Genomsnittligt hemoglobininnehåll i erytrocyt

Det genomsnittliga innehållet av hemoglobin i en erytrocyt (syn. MSCS) är en indikator som återspeglar koncentrationen av järninnehållande protein i en röd blodkropp. Denna parameter sammanfaller praktiskt taget med färgvärdet hos den huvudsakliga biologiska vätskan i människokroppen..

Eftersom det finns normvärden som skiljer sig åt efter åldersgrupp är det naturligt att de kan avvika uppåt eller nedåt. I alla situationer är detta en följd av varje sjukdom..

När hb i erytrocyten minskar eller ökas, uppträder ospecifika och milda kliniska manifestationer, som människor ofta inte är uppmärksamma på, eller de kan gömma sig bakom symtomen på en underliggande sjukdom.

Den genomsnittliga koncentrationen av hemoglobin i erytrocyter bedöms under ett generellt kliniskt blodprov. För att söka efter en provocerande faktor krävs emellertid ett integrerat tillvägagångssätt, det vill säga utnämningen av ytterligare laboratorie- och instrumentstudier.

Normalisering av en sådan parameter uppnås med konservativa metoder, men de räcker ofta inte för att eliminera den patologiska etiologiska faktorn, vilket kan kräva en operation.

Norm och skäl för dess avslag

Den genomsnittliga koncentrationen av hb i erytrocyter beräknas med formeln: MCHS = Hb (hemoglobin) / RBC (antal röda blodkroppar) x 10 ^ 12. Det resulterande värdet mäts i pikogram, vilket är en biljonedel gram..

Det är anmärkningsvärt att MCHS i blodet är helt identiskt med dess färgindex - sådana parametrar visar samma värde. Den enda skillnaden är enheterna.

Normalt varierar det genomsnittliga hb-innehållet i en erytrocyt från 24 till 34 pg, men detta värde kan variera något beroende på en persons ålderskategori..

15-18 år gammal

Äldre (över 65 år)

Av detta följer att kön inte är ett grundläggande kriterium för ett sådant värde..

Som nämnts ovan finns det skäl till varför normindikatorerna kan snedvridas. En minskning av nivån kallas hypokromi, och en ökning kallas hyperkromi. Var och en av dessa tillstånd är patologisk..

När det genomsnittliga hemoglobininnehållet i en erytrocyt är lågt, lider troligen en person av:

 • felaktig syntes av porfyriner;
 • svår förgiftning med kemikalier eller gifter;
 • hemoglobinopati;
 • talassemi;
 • otillräckligt intag av järn i kroppen;
 • hypokrom eller mikrocytisk anemi.

Anledningarna till att den genomsnittliga koncentrationen av hemoglobin i erytrocyten ökas:

 • metastas av cancer till benmärgen;
 • hypotyreos och andra endokrina sjukdomar;
 • onkologiska foci för någon lokalisering;
 • kronisk syresvält;
 • diabetes;
 • hjärt- eller lungsjukdom
 • leversjukdomar såsom hepatit och cirros;
 • hemolytisk och B12-brist anemi;
 • riklig blodförlust.

Dessutom kan en överdos av läkemedel leda till en liknande kränkning, nämligen:

 • hormonella preventivmedel;
 • cytostatika;
 • antikonvulsiva medel.

Alla ovanstående provokerande källor bör tillskrivas både vuxna och barn..

Symtom

Hyperkromi och hypokromi har flera kliniska manifestationer, som ofta är dåligt uttryckta eller kan saknas helt. I den överväldigande majoriteten av fallen förblir de karakteristiska symptomen obemärkta på grund av det faktum att tecknen på underliggande patologi kommer fram.

Men när den genomsnittliga koncentrationen av hemoglobin i erytrocyten sänks kan följande inträffa:

 • huvudvärk och yrsel;
 • svaghet och trötthet;
 • dåsighet, uttryckt fortlöpande;
 • ökad hjärtrytm;
 • emotionell instabilitet;
 • kylning av fingrar och tår
 • överdriven blekhet i huden
 • deformation av nagelplattorna;
 • ökat håravfall
 • torrhet och flagnande hud
 • en liten ökning av temperaturindikatorerna;
 • fluktuationer i blodtrycket;
 • minskad aptit;
 • koncentrationsproblem
 • liten minskning av synskärpan.

När det genomsnittliga hemoglobininnehållet i erytrocyten ökas är symtomen följande:

 • allmän svaghet och svaghet
 • buller i öronen
 • utseendet på "flugor" framför ögonen;
 • yrsel;
 • yrsel;
 • bröstsmärta;
 • andfåddhet även i vila;
 • motvilja mot mat;
 • viktminskning;
 • brott mot avföring - förstoppning;
 • brännande känsla i tungan och en förändring i dess nyans till ljusrött;
 • domningar i händer och fötter;
 • ostadig gång
 • muskelsvaghet;
 • kramper;
 • överdriven irritabilitet och nervositet
 • sänka blodtrycket.

Hos barn och vuxna kommer kliniken att vara helt identisk, men den enda skillnaden kan vara svårighetsgraden av ovanstående symtom.

Diagnostik

MCHS-indikatorn finns endast under avkodningen av resultaten från ett generellt kliniskt blodprov. Ett sådant laboratorietest kan kräva kapillärt, mindre ofta venöst, biologiskt material. Ingen specifik förberedelse krävs av patienten.

Den mottagna informationen kommer emellertid inte att kunna ange orsakerna till fluktuationen av en sådan parameter, därför krävs ett integrerat tillvägagångssätt för att studera organismens tillstånd..

Först och främst måste klinikern självständigt utföra ett antal manipulationer:

 • att studera sjukdomens historia - detta gör det möjligt att fastställa vilken speciell sjukdom som låg till grund för en ökning eller minskning av nivån av järninnehållande protein i erytrocyten;
 • samla in och analysera en livshistoria - detta inkluderar information om att ta mediciner;
 • en grundlig fysisk undersökning, under vilken tillståndet i hud och slemhinnor, hår och naglar utvärderas;
 • mätning av blodton- och hjärtfrekvensindikatorer;
 • detaljerad patientundersökning för att få all information om kliniska manifestationer.

Dessutom kan specifika laboratoriestudier, instrumenttester och samråd med specialister från andra medicinska områden behövas. Diagnosprogrammet sammanställs individuellt för varje person.

Behandling

Det är omöjligt att normalisera den genomsnittliga nivån av järninnehållande protein i en röd blodkropp utan att eliminera den underliggande sjukdomen. Terapitaktiken är rent individuell. Detta beror på att det för en patient är tillräckligt att använda konservativa metoder, och för en annan - det enda sättet att bli av med orsaken är kirurgi..

De behandlingsmetoder som är gemensamma för alla patienter är:

 • tar mediciner;
 • användning av traditionella medicinrecept;
 • förändring av matvanor;
 • transfusion av erytrocytmassa;
 • fysioterapiprocedurer.

I vilket fall som helst utförs terapi under strikt övervakning av den behandlande läkaren..

Förebyggande och prognos

För att undvika att det uppstår problem med innehållet i huvudkomponenten av erytrocyter är det nödvändigt att följa flera enkla allmänna regler för förebyggande, särskilt:

 • lev en hälsosam livsstil;
 • Ät bra;
 • använda personlig skyddsutrustning när du arbetar med kemiska eller giftiga ämnen;
 • ta endast medicin enligt anvisningar från en läkare;
 • ofta i den friska luften;
 • undvik fysiskt och emotionellt överarbete
 • flera gånger om året för att genomgå en fullständig laboratorie- och instrumentundersökning i en medicinsk institution, vilket möjliggör tidig upptäckt av någon av de underliggande sjukdomarna.

När koncentrationen av hemoglobin i erytrocyten minskar eller ökas finns det en sannolikhet för komplikationer från den provocerande sjukdomen, vilket dikterar prognosen.

Hög eller låg MCH i ett blodprov - vad betyder det?

Information om [MCH i blodprov] anses vara särskilt värdefull och beaktas alltid vid diagnos, eftersom informationen som erhålls genom att bestämma röda blodkroppsindex är en återspegling av viktiga fysiologiska processer i kroppen.

Kärnan och målen för analysen på MCH

MCH-indexet (Mean Corpuscular Hemoglobin) är ett av erytrocytindex som används i diagnostik för att identifiera patologier. MSN-testet ingår i det allmänna blodprovet och utförs i vanliga kliniker.

Erytrocytindex i medicin kallas de värden som kännetecknar erytrocyternas tillstånd.

Som ni vet är röda blodkroppar röda blodkroppar som ger syretillförsel till alla vävnader i kroppen..

En viktig komponent i erytrocyter är hemoglobin - ett proteinpigment med röd färg, som blodkropparna är skyldiga sin färg på..

I sin tur innehåller hemoglobin körtelatomer som binder syre. Därför beror nivån på syretillförsel i hela kroppen på antalet erytrocyter och massan av hemoglobin i blodet..

Det finns en norm som de kvantitativa och kvalitativa indikatorerna för erytrocyter och hemoglobin måste motsvara.

Om erytrocytantalet ökas kan detta leda till en ökning av blodtätheten och som ett resultat av trombos..

Om antalet röda blodkroppar sänks, indikerar detta syre svält i kroppen och är också fylld med allvarliga konsekvenser..

Samma situation observeras med hemoglobin. Om hemoglobin ökas eller minskas, betraktas detta som ett patologiskt symptom, vilket tar reda på orsaken till utseendet som kräver ytterligare diagnostiska undersökningar.

För att beräkna den genomsnittliga massan av hemoglobin i erytrocyter hjälper ett allmänt blodprov, särskilt en studie av MCH.

Dechiffrera analysen visar inte bara medelvärdet av hemoglobinhalten i en erytrocyt, utan avgör också hur väl processen för järnabsorption i kroppen går.

Erytrocytindex MCH beräknas av två parametrar - hemoglobinindikatorn (g / l) och indikatorn för antalet erytrocyter.

Beräkningsformel - hemoglobinindex divideras med antalet erytrocyter och multipliceras med 10-12. Indexet för det genomsnittliga innehållet av hemoglobin i erytrocyten mäts i pikogram (pg).

Metoder och funktioner för analysen på MCH

För att dechiffrera analysen av SIT för att ge den mest tillförlitliga informationen, för att jämföra indikatorerna, använder läkare en speciell tabell som anger normen för erytrocytindex för varje ålderskategori. MSN-hastigheten är huvudriktlinjen enligt vilken avvikelser bestäms.

Nivån av hemoglobin i blodet förändras under en människas liv. Dessutom är MCH-poäng olika hos barn och vuxna, som hos män och kvinnor..

Den högsta indikatorn observeras hos nyfödda - 30 - 37 pg, år är detta värde redan 24 - 30 pg, i åldern 15 - 26 - 32 pg, från 15 till 18 år är normen 26 - 34 pg.

Under de följande åren, i avsaknad av patologier, förblir MCH-nivån oförändrad fram till början av 65 år. I denna ålder, hos både män och kvinnor, förändras de flesta värdena i blodprovet, inklusive hemoglobinhalten i erytrocyten..

MCH-normen för kvinnor och män i åldrarna 18-45 är densamma och uppgår till 27-34 pg. För kvinnor i åldrarna 45-65 år är normen 27-34 pg, medan normen för män är något högre - 27-35 pg.

Normen för kvinnor efter 65 år är 27 - 35 pg, och för män tvärtom minskar indikatorn - 27 - 34 pg.

Ett blodprov för MCH utförs på samma sätt som ett allmänt - från ett finger. Denna procedur är nästan smärtfri, tar en minut och kräver ingen komplicerad förberedelse..

För att ett fullständigt blodvärde ska visa verkliga resultat kommer det ändå att behövas några förberedande åtgärder.

Huvudregeln: något blodprov görs alltid på fastande mage. Detta innebär att matintaget måste stoppas 8 till 12 timmar före ingreppet..

Dessutom bör du inte dricka alkohol eller missbruka produkter som innehåller koffein samma dag som en allmän analys planeras..

Omedelbart innan du tar testet rekommenderas inte fysisk eller känslomässig aktivitet, dessutom gäller detta tillstånd lika för kvinnor och män.

Varje laboratorieanalys är utgångspunkten för diagnostik. Att försumma dessa regler är därför att äventyra din egen hälsa.

Avkodning av ökade indikatorer

Resultaten av varje blodprov presenteras i analysrapporten. Men för att förstå dessa termer behöver du en professionell avkodning..

Ett tecken på patologi kan betraktas som indikatorer som är högre eller lägre än den accepterade normen. Av karaktären av avvikelserna bestäms orsakerna som orsakade dem och därmed diagnostiseras sjukdomen.

Om MCH-indexet är förhöjt betraktas detta tillstånd vanligtvis som hyperkromi. Denna term betyder ett patologiskt tillstånd av erytrocyter, åtföljd av en ökning av hemoglobinhalten..

Samtidigt betyder ett högre hemoglobinindex inte att koncentrationen av pigment har blivit högre, eftersom oftast orsakerna till patologi ligger i en ökning av volymen av röda blodkroppar.

Hyperkromi är ett allmänt begrepp som innebär flera olika typer av anemi, vilket i sig redan är ett tecken på patologi.

Det vill säga orsakerna som ökar mängden hemoglobin i erytrocyter är associerade med den totala volymen celler och inte med koncentrationen av pigment i en enda blodkropp..

MCH kan ökas på grund av:

 • svår leukocytos
 • kalla agglutininer;
 • förstörelse av röda blodkroppar;
 • monoklonala proteiner i blodet;
 • hög koncentration av heparin;
 • högt fettinnehåll i blodet.

Hyperkrom anemi är som regel associerad med ett överskott av hemoglobin, vars nivå är förhöjd i megaloblastisk anemi. Denna sjukdom kännetecknas av utseendet på megaloblaster.

Huvudorsakerna till megaloblastisk anemi är vitamin B12-brist, B9-brist, myelodysplastiskt syndrom, verkan av olika läkemedel som ordineras för maligna tumörer, reumatiska och autoimmuna sjukdomar, epilepsi och HIV-infektion.

MCH-indexet är förhöjt om leversjukdom, alkoholism, hypotyreos, tumörer, leukemi, aplastisk anemi diagnostiseras.

Dessutom kan indikatorn för hemoglobininnehåll ökas med hypotyreos. Ofta är MCH-index förhöjt hos personer som har tagit preventivmedel under lång tid.

I vissa fall är felaktig beräkning möjlig vid blodundersökning. Därför, om den allmänna slutsatsen om analysen indikerar att MCH-indexet ökas, är detta ännu inte en anledning att låta larmet..

Det är möjligt att orsakerna till anomalin ligger i fel beräkning..

Avkodning av sänkta indikatorer

En minskning av hemoglobinhalten i erytrocyten diagnostiseras som hypokrom anemi. Detta koncept är vanligt för olika former av anemi orsakad av olika orsaker..

Den vanligaste anledningen till att MCH (hypokromi) kan vara låg är järnbristanemi..

Detta beror på det faktum att den viktigaste faktorn som bestämmer mängden hemoglobin är syntesprocessen.

När denna process störs (saktar ner eller stoppar) inträffar en minskning av mängden hemoglobin.

Om erytrocytindex sänks är detta ett symptom:

 • långvarig blyförgiftning
 • posthemorragisk anemi av kronisk karaktär;
 • hemoglobinopati;
 • Hypotyreos;
 • mikrocytiska och normocytiska anemier;
 • talassemi;
 • hypovitaminos;
 • inflammatoriska processer som stör järnmetabolismen.

En mer detaljerad tolkning av analysen innefattar användning av data erhållna från studien av hemoglobinkoncentration (MCHC) och genomsnittlig erytrocytvolym (MCV).

En minskning av erytrocytindex MCH påverkar negativt kroppens biokemiska processer, vilket manifesterar sig i patientens allmänna tillstånd..

I de flesta fall klagar patienter på allmän svaghet, blekhet, torrt hår och hud, uppkomsten av sprickor i munhörnan, en känsla av domningar i armar och ben, nagelkurvatur, arytmi.

För att må bättre, är det nödvändigt att vara uppmärksam på näringskvaliteten och den dagliga rutinen - att inkludera mer järnhaltiga livsmedel och vitaminer, särskilt B12, i kosten för att säkerställa korrekt vila.

Tillsammans med detta är det viktigt att klara ett allmänt blodprov och genomgå en behandling som ordinerats av en läkare..

Mchc i blodprovet

Ett allmänt kliniskt blodprov möjliggör pålitlig diagnos av ett antal sjukdomar. Blodprov för mch och mchc är viktiga, vilket ger fullständig information om tillståndet för hb i blodet..

Blodprov för mchc-innehåll

Enligt medelkorpuskulärhemoglobin beräknas förhållandet "hemoglobin / erytrocytantal", vilket mäts i pikogram och indikerar det genomsnittliga hb-innehållet i en erytrocyt. Normen för mch har ett förhållande mellan 24 och 33 pg.

Мeancorpuscularhemoglobinconcentracion mäts i% och visar procentandelen hemoglobin i en röd blodkropp. Beräkningen görs enligt formeln: "hb / hematokrit", normen anses vara normal i intervallet 30-38%. Om hb-syntesprocessen störs minskar mchc-koncentrationen. En minskning av värdet på denna indikators värde inträffar när hastigheten sjunker under syntesen av hb. En ökning av mchc-nivån är extremt sällsynt i medicinsk praxis, därför används en ökning av denna indikator för att bestämma fel i analytiska studier..

Metod för att genomföra ett allmänt blodprov

I moderna kliniker används automatiska hematologiska analysatorer för ett allmänt blodprov, som samtidigt kan bestämma från 5 till 24 förinställda parametrar. Olika avvikelser från normen när det gäller blodsammansättning kräver ytterligare och grundlig forskning. De viktigaste parametrarna när du utför ett allmänt blodprov är:

 • det kvantitativa innehållet av erytrocyter i blodet och värdet av den genomsnittliga volymen av erytrocyter;
 • nivån av hb-koncentration i erytrocyten;
 • medelvärdet av hemoglobinhalten i hela erytrocytmassan;
 • bestämde också det kvantitativa innehållet i trombocyter och leukocyter.

Analyser för mch och mchc, liksom med mcv, som kännetecknar värdet på den genomsnittliga volymen av erytrocyter och mäts i mikrometer (μm), är relaterade till varandra. De erhållna resultaten betraktas som komplexa och låter dig få tillförlitliga uppgifter om tillståndet i kroppens cirkulationssystem och närvaron av sjukdomar som normokrom, hypokrom och hyperkrom anemi. Mch-analysen ger mer tillförlitlig data än tidigare använda färgindex (CPU) data. CP-resultat visade inte korrekta data om processen för hb-syntes i kroppen.

Minskad mch och mchc-prestanda

En minskning av mch-nivån kallas hypokromi, när denna indikator är under normal, indikerar detta en låg hb-nivå, vilket kan orsakas av ett antal sjukdomar.
Sjukdomen anemi, som har flera varianter och orsakar en minskning av nivån av erytrocyter och hemoglobin i blodet, visar komplexa indikatorer på mch och mchc. Förekomsten av autoimmun anemi stör immunsystemets funktion, vilket orsakar skada inte bara på det hematopoietiska systemet utan även på blodceller.

Ärftliga blodsjukdomar kan leda till sigdcellsjukdom. Som ett resultat bildas hemoglobin S, som förändrar formen på röda blodkroppar och minskar mängden syretillförsel från lungorna..

Brott mot absorptionen av järn leder till sjukdomen järnbristanemi, där hastigheten av röda blodkroppar kan förbli oförändrad och nivån på hb minskar. Thalassemia är en av de typer av anemi, där formen av de röda blodkropparna förändras, vilket leder till en störning i processen för hemoglobinsyntes och minskad syretillförsel till kroppens vävnader.

Behandling av olika typer av anemi utförs efter att ha donerat blod till mch och mchc och strikt under överinseende av en läkare. Korrekt val av diet- och läkemedelsbehandling kan göra att avläsningarna av erytrocyter och hemoglobin i kroppen blir normala..

Ökade mch- och mchc-analyser

Hyperkromi - ett ökat förhållande mellan hemoglobin och erytrocyter indikerar närvaron av en av de hyperkroma anemierna i kroppen.

Erytremi är en farlig sjukdom där en ökad mängd röda blodkroppar bildas i cirkulationssystemet. En förhöjd Mch visar att nivåerna av hemoglobin och röda blodkroppar är signifikant högre än normalt. Med erytremi kan arteriell trombos, magsår och duodenalsjukdom förekomma. Med utvecklingen av sjukdomen kan smärta i nedre och övre extremiteterna uppstå, ansiktshuden blir röd, konjunktivit och klåda i huden uppträder.

Bristen på folsyra orsakar utvecklingen av anemi, där mognaden av erytrocyter störs, vilket leder till en minskning av hb-nivån. Data som erhållits under analyserna visar att normen för förhållandet "hemoglobin / antal erytrocyter" bryts.

När mch-indexet är förhöjt indikerar detta närvaron av en sjukdom som diabetes. Närvaron av glukos är avgörande för en sund hjärnfunktion, men dess ökade innehåll bidrar till förtjockning av kärlväggen, vilket minskar mängden syre i kroppsvävnader. Sådana störningar i cirkulationssystemet kan leda till stroke eller hjärtinfarkt..

Normen för mch- och mchc-indikatorer kan ökas på grund av sådana sjukdomar:

 • ökad i lung- eller hjärtsvikt;
 • ökad med medfödd hjärtsjukdom;
 • förhöjd med njursjukdom, eller närvaron av en godartad tumör på njuren;
 • ökad med uttorkning.

Enligt data ökas mch och mchc, vitamin B12-brist bidrar till utvecklingen av anemi, vars patologi är försenad och felaktig mognad av röda blodkroppar, vilket orsakar en minskning av antalet röda blodkroppar med en samtidig ökning av deras form.

Med hemolytisk anemi utvecklas en patologi där det sker en påskyndad förstörelse av röda blodkroppar. Behandling av anemier av hyperkromisk karaktär kräver en grundlig medicinsk undersökning och val av komplex behandling..

Med normokrom anemi ökar hb-förhållandet och antalet erytrocyter kan vara normalt, men har avvikelser i tillståndet för andra indikatorer i cirkulationssystemet. Enligt medicinsk forskning publiceras normen för hemoglobin och röda blodkroppar för män och kvinnor:

 • normen för hemoglobin för män är 130 - 170 g / l;
 • normen för hemoglobin för kvinnor är 120 - 150 g / l;
 • röda blodkroppar för män - 4,0 - 5,0 x 10 * 12 / l;
 • röda blodkroppar för kvinnor - 3,5 - 4,7 x 10 * 12 / l
 • norm mch - 24 - 33pg;
 • norm mch - 30 - 38%.

Omfattande studie av indikatorer för ökad mch och mchc möjliggör noggrann diagnos av kroppens hematopoietiska system. Automatiska analysatorer av en ny generation, efter analys, återspeglar forskningsdata i form av histogram av hb-koncentrationen ökad och fördelningen av celler i enlighet med deras storlek. Enligt de data som erhållits som ett resultat av dessa analyser är det möjligt att utarbeta en detaljerad behandlingsregim, förhindra olika sjukdomar i det inledande skedet..

MCH i blodprovet

Ett kliniskt blodprov kan ge en stor mängd viktig information som fungerar som en pålitlig indikator på ett antal sjukdomar. Detta är en obligatorisk studie som ordineras för diagnostiska, terapeutiska och profylaktiska ändamål. Av särskilt värde är indikatorer som återspeglar erytrocyternas tillstånd. Dessa är röda blodkroppar som är ansvariga för tillförsel av syre till vävnaderna och cellerna i kroppen. Brott mot deras form, kvantitet, koncentration av hemoglobin (rött pigment placerat på dem) orsakar ett antal sjukdomar som kräver korrekt diagnos och omedelbar behandling.

För att bedöma tillståndet för röda blodkroppar beaktas flera indikatorer: MCV, MCH och MCHC. Var och en av dem har ett speciellt värde och kan indikera olika patologiska förändringar. Denna artikel kommer att beskriva SIT mer detaljerat. Medelcellhemoglobin visar det genomsnittliga hemoglobininnehållet i 1 erytrocyt. Det spelar en viktig roll i differentiell diagnos av anemi..

Indikationer för analysen

MCH i blodprovet är en mycket informativ indikator, tack vare vilken det är möjligt att bedöma kroppens nuvarande tillstånd, bekräfta diagnosen, utföra differentiell diagnostik och studera dynamiken i den föreskrivna behandlingen. Vanligtvis ordineras denna analys i MedArt-kliniken för:

 • Förebyggande och dispensär observation, även för gravida kvinnor.
 • Baslinjestudie vid patientintag.
 • Misstänkt anemi (vilken typ som helst).
 • Sjukdomar i det hematopoietiska systemet.
 • Smittsamma och inflammatoriska processer.
 • Utvärdering av effektiviteten hos den påbörjade behandlingen.

Det är viktigt att förstå att SIT inte är en fristående indikator. För att bedöma det tilldelas ett detaljerat blodprov som återspeglar den mest fullständiga bilden av blodomloppet just nu..

Hur man förbereder sig för testet?

För att få de mest tillförlitliga uppgifterna rekommenderas det att utföra ett antal förberedande åtgärder. De hjälper till att inte "suddas ut" den övergripande bilden och korrekt diagnostisera eventuella avvikelser från normen. Innan du tar blod måste du sluta äta minst fyra timmar före denna procedur. Det rekommenderas också att utesluta tung fysisk ansträngning, känslomässiga störningar och stress dagen innan. När du tar mediciner är det värt att prata med din läkare i förväg, som kan bedöma deras sammansättning och förstå om deras intag kan påverka analysen. Om läkemedel påverkar indikatorerna tar det flera dagar innan leveransen för att begränsa användningen. Du måste också sluta dricka alkoholhaltiga drycker och droger. För att uppnå tillförlitlighet är det bättre att inte röka innan analys..

Hur forskningen görs

För att få data om SIT i ett blodprov dras blod från en ven. I sällsynta fall är det möjligt att använda fingerkapillärer (nu används det praktiskt taget inte, eftersom det är mindre korrekt och informativt). Denna procedur utförs av en sjuksköterska eller laboratoriearbetare som har lämplig utbildning och licens för att utföra denna aktivitet. Dess varaktighet är inte mer än 5 minuter och åtföljs av lätt smärta och obehag på punkteringsstället. Obehaget försvinner dock snabbt och en liten blåmärke kan finnas kvar på punkteringsplatsen. Personer som är rädda för synen av blod rekommenderas starkt att vända sig bort och inte titta på handen förrän slutet av proceduren. Men för att förhindra medvetslöshet och snabb väckelse på kontoret finns det alltid en bomullsdyna och ammoniak. Blodprovtagning utförs i flera sekventiella steg:

 1. Applicera en gummi- eller vävnadsturné med fixatorer på patientens underarm, som måste använda nävarna lite (pressa och rensa ut handen flera gånger för att bättre fylla kärlen).
 2. Laboratorieassistenten eller sjuksköterskan väljer den lämpligaste venen och applicerar en spritservett på huden.
 3. För in en nål i en ven genom vilken blod kommer in i en spruta eller ett specialrör. Ofta dras inte mer än 5 ml.
 4. Ta bort nålen och applicera en bomullsull indränkt i alkohol på punkteringsstället.

För att förhindra blåmärken eller blåmärken uppmanas patienten att trycka underarmen mot axeln i några minuter. Detta avslutar proceduren och läkaren undertecknar provröret, varefter det mottagna materialet placeras i analysatorn. Dess användning gör det möjligt att automatiskt räkna alla typer av blodceller, inklusive erytrocyter. De mottagna uppgifterna skickas till den behandlande läkaren, varefter avkodningen av MCH-blodprovet börjar.

MCH-frekvenser och orsaker till avvikelser

Den genomsnittliga mängden hemoglobin i en röd blodkropp varierar beroende på ålder och kön. Dess genomsnittliga statistik hos en frisk vuxen är från 27 till 31 pikogram (pg). De högsta frekvenserna observeras hos spädbarn under 14 dagar. De kan variera från 30 till 37 pg och när de blir äldre minskar de gradvis och jämförs med normen för vuxna..

Kvinnans ålder, årMCH-hastighet per erytrocyt (i pg)
16-1826-34
19-4527-35
46-6027-34
Efter 6027-35

Priserna för män är ungefär desamma som för kvinnor. Avvikelser är minimala. 46-6027-34 Efter 6027-35

Människans ålder, årMCH-hastighet per erytrocyt (i pg)
16-1827-32,5
19-4527-34
46-6027-35
Efter 6027-34,5

Normer hos barn. Det bör noteras att dessa indikatorer är instabila, de kan förändras inom några timmar eller dagar..

Barnets ålder, årMCH-hastighet per erytrocyt (i pg)
1-4 månader27-32
1-3 år23-31
7-15 år gammal26-32

MCH-blodprovavkodning

Ökning av MCH

Om SIT överskrider den övre tillåtna gränsen, indikerar detta närvaron av en patologisk process i kroppen. Diagnos av den underliggande sjukdomen som provocerade denna förändring utförs efter att ha upptäckt orsaken. I de flesta fall observeras ett liknande hopp med hyperkromi. Denna term avser ett tillstånd som kännetecknas av en ökning av hemoglobin i erytrocyter. Som regel utvecklas det när en person har någon typ av anemi..

MCH-indexet i blodet ökar under följande förhållanden:

 • Allvarlig leukocytos.
 • Överskrider normen för mängden fett.
 • Ökade hepariner.
 • Förstörelse av röda blodkroppar orsakade av ett antal sjukdomar (malaria, förgiftning med vissa gifter eller kemikalier, hemolytisk anemi, systemisk lupus erythematosus, njurskada, toxoplasmos, systemisk sklerodermi, viral hepatit B och C).

Orsakerna till sådana avvikelser kan vara brist på vitaminerna B12, B9 och intaget av vissa läkemedel (därför är det extremt viktigt att noggrant studera de biverkningar som anges i bifogade instruktioner, samt att sluta använda läkemedlet innan du tar testet). För att förhindra mottagande av felaktig information rekommenderas det att du i förväg konsulterar en läkare och klargör vilka mediciner patienten för närvarande tar. Till exempel hos kvinnor kan SIT påverkas av en lång och kontinuerlig p-piller..

Andra etiologiska faktorer som kan orsaka en ökning av SIT är:

 • Leverskador (särskilt hepatit och cirros)
 • Överdriven dryck av alkoholhaltiga drycker och slutliga stadier av alkoholism.
 • Leukemi.
 • Neoplasmer (både maligna och godartade) lokaliserade i blodomloppet och andra inre organ.

Dessutom observeras ett högt hemoglobinantal hos individer som lider av hypertyreoidism. Det är en sjukdom i det endokrina systemet som kännetecknas av skador på sköldkörteln. Dess huvudsymptom är en ökning av organstorleken, exoftalmos, ökad fysisk aktivitet, känslomässig labilitet, överdriven aptit, viktminskning, onormal aktivitet och en påskyndad metabolism. Ofta diagnostiseras denna patologi hos invånare i en endemisk zon, där, på grund av naturliga förhållanden, en låg jodkoncentration.

Minskning av MCH

Om avkodningen av MCH-blodprovet visade en minskning av denna indikator, indikerar detta resultat närvaron av en annan form av anemi - hypokrom anemi. Den vanligaste typen av denna patologi är järnbristanemi, som kännetecknas av otillräcklig absorption av järn..

Med en minskning av förhållandet mellan Fe och hemoglobin sker en märkbar förändring i de normala parametrarna för det kliniska blodprovet. I de flesta fall indikerar detta följande sjukdomar:

 • Ett inflammationsfokus som finns i någon del av kroppen.
 • Störning av metaboliska processer som påverkar järnmetabolismen.
 • Hypovitaminos orsakad av undernäring, inre patologier och andra etiologier.
 • Berusningsperiod orsakad av långvarig blyförgiftning.

En minskning av SIT har en stark effekt på det normala förloppet av biokemiska processer, vilket leder till att en persons tillstånd försämras avsevärt. Som regel är det mot denna bakgrund snabb trötthet, svaghet, blekhet i huden, torr hud, sprött hår och naglar. Ofta är det en känsla av dumhet i övre och nedre extremiteter, sår i munhörnan och oregelbunden hjärtrytm.

Efter att ha upptäckt oegentligheter i SIT-indikatorerna måste du omedelbart kontakta en kvalificerad läkare. Endast han, på grundval av de erhållna laboratoriedata, kommer att kunna ställa en korrekt diagnos och välja den mest effektiva behandlingsmetoden.

Medicinskt centrum "MedArt"

Vitryssland, Minsk, st. Platonov, 1-B, ingång 4, andra våningen

MCH i ett blodprov - hemoglobininnehåll i en erytrocyt

Att känna till MSN i blodprovet, bristande överensstämmelse med normen, en förskjutning i någon riktning, kommer det inte vara svårt för läkaren att anta en sannolik diagnos, graden av sjukdomens utveckling och att utesluta patologiska förändringar. Med resultatet i handen får läkaren en fullständig bild av möjliga orsaker som orsakade obalansen mellan de formade elementen.

Med klagomål om dålig hälsa, svaghet, hypertermi och andra tecken på obehag föreskriver terapeuten en tid för ett allmänt blodprov - ett vägledande sätt att fastställa en diagnos. Varje siffra i resultaten har sina egna acceptabla gränser och avvikelser är ett alarmerande tecken..

 1. Vad betyder MCH?
 2. Indikationer för analys
 3. Normala indikatorer
 4. Tillåten MCH hos vuxna
 5. MCH-frekvens hos ungdomar
 6. MCH-hastighet hos barn
 7. Hur man förbereder sig för undersökningen
 8. Hur görs analysen
 9. Hur MCH beräknas - avkoda resultaten
 10. Varför är MCH förhöjt i blodprovet
 11. Anemi
 12. Hypotyreos
 13. Onkologiska sjukdomar
 14. Leverpatologi
 15. Varför sänks MCH i blodprovet
 16. Järnbrist
 17. Ärftliga patologier
 18. Brist på vitamin B6
 19. Hur man stabiliserar MCH-prestanda?
 20. Slutsats

Vad betyder MCH?

Efter att ha fixerat MCH-pikogramen blir det möjligt att bestämma innehållet av genomsnittligt hemoglobin i blodstrukturen. Brott mot de tillåtna gränserna leder konsekvent till transformation i hjärnceller, ben och erytrocyter. För att förstå vad som exakt provocerar en förändring i blodets sammansättning är det värt att ta reda på vad SIT är..

Analys - fixar hemoglobinhalten i erytrocyten. De slutliga siffrorna beräknas enligt formeln och delar det totala hemoglobinet med den erhållna volymen av erytrocyter..

Inom godtagbara gränser är uppgifterna begränsade till 24 - 35 pikogram. För barn i olika åldrar kan värdena variera.

Avvikelsen i MCH-värdena inträffar under påverkan av olika faktorer, vilket påverkar det genomsnittliga värdet av blod-CP. Det erhållna resultatet är grunden för diagnos av anemi..

Indikationer för analys

Materialforskning på SIT och MCHC utförs vanligtvis inte för att endast bestämma denna indikator. Värdet ägnas uppmärksamhet åt när man genomgår laboratorieblodprover, tillsammans med andra.

Läkare ordinerar ofta ett allmänt blodprov för att kontrollera MCH hos patienter med tecken på anemi, särskilt under den akuta perioden. Situationen är ganska allvarlig, eftersom en sammanbrott, brist på vital energi, har en negativ inverkan på det vanliga sättet att leva, fysisk och psyko-emotionell hälsa. Ibland räcker det med att göra vissa justeringar av existensvägen, ändra gastronomiska vanor för att positivt påverka de funktionella processerna i kroppen.

Normala indikatorer

För att få exakta data och dechiffrera blodprovet för MCH använder läkare tabelldata med föreskrivna erytrocytindexhastigheter för olika åldrar. Enligt MCH-normen bestäms avvikelser, en provokatör hittas som stör naturliga processer i system.

Hemoglobin i blodet är en flyktig enhet och förändras under hela livscykeln. Det skiljer sig beroende på könstyp, och skillnaden är stor hos barn och vuxna..

Jämförelse av MCH-normen i blodprovet i olika stadier märker de följande: det maximala antalet registreras hos barn vid födseln - 30 - 37 pikogram. Vid en års ålder minskar värdena till 24-30, och hos ungdomar - 26-32. Efter att ha passerat den 15-åriga milstolpen varierar normala indikatorer mellan 26-34.

Om patologiska förändringar inte stör symtomen och inte upptäcks alls, vid 18 års ålder, ändras de tillåtna gränserna inte förrän 65.

Tillåten MCH hos vuxna

MCH-indikator i ett blodprov, beaktat i ett allmänt sammanhang, tillsammans med andra komponenter och föreskrivs praktiskt taget inte separat.

GOLVÅLDER / ÅRHEMOGLOBININNEHÅLL I 1 ERYTROCYTE MCH / PICOGRAM
Män15 - 1827,0 - 32,0
18 - 4527,0 - 34,0
45 - 6527,0 - 35,0
65 -12027,0 - 34,0
Kvinnor15 - 1826,0 - 34,0
18 -4527,0 - 34,0
45 - 6527,0 - 34,0
65 - 12027,0 - 35,0

MCH-frekvens hos ungdomar

TonårskategoriDET GEMIDLIGA HEMOGLOBININNEHÅLLET I 1 ERYTROCYTE MCH / PIKOGRAM
Barn 9 - 15 ÅR26 - 32

MCH-hastighet hos barn

BARN AV ALLA ÅLDERHEMOGLOBININNEHÅLL I 1 ERYTROCYTE MCH / PICOGRAM
1-årsdag30, 0 - 37, 0
1 månad27,0 - 34,0
Ett halvår24,0 - 30,0
År22, 0 - 30, 0
16 år25,0 - 31,0
7 - 12 år gammal26,0 - 32,0

Hur man förbereder sig för undersökningen

Varje laboratorieblodprov utförs på fastande mage.

Avståndet mellan att äta och genomtränga fingret bibehålls från 8 till 12 timmar, liksom:

 • per dag, bör du vägra alkoholhaltiga drycker;
 • det är värt att exkludera kaffe, te;
 • innan proceduren måste du avstå från fysisk aktivitet och psyko-emotionella chocker;
 • 30-60 minuter före manipulationen rekommenderas det att inte röka.

Korrekt avkodning av MCH kan vara en utgångspunkt när diagnosen fastställs och att reglerna måste följas med all allvar.

Hur görs analysen

Blodövervakning för MCH och MCHC utförs på samma sätt som en allmän analys - efter att ha tagit ett prov från ett finger. Manipulation tar inte mycket tid och obehag känns praktiskt taget inte. Genom att följa alla förberedande åtgärder och krav för proceduren får du det mest exakta resultatet.

Hur MCH beräknas - avkoda resultaten

Erytrocytindex MCH, MCHC, dechiffreras enligt följande:

 • MCH - pg - närvaron av hemoglobin i erytrocyten i genomsnitt (23 - 31 pg);
 • MCHC - g / l - graden av att fylla erytrocyten med hemoglobin.

Den andra indikatorn är stabil, därför är det värt att exkludera enhetsfelet med sina avvikelser.

Varför är MCH förhöjt i blodprovet

En ökning av koncentrationen av hemoglobin i en separat röd cell leder till en ökning av MCH - färgindex stiger med 1, 1.

Ändringar registreras i händelse av tillräckligt allvarliga patologier, vilket har en logisk förklaring.

Du bör också veta att när MCH-frekvensen hos barn vid födseln är högre än normen, kan indikatorerna stabiliseras och inte orsaka oro när de når vuxenlivet. Samtidigt, om MCH är förhöjt hos en vuxen, är detta en allvarlig signal från kroppen om början av patologiska processer..

Anemi

I den överväldigande majoriteten av fallen leder hyperkroma och megaloblastiska anemier till transformation. Hb-övermättnad och bildandet av skrymmande celler i storlek orsakar en onormal förändring av blodets transportfunktion. Överdriven ansamling av hemoglobin stör blodets rörelse i de små kärlen i vitala organ, vilket negativt påverkar funktionell aktivitet. Cellerna modifieras, anses inte vara färdiga och dör snabbare än den föreskrivna tiden.

Hypotyreos

Sköldkörtelhormon i låg koncentration, hämmar benmärgens funktionalitet, vilket bidrar till en ökning av koncentrationen av hemoglobin, och därmed ökar MCH.

Onkologiska sjukdomar

Patologier i rött benmärg, matsmältningsorgan, lungor leder konsekvent till förändringar i erytrocyter och till att MCH i blodprovet ökas.

Leverpatologi

Proteinmolekyler produceras i levercellerna. Med onkologiska sjukdomar och hypertrofi förbättras deras syntes. På grund av det höga innehållet av erytrocyter ökar Hb-volymen och färgindex signifikant. Frekvensen av fall dominerar efter kön - kvinnor diagnostiseras mindre ofta än det starkare könet. Om avvikelsen från MCH-indikatorerna registreras i blodprovet hos ett barn eller en vuxen, diagnostiseras oftast leukemi. Cancersjukdomar ökar indexet tio gånger.

Fluktueringen av siffrorna uppåt, en indikator på att blodet försöker rätta till situationen och utför sina funktioner så långt som möjligt. Värre om MCH sänks.

Varför sänks MCH i blodprovet

Om det genomsnittliga hb-innehållet i erytrocyten sänks antyder detta en diagnos av hypokrom anemi. För det mesta förvärras situationen av brist på järn i blodstrukturen. Vanligtvis uppfattas inte hemoglobin av kroppen på grund av patologiska förändringar i organ och system:

 • inflammatorisk process
 • dysfunktion av metaboliska processer;
 • hypovitaminos;
 • blyförgiftning.

En låg MCH i ett blodprov har en skadlig effekt på biokemiska reaktioner, påverkar patientens tillstånd negativt. Den kliniska bilden uttrycks tydligt och skapar betydande obehag.

Järnbrist

Minskad MCH MCHC i ett blodprov är ofta förknippad med förlust av järnkoncentration. När indikatorn är mindre än 5 mg letar läkare efter orsaken till inre blödningar, sjukdomar i matsmältningssystemet och en obalanserad diet. Brist på järn leder till olönsam produktion av hemoglobin. Järnbristanemi diagnostiseras huvudsakligen hos kvinnor på grund av den fysiologiska utvecklingens särdrag..

Ärftliga patologier

En minskning av MCH hos barn indikerar patologier av en ärftlig typ. Under utvecklingen av sjukdomen störs syntesen av de strukturella elementen i hemoglobin. Hb, som bär alfaproteinkedjor, leder till hypoxi av blodceller, eftersom syretillförseln är nedsatt. Sjukdomen diagnostiseras från de första månaderna av livet, vilket gör att du kan vidta brådskande åtgärder.

Brist på vitamin B6

Adermin, är involverad i metaboliska processer, är en del av enzymerna som syntetiserar värdefulla aminosyror. Dess betydelse i fettmetabolismen är obestridlig. I sitt naturliga tillstånd bör mängden vara 2 mg, men värdet tenderar att fluktuera. Om substansens koncentration störs i benmärgen ändras därefter processen för inriktning av Hb-polypeptidkedjor - orsaken till låg MCHC och MCH. Villkoret observeras oftare i det rättvisare könet.

Hur man stabiliserar MCH-prestanda?

För att återställa rätt indikatorer är det nödvändigt att se över det vanliga sättet att leva och vara uppmärksam på att eliminera grundorsaken.

För att öka kroppens motståndskraft mot sjukdomar är det nödvändigt att leva en hälsosam livsstil, införa måttlig fysisk aktivitet och kontrollera det psyko-emotionella tillståndet. Du kan ha en positiv effekt på blodets sammansättning genom att inkludera hälsosam mat rik på näringsämnen i kosten. En korrekt formulerad diet inkluderar essentiella aminosyror, molekylärt järn i de erforderliga mängderna. Granatäpple, lever, äpplen, skaldjur bör finnas i varje familjs livsmedelskorg.

Under graviditeten upplever kroppen en dubbel börda, därför är det viktigt att stärka kosten med hälsosam mat. Framför allt bör du konsumera multivitaminer.

Övervakning av MCH i blodet utförs under hela livscykeln för att inte missa en allvarlig patologi.

Slutsats

Den normala koncentrationen av MCH i blodprovet indikerar att alla processer fortsätter helt. Eventuella avvikelser kräver specialisters uppmärksamhet. Snabb intervention och professionell medicinsk hjälp, gör att du kan stoppa patologin.

För att undvika järnbrist och förändringar i blodets struktur kan du utföra elementära förebyggande åtgärder.

Indikatorer mchc och mch i ett blodprov

Ett fullständigt blodtal är ett blodprov för ett antal blodkomponenter. Genom en sådan analys är det möjligt att bestämma det normala tillståndet eller ackumuleringen av ämnen som är olämpliga för det normala tillståndet, vilket indikerar förekomsten av ett antal sjukdomar eller patogena tillstånd hos en person. Blodprov mchc och mch kommer att berätta om tillståndet för hemoglobin (Hgb).

Blodprov för mchc-innehåll

Blodprov mchc, vad är det och vad är de normala värdena. Mchc (Мeancorpuscularhemoglobinc concentracion) - genomsnittlig koncentration av Hgb i erytrocyten - uttrycker fyllning av erytrocyter med hemoglobin. Mchc-värdet används för att diagnostisera olika typer av anemi. Мchc - procenten av att fylla en erytrocyt med hemoglobin (norm 31-38%).

Mchc-indikatorn kan inte vara högre än 38%, eftersom hemoglobin i blodet inte kan lösas upp oändligt och när kristalliseringsprocessen når densitetströskeln. Om indikatorn är över 38% är det nödvändigt att göra om analysen, eftersom det oftast händer med fel i studien. Men ett reducerat mchc-värde (under 30%) indikerar en brist på nivån av järn i blodet och sjukdomar som bidrar till kränkning av hemoglobinsyntesen.

Allmänt blodprov

Metod för att genomföra ett allmänt blodprov

Nuförtiden har det blivit mycket lättare att diagnostisera en patient på grund av automatiseringen av processen. Nästan alla moderna laboratorier har en automatisk hematologianalysator. Denna moderna utrustning, till skillnad från manuella forskningsmetoder, hjälper till att samla in mer exakt information om blodets tillstånd och sammansättning, förekomsten av negativa förändringar i dess olika data på kortast möjliga tid, vilket är nödvändigt för att kontrollera om olika sjukdomar. Modern automatisk hematologianalysator bestämmer samtidigt upp till 24 inställda parametrar.

Analysatorerna använder impedansmetoden (Coulter) för att sammanfatta cellerna och egenskaperna hos sådana celler, och de använder också flödescytometri. Tillämpningen av flödescytometrin i hematologi hjälper till att bestämma graden av patologisk skillnad och heterogenitet hos cellpopulationen. Coulters teknik är ett mätning av elektriskt motstånd, som uppstår när blodkomponenter passerar genom en bländare med liten diameter.

Resultaten av det genomsnittliga innehållet av erytrocyter, deras genomsnittliga koncentration, liksom mcv-värdet i blodet (genomsnittlig volym röda blodkroppar) är inbördes relaterade. De analyseras ingående, vilket ger en bedömning av tillståndet i hela cirkulationssystemet, och hjälper också till att identifiera kränkningar av blodets funktioner och struktur..

En studie av mch (meancorpuscularhemoglobin) på en hematologisk analysator ger ett mer korrekt svar än resultatet av blodindexets färgindex, som användes tidigare och gav inte exakta data om processerna för hemoglobinsyntes..

Det eliminerar den mänskliga faktorn - mekaniskt fel och minskar också tiden för att klara testet, minimerar kostnaden för reagens.

För att klara sådana tester behöver du mindre testämne, det vill säga blod. Hematologianalysatorer kommer dock inte att kunna sortera och sammanfatta omogna former av granulocyter korrekt, räkna omogna celler, diagnostisera ett oväntat resultat, utesluta användningen av ett mikroskop och ett blodutstryk för noggrann analys..

Minskad prestanda

I sjukdomar som framkallar en felaktig reaktion i syntesen av hemoglobin, till sist, när alla andra funktionella reaktioner i kroppen redan har uttömts, minskar mchc-indexen. Den ungefärliga koncentrationen av hemoglobin beror aldrig på cellvolymen. Därför fungerar denna parameter som en indikator för alla patologier för hemoglobinsyntes. Blodprov mchc och mch hjälper till att ta reda på vilken typ av anemi.

Mch blodantal registreras i pikogram (pg eller pg). Blodprov mchc och mch norm i intervallet 25-36 pg. Baserat på dessa data kan alla anemier delas in i normokroma (färgindikator 0,85-1,05), hypokroma (färgindikator under 0,8) och hyperkromiska (färgindikator över 1,05)

Anledningarna till att blodantalet mchc och mch sänks:

 • megaloblastisk anemi - erytrocyter har en volym som är större än mättnad med hemoglobin;
 • hemoglobinopati - patologi av hemoglobinsyntes;
 • ökade blodnivåer av mycket osmotiska föreningar av glukos och natrium;
 • talassemi är en genetisk störning;
 • Hypokrom anemi - uppträder med järnbristanemi, hypofunktion i sköldkörteln...

Behandlingen av alla typer av anemier, efter ett blodprov för mch och mchc, liksom receptbelagda läkemedel och regelbunden övervakning utförs endast av den behandlande läkaren!

Normala och missfärgade röda blodkroppar

Höga mch- och mchc-värden

Förbättrad färg av erytrocyter mot en bakgrund av ökat hemoglobininnehåll kallas hyperkromi. Hyperkrom anemi kan orsakas av brist på folsyra och brist på B12, samt sfärocytos.

Erytremi - ett stort antal röda blodkroppar bildas i blodet. Under denna sjukdom uppträder blodproppar i kärlen och magsår kan bildas. Om sjukdomen utvecklas stör blodcirkulationen i extremiteterna, benen och armarna börjar skada, ansiktet blir burgundy, huden kliar, ögonen blir inflammerade.

Ökad mch i blodet förekommer vid diabetes mellitus. Vid diabetes har förhöjda glukosnivåer en skadlig effekt på kärlhälsan. Deras elasticitet går förlorad och stroke och hjärtinfarkt är en följd av sådana patologier.

Orsaker när mchc och mch blodantalet är förhöjt:

 • lung- eller hjärtpatologi;
 • hjärtfel, inklusive medfödd;
 • nefrit och nefros, såväl som en tumör i njurarna;
 • svår uttorkning.

Under observationer noterades det att en ökning av mch och mchc på grund av brist på vitamin B12 visar att anemi utvecklas, och erytrocyter långsamt och patologiskt mognar, det finns få av dem och de ökar.

Snabb nedbrytning av röda blodkroppar sker som en följd av hemolytisk anemi.

Om Rbc är normalt, men endast Hgb är förhöjt och det finns abnormiteter i andra blodparametrar, kan detta indikera normokrom anemi. En sådan brist på järn i blodet kan vara en följd av kronisk njursjukdom, läkemedel, strålningscytostatisk sjukdom, cancer, kronisk hepatit.

Avkodning av blodprovet för mchc och mch, indikatorer för hemoglobin och erytrocyter:

 • Hgb - män - 129 - 169 g / l, kvinnor - 119 - 149 g / l;
 • Rbc - män - 4,1 - 4,9 miljoner, kvinnor - 3,6 - 4,8 miljoner
 • mch - 25 - 36 pg;
 • mchс - 31 - 38%.

Användningen av dessa indikatorer gör det möjligt att bedöma kroppens hematopoietiska system och dess tillstånd. Automatiserade analysatorer visar blodprovdata i grafiska tabeller. Efter att ha fått data från dessa analyser upprättas en tydlig behandlingsregim som förhindrar utvecklingen av många sjukdomar i de tidiga stadierna av detektionen..

Om du nyligen har känt dig trött och svag, din arbetsförmåga har minskat, huvudet ofta är yr, flugor flyger framför ögonen, du svimmar - kontakta omedelbart en läkare, eftersom det här är tecken på järnbrist.

Med anemi kan du inte dricka te, kaffe, energidrycker.

Föredra järnrika livsmedel: frukt, fullkornsbröd, baljväxter, rött kött, lever, gröna grönsaker, örter.