Funktioner och symtom på hjärtinfarkt i buken: behandling och förebyggande

Buksmärta är vanligtvis förknippad med sjukdomar i mag-tarmkanalen. Detta är dock inte alltid fallet, och sådan smärta kan vara ett symptom på bukformen av hjärtinfarkt. Vi kommer att prata om den kliniska kursen, diagnosen och behandlingsprinciperna för denna process idag..

Funktioner av sjukdomen

Hjärtinfarkt (MI) är en klinisk form av ischemisk hjärtsjukdom, åtföljd av utveckling av nekrotiska förändringar i myokardiet på grund av brist på tillräcklig blodtillförsel..
Diagnos och behandling i tid kan minska risken för komplikationer och återfall. Detta är särskilt viktigt för atypiska former med en klinisk bild som inte är karakteristisk för hjärtinfarkt. En av dem är bukformen av hjärtinfarkt till följd av skador på hjärtmuskelns bakre vägg.

Klassificering

Hjärtinfarkt klassificeras enligt olika kriterier..

UtvecklingsstadierLokaliseringLesionsvolym
 1. Den skarpaste scenen
 2. Akut scen.
 3. Subakut period.
 4. Stadie av cicatricial förändringar.
 1. Transmural.
 2. Subendokardiell.
 3. Subepicardial.
 4. Intramural.
 1. Stor fokal (Q-infarkt).
 2. Liten fokus.

Q är en våg på EKG. Q-infarkt kännetecknas av myokardiell nekros med stor fokal.

Det är också accepterat att urskilja atypiska former av hjärtinfarkt.

AbdominalAstmatikerSmärtfriCerebralKringutrustningKombinerad
Det kännetecknas av en kombination av dyspeptiska och gastralgiska fenomen. Korrekt differentialdiagnos krävs.Den kliniska bilden liknar den vid bronkialastma. Skillnader i ökad andfåddhet.En sällsynt form av hjärtinfarkt, diagnostiserad huvudsakligen hos ungdomar eller patienter med diabetes mellitus med nedsatt smärtkänslighet.Skiljer sig från en typisk klinisk kurs genom en ökning av neurologiska symtom i form av nedsatt medvetenhet, yrsel, huvudvärk och spatio-temporal desorientering.Det kännetecknas av atypisk lokalisering av smärta i halsen, cervicothoracic ryggrad, interscapular region, underkäken och vänster arm.Kliniskt presenterad av en kombination av flera atypiska former.

Orsaker till förekomst

Anledningarna till utvecklingen av hjärtinfarkt inkluderar:

 • aterosklerotiska förändringar i kärlväggen;
 • obturation av kransartären som försörjer hjärtmuskeln;
 • vaskulär trombos;
 • obturation orsakad av kirurgi (angioplastik);
 • kranskärl.

Symtom

Atypisk bukinfarkt manifesterar sig i form av två syndrom:

 • gastralgisk;
 • dyspeptiker.

Följande kliniska bild är karaktäristisk för bukformen av hjärtinfarkt:

 • smärta lokaliserad i epigastriska regionen;
 • uppblåsthet
 • illamående
 • kräkningar
 • hicka.

Hjärtinfarkt i buken kan åtföljas av magblödning och kräkningar i maginnehållet.

Differentiell diagnos

Symtom på hjärtinfarkt i buken liknar ett antal sjukdomar i mag-tarmkanalen, vilket kräver noggrann och högkvalitativ differentiell diagnos..

Differentiella diagnostiska kriterierPankreatitKolecystitPerforerat magsår / duodenalsårBuken MI
Smärtans naturIntensiv, plötslig, ihållande smärta.Intensiv, ihållande smärta.Intensiv smärta, förvärrad av förändringar i kroppsposition.Intensiva, krampiga smärtor.
Lokalisering av smärtaEpigastrisk region med bestrålning till vänstra halvan av kroppen.Höger hypokondrium, epigastrisk region med bestrålning till högra halvan av nacken, höger skulderblad och ländryggen.Epigastrisk och mesogastrisk region.Epigastrisk region, höger hypokondrium och i vissa fall högra delen av buken. Bestrålning kan vara i det interkapulära området.
EKGNormal sinusrytm eller paroxysmala förändringar som taky eller bradykardi.Normal sinusrytm eller paroxysmala förändringar som taky eller bradykardi.Normal sinusrytm eller paroxysmala förändringar som taky eller bradykardi.Elektrokardiografisk bild av diafragmatisk (bakre) MI.
KlinikPositiva symtom på pankreatit - ett symptom på Shoffard, Tuzhulin, Mayo-Robson, Mussey-Georgievsky.Ökad kroppstemperatur, upprepad kräkning, uppblåst buk.Typisk röntgenbild av fri gas under membranets kupol.Kräkningar, inte lindrar. Arteriell hypotoni.
Magblödning.

Nyckelfaktorerna i den differentiella diagnosen av sjukdomen är:

 • Elektrokardiogram;
 • Ultraljud i hjärtat;
 • Serumkardmarkörer (MV-CPK troponiner, LDH och AST).

Diagnosregler

Diagnosen "maginfarkt i buken" utförs på sjukhusmiljö baserat på följande data:

 • patientklagomål;
 • en objektiv undersökning av en läkare;
 • laboratorietester - allmänt och biokemiskt blodprov med bestämning av kardiomarkörer;
 • elektrokardiogram;
 • Hjärtat ultraljud.

Sjukdomen diagnostiseras 30 minuter efter anginasmärta.

En anginalanfall kännetecknas av kramper som ligger bakom bröstbenet.

Första hjälpen

Om det finns en misstanke om hjärtinfarkt bör följande algoritm följas:

 1. Sitt ner patienten och lugna dig. Lossa trånga kläder. Ge frisk luft.
 2. Ge patienten sublingual nitroglycerin.
 3. Om aspirin är tillgängligt, tugga en dos på 300 mg.
 4. Ring ambulansteamet.
 5. Vid medvetandeförlust och frånvaro av rytmisk andning är hjärt-lungåterupplivning nödvändig.

Användningen av nitroglycerin som första hjälpen är kontraindicerad vid högt blodtryck, eftersom det kan orsaka tryckfall och kollaps.

Plats och natur för smärta

Smärtan är intensiv, paroxysmal och lokaliseras huvudsakligen i den epigastriska regionen med bestrålning till den interkapulära regionen.
Lokalisering av buksmärta är förknippad med det faktum att ventrikelns bakre (diafragmatiska) vägg genomgår nekrotiska förändringar.
Smärtsamma känslor kan utlösas av fysisk aktivitet, stress och till och med matintag.

Behandling

Medicin

Behandlingen syftar till att återställa blodflödet i kranskärlen och eliminera smärta. Det inkluderar mötet:

 • trombolytisk terapi;
 • trombocytbehandling (aspirin);
 • antikoagulantia (heparin med låg molekylvikt);
 • betablockerare;
 • smärtstillande medel (morfin).

Om patienten är rastlös och upprörd är det berättigat att använda lugnande medel..
Av särskilt betydelse är det psykologiska stödet från patienten och anhöriga från den medicinska personalen..

Drift

Kirurgi utförs för att diagnostisera och behandla kranskärlssjukdom. Inledningsvis genomgår patienten koronar angiografi, vilket gör det möjligt att bestämma lokalisering, natur och grad av kranskramper.
Vidare bestäms frågan om koronar bypass-ympning, stentning eller ballongangioplastik under operationen.

Förebyggande av sjukdomen

I patogenesen av kranskärlssjukdom särskiljs korrigerbara och okorrigerbara riskfaktorer. Förebyggande åtgärder är kampen mot modifierbara riskfaktorer.

Förebyggande av hjärtinfarkt består av genomförandet av följande åtgärder:

 • bekämpa dåliga vanor - rökning och överdriven alkoholkonsumtion;
 • behandling av arteriell hypertoni;
 • bekämpa adynami genom att öka fysisk aktivitet;
 • bekämpa överflödig kroppsvikt
 • minimera stress
 • behandling och kontroll av diabetes mellitus.

Förebyggande innefattar också läkemedelsbehandling, vilket är särskilt viktigt för patienter som redan har haft hjärtinfarkt..
I klinisk praxis används följande läkemedelsgrupper för detta ändamål:

 • statiner för att normalisera lipidprofilen;
 • trombocytaggregationsmedel;
 • betablockerare;
 • ACE-hämmare;
 • heparin med låg molekylvikt är indicerat för instabil angina.

Rekommendationer för förebyggande av ischemisk hjärtsjukdom ges av den behandlande läkaren och väljs individuellt baserat på patientens medicinska historia..

Komplikationer

Hjärtinfarkt i buken är förknippat med ett antal allvarliga komplikationer orsakade av bristen på snabb och korrekt diagnos av sjukdomen.

Komplikationer inkluderar:

 • kardiogen chock;
 • akut, kronisk hjärtsvikt;
 • rytmstörningar
 • perikardit;
 • arteriell hypotoni;
 • tromboemboliska komplikationer.

Prognos

Prognosen efter en hjärtinfarkt är ogynnsam, vilket är förknippat med utvecklingen av irreversibla förändringar i hjärtinfarkt. Detta leder ytterligare till att hjärt-kärlsystemet fungerar otillräckligt..

I allmänhet beror prognosen på att patienten i tid tillhandahåller nödvändig medicinsk vård. Det bestäms också av graden av skada på hjärtmuskeln..

Vilka är symtomen på magininfarkt i buken

Hjärtsjukdomar kännetecknas av svår smärta, men bukformen av hjärtinfarkt sticker ut bland dem som brännande svår smärta i buken. Faren med denna form av sjukdomen är att det är lätt att förväxla det med symtom med andra sjukdomar som inte är relaterade till hjärt-kärlsystemet..

Äldre människor har en tendens till denna form av hjärtinfarkt, särskilt om de lider av kranskärlssjukdom, åderförkalkning eller andra hjärtsjukdomar, men det kan också manifestera sig hos unga patienter. Abdominal infarkt utvecklas ofta när hjärtans bakre vägg skadas med inverkan av membranmusklerna.

 1. Symtom
 2. Första hjälpen
 3. Diagnostik
 4. Behandlingsmetoder
 5. Terapeutisk behandling
 6. Kirurgiskt ingrepp
 7. Förebyggande

Symtom

Bukformen av hjärtinfarkt utvecklas av samma skäl som andra: på grund av upphörande av blodcirkulationen i kransartären. De mest uttalade symtomen:

 • smärta i membranet, strålar ut i buken,
 • illamående och enstaka kräkningar,
 • obehag i buken (uppblåsthet),
 • kallsvett mot en bakgrund av sällsynt blekhet,
 • matsmältnings- och avföringsproblem,
 • lågtryck.

Om patienten har andra sjukdomar i hjärt-kärlsystemet av kronisk karaktär, med sådana symtom, bör du vara vaken och ringa till en ambulans.

Bukformen av hjärtinfarkt och symtomen som orsakas av den kan vara implicita i naturen på grund av komplexiteten hos den exakta platsen för smärta. Fastställandet av fokus är särskilt komplicerat mot bakgrunden av att ta no-shpa eller nitroglycerin, vilket minskar intensiteten av smärta. Det är karakteristiskt att smärtans styrka inte förändrar lokalisering efter en förändring i kroppsposition.

Viktig! I de flesta fall uppträder symtomen på bukininfarkt efter att ha ätit, detta orsakas av en försämring av blodtillförseln efter frisättning av glukos i blodet..

En annan faktor som förtjänar uppmärksamhet vid identifiering av bukformen av hjärtinfarkt är kall svett, vilket åtföljs av ett kraftigt tryckfall och blekhet. Patienten känner en obegriplig rädsla och ångest, svår svaghet.

Hjärtrytmen är störd, ytterligare toner och systolisk murmur uppträder, andfåddhet och en känsla av brist på luft.

Det är möjligt att upptäcka bukformen av hjärtinfarkt (det kallas också gastralgisk form av hjärtinfarkt) genom att undersöka buken. Med tryck på det finns inga skyddande muskelsammandragningar i buken. Det finns ingen fullständig bild av en skarp buk. Efter 4-5 timmar utjämnas buksymtom, tecken på hemodynamiska störningar kvarstår.

Första hjälpen

Första hjälpen tekniker är desamma som för alla hjärtinfarkt. Huvudproblemet är att människor runt omkring inte kan identifiera buken, medan symtomen på ett typiskt hjärtinfarkt är kända för många..

För att ge hjälp behöver du:

 1. Ta bort överflödiga kläder från patienten, vilket kan bromsa blodcirkulationen och andas.
 2. Att plantera en person så att han har något att luta sig på.
 3. Om nitroglycerin finns, placera en tablett under tungan.
 4. Om smärtattackerna inte slutar på mer än tre minuter måste du ringa en ambulans eller ta patienten till sjukvården på egen hand (endast i de fall det är olämpligt att ringa läkare).
 5. Om möjligt, ge offret aspirin att dricka, dosen bör vara 300 mg, för snabbast möjliga effekt rekommenderas att krossa eller tugga det, detta hjälper till att förhindra nekros.

Viktig! Hjärtinfarkt fortsätter mot bakgrund av funktionell hjärtsvikt, det är stor sannolikhet att stoppa den, därför bör första hjälpen ges omedelbart.

Diagnostik

Hjärtinfarkt är förklädd som symtom på andra hjärtsjukdomar, och många manifestationer sammanfaller med sjukdomar som inte på något sätt är relaterade till hjärt-kärlsystemet, vilket komplicerar diagnosen. De första symptomen kan likna en attack av kolecystit, akut pankreatit.

De som har kroniska sjukdomar i mag-tarmkanalen skriver av sådana manifestationer som deras sjukdomar, men om andfåddhet, svår svaghet, blått ansikte och läppar, kall svett uppträder, bör du omedelbart ringa en ambulans. Du måste definitivt gå till sjukhuset för att genomgå en fullständig undersökning.

Kardiogrammet avlägsnas vanligtvis omedelbart efter ankomsten av en ambulans, även före sjukhusvistelse, vilket hjälper till att ställa rätt diagnos och ge första hjälpen. Patienten genomgår trombolytisk behandling, trombocytagenter och heparin administreras.

Behandlingsmetoder

Behandling av denna form av sjukdomen kräver sjukhusvistelse och vistelse på sjukhus..

Terapeutisk behandling

Patienten måste strikt följa sängstöd, all fysisk aktivitet är förbjuden. Det är viktigt att undvika stressiga situationer under återhämtningsprocessen..

För en snabb återhämtning ordineras ett komplex av läkemedel, bland vilka:

 • Smärtstillande medel - smärtstillande medel,
 • Beroligande medel,
 • Betablockerare - utvidga kärlen som matar myokardiet,
 • Antikoagulantia - hjälper till att tunna blodet och förhindra blodproppar,
 • Trombolytika - bekämpa befintliga blodproppar,
 • ACE-hämmare.

Kirurgiskt ingrepp

Om bukformen av hjärtinfarkt inte har diagnostiserats i rätt tid, tillgriper de kirurgi. De vanligaste är:

 • Koronarangioplastik - installation av en speciell expanderande ballong längs det mest drabbade området av fartyget,
 • Kransartär bypasstransplantation - en plats i kranskärlen, där det fanns nekros, kringgås på bekostnad av en annan ven.

I vissa fall krävs en hjärttransplantation.

Förebyggande

För att undvika manifestationen av denna sjukdom måste du följa enkla regler:

 1. Få regelbundna medicinska kontroller,
 2. Övervaka kolesterolnivåerna i blodet, regelbundet mäta blodtrycket,
 3. Minska feta livsmedel och livsmedel med höga kolhydrater,
 4. Träna och gå i frisk luft,

Genom att följa de angivna reglerna kan du undvika alla former av hjärtinfarkt, inklusive buken, minska risken för andra sjukdomar i hjärt-kärlsystemet.

Hjärtinfarkt i buken

Hjärtinfarkt i buken

Buksmärta är vanligtvis förknippad med sjukdomar i mag-tarmkanalen. Detta är dock inte alltid fallet, och sådan smärta kan vara ett symptom på bukformen av hjärtinfarkt. Vi kommer att prata om den kliniska kursen, diagnosen och behandlingsprinciperna för denna process idag..

Funktioner av sjukdomen

Hjärtinfarkt (MI) är en klinisk form av ischemisk hjärtsjukdom, åtföljd av utveckling av nekrotiska förändringar i myokardiet på grund av brist på tillräcklig blodtillförsel..

Diagnos och behandling i tid kan minska risken för komplikationer och återfall. Detta är särskilt viktigt för atypiska former med en klinisk bild som inte är karakteristisk för hjärtinfarkt..

En av dem är bukformen av hjärtinfarkt till följd av skador på hjärtmuskelns bakre vägg.

Klassificering

Hjärtinfarkt klassificeras enligt olika kriterier..

UtvecklingsstadierLokaliseringLesionsvolym
 1. Den skarpaste scenen
 2. Akut scen.
 3. Subakut period.
 4. Stadie av cicatricial förändringar.
 1. Transmural.
 2. Subendokardiell.
 3. Subepicardial.
 4. Intramural.
 1. Stor fokal (Q-infarkt).
 2. Liten fokus.

Q är en våg på EKG. Q-infarkt kännetecknas av myokardiell nekros med stor fokal.

Det är också accepterat att urskilja atypiska former av hjärtinfarkt.

AbdominalAstmatikerSmärtfriCerebralKringutrustningKombinerad
Det kännetecknas av en kombination av dyspeptiska och gastralgiska fenomen. Korrekt differentialdiagnos krävs.Den kliniska bilden liknar den vid bronkialastma. Skillnader i ökad andfåddhet.En sällsynt form av hjärtinfarkt, diagnostiserad huvudsakligen hos ungdomar eller patienter med diabetes mellitus med nedsatt smärtkänslighet.Skiljer sig från en typisk klinisk kurs genom en ökning av neurologiska symtom i form av nedsatt medvetenhet, yrsel, huvudvärk och spatio-temporal desorientering.Det kännetecknas av atypisk lokalisering av smärta i halsen, cervicothoracic ryggrad, interscapular region, underkäken och vänster arm.Kliniskt presenterad av en kombination av flera atypiska former.

Orsaker till förekomst

Anledningarna till utvecklingen av hjärtinfarkt inkluderar:

 • aterosklerotiska förändringar i kärlväggen;
 • obturation av kransartären som försörjer hjärtmuskeln;
 • vaskulär trombos;
 • obturation orsakad av kirurgi (angioplastik);
 • kranskärl.

Symtom

Atypisk bukinfarkt manifesterar sig i form av två syndrom:

 • gastralgisk;
 • dyspeptiker.

Följande kliniska bild är karaktäristisk för bukformen av hjärtinfarkt:

 • smärta lokaliserad i epigastriska regionen;
 • uppblåsthet
 • illamående
 • kräkningar
 • hicka.

Hjärtinfarkt i buken kan åtföljas av magblödning och kräkningar i maginnehållet.

Differentiell diagnos

Symtom på hjärtinfarkt i buken liknar ett antal sjukdomar i mag-tarmkanalen, vilket kräver noggrann och högkvalitativ differentiell diagnos..

Differentiella diagnostiska kriterierPankreatitKolecystitPerforerat magsår / duodenalsårBuken MI
Smärtans naturIntensiv, plötslig, ihållande smärta.Intensiv, ihållande smärta.Intensiv smärta, förvärrad av förändringar i kroppsposition.Intensiva, krampiga smärtor.
Lokalisering av smärtaEpigastrisk region med bestrålning till vänstra halvan av kroppen.Höger hypokondrium, epigastrisk region med bestrålning till högra halvan av nacken, höger skulderblad och ländryggen.Epigastrisk och mesogastrisk region.Epigastrisk region, höger hypokondrium och i vissa fall högra delen av buken. Bestrålning kan vara i det interkapulära området.
EKGNormal sinusrytm eller paroxysmala förändringar som taky eller bradykardi.Normal sinusrytm eller paroxysmala förändringar som taky eller bradykardi.Normal sinusrytm eller paroxysmala förändringar som taky eller bradykardi.Elektrokardiografisk bild av diafragmatisk (bakre) MI.
KlinikPositiva symtom på pankreatit - ett symptom på Shoffard, Tuzhulin, Mayo-Robson, Mussey-Georgievsky.Ökad kroppstemperatur, upprepad kräkning, uppblåst buk.Typisk röntgenbild av fri gas under membranets kupol.Kräkningar, inte lindrar. Arteriell hypotoni, magblödning.

Nyckelfaktorerna i den differentiella diagnosen av sjukdomen är:

 • Elektrokardiogram;
 • Ultraljud i hjärtat;
 • Serumkardmarkörer (MV-CPK troponiner, LDH och AST).

Diagnosregler

Diagnosen "maginfarkt i buken" utförs på sjukhusmiljö baserat på följande data:

 • patientklagomål;
 • en objektiv undersökning av en läkare;
 • laboratorietester - allmänt och biokemiskt blodprov med bestämning av kardiomarkörer;
 • elektrokardiogram;
 • Hjärtat ultraljud.

Sjukdomen diagnostiseras 30 minuter efter anginasmärta.

En anginalanfall kännetecknas av kramper som ligger bakom bröstbenet.

Första hjälpen

Om det finns en misstanke om hjärtinfarkt bör följande algoritm följas:

 1. Sitt ner patienten och lugna dig. Lossa trånga kläder. Ge frisk luft.
 2. Ge patienten sublingual nitroglycerin.
 3. Om aspirin är tillgängligt, tugga en dos på 300 mg.
 4. Ring ambulansteamet.
 5. Vid medvetandeförlust och frånvaro av rytmisk andning är hjärt-lungåterupplivning nödvändig.

Användningen av nitroglycerin som första hjälpen är kontraindicerad vid högt blodtryck, eftersom det kan orsaka tryckfall och kollaps.

Plats och natur för smärta

Smärtan är intensiv, paroxysmal och lokaliseras huvudsakligen i den epigastriska regionen med bestrålning till den interkapulära regionen. Lokalisering av buksmärta är förknippad med det faktum att den bakre (diafragmatiska) väggen i kammaren genomgår nekrotiska förändringar.

Smärtsamma känslor kan utlösas av fysisk aktivitet, stress och till och med matintag.

Medicin

Behandlingen syftar till att återställa blodflödet i kranskärlen och eliminera smärta. Det inkluderar mötet:

 • trombolytisk terapi;
 • trombocytbehandling (aspirin);
 • antikoagulantia (heparin med låg molekylvikt);
 • betablockerare;
 • smärtstillande medel (morfin).

Om patienten är rastlös och upprörd är det berättigat att använda lugnande medel..
Av särskilt betydelse är det psykologiska stödet från patienten och anhöriga från den medicinska personalen..

Drift

Kirurgi utförs för att diagnostisera och behandla kranskärlssjukdom. Inledningsvis genomgår patienten koronar angiografi, vilket gör det möjligt att bestämma lokalisering, natur och grad av kranskramper.
Vidare bestäms frågan om koronar bypass-ympning, stentning eller ballongangioplastik under operationen.

Förebyggande av sjukdomen

I patogenesen av kranskärlssjukdom särskiljs korrigerbara och okorrigerbara riskfaktorer. Förebyggande åtgärder är kampen mot modifierbara riskfaktorer.

Förebyggande av hjärtinfarkt består av genomförandet av följande åtgärder:

 • bekämpa dåliga vanor - rökning och överdriven alkoholkonsumtion;
 • behandling av arteriell hypertoni;
 • bekämpa adynami genom att öka fysisk aktivitet;
 • bekämpa överflödig kroppsvikt
 • minimera stress
 • behandling och kontroll av diabetes mellitus.

Förebyggande innefattar också läkemedelsbehandling, vilket är särskilt viktigt för patienter som redan har haft hjärtinfarkt..
I klinisk praxis används följande läkemedelsgrupper för detta ändamål:

 • statiner för att normalisera lipidprofilen;
 • trombocytaggregationsmedel;
 • betablockerare;
 • ACE-hämmare;
 • heparin med låg molekylvikt är indicerat för instabil angina.

Rekommendationer för förebyggande av ischemisk hjärtsjukdom ges av den behandlande läkaren och väljs individuellt baserat på patientens medicinska historia..

Komplikationer

Hjärtinfarkt i buken är förknippat med ett antal allvarliga komplikationer orsakade av bristen på snabb och korrekt diagnos av sjukdomen.

Komplikationer inkluderar:

 • kardiogen chock;
 • akut, kronisk hjärtsvikt;
 • rytmstörningar
 • perikardit;
 • arteriell hypotoni;
 • tromboemboliska komplikationer.

Prognos

Prognosen efter en hjärtinfarkt är ogynnsam, vilket är förknippat med utvecklingen av irreversibla förändringar i hjärtinfarkt. Detta leder ytterligare till att hjärt-kärlsystemet fungerar otillräckligt..

I allmänhet beror prognosen på att patienten i tid tillhandahåller nödvändig medicinsk vård. Det bestäms också av graden av skada på hjärtmuskeln..

Hur manifesteras hjärtinfarkt i buken??

Bukformen av hjärtinfarkt uppträder med typiska symtom på mag-tarmsjukdomar. På grund av likheten mellan symtomen kan patienten och till och med en specialist inte skilja mellan en sjukdom och magproblem..

Bukformen av hjärtinfarkt är typisk för överviktiga människor, människor som missbrukar fet mat, alkohol och rökning. Sådana patienter är vana vid störningar i mag-tarmkanalen och när atypiska symtom på nekros uppträder tillskrivs de förgiftning. Huvudproblemet med buken är kopplat till detta: det är svårt att diagnostisera det, och därför är behandlingen försenad..

Sjukdomsprevalens

Bukformen observeras i kärnor som är utsatta för höga kolesterolnivåer. Sjukdomen fördelas jämnt över åldersgrupper och är lika vanlig hos både vuxna och äldre..

Baserat på vissa faktorer har sjukdomen skillnader beroende på patientens kön. Exempel: på grund av näringens särdrag är män mer benägna att drabbas av en sådan patologi. De är mer beroende av alkohol, vilket slår hjärtat och leder till övervikt (speciellt om det är öl), och de missbrukar också fet mat.

Funktioner av bukinfarkt

Hjärtinfarkt i buken uppträder efter att ett av de viktiga blodkärlen i hjärtat har förträngts. Som ett resultat börjar syresvält i muskelvävnader och celler som inte får näring dör gradvis. Detta fenomen kallas nekros..

I buktypen (även kallad gastralgisk) utvecklas infarkt i den nedre delen av myokardiet, beläget nära membranet. Som ett resultat går smärtan som orsakas av det drabbade hjärtat till bukhålan..

Nekrotiska förändringar påverkar också membranet, så allvarliga smärtor börjar i dess område, och med dem gastrointestinala störningar.

Fungerar felaktigt, detta septum komprimerar organen, vilket leder till obehag och avvikelser. Och berusning mot bakgrund av det inledande skedet av nekros orsakar tarmdysfunktion, kräkningar.

Symtom

Hjärtinfarkt manifesteras först av oexpresserade andningssvårigheter och minskad aktivitet. En person tappar plötsligt styrka, det blir svårt för honom att röra sig. I njurarna finns en "sugande" känsla som utvecklas till en dunkande, tråkig smärta.
Vidare visas följande ospecifika bukett symtom, där sjukdomens patogenes uttrycks:

 • huvudvärk;
 • svår illamående
 • ihållande kräkningar
 • ofullständigt andningssyndrom
 • smärtsamma känslor i buken, särskilt i midjan;
 • tarmsjukdomar;
 • uppblåsthet
 • temperaturökning.

På grund av överflödet av vanliga symtom, mycket lik förgiftning, är bukformen av hjärtinfarkt nästan alltid förvirrad med mag-tarmproblemet.

Mot bakgrund av en lång frånvaro av ordentligt stöd uppstår följande komplikationer:

 • allvarliga andningssvårigheter
 • medvetslöshet;
 • risken för att komma i koma ökar;
 • värkande smärta i hjärtat;
 • klinisk död.

Mot bakgrund av hjärtinfarkt kan en stroke eller en upprepad attack av hjärtsvikt utvecklas, vilket kommer att "avsluta" patienten. Hjärtkirurgi måste utföras inom 6 timmar efter skadan, annars är döden möjlig.

Svårigheter att diagnostisera sjukdomen

Huvudproblemet med ett bukinfarkt är dess likhet med ett helt annat problem i kroppen: en störning i matsmältningsfunktionerna. Om du förvirrar sjukdomarna kommer patienten med en felaktig eller allvarligt försenad operation oundvikligen att dö. Därför måste en person undersökas med avseende på skador i hjärtat och bukhålan vid inläggning på sjukhuset..

Den huvudsakliga metoden för preliminär diagnos är enkel palpation i buken, vilket kan orsaka lätt ömhet. Det låter dig förstå vilket område av kroppen som har smärta, om det finns uppblåsthet i vissa områden.

I närvaro av hjärtinfarkt finns inte allvarliga abnormiteter i bukhålan utan starka och vid första anblicken finns orsaklösa smärtor i membranet. Denna observation gör att du kan växla till den huvudsakliga diagnostiska metoden - koronar angiografi..

Koronar angiografi och andra diagnostiska åtgärder för hjärtinfarkt

Buklesion ska huvudsakligen diagnostiseras genom palpering av bukhålan, koronar angiografi och genom att ta anamnes från patientens ord, EKG.

Undersökningsalgoritmen är som följer: sökandens klagomål, studiet av hans medicinska historia, palpation, EKG, kranskärlsangiografi.

specialistens uppgift under olika diagnoser är att separera bukhålans sjukdom från hjärtinfarkt. Det finns huvudsakliga kännetecken:

 • En hjärtinfarkt kännetecknas av andningssvårigheter, andfåddhet, som inte uppstår vid gastrointestinala problem.
 • Koronarangiografi i infarkt visar nekros i hjärtmuskeln.
 • Patienten svimmar utan tecken på allvarlig förgiftning.
 • Hjärtslag inkonsekvent, ojämn.
 • Det finns ett utflöde av blod från ansiktet och nedre extremiteterna, som ett resultat - blanchering av huden i dessa områden.

Koronarangiografi som en differentiell metod för att undersöka en patient med misstänkt hjärtinfarkt är den enda effektiva metoden som hjälper till att ställa en korrekt diagnos.

I bukformen av hjärtinfarkt kan de återstående symtomen, eller till och med deras kombination, vara otillräckliga eller leda till en felaktig diagnos. Därför måste varje tecken kontrolleras igen med EKG eller koronar angiografi, företrädesvis genom att kombinera dessa metoder.

Kirurgi

Hjärtsjukdom i buken kräver kirurgi och vissa mediciner.

Som ett medel för att återställa blodcirkulationen tas injektioner av adrenalin (en tillfällig åtgärd), trombolytika (ämnen som hjälper till att hantera blockering av blodkärl).

En klinisk undersökning och kirurgisk behandling krävs baserat på resultaten.
Ingrepp av kirurger bör utföras efter injektionen av läkemedel. Uppgifter från specialister:

 • Eliminera fokus för nekrotiska förändringar.
 • Återställ blodcirkulationen (genom att ta bort en blodpropp eller transplantera ett kärl).
 • Identifiera kapillärer och vener i hjärtmuskelregionen för att inte leda kroppen till kraftig blödning.
 • Gör ett snitt på rätt sätt och suturera det, periosteum och bröstet.

En elektrokirurgisk enhet och en vanlig skalpell, klämmor anses vara lämpliga instrument för operationen. Överviktiga personer eller patienter med högt kolesterol bör först göra en indirekt hjärtmassage utan att skära bröstet. Det gör att kärlen blir mer synliga, vilket förhindrar läkare av misstag att röra vid en viktig blodväg..

I bukskador kan nekros överföras från hjärtinfarkt till membranet. I det här fallet opereras även denna del av kroppen för att avlägsna död vävnad och operationen blir brådskande. Under procedurerna är det absolut nödvändigt att säkerställa att korrekt blodcirkulation upprätthålls. För att undvika komplikationer under operationen utförs hjärtats funktion tillfälligt av en konstgjord pump.

Efter operationen är det mycket viktigt att ordentligt fästa alla snittade element. På grund av sin höga vikt och låga flexibilitet är bröstkorgen ansluten med en tråd. Epitelvävnad - det yttersta lagret som är lättast att reparera - sys med självabsorberbara suturer. Periostumet är anslutet med förstärkta trådar.

Rehabiliteringsperiod

Vid en framgångsrik operation stannar patienten på intensivvården i 7-10 dagar. Kliniken ger honom allt han behöver, från läkemedel till tillfälliga levnadsförhållanden. Vid denna tidpunkt återställs hjärtat och membranets funktioner..

Om det finns ett andra fall av nederlag, fördröjs personen i intensivvård tills tecken på systematisk återhämtning märks. Under denna period släpps även anhöriga sällan in i patientens vila, eftersom deras besök kan störa patienten..

Läkare övervakar patientens tillstånd:

 • Kontrollera trycknivån.
 • Tillhandahålla konstgjord ventilation (vid behov).
 • Profylaktisk koronarangiografi görs regelbundet.
 • Behandla sömmen med antiseptiska läkemedel.
 • Sträva efter att påskynda patientens rehabilitering.
 • Se till att patienten äter ordentligt och undviker stress.
 • Förskriv återställande läkemedel.

Efter att ha avslutat den första behandlingsförloppet skickas patienten till en allmän slutavdelning under en period av 2 veckor till en månad.

Förebyggande åtgärder efter operationen

Efter att ha genomgått terapi bör patienten ägna ökad uppmärksamhet åt sin hälsa. Krampanfall i buken uppträder mot bakgrund av undernäring, överbelastar kroppen på grund av svårt arbete eller stress. Alla dessa faktorer måste hanteras för att minska risken för ett problem..

För att förhindra komplikationer rekommenderar specialister inom kardiologi:

 • Avvisa skadliga (kryddiga, salta, feta) livsmedel.
 • Minska ditt intag av livsmedel som ökar kolesterolet.
 • Vägrar att dricka alkohol.
 • Begränsa tung fysisk aktivitet, ersätt den med periodiska konditionsträningar.
 • Se en läkare regelbundet.

I samband med införandet av en sutur finns följande rekommendationer:

 • Överbelasta inte bröstet.
 • Det är förbjudet att böja sig kraftigt och göra andra plötsliga rörelser..
 • Det är nödvändigt att övervaka andningstillståndet och känslorna i solplexus hela tiden..

Om varningsskyltar (smärta, obehag) visas måste du gå till sjukhuset igen.

Utan att misslyckas måste patienten ta kardiovaskulära läkemedel. Läkemedel som "Cardiomagnet" får endast ordineras av en läkare och användas strikt enligt en specialist..

Hur man minskar risken för hjärtinfarkt?

Hjärtskador i buken uppstår mot bakgrund av en felaktig livsstil på grund av plack och blodproppar i kärlet. Att minska risken för hjärtinfarkt sker under följande förhållanden:

 • uteslutning av alkoholhaltiga drycker;
 • vägran av skräpmat;
 • viktminskning till allmänt accepterade medicinska standarder;
 • ökad rörlighet
 • regelbundna konditionsträningar.

Hjärtat måste få tillräckligt med näringsämnen. Deras konstanta flöde kan säkerställas utan speciella förberedelser. Spårämnen som är användbara för att förhindra kramper finns i torkade aprikoser, valnötter och grönt te. En fullständig lista över livsmedel som rekommenderas för att stärka myokardiet kommer att rekommenderas av en läkare.

Hjärtsjukdom i buken är ett allvarligt tillstånd som inte får försummas. Vid första tecknet på ett problem måste du ringa en ambulans och hjälpa offret att komma till diagnosplatsen. Tidig hjälp minskar risken för dödsfall avsevärt.

Hjärtinfarkt i buken: symptom, behandling och konsekvenser

Människor med kroniska mag-tarmsjukdomar behandlar buksmärtor, illamående och upprörd avföring som förståeligt. Emellertid kan detta tillstånd inte bero på deras kroniska sjukdomar utan på bukformen av hjärtinfarkt. Vad det är?

Differentiell diagnos av bukininfarkt

På grund av de atypiska symtomen på bukinfarkt är det nödvändigt att utföra differentiell diagnostik med följande sjukdomar:

 • pankreatit
 • kolecystit;
 • perforerat sår;
 • livsmedelstoxikinfektion;
 • tarmobstruktion
 • appendicit;

En preliminär diagnos görs utifrån en familjehistoria och klagomål, samt en fysisk undersökning som avslöjar ömhet och spänning i bukväggen vid palpation. Den exakta diagnosen görs efter laboratorietester: EKG, EchoCG, koronar angiografi och MSCT. Ibland utför kliniker också blodprov för maginfarkt.

Läkaren kommer att berätta mer om diagnosen av olika former av hjärtinfarkt i videon nedan:

Medicin

Läkemedelsbehandling syftar till att eliminera smärtsymptom, förhindra utvecklingen av sjukdomen och komplikationer. Läkemedelsbehandling inkluderar:

 • smärtstillande läkemedel för smärtlindring;
 • lugnande medel för att lugna ner patienten;
 • betablockerare för vasodilatation;
 • kalciumantagonister, utformade för att ändra hjärtfrekvensen;
 • nitrater för att lindra smärta;
 • antikoagulantia som förhindrar blodproppar;
 • trombocytagenter som gör blodet tunnare;
 • trombolytika som förstör befintliga blodproppar;
 • betablockerare;
 • ACE-hämmare;

Beroende på komplikationerna kan patienten ordineras andra läkemedel..

Hjärtinfarkt med symtom på gastrit eller magpatologi

Hjärtinfarkt är en av huvudorsakerna till ökad dödlighet bland patienter med hjärt-kärlsjukdomar. Sjukdomens svårighetsgrad, förutom andra faktorer, beror på möjligheten till en icke-standardkurs, varav den vanligaste är bukformen av hjärtinfarkt. Hur det manifesterar sig och behandlas?

Typer av atypiskt förlopp av hjärtmuskelnekros

Orsaken till förekomsten av foci av död vävnad i myokardiet, experter överväger trombos i kranskärlen. Denna patologi kan uppstå under inflytande av olika orsaker: från ateroskleros i artärerna och hjärtats vener till olika inflammatoriska sjukdomar.

Namnet på denna process motsvarar inte riktigt verkligheten, eftersom den onormala utvecklingen av hjärtinfarkt inte kan vara mer än 4 - 12 timmar. I framtiden börjar kliniken motsvara välkända symtom och kräver ingen speciell terapi..

I den medicinska litteraturen är det vanligt att skilja fem huvudformer där processens symptomatologi skiljer sig från det klassiska schemat för sjukdomsförloppet. Detta inkluderar:

 • Astmatisk form av hjärtinfarkt. Med denna patologi indikerar de viktigaste symtomen störningar i lungans arbete och utvecklingen av deras ödem..
 • Den arytmiska formen av sjukdomsförloppet kännetecknas främst av en kränkning av hjärtrytmen och tecken på hjärtsvikt i samband med detta tillstånd..
 • Cerebral utveckling åtföljs av en klinisk bild av akuta störningar i hjärncirkulationen, tecken på talsvårigheter och rörelsestörningar.
 • Sällan kan en asymptomatisk form av hjärtinfarkt uppstå. Ett liknande tillstånd bestäms hos en patient i 1% av fallen. Sjukdomsförloppet kännetecknas av svårigheter med differentiell diagnos på grund av frånvaron av de flesta vanliga tecken på hjärtinfarkt.
 • Abdominal nekros i hjärtmuskeln kan observeras hos patienter oftast. Enligt WHO står denna typ av hjärtinfarkt för mer än 30% av alla atypiska fall av sjukdomen..

Med tanke på förekomsten av denna patologi är det viktigt att tydligt förstå dess kliniska manifestationer..

Kliniska symtom på buken

En sådan okonventionell sjukdomsförlopp indikerar vanligtvis utvecklingen av en patologisk process i hjärtat eller septumets bakre vägg. Om patienten utvecklar en bukform av hjärtinfarkt är symtomen ganska karakteristiska:

 • Allvarlig smärta i detta fall kommer att lokaliseras inte i hjärtat och vänster arm, utan i epigastrium eller projektion av levern. En liknande bild beror på membranets höga ställning och ökningen av Traube-utrymmet, vilket är typiskt för bakre vägginfarkt..
 • Smärtsamma känslor över tid kan migrera till området för bröstbenet, xiphoidprocessen eller sprida sig i buken.
 • Ett viktigt symptom i denna form av sjukdomen är förekomsten av klagomål på mag-tarmkanalen. Många patienter märker illamående, kräkningar och böjningar av luft i den första fasen av sjukdomen. Det finns lidande halsbränna, en känsla av uppblåsthet.
 • När det undersöks i denna kategori av patienter är frånvaron av tarmperistaltik, en klinik för tarmobstruktion slående. I 25 - 30% av fallen, som ett resultat av utvecklingen av paralytisk hyperemi, kan akuta magsår uppstå, komplicerat av gastrointestinal blödning.
 • Patientens tarm lider också av undernäring av de mesanteriella kärlen. Bukformen av hjärtinfarkt leder ofta till kliniken för venös och tarmartärtrombos och fenomenet peritonit. Fall beskrivs när en liknande symtomatologi ledde en patient med hjärtinfarkt till operationsbordet istället för kardiologiska avdelningen. Läkarnas felaktiga åtgärder bidrog helt klart inte till förbättringen av prognosen för sjukdomsutvecklingen..
 • Den gastralgiska varianten av förloppet av hjärtväggens nekros är en av de farligaste, dödligheten i bukvarianten är upp till 40%. När du utför primärstör och utvecklar en behandlingsregim är det nödvändigt att utföra differentiell diagnos av denna hjärtpatologi med perforerat magsår, akut pankreatit eller matförgiftning..

Regler för diagnos av hjärtinfarkt

För att utföra differentiell diagnos av akut nekros i hjärtväggens muskler och olika sjukdomar i mag-tarmkanalen är det nödvändigt att förstå mekanismen för utveckling av sjukdomen. Olika cirkulationsstörningar är bland de viktigaste tecknen på akut hjärtinfarkt..

Kliniken för hemorragisk chock är närvarande hos 90% av patienterna: om patienten har svår smärta åtföljd av blodtrycksfall, tecken på akut hypoxi, takykardi med störd rytm, är diagnosen akut hjärtnekros nästan klar.

Liknande symtom kan endast observeras vid ulcerös blödning, men här kommer laboratoriet att hjälpa specialister.

Om blödning kännetecknas av en minskning av antalet röda blod kommer sedan en utveckling av akut hjärtinfarkt att uttryckas en ökning av leukocytos och ESR.

Vi får inte glömma att hjärtmuskelns nekros alltid åtföljs av en ökning av patientens kroppstemperatur, eftersom förfall och smältning av vävnader uppstår.

Ett kännetecken för att patienten utvecklar en bukinfarkt, och inte akut peritonit, är frånvaron av symtom på peritoneal irritation. En erfaren kirurg kommer alltid att kunna avgöra om en magkatastrof är primär eller orsakas av hjärtproblem..

Naturligtvis, vid akut hjärtinfarkt, bör tiden inte gå förlorad, men man bör komma ihåg att efter 3-4 timmar kan kliniken för en akut buk helt försvinna och de klassiska symtomen på hjärtinfarkt kommer att komma fram..

För differentiell diagnos är det nödvändigt att göra ett blodprov för hjärtmarkörer. Denna teknik gör att du kan identifiera partiklar av den drabbade hjärtmuskelvävnaden i patientens kärlbädd. En bra hjälp för att bestämma rätt diagnos bör vara indikatorer på koncentrationen i blodet av troponiner, myoglobin och MB-CPK.

Huvudmetoden för diagnos av denna formidabla patologi är fortfarande EKG..

Om det finns en specifik Q-våg på filmen och en kraftig ökning av standard ST-segmentet, kan prata om tarm- och magproblem stoppas.

Bättre metoder kommer också till hjälp för den traditionella metoden att studera hjärtats arbete. Detta inkluderar genomförande av ekokardiografi hos patienter av specialister och användning av ultraljud i hjärtat för att fastställa en diagnos.

Behandling av akut hjärtinfarkt under de första 48 timmarna

Om patienten fortfarande diagnostiseras med hjärtinfarkt trots alla motsättningar i den kliniska bilden, väcker behandlingen av denna patologi inte längre några frågor. Varje form av denna sjukdom bör betraktas som akut nekros i hjärtmuskeln. Detta tillvägagångssätt gör att du kan starta specialiserade aktiviteter från de första minuterna av sjukdomsutvecklingen..

Det finns en tydlig uppdelning av läkemedel för användning under den akuta perioden av den patologiska processen och deras ytterligare användning vid långvarig terapi. Från de första sekunderna av utvecklingen av hjärtinfarkt måste följande göras:

 1. Först och främst lindra smärta. Detta hjälper till att undvika utveckling av smärtsam chock, vilket kan leda till svår hjärtsvikt. Vanligtvis används narkotiska analgetika, huvudsakligen morfin. Om du tar 2-5 mg var 30: e minut av detta läkemedel minskar inte bara smärtan utan hjälper också till att expandera kranskärlen.
 2. Nitrater, i synnerhet nitroglycerin, hjälper bra vid angina av angina pectoris, men de kan inte ta bort smärta med nekros i hjärtväggen. Bristen på reaktion mellan patientens kropp och dessa läkemedel är redan ett kliniskt symptom på hjärtinfarkt..
 3. Mycket uppmärksamhet har nyligen ägnats åt användningen av antikoagulantia för behandling av hjärtväggsnekros. För närvarande flyttar de flesta kardiologikliniker bort från användningen av heparin och clexan, med fokus på användningen av streptokinas och det snabba införandet av alteplas och urokinas. Vetenskapliga bevis visar en minskning av dödligheten med dessa läkemedel med 8-12%.
 4. Kampen mot syrebrist i vävnaderna ingår i de fem första återupplivningsåtgärderna för akut hjärtinfarkt, det är extremt viktigt att säkerställa dess tillgång till vävnaderna i patientens kropp.

Procentandelen av patienter som återhämtar sig beror på akutstart för räddning av patienten med akut nekros i hjärtmuskeln..

Hjärtinfarktbehandling efter återupplivning

Med en framgångsrik sjukdomsförlopp är patientens vistelse på ett kardiologiskt sjukhus utformad i 25 - 35 dagar. Grunden för behandlingen under denna period är blodtryckssänkande läkemedel, ämnen som minskar blodvolymen, antiarytmiska läkemedel.

Kampen mot trombbildning fortsätter under denna period, men den massiva användningen av antikoagulantia minskar, eftersom sannolikheten för mag-tarmblödning är hög med buken i form av hjärtinfarkt. Användningen av dessa läkemedel kontrolleras genom att studera koagulogrammet och andra indikatorer på blodkoagulationssystemets arbete.

Vid behandling av denna patologi kan användningen av antiarytmiska läkemedel, ämnen som sänker blodtrycket, spårämnen, särskilt magnesium, inte uteslutas..

Användningen av vitaminer och leverskydd efter akut hjärtinfarkt har blivit ett nytt ord i behandlingen av en akut process i hjärtat.

Man bör komma ihåg att bukformen av hjärtinfarkt uppvisar samma symtom som i strid med mag-tarmkanalen. Läkemedel för att minska surheten i magen, förhindra gallutsöndring och öka tarmfunktionen ingår nödvändigtvis i behandlingen av denna sjukdom.

Under sjukhusvistelsen måste patienten förskrivas träningsterapi. Denna uppsättning övningar hjälper patienten att återgå till sin tidigare fysiska form så snart som möjligt och är vanligtvis utformad för hela rehabilitationsperioden på 6-12 månader..

Diet blir en viktig faktor vid behandling av maginfarkt i buken..

Eftersom hela den onormala patologiska processen åtföljdes av dyspeptiska symtom får normaliseringen av sammansättningen och typen av daglig mat en läkningskugga..
Vi rekommenderar att du läser artikeln om magont som strålar ut till hjärtat.

Från det lär du dig om patologier som leder till obehag i magen och smärta i hjärtat, metoder för självlindrande smärtsymtom och behandling som ordinerats av en läkare..

Förebyggande av bukinfarkt

Denna typ av förlopp av denna formidabla patologi är inte en ny sjukdom, därför skiljer sig åtgärder för att förhindra förekomst av bukform från andra typer av hjärtinfarkt..

Grunden för att förebygga utvecklingen av sjukdomen är genomgången av en årlig kontinuerlig förebyggande undersökning med EKG. Detta gäller särskilt för män över 50 år och kvinnor under postmenopausal perioden..

Om patienten diagnostiseras med kranskärlssjukdom, ateroskleros i hjärtkärlen eller extremiteter, högt blodtryck, kan dessa samtidiga sjukdomar i 60 - 70% av fallen leda till problem med kranskärl. För att förhindra en hjärtinfarkt eller diagnostisera den tidigt är koronar angiografi indikerad. Studien kommer att hjälpa till att upptäcka problemområden i hjärtkärlens blodkärl.

Om sannolikheten för en akut hjärtinfarkt överstiger 75% under proceduren, rekommenderas patienten att ha koronar angioplastik. Denna operation hjälper till att undvika blockering av kärlet och uppkomsten av en plats för nekros i hjärtmuskeln..

I mer allvarliga och avancerade fall, för att rädda patientens liv och hälsa, rekommenderar experter patienten att få en väggimplantation eller kranskärlssymbolstransplantation. Dessa insatser är mycket dyrare, kräver en lång sjukhusvistelse och kan inte lyckas..

När patienten inte avslöjar akut patologi hos kranskärlen under den årliga förebyggande undersökningen, är de allmänna reglerna för en hälsosam livsstil också väl lämpade för att förhindra uppkomsten av hjärtinfarkt. Högkvalitativ och doserad fysisk aktivitet, avstötning av alkohol och nikotin, maximal undvikande av stressiga situationer hjälper hjärtat att arbeta länge utan haverier och sjukdomar.

Hur man känner igen ett hjärtinfarkt i buken och vad man ska göra vidare

Med den klassiska smärtsamma eller anginala formen av hjärtinfarkt observerar vi följande tecken:

 • svår bröstsmärta med återgång till vänster sida av huvud och arm, interscapular region;
 • riklig kall svett;
 • svår ångest, förvandlas till rädsla för döden;
 • ett skarpt utseende av svaghet och andfåddhet.

En patient som är mentalt förberedd för en sådan situation kommer att kunna ringa ambulans i tid, och hans rätta handlingar under prehospitalperioden hjälper till att minimera konsekvenserna. Men när akuta ischemiska störningar manifesterar sig på ett annat sätt kan patienten kraftigt skada sig själv med felaktig självmedicinering och ett försenat ambulanssamtal.

Funktioner av symtom

I min praxis var denna typ av MI vanligare hos patienter i åldern 45-50 år. Därför rekommenderar jag att du kontrollerar hjärtat vid klagomål om magproblem hos patienter i denna ålder.

Olika skäl kan framkalla en attack. Om du bläddrar igenom berättelserna kan du se register över tidigare överdriven fysisk ansträngning, stress eller svår överätning under en familjefest..

De viktigaste symptomen på bukformen av hjärtinfarkt bestäms av dess namn. De är förknippade med obehag i bukhålan och inte i bröstet, vilket kan förväntas av hjärtsjukdomar:

 • gör ont i det epigastriska området - övre delen av buken, med möjlig spridning längs framväggen;
 • svår halsbränna och rapningar börjar;
 • illamående dyker upp, som förvandlas till kräkningar;
 • magen är svullen på grund av ökad flatulens.

Alla dessa dyspeptiska störningar har en hjärtpatogenes. Enkelt uttryckt verkar de för att en blodpropp uppstår på bakväggen i en av kammarna eller septumet mellan dem. Detta leder till uppkomsten av ett nekrotiskt fokus omgivet av en zon av stenos - försvagad blodcirkulation på grund av vasokonstriktion.

Men närheten till denna matsmältningsorgan skapar ett syndrom som på ett bedrägligt sätt påminner om gastroenteriska störningar..

Det akuta stadiet av attacken varar 20-60 minuter, utvecklas gradvis i vågor. Om patienten ifrågasätts mer uppmärksamt och han kan lyssna på sina förnimmelser, ska han också känna smärta i bröstet och i hjärtat..

Diagnostiska nyckelpunkter

Det är mycket viktigt att bukformen av hjärtinfarkt känns igen så snabbt som möjligt..

Huvudbekräftelsen för denna diagnos tillhandahålls av ett EKG. Ambulansbesättningen måste ha en bärbar elektrokardiograf. Utseendet och storleken på kardiogrammets patologiska tänder kan indikera platsen och storleken på den drabbade lesionen. Om resultaten av en mobil undersökning visar en överträdelse av ledningen av hjärtmuskeln, måste patienten omedelbart läggas in på sjukhus.

Den gastralgiska varianten av hjärtinfarkt på sjukhuset specificeras och bekräftas slutligen med hjälp av laboratorieexpresstester. Skador på hjärtmuskeln indikeras av närvaron av kardiomarkörer i blodet:

 • myoglobin och troponiner - proteiner från muskelceller, de kommer in i blodomloppet när integriteten hos membranen kränks;
 • AST och ALT - enzymer, en ökning av nivån som indikerar skada på inre vävnader.

Koronarangiografi är också önskvärt..

Skillnader från sjukdomar med liknande manifestationer

Låt oss se hur man skiljer en akut form av hjärtischemi från matsmältningssjukdomar med liknande symtom. Kunskap om dessa symtom hjälper till att ge en differentiell diagnos.

 1. Ett perforerat magsår kan urskiljas genom:
  • rödaktiga ränder i avföringen,
  • blekhet,
  • frekvent och svag puls.
 2. Vid akut peritonit kommer smärta att vara i bukhinnan, det vill säga inte i övre delen av buken, närmare mitten.
 3. Gallsten sjukdom indikeras av:
  • gulsot hud och vita ögon,
  • missfärgad avföring,
  • mörkare urin,
  • lokalisering av smärta i hypokondrium till höger.
 4. För matförgiftning, karakteristisk diarré med en lukt som skiljer sig beroende på vilken typ av patogen.
 5. Med matstrupen i matstrupen eller matstrupen gör det ont att svälja och blodränder syns i kräkningen.
 6. I fallet med en bukinfarkt, det vill säga uppkomsten av en blodpropp i de mesenteriska artärerna, kommer smärtan att vara diffus och inte lokaliserad..
 7. Akut pankreatit kännetecknas av klagomål om smärta i bältet som strålar ut till revbenen och skulderbladet.

Observera att i akut ischemiskt tillstånd är läkemedel som vanligtvis hjälper till med de listade sjukdomarna mycket svagare: smärtstillande medel, kramplösande medel, matsmältningsenzymer, omsluter.

Om det finns en historia av en av sjukdomarna med liknande symtom läggs dess manifestationer över bilden av en hjärtinfarkt och modifierar den.

Vilken behandling kommer patienten att ha

Vanligtvis vet en person att han utvecklar kranskärlssjukdom och är redo för sin akuta manifestation.

I den här situationen måste du följa en tydlig algoritm för åtgärder:

 1. Ring en ambulans.
 2. Ligga på en säng eller soffa så att huvudet höjs.
 3. Lägg en eller två nitroglycerintabletter under tungan och lös upp dem, men svälj inte.
 4. Efter 5 minuter, ta igen två tabletter av samma "Nitroglycerin".
 5. Om smärtan kvarstår efter 20 minuter, ta aspirin, även två tabletter.

Det är önskvärt att ge tillgång till frisk luft.

På ett sjukhus, vanligtvis på intensivvården, börjar intensiv behandling efter diagnosens bekräftelse.

Det inkluderar:

 • smärtlindring med starka smärtstillande medel;
 • skydd av hjärtmuskeln från hypoxi - syresvält;
 • försöker lösa upp en tromb med hjälp av speciella läkemedel, det vill säga att utföra trombolys;
 • kirurgiskt ingripande vid behov.

Efter avlägsnande av det akuta tillståndet sker ett långt stadium av komplex rehabiliteringsbehandling. Från min praktik kan jag komma ihåg många exempel på framgångsrik läkning och återgång till ett aktivt liv hos patienter som följde alla mina rekommendationer..

Förebyggande av infarktförhållanden

Skador på hjärtats blodkärl är mycket lättare att förebygga än att bota.

För att göra detta måste du följa ett antal enkla regler:

 • bli av med skadliga missbruk som rökning och alkoholmissbruk;
 • ändra kostvanor genom att välja grova fibrer och protein på bekostnad av överflödigt fett och kolhydrater;
 • öka den aeroba aktiviteten upp till minst 8000 steg per dag;
 • övervaka blodtrycket dagligen, besöka kliniken årligen för klinisk undersökning och göra ett EKG;
 • ta 75 mg "Aspirin" varje dag - men det är lämpligt för personer med relativt friska lever och njurar.

Det är svårt att känna igen en buksmärta, även för en erfaren terapeut. Men förmågan att snabbt få ett kardiogram och snabba tester som bekräftar nekros i hjärtmuskeln förenklar detta problem avsevärt. Där sjukhus och mobila team är välutrustade minskar dödligheten från atypisk ischemi med 20-30%.

Ökar överlevnaden efter akuta hjärtcirkulationsstörningar med 50-60% genom kunskapen från patienterna själva om typiska och atypiska tecken, liksom reglerna för akut självvård.