Genomsnittlig erytrocytvolym

Den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar är en av indikatorerna för ett generellt kliniskt blodprov, som visar antalet och storleken på röda blodkroppar, vilket indikerar kroppens hälsotillstånd. Detta laboratorievärde anges med förkortningen MCV..

Medelvolymen av erytrocyter kan antingen minskas eller ökas, vilket ofta har en patologisk grund. Endast vissa fysiologiska omständigheter leder till en sådan överträdelse..

Eventuella förändringar i den genomsnittliga volymen (under normal eller högre) leder till uttryck för vissa kliniska tecken, men de kan förklädas som symtom på den underliggande störningen. De viktigaste symptomen är svaghet och konstant sömnighet, blekhet i huden och blodtryckssänkning..

Den genomsnittliga volymen av erytrocyter i blodet bestäms först efter att hematologen avkodar data för den allmänna analysen av denna biologiska vätska. För att identifiera orsakerna till avvikelsen från normen krävs en omfattande undersökning av patienten.

Korrigering av en sådan parameter uppnås med konservativa medel, men det är inte möjligt att helt bli av med problemet utan att neutralisera den underliggande sjukdomen..

Normvärden

Den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar beror normalt på flera parametrar, nämligen på en persons kön och ålder. Enheterna med detta värde är femtoliter (fl) eller kubikmikrometer (μm ^ 3).

Första veckan i livet

Flickor (15-18 år)

Kvinnor (18-45 år)

Män (18-45 år)

Vuxna 45 till 65 år

Äldre kvinnor

Äldre män

Det är mycket viktigt att ta hänsyn till att ett sådant index hos ett barn under 10 år kan variera något i båda riktningarna, vilket anses vara ganska normalt. Oftast stabiliseras parametern och sammanfaller med ovanstående värden med 15 år.

Orsaker till avvikelser från normen

De genomsnittliga volymerna av röda blodkroppar hos barn eller vuxna kan fluktuera uppåt eller nedåt, vilket i alla fall indikerar förloppet av någon patologisk process.

Till exempel, när den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar är förhöjd, kan en person diagnostiseras med något av följande:

 • svår förgiftning med kemikalier eller mat av låg kvalitet;
 • dysfunktion i sköldkörteln och andra patologier i det endokrina systemet;
 • brist i kroppen av jod eller järn;
 • retikulocytos;
 • leverpatologier, särskilt hepatit och cirros;
 • onkologisk skada på benmärgen;
 • celiaki;
 • Di Guglielmos sjukdom;
 • Hypotyreos;
 • hyperglykemi;
 • infektion eller inflammation i bukspottkörteln;
 • myelodysplastiskt syndrom;
 • kronisk leversvikt.

Om mcv är förhöjt, indikerar detta inte alltid sjukdomsförloppet, till exempel bland de mindre oskyldiga källorna finns det:

 • stillasittande livsstil;
 • dålig kost;
 • okontrollerat intag av läkemedel;
 • långvarigt beroende av dåliga vanor;
 • specifika arbetsförhållanden, till exempel där en person tvingas att ständigt komma i kontakt med toxiner;
 • hormonell obalans som utvecklas mot bakgrund av menstruationsförloppet eller födelseperioden.

Om ett generellt kliniskt blodprov visade att den genomsnittliga volymen av erytrocyter sänks, kan detta indikera:

 • olika typer av anemi;
 • bildandet av maligna tumörer;
 • berusning med tungmetaller;
 • talassemi;
 • leukemi;
 • riklig blodförlust
 • metastas av maligna tumörer;
 • porfyri;
 • autoimmuna sjukdomar.

Dessutom kan indikatorn minskas mot bakgrund av missbruk av följande läkemedel:

 • Isoniazid;
 • Kolchicin;
 • "Metformin";
 • "Phenacetin";
 • "Trimetoprim";
 • Metotrexat;
 • "Pyrimetamin";
 • Triamteren;
 • "Glutetimid";
 • mefenaminsyra;
 • östrogener;
 • orala preventivmedel;
 • nitrofuraner;
 • antikonvulsiva medel;
 • aminosalicylsyra.

I vissa situationer förblir den genomsnittliga volymen av erytrocyter mcv inom det normala intervallet, men samtidigt kan en person uppleva:

 • normocytisk anemi;
 • hemoglobinopati;
 • patologi från det hematopoietiska systemet;
 • hypogonadism;
 • hypopituitarism;
 • hypoadrenalism;
 • Hypotyreos;
 • kroniska smittsamma processer;
 • uremi.

Symtom

Eftersom den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar hos ett barn eller en vuxen kan minska och öka kommer varje avvikelse att ha karakteristiska yttre manifestationer. De kan dock gå helt obemärkt förbi av en person eller maskeras av symtomen på underliggande patologi..

Om volymen ökas kan detta indikeras av:

 • överdriven blekhet i huden och läpparna;
 • frekvent förekomst av smärta i buken
 • ökad hjärtrytm;
 • hudens gulhet av varierande svårighetsgrad;
 • motvilja mot mat;
 • svår svaghet och trötthet.

När den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar är låg kan en person klaga på:

 • konstant sömnighet
 • signifikant minskning av prestanda;
 • kallsvett;
 • kylning av huden;
 • sänkning av blodton
 • slöhet och långsam rörelse;
 • yrsel;
 • ökad hjärtrytm;
 • känslomässigt misslyckande.

Sådana yttre manifestationer bör vara drivkraften för att omedelbart vädja till kvalificerad hjälp. Det är värt att notera att hos barn kan vissa tecken vara mycket mer uttalade än hos vuxna..

Diagnostik

Volymerna av röda blodkroppar uppskattas under en allmän klinisk analys av kroppsvätskan i människokroppen. För en sådan studie kan venöst eller kapillärt blod behövas..

När det gäller förberedelserna för analysen är det begränsat till att vägra mat samma dag som du besöker en medicinsk institution. Annars blir resultaten falska, vilket kan kräva en andra bloddonation..

I de situationer där analysen visade att mcv sänks eller överstiger normen, bör provokatören av sådana förändringar identifieras. Detta kräver en omfattande undersökning av kroppen, som är individuell..

Primära diagnostiska åtgärder som är gemensamma för alla är:

 • bekant med den medicinska historien;
 • insamling och analys av liv eller familjehistoria;
 • bedömning av hudens tillstånd;
 • mätning av blodton och hjärtfrekvensvärden;
 • en detaljerad undersökning av patienten för att få klinikern en fullständig bild av förloppet för en viss sjukdom.

Dessutom kan följande tilldelas:

 • specifika laboratorietester;
 • ett brett spektrum av instrumentella förfaranden;
 • konsultationer av specialister från olika medicinska områden.

Behandling

Det är möjligt att återställa den normala genomsnittliga volymen av erytrocyter först efter eliminering av den underliggande störningen. I vissa fall räcker det för korrigering:

 • att vägra från dåliga vanor;
 • ompröva matvanor;
 • ta inte mediciner utan någon uppenbar anledning eller utan recept från läkare.

I andra situationer bör du helt bli av med den underliggande sjukdomen, vilket kan göras genom att:

 • tar mediciner;
 • sjukgymnastikprocedurer;
 • dietterapi;
 • användning av icke-traditionella behandlingsmetoder;
 • kirurgiskt ingrepp.

Terapitaktik väljs individuellt för varje person i enlighet med mekanismen för utveckling av en kränkning av den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar.

Möjliga komplikationer

Om de genomsnittliga volymerna av röda blodkroppar är under normala kan detta leda till utveckling av:

 • anemi;
 • riklig blodförlust
 • dysfunktion i benmärgen;
 • för tidigt arbete.

När denna parameter ökas ökar sannolikheten för blodproppar betydligt..

Förebyggande och prognos

Så att kvinnor, män och barn inte har problem med en ökning eller minskning av den genomsnittliga volymen av erytrocyter, är det nödvändigt att följa följande enkla förebyggande regler:

 • fullständigt avvisande av dåliga vanor;
 • frekvent exponering för frisk luft
 • balanserad diet;
 • tar endast de mediciner som läkaren ordinerar;
 • hålla en måttligt aktiv livsstil;
 • användning av personlig skyddsutrustning vid arbete med toxiner, kemikalier och gifter;
 • årlig fullständig undersökning på kliniken med besök hos alla läkare.

Prognosen dikteras av den patologiska provokatören som provocerade någon avvikelse från normen. Patienter bör inte glömma att, förutom ovanstående konsekvenser, kan varje underliggande patologi leda till utvecklingen av sina egna komplikationer..

När är en analys av den genomsnittliga volymen av erytrocyter (MCV) nödvändig och vad är dess hastighet beroende på ålder?

Inte alltid, när man gör en diagnos i samband med sjukdomar i cirkulationssystemet, är det tillräckligt att bestämma det kvantitativa innehållet av erytrocyter (röda blodkroppar) och hemoglobin i blod.

För att få en detaljerad bild av blodets sammansättning mäts den genomsnittliga volymen av erytrocyter - en viktigare och mer detaljerad hemolytisk analysator som karakteriserar de bildade elementen inte från den kvantitativa utan från den kvalitativa sidan.

Det fastställs av förhållandet mellan den totala volymen av erytrocyter som finns i en del blod och deras antal.

Resultatet låter dig bestämma medelvolymen för en erytrocyt, som kan vara normal och kan vara betydligt lägre eller högre än normalt.

Varje avvikelse tillåter, i kombination med andra erytrocytindex, att föreslå skäl som leder till detta och att korrekt diagnostisera.

Denna analys betecknas vanligtvis med förkortningen MCV, som, översatt till ryska, betyder medelvärdet (medelvärdet) av kroppen (Corpuscular) (Volym).

De måttenheter som används i de flesta laboratorier är femtoliter (fl) eller kubikmikrometer (μm 3). Man bör komma ihåg att denna analys inte är tillförlitlig för vissa sjukdomar..

Normens gränser efter åldersgrupper

Indikatorn kallas normen om värdena för den genomsnittliga volymen av erytrocyter ligger i intervallet minst 80 och inte mer än 100 femtoliter. Hos nyfödda är det normala intervallet något bredare - från 70 till 110.

Med åldern har en person en tendens att öka indikatorn, från minimum till norm, vilket är en fysiologisk norm och som inte kräver medicinsk intervention..

Sexoberoende MCV-värden.

Det finns totalt flera erytrocytegenskaper:

 • Om det är normalt kallas tillståndet för röda blodkroppar normocyt.
 • Om MCV-värdet är mindre än 80 kommer detta tillstånd av erytrocyten att indikeras med en mikrocyt,
 • Om mer än 100 fot finns det en ökad nivå - makrocyt.
 • I vissa fall registreras anisocyter i blodet - erytrocyter har olika form och storlek.

Blodets tillstånd kommer att kallas under sådana förhållanden normocytos, mikrocytos, makrocytos eller anisocytos.

Makrocytos, mikrocytos och anisocytos åtföljs av en viss patologi i cirkulationssystemet eller en tendens till det. Exempelvis indikerar detekteringen av ett stort antal mikrocyter brist på hemoglobin i blodet. Makrocytos kan indikera leverproblem eller hormonella obalanser.

ÅlderTillåtna värden, eller norm, fl
1-3 dagar75 - 121
7 dagar86 - 126
14 - 30 dagar88 - 124
2 månader77 - 115
3 - 6 månader77 - 108
16 år73 - 85
7-10 år gammal75 - 87
10-15 år gammal76 - 95
16 - 20 år gammal78 - 98
21 - 40 år gammal80 - 98
41 - 65 år gammal80 - 100
över 65 år78 - 103

När MCV-analys behövs?

Läkaren instruerar att bestämma den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar för följande ändamål:

 • Att ge en djupare bedömning av utvecklingsanemi,
 • Identifiera metaboliska störningar,
 • Bestäm graden av överträdelse av vattenelektrolytbalansen hos patienten,
 • För att justera behandlingen av allvarliga patologier.

Denna analys är endast en hjälpmetod som belyser beskaffenheten i kroppen..

Tillförlitligheten hos denna metod för att identifiera olika typer av anemier eller kränkningar av vatten- och elektrolytbalansen är utan tvivel.

Så hypertensiv hyperhydrering åtföljs i de flesta fall av makrocytos, och hos hypotensiva patienter registreras indikatorer på mikrocytos.

MCV-indikatorn, tillsammans med andra 20 indikatorer, ingår i den allmänna analysen, för vilken kapillärblod tas från ett finger. För att förhindra mätfel rekommenderas att du inte äter.

För vilka blodsjukdomar analysen kan ligga inom det normala intervallet?

Ofta kan volymen av röda blodkroppar ligga inom normala gränser med allvarliga anemier som är associerade med en brist i bildandet av hemoglobin..

Detta observeras i följande situationer:

 • Med hemolytiska anemier, när röda blodkroppar förstörs och samtidigt syntetiseras intensivt,
 • Med betydande blodförlust,
 • Med hemoglobinopatier (felaktig bildning av hemoglobinproteinstrukturer),
 • Vid hormonella störningar (brist på binjurarnas funktioner, hypofysen),
 • Med en tumörprocess,
 • För kroniska foci av infektioner.

När den genomsnittliga volymen sänks: vad betyder det?

Om MCV i blodprovet är under normalt, indikerar detta en av två situationer:

 • Erytrocyter, vars huvudsakliga funktion är att transportera hemoglobin genom kroppens vävnader, innehåller en otillräcklig mängd av det,
 • Av någon anledning finns det en intensiv förstörelse av redan mogna röda blodkroppar.

Dessa förhållanden där en låg MCV är karakteristisk är:

 • Järnbristanemi,
 • Otillräcklig syntes av hemoglobin (talassemi eller sideroblastisk anemi),
 • Brist på syntes av porfiner, som är de strukturella elementen i hemoglobin),
 • Förgiftning med salter av tungmetaller (bly),
 • Störningar i produktionen av röda blodkroppar i benmärgen,
 • Dehydrering av kroppen, på grund av vilken volymen av röda blodkroppar minskar på grund av vätskeförlust.

Om ett barns blodvärden sänks till 75 fl, diagnostiseras det med mikrocytisk anemi.

När den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar ökas

En ökning på 115 fot är typisk för följande situationer:

 • Otillräcklig produktion av sköldkörtelhormoner,
 • Vitamin B12-brist,
 • Brist på folsyra,
 • Leverfunktion,
 • Myelodysplastiskt syndrom,
 • Möjlig leukocytos på grund av fel i benmärgen (särskilt vanligt hos barn).
 • Alkoholmissbruk, rökning. Av dessa skäl kan hemoglobinnivån förbli normal, vilket fungerar som en diagnostisk indikator för bestämning av alkoholism.
 • Långvarig användning av orala preventivmedel, antimikrobiella läkemedel och cancerläkemedel.
 • Under graviditeten, vilket förklaras av den intensiva konsumtionen av röda blodkroppar av det växande fostret, "tar" dem från moderns kropp.

Vad säger anisocytos?

Om erytrocyter av olika storlek finns i blodet - både mikro- och makrocyter, bestäms för deras egenskaper fördelningen i volym av röda blodkroppar, vilket betecknas med förkortningen RDW.

Det mäts med hjälp av en hemolytisk analysator som skiljer mellancellerna och bestämmer erytrocyternas heterogenitet, det vill säga avvikelsen från standardvolymen, och uttrycks i procent.

RDW-räntan är 11,5-14%. För korrekt differentiering av anemier och andra patologier utförs RDW-mätningen alltid i kombination med MCV-mätningen..

Dessa mätningar avslöjade följande mönster:

 • Minskad MCV med normal RDW indikerar blodtransfusion, talassemi, mjälte borttagen.
 • Med förhöjd MCV och normal RDW observeras leverpatologier.
 • Om MCV är lågt och RDW är förhöjt misstänks järnbrist, beta-thalassemia eller erytrocytslam.
 • Om båda indikatorerna är förhöjda antas vitamin B12-brist, effekterna av kemoterapi eller kall agglutination.

Det är kännetecknande att i alla presenterade kränkningar av blodstrukturer är en av de viktigaste orsakerna bristen på vitamin B12 i kroppen, och detta är inte av misstag.

Detta vitamin är den viktigaste faktorn vid hematopoies, eftersom endast i dess närvaro kan benmärgsstamceller skilja sig mot syrebärare, det vill säga erytrocyter..

Och även om alla andra nödvändiga element av erytrocytsyntes är närvarande, med brist på B12, kommer den hematopoietiska kedjan att bryta.

Detta vitamin, det viktigaste vitaminet för blod, kommer till oss båda utifrån, med mat, och syntetiseras i stora mängder i tjocktarmen genom den vitala aktiviteten hos fördelaktig mikroflora (bifidobakterier och laktobaciller).

Därför, för att förhindra kränkningar av den hematopoetiska funktionen, att inte tillåta en minskad mängd av detta element i maten, att övervaka tarmarnas hälsa och rationell näring är en yttersta uppgift..

Man bör inte lita på MCV-indikatorn ensam utan att stödja den med andra erytrocytindex. Till exempel kommer den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar inte att vara korrekt om onormala kroppar finns i blodet..

Endast ett integrerat tillvägagångssätt för att utvärdera blodparametrar gör det möjligt för en läkare att identifiera en begynnande patologi på ett snabbt och kvalificerat sätt och bestämma diagnosen så exakt som möjligt..

Genomsnittlig volym röda blodkroppar - orsaker till avvikelse från normen

Erytrocyter är blodkroppar som ger blodet en röd färg på grund av det järn de innehåller. De bär hemoglobin till vävnaderna i alla organ och avlägsnar koldioxid från dem. Erytrocytens egenskaper kan berätta om möjliga störningar inom området hematopoies, syremättnad i kroppen och benmärgsfunktionalitet..

Vad är den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar?

Den normala formen på en röd blodkropp är en bikonkav skiva

Det genomsnittliga volymvärdet är ett av de vanligaste i blodprov. Det kan beräknas både under rutindiagnostik och för att identifiera möjlig anemi och dess orsaker.

Röda blodkroppar av olika storlek finns i blodomloppet, men de flesta av dem bör ha normal, korrekt storlek. Detta tyder på att cellerna kan utföra sina funktioner optimalt. Under tryck från olika faktorer kan andelen onormalt stora eller små volymer öka avsevärt. Analys av den genomsnittliga volymen visar vilka cellstorlekar som råder och låter dig ordinera en behandlingsregim.

Normala indikatorer efter ålder

Under den nyfödda perioden dominerar stora erytrocyter.

Den genomsnittliga röda blodkroppsvolymen (MCV) varierar med åldern. Hos nyfödda råder blodkroppar av större storlek, deras volym minskar gradvis och närmar sig de hos vuxna.

ÅlderMCV-hastighet (fl)
17 dagar95 - 121
7 - 14 dagar88 - 126
14 - 30 dagar88 - 124
1 - 3 månader77 - 115
3 - 12 månader77 - 108
15 år73 - 85
5-10 år gammal75 - 87
10-15 år gammal76 - 95
15-20 år gammal78 - 98
20 - 40 år gammal80 - 98
40 - 65 år gammal80 - 100
Över 65 år78 - 103

Hur man bestämmer den genomsnittliga röda blodkroppsvolymen (MCV)

Medelvolymen av erytrocyter bestäms av ett allmänt blodprov

Den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar diagnostiseras på grundval av ett generellt kliniskt blodprov. Speciell förberedelse för analysen krävs inte, men det rekommenderas att inte äta 4 timmar innan du tar ett blodprov och att utesluta alkohol om dagen. Hematologianalysatorn hjälper till att bestämma den exakta storleken på blodcellerna, vilket gör det möjligt att minska andelen testfel till nästan noll.

Medelcellvolym (MCV) beräknas med formeln:

HCT är den totala volymen röda blodkroppar i en patients blodenhet (hematokrit);
RBC är det totala antalet erytrocyter i 1 mikroliter blod;
fl (femtoliter) - måttenhet för den genomsnittliga volymen av erytrocyter.

Till exempel, om Hct = 41% och RBC = 4,54 miljoner per μL (4,540,000 / μL), då:
MCV = 0,41 / 4,540,000 = 9,03 * 10 ^ -15 = 90,3 fl.

Vad är anisocytos?

Anisocytos i blodutstryk

Erytrocyter är skivformade blodkroppar som kan dra ihop sig och böja sig för att röra sig genom de tunnaste kapillärerna. När deras storlek överstiger normen kan de inte längre leverera syre till alla vävnader, när deras storlek är mindre än vanligt, levereras syre, mindre. Beroende på storlek är de uppdelade i fyra grupper:

 • mikrocyter - 12 mikron.

I det här fallet bör normocyter, det vill säga celler av rätt storlek, utgöra cirka 70% av det totala antalet erytrocyter. Cirka 15% separeras av celler i stora och små storlekar. När en ökning av förhållandet mellan celler av onormal storlek och normala celler diagnostiseras i patientens blod upptäcks anisocytos.

Anisocytos är det allmänna namnet på ett stort antal celler med olika storlekar än normocyter. Anisocytos är av tre typer:

 • mikrocytos - övervägande av mikrocyter;
 • makrocytos - övervägande av makrocyter;
 • blandad - både stora och små celler överskrider det tillåtna förhållandet.

Distributionshastigheten för onormalt stora blodkroppar registreras i analysen av RDW-värdet. RDW-räntan (i%) är:

 • för vuxna - 11,5 - 14,5;
 • för nyfödda - 14,9 - 18,7;
 • för barn från 6 månader - 11.6 - 14.8.

Orsaker till avvikelse från normen

Störningar i mjälten kan orsaka anisocytos

Resultaten av testerna kan påverkas av intaget av olika läkemedel, särskilt antidepressiva medel, samt användningen av alkohol. Om de faktorer som bidrar till felet i resultaten utesluts och indikatorerna avviker från normen är det nödvändigt att leta efter orsaken. Faktorer som framkallar avvikelser:

 • brist på vitamin A, B 12 och järn, vilket leder till anemi;
 • blodtransfusion;
 • skada på levervävnad;
 • alkoholism;
 • angrepp med parasiter;
 • dysfunktion i sköldkörteln;
 • utseendet på neoplasmer;
 • kroniska infektionssjukdomar;
 • kemisk berusning
 • mjältpatologi;
 • autoimmuna sjukdomar.

Korrelation av MCV med andra erytrocytindex

Erytrocytindex korrelerar med varandra

MCV-indikatorn korrelerar med andra indikatorer för en korrekt bedömning av tillståndet för röda blodkroppar. Bestämning av flera egenskaper samtidigt gör att du kan förstå sjukdomsformen, den används oftast för att separera anemier enligt deras etiologi. Ovan nämnda värden såsom: RBC, HCT, MCV och RDW. Fullständig undersökning av röda blodkroppar föreslår ytterligare värden.

MCH - erytrocytindex, beräknat genom att dividera totalt hemoglobin med antalet röda blodkroppar i blodvolymen: MCH = HGB / RBC. Indexvärdet återspeglar det genomsnittliga hemoglobininnehållet i erytrocyten. Vissa sjukdomar, till exempel anemi med närvaro av hyperkromi, åtföljs av en ökning av MCH och MCV.

MCHS är ett index som indikerar koncentrationen av hemoglobin i massan av erytrocyter. Till skillnad från MCH bestämmer den inte antalet utan densiteten för att fylla erytrocyter med hemoglobin. Beräknat genom att dividera totalt hemoglobin med hematokrit: MCSU = HBG / HCT * 100. Hög MCV och låg MCSU indikerar oproportionerlig mättnad av röda blodkroppar med hemoglobin på grund av deras onormalt stora volym.

Närvaron av en sjukdom reflekteras långt ifrån alltid av en förändring från normen i alla indikatorer på en gång. Diagnosen visar att med olika patologier kan ett av värdena vara normalt, medan det andra indikerar en sjukdom. Dessutom är det förekomsten av en skillnad i mängden indikatorer som är orsaken till diagnosen av vissa sjukdomar..

Till exempel, i fall av anemi orsakad av en kränkning av syntesen av hemoglobin, kommer RDW-indexet att ligga inom det normala intervallet och MCV kommer att sänkas. Leverskador återspeglas som normal RDW men ökad MCV.

MCV-korrigering

Att bestämma orsaken är det första steget i att lösa problemet

Anisocytos bildas som ett resultat av negativa faktorer som orsakade en ökning av förhållandet mellan makrocyter eller mikrocyter i det totala antalet röda blodkroppar. Därför är det initialt nödvändigt att fastställa orsaken till anisocytos. I avsaknad av MCV-korrigering utvecklas anemi av olika slag och former, vilket leder till syrgas svält i alla organ.

Om orsaken ligger i berusning med kemikalier, droger, alkohol är det första steget att utesluta dem. Dessutom kan antioxidantterapi ordineras.

Kroniska infektioner som orsakade anisocytos kräver komplex behandling baserad på antivirala eller antibakteriella läkemedel.

En vanlig orsak är brist på järn eller vitaminer i grupp B. Den viktigaste faktorn i korrigeringen kommer att vara optimeringen av innehållet av spårämnen i maten, en kurs av vitaminer och järninnehållande preparat kan ordineras.

Att återställa det normala tillståndet och förhållandet mellan röda blodkroppar är inte bara läkemedel. Daglig stress, dåliga vanor, ohälsosam kost orsakar risken för anisocytos. Genom att justera din livsstil hjälper du dina blodkroppar att alltid utföra sina funktioner på rätt nivå..

Vad betyder det om den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar ökar eller minskar

Innehåll

 • 1. Egenskaper för indexet av erytrocyter i blodet
 • 2. Normativa indikatorer för den genomsnittliga volymen
 • 3. Högt värde på medelvolymen: skäl
 • 4. Medelvolymen sänks: skäl
 • 5. Lista över läkemedel och expertrecensioner
 • 6. Relaterad video
 • 7. Läs kommentarer

Det finns situationer när du i testresultaten kan se att den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar ökas. Vad betyder det? Sådana ögonblick indikerar förekomsten av vissa avvikelser i kroppen. Men hur bestämmer man var det kom ifrån? Naturligtvis måste du veta orsaken till avvikelserna och de tillåtna värdena. Och det är värt att förstå mer detaljerat.

Kännetecken för indexet av erytrocyter i blodet

Innan du går in i denna fråga är det värt att förstå vad erytrocyter är och vad de ansvarar för. Röda blodkroppar är röda blodkroppar som innehåller ett ämne som kallas hemoglobin. Detta element är ansvarigt för överföringen av syre till alla vävnader och celler i den mänskliga inre miljön. Det är därför det helt enkelt är nödvändigt att övervaka de kvantitativa uppgifterna om erytrocyter i blodet..

Vilken typ av analys föreskrivs? Det genomsnittliga antalet erytrocyter har en internationell minskning - MCV. I ett blodprov kan dessa tre bokstäver lätt hittas. Det måste sägas att inte alla indikatorer har en sådan enhetlig beteckning på global nivå..

Den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar i blodet är annorlunda för män och kvinnor. Och detta beror på deras fysiologiska struktur, liksom den livsstil som patienten leder: belastningar, utfört arbete, fysisk uthållighet. Dessutom kan erytrocyter delas efter deras volym, inte bara efter kön..

Prefixen före ordets rot talar för sig själva: "mikro" - liten volym, "norm" - normal och "makro" - stor eller ökad.

Standardindikatorer för den genomsnittliga volymen

Varje ämne som är föremål för forskning i medicinska laboratorier har sina egna reglerande indikatorer. Det är viktigt att tydligt skilja mellan sådana analyser. Till exempel förväxlas erytrocytsedimentationshastigheten, eller ESR för kort, ofta med den genomsnittliga volymen, även om den senare har en internationell beteckning.

Hur mäts de beskrivna indikatorerna? Den konstiga förkortningen "fl" i blodprover bredvid MCV indikerar att volymen av röda blodkroppar mäts i femtoliter. Det normativa värdet divideras både efter kön och efter ålder. Tänk på dessa uppgifter.

Den första kategorin är barn under 12 år:

 • upp till 1 år: 71 fl - 112 fl;
 • från 1 till 5 år: 37 fl - 85 fl;
 • från 5 år till 10 år: 75 fl - 87 fl;
 • Från 10 år till 12 år: 76 fl - 94 fl.
Den andra är för kvinnor från 12 år och uppåt:
 1. Från 12 till 15 år: 73 fl - 95 fl.
 2. Från 15 år till 18 år: från 78 fl - 98 fl.
 3. Från 18 till 45 år: från 81 fl - 100 fl.
 4. Från 45 år 65 år: från 81 fl - 101 fl.
 5. Från 65 år och äldre: från 81 fl - 102 fl.

Och den tredje är män i åldern 12 år och äldre:

 • från 12 till 15 år: från 77 fl - 94 fl;
 • från 15 år till 18 år: från 79 fl - 95 fl;
 • från 18 till 45 år: från 80 fl - 99 fl;
 • från 45 till 65 år: från 81 fl - 100 fl;
 • från 45 år 65 år: från 81 fl - 101 fl;
 • 65 och äldre: från 81 fl - 102 fl.

I vilka situationer kan en sådan analys förskrivas? För det första finns en misstanke om en sjukdom som anemi. Det manifesterar sig i en minskning av nivån av ett sådant element som hemoglobin, och därför i en minskning av nivån av erytrocyter i allmänhet. För det andra, om familjen har en tendens till anamnes. I detta fall bör denna typ av forskning startas vid 2 års ålder och utföras regelbundet. För det tredje tilldelas en utvidgad blodanalys, inklusive inkludering i den och en analys för att bestämma den genomsnittliga volymen av erytrocyter, till alla patienter i intensivvård, såväl som i preoperativa stadier. För det fjärde är det obligatoriskt för alla som genomgår både kemoterapi och strålbehandling. För det femte, patienter som var eller befinner sig i regioner med farliga epidemiska blodinfektioner.

Hög genomsnittlig volym: orsaker

Vad betyder det? Först och främst är det nödvändigt att exakt identifiera orsaken till detta fenomen, eftersom hela programmet för framtida behandling beror på rätt diagnos..

Denna indikator kan ökas när:

 • brist på vitaminer, nämligen vitamin B12;
 • närvaron i kroppen av så kallade "exogena" ämnen;
 • förekomsten av endokrin sjukdom;
 • förekomsten av sjukdomar i andra organ, inklusive levern.

Varje artikel måste analyseras mer specifikt. Brist på vitaminer, nämligen vitamin B12, kan vara en allvarlig orsak till en minskning av hemoglobin i humant blod. Som nämnts ovan är det detta element som ger syre till den inre miljön. Och hur påverkar vitaminer detta? Faktum är att detta element är ansvarigt för bildandet av DNA och polynukleotidkedjor. Därför påverkar dess brist direkt bildandet av erytrocyter. Ett sådant vitamin är helt enkelt nödvändigt i barndomen när kroppen och den inre miljön just bildas. Du hittar den i nötköttlever, fisk, kött, ost, gräddfil och kycklingägg. En funktion i denna process är kompensationen av antalet erytrocyter med deras volym.

Den andra anledningen är förekomsten av "exogena" ämnen. Vad kan relatera till sådana ämnen? De bör delas in i två stora grupper: mediciner och andra. Den första gruppen inkluderar olika hormonella läkemedel som direkt påverkar och ökar nivån av röda blodkroppar. Detta inkluderar hormonella preventivmedel. Den andra gruppen inkluderar alkohol, nikotin. Detta kan också inkludera kroppens tillstånd efter svår giftig förgiftning. Det speciella med denna process är att med en ökning av den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar förblir nivån av hemoglobin oförändrad. Därför återhämtar sig MCV snabbt genom att stoppa användningen av vissa läkemedel. Naturligtvis, om det inte finns några patologiska infektiösa förändringar i kroppen.

Den tredje anledningen omfattar sjukdomar i det endokrina systemet. Alla "defekter" av detta slag består i det faktum att vävnader och celler deformeras och deras svullnad observeras. Det är därför en sådan intracellulär ökning återspeglas direkt i ökningen av volymen av erytrocyter..

Det är mycket viktigt att förse den behandlande specialisten med tillförlitlig information om alla mediciner som har tagits av patienten samt om alla sjukdomar som han har lidit..

Genomsnittlig volym sänkt: skäl

MCV i ett blodprov kan inte bara visa en hög nivå utan också en låg nivå. Det kan gå upp och ner av helt andra skäl. Tänk på dem.

Det är möjligt att öka nivån på låg volym, vilket visas på grund av att cellerna är i underutvecklat tillstånd med rätt behandlingstaktik.

Den genomsnittliga volymen av erytrocyter ökas. Vad betyder det här? Ovan anges de främsta orsakerna till ökningen av sådana indikatorer, liksom de normativa värdena, med vetskap om att du alltid kan övervaka kroppens tillstånd och alla nödvändiga blodelement..

Vad betyder den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar i en vuxnas blod?

Röda blodkroppar är blodkroppar som är ansvariga för att transportera syre till alla kroppens vävnader och utvisa koldioxid. Blodkroppar lever inte länge, bara 3 månader. Sedan förstörs de och utsöndras av levern. De ersätts av nya celler som upprepar cykeln. Efter att ha tagit ett blodprov är många patienter intresserade av: den genomsnittliga volymen av erytrocyter ökar - vad betyder detta.

Vad är MCV

MCV är det latinska namnet på erytrocytindex. Det vill säga detta är en indikator som ger en fullständig egenskap hos erytrocyter i det mänskliga cirkulationssystemet. Värdet definieras som mikron per kub (förkortat µm²) eller femtoliter (förkortat fl). Förkortningen fick sitt namn tack vare automatiska blodanalysatorer, som exakt kan beräkna populationen av blodkroppar utan hjälp..

Tidigare bestämdes närvaron och antalet erytrocyter visuellt genom ett mikroskop, så analysen hade ett antal fel. Detta förvärrade behandlingen av hematologiska sjukdomar på grund av bristen på korrekt information om blodets tillstånd. Tack vare modern teknik kan läkare nu mer korrekt diagnostisera och ordinera behandling. Till exempel gör den genomsnittliga nivån av röda blodkroppar i blodet det möjligt att diagnostisera olika typer av anemi..

Den genomsnittliga blodkroppsvolymen av röda blodkroppar i blodet (MCV) ingår i den allmänna analysen, som kräver uppsamling av kapillärblod från patientens finger. Indikatorn beror inte på patientens kön utan kan öka med åldern. Detta är en fysiologisk norm och behöver inte behandlas.

Om MCV-indexet i blodprovet ökas kan detta signalera en överträdelse av funktionen att skapa blod, leverpatologier, en minskning av sköldkörtelfunktionen eller brist på vitamin B12, folsyra.

Vad är hastigheten på indikatorn

Den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar avviker starkt från normen endast hos spädbarn, men närmare 1-2 år stabiliseras indikatorn och ökar jämnt med åldern. Normen för antalet blodkroppar för en mogen människokropp går inte längre än 80-100 fl.

Om den genomsnittliga volymen för en erytrocyt är under 80 fl kallas indikatorn en mikrocyt. Om MCV ökas (värdet är mer än 100 fl) kallas indikatorn en makrocyt. Andelen röda blodkroppar ökar i proportion till ålder och är:

 • spädbarn 0-1 dagar - upp till 128 fl;
 • spädbarn 1-7 dagar gamla - upp till 100 fl;
 • barn från 7 dagar till 1 år - 77-79 fl;
 • 1-2 år - 72-89 fl;
 • 3-6 år - 76-90 fl.
 • 7-12 - 76-91 fl;
 • 13-16 - 79-93 fl;
 • 20-29 - 82-96 fl;
 • 30-39 - 91-98 fl;
 • 40-49 - 80-100 fl;
 • 50-59 - 82-99 fl;
 • 60-65 - 80-100 fl;
 • från 65 år - 80-99 fl.

Det är intressant att människokroppen försöker självständigt reglera (utjämna) MCV-indexet och förekomsten av röda blodkroppar i det. Därför observeras en proportionell egenskap: ju högre innehåll av blodceller, desto mindre är deras volym.

Varför finns det en ökad nivå

En ökning av den genomsnittliga volymen av erytrocyter över 100 fl signalerar först och främst anemi. Orsakerna till detta patologiska tillstånd kan vara följande:

 • isolerad folatbristanemi, vilket manifesteras av en otillräcklig mängd folsyra i kroppen;
 • isolerad B12-bristanemi, som åtföljs av brist på vitamin B12;
 • hemolytisk anemi av vilken typ som helst;
 • onormal leverfunktion.

Dessutom ökar alkohol- och tobaksmissbruk hos vuxna den genomsnittliga MVC, men hemoglobinnivån förblir normal..

En ökning av indikatorn hos en frisk vuxen kvinna talar om att bära ett barn. Detta förklaras av det faktum att fostret intensivt konsumerar moderns erytrocyter, och hennes kropp försöker fylla på förlusten.

En minskad volym av den genomsnittliga storleken på erytrocyter (indikatorn faller under 80 fl) betyder mikrocytisk anemi. Det manifesterar sig med järnbrist i kroppen, talassemi eller sideroblastisk anemi.

Man bör komma ihåg att en avvikelse från normen för det genomsnittliga indexet av erytrocyter i blodet inte alltid indikerar en sjukdom. Felaktig livsstil och dåliga vanor, liksom att ta vissa mediciner, kan påverka MCV-poängen. För att undvika missförstånd är det nödvändigt att diskutera intaget av andra läkemedel och förekomsten av dåliga vanor med den behandlande läkaren..

Vad man ska göra vid avslag

En ökad genomsnittlig volym av röda blodkroppar i en vuxnas blod innebär att det blir svårt för en stor cell att röra sig genom blodkärlet och leverera syre i rätt tid. Därför kommer vävnadshypoxi att utvecklas. För att rätta till situationen måste du:

 • undvik stress, vila mer;
 • ge upp alkohol, rökning och annan missbruk;
 • äta mer mat som innehåller folsyra och vitamin B12, eller drick en vitaminkurs;
 • genomgå en läkardiagnos för andra sjukdomar och patologier.

Om avvikelsen av värdena inte är en manifestation av sjukdomar i andra organ, bör storleken på de röda blodkropparna i blodet återgå till det normala på 2-3 månader efter att ovanstående åtgärder har tillämpats.

Vad betyder en ökning av erytrocytparametrarna: om mängden i blodet ökas, sedimenteringshastigheten eller den genomsnittliga volymen?

En person långt ifrån medicin är rädd för anemi (en minskning av antalet röda blodkroppar), men det faktum att de röda blodkropparna i blodet ökar - de flesta är inte rädda.

Men erytrocytos är inte mindre farligt - det leder till en ökning av blodviskositeten och gör det svårt att transportera syre. En människas hälsotillstånd och allmänna hälsa försämras och arbetsförmågan minskar.

Ökat antal röda blodkroppar hos en vuxen

Erytrocyter är blodkroppar som ansvarar för tillförsel av syremolekyler till cellerna och avlägsnande av den metaboliska produkten - koldioxid. Cellens livslängd är cirka 3 månader. Därefter förstörs blodelementen i levern och utsöndras från kroppen, och de ersätts av unga celler syntetiserade i benhematopoetisk härkomst. Manliga och kvinnliga normer på erytrocytnivån skiljer sig något:

 • hos en vuxen man kommer koncentrationen av erytrocyter att vara 3,3-5,5 * 10 12 enheter / ml;
 • för en kvinna är ett normalt erytrocytindex 3-4,7 * 10 12 enheter / ml.

Högre referensvärden i det starkare könet beror på att mankroppen har en stor muskelmassa, vilket kräver en aktiv tillförsel av syre. Hormoner androgener, syntetiserade av den manliga kroppen, stimulerar produktionen av röda blodkroppar.

Mängden röda ämnen i en vuxnas blod över det normala kräver medicinsk rådgivning. Utseendet på erytrocytos indikerar möjliga hälsoproblem.

Röda blodkroppar - erytrocyter

Vad betyder det?

Vad betyder en ökning av erytrocyter i vuxnas blod, bestämmer läkare med hänsyn till analysen av livets egenskaper och det eventuella inflytandet av externa faktorer. En liten ökning beror på fysiologiska processer:

 • bor i höga bergsområden;
 • intensiva sportaktiviteter.

Ett måttligt ökat antal erytrocyter hos en vuxen utan tecken på en allmän försämring av välbefinnandet indikerar att kroppen strävar efter att kompensera för den resulterande syrebristen som orsakas av externa faktorer. Falsk erytrocytos, när ökade röda element i 1 ml blod med vätskeförlust. Detta händer med sjukdomar som åtföljs av långvarig feber, diarré och kräkningar..

Men oftare är skälen till varför innehållet av erytrocyter hos en vuxen är patologiskt. De framkallar en avvikelse i blodets sammansättning:

 • andningssjukdomar, åtföljda av utveckling av andningssvikt (KOL, astma, tuberkulos);
 • hjärtfel
 • njure och / eller leversjukdom;
 • tumörer.

Erytrocytos orsakad av patologiska faktorer åtföljs av svaghet, ökad trötthet, yrsel och andra tecken på försämring av välbefinnandet. När det finns många erytrocyter i blodprovet: vad betyder det - läkare bestämmer med hänsyn till alla patientens undersökningsdata. Detta gör att du kan identifiera orsaken till uppkomsten av erytrocytos..

Hur man nedgraderar?

Efter att ha studerat formuläret från laboratoriet oberoende och hittat tecken på erytrocytos behöver du inte få panik och söka på Internet för att sänka koncentrationen av röda blodkroppar. När vuxna i blodprovet ökar erytrocyter: vad betyder det, bestämmer läkaren. Vissa förhållanden anses vara ett naturligt anpassningsbart svar på yttre förhållanden (att bo i bergen, intensiv träning) och kräver inte korrigering.

När röda blodkroppar ökas på grund av vätskeförlust, är det nödvändigt att fylla på bristen på fukt med hjälp av mycket drickande. Vid svår uttorkning förskrivs en infusion av glukos och saltlösning.

Valet av läkemedel beror på sjukdomen som orsakade ökningen av erytrocytantalet. För att minska viskositeten, använd:

 1. Åderlåtning. På ett sjukhus tas 200-300 ml röd vätska från venen hos en vuxen patient och sedan hälls donatorplasma eller saltlösning.
 2. Hirudoterapi. När antalet röda blodkroppar är måttligt förhöjt kan blodiglar tunna blodet.
 3. Syreinandning. Om en ökning av syntesen av blodceller har blivit en kompenserande reaktion som svar på utvecklingen av vävnadshypoxi under rökning eller andningssvikt, kommer syrebehandling att sakta ner produktionen av blodelement. När du röker rekommenderas att du slutar med den dåliga vanan.

Det finns inga speciella läkemedel för att eliminera den patologiska ökningen av erytrocyten hos en vuxen. Patienter ordineras symptomatisk behandling för att förhindra blodproppar och blodförtunnande medel.

Ökad sedimenteringsgrad (ESR) hos kvinnor och män

Denna indikator mäts i mm / h och den indikerar: i vilken takt plasman separeras från erytrocytmassan. Hos en vuxen man och en kvinna är normerna ungefär desamma: 2-20 mm / h.

Vad pratar han om?

När erytrocytsedimentationshastigheten ökas bestäms vad detta betyder individuellt med hänsyn till andra blodparametrar och patienternas allmänna tillstånd.

Normalt sker aggregering av erytrocyter långsamt och i slutet av timmen i en kapillärpipett med uppdelningar är endast en liten ljus remsa av ren plasma synlig. En ökning av ESR indikerar nästan alltid en patologisk process:

 • viral eller bakteriell inflammation;
 • nekros och vävnadsförfall
 • systemiska sjukdomar (reumatism, vaskulit);
 • hormonella abnormiteter (diabetes, hypertyreoidism);
 • onkologi;
 • mag-tarmkanalens patologi;
 • allergiska manifestationer
 • tillstånd efter kirurgisk behandling.

Orsakerna till ökad ESR hos kvinnor är inte alltid förknippade med utvecklingen av sjukdomen. I det rättvisare könet kan följande öka graden av erytrocytsedimentering:

 • menstruation;
 • graviditet (upp till 45 mm / h anses normalt);
 • tillstånd efter förlossning
 • tar hormonella preventivmedel.

I det starkare könet sker en ökning av värden när man tar steroidläkemedel för att bygga muskelmassa..

När ESR ökas hos kvinnor eller män bestäms vad detta innebär med hjälp av ytterligare undersökning. Även när en vuxen inte gör några klagomål och det inte finns några tecken på sjukdomens utveckling, är det med en extern undersökning omöjligt att utesluta det latenta förloppet av sjukdomen eller det inledande skedet av onkologi.

Hur man sänker?

Innan du försöker sänka bör du rådgöra med din läkare om vad det betyder om ESR är hög.

Orsakerna till ökningen av kvinnor är inte alltid patologiska. Om sedimentering av röda blodkroppar orsakas av graviditet eller menstruation normaliseras värdena på egen hand.

Det är viktigt att komma ihåg: en ökning av en vuxen är inte en sjukdom, utan indikerar bara att patologiska förändringar sker i kroppen. ESR kommer att minska efter att sjukdomen botas.

Terapi ordineras för att eliminera orsaken till ökad erytrocytsedimentering:

 1. Infektioner behandlas med antibakteriella och antivirala medel.
 2. Fokus för nekros skärs ut med kirurgiska metoder och sedan ordineras antibiotikabehandling.
 3. Med en patologisk förändring av hormonnivån indikeras hormonell korrigering.
 4. Allergiska reaktioner stoppas med antihistaminer.
 5. Terapeutiska metoder för onkologiska sjukdomar väljs med hänsyn till scenen för tumörutveckling. I de tidiga stadierna utförs kirurgi och i avancerade former undertrycks tillväxten av cancerceller med hjälp av kemoterapi.

Efter att ha minskat svårighetsgraden av den patologiska processen kommer ESR gradvis att minska.

Ökad genomsnittlig erytrocytvolym

Röda blodkroppar är viktiga inte bara när det gäller antal och avsättningshastighet. En annan parameter är den genomsnittliga volymen av erytrocyter, som, om den ökas, innebär detta att storleken kompenserar för bristen på det totala antalet celler eller lågt hemoglobin.

Tabell. Normer för den genomsnittliga volymen av erytrocyter

ÅlderGolvHastighet i fl (femoliter)
18-45M80-99
F81-100
46-65M / F81-101
66 år och äldreM / F81-102

Men även om storleken på blodkroppar ökas, tyder det inte alltid på en fruktansvärd diagnos. Sjukdom eller yttre faktorer kan orsaka makrocytos. För att skilja patologi från normen krävs en studie av alla blodprovsdata.

Orsaker till ökningen

Följande patologiska tillstånd framkallar makrocytos:

 • kränkning av hematopoetisk funktion;
 • leversjukdom;
 • Hypotyreos;
 • infektiös och icke-infektiös inflammation;
 • brist på folsyra eller vitamin B12;
 • onkologiska processer.

Påverka storleken på blodkroppar och dåliga vanor. Människor som missbrukar tobak eller alkohol har nästan alltid en ökad volym av röda blodkroppar.

Hos kvinnor framkallas makrocytos av gynekologiska patologier eller användning av orala preventivmedel. För att klargöra vad en ökning av storleken på röda blodkroppar hos kvinnor innebär, utnämna ett samråd med en gynekolog.

Så här ser makrocytos ut under ett mikroskop

Men uppkomsten av makrocytos är inte alltid förknippad med utvecklingen av sjukdomen. En tillfällig ökning av storleken på röda blodkroppar orsakas av:

 • påfrestning;
 • intensivt mentalt arbete
 • överansträngning;
 • anpassning i bergen.

När påverkan av externa faktorer blir orsaken, då man undersöker blodet, finns förstorade och normala röda element. Cirkulationen av normala och något förstorade celler i blodomloppet stör inte syreutbytet.

Vad ska man göra?

Den ökade volymen röda blodkroppar hos en vuxen indikerar först och främst att en stor cell inte kommer att kunna cirkulera fritt i blodomloppet, transporterar syre och vävnadshypoxi utvecklas..

Absolut makrocytos, när volymen av celler ökar kraftigt och erytrocyter inte kan röra sig längs små kärl, är sällsynt. För de flesta påverkar inte tillståndet som har uppstått syreomsättningen, men det betyder inte att den avvikelse som har uppstått ska ignoreras. Korrigering av de ändrade indikatorerna beror på orsaken:

 1. Stress eller anpassning i bergen kräver inte behandling. Normala värden återställs efter återgång till vanliga klimatförhållanden eller efter vila.
 2. Det krävs att man ger upp dåliga vanor. Efter att de skadliga effekterna av alkohol eller nikotin har upphört kommer volymen av erytrocyter att återgå till det normala om 3-4 månader.
 3. Bristen på vitaminer kompenseras genom användning av livsmedel som innehåller B12 och folsyra. Med en stark vitaminbrist indikeras intag av vitaminkomplex.
 4. Om makrocytos är ett symptom på sjukdomen, väljs en komplex terapi med hänsyn till sjukdomens natur.

Efter eliminering av provocerande faktorer blir storleken på röda blodkroppar gradvis normal..

Ett stort antal röda blodkroppar hos ett barn

Höga erytrocytantal hos barn, vid sann erytrocytos, indikerar utvecklingen av sjukdomen.

Men barnets kropp reagerar mer skarpt på påverkan av externa eller interna icke-patologiska faktorer och en tillfällig ökning av antalet röda blodkroppar orsakar:

 • tandvård
 • lektion i sportavdelningen;
 • senaste förkylningen.

Ofta utvecklas erytrocytos hos barn med passiv rökning.

Memo till föräldrarna. Även om det verkar som att ökningen av antalet röda blodkroppar är förknippad med sportträning eller tänder, finns det inget behov av att skjuta upp barnläkaren, ett andra blodprov bör utföras så snart som möjligt. Detta kommer att hjälpa till att identifiera en begynnande sjukdom hos ett barn eller utesluta utvecklingen av patologi..

Användbar video

Hur näring påverkar röda blodkroppar och deras tillstånd - videon berättar: