Albumin - vad är det i blod- och urintest: bruksanvisning

Levern är ett viktigt organ för människor. Det tar bort gifter, producerar proteiner, fettsyror, vitaminer, kolhydrater, kolesterol, glukos. Nivån av albumin i blodet visar hur bra levern klarar sina funktioner..

Vad är albumin

Blodet består av en gulaktig vätska och kroppar. Plasma innehåller proteiner, katjoner, mineraler, anjoner, gasformiga föreningar och ämnen som produceras av organ. För att bedöma nivån av osmotiskt tryck och leverfunktion ordinerar läkare ett blodprov för albumin - vad det är och vad ämnets egenskaper är kommer du att få reda på efter att ha läst informationen nedan.

Albumin är en proteinfraktion som upptar 55-60% av plasma. Den höga andelen av ett element beror på dess funktion. Ämnet bibehåller plasmatrycket, påverkar volymen rörligt blod, transporterar vitaminer och ämnen som inte är lösliga i vatten. Stora proteinmolekyler lagrar användbara element som konsumeras under fasta eller blodförlust.

Mänskligt albumin

Detta ämne produceras i levern och kan förnyas. Läkare ordinerar humant albumin, som syntetiseras från plasma hos friska människor, för behandling av allvarliga sjukdomar. En 20% lösning av ämnet ökar det kolloidala osmotiska trycket med 4 gånger och det intravaskulära trycket ökar med 2,5 gånger. Läkemedlet krävs för plasmaersättning, intravenös infusion.

Albumin - normen i blodet

Elementet har en homogen struktur, därför beaktas dess koncentration istället för kvalitet. När du blir äldre kommer graden av albumin i ditt blod att förändras. Kön påverkar inte mängden protein. En analys av innehållet i ett element i blodet tas tillsammans med leverprover. Följande proteinvärden (gram per liter) anses vara normala:

 • hos barn under 14 år - 50-54;
 • hos vuxna under 60 år - 32-53;
 • hos äldre personer över 60 år - 40-46.

En minskning eller ökning av proteinnivån är förknippad med patologiska processer som förekommer i kroppen. Elementets brist orsakas av brännskador, blödningar, infektionssjukdomar, nefrit (höga halter av ämnet i urinen) och ökad katabolism på grund av inflammation i inre organ. Levercirros, fetma, diabetes, kräkningar, diarré eller vaskulär blockering orsakar alla ökad proteinproduktion och blodproppar. Minskat protein diagnostiseras med avsiktlig fasta.

 • Hur man skiljer ätliga svampar från oätliga med foton och videor. Namn och beskrivningar av ätliga och oätliga svampar
 • Personliga egenskaper i ett CV med exempel
 • Hur man dricker tequila och vad man ska äta. Tequila - vad de dricker och med vad

Albuminmedicin

Läkemedlet erhålls från blod och plasma hos människor och djur. Läkemedlet Albumin har blivit känt i serumform. Proteinlösningen är mycket effektiv vid behandling av lågt blodtryck och eliminering av olika kritiska tillstånd - den administreras med en dropper. Läkemedelsavgiften bestäms av patientens tillstånd och ålder. Beredningen i pulverform är lätt löslig i vatten. Du kan inte kombinera läkemedlet med andra proteinbaserade läkemedel..

Albuminlösning

Ämnet är en ljusbrun eller gulaktig vätska. Albuminlösning erhålls från humant blodplasma och separerar den i fraktioner. Läkemedlet ökar snabbt blodtrycket, återställer blodcirkulationen och plasmatrycket. Efter administrering av lösningen ökar mängden vävnadsvätska i blodomloppet, vilket leder till bättre absorption av läkemedel. Läkemedlet administreras intravenöst genom injektion var 10-12 timmar.

Albumintabletter

Denna form av läkemedlet har en minskad effektivitet. Albumintabletter används för att behandla anemi, anemi och som en tryckstabilisator hos äldre patienter. Tabletternas reducerade effektivitet beror på erytrocyternas membranresistens. Fastdosläkemedel bryts ned av tolvfingertarmen med 50 procent. En tablett innehåller hjälpämnen för att påskynda absorptionen av elementet.

 • Diet för män
 • Kaloriinnehåll i vinägrett per 100 gram. Kalorivinaigrette recept
 • Tandjusteringsplattor

Albumin mat svart

Sovjetiska läkemedelsanläggningar började producera hematogen 1930. Beredningens smak påminner om det berömda Iris-godiset. Enligt instruktionerna innehåller dess sammansättning svart albumin, blandat med kondenserad mjölk och sockersirap. I naturen lagrar äggvitor, nötkött och potatis en stor mängd av detta element. Verktyget är anmärkningsvärt för sitt låga pris, därför är det ordinerat för att förebygga anemi. För att öka den terapeutiska effekten av hematogen berikas dess sammansättning med järnsulfat.

Matalbumin erhålls från blod från nötkreatur som har genomgått avfettningsprocedurer. Polyfosfater används för att stabilisera elementen. Ämnet inkluderar aminosyror, kolhydrater och fetter. Nackdelen med bovint protein är det höga innehållet av allergener i djurens erytrocyter. Vid långvarig användning av läkemedlet hos vuxna uppträder klåda, svullnad och hudutslag. Du kan lägga till medicin i din dagliga diet endast efter råd från en läkare..

Albumin - indikationer för användning

Läkemedlet ordineras om patienten diagnostiseras med anemi, anemi, gastrit, magsår och andra gastrointestinala sjukdomar. Indikationer för användning av albumin:

 • operationer med underhåll av konstgjord blodcirkulation;
 • akut blodförlust
 • svullnad i hjärnan
 • leversjukdomar;
 • plasmaferes och andra extrakorporala förfaranden;
 • njursjukdom;
 • blodserumtryck under 15 mm Hg;
 • graviditet (enligt rekommendation av en läkare)
 • purulent-septiska sjukdomar.

Albuminsubstansen ska användas med försiktighet hos patienter med artär hypertoni, hjärtsvikt eller njursvikt. Läkemedlet ska inte användas om en person har överkänslighet mot protein, trombos, lungödem, ökad volym cirkulerande blod / plasma. Enligt instruktionerna ska läkemedlet inte blandas med aminosyralösningar, blandningar baserade på proteinhydrolys, alkoholinnehållande läkemedel.

Albuminpris

Kostnaden för en produkt bestäms av dess koncentration, reningsgrad och produktionsform. De angivna egenskaperna anges i instruktionerna och på läkemedelsförpackningen. Genomsnittspriset för en 10% lösning av ett ämne är 1700 rubel. Biologiska kosttillskott med protein kan köpas för 2000-2500 rubel. Priset på en 20% lösning av läkemedlet varierar från 3200 till 5000 rubel. 5% injektion kostar 800-900 rubel. Du kan köpa läkemedlet på apoteket och få ett recept från din läkare.

Albumin: vad är det? dess funktioner och typer, indikationer för analys

Albumin i blodet har många olika funktioner, och dessa diskuteras nedan. Om vi ​​tar mänskligt blod och lägger det i en höghastighetslaboratoriumcentrifug, kommer det att separeras i ett sediment från bildade element och transparent plasma.

Plasma är 90% vatten, men om det avdunstas kvarstår 10% av den torra återstoden. Och i detta i den torra återstoden upptas den största mängden av olika proteinföreningar, som förenas av begreppet "totalt plasmaprotein".

Det totala proteinet består av fraktioner - albumin, globuliner och fibrinogenprotein, som är ansvarig för blodkoagulation. Globuliner är olika antikroppar, men albumin - vad det är och vad är dess uppgifter och funktioner?

Om du redan har testats för albumin, kommer vår artikel "Albumin: normer i blodet, gränser för avvikelser från normen och deras orsaker" också att vara användbar för dig.

Vad är albumin?

Albumin är den viktigaste fraktionen av plasmaproteiner. Mängden albumin är stor: den står för 60% av innehållet i alla plasmaproteiner. Albumin i blodet cirkulerar i genomsnitt i ungefär en vecka, efter en vecka ersätts hälften av det med "färskt" protein, så halveringstiden för denna fraktion är cirka 7 dagar.

Albumin föds i levern, och detta protein väger relativt lite - cirka 70 kilodalton. Men med en så låg vikt är albuminmolekyler elektrostatiskt negativt laddade, och detta hjälper dem att undvika filtrering i njurglomeruli, och därför upptäcks albumin praktiskt taget inte i normal urin - detta är en alltför värdefull "råvara" för att spridas omkring.

Intressant är att när man studerar denna fraktion genom elektrofores i ett gelstärkelsemedium, delas denna proteinfraktion av blod hos vissa människor i två grupper, som kallas albumin A och B. Andra alternativ är kända som är mycket sällsynta..

Till exempel albumin Gent, Maki, Reading. Detta antyder att det finns flera oberoende gener som styr syntesen av dessa vassleproteiner. I allmänhet utförs arv av albumin i olika fraktioner enligt en speciell typ av arv, som kallas autosomal dominant.

Funktioner och sorter av albumin

Albumin i blodet binder mycket väl till vatten (dessa molekyler sägs vara mycket hydrofila), medan deras storlek är liten. Allt detta, tillsammans med en hög koncentration, spelar en viktig roll för att upprätthålla ett speciellt protein eller onkotiskt tryck i blodplasma..

När allt kommer omkring måste man komma ihåg att innehållet av olika proteiner i blodplasman är mycket högre än i vävnadsvätskan. Alla proteiner är kolloider, för att bli övertygade om detta kan du titta på en vanlig kycklingäggvit. Proteiner behåller och binder vatten och förvarar det i blodet.

Ett proteins onkotiska tryck är bara en del av det kraftiga osmotiska trycket, dess normala värden är bara 5% av osmos, men det är detta lilla tryck som förhindrar att vätska lämnar blodet i vävnaden.

Naturligtvis är ett utbyte mellan blod och vävnad absolut nödvändigt, detta är grunden för homeostas. Därför underlättar hydrostatiskt tryck dess penetration i vävnadsutrymmet i den del av kapillären där arteriellt blod strömmar. Och sedan, i området mellan den arteriella och venösa delen av kapillärerna, sjunker detta hydrostatiska tryck, och i den venösa delen absorberas vätskan från vävnaderna till blodet. Denna komplexa mekanism, där albumin är involverat, bestämmer vävnadsutbyte.

I händelse av att i ett biokemiskt blodprov faller koncentrationen av dessa proteiner under 30 gram per liter, kommer de inte längre att kunna upprätthålla normalt onkotiskt tryck, detta kommer att leda till svårt och utbrett ödem.

Det är dessa ödem som kallas proteinfria och förekommer ofta hos patienter i avancerade stadier av fasta. Här talar vi inte om medicinsk fasta, när överskottet försvinner, utan om en verklig brist på mat och protein. Uttrycket "svälla av hunger" är härifrån.

Albumins andra funktion är transport. Inga hormoner kunde cirkulera i vårt blod, och humorala signaler från centrum till periferin och feedback skulle vara omöjliga. Många biologiskt aktiva ämnen transporteras med hjälp av dessa proteiner. Kalcium, olika gallpigment och till och med kolesterol binder till albumin.

På grund av sin elektronegativitet binder albumin normalt alla icke-polära substrat. Från hormoner transporterar den trijodtyronin, tyroxin, binjurebarkhormoner, kortisol, aldosteron. Det är viktigt att hormonerna som är förknippade med albumin är i en inert och inaktiv form och inte påverkar målorganen på något sätt, men de kan lätt frigöras från denna koppling till transportproteinet..

Plasmaalbumin binder också ofta olika läkemedel. Detta gäller icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, från ett antal salicylater, antibiotika, till det antikoagulerande warfarinet och andra läkemedel..

Därför, om patientens albumin sänks, kommer effekten av dessa läkemedel att bli mer uttalad med samma standarddos. Slutligen är det den första reservlänken av proteiner, och i händelse av att en proteinbrist uppstår minskar den först och främst under långvarig fasta..

När ska man testa för albumin?

Det har redan sagts ovan att ett biokemiskt blodprov endast för albumin ger liten information och inte skapar en korrekt bild. Ett blodprov för albumin och endast för det kan indikeras för utbrett ödem, mot bakgrund av en uttalad näringsbrist eller med olika hormonella abnormiteter, när de försökte göra alla andra tester - tänk om det finns hormoner, men de transporteras helt enkelt dåligt med defekt albumin?

I klinisk praxis finns följande indikationer, men inte så mycket för att ta en analys för just denna förening, som för att studera den totala proteinkompositionen i blodplasma:

 • allmän bedömning av proteinmetabolism: med brist på kroppsvikt, med svår diarré, med malabsorption och tarmsjukdomar, med brist på enzymer i mag-tarmkanalen och kroniska sjukdomar i mag-tarmkanalen, det vill säga under alla förhållanden när det kan finnas antingen matsmältningsproteinbrist eller nedsatt absorption det i kroppen, eller dess ökade konsumtion,
 • vid bedömning av leverfunktion hos patienter med kronisk leverskada.

Det är känt att det är i levern som nästan alla proteiner syntetiseras och koncentrationen av albumin i blodplasman indirekt indikerar kvaliteten på levers proteinsyntesfunktion. Men på kliniken finns det

en separat analys som ofta tas hos patienter med svår hepatit och cirros. Det kallas protrombinindex, eftersom protrombin kan bestämmas helt enkelt, snabbt och billigt, och dess relativa koncentration, uttryckt i procent, visar hur mycket levern påverkas. Om PTI (protrombinindex) faller, sänks inte bara albumin i blodet utan också andra proteiner,

 • i en omfattande bedömning av njurfunktionen.

Det nämndes ovan att albumin praktiskt taget inte lämnar blodet genom njurfiltrering. Den lilla mängden som kommer in i den primära urinen absorberas vanligtvis helt i njurarna..

Men i händelse av att en patient har kroniska njursjukdomar, till exempel glomerulär patologi och glomerulonefrit, blir indikatorer på albuminförlust i urinen en mycket viktig markör för patologin hos den glomerulära apparaten.

Men för detta är det nödvändigt att bestämma inte bara vad som är normen för albumin i plasma utan också att bestämma indikatorerna för den dagliga förlusten av denna proteinfraktion i urinen, en ökad nivå av albuminkoncentration i urinen kommer att observeras,

 • med brännskador.

Det är känt att brännskador och sår som inte täcks av huden är de "grindarna" genom vilka protein går förlorat. Och indexet för albumin i blodplasma hos patienter med brännsjukdom övervakas, och vid dess brist fylls det på med parenterala infusioner,

 • hos patienter med svåra skador och med onkologisk patologi.

Det är känt att patienter med utbredda cancerläsningar och närvaron av avlägsna metastaser är utmattade eller kakexi. Detta beror på att en växande tumör tar upp alla kroppens resurser och leder till en minskning av albumin i blodet, liksom alla andra proteinfraktioner, vilket orsakar ett kliniskt och laboratoriesyndrom som kallas hypoproteinemia..

Äggviteämne

Sammansättning

I 1 ml lösning, humant albumin 50 mg, 100 eller 200 mg.

Tryptofan, natrium, kalium, kaprylsyra, vatten - som hjälpämnen.

Släpp formulär

Infusionsvätska, lösning 10%, 200 ml och 100 ml.

Infusionsvätska, lösning 5% och 20%, 50 ml eller 100 ml.

farmakologisk effekt

Farmakodynamik och farmakokinetik

Farmakodynamik

Albumin är ett plasmasubstituerande läkemedel erhållet genom fraktionering av blod, plasma och serum från givare. Introduktionen kompenserar för bristen på plasmaalbumin (är en proteinkälla), upprätthåller onkotiskt tryck, ökar plasmavolymen (hos vissa patienter kvarstår denna effekt i flera timmar) och blodtrycket har avgiftande egenskaper. Produceras i form av 5%, 10% och 20% lösningar. Efter spill, pastöriseras flaskorna vid 600 ° C i 10 timmar för att undvika överföring av serum hepatit. 5% lösning är plasma-isoonkotisk och 20% är hyperkonotisk.

Farmakokinetik

T1 / 2 är 19 dagar. Utsöndring via den intracellulära vägen med deltagande av lysosomala proteaser. Hos friska individer avlägsnas 10% av den injicerade lösningen från sängen under de första två timmarna. Svåra patienter förlorar betydande mängder protein, så frisättningshastigheten är svår att förutsäga.

Indikationer för användning

 • brännskador
 • chock;
 • hypoalbuminemi mot bakgrund av matsmältningsdystrofi, glomerulonefrit, levercirros, purulenta processer, ulcerös kolit och gastrointestinala tumörer;
 • terapeutisk plasmaferes;
 • påfyllning av bcc;
 • svullnad i hjärnan
 • under operationer under tillstånd av konstgjord blodcirkulation;
 • preoperativ hemodilution.

Kontraindikationer

 • ökad känslighet
 • svår hjärtsvikt
 • hypervolemi;
 • lungödem;
 • arteriell hypertoni;
 • svår anemi
 • trombos;
 • pågående blödning.

Det ordineras med försiktighet under graviditet (endast om den potentiella nyttan för den gravida kvinnan uppväger risken för fostret) av njur- och hjärtsvikt med hemorragisk diates.

Bieffekter

 • urtikaria, anafylaktisk chock;
 • hypertermi;
 • illamående, kräkningar
 • ökad salivation
 • smärta i ländryggen
 • hypotoni, takykardi.

Albumin, applikationsinstruktion (sätt och dosering)

Lösningen injiceras intravenöst. En enstaka dos bestäms med hänsyn till svårighetsgraden av patientens tillstånd och beror på volymen av cirkulerande blod och inte nivån av plasmaprotein. För en 5% lösning är en enstaka dos 300-500 ml, som injiceras med en hastighet på upp till 60 droppar per minut. 10% läkemedel administreras med en hastighet av 40-50 droppar per minut och dess dos är 300 ml. Äldre människor får en ännu långsammare lösning för att undvika överbelastning av hjärtat. För barn ordineras albumin IV med en hastighet av 3 ml per kg kroppsvikt..

Administrationshastigheten för 20% av läkemedlet är upp till 40 droppar per minut, 50-100-200 ml injiceras en gång. Vid utbyte av plasma är hastigheten högre. Eftersom en 20-procentig lösning effektivt ökar det osmotiska trycket, bör det vara vaksamt när det gäller överbelastning av blodcirkulationen och förekomsten av överhydrering. Denna lösning kan spädas med saltlösning..

Instruktionerna för användning av Albumin innehåller en varning om att infusionen kan utföras om lösningen i injektionsflaskan är transparent och glasförpackningen är förseglad. Vid uttorkning ska läkemedlet administreras efter att kroppen har fyllts på med en vätska som tas oralt eller parenteralt. Före introduktionen måste läkemedlet hållas vid rumstemperatur och det administreras omedelbart efter att flaskan har öppnats.

Överdos

En överdos uppträder när infusionshastigheten är för hög eller när dosen inte överensstämmer med blodcirkulationens parametrar. Det manifesteras av hypervolemi: ökat blodtryck, ökande hjärtsvikt och njursvikt. Administreringen av läkemedlet stoppas, rehydrering och symtomatisk behandling utförs.

Samspel

Kompatibel med helblod, elektrolytlösningar, erytrocytmassa. Blanda inte med proteinhydrolysat, alkoholhaltiga lösningar och aminosyralösningar. Vid samtidig användning med ACE-hämmare finns det en risk för arteriell hypotoni.

Försäljningsvillkor

Tilldelas på recept.

Förvaringsförhållanden

Förvaringstemperatur upp till 10 ° C.

Hållbarhetstid

Analoger

Plasbumin 20, Albumin 20%, Alburex, Zenalb-20, Postab-lösning.

Recensioner

Aminosyrorna som kommer in i kroppen med mat genomgår förändringar i levern: vissa används för syntes av purinnukleotider, urinsyra, kreatin, andra sönderdelas och vävnadsproteiner, hormoner och enzymer syntetiseras från en viss mängd. Hepatocyter syntetiserar absolut alla albuminer och globuliner: 75–90% α-globuliner och 50% β-globuliner.

Albumin i blodet är en regulator för blodets osmotiska tryck och är också ett transportprotein som bär fria fettsyror, hormoner (tyroxin och trijodtyronin), okonjugerat bilirubin, enzymer och läkemedel. Normen för albumin i blodet är 40-50 g / l, och protein bör inte finnas i urinen. Dess utseende vittnar om patologin hos den glomerulära anordningen i njurarna vid arteriell hypertoni, diabetes mellitus, systemisk lupus, hjärtsvikt, binjure tumörer, nefropati hos gravida kvinnor och njursjukdom.

Om albumin är förhöjt i blodet, vad är orsakerna till detta? En ökning av dess nivå indikerar en förtjockning av blodet. Detta tillstånd observeras om en person tappar vätska intensivt (kräkningar, diarré, kraftig svettning), men väldigt lite av det kommer in. Den höga koncentrationen är dock inte signifikant..

Albumin kan sänkas i patologiska processer i levern - med cirros uppstår en kraftig minskning av syntesen. När plasmanivån sjunker minskar det onkotiska trycket och albumin kommer in i det intercellulära utrymmet - ödem och ascites utvecklas. En minskning av nivån av detta protein noteras med en ökning av kapillärpermeabilitet, proteinförlust vid svår sepsis, brännskador, maligna tumörer, svält, tyrotoxicos och nefrotiskt syndrom.

Ett läkemedel används för terapeutiska ändamål - Albumin, vad är det? Detta läkemedel erhålls från humant donatorblod, inte från djur, och används för hypodisproteinemi, BCC-brist - eftersom det har onkotiska egenskaper (behåller vatten i blodomloppet och ökar BCC). Det ordineras för chock, brännskador, hypoalbuminemi med tumörsjukdomar, allvarliga pyoinflammatoriska processer, med blodförlust (i kombination med blodtransfusion och erytrocytmassa). Med tanke på det höga priset på läkemedlet har det nyligen endast använts för svår hypoalbuminemi. I andra fall är moderna syntetiska kolloidala plasmasubstitut alternativa läkemedel. Albumin injiceras intravenöst, och eftersom det är ett främmande protein utförs ett biologiskt test före administrering.

Recensioner om detta läkemedel är motstridiga:

 • "... Trycket stiger ännu högre från albumin";
 • ”... Jag fick 7 droppare. Överförd normalt ";
 • ”... Vid ascites droppade min mamma det. Han gör sitt jobb, men inte snabbt ”;
 • "... Administration av albumin ökar nivån i 4-5 dagar, och sedan sjunker det igen";
 • “... Ett barn med lågt albumin fick en droppe. Det var svårt ödem, protein i urinen. Svullnaden försvann, vikten förlorades i kilo ".

Vilka andra albuminpreparat finns det och vilka aspekter av deras användning i medicin? Bovint serumalbumin är ett torrt frystorkat medel som används för diagnostiska ändamål. Dess produktionsprocess är inte dyr, så det är det vanligaste reagenset i biokemisk forskning..

Frågan dyker ofta upp på Internet: ”Vad är mat svart albumin och är det relaterat till medicin? Ska jag ta det själv och ge det till barn? " Svart matalbumin är gjord av blodpulver från nötkreatur och är en del av hematogen - ett järninnehållande preparat. Detta erytrocytskoncentrat är en järnkälla. Kondenserad mjölk, askorbinsyra, sockersirap, melass tillsätts för att förbättra smaken.

I själva verket, vad är svart matalbumin - ett universalmedel eller tröst, en delikatess eller ett läkemedel? Hjälpsam eller farlig? Med tanke på att hematogen produceras i läkemedelsföretag kan man vara säker på att blodet genomgår särskild bearbetning, och detta utesluter överföring av olika infektionssjukdomar till människor. Det utdelas som ett läkemedel via apoteksnätverket, så det är inte en delikatess, utan ett läkemedel. Ge till barn och ta det själv i den dos som anges i instruktionerna eller av din läkare.

Överdosering kan orsaka kräkningar och diarré, allergiska reaktioner. Maximimängden är 50 g per dag för vuxna och 25 g för barn. Med allt detta kan vi inte ha 100% säkerhet om att blodet inte innehåller hormoner, stimulanser, läkemedel som gavs till djuret. Så det är omöjligt att fastställa albumins sanna natur och vad mer det ger - nytta eller skada.

 • “... Jag gillade inte hematogen och jag gillade inte dess smak. Hon är likgiltig för godis ”;
 • "... Under graviditeten ville jag ha honom så mycket och åt 3 stycken om dagen";
 • "... Jag anser att det är användbart och ger det till barnet, men med måtta!".

Äggvita, som ofta köps online, är ett äggsmaksatt pulver som härrör från proteinerna från kycklingägg. Det är ett lättsmält koncentrerat protein som kroppsbyggare tar som proteinskakningar eller lägger till måltider. Det är en del av kosttillskottet för människor som aktivt deltar i sport för att bygga muskelmassa.

Detta protein används i livsmedelsindustrin: att göra viner och cognacs, att göra konfektyr, bakverk, souffléer, maränger, marshmallows, såväl som hemlagad mat. Salmonella och Escherichia coli finns inte i kvalitetsråvaror. I en förseglad behållare och torra förhållanden förvaras pulvret i upp till ett år. Det säljs endast i 20 kg påsar. Individer som är allergiska mot protein bör inte konsumera det. Förstoppning, flatulens, neurologiska störningar är möjliga.

Albumpris där man kan köpa

Du kan köpa Albumin i Moskva på många apotek. Priset på Albumin 10% 100 ml varierar från 1317-1590 rubel, och läkemedlet 20% 100 ml från 3099-4042 rubel. Äggalbumin, som används i livsmedelsindustrin, produceras i påsar på 5-20 kg och säljs också i vikt av specialbutiker.

ALBUMINERAR

Ordbok över främmande ord som ingår i ryska språket. - Chudinov A.N. 1910.

 • ALBUMINERA
 • ALBUMININ

Se vad "ALBUMINATER" är i andra ordböcker:

PROTEINER - PROTEINER, eller proteiner, kolloidala organiska ämnen med hög molekylvikt byggda av aminosyrarester. B. när det gäller dess kvantitativa innehåll i djurkroppen upptar en av de första platserna bland de fasta beståndsdelarna, och i...... Great Medical Encyclopedia

BINDINGSAGENTER - BINDNINGSAGENTER, Adstringentia. Den sammandragande verkan betraktas som en fysikalisk-kemisk process, som äger rum när de så kallade sammandragande substanserna kommer i kontakt med vävnadsvätskor, intercellulära ämnen och kroppens celler, tack vare...... Big Medical Encyclopedia

LEAD - gemensam (Plumbum), Char. Pb, blandning av isotoper, atomc. 207,22 (at.v. uran bly 206,05, thorium 207,9). Förutom dessa isotoper finns det också bly med at. på. 207. Förhållandet mellan isotoper i vanlig bly206 :: 207: 208 = 100: 75: 175....... Big Medical Encyclopedia

SILVER - SILVER, Argentum (Ag), kem. element, metall, vid. på. 107.880, finns i den sjunde raden i I-gruppen i det periodiska elementet av Mendeleev. S. förekommer naturligt i form av nativt, liksom i föreningar med svavel, selen, tellur, arsenik och...... Great Medical Encyclopedia

Proteinsubstanser - B.-ämnen utgör en enorm klass av organiska, det vill säga kolhaltiga, nämligen kolhaltiga kväveföreningar, som oundvikligen påträffas i varje organism till den punkt att varje växtcell innehåller B.-ämnen och cellerna från djurorganismer...... Brockhaus och I.A. Efron

Proteinkroppar - B.-kroppar i djurorganismen spelar en oerhört viktig roll, eftersom de är den viktigaste delen av protoplasma, vävnader, organ och juice. Endast svett, galla, tårar och urin verkar vara proteinfria; proteiner i alla andra delar av kroppen, efter vatten,...... Encyclopedic Dictionary of F.А. Brockhaus och I.A. Efron

Desinfektion - Artikelns innehåll: I. Essence of D.; II. Sätt D: A fysikalisk., B kemikalie., Sammanfattningsvis. I. Det korrekta begreppet desinfektion bestäms av etymologin för detta ord. Infektion (infectio) betyder infektion på ryska. D. (desinfectio) betyder desinfektion...... Encyclopedic Dictionary of F.A. Brockhaus och I.A. Efron

Koppar och dess beredningar - (läkemedel) Lösliga salter av M. bildar albuminater med proteiner, koagulerar blod, i betydande utspädning orsakar sammandragning av små kärl och minskar onormalt ökad separation, särskilt från slemhinnorna, märkbart fördröjande,......... Brockhaus och I.A. Efron

Bly och dess föreningar (farmakol.) - metallisk bly är endast av intresse ur en toxikologisk synvinkel (se Blyförgiftning). Av föreningarna av denna metall används svaveloxid, blyvinäger och blysocker mest. Alla lösliga föreningar av S. vid...... Encyclopedic Dictionary of F.А. Brockhaus och I.A. Efron

Silverkemiskt element - (Argentum, argent, Silber), kemiskt. Ag-märke. S. tillhör antalet metaller som man känner till under antiken. I naturen förekommer det både i sitt ursprungliga tillstånd och i form av föreningar med andra kroppar (med svavel, till exempel Ag 2S...... Encyclopedic Dictionary of F.A. Brockhaus och I.A. Efron

Äggviteämne

Fluktuationer av albuminnivå

Förändringen av albuminnivån är av klinisk betydelse, både uppåt och nedåt..

De viktigaste faktorerna som orsakar denna patologi inkluderar följande:

 1. Förgiftning. Berusning kan orsakas av en stor mängd nikotin, alkohol, okontrollerat intag av läkemedel. Giftiga ämnen påverkar levern negativt och orsakar störningar i dess arbete.
 2. Svält. En styv diet med lågt proteininnehåll i kosten (vägran av kött, ägg, mejeriprodukter) kan leda till konsumtion av albuminreserver i blodet och därefter degenerering av alla organ. Detta är ett extremt farligt tillstånd som ofta leder till döden..
 3. Leversjukdom. Eftersom detta organ är ansvarigt för produktion av albumin leder eventuella störningar i dess funktion till en förändring av nivån av proteinfraktioner.
 4. Sjukdomar i urinvägarna. Normalt utsöndrar inte njurarna protein. Om deras ledande förmåga störs börjar en stor volym albumin utsöndras. Detta gäller särskilt för nefrotisk form av akut eller kronisk glomerulonefrit. Därför är en allmän urinanalys obligatorisk när man tar emot analysdata med låga indikatorer på totalt protein och dess fraktioner. Vid njursjukdom kan nivån av protein i urinen överskattas betydligt.
 5. Sjukdomar i matsmältningssystemet. Vid pankreatit och magsår störs mekanismen för proteinåterabsorption. Detta leder till förluster och en total minskning..

Vid analys av analyser finns det ofta fall av falska resultat..

För att undvika detta måste du känna till reglerna för förberedelser för donering av blod för albumin:

 • blod för biokemi ges på morgonen strikt på fastande mage. Den sista måltiden bör vara senast klockan 18 kvällen innan;
 • några dagar innan testet kontrolleras rekommenderas att eliminera flytande livsmedel och reglera proteinintaget. Om detta inte görs kan indikatorn överskattas på grund av stora mängder proteinmat.
 • om patienten tar mediciner som kan påverka nivån av proteinfraktioner, rekommenderas det att ge upp dem ett tag. Om detta inte kan göras av hälsoskäl är det nödvändigt att informera den behandlande läkaren om deras antagning..

Det finns olika metoder för att bestämma koncentrationen av albumin i blodet. I grund och botten är de associerade med reaktionen av blod till ett speciellt reagens, vid kontakt med vilken nivån av proteinfraktioner avslöjas.

För att undvika och förhindra plötslig utveckling av patologin i inre organ är det nödvändigt att regelbundet genomgå medicinska undersökningar med ett biokemiskt blodprov. Detta hjälper i tid att identifiera den begynnande sjukdomen och undvika eventuella komplikationer..

Minskning av värden

Men när det gäller den reducerade koncentrationen av denna proteinfraktion finns det många olika faktorer, och läkaren måste ofta tänka på hur man ökar nivån av albumin och varför det går förlorat.

Följande villkor är vanligare:

 • ökad utsöndring av proteiner i urinen kan uppstå vid njurskador och hjärtsvikt;
 • med brännskador, olika skador;
 • i händelse av att patienten hade svår blödning och blodvolymen fylldes på med glukoslösning och saltlösning, vilket inte skapar onkotiskt tryck;
 • i händelse av att patienten har en sjukdom såsom enteropati;
 • med olika inflammatoriska processer: reumatiska sjukdomar, infektionssjukdomar, med förekomst av nekrosfoci och med maligna tumörer, med magsår och tarmsår, med några parasitiska invasioner. I detta fall är fokus för inflammation också en källa till förlust av albumin;
 • i händelse av att levern producerar dem dåligt: ​​dessa är levertumörer, cirros och levercancer, kronisk hepatit, amyloidos;
 • tillstånd där metabolism förbättras, eller katabolism: i närvaro av svår feber eller mot bakgrund av hypertermi;
 • med tyrotoxicos, med Itsenko-Cushings sjukdom, faller också albumin i blodprovet, eftersom alla processer i kroppen accelereras;
 • mot bakgrund av graviditet och tar östrogena hormonella läkemedel;
 • i närvaro av ärftlig patologi av albuminsyntes och med monoklonala gammopatier.

Slutligen inträffar en minskning av plasmaalbuminkoncentrationen mot bakgrund av att ta olika läkemedel: allopurinol för gikt, cisplatin för reumatiska sjukdomar, isoniazid för tuberkulos, orala preventivmedel för gynekologisk patologi, ta valproinsyra för epilepsi. Allt detta bör tas med i beräkningen av läkaren vid tolkningen av analysresultaten..

Albuminanalys

Som en del av ett biokemiskt blodprov, som föreskrivs för olika tillstånd och misstankar om en viss patologi, bestäms proteinfraktioner och humant albumin. Denna studie som en del av en omfattande diagnos kan ordineras av terapeuter, gastroenterologer, kirurger och läkare med andra specialiteter. Om analysen visar en avvikelse från normen upp eller ner, indikerar detta patologiska processer.

Vad visar albumintestet??

Efter att ha analyserat för albumin och erhållit värdena kan en specialist bedöma kvaliteten på metaboliska reaktioner som involverar proteinfraktioner. Dessutom hjälper den här studien till att utföra dynamisk övervakning av tillståndet hos patienter som lider av cancer, njursjukdomar, lever, hjärta, samt patienter som har drabbats av allvarliga skador, brännskador..

När ett albumintest behövs?

Blodalbumintestning rekommenderas ofta i närvaro av manifestationer som kan indikera lever- eller njursjukdom. I andra fall utförs det för att övervaka de kända patologiska processerna i kroppen för att bestämma effektiviteten av den föreskrivna behandlingen. Att bestämma mängden albumin som finns, vad det är, är nödvändigt för följande symtom:

 • orimlig viktminskning;
 • svullnad i ögonen, fötterna, buken
 • gulning av huden, ögonsclera;
 • ökad trötthet utan någon uppenbar anledning.

Urinanalys för innehållet i det aktuella proteinet föreskrivs om det finns en misstanke om njurpatologi, om det finns sådana manifestationer:

 • oförklarlig allmän svaghet
 • svullnad;
 • instabilt blodtryck
 • bröstsmärta.

Hur man testas för albumin?

För att genomföra en analys av albuminprotein krävs ingen speciell beredning, men det finns några rekommendationer:

 • 8-12 timmar före analysen kan du inte äta någonting;
 • ett par dagar före studien rekommenderas det inte att ändra den vanliga kosten, men begränsa användningen av godis;
 • några dagar före blodprovtagning, i överenskommelse med läkaren, är det nödvändigt att sluta ta vissa mediciner (hormonella läkemedel, insulin);
 • fysisk aktivitet är förbjuden två timmar innan.

Patienter samlas venöst blod på morgonen på fastande mage från kubitalvenen. För att göra en analys av det kvantitativa innehållet i detta protein i urinen måste materialet samlas in under dagen - från morgonen och slutar med morgonsamlingen nästa dag. I detta fall dräneras den första morgondelen urin och allt efterföljande material för forskning samlas i en stor glasburk och lagras i kylen. I slutet av samlingen mäts hela volymen urinvätska, en del av den kastas i en speciell behållare och skickas till laboratoriet. Rekommendationer för urinuppsamlingsperioden:

 • könsorgan toalett;
 • vägran från alkohol
 • avskaffande av diuretika
 • ett förbud mot användning av livsmedel som kan påverka urinfärgen.

Varför albumin behövs

Man tror att det huvudsakliga syftet med protein är att delta i konstruktionen av celler i form av essentiella aminosyror för kroppen, men albumin skiljer sig från andra i sitt speciella syfte. Det står för upp till 80% av det totala proteinet. Det är ansvarigt för att upprätthålla osmotiskt tryck i blodet..

Detta gör det möjligt för kemikalier att inte falla ut och genomgå biokemiska metaboliska processer normalt. Normal blodviskositet gör det möjligt för dess fluiditet, förmågan att röra sig runt de kroppsliga elementen (erytrocyter, leukocyter och blodplättar).

Plasma beredd vid blodtransfusionsstationen är nödvändigt för att ersätta proteinförlusten

Protein i bundet tillstånd är en bärare för sköldkörtel- och binjurhormoner.

Albumin transporterar upp till 40% av kalcium till benvävnad.

Med hjälp av albuminmolekyler transporteras syntetiserade ämnen från ett organ till ett annat.

Detta protein binder läkemedel och levererar dem till rätt plats..

Protein bibehåller den erforderliga nivån av fettsyror, kolesterol, bilirubin. Det ger skydd mot bildandet av gallsten, fungerar mot åderförkalkning.

Det är viktigt att med en minskning av albuminhalten minskar även komponenterna som bärs av den och effekten av de föreskrivna doserna av läkemedel ökar. Med innehållet av albumin i blodet bedömer läkaren leverns, njurarnas funktion (det utsöndras inte av njurarna, är frånvarande i den normala urinanalysen), graden av inflammatorisk reaktion

Bestämningen av detta protein är viktig vid diagnosen onkologiska sjukdomar, reumatism..

När albumin är förhöjt

Ökad albulin i blodet är huvudindikatorn för uttorkning..

Detta tillstånd kan vara med ett antal allvarliga sjukdomar.

Kontinuerlig diarré, kräkningar, allt detta leder till en ökning av albuliner.

En ökning av albumin observeras också vid chock och blodförtjockning som sådan.

Vitamin A (retinol) -tillskott i vissa avsnitt kan öka albuminnivåerna till höga nivåer (49 g / L).

Orsaker till förhöjt blodalbumin

 • Den främsta orsaken till den ökade koncentrationen av proteinfraktioner är bristen på vatten i kroppen..
 • Dehydrering utvecklas på grund av nedsatt vätskeuttag eller lågt vätskeintag.
 • Leversjukdom är en vanlig orsak till förhöjda blodalbuminnivåer.
 • Organdysfunktion som cirros leder till påskyndad proteinproduktion.
 • Njurpatologier åtföljs ofta av ökat vätskeuttag, vilket också påverkar albuminkoncentrationen.
 • Anledningarna till det ökade innehållet av proteinföreningar i blodplasma inkluderar den ärftliga faktorn.

Sjukdomar som leder till ökat albumin

 • Traumatiska skador (olyckor, omfattande brännskador, frostskador etc.);
 • allvarliga autoimmuna sjukdomar (lupus erythematosus, reumatoid artrit);
 • leversjukdom (cirros, hepatit);
 • diabetes;
 • nefrit;
 • vissa smittsamma sjukdomar (såsom kolera).

Orsaker när albumin är lågt

Albumin sänks:

 • med fasta (eller onormalt ätande),
 • malabsorptionssyndrom (patologi för absorption av näringsämnen i tarmen).

Albumin sänks till:

 • kronisk lever- eller njursjukdom,
 • tarmsjukdomar associerade med nedsatt absorption,
 • infektionssjukdomar,
 • purulenta processer,
 • reumatism,
 • skador, tumörer,
 • hjärtsvikt,
 • överdos av läkemedel (östrogen, p-piller, steroidhormoner).

Ökad efterfrågan på albumin förekommer under graviditeten.

En minskning av proteinsyntesen inträffar vid allvarliga leversjukdomar mot bakgrund av utvecklingen av leversvikt.

Detta är möjligt med hepatit av olika etiologier, alkoholcirros, primär gallcirros (genetisk patologi).

För mycket proteinförlust är möjligt i flera fall:

 • överdriven utsöndring av albumin i urinen med ökad njurkapillärpermeabilitet (glomerulonefrit);
 • med överdriven proteinsekretion från njurarna (Fanconis syndrom)

Video: Albumin. Protein. Psykosomatika

Anledningar till att öka proteinet

Om analysresultatet visade att albumin är förhöjt, diagnostiseras patienten med hyperalbuminemi.

Den vanligaste orsaken till ökade proteinnivåer är uttorkning. Detta kan uppstå vid långvarig tarmbesvär, kräkningar, värmeslag..

Vid förlust av en stor vätskevolym förtjockas människans blod, vilket negativt påverkar tillståndet i patientens hela kropp.

En ökning av mängden albumin i blodplasma hos sjuka människor är mindre vanligt än en minskning.

Den utvecklade hyperalbuminemi kan provocera andra sjukdomar, till exempel bildandet av blodproppar i blodet.

Andra sjukdomar som utvecklas kan öka mängden albumin i blodplasman:

 • infektiös infektion - kolera, dysenteri och andra sjukdomar åtföljda av tarmbesvär;
 • tarmobstruktion orsakad av svullnad, långvarig förstoppning eller andra orsaker;
 • autoimmuna patologier - lupus erythematosus, Crohns sjukdom och så vidare;
 • sjukdomar i hormonsystemet - diabetes mellitus, sköldkörtelpatologi;
 • brännskador på en stor yta på huden;
 • behandling med vissa läkemedel - en ökning av albumin kan orsaka kortikosteroider eller bromsulfalein.

Det är möjligt att sänka mängden albumin i blodet med vissa icke-läkemedelsmetoder..

För att få önskat resultat bör du ändra din vanliga livsstil:

 • du måste ge upp cigaretter. Erfarna rökare lider ofta av högt blodtryck. Du bör ge upp en dålig vana gradvis för att undvika stress för kroppen;
 • uteslut alkohol från kosten, eftersom levern som påverkas av nedbrytningsprodukterna av alkohol inte effektivt kan syntetisera proteiner;
 • hålla sig till en hälsosam kost;
 • drick 2-3 liter rent vatten under dagen. Vätskan tillåter inte bara att minska albuminet i blodet utan också att undvika att blodproppar bildas.

För allvarliga sjukdomar som åtföljs av en ökning av serumalbumin behövs en läkares hjälp. Sjuka människor ska inte självmedicinera och välja läkemedel.

Albumin är lågt i blod

En minskning av detta protein i blodet kan också orsakas av ett antal sjukdomar..

Om det finns sådana indikatorer ger detta läkaren en anledning att misstänka vissa patologier i kroppen, nämligen:

 • Sjukdomar associerade med nedsatt leverfunktion, såsom cirros, atrofi, hepatit eller karcinom.
 • När du fastar för att minska kroppsvikten, liksom med andra näringsfel. Detta gäller särskilt för dieter med låg proteinhalt, liksom näringsscheman som inte är balanserade i aminosyrasammansättning. Naturligtvis observeras sådana tillstånd i dystrofi och anorexi. Cachexia kan orsaka en minskning av blodalbumin.
 • Gastrointestinala patologier av olika ursprung.
 • Förluster i samband med brännskador, vävnadsskada.
 • Nefrotiskt syndrom, diabetisk nefropati, som njurpatologi. Förluster är särskilt relevanta för sjukdomens kroniska karaktär.
 • Efter blödning, särskilt riklig, och införandet av blodersättningar minskar nivån av albumin naturligt.
 • Alla typer av feber, blodförgiftning, tidigare eller nuvarande infektionssjukdomar, tumörer av malign karaktär, reumatiska sjukdomar, i ett ord, alla de tillstånd som orsakar ökad katabolism.
 • Med en ökning av blodvolymen, nämligen hyperhydrering.
 • Hjärtsvikt
  , stillastående.
 • Ärftliga sjukdomar.
 • Hos nyfödda barn, eftersom deras leverceller ännu inte är helt mogna.

När det gäller tillstånd som inte orsakas av en specifik sjukdom kan graviditet klassificeras som sådan. Kvinnans kropp "delar" helt enkelt sitt eget albumin med fostret. Ett liknande tillstånd kan också observeras under amning. En balanserad kost kan hjälpa till i denna situation..

Ofta kan en minskning av albumin och i en ganska signifikant koncentration observeras hos cigarettälskare. Så i blodet från stora rökare kommer detta protein att reduceras otvetydigt. Detsamma gäller missbruk av alkoholhaltiga drycker..

Intag av vissa läkemedel, särskilt vid överdosering av läkemedel, leder till en minskning av albumin i blodet, så de bör tas under medicinsk övervakning. I synnerhet gäller detta aziotropin, ibuprofengrupp, fenytoin och andra.

När det gäller studien av nivån av albumin bör blodprovtagning utföras strikt på fastande mage, i lugnt tillstånd. Eftersom proverna kan påverkas även av överdriven fysisk aktivitet eller långvarig exponering av motivet i upprätt läge.

Med en imponerande minskning av albuminnivåer, under 22 g / L, kan ett livshotande tillstånd som lungödem observeras.

Orsaker till en minskning av albumin i humant blod

Elementär uttorkning av kroppen ökar nästan omedelbart mängden protein. Denna process tillhandahålls av mänskliga försvarsmekanismer. Förtjockning av blodet observeras också vid långvarig diarré eller ofta kräkningar. En minskning av nivån av albuminkoncentration i blodet kan indikera dess oförutsedda förlust, liksom dess otillräckliga syntes. En minskning av koncentrationen är en signal om att allvarliga störningar har uppstått i kroppen. Svåra patologier. Bland de sjukdomar som påverkar proteinkoncentrationen är de viktigaste lever- och blodsjukdomar..

Albuminmolekylen fungerar i ungefär två decennier

Under hela den fungerande perioden av albuminmolekylen ger den lagring av protein, viktigt för människokroppens normala funktion. Vid start av experiment med olika typer av fasta sänks albuminet i blodet

Kroppen börjar kompensera för bristen på protein inte på grund av intaget av protein i kroppen med mat, som den inte får, utan på grund av de interna reserverna av albumin. Förändringar i mängden albumin i blodet minskar; de förekommer också under dräktighet och amning. Varje vana som har en skadlig hälsoeffekt leder till fluktuationer i koncentrationen av albumin i blodet. Dessa missbruk inkluderar rökning, narkotikamissbruk och alkoholmissbruk. Hos tunga rökare är det en konstant och signifikant minskning av innehållet av albumin i blodplasman. Alkoholhaltiga drycker har en skadlig effekt på leverns tillstånd, nämligen att den är ansvarig för syntesen av vassleprotein..

Orsakerna till fluktuationer i proteininnehållet kan bero på genetiska faktorer. Störningar i ärftlighet kan bidra till en minskning av mängden albumin i plasma. Dessutom påverkar närvaron i kroppen av allvarliga patologiska störningar i njurarna och levern, liksom onkologiska processer i kroppen, minskningen av nivån av albumin i plasma. Bland orsakerna som påverkar minskningen av proteininnehållet i blodplasman finns det också lunginflammation och influensa.

En förändring i mängden albumin i plasma mot dess minskning kan vara en följd av anorexi och dystrofi. Fenomenet brist på albumin kallas hypoalbunemi. En minskning av mängden protein i plasma kan provocera vissa typer av läkemedel, särskilt vid långvarig användning. Bestämning av proteinhalten i blodplasma utförs med kolorimetri-metoder. Studien utförs på fastande mage, i avsaknad av någon fysisk aktivitet. Denna analys är så specifik att ibland till och med klämning av armmusklerna bidrar till snedvridningen av de erhållna resultaten..

Funktioner och sorter av albumin

Albumin i blodet binder mycket väl till vatten (dessa molekyler sägs vara mycket hydrofila), medan deras storlek är liten. Allt detta, tillsammans med en hög koncentration, spelar en viktig roll för att upprätthålla ett speciellt protein eller onkotiskt tryck i blodplasma..

När allt kommer omkring måste man komma ihåg att innehållet av olika proteiner i blodplasman är mycket högre än i vävnadsvätskan. Alla proteiner är kolloider, och för att bli övertygade om detta kan du titta på en vanlig kycklingäggvit. Proteiner fångar upp och binder vatten och håller det i blodet. Ett proteins onkotiska tryck är bara en del av det kraftiga osmotiska trycket, dess normala värden är bara 5% av osmos, men det är detta lilla tryck som förhindrar att vätska lämnar blodet i vävnaden.

Naturligtvis är ett utbyte mellan blod och vävnad absolut nödvändigt, detta är grunden för homeostas. Därför underlättar hydrostatiskt tryck dess penetration i vävnadsutrymmet i den del av kapillären där arteriellt blod strömmar. Och sedan, i området mellan den arteriella och venösa delen av kapillärerna, sjunker detta hydrostatiska tryck, och i den venösa delen absorberas vätskan från vävnaderna till blodet. Denna komplexa mekanism, där albumin är involverat, bestämmer vävnadsutbyte.

I händelse av att i det biokemiska blodprovet faller koncentrationen av dessa proteiner under 30 gram per liter, kommer de inte längre att kunna upprätthålla normalt onkotiskt tryck, vilket leder till svårt och utbrett ödem. Det är dessa ödem som kallas proteinfria och ofta förekommer hos patienter i avancerade stadier av fasta. Här talar vi inte om medicinsk fasta, när överskottet försvinner, utan om en verklig brist på mat och protein. Uttrycket "svälla av hunger" är härifrån.

Albumins andra funktion är transport. Inga hormoner kunde cirkulera i vårt blod, och humorala signaler från centrum till periferin och feedback skulle vara omöjliga. Många biologiskt aktiva ämnen transporteras med hjälp av dessa proteiner. Kalcium, olika gallpigment och till och med kolesterol binder till albumin.

På grund av sin elektronegativitet binder albumin normalt alla icke-polära substrat. Från hormoner transporterar den trijodtyronin och tyroxin, hormoner i binjurebarken; kortisol och aldosteron

Det är viktigt att hormonerna associerade med albumin är inerta och inaktiva och inte påverkar målorganen på något sätt, men de kan lätt frigöras från denna koppling till transportproteinet.

Plasmaalbumin binder också ofta olika läkemedel. Detta gäller icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel från ett antal salicylater, antibiotika, det antikoagulerande warfarinet och andra läkemedel. Därför, om patientens albumin sänks, kommer effekten av dessa läkemedel att bli mer uttalad vid samma standarddos. Slutligen är det den första reservlänken av proteiner, och i händelse av att en proteinbrist uppstår minskar den först och främst under långvarig fasta..

Albumin i blodet, vad är det?

Albumin är det viktigaste viktiga proteinet i humant blodplasma och utgör cirka 50-65% av den totala mängden av all plasma. Denna komponent syntetiseras i levern och albumins livslängd är cirka 15-20 dagar. 1 albuminmolekyl innehåller en mängd olika aminosyror, upp till sex hundra sorter. Men ändå tillhör dessa proteinfraktioner av blod den enkla proteingruppen med låg molekylvikt. Huvudkompositionen av proteiner är belägen i perifert blod, men det finns också en "reservdel", som är placerad i lymfen, i vätskorna i ryggmärgen och det intercellulära utrymmet.

Proteiner är extremt viktiga för att människokroppen ska fungera fullt. Albumin är inget undantag, cirkulerar i blodet, det fyller ett antal vitala funktioner:

 • binder och överför olika saker i kroppen (t.ex. hormoner, syror, bilirubin, kalcium, kolesterol etc.), d.v.s. utför en transportfunktion i kroppen - detta är en av huvuduppgifterna för denna proteinfraktion;
 • upprätthåller trycket i blodplasman på grund av detta hos en person vars albumin i blodet ligger inom det normala området, vätskor och blodomlopp inte flyr och ödem uppträder inte;
 • det är fortfarande omöjligt att inte notera reservins funktion av albumin, eftersom proteinmolekyler i sig lagrar enorma reserver av aminosyror, som är extremt nödvändiga för att kroppen ska fungera korrekt, under långvarig svält konsumeras de främst.

Proteinfraktioner av blod är separata undergrupper av proteiner, en förändring i förhållandet som kan ge läkaren viktigare information vid diagnos än resultatet av analysen för "totalt protein".

Albuminnivån är det viktigaste värdet genom vilket en persons allmänna hälsa bedöms. Dessutom kan avvikelser i indikatorn signalera förekomsten av reumatiska och onkologiska sjukdomar, lever- eller njursjukdomar..