Varför behöver du ett blodprov för PSA

Uppgiften för moderna medicinska institutioner är inte bara att behandla patienter för olika sjukdomar utan också att förhindra utvecklingen av patologiska tillstånd och bestämma dem i ett tidigt skede, när terapeutiska åtgärder är mest framgångsrika..

Detta är särskilt viktigt i fall av onkologiska sjukdomar, eftersom diagnosen i senare skeden i de flesta fall inte hjälper till att undvika dödlig utgång. Bland sådana sjukdomar hos män utmärks maligna tumörer, vars lokalisering är prostatakörteln..

För att upptäcka sjukdomen i skeden när behandlingen fortfarande är möjlig är det nödvändigt att regelbundet göra blodprov för PSA. Det är viktigt att veta vad det är, vad det är för och vilka patologier en avvikelse från normen kan indikera.

Vad denna analys visar

Förkortningen "PSA" står för "Prostate Specific Antigen". Med andra ord är det ett protein, en typ av serinproteas, som tunnar ut sperman. Antigenproduktion sker i prostatakörteln.

Beroende på ålder och allmän hälsa varierar PSA-produktionen hos män i mängder. Blodantigennivåer visar hur frisk prostata är..

Studien måste utföras för alla representanter för den manliga hälften av befolkningen som har diagnostiserats med prostatahyperplasi, eftersom denna sjukdom har förmågan att utvecklas till adenom och cancer.

Det är bestämningen av PSA-nivån som gör det möjligt att kontrollera denna process och kirurgiska ingrepp i rätt tid. Det krävs bara att göra analysen regelbundet. Efter avkodning av resultaten rapporterar läkaren närvaron eller frånvaron av sjukdomen.

PSA finns också hos män utan patologiska processer, vilket anses vara normen, eftersom proteinsyntes ständigt utförs i små mängder..

Prostatacancer kan utvecklas utan åtföljande symtom. Tecken börjar dyka upp i metastasstadiet, när tumören redan är obrukbar.

Det är viktigt att diagnostisera värdet av prostataspecifikt antigen för att förhindra cancer. Det bör noteras att proteinstrukturen hos PSA omvandlas till en tumörmarkör.

När utses

En ökad nivå av indikatorn kanske inte i alla fall indikerar utvecklingen av onkologiska processer. Dessutom är cancerdiagnos också möjlig vid låga värden.

Bland de viktigaste indikationerna för analysen är:

 • tecken på att utveckla prostata sjukdom;
 • diagnostik för att utesluta eller bekräfta bildandet av en malign tumör;
 • undersökning för förebyggande, särskilt om det finns en ärftlig benägenhet;
 • kontroll i processen att utföra terapeutiska åtgärder för behandling av cancer;
 • identifiering av återkommande tillstånd hos patienter som genomgår operation.

Ett blodprov för PSA-nivåer är också nödvändigt i följande fall:

 • yrkesverksamhet innebär skadliga arbetsförhållanden;
 • närvaron av en tumörneoplasma i en av nära släktingar;
 • störningar i urinvägarna;
 • misstanke om utveckling av prostatit eller godartad hyperplasi;
 • närvaro av blodvätska i sädesvätska eller blodvätska;
 • en historia av terapi med hormonella läkemedel;
 • förekomsten av kronisk smärta i bäckenet eller nedre ryggraden.

För att utesluta överdiagnos, som kan avsevärt komplicera en mans liv i frånvaro av en sjukdom, föreskrivs analysen uteslutande enligt indikationer. Dessutom är det viktigt att förbereda sig ordentligt för studien, vilket innebär att alla faktorer som kan ha en negativ effekt på prostata utesluts.

PSA-klassificering

Efter att det prostataspecifika antigenet från prostata har absorberats i blodet kan det lagras i det i tre typer:

 • gratis, medan det inte finns någon koppling till plasmaproteiner;
 • associerad med chymotrypsin, som är ett mycket aktivt plasmaenzym;
 • med makroglobulin - kombineras med blodprotein.

Dessa typer måste särskiljas eftersom de utgör grunden för det grundläggande diagnostiska testet. Således klassificeras enzymet i:

 • gratis PSA;
 • vanlig hund - dessa är fria delar av antigenet associerat med chymotrypsin;
 • förhållandet mellan båda.

För att bestämma det kvantitativa värdet på indikatorn är det nödvändigt att klargöra vilken typ av PSA som kommer att studeras. Oftast är det ett prostataspecifikt antigen. Om nivån överskrids tilldelas en utökad analys som inkluderar studier av tre typer av markörer för prostatit.

Norm för män

Normala totala PSA-avläsningar sträcker sig från 0 till 4 ng / ml. Med utvecklingen av en patologisk process i prostata kommer värdena att öka.

Varje persons kropp kännetecknas av individuella egenskaper.

Den manliga prostata kan också vara annorlunda. Det kan skilja sig i storlek, känslighet för olika faktorer, såväl som motstånd mot inre och yttre stimuli..

Dessutom genomgår den förändringar över tiden, vilket leder till en naturlig ökning av indikatorn.

Åldersnormerna presenteras i tabellen nedan..

Vad visar ett PSA-blodprov?

Vad är prostataspecifikt antigen - PSA?

PSA - prostataglykoprotein

PSA är ett glykoprotein som produceras av epitelcellerna i utsöndringskanalerna i prostatakörteln. Det är en del av sädesvätskan, vilket bidrar till dess kondensering och ger det flytande. I små mängder kommer det in i blodomloppet, bildar bindningar med proteiner och cirkulerar också i fri form.

PSA är organspecifikt, dess nivå ökar i alla processer som åtföljs av skador på prostatakörteln (RV). PSA-indikatorn är särskilt viktig vid diagnos av prostatacancer (PCa). Prostatacancer är en av de vanligaste maligna patologierna hos män, den rankas 2: a - 4: e i världen bland manliga onkologiska sjukdomar. Antalet nya patienter ökar varje år och sjukdomen blir allt yngre. PSA-analys gör det möjligt att upptäcka PCa i det inledande skedet när sjukdomen svarar bra på behandlingen.

PSA-tillväxt indikerar prostatapatologi

Således är PSA en tumörmarkör, ökningen av dess nivå är direkt proportionell mot sannolikheten för att ha prostatacancer. Om du misstänker patologiska processer i bukspottkörtelns vävnader är det nödvändigt att utföra minst två ytterligare procedurer:

 1. Digital rektalundersökning, tack vare vilken läkaren får information om storlek, konsistens, förekomsten av smärtsamma känslor eller tätningar i bukspottkörtelns vävnad.
 2. Transrektal ultraljud gör att du kan bestämma bukspottkörtelns form, symmetri, volym samt möjliga tumörfoci, förändrade lymfkörtlar.

Graden av totalt och gratis PSA, PSA-index

I studien är det nödvändigt att ta hänsyn till båda fraktionerna av indikatorn

Totalt PSA är det totala antalet associerade PSA med alfa-1-antikymotrypsin, alfa-2-makroglobulin och fria antigenfraktioner. Om de totala PSA-värdena ökas är det nödvändigt att vara uppmärksam på koncentrationen av den fria fraktionen, eftersom i en malign neoplasma minskar nivån av PSA i fri form. Därför innefattar PSA-testet nödvändigtvis värdena för både totalt och fritt antigen.

Efter 45 - 50 år ökar mängden PSA, därför varierar standardvärdena för totalt antigen beroende på ålder.

ålder (år)PSA (ng / ml)
40 - 490 - 2,5
50 - 540 - 3.7
55 - 590 - 4
60 - 640 - 5.4
65 - 690 - 6.2
från 700 - 6.6

Höga totala PSA-nivåer kan observeras vid prostatit och godartad hyperplasi, liksom vid andra tillstånd. För att identifiera en möjlig onkologisk sjukdom bland bukspottkörtelns patologier bestäms förhållandet mellan fri PSA och total och erhåller ett index enligt formeln:

 • Gratis PSA / Total PSA * 100%

Prostatacancer

Med indexvärden mindre än 15% riktar läkaren patienten till en biopsi för att utesluta prostatacancer. Det finns ett direkt samband mellan en minskning av det fria indexförhållandet och sannolikheten för att utveckla PCa..

Gratis PSA-index (%)sannolikhet för prostatacancer (%)
0 - 1056
10 - 1528
15 - 2020
20 - 25sexton
> 258
För diagnostik används även PSA-densitetsindex, som beräknas med formeln:

 • Total PSA / RV-volym (ultraljud);
 • Densitetsgraden är ökad PSA: orsaker, symtom

PSA-tillväxt observeras med prostata adenom

PSA-tillväxt orsakas av följande faktorer:

 • Prostatacancer;
 • godartad bukspottskörteln hyperplasi;
 • inflammatoriska och infektiösa processer i prostata;
 • ischemi eller bukspottkörtelinfarkt;
 • urologiska manipulationer;
 • sexuell aktivitet inför analysen.

En hög PSA-nivå är en förutsättning för misstänkt prostatacancer, vars symtom är följande:

 • smärta vid urinering
 • uppkomsten av blod i urinen och sperma;
 • i vissa fall minskad erektion, minskad spermavolym;
 • smärta i ben och leder, urinretention, plötslig viktminskning (med avancerat stadium).

Symtom på sjukdomen manifesterar sig vanligtvis inte på länge, eftersom PCa utvecklas långsamt. Därför bör PSA-test utföras regelbundet för förebyggande ändamål..

Låg PSA: orsaker

Det är mycket viktigt att beakta PSA-indexet

Den totala PSA kan inte sänkas eftersom normens nedre gräns är noll. Gratis PSA kan ha ett reducerat värde i förhållande till summan, vilket är ett kännetecken för en malign process i prostata. Detta beror på det faktum att produktionen av PSA växer i maligna celler, och mer alfa-1-antikymotrypsin produceras, med vilket antigenet binder. Följaktligen blir den totala PSA större, medan antigenet övervägande är i bunden form. I andra patologier observeras en ökning av total PSA, men utan en minskning av den fria fraktionen av antigenet.

Indikationer för forskning

Det finns indikationer för testet

Män som har PC-patienter bland sina närmaste släktingar (far, bror) är i riskzonen. De måste börja undersöka vid 40 års ålder.

Analysen tilldelas också i följande fall:

 • misstanke om prostatacancer och övervakning av effektiviteten av behandlingen;
 • övervakning av förloppet av hyperplasi i bukspottkörteln;
 • differentiell diagnos av prostatacancer;
 • när man beslutar om en biopsi är nödvändig.

Förbereda och bedriva forskning

Fysisk aktivitet bör hållas på ett minimum

Före analys måste följande regler följas:

 1. Alkohol, fet mat måste uteslutas en dag före blodprovtagning.
 2. Redan före studien minimerar du fysisk och emotionell stress.
 3. På analysdagen kan du bara använda rent vatten i en liten mängd.
 4. Den sista måltiden ska vara klar 8-10 timmar före studien.
 5. Alla diagnostiska och terapeutiska manipulationer i samband med bukspottkörteln måste utföras efter analys. Det är möjligt att ta ett blodprov minst tio dagar efter ingreppet.
 6. Sexuell aktivitet bör stoppas två dagar före analys.

PSA bestäms med användning av en immunokemiluminescensstudie. PSA binder till fosforer som kan lysa under ultraviolett ljus. Antigenvärdet avslöjas av luminiscensnivån.

Det finns också andra tekniker baserade på användningen av polyklonala och monoklonala antikroppar som binder till antigenet.

Vad kan påverka resultatet

Ultraljud av prostata påverkar testresultaten

Ökningen påverkas av olika manipulationer med bukspottkörteln:

 • rektal digital undersökning,
 • transrektal ultraljud,
 • biopsi,
 • urinrörskateterisering,
 • massage.

En ökning kan också orsakas av att man tar mediciner: cytotoxiska läkemedel, antiandrogener, allopurinol.

En minskning av koncentrationen framkallas av:

 • Läkemedel som används vid behandling av godartad bukspottskörtel hyperplasi (Finasteride, Proterid, Avodart).

Avkodning av resultaten

Patienter med en "grå zon" bör undersökas ytterligare

Läkare hänvisar till ett ökat värde från 4 till 10 ng / ml som en "grå zon", det vill säga en zon som innehåller indikatorer på olika bukspottskörtelpatologier, inklusive maligna tumörer. Uppföljningsstudier används för differentiell diagnos. Följande faktorer indikerar prostatacancer:

Gratis PSA 0,5 ng / ml.

Densitetsindex> 0,15 ng / cm3.

En ökning av indikatorn över 10 ng / ml ökar risken för cancer.

Vad ska man göra med hög PSA

Kirurgi kan vara ett terapialternativ

Med ett ökat värde bör resultaten av digital undersökning, ultraljud och PSA-index beaktas. Om tumörer inte kan detekteras och fri PSA är större än 25%, är ingen prostatabiopsi indicerad. Med påtagliga täta områden eller upptäckt av förändringar i prostatavävnaden vid ultraljud, liksom ett lågt värde av fri PSA och ett överskott av antigenindex, förskrivs en biopsi i bukspottkörteln. Denna procedur utförs under kontroll av transrektal ultraljud. Med hjälp av en nål tas vävnad från olika delar av prostata. Om prostatacancer upptäcks som ett resultat av alla undersökningar föreskriver läkaren behandlingstaktik.

Kirurgisk avlägsnande av prostata rekommenderas i de tidiga stadierna. Operationen gör att du i de flesta fall permanent kan bli av med den maligna patologin. En modern metod för kirurgiskt ingrepp, nämligen laparoskopisk kardinal prostatektomi, säkerställer en normal livskvalitet genom att bibehålla erektil funktion.

Behandlingstaktik beror på den kliniska situationen

Andra behandlingar för PCa inkluderar:

 • hormonbehandling,
 • strålbehandling,
 • behandling med ultraljudsvågor,
 • kemoterapi.

Vanligtvis ordineras dessa metoder i efterföljande stadier av sjukdomsutvecklingen eller när det är omöjligt att utföra en prostatektomi. Prognos för prostatacancer beror på det stadium då behandlingen påbörjades. Med snabb upptäckt kan sjukdomen botas.

Prostataspecifikt antigenfritt / totalt. Förhållande beräkning

Servicekostnad:1040 RUB * 2080 RUB Beställ omgående
Period för utförande:upp till 1 c.d. 3-5 timmar **
 • Premiumklass (för män över 30 år) 37.990 RUB Att beställa
Beställ omgående Som en del av komplexet är billigareDen angivna perioden inkluderar inte dagen för att ta biomaterialet

minst 3 timmar efter sista måltid. Du kan dricka vatten utan gas. Donera inte blod efter diagnostiska eller sjukgymnastiska ingrepp.

Forskningsmetod: IHLA

I serum finns PSA i två former: fri och bunden till olika proteashämmare. Förhållandet mellan olika PSA-fraktioner indikerar sannolikheten för prostatacancer - andelen fri PSA-fraktion (fri PSA / total PSA x 100%) hos sådana patienter är lägre än hos patienter med godartad prostatahyperplasi.

Bestämning av den fria PSA-fraktionen visas med en ökning av koncentrationen av total PSA i blodet..

INDIKATIONER FÖR STUDIER:

 • Screening för prostatacancer. För tidig diagnos av sjukdomen är det indikerat för alla män över 50 år, för yngre män med en familjebedömning för sjukdomen,
 • Bedömning av sjukdomens prognos vid olika behandlingsstadier,
 • Tidig diagnos av sjukdomsåterfall,
 • Övervakning av terapins effektivitet.

TOLKNING AV RESULTAT:

Referensvärden (variant av normen):

ParameterReferensvärdenEnheter
Totalt PSA (totalt PSA)26 - låg risk för prostatacancer 10,6%;
 • 20 - 26 - risk för prostatacancer 16%;
 • 15 - 20 - risk för prostatacancer 23,4%;
 • 10 - 15 - risk för prostatacancer 32,9%;
 • string (4) "1040" ["cito_price"] => string (4) "2080" ["parent"] => string (2) "23" [10] => string (1) "1" ["limit "] => NULL [" bmats "] => array (1) < [0]=>matris (3) < ["cito"]=>sträng (1) "Y" ["own_bmat"] => sträng (2) "12" ["namn"] => sträng (31) "Blod (serum)" >> ["inom"] => array (1 ) < [0]=>matris (5) < ["url"]=>sträng (36) "premium-klass-dla-muzhchin-30-300144" ["namn"] => sträng (51) "Premiumklass (för män 30+)" ["serv_cost"] => sträng (5) "37990" ["opisanie"] => sträng (0) " ["katalog_kod"] => sträng (6) "300144" >>>

 • Biomaterial och tillgängliga metoder för att ta:
  En typPå kontoret
  Blod (serum)
  Förberedelse för forskning:

  minst 3 timmar efter sista måltid. Du kan dricka vatten utan gas. Donera inte blod efter diagnostiska eller sjukgymnastiska ingrepp.

  Forskningsmetod: IHLA

  I serum finns PSA i två former: fri och bunden till olika proteashämmare. Förhållandet mellan olika PSA-fraktioner indikerar sannolikheten för prostatacancer - andelen fri PSA-fraktion (fri PSA / total PSA x 100%) hos sådana patienter är lägre än hos patienter med godartad prostatahyperplasi.

  Bestämning av den fria PSA-fraktionen visas med en ökning av koncentrationen av total PSA i blodet..

  INDIKATIONER FÖR STUDIER:

  • Screening för prostatacancer. För tidig diagnos av sjukdomen är det indikerat för alla män över 50 år, för yngre män med en familjebedömning för sjukdomen,
  • Bedömning av sjukdomens prognos vid olika behandlingsstadier,
  • Tidig diagnos av sjukdomsåterfall,
  • Övervakning av terapins effektivitet.

  TOLKNING AV RESULTAT:

  Referensvärden (variant av normen):

  ParameterReferensvärdenEnheter
  Totalt PSA (totalt PSA)26 - låg risk för prostatacancer 10,6%;
 • 20 - 26 - risk för prostatacancer 16%;
 • 15 - 20 - risk för prostatacancer 23,4%;
 • 10 - 15 - risk för prostatacancer 32,9%;

  Upphovsrätt FBSI Central Research Institute of Epidemiology of Rospotrebnadzor, 1998 - 2020

  Tumörmarkör PSA

  De flesta cancerformer är svåra att upptäcka tidigt i utvecklingen. Om man misstänker prostatacancer rekommenderas män att testa för PSA-tumörmarkören. Med en snabb diagnos ökar chanserna för återhämtning för en stark hälft av mänskligheten dramatiskt.

  PSA-tumörmarkör är ett specifikt prostatantigen som exklusivt finns hos män. Dess tillväxt kan innebära maligna förändringar i vävnaderna i prostata, inklusive i början av utvecklingen av sjukdomen. PSA-analys används ofta både vid diagnos av en sjukdom och för att övervaka effektiviteten av behandlingen. Kvinnor tilldelas inte en analys på grund av frånvaron av en prostatakörtel..

  Ett prostataspecifikt antigen är i själva verket en biomolekyl, vars struktur representeras av ett glykoprotein eller ett komplext protein bestående av en peptid och kolhydrater. Det syntetiseras av cellerna i epitelvävnaden i prostata, varefter antigenet normalt kommer in i det flytande mediet i testiklarna och delvis i blodet. PSA: s huvudsakliga funktion är att tunna spermier och förbättra spermiernas aktivitet.

  Det är viktigt att notera följande funktioner i PSA-tumörmarkören:

  • Biomolekylen finns i människokroppen i två former - fri och bunden. Titern på den fria PSA-tumörmarkören undersöks för att bekräfta diagnosen, förutsatt att det totala proteinet (en kombination av fria och bundna biomolekyler) visar värden som signifikant överstiger de kända normerna.
  • I blodserumet är PSA-förhållandet signifikant lägre jämfört med sperma hos en man, eftersom kroppen har en inre histohematologisk barriär som förhindrar fri rörelse av vävnadsstrukturkomponenter in i plasma.
  • PSA-antigenet kännetecknas av en ganska låg specificitet, det vill säga det syntetiseras ständigt i den manliga kroppen. I detta avseende bör tumörmarkören inte användas som det enda alternativet för att bekräfta prostatacancer..

  Indikationer för forskning

  Vanligtvis ordineras ett PSA-test för män 40+, oavsett om de har symtom som indikerar könsorganets patologi eller inte. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till att många sjukdomar "blir yngre" idag, vilket innebär att denna analys kan rekommenderas för yngre människor, förutsatt att de har uttalade tecken som indikerar problem med det urologiska systemet. Dessa inkluderar:

  • frekvent uppmaning att tömma urinblåsan;
  • känsla av ofullständig urinering, svag intermittent urinström
  • ljumskvärk;
  • minskning av kvaliteten på styrka och sexlust.

  Det är viktigt att informera läkaren om de listade symtomen, även om de verkar för patienten inte tillräckligt allvarliga..

  En studie för PSA-tumörmarkören ordineras av en läkare i följande fall:

  • misstanke om prostatacancer;
  • identifiering av hyperplasi och inflammatoriska processer i prostata;
  • diagnos av ischemiska förändringar eller hjärtinfarkt i organet;
  • förebyggande undersökning
  • kontroll av behandlingen.

  Skillnaden mellan gratis PSA och total

  Avkodningen av det totala och fria prostatiska antigenet skiljer sig från varandra.

  Den totala PSA-fraktionen (komplex) består av två komponenter - fria proteinfraktioner och associerade med chymotrypsin. Den fria PSA-fraktionen är inte associerad med någonting och är 5–30% av det totala, upp till 90% av detta bestäms under laboratorietester. Både det totala och fria prostateantigenet beräknas av speciella testsystem, medan idag används metoder med ökad känslighet som kan detektera PSA-parametrar med ett maximalt tillåtet fel på upp till 0,001 ng / ml.

  Normen för fri PSA är 0,93 ng / ml, medan värdet kan variera. Med utvecklingen av en malign skada på prostata ökar titern av fritt prostatantigen.

  Norm

  PSA-innehållet i blodet varierar med människans ålder - ju äldre han är, desto högre blir normen. Detta beror på åldersrelaterade förändringar i kroppen och naturlig förstoring av prostata.

  Tänk i följande tabell hur normerna för total PSA ser ut beroende på personens ålder.

  Ålder, årVärden, ng / ml
  40–492.5
  50-593.5
  60-694.5
  70-796.5

  Vi inbjuder dig att ta reda på normerna för gratis PSA, som också beror på patientens ålder..

  Ålder, årVärden, ng / ml
  Upp till 40Upp till 0,5
  40–490,5-1,1
  50-590,6-1,4
  60-690,9-3,0
  70-790,9-3,2

  Avkodning

  Efter att ha tagit blod för PSA-studie utförs avkodningen av studieresultaten inom 24 timmar. De erhållna uppgifterna jämförs med indikatorerna för normen, som kan skilja sig åt för olika åldersgrupper. Testerna för total och gratis PSA har också vissa skillnader, som bör konsulteras i förväg..

  Oftast idag undersöks blod med den immunokemiluminescerande metoden (IHLA) - den mest moderna versionen av laboratoriediagnostik. Dess bas representeras av en immunologisk reaktion som syftar till att identifiera proteinelementen i PSA med hjälp av luminoforer - ämnen som lyser under påverkan av ultraviolett strålning. Glödnivån är proportionell mot formeln för det bestämda prostataspecifika antigenet och mäts på specialanordningar - lumenometrar.

  Proteinvärden över 4 ng / ml, men mindre än 10 kan indikera närvaron av prostatit eller godartade neoplasmer i prostata, till exempel organadenom, eller uppkomsten av precancerösa mutationer i vävnaderna i körteln. I detta fall behöver patienten ytterligare diagnostiska studier. Om indikatorerna för en tumörmarkör är mer än 10 ng / ml, indikerar detta faktum med hög sannolikhet närvaron av en onkologisk process, och om PSA-värden överskrids från 50 ng / ml, spridningen av metastaser i kroppen.

  Minskade PSA-värden indikerar att patienten är frisk eller att ett effektivt behandlingsförlopp har valts för honom och att tumören i prostatakörteln för närvarande elimineras.

  Schema för studier av tumörmarkörer

  Schemat för att studera tumörmarkörer för allmän PSA och gratis PSA kommer att vara följande:

  • Diagnos av prostatatumörer efter digitala och andra organstudier.
  • Övervakning av den onkologiska processen och utvärdering av terapins effektivitet.
  • Rutinmässig profylaktisk undersökning hos män över 40 år.

  Analysen måste tilldelas personer som redan har genomgått radikal behandling för prostatacancer. I det här fallet utförs studien var tredje månad, så att läkaren har möjlighet att dynamiskt bedöma patientens tillstånd och i rätt tid identifiera ett eventuellt återfall av sjukdomen..

  Datatillförlitlighet (behöver du ta tester igen?)

  PSA-testresultat kan i vissa fall vara falskt negativa eller falskt positiva. Antigen titer kommer till exempel att vara högre eller lägre än normalt om patienten har tagit vissa läkemedel under lång tid under behandlingen. I synnerhet leder användningen av läkemedel Finasteride och Dutasteride till en minskning av fri PSA, mot vilken resultaten av studien inte bör betraktas som tillförlitliga. Samlag, palpation och prostatamassage kan också påverka de totala PSA-nivåerna..

  Därför är noggrann förberedelse för den viktig innan analysen genomförs, vilket säkerställer tillförlitligheten i studien. Med sina korrekta resultat kommer läkaren att kunna välja den mest effektiva behandlingen.

  Förberedelse för testning

  För att uppnå de mest tillförlitliga resultaten är det nödvändigt att förbereda patienten ordentligt för studien. För detta ändamål, innan studien, rekommenderas att följa följande regler:

  1. Inom en månad innan analysen tas är det inte önskvärt att genomföra en biopsi av vävnaderna i prostatakörteln och ta antibakteriella medel.
  2. 7 dagar innan du donerar blod är det viktigt att observera sexuell vila och undvika fysisk påverkan på prostata, till exempel exkludera massage, koloskopi och cystoskopi, fysisk aktivitet med tonvikt på perineal vävnad.
  3. Det är viktigt att avstå från att dricka alkoholhaltiga drycker och feta livsmedel 48 timmar innan du besöker laboratoriet..
  4. Minst 3 timmar före analysen måste du vägra måltider.
  5. Det rekommenderas inte att röka och vara nervös 1 timme före ingreppet.

  Hur görs testerna??

  För att bestämma PSA-nivån från patienten tas blod från en ven på morgonen på fastande mage. Studien av båda typerna av tumörmarkör (allmän och fri) utförs från en del av det tagna biologiska materialet. Bedömning av analysindikatorer bör vara omfattande. Resultatet tolkas uteslutande av läkaren..

  Funktioner av analys för barn och äldre

  Det totala PSA-testet rekommenderas för män över 45 år. Men om det finns en belastad ärftlighet för onkologiska lesioner i prostatakörteln och kliniska tecken på patologi hos detta organ observeras, kan studien utföras tidigare, oavsett ålder.

  Barn. Prostata tumörer finns ibland hos barn och ungdomar. Oftast pratar vi om icke-epiteliala neoplasmer - rabdomyosarkom, fibrosarkom och myosarkom, mindre ofta diagnostiseras "karcinom". Den onkologiska processen hos unga patienter kännetecknas av en aggressiv kurs och snabb spridning över hela området av prostatakörteln med en tidig övergång till urinblåsan och andra anatomiska strukturer i närheten..

  Om det finns misstankar om maligna förändringar i vävnaderna i prostata, tilldelas ett barn eller ungdom en omfattande diagnostisk undersökning, inklusive ett test för PSA-tumörmarkören. Normens kriterier i varje kliniskt fall tolkas av läkaren individuellt, men de bör inte gå utöver de allmänt accepterade värdena på antigenet för vuxna patienter. Efter behandlingen kommer analysen för denna tumörmarkör, i kombination med andra diagnostiska åtgärder, att möjliggöra snabb upptäckt av tumöråterfall.

  Äldre. Bland äldre män är prostatacancer en av de första platserna när det gäller onkologiska patologier. I de tidiga stadierna av sjukdomen, gör den maligna processen praktiskt taget inte sig själv och är kliniskt svår att upptäcka. Ett blodprov för PSA-tumörmarkören kan indikera närvaron av förändringar, inklusive atypiska, i prostatakörteln i vilket stadium som helst av sjukdomsutvecklingen.

  Forskare har noterat att nivån av prostatantigen börjar stiga långt innan de viktigaste symptomen på sjukdomen uppträder. Därför är det tillrådligt att alla män över 60 år, även med en god familjehistoria och inga urinproblem, får ett PSA-test varje år. Hos personer i denna ålder är normala antigenvärden högst 6,5 ng / ml.

  Statistik visar att i länderna i USA och Västeuropa, tack vare tidig screening med en studie för prostatantigen, upptäcks prostatacancer i det inledande skedet hos 80–95% av äldre patienter, medan i Ryssland finns samma patologi hos nästan 50% av männen i ett sent skede.

  Var kan jag testa?

  Ett blodprov för tumörmarkörer idag kan tas samma dag som någon kommersiell klinik eller laboratorium kontaktas. I dessa medicinska institutioner kan du få resultat på ganska kort tid. Tänk vart du kan gå:

  • Medicinskt laboratorium "Invivo", Moskva, st. 1: a Kommunisticheskaya, 31. Kostar 450 rubel.
  • Diagnostik- och behandlingscenter "Clinic of modern medicine", Moskva, st. Victory, 2, bldg. 1. Pris 800 rubel.
  • Medicinsk klinik "ArsVita", St. Petersburg, st. Krasnoputilovskaya, 125. Kostar 980 rubel.
  • Klinik för professor Fedoseev "Allergomed", St. Petersburg, Moskovsky prospekt, 109, 3: e våningen. Pris 400 RUB.

  I Rysslands regioner kan en studie för prostatamin antigen utföras i stora laboratorier som "Invitro". De finns i nästan alla städer. Förutom PSA-titer-testet kan de testas för manliga och kvinnliga könshormoner, enzymer, särskilt kreatinin, andra tumörmarkörer, såsom AFP, och mycket mer. Grundläggande information om laboratoriets schema och beräkning av forskningskostnader finns på företagets hemsida eller genom att kontakta kontoret för "Invitro".

  Hur lång tid att vänta på resultatet?

  I genomsnitt är resultaten av studien redo i slutet av den första dagen efter att blod har tagits för analys. Mindre ofta är degen produktionstider från 2 till 10 dagar..

  Forskningskostnad

  Den genomsnittliga analyskostnaden för PSA-tumörmarkören i Ryssland varierar inom 600 rubel. I de flesta diagnostiska laboratorier och medicinska centra betalas en extra avgift för bloduppsamlingsförfarandet - 150–300 rubel. I ett antal statliga medicinska och diagnostiska institutioner (Central District Hospital, Central City Hospital etc.) kan studien utföras gratis i riktning mot den behandlande läkaren.

  Om PSA-tumörmarkören enligt analysresultaten visade sig vara över normal bör du inte omedelbart få panik. Det är nödvändigt att genomgå en grundlig undersökning, som nödvändigtvis inkluderar en histologisk diagnos av misstänkta delar av organet. Mikroskopisk undersökning av vävnader som tagits under en biopsi gör det möjligt att med 100% noggrannhet bekräfta eller förneka förekomsten av en malign process i prostata, vilket indikerades av det primära testet för PSA.

  Tack för att du tog dig tid att slutföra undersökningen. Allas åsikt är viktig för oss.

  Vad är PSA-analys hos män

  Förkortningen PSA (PSA) står för "prostataspecifikt antigen". Detta är en substans av proteinursprung (glykoprotein), som produceras av vävnaderna i prostatakörteln (epitelceller som foder tubuli) under kontroll av androgener. Under utlösning utvisas det från kanalerna som en del av utsöndringen av prostata och späd ut spermier genom att bryta ner proteiner. Normalt kommer antigenet in i blodomloppet, men i en mycket liten mängd. Om laboratorieanalysen av PSA visade ett överskott av den tillåtna nivån betyder detta utveckling av patologiska processer i vävnaderna i prostata, men indikerar ännu inte förekomsten av onkologi (även om glykosiden anses vara en tumörmarkör). Den slutliga diagnosen görs endast på grundval av en omfattande undersökning.

  Allmän information: vad analysen visar, till vem och varför de ordineras

  Eftersom PSA anses vara en prostatumörsmarkör, när det ordineras, får många män panik och överskrider normerna enligt testresultaten driver dem in i depression och bokstavligen gör dem impotenta. Läkaren måste förklara för patienten vilken typ av antigen uppträder i blodet. Normalt koncentreras den i vävnaderna i prostata och skyddas från blodflödet av en cellulär barriär. Vid överträdelse av den skyddande strukturen (skada på kapillärerna i den histohematologiska barriären) kommer PSA in i blodet och dess totala volym ökar. Skador kan orsakas inte bara av cancer utan också av ett antal andra faktorer: prostatit, hyperplasi, allergier, förgiftning, perinealt trauma, intag av C-vitamin, nitrater.

  PSA-analys behövs för följande ändamål:

  • Under den första diagnosen för att bekräfta patologiska processer i prostata. Grunden kan vara en digital undersökning eller ultraljud, under vilken misstänkta formationer i körteln upptäcks.
  • För snabb upptäckt av hyperplasi (mer om diagnosen BPH) och prostatacancer hos män med dålig ärftlighet (om far eller farfar led av dessa patologier), samt för hälsoövervakning hos personer över 45 år.
  • Under perioden med cancerbehandling för att spåra dynamiken. Om indikatorn växer fortskrider tumören, metastaserar, om den minskar har behandlingen en effekt. Markören används också för att övervaka effektiviteten av adenombehandling, inklusive efter kirurgisk avlägsnande.

  Enligt rekommendationerna från European Association of Urology bör en man för första gången donera blod för en prostatamarkör vid 40 års ålder, och ytterligare mångfald bestäms av det erhållna resultatet. Om koncentrationen av glykosiden inte överstiger 1 ng / ml, är det ingen mening att ta testet oftare än en gång vart åtta år. För män över 75 år har en sådan diagnosmetod inte längre någon klinisk betydelse, därför är screening meningslös. Enligt statistik dödar behandling av cancer som upptäcks vid en viss ålder snabbare än själva sjukdomen.

  Normer och värden för olika patologier i prostata

  I blodet är PSA (f-PSA) fritt (10% av den totala fraktionen) och bundet till proteiner. Den fria formen är normalt 0,04-0,5 ng / ml. Vanligtvis bestäms den totala mängden av ämnet först och sedan utförs vid behov en mer detaljerad studie. Följande indikatorer är av diagnostiskt värde:

  1. Förhållandet mellan bunden och fri PSA (fri / total) x100%. I cancer råder den bundna formen, det finns lite gratis. En läsning under 15% betyder dålig prognos. Om körtelns volym är mer än 40-60 cm 3 är förhållandet inte informativt på grund av den stora volymen antigenproducerande vävnader.
  2. PSA-tillväxttakter. Om de överstiger 0,75 ng / ml per år, finns det en anledning att misstänka utvecklingen av en onkologisk process.
  3. PHI - Prostate Health Index, biomarkör. Detta är den mest exakta indikatorn med hänsyn till total PSA, gratis PSA och -2 proPSA. Den senare är en form av antigen som produceras av de perifera delarna av prostata. Att överskrida normen ger anledning att misstänka cancer. Beräkningen av indexet är vettigt när det totala PSA-värdet är från 1,6 till 8 ng / ml (i ett antal källor - upp till 10 ng / ml). Formel: (p2PSA / fPSA) x (allm. PSA) 1/2. Vid ett lågt värde (45) är det maximalt. Om PHI är mindre än 28,1, skjuts biopsin vanligtvis upp och nyanalys ordineras efter 6-12 månader.

  PSA reagerar på alla patologiska förändringar i prostatakörteln. Normalt överstiger mängden i blodet inte 4 ng / ml. Detta värde är dock godtyckligt. Hos 15% av männen diagnostiseras prostatacancer med en antigennivå under standarden, därför har nyligen 2,5-3 ng / ml tagits som den övre gränsen.

  Om PSA-värdet ligger mellan 4 och 10 ng / ml, är risken att utveckla onkologi 25%, mer än 10 ng / ml - redan 67%. Hos unga män är volymen av prostata mindre respektive, och PSA är lägre. För dem kommer en indikator över 2,5 ng / ml att vara alarmerande. Hos äldre ökar naturligt järn, PSA ökar. Markörvärdena för olika åldersgrupper sammanfattas i tabell 1.

  Tabell 1. Korrespondens mellan PSA och åldersgrupper

  Åldersintervall, årVärde, ng / ml
  40-50PSA vid cancer

  Under cancerbehandling sjunker markörnivån långsamt efter kemoterapi eller strålbehandling. I de flesta fall används prostatektomi (avlägsnande av prostata). Efter operationen är patienten under dynamisk observation i 5 år. Digital undersökning och PSA-analys används som diagnostiska metoder..

  Klicka på bilden för att förstora

  Halveringstiden för glykosiden inträffar på 2-3 dagar, det vill säga ungefär 2-4 veckor efter operationen, bör dess nivå vara under 0,1 ng / ml. Den första studien genomförs på en månad, sedan varje kvartal. Under de kommande två åren görs analysen var sjätte månad och sedan årligen. Normalt bör resultatet inte överstiga 0,05-0,2 ng / ml. En ökning av PSA-nivån till 2 ng / ml innebär utveckling av ett återfall, strålterapi krävs. De svåraste fallen är avlägsen metastas, sedan stiger PSA-nivån mycket snabbare (fördubblas på mindre än sex månader) jämfört med lokal återfall.

  Förberedelse för analys

  Prostata reagerar med en ökning av PSA-nivåer under nästan vilken mekanisk påverkan som helst. Därför rekommenderas det att man avstår från allvarlig fysisk aktivitet, cykling och sex i två dagar (prostata bör inte dra ihop sig). Uteslut intag av alkohol per dag, fet mat, förstoppning bör inte tillåtas (en svullen tarm kan också skada körtlar i körteln). Det rekommenderas att donera blod efter 4 timmars fasta och en halvtimme avhållsamhet från att röka.

  Falskt positiva resultat kommer att finnas efter alla instrumentella diagnostiska eller terapeutiska ingrepp på prostata eller urinröret (cystoskopi, biopsi, urinblåsekateterisering, TRUS), samt förvärring av prostatit, inflammation i urinvägarna. Efter biopsin tas blod tidigast 6 veckor senare. Efter prostatamassage bör den förvaras i 10 dagar efter behandling av förvärring av prostatit - 8 veckor.

  PSA-analys ingår i listan över tjänster som tillhandahålls inom obligatorisk sjukförsäkring (inom ramen för onkologiprofylaxprogrammet). För att göra det gratis måste du kontakta din lokala urolog. Resultaten kan erhållas från samma läkare på 5-7 dagar..

  För pengar görs PSA-screening i alla nätverkslaboratorier (Invitro, Gemotest, Helix), kliniker och sjukhus. Den genomsnittliga kostnaden är 780 rubel. för den allmänna indikatorn, 1310 rubel. för allmänt + gratis. Verkställighetstiden är från en dag. Ett exempel på ett standardutlåtande presenteras nedan..

  Exempel på slutsatser baserat på analys av total och gratis PSA

  I "Gemotest" -bedömningen av prostatahälsoindex (PHI) kommer att kosta 7800 rubel. och tar cirka 5 dagar, DNAom-laboratoriet erbjuder denna tjänst för 3490 rubel, resultatet blir klart nästa dag.

  Hur man sänker din PSA-nivå

  PSA-nivån i blodet kommer bara att minska om de faktorer som orsakade dess ökning elimineras. Du kan äta rätt, ta vitaminer, spela sport - markören förblir på samma nivå om cancerprocesser uppstår i prostata.

  Sätt att sänka PSA och deras effektivitet beror på orsaken till ökningen. Vid akut prostatit ordineras en antibiotikakurs, i kronisk prostatit ordineras immunmodulatorer (Prostatilen, Vitaprost), som återställer prostatavävnad och stärker barriären mellan PSA och blodflödet. Biodlingsprodukter har en antiinflammatorisk effekt: propolis, bi bröd, kunglig gelé, drönare homogenat. För att normalisera metaboliska processer och lindra inflammation kan du ta avkok av johannesört, ringblomma, nässla, kamomill, rödklöver.

  Prostatilen är ett icke-hormonellt antiinflammatoriskt medel som är baserat på ett extrakt från extrakt av prostata från vuxna tjurar. Pris från 360 rubel.

  Pumpafrön, nötter (särskilt brasilianska nötter med hög selenhalt), selleri, persilja har en positiv effekt på tillståndet hos prostata. Med en förhöjd PSA rekommenderar läkare att äta mindre fet mat (animaliskt fett), rött kött, snabbmat, soja och alkohol. Saktar ner tillväxten av antigenvolym granatäpplejuice, råa tomater.

  Du bör inte sänka din PSA-nivå själv utan att veta exakt orsaken till ökningen. Att ta biostimulerande tillsatser (biodlingsprodukter, aloe) kan till exempel provocera tillväxten av onkologiska tumörer. Antibiotika utan recept från läkare kommer att provocera anpassningen av infektionen och övergången av prostatit till en kronisk form.

  Slutsats

  PSA-analys är en hjälpmetod för att detektera prostatapatologier. Resultatet påverkas av många externa faktorer, så det rekommenderas att utföra studien minst två gånger. Resultatet hjälper läkaren att navigera i valet av metoder för vidare diagnos eller behandling. En låg PSA-nivå betyder inte frånvaron av en onkologisk eller adenomatös process i vävnaderna i prostata. För att ställa en diagnos ordinerar läkaren alltid en rad diagnostiska åtgärder.

  Funktioner i PSA-analysen för män

  Ett PSA-test är ett blodserumtest som hjälper till att övervaka förloppet av prostatainenom (nuvarande arbetsnamn är godartad prostatahyperplasi). Denna studie används också vid behandling av prostatacancer..

  Det bör noteras att PSA inte är en markör för en viss sjukdom. Därför kan resultatet av hans analys inte oberoende entydigt indikera en viss sjukdom. Koncentrationen av detta antigen i blodet beaktas dock i stor utsträckning vid diagnos..

  Indikatorn är viktig och Ryska federationens hälsovårdsministerium rekommenderar att man startar en årlig studie för män vid 45 års ålder.

  PSA-analys - vad är det?

  Som referens. Ett PSA-test är ett laboratorietest som mäter nivån av prostataspecifika antigener i blodserumet..

  Ett PSA (prostataspecifikt antigen) blodprov görs under screeningtest för prostatacancer. Studien är också indicerad för diagnos av godartade tumörer..

  När det gäller dess biokemiska struktur hänvisar PSA till glykoproteiner med proteasaktivitet. Det utsöndras av epitelcellerna i prostata och kommer in i spermierna genom organets kanaler. Huvudfunktionen för glykoproteinet som studeras är att späda spermier för att bibehålla normal manlig reproduktionsfunktion..

  Normalt finns det mesta av glykoproteinet i ejakulatet. I blodet finns PSA i en minimal mängd. En liten mängd glykoprotein i serum beror på histologiska och hematologiska barriärer som förhindrar penetrering av glykoprotein i blodet.

  Som referens. Därför indikerar en ökning av glykoproteinnivåerna alltid förekomsten av en sjukdom..

  Vid bedömning av glykoproteinnivåer studeras den totala indikatorn liksom tillhörande fria fraktioner.

  Den främsta orsaken till ökningen av PSA-nivåerna i blodprovet är skador på prostatakörteln..

  Vad är total och gratis PSA

  I blodet detekteras antigenet i fri och bunden form. Fri form utses - gratis PSA eller gratis PSA.

  Relaterade formulär är indelade i:

  • PSA-ACT (PSA associerad med al-antikymotrypsiner);
  • PSA-AMG (PSA associerad med a2-makroglobuliner).

  Huvuddelen av PSA i blodprovet (cirka åttiosex procent) representeras av PSA-ACT-fraktionen. En liten del representeras av PSA-AMG-fraktionen. Under laboratoriestudier bestäms inte denna typ av prostataspecifikt antigen, eftersom glykoproteinmolekylen är inne i detta komplex och detekteras inte under analys..

  Fria fraktioner står för cirka tio procent av det cirkulerande antigenet i blodet..

  Den totala poängen definieras som summan av den fria fraktionen och PSA associerad med al-antikymotrypsiner.

  Som referens. PSA-normen i blodprovet bestäms av patientens ålder (med åldern ökar den totala nivån och andelen fri fraktion minskar).

  Gratis PSA till totalförhållande

  Detta förhållande beräknas med formeln: (fri del / total) * 100%.

  Som referens. Med ett förhållande av fria prostataspecifika antigener till totalt mer än tjugofem procent noteras låga cancerrisker och med ett förhållande mindre än tio procent höga risker.

  Samtidigt är ett högt förhållande typiskt för godartad prostatahyperplasi (BPH).

  Hos patienter med svår organyperplasi är detta förhållande inte informativt..

  När tentamen är planerad

  Som referens. PSA-analys utförs om patienten har organtrauma, inflammation (infektiös och icke-infektiös natur), akut och kronisk prostatit, trängsel, misstänkta tumörer.

  Analysen används oftast för:

  • screeningundersökningar för maligna tumörer;
  • bedöma genomförbarheten av att ordinera en organbiopsi (studien utförs i samband med en digital studie);
  • kvalitetskontroll och utvärdering av effektiviteten av behandlingen;
  • behovet av tidig diagnos av återkommande tumörer.

  Uppmärksamhet. Denna biokemiska studie är inte 100% korrekt och kan inte användas som den enda metoden för diagnos av cancer..

  Graden av specificitet och känslighet för studien av den totala PSA-fraktionen är cirka trettio till fyrtio procent. När man också bestämmer nivån på den fria fraktionen och förhållandet mellan fritt glykoprotein och totalen ökar metodens noggrannhet något.

  Läs också om ämnet

  Men även i det här fallet hänvisar studien till screening och inte till diagnostiska metoder. Endast en tredjedel av patienterna med en ökad total glykoproteinfraktion diagnostiseras med prostatacancer.

  För att klarlägga diagnosen är en organbiopsi obligatorisk om neoplasmer misstänks.

  Indikationer för studien

  Bedömning av antigenindikatorer indikeras för:

  • symtom på organskador (urineringssvårigheter, smärta vid urinering, uppkomst av falsk urineringsträng, uppkomst av smärta i korsbenet, utstrålning till ljumsken och låret, dragande smärtor i koxus och nedre delen av ryggen, minskad libido, fullständig frånvaro av sexuell lust, infertilitet, nedsatt erektilfunktion, smärta vid erektion);
  • när en ökning av storleken på prostata detekteras, en förändring i dess konsistens och struktur under en digital eller ultraljudundersökning av ett organ;
  • genomföra rutinundersökningar av män över femtio år (om de inte har några cancerfaktorer) och över fyrtio år (om de har en hög onkologisk risk);
  • förekomsten av en ökning av nivån av glykoprotein över 2,5 ng per milliliter, i kombination med en hög risk att utveckla prostatacancer, utförs analysen årligen eller var sjätte månad (enligt indikationerna);
  • behovet av att undersöka organets vävnader och struktur (studien utförs före manipulationer med prostatakörteln: massage av prostatakörteln, ultraljudundersökning, fingerundersökning);
  • kontroll av utvecklingen av återfall av neoplasmer i körtelns vävnader;
  • övervaka effektiviteten av prostatacancerbehandling i dynamik.

  Förberedelse för tentamen

  Studien utförs med användning av immunokemiluminiscensmetoden. Venöst blod används för att bedöma glykoproteinnivåerna.

  Henvisning för undersökning utfärdas av en urolog eller onkolog.

  Viktig. Förberedelser inför ett PSA-blodprov spelar en avgörande roll.

  Först och främst måste man komma ihåg att PSA-nivån ökar med någon manipulation av körteln eller mekanisk påverkan på den. I detta avseende bör analysen tilldelas tidigast genom:

  • två dagar efter intensiv träning och samlag;
  • 6-7 dagar efter prostatamassage, ultraljud eller digital undersökning av prostata;
  • sju dagar efter att ha kört på motorcykel eller cykel;
  • 7-8 dagar efter laserterapi, ergometri, cystoskopi, koloskopi;
  • sex veckor efter att ha utfört en fin nålbiopsi av prostata;
  • sex månader efter resektion av prostatavävnad.

  Analysen utförs inte heller i närvaro av en akut inflammatorisk process i prostata (akut prostatit).

  Analysen av blod tas på fastande mage. Det rekommenderades att sluta dricka alkohol två dagar före studien. Rökning rekommenderas inte inför studien.

  Viktig. För att eliminera fel vid bestämning av nivåerna av total och tillhörande PSA bör analyser göras i samma laboratorium..

  Det är också nödvändigt att varna den behandlande läkaren och laboratoriepersonalen om de läkemedel som tas. Prostataspecifika antigennivåer kan påverkas av intag av allopurinol, finasterid, cyklosfamid, metotrexat och androgenantagonister..

  PSA-analys - normen för ålder

  I genomsnitt anger de flesta laboratorier hastigheten för ett blodprov för totalt PSA - mindre än fyra ng / ml.

  Vid avkodning kan också patientens ålder beaktas. Åldersnormerna för ett PSA-blodprov är:

  • mindre än 1,4 ng / ml för patienter under fyrtio år;
  • mindre än 2 ng / ml för patienter från fyrtio till femtio år gamla;
  • mindre än 3,1 ng / ml för patienter från femtio till sextio år gamla;
  • mindre än 4,1 ng / ml för patienter från sextio till sjuttio år gamla;
  • mindre än 4,4 ng / ml för patienter över sjuttio år.

  Dessutom beaktas nivån på PSA-ökning och ökningstakten i PSA-titrar vid avkodningsanalyser.

  För inflammatoriska och godartade processer är en ökning med upp till 10 ng / ml karakteristisk. Vid en malign skada på prostata kan PSA-nivån stiga till 100 ng / ml.

  Som referens. Men även med en liten ökning av PSA utförs en ytterligare undersökning. Eftersom det i vissa fall i de tidiga stadierna av prostatacancer kan det finnas en liten ökning av PSA.

  För den fria fraktionen anses värden mindre än 0,93 ng / ml vara normen..

  När man identifierar risken för maligna skador på prostata beaktas förhållandet mellan fri PSA och total PSA:

  • med ett förhållande på femton till sjuttio procent anses prognosen vara gynnsam;
  • med ett förhållande mindre än femton procent - prognosen är ogynnsam.

  Läs också om ämnet

  Ökningstakten i indikatorer per år

  Som referens. Vid bedömning av indikatorn i dynamik noteras risken för att utveckla neoplasmer med en ökning av PSA med mer än 0,75 ng / ml under hela året.

  Med en låg PSA-nivå vid baslinjen (i den inledande studien) bör analysen utföras en gång per år till ett värde som är större än 2 ng / ml. Om patienten har en hög onkologisk risk kan en analys ordineras var sjätte månad.

  Cancerriskfaktorer är:

  • rökning och alkoholmissbruk;
  • stillasittande livsstil;
  • fetma;
  • ålder (risken för prostataskador ökar efter femtio);
  • arbeta med kemikalier;
  • förekomsten av kroniska infektioner i urinvägarna eller trängsel i prostata;
  • ras (i representanter för Negroid-rasen registreras denna typ av neoplasma oftare);
  • ärftlighet (i närvaro av neoplasmer i prostata hos nära släktingar, fördubblas risken).

  Anledningar till att öka PSA

  Antigennivåer kan öka med:

  • akuta och kroniska inflammatoriska lesioner i vävnaderna i urinvägarna;
  • trängsel i prostata;
  • utvecklingen av godartade organ hyperplasi;
  • utvecklingen av maligna tumörer;
  • traumatisk skada på prostatakörteln;
  • operationer och diagnostiska procedurer på prostatakörteln;
  • ARF (akut njursvikt);
  • akut urinretention
  • prostata adenom;
  • akut och kronisk prostatit;
  • prostatainfarkt.

  Vad som påverkar resultaten

  Glykoproteinnivåerna kan också stiga efter:

  • palpationsundersökning av prostatavävnad;
  • utföra kroppsmassage;
  • gå en cykel, åka häst eller motorcykel;
  • sexuell kontakt och utlösning;
  • utföra en cystoskopisk undersökning;
  • organ ultraljud;
  • urinblåsekateterisering;
  • tar mediciner för att eliminera BPH.

  En minskning av PSA-nivåer kan noteras med finasterid och dutasterid.

  "Diagnostisk triad" av screening för prostatatumörer

  Observera att PSA-testet är beroende av externa faktorer. Jag tog mediciner, blev förkyld, förberedde mig inte bra för proceduren. Och det här är inte hela listan. Det är av dessa skäl som "diagnostisk triad" används för att diagnostisera prostataproblem..

  Naturligtvis görs PSA-forskning först..

  Vid osäkra resultat är palpation rektal undersökning av organet obligatorisk. Läkaren bedömer konsistens, struktur, ömhet, organets storlek, närvaron av påtagliga noder i det.

  Som referens. Kombinationen av PSA-analys och rektal undersökning har redan en känslighet på 93%.

  Även om det finns nyanser här. Om tumören växer i mitten av prostata minskar informationsinnehållet i palpation. Formationernas perifera tillväxt gör att du kan känna noderna som mäter en halv centimeter.

  Och fullbordar triaden av organ ultraljud. För att uppnå tillförlitliga resultat utförs transrektal ekografi (TRUS). Denna metod är känsligare än konventionell ultraljud i buken.

  När man utför transrektal ultraljud av prostatakörteln mäts organets volym, dess densitet, struktur utvärderas och PSA-densitetsindex (PSA-nivå dividerat med prostatavolym) beräknas.

  Viktig. Ett PSA-densitetsindex större än 0,15 har en högre cancerrisk.

  Ytterligare forskningsmetoder

  Om det finns tvivel om resultaten av den diagnostiska triaden finns det alltid möjlighet att få ytterligare data.

  Läkaren kan ordinera patientstudierna:

  • prostatutsöndring (inklusive analys för mikroflora);
  • urinrörsutstryk
  • urin (allmän forskning och kultur för flora);
  • spermogram;
  • blod (allmänna studier, biokemi, blodproppsbedömning);
  • cancerembryonalt antigen (CEA);
  • hormonell status
  • C-reaktivt protein;
  • alkaliska fosfatasnivåer;
  • på blek treponema, gonococcus, mycoplasma, chlamydia, ureaplasma.

  PSA blodprov - pris

  I Moskva varierar priserna för gratis PSA-fraktioner från 800 till tusen rubel, analyspriset för den totala fraktionen varierar inom samma gränser.

  Som referens. Observera att i vissa regioner för män 60 år och äldre är det möjligt att ta ett PSA-test gratis.

  Denna norm har inte införts överallt. Ta reda på det i din stad. Urologen vet som regel detta. Om du inte vet, kontakta kliniken, det regionala hälsovårdsministeriet. Spara

  Artiklar Om Åderförkalkning