas som ett resultat av nedsatt cirkulation av cerebrospinalvätskan. Denna bild utvecklas när:

 • hyperproduktion av cerebrospinalvätska;
 • kränkning av adsorptionen av cerebrospinalvätska;
 • obstruktion av utflödet av cerebrospinalvätska.

Svårigheter vid utflödet av cerebrospinalvätska orsakas av överlappningen av cerebrospinalvätskevägarna av neoplasmer och cystor.

De främsta orsakerna till expansionen av sidoventriklarna beaktas:

 • neuroinfektioner (meningit, meningoencefalit);
 • skalle trauma
 • hjärnans neoplasmer;
 • idiopatisk hydrocefalus;
 • bildade hematomer;
 • hemorragisk stroke
 • trombos i hjärnkärl;
 • atypisk embryonal anlage i kammarsystemet.

Kliniska tecken

 • huvudvärk;
 • känsla av tyngd och fullhet i huvudet;
 • yrsel;
 • illamående;
 • kräkningar som inte ger lättnad
 • ångest-fobiskt syndrom;
 • apati.

Diagnostik

Expansionen av sidoventriklarna diagnostiseras uteslutande med hjälp av instrumentella metoder. Förfarandets omfattning omfattar:

 • neuroimaging (CT, MR);
 • echoencefaloskopi;
 • elektroencefalografi;
 • fundusundersökning.

Samtidigt är det endast neuroimaging som gör det möjligt att exakt bedöma bredden och storleken på de ventrikulära håligheterna från den främre till de bakre hornen, samt att analysera tillståndet för det ventrikulära systemet som helhet. Resten av diagnosmetoderna är extra och används som ytterligare procedurer.

Behandling

I sig själva kräver den ökade storleken på sidoventriklarna inte terapi. Behandlingen är indicerad om det finns kliniska symtom. Det riktar sig till den underliggande sjukdomen, som ledde till att dilatation bildades, och att eliminera tecken på nedsatt CSF-dynamik. Använd för detta ändamål:

 • diuretika;
 • neuroskyddsmedel;
 • vasoaktiva medel;
 • nootropics;
 • lugnande medel;
 • antiinflammatoriska läkemedel;
 • antibiotikabehandling (vid behov).

Hjärnneoplasmer och svår hydrocefalus kräver neurokirurgisk ingripande med dekompression av hjärnvätskan. I svåra fall, med en snabb progression av tillståndet och frånvaron av resultat från huvudbehandlingen, tillgrips endoskopisk ventrikulostomi, en högteknologisk minimalt invasiv operation. Dess väsen beror på bildandet av en ny anslutning av det ventrikulära systemet som kringgår obstruktion.

I avsaknad av kliniska manifestationer av dilatation av kammarhålorna föreskrivs inte behandling.

Expansionen av sidoventriklarna i hjärnan är ganska vanlig i barndomen. Brist på snabb och kompetent behandling kan leda till att ventrikulasymmetri kvarstår i framtiden. I de flesta fall kompenseras dessa tillstånd och kräver ingen behandling. En ökning av kammarhålornas storlek kan dock vara en följd av kraniocerebralt trauma, neuroinfektioner och cancer. Denna situation kräver obligatorisk tillsyn..

Orsaker till hjärnkammarsymmetri

Hjärnans ventriklar är en samling håligheter i nervsystemet fyllda med cerebrospinalvätska. Ventriklarna har flera funktioner:

 • skydd av hjärnvävnad från mekanisk skada (chock, chock);
 • flytande miljö som omger mjuka vävnader; cerebrospinalvätskan innehåller joner och näringsämnen som ger hjärntrofism;
 • användning av metaboliska produkter - ventriklarna tar bort "avfall" från hjärnan;
 • ett enda organiserat system - kammarna kommunicerar med delar av hjärnan, levererar medlare från en avdelning till en annan.

Hjärnan innehåller:

 1. Sidoventriklar;
 2. Tredje ventrikeln
 3. Fjärde kammaren.

Vad det är

Ventriculoasymmetry är ett patologiskt tillstånd där sidoventriklarna är asymmetriska i förhållande till varandra. Normalt har de ett symmetriskt arrangemang och samma volym, men på grund av externa eller interna faktorer ändras deras ömsesidiga arrangemang..

Asymmetri i kammarna betraktas endast som en patologi om det leder till dysfunktion i nervsystemet, försämring av kroppen och utveckling av symtom. Om symmetriöverträdelsen är minimal och inte leder till störningar anses detta vara ett anatomiskt inslag i hjärnan..

I den medicinska klassificeringen finns det ingen sådan nosologisk enhet (oberoende sjukdom) som kammarens asymmetri, men deras asymmetri kan leda till försämrad cirkulation av cerebrospinalvätska, vilket i sin tur avgör den kliniska bilden.

Lateroventriculoasymmetry är ofta latent (latent) och asymptomatisk. Som regel bestäms detta systems patologi av en slump, genom neurobildning på beräknad eller magnetisk resonansavbildning under en rutinundersökning eller efter en huvudskada..

Förändringen i symmetri i sig är inte farlig för människor. Konsekvenserna som asymmetri kan leda till är farliga. Till exempel nedsatt CSF-dynamik (fluidutflöde), kompression av kranialnerven, ökat intrakraniellt tryck. Alla konsekvenser lanserar en kedja som utvecklar sin kliniska bild.

Asymmetri diagnostiseras övervägande vid tidig ålder (upp till ett år) och hos barn.

Interhemisfärisk asymmetri med asymmetri i kaviteterna bryts inte.

Orsaker

Faktorer som påverkar expansionen av sidoventriklarna är indelade i flera grupper:

Direkta skäl som direkt påverkar kaviteten:

 • Brott mot utflödet av cerebrospinalvätska. Fenomenet utvecklas till följd av hjärntumörer, förskjutning av hjärnan till följd av trauma.
 • Överdriven produktion av cerebrospinalvätska är en följd av kroppens medfödda egenskaper.
 • Nedsatt ventrikelabsorption av vätska.
 • Brott mot bildandet av det ventrikulära systemet och hjärnan i allmänhet under fostrets intrauterina utveckling.
 • Huvudasymmetri - ojämn skalle.
 • Fostrets prematuritet, syrebrist.
 • Långvarig och problematisk förlossning: födelsetrauma, för tidig födsel.

Dessa skäl leder till överdriven ansamling av cerebrospinalvätska - detta utvidgar kammarna och provocerar deras asymmetri..

 1. Neuroinfektioner: meningoencefalit, poliomyelit, rabies.
 2. Traumatisk hjärnskada: kontusion och hjärnskakning.
 3. Förskjutning av hjärnan (förändring i position) i skallen som ett resultat av en tumör.
 4. Hydrocephalus är en medfödd sjukdom som kännetecknas av överskott av vätskeansamling.
 5. Blödning i medulla eller under hjärnhinnorna.
 6. Blodproppar.
 7. Psykiska störningar: bipolär sjukdom, schizofreni.
 8. Toxoplasmos hos en gravid mamma.

Symtom och tecken

Ventrikulär asymmetri har ingen specifik klinisk bild. Alla symtom på patologi är vanliga och är karakteristiska för många smittsamma sjukdomar i nervsystemet. Symmetri, asymmetri kan efterlikna till exempel berusningssyndrom.

Symtom på patologi hos vuxna:

 • Yrsel och huvudvärk.
 • Illamående och kräkningar att kräkas.
 • Känsla av fullhet i huvudet.
 • Snabb trötthet.
 • Synstörning, saktar ner ögonreaktionen till synstimulans.
 • Diplopia - dubbelsyn.
 • Hörselnedsättning, kan vara tinnitus.
 • Obehagliga känslor i huvudet med en skarp sväng i huvudet, nysningar och hosta.
 • Psykiska symtom: irritabilitet, emotionell labilitet.
 • Vegetativa symtom: hyperhidros - ökad svettning, värmevallning i extremiteterna.

Det är viktigt att komma ihåg att förekomsten av dessa symtom inte avgör att hjärnans ventriklar är asymmetriska och den slutliga diagnosen placeras endast efter instrumentella forskningsmetoder..

Tecken på patologi hos barn:

 1. Ständigt gråt, oro.
 2. Ingen aptit.
 3. Kasta tillbaka huvudet.
 4. Frekvent uppstötning omedelbart efter att ha ätit, vilket leder till att barnet inte går upp i vikt.

Diagnostik

Patologiens symptomatologi ger inte tillförlitlig information om kammarens asymmetri, därför används objektiva studier för att ställa en diagnos.

 • Månatlig mätning av barnets huvudtillväxt. Denna procedur utförs av den lokala barnläkaren. Kärnan i metoden är att mäta huvudets storlek. Indikatorerna indikerar en normal ökning eller överdriven, vilket indikerar en överträdelse av bildandet av GM mot bakgrund av utvidgningen av kammarna.
 • Magnetisk resonanstomografi eller datortomografi. Dessa neuroimaging tekniker gör det möjligt att bedöma hjärnans struktur med hjälp av lager-för-lager-bilder. Uppgifterna visar volymen och dynamiken för förändringar i sidoventrikelns volym.
 • Ultraljud. Metoden visar volymetriska förändringar i strukturer, en förändring i förhållandet mellan kammarna, närvaron av cystor och tumörer.
 • Echoencefaloskopi är en ultraljudsmetod som gör att du kan bedöma förekomsten av volumetriska strukturer (tumörer). Denna procedur ger indirekt bevis för förändringar i kammarsymmetri..
 • Punktering av cerebrospinalvätskan. En av dess parametrar (det tryck under vilket cerebrospinalvätskan rinner ut) kan indikera en minskning av håligheterna. Om trycket är högt minskar kammaren, om trycket är lågt ökar dess storlek. Andra parametrar (pH, glukos, färg och densitet) är irrelevanta.

Behandling

Behandling av ventrikulär asymmetri är konservativ och kirurgisk. Konservativ behandling är bara symptomatisk, eftersom strukturstörningen inte kan botas med piller. För att göra detta, utnämna:

 1. Diuretika Diuretika stimulerar diures - utflödet av vätska från kroppen ökar. Det minskar det intrakraniella trycket och undertrycker symtomen..
 2. Neuroskyddande medel är medel som skyddar GM från metaboliska störningar. Neuroskyddande medel förhindrar också metaboliska störningar och irreversibla förändringar i nervceller.
 3. Vasoaktiva läkemedel - läkemedel som förbättrar blodtillförseln till hjärnan och reparerar skadade vävnader.
 4. Nootropics är droger som återställer parametrarna för mentala funktioner (uppmärksamhetshastighet, volym korttidsminne). Nootropics verkar endast på skadade celler och har ingen effekt på en frisk kropp.
 5. Beroligande medel och ångestdämpande medel. Används för upphetsning hos barn och för att lindra ångest.

Om det finns en objektiv anledning används etiotropisk terapi som syftar till att eliminera sjukdomens natur, vilket ledde till förändringar i kammarna. Till exempel, med neuroinfektion ordineras antivirala, antibakteriella och antiinflammatoriska läkemedel. Om asymmetrin beror på brott mot blodtillförseln och en akut kränkning av blodflödet ordineras läkemedel som förbättrar de reologiska egenskaperna hos blod.

Kirurgisk behandling ordineras i närvaro av neoplasmer i hjärnan, komplicerat kraniocerebralt trauma, subduralt hematom (blödning under hjärnhinnorna, som komprimerar hjärnan och förskjuter ventriklarna).

Vad kan asymmetrin i hjärnkammarna och hjärnhalvorna leda till?

Människan själv har av naturen bilateral, bilateral eller spegelsymmetri. Naturligtvis gäller detta inte för inre organ. Men hjärnan är en symmetrisk formation. Naturligtvis är några av dess vägar inte symmetriska, men detta är osynligt i vanlig forskning. Hjärnhalvorna är symmetriska liksom dess cerebrospinalvätskesystem. Vad säger hjärnans asymmetri och varför sker den??

Först och främst måste du komma ihåg att själva halvklotets funktion är helt asymmetrisk. Till höger och vänster i cortexen är olika zoner lokaliserade och människor kan vara både "högerhänta" och "vänsterhänta". Därför är hjärnans funktionella asymmetri inneboende i en person från början, därför behöver du bara oroa dig och oroa dig bara i två fall:

 • enligt MR-data ökar asymmetrin gradvis;
 • nya symtom uppträder som är fokala eller talar för tecken på intrakraniell hypertoni eller en ökning av intrakraniellt tryck.

I alla andra fall bör asymmetrin i hjärnkammarna (och oftast är det hon) eller asymmetrin i hjärnhalvorna inte orsaka oro. Tvärtom, den funktionella asymmetrin hos hjärnhalvorna när det gäller tänkande gör att du kan få en ljus och kapabel personlighet..

Orsaker till ventrikulär asymmetri

Ventrikulär asymmetri bör inte förväxlas med ventrikulär dilatation. Asymmetri i hjärnans laterala ventriklar (det är vanligare) skiljer sig från dilatation genom att med asymmetri speglar bilden av en av ventriklarna i förhållande till sagittalplanet inte samman med den andra, och vid utvidgning förstoras ventriklarna.

Man måste komma ihåg att asymmetrin i hjärnkammarna hos vuxna och barn inte är en oberoende sjukdom, utan ett tecken på en annan process, precis som ett svullet finger är inte en fingersjukdom, utan ett symptom på dess akuta infektion.

Oftast förekommer asymmetri i kammarna under prenatalperioden eller är associerad med perinatal eller födelsetrauma. Asymmetri i hjärnan hos nyfödda bör noggrant övervakas, antingen genom ultraljud av hjärnan genom fontanellerna, eller genom att använda MR.

Men att göra en MR-undersökning av hjärnan hos spädbarn är inte lätt att göra, eftersom du behöver ligga stilla i cirka 15-20 minuter, och under denna studie används anestesi.

I händelse av att produktionen av cerebrospinalvätska sedan balanseras av dess resorption eller återabsorption, kan sådan asymmetri elimineras eller så kan den förbli för livet. Samtidigt kan en person leva fullt och dö i ålderdomen "helt frisk", oavsett hur konstigt det låter.

I händelse av att balansen i kammarens kaviteter förskjuts mot hyperproduktion av cerebrospinalvätska eller mot en minskning av dess absorption, utvecklas syndromet av intrakraniell hypertoni, vars extrema uttryck är hydrocephalus.

Orsakerna till ojämnheten i de laterala, parade ventriklarna är också:

 • konsekvenser av neuroinfektioner (meningit, meningoencefalit, särskilt purulent);
 • limprocess på skalen;
 • konsekvenserna av allvarliga skador (hjärnkontusion);
 • tumörer och cystor, inklusive parasitisk, varje volymetrisk process i kranialhålan;
 • intrakraniell blödning, det vill säga hemorragisk stroke.

Den nödvändiga korrigeringen måste göras här. Eftersom hela volymen som upptas av det utgjutna blodet, oavsett om det är intracerebral, subdural eller subaraknoidalblödning, förskjuter alla hjärnstrukturer, neurokirurger opererar oftast dessa patienter för brådskande indikationer..

I det här fallet talar läkare inte om "asymmetri". Vi talar om förskjutning av hjärnstrukturer som en allvarlig och livshotande komplikation. Därför är denna punkt ganska godtycklig..

Om konsekvenserna

Det finns ingen direkt koppling mellan den uppenbara skillnaden och den funktionella asymmetrin hos hjärnhalvorna. Ibland finns det ett omvänd mönster: till exempel med epilepsi utvecklar patienter sensoriska anfall med förlust av känslighet i högra extremiteter och på den plats där källan ska vara - i sensorisk zon i den bakre centrala gyrus i vänster cortex - det finns inga kränkningar.

Den viktigaste störningen i asymmetrin i hjärnstrukturer är ett brott mot CSF-dynamiken. I händelse av att hydrocephalus existerar kan det återigen vara symptomfritt. Detta hänvisar till normotensiv hydrocefalus, när det finns ett överskott av cerebrospinalvätska, men bara kvantitativt är dess tryck normalt. Men om trycket i cerebrospinalvätskan ökar, uppstår ett syndrom med ökad intrakraniell hypertoni. Det manifesterar sig i följande störningar:

 • ihållande, diffus huvudvärk, särskilt på morgonen;
 • förbättring av tillståndet efter lunch och på kvällen;
 • progressiv synförlust
 • förekomsten i svåra fall av kräkningar, som kan åtföljas av illamående, eller kanske utan det;
 • uppkomsten av stillastående skivor av optiska nerver i fundus.

Om sådana symtom uppstår är det ett akut behov av att konsultera en neurolog. I milda fall leder konservativ behandling till återhämtning, men kirurgi krävs ibland. I det här fallet kommer den interhemisfäriska asymmetrin i hjärnan att förbli, men ingenting kommer att störa patienten, eftersom cerebrospinalvätskan kommer att sänkas ned i bukhålan med hjälp av en ventrikuloperitoneal shunt.

Sammanfattningsvis bör det noteras att tidig observation av en ökning av intrakraniellt tryck i barndomen alltid bär frukt, eftersom det är möjligt att i rätt tid undvika atrofi i hjärnbarken. Om det inte finns några symtom är det tillräckligt att observera barnen med en neurolog. Direkt mätning av cerebrospinalvätsketryck är endast möjligt när du borrar ett hål i huvudet och installerar en manometer (bokstavligen), men indirekta tecken gör det möjligt att ganska bra bedöma graden av kränkningar och vidta nödvändiga åtgärder.

Orsaker till asymmetri i sidoventriklarna i hjärnan och huvudsymptomen

Vad är asymmetri i hjärnans laterala ventriklar och hur kan det påverka hälsan? För att förstå varför asymmetri uppstår måste du bekanta dig med hjärnans struktur och funktionerna i dess enskilda delar..

Vad är sidoventriklarna?

Hjärnans ventriklar är ihåliga områden i hjärnvävnaderna som används för att lagra eller avsätta cerebrospinalvätska - CSF. I närvaro av vissa patologier ökar kammarna i volym. Sidoventriklarna är störst i storlek. Var och en har sitt eget serienummer. Den tredje kammaren kommunicerar med den laterala genom de interventricular öppningarna. De laterala har det occipitala hornet, det temporala hornet, det främre hornet och den centrala delen. Deras läge ligger något under corpus callosum. Den vänstra kammaren kallas den första och den högra kammaren kallas den andra.

I mitten mellan medulla oblongata och lillhjärnan är den fjärde kammaren. På grund av sin romboida form finns det ett annat namn, den romboida fossa, som har blivit förankrad i sina rättigheter. Ryggraden ligger där. Sådana håligheter i hjärnan skapas för att utföra sina funktioner, nämligen formning och lagring, och intar en viktig plats i bildandet av cerebrospinalvätska. I avsaknad av patologiska faktorer överförs cerebrospinalvätskan som skapas med deras hjälp till det subaraknoida utrymmet. Om processen går fel uppstår hydrocefalus. Asymmetrin hos hjärnans laterala ventriklar är att antingen en eller båda ventriklarna förstoras på en gång. Faktumet om en ökning indikerar redan förekomsten av en patologisk process.

Vad som orsakar asymmetri?

Forskare har funnit att asymmetrin i hjärnkammarna lugnt manifesterar sig med åldern, över vilken kammarna ändrar sin storlek. Diagnoser, varav några leder till hydrocefalus, ökar också deras storlek. Sidoventriklarna kan också öka i storlek hos patienter med bipolär sjukdom eller hos patienter med schizofreni..

Vid minsta misstankar om att ditt nyfödda barn har en asymmetri i hjärnkammarna, skynda dig inte att få panik. Detta tillstånd orsakas också av vanliga orsaker på fysiologinivå. En bebis kan ha ett litet huvud som är mindre än den storlek som krävs. För dem är detta inte ett vanligt tillstånd, men det händer ofta. Det finns inget att vara rädd för. En annan liknande kränkning kan förekomma vid för tidiga födda. Hos sådana barn kommer ventriklarnas volym att vara något större än volymerna på en schema..

En sådan diagnos innebär att den utvecklas på två sätt - atrofisk och hypertensiv. I nittio procent av fallen anses hypoxi vara det grundläggande villkoret för tillväxt av håligheter. De återstående människorna blir sjuka med extremt sällsynta infektioner och andra sjukdomar. Med otillräcklig syremättnad i hjärnan hos en frisk person produceras alltid cerebrospinalvätska, som dessutom börjar ackumuleras. Under sådana förhållanden utvecklar en person ökat tryck inuti skallen - högt blodtryck. Onormalt förstorade kammare kan lätt ses under ultraljudundersökning - ultraljud.

Med atrofisk utveckling av sjukdomen uppträder hydrocephalus först efter svår hypoxi. Dessutom orsakas det med deltagande av metaboliska sjukdomar, som nu har blivit sällsynta sjukdomar, efter blödning eller när en infektion fångas. I det här fallet får hjärnan irreversibel skada, vilket är en möjlig orsak till cerebral pares eller utvecklingen av neurologiska sjukdomar..

Hur man upptäcker asymmetri?

Trots alla olika utrustningar är det fortfarande inte möjligt att göra en korrekt diagnos. Undersökningen utförs på följande punkter:

 1. Månadlig huvudtillväxt utvärderas. Själva metoden är den enklaste, utförd av en lokal läkare eller till och med av barnets mor själv. Ger korrekt information om diagnosens utveckling.
 2. Ultraljud visar snabbt, tydligt och exakt kammarens faktiska storlek.
 3. Undersökning av en neurolog. Barn under tre månader gamla undersöks inte på grund av att metoden är informativ.
 4. Sök efter vaskulärt ödem, blödning eller spasmer, fundusundersökning.
 5. Med hjälp av neurosonografi - metoden låter dig ta reda på storleken på håligheterna.

Om nödvändigt skickar specialisten patienten för seriös forskning: MR (magnetisk resonanstomografi) och CT (datortomografi). En annan korrekt bekräftelse av diagnosen är metoden för att ta en ländryggspunktion, vars studie ger ett korrekt CSF-tryck.

Vilka symptom är typiska?

Beroende på index för intrakraniellt tryck ändras symtomen därefter. Det allra första är obehag. Vilken typ av sjukdom kan verkligen vara bekvämt för patienten? Regurgitation uppträder, men inte alltid. Därefter läggs kasta tillbaka huvudet - posturala reflexer. En annan fyr är helt enkelt att förstora huvudet. Faktum är att sjukdomen ofta inte manifesterar sig, så den kan bara detekteras med ultraljud.

En liten lista med symtom:

 1. Minskad muskeltonus.
 2. Fullständig vägran att amma.
 3. Ständig oro och gråt.
 4. Skaka händer.
 5. Minskad svälj- och greppreflex.
 6. Sagittal sutur divergens.
 7. Svullnad och spänning i fontanellen.
 8. Vid undersökning är ögonens iris delvis dold bakom det nedre ögonlocket - stigande solsyndrom.
 9. Svullnad av optiska skivor.

Fara för sjukdom

I ett tidigt skede bidrar sjukdomen till utvecklingen av ovanstående symtom, som dessutom, som en viss fördröjning i rörelser, försvinner för evigt med åldern. Utseendet på sådana allvarliga effekter, till exempel cerebral pares, förekommer i detta fall inte. Om trycket inuti skallen redan är stort och cerebrospinalvätskan fortsätter att ackumuleras, skadas den mänskliga hjärnan oundvikligen. Med en outtröttlig ökning av kammarens storlek förändras hjärnans egenskaper, vilket minskar nervreglering. Barnets hjärnben är elastiska och inte så styva kopplade till varandra, så trycket kommer alltid att vara något lägre.

Hur kan en sjukdom botas??

För att bli av med diagnosen bör du kontakta neurokirurger och neuropatologer. För att undvika risken för biverkningar övervakas barnet ständigt av den behandlande läkaren. De viktigaste metoderna för att bekämpa asymmetri inkluderar användning av diuretika för att minska mängden producerad cerebrospinalvätska och användning av neurometaboliska stimulanser (nootropics) för bättre blodtillförsel till hjärnan. Dessutom tillsätts lugnande medel här. Dessutom föreskrivs speciell gymnastik och terapeutisk massage. Spädbarn upp till sex månader behandlas polikliniskt. Äldre barn behandlas med hänsyn till sjukdomen som orsakade asymmetrin. Till exempel, om det är en infektion, tillsätts antivirala läkemedel och antibiotika. Operationer utförs för att behandla trauma och huvudtumörer. Behandlingsförloppet är långt och tar upp till flera månader.

Hur lateral ventrikulär asymmetri manifesteras och behandlas

Hjärnan hos varje person har sina egna anatomiska egenskaper. Asymmetrin i sidoventriklarna kan fungera som ett fysiologiskt fenomen, men oftare signalerar en sådan avvikelse från normen en patologisk process. I de flesta fall diagnostiseras lateral ventrikulär asymmetri hos nyfödda.

Orsaker till tillståndet

Ett sådant fenomen är inte en oberoende sjukdom utan bara en klinisk manifestation av en annan primär process. Det patologiska tillståndet är en utvidgning av hjärnans laterala ventrikulära håligheter. I det här fallet motsvarar storleken på en ventrikel inte storleken på den andra, medan de normalt borde vara desamma.

Det mesta faller på diagnosen patologi hos nyfödda och barn under 1 år. I detta fall är asymmetri ett perinatal tillstånd i nervsystemet, vars mekanism för förekomst är associerad med medfödda faktorer. Mindre ofta förekommer fall av patologi hos vuxna..

Cerebrala ventriklar är håligheter i hjärnsystemet som har sammankoppling, vilket uppnås genom subaraknooidutrymmet och ryggradskanalen. Ventriklarnas inre yta är fodrad med ependyma, under vilket det finns ett stort antal koroidplexus som producerar cerebrospinalutsöndringar.

Platsen för de laterala ventriklarna är på vardera sidan om mittlinjen. Liknande hjärnstrukturer ökar med nedsatt blodflöde, vilket är möjligt i följande fall:

 • med ökad produktion av ryggutsöndringar;
 • med en störd absorptionsprocess av ämnen från cerebrospinalutsöndringen;
 • med nedsatt utflöde av cerebrospinalvätska.

CSF-dynamiken förändras, produktionen ökar och hastigheten för återabsorption av ryggradssekretioner minskar om ventrikulär koroidal plexus eller arachnoidmembran irriteras mot bakgrunden av den primära patologiska processen. I de flesta fall inträffar detta mot bakgrund av utvecklingen av neuroinfektion..

Utflödet av cerebrospinalvätska försämras när cerebrospinalvätskan blockeras av en tumörliknande neoplasma eller cysta. Expansionen av sidoventriklarna sker mot bakgrund av huvudskada, utvecklingen av idiopatisk hydrocefalus och förekomsten av posttraumatiskt hematom. Expansionen av strukturer kan också orsakas av hemorragisk stroke, trombos i det centrala kärlet..

Symtom på asymmetri

De kliniska manifestationerna av lateral ventrikulär asymmetri kan skilja sig beroende på nivån på intrakraniellt tryck. Det viktigaste symptomet i detta fall är smärta som åtföljer många sjukdomar, inklusive hjärnans patologier..

Bland de kliniska manifestationer som är karakteristiska för tillståndet kan följande urskiljas:

 • huvudvärk;
 • illamående och kräkningssyndrom
 • en ökning av skalens storlek;
 • snabba posturala reflexer;
 • ihållande ångestsyndrom;
 • rastlöshet, tårighet;
 • försvagade reflexer av grepp och sväljning;
 • divergens i sagittalsuturen;
 • en ökning och ökning av fontanellens spänning;
 • minskad muskeltonus
 • tremor i överbenen;
 • svullnad av ögons optiska skiva;
 • sömnlöshet;
 • aptitbrott
 • anemi;
 • förekomsten av hallucinationer;
 • utseendet på en slöja, "flyger" framför ögonen.

Ovanstående symtom är mer typiska för patologi som förekommer hos nyfödda och småbarn. Hos vuxna åtföljs sällan asymmetri av sidoventriklar sällan av svåra symtom och diagnostiseras oftare av en slump under en ultraljudsanalys för att upptäcka andra sjukdomar..

Ett barn som har lateral ventrikulär asymmetri vägrar att amma, blir rastlös, gråter ständigt.

Diagnostiska åtgärder

Diagnosen av lateral ventrikulär asymmetri kan göras baserat på ultraljudets resultat. Externa tecken på ett patologiskt tillstånd förekommer endast hos barn, medan det hos vuxna kanske inte observeras.

Det är möjligt att bekräfta närvaron av asymmetri i sidoventriklarna genom att genomgå datortomografi, magnetisk resonanstomografi, neurosonogram, oftalmologisk undersökning av fundus, punktering av cerebrospinalvätska.

Med en liten ökning av kammarna ordineras re-diagnostik 2-3 månader efter den första undersökningen. Detta är nödvändigt för att övervaka tillståndet, bestämma graden av progression av patologiska förändringar.

Huvudets omkrets och dess andra parametrar mäts regelbundet, och även föräldrar kan göra detta..

Behandling och konsekvenser av brist på terapi

Efter att ha bekräftat diagnosen asymmetri i sidoventriklarna föreskrivs lämplig behandling, som utförs av en neurolog och neurokirurg. I allvarliga fall, för att minimera sannolikheten för negativa reaktioner, placeras ett sjukt barn eller en vuxen i en stillastående miljö för att kontinuerligt övervaka tillståndet.

Huvudbehandlingen för asymmetri i sidoventriklarna är medicinering. Förskriv läkemedel med en diuretisk effekt, som hjälper till att minska produktionen av ryggutsöndringar. Läkemedel från gruppen nootropics förbättrar blodflödet till hjärnan. För att normalisera den känslomässiga bakgrunden tas lugnande piller. Du kan återställa kroppstonen med hjälp av massage och fysioterapiövningar.

I de flesta fall tar terapi ganska lång tid och syftar främst till att eliminera orsaken till asymmetri, det vill säga att behandla den primära sjukdomen. Till exempel, om förändringar har inträffat mot bakgrund av en infektiös hjärnskada, krävs antibakteriella eller antivirala läkemedel. Om det finns en tumörliknande tumör eller cysta föreskrivs kirurgi.

Negativa konsekvenser

Om en nyfödd har en liten avvikelse i sidoventriklarna kan den stoppas på egen hand under det första levnadsåret utan att behöva specifik behandling. I det här fallet är det tillräckligt att observera en neuropatolog och kontrollera hjärnans tillstånd, vilket ger tid att identifiera utvecklingen av patologin..

Med en signifikant ökning av ventriklarna (eller en ventrikel) är de intilliggande hjärnstrukturerna också involverade i den patologiska processen. Detta kan orsaka negativa konsekvenser, inklusive:

 • utvecklingen av cerebral pares;
 • utseendet på Turners syndrom;
 • fördröjning i mental och fysisk utveckling;
 • partiell eller fullständig försämring av synfunktionen;
 • signifikant deformation av huvudet;
 • utvecklingen av epilepsi;
 • kroniska hallucinationer.

Om patologin utvecklas hos en vuxen blir bristen på behandling för asymmetri ofta orsaken till psykiska störningar, koma och död..

För att minska risken för komplikationer som väsentligt försämrar livskvaliteten, vid de första varningssymtomen, måste du träffa en läkare. En neuropatolog (eller neurokirurg) kommer att genomföra lämpliga diagnostiska åtgärder, baserat på deras resultat, han kommer att ställa rätt diagnos och ordinera behandling.

Asymmetri av sidoventriklarna i hjärnan hos barn och vuxna

Ganska ofta står spädbarnsföräldrar inför diagnosen asymmetri i hjärnans laterala ventriklar (lateroventriculoasymmetry). Detta får dem att få panik, men i de flesta fall är saker inte så läskiga som de verkar. Hos vuxna diagnostiseras också detta fenomen ibland - men mycket mindre ofta..

p, blockquote 2,0,0,0,0 ->

 • Hjärnkammare: typer, struktur, funktioner
 • Karaktärisering av anomali
 • Orsaker till asymmetri
 • Symtom och egenskaper hos asymmetri hos barn och vuxna
 • Diagnostiska åtgärder
 • Asymmetri behandling
 • Möjliga konsekvenser

Hjärnkammare: typer, struktur, funktioner

Ventriklarna kallas kapaciteter i hjärnan som syntetiserar och ackumulerar också CSF (cerebrospinalvätska). Det finns fyra av dem.

p, blockquote 3,0,0,0,0 ->

Sidorna är placerade till vänster (första) och höger (andra) om mittlinjen. De har speciella hål genom vilka kommunikation med tredje och fjärde sker. Större än de andra två ser de ut som bokstaven S. Symmetrisk för varandra.

p, blockquote 4,0,0,0,0 ->

Vätskan som ackumuleras i kammarna transporteras till det subaraknoida utrymmet (området mellan hjärnan och ryggmärgen). Därefter produceras en ny vätska. Detta är en normal fysiologisk process..

p, blockquote 5,0,0,0,0 ->

Karaktärisering av anomali

Ibland kraschar systemet. Uttaget av cerebrospinalvätska från kammarna som producerar det är svårt, överflödig vätska ackumuleras i dem. Hjärnans laterala ventriklar börjar förstoras. Detta fenomen kallas vanligtvis hydrocephalus..

p, blockquote 6,0,0,0,0 ->

Samma ökning är bara en asymmetri. Ibland ändras volymerna bara för en av dem och ibland för båda. Men alltid kränks deras symmetri i förhållande till varandra.

p, blockquote 7,0,1,0,0 ->

Detta tillstånd anses inte vara en patologi. Men det kan orsakas av olika sjukdomar. Ofta är en sådan skillnad i storlek en individuell funktion. Om den är liten och inte manifesterar sig på något sätt finns det inget att oroa sig för. I de flesta fall försvinner en abnormitet i utvecklingen av hjärnkammarna, diagnostiserad hos nyfödda över tiden, av sig själv.

p, blockquote 8,0,0,0,0 ->

Orsaker till asymmetri

p, blockquote 9,0,0,0,0 ->

Oftast upptäcks avvikelsen hos spädbarn. Dessutom faller det överväldigande antalet fall på prematura barn. Och ju mer uttalad asymmetrin i hjärnkammarna hos nyfödda, desto tidigare föddes barnet. Detta beror på att smulorna är för små i omkretsen och anses inte vara en patologi.

p, blockquote 10,0,0,0,0 ->

Andra orsaker till förstorade hjärnkammare hos nyfödda barn inkluderar:

p, blockquote 11,0,0,0,0 ->

 • Hypoxi under intrauterin utveckling.
 • Infektioner som passerar moderkakan.
 • Skada under förlossningen.

När det gäller vuxna kan de framkalla liknande hjärnproblem:

p, blockquote 12,0,0,0,0 ->

 • Neoplasmer i huvudet.
 • Infektionssjukdomar (encefalit, hjärnhinneinflammation, etc.).
 • Strokes.
 • Cerebral trombos.
 • Huvudskada.

Om en anomali diagnostiserad i barndomen ofta är en tillfällig fysiologisk abnormitet, är vuxna allt annat. En avvikelse från normen blir vanligtvis resultatet av någon allvarlig patologi associerad med hjärnan.

p, blockquote 13,0,0,0,0 ->

Symtom och egenskaper hos asymmetri hos barn och vuxna

p, blockquote 14,0,0,0,0 ->

Asymmetrin i sidoventriklarna i hjärnan hos vuxna manifesterar sig inte om den är obetydlig. Med uttalade former klagar folk på:

p, blockcitation 15,1,0,0,0 ->

 • Yrsel,
 • Huvudvärk.
 • Mörkare i ögonen.
 • Ökad trötthet.
 • Känsla av fullhet i huvudet.
 • Illamående.

Hos barn gör en liten ökning av hjärnkammarna ofta inte heller kännas. I de fall där överträdelsen är betydande kan barnet:

p, blockquote 16,0,0,0,0 ->

 • Gråta mycket.
 • Avvisa mat.
 • Kasta huvudet bakåt.
 • Burp ofta.
 • Det är dåligt att gå upp i vikt.

Om den senare har ackumulerats mycket som ett resultat av det blockerade utflödet av cerebrospinalvätska, ökar barnets huvud. Och detta kan redan ses med blotta ögat. I sådana fall leder en fördröjd cerebrospinalvätska till hydrocefalus och kräver omedelbar läkarvård..

p, blockquote 17,0,0,0,0 ->

Diagnostiska åtgärder

p, blockquote 18,0,0,0,0 ->

Det är ganska svårt att förstå om det finns en asymmetri i hjärnans laterala ventriklar när den inte är särskilt uttalad. Visuell inspektion av en terapeut ger inte resultat här. Om du misstänker ett problem gör du därför:

p, blockquote 19,0,0,0,0 ->

 • Dator- eller magnetresonansavbildning av hjärnan.
 • Neurosonogram.
 • Lumbar punktering (sällsynt).

En vanlig diagnostisk metod är också fundusundersökning. Om det finns blödningar, svullnad, spasmer etc. är problem med sidoventriklarna möjliga. Huvudvinst hos spädbarn bör bedömas varje månad.

p, blockquote 20,0,0,0,0 ->

Asymmetri behandling

p, blockquote 21,0,0,0,0 ->

Om det inte finns några kliniska manifestationer av hjärnkammarförstoring utförs vanligtvis inte behandling. Läkare utövar förväntad taktik och övervakar patientens tillstånd. I de fall där symtom är närvarande kräver asymmetrin i hjärnkammarna aktivt medicinskt ingripande..

p, blockquote 22,0,0,1,0 ->

Konservativ terapi innebär användning av lugnande medel och diuretika. Dessutom används nootropics som aktiverar arbetet i cellerna i hjärnkammarna.

p, blockcitat 23,0,0,0,0 ->

Utvecklingen av hydrocephalus blir ofta orsaken till kirurgiskt ingrepp. En stor ansamling av cerebrospinalvätska i kammarna är mycket farlig.

p, blockquote 24,0,0,0,0 ->

Asymmetri i hjärnkammarna hos vuxna kräver behandling beroende på orsaken till dess förekomst. Om tillväxten provoceras av en tumör avlägsnas den. I fall där infektioner är orsaken föreskrivs en antibiotikakur och antivirala läkemedel.

p, blockquote 25,0,0,0,0 ->

Processen att hantera asymmetri är lång och svår. Men om det finns indikationer är det absolut nödvändigt att behandlas. Annars kan komplikationer inte undvikas..

p, blockquote 26,0,0,0,0 ->

Möjliga konsekvenser

p, blockquote 27,0,0,0,0 ->

Konsekvenserna av en liten ökning av hjärnkammarna hos spädbarn kan vara en liten fördröjning i utvecklingen. Med tiden kompenserar barnet vanligtvis över allt. I mer komplexa situationer hotar asymmetri cerebral pares, allvarliga psykiska störningar, tillväxt av skallen till stora storlekar etc..

p, blockquote 28,0,0,0,0 ->

Hos vuxna betyder frånvaron av behandling för sjukdomar som provocerade en förändring i kammarens volym utvecklingen av dessa patologier. De är ofta livshotande..

p, blockquote 29,0,0,0,0 -> p, blockquote 30,0,0,0,1 ->

Asymmetrin i sidoventriklarna i hjärnan är ibland helt ofarliga och försvinner på egen hand, men motsatta situationer är inte ovanliga. Oftast diagnostiseras asymmetri hos nyfödda (särskilt hos prematura barn). Hos vuxna blir det vanligtvis en konsekvens av andra patologier. I alla fall kräver anomalien hjälp av specialister. Du kan inte låta allt gå.

Publiceringsdatum: 29.06.2017

Neurolog, zonterapeut, funktionell diagnostiker

33 års erfarenhet, den högsta kategorin

Professionella färdigheter: Diagnostik och behandling av perifera nervsystemet, kärl- och degenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, behandling av huvudvärk, lindring av smärtsyndrom.

Orsaker och konsekvenser av lateral ventrikulär dilatation hos nyfödda

Det finns ett antal anatomiska funktioner i hjärnan hos varje person. Ibland anses sådan specificitet vara fysiologisk, i andra situationer kan avvikelser från normen ge manifestationer av en patologisk process. Ett av dessa tillstånd är asymmetrin i hjärnans laterala ventriklar. Å ena sidan anses sådan cerebral specificitet inte vara en separat nosologisk enhet, och dess kliniska symtom kan saknas. Asymmetri i kammarna kan dock ofta indikera närvaron av ett antal sjukdomar..

Lateral ventrikulär asymmetri är ett tillstånd där de laterala ventrikulära håligheterna expanderar. Dessutom motsvarar deras storlekar inte varandra. Oftast diagnostiseras asymmetri hos nyfödda och barn under det första året av livet, som en manifestation av perinatal patologi i nervsystemet. Fall av en ökning av volymen av sidoventriklarna hos vuxna är dock inte ovanliga..

Asymmetri i sidoventriklarna är inte en oberoende sjukdom utan fungerar bara som ett symptom på ett patologiskt tillstånd.

Patologi eller norm

Den normala storleken på sidokaviteten bestäms vanligtvis beroende på kraniets linjära parametrar. Den befintliga genomsnittliga normen för kroppens storlek och underavsnitt av de nyfödda laterala ventriklarna kan endast betraktas som en relativ indikator och justeras beroende på barnets individuella parametrar (födelse i tid eller för tidigt, höjd och vikt hos barnet, ärftliga parametrar i skalens struktur och storlek). Det finns olika tekniker för att mäta parametrarna i hjärnkammarna och sätt att visualisera deras form. Hyperutvecklade (utvidgade) hjärnkammar hos spädbarn är inte alltid bevis på patologi. Hos prematura barn är detta en ganska vanlig förekomst. Utvidgningen av håligheten betyder inte utvecklingspatologi och är ett symptom på någon sjukdom som kan elimineras med lämplig behandling.

En ökning av hjärnkammarna hos nyfödda för tidigt födda är en konsekvens av underutvecklingen av vissa parametrar, eftersom det inte fanns tillräckligt med tid för detta. Och med rätt vård, efter en viss tidsperiod, utjämnas ett sådant fenomen, om det inte orsakades av ärftliga anomalier i strukturen för vissa hjärnfunktioner. Expansionen av sidoventriklarna, som inte orsakas av allvarliga defekter eller yttre patologiska skäl, påverkar vanligtvis praktiskt taget inte barnets övergripande utveckling. Expansion av hjärnkammarna hos nyfödda orsakade av intrauterina anomalier eller sjukdomar som stör utflödet av cerebrospinalvätska från håligheterna, orsakar permanent övervakning och allvarlig behandling.

En ökning av hjärnkammarna i fostret kan detekteras även under en intrauterin undersökning med ultraljud, men vissa tvivel uppstår alltid och ultraljud upprepas för att bekräfta diagnosen. Men hjärnans förstorade ventriklar under intrauterin utveckling kan vara ett mellanstadium i skallen eller på grund av dess ovanliga struktur. En ökning av hjärnkammarna hos barn som har haft rickets anses också vara en relativ norm, eftersom den försvinner efter att rickets har botats.

Behandling


Noggrann diagnos krävs innan man behandlar asymmetri

Om diagnosen asymmetri bekräftas väljs behandlingen av neurologen och neurokirurgen i kombination. Om fallet är allvarligt, för att undvika konsekvenserna, tas barnet eller den vuxna in på sjukhuset, där deras tillstånd kontinuerligt övervakas..

Oftast kan en sådan anomali korrigeras med hjälp av droger. För detta används diuretika, vilket minskar produktionen av ryggutsöndringar..

Ibland används nootropics för att hjälpa blodflödet till hjärnan. För att förbättra det emotionella tillståndet ordineras ett lugnande medel. Massage och sport hjälper till att tona upp.

Vanligtvis är sådan behandling långvarig, det hjälper till att ta bort orsakerna till att asymmetri uppträder, så att botningen är fullständig.

Om sjukdomen orsakas av en infektion, måste du ta en antibiotikakur. Om en neoplasma hittas som orsakar assimilering måste du överleva operationen.

Orsaker och patologier orsakade

Anledningarna till ökningen av hjärnkammarna är konventionellt uppdelade i inre och yttre. Den första manifesteras som ett resultat av utvecklingsavvikelser som ett resultat av patologiska processer som finns i kroppen, provocerade av externa negativa faktorer. Anatomiskt kan hjärnkammarna hos ett barn förstoras på grund av följande defekter:

 • stenos av interventricular öppningar eller deras atresi;
 • patologier i sylvian akveduktens struktur (hjärnans akvedukt);
 • abnormiteter i det övre livmoderhalsområdet eller skallen;
 • uppskjuten inflammation i hjärnhinnorna.

Patologiska skäl för expansion av hjärnkammarna hos ett barn kan bero på både ärftliga faktorer som överförs på kromosomnivå och den negativa graviditeten. Modern medicin tror att asymmetrin i hjärnans laterala ventriklar, framkallad av det patologiska graviditetsförloppet, kan vara resultatet av intrauterin infektion och septiska komplikationer, moderns extragenitala patologier och till och med en överdriven tidsperiod mellan vattenpassage och förlossningsprocess. Hjärnans laterala ventriklar kan bli grundorsaken till uppkomsten av allvarliga sjukdomar om de förstoras av patologiska skäl.

Patologier i hjärnkammarna kan också förekomma som ett resultat av förvärvade massor: tumörer, cystor, hemangiom och hematom. De förvärvade orsakerna till asymmetri hos nyfödda inkluderar hydrocefalus. Det kan förekomma med tre avvikelser associerade med cirkulationen av CSF:

 • brott mot utflödet, vars vanliga förlopp störs av ett hinder;
 • ett överskott av reproduktion av cerebrospinalvätska;
 • obalans mellan CSF-absorption och CSF-bildning.

Hydrocephalus i hjärnan hos en nyfödd, som uppstod efter obstruktion av utflödet av cerebrospinalvätska, leder till en visuell ökning av skalmens volym, vilket inträffar eftersom snäva förbindelser hos spädbarn inte bildades mellan alla segment av benstrukturen. Den intrauterina förekomsten av hydrocephalus är associerad med tidigare infektioner, genetik och medfödda patologier för utvecklingen av centrala nervsystemet hos spädbarn - med missbildningar i ryggmärgen eller hjärnan, tumörer, födelse eller tidigare skador. Utvidgning av hjärnhålor hos nyfödda är oftast förknippad med onormal cirkulation av cerebrospinalvätska orsakad av patologiska orsaker.

Ventriculomegaly, enligt vissa forskare, är en oberoende patologi som kännetecknas av närvaron av förstorade laterala ventriklar hos ett spädbarn. Denna synvinkel förbinder dock också förekomsten av patologi med objektiva missbildningar eller med externa negativa faktorer, på grund av vilka de ventrikulära håligheterna expanderas. Ventriculomegaly i sig utgör inte en stor fara, men under vissa förhållanden kan det orsaka allvarliga patologier.

Vad är hjärnans ventriklar, deras roll

Hjärnans ventriklar är remsor i vävnaden som krävs för avsättning av cerebrospinalvätska. Externa och interna faktorer kan leda till ökad volym. Sidoventriklarna är de största. Dessa formationer är involverade i bildandet av cerebrospinalvätska..

Asymmetri är ett tillstånd där en eller båda håligheterna förstoras i varierande grad..

 1. Sida. De mest voluminösa ventriklarna och de innehåller cerebrospinalvätska. De är anslutna till den tredje kammaren med hjälp av de interventricular öppningarna..
 2. Tredje. Beläget mellan de visuella kullarna. Väggarna är fyllda med grå substans.
 3. Fjärde. Ligger mellan lillhjärnan och medulla oblongata.

Diagnostik och forskning

Asymmetrin i hjärnkammarna under den initiala diagnosen bestäms genom att mäta storleken på sidoventriklarna med befintlig specialteknik. Deras djup och storleken på håligheten hos den transparenta skiljeväggen mäts. Kaviteten är belägen i den tredje kammaren. Detta gör det möjligt att identifiera kränkningar på grund av hur håligheterna expanderar. Sådana störningar inkluderar anatomiska abnormiteter, störningar i centrala nervsystemet, överdriven reproduktion av cerebrospinalvätska eller tumörer, konsekvenser av traumatiska skador..

Hydrocephalus, som uppstår som ett resultat av långvarig kompression av cerebrospinalvätskan på oformade leder i benstrukturer, märks inte först, men det kan öka och manifestera sig om tillståndet för sidoventriklarna, som inte motsvarar normen, inte omedelbart detekteras. Diagnosen börjar med en undersökning av en neurolog. En allmän historia samlas in, barnets huvud mäts, sen- och muskelreflexer, muskeltonus kontrolleras. Neurosonografi utförs genom fontanellen. Detta är en ultraljudsundersökning som undersöker alla håligheter i hjärnan, möjligen medan fontanellen är öppen. Men huvuddiagnosen kan endast ställas efter MR. Magnetisk resonanstomografi ger en uppfattning inte bara om storleken på hjärnkammaren utan också om närvaron eller frånvaron av främmande formationer; vener, artärer, kärl, kanaler.

CT när det gäller informationsinnehåll är sämre än MR, men det ökar den totala mängden information och låter dig få ytterligare information. Ibland, med sådana studier, upptäcks en pseudocyst som en möjlig orsak till asymmetri eller dålig öppenhet i cerebrospinalvätskan. Denna sjukdom under moderna förhållanden är lätt mottaglig för läkemedelsbehandling om den diagnostiseras i ett tidigt skede tills den börjar expandera.

Behandling av dilatation av sidoventriklarna i hjärnan utförs på två sätt - konservativa och operationella - och bestäms både av orsakerna till ett sådant fenomen och av en titt på de möjliga konsekvenserna. Oftast används kirurgisk behandling för anatomiska patologier eller tumörer. I det här fallet spelar det ingen roll om det finns ett nederlag i båda kammarna eller att bara vänster eller höger inte är normalt.

Den uppmärksamhet som neurologer uppvisar för hjärnans laterala ventriklar, särskilt när de har att göra med barn, är förknippade med den viktiga roll som hjärnvätskan spelar i kroppen. Kammarna är dess reservoarer som utför skyddande och trofiska funktioner.

Hjärnans ventrikulära system

Hjärnans ventriklar är flera sammankopplade samlare där bildning och distribution av spritvätska sker. Cerebrospinalvätskan tvättar hjärnan och ryggmärgen. Normalt när det alltid finns en viss mängd cerebrospinalvätska i kammarna.

Två stora CSF-samlare finns på båda sidor om corpus callosum. Båda ventriklarna är anslutna till varandra. På vänster sida är den första kammaren och till höger - den andra. De består av horn och en kropp. Sidoventriklarna är anslutna genom ett system med små hål med 3 ventrikeln.

I hjärnans distala del är fyra ventriklar belägna mellan lillhjärnan och medulla oblongata. Den är ganska stor i storlek. Den fjärde kammaren är diamantformad. Längst ner finns ett hål som kallas en diamantformad fossa.

Korrekt kammarfunktion gör att cerebrospinalvätska kan komma in i det subaraknoida utrymmet efter behov. Detta område ligger mellan hjärnans hårda och araknoida membran. Denna förmåga gör att du kan upprätthålla den erforderliga volymen cerebrospinalvätska under olika patologiska tillstånd..

Dilatation av sidoventriklarna observeras ofta hos nyfödda barn. I detta tillstånd utvidgas kammarnas horn och det kan också finnas en ökad ansamling av vätska i deras kroppar. Detta tillstånd orsakar ofta både vänster och höger kammarförstoring. Vid differentiell diagnostik elimineras asymmetri i området för de viktigaste hjärnsamlarna.

Symtom

I det inledande skedet av bildandet för de utvidgade ventriklarna hos hjärnan hos spädbarn kan eventuella speciella kliniska tecken inte bestämmas - barnet beter sig enligt åldersnormen, eftersom anpassningsmekanismer kan bekämpa hyperproduktion av hjärnvätska.

Men när expansionen av hjärnans laterala ventriklar hos ett barn ökar börjar han oroa sig för konsekvenserna av hydrocefalus - patologiskt tryck på hjärnstrukturerna på grund av vävnadsödem. De viktigaste tecknen på intrakraniell hypertoni:

 • frekventa huvudvärkattacker
 • långsam tillväxt av fontaneller;
 • svullnad av vävnader mellan skullens sömmar;
 • illamående och kräkningar utan att må bättre.
 • minskad aptit, frekvent uppstötning
 • försämrad sömn;
 • luta huvudet bakåt;
 • muskelhypertoni;
 • brist på intresse för aktuella händelser, apati;
 • tendens till epilepsi.

Hos vuxna patienter manifesteras en kränkning av utflödet av cerebrospinalvätska från sidoventriklarna av en känsla av konstant uppblåsthet i huvudet, ihållande yrsel med illamående. En människas förmåga att arbeta minskar, han har ångestfobiska tillstånd. Samtidigt förbättrar inte välbefinnandet att ta vanliga smärtstillande medel..

Med ihållande hypertensivt hydrocefaliskt syndrom utvecklar människor pares / förlamning, liksom allvarliga svårigheter med tal, syn, hörsel, minskad intellektuell förmåga.

Klassificering

Huvudkriterierna för separering av laterala ventrikulära dilatationer i hjärnan är - storleken på håligheterna, expansionens etiologi, patientens ålder, lokaliseringen av patologiska förändringar.

Varje neuropatolog väljer den optimala klassificeringen av störningen. De flesta läkare följer dock de genomsnittliga diagnosprinciperna:

 1. Vid tiden för det påstådda utseendet av fokus i hjärnan:
 2. prenatal period;
 3. identifiering av en ökning av hjärnkammarna hos nyfödda;
 4. expansion av hjärnhåligheter hos vuxna.
 5. Genom lokalisering:
 6. en ökning av vänster kammare;
 7. högersidig fokus;
 8. bilateralt nederlag.
 9. Av etiologi:
 10. postinfektiös ventrikulär dilatation;
 11. posttraumatiska förändringar
 12. giftig expansion;
 13. tumörfokus i hjärnan;
 14. kärlsjukdomar.
 15. Efter svårighetsgrad:
 16. något förstorade hjärnkammar hos spädbarn;
 17. måttlig dilatation
 18. allvarliga förändringar i kammarna.

Dessutom kan specialisten i diagnosen ange om det finns komplikationer - till exempel hydrocefalus eller intellektuella / neurologiska problem.

Om konsekvenserna

Det finns ingen direkt koppling mellan den uppenbara skillnaden och den funktionella asymmetrin hos hjärnhalvorna. Ibland finns det ett omvänd mönster: till exempel med epilepsi utvecklar patienter sensoriska anfall med förlust av känslighet i högra extremiteter och på den plats där källan ska vara - i sensorisk zon i den bakre centrala gyrus i vänster cortex - det finns inga kränkningar.

Den viktigaste störningen i asymmetrin i hjärnstrukturer är ett brott mot CSF-dynamiken. I händelse av att hydrocephalus existerar kan det återigen vara symptomfritt. Detta hänvisar till normotensiv hydrocefalus, när det finns ett överskott av cerebrospinalvätska, men bara kvantitativt är dess tryck normalt. Men om trycket i cerebrospinalvätskan ökar, uppstår ett syndrom med ökad intrakraniell hypertoni. Det manifesterar sig i följande störningar:

 • ihållande, diffus huvudvärk, särskilt på morgonen;
 • förbättring av tillståndet efter lunch och på kvällen;
 • progressiv synförlust
 • förekomsten i svåra fall av kräkningar, som kan åtföljas av illamående, eller kanske utan det;
 • uppkomsten av stillastående skivor av optiska nerver i fundus.

Om sådana symtom uppstår är det ett akut behov av att konsultera en neurolog. I milda fall leder konservativ behandling till återhämtning, men kirurgi krävs ibland. I det här fallet kommer den interhemisfäriska asymmetrin i hjärnan att förbli, men ingenting kommer att störa patienten, eftersom cerebrospinalvätskan kommer att sänkas ned i bukhålan med hjälp av en ventrikuloperitoneal shunt.

Sammanfattningsvis bör det noteras att tidig observation av en ökning av intrakraniellt tryck i barndomen alltid bär frukt, eftersom det är möjligt att i rätt tid undvika atrofi i hjärnbarken. Om det inte finns några symtom är det tillräckligt att observera barnen med en neurolog. Direkt mätning av cerebrospinalvätsketryck är endast möjligt när du borrar ett hål i huvudet och installerar en manometer (bokstavligen), men indirekta tecken gör det möjligt att ganska bra bedöma graden av kränkningar och vidta nödvändiga åtgärder.

Indikatorer av normala storlekar

I människokroppen är det ventrikulära systemet flera håligheter som anastomiserar varandra. De kommunicerar med det subaraknoida utrymmet, liksom ryggradskanalen. Direkt inuti håligheterna rör sig en speciell vätska - cerebrospinalvätskan. Med hjälp får vävnader näringsämnen och syremolekyler.

De största intracerebrala ihåliga formationerna är naturligtvis sidoventriklarna. De är lokaliserade under corpus callosum - på vardera sidan om medianlinjen, symmetriska i förhållande till varandra. I vardera är det vanligt att skilja mellan flera sektioner - framsidan med de nedre, liksom de bakre hornen och själva kroppen. Formad som engelska S.

Normalt bedöms ventrikelns storlek med hänsyn till individuella anatomiska egenskaper - det finns inga enhetliga standarder. Experter styrs av de genomsnittliga parametrarna. Det är viktigt att känna till dessa storlekar för spädbarn upp till ett år - i syfte att tidigt diagnostisera hydrocephalus.

Normala värden för barn:

Anatomisk enhetNyfödda, mm3 månader, mm6 månader - 9 månader, mm12 månader, mm
Sidoventrikel23,5 - / + 6,836,2 - / + 3,960,8 - / + 6,764,7 - / + 12,7

För vuxna bör parametrarna ligga inom intervallet - det främre hornet i sidoventrikeln är mindre än 12 mm hos personer under 40 år, medan kroppen är 18–21 mm upp till 60 år. För att överskrida de åldersrelaterade dimensionerna i hjärnkammarna med mer än 10% krävs ytterligare forskning - för att fastställa och eliminera grundorsaken.

Atrofisk

Denna typ är farligare än hypertoni. Var dock inte nervös, eftersom det är sällsynt nog..

Med atrofisk utveckling av sjukdomen uppträder hydrocephalus vid allvarlig syresvält. Det kan också orsakas av vissa sjukdomar som länge har varit sällsynta efter betydande blodförlust eller infektion. Irreversibel skada inträffar i hjärnan, vilket kan leda till allvarliga och fruktansvärda diagnoser som cerebral pares (cerebral pares) eller andra neurologiska sjukdomar.