Varför sänks den genomsnittliga volymen av erytrocyter i blodet?

MCV (medelkorpuskulär volym) är ett av erytrocytindexen, som visar den genomsnittliga volymen av erytrocyter. Denna indikator kan karakterisera hela populationen av erytrocyter i blodet. Det beräknade måttet anger den genomsnittliga volymen som en erytrocyt tar. Värdet på detta index beräknas med formeln: hematokrit i procent, multiplicerat med 10 och dividerat med det totala antalet röda blodkroppar i blodet. I de flesta laboratorier mäts MCV i kubikmikron (μm2) eller femtoliter (fl).

En förändring av blodets erytrocytsammansättning är ett av de viktigaste laboratoriekriterierna vid diagnos av anemi, därför används beräkningen av den genomsnittliga volymen av erytrocyter i kombination med andra indikatorer för ett kliniskt blodprov för differentiell diagnos, övervakning och utvärdering av effektiviteten av behandling av anemi och sjukdomar i det hematopoietiska systemet, bestämning av kränkningar av vatten och elektrolytbalans.

MCV i ett blodprov beräknas automatiskt - med hjälp av en hematologisk analysator, som bestämmer medelvolymen för alla uppmätta röda blodkroppar.

Röda blodkroppar och deras funktion i kroppen

Erytrocyter är röda blodkroppar som innehåller hemoglobin. Deras huvudsakliga funktion är att transportera syre och kolmonoxid mellan lungorna och vävnaderna i andra organ. Dessutom är erytrocyter involverade i immunsystemets reaktioner, spelar en viktig roll för att upprätthålla syra-basbalansen, fungerar som ett transportmedel för näringsämnen (glukos, aminosyror, salter, fettsyror) och sönderfallsprodukter (urinsyra, urea, ammoniak, kreatin).

Röda blodkroppar bildas i benmärgen. Deras livscykel är 120 dagar, varefter erytrocyterna metaboliseras av cellerna i levern, mjälten och benmärgen. De ersätts av unga former av röda blodkroppar som kallas retikulocyter. Innan cellerna går in i mikrovaskulaturen, går celler igenom flera utvecklingsstadier, under vilka deras form, storlek och kemiska sammansättning förändras. För normal syntes av röda blodkroppar krävs ett tillräckligt intag av vitamin B12, järn och folsyra.

Mogna erytrocyter är icke-nukleära celler som har formen av bikonkava skivor, vilket gör att de kan tränga in i de smalaste och mest böjda områdena i kärlbädden. På grund av erytrocyternas plasticitet är blodets viskositet i små kapillärer mycket lägre än i stora.

Den genomsnittliga diametern för en röd blodkropp hos en vuxen är mellan 6,8 och 7,5 mikron. Röda blodkroppar med en diameter mindre än 6,8 mikron kallas mikrocyter och ett tillstånd där storleken på perifera röda blodkroppar är mycket mindre än normalt betyder närvaron av mikrocytos. Närvaron i blodet av onormalt stort, med en diameter på mer än 8 mikron, erytrocyter (makrocyter) gör det möjligt att misstänka makrocytos hos patienten.

Bestämning av erytrocytindex utförs som en del av ett allmänt blodprov, men det kan också ordineras som en separat studie.

Indikatorn för den genomsnittliga volymen av erytrocyter har diagnostiskt värde vid bedömning av mikro- och makrocytos, den används vid beräkning av medelinnehållet och koncentrationen av hemoglobin i erytrocyter..

Normala MCV-värden

Normen för MCV i blodprovet varierar beroende på ålder: hos nyfödda är det maximalt, hos barn under de första dagarna och månaderna i livet, dess intervall är något bredare än hos vuxna, efter ett år sjunker indikatorn och vid 18 års ålder är den fastställd till en nivå av 80 till 100 fl. Detta innebär att med åldern blir nivån på den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar lägre. För män och kvinnor kommer MCV-frekvensen och tolkningen av blodprovet också att vara annorlunda. Dessutom kan normerna för blodparametrar skilja sig beroende på bestämningsmetod, laboratorium, måttenheter.

Normala MCV-värden efter kön och ålder

Genomsnittlig erytrocytvolym

Den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar är en av indikatorerna för ett generellt kliniskt blodprov, som visar antalet och storleken på röda blodkroppar, vilket indikerar kroppens hälsotillstånd. Detta laboratorievärde anges med förkortningen MCV..

Medelvolymen av erytrocyter kan antingen minskas eller ökas, vilket ofta har en patologisk grund. Endast vissa fysiologiska omständigheter leder till en sådan överträdelse..

Eventuella förändringar i den genomsnittliga volymen (under normal eller högre) leder till uttryck för vissa kliniska tecken, men de kan förklädas som symtom på den underliggande störningen. De viktigaste symptomen är svaghet och konstant sömnighet, blekhet i huden och blodtryckssänkning..

Den genomsnittliga volymen av erytrocyter i blodet bestäms först efter att hematologen avkodar data för den allmänna analysen av denna biologiska vätska. För att identifiera orsakerna till avvikelsen från normen krävs en omfattande undersökning av patienten.

Korrigering av en sådan parameter uppnås med konservativa medel, men det är inte möjligt att helt bli av med problemet utan att neutralisera den underliggande sjukdomen..

Normvärden

Den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar beror normalt på flera parametrar, nämligen på en persons kön och ålder. Enheterna med detta värde är femtoliter (fl) eller kubikmikrometer (μm ^ 3).

Första veckan i livet

Flickor (15-18 år)

Kvinnor (18-45 år)

Män (18-45 år)

Vuxna 45 till 65 år

Äldre kvinnor

Äldre män

Det är mycket viktigt att ta hänsyn till att ett sådant index hos ett barn under 10 år kan variera något i båda riktningarna, vilket anses vara ganska normalt. Oftast stabiliseras parametern och sammanfaller med ovanstående värden med 15 år.

Orsaker till avvikelser från normen

De genomsnittliga volymerna av röda blodkroppar hos barn eller vuxna kan fluktuera uppåt eller nedåt, vilket i alla fall indikerar förloppet av någon patologisk process.

Till exempel, när den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar är förhöjd, kan en person diagnostiseras med något av följande:

 • svår förgiftning med kemikalier eller mat av låg kvalitet;
 • dysfunktion i sköldkörteln och andra patologier i det endokrina systemet;
 • brist i kroppen av jod eller järn;
 • retikulocytos;
 • leverpatologier, särskilt hepatit och cirros;
 • onkologisk skada på benmärgen;
 • celiaki;
 • Di Guglielmos sjukdom;
 • Hypotyreos;
 • hyperglykemi;
 • infektion eller inflammation i bukspottkörteln;
 • myelodysplastiskt syndrom;
 • kronisk leversvikt.

Om mcv är förhöjt, indikerar detta inte alltid sjukdomsförloppet, till exempel bland de mindre oskyldiga källorna finns det:

 • stillasittande livsstil;
 • dålig kost;
 • okontrollerat intag av läkemedel;
 • långvarigt beroende av dåliga vanor;
 • specifika arbetsförhållanden, till exempel där en person tvingas att ständigt komma i kontakt med toxiner;
 • hormonell obalans som utvecklas mot bakgrund av menstruationsförloppet eller födelseperioden.

Om ett generellt kliniskt blodprov visade att den genomsnittliga volymen av erytrocyter sänks, kan detta indikera:

 • olika typer av anemi;
 • bildandet av maligna tumörer;
 • berusning med tungmetaller;
 • talassemi;
 • leukemi;
 • riklig blodförlust
 • metastas av maligna tumörer;
 • porfyri;
 • autoimmuna sjukdomar.

Dessutom kan indikatorn minskas mot bakgrund av missbruk av följande läkemedel:

 • Isoniazid;
 • Kolchicin;
 • "Metformin";
 • "Phenacetin";
 • "Trimetoprim";
 • Metotrexat;
 • "Pyrimetamin";
 • Triamteren;
 • "Glutetimid";
 • mefenaminsyra;
 • östrogener;
 • orala preventivmedel;
 • nitrofuraner;
 • antikonvulsiva medel;
 • aminosalicylsyra.

I vissa situationer förblir den genomsnittliga volymen av erytrocyter mcv inom det normala intervallet, men samtidigt kan en person uppleva:

 • normocytisk anemi;
 • hemoglobinopati;
 • patologi från det hematopoietiska systemet;
 • hypogonadism;
 • hypopituitarism;
 • hypoadrenalism;
 • Hypotyreos;
 • kroniska smittsamma processer;
 • uremi.

Symtom

Eftersom den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar hos ett barn eller en vuxen kan minska och öka kommer varje avvikelse att ha karakteristiska yttre manifestationer. De kan dock gå helt obemärkt förbi av en person eller maskeras av symtomen på underliggande patologi..

Om volymen ökas kan detta indikeras av:

 • överdriven blekhet i huden och läpparna;
 • frekvent förekomst av smärta i buken
 • ökad hjärtrytm;
 • hudens gulhet av varierande svårighetsgrad;
 • motvilja mot mat;
 • svår svaghet och trötthet.

När den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar är låg kan en person klaga på:

 • konstant sömnighet
 • signifikant minskning av prestanda;
 • kallsvett;
 • kylning av huden;
 • sänkning av blodton
 • slöhet och långsam rörelse;
 • yrsel;
 • ökad hjärtrytm;
 • känslomässigt misslyckande.

Sådana yttre manifestationer bör vara drivkraften för att omedelbart vädja till kvalificerad hjälp. Det är värt att notera att hos barn kan vissa tecken vara mycket mer uttalade än hos vuxna..

Diagnostik

Volymerna av röda blodkroppar uppskattas under en allmän klinisk analys av kroppsvätskan i människokroppen. För en sådan studie kan venöst eller kapillärt blod behövas..

När det gäller förberedelserna för analysen är det begränsat till att vägra mat samma dag som du besöker en medicinsk institution. Annars blir resultaten falska, vilket kan kräva en andra bloddonation..

I de situationer där analysen visade att mcv sänks eller överstiger normen, bör provokatören av sådana förändringar identifieras. Detta kräver en omfattande undersökning av kroppen, som är individuell..

Primära diagnostiska åtgärder som är gemensamma för alla är:

 • bekant med den medicinska historien;
 • insamling och analys av liv eller familjehistoria;
 • bedömning av hudens tillstånd;
 • mätning av blodton och hjärtfrekvensvärden;
 • en detaljerad undersökning av patienten för att få klinikern en fullständig bild av förloppet för en viss sjukdom.

Dessutom kan följande tilldelas:

 • specifika laboratorietester;
 • ett brett spektrum av instrumentella förfaranden;
 • konsultationer av specialister från olika medicinska områden.

Behandling

Det är möjligt att återställa den normala genomsnittliga volymen av erytrocyter först efter eliminering av den underliggande störningen. I vissa fall räcker det för korrigering:

 • att vägra från dåliga vanor;
 • ompröva matvanor;
 • ta inte mediciner utan någon uppenbar anledning eller utan recept från läkare.

I andra situationer bör du helt bli av med den underliggande sjukdomen, vilket kan göras genom att:

 • tar mediciner;
 • sjukgymnastikprocedurer;
 • dietterapi;
 • användning av icke-traditionella behandlingsmetoder;
 • kirurgiskt ingrepp.

Terapitaktik väljs individuellt för varje person i enlighet med mekanismen för utveckling av en kränkning av den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar.

Möjliga komplikationer

Om de genomsnittliga volymerna av röda blodkroppar är under normala kan detta leda till utveckling av:

 • anemi;
 • riklig blodförlust
 • dysfunktion i benmärgen;
 • för tidigt arbete.

När denna parameter ökas ökar sannolikheten för blodproppar betydligt..

Förebyggande och prognos

Så att kvinnor, män och barn inte har problem med en ökning eller minskning av den genomsnittliga volymen av erytrocyter, är det nödvändigt att följa följande enkla förebyggande regler:

 • fullständigt avvisande av dåliga vanor;
 • frekvent exponering för frisk luft
 • balanserad diet;
 • tar endast de mediciner som läkaren ordinerar;
 • hålla en måttligt aktiv livsstil;
 • användning av personlig skyddsutrustning vid arbete med toxiner, kemikalier och gifter;
 • årlig fullständig undersökning på kliniken med besök hos alla läkare.

Prognosen dikteras av den patologiska provokatören som provocerade någon avvikelse från normen. Patienter bör inte glömma att, förutom ovanstående konsekvenser, kan varje underliggande patologi leda till utvecklingen av sina egna komplikationer..

MCV i blodprovet. Vad är det, normen och avvikelserna hos barn, kvinnor, män

MCV i ett blodprov är en fysiologisk indikator som visar den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar. Enheterna är kubiska. μm (mikrometer).

Femtoliters (fl) kan också användas. Baserat på diagnosresultaten kan laboratorierapporten indikera makrocytos, mikrocytos eller normocytos. Det aktuella resultatet beror på den genomsnittliga cellstorleken i blodomloppet.

Röda blodkroppar och deras funktion i kroppen

Erytrocyter är en cellulär enhet av blod, vars huvudsyfte är att mätta kroppen med alla komponenter i den inandade luften. De bär syremolekyler från lungvävnad till inre organ och andra delar av kroppen..

I motsatt riktning avlägsnar de röda kropparna koldioxid från kroppen, bildad efter absorption av luft. Syreförsörjning utförs på grund av hemoglobinproteiner, som utgör 98% av den totala massan av erytrocyters proteinföreningar.

Med en minskning av koncentrationen av hemoglobin störs blodfunktionernas transportfunktion. Därför måste dessa indikatorer övervakas ständigt..

MCV i ett blodprov - vad är det??

MCV i ett blodprov är en definition av kvalitetsindikatorerna för det studerade materialet. Den visar medelstorleken på erytrocyter och ingår i listan över indikatorer som krävs för identifiering under ett allmänt blodprov (CBC).

MCV-parametrar ingår i listan med erytrocytindex. Genom att utföra ett MCV-test kan läkaren kvantifiera cellernas tillstånd och sedan utföra en jämförande analys för att bestämma normen, bristen på cellmaterial eller överskott av den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar..

Normala MCV-värden hos vuxna

MCV som en del av ett blodprov är en indikator som tenderar att förändras under påverkan av åldersrelaterade förändringar i kroppen hos en person som donerar blod för biokemisk forskning.

Följande faktorer kan också påverka de diagnostiska resultaten:

 • ta mediciner relaterade till den farmakologiska gruppen av antidepressiva medel;
 • en rejäl frukost innan du donerar blod;
 • långvarigt missbruk av alkohol;
 • funktionsstörningar i medicinsk utrustning.

Hos unga män är de optimala MCV-parametrarna 80 till 90 injektionsflaskor. För representanter för den kvinnliga hälften av befolkningen är erytrocyternas normala storlek från 80 till 95 fl. Hos kvinnor är MCV-frekvensen något högre på grund av det kvinnliga reproduktionssystemets fysiologiska egenskaper och månatlig blodförlust..

Åldersrelaterade förändringar i MCV hos vuxna

MCV i ett blodprov är en definition av kvalitativa indikatorer för blodets cellulära sammansättning, under vilka åldersrelaterade förändringar i kroppen beaktas. Nedan följer indikatorerna för erytrocytindex, som är normala för män och kvinnor som tillhör en viss åldersgrupp:

ÅlderÅldersrelaterade förändringar hos män (måttenhet fl)Åldersrelaterade förändringar hos kvinnor (måttenhet fl)
14-18 år gammal78-9479-99
19 till 45 år gammal80-9882-101
46 till 65 år82-10283-103
Över 66 år gammal84-10384-104

Under studien för MCV-parametrar, justerad för åldersrelaterade förändringar i kroppsvävnader, faktorn för närvaron av samtidiga sjukdomar hos den undersökta patienten, hans livsstil, arbetsförhållanden, näringskvalitet, beroende av missbruk (alkohol, rökning, droger).

När kroppen åldras

MCV i ett blodprov är en definition av kvalitetsindikatorerna för det studerade materialet, som förändras under hela livscykeln, men inte signifikant. Det enda som observeras hos både män och kvinnor är en liten ökning av den genomsnittliga cellstorleken.

Detta förklaras av det faktum att med åldern ökar kroppsvikten, intracellulär metabolism försämras. För att ge mer vävnader den önskade syrenivån ökar kroppen den genomsnittliga storleken på syntetiserade röda blodkroppar.

Normala MCV-värden hos barn efter ålder

Förändringar i MCV-parametrar observeras i alla utvecklingsstadier i barnets kropp. Tabellen nedan visar de optimala indikatorerna för den genomsnittliga storleken på erytrocytenheter hos barn med hänsyn till åldersgruppen.

ÅlderNormal nivå (mätvärde fl)
Hos spädbarnUpp till 140
Från 1 månad upp till 1 år71-84
2 till 5 år gammal73-85
5 till 10 år gammal75-87
11 år och äldre80-100

MCV i ett blodprov är en sådan definition av de kvalitativa indikatorerna för det studerade materialet, som spelar en nyckelroll vid diagnosen blodsjukdomar hos barn i alla åldersgrupper. Därför, om en KLA ordineras till ett barn, är fördelningen av den genomsnittliga storleken på erytrocytenheter en förutsättning för diagnos..

Hur görs MCV-blodprov

För att fastställa MCV-nivån måste du besöka ett laboratorium som specialiserat sig på att bestämma kvalitetsindikatorerna för blod eller klara tester på en distriktsklinik.

För att få de mest exakta diagnostiska resultaten med en minimal risk för datafel måste du följa reglerna för förberedelser för leverans av biologiskt material, gå igenom blodprovtagningsproceduren och vänta på analysresultaten.

Träning

Den inkluderar implementeringen av följande rekommendationer, som gör att du kan hålla blodets cellulära sammansättning på en optimal nivå utan att provocera dess skarpa förändringar.

Patienten som kommer att testas måste följa följande regler:

 • drick inte alkohol 3 dagar före blodprovtagning;
 • ta analysen på morgonen (helst före klockan 10.00);
 • 2 dagar före diagnosen, uteslut fysisk aktivitet, delta inte i kraftsport, lyft inte tunga föremål;
 • äta frukost först efter att ha tagit blod så att magen är tom (det bästa alternativet är att äta vete, ris, pärlkorn, korngröt med grönsaksallad).

Det rekommenderas att inte röka 8 timmar innan du donerar blod. På kvällen, dagen före testet, får du inte äta för mycket. All mat som konsumeras före laboratorietester bör vara lätt och inte belasta matsmältningssystemet.

Blodprovtagning

En förutsättning för leverans av biologiskt material för forskning på MCV-nivå är blodprovtagning på fastande mage.

Denna procedur utförs med två metoder, nämligen:

 • ringfingerbunt - genomborrad med en automatisk penna med nålar eller en metallskärare (cirka 1-2 ml blod tas av en laboratorieassistent);
 • ulnarven - biologiskt material tas med en engångsspruta, som är fylld med 5-10 ml blod.

För att få de mest exakta forskningsresultaten är det tillrådligt att samtidigt samla kapillärt och venöst blod. Detta möjliggör en jämförande analys av de valda proverna, vilket eliminerar den eventuella förekomsten av felaktigheter och fel i driften av medicinsk utrustning..

Hur lång tid att vänta på svar

Med modern medicinsk utrustning kan du få resultat från laboratorietester på MCV-nivå inom 15-20 minuter.

efter leverans av biologiskt material. I de flesta fall är bestämningen av den genomsnittliga storleken på erytrocytenheterna bara 1 av mer än 20 parametrar för den cellulära sammansättningen av blod, som måste fastställas av laboratoriespecialister..

Om de anställda på kliniken där det insamlade blodet analyseras använder automatiska analysatorer, påskyndas diagnostikprocessen avsevärt.

I laboratorier som inte är utrustade med modern medicinsk utrustning och använder mikroskopiska undersökningstekniker kommer det att vara nödvändigt att vänta från 1 till 2 timmar. I det här fallet utför laboratorieassistenten ett oberoende blodprov som fastställer den genomsnittliga volymen röda blodkroppar med ett mikroskop..

Man tror att den mikroskopiska diagnostiska metoden medför ett större antal fel, eftersom det finns en mänsklig faktor här. För att spara personlig tid och få de mest exakta diagnostiska resultaten rekommenderas det att donera blod i laboratorier utrustade med automatiska analysatorer..

Tolkning av analysresultat

Efter att studiet av det biologiska materialet har slutförts och laboratoriespecialisterna utarbetar en slutsats med MCV-nivån, avläser läkaren (specialiserad hematolog eller terapeut) parametrarna för den genomsnittliga storleken på erytrocyter.

Jämförande studie

För att tillhandahålla en jämförande studie på MCV utförs en samtidig uppsamling av kapillär (ringfingerbunt) och venöst blod.

En laboratoriespecialist placerar båda proverna i analysatorn och, baserat på diagnostiska resultat, kontrollerar de erhållna uppgifterna. Denna forskningsmetod gör det möjligt att eliminera faktorn för felaktig användning av medicinsk utrustning och minimera sannolikheten för att få ett falskt resultat..

Orsaker till ökad MCV

Brott mot MCV-normen mot en ökning av den genomsnittliga cellstorleken kan indikera förekomsten av blodsjukdomar eller indikera ett patologiskt tillstånd hos inre organ.

Följande skäl för ökningen av MCV i blodomloppet utmärks:

  förgiftning av kroppen med medicinska antibakteriella läkemedel eller läkemedel som ingår i gruppen antidepressiva medel;

MCV i blodprovet stiger vid sjukdomar

 • en bakteriell infektion som orsakade en omfattande inflammatorisk process;
 • okontrollerad användning av steroidläkemedel eller preventivmedel baserade på syntetiska hormoner;
 • svår leversjukdom i form av cirros, viral eller berusad hepatit;
 • långvarig användning av starka alkoholhaltiga drycker;
 • autoimmuna patologier, som uttrycks i ett brott mot syntesprocessen av erytrocyter;
 • långvarig kontakt med kemikalier av giftig etiologi, vars föreningar mättade blodet;
 • brist i kroppen av järn och jod orsakad av dålig näring eller andra faktorer;
 • sjukdomar i sköldkörteln associerade med otillräcklig eller överdriven syntes av hormoner.
 • Hos de flesta patienter med ett överskott av MCV-nivån observeras karakteristiska symtom i form av orsakslös smärta i bukhålan, uppkomsten av blekhet i huden (om leversjukdom förekommer, då gulning av huden och ögonvita är möjlig), hjärtfrekvensen ökar, andfåddhet oroar sig.

  I fara är människor som lever en stillasittande livsstil, liksom de som har en genetisk predisposition.

  Orsaker till att indikatorn minskat

  En minskning av den genomsnittliga storleken på erytrocytenheter är inte mindre farlig än en ökning av blodcellsparametrar. Inre organ och vävnader i kroppen börjar uppleva en akut brist på näringsämnen, syresvält i celler och för tidig död uppstår. En person går snabbt ner i vikt, dysfunktioner i inre organ och system utvecklas.

  Orsakerna till minskningen av MCV är följande faktorer:

  • porfyri eller ärftlig predisposition för syntesen av defekta celler i kroppen;
  • tungmetallförgiftning (oftast förekommer en liknande klinisk bild hos personer som har varit i kontakt med blyånga);
  • förekomsten av cancer i blodet eller inre organ;
  • svår uttorkning av kroppen
  • långvarig användning av läkemedel, vars sidegenskaper är en minskning av den genomsnittliga volymen av erytrocyter;
  • anemi av alla slag.

  Människor som har låg MCV-poäng klagar över konstant trötthet, förlust av fysisk styrka, blir frånvarande, kan inte koncentrera sig och tankeprocessen störs.

  Från nervsystemets sida uppträder symtom som ökad irritabilitet, depression, snabba humörsvängningar och minnesnedsättning. Om dessa tecken uppträder bör du kontakta en läkare så snart som möjligt..

  Klassificering och orsaker till mikrocytiska (MCV-sänkta) anemier

  Anemi är en grupp av sjukdomar i det mänskliga cirkulationssystemet, som uttrycks i en minskning av hemoglobinnivån, samt en minskning av den genomsnittliga volymen av erytrocyter..

  Denna patologi klassificeras enligt kausalfaktorerna som provocerade dess utveckling, nämligen:

  • allastisk - orsakad av systemisk dysfunktion i benmärgen, vilket resulterar i att processen för syntes och mognad av blodceller störs;
  • järnbrist - det finns en minskning av produktionshastigheten för hemoglobin, eftersom patientens kropp inte får tillräckligt med järn;
  • talassemi är en ärftlig typ av anemi, som uppstår på grund av det faktum att kroppen inte kan bilda tillräckligt starka polypeptidbindningar i hemoglobins proteinföreningar;
  • hemolytisk - utvecklas när nivån av döda celler överstiger antalet nya röda blodkroppar.

  En mängd mikrocytisk anemi beaktas av den behandlande läkaren vid diagnos, liksom under bildandet av en terapeutisk kurs. Eliminering av de patologiska orsakerna till sjukdomen är en förutsättning för en framgångsrik behandling..

  Cellvariation

  Under konstant inflytande av ett antal miljöfaktorer är förekomsten av biokemisk och fysiologisk anpassning av blodceller inte utesluten.

  Variationen av den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar är möjlig under följande förhållanden:

  • långvarigt alkoholmissbruk (alkoholberoende);
  • daglig kontakt med giftiga ämnen;
  • äta överflödiga mängder proteinmat
  • brist på livsmedel som innehåller järn och vitamin B12.

  Förr eller senare leder cellens fysiologiska variation till utveckling av blodsjukdomar, liksom vävnader i inre organ, som led av ökad eller minskad MCV. Oftast leder cellens patologiska tillstånd till utvecklingen av blodonkologi..

  Korrelation av MCV med andra erytrocytindex

  Under bestämningen av MCV-indikatorn är en förutsättning för ett blodprov upprättandet av andra erytrocytindex.

  Genomsnittlig volym av röda blodkroppar är korrelerad med följande:

  • MSN - visar den genomsnittliga massan av hemoglobin i varje enskild erytrocyt (normala indikatorer - från 27 till 31 pg), och den jämförande analysen tar hänsyn till förhållandet "hemoglobinnivå / antal erytrocyter";
  • MCHS - visar den genomsnittliga nivån av hemoglobin inte i helblod utan bara i erytrocytmassa (normen är från 320 till 360 g / l).

  Medicinsk praxis visar att en överträdelse av minst ett av de listade erytrocytindexen påverkar andra egenskaper hos blodets cellulära sammansättning. Alla ovanstående indikatorer gör det möjligt att bestämma nivån av hemoglobin, för att i rätt tid förhindra dess minskning och utveckling av blodsjukdomar.

  Vad ska jag göra om indikatorn avviker från normen

  Om resultatet av ett allmänt blodprov visade en avvikelse från normen för erytrocytenheternas genomsnittliga storlek i riktning mot att öka eller minska storleken, måste följande steg vidtas:

  • försök tillsammans med den behandlande läkaren att fastställa den orsakande faktorn som påverkar förändringen av röda blodkroppar;
  • effektivisera den dagliga rutinen, balansera kosten, mätta den med livsmedel som innehåller en tillräcklig mängd järn, jod, vitamin B6, B12 (kalvkött, nutria, kanin, kalkon, baljväxter, nötter, havsfisk, tång, blötdjur, kräftdjur);
  • ta mediciner som kommer att ordineras av den behandlande läkaren;
  • helt överge användningen av alkoholhaltiga drycker, tobaksprodukter och droger;
  • undvika en stillasittande livsstil, cykling, friidrott, simning.

  MCV i ett blodprov är en indikator som tenderar att förändras under påverkan av miljöfaktorer. För att den genomsnittliga volymen av celler ska nå optimala nivåer krävs därför ett integrerat tillvägagångssätt med läkemedelsbehandling enligt instruktionerna från den behandlande läkaren och dietens normer..

  Artikeldesign: Mila Fridan

  Video om ett blodprov för röda blodkroppar

  Elena Malysheva kommer att berätta om ett blodprov för erytrocyter: